Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Trọng Sinh Quân Tẩu Có điểm Ngọt

Hán Việt: Trọng sinh phấn đấu tiếu điềm thê

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Làm ruộng

Quý An Ninh trọng sinh.

Trở về 1988 năm, biến thành lại phì lại lười xấu tức phụ.

Nhưng ông trời lại cho nàng một cái căn chính miêu hồng, vai rộng eo thon, thân cao 1 mét 8 mấy quan quân lão công.

Quý An Ninh khẽ cắn môi, quân tẩu không dễ làm, đặc biệt có một cái ưu tú soái khí quan quân lão công, quân tẩu càng không dễ làm!

Nguồn: wikidich


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Trì Hảo
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 trọng sinh tiểu quân tẩu2020-07-10 08:27
 • #2: Chương 2 trọng sinh tiểu quân tẩu ( 2 )2020-07-10 08:28
 • #3: Chương 3 náo loạn một cái đại ô long2020-07-10 08:28
 • #4: Chương 4 náo loạn một cái đại ô long ( 2 )2020-07-10 08:28
 • #5: Chương 5 một phân cũng là tiền2020-07-10 08:28
 • #6: Chương 6 một phân cũng là tiền ( 2 )2020-07-10 08:28
 • #7: Chương 7 một phân cũng là tiền ( 3 )2020-07-10 08:28
 • #8: Chương 8 có chút thu hoạch2020-07-10 08:29
 • #9: Chương 9 có chút thu hoạch ( 2 )2020-07-10 08:29
 • #10: Chương 10 tiểu tâm tư2020-07-10 08:29
 • #11: Chương 11 tiểu tâm tư ( 2 )2020-07-10 08:29
 • #12: Chương 12 ngươi hối hận sao?2020-07-10 08:29
 • #13: Chương 13 tiểu biệt thắng tân hôn2020-07-10 08:29
 • #14: Chương 14 tiểu biệt thắng tân hôn ( 2 )2020-07-10 08:30
 • #15: Chương 15 tiểu biệt thắng tân hôn ( 3 )2020-07-10 08:30
 • #16: Chương 16 tiểu biệt thắng tân hôn ( 4 )2020-07-10 08:30
 • #17: Chương 17 người thông minh làm thông minh sự2020-07-10 08:30
 • #18: Chương 18 chọn sự2020-07-10 08:30
 • #19: Chương 19 chọn sự ( 2 )2020-07-10 08:30
 • #20: Chương 20 sinh tôn tử2020-07-10 08:31
 • #21: Chương 21 kiến thức bạch liên hoa2020-07-10 08:31
 • #22: Chương 22 kiến thức bạch liên hoa ( 2 )2020-07-10 08:31
 • #23: Chương 23 kiến thức bạch liên hoa ( 3 )2020-07-10 08:31
 • #24: Chương 24 về nhà mẹ đẻ2020-07-10 08:31
 • #25: Chương 25 sinh ý đưa tới cửa2020-07-10 08:32
 • #26: Chương 26 sinh ý đưa tới cửa ( 2 )2020-07-10 08:32
 • #27: Chương 27 đánh2020-07-10 08:32
 • #28: Chương 28 tương kế tựu kế2020-07-10 08:32
 • #29: Chương 29 giáo huấn2020-07-10 08:32
 • #30: Chương 30 giáo huấn ( 2 )2020-07-10 08:32
 • #31: Chương 31 đông lạnh hỏng rồi đi2020-07-10 08:32
 • #32: Chương 32 tháng giêng sơ tam2020-07-10 08:32
 • #33: Chương 33 lời thuyết minh2020-07-10 08:33
 • #34: Chương 34 cầu người làm việc2020-07-10 08:33
 • #35: Chương 35 cầu người làm việc ( 2 )2020-07-10 08:33
 • #36: Chương 36 cầu người làm việc ( 3 )2020-07-10 08:33
 • #37: Chương 37 khái không ngoài mượn2020-07-10 08:33
 • #38: Chương 38 hồi bộ đội2020-07-10 08:33
 • #39: Chương 39 tâm tư2020-07-10 08:33
 • #40: Chương 40 tâm tư ( 2 )2020-07-10 08:33
 • #41: Chương 41 tâm tư ( 3 )2020-07-10 08:34
 • #42: Chương 42 chém giới2020-07-10 08:34
 • #43: Chương 43 chém giới ( 2 )2020-07-10 08:34
 • #44: Chương 44 oai chủ ý2020-07-10 08:35
 • #45: Chương 45 oai chủ ý ( 2 )2020-07-10 08:35
 • #46: Chương 46 kết giao2020-07-10 08:35
 • #47: Chương 47 kết giao ( 2 )2020-07-10 08:35
 • #48: Chương 48 ám phúng2020-07-10 08:35
 • #49: Chương 49 cực phẩm nơi chốn có2020-07-10 08:35
 • #50: Chương 50 cực phẩm nơi chốn có ( 2 )2020-07-10 08:36
 • #51: Chương 51 cực phẩm nơi chốn có ( 3 )2020-07-10 08:36
 • #52: Chương 51 cầu người2020-07-10 08:36
 • #53: Chương 52 TV phong ba2020-07-10 08:36
 • #54: Chương 53 TV phong ba ( 2 )2020-07-10 08:37
 • #55: Chương 54 TV phong ba ( 3 )2020-07-10 08:37
 • #56: Chương 55 mười lăm đêm trước2020-07-10 08:37
 • #57: Chương 56 mười lăm đêm trước ( 2 )2020-07-10 08:37
 • #58: Chương 57 mười lăm đêm trước ( 3 )2020-07-10 08:37
 • #59: Chương 58 tháng giêng mười lăm2020-07-10 08:38
 • #60: Chương 59 tháng giêng mười lăm ( 2 )2020-07-10 08:38
 • #61: Chương 60 lửa trại tiệc tối2020-07-10 08:38
 • #62: Chương 61 lửa trại tiệc tối ( 2 )2020-07-10 08:38
 • #63: Chương 62 vả mặt bạch bạch bạch2020-07-10 08:39
 • #64: Chương 63 vả mặt bạch bạch bạch ( 2 )2020-07-10 08:39
 • #65: Chương 64 vả mặt bạch bạch bạch ( 3 )2020-07-10 08:39
 • #66: Chương 65 vả mặt bạch bạch bạch ( 4 )2020-07-10 08:39
 • #67: Chương 66 đồng bọn!2020-07-10 08:39
 • #68: Chương 67 đồng bọn ( 2 )2020-07-10 08:39
 • #69: Chương 68 đồng bọn ( 3 )2020-07-10 08:40
 • #70: Chương 69 về nhà phong ba2020-07-10 08:40
 • #71: Chương 70 về nhà phong ba ( 2 )2020-07-10 08:40
 • #72: Chương 71 về nhà phong ba ( 3 )2020-07-10 08:40
 • #73: Chương 72 về nhà phong ba ( 4 )2020-07-10 08:40
 • #74: Chương 73 về nhà phong ba ( 5 )2020-07-10 08:40
 • #75: Chương 74 về nhà phong ba ( 6 )2020-07-10 08:41
 • #76: Chương 75 về nhà phong ba ( 7 )2020-07-10 08:41
 • #77: Chương 76 tiểu sửa trị2020-07-10 08:41
 • #78: Chương 77 tiểu sửa trị ( 2 )2020-07-10 08:41
 • #79: Chương 78 tiểu sửa trị ( 3 )2020-07-10 08:41
 • #80: Chương 79 tiểu sửa trị ( 4 )2020-07-10 08:42
 • #81: Chương 80 chân tướng2020-07-10 08:42
 • #82: Chương 81 chân tướng ( 2 )2020-07-10 08:42
 • #83: Chương 82 chân tướng ( 3 )2020-07-10 08:42
 • #84: Chương 83 thần trợ công2020-07-10 08:42
 • #85: Chương 84 thần trợ công ( 2 )2020-07-10 08:42
 • #86: Chương 85 thần trợ công ( 3 )2020-07-10 08:42
 • #87: Chương 86 thần trợ công ( 4 )2020-07-10 08:43
 • #88: Chương 87 đại bạch2020-07-10 08:43
 • #89: Chương 88 đại bạch ( 2 )2020-07-10 08:43
 • #90: Chương 89 thân cận2020-07-10 08:43
 • #91: Chương 90 cho ngươi một kinh hỉ ( canh hai cầu vé tháng )2020-07-10 08:43
 • #92: Chương 91 vợ chồng son nói chuyện ( canh ba cầu vé tháng! )2020-07-10 08:43
 • #93: Chương 92 tương người ( canh bốn cầu vé tháng! )2020-07-10 08:43
 • #94: Chương 93 bay tới hoành dấm ( canh năm cầu vé tháng! )2020-07-10 08:43
 • #95: Chương 94 bay tới hoành dấm ( 2 )2020-07-10 08:43
 • #96: Chương 95 bay tới hoành dấm ( 3 )2020-07-10 08:44
 • #97: Chương 96 ta ôm chính mình tức phụ ( cầu vé tháng )2020-07-10 08:44
 • #98: Chương 97 hưng sư vấn tội2020-07-10 08:44
 • #99: Chương 98 làm hắn nhiều giáo giáo ngươi2020-07-10 08:44
 • #100: Chương 99 làm rõ2020-07-10 08:44
 • #101: Chương 100 đi lên, ta cõng ngươi2020-07-10 08:44
 • #102: Chương 101 tức phụ làm cơm không đến chọn!2020-07-10 08:44
 • #103: Chương 102 A Ninh2020-07-10 08:44
 • #104: Chương 103 trắng trợn táo bạo ôm nhau2020-07-10 08:45
 • #105: Chương 104 trắng trợn táo bạo ôm nhau ( 2 )2020-07-10 08:45
 • #106: Chương 105 hoa thức vả mặt2020-07-10 08:45
 • #107: Chương 106 hoa thức vả mặt ( 2 )2020-07-10 08:45
 • #108: Chương 107 ăn miếng trả miếng2020-07-10 08:45
 • #109: Chương 108 nhử2020-07-10 08:45
 • #110: Chương 109 ngươi thích hắn cái gì?2020-07-10 08:46
 • #111: Chương 110 mượn lực sử lực2020-07-10 08:46
 • #112: Chương 111 trường hợp một lần thực xấu hổ2020-07-10 08:46
 • #113: Chương 112 nàng bị hôn!2020-07-10 08:46
 • #114: Chương 113 thế nhưng ngủ rồi2020-07-10 08:46
 • #115: Chương 114 gõ định người được chọn2020-07-10 08:46
 • #116: Chương 115 đáp ứng2020-07-10 08:46
 • #117: Chương 116 không làm đau ngươi đi2020-07-10 08:46
 • #118: Chương 117 thẹn thùng cái gì2020-07-10 08:47
 • #119: Chương 118 nhà ăn2020-07-10 08:47
 • #120: Chương 119 hắn tức phụ hỉ thanh tĩnh2020-07-10 08:47
 • #121: Chương 120 an bài2020-07-10 08:47
 • #122: Chương 121 kích cỡ2020-07-10 08:47
 • #123: Chương 122 tiêu quân y cùng nàng cái gì quan hệ?2020-07-10 08:47
 • #124: Chương 123 đánh hảo quan hệ2020-07-10 08:47
 • #125: Chương 124 thanh trướng tính kế2020-07-10 08:47
 • #126: Chương 125 thanh trướng tính kế ( 2 )2020-07-10 08:48
 • #127: Chương 126 thanh tràng tính kế ( 3 )2020-07-10 08:48
 • #128: Chương 127 cạnh tranh2020-07-10 08:48
 • #129: Chương 128 quân khu tai tiếng2020-07-10 08:48
 • #130: Chương 129 nhưng làm Hồng Nương2020-07-10 08:48
 • #131: Chương 130 da bạch mạo mỹ đại ngực chân dài2020-07-10 08:48
 • #132: Chương 131 té xỉu2020-07-10 08:48
 • #133: Chương 132 khẩn cấp trạng huống!2020-07-10 08:49
 • #134: Chương 133 Cố Trường Hoa bị thương2020-07-10 08:49
 • #135: Chương 134 Cố Trường Hoa bị thương ( 2 )2020-07-10 08:49
 • #136: Chương 135 ngao canh chờ hắn2020-07-10 08:49
 • #137: Chương 136 tức phụ, ta muốn ăn cái kia2020-07-10 08:49
 • #138: Chương 137 chính mình tới2020-07-10 08:49
 • #139: Chương 132 khẩn cấp trạng huống!2020-07-10 08:50
 • #140: Chương 138 không đau tức phụ2020-07-10 08:50
 • #141: Chương 139 lời đồn2020-07-10 08:50
 • #142: Chương 140 chạy nhanh cưới cái tức phụ2020-07-10 08:50
 • #143: Chương 141 hợp tác đồng bọn2020-07-10 08:50
 • #144: Chương 142 hưởng tuần trăng mật?2020-07-10 08:50
 • #145: Chương 143 sự ra2020-07-10 08:50
 • #146: Chương 144 làm ngươi nhi tử cưới ( 2 )2020-07-10 08:51
 • #147: Chương 145 chúng ta sinh cái hài tử đi2020-07-10 08:51
 • #148: Chương 146 ta liền ôm ngươi một cái2020-07-10 08:51
 • #149: Chương 147 ta không yên tâm nàng2020-07-10 08:51
 • #150: Chương 148 kẻ có tiền2020-07-10 08:51
 • #151: Chương 149 hội diễn2020-07-10 08:51
 • #152: Chương 150 vô công bất thụ lộc2020-07-10 08:52
 • #153: Chương 133 Cố Trường Hoa bị thương2020-07-10 08:52
 • #154: Chương 151 Cố Trường Hoa thân thể hảo2020-07-10 08:52
 • #155: Chương 152 châm ngòi ly gián2020-07-10 08:52
 • #156: Chương 153 trộm đồ vật2020-07-10 08:52
 • #157: Chương 154 ai trộm đồ vật2020-07-10 08:53
 • #158: Chương 155 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo2020-07-10 08:53
 • #159: Chương 156 thăng nhiệm2020-07-10 08:53
 • #160: Chương 157 chờ ngươi2020-07-10 08:53
 • #161: Chương 158 một mảnh hài hòa2020-07-10 08:53
 • #162: Chương 159 xử lý quan hệ2020-07-10 08:53
 • #163: Chương 160 xử lý quan hệ ( 2 )2020-07-10 08:53
 • #164: Chương 161 tức phụ đưa đều thích2020-07-10 08:54
 • #165: Chương 162 mẫu mực phu thê2020-07-10 08:54
 • #166: Chương 163 đâm sai người2020-07-10 08:54
 • #167: Chương 164 tức phụ điện thoại2020-07-10 08:54
 • #168: Chương 165 có khen thưởng2020-07-10 08:54
 • #169: Chương 166 tưởng niệm thành tật2020-07-10 08:54
 • #170: Chương 167 ta tưởng ngươi2020-07-10 08:54
 • #171: Chương 168 moah moah2020-07-10 08:55
 • #172: Chương 169 động tình2020-07-10 08:55
 • #173: Chương 134 Cố Trường Hoa bị thương ( 2 )2020-07-10 08:55
 • #174: Chương 170 nhìn lén2020-07-10 08:55
 • #175: Chương 135 ngao canh chờ hắn2020-07-10 08:55
 • #176: Chương 171 ngươi đáng giá càng tốt2020-07-10 08:55
 • #177: Chương 172 phần tử khủng bố2020-07-10 08:55
 • #178: Chương 136 tức phụ, ta muốn ăn cái kia2020-07-10 08:55
 • #179: Chương 173 ngươi như thế nào không cho ta cũng thượng điểm tâm2020-07-10 08:56
 • #180: Chương 137 chính mình tới2020-07-10 08:56
 • #181: Chương 174 tay không bắt ăn trộm2020-07-10 08:56
 • #182: Chương 138 không đau tức phụ2020-07-10 08:56
 • #183: Chương 175 Cố Trường Hoa sinh khí2020-07-10 08:56
 • #184: Chương 139 lời đồn2020-07-10 08:57
 • #185: Chương 176 ta là ở giáo dục ngươi2020-07-10 08:57
 • #186: Chương 177 trọng đại tin tức ( canh bốn! )2020-07-10 08:57
 • #187: Chương 140 chạy nhanh cưới cái tức phụ2020-07-10 08:57
 • #188: Chương 178 xấu hổ2020-07-10 08:57
 • #189: Chương 179 tổng tưởng làm cái đại tin tức2020-07-10 08:57
 • #190: Chương 141 hợp tác đồng bọn2020-07-10 08:57
 • #191: Chương 180 người nổi tiếng nhiều thị phi2020-07-10 08:58
 • #192: Chương 142 hưởng tuần trăng mật?2020-07-10 08:58
 • #193: Chương 181 ta thấy nghĩa dũng vì hảo tức phụ2020-07-10 08:58
 • #194: Chương 182 luận chứng2020-07-10 08:58
 • #195: Chương 143 sự ra2020-07-10 08:58
 • #196: Chương 144 làm ngươi nhi tử cưới ( 2 )2020-07-10 08:58
 • #197: Chương 183 màn thầu nhưng đổ không được2020-07-10 08:58
 • #198: Chương 145 chúng ta sinh cái hài tử đi2020-07-10 08:59
 • #199: Chương 184 viên phòng2020-07-10 08:59
 • #200: Chương 185 viên phòng ( 2 )2020-07-10 08:59
 • #201: Chương 146 ta liền ôm ngươi một cái2020-07-10 08:59
 • #202: Chương 147 ta không yên tâm nàng2020-07-10 09:00
 • #203: Chương 186 phát hành báo chí2020-07-10 09:00
 • #204: Chương 187 biểu thị công khai chủ quyền2020-07-10 09:00
 • #205: Chương 188 cách ứng2020-07-10 09:00
 • #206: Chương 189 hội diễn ( canh bốn )2020-07-10 09:00
 • #207: Chương 190 hội diễn ( 2 )2020-07-10 09:00
 • #208: Chương 191 xấu mặt2020-07-10 09:01
 • #209: Chương 192 diễn xuất2020-07-10 09:01
 • #210: Chương 193 đem mặt đều ném đến TV thượng!2020-07-10 09:01
