Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Alice bị bằng hữu an lợi một khoản mạo hiểm trò chơi.

Trải qua trường kỳ khắc kim chiến đấu hăng hái, nàng thuận lợi đem chức nghiệp luyện thành mãn cấp, cũng trở thành toàn phục đệ nhất cao thủ. ( pháp sư Lv.99, kiếm sĩ Lv.99, thợ rèn Lv.99, dược tề sư Lv.99, đầu bếp Lv.92 )

Một sớm xuyên qua, Alice kế thừa lãnh địa, trở thành một người lĩnh chủ.

Mấy năm sau, toàn đế quốc nhất dồi dào lãnh địa tại đây ra đời

【 rèn, chế dược, làm quyển trục, không có gì làm không được 】

【 ma pháp bối cảnh, hư cấu, kinh doanh lưu, vô địch lưu 】

【 hai cái quải bức ( hoa rớt ) tình yêu ( hoa rớt ) 】

**

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

**

Tag: Xuyên qua thời không, làm ruộng văn, mỹ thực, sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Alice, Noah ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0001.mp32019-12-27 14:33
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0002.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0003.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0004.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0005.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0006.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0007.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0008.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0009.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0010.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0011.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0012.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0013.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0014.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0015.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0016.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0017.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0018.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0019.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0020.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0021.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0022.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0023.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0024.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0025.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0026.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0027.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0028.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0029.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0030.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0031.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0032.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0033.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0034.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0035.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0036.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0037.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0038.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0039.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0040.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0041.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0042.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0043.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0044.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0045.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0046.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0047.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0048.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0049.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0050.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0051.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0052.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0053.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0054.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0055.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0056.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0057.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0058.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0059.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0060.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0061.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0062.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0063.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0064.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0065.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0066.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0067.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0068.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0069.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0070.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0071.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0072.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0073.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0074.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0075.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0076.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0077.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0078.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0079.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0080.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0081.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0082.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0083.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0084.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0085.mp32019-12-27 15:02
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0086.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0087.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0088.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0089.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0090.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0091.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0092.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0093.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0094.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0095.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0096.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0097.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0098.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0099.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0100.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0101.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0102.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0103.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0104.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0105.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0106.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0107.mp32019-12-27 15:10
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0108.mp32019-12-27 15:10
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Hệ Thống Chi Ngộ Nhập Mạt Thế

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

THUYS♥️

Mối Lương Duyên Trời Đánh

THUYS♥️

Leave a Reply