Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Alice bị bằng hữu an lợi một khoản mạo hiểm trò chơi.

Trải qua trường kỳ khắc kim chiến đấu hăng hái, nàng thuận lợi đem chức nghiệp luyện thành mãn cấp, cũng trở thành toàn phục đệ nhất cao thủ. ( pháp sư Lv.99, kiếm sĩ Lv.99, thợ rèn Lv.99, dược tề sư Lv.99, đầu bếp Lv.92 )

Một sớm xuyên qua, Alice kế thừa lãnh địa, trở thành một người lĩnh chủ.

Mấy năm sau, toàn đế quốc nhất dồi dào lãnh địa tại đây ra đời

【 rèn, chế dược, làm quyển trục, không có gì làm không được 】

【 ma pháp bối cảnh, hư cấu, kinh doanh lưu, vô địch lưu 】

【 hai cái quải bức ( hoa rớt ) tình yêu ( hoa rớt ) 】

**

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

**

Tag: Xuyên qua thời không, làm ruộng văn, mỹ thực, sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Alice, Noah ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0001.mp32019-12-27 14:33
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0002.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0003.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0004.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0005.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0006.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0007.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0008.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0009.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0010.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0011.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0012.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0013.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0014.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0015.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0016.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0017.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0018.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0019.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0020.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0021.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0022.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0023.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0024.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0025.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0026.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0027.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0028.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0029.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0030.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0031.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0032.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0033.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0034.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0035.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0036.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0037.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0038.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0039.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0040.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0041.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0042.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0043.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0044.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0045.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0046.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0047.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0048.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0049.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0050.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0051.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0052.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0053.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0054.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0055.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0056.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0057.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0058.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0059.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0060.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0061.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0062.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0063.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0064.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0065.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0066.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0067.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0068.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0069.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0070.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0071.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0072.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0073.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0074.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0075.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0076.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0077.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0078.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0079.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0080.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0081.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0082.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0083.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0084.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0085.mp32019-12-27 15:02
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0086.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0087.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0088.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0089.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0090.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0091.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0092.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0093.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0094.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0095.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0096.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0097.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0098.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0099.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0100.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0101.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0102.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0103.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0104.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0105.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0106.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0107.mp32019-12-27 15:10
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0108.mp32019-12-27 15:10
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Pháo Hôi Nam Xứng Muốn Nghịch Tập [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Tu Tiên Chi Nữ Xứng Thản Nhiên

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Như Thế Nào Vẫn Là Ta

TiKay

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

TiKay

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

TiKay

Địa phủ WeChat đàn: Lão công của ta là Minh Vương

THUYS♥️

Leave a Reply