 • #211: Chương 194 không có đối lập liền không có thương tổn2020-07-10 09:01
 • #212: Chương 195 nàng nam nhân ngũ âm không được đầy đủ2020-07-10 09:01
 • #213: Chương 196 giễu cợt Cố Trường Hoa hậu quả2020-07-10 09:01
 • #214: Chương 197 xoa xoa có thừa2020-07-10 09:01
 • #215: Chương 198 sớm chút trở về2020-07-10 09:01
 • #216: Chương 199 giáo dục dành cho người lớn2020-07-10 09:02
 • #217: Chương 200 hồi thôn2020-07-10 09:02
 • #218: Chương 201 hồ đồ2020-07-10 09:02
 • #219: Chương 202 trường hoa nhị hôn?2020-07-10 09:02
 • #220: Chương 203 làm việc2020-07-10 09:02
 • #221: Chương 204 chờ chế giễu2020-07-10 09:03
 • #222: Chương 205 đối lập2020-07-10 09:03
 • #223: Chương 206 một thế hệ truyền một thế hệ2020-07-10 09:03
 • #224: Chương 207 diễn kịch cũng muốn kỳ phùng địch thủ2020-07-10 09:03
 • #225: Chương 208 thần bí không gian2020-07-10 09:03
 • #226: Chương 209 có việc muốn nhờ2020-07-10 09:03
 • #227: Chương 210 kêu gia trưởng2020-07-10 09:03
 • #228: Chương 211 các ngươi là thương lượng tốt đi2020-07-10 09:04
 • #229: Chương 212 Ứng Thành quá tiểu2020-07-10 09:04
 • #230: Chương 213 hoài nghi Cố Trường Hoa không được?2020-07-10 09:04
 • #231: Chương 214 tư tưởng giáo dục2020-07-10 09:04
 • #232: Chương 215 Tần đại ngọc2020-07-10 09:04
 • #233: Chương 216 Tần đại ngọc ( 2 )2020-07-10 09:04
 • #234: Chương 217 xảo ngộ bạch tra nam2020-07-10 09:04
 • #235: Chương 218 xảo ngộ bạch tra nam ( 2 )2020-07-10 09:05
 • #236: Chương 219 Quý An Ninh thích nghe nói2020-07-10 09:05
 • #237: Chương 220 tìm tòi nghiên cứu2020-07-10 09:05
 • #238: Chương 221 to lớn linh chi2020-07-10 09:05
 • #239: Chương 222 độc thân uông2020-07-10 09:05
 • #240: Chương 223 Mạnh hàn tâm tư2020-07-10 09:05
 • #241: Chương 224 Mạnh hàn tâm tư ( 2 )2020-07-10 09:06
 • #242: Chương 225 hợp xướng2020-07-10 09:06
 • #243: Chương 226 đột nhiên tới điện thoại2020-07-10 09:06
 • #244: Chương 227 xe tây2020-07-10 09:06
 • #245: Chương 228 đoạt sinh ý2020-07-10 09:06
 • #246: Chương 229 đoạt sinh ý2020-07-10 09:06
 • #247: Chương 230 tú sắc khả xan2020-07-10 09:06
 • #248: Chương 231 tú một đợt2020-07-10 09:07
 • #249: Chương 232 quân muốn cơ mật2020-07-10 09:07
 • #250: Chương 233 ánh mắt thiển cận2020-07-10 09:07
 • #251: Chương 234 linh chi ném2020-07-10 09:07
 • #252: Chương 235 linh chi ném ( 2 )2020-07-10 09:07
 • #253: Chương 236 chờ đợi2020-07-10 09:07
 • #254: Chương 237 đề nghị chụp kết hôn chiếu2020-07-10 09:08
 • #255: Chương 238 cưới liền cưới2020-07-10 09:08
 • #256: Chương 239 khuyên giải2020-07-10 09:08
 • #257: Chương 240 dò đường2020-07-10 09:08
 • #258: Chương 241 yêu diễm đồ đê tiện trang dung2020-07-10 09:08
 • #259: Chương 242 ảnh cưới2020-07-10 09:08
 • #260: Chương 243 lần đó đi ta cho ngươi xoa xoa2020-07-10 09:09
 • #261: Chương 244 không chuẩn bị thương2020-07-10 09:09
 • #262: Chương 245 châm ngòi2020-07-10 09:09
 • #263: Chương 246 mưu lợi2020-07-10 09:09
 • #264: Chương 247 Thẩm tư dao2020-07-10 09:09
 • #265: Chương 248 cần thiết thích ứng2020-07-10 09:10
 • #266: Chương 249 cao cao tại thượng tư thái2020-07-10 09:10
 • #267: Chương 250 Cao gia làm khách2020-07-10 09:10
 • #268: Chương 251 học theo2020-07-10 09:10
 • #269: Chương 252 cố phó liên trưởng đánh tới2020-07-10 09:10
 • #270: Chương 253 tức phụ, là ta2020-07-10 09:10
 • #271: Chương 254 dư Lan Lan thủ đoạn2020-07-10 09:10
 • #272: Chương 225 quét tước nhà ăn nhỏ2020-07-10 09:11
 • #273: Chương 226 nổi lửa2020-07-10 09:11
 • #274: Chương 227 hại người chung hại mình2020-07-10 09:11
 • #275: Chương 228 bỏng2020-07-10 09:11
 • #276: Chương 229 trấn định tề2020-07-10 09:11
 • #277: Chương 230 sự nhân2020-07-10 09:11
 • #278: Chương 231 nàng thế nào?2020-07-10 09:11
 • #279: Chương 232 hợp xướng diễn tập2020-07-10 09:12
 • #280: Chương 233 dò vết2020-07-10 09:12
 • #281: Chương 234 thi đấu đêm trước2020-07-10 09:12
 • #282: Chương 235 dò vết ( 2 )2020-07-10 09:12
 • #283: Chương 236 trúc trắc2020-07-10 09:12
 • #284: Chương 237 bảy mươi lăm sư2020-07-10 09:13
 • #285: Chương 238 hợp xướng thi đấu2020-07-10 09:13
 • #286: Chương 239 hợp xướng thi đấu ( 2 )2020-07-10 09:13
 • #287: Chương 240 bắt lấy đệ nhất2020-07-10 09:13
 • #288: Chương 241 bùa hộ mệnh2020-07-10 09:13
 • #289: Chương 242 chó điên loạn cắn người2020-07-10 09:14
 • #290: Chương 243 vạch trần2020-07-10 09:14
 • #291: Chương 244 cấm đoán giam giữ2020-07-10 09:14
 • #292: Chương 245 Lưu lão ngũ2020-07-10 09:14
 • #293: Chương 246 Mạnh gia2020-07-10 09:14
 • #294: Chương 247 trùng tu WC2020-07-10 09:15
 • #295: Chương 248 hồi thôn2020-07-10 09:15
 • #296: Chương 249 cố lão gia tử bàn tính2020-07-10 09:15
 • #297: Chương 250 Tây Bắc nơi dừng chân2020-07-10 09:15
 • #298: Chương 251 có chuyện nói2020-07-10 09:15
 • #299: Chương 252 phiên hoa thằng2020-07-10 09:15
 • #300: Chương 253 Lý Đức hỉ2020-07-10 09:16
 • #301: Chương 254 nhị hải cơm nhà2020-07-10 09:16
 • #302: Chương 255 nhị hải cơm nhà ( 2 )2020-07-10 09:16
 • #303: Chương 256 nhị hải cơm nhà ( 3 )2020-07-10 09:16
 • #304: Chương 257 trùng tu2020-07-10 09:16
 • #305: Chương 258 Ứng Thành quá tiểu2020-07-10 09:16
 • #306: Chương 259 con nhà giàu2020-07-10 09:17
 • #307: Chương 260 trưởng tẩu như mẹ2020-07-10 09:17
 • #308: Chương 261 muốn ly hôn2020-07-10 09:17
 • #309: Chương 262 phân phòng ở2020-07-10 09:17
 • #310: Chương 263 ngẫu nhiên gặp được2020-07-10 09:17
 • #311: Chương 264 Cố Trường Hoa gửi tới tin2020-07-10 09:18
 • #312: Chương 265 tin bị thu2020-07-10 09:18
 • #313: Chương 266 cách ứng người2020-07-10 09:18
 • #314: Chương 268 bọn họ hai người rất xứng2020-07-10 09:18
 • #315: Chương 268 trí mà2020-07-10 09:18
 • #316: Chương 269 làm buôn bán2020-07-10 09:18
 • #317: Chương 270 tiểu lão bản2020-07-10 09:19
 • #318: Chương 271 Triệu Thanh hoan2020-07-10 09:19
 • #319: Chương 272 nói hợp lại2020-07-10 09:19
 • #320: Chương 273 nhà mẹ đẻ2020-07-10 09:19
 • #321: Chương 274 về nhà mẹ đẻ ( 2 )2020-07-10 09:19
 • #322: Chương 275 biểu tỷ biểu muội2020-07-10 09:19
 • #323: Chương 276 nữ học bá2020-07-10 09:20
 • #324: Chương 277 nữ học bá ( 2 )2020-07-10 09:20
 • #325: Chương 278 nữ học bá ( 3 )2020-07-10 09:20
 • #326: Chương 279 tra nam2020-07-10 09:20
 • #327: Chương 280 tra nam ( 2 )2020-07-10 09:20
 • #328: Chương 281 nàng nam nhân phải về tới2020-07-10 09:20
 • #329: Chương 282 đúng vậy! Hắn đã trở lại!2020-07-10 09:21
 • #330: Chương 283 ảnh chụp cũng đã trở lại2020-07-10 09:21
 • #331: Chương 284 làm chuyện xấu2020-07-10 09:21
 • #332: Chương 285 ngươi tức phụ ta thẹn thùng2020-07-10 09:21
 • #333: Chương 286 không làm?2020-07-10 09:21
 • #334: Chương 287 cấp tức phụ chống lưng2020-07-10 09:21
 • #335: Chương 288 tới một hồi nói đi là đi lữ hành2020-07-10 09:21
 • #336: Chương 289 tới một hồi nói đi là đi lữ hành2020-07-10 09:22
 • #337: Chương 290 tức phụ vất vả2020-07-10 09:22
 • #338: Chương 291 ngồi xe lửa xuất phát2020-07-10 09:22
 • #339: Chương 292 tân châu2020-07-10 09:23
 • #340: Chương 293 trường hợp thực xấu hổ2020-07-10 09:23
 • #341: Chương 294 nhân gia là phu thê2020-07-10 09:23
 • #342: Chương 295 bối ta2020-07-10 09:23
 • #343: Chương 296 kết hôn một năm tròn2020-07-10 09:23
 • #344: Chương 297 trên giường quá2020-07-10 09:24
 • #345: Chương 298 tiêu sơn?2020-07-10 09:24
 • #346: Chương 299 ý tưởng thực kinh tủng2020-07-10 09:24
 • #347: Chương 300 thiết kế thiên tài2020-07-10 09:24
 • #348: Chương 301 nàng cái tiêu sơn chi gian sự tình?2020-07-10 09:24
 • #349: Chương 302 ngươi sẽ là ở ăn phi dấm đi2020-07-10 09:24
 • #350: Chương 303 chế y xưởng2020-07-10 09:24
 • #351: Chương 304 chế y xưởng ( 2 )2020-07-10 09:25
 • #352: Chương 305 nàng nam nhân tới đón nàng2020-07-10 09:25
 • #353: Chương 306 trở về thành2020-07-10 09:25
 • #354: Chương 307 ngươi bị thương2020-07-10 09:25
 • #355: Chương 308 tân điều tới nữ quan quân2020-07-10 09:26
 • #356: Chương 309 tân điều tới nữ quan quân ( 2 )2020-07-10 09:26
 • #357: Chương 310 tân điều tới nữ quan quân ( 3 )2020-07-10 09:26
 • #358: Chương 311 ăn đồ chơi làm bằng đường2020-07-10 09:26
 • #359: Chương 312 tinh thăm2020-07-10 09:26
 • #360: Chương 313 Triệu Thanh anh2020-07-10 09:26
 • #361: Chương 314 Triệu Thanh anh ( 2 )2020-07-10 09:26
 • #362: Chương 315 bị dọa tới rồi2020-07-10 09:27
 • #363: Chương 316 đi niệm thư2020-07-10 09:27
 • #364: Chương 317 vả mặt2020-07-10 09:27
 • #365: Chương 318 vả mặt ( 2 )2020-07-10 09:27
 • #366: Chương 319 tiếp phong yến2020-07-10 09:27
 • #367: Chương 319 Ứng Thành điện thoại2020-07-10 09:27
 • #368: Chương 320 cố lão gia tử không có2020-07-10 09:28
 • #369: Chương 321 đưa ma2020-07-10 09:28
 • #370: Chương 322 đưa ma ( 2 )2020-07-10 09:28
 • #371: Chương 323 đưa ma ( 3 )2020-07-10 09:28
 • #372: Chương 324 tiền biếu2020-07-10 09:28
 • #373: Chương 325 tiền biếu ( 2 )2020-07-10 09:29
 • #374: Chương 326 phúc lợi2020-07-10 09:29
 • #375: Chương 327 kiểm tra thân thể?2020-07-10 09:29
 • #376: Chương 328 thích xem2020-07-10 09:29
 • #377: Chương 329 lặng lẽ lời nói2020-07-10 09:29
 • #378: Chương 330 thời cơ2020-07-10 09:30
 • #379: Chương 331 lại chạm vào Triệu Thanh hoan2020-07-10 09:30
 • #380: Chương 332 cạnh tranh2020-07-10 09:30
 • #381: Chương 333 kết hôn2020-07-10 09:30
 • #382: Chương 334 thăm người thân2020-07-10 09:30
 • #383: Chương 335 Cố Trường Hoa tới đón nàng2020-07-10 09:31
 • #384: Chương 336 đường đỏ thủy2020-07-10 09:31
 • #385: Chương 337 cảnh ngu văn hóa2020-07-10 09:31
 • #386: Chương 338 cảnh ngu văn hóa ( 2 )2020-07-10 09:31
 • #387: Chương 339 cảnh Thiệu Dương2020-07-10 09:31
 • #388: Chương 340 liền phủng nàng đi2020-07-10 09:32
 • #389: Chương 341 liền phủng nàng đi ( 2 )2020-07-10 09:32
 • #390: Chương 342 hoài nghi nghiên cứu2020-07-10 09:32
 • #391: Chương 343 tức phụ, ta có phải hay không lòng dạ hẹp hòi2020-07-10 09:32
 • #392: Chương 344 vậy quán2020-07-10 09:33
 • #393: Chương 345 niệm thư vẫn là hữu dụng2020-07-10 09:33
 • #394: Chương 346 Diêu mạnh mẽ2020-07-10 09:33
 • #395: Chương 347 cảm tình hảo đâu2020-07-10 09:33
 • #396: Chương 348 khắc khẩu2020-07-10 09:33
 • #397: Chương 349 hành sự quái đản2020-07-10 09:33
 • #398: Chương 350 Cố Tuyết mộng tưởng2020-07-10 09:34
 • #399: Chương 351 Học Viện Điện Ảnh2020-07-10 09:34
 • #400: Chương 352 đi an thành?2020-07-10 09:34
 • #401: Chương 353 lão đồng học, như vậy xảo2020-07-10 09:34
 • #402: Chương 354 tiêu sơn? Không thể nào2020-07-10 09:34
 • #403: Chương 355 thân cận đối tượng2020-07-10 09:34
 • #404: Chương 356 không suy xét kết hôn2020-07-10 09:35
 • #405: Chương 357 có yêu thích người2020-07-10 09:35
 • #406: Chương 358 bị thổ lộ?2020-07-10 09:35
 • #407: Chương 359 mang Cố Tuyết hồi an thành2020-07-10 09:35
 • #408: Chương 360 giả trang phu thê?2020-07-10 09:35
 • #409: Chương 361 kinh hách2020-07-10 09:35
 • #410: Chương 362 cần thiết thi đậu đại học2020-07-10 09:35
 • #411: Chương 363 cô em chồng2020-07-10 09:36
 • #412: Chương 364 cảnh ngu2020-07-10 09:36
 • #413: Chương 365 hạt giống tốt2020-07-10 09:36
 • #414: Chương 366 thử kính2020-07-10 09:36
 • #415: Chương 367 thử kính ( 2 )2020-07-10 09:36
 • #416: Chương 368 welcome2020-07-10 09:36
 • #417: Chương 369 ngươi không biết sao?2020-07-10 09:36
 • #418: Chương 370 tiếp kiến2020-07-10 09:37
 • #419: Chương 371 đừng cho chính mình áp lực2020-07-10 09:37
 • #420: Chương 372 Quý An Ninh khẩn trương?2020-07-10 09:37
 • #421: Chương 373 Quý An Ninh sợ hãi?2020-07-10 09:37
 • #422: Chương 374 mặt đánh có đau hay không?2020-07-10 09:37
 • #423: Chương 375 mặt đánh có đau hay không? ( 2 )2020-07-10 09:37
 • #424: Chương 376 tức phụ, đừng nhúc nhích2020-07-10 09:38
 • #425: Chương 377 tái ngộ Lưu ái phương2020-07-10 09:38
 • #426: Chương 378 bắt đầu ngươi biểu diễn2020-07-10 09:38
 • #427: Chương 379 ôm ngủ, kiên định2020-07-10 09:38
 • #428: Chương 380 Mạnh tiểu thư, xin dừng bước2020-07-10 09:38
 • #429: Chương 381 lầm2020-07-10 09:38
 • #430: Chương 382 tưới nước lạnh2020-07-10 09:38
 • #431: Chương 383 thật sự chỉ là hoang dại động vật?2020-07-10 09:38
 • #432: Chương 384 trong núi có yêu?2020-07-10 09:39
 • #433: Chương 385 lén lút2020-07-10 09:39
 • #434: Chương 386 Diêu mạnh mẽ trả thù2020-07-10 09:39
 • #435: Chương 387 ngươi là phạm tội chưa toại!2020-07-10 09:39
 • #436: Chương 388 chính là muốn tàn nhẫn tể hắn một bút!2020-07-10 09:39
 • #437: Chương 389 nhân sinh toàn bằng kỹ thuật diễn2020-07-10 09:40
