Cổ Đại Ngôn Tình

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Rượu hợp cẩn đêm động phòng hoa chúc là một ly rượu độc, nói ra ai có thể tin? Không ngờ người hạ độc lại chính là phu quân của nàng, nói ra ai có thể tin! Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra! Mà tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Đêm động phòng, nàng từ tân nương trở thành người bị chồng ruồng bỏ, trong nháy mắt trở thành công chúa hòa thân, bị đẩy đến phương Bắc rét lạnh, hoang dã. Vẫn là tân nương, chỉ là trước đây được người khác hâm mộ bao nhiêu, bây giờ cái nàng nhận được chỉ là sự thương cảm của người đời. Vì giữ lại tính mạng của một người con gái tài mạo song toàn, nàng đã trở thành một người có thể lợi dụng, dùng xong vứt bỏ.

Chỉ là không có ai biết, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một người con gái yếu đuối tuân theo sự sắp đặt của người khác. Vận mệnh của nàng, chỉ có thể do một mình nàng nắm giữ trong tay.

Liệu cái kết cho truyện sẽ ra sao, có chăng vẫn hay nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, cửa ai này liệu có dễ dàng chui lọt, mời bạn đón đọc truyện đặc sắc này

Nguồn : webtruyen


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nguyệt Xuất Vân
 •  Chương: /203
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0001.mp32019-02-03 17:15
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0002.mp32019-02-03 17:15
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0003.mp32019-02-04 04:20
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0004.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0005.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0006.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0007.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0008.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0009.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0010.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0011.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0012.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0013.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0014.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0015.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0016.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0017.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0018.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0019.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0020.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0021.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0022.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0023.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0024.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0025.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0026.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0027.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0028.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0029.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0030.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0031.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0032.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0033.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0034.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0035.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0036.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0037.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0038.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0039.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0040.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0041.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0042.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0043.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0044.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0045.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0046.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0047.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0048.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0049.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0050.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0051.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0052.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0053.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0054.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0055.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0056.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0057.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0058.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0059.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0060.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0061.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0062.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0063.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0064.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0065.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0066.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0067.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0068.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0069.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0070.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0071.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0072.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0073.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0074.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0075.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0076.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0077.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0078.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0079.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0080.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0081.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0082.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0083.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0084.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0085.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0086.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0087.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0088.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0089.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0090.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0091.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0092.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0093.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0094.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0095.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0096.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0097.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0098.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0099.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0100.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0101.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0102.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0103.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0104.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0105.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0106.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0107.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0108.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0109.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0110.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0111.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0112.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0113.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0114.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0115.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0116.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0117.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0118.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0119.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0120.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0121.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0122.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0123.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0124.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0125.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0126.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0127.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0128.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0129.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0130.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0131.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0132.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0133.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0134.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0135.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0136.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0137.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0138.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0139.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0140.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0141.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0142.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0143.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0144.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0145.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0146.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0147.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0148.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0149.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0150.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0151.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0152.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0153.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0154.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0155.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0156.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0157.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0158.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0159.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0160.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0161.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0162.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0163.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0164.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0165.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0166.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0167.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0168.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0169.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0170.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0171.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0172.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0173.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0174.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0175.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0176.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0177.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0178.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0179.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0180.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0181.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0182.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0183.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0184.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0185.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0186.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0187.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0188.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0189.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0190.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0191.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0192.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0193.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0194.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0195.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0196.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0197.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0198.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0199.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0200.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0201.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0202.mp32019-02-04 04:46
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0203.mp32019-02-04 04:46
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Phạm Tội Trực Giác : Thần Thám Thiếu Nữ

THUYS♥️

Triệu Tứ Nương Gia

TiKay

Siêu Túng Ảnh Hậu Là Thiên Sư

THUYS♥️

Leave a Reply