Cổ ĐạiTiên HiệpXuyên Không

Chư Thiên Võ Mệnh

Chư Thiên Võ MệnhHán Việt: Chư thiên võ mệnh

Võ! Cái gì là võ?

Cường thân kiện thể? Bảo vệ quốc gia?

Bách chiến bách thắng?

Vẫn là không ngừng siêu việt cực hạn?

txt: wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Khiếu Bài Vân Chưởng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 Ác Hổ trại chiêu tân2023-08-14 00:29
 • #2: Chương 2 yên lặng nỗ lực xuyên qua khách2023-08-14 00:30
 • #3: Chương 3 ngoại môn ma mới đệ tử2023-08-14 00:30
 • #4: Chương 4 dược thiện2023-08-14 00:30
 • #5: Chương 5 hiệu quả rõ ràng2023-08-14 00:30
 • #6: Chương 6 hô hấp phun nạp2023-08-14 00:30
 • #7: Chương 7 nội công tâm pháp2023-08-14 00:30
 • #8: Chương 8 vô pháp nhập môn2023-08-14 00:30
 • #9: Chương 9 khác tìm hắn lộ2023-08-14 00:30
 • #10: Chương 10 ngoại môn thư thất2023-08-14 00:30
 • #11: Chương 11 vẫn là đại ca2023-08-14 00:31
 • #12: Chương 12 lén quy tắc2023-08-14 00:31
 • #13: Chương 13 nào biết phi phúc?2023-08-14 00:31
 • #14: Chương 14 ngẫu nhiên gặp được2023-08-14 00:31
 • #15: Chương 15 tiền nhiệm2023-08-14 00:31
 • #16: Chương 16 gian nan bôn ba2023-08-14 00:31
 • #17: Chương 17 đấu hổ2023-08-14 00:31
 • #18: Chương 18 cuồng bạo2023-08-14 00:31
 • #19: Chương 19 thu hoạch tràn đầy2023-08-14 00:31
 • #20: Chương 20 xa lánh2023-08-14 00:31
 • #21: Chương 21 lăn lộn2023-08-14 00:31
 • #22: Chương 22 kiếm khí2023-08-14 00:31
 • #23: Chương 23 phá miếu ‘ đại ca ’2023-08-14 00:31
 • #24: Chương 24 cọ ăn cọ uống2023-08-14 00:32
 • #25: Chương 25 sinh tồn mới là việc quan trọng nhất2023-08-14 00:32
 • #26: Chương 26 đáng mừng biến hóa2023-08-14 00:32
 • #27: Chương 27 thuận lợi2023-08-14 00:32
 • #28: Chương 28 phiền toái2023-08-14 00:32
 • #29: Chương 29 bênh vực kẻ yếu lương khoan2023-08-14 00:32
 • #30: Chương 30 chuyển biến2023-08-14 00:32
 • #31: Chương 31 quét ngang2023-08-14 00:32
 • #32: Chương 32 thủ đoạn tâm tư2023-08-14 00:32
 • #33: Chương 33 bị ‘ lập quy củ ’2023-08-14 00:32
 • #34: Chương 34 không quen2023-08-14 00:32
 • #35: Chương 35 ngạnh công cao thủ2023-08-14 00:32
 • #36: Chương 36 mời nghiêm chấn đông2023-08-14 00:32
 • #37: Chương 37 ưng trảo Thiết Bố Sam2023-08-14 00:32
 • #38: Chương 38 không bình thường!2023-08-14 00:33
 • #39: Chương 39 hố sát2023-08-14 00:33
 • #40: Chương 40 cơ duyên xảo hợp2023-08-14 00:33
 • #41: Chương 41 hắc kỳ quân tổng giáo đầu Hoàng Phi Hồng2023-08-14 00:33
 • #42: Chương 42 ta không thích2023-08-14 00:33
 • #43: Chương 43 mục tiêu —— Ưng Trảo Công2023-08-14 00:33
 • #44: Chương 44 kỳ quái nghề nghiệp2023-08-14 00:33
 • #45: Chương 45 khởi đầu tốt đẹp2023-08-14 00:33
 • #46: Chương 46 Hoàng Phi Hồng chú ý2023-08-14 00:33
 • #47: Chương 47 ‘ rất tốt cơ hội ’2023-08-14 00:33
 • #48: Chương 48 bí văn2023-08-14 00:33
 • #49: Chương 49 đại đơn tử2023-08-14 00:33
 • #50: Chương 50 tâm tư2023-08-14 00:33
 • #51: Chương 51 dân đoàn2023-08-14 00:33
 • #52: Chương 52 trù hoạch kiến lập2023-08-14 00:34
 • #53: Chương 53 quả quyết2023-08-14 00:34
 • #54: Chương 54 sấm rền gió cuốn2023-08-14 00:34
 • #55: Chương 55 cường thế2023-08-14 00:34
 • #56: Chương 56 bá đạo2023-08-14 00:34
 • #57: Chương 57 kế hoạch2023-08-14 00:34
 • #58: Chương 58 thành tích2023-08-14 00:34
 • #59: Chương 59 tự mình tăng lên2023-08-14 00:34
 • #60: Chương 60 hổ hạc song hình2023-08-14 00:34
 • #61: Chương 61 gãi đúng chỗ ngứa2023-08-14 00:34
 • #62: Chương 62 tin tức xấu2023-08-14 00:34
 • #63: Chương 63 kéo lông dê2023-08-14 00:34
 • #64: Chương 64 năm hình quyền phổ2023-08-14 00:34
 • #65: Chương 65 gan lớn2023-08-14 00:34
 • #66: Chương 66 một lần là nổi tiếng2023-08-14 00:35
 • #67: Chương 67 tiến bộ bay nhanh2023-08-14 00:35
 • #68: Chương 68 biến hóa2023-08-14 00:35
 • #69: Chương 69 không thành công điều nghiên địa hình2023-08-14 00:35
 • #70: Chương 70 một mảnh ồ lên2023-08-14 00:35
 • #71: Chương 71 tùy tay làm2023-08-14 00:35
 • #72: Chương 72 minh kính đỉnh2023-08-14 00:35
 • #73: Chương 73 người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần2023-08-14 00:35
 • #74: Chương 74 quy hoạch2023-08-14 00:35
 • #75: Chương 75 giáo dục2023-08-14 00:35
 • #76: Chương 76 thăm dò2023-08-14 00:35
 • #77: Chương 77 đỏ mắt2023-08-14 00:35
 • #78: Chương 78 độc đáo lý giải2023-08-14 00:35
 • #79: Chương 79 nghiệm chứng2023-08-14 00:36
 • #80: Chương 80 cáo biệt yến2023-08-14 00:36
 • #81: Chương 81 đấu súng sự kiện2023-08-14 00:36
 • #82: Chương 82 phiền toái2023-08-14 00:36
 • #83: Chương 83 mùi thuốc súng2023-08-14 00:36
 • #84: Chương 84 lại thấy lương khoan2023-08-14 00:36
 • #85: Chương 85 tiểu nhân vật2023-08-14 00:36
 • #86: Chương 86 không khoẻ2023-08-14 00:36
 • #87: Chương 87 hùng hổ2023-08-14 00:36
 • #88: Chương 88 vung tay đánh nhau2023-08-14 00:36
 • #89: Chương 89 đối chọi gay gắt2023-08-14 00:36
 • #90: Chương 90 không được ưa thích2023-08-14 00:36
 • #91: Chương 91 vì võ si cuồng2023-08-14 00:36
 • #92: Chương 92 mới lạ hiểu biết2023-08-14 00:36
 • #93: Chương 93 nhanh chóng như gió tựa thích khách2023-08-14 00:36
 • #94: Chương 94 hiểu được2023-08-14 00:37
 • #95: Chương 95 gương tốt2023-08-14 00:37
 • #96: Chương 96 kiêu ngạo2023-08-14 00:37
 • #97: Chương 97 bị nhớ thương thượng2023-08-14 00:37
 • #98: Chương 98 phản sát2023-08-14 00:37
 • #99: Chương 99 giáp mặt uy hiếp2023-08-14 00:37
 • #100: Chương 100 xấu hổ2023-08-14 00:37
 • #101: Chương 101 thản nhiên2023-08-14 00:37
 • #102: Chương 102 chó nhà có tang2023-08-14 00:37
 • #103: Chương 103 lôi đình thủ đoạn2023-08-14 00:37
 • #104: Chương 104 kiểm kê của cải2023-08-14 00:37
 • #105: Chương 105 Hoàng Phi Hồng tặng2023-08-14 00:37
 • #106: Chương 106 công đạo2023-08-14 00:37
 • #107: Chương 107 rời đi2023-08-14 00:37
 • #108: Chương 108 dã tâm2023-08-14 00:38
 • #109: Chương 109 mục đích cùng kết quả2023-08-14 00:38
 • #110: Chương 110 thất vọng2023-08-14 00:38
 • #111: Chương 111 đào góc tường2023-08-14 00:38
 • #112: Chương 112 minh kính2023-08-14 00:38
 • #113: Chương 113 càng tiến thêm một bước khả năng2023-08-14 00:38
 • #114: Chương 114 hết thảy đều có thể lợi dụng2023-08-14 00:38
 • #115: Chương 115 lợi ích động nhân tâm2023-08-14 00:38
 • #116: Chương 116 chủ động xuất kích2023-08-14 00:38
 • #117: Chương 117 quyền chọn Nam Dương2023-08-14 00:38
 • #118: Chương 118 Ngô lão hổ2023-08-14 00:38
 • #119: Thượng giá cảm nghĩ2023-08-14 00:38
 • #120: Chương 119 chờ mong ( cầu đặt mua, vé tháng )2023-08-14 00:38
 • #121: Chương 120 ‘ năm hình hợp nhất ’? ( cầu vé tháng cầu đặt mua )2023-08-14 00:39
 • #122: Chương 121 ai ra oai phủ đầu ( cầu đặt mua cầu vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #123: Chương 122 xem kỹ ( hai trăm vé tháng thêm càng )2023-08-14 00:39
 • #124: Chương 123 quyền dân ( cầu đặt mua cầu vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #125: Chương 124 ở đâu đều có thể sáng lên ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #126: Chương 125 không cam lòng ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #127: Chương 126 thiếu chút nữa bị bao sủi cảo ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #128: Chương 127 sắc bén phá vây ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #129: Chương 128 tâm tưởng sự thành ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #130: Chương 129 khai đàn Ngô sư huynh ( cầu đặt mua vé tháng )2023-08-14 00:39
 • #131: Chương 130 độc đáo tài nguyên ( 250 vé tháng thêm càng )2023-08-14 00:39
 • #132: Chương 131 một năm2023-08-14 00:40
 • #133: Chương 132 đại lão cùng người quen2023-08-14 00:40
 • #134: Chương 133 giao thiển ngôn thâm2023-08-14 00:40
 • #135: Chương 134 tìm kiếm hỏi thăm danh y2023-08-14 00:40
 • #136: Chương 135 Thương Châu cười đường2023-08-14 00:40
 • #137: Chương 136 thần y hỉ tới nhạc2023-08-14 00:40
 • #138: Chương 137 nói động đi xa2023-08-14 00:40
 • #139: Chương 138 phòng ngừa chu đáo2023-08-14 00:40
 • #140: Chương 139 chân heo (vai chính) khí vận2023-08-14 00:40
 • #141: Chương 140 chiến ý hừng hực ( 300 vé tháng thêm càng )2023-08-14 00:40
 • #142: Chương 141 đại đao vương năm2023-08-14 00:40
 • #143: Chương 142 ám kình! Ám kình!2023-08-14 00:40
 • #144: Chương 143 trượng nghĩa thường ở đồ cẩu bối2023-08-14 00:40
 • #145: Chương 144 theo đuổi2023-08-14 00:41
 • #146: Chương 145 thái y gia nhập2023-08-14 00:41
 • #147: Chương 146 giáp ngọ năm2023-08-14 00:41
 • #148: Chương 147 dựa người không bằng dựa mình2023-08-14 00:41
 • #149: Chương 148 Liêu Đông nghĩa dũng2023-08-14 00:41
 • #150: Chương 149 heo đồng đội2023-08-14 00:41
 • #151: Chương 150 thổ phi cơ2023-08-14 00:41
 • #152: Chương 151 Gatling Bồ Tát2023-08-14 00:41
 • #153: Chương 152 đạn hỏa tiễn vũ2023-08-14 00:41
 • #154: Chương 153 sinh tử gian có đại khủng bố2023-08-14 00:41
 • #155: Chương 154 thuỷ lôi kiến công2023-08-14 00:41
 • #156: Chương 155 gợn sóng2023-08-14 00:41
 • #157: Chương 156 biến hóa2023-08-14 00:42
 • #158: Chương 157 uy thế2023-08-14 00:42
 • #159: Chương 158 bùn nhão trét không lên tường2023-08-14 00:42
 • #160: Chương 159 năm đó trạm như lâu la2023-08-14 00:42
 • #161: Chương 160 kia đều không yên ổn2023-08-14 00:42
 • #162: Chương 161 sôi nổi hỗn loạn2023-08-14 00:42
 • #163: Chương 162 cường quốc nhìn trộm2023-08-14 00:42
 • #164: Chương 163 chủ động xuất kích2023-08-14 00:42
 • #165: Chương 164 nửa bước hóa kính2023-08-14 00:42
 • #166: Chương 165 con bướm cánh2023-08-14 00:42