 • #438: Chương 390 mẫu mệnh khó trái2020-07-10 09:40
 • #439: Chương 391 Quý An Ninh?2020-07-10 09:40
 • #440: Chương 392 nàng tưởng Cố Trường Hoa2020-07-10 09:40
 • #441: Chương 393 hành tẩu hormone2020-07-10 09:40
 • #442: Chương 394 chân mềm?2020-07-10 09:41
 • #443: Chương 395 cắt tóc uốn tóc2020-07-10 09:41
 • #444: Chương 396 cuộn sóng cuốn2020-07-10 09:41
 • #445: Chương 397 cuộn sóng cuốn ( 2 )2020-07-10 09:41
 • #446: Chương 398 tức phụ, ngươi đầu tóc2020-07-10 09:41
 • #447: Chương 399 đẹp sao?2020-07-10 09:41
 • #448: Chương 400 Triệu gia tiệc mừng thọ2020-07-10 09:42
 • #449: Chương 401 Triệu gia tiệc mừng thọ ( 2 )2020-07-10 09:42
 • #450: Chương 402 bại lộ2020-07-10 09:42
 • #451: Chương 403 nên là ai bất an?2020-07-10 09:42
 • #452: Chương 404 uy hiếp2020-07-10 09:42
 • #453: Chương 405 tám một2020-07-10 09:42
 • #454: Chương 406 tìm đẹp nhất cái kia!2020-07-10 09:42
 • #455: Chương 407 đánh một đợt mặt2020-07-10 09:42
 • #456: Chương 408 càng nghĩ càng thấy ớn2020-07-10 09:43
 • #457: Chương 409 hắn yêu cầu nàng2020-07-10 09:43
 • #458: Chương 410 tiệc tối2020-07-10 09:43
 • #459: Chương 411 làm nàng lên đài!2020-07-10 09:43
 • #460: Chương 412 có thể không thượng sao?2020-07-10 09:43
 • #461: Chương 413 trường thi phát huy2020-07-10 09:43
 • #462: Chương 414 trường thi phát huy ( 2 )2020-07-10 09:43
 • #463: Chương 415 tức phụ, trước hôn một cái2020-07-10 09:44
 • #464: Chương 416 hai ly lấy thiết2020-07-10 09:44
 • #465: Chương 417 ngươi thực nhàn sao?2020-07-10 09:44
 • #466: Chương 418 một cọng rơm2020-07-10 09:44
 • #467: Chương 419 tuân mệnh tức phụ!2020-07-10 09:45
 • #468: Chương 420 chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều2020-07-10 09:45
 • #469: Chương 421 chờ hắn2020-07-10 09:45
 • #470: Chương 422 theo đuổi Quý An Ninh?2020-07-10 09:45
 • #471: Chương 423 đóng phim2020-07-10 09:45
 • #472: Chương 424 ngươi nhớ kỹ ta lời kịch?2020-07-10 09:45
 • #473: Chương 425 mất mặt2020-07-10 09:45
 • #474: Chương 426 ngươi không thể mang nàng đi2020-07-10 09:46
 • #475: Chương 427 tiền vi phạm hợp đồng2020-07-10 09:46
 • #476: Chương 428 đâu một cái vòng lớn tử2020-07-10 09:46
 • #477: Chương 429 đại ca ngươi không tha cho ngươi2020-07-10 09:46
 • #478: Chương 430 cảnh lão bản quản giáo thật tốt2020-07-10 09:46
 • #479: Chương 431 chứng minh chính mình2020-07-10 09:46
 • #480: Chương 432 một cái tát2020-07-10 09:46
 • #481: Chương 433 bàn tính nhỏ2020-07-10 09:47
 • #482: Chương 434 thất bại2020-07-10 09:47
 • #483: Chương 435 bát quái2020-07-10 09:47
 • #484: Chương 436 tiểu An Ninh2020-07-10 09:47
 • #485: Chương 437 không sợ người lạ2020-07-10 09:47
 • #486: Chương 438 thăm người thân2020-07-10 09:47
 • #487: Chương 439 thăm người thân ( 2 )2020-07-10 09:48
 • #488: Chương 440 tình yêu là đem kiếm hai lưỡi2020-07-10 09:48
 • #489: Chương 441 tâm sự2020-07-10 09:48
 • #490: Chương 442 tức phụ hiểu hắn2020-07-10 09:48
 • #491: Chương 443 đêm khó miên2020-07-10 09:48
 • #492: Chương 444 đoán không ra2020-07-10 09:48
 • #493: Chương 445 về2020-07-10 09:48
 • #494: Chương 446 mà làm trộm?2020-07-10 09:48
 • #495: Chương 447 ta muội muội thực hảo đi2020-07-10 09:49
 • #496: Chương 448 làm đại sinh ý2020-07-10 09:49
 • #497: Chương 449 Quý An Ninh tầm mắt quảng2020-07-10 09:49
 • #498: Chương 450 muốn phòng2020-07-10 09:49
 • #499: Chương 451 muốn phòng2020-07-10 09:49
 • #500: Chương 452 không nghĩ tới ngươi là loại người này2020-07-10 09:49
 • #501: Chương 453 đều là đồng học2020-07-10 09:50
 • #502: Chương 454 lôi đình2020-07-10 09:50
 • #503: Chương 455 tranh chấp2020-07-10 09:50
 • #504: Chương 456 chuẩn bị tiếp đại đơn tử2020-07-10 09:50
 • #505: Chương 457 bữa tiệc2020-07-10 09:50
 • #506: Chương 458 chưa hiểu việc đời2020-07-10 09:50
 • #507: Chương 459 tề bắc2020-07-10 09:51
 • #508: Chương 460 đều là ngốc dưa2020-07-10 09:51
 • #509: Chương 461 mắt cao hơn đỉnh2020-07-10 09:51
 • #510: Chương 462 vả mặt2020-07-10 09:51
 • #511: Chương 463 bữa tiệc2020-07-10 09:51
 • #512: Chương 464 ngươi sẽ thích2020-07-10 09:51
 • #513: Chương 465 tìm hiểu2020-07-10 09:51
 • #514: Chương 466 ngươi còn nhớ rõ hắn sao?2020-07-10 09:52
 • #515: Chương 467 ngươi còn có cái gì ca ca đệ đệ?2020-07-10 09:52
 • #516: Chương 468 tiểu tâm tư2020-07-10 09:52
 • #517: Chương 469 tiểu tâm tư ( 2 )2020-07-10 09:52
 • #518: Chương 470 lấy vật đổi vật2020-07-10 09:52
 • #519: Chương 471 đỗ nếu kiều2020-07-10 09:52
 • #520: Chương 472 bộ xương khô giá2020-07-10 09:52
 • #521: Chương 473 bộ xương khô giá ( 2 )2020-07-10 09:52
 • #522: Chương 474 Cố Hồng Cố Hương2020-07-10 09:53
 • #523: Chương 375 đồng học sẽ2020-07-10 09:53
 • #524: Chương 476 đồng học sẽ ( 2 )2020-07-10 09:53
 • #525: Chương 477 đồng học sẽ ( 3 )2020-07-10 09:53
 • #526: Chương 478 ngươi là cố ý sao?2020-07-10 09:53
 • #527: Chương 479 bạch đại bác sĩ2020-07-10 09:53
 • #528: Chương 480 khoe khoang2020-07-10 09:54
 • #529: Chương 481 quý lão bản2020-07-10 09:54
 • #530: Chương 482 ta biến hóa đại sao?2020-07-10 09:54
 • #531: Chương 483 An Ninh làm cái gì sinh ý?2020-07-10 09:54
 • #532: Chương 484 giật mình2020-07-10 09:54
 • #533: Chương 485 lời nói khách sáo2020-07-10 09:54
 • #534: Chương 486 kế hoạch2020-07-10 09:55
 • #535: Chương 487 tìm việc2020-07-10 09:55
 • #536: Chương 488 Phương Ngọc Chi ở đâu?2020-07-10 09:55
 • #537: Chương 489 ngươi là ở bao che sao?2020-07-10 09:55
 • #538: Chương 490 lưu lại đường sống2020-07-10 09:55
 • #539: Chương 491 tìm hiểu2020-07-10 09:55
 • #540: Chương 492 Cố Trường Hoa!2020-07-10 09:55
 • #541: Chương 493 tức phụ, đừng nóng vội2020-07-10 09:56
 • #542: Chương 494 ta tưởng kết hôn2020-07-10 09:56
 • #543: Chương 495 Quý An Ninh trượng phu2020-07-10 09:56
 • #544: Chương 496 chờ ta2020-07-10 09:56
 • #545: Chương 497 giận dỗi2020-07-10 09:56
 • #546: Chương 498 an hoa2020-07-10 09:56
 • #547: Chương 499 hạt nhọc lòng2020-07-10 09:57
 • #548: Chương 500 thẹn thùng2020-07-10 09:57
 • #549: Chương 501 cao viện bát quái2020-07-10 09:57
 • #550: Chương 502 ngươi là ta tức phụ2020-07-10 09:57
 • #551: Chương 503 thử2020-07-10 09:57
 • #552: Chương 504 thử ( 2 )2020-07-10 09:57
 • #553: Chương 505 xin lỗi2020-07-10 09:58
 • #554: Chương 506 điện thoại2020-07-10 09:58
 • #555: Chương 507 cảnh Thiệu Dương thân cận đối tượng2020-07-10 09:58
 • #556: Chương 508 tái ngộ Bành gia2020-07-10 09:58
 • #557: Chương 509 đưa cục cảnh sát2020-07-10 09:58
 • #558: Chương 510 cùng nhau ăn cơm2020-07-10 09:58
 • #559: Chương 511 chọn sự2020-07-10 09:59
 • #560: Đệ 512 trương Tom2020-07-10 09:59
 • #561: Chương 513 Tom ( 2 )2020-07-10 09:59
 • #562: Chương 514 ta không phải một cái đủ tư cách trượng phu2020-07-10 09:59
 • #563: Chương 515 mười một2020-07-10 09:59
 • #564: Chương 516 mười một ( 2 )2020-07-10 09:59
 • #565: Chương 517 cũng không như thế nào giống2020-07-10 10:00
 • #566: Chương 518 nữ truy nam cách tầng sa2020-07-10 10:00
 • #567: Chương 519 tầm thường quan hệ2020-07-10 10:00
 • #568: Chương 520 kém xa2020-07-10 10:00
 • #569: Chương 521 thiệp mời2020-07-10 10:01
 • #570: Chương 522 cùng năm2020-07-10 10:01
 • #571: Chương 523 khảo thí2020-07-10 10:01
 • #572: Chương 524 gian lận2020-07-10 10:01
 • #573: Chương 525 gian lận ( 2 )2020-07-10 10:02
 • #574: Đều 526 chương nên nỗ lực người kia là ta2020-07-10 10:02
 • #575: Chương 527 nàng khẳng định thi không đậu2020-07-10 10:02
 • #576: Chương 528 nàng nhất định thi không đậu ( 2 )2020-07-10 10:02
 • #577: Chương 529 công ty không hạn chế tự do2020-07-10 10:02
 • #578: Chương 530 xảo ngộ2020-07-10 10:03
 • #579: Chương 531 quân tẩu, thật vĩ đại2020-07-10 10:03
 • #580: Chương 532 ngươi có thể làm như không thấy được sao?2020-07-10 10:03
 • #581: Chương 533 nhất châm kiến huyết2020-07-10 10:03
 • #582: Chương 534 chó cùng rứt giậu2020-07-10 10:03
 • #583: Chương 535 nháo sự2020-07-10 10:03
 • #584: Chương 536 nháo sự ( 2 )2020-07-10 10:04
 • #585: Chương 537 chân tướng2020-07-10 10:04
 • #586: Chương 538 truyền khai2020-07-10 10:04
 • #587: Chương 539 ta không sủng ngươi sủng ai2020-07-10 10:04
 • #588: Chương 540 biện pháp giải quyết2020-07-10 10:05
 • #589: Chương 541 ta ngốc tức phụ2020-07-10 10:05
 • #590: Chương 542 sinh nhật vui sướng2020-07-10 10:05
 • #591: Chương 543 ánh nến bữa tối2020-07-10 10:05
 • #592: Chương 544 tập hợp2020-07-10 10:05
 • #593: Chương 545 chính sách2020-07-10 10:06
 • #594: Chương 546 dệt áo lông2020-07-10 10:06
 • #595: Chương 547 đãi ở ngươi nên đãi địa phương2020-07-10 10:06
 • #596: Chương 548 khẩn cấp điện thoại2020-07-10 10:06
 • #597: Đệ 549 Vân Thành2020-07-10 10:06
 • #598: Chương 550 quân khu bệnh viện2020-07-10 10:07
 • #599: Chương 551 cứu giúp2020-07-10 10:07
 • #600: Chương 552 tỉnh lại2020-07-10 10:07
 • #601: Chương 553 vả mặt2020-07-10 10:07
 • #602: Chương 554 đứng đầu bảng2020-07-10 10:07
 • #603: Chương 555 trở về thành2020-07-10 10:08
 • #604: Chương 556 nàng điên rồi2020-07-10 10:08
 • #605: Chương 557 khá tốt cô nương2020-07-10 10:08
 • #606: Chương 558 tương lai lão bản nương2020-07-10 10:08
 • #607: Chương 559 tâm tư của hắn2020-07-10 10:08
 • #608: Chương 560 ngươi biểu tỷ thành tích thế nào2020-07-10 10:08
 • #609: Chương 561 tức phụ, ngươi thật sự không vui?2020-07-10 10:09
 • #610: Chương 562 đã lâu không thấy2020-07-10 10:09
 • #611: Chương 563 thanh hoan2020-07-10 10:09
 • #612: Chương 564 báo cáo kết quả công tác2020-07-10 10:09
 • #613: Chương 565 báo cáo kết quả công tác ( 2 )2020-07-10 10:09
 • #614: Chương 566 xảo ngộ2020-07-10 10:09
 • #615: Chương 567 Quý An Ninh a2020-07-10 10:10
 • #616: Chương 568 té ngã2020-07-10 10:10
 • #617: Chương 569 thăm bệnh2020-07-10 10:10
 • #618: Chương 570 quý tứ ca2020-07-10 10:11
 • #619: Chương 571 quý tứ ca ( 2 )2020-07-10 10:11
 • #620: Chương 572 cuộn sóng2020-07-10 10:11
 • #621: Chương 573 đánh vỡ2020-07-10 10:11
 • #622: Chương 574 nộp lên báo cáo2020-07-10 10:11
 • #623: Chương 575 nộp lên báo cáo ( 2 )2020-07-10 10:11
 • #624: Chương 576 vẫn là ép duyên sao?2020-07-10 10:12
 • #625: Chương 577 điểm mấu chốt2020-07-10 10:12
 • #626: Chương 578 tiểu tụ2020-07-10 10:12
 • #627: Chương 579 ý kiến nhất trí2020-07-10 10:12
 • #628: Chương 580 hồng tiểu mỹ ( tân niên vui sướng! )2020-07-10 10:13
 • #629: Chương 581 vụng trộm nhạc2020-07-10 10:13
 • #630: Chương 582 có thể nói2020-07-10 10:13
 • #631: Chương 583 ngươi có phải hay không chịu cái gì ủy khuất2020-07-10 10:13
 • #632: Chương 584 tiểu đánh tiểu nháo2020-07-10 10:13
 • #633: Chương 585 tiểu đánh tiểu nháo ( 2 )2020-07-10 10:13
 • #634: Chương 586 đua đòi2020-07-10 10:13
 • #635: Chương 587 đua đòi ( 2 )2020-07-10 10:14
 • #636: Chương 588 ngươi quan tâm là được2020-07-10 10:14
 • #637: Chương 589 nhị hôn2020-07-10 10:14
 • #638: Chương 590 phúc lợi2020-07-10 10:15
 • #639: Chương 591 màu đen Santana2020-07-10 10:15
 • #640: Chương 592 như cũ2020-07-10 10:15
 • #641: Chương 593 tam mẫu đất2020-07-10 10:15
 • #642: Chương 594 nhiều trụ thượng mấy ngày2020-07-10 10:15
 • #643: Chương 595 tìm công tác2020-07-10 10:16
 • #644: Chương 596 chướng mắt2020-07-10 10:16
 • #645: Chương 597 đây là ngươi cửa hàng?2020-07-10 10:16
 • #646: Chương 598 việc nhà2020-07-10 10:17
 • #647: Chương 599 bữa tiệc2020-07-10 10:17
 • #648: Chương 600 trấn an2020-07-10 10:18
 • #649: Chương 601 ninh xa phi thích người2020-07-10 10:18
 • #650: Chương 602 không ngại cùng ngươi tức phụ đi một hồi đi2020-07-10 10:18
 • #651: Chương 603 chúng ta quan hệ thực thân cận sao?2020-07-10 10:19
 • #652: Chương 604 đăng đối2020-07-10 10:19
 • #653: Chương 605 lại đây, ta cho ngươi cởi quần áo2020-07-10 10:19
 • #654: Chương 606 xử lý2020-07-10 10:20
 • #655: Chương 607 phải rời khỏi sao2020-07-10 10:20
 • #656: Chương 608 khoa tay múa chân2020-07-10 10:20
 • #657: Chương 609 lâm hảo2020-07-10 10:20
 • #658: Chương 610 lâm hảo ( 2 )2020-07-10 10:20
 • #659: Chương 611 thăm2020-07-10 10:20
 • #660: Chương 612 lạnh hay không2020-07-10 10:21
 • #661: Chương 613 ta sẽ không thay đổi2020-07-10 10:21
 • #662: Chương 614 đóng quân2020-07-10 10:22
 • #663: Chương 615 thí xuyên2020-07-10 10:22
 • #664: Chương 616 làm khách2020-07-10 10:22
 • #665: Chương 617 ngày mai liền về đi2020-07-10 10:22
 • #666: Chương 618 phái2020-07-10 10:22
 • #667: Chương 619 trong tay là thứ gì?2020-07-10 10:22
 • #668: Chương 620 ngươi xem thường ngươi tức phụ2020-07-10 10:23
