Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Yêu nữ có một ngày cũng gặp được đại thần phúc hắc thâm hiểm.

“Gả cho ta đi, ta sẽ đem hồ ly bán cho muội.” Là lời cầu hôn của đại thần.

“Ta chưa đồng ý mà các ngươi dám động vào lão bà của ta sao?” Là lúc đại thần anh hùng cứu mỹ nhân.

“Muội, phải là của ta!” Là lời tỏ tình của đại thần.

Kế hoạch của phúc hắc đại thần theo đuổi vợ ——-

Một yêu nữ như nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bị thu phục….

Nguồn : airihoshina.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Yêu Nữ Họ Triệu
 •  Chương: /51
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0001.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0002.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0003.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0004.mp32018-10-31 15:22
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0005.mp32018-10-31 15:22
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0006.mp32018-10-31 15:23
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0007.mp32018-10-31 15:23
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0008.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0009.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0010.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0011.mp32018-10-31 15:25
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0012.mp32018-10-31 15:26
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0013.mp32018-10-31 15:27
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0014.mp32018-10-31 15:27
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0015.mp32018-10-31 15:28
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0016.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0017.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0018.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0019.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0020.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0021.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0022.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0023.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0024.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0025.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0026.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0027.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0028.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0029.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0030.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0031.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0032.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0033.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0034.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0035.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0036.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0037.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0038.mp32018-10-31 15:36
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0039.mp32018-10-31 15:36
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0040.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0041.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0042.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0043.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0044.mp32018-10-31 15:38
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0045.mp32018-10-31 15:39
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0046.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0047.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0048.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0049.mp32018-10-31 15:41
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0050.mp32018-10-31 15:41
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0051.mp32018-10-31 15:41

Related posts

Hào Môn Mật Hôn Chi Kiều Thê Ở Thượng

TiKay

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

THUYS♥️

Hồng Trần Một Sa Điêu

TiKay

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

TiKay

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Thiên Giới Hoàng Hậu

TiKay

Leave a Reply