 • #167: Chương 166 tự mình thổi miên phương pháp2023-08-14 00:42
 • #168: Chương 167 dung bách gia với một thân2023-08-14 00:42
 • #169: Chương 168 trường kiến thức2023-08-14 00:43
 • #170: Chương 169 kinh thành cửa mở ( cuốn chung )2023-08-14 00:43
 • #171: Thanh mạt cuốn lời cuối sách ( tốt nhất nhìn một cái )2023-08-14 00:43
 • #172: Chương 170 đã trở lại2023-08-14 00:43
 • #173: Chương 171 ngoài ý muốn lĩnh ngộ2023-08-14 00:43
 • #174: Chương 172 nhất chiêu ( triều ) nổi danh2023-08-14 00:43
 • #175: Chương 173 bản trại người tới2023-08-14 00:43
 • #176: Chương 174 bứt ra không được2023-08-14 00:43
 • #177: Chương 175 ra oai phủ đầu2023-08-14 00:43
 • #178: Chương 176 bất mãn2023-08-14 00:43
 • #179: Chương 177 dự kiến bên trong2023-08-14 00:43
 • #180: Chương 178 cường thế áp chế2023-08-14 00:43
 • #181: Chương 179 hóa bị động là chủ động2023-08-14 00:43
 • #182: Chương 180 ngộ kiếm đài2023-08-14 00:44
 • #183: Chương 181 chải vuốt2023-08-14 00:44
 • #184: Chương 182 sơn tặc tư duy2023-08-14 00:44
 • #185: Chương 183 bãi chính tâm thái2023-08-14 00:44
 • #186: Chương 184 mười trượng đao khí2023-08-14 00:44
 • #187: Chương 185 da đầu tê dại2023-08-14 00:44
 • #188: Chương 186 tấn mãnh tăng lên2023-08-14 00:44
 • #189: Chương 187 thình lình xảy ra giết chóc2023-08-14 00:44
 • #190: Chương 188 ngoài ý muốn gặp lại2023-08-14 00:44
 • #191: Chương 189 võ giả chi gian quy tắc2023-08-14 00:44
 • #192: Chương 190 cuồng bạo2023-08-14 00:44
 • #193: Chương 191 kinh hãi2023-08-14 00:44
 • #194: Chương 192 người có tâm2023-08-14 00:44
 • #195: Chương 193 điều kiện2023-08-14 00:45
 • #196: Chương 194 nửa năm2023-08-14 00:45
 • #197: Chương 195 không chỗ không thể tu luyện2023-08-14 00:45
 • #198: Chương 196 sự tình2023-08-14 00:45
 • #199: Chương 197 đơn sơ bẫy rập2023-08-14 00:45
 • #200: Chương 198 đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi2023-08-14 00:45
 • #201: Chương 199 càn rỡ2023-08-14 00:45
 • #202: Chương 200 đầu voi đuôi chuột2023-08-14 00:45
 • #203: Chương 201 tú hơi nước đà2023-08-14 00:45
 • #204: Chương 202 địa bàn của ta ta làm chủ2023-08-14 00:45
 • #205: Chương 203 thực lực mới là căn bản2023-08-14 00:45
 • #206: Chương 204 đột nhiên kỳ hảo2023-08-14 00:45
 • #207: Chương 205 ác hàn2023-08-14 00:45
 • #208: Chương 206 sơ nghe ‘ thượng giới ’2023-08-14 00:45
 • #209: Chương 207 thực lực mới là tự tin2023-08-14 00:46
 • #210: Chương 208 kinh nghi bất định2023-08-14 00:46
 • #211: Chương 209 rất có thu hoạch một năm2023-08-14 00:46
 • #212: Chương 210 có khác con đường2023-08-14 00:46
 • #213: Chương 211 hoàng cung hiểu biết2023-08-14 00:46
 • #214: Chương 212 khát vọng càng cường lực lượng ( cuốn chung )2023-08-14 00:46
 • #215: Chương 213 Ngõa Cương nguyên lão2023-08-14 00:46
 • #216: Chương 214 đại tướng2023-08-14 00:46
 • #217: Chương 215 đồng ruộng cùng lưu dân2023-08-14 00:46
 • #218: Chương 216 căn cơ2023-08-14 00:46
 • #219: Chương 217 quá tuổi trẻ2023-08-14 00:46
 • #220: Chương 218 run run2023-08-14 00:46
 • #221: Chương 219 một mãnh để ngàn quân2023-08-14 00:47
 • #222: Chương 220 đầu danh trạng cùng tự mình cố gắng2023-08-14 00:47
 • #223: Chương 221 tinh thần thượng duy trì ngươi2023-08-14 00:47
 • #224: Chương 222 vui sướng ngày tết2023-08-14 00:47
 • #225: Chương 223 Trung Nguyên giang hồ vô cường tay2023-08-14 00:47
 • #226: Chương 224 mất mặt xấu hổ2023-08-14 00:47
 • #227: Chương 225 khiêu khích Tĩnh Niệm Thiền Viện2023-08-14 00:47
 • #228: Chương 226 tấn mãnh khuếch trương2023-08-14 00:47
 • #229: Chương 227 thanh danh vang dội2023-08-14 00:47
 • #230: Chương 228 nhìn không thấu2023-08-14 00:47
 • #231: Chương 229 bại gia tử2023-08-14 00:47
 • #232: Chương 230 lời đồn đãi hung mãnh2023-08-14 00:47
 • #233: Chương 231 phía sau màn độc thủ2023-08-14 00:47
 • #234: Chương 232 xấu hổ đến suýt chút hậm hực2023-08-14 00:48
 • #235: Chương 233 quản sát mặc kệ chôn2023-08-14 00:48
 • #236: Chương 234 giảo phong giảo vũ2023-08-14 00:48
 • #237: Chương 235 thiên hạ quạ đen giống nhau hắc2023-08-14 00:48
 • #238: Chương 236 Thiên đao tính cái rắm2023-08-14 00:48
 • #239: Chương 237 kích thích đến suýt chút tự bế2023-08-14 00:48
 • #240: Chương 238 lá gan không đủ đại2023-08-14 00:48
 • #241: Chương 239 từ đâu ra tự tin?2023-08-14 00:48
 • #242: Chương 240 bát nước bẩn2023-08-14 00:48
 • #243: Chương 241 cơ hội không dung sai thất2023-08-14 00:48
 • #244: Chương 242 bọn họ làm sao dám?2023-08-14 00:48
 • #245: Chương 243 bị kinh trứ2023-08-14 00:48
 • #246: Chương 244 quá bình tĩnh2023-08-14 00:48
 • #247: Chương 245 đồn đãi mãnh với hổ2023-08-14 00:49
 • #248: Chương 246 không thể hiểu được tao thao tác2023-08-14 00:49
 • #249: Chương 247 ăn ta một mâu2023-08-14 00:49
 • #250: Chương 248 đầu óc nước vào đi2023-08-14 00:49
 • #251: Chương 249 võ tướng truyền thừa khuyết tật2023-08-14 00:49
 • #252: Chương 250 ta không quen nhìn2023-08-14 00:49
 • #253: Chương 251 lễ gặp mặt2023-08-14 00:49
 • #254: Chương 252 ta không ngại2023-08-14 00:49
 • #255: Chương 253 kinh hỉ lớn2023-08-14 00:49
 • #256: Chương 254 ốc còn không mang nổi mình ốc2023-08-14 00:49
 • #257: Chương 255 xem náo nhiệt không chê sự đại2023-08-14 00:49
 • #258: Chương 256 độc miệng sắc bén2023-08-14 00:49
 • #259: Chương 257 đầy người chật vật2023-08-14 00:49
 • #260: Chương 258 căng giãn vừa phải mới có thể lâu dài2023-08-14 00:50
 • #261: Chương 259 khinh người quá đáng2023-08-14 00:50
 • #262: Chương 260 diêu người2023-08-14 00:50
 • #263: Chương 261 tức chết người2023-08-14 00:50
 • #264: Chương 262 đầu thiết2023-08-14 00:50
 • #265: Chương 263 ai cũng có thể giết chết!2023-08-14 00:50
 • #266: Chương 264 thiên hạ chấn động2023-08-14 00:50
 • #267: Chương 265 vô cùng nhục nhã ( ăn tết hảo )2023-08-14 00:50
 • #268: Chương 266 huyền diệu khó giải thích ( ăn tết hảo )2023-08-14 00:50
 • #269: Chương 267 quấy phong vân ( trừ tịch vui sướng )2023-08-14 00:50
 • #270: Chương 268 mãnh tướng thành đàn ( tân niên hảo )2023-08-14 00:50
 • #271: Chương 269 tâm hoả tràn đầy ( hổ năm cát tường )2023-08-14 00:50
 • #272: Chương 270 vô tiêu đề chương2023-08-14 00:51
 • #273: Chương 271 trễ chút2023-08-14 00:51
 • #274: Chương 272 chạy cái tịch mịch2023-08-14 00:51
 • #275: Chương 273 kinh người suy đoán2023-08-14 00:51
 • #276: Chương 274 nhiều năm trả giá chung có hồi báo2023-08-14 00:51
 • #277: Chương 275 nhân gian ác quỷ2023-08-14 00:51
 • #278: Chương 276 tự thực hậu quả xấu2023-08-14 00:51
 • #279: Chương 277 không cho là đúng2023-08-14 00:51
 • #280: Chương 278 không mừng2023-08-14 00:51
 • #281: Chương 279 có thể nhẫn2023-08-14 00:51
 • #282: Chương 280 Ngõa Cương trại Nhị đương gia2023-08-14 00:51
 • #283: Chương 281 kinh tới rồi2023-08-14 00:51
 • #284: Chương 282 xấu hổ2023-08-14 00:51
 • #285: Chương 283 đổ môn2023-08-14 00:52
 • #286: Chương 284 lý niệm bất hòa2023-08-14 00:52
 • #287: Chương 285 Ngụy Chinh2023-08-14 00:52
 • #288: Chương 286 kinh ngạc2023-08-14 00:52
 • #289: Chương 287 manh mối2023-08-14 00:52
 • #290: Chương 288 xôn xao giang hồ2023-08-14 00:52
 • #291: Chương 289 tìm người2023-08-14 00:52
 • #292: Chương 290 đại vai ác2023-08-14 00:52
 • #293: Chương 291 cẩu huyết cốt truyện2023-08-14 00:52
 • #294: Chương 292 nhân gian thanh tỉnh2023-08-14 00:52
 • #295: Chương 293 tìm đúng người2023-08-14 00:52
 • #296: Chương 294 đổ thêm dầu vào lửa2023-08-14 00:52
 • #297: Chương 295 thời đại thay đổi2023-08-14 00:52
 • #298: Chương 296 chú ý2023-08-14 00:53
 • #299: Chương 297 thời gian không nhiều lắm2023-08-14 00:53
 • #300: Chương 298 tâm thần kích động2023-08-14 00:53
 • #301: Chương 299 đại bùng nổ2023-08-14 00:53
 • #302: Chương 300 bành trướng2023-08-14 00:53
 • #303: Chương 301 chướng mắt2023-08-14 00:53
 • #304: Chương 302 chỉ thường thôi2023-08-14 00:53
 • #305: Chương 303 làm ruộng cao nhân2023-08-14 00:53
 • #306: Chương 304 xem náo nhiệt không chê sự đại2023-08-14 00:53
 • #307: Chương 305 không tốt ( nguyên tiêu vui sướng )2023-08-14 00:53
 • #308: Chương 306 thánh địa chi tranh ( nguyên tiêu vui sướng )2023-08-14 00:53
 • #309: Chương 307 khí vận cái đỉnh ( nguyên tiêu vui sướng )2023-08-14 00:53
 • #310: Chương 308 Dược Vương gia nhập2023-08-14 00:53
 • #311: Chương 309 hữu tâm vô lực2023-08-14 00:54
 • #312: Chương 310 ở nông thôn thổ bá vương2023-08-14 00:54
 • #313: Chương 311 cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống2023-08-14 00:54
 • #314: Chương 312 nhân tâm2023-08-14 00:54
 • #315: Chương 313 biến đổi lớn2023-08-14 00:54
 • #316: Chương 314 rung chuyển2023-08-14 00:54
 • #317: Chương 315 cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2023-08-14 00:54
 • #318: Chương 316 kinh hỉ2023-08-14 00:54
 • #319: Chương 317 treo giải thưởng2023-08-14 00:54
 • #320: Chương 318 truy trốn2023-08-14 00:54
 • #321: Chương 319 thiên hạ cao thủ dữ dội nhiều2023-08-14 00:54
 • #322: Chương 320 nghèo túng song long2023-08-14 00:54
 • #323: Chương 321 ăn cơm no2023-08-14 00:55
 • #324: Chương 322 người có tâm2023-08-14 00:55
 • #325: Chương 323 phản ứng dây chuyền2023-08-14 00:55
 • #326: Chương 324 suy đoán2023-08-14 00:55
 • #327: Chương 325 xúi quẩy2023-08-14 00:55
 • #328: Chương 326 nhận tri2023-08-14 00:55
 • #329: Chương 327 đều không ngừng nghỉ2023-08-14 00:55
 • #330: Chương 328 ý muốn như thế nào?2023-08-14 00:55
 • #331: Chương 329 thêm sài thêm hỏa2023-08-14 00:55