 • #669: Chương 621 có cái gì ta có thể làm2020-07-10 10:23
 • #670: Chương 622 đem quần áo cũng cởi2020-07-10 10:23
 • #671: Chương 623 ta không thích tứ tẩu2020-07-10 10:23
 • #672: Chương 624 khẳng định hòa hảo2020-07-10 10:24
 • #673: Chương 625 bác lợi2020-07-10 10:24
 • #674: Chương 626 rời đi2020-07-10 10:24
 • #675: Chương 627 chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều2020-07-10 10:24
 • #676: Chương 628 giày xéo người2020-07-10 10:25
 • #677: Chương 629 máy ghi âm2020-07-10 10:25
 • #678: Chương 630 quý an đông2020-07-10 10:25
 • #679: Chương 631 quý an đông ( 2 )2020-07-10 10:25
 • #680: Chương 632 ly hôn2020-07-10 10:25
 • #681: Chương 633 thương lượng2020-07-10 10:25
 • #682: Chương 634 tiểu vương bát đản2020-07-10 10:25
 • #683: Chương 635 sự thật2020-07-10 10:26
 • #684: Chương 636 coi thường2020-07-10 10:26
 • #685: Chương 637 thử2020-07-10 10:26
 • #686: Chương 638 hứa văn lan2020-07-10 10:26
 • #687: Chương 639 khống chế2020-07-10 10:27
 • #688: Chương 640 làm nàng chật vật bất kham2020-07-10 10:27
 • #689: Chương 641 đại hộ khách2020-07-10 10:27
 • #690: Chương 642 khảo sát2020-07-10 10:27
 • #691: Chương 643 hợp tác vui sướng2020-07-10 10:28
 • #692: Chương 644 giở trò quỷ2020-07-10 10:28
 • #693: Chương 645 ta há sợ ngươi sao2020-07-10 10:28
 • #694: Chương 646 chính là hắn2020-07-10 10:29
 • #695: Chương 647 hạ tuyết2020-07-10 10:29
 • #696: Chương 648 học tập2020-07-10 10:29
 • #697: Chương 649 tứ ca lại không lo2020-07-10 10:29
 • #698: Chương 650 đáp tuyến2020-07-10 10:30
 • #699: Chương 651 mua thư2020-07-10 10:30
 • #700: Chương 652 mặt đỏ2020-07-10 10:30
 • #701: Chương 653 nháo sự2020-07-10 10:30
 • #702: Chương 654 nháo sự ( 2 )2020-07-10 10:31
 • #703: Chương 655 đến2020-07-10 10:31
 • #704: Chương 656 bối huyệt vị2020-07-10 10:31
 • #705: Chương 657 ăn tết2020-07-10 10:32
 • #706: Chương 658 ăn tết ( 2 )2020-07-10 10:32
 • #707: Chương 659 hải lục không phân gia2020-07-10 10:33
 • #708: Chương 660 không thể nói không giữ lời2020-07-10 10:33
 • #709: Chương 661 không thể nói không giữ lời ( 2 )2020-07-10 10:33
 • #710: Chương 662 tề bắc cái kia tiểu tử không đáng tin cậy2020-07-10 10:33
 • #711: Chương 663 hồi thôn2020-07-10 10:33
 • #712: Chương 664 hồi thôn ( 2 )2020-07-10 10:34
 • #713: Chương 665 về sau làm hắn cầu chúng ta2020-07-10 10:34
 • #714: Chương 666 thường mỹ kiều2020-07-10 10:34
 • #715: Chương 667 thường mỹ kiều ( 2 )2020-07-10 10:35
 • #716: Chương 668 thân cận đối tượng2020-07-10 10:35
 • #717: Chương 669 thân cận đối tượng ( 2 )2020-07-10 10:35
 • #718: Chương 670 thân cận đối tượng ( 3 )2020-07-10 10:35
 • #719: Chương 671 điều kiện2020-07-10 10:36
 • #720: Chương 672 khai trương2020-07-10 10:36
 • #721: Chương 673 du hoành thái2020-07-10 10:36
 • #722: Chương 674 Hứa Văn Diễm tâm tư2020-07-10 10:36
 • #723: Chương 675 hai nhà kết thân2020-07-10 10:36
 • #724: Chương 676 thông báo2020-07-10 10:37
 • #725: Chương 677 trở về thành2020-07-10 10:37
 • #726: Chương 678 đưa tin2020-07-10 10:37
 • #727: Chương 679 lam ngọc2020-07-10 10:37
 • #728: Chương 680 tìm hiểu2020-07-10 10:37
 • #729: Chương 681 nhảy dù quân nhu2020-07-10 10:38
 • #730: Chương 682 vợ chồng son gặp mặt2020-07-10 10:38
 • #731: Chương 683 ngươi là ai mang về tới nữ nhân?2020-07-10 10:38
 • #732: Chương 684 đội trưởng phu nhân2020-07-10 10:38
 • #733: Chương 685 đánh vỡ2020-07-10 10:38
 • #734: Chương 686 trò chuyện2020-07-10 10:39
 • #735: Chương 687 đánh đố2020-07-10 10:39
 • #736: Chương 688 tiến hương trấn2020-07-10 10:39
 • #737: Chương 689 giặt quần áo2020-07-10 10:39
 • #738: Chương 690 ngươi lại đây làm cái gì2020-07-10 10:40
 • #739: Chương 691 đến Nam Phi2020-07-10 10:40
 • #740: Chương 692 tân chiêu số2020-07-10 10:40
 • #741: Chương 693 đem nàng cấp ném2020-07-10 10:40
 • #742: Chương 694 mượn cái cây đuốc2020-07-10 10:40
 • #743: Chương 695 không cần hôn gió2020-07-10 10:41
 • #744: Chương 696 kết quả2020-07-10 10:41
 • #745: Chương 697 kết quả ( 2 )2020-07-10 10:41
 • #746: Chương 698 chơi lãng mạn?2020-07-10 10:41
 • #747: Chương 699 nhận lộ2020-07-10 10:42
 • #748: Chương 700 tương xứng đôi2020-07-10 10:42
 • #749: Chương 701 Nam Phi hai đứa nhỏ2020-07-10 10:42
 • #750: Chương 702 mưa bom bão đạn2020-07-10 10:42
 • #751: Chương 703 mưa bom bão đạn ( 2 )2020-07-10 10:42
 • #752: Chương 704 đến vệ sinh đội hỗ trợ2020-07-10 10:42
 • #753: Chương 705 học tập2020-07-10 10:43
 • #754: Chương 706 non nửa năm2020-07-10 10:43
 • #755: Chương 707 ta đã có yêu thích người2020-07-10 10:43
 • #756: Chương 708 khảo bối huyệt vị2020-07-10 10:43
 • #757: Chương 709 thí châm2020-07-10 10:44
 • #758: Chương 710 cảnh ngu tới điện thoại2020-07-10 10:44
 • #759: Chương 711 nhanh mồm dẻo miệng Cố Tuyết2020-07-10 10:44
 • #760: Chương 712 tập kích2020-07-10 10:44
 • #761: Chương 713 khẩn cấp trạng huống2020-07-10 10:44
 • #762: Chương 714 hỗn loạn trường hợp2020-07-10 10:45
 • #763: Chương 715 không tiền đồ trình tiểu tư2020-07-10 10:45
 • #764: Chương 716 ngày về2020-07-10 10:45
 • #765: Chương 717 sẽ không có người khi dễ Cố Tuyết2020-07-10 10:45
 • #766: Chương 718 An Ninh, ta có thể giúp ngươi2020-07-10 10:46
 • #767: Chương 719 ám xuống tay đoạn2020-07-10 10:46
 • #768: Chương 720 về2020-07-10 10:46
 • #769: Chương 721 tùy hứng2020-07-10 10:46
 • #770: Chương 722 hài tử sự tình2020-07-10 10:46
 • #771: Chương 722 nói bóng nói gió2020-07-10 10:46
 • #772: Chương 723 trực tiếp bắt lấy2020-07-10 10:47
 • #773: Chương 724 hôn sự thương định2020-07-10 10:47
 • #774: Chương 725 đêm dài từ từ2020-07-10 10:47
 • #775: Chương 726 đúng mực2020-07-10 10:47
 • #776: Chương 727 ta tiên sinh2020-07-10 10:47
 • #777: Chương 728 kim lai khách sạn lớn2020-07-10 10:48
 • #778: Chương 729 uống rượu2020-07-10 10:48
 • #779: Chương 730 bùa hộ mệnh2020-07-10 10:48
 • #780: Chương 731 châm ngòi2020-07-10 10:48
 • #781: Chương 732 châm ngòi ( 2 )2020-07-10 10:48
 • #782: Chương 733 tức phụ, ta bảo đảm2020-07-10 10:48
 • #783: Chương 734 quý an đông2020-07-10 10:48
 • #784: Chương 735 ta và ngươi nói cái lặng lẽ lời nói2020-07-10 10:49
 • #785: Chương 736 tứ ca đã trở lại2020-07-10 10:49
 • #786: Chương 737 ngươi đừng khi dễ nàng2020-07-10 10:49
 • #787: Chương 738 mỗi ngày gặp mặt2020-07-10 10:50
 • #788: Chương 739 chúc mừng2020-07-10 10:50
 • #789: Chương 740 con cá thượng câu2020-07-10 10:50
 • #790: Chương 741 con cá thượng câu ( 2 )2020-07-10 10:50
 • #791: Chương 742 một lần nữa khai trương2020-07-10 10:51
 • #792: Chương 743 Ứng Thành?2020-07-10 10:51
 • #793: Chương 734 quan hệ2020-07-10 10:51
 • #794: Chương 735 A đại2020-07-10 10:52
 • #795: Chương 736 học muội tên2020-07-10 10:52
 • #796: Chương 737 tìm giúp đỡ?2020-07-10 10:52
 • #797: Chương 738 đối mỹ mạo có cái gì hiểu lầm?2020-07-10 10:52
 • #798: Chương 739 ta lam ngọc không nợ ngươi2020-07-10 10:52
 • #799: Chương 740 An Ninh ngươi thế nào2020-07-10 10:53
 • #800: Chương 741 chúng ta có thể đi ra ngoài nói hai câu lời nói sao?2020-07-10 10:53
 • #801: Chương 742 bị chiều hư2020-07-10 10:53
 • #802: Chương 743 ngươi đối chuyện của chúng ta đến tột cùng hiểu biết nhiều ít2020-07-10 10:53
 • #803: Chương 744 ngươi là Quý An Ninh đi2020-07-10 10:54
 • #804: Chương 745 vưu nhưng2020-07-10 10:54
 • #805: Chương 746 đẩy rớt2020-07-10 10:54
 • #806: Chương 747 ngươi về trước đi2020-07-10 10:54
 • #807: Chương 748 ta không linh cảm2020-07-10 10:54
 • #808: Chương 749 như thế nào đem nàng cấp khảo thượng?2020-07-10 10:55
 • #809: Chương 750 ta không có phạm tội!2020-07-10 10:55
 • #810: Chương 751 thiếp cưới2020-07-10 10:55
 • #811: Chương 752 không vẫn là có thể rút ra2020-07-10 10:55
 • #812: Chương 753 hắn trên người phát ra quang2020-07-10 10:55
 • #813: Chương 754 vị hôn thê của ta cũng ở2020-07-10 10:56
 • #814: Chương 755 kia vị này chính là tẩu tử!2020-07-10 10:56
 • #815: Chương 756 phi thường phi thường ưu tú2020-07-10 10:56
 • #816: Chương 757 uống say phát điên2020-07-10 10:56
 • #817: Chương 758 ngươi có thể giúp giúp ta sao?2020-07-10 10:56
 • #818: Chương 759 khẩn cấp trạng huống2020-07-10 10:57
 • #819: Chương 760 tìm biện pháp giải quyết2020-07-10 10:57
 • #820: Chương 761 phàm nhân chi khu2020-07-10 10:57
 • #821: Chương 762 có vết nhơ sao?2020-07-10 10:57
 • #822: Chương 763 đi thỉnh cố phu nhân2020-07-10 10:58
 • #823: Chương 764 đi thỉnh cố phu nhân ( 2 )2020-07-10 10:58
 • #824: Chương 765 danh thiếp2020-07-10 10:58
 • #825: Chương 766 cố phu nhân nhưng hãnh diện?2020-07-10 10:58
 • #826: Chương 767 nàng hôm nay là tới tạp bãi2020-07-10 10:59
 • #827: Chương 768 ngươi là ở đậu chính mình vui vẻ sao?2020-07-10 10:59
 • #828: Chương 769 ý kiến hay2020-07-10 10:59
 • #829: Chương 770 oai chủ ý2020-07-10 10:59
 • #830: Chương 771 đây là ngươi trượng phu sao?2020-07-10 11:00
 • #831: Chương 772 tức phụ, ta rất nhớ ngươi2020-07-10 11:00
 • #832: Chương 773 bộ đội đặc chủng2020-07-10 11:00
 • #833: Chương 774 đồng cấp2020-07-10 11:00
 • #834: Chương 775 hắn chính là cái kia lôi đình?2020-07-10 11:00
 • #835: Chương 776 ngươi là một cái sắc quỷ2020-07-10 11:00
 • #836: Chương 777 các ngươi muốn đi Vân Thành a2020-07-10 11:01
 • #837: Chương 778 chúng ta quản không được2020-07-10 11:01
 • #838: Chương 779 trần trụi khiêu khích2020-07-10 11:01
 • #839: Chương 780 mạnh mẽ rau quả2020-07-10 11:02
 • #840: Chương 781 xuất hiện phổ biến2020-07-10 11:02
 • #841: Chương 782 ta có một cái biện pháp2020-07-10 11:02
 • #842: Chương 783 cửa hàng bị tạp2020-07-10 11:02
 • #843: Chương 784 tẩu tử không xảy ra chuyện gì đi2020-07-10 11:02
 • #844: Chương 785 liễu hẻm khẩu2020-07-10 11:03
 • #845: Chương 786 phu thê đoàn tụ quan trọng nhất2020-07-10 11:03
 • #846: Chương 787 ngươi hối hận sao?2020-07-10 11:04
 • #847: Chương 788 tiên lễ hậu binh2020-07-10 11:04
 • #848: Chương 789 cái gì a miêu a cẩu2020-07-10 11:04
 • #849: Chương 790 người ác không nói nhiều2020-07-10 11:04
 • #850: Chương 791 con báo2020-07-10 11:04
 • #851: Chương 792 ai là Diêu bân2020-07-10 11:04
 • #852: Chương 793 đem bọn họ đều mang đi2020-07-10 11:05
 • #853: Chương 794 đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại2020-07-10 11:05
 • #854: Chương 795 nữ nhân này là có chỗ dựa2020-07-10 11:05
 • #855: Chương 796 cầu tử2020-07-10 11:05
 • #856: Chương 797 tham gia quân ngũ2020-07-10 11:05
 • #857: Chương 798 nơi chốn chèn ép2020-07-10 11:06
 • #858: Chương 799 ăn uống hảo2020-07-10 11:06
 • #859: Chương 800 muốn khoe khoang khoe ra2020-07-10 11:06
 • #860: Chương 801 Quý An Ninh tới2020-07-10 11:06
 • #861: Chương 802 cho nàng căng bãi2020-07-10 11:06
 • #862: Chương 803 làm nàng con dâu2020-07-10 11:07
 • #863: Chương 804 không đẻ trứng gà mái2020-07-10 11:07
 • #864: Chương 805 ngươi có thể tưởng tượng ta2020-07-10 11:07
 • #865: Chương 806 nói ra lam đầy hứa hẹn2020-07-10 11:07
 • #866: Chương 807 thanh thị2020-07-10 11:07
 • #867: Chương 808 thấy đủ thường nhạc2020-07-10 11:07
 • #868: Chương 809 nghị luận sôi nổi2020-07-10 11:07
 • #869: Chương 810 ba người bái phỏng2020-07-10 11:08
 • #870: Chương 811 các mang ý xấu2020-07-10 11:08
 • #871: Chương 812 ta chuẩn bị xin nghỉ trở về2020-07-10 11:08
 • #872: Chương 813 có phải hay không có thể bắt đầu kế hoạch2020-07-10 11:08
 • #873: Chương 814 thế kỷ khách sạn lớn2020-07-10 11:08
 • #874: Chương 815 ngươi là cái thứ nhất2020-07-10 11:09
 • #875: Chương 816 đừng si tâm vọng tưởng2020-07-10 11:09
 • #876: Chương 817 tiêu sơn không có2020-07-10 11:09
 • #877: Chương 818 ta không phải Quý An Ninh2020-07-10 11:09
 • #878: Chương 819 ngươi muốn đi đâu?2020-07-10 11:09
 • #879: Chương 820 từ khi nào bắt đầu?2020-07-10 11:09
 • #880: Chương 821 ngươi có tóc của hắn sao?2020-07-10 11:10
 • #881: Chương 822 chuẩn bị thả xuống quảng cáo2020-07-10 11:10
 • #882: Chương 823 Quý An Ninh chính là uy hiếp2020-07-10 11:10
 • #883: Chương 824 ninh ninh ta quá ích kỷ2020-07-10 11:10
 • #884: Chương 825 ta có cái bảo bối2020-07-10 11:11
 • #885: Chương 826 ngươi trước kia ở đâu niệm đại học2020-07-10 11:11
 • #886: Chương 827 tức phụ ngươi đáy hảo2020-07-10 11:11
 • #887: Chương 828 bà con nghèo2020-07-10 11:11
 • #888: Chương 829 ngươi là ai? Gõ sai môn đi?2020-07-10 11:12
 • #889: Chương 830 phát rồ2020-07-10 11:12
 • #890: Chương 831 đỏ mắt2020-07-10 11:12
 • #891: Chương 832 nổ súng2020-07-10 11:12
 • #892: Chương 833 ngươi còn nhớ rõ dư Lan Lan sao?2020-07-10 11:12
