Ngôn TìnhNữ CườngVõng DuXuyên Không

Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng

Chết trận sa trường Sở Yêu một lần nữa mở hai mắt, lại đi tới một cái kỳ diệu địa phương.

Người qua đường Giáp: Tiểu tỷ tỷ, cái này NPC vì cái gì sẽ cùng ngươi nói chuyện a, có thể phát hạ công lược sao?

Sở Yêu:?

Người qua đường Ất: Long tỷ, ngươi cái này DPS cũng quá cao đi, kéo cừu hận như vậy ổn, có phải hay không bug?

Sở yêu:??

Người qua đường Bính: Sở tỷ tỷ, ta là ngươi tiểu mê muội!!! Ta phải cho ngươi sinh hầu tử!!!

Sở yêu:???

Nơi này người có điểm quái quái

_(:з” ∠)_

Dùng ăn thuyết minh:

1. Trường thiên sảng văn, ấm áp không ngược

2. Bảo trì ngày càng, trừ phi ngoài ý muốn

3. Có nam chủ, lên sân khấu vãn

Tag: Xuyên qua thời không trò chơi võng du tương lai hư cấu

Vai chính: Sở Yêu ┃ vai phụ: Đường Thời, Sở Sư┃ cái khác: Game online thực tế ảo, cổ xuyên chưa

Nguồn : wikidich.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Chấp Tửu Bạch Y
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0001.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0002.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0003.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0004.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0005.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0006.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0007.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0008.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0009.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0010.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0011.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0012.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0013.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0014.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0015.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0016.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0017.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0018.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0019.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0020.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0021.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0022.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0023.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0024.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0025.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0026.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0027.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0028.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0029.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0030.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0031.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0032.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0033.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0034.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0035.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0036.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0037.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0038.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0039.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0040.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0041.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0042.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0043.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0044.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0045.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0046.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0047.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0048.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0049.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0050.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0051.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0052.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0053.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0054.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0055.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0056.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0057.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0058.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0059.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0060.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0061.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0062.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0063.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0064.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0065.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0066.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0067.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0068.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0069.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0070.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0071.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0072.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0073.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0074.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0075.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0076.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0077.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0078.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0079.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0080.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0081.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0082.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0083.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0084.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0085.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0086.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0087.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0088.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0089.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0090.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0091.mp32019-08-10 20:31
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

Related posts

Bắc Tống Phong Lưu

TiKay

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

TiKay

Siêu Thứ Nguyên Công Hội

TiKay

Võ Hiệp Tiên Hiệp Thế Giới Trù Thần

TiKay

Tại Hạ Nữ Chủ , Ngôn Xuất Tất Linh

THUYS♥️

Trọng Sinh 90 Cay Thê Liêu Phu

TiKay

Leave a Reply