 • #332: Chương 330 rung chuyển giang hồ2023-08-14 00:55
 • #333: Chương 331 mặt đều dọa thanh2023-08-14 00:55
 • #334: Chương 332 quan phủ băng rồi2023-08-14 00:55
 • #335: Chương 333 thế đạo thay đổi2023-08-14 00:55
 • #336: Chương 334 Phạn trai chủ nóng nảy2023-08-14 00:56
 • #337: Chương 335 võ đức không đủ dư thừa2023-08-14 00:56
 • #338: Chương 336 thọc tổ ong vò vẽ2023-08-14 00:56
 • #339: Chương 337 càng cao trình tự thủ đoạn2023-08-14 00:56
 • #340: Chương 338 đệ ba trăm 38 chương quật khởi song long2023-08-14 00:56
 • #341: Chương 339 lăn lộn mù quáng2023-08-14 00:56
 • #342: Chương 340 càn rỡ2023-08-14 00:56
 • #343: Chương 341 không quen nhìn lại như thế nào?2023-08-14 00:56
 • #344: Chương 342 điên rồi sao?2023-08-14 00:56
 • #345: Chương 343 làm bất quá làm sao bây giờ?2023-08-14 00:56
 • #346: Chương 344 xấu hổ2023-08-14 00:56
 • #347: Chương 345 làm rối2023-08-14 00:56
 • #348: Chương 346 Tùy đế còn chưa có chết đâu2023-08-14 00:56
 • #349: Chương 347 cường giả tụ tập2023-08-14 00:56
 • #350: Chương 348 hàng duy đả kích2023-08-14 00:57
 • #351: Chương 349 tiền căn hậu quả2023-08-14 00:57
 • #352: Chương 350 tiếng lòng2023-08-14 00:57
 • #353: Chương 351 viên mãn2023-08-14 00:57
 • #354: Chương 352 quần hùng kinh hãi2023-08-14 00:57
 • #355: Chương 353 hết thảy đều không giống nhau2023-08-14 00:57
 • #356: Chương 354 tự tin2023-08-14 00:57
 • #357: Chương 355 thế gia ứng đối2023-08-14 00:57
 • #358: Chương 356 biến hóa2023-08-14 00:57
 • #359: Chương 357 phi hành2023-08-14 00:57
 • #360: Chương 358 đầy đất lông gà2023-08-14 00:57
 • #361: Chương 359 không cam lòng giãy giụa2023-08-14 00:57
 • #362: Chương 360 không giống nhau song long2023-08-14 00:58
 • #363: Chương 361 triệu hoán2023-08-14 00:58
 • #364: Chương 362 cơ duyên cùng kinh hách2023-08-14 00:58
 • #365: Chương 363 hảo đến quá mức2023-08-14 00:58
 • #366: Chương 364 Ngõa Cương võ giả cơ duyên2023-08-14 00:58
 • #367: Chương 365 gặp mặt2023-08-14 00:58
 • #368: Chương 366 Lý thị huynh đệ2023-08-14 00:58
 • #369: Chương 367 không giống này giới người trong2023-08-14 00:58
 • #370: Chương 368 thiên hạ chấn động2023-08-14 00:58
 • #371: Chương 369 hương khói2023-08-14 00:58
 • #372: Chương 370 dự cảm2023-08-14 00:58
 • #373: Chương 371 bảo tàng cùng xá lợi2023-08-14 00:58
 • #374: Chương 372 Tà đế phi thăng, mở ra phi thăng thời đại ( cuốn chung )2023-08-14 00:58
 • #375: Chương 373 lời cuối sách một người xuyên việt2023-08-14 00:59
 • #376: Chương 374 lời cuối sách nhị quẹo vào lịch sử2023-08-14 00:59
 • #377: Chương 375 lời cuối sách tam kinh người phát hiện2023-08-14 00:59
 • #378: Chương 376 lời cuối sách bốn ‘ quen thuộc ’ tin tức2023-08-14 00:59
 • #379: Chương 377 lời cuối sách năm võ đạo thế giới không có giai tầng2023-08-14 00:59
 • #380: Chương 378 lời cuối sách sáu 17 tuổi bẩm sinh2023-08-14 00:59
 • #381: Chương 379 lời cuối sách bảy khí vận chi tử2023-08-14 00:59
 • #382: Chương 380 lời cuối sách chung2023-08-14 00:59
 • #383: Chương 381 phi thăng thượng giới2023-08-14 00:59
 • #384: Chương 382 mới đến2023-08-14 00:59
 • #385: Chương 383 tiếp xúc2023-08-14 00:59
 • #386: Chương 384 ngắn ngủi yên lặng2023-08-14 00:59
 • #387: Chương 385 biến hóa chi thuật2023-08-14 00:59
 • #388: Chương 386 nguy hiểm thượng giới2023-08-14 01:00
 • #389: Chương 387 sắp xuyên qua2023-08-14 01:00
 • #390: Chương 388 tình huống không tốt lắm2023-08-14 01:00
 • #391: Chương 389 một lần nữa đi học2023-08-14 01:00
 • #392: Chương 390 không sáng rọi xô vàng đầu tiên2023-08-14 01:00
 • #393: Chương 391 không đáng tin cậy phụ thân2023-08-14 01:00
 • #394: Chương 392 tiểu phong ba2023-08-14 01:00
 • #395: Chương 393 hữu tâm vô lực2023-08-14 01:00
 • #396: Chương 394 đi bằng thành2023-08-14 01:00
 • #397: Chương 395 tiểu tâm cẩn thận2023-08-14 01:00
 • #398: Chương 396 đi vào quỹ đạo2023-08-14 01:00
 • #399: Chương 397 một chút thất vọng2023-08-14 01:13
 • #400: Chương 398 nhược kê2023-08-14 01:13
 • #401: Chương 399 phản gia2023-08-14 01:13
 • #402: Chương 400 kinh hỉ2023-08-14 01:13
 • #403: Chương 401 hỗn loạn2023-08-14 01:13
 • #404: Chương 402 khai giảng2023-08-14 01:13
 • #405: Chương 403 lòng có cảm xúc2023-08-14 01:13
 • #406: Chương 404 thanh danh thước khởi2023-08-14 01:13
 • #407: Chương 405 đặc thù xin2023-08-14 01:13
 • #408: Chương 406 đi đường xưa2023-08-14 01:13
 • #409: Chương 407 lửa nóng2023-08-14 01:13
 • #410: Chương 408 mất mặt xấu hổ2023-08-14 01:14
 • #411: Chương 409 tiểu buồn bực2023-08-14 01:15
 • #412: Chương 410 xử lý2023-08-14 01:15
 • #413: Chương 411 biểu ca2023-08-14 01:16
 • #414: Chương 412 tân niên tân khí tượng2023-08-14 01:16
 • #415: Chương 413 khai trương đại cát2023-08-14 01:16
 • #416: Chương 414 quảng cáo phiến2023-08-14 01:16
 • #417: Chương 415 yêu thích rộng khắp2023-08-14 01:16
 • #418: Chương 416 phong cảnh2023-08-14 01:16
 • #419: Chương 417 oanh động2023-08-14 01:16
 • #420: Chương 418 đoạt giải quán quân2023-08-14 01:16
 • #421: Chương 419 tin tức tốt2023-08-14 01:16
 • #422: Chương 420 khởi đầu tốt đẹp2023-08-14 01:16
 • #423: Chương 421 thực lực vì vương2023-08-14 01:16
 • #424: Chương 422 thị trường rất lớn2023-08-14 01:17
 • #425: Chương 423 xung đột2023-08-14 01:17
 • #426: Chương 424 tiểu bụi đời2023-08-14 01:17
 • #427: Chương 425 mở miệng hiến kế2023-08-14 01:17
 • #428: Chương 426 thúc giục2023-08-14 01:17
 • #429: Chương 427 đùi2023-08-14 01:17
 • #430: Chương 428 chất lượng tốt giáo thảo2023-08-14 01:17
 • #431: Chương 429 động tác phim ngắn2023-08-14 01:17
 • #432: Chương 430 phát hỏa2023-08-14 01:17
 • #433: Chương 431 lại tiến thêm một bước2023-08-14 01:17
 • #434: Chương 432 thổ hào2023-08-14 01:18
 • #435: Chương 433 bạo hỏa2023-08-14 01:18
 • #436: Chương 434 yên lặng2023-08-14 01:18
 • #437: Chương 435 tân ý tưởng2023-08-14 01:18
 • #438: Chương 436 trung diễn kim hoa2023-08-14 01:18
 • #439: Chương 437 mắt duyên2023-08-14 01:18
 • #440: Chương 438 náo nhiệt2023-08-14 01:18
 • #441: Chương 439 xuôi gió xuôi nước2023-08-14 01:18
 • #442: Chương 440 con đường phía trước2023-08-14 01:18
 • #443: Chương 441 lại phát hỏa một phen2023-08-14 01:18
 • #444: Chương 442 cao sản2023-08-14 01:18
 • #445: Chương 443 tuyệt bút tiêu tiền2023-08-14 01:19
 • #446: Chương 444 công nhân2023-08-14 01:19
 • #447: Chương 445 tiểu nhạc đệm2023-08-14 01:19
 • #448: Chương 446 kinh hỉ2023-08-14 01:19
 • #449: Chương 447 đồ uống2023-08-14 01:19
 • #450: Chương 448 Latin2023-08-14 01:19
 • #451: Chương 449 ảnh hưởng khuếch trương2023-08-14 01:19
 • #452: Chương 450 lớn mật bố cục2023-08-14 01:19
 • #453: Chương 451 sản nghiệp2023-08-14 01:19
 • #454: Chương 452 hương bánh trái ( cầu vé tháng )2023-08-14 01:19
 • #455: Chương 453 ân trạch quê nhà ( cầu vé tháng2023-08-14 01:20
 • #456: Chương 454 lão điểu2023-08-14 01:20
 • #457: Chương 455 kinh ngạc2023-08-14 01:20
 • #458: Chương 456 thu hoạch2023-08-14 01:20
 • #459: Chương 457 công phu minh tinh2023-08-14 01:20
 • #460: Chương 458 hiểu được2023-08-14 01:21
 • #461: Chương 459 phát triển không ngừng2023-08-14 01:21
 • #462: Chương 460 phúc lợi2023-08-14 01:21
 • #463: Chương 461 phong cảnh2023-08-14 01:21
 • #464: Chương 462 tốt nghiệp quý2023-08-14 01:21
 • #465: Chương 463 vênh váo2023-08-14 01:22
 • #466: Chương 464 nhặt dương lạc2023-08-14 01:22
 • #467: Chương 465 so Ất2023-08-14 01:22
 • #468: Chương 466 chú mục2023-08-14 01:24
 • #469: Chương 467 giựt tiền2023-08-14 01:24
 • #470: Chương 468 phim ảnh cải biên triều2023-08-14 01:24
 • #471: Chương 469 dã vọng2023-08-14 01:24
 • #472: Chương 470 bị nhớ thương2023-08-14 01:24
 • #473: Chương 471 căn cơ2023-08-14 01:24
 • #474: Chương 472 phòng khám2023-08-14 01:24
 • #475: Chương 473 đặc thù quy củ2023-08-14 01:24
 • #476: Chương 474 ra oai phủ đầu2023-08-14 01:24
 • #477: Chương 475 hình ảnh quá mỹ2023-08-14 01:24
 • #478: Chương 476 Ngô đại bá nhạc2023-08-14 01:24
 • #479: Chương 477 thong dong ứng đối2023-08-14 01:25
 • #480: Chương 478 một bước lên trời2023-08-14 01:25
 • #481: Chương 479 lớn mật ý tưởng2023-08-14 01:25
 • #482: Chương 480 phòng ngừa chu đáo2023-08-14 01:25
 • #483: Chương 481 lực ảnh hưởng kinh người2023-08-14 01:25
 • #484: Chương 482 năm trước việc vặt2023-08-14 01:25
 • #485: Chương 483 khó chịu2023-08-14 01:25
 • #486: Chương 484 hỏi ý2023-08-14 01:25
 • #487: Chương 485 kéo lông dê cơ hội2023-08-14 01:25
 • #488: Chương 486 kinh hỉ liên tục2023-08-14 01:25
 • #489: Chương 487 tiểu trong suốt giãy giụa2023-08-14 01:25
 • #490: Chương 488 tứ phía nở hoa2023-08-14 01:26
 • #491: Chương 489 chúng tinh củng nguyệt2023-08-14 01:26
 • #492: Chương 490 tiêu điểm2023-08-14 01:26
 • #493: Chương 491 đề cử2023-08-14 01:26
 • #494: Chương 492 tư duy quan niệm2023-08-14 01:26
 • #495: Chương 493 cho nhau thương tổn2023-08-14 01:26
 • #496: Chương 494 không hề gợn sóng2023-08-14 01:26
 • #497: Chương 495 danh tác2023-08-14 01:26
 • #498: Chương 496 quấy đục thủy2023-08-14 01:26
 • #499: Chương 497 vận khí không tồi2023-08-14 01:26
 • #500: Chương 498 oanh động2023-08-14 01:26
 • #501: Chương 499 sôi trào2023-08-14 01:27
 • #502: Chương 500 đủ cuồng2023-08-14 01:27
 • #503: Chương 501 thanh danh đại chấn2023-08-14 01:27
 • #504: Chương 502 ai là người thắng2023-08-14 01:27
 • #505: Chương 503 một cái khác ta2023-08-14 01:27
 • #506: Chương 504 bạo hỏa dốc lòng phiến2023-08-14 01:27