 • #893: Chương 834 đầu nhập quảng cáo2020-07-10 11:12
 • #894: Chương 835 rất có tiến bộ2020-07-10 11:13
 • #895: Chương 836 tiểu phùng2020-07-10 11:13
 • #896: Chương 837 tân tấn quân tẩu2020-07-10 11:13
 • #897: Chương 838 ngươi là nói ta bát quái sao?2020-07-10 11:13
 • #898: Chương 839 lôi thôi lếch thếch bộ dáng2020-07-10 11:13
 • #899: Chương 840 cô nương gia da mặt mỏng2020-07-10 11:14
 • #900: Chương 841 tức phụ ngươi là nhất bổng2020-07-10 11:14
 • #901: Chương 842 hải2020-07-10 11:14
 • #902: Chương 843 một thân quê mùa2020-07-10 11:14
 • #903: Chương 844 ngươi nói vị kia cô nương cũng không phải là tiểu bối2020-07-10 11:15
 • #904: Chương 845 nước xa không cứu được lửa gần2020-07-10 11:15
 • #905: Chương 846 trình tiểu tư2020-07-10 11:15
 • #906: Chương 847 bị ủy khuất2020-07-10 11:15
 • #907: Chương 848 đừng vẫn luôn quấy rầy bọn họ2020-07-10 11:15
 • #908: Chương 849 ác mộng2020-07-10 11:15
 • #909: Chương 850 tiểu tâm tư2020-07-10 11:16
 • #910: Chương 851 thương lượng2020-07-10 11:16
 • #911: Chương 852 sự tình định ra?2020-07-10 11:16
 • #912: Chương 853 tình đầu ý hợp2020-07-10 11:16
 • #913: Chương 854 dị thường2020-07-10 11:16
 • #914: Chương 855 cụ thể tình huống2020-07-10 11:17
 • #915: Chương 856 ta hướng hắn thổ lộ2020-07-10 11:17
 • #916: Chương 857 chiến hữu2020-07-10 11:17
 • #917: Chương 858 cùng đi2020-07-10 11:17
 • #918: Chương 859 có miêu nị2020-07-10 11:18
 • #919: Chương 860 hiếu kính2020-07-10 11:18
 • #920: Chương 861 sởn tóc gáy2020-07-10 11:19
 • #921: Chương 862 tiểu quân2020-07-10 11:19
 • #922: Chương 863 cái nào cố phu nhân2020-07-10 11:19
 • #923: Chương 863 yến khách2020-07-10 11:19
 • #924: Chương 864 ăn cơm trung tâm2020-07-10 11:20
 • #925: Chương 865 đi kiểm tra kiểm tra2020-07-10 11:20
 • #926: Chương 866 sinh lợi2020-07-10 11:20
 • #927: Chương 867 nên có giống nhau đều không thể thiếu2020-07-10 11:20
 • #928: Chương 8682020-07-10 11:20
 • #929: Chương 869 một khối tiền2020-07-10 11:20
 • #930: Chương 870 cơ mật sự kiện2020-07-10 11:21
 • #931: Chương 871 bát quái2020-07-10 11:21
 • #932: Chương 872 tính toán2020-07-10 11:21
 • #933: Chương 873 gõ chuông cảnh báo2020-07-10 11:21
 • #934: Chương 874 thỉnh phu nhân ăn cơm2020-07-10 11:21
 • #935: Chương 875 hống ta vui vẻ2020-07-10 11:22
 • #936: Chương 876 có người bồi tới2020-07-10 11:22
 • #937: Chương 877 ngu xuẩn2020-07-10 11:22
 • #938: Chương 878 tương đối trấn định2020-07-10 11:22
 • #939: Chương 879 tra đế2020-07-10 11:22
 • #940: Chương 880 toàn bộ điều tra2020-07-10 11:22
 • #941: Chương 881 ta thấy ngươi2020-07-10 11:23
 • #942: Chương 882 thật là một cái kẻ điên2020-07-10 11:23
 • #943: Chương 883 ta sẽ không buông tha các ngươi2020-07-10 11:23
 • #944: Chương 884 không thể trêu vào người2020-07-10 11:23
 • #945: Chương 885 cảm giác này không phải nàng2020-07-10 11:23
 • #946: Chương 886 chấp niệm2020-07-10 11:24
 • #947: Chương 887 ta muốn hôn khẩu nói cho hắn2020-07-10 11:24
 • #948: Chương 888 nhận lỗi2020-07-10 11:24
 • #949: Chương 889 tưởng niệm như nước2020-07-10 11:24
 • #950: Chương 890 bước đi gian nan2020-07-10 11:24
 • #951: Chương 891 ngươi muốn ở chỗ này trụ2020-07-10 11:25
 • #952: Chương 892 ngủ hồ đồ2020-07-10 11:25
 • #953: Chương 893 cứu vớt chính mình nhân sinh2020-07-10 11:25
 • #954: Chương 894 không dám tưởng tượng2020-07-10 11:25
 • #955: Chương 895 khảo thí2020-07-10 11:26
 • #956: Chương 896 ta muốn ly hôn2020-07-10 11:26
 • #957: Chương 897 cấp cứu2020-07-10 11:26
 • #958: Chương 898 an thai2020-07-10 11:26
 • #959: Chương 899 khi dễ ngươi liền không được2020-07-10 11:26
 • #960: Chương 900 ngươi nhi tử con dâu đã trở lại2020-07-10 11:27
 • #961: Chương 901 thuận theo tự nhiên2020-07-10 11:27
 • #962: Chương 902 chuồn chuồn lướt nước2020-07-10 11:27
 • #963: Chương 903 phát triển2020-07-10 11:27
 • #964: Chương 904 gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm2020-07-10 11:27
 • #965: Chương 905 thận trọng từng bước2020-07-10 11:28
 • #966: Chương 906 giảo hoạt2020-07-10 11:28
 • #967: Chương 907 nãi vị2020-07-10 11:28
 • #968: Chương 908 đưa2020-07-10 11:28
 • #969: Chương 909 tưởng ngươi2020-07-10 11:28
 • #970: Chương 910 tới cửa2020-07-10 11:28
 • #971: Chương 911 nhi tử2020-07-10 11:29
 • #972: Chương 912 truy đánh2020-07-10 11:29
 • #973: Chương 913 ba tháng ở chung2020-07-10 11:29
 • #974: Chương 914 đột nhiên lai khách2020-07-10 11:29
 • #975: Chương 915 trả đũa2020-07-10 11:29
 • #976: Chương 916 coi tiền như rác2020-07-10 11:29
 • #977: Chương 917 tự mình đi2020-07-10 11:29
 • #978: Chương 918 đuổi ra đi2020-07-10 11:30
 • #979: Chương 919 ta sẽ sinh ra hiểu lầm2020-07-10 11:30
 • #980: Chương 920 hốt hoảng mà chạy2020-07-10 11:30
 • #981: Chương 921 báo nguy2020-07-10 11:30
 • #982: Chương 922 hảo hảo an thai2020-07-10 11:30
 • #983: Chương 923 cháu dâu2020-07-10 11:30
 • #984: Chương 924 giúp một chút2020-07-10 11:31
 • #985: Chương 925 hỏi sự tình2020-07-10 11:31
 • #986: Chương 926 cắt băng2020-07-10 11:31
 • #987: Chương 927 ta là An Ninh đồng học2020-07-10 11:31
 • #988: Chương 928 nhân vật phong vân2020-07-10 11:31
 • #989: Chương 929 tứ ca khi nào trở về2020-07-10 11:32
 • #990: Chương 930 điện thoại2020-07-10 11:32
 • #991: Chương 931 sẽ cùng nàng nói rõ ràng2020-07-10 11:32
 • #992: Chương 932 có cái đồng học muốn gặp ngươi2020-07-10 11:32
 • #993: Chương 933 có người nói ngươi gian lận2020-07-10 11:32
 • #994: Chương 934 mua phòng2020-07-10 11:32
 • #995: Chương 935 hạ tuyết2020-07-10 11:33
 • #996: Chương 936 đồng học2020-07-10 11:33
 • #997: Chương 937 phiền toái ngươi qua bên kia đợi2020-07-10 11:33
 • #998: Chương 938 hắn thích ngươi?2020-07-10 11:33
 • #999: Chương 939 ta cho ngươi nói bí mật2020-07-10 11:33
 • #1000: Chương 940 đường hồ lô2020-07-10 11:34
 • #1001: Chương 941 đường hồ lô (2)2020-07-10 11:34
 • #1002: Chương 942 Tống Dĩnh tâm cơ2020-07-10 11:34
 • #1003: Chương 943 tức phụ, thực xin lỗi2020-07-10 11:34
 • #1004: Chương 944 an bài2020-07-10 11:34
 • #1005: Chương 945 hài hòa2020-07-10 11:35
 • #1006: Chương 946 bốn cái ca ca2020-07-10 11:35
 • #1007: Chương 947 ta đi chiếu cố An Ninh2020-07-10 11:35
 • #1008: Chương 948 kiên định2020-07-10 11:35
 • #1009: Chương 949 giận xoát tồn tại cảm2020-07-10 11:35
 • #1010: Chương 950 ta cùng nàng không thân2020-07-10 11:36
 • #1011: Chương 951 còn trở về2020-07-10 11:36
 • #1012: Chương 952 té ngã2020-07-10 11:36
 • #1013: Chương 953 phá thai2020-07-10 11:36
 • #1014: Chương 954 tức phụ ngươi có hay không sự!2020-07-10 11:36
 • #1015: Chương 955 xin lỗi không thể2020-07-10 11:36
 • #1016: Chương 956 ta tới xử lý2020-07-10 11:36
 • #1017: Chương 957 ngươi vì cái gì mưu hại Quý An Ninh2020-07-10 11:36
 • #1018: Chương 958 ngươi nói ai đã chết2020-07-10 11:37
 • #1019: Chương 959 Quý An Ninh về sớm gia2020-07-10 11:37
 • #1020: Chương 960 các ngươi An Ninh không phải không có việc gì sao?2020-07-10 11:37
 • #1021: Chương 961 ngươi là cái nào nãi nãi?2020-07-10 11:37
 • #1022: Chương 962 ngươi lời nói ai tin2020-07-10 11:37
 • #1023: Chương 963 nàng cùng ngươi đều nói gì đó2020-07-10 11:37
 • #1024: Chương 964 giải quyết2020-07-10 11:37
 • #1025: Chương 965 đem người thả2020-07-10 11:37
 • #1026: Chương 966 điều giải2020-07-10 11:38
 • #1027: Chương 967 dứt khoát2020-07-10 11:38
 • #1028: Chương 968 điện thoại2020-07-10 11:38
 • #1029: Chương 969 phạm tội2020-07-10 11:38
 • #1030: Chương 970 lại bị trảo đi vào?2020-07-10 11:38
 • #1031: Chương 971 không có vạn nhất2020-07-10 11:38
 • #1032: Chương 972 hàng xóm mới2020-07-10 11:39
 • #1033: Chương 973 đại ca đại2020-07-10 11:39
 • #1034: Chương 974 ăn tết2020-07-10 11:39
 • #1035: Chương 975 du bút tương đương trâm cài2020-07-10 11:39
 • #1036: Chương 976 hư thật2020-07-10 11:39
 • #1037: Chương 977 đẹp nhất pháo hoa2020-07-10 11:40
 • #1038: Chương 978 thôi học2020-07-10 11:40
 • #1039: Chương 979 vô căn cứ2020-07-10 11:40
 • #1040: Chương 980 chúng ta hài tử có thể ăn2020-07-10 11:40
 • #1041: Chương 981 khen thưởng2020-07-10 11:41
 • #1042: Chương 982 không ai chọc ta2020-07-10 11:41
 • #1043: Chương 983 năng lực2020-07-10 11:41
 • #1044: Chương 984 tâm tư2020-07-10 11:41
 • #1045: Chương 985 hàm ăn củ cải2020-07-10 11:41
 • #1046: Chương 986 gia có minh bạch người2020-07-10 11:41
 • #1047: Chương 987 cuốc2020-07-10 11:42
 • #1048: Chương 988 đánh tiểu liền dễ dàng kích động2020-07-10 11:42
 • #1049: Chương 989 đừng quán nàng2020-07-10 11:42
 • #1050: Chương 990 an bài2020-07-10 11:42
 • #1051: Chương 991 giường nằm2020-07-10 11:43
 • #1052: Chương 992 ở nhà Cố Trường Hoa2020-07-10 11:43
 • #1053: Chương 993 mây trắng2020-07-10 11:43
 • #1054: Chương 994 tiểu tham ăn2020-07-10 11:43
 • #1055: Chương 995 nôn nghén ( Thất Tịch vui sướng )2020-07-10 11:43
 • #1056: Chương 996 khách khách khí khí2020-07-10 11:44
 • #1057: Chương 997 thuê bảo mẫu2020-07-10 11:44
 • #1058: Chương 998 đêm trước2020-07-10 11:44
 • #1059: Chương 999 hôn sự2020-07-10 11:44
 • #1060: Chương 1000 hôn sự ( 2 )2020-07-10 11:44
 • #1061: Chương 1001 đỏ mắt2020-07-10 11:44
 • #1062: Chương 1002 thúc giục2020-07-10 11:45
 • #1063: Chương 1003 tính cách vấn đề2020-07-10 11:45
 • #1064: Chương 1004 âm dương quái khí2020-07-10 11:45
 • #1065: Chương 1005 cấp Quý An Ninh bôi đen2020-07-10 11:45
 • #1066: Chương 1006 nói sinh ý2020-07-10 11:45
 • #1067: Chương 1007 nói sinh ý ( 2 )2020-07-10 11:45
 • #1068: Chương 1008 tiếp quảng cáo2020-07-10 11:46
 • #1069: Chương 1009 thành tích2020-07-10 11:46
 • #1070: Chương 1010 thôi học2020-07-10 11:46
 • #1071: Chương 1011 đánh đố2020-07-10 11:46
 • #1072: Chương 1012 vả mặt2020-07-10 11:46
 • #1073: Chương 1013 vả mặt ( 2 )2020-07-10 11:46
 • #1074: Chương 1014 song bào thai2020-07-10 11:47
 • #1075: Chương 1015 tiểu lão bà2020-07-10 11:47
 • #1076: Chương 1016 móng heo canh2020-07-10 11:47
 • #1077: Chương 1017 dạo quanh2020-07-10 11:47
 • #1078: Chương 1018 làm ầm ĩ2020-07-10 11:47
 • #1079: Chương 1019 xa điều2020-07-10 11:47
 • #1080: Chương 1020 nhũ danh2020-07-10 11:48
 • #1081: Chương 1021 nhũ danh ( 2 )2020-07-10 11:48
 • #1082: Chương 1022 hỏi đến2020-07-10 11:48
 • #1083: Chương 1023 tân hôn yến nhĩ2020-07-10 11:48
 • #1084: Chương 1024 kể chuyện xưa2020-07-10 11:48
 • #1085: Chương 1025 được không2020-07-10 11:48
 • #1086: Chương 1026 toan2020-07-10 11:49
 • #1087: Chương 1027 an bảo bộ môn2020-07-10 11:49
 • #1088: Chương 1028 ưu tú nam nhân2020-07-10 11:49
 • #1089: Chương 1029 lam ngọc trạng huống2020-07-10 11:49
 • #1090: Chương 1030 ở tạm thanh thị2020-07-10 11:49
 • #1091: Chương 1031 khó chịu khẩu2020-07-10 11:49
 • #1092: Chương 1032 nịnh bợ2020-07-10 11:49
 • #1093: Chương 1033 nịnh bợ ( 2 )2020-07-10 11:49
 • #1094: Chương 1034 mưu tính2020-07-10 11:50
 • #1095: Chương 1035 dự kiến bên trong2020-07-10 11:50
 • #1096: Chương 1036 không có gì hứng thú2020-07-10 11:50
 • #1097: Chương 1037 thần bí lễ vật2020-07-10 11:50
 • #1098: Chương 1038 thương cơ2020-07-10 11:50
 • #1099: Chương 1039 nhớ nhà ( bạo càng )2020-07-10 11:50
 • #1100: Chương 1040 hành tung2020-07-10 11:50
 • #1101: Chương 1041 tìm hiểu tình huống2020-07-10 11:50
 • #1102: Chương 1042 có làm hay không2020-07-10 11:51
 • #1103: Chương 1043 cảm kích2020-07-10 11:51
 • #1104: Chương 1044 hồ ly mao2020-07-10 11:51
 • #1105: Chương 1045 mặc vào2020-07-10 11:51
 • #1106: Chương 1046 kế hoạch2020-07-10 11:51
 • #1107: Chương 1047 kế hoạch ( 2 )2020-07-10 11:52
 • #1108: Chương 1048 súng báo hiệu2020-07-10 11:52
 • #1109: Chương 1049 mục tiêu2020-07-10 11:52
 • #1110: Chương 1050 nghiêm tra2020-07-10 11:52
 • #1111: Chương 1051 Austin2020-07-10 11:52
 • #1112: Chương 1052 thường duyệt2020-07-10 11:53
 • #1113: Chương 1053 cười2020-07-10 11:53
 • #1114: Chương 1054 đối nàng cười không nổi2020-07-10 11:53
 • #1115: Mà 1055 chương nhận người thích2020-07-10 11:53
 • #1116: Chương 1056 nhiều khởi mấy cái tên2020-07-10 11:53
 • #1117: Chương 1057 ngựa xe rất chậm thư từ rất xa2020-07-10 11:53
 • #1118: Chương 1058 nổi tiếng2020-07-10 11:53
 • #1119: Chương 1059 tiểu phóng viên2020-07-10 11:54
 • #1120: Chương 1060 dương điên điên2020-07-10 11:54
 • #1121: Chương 1061 dương điên điên ( 2 )2020-07-10 11:54
 • #1122: Chương 1062 nói nói suy nghĩ của ngươi2020-07-10 11:54
 • #1123: Chương 1063 kịch bản2020-07-10 11:54
 • #1124: Chương 1064 sự tình2020-07-10 11:55
