Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Alice bị bằng hữu an lợi một khoản mạo hiểm trò chơi.

Trải qua trường kỳ khắc kim chiến đấu hăng hái, nàng thuận lợi đem chức nghiệp luyện thành mãn cấp, cũng trở thành toàn phục đệ nhất cao thủ. ( pháp sư Lv.99, kiếm sĩ Lv.99, thợ rèn Lv.99, dược tề sư Lv.99, đầu bếp Lv.92 )

Một sớm xuyên qua, Alice kế thừa lãnh địa, trở thành một người lĩnh chủ.

Mấy năm sau, toàn đế quốc nhất dồi dào lãnh địa tại đây ra đời

【 rèn, chế dược, làm quyển trục, không có gì làm không được 】

【 ma pháp bối cảnh, hư cấu, kinh doanh lưu, vô địch lưu 】

【 hai cái quải bức ( hoa rớt ) tình yêu ( hoa rớt ) 】

**

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

**

Tag: Xuyên qua thời không, làm ruộng văn, mỹ thực, sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Alice, Noah ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0001.mp32019-12-27 14:33
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0002.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0003.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0004.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0005.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0006.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0007.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0008.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0009.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0010.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0011.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0012.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0013.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0014.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0015.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0016.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0017.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0018.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0019.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0020.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0021.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0022.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0023.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0024.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0025.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0026.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0027.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0028.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0029.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0030.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0031.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0032.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0033.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0034.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0035.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0036.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0037.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0038.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0039.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0040.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0041.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0042.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0043.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0044.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0045.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0046.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0047.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0048.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0049.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0050.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0051.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0052.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0053.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0054.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0055.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0056.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0057.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0058.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0059.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0060.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0061.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0062.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0063.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0064.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0065.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0066.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0067.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0068.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0069.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0070.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0071.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0072.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0073.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0074.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0075.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0076.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0077.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0078.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0079.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0080.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0081.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0082.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0083.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0084.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0085.mp32019-12-27 15:02
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0086.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0087.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0088.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0089.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0090.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0091.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0092.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0093.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0094.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0095.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0096.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0097.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0098.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0099.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0100.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0101.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0102.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0103.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0104.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0105.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0106.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0107.mp32019-12-27 15:10
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0108.mp32019-12-27 15:10
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Trở Lại Cổ Đại Làm Tượng Thần

TiKay

Yêu Nữ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Nữ Phụ, Đừng Coi Khinh Nữ Chủ

THUYS♥️

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Cái Ba Ba

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

THUYS♥️

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

TiKay

Leave a Reply