 • #507: Chương 505 bàn đế2023-08-14 01:27
 • #508: Chương 506 nhiệt tình2023-08-14 01:27
 • #509: Chương 507 ngoài ý muốn2023-08-14 01:27
 • #510: Chương 508 võ trang2023-08-14 01:28
 • #511: Chương 509 tám tháng lưu hỏa2023-08-14 01:28
 • #512: Chương 510 dư luận tài nguyên2023-08-14 01:28
 • #513: Chương 511 đối nghịch2023-08-14 01:28
 • #514: Chương 512 vị ti không dám vong ưu quốc2023-08-14 01:28
 • #515: Chương 513 lại một bộ tinh phẩm2023-08-14 01:29
 • #516: Chương 514 đều không ngừng nghỉ2023-08-14 01:30
 • #517: Chương 515 gan phì2023-08-14 01:30
 • #518: Chương 516 không giống người thường2023-08-14 01:30
 • #519: Chương 517 danh tác2023-08-14 01:30
 • #520: Chương 518 thật đùi2023-08-14 01:30
 • #521: Chương 519 quái vật khổng lồ2023-08-14 01:30
 • #522: Chương 520 hùng tâm bừng bừng2023-08-14 01:30
 • #523: Chương 521 mạc danh chờ mong2023-08-14 01:30
 • #524: Chương 522 khinh người quá đáng2023-08-14 01:30
 • #525: Chương 523 muốn xốc cái bàn2023-08-14 01:31
 • #526: Chương 524 còn có thể như vậy chơi?2023-08-14 01:31
 • #527: Chương 525 không thể tưởng tượng2023-08-14 01:31
 • #528: Chương 526 phản ứng dây chuyền2023-08-14 01:31
 • #529: Chương 527 tranh đoạt2023-08-14 01:31
 • #530: Chương 528 phát triển không ngừng2023-08-14 01:31
 • #531: Chương 529 dở khóc dở cười2023-08-14 01:31
 • #532: Chương 530, động tác liên tiếp2023-08-14 01:31
 • #533: Chương 531 đệ nhất trách nhiệm2023-08-14 01:31
 • #534: Chương 532 truyền võ sắc bén2023-08-14 01:31
 • #535: Chương 533 làm ầm ĩ2023-08-14 01:32
 • #536: Chương 534 oanh động2023-08-14 01:32
 • #537: Chương 535 luyện võ phong trào2023-08-14 01:32
 • #538: Chương 536 xua như xua vịt2023-08-14 01:32
 • #539: Chương 537 hiểu biết2023-08-14 01:32
 • #540: Chương 538 bất đồng2023-08-14 01:32
 • #541: Chương 539 《 truy tung 》2023-08-14 01:32
 • #542: Chương 540 phía sau màn đẩy tay2023-08-14 01:32
 • #543: Chương 541 cuối năm kiểm kê2023-08-14 01:32
 • #544: Chương 542 ngưu so2023-08-14 01:32
 • #545: Chương 543 mọc lên như nấm2023-08-14 01:33
 • #546: Chương 544 thúc đẩy2023-08-14 01:33
 • #547: Chương 545 năm trước việc vặt2023-08-14 01:33
 • #548: Chương 546 tụ hội2023-08-14 01:33
 • #549: Chương 547 không bình thường2023-08-14 01:36
 • #550: Chương 548 phong cao2023-08-14 01:38
 • #551: Chương 549 đột ngăn2023-08-14 01:41
 • #552: Chương 550 rực rỡ lóa mắt2023-08-14 01:41
 • #553: Chương 551 văn thể hai nở hoa2023-08-14 01:41
 • #554: Chương 552 dục biến cường2023-08-14 01:44
 • #555: Chương 553 nổ tung chảo2023-08-14 01:47
 • #556: Chương 554 internet mắng chiến2023-08-14 01:49
 • #557: Chương 555 chính là phải đối làm2023-08-14 01:49
 • #558: Chương 556 ‘ tươi mát thoát tục ’2023-08-14 01:49
 • #559: Chương 557 bạo lôi2023-08-14 01:50
 • #560: Chương 558 hộc máu2023-08-14 01:52
 • #561: Chương 559 ám độ trần thương2023-08-14 01:54
 • #562: Chương 560 chiến thuật biển người2023-08-14 01:54
 • #563: Chương 561 tao thao tác2023-08-14 01:56
 • #564: Chương 562 giội nước lã2023-08-14 01:56
 • #565: Chương 563 chịu kích thích2023-08-14 01:56
 • #566: Chương 564 quyền lên tiếng2023-08-14 01:57
 • #567: Chương 565 sôi trào2023-08-14 01:57
 • #568: Chương 566 ý nghĩa trọng đại2023-08-14 01:57
 • #569: Chương 567 gút mắt2023-08-14 01:57
 • #570: Chương 568 bệnh viện2023-08-14 01:57
 • #571: Chương 569 đặc thù hệ thống2023-08-14 01:57
 • #572: Chương 570 ngoài ý muốn kinh hỉ2023-08-14 01:57
 • #573: Chương 571 nước ngoài căn cứ2023-08-14 01:57
 • #574: Chương 572 nhiệt triều2023-08-14 01:57
 • #575: Chương 573 y cẩm về quê2023-08-14 01:57
 • #576: Chương 574 khó được một tụ2023-08-14 01:58
 • #577: Chương 575 nhớ vãng tích cao chót vót ( cầu vé tháng )2023-08-14 01:58
 • #578: Chương 576 kinh hỉ2023-08-14 01:58
 • #579: Chương 577 ngược gió gây án ( cầu vé tháng )2023-08-14 01:58
 • #580: Chương 578 băng hỏa lưỡng trọng thiên2023-08-14 01:58
 • #581: Chương 579 kẻ có tiền thiên đường2023-08-14 01:58
 • #582: Chương 580 kíp nổ phim ảnh vòng2023-08-14 01:58
 • #583: Chương 581 cường tâm châm2023-08-14 01:58
 • #584: Chương 582 tiêu điểm2023-08-14 01:58
 • #585: Chương 583 che giấu răng nanh2023-08-14 01:58
 • #586: Chương 584 hiệp khách?2023-08-14 01:59
 • #587: Chương 585 đầy đất lông gà2023-08-14 01:59
 • #588: Chương 586 tiềm lực thật lớn2023-08-14 01:59
 • #589: Chương 587 bị song tiêu2023-08-14 01:59
 • #590: Chương 588 bên ngoài thế giới thực tàn khốc2023-08-14 01:59
 • #591: Chương 589 hắc điếm khai trương2023-08-14 01:59
 • #592: Chương 590 Châu Âu ngôi cao2023-08-14 01:59
 • #593: Chương 591 quật khởi2023-08-14 01:59
 • #594: Chương 592 bất chính chi phong2023-08-14 01:59
 • #595: Chương 593 canh phòng nghiêm ngặt2023-08-14 01:59
 • #596: Chương 594 định nghĩa thời thượng2023-08-14 01:59
 • #597: Chương 595 xây dựng bức cách2023-08-14 02:00
 • #598: Chương 596 luân phiên thủ đoạn2023-08-14 02:00
 • #599: Chương 597 ngọa tào2023-08-14 02:00
 • #600: Chương 598 bị cảnh cáo2023-08-14 02:00
 • #601: Chương 599 loạn đến có thể2023-08-14 02:00
 • #602: Chương 600 thịnh thế Hoa Hạ, vận mệnh quốc gia bốc lên ( bổn cuốn chung )2023-08-14 02:00
 • #603: Chương 601 tiểu thiên thế giới2023-08-14 02:00
 • #604: Chương 602 sơ tới sao đến2023-08-14 02:00
 • #605: Chương 603 Ninh phủ nội tình2023-08-14 02:00
 • #606: Chương 604 ăn chơi trác táng bản tính2023-08-14 02:01
 • #607: Chương 605 phong thuỷ cục2023-08-14 02:01
 • #608: Chương 606 mướn lao động trẻ em2023-08-14 02:01
 • #609: Chương 607 khí vận xói mòn2023-08-14 02:01
 • #610: Chương 608 khẩu hải nhất thời sảng2023-08-14 02:01
 • #611: Chương 609 hậu quả rất nghiêm trọng2023-08-14 02:01
 • #612: Chương 610 quẹo vào lịch sử2023-08-14 02:01
 • #613: Chương 611 cái gì kêu huân quý?2023-08-14 02:01
 • #614: Chương 612 quang minh chính đại áp bức2023-08-14 02:01
 • #615: Chương 613 yên lặng2023-08-14 02:01
 • #616: Chương 614 đột nhiên phát động2023-08-14 02:01
 • #617: Chương 615 kỳ ba2023-08-14 02:01
 • #618: Chương 616 vinh phủ nương tử quân2023-08-14 02:02
 • #619: Chương 617 không giống bình thường2023-08-14 02:02
 • #620: Chương 618 phiền toái2023-08-14 02:02
 • #621: Chương 619 không chỗ tốt2023-08-14 02:02
 • #622: Chương 620 thu hoạch không lớn2023-08-14 02:02
 • #623: Chương 621 ngoài ý muốn lai khách2023-08-14 02:02
 • #624: Chương 622 bí sự2023-08-14 02:02
 • #625: Chương 623 ngoan khí2023-08-14 02:02
 • #626: Chương 624 bị đánh2023-08-14 02:02
 • #627: Chương 625 ván sắt2023-08-14 02:02
 • #628: Chương 626 tranh đoạt2023-08-14 02:03
 • #629: Chương 627 lợi ích động nhân tâm2023-08-14 02:03
 • #630: Chương 628 xúc động đại giới2023-08-14 02:03
 • #631: Chương 629 xá đại lão gia2023-08-14 02:03
 • #632: Chương 630 lừa dối quá quan ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #633: Chương 631 hoa cả mắt ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #634: Chương 632 bất an ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #635: Chương 633 hỗn chiến ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #636: Chương 634 độc ác ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #637: Chương 635 ngoài ý muốn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #638: Chương 636 thu sau tính sổ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:03
 • #639: Chương 637 tham lam ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #640: Chương 638 chuẩn bị ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #641: Chương 639 chỉnh đốn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #642: Chương 640 thay máu ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #643: Chương 641 đào hố ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #644: Chương 642 phân lưu ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #645: Chương 643 liễn nhị đại hôn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #646: Chương 644 Vương Hi Phượng nhập môn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #647: Chương 645 khó chịu ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:04
 • #648: Chương 646 kiến thức hạn hẹp2023-08-14 02:04
 • #649: Chương 647 võ sự2023-08-14 02:04
 • #650: Chương 648 lợi dụ2023-08-14 02:05
 • #651: Chương 649 phản ứng2023-08-14 02:05
 • #652: Chương 650 dã tâm2023-08-14 02:05
 • #653: Chương 651 chân khí vận vô song2023-08-14 02:05
 • #654: Chương 652 chướng mắt2023-08-14 02:05
 • #655: Chương 653 ích lợi điều khiển2023-08-14 02:06
 • #656: Chương 654 ngoài ý muốn2023-08-14 02:06
 • #657: Chương 655 bất tri bất giác đã nhập bên cạnh2023-08-14 02:06
 • #658: Chương 656 dương mưu2023-08-14 02:06
 • #659: Chương 657 ấp ủ2023-08-14 02:06
 • #660: Chương 658 bắt đầu2023-08-14 02:06
 • #661: Chương 659 làm khó dễ2023-08-14 02:06
 • #662: Chương 660 vả mặt2023-08-14 02:06
 • #663: Chương 661 xung đột2023-08-14 02:06
 • #664: Chương 662 mạo phạm2023-08-14 02:07
 • #665: Chương 663 bố trí2023-08-14 02:07
 • #666: Chương 664 đầy đất lông gà2023-08-14 02:07
 • #667: Chương 665 phản ứng2023-08-14 02:07
 • #668: Chương 666 các có tâm tư2023-08-14 02:07
 • #669: Chương 667 tin? Vẫn là không tin?2023-08-14 02:07
 • #670: Chương 668 tốt đẹp phản hồi2023-08-14 02:07
 • #671: Chương 669 nho nhỏ biến hóa2023-08-14 02:07
 • #672: Chương 670 xấu hổ2023-08-14 02:07
 • #673: Chương 671 không giống nhau2023-08-14 02:07
 • #674: Chương 672 lời đồn đãi sắc bén2023-08-14 02:08
 • #675: Chương 673 thay đổi2023-08-14 02:08