 • #1125: Chương 1065 tiếp xúc2020-07-10 11:55
 • #1126: Chương 1066 người cầm quyền2020-07-10 11:55
 • #1127: Chương 1067 hợp tác song thắng2020-07-10 11:55
 • #1128: Chương 1068 hỗ trợ2020-07-10 11:55
 • #1129: Chương 1069 đau từng cơn2020-07-10 11:56
 • #1130: Chương 1070 đi theo ngươi cùng nhau đau2020-07-10 11:56
 • #1131: Chương 1071 đi bệnh viện2020-07-10 11:56
 • #1132: Chương 1072 bệnh viện2020-07-10 11:56
 • #1133: Chương 1073 nam hài2020-07-10 11:56
 • #1134: Chương 1074 con nhà người ta2020-07-10 11:57
 • #1135: Chương 1075 tiểu tâm tư2020-07-10 11:57
 • #1136: Chương 1076 một vạn đồng tiền2020-07-10 11:57
 • #1137: Chương 1077 biện pháp2020-07-10 11:57
 • #1138: Chương 1078 xoát tồn tại cảm ngày đầu tiên2020-07-10 11:57
 • #1139: Chương 1079 tỷ lệ không lớn2020-07-10 11:57
 • #1140: Chương 1080 nhặt ve chai2020-07-10 11:57
 • #1141: Chương 1081 ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao2020-07-10 11:58
 • #1142: Chương 1082 tội ác cảm2020-07-10 11:58
 • #1143: Chương 1083 khá xinh đẹp2020-07-10 11:58
 • #1144: Chương 1084 ta lại không thân người khác tức phụ2020-07-10 11:58
 • #1145: Chương 1085 đừng nóng vội thượng hộ2020-07-10 11:59
 • #1146: Chương 1086 đột nhiên xuất hiện trình hồng2020-07-10 11:59
 • #1147: Chương 1087 ta không phải ngươi2020-07-10 11:59
 • #1148: Chương 1088 ngươi chính là cái súc sinh2020-07-10 11:59
 • #1149: Chương 1089 không chỗ để đi2020-07-10 11:59
 • #1150: Chương 1090 làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ2020-07-10 11:59
 • #1151: Chương 1091 tin tức tốt2020-07-10 11:59
 • #1152: Chương 1092 tin tức xấu2020-07-10 12:00
 • #1153: Chương 1093 bái phỏng2020-07-10 12:00
 • #1154: Chương 1094 đừng chơi đa dạng2020-07-10 12:00
 • #1155: Chương 1095 ký cái tên2020-07-10 12:00
 • #1156: Chương 1096 giải trí tin tức2020-07-10 12:00
 • #1157: Chương 1097 bái phỏng2020-07-10 12:01
 • #1158: Chương 1098 nàng không có can đảm ly hôn2020-07-10 12:01
 • #1159: Chương 1099 sinh ý2020-07-10 12:01
 • #1160: Chương 1100 cổ phần2020-07-10 12:01
 • #1161: Chương 1101 ôm ta toàn thế giới2020-07-10 12:01
 • #1162: Chương 1102 lý giải2020-07-10 12:01
 • #1163: Chương 1103 bảo hộ2020-07-10 12:02
 • #1164: Chương 1014 tùy hắn ba2020-07-10 12:02
 • #1165: Chương 1015 điện thoại2020-07-10 12:02
 • #1166: Chương 1016 mưu sai sự2020-07-10 12:02
 • #1167: Chương 1017 con gái nuôi2020-07-10 12:02
 • #1168: Chương 1018 hơi thở2020-07-10 12:02
 • #1169: Chương 1019 hắn nói ta yêu ngươi2020-07-10 12:02
 • #1170: Chương 1020 cơ gia2020-07-10 12:03
 • #1171: Chương 1021 đi phì thôn2020-07-10 12:03
 • #1172: Chương 1022 từ nhỏ làm khởi2020-07-10 12:03
 • #1173: Chương 1023 hồi2020-07-10 12:03
 • #1174: Chương 1024 tuổi không nhỏ2020-07-10 12:03
 • #1175: Chương 1025 dê béo2020-07-10 12:03
 • #1176: Chương 1026 chạy?2020-07-10 12:04
 • #1177: Chương 1027 phía sau màn độc thủ2020-07-10 12:04
 • #1178: Chương 1028 dẫn tặc2020-07-10 12:04
 • #1179: Chương 1029 ai đưa2020-07-10 12:04
 • #1180: Chương 1030 nhập khẩu mậu dịch2020-07-10 12:04
 • #1181: Chương 1031 ngọc thực các2020-07-10 12:04
 • #1182: Chương 1032 nhạc giai thương mậu thành2020-07-10 12:05
 • #1183: Chương 1033 nhạc đình đình2020-07-10 12:05
 • #1184: Chương 1034 an ủi diễn xuất2020-07-10 12:05
 • #1185: Chương 1035 đoàn văn công2020-07-10 12:05
 • #1186: Chương 1036 đi bệnh viện2020-07-10 12:05
 • #1187: Chương 1037 tiểu đồng bọn2020-07-10 12:05
 • #1188: Chương 1038 chụp ảnh2020-07-10 12:05
 • #1189: Chương 1039 toàn bộ đều tẩy ra tới2020-07-10 12:05
 • #1190: Chương 1040 phụ lục2020-07-10 12:06
 • #1191: Chương 1041 bịa đặt2020-07-10 12:06
 • #1192: Chương 1042 phát sóng thính2020-07-10 12:06
 • #1193: Chương 1043 đừng tự thảo mất mặt2020-07-10 12:06
 • #1194: Chương 1044 nịnh bợ2020-07-10 12:06
 • #1195: Chương 1045 chỉ thường thôi2020-07-10 12:07
 • #1196: Chương 1046 công khai gọi nhịp2020-07-10 12:07
 • #1197: Chương 1047 vả mặt2020-07-10 12:07
 • #1198: Chương 1048 thêm vào áp trục2020-07-10 12:07
 • #1199: Chương 1049 thêm vào áp trục ( 2 )2020-07-10 12:07
 • #1200: Chương 1050 vả mặt ( 2 )2020-07-10 12:08
 • #1201: Chương 1051 qua đi một chuyến2020-07-10 12:08
 • #1202: Chương 1052 làm khách2020-07-10 12:08
 • #1203: Chương 1053 trường hoa đâu?2020-07-10 12:08
 • #1204: Chương 1054 lễ tiết2020-07-10 12:08
 • #1205: Chương 1055 bái phỏng2020-07-10 12:08
 • #1206: Chương 1056 tránh đi long đầu2020-07-10 12:09
 • #1207: Chương 1057 mơ hồ2020-07-10 12:09
 • #1208: Chương 1058 lăn lộn2020-07-10 12:09
 • #1209: Chương 1059 thực làm tức giận a2020-07-10 12:09
 • #1210: Chương 1060 ta thật muốn tranh sủng2020-07-10 12:10
 • #1211: Chương 1061 chụp ảnh2020-07-10 12:10
 • #1212: Chương 1062 hôn ta một chút2020-07-10 12:10
 • #1213: Chương 1063 tiêu sơn xuất hiện2020-07-10 12:10
 • #1214: Chương 1064 đương ba mẹ người2020-07-10 12:10
 • #1215: Chương 1065 không thích hợp2020-07-10 12:11
 • #1216: Chương 1066 vô cùng náo nhiệt2020-07-10 12:11
 • #1217: Chương 1067 nghẹn khuất2020-07-10 12:11
 • #1218: Chương 1068 trăm tuổi yến2020-07-10 12:11
 • #1219: Chương 1069 trăm tuổi yến ( 2 )2020-07-10 12:11
 • #1220: Chương 1070 nhàn thoại2020-07-10 12:12
 • #1221: Chương 1071 tặng lễ2020-07-10 12:12
 • #1222: Chương 1072 rút thăm2020-07-10 12:12
 • #1223: Chương 1073 nâng đỡ2020-07-10 12:12
 • #1224: Chương 1074 không sợ người lạ2020-07-10 12:12
 • #1225: Chương 1075 lẩm bẩm lầm bầm2020-07-10 12:13
 • #1226: Chương 1076 gió to quát tới2020-07-10 12:13
 • #1227: Chương 1077 đưa ngươi2020-07-10 12:13
 • #1228: Chương 1078 ôn tập2020-07-10 12:13
 • #1229: Chương 1079 khảo thí2020-07-10 12:13
 • #1230: Chương 1080 ám chiêu2020-07-10 12:13
 • #1231: Chương 1081 gà rớt vào nồi canh2020-07-10 12:14
 • #1232: Chương 1082 tiểu áo bông2020-07-10 12:14
 • #1233: Chương 1083 nhẹ nhàng giải quyết2020-07-10 12:14
 • #1234: Chương 1084 vỏ quýt dày có móng tay nhọn2020-07-10 12:14
 • #1235: Chương 1085 quý gia sự tình2020-07-10 12:14
 • #1236: Chương 1086 dự cảm2020-07-10 12:14
 • #1237: Chương 1087 ngươi nam nhân chịu không nổi2020-07-10 12:15
 • #1238: Chương 1088 khách nhân2020-07-10 12:15
 • #1239: Chương 1089 ta là ngươi thúc thúc2020-07-10 12:15
 • #1240: Chương 1090 cơ gia2020-07-10 12:15
 • #1241: Chương 1091 cấm thuật2020-07-10 12:16
 • #1242: Chương 1092 thần bí2020-07-10 12:16
 • #1243: Chương 1093 ngươi muốn làm gì?2020-07-10 12:16
 • #1244: Chương 1094 giao tế2020-07-10 12:16
 • #1245: Chương 1095 đoán một cái2020-07-10 12:17
 • #1246: Chương 1096 thử2020-07-10 12:17
 • #1247: Chương 1097 về quê2020-07-10 12:17
 • #1248: Chương 1098 mập mạp2020-07-10 12:17
 • #1249: Chương 1099 tranh sủng2020-07-10 12:17
 • #1250: Chương 1100 tân khoa học kỹ thuật2020-07-10 12:18
 • #1251: Chương 1101 tương lai tính toán2020-07-10 12:18
 • #1252: Chương 1102 ngươi nhận thức ta?2020-07-10 12:18
 • #1253: Chương 1103 nói bóng nói gió2020-07-10 12:18
 • #1254: Chương 1104 hẹn hò2020-07-10 12:18
 • #1255: Chương 1105 chơi tâm tư2020-07-10 12:18
 • #1256: Chương 1106 đưa hoa2020-07-10 12:19
 • #1257: Chương 1107 ý của Tuý Ông không phải ở rượu2020-07-10 12:19
 • #1258: Chương 1108 tâm hữu linh tê2020-07-10 12:19
 • #1259: Chương 1109 cậy già lên mặt2020-07-10 12:19
 • #1260: Chương 1110 nếm một chút ngon ngọt2020-07-10 12:19
 • #1261: Chương 1111 đừng như vậy không tiền đồ2020-07-10 12:19
 • #1262: Chương 1112 phát triển như thế nào2020-07-10 12:20
 • #1263: Chương 1113 hỏi thăm2020-07-10 12:20
 • #1264: Chương 1114 áp chế2020-07-10 12:20
 • #1265: Chương 1115 ngươi chính là Quý An Ninh?2020-07-10 12:20
 • #1266: Chương 1116 quản chế2020-07-10 12:20
 • #1267: Chương 1117 bất công2020-07-10 12:21
 • #1268: Chương 1118 vi diệu2020-07-10 12:21
 • #1269: Chương 1119 thị trường2020-07-10 12:21
 • #1270: Chương 1120 đàm phán2020-07-10 12:21
 • #1271: Chương 1121 không lương tâm gia hỏa2020-07-10 12:21
 • #1272: Chương 1122 phối hợp2020-07-10 12:22
 • #1273: Chương 1123 nói chuyện hợp tác2020-07-10 12:22
 • #1274: Chương 1124 lão bà đi lên2020-07-10 12:22
 • #1275: Chương 1125 nói hợp lại2020-07-10 12:22
 • #1276: Chương 1126 các mang ý xấu2020-07-10 12:22
 • #1277: Chương 1127 tới cửa2020-07-10 12:23
 • #1278: Chương 1128 ăn cơm2020-07-10 12:23
 • #1279: Chương 1129 phía đối tác2020-07-10 12:23
 • #1280: Chương 1130 thấy gia trưởng2020-07-10 12:23
 • #1281: Chương 1131 trang phục cửa hàng2020-07-10 12:23
 • #1282: Chương 1132 đêm trước2020-07-10 12:23
 • #1283: Chương 1133 trừ tịch2020-07-10 12:24
 • #1284: Chương 1134 bậc thang2020-07-10 12:24
 • #1285: Chương 1135 lam đồ2020-07-10 12:24
 • #1286: Chương 1136 sơ nhị2020-07-10 12:24
 • #1287: Chương 1137 cảm khái2020-07-10 12:25
 • #1288: Chương 1138 trêu ghẹo2020-07-10 12:25
 • #1289: Chương 1139 da mặt dày người2020-07-10 12:25
 • #1290: Chương 1140 sinh cái hài tử, nhiều hiếm lạ a2020-07-10 12:25
 • #1291: Chương 1141 nhân chứng2020-07-10 12:25
 • #1292: Chương 1142 ngươi đi về trước2020-07-10 12:26
 • #1293: Chương 1143 dạy bảo2020-07-10 12:26
 • #1294: Chương 1144 Trần Thu Linh tiểu tâm tư2020-07-10 12:26
 • #1295: Chương 1145 nghe nói2020-07-10 12:26
 • #1296: Chương 1146 đỏ mặt tía tai2020-07-10 12:27
 • #1297: Chương 1147 mượn nợ phòng bổn2020-07-10 12:27
 • #1298: Chương 1148 bán thảm2020-07-10 12:27
 • #1299: Chương 1149 xin hỏi là quan ái ái sao2020-07-10 12:27
 • #1300: Chương 1150 đố kỵ nữ nhân2020-07-10 12:27
 • #1301: Chương 1151 hỏi thăm2020-07-10 12:27
 • #1302: Chương 1152 không cần đem át chủ bài lượng sạch sẽ2020-07-10 12:28
 • #1303: Chương 1153 đêm trước2020-07-10 12:28
 • #1304: Chương 1154 ngươi sẽ cho hài tử uy nãi a2020-07-10 12:28
 • #1305: Chương 1155 trù bị2020-07-10 12:28
 • #1306: Chương 1156 làm khách2020-07-10 12:29
 • #1307: Chương 1157 đưa đưa lam ngọc2020-07-10 12:29
 • #1308: Chương 1158 mướn bảo mẫu2020-07-10 12:29
 • #1309: Chương 1159 người nào đó làm không biết mệt2020-07-10 12:29
 • #1310: Chương 1160 nói giỡn2020-07-10 12:30
 • #1311: Chương 1161 tìm hiểu hư thật2020-07-10 12:30
 • #1312: Chương 1162 ra chẩn2020-07-10 12:31
 • #1313: Chương 1163 ra chẩn ( 2 )2020-07-10 12:31
 • #1314: Chương 1164 chẩn đoán chính xác2020-07-10 12:31
 • #1315: Chương 1165 thượng điều2020-07-10 12:31
 • #1316: Chương 1166 bảo mẫu2020-07-10 12:32
 • #1317: Chương 1167 ăn uống2020-07-10 12:32
 • #1318: Chương 1168 chọn tức phụ2020-07-10 12:32
 • #1319: Chương 1169 bắt gió bắt bóng2020-07-10 12:32
 • #1320: Chương 1170 quyên dì2020-07-10 12:32
 • #1321: Chương 1171 mềm không được mạnh bạo2020-07-10 12:33
 • #1322: Chương 1172 cái kia nữ bí thư đâu2020-07-10 12:33
 • #1323: Chương 1173 ngươi lão bản2020-07-10 12:33
 • #1324: Chương 1174 tam nhất2020-07-10 12:33
 • #1325: Chương 1175 biến hóa2020-07-10 12:34
 • #1326: Chương 1176 bỏng rát2020-07-10 12:34
 • #1327: Chương 1177 bát quái2020-07-10 12:34
 • #1328: Chương 1178 giảo hoạt2020-07-10 12:34
 • #1329: Chương 1179 canh giải rượu2020-07-10 12:35
 • #1330: Chương 1180 tạo nghiệt2020-07-10 12:35
 • #1331: Chương 1181 Phương Ngọc Chi rời nhà trốn đi2020-07-10 12:35
 • #1332: Chương 1182 qua cầu rút ván2020-07-10 12:35
 • #1333: Chương 1183 nhà giàu công tử ( 19 năm vui sướng u )2020-07-10 12:35
 • #1334: Chương 1184 nhão nhão dính dính2020-07-10 12:36
 • #1335: Chương 1185 tức phụ, ôm một chút2020-07-10 12:36
 • #1336: Chương 1186 làm tiểu cữu cữu ôm một cái2020-07-10 12:36
 • #1337: Chương 1187 nghênh khó mà thượng2020-07-10 12:36
 • #1338: Chương 1188 màu đỏ dấu vết2020-07-10 12:36
 • #1339: Chương 1189 trên xe xuống dưới người nào?2020-07-10 12:37
 • #1340: Chương 1190 một nữ nhân2020-07-10 12:37
 • #1341: Chương 1191 nhà mẹ đẻ muội tử2020-07-10 12:37
 • #1342: Chương 1192 tự cho là đúng2020-07-10 12:37
 • #1343: Chương 1193 lời đồn2020-07-10 12:38
 • #1344: Chương 1194 ba, ngươi có phải hay không muốn cưới lão bà2020-07-10 12:38
 • #1345: Chương 1195 cuốn gói chạy lấy người2020-07-10 12:38
 • #1346: Chương 1196 xem náo nhiệt tới2020-07-10 12:39
 • #1347: Chương 1197 tự vả mặt mặt2020-07-10 12:39
 • #1348: Chương 1198 luyện tập đánh chữ2020-07-10 12:39
 • #1349: Chương 1199 nịnh bợ2020-07-10 12:39
 • #1350: Chương 1200 giáo đồ vật2020-07-10 12:39
 • #1351: Chương 1201 chơi trò chơi2020-07-10 12:40
 • #1352: Chương 1202 trộm thân2020-07-10 12:40
 • #1353: Chương 1203 làm mai2020-07-10 12:40
 • #1354: Chương 1204 30 giây lưu nước mắt2020-07-10 12:40
