Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Yêu nữ có một ngày cũng gặp được đại thần phúc hắc thâm hiểm.

“Gả cho ta đi, ta sẽ đem hồ ly bán cho muội.” Là lời cầu hôn của đại thần.

“Ta chưa đồng ý mà các ngươi dám động vào lão bà của ta sao?” Là lúc đại thần anh hùng cứu mỹ nhân.

“Muội, phải là của ta!” Là lời tỏ tình của đại thần.

Kế hoạch của phúc hắc đại thần theo đuổi vợ ——-

Một yêu nữ như nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bị thu phục….

Nguồn : airihoshina.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Yêu Nữ Họ Triệu
 •  Chương: /51
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0001.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0002.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0003.mp32018-10-31 15:21
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0004.mp32018-10-31 15:22
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0005.mp32018-10-31 15:22
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0006.mp32018-10-31 15:23
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0007.mp32018-10-31 15:23
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0008.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0009.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0010.mp32018-10-31 15:24
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0011.mp32018-10-31 15:25
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0012.mp32018-10-31 15:26
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0013.mp32018-10-31 15:27
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0014.mp32018-10-31 15:27
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0015.mp32018-10-31 15:28
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0016.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0017.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0018.mp32018-10-31 15:29
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0019.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0020.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0021.mp32018-10-31 15:30
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0022.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0023.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0024.mp32018-10-31 15:31
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0025.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0026.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0027.mp32018-10-31 15:32
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0028.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0029.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0030.mp32018-10-31 15:33
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0031.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0032.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0033.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0034.mp32018-10-31 15:34
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0035.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0036.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0037.mp32018-10-31 15:35
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0038.mp32018-10-31 15:36
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0039.mp32018-10-31 15:36
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0040.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0041.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0042.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0043.mp32018-10-31 15:37
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0044.mp32018-10-31 15:38
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0045.mp32018-10-31 15:39
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0046.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0047.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0048.mp32018-10-31 15:40
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0049.mp32018-10-31 15:41
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0050.mp32018-10-31 15:41
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0051.mp32018-10-31 15:41
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Quyến Luyến Phù Thành

THUYS♥️

Ở Game Thực Tế Ảo Làm Một NPC Vô Tình

THUYS♥️

Leave a Reply