 • #676: Chương 674 ngoài ý muốn2023-08-14 02:08
 • #677: Chương 675 luân phiên ngoài ý muốn2023-08-14 02:08
 • #678: Chương 676 kinh hỉ2023-08-14 02:08
 • #679: Chương 677 đáng thương gia hỏa2023-08-14 02:08
 • #680: Chương 678 khởi đầu tốt đẹp2023-08-14 02:08
 • #681: Chương 679 tiên minh đối lập2023-08-14 02:08
 • #682: Chương 680 kinh hỉ?2023-08-14 02:08
 • #683: Chương 681 an bài2023-08-14 02:09
 • #684: Chương 682 phiền toái tới2023-08-14 02:09
 • #685: Chương 683 Lâm Như Hải2023-08-14 02:09
 • #686: Chương 684 không ngừng nghỉ2023-08-14 02:09
 • #687: Chương 685 khí vận2023-08-14 02:09
 • #688: Chương 686 các có suy tính2023-08-14 02:09
 • #689: Chương 687 ngoài ý muốn chi hỉ2023-08-14 02:09
 • #690: Chương 688 biến hóa2023-08-14 02:09
 • #691: Chương 689 Kim Lăng tông tộc2023-08-14 02:09
 • #692: Chương 690 liên quan gì ta?2023-08-14 02:09
 • #693: Chương 691 tàn khốc chân tướng2023-08-14 02:09
 • #694: Chương 692 thất bại2023-08-14 02:10
 • #695: Chương 693 khó chịu2023-08-14 02:10
 • #696: Chương 694 ăn dưa2023-08-14 02:10
 • #697: Chương 695 kỳ ba vinh phủ2023-08-14 02:10
 • #698: Chương 696 bị bỏ qua hoàng thương2023-08-14 02:10
 • #699: Chương 697 mất mặt xấu hổ2023-08-14 02:10
 • #700: Chương 698 hâm mộ ghen ghét2023-08-14 02:10
 • #701: Chương 699 thủ đoạn2023-08-14 02:10
 • #702: Chương 700 gợn sóng2023-08-14 02:10
 • #703: Chương 701 phi phàm ảnh hưởng2023-08-14 02:10
 • #704: Chương 702 kéo cẳng?2023-08-14 02:11
 • #705: Chương 703 giống như đã từng quen biết2023-08-14 02:11
 • #706: Chương 704 chấn động2023-08-14 02:11
 • #707: Chương 705 đầu óc ‘ linh quang ’2023-08-14 02:11
 • #708: Chương 706 chênh lệch cực đại2023-08-14 02:11
 • #709: Chương 707 cậy già lên mặt2023-08-14 02:12
 • #710: Chương 708 biến hóa2023-08-14 02:12
 • #711: Chương 709 biến hóa2023-08-14 02:12
 • #712: Chương 710 thay phiên2023-08-14 02:12
 • #713: Chương 711 đáng sợ suy đoán2023-08-14 02:12
 • #714: Chương 712 đáng sợ suy đoán2023-08-14 02:12
 • #715: Chương 713 không tình nguyện2023-08-14 02:12
 • #716: Chương 714 cổ quái2023-08-14 02:12
 • #717: Chương 715 an bài2023-08-14 02:12
 • #718: Chương 716 đi ý2023-08-14 02:12
 • #719: Chương 717 thành ý2023-08-14 02:12
 • #720: Chương 718 không tín nhiệm2023-08-14 02:13
 • #721: Chương 719 khảo nghiệm2023-08-14 02:13
 • #722: Chương 720 chú ý2023-08-14 02:13
 • #723: Chương 721 vô pháp thoái nhượng2023-08-14 02:13
 • #724: Chương 722 đầy đất lông gà2023-08-14 02:13
 • #725: Chương 723 có tâm2023-08-14 02:13
 • #726: Chương 724 nhớ thương2023-08-14 02:13
 • #727: Chương 725 kinh hách2023-08-14 02:13
 • #728: Chương 726 thân phó2023-08-14 02:13
 • #729: Chương 727 sét đánh giữa trời quang2023-08-14 02:13
 • #730: Chương 728 do dự2023-08-14 02:14
 • #731: Chương 729 đánh đòn cảnh cáo2023-08-14 02:14
 • #732: Chương 730 hối hận thì đã muộn2023-08-14 02:14
 • #733: Chương 731 sưu chủ ý2023-08-14 02:14
 • #734: Chương 732 phiền nhân2023-08-14 02:14
 • #735: Chương 733 một năm2023-08-14 02:14
 • #736: Chương 734 bảo ngọc đi học2023-08-14 02:14
 • #737: Chương 735 kỳ ba2023-08-14 02:14
 • #738: Chương 736 xung đột2023-08-14 02:14
 • #739: Chương 737 làm lại nghề cũ2023-08-14 02:15
 • #740: Chương 738 tuyên truyền thế công2023-08-14 02:15
 • #741: Chương 739 tàn khốc hiện thực2023-08-14 02:15
 • #742: Chương 740 nghe nhìn lẫn lộn2023-08-14 02:15
 • #743: Chương 741 tàn nhẫn2023-08-14 02:15
 • #744: Chương 742 phong lôi kích động2023-08-14 02:15
 • #745: Chương 743 cái đích cho mọi người chỉ trích2023-08-14 02:15
 • #746: Chương 744 may mắn?2023-08-14 02:15
 • #747: Chương 745 lại một cái hố lửa?2023-08-14 02:15
 • #748: Chương 746 dở khóc dở cười2023-08-14 02:15
 • #749: Chương 747 kiêng kị2023-08-14 02:15
 • #750: Chương 748 phu thê2023-08-14 02:16
 • #751: Chương 749 tịnh phố2023-08-14 02:16
 • #752: Chương 750 đánh đòn cảnh cáo2023-08-14 02:16
 • #753: Chương 751 giả mẫn hồi vinh phủ2023-08-14 02:16
 • #754: Chương 752 há hốc mồm ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #755: Chương 753 phiếm toan ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #756: Chương 754 kinh người chi ngữ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #757: Chương 755 tâm thái ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #758: Chương 756 phiền toái trong người ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #759: Chương 757 bất công ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #760: Chương 758 đầu óc có vấn đề ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:16
 • #761: Chương 759 quá trì độn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #762: Chương 760 kinh ngạc ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #763: Chương 761 ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #764: Chương 762 uống say thì nói thật ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #765: Chương 763 khiếp sợ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #766: Chương 764 lại phong cảnh 50 tái ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #767: Chương 765 phong ba khởi ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:17
 • #768: Chương 766 《 chậu châu báu 》!2023-08-14 02:17
 • #769: Chương 767 dò số chỗ ngồi2023-08-14 02:17
 • #770: Chương 768 suy nghĩ nhiều2023-08-14 02:17
 • #771: Chương 769 mất mát2023-08-14 02:18
 • #772: Chương 770 tròng mắt đều đỏ2023-08-14 02:18
 • #773: Chương 771 nội cuốn không chỗ không ở2023-08-14 02:18
 • #774: Chương 772 học thần Lâm Đại Ngọc2023-08-14 02:18
 • #775: Chương 773 không học vấn không nghề nghiệp Giả Bảo Ngọc2023-08-14 02:18
 • #776: Chương 774 nghẹn khuất Giả mẫu2023-08-14 02:18
 • #777: Chương 775 đừng hố chính mình2023-08-14 02:18
 • #778: Chương 776 phượng ớt không cam lòng2023-08-14 02:18
 • #779: Chương 777 hăm hở tiến lên liễn nhị2023-08-14 02:18
 • #780: Chương 778 thứ bảy trăm 78 chưởng nghê nhị tại hành động2023-08-14 02:18
 • #781: Chương 779 giả vân dã tâm2023-08-14 02:19
 • #782: Chương 780 đồn đãi bay đầy trời2023-08-14 02:19
 • #783: Chương 781 vận may vào đầu2023-08-14 02:19
 • #784: Chương 782 phòng tai nạn lúc chưa xảy ra2023-08-14 02:19
 • #785: Chương 783 chênh lệch2023-08-14 02:19
 • #786: Chương 784 Giả mẫu không cam lòng2023-08-14 02:19
 • #787: Chương 785 không giống nhau xá đại lão gia2023-08-14 02:19
 • #788: Chương 786 xem kỹ2023-08-14 02:19
 • #789: Chương 787 thăng tước2023-08-14 02:19
 • #790: Chương 788 Giả mẫu phiếm toan2023-08-14 02:19
 • #791: Chương 789 nhân tình ấm lạnh2023-08-14 02:19
 • #792: Chương 790 ngoan độc2023-08-14 02:19
 • #793: Chương 791 tử kiếp2023-08-14 02:20
 • #794: Chương 792 bảo ngọc hoạn lộ đã tuyệt2023-08-14 02:20
 • #795: Chương 793 thứ nữ làm khó2023-08-14 02:20
 • #796: Chương 794 người tới không có ý tốt2023-08-14 02:20
 • #797: Chương 795 treo lên đánh ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:20
 • #798: Chương 796 hoảng sợ muôn dạng ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:20
 • #799: Chương 797 nguyên tiêu xem đèn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:20
 • #800: Chương 798 hung hăng ngang ngược2023-08-14 02:20
 • #801: Chương 799 xen vào việc người khác ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:20
 • #802: Chương 800 đảm đương ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:20
 • #803: Chương 801 trứng phượng hoàng đi học ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #804: Chương 802 bảo ngọc đi học nhớ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #805: Chương 803 gia trưởng sẽ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #806: Chương 804 trong cơn giận dữ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #807: Chương 805 bát nước bẩn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #808: Chương 806 ly kỳ biến chuyển ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #809: Chương 807 làm người nghe kinh sợ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #810: Chương 808 hưởng ứng mãnh liệt ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #811: Chương 809 thế đạo hiểm ác I ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #812: Chương 810 giả mẫn sinh nghi ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #813: Chương 811 đại oan loại ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:21
 • #814: Chương 812 bái quần lót ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:22
 • #815: Chương 813 chỉ có càng hắc, không có nhất hắc ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:22
 • #816: Chương 814 thao lộng nhân tâm2023-08-14 02:22
 • #817: Chương 815 lặng yên thay đổi2023-08-14 02:22
 • #818: Chương 816 rửa sạch2023-08-14 02:22
 • #819: Chương 817 mục đích2023-08-14 02:22
 • #820: Chương 818 Tiết gia vào kinh2023-08-14 02:22
 • #821: Chương 819 ngốc bá vương bị đánh2023-08-14 02:22
 • #822: Chương 820 hoảng hốt2023-08-14 02:22
 • #823: Chương 821 bệnh kiếp2023-08-14 02:22
 • #824: Chương 822 trở thành trò cười vinh phủ2023-08-14 02:23
 • #825: Chương 823 bên ngoài không bình tĩnh2023-08-14 02:23
 • #826: Chương 824 tiến tới chính Nhị lão gia2023-08-14 02:23
 • #827: Chương 825 ninh vinh nhị phủ suy sụp hậu quả2023-08-14 02:23
 • #828: Chương 826 liễn nhị phiền lòng sự2023-08-14 02:23
 • #829: Chương 827 phượng ớt thỏa hiệp2023-08-14 02:23
 • #830: Chương 828 Tiết gia mẹ con tâm tư2023-08-14 02:23
