Cổ ĐạiNgôn Tình

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Rượu hợp cẩn đêm động phòng hoa chúc là một ly rượu độc, nói ra ai có thể tin? Không ngờ người hạ độc lại chính là phu quân của nàng, nói ra ai có thể tin! Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra! Mà tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Đêm động phòng, nàng từ tân nương trở thành người bị chồng ruồng bỏ, trong nháy mắt trở thành công chúa hòa thân, bị đẩy đến phương Bắc rét lạnh, hoang dã. Vẫn là tân nương, chỉ là trước đây được người khác hâm mộ bao nhiêu, bây giờ cái nàng nhận được chỉ là sự thương cảm của người đời. Vì giữ lại tính mạng của một người con gái tài mạo song toàn, nàng đã trở thành một người có thể lợi dụng, dùng xong vứt bỏ.

Chỉ là không có ai biết, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một người con gái yếu đuối tuân theo sự sắp đặt của người khác. Vận mệnh của nàng, chỉ có thể do một mình nàng nắm giữ trong tay.

Liệu cái kết cho truyện sẽ ra sao, có chăng vẫn hay nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, cửa ai này liệu có dễ dàng chui lọt, mời bạn đón đọc truyện đặc sắc này

Nguồn : webtruyen


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nguyệt Xuất Vân
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0001.mp32019-02-03 17:15
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0002.mp32019-02-03 17:15
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0003.mp32019-02-04 04:20
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0004.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0005.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0006.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0007.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0008.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0009.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0010.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0011.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0012.mp32019-02-04 04:21
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0013.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0014.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0015.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0016.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0017.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0018.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0019.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0020.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0021.mp32019-02-04 04:22
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0022.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0023.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0024.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0025.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0026.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0027.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0028.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0029.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0030.mp32019-02-04 04:23
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0031.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0032.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0033.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0034.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0035.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0036.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0037.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0038.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0039.mp32019-02-04 04:24
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0040.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0041.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0042.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0043.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0044.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0045.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0046.mp32019-02-04 04:25
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0047.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0048.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0049.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0050.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0051.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0052.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0053.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0054.mp32019-02-04 04:26
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0055.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0056.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0057.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0058.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0059.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0060.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0061.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0062.mp32019-02-04 04:27
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0063.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0064.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0065.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0066.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0067.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0068.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0069.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0070.mp32019-02-04 04:28
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0071.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0072.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0073.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0074.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0075.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0076.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0077.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0078.mp32019-02-04 04:29
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0079.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0080.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0081.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0082.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0083.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0084.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0085.mp32019-02-04 04:30
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0086.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0087.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0088.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0089.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0090.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0091.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0092.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0093.mp32019-02-04 04:31
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0094.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0095.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0096.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0097.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0098.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0099.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0100.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0101.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0102.mp32019-02-04 04:32
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0103.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0104.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0105.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0106.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0107.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0108.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0109.mp32019-02-04 04:33
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0110.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0111.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0112.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0113.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0114.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0115.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0116.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0117.mp32019-02-04 04:34
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0118.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0119.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0120.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0121.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0122.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0123.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0124.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0125.mp32019-02-04 04:35
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0126.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0127.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0128.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0129.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0130.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0131.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0132.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0133.mp32019-02-04 04:36
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0134.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0135.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0136.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0137.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0138.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0139.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0140.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0141.mp32019-02-04 04:37
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0142.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0143.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0144.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0145.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0146.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0147.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0148.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0149.mp32019-02-04 04:38
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0150.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0151.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0152.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0153.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0154.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0155.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0156.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0157.mp32019-02-04 04:39
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0158.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0159.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0160.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0161.mp32019-02-04 04:40
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0162.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0163.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0164.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0165.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0166.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0167.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0168.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0169.mp32019-02-04 04:41
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0170.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0171.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0172.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0173.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0174.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0175.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0176.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0177.mp32019-02-04 04:42
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0178.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0179.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0180.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0181.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0182.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0183.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0184.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0185.mp32019-02-04 04:43
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0186.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0187.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0188.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0189.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0190.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0191.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0192.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0193.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0194.mp32019-02-04 04:44
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0195.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0196.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0197.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0198.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0199.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0200.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0201.mp32019-02-04 04:45
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0202.mp32019-02-04 04:46
 • phuong-an-thien-ha-chuong-0203.mp32019-02-04 04:46
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Cửa Hàng Của Ta Thông Địa Phủ

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Phong Thuỷ Đại Sư

TiKay

Trọng Sinh Giới Giải Trí Chi Dựng Thê Ảnh Hậu

THUYS♥️

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Tiểu Nguyệt Nha

THUYS♥️

Leave a Reply