Ngôn TìnhNữ CườngVõng DuXuyên Không

Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng

Chết trận sa trường Sở Yêu một lần nữa mở hai mắt, lại đi tới một cái kỳ diệu địa phương.

Người qua đường Giáp: Tiểu tỷ tỷ, cái này NPC vì cái gì sẽ cùng ngươi nói chuyện a, có thể phát hạ công lược sao?

Sở Yêu:?

Người qua đường Ất: Long tỷ, ngươi cái này DPS cũng quá cao đi, kéo cừu hận như vậy ổn, có phải hay không bug?

Sở yêu:??

Người qua đường Bính: Sở tỷ tỷ, ta là ngươi tiểu mê muội!!! Ta phải cho ngươi sinh hầu tử!!!

Sở yêu:???

Nơi này người có điểm quái quái

_(:з” ∠)_

Dùng ăn thuyết minh:

1. Trường thiên sảng văn, ấm áp không ngược

2. Bảo trì ngày càng, trừ phi ngoài ý muốn

3. Có nam chủ, lên sân khấu vãn

Tag: Xuyên qua thời không trò chơi võng du tương lai hư cấu

Vai chính: Sở Yêu ┃ vai phụ: Đường Thời, Sở Sư┃ cái khác: Game online thực tế ảo, cổ xuyên chưa

Nguồn : wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Chấp Tửu Bạch Y
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0001.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0002.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0003.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0004.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0005.mp32019-08-10 20:21
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0006.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0007.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0008.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0009.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0010.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0011.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0012.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0013.mp32019-08-10 20:22
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0014.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0015.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0016.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0017.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0018.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0019.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0020.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0021.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0022.mp32019-08-10 20:23
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0023.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0024.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0025.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0026.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0027.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0028.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0029.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0030.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0031.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0032.mp32019-08-10 20:24
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0033.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0034.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0035.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0036.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0037.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0038.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0039.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0040.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0041.mp32019-08-10 20:25
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0042.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0043.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0044.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0045.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0046.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0047.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0048.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0049.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0050.mp32019-08-10 20:26
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0051.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0052.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0053.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0054.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0055.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0056.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0057.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0058.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0059.mp32019-08-10 20:27
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0060.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0061.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0062.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0063.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0064.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0065.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0066.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0067.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0068.mp32019-08-10 20:28
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0069.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0070.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0071.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0072.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0073.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0074.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0075.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0076.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0077.mp32019-08-10 20:29
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0078.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0079.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0080.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0081.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0082.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0083.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0084.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0085.mp32019-08-10 20:30
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0086.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0087.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0088.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0089.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0090.mp32019-08-10 20:31
 • game-online-thuc-te-ao-chi-nu-tuong-chuong-0091.mp32019-08-10 20:31
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

Related posts

Nàng Chính Là Bất Tử [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

TiKay

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

TiKay

ARCHIMEDES THÂN YÊU

THUYS♥️

Leave a Reply