 • #831: Chương 829 thanh vân chi chí Tiết Bảo Thoa2023-08-14 02:23
 • #832: Chương 830 gia nghiệp thịnh vượng2023-08-14 02:23
 • #833: Chương 831 vinh phủ điêu nô2023-08-14 02:23
 • #834: Chương 832 nhặt tiện nghi2023-08-14 02:24
 • #835: Chương 833 buồn bực tăng đạo hai người tổ2023-08-14 02:24
 • #836: Chương 834 học thần Lâm Đại Ngọc2023-08-14 02:24
 • #837: Chương 835 Tiết Bảo Thoa càng sâu một bậc2023-08-14 02:24
 • #838: Chương 836 Ninh phủ nữ học chi học bá tranh phong2023-08-14 02:24
 • #839: Chương 837 Tiết bàn khổ bức đi học chi lữ2023-08-14 02:24
 • #840: Chương 838 nguyên xuân cơ hội2023-08-14 02:24
 • #841: Chương 839 cùng Ninh phủ không quan hệ2023-08-14 02:24
 • #842: Chương 840 có trò hay nhìn2023-08-14 02:24
 • #843: Chương 841 các hoài tâm tư2023-08-14 02:25
 • #844: Chương 842 tư tâm làm sùng2023-08-14 02:25
 • #845: Chương 843 cản kiệu kêu oan2023-08-14 02:25
 • #846: Chương 844 tinh thần trọng nghĩa bạo lều2023-08-14 02:25
 • #847: Chương 845 to gan lớn mật Vương Hi Phượng2023-08-14 02:25
 • #848: Chương 846 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới2023-08-14 02:25
 • #849: Chương 847 cứu viện2023-08-14 02:25
 • #850: Chương 848 nhân tâm hiểm ác2023-08-14 02:25
 • #851: Chương 849 dao sắc chặt đay rối2023-08-14 02:25
 • #852: Chương 850 dư ba nhộn nhạo2023-08-14 02:25
 • #853: Chương 851 triều đình phong vân2023-08-14 02:26
 • #854: Chương 852 đôi mắt danh lợi2023-08-14 02:26
 • #855: Chương 853 giả mẫn thần kỳ tao ngộ2023-08-14 02:26
 • #856: Chương 854 lời đồn đãi không hữu hảo2023-08-14 02:26
 • #857: Chương 855 không thể tăng cường một con dê kéo a2023-08-14 02:26
 • #858: Chương 856 quấy phong vân2023-08-14 02:26
 • #859: Chương 857 gia phong thanh chính Ninh Quốc phủ2023-08-14 02:26
 • #860: Chương 858 tộc học bình cảnh2023-08-14 02:26
 • #861: Chương 859 tình cảnh xấu hổ trứng phượng hoàng2023-08-14 02:26
 • #862: Chương 860 nỗ lực tiến tới Giả Hoàn2023-08-14 02:26
 • #863: Chương 861 ngang ngược kiêu ngạo tự đại2023-08-14 02:27
 • #864: Chương 862 giả tông: Ta muốn bỏ văn từ võ2023-08-14 02:27
 • #865: Chương 863 giả tông: Thiếu tiền làm ta động lực mười phần2023-08-14 02:27
 • #866: Chương 864 không đáng tin cậy Kim Lăng đồng tông2023-08-14 02:27
 • #867: Chương 865 cuồng đến không biên2023-08-14 02:27
 • #868: Chương 866 đánh hoàng đế mặt2023-08-14 02:27
 • #869: Chương 867 lão thái thái hạt hồ nháo2023-08-14 02:27
 • #870: Chương 868 tiểu tâm cẩn thận2023-08-14 02:27
 • #871: Chương 869 phòng ngừa chu đáo2023-08-14 02:27
 • #872: Chương 870 một văn tiền làm khó anh hùng hán2023-08-14 02:27
 • #873: Chương 871 ngữ không kinh người chết không thôi2023-08-14 02:27
 • #874: Chương 872 bị buộc tội cảnh cáo2023-08-14 02:28
 • #875: Chương 873 tự bãi ô long2023-08-14 02:28
 • #876: Chương 874 cháy nhà ra mặt chuột2023-08-14 02:28
 • #877: Chương 875 giao dịch2023-08-14 02:28
 • #878: Chương 876 công lao ai thuộc2023-08-14 02:28
 • #879: Chương 877 khó được cơ hội2023-08-14 02:28
 • #880: Chương 878 hưởng ứng nhiệt liệt2023-08-14 02:28
 • #881: Chương 879 dư ba kéo dài2023-08-14 02:28
 • #882: Chương 880 điệu thấp phát dục2023-08-14 02:29
 • #883: Chương 881 muối biển2023-08-14 02:29
 • #884: Chương 882 ý tưởng2023-08-14 02:29
 • #885: Chương 883 cần thiết nể tình2023-08-14 02:29
 • #886: Chương 884 khởi đầu tốt đẹp2023-08-14 02:29
 • #887: Chương 885 ninh an hỉ nhạc2023-08-14 02:29
 • #888: Chương 886 đánh nhau ẩu đả2023-08-14 02:29
 • #889: Chương 887 không thoải mái2023-08-14 02:29
 • #890: Chương 888 lau mắt mà nhìn2023-08-14 02:29
 • #891: Chương 889 thời thế đổi thay thế bất đồng2023-08-14 02:30
 • #892: Chương 890 vinh phủ: Trang Tử không quan trọng, hạ nhân trung tâm mới là2023-08-14 02:30
 • #893: Chương 891 Giả mẫu: Lại gia chính là lão bà tử tâm phúc!2023-08-14 02:30
 • #894: Chương 892 Giả gia tộc nhân: Năm yến phúc lợi không tồi2023-08-14 02:30
 • #895: Chương 893 giả dung: Đầu óc nước vào đi?2023-08-14 02:30
 • #896: Chương 894 giả dung: Ninh vinh phố ta định đoạt2023-08-14 02:30
 • #897: Chương 895 giả dung: Lão tử ăn chơi trác táng lên còn có ngươi chuyện gì?2023-08-14 02:30
 • #898: Chương 896 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo2023-08-14 02:30
 • #899: Chương 897 Lâm Như Hải: Vẫn là thân thích đáng tin cậy2023-08-14 02:30
 • #900: Chương 898 Giả Bảo Ngọc: Tưởng vứt bỏ ta, không có cửa đâu2023-08-14 02:30
 • #901: Chương 899 giả mẫn: Mẫu thân không cần khó xử tiểu cô nương2023-08-14 02:31
 • #902: Chương 900 Giả Bảo Ngọc: Ta chỉ hỉ mỹ nhân2023-08-14 02:31
 • #903: Chương 901 Giả Hoàn: Xảo diệu trợ công một phen2023-08-14 02:31
 • #904: Chương 902 nhà ăn biến hóa2023-08-14 02:31
 • #905: Chương 903 cá biển nhấc lên nhiệt triều2023-08-14 02:31
 • #906: Chương 904 đương kim: Trẫm vẫn luôn ở yên lặng chú ý2023-08-14 02:31
 • #907: Chương 905 giả dung: Vương Tử Đằng ngươi đầu óc nước vào đi?2023-08-14 02:31
 • #908: Chương 906 chiêu công bố cáo2023-08-14 02:31
 • #909: Chương 907 Vương Tử Đằng: Thật là danh tác2023-08-14 02:31
 • #910: Chương 908 giả dung: Vinh phủ coi như chính mình không tồn tại hảo2023-08-14 02:32
 • #911: Chương 909 Giả mẫu: Dung ca nhi đáng giận2023-08-14 02:32
 • #912: Chương 910 giả dung: Lão tử chờ các ngươi phạm sai lầm2023-08-14 02:32
 • #913: Chương 911 liễn nhị: Ngô nãi khâm định thanh niên tài tuấn!2023-08-14 02:32
 • #914: Chương 912 Tiết nhị thúc: Ta muốn chính là gà chó lên trời cơ hội2023-08-14 02:32
 • #915: Chương 913 Tiết dì: Trong lòng ta không dễ chịu2023-08-14 02:32
 • #916: Chương 914 Tiết Bảo Thoa: Tình thế cho phép2023-08-14 02:32
 • #917: Chương 915 phú quý hiểm trung cầu2023-08-14 02:32
 • #918: Chương 916 một hòn đá làm cả hồ dậy sóng2023-08-14 02:32
 • #919: Chương 917 đều không phải đèn cạn dầu2023-08-14 02:33
 • #920: Chương 918 triều thần: Giả dung tiểu tử này thực giảo hoạt2023-08-14 02:33
 • #921: Chương 919 Vương Tử Đằng: Tiền cảnh rất tốt!2023-08-14 02:33
 • #922: Chương 920 sưu chủ ý2023-08-14 02:33
 • #923: Chương 921 giả dung: Vương Tử Đằng tự tin không đủ2023-08-14 02:33
 • #924: Chương 922 sử đỉnh: Vạn sự đã chuẩn bị2023-08-14 02:33
 • #925: Chương 923 giả dung: Việc rất nhỏ2023-08-14 02:33
 • #926: Chương 924 Vương Tử Đằng: Thế giới quá điên cuồng ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:33
 • #927: Chương 925 đương kim: Giả dung tường đến có điểm quá mức2023-08-14 02:33
 • #928: Chương 926 tên đã trên dây ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:33
 • #929: Chương 927 Tiết Bảo Thoa: Lòng mang thấp thỏm ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:34
 • #930: Chương 928 lão thái thái: Tiết gia đều hỗn đến như vậy thảm sao?2023-08-14 02:34
 • #931: Chương 929 hương bánh trái2023-08-14 02:34
 • #932: Chương 930 đề phòng cẩn thận2023-08-14 02:34
 • #933: Chương 931 xuôi gió xuôi nước2023-08-14 02:34
 • #934: Chương 932 giả dung: Thích nghe ngóng2023-08-14 02:34
 • #935: Chương 933 đương kim: Ai đều đừng nghĩ chiếm tiện nghi2023-08-14 02:34
 • #936: Chương 934 Vương Tử Đằng: Kỳ ba thật nhiều2023-08-14 02:34
 • #937: Chương 935 giả dung: Nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang2023-08-14 02:34
 • #938: Chương 936 bảo ngọc: Nơi đây nhạc, không tư Thục cũng2023-08-14 02:34
 • #939: Chương 937 Giả Bảo Ngọc: Ngô nãi tạp học thiên tài2023-08-14 02:35
 • #940: Chương 938 Giả Bảo Ngọc: Thanh lâu tỷ muội, kia cũng là tỷ muội a2023-08-14 02:35
 • #941: Chương 939 trứng phượng hoàng: Như thế nào bọn tỷ muội đều không cùng ta chơi2023-08-14 02:35
 • #942: Chương 940 giả dung: Ai nói nữ tử không bằng nam2023-08-14 02:35
 • #943: Chương 941 khai quật nữ học học sinh tiềm lực2023-08-14 02:35
 • #944: Chương 942 trời sinh ta tài tất có dùng2023-08-14 02:35
 • #945: Chương 943 giả dung: Tứ đại gia tộc tập thể uể oải2023-08-14 02:35
 • #946: Chương 944 thêm nhân khẩu song hỷ lâm môn2023-08-14 02:35
 • #947: Chương 945 xá đại lão gia cũng là có tính tình2023-08-14 02:35
 • #948: Chương 946 thay đổi bất ngờ2023-08-14 02:35
 • #949: Chương 947 con kiến còn sống tạm bợ2023-08-14 02:36
 • #950: Chương 948 giả dung: Không cho đương kim chút nào cơ hội thừa dịp2023-08-14 02:36
 • #951: Chương 949 ‘ dời non lấp biển ’ xuất hiện trùng lặp giang hồ2023-08-14 02:36
 • #952: Chương 950 nỗi lòng khó bình2023-08-14 02:36
 • #953: Chương 951 tư duy cực hạn2023-08-14 02:36
 • #954: Chương 952 Tiết Bảo Thoa bị người cấp xem thường2023-08-14 02:36
 • #955: Chương 953 giả dung: Tây phủ quá đến quá nhàn nhã2023-08-14 02:36
 • #956: Chương 954 giả dung: Ta Lã Vọng buông cần ( Tết Âm Lịch vui sướng )2023-08-14 02:36
 • #957: Chương 955 giả dung: Ngoài dự đoán mới hấp dẫn người ( tân niên hảo )2023-08-14 02:36
 • #958: Chương 956 dư âm lượn lờ ( tân niên vui sướng )2023-08-14 02:37
 • #959: Chương 957 năm tháng tĩnh hảo2023-08-14 02:37
 • #960: Chương 958 giả dung: Hảo nam nhân điển phạm!2023-08-14 02:37
 • #961: Chương 959 trời đông giá rét lạnh thấu xương2023-08-14 02:37
 • #962: Chương 960 lạn đến căn tử thượng2023-08-14 02:37
 • #963: Chương 961 bị nghi ngờ2023-08-14 02:37
 • #964: Chương 962 bày mưu tính kế2023-08-14 02:37
 • #965: Chương 963 sao có thể lậu vinh phủ chỗ tốt?2023-08-14 02:37
 • #966: Chương 964 đột nghe biên tái gió lửa tin ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:37
 • #967: Chương 965 thượng quốc tâm thái ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:38