 • #1355: Chương 1205 thiết kế công phục2020-07-10 12:41
 • #1356: Chương 1206 thử một lần thái độ2020-07-10 12:41
 • #1357: Chương 1207 nhà nàng tiểu tử sẽ đứng2020-07-10 12:41
 • #1358: Chương 1208 hoa hoa công tử2020-07-10 12:41
 • #1359: Chương 1209 đại gia mau xem, là Thẩm tư dao!2020-07-10 12:42
 • #1360: Chương 1210 hợp tác quan hệ2020-07-10 12:42
 • #1361: Chương 1211 đưa tin2020-07-10 12:42
 • #1362: Chương 1212 gần nhất có khỏe không?2020-07-10 12:43
 • #1363: Chương 1213 tiểu nhân chi tâm2020-07-10 12:43
 • #1364: Chương 1214 thủy thâm2020-07-10 12:43
 • #1365: Chương 1215 một cái bàn tay2020-07-10 12:43
 • #1366: Chương 1216 hai cái bàn tay2020-07-10 12:43
 • #1367: Chương 1217 nghiêm trang giáo dục2020-07-10 12:44
 • #1368: Chương 1218 tiếp nhận2020-07-10 12:44
 • #1369: Chương 1219 muốn giải ước2020-07-10 12:44
 • #1370: Chương 1220 tổ cái bữa tiệc2020-07-10 12:44
 • #1371: Chương 1221 giường lớn2020-07-10 12:45
 • #1372: Chương 1222 tân tin tức2020-07-10 12:45
 • #1373: Chương 1223 khai vị đồ ăn2020-07-10 12:45
 • #1374: Chương 1224 ai phó tiền vi phạm hợp đồng2020-07-10 12:46
 • #1375: Chương 1225 nhân tình2020-07-10 12:46
 • #1376: Chương 1226 phương tiện lưu lại điện thoại sao?2020-07-10 12:46
 • #1377: Chương 1227 đi ra ngoài giải sầu2020-07-10 12:46
 • #1378: Chương 1228 biến dạng2020-07-10 12:47
 • #1379: Chương 1229 Trần gia2020-07-10 12:47
 • #1380: Chương 1230 báo cáo lão công!2020-07-10 12:47
 • #1381: Chương 1231 Trần gia2020-07-10 12:47
 • #1382: Chương 1232 của cải2020-07-10 12:47
 • #1383: Chương 1233 thấy tiền sáng mắt2020-07-10 12:48
 • #1384: Chương 1234 bôi nhọ vu oan2020-07-10 12:48
 • #1385: Chương 1235 Trần gia con thứ ba2020-07-10 12:48
 • #1386: Chương 1236 cái gì phu nhân2020-07-10 12:48
 • #1387: Chương 1237 phát triển trí nhớ2020-07-10 12:48
 • #1388: Chương 1238 ngươi như thế nào trở về sớm như vậy2020-07-10 12:48
 • #1389: Chương 1239 liền như vậy đem ta bỏ xuống2020-07-10 12:49
 • #1390: Chương 1240 bị phạt2020-07-10 12:49
 • #1391: Chương 1241 rau quả căn cứ2020-07-10 12:49
 • #1392: Chương 1242 không phải ngươi tự mình xuống bếp?2020-07-10 12:50
 • #1393: Chương 1243 nan kham2020-07-10 12:50
 • #1394: Chương 1244 trêu chọc2020-07-10 12:50
 • #1395: Chương 1245 châm ngòi2020-07-10 12:50
 • #1396: Chương 1246 có phải hay không có vấn đề2020-07-10 12:51
 • #1397: Chương 1247 bắp rang2020-07-10 12:51
 • #1398: Chương 1248 tương kế tựu kế2020-07-10 12:51
 • #1399: Chương 1249 ta xem ngươi là tìm chết!2020-07-10 12:51
 • #1400: Chương 1250 che lấp2020-07-10 12:52
 • #1401: Chương 1251 đều là người nhà2020-07-10 12:52
 • #1402: Chương 1252 người bị hại người nhà2020-07-10 12:52
 • #1403: Chương 1253 phía sau màn làm chủ2020-07-10 12:52
 • #1404: Chương 1254 bắt người2020-07-10 12:52
 • #1405: Chương 1255 mưu hại2020-07-10 12:52
 • #1406: Chương 1256 biện pháp giải quyết2020-07-10 12:52
 • #1407: Chương 1257 thay đổi người2020-07-10 12:53
 • #1408: Chương 1258 quản giáo vô phương2020-07-10 12:53
 • #1409: Đệ 1259 chương trở về tấu hắn2020-07-10 12:53
 • #1410: Chương 1260 một con tiểu cẩu2020-07-10 12:53
 • #1411: Chương 1261 thật dài mắt2020-07-10 12:53
 • #1412: Chương 1262 đào hoa nhưỡng2020-07-10 12:54
 • #1413: Chương 1263 gãi đúng chỗ ngứa2020-07-10 12:54
 • #1414: Chương 1264 dự kiến trong vòng2020-07-10 12:54
 • #1415: Chương 1265 hỏi thăm2020-07-10 12:54
 • #1416: Chương 1266 rượu cầm sao?2020-07-10 12:54
 • #1417: Chương 1267 ngươi có nghĩ xem ngôi sao2020-07-10 12:55
 • #1418: Chương 1268 thu thập đồ vật2020-07-10 12:55
 • #1419: Chương 1269 hỏi chuyện2020-07-10 12:55
 • #1420: Chương 1270 ra chủ ý2020-07-10 12:55
 • #1421: Chương 1271 nghĩ cách2020-07-10 12:56
 • #1422: Chương 1272 mông hãn dược2020-07-10 12:56
 • #1423: Chương 1273 rượu nho2020-07-10 12:56
 • #1424: Chương 1274 trí mạng tam liền hỏi2020-07-10 12:56
 • #1425: Chương 1275 ở chung ở chung2020-07-10 12:56
 • #1426: Chương 1276 ngoài dự đoán2020-07-10 12:56
 • #1427: Chương 1277 hợp tác2020-07-10 12:57
 • #1428: Chương 1278 hảo bà bà2020-07-10 12:57
 • #1429: Chương 1279 tuyệt đối không mệt2020-07-10 12:57
 • #1430: Chương 1280 không phải một cái mặt người trên2020-07-10 12:57
 • #1431: Chương 1281 đồng học sẽ2020-07-10 12:58
 • #1432: Chương 1282 đồng học sẽ ( 2 )2020-07-10 12:58
 • #1433: Chương 1283 đẹp nhất đồng học2020-07-10 12:58
 • #1434: Chương 1284 tính ở ta trên đầu2020-07-10 12:59
 • #1435: Chương 1285 tổ cục2020-07-10 12:59
 • #1436: Chương 1286 sửu bát quái2020-07-10 12:59
 • #1437: Chương 1287 lăn lộn2020-07-10 12:59
 • #1438: Chương 1288 nói thành2020-07-10 12:59
 • #1439: Chương 1289 hội viên bài2020-07-10 13:00
 • #1440: Chương 1290 lỗ lã2020-07-10 13:00
 • #1441: Chương 1291 khoe khoang2020-07-10 13:00
 • #1442: Chương 1292 nhọc lòng2020-07-10 13:00
 • #1443: Chương 1293 một hai vạn2020-07-10 13:00
 • #1444: Chương 1294 vả mặt2020-07-10 13:00
 • #1445: Chương 1295 một chút cũng không đáng yêu2020-07-10 13:01
 • #1446: Chương 1296 ngươi là nàng2020-07-10 13:01
 • #1447: Chương 1297 rời đi2020-07-10 13:01
 • #1448: Chương 1298 tính cách khác biệt2020-07-10 13:01
 • #1449: Chương 1299 tẩu tử2020-07-10 13:01
 • #1450: Chương 1300 hạ lưu ý tưởng2020-07-10 13:02
 • #1451: Chương 1301 khởi hành2020-07-10 13:02
 • #1452: Chương 1302 hắn là ai?2020-07-10 13:02
 • #1453: Chương 1303 huỷ hoại ta chuyện tốt2020-07-10 13:02
 • #1454: Chương 1304 nhân vật phong vân2020-07-10 13:03
 • #1455: Chương 1305 xấu hổ2020-07-10 13:03
 • #1456: Chương 1306 người quen2020-07-10 13:03
 • #1457: Chương 1307 mời2020-07-10 13:03
 • #1458: Chương 1308 tên2020-07-10 13:04
 • #1459: Chương 1309 phía đối tác2020-07-10 13:04
 • #1460: Chương 1310 tân hạng mục2020-07-10 13:04
 • #1461: Chương 1311 tin tức2020-07-10 13:04
 • #1462: Chương 1312 yến hội2020-07-10 13:04
 • #1463: Chương 1313 lấy kinh nghiệm2020-07-10 13:05
 • #1464: Chương 1314 sinh hoạt điều hòa2020-07-10 13:05
 • #1465: Chương 1315 tức phụ, ngươi thể lực biến kém2020-07-10 13:05
 • #1466: Chương 1316 ngươi sẽ bơi lội sao?2020-07-10 13:05
 • #1467: Chương 1317 làm nũng không chỉ có là nữ nhân chuyên chúc2020-07-10 13:06
 • #1468: Chương 1318 tú ân ái2020-07-10 13:06
 • #1469: Chương 1319 tư nhân định chế2020-07-10 13:06
 • #1470: Chương 1320 mạo hiểm2020-07-10 13:07
 • #1471: Chương 1321 ta một nữ nhân xem đều tâm động2020-07-10 13:07
 • #1472: Chương 1322 yến hội2020-07-10 13:07
 • #1473: Chương 1323 yến hội ( 2 )2020-07-10 13:07
 • #1474: Chương 1324 cố phu nhân, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao?2020-07-10 13:08
 • #1475: Chương 1325 hãnh diện2020-07-10 13:08
 • #1476: Chương 1326 đoán một cái2020-07-10 13:08
 • #1477: Chương 1327 sớm có chủ ý2020-07-10 13:09
 • #1478: Chương 1328 không thể chơi2020-07-10 13:09
 • #1479: Chương 1329 nghỉ phép2020-07-10 13:09
 • #1480: Chương 1330 nhấm nháp2020-07-10 13:09
 • #1481: Chương 1331 hóa so tam gia2020-07-10 13:09
 • #1482: Chương 1332 tức phụ, ta đã trở về2020-07-10 13:10
 • #1483: Chương 1333 trong viện náo nhiệt2020-07-10 13:10
 • #1484: Chương 1334 tương lai tiền cảnh2020-07-10 13:10
 • #1485: Chương 1335 chế tạo hỗn loạn2020-07-10 13:11
 • #1486: Chương 1336 bao ở ta trên người2020-07-10 13:11
 • #1487: Chương 1337 hài nhi mẹ nó2020-07-10 13:11
 • #1488: Chương 1338 nháo sự2020-07-10 13:12
 • #1489: Chương 1339 dạo một dạo2020-07-10 13:12
 • #1490: Chương 1340 đem sự tình nháo đại2020-07-10 13:12
 • #1491: Chương 1341 tiếp tục hợp tác2020-07-10 13:12
 • #1492: Chương 1342 sự tình vừa mới vừa mới bắt đầu2020-07-10 13:12
 • #1493: Chương 1343 tin tức2020-07-10 13:13
 • #1494: Chương 1344 tin tức ( 2 )2020-07-10 13:13
 • #1495: Chương 1345 tin tức ( 3 )2020-07-10 13:13
 • #1496: Chương 1346 giữ lại truy cứu quyền lợi2020-07-10 13:13
 • #1497: Chương 1347 hợp tác2020-07-10 13:13
 • #1498: Chương 1348 hợp tác ( 2 )2020-07-10 13:14
 • #1499: Chương 1349 tự đạo tự diễn?2020-07-10 13:14
 • #1500: Chương 1350 vừa mất phu nhân lại thiệt quân2020-07-10 13:14
 • #1501: Chương 1351 mỹ nhân phôi2020-07-10 13:14
 • #1502: Chương 1352 ngươi lớn lên đẹp nha2020-07-10 13:15
 • #1503: Chương 1353 sống mơ mơ màng màng2020-07-10 13:15
 • #1504: Chương 1354 ngươi không biết?2020-07-10 13:15
 • #1505: Chương 1355 lầm đạo2020-07-10 13:16
 • #1506: Chương 1356 nghiện2020-07-10 13:16
 • #1507: Chương 1357 tin hay không ta phế đi ngươi2020-07-10 13:16
 • #1508: Chương 1358 tuổi trẻ lại có tiền2020-07-10 13:16
 • #1509: Chương 1359 ngươi hiểu biết nam nhân sao?2020-07-10 13:17
 • #1510: Chương 1360 không phải người tốt2020-07-10 13:17
 • #1511: Chương 1361 hắn càng thích nàng a!2020-07-10 13:17
 • #1512: Chương 1362 ngươi đây là mang thai biểu hiện2020-07-10 13:17
 • #1513: Chương 1363 kiểm tra2020-07-10 13:17
 • #1514: Chương 1364 lợi hại2020-07-10 13:18
 • #1515: Chương 1365 có việc giấu ta a?2020-07-10 13:18
 • #1516: Chương 1366 người môi giới2020-07-10 13:18
 • #1517: Chương 1367 bất động sản2020-07-10 13:18
 • #1518: Chương 1368 bí mật2020-07-10 13:19
 • #1519: Chương 1369 xem phòng2020-07-10 13:19
 • #1520: Chương 1370 gia cụ2020-07-10 13:20
 • #1521: Chương 1371 các ngươi còn nhớ rõ ta sao?2020-07-10 13:20
 • #1522: Chương 1372 rắn rết tâm địa2020-07-10 13:20
 • #1523: Chương 1373 người xấu2020-07-10 13:20
 • #1524: Chương 1374 trách ta chính mình2020-07-10 13:21
 • #1525: Chương 1375 thanh minh2020-07-10 13:21
 • #1526: Chương 1376 ngủ mỹ nhân2020-07-10 13:21
 • #1527: Chương 1377 tân phòng2020-07-10 13:22
 • #1528: Chương 1378 gặp mặt2020-07-10 13:22
 • #1529: Chương 1379 dì cười2020-07-10 13:22
 • #1530: Chương 1380 trong tưởng tượng không giống nhau2020-07-10 13:22
 • #1531: Chương 1381 yêu đơn phương2020-07-10 13:23
 • #1532: Chương 1382 nhất nhất2020-07-10 13:23
 • #1533: Chương 1383 Cố Trường Hoa cầu sinh dục2020-07-10 13:23
 • #1534: Chương 1384 ngươi lão bản đệ đệ2020-07-10 13:23
 • #1535: Chương 1385 tác dụng phụ2020-07-10 13:24
 • #1536: Chương 1386 thay đổi2020-07-10 13:24
 • #1537: Chương 1387 cảm giác2020-07-10 13:24
 • #1538: Chương 1388 giáo dưỡng2020-07-10 13:24
 • #1539: Chương 1389 thẹn thùng2020-07-10 13:24
 • #1540: Chương 1390 xuất quỹ cùng gia bạo2020-07-10 13:25
 • #1541: Chương 1391 thân thể càng thành thật2020-07-10 13:25
 • #1542: Chương 1392 trường quang2020-07-10 13:25
 • #1543: Chương 1393 nhà trệt vẫn là nhà lầu2020-07-10 13:25
 • #1544: Chương 1394 nếu ta không trở lại đâu?2020-07-10 13:25
 • #1545: Chương 1395 chuyển cơ2020-07-10 13:26
 • #1546: Chương 1396 náo nhiệt2020-07-10 13:26
 • #1547: Chương 1397 tuyệt diệu2020-07-10 13:26
 • #1548: Chương 1398 tâm phù khí táo2020-07-10 13:26
 • #1549: Chương 1399 một người một cái2020-07-10 13:26
 • #1550: Đệ 1400 chọn ưu tú2020-07-10 13:27
 • #1551: Chương 1401 cái gì hương vị2020-07-10 13:27
 • #1552: Chương 1402 chọn ưu tú ( 2 )2020-07-10 13:27
 • #1553: Chương 1403 lực chú ý2020-07-10 13:27
 • #1554: Chương 1404 quý trọng2020-07-10 13:27
 • #1555: Chương 1405 hữu dụng người2020-07-10 13:28
 • #1556: Chương 1406 mẫu mực2020-07-10 13:28
 • #1557: Chương 1407 trùng hợp2020-07-10 13:28
 • #1558: Chương 1408 có ý nghĩa2020-07-10 13:28
 • #1559: Chương 1409 tăng lên chính mình2020-07-10 13:28
 • #1560: Đệ 1410 lời nói khách sáo2020-07-10 13:29
 • #1561: Chương 1411 bọn họ ở đâu?2020-07-10 13:29
 • #1562: Chương 1412 du tím ngưng là gì của ngươi2020-07-10 13:29
 • #1563: Chương 1413 ngài như thế nào khóc2020-07-10 13:29
 • #1564: Chương 1414 khá tốt2020-07-10 13:30
 • #1565: Chương 1415 là cái kia nói dối tinh!2020-07-10 13:30
 • #1566: Chương 1416 ai là nói dối tinh?2020-07-10 13:30
 • #1567: Chương 1417 nàng không có nói sai2020-07-10 13:30
 • #1568: Chương 1418 giảm béo2020-07-10 13:31
 • #1569: Chương 1419 ngươi quan trọng nhất2020-07-10 13:31
 • #1570: Chương 1420 hắc hắc2020-07-10 13:31
 • #1571: Chương 1421 vấn an2020-07-10 13:32
 • #1572: Chương 1422 thỉnh ăn cơm2020-07-10 13:32
 • #1573: Chương 1423 Hồng Môn Yến2020-07-10 13:32
 • #1574: Chương 1424 tiểu chín sợ hãi2020-07-10 13:32
 • #1575: Chương 1425 cách cục không lớn2020-07-10 13:33
 • #1576: Chương 1426 hạ mình hàng quý2020-07-10 13:33
 • #1577: Chương 1427 điều hòa phẩm2020-07-10 13:33
 • #1578: Chương 1428 điện thoại2020-07-10 13:33
 • #1579: Chương 1429 video2020-07-10 13:34
 • #1580: Chương 1430 Cố Trường Hoa thực hảo hống2020-07-10 13:34
 • #1581: Chương 1431 trụ cột2020-07-10 13:34
