Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Alice bị bằng hữu an lợi một khoản mạo hiểm trò chơi.

Trải qua trường kỳ khắc kim chiến đấu hăng hái, nàng thuận lợi đem chức nghiệp luyện thành mãn cấp, cũng trở thành toàn phục đệ nhất cao thủ. ( pháp sư Lv.99, kiếm sĩ Lv.99, thợ rèn Lv.99, dược tề sư Lv.99, đầu bếp Lv.92 )

Một sớm xuyên qua, Alice kế thừa lãnh địa, trở thành một người lĩnh chủ.

Mấy năm sau, toàn đế quốc nhất dồi dào lãnh địa tại đây ra đời

【 rèn, chế dược, làm quyển trục, không có gì làm không được 】

【 ma pháp bối cảnh, hư cấu, kinh doanh lưu, vô địch lưu 】

【 hai cái quải bức ( hoa rớt ) tình yêu ( hoa rớt ) 】

**

Đọc phải biết: 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

**

Tag: Xuyên qua thời không, làm ruộng văn, mỹ thực, sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Alice, Noah ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0001.mp32019-12-27 14:33
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0002.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0003.mp32019-12-27 14:34
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0004.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0005.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0006.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0007.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0008.mp32019-12-27 14:35
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0009.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0010.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0011.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0012.mp32019-12-27 14:36
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0013.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0014.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0015.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0016.mp32019-12-27 14:37
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0017.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0018.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0019.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0020.mp32019-12-27 14:38
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0021.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0022.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0023.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0024.mp32019-12-27 14:39
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0025.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0026.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0027.mp32019-12-27 14:40
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0028.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0029.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0030.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0031.mp32019-12-27 14:41
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0032.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0033.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0034.mp32019-12-27 14:42
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0035.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0036.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0037.mp32019-12-27 14:43
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0038.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0039.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0040.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0041.mp32019-12-27 14:44
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0042.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0043.mp32019-12-27 14:45
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0044.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0045.mp32019-12-27 14:46
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0046.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0047.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0048.mp32019-12-27 14:47
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0049.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0050.mp32019-12-27 14:48
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0051.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0052.mp32019-12-27 14:49
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0053.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0054.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0055.mp32019-12-27 14:51
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0056.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0057.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0058.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0059.mp32019-12-27 14:52
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0060.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0061.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0062.mp32019-12-27 14:53
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0063.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0064.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0065.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0066.mp32019-12-27 14:54
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0067.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0068.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0069.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0070.mp32019-12-27 14:55
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0071.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0072.mp32019-12-27 14:56
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0073.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0074.mp32019-12-27 14:57
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0075.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0076.mp32019-12-27 14:58
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0077.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0078.mp32019-12-27 14:59
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0079.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0080.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0081.mp32019-12-27 15:00
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0082.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0083.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0084.mp32019-12-27 15:01
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0085.mp32019-12-27 15:02
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0086.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0087.mp32019-12-27 15:03
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0088.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0089.mp32019-12-27 15:04
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0090.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0091.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0092.mp32019-12-27 15:05
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0093.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0094.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0095.mp32019-12-27 15:06
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0096.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0097.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0098.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0099.mp32019-12-27 15:07
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0100.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0101.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0102.mp32019-12-27 15:08
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0103.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0104.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0105.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0106.mp32019-12-27 15:09
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0107.mp32019-12-27 15:10
 • di-gioi-linh-chu-sinh-hoat-chuong-0108.mp32019-12-27 15:10
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Ethan Kỳ Huyễn Phiêu Lưu

TiKay

Độc Phi ở Trên Tà Vương ở Dưới

TiKay

Tận Thế Nữ Vương Trọng Sinh

THUYS♥️

Hầm Táo Ký

TiKay

Ma Tu Cầu Sinh Chỉ Nam

THUYS♥️

Trừ Bỏ Mỹ Mạo Ta Hai Bàn Tay Trắng

THUYS♥️

Leave a Reply