 • #968: Chương 966 khai năm bất lợi ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:38
 • #969: Chương 967 điền trang2023-08-14 02:38
 • #970: Chương 968 nạn hạn hán ( nguyên tiêu vui sướng )2023-08-14 02:38
 • #971: Chương 969 giả mẫn: Dung ca nhi lá gan quá lớn2023-08-14 02:38
 • #972: Chương 970 vừa lộ ra cao chót vót2023-08-14 02:38
 • #973: Chương 971 giả dung: Hóa bất lợi vì có lợi2023-08-14 02:38
 • #974: Chương 972 đột nhiên xung đột2023-08-14 02:38
 • #975: Chương 973 đều không bình tĩnh2023-08-14 02:38
 • #976: Chương 974 trọng bàng bom2023-08-14 02:39
 • #977: Chương 975 hưởng ứng —— nhiệt liệt2023-08-14 02:39
 • #978: Chương 976 hủy tam quan2023-08-14 02:39
 • #979: Chương 977 bại lộ nước ngoài tin tức2023-08-14 02:39
 • #980: Chương 978 đương kim: Nam Hải còn có phiên thuộc quốc sao?2023-08-14 02:39
 • #981: Chương 979 thái dương phía dưới không mới mẻ sự2023-08-14 02:39
 • #982: Chương 980 đương kim: Giả dung thằng nhãi này đáng giận a2023-08-14 02:39
 • #983: Chương 981 hải ngoại kiến quốc liền đơn giản như vậy2023-08-14 02:39
 • #984: Chương 982 lão thái thái lại tưởng làm bộ làm tịch2023-08-14 02:40
 • #985: Chương 983 Vương Tử Đằng: Dung ca nhi đừng lại lăn lộn2023-08-14 02:40
 • #986: Chương 984 giả dung: Đại càn trói buộc quá nhiều2023-08-14 02:40
 • #987: Chương 985 tưởng cái gì chuyện tốt đâu2023-08-14 02:40
 • #988: Chương 986 xá đại lão gia lâm thời thông suốt2023-08-14 02:40
 • #989: Chương 987 hoảng sợ2023-08-14 02:40
 • #990: Chương 988 hồ cạn vương bát nhiều2023-08-14 02:40
 • #991: Chương 989 động không đáy2023-08-14 02:40
 • #992: Chương 990 mặt dày vô sỉ2023-08-14 02:41
 • #993: Chương 991 ai dám lừa dối, ta liền kêu ai cút đi2023-08-14 02:41
 • #994: Chương 992 giả dung: ‘ chỉ do ngoài ý muốn ’2023-08-14 02:41
 • #995: Chương 993 khác nhau một trời một vực2023-08-14 02:41
 • #996: Chương 994 vinh phủ kỳ ba nhiều2023-08-14 02:41
 • #997: Chương 995 đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm2023-08-14 02:41
 • #998: Chương 996 đương kim: Cái đinh trong mắt giả dung2023-08-14 02:41
 • #999: Chương 997 ai ngôn nữ tử không bằng nam?2023-08-14 02:41
 • #1000: Chương 998 đương kim: Ta quá khó khăn2023-08-14 02:41
 • #1001: Chương 999 tình văn: Ta phải làm cuốn vương2023-08-14 02:42
 • #1002: Chương 1000 cổ quái vinh phủ: Âm thịnh dương suy2023-08-14 02:42
 • #1003: Chương 1001 giả dung: Lão tử không ở Trung Nguyên chơi2023-08-14 02:42
 • #1004: Chương 1002 hoang đường buồn cười2023-08-14 02:42
 • #1005: Chương 1003 xưa đâu bằng nay2023-08-14 02:42
 • #1006: Chương 1004 chấn động2023-08-14 02:42
 • #1007: Chương 1005 siêu nhiên2023-08-14 02:42
 • #1008: Chương 1006 nguyên do2023-08-14 02:42
 • #1009: Chương 1007 khống chế thế giới ( bổn cuốn xong )2023-08-14 02:43
 • #1010: Chương 1008 lời cuối sách ( một ) trôi chảy nguyên xuân2023-08-14 02:43
 • #1011: Chương 1009 lời cuối sách ( nhị ) tài mạo song tuyệt Lâm Đại Ngọc2023-08-14 02:43
 • #1012: Chương 1010 lời cuối sách ( tam ) Tiết Bảo Thoa cùng Giả Bảo Ngọc2023-08-14 02:43
 • #1013: Chương 1011 lời cuối sách ( bốn ) nữ Gia Cát Giả Nghênh Xuân2023-08-14 02:43
 • #1014: Chương 1012 lời cuối sách ( năm ) nữ trung hào kiệt2023-08-14 02:43
 • #1015: Chương 1013 lời cuối sách ( sáu ) gặp gỡ bất đồng duyên pháp khác nhau2023-08-14 02:43
 • #1016: Chương 1014 Tiền Đường huyện thành có cổ quái2023-08-14 02:43
 • #1017: Chương 1015 to gan lớn mật thanh công tử2023-08-14 02:43
 • #1018: Chương 1016 vận đen tráo đỉnh đoạt xá khách2023-08-14 02:44
 • #1019: Chương 1017 thế giới này không đơn giản2023-08-14 02:44
 • #1020: Chương 1018 đại ẩn ẩn với thị2023-08-14 02:44
 • #1021: Chương 1019 diễn người trong không biết2023-08-14 02:44
 • #1022: Chương 1020 biến hóa2023-08-14 02:44
 • #1023: Chương 1021 cơm mềm chính là hương2023-08-14 02:44
 • #1024: Chương 1022 đầu óc cũng không có vấn đề gì2023-08-14 02:44
 • #1025: Chương 1023 tiểu thanh đâm ván sắt2023-08-14 02:44
 • #1026: Chương 1024 sắc mê tâm khiếu2023-08-14 02:44
 • #1027: Chương 1025 giận sôi máu2023-08-14 02:45
 • #1028: Chương 1026 bảo đầy đất bình an2023-08-14 02:45
 • #1029: Chương 1027 chiếm đại tiện nghi2023-08-14 02:45
 • #1030: Chương 1028 thiện ý2023-08-14 02:45
 • #1031: Chương 1029 ác yêu đem lâm2023-08-14 02:45
 • #1032: Chương 1030 sợ bóng sợ gió một hồi2023-08-14 02:45
 • #1033: Chương 1031 dư ba nhộn nhạo2023-08-14 02:45
 • #1034: Chương 1032 thâm trầm tâm tư2023-08-14 02:45
 • #1035: Chương 1033 thế đạo không yên ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:45
 • #1036: Chương 1034 nhiều năm oán hận chất chứa2023-08-14 02:46
 • #1037: Chương 1035 ngoài ý muốn lai khách ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:46
 • #1038: Chương 1036 chui đầu vô lưới ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:46
 • #1039: Chương 1037 hồng trần mê mắt ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:46
 • #1040: Chương 1038 hăm hở tiến lên Lý công phủ2023-08-14 02:46
 • #1041: Chương 1039 khí vận2023-08-14 02:46
 • #1042: Chương 1040 có người vui mừng có người ưu2023-08-14 02:46
 • #1043: Chương 1041 kinh hãi2023-08-14 02:46
 • #1044: Chương 1042 xuất sắc2023-08-14 02:47
 • #1045: Chương 1043 cường thế ra tay2023-08-14 02:47
 • #1046: Chương 1044 đi trước một bước2023-08-14 02:47
 • #1047: Chương 1045 tĩnh quan sát động tĩnh vân biến ảo2023-08-14 02:47
 • #1048: Chương 1046 đổ môn cường giả2023-08-14 02:47
 • #1049: Chương 1047 tình cờ gặp gỡ2023-08-14 02:47
 • #1050: Chương 1048 ngoài ý muốn kinh hỉ2023-08-14 02:47
 • #1051: Chương 1049 tự tin2023-08-14 02:47
 • #1052: Chương 1050 đột nhiên không kịp dự phòng2023-08-14 02:48
 • #1053: Chương 1051 vang cổ không cần búa tạ2023-08-14 02:48
 • #1054: Chương 1052 thế giới thực kỳ diệu2023-08-14 02:48
 • #1055: Chương 1053 thiếu niên tuấn kiệt2023-08-14 02:48
 • #1056: Chương 1054 thứ 1050 bốn chưởng sưu chủ ý2023-08-14 02:48
 • #1057: Chương 1055 Lý tu duyên: Nhật tử không hảo quá a2023-08-14 02:48
 • #1058: Chương 1056 xấu hổ2023-08-14 02:48
 • #1059: Chương 1057 quái vật khổng lồ2023-08-14 02:48
 • #1060: Chương 1058 Phượng Hoàng sơn công lược2023-08-14 02:48
 • #1061: Chương 1059 xem diễn2023-08-14 02:49
 • #1062: Chương 1060 sai biệt ( cầu tháng phiếu )2023-08-14 02:49
 • #1063: Chương 1061 hiểu biết ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1064: Chương 1062 kinh ngạc ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1065: Chương 1063 ngoài ý muốn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1066: Chương 1064 ngạc nhiên phát hiện ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1067: Chương 1065 ưu thế ở ta ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1068: Chương 1066 gió nổi lên Phượng Hoàng sơn ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:49
 • #1069: Chương 1067 thay đổi ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1070: Chương 1068 hương khói ảo diệu ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1071: Chương 1069 Lý tu duyên tới cửa ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1072: Chương 1070 thời cuộc ở ta ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1073: Chương 1071 thuận theo tự nhiên ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1074: Chương 1072 mười năm ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1075: Chương 1073 chủ lưu ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:50
 • #1076: Chương 1074 kinh giác2023-08-14 02:50
 • #1077: Chương 1075 Lã Vọng buông cần2023-08-14 02:50
 • #1078: Chương 1076 biến hóa2023-08-14 02:50
 • #1079: Chương 1077 Lý bích liên2023-08-14 02:51
 • #1080: Chương 1078 cầu tử2023-08-14 02:51
 • #1081: Chương 1079 ngoài ý muốn2023-08-14 02:51
 • #1082: Chương 1080 uy phong2023-08-14 02:51
 • #1083: Chương 1081 ngoài ý muốn liên tục2023-08-14 02:51
 • #1084: Chương 1082 bá đạo2023-08-14 02:51
 • #1085: Chương 1083 vận khí2023-08-14 02:51
 • #1086: Chương 1084 không thuận2023-08-14 02:51
 • #1087: Chương 1085 thời gian ở ta ( cuốn mạt )2023-08-14 02:52
 • #1088: Chương 1086 nguy hiểm thế giới2023-08-14 02:52
 • #1089: Chương 1087 không đơn giản như vậy2023-08-14 02:52
 • #1090: Chương 1088 ma huyễn thế giới2023-08-14 02:52
 • #1091: Chương 1089 thiên tài2023-08-14 02:52
 • #1092: Chương 1090 ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được2023-08-14 02:52
 • #1093: Chương 1091 to lớn lam đồ2023-08-14 02:52
 • #1094: Chương 1092 địa cầu lưng2023-08-14 02:52
 • #1095: Chương 1093 tai hoạ ngầm2023-08-14 02:53
 • #1096: Chương 1094 dự nhiệt2023-08-14 02:53
 • #1097: Chương 1095 đặc thù võ kỹ2023-08-14 02:53
 • #1098: Chương 1096 sửa chủ ý2023-08-14 02:53
 • #1099: Chương 1097 kinh hãi2023-08-14 02:53
 • #1100: Chương 1098 tây chi đô võ đạo sẽ2023-08-14 02:53
 • #1101: Chương 1099 chấn động nhân tâm2023-08-14 02:53
 • #1102: Chương 1100 kinh ngạc2023-08-14 02:53
 • #1103: Chương 1101 ngoài ý muốn lai khách2023-08-14 02:53
 • #1104: Chương 1102 chấn động2023-08-14 02:53
 • #1105: Chương 1103 muốn làm cái gì?2023-08-14 02:54
 • #1106: Chương 1104 không thể không hợp tác2023-08-14 02:54
 • #1107: Chương 1105 dụ chi lấy lợi2023-08-14 02:54
 • #1108: Chương 1106 ngân hà tuần cảnh thêm khắc2023-08-14 02:54
 • #1109: Chương 1107 hào phóng ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:54
 • #1110: Chương 1108 sức chiến đấu dò xét khí ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:54