 • #1582: Chương 1432 có chút tình thú2020-07-10 13:34
 • #1583: Chương 1433 có chút tình thú ( 2 )2020-07-10 13:34
 • #1584: Chương 1434 ngươi cùng ngọc chi cãi nhau?2020-07-10 13:35
 • #1585: Chương 1435 ly hôn?2020-07-10 13:35
 • #1586: Chương 1436 ta để ý2020-07-10 13:35
 • #1587: Chương 1437 hạnh phúc2020-07-10 13:36
 • #1588: Chương 1438 xem đủ rồi sao?2020-07-10 13:36
 • #1589: Chương 1439 biện pháp2020-07-10 13:36
 • #1590: Chương 1440 tính toán2020-07-10 13:36
 • #1591: Chương 1441 uy hiếp2020-07-10 13:36
 • #1592: Chương 1442 thử2020-07-10 13:37
 • #1593: Chương 1443 tức phụ, ta sai rồi2020-07-10 13:37
 • #1594: Đệ 1444 chương ngoài ý muốn khách thăm2020-07-10 13:37
 • #1595: Chương 1445 nhà trai vẫn là nhà gái2020-07-10 13:37
 • #1596: Chương 1446 an bài2020-07-10 13:38
 • #1597: Chương 1447 cảm giác chính mình thất sủng2020-07-10 13:38
 • #1598: Chương 1448 tùy ngươi2020-07-10 13:38
 • #1599: Chương 1449 giải thích2020-07-10 13:38
 • #1600: Chương 1450 ghen2020-07-10 13:39
 • #1601: Chương 1451 nghỉ phép2020-07-10 13:39
 • #1602: Chương 1452 49 thành2020-07-10 13:39
 • #1603: Chương 1453 gặp mặt2020-07-10 13:39
 • #1604: Chương 1454 giải sầu2020-07-10 13:40
 • #1605: Chương 1455 Ngụy tu2020-07-10 13:40
 • #1606: Chương 1456 ngươi tức phụ không phải bi quan chủ nghĩa giả2020-07-10 13:40
 • #1607: Chương 1457 quý đổng2020-07-10 13:40
 • #1608: Chương 1458 bát quái2020-07-10 13:41
 • #1609: Chương 1459 bất nhập lưu nhân vật2020-07-10 13:41
 • #1610: Chương 1460 chuẩn bị công tác2020-07-10 13:41
 • #1611: Chương 1461 phí dụng2020-07-10 13:41
 • #1612: Chương 1462 Cố Tuyết tin tức2020-07-10 13:41
 • #1613: Chương 1463 y học sử thượng phát triển2020-07-10 13:41
 • #1614: Chương 1464 vô trung sinh nữ2020-07-10 13:42
 • #1615: Chương 1465 tin tức2020-07-10 13:42
 • #1616: Chương 1466 tri kỷ tiểu áo bông2020-07-10 13:42
 • #1617: Chương 1467 nàng là cái gì bối cảnh?2020-07-10 13:42
 • #1618: Chương 1468 các ngươi muốn đóng phim sao?2020-07-10 13:42
 • #1619: Chương 1468 trống không!2020-07-10 13:42
 • #1620: Chương 1469 lại muốn một viên2020-07-10 13:43
 • #1621: Chương 1470 giả xấu2020-07-10 13:43
 • #1622: Chương 1471 xu với bình tĩnh2020-07-10 13:43
 • #1623: Chương 1472 hồi trình2020-07-10 13:43
 • #1624: Chương 1473 hồi trình ( 2 )2020-07-10 13:43
 • #1625: Chương 1474 nằm viện2020-07-10 13:43
 • #1626: Chương 1475 đổi mới2020-07-10 13:43
 • #1627: Chương 1476 ngươi biết Hứa Văn Diễm sao?2020-07-10 13:44
 • #1628: Chương 1477 làm đối tượng2020-07-10 13:44
 • #1629: Chương 1478 vai chính2020-07-10 13:44
 • #1630: Chương 1479 ngươi cùng ngươi bà bà ở chung khá tốt a2020-07-10 13:44
 • #1631: Chương 1480 là cùng ngươi cùng nhau khai đi2020-07-10 13:44
 • #1632: Chương 1481 nghe nói đãi ngộ thực hảo đâu2020-07-10 13:45
 • #1633: Chương 1482 nhàn sự2020-07-10 13:45
 • #1634: Chương 1483 âm dương quái khí2020-07-10 13:45
 • #1635: Chương 1483 trừ tà2020-07-10 13:46
 • #1636: Chương 1484 xem tuyết2020-07-10 13:46
 • #1637: Chương 1485 thời gian là chứng minh2020-07-10 13:46
 • #1638: Chương 1486 cao hứng2020-07-10 13:46
 • #1639: Chương 1487 tiểu nguyện vọng2020-07-10 13:46
 • #1640: Chương 1488 hiện hình2020-07-10 13:47
 • #1641: Chương 1489 màu đỏ huyết điểm2020-07-10 13:47
 • #1642: Chương 1490 mùi máu tươi2020-07-10 13:47
 • #1643: Chương 1491 nhập ma2020-07-10 13:48
 • #1644: Chương 1492 tuyết2020-07-10 13:48
 • #1645: Chương 1493 muốn làm sự tình2020-07-10 13:48
 • #1646: Chương 1494 muốn làm sự tình ( 2 )2020-07-10 13:48
 • #1647: Chương 1494 tam bào thai2020-07-10 13:48
 • #1648: Chương 1495 chúng ta không thân2020-07-10 13:48
 • #1649: Chương 1496 ta chính là người kia chứng2020-07-10 13:49
 • #1650: Chương 1497 gặp người2020-07-10 13:49
 • #1651: Chương 1498 điện thoại2020-07-10 13:49
 • #1652: Chương 1499 tưởng niệm là một loại bệnh2020-07-10 13:49
 • #1653: Chương 1500 hôn mê bất tỉnh2020-07-10 13:49
 • #1654: Chương 1501 ngây thơ thiếu niên lang2020-07-10 13:50
 • #1655: Chương 1502 thân cận đối tượng2020-07-10 13:50
 • #1656: Chương 1503 tiểu trụ2020-07-10 13:50
 • #1657: Chương 1504 có thai sao2020-07-10 13:50
 • #1658: Chương 1505 tới xảo không bằng tới diệu2020-07-10 13:50
 • #1659: Chương 1506 đột nhiên toát ra tới hài tử2020-07-10 13:50
 • #1660: Chương 1507 xét nghiệm ADN2020-07-10 13:51
 • #1661: Chương 1508 bạo thô khẩu2020-07-10 13:51
 • #1662: Chương 1509 đồi phong bại tục2020-07-10 13:51
 • #1663: Chương 1510 nói rõ2020-07-10 13:52
 • #1664: Chương 1511 gột rửa2020-07-10 13:52
 • #1665: Chương 1512 ẩn thân chỗ2020-07-10 13:52
 • #1666: Chương 1513 là ngươi! Ta muốn giết ngươi!2020-07-10 13:52
 • #1667: Chương 1514 bị thương2020-07-10 13:52
 • #1668: Chương 1515 đãi sản2020-07-10 13:52
 • #1669: Chương 1516 từ Quý An Ninh trên người xuống tay2020-07-10 13:53
 • #1670: Chương 1517 không gian2020-07-10 13:53
 • #1671: Chương 1518 bắt người2020-07-10 13:53
 • #1672: Chương 1519 miêu tả sinh động2020-07-10 13:53
 • #1673: Chương 1520 thâm ý2020-07-10 13:54
 • #1674: Chương 1521 tội nhân2020-07-10 13:54
 • #1675: Chương 1522 chúc mừng ngươi2020-07-10 13:54
 • #1676: Chương 1523 hỏi thăm2020-07-10 13:54
 • #1677: Chương 1524 gặp một lần2020-07-10 13:55
 • #1678: Chương 1525 nàng kết hôn2020-07-10 13:55
 • #1679: Chương 1526 Cố Tuyết2020-07-10 13:55
 • #1680: Chương 1527 đại bối cảnh2020-07-10 13:55
 • #1681: Chương 1528 ngóng trông2020-07-10 13:55
 • #1682: Chương 1529 tân lão bản2020-07-10 13:55
 • #1683: Chương 1530 ta muốn đi Ứng Thành2020-07-10 13:56
 • #1684: Chương 1531 phòng bị2020-07-10 13:56
 • #1685: Chương 1532 phòng bị ( 2 )2020-07-10 13:56
 • #1686: Chương 1533 phòng bị ( 3 )2020-07-10 13:56
 • #1687: Chương 1534 ngoài ý muốn kinh hỉ2020-07-10 13:57
 • #1688: Chương 1535 chưa xảy ra2020-07-10 13:57
 • #1689: Chương 1536 chưa xảy ra ( 2 )2020-07-10 13:57
 • #1690: Chương 1537 tìm tới môn2020-07-10 13:57
 • #1691: Chương 1538 uy hiếp2020-07-10 13:57
 • #1692: Chương 1539 uy hiếp ( 2 )2020-07-10 13:57
 • #1693: Chương 1540 uy hiếp ( 3 )2020-07-10 13:58
 • #1694: Chương 1541 hóa giải2020-07-10 13:58
 • #1695: Chương 1542 hóa giải ( 2 )2020-07-10 13:58
 • #1696: Chương 1543 dù sao là nhà các ngươi sự2020-07-10 13:58
 • #1697: Chương 1544 căn nguyên2020-07-10 13:58
 • #1698: Chương 1545 không đứng đắn Cố Trường Hoa2020-07-10 13:58
 • #1699: Chương 1546 mang rượu sao2020-07-10 13:58
 • #1700: Chương 1547 người được chọn2020-07-10 13:59
 • #1701: Chương 1548 ôm hài tử2020-07-10 13:59
 • #1702: Chương 1549 an phận2020-07-10 13:59
 • #1703: 12020-07-10 13:59
 • #1704: Chương 1551 chỉ huy ( 2 )2020-07-10 14:00
 • #1705: Chương 1552 không chê sự đại2020-07-10 14:00
 • #1706: Chương 1553 có ý kiến tìm ta nói2020-07-10 14:00
 • #1707: Chương 1554 xin giúp đỡ2020-07-10 14:00
 • #1708: Chương 1555 xin giúp đỡ ( 2 )2020-07-10 14:00
 • #1709: Chương 1556 tộc trưởng2020-07-10 14:00
 • #1710: Chương 1557 lỗ mãng2020-07-10 14:01
 • #1711: Chương 1558 lấy mạng đổi mạng2020-07-10 14:01
 • #1712: Chương 1559 hiện thế2020-07-10 14:01
 • #1713: Chương 1560 cơ minh nguyệt2020-07-10 14:01
 • #1714: Chương 1561 cửa ải cuối năm đêm trước2020-07-10 14:01
 • #1715: Chương 1562 du ngoạn2020-07-10 14:02
 • #1716: Chương 1563 biến cố2020-07-10 14:02
 • #1717: Chương 1564 biến cố 22020-07-10 14:02
 • #1718: Chương 1565 thực nghiệm2020-07-10 14:03
 • #1719: Chương 1566 vâng theo nội tâm lựa chọn2020-07-10 14:03
 • #1720: Chương 1567 rải cẩu lương2020-07-10 14:03
 • #1721: Chương 1568 nhất lãng mạn sự2020-07-10 14:03
 • #1722: Chương 1569 thông suốt2020-07-10 14:03
 • #1723: Chương 1570 thông suốt ( 2 )2020-07-10 14:04
 • #1724: Chương 1571 nàng không thể thích người2020-07-10 14:04
 • #1725: Chương 1572 cố đồng học tề đồng học2020-07-10 14:04
 • #1726: Chương 1573 cửa ải cuối năm2020-07-10 14:04
 • #1727: Chương 1574 khinh thường2020-07-10 14:04
 • #1728: Chương 1575 không có lần thứ hai cơ hội2020-07-10 14:05
 • #1729: Chương 1576 nở rộ2020-07-10 14:05
 • #1730: Chương 1577 đánh bài2020-07-10 14:05
 • #1731: Chương 1578 ta tưởng cùng ngươi vượt năm2020-07-10 14:05
 • #1732: Chương 1579 đón giao thừa2020-07-10 14:05
 • #1733: Chương 1580 biến vị lời đồn2020-07-10 14:05
 • #1734: Chương 1581 biến vị lời đồn ( 2 )2020-07-10 14:05
 • #1735: Chương 1582 lại truyền truyền2020-07-10 14:05
 • #1736: Chương 1583 gầy ốm Phương Ngọc Chi2020-07-10 14:06
 • #1737: Chương 1584 đánh quá đối mặt2020-07-10 14:06
 • #1738: Chương 1585 tới có điểm thường xuyên2020-07-10 14:06
 • #1739: Chương 1586 thử2020-07-10 14:06
 • #1740: Chương 1587 tuyệt không sẽ là Quý An Ninh2020-07-10 14:06
 • #1741: Chương 1588 hồi2020-07-10 14:07
 • #1742: Chương 1589 nói sinh ý?2020-07-10 14:07
 • #1743: Chương 1590 tiến triển2020-07-10 14:07
 • #1744: Chương 1591 đánh sâu vào cảm2020-07-10 14:07
 • #1745: Chương 1592 tiểu ấm áp2020-07-10 14:07
 • #1746: Chương 1593 đổi điểm tiền tài?2020-07-10 14:08
 • #1747: Chương 1594 tới cửa2020-07-10 14:08
 • #1748: Chương 1595 âm dương quái khí2020-07-10 14:08
 • #1749: Chương 1596 quan ái ái là ngươi bạn gái?2020-07-10 14:08
 • #1750: Chương 1597 nháo sự2020-07-10 14:08
 • #1751: Chương 1598 ngươi có thể cút đi2020-07-10 14:09
 • #1752: Chương 1599 cố nhân2020-07-10 14:09
 • #1753: Chương 1600 Cuba mạn ngươi kéo2020-07-10 14:09
 • #1754: Chương 1601 giang Jason sự tình2020-07-10 14:09
 • #1755: Chương 1602 cầu hôn nghi thức2020-07-10 14:09
 • #1756: Chương 1603 kém bối phận2020-07-10 14:10
 • #1757: Chương 1604 cầu hôn nghi thức2020-07-10 14:10
 • #1758: Chương 1605 tề vũ tâm tư2020-07-10 14:10
 • #1759: Chương 1606 trước đó2020-07-10 14:10
 • #1760: Chương 1607 trước đó ( 2 )2020-07-10 14:10
 • #1761: Chương 1608 cầu hôn2020-07-10 14:11
 • #1762: Chương 1609 xem ra là ta quấy rầy các ngươi2020-07-10 14:11
 • #1763: Chương 1610 đối phó cơ minh nguyệt2020-07-10 14:11
 • #1764: Chương 1611 đối phó cơ minh nguyệt ( 2 )2020-07-10 14:11
 • #1765: Chương 1612 giải quyết cơ minh nguyệt2020-07-10 14:12
 • #1766: Chương 1613 giải quyết cơ minh nguyệt ( 2 )2020-07-10 14:12
 • #1767: Chương 1614 sống hay chết2020-07-10 14:12
 • #1768: Chương 1615 kết cục đã định2020-07-10 14:12
 • #1769: Chương 1616 kết cục đã định ( 2 )2020-07-10 14:12
 • #1770: Chương 1617 kết cục đã định ( 3 )2020-07-10 14:12
 • #1771: Chương 1618 hàng xóm2020-07-10 14:12
 • #1772: Chương 1619 làm sao vậy tức phụ2020-07-10 14:13
 • #1773: Đệ 1620 chúng ta vẫn là chúng ta ( chính văn xong )2020-07-10 14:13
 • #1774: Chương 1621 quý an phương đông ngọc chi phiên ngoại2020-07-10 14:13
 • #1775: Chương 1622 quý an phương đông ngọc chi ( 2 )2020-07-10 14:13
 • #1776: Chương 1623 ngủ dưới đất đi2020-07-10 14:13
 • #1777: Chương 1624 nằm viện2020-07-10 14:13
 • #1778: Chương 1625 nằm viện ( 2 )2020-07-10 14:14
 • #1779: Chương 1626 bồi ngươi2020-07-10 14:14
 • #1780: Chương 1627 tin tức2020-07-10 14:14
 • #1781: Chương 1628 xác định2020-07-10 14:14
 • #1782: Chương 1629 sinh2020-07-10 14:14
 • #1783: Chương 1630 sinh2020-07-10 14:15
 • #1784: Chương 1631 ai là bảo bảo2020-07-10 14:15
 • #1785: Chương 1632 Cố Tuyết vs tề bắc2020-07-10 14:15
 • #1786: 1633 chương Cố Tuyết vs tề bắc ( 2 )2020-07-10 14:16
 • #1787: Chương 1634 Cố Tuyết vs tề bắc ( 3 )2020-07-10 14:16
 • #1788: Chương 1635 Cố Tuyết vs tề bắc ( 4 )2020-07-10 14:16
 • #1789: Chương 1636 Cố Tuyết vs tề bắc ( 5 )2020-07-10 14:17
 • #1790: Chương 1637 Cố Tuyết vs tề bắc ( 6 )2020-07-10 14:17
 • #1791: Chương 1638 Cố Tuyết VS tề bắc ( 7 )2020-07-10 14:17
 • #1792: Chương 1639 Cố Tuyết vs tề bắc ( 8 )2020-07-10 14:17
 • #1793: Chương 1640 Cố Tuyết vs tề bắc ( 9 )2020-07-10 14:18
 • #1794: Chương 1641 Cố Tuyết vs tề bắc ( 10 )2020-07-10 14:18
 • #1795: Chương 1642 Cố Tuyết VS tề bắc ( 11 )2020-07-10 14:18
 • #1796: Chương 1643 Cố Tuyết VS tề bắc ( 12 )2020-07-10 14:18
 • #1797: Chương 1644 Cố Tuyết VS tề bắc ( 13 )2020-07-10 14:18
 • #1798: Chương 1645 Cố Tuyết VS tề bắc ( 14 )2020-07-10 14:18
 • #1799: Chương 1646 Cố Tuyết vs tề bắc ( 15 )2020-07-10 14:19
 • #1800: Chương 1647 Cố Tuyết vs tề bắc ( 16 )2020-07-10 14:19
 • #1801: Chương 1648 Cố Tuyết vs tề bắc ( 17 )2020-07-10 14:19
 • #1802: Chương 1649 Cố Tuyết VS tề bắc ( 18 )2020-07-10 14:19

Related posts

Võng Hồng Giải Trí Sinh Hoạt

THUYS♥️

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

THUYS♥️

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

THUYS♥️

Leave a Reply