 • #1111: Chương 1109 tìm kiếm ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:54
 • #1112: Chương 1110 có mục đích gì ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:54
 • #1113: Chương 1111 thì ra là thế ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:55
 • #1114: Chương 1112 lửa nóng võ đạo bầu không khí ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:55
 • #1115: Chương 1113 hiểu biết2023-08-14 02:55
 • #1116: Chương 1114 tiệt hồ ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:55
 • #1117: Chương 1115 lão rùa thần tính cái rắm ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:55
 • #1118: Chương 1116 lửa nóng ( cầu vé tháng )2023-08-14 02:55
 • #1119: Chương 1117 vả mặt lão rùa thần2023-08-14 02:55
 • #1120: Chương 1118 người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần2023-08-14 02:55
 • #1121: Chương 1119 sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy2023-08-14 02:56
 • #1122: Chương 1120 tin tưởng mười phần2023-08-14 02:56
 • #1123: Chương 1121 cầu trường làm hay không?2023-08-14 02:56
 • #1124: Chương 1122 cần thiết dọn, không đến thương lượng!2023-08-14 02:56
 • #1125: Chương 1123 phấn đấu Tôn Ngộ Không2023-08-14 02:56
 • #1126: Chương 1124 sôi nổi ngoi đầu long châu các chiến sĩ2023-08-14 02:56
 • #1127: Chương 1125 sủi cảo thành công thần chi tư!2023-08-14 02:56
 • #1128: Chương 1126 ba con mắt đều là tiềm lực cổ!2023-08-14 02:56
 • #1129: Chương 1127 Thên Xin Hăng, ta xem trọng ngươi2023-08-14 02:57
 • #1130: Chương 1128 sức chiến đấu hai mươi vạn!2023-08-14 02:57
 • #1131: Chương 1129 nhiều lâm chùa tân tú khắc lâm2023-08-14 02:57
 • #1132: Chương 1130 hết thảy đều không giống nhau2023-08-14 02:57
 • #1133: Chương 1131 không tầm thường nghiên cứu2023-08-14 02:57
 • #1134: Chương 1132 đại mạc kéo ra2023-08-14 02:57
 • #1135: Chương 1133 mất mặt lão rùa thần2023-08-14 02:57
 • #1136: Chương 1134 so khắc đại ma vương khiếp sợ2023-08-14 02:58
 • #1137: Chương 1135 so khắc đại ma vương chột dạ2023-08-14 02:58
 • #1138: Chương 1136 đầu voi đuôi chuột2023-08-14 02:58
 • #1139: Chương 1137 ép khô sở hữu giá trị lợi dụng2023-08-14 02:58
 • #1140: Chương 1138 càng đánh càng hăng Tôn Ngộ Không2023-08-14 02:58
 • #1141: Chương 1139 thiên thần mùa xuân2023-08-14 02:58
 • #1142: Chương 1140 quang hoàn vai chính2023-08-14 02:58
 • #1143: Chương 1141 mục tiêu sao trời2023-08-14 02:59
 • #1144: Chương 1142 dã tâm bừng bừng2023-08-14 02:59
 • #1145: Chương 1143 ngân hà tuần cảnh tổng bộ xem kỹ2023-08-14 02:59
 • #1146: Chương 1144 sức chiến đấu tăng lên tấn mãnh2023-08-14 02:59
 • #1147: Chương 1145 khiếp sợ thêm khắc2023-08-14 02:59
 • #1148: Chương 1146 này vẫn là địa cầu sao?2023-08-14 02:59
 • #1149: Chương 1147 quá khoa trương2023-08-14 02:59
 • #1150: Chương 1148 cất cánh cơ hội2023-08-14 02:59
 • #1151: Chương 1149 sức chiến đấu 28 vạn!2023-08-14 02:59
 • #1152: Chương 1150 khởi đầu tốt đẹp2023-08-14 02:59
 • #1153: Chương 1151 ngo ngoe rục rịch2023-08-14 02:59
 • #1154: Chương 1152 võ đạo gió lốc2023-08-14 02:59
 • #1155: Chương 1153 chiến đấu cuồng nhân Tôn Ngộ Không2023-08-14 03:00
 • #1156: Chương 1154 sôi nổi ngoi đầu địa cầu các chiến sĩ2023-08-14 03:00
 • #1157: Chương 1155 đoàn kết địa cầu chiến sĩ2023-08-14 03:00
 • #1158: Chương 1156 vây khoảnh khắc ba ( Tết Đoan Ngọ vui sướng )2023-08-14 03:00
 • #1159: Chương 1157 kia ba chạy2023-08-14 03:00
 • #1160: Chương 1158 Vegeta có chút khẩn trương2023-08-14 03:00
 • #1161: Chương 1159 Raditz muốn đi địa cầu2023-08-14 03:00
 • #1162: Chương 1160 địa cầu hiện trạng2023-08-14 03:00
 • #1163: Chương 1161 Raditz ngốc so: Đây là địa cầu?2023-08-14 03:00
 • #1164: Chương 1162 Tôn Ngộ Không quá vãng: Quả thực chính là người điên2023-08-14 03:00
 • #1165: Chương 1163 địa cầu đệ nhất cường giả2023-08-14 03:00
 • #1166: Chương 1164 cho ngươi cơ hội, phải hảo hảo tiếp theo2023-08-14 03:01
 • #1167: Chương 1165 sau lưng thọc một đao ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1168: Chương 1166 đều không phải an phận chủ ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1169: Chương 1167 địa cầu nữ chiến sĩ quật khởi2023-08-14 03:01
 • #1170: Chương 1168 địa cầu song tử tinh ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1171: Chương 1169 cường giả vi tôn ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1172: Chương 1170 hướng sao trời xuất phát ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1173: Chương 1171 bùng nổ Tôn Ngộ Không2023-08-14 03:01
 • #1174: Chương 1172 Vegeta tròng mắt đều đỏ ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1175: Chương 1173 Raditz mang đến tin tức tốt ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1176: Chương 1174 như thế nào tăng lên sức chiến đấu ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:01
 • #1177: Chương 1175 long châu tin tức ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:02
 • #1178: Chương 1176 kia mỹ khắc tinh bại lộ2023-08-14 03:02
 • #1179: Chương 1177 phản ứng kịch liệt2023-08-14 03:02
 • #1180: Chương 1178 hoàn toàn thể so khắc2023-08-14 03:02
 • #1181: Chương 1179 địa cầu thiên thần lan kỳ2023-08-14 03:02
 • #1182: Chương 1180 sức chiến đấu 320 vạn!2023-08-14 03:02
 • #1183: Chương 1181 kia mỹ khắc tinh phong vân ( đại mạc mở ra )2023-08-14 03:02
 • #1184: Chương 1182 mạnh mẽ địa cầu võ đạo2023-08-14 03:02
 • #1185: Chương 1183 oán niệm sâu nặng2023-08-14 03:02
 • #1186: Chương 1184 địa cầu đặc sản tiên đậu2023-08-14 03:02
 • #1187: Chương 1185 ùn ùn kéo đến2023-08-14 03:02
 • #1188: Chương 1186 còn không triệu hoán thần long trốn chạy?2023-08-14 03:02
 • #1189: Chương 1187 ngoài ý muốn liên tục2023-08-14 03:03
 • #1190: Chương 1188 ngang ngược kiêu ngạo Forisa2023-08-14 03:03
 • #1191: Chương 1189 so khắc lựa chọn2023-08-14 03:03
 • #1192: Chương 1190 khoa trương tiềm lực khai phá2023-08-14 03:03
 • #1193: Chương 1191 Vegeta hâm mộ đến tròng mắt đều đỏ2023-08-14 03:03
 • #1194: Chương 1192 cơ nữu đội trưởng, phản2023-08-14 03:03
 • #1195: Chương 1193 sức chiến đấu, đều thượng ngàn vạn2023-08-14 03:03
 • #1196: Chương 1194 Ngô Đông đột nhiên ra tay2023-08-14 03:03
 • #1197: Chương 1195 siêu cấp kia mỹ khắc tinh chiến sĩ buông xuống2023-08-14 03:03
 • #1198: Chương 1196 phía sau màn độc thủ Ngô Đông2023-08-14 03:03
 • #1199: Chương 1197 kia mỹ khắc tinh kết thúc2023-08-14 03:03
 • #1200: Chương 1198 dư ba kích động2023-08-14 03:04
 • #1201: Chương 1199 kích thích có điểm đại a2023-08-14 03:04
 • #1202: Chương 1200 so khắc cầu tới cửa2023-08-14 03:04
 • #1203: Chương 1201 thần kỳ na mỹ khắc tinh người2023-08-14 03:04
 • #1204: Chương 1202 địa cầu võ đạo giới sôi trào2023-08-14 03:04
 • #1205: Chương 1203 thanh danh truyền xa địa cầu văn minh2023-08-14 03:04
 • #1206: Chương 1204 bùng nổ đi, địa cầu các chiến sĩ2023-08-14 03:04
 • #1207: Chương 1205 tinh thần cây ăn quả xuất thế2023-08-14 03:04
 • #1208: Chương 1206 tứ phương mây di chuyển2023-08-14 03:04
 • #1209: Chương 1207 trước tới một bước2023-08-14 03:04
 • #1210: Chương 1208 ước chiến Forisa2023-08-14 03:04
 • #1211: Chương 1209 nổi bật cực kỳ nhân tạo người chiến sĩ2023-08-14 03:05
 • #1212: Chương 1210 ẩu đả Forisa2023-08-14 03:05
 • #1213: Chương 1211 có phục hay không?2023-08-14 03:05
 • #1214: Chương 1212 Siêu Xayda rốt cuộc ra tới2023-08-14 03:05
 • #1215: Chương 1213 nhìn xa tương lai2023-08-14 03:05
 • #1216: Chương 1214 địa cầu tân phong mạo ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:05
 • #1217: Chương 1215 mộng bức tương lai Turks2023-08-14 03:05
 • #1218: Chương 1216 bố ngươi mã hỉ đương mẹ ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:05
 • #1219: Chương 1217 tương lai đại đặc: Tại sao lại như vậy?2023-08-14 03:05
 • #1220: Chương 1218 cái này địa cầu không giống nhau ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:05
 • #1221: Chương 1219 đại kinh thất sắc2023-08-14 03:05
 • #1222: Chương 1220 Tôn Ngộ Không: Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ( cầu vé tháng2023-08-14 03:06
 • #1223: Chương 1221 sức chiến đấu ba ngàn lượng trăm vạn!2023-08-14 03:06
 • #1224: Chương 1222 thoát thai hoán cốt tương lai đại đặc ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1225: Chương 1223 tương lai thế giới2023-08-14 03:06
 • #1226: Chương 1224 không có khả năng, tuyệt đối không thể ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1227: Chương 1225 trăm phế đãi hưng2023-08-14 03:06
 • #1228: Chương 1226 lặng yên lẻn vào ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1229: Chương 1227 bi thôi Sa Lỗ ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1230: Chương 1228 Vegeta tới ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1231: Chương 1229 không thể không cúi đầu ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1232: Chương 1230 địa cầu đứng đầu chiến lực biến hóa ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1233: Chương 1231 siêu cấp địa cầu chiến sĩ ( cầu vé tháng )2023-08-14 03:06
 • #1234: Chương 1232 long châu thế giới chi chủ ( đại kết cục )2023-08-14 03:07
 • #1235: Xong bổn cảm nghĩ2023-08-14 03:07
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Bia Đỡ Đạn Phản Công

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TiKay

Thôn Phệ Hồn Đế

TiKay

Bất Diệt Kiếm Thể

TiKay

Kiều Thê Khó Hống [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply