Huyền HuyễnVõng Du

Tiêu Diêu Mộng Lộ

Núi sâu trạch nam, một đường cày cày cấy, dưỡng dưỡng cá, mơ một chút mộng, thuận tiện thong dong trưởng thành chuyện xưa.

A? Cuối cùng không cẩn thận chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành đại BOSS? Hẳn là ta còn chưa tỉnh ngủ?

Tác giả định nghĩa nội dung: trạch nam, loại điền văn, nhàn nhã.

Converter: ܓܨღ๖ۣۜK❍£☞

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Văn Sao Công
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phương Nguyên
 • #2: Thuộc tính
 • #3: Linh trà
 • #4: Vấn Tâm
 • #5: Rời núi
 • #6: Bị tặc
 • #7: Linh thú
 • #8: Trao đổi
 • #9: Khách đến thăm
 • #10: Giao dịch
 • #11: Bí kíp
 • #12: Độc Long thảo
 • #13: Ngư ông
 • #14: Hỗn độc
 • #15: Nhận lỗi
 • #16: Phá Quan
 • #17: Thăm dò
 • #18: Âm mưu
 • #19: Linh mễ
 • #20: Tiếp cận
 • #21: Ám sát
 • #22: Đánh giết
 • #23: Đến tiếp sau
 • #24: Nội tức
 • #25: Tặng lễ
 • #26: Tứ Thiên Môn
 • #27: Diệt môn
 • #28: Ngũ Quan
 • #29: Linh địa
 • #30: Linh cầm
 • #31: Phiền phức
 • #32: Quận thành
 • #33: Dự định
 • #34: 4 biển các
 • #35: Theo dõi
 • #36: Ăn cướp
 • #37: Thăm dò
 • #38: Kịch chiến
 • #39: Đánh giết
 • #40: Bí văn
 • #41: Phá Quan
 • #42: Sáu tầng
 • #43: Nịnh nọt
 • #44: Nhìn trộm
 • #45: Chui vào
 • #46: ám tử
 • #47: Giải quyết tốt hậu quả
 • #48: Luyện thực
 • #49: Linh Trúc
 • #50: Chữa bệnh
 • #51: Cứu người
 • #52: thu phục (tìm cất giữ! )
 • #53: Chuyện quan trọng
 • #54: Động thủ
 • #55: Thiếu dương thành
 • #56: Luận võ
 • #57: Nghi ngờ tâm
 • #58: Đánh bại
 • #59: Quỷ Vô Sinh
 • #60: Hao tổn thắng
 • #61: Xuất hiện
 • #62: Người thần bí
 • #63: Hiện thân
 • #64: Chống cự
 • #65: Tử Quan
 • #66: Tu luyện
 • #67: Huyền bí
 • #68: Viêm Ngọc
 • #69: Hàn trưỡng lão
 • #70: Huyền Âm
 • #71: Lòng người
 • #72: Uyên ương
 • #73: Phóng hỏa
 • #74: che lấp
 • #75: Đột phá
 • #76: diệt tộc
 • #77: truyền thừa
 • #78: Mộng sư
 • #79: Thiên Nguyên
 • #80: mộng đồ
 • #81: Lời lẽ sắc bén
 • #82: giải quyết
 • #83: Dị biến
 • #84: Nhập mộng
 • #85: Tùy ý
 • #86: Không chết
 • #87: Diệt môn
 • #88: Rống chết
 • #89: Độ kiếp
 • #90: Hung danh
 • #91: Xuất quan
 • #92: Thành thục
 • #93: U Sơn phủ
 • #94: Thương lâu
 • #95: Mật hội
 • #96: Dược sư
 • #97: Cứu giúp
 • #98: Sói hoang
 • #99: Cứu người
 • #100: Thọ yến
 • #101: Đại chiến
 • #102: Viên mãn
 • #103: Luyện đan
 • #104: Ngả bài
 • #105: Gieo trồng
 • #106: Quét ngang
 • #107: Khống chế
 • #108: Mộng sư (tìm đề cử! )
 • #109: Nhập mộng
 • #110: Bắt người
 • #111: Xấu hổ giận dữ
 • #112: Vũ Tông
 • #113: Giao thủ
 • #114: Từng cái
 • #115: Truy sát
 • #116: Nước cờ đầu
 • #117: Gặp mặt
 • #118: Hiến kế
 • #119: Hóa Cốt môn
 • #120: Không tập
 • #121: Đại chiến (800 thêm)
 • #122: Trận pháp
 • #123: Đại thắng
 • #124: Công thưởng
 • #125: Gặp nhau
 • #126: Kiểm kê
 • #127: Cấy ghép
 • #128: Đệ tử
 • #129: Thành thục
 • #130: Trúc Mộng
 • #131: Con đường
 • #132: Đánh cắp
 • #133: Vương nữ
 • #134: Niên hội
 • #135: Trở mặt
 • #136: Trộm mật
 • #137: Đoàn tụ
 • #138: Áp đảo
 • #139: Bí phủ
 • #140: Cấp năm
 • #141: Biến số
 • #142: Đại mộng
 • #143: Huyết Ma
 • #144: Bêu đầu
 • #145: Trong bóng tối
 • #146: Ngã xuống
 • #147: Cưỡng ép
 • #148: Thành viên tổ chức
 • #149: Đại điển
 • #150: Chuẩn bị
 • #151: Gian tế
 • #152: Xuất hiện
 • #153: Phát động
 • #154: Đại bại
 • #155: Địa đồ
 • #156: Chu quốc
 • #157: Túy Nguyệt
 • #158: Hợp kích
 • #159: Linh Ngư
 • #160: Linh Ngư vương
 • #161: Con suối
 • #162: Quảng trường
 • #163: Hai đời
 • #164: Con thứ
 • #165: Dương Hổ
 • #166: Thông mạch
 • #167: Thi cử
 • #168: Quỷ đầu
 • #169: Thứ tự
 • #170: Thanh Quỷ
 • #171: Đại chiến
 • #172: Ưng dương
 • #173: Báo thù
 • #174: Trăng sáng
 • #175: Độc vương
 • #176: Công đạo
 • #177: Tiệm cận
 • #178: Minh hội
 • #179: Nguyên nước
 • #180: Đột phá
 • #181: Đều tới
 • #182: Kịch biến
 • #183: Bức bách
 • #184: Võ uy
 • #185: U quốc
 • #186: Thảo nguyên
 • #187: Áo bào trắng
 • #188: Long thành
 • #189: Tử Mộng
 • #190: Phân đất phong hầu
 • #191: Mộng tộc
 • #192: Ba năm
 • #193: Nguyên Tông
 • #194: Bệnh tim
 • #195: Độc Long
 • #196: Giao châu
 • #197: Kim Thân
 • #198: Đi xa
 • #199: Băng cốc
 • #200: Cự hổ
 • #201: Người ở
 • #202: Quỷ quái
 • #203: Linh trận
 • #204: Không Minh
 • #205: Tứ tướng
 • #206: Thành chủ
 • #207: Đồ cùng
 • #208: Chu Tước
 • #209: Từ bi
 • #210: Thu phục
 • #211: Giải quyết tốt hậu quả
 • #212: Hãn Hải thành
 • #213: Tam giới
 • #214: Tử sĩ
 • #215: Linh hầu
 • #216: Hầu Vương
 • #217: Bóng đen
 • #218: Linh chủng
 • #219: Xông vào
 • #220: Hư Thánh
 • #221: 10 tuyệt
 • #222: Ra tay
 • #223: Vạn lão bản
 • #224: Thông quan (
 • #225: Xảo ngộ
 • #226: Tập kích
 • #227: Mộng Liên
 • #228: Mộng giới
 • #229: Thăm dò
 • #230: Gió thư
 • #231: Mộng Binh sư
 • #232: Thông tri
 • #233: Kiếm trận
 • #234: Thế lực
 • #235: Hiến tế
 • #236: Phụ thể
 • #237: Kiên cố
 • #238: Cầm tinh
 • #239: Khí mạch
 • #240: Hà Bá
 • #241: Long mạch
 • #242: Dụ sát
 • #243: Trận giết
 • #244: Long cung
 • #245: Tự hủy
 • #246: Kỳ quả
 • #247: Mưu tính
 • #248: Văn Võ
 • #249: Đại chiến
 • #250: Chấm dứt
 • #251: Thuê
 • #252: Cướp người
 • #253: Ngụy trang
 • #254: Lâm Thiên Diệp
 • #255: Thoát thân
 • #256: Chuyển sinh
 • #257: Cửu biến
 • #258: Hóa Giao
 • #259: Phúc họa
 • #260: Bí cảnh
 • #261: Vượt quan
 • #262: Bán ra
 • #263: Biến hóa
 • #264: Đường bộ
 • #265: Suy đoán
 • #266: Hà bá
 • #267: Nghiệt Long
 • #268: Bí mật
 • #269: Thanh phong
 • #270: Ngự kiếm
 • #271: Tru tà
 • #272: Nhân Kiếp
 • #273: Cự Hủy
 • #274: Phản bội
 • #275: Hồi trở lại
 • #276: Ngoài ý muốn
 • #277: Mộng bói
 • #278: Đột nhiên
 • #279: Sát ý
 • #280: Gia nhập
 • #281: Trả thù
 • #282: Tử đấu
 • #283: Ấm lạnh
 • #284: Tín vật
 • #285: Hắc Bằng thú
 • #286: Mộng Mi
 • #287: Mã Phỉ
 • #288: Tình kiếp
 • #289: Thiên Sơn lão mẫu
 • #290: Động thiên
 • #291: Quay về
 • #292: Chương 292 Cầu Long
 • #293: Gặp mặt
 • #294: Lập kế hoạch
 • #295: Long cung
 • #296: Tuần kiểm
 • #297: Tiễu phỉ
 • #298: Bình định
 • #299: Yêu nghiệt
 • #300: Đưa bức vẽ
 • #301: Song kiếm
 • #302: Đều đến
 • #303: Diễn hóa
 • #304: Thiên thời
 • #305: Trở về
 • #306: Cứu giúp
 • #307: Quỷ gửi
 • #308: Độ kiếp
 • #309: Chính vị
 • #310: Ba năm
 • #311: Cá trắm đen
 • #312: Hắc Giao
 • #313: Trảm Long
 • #314: Vây đều
 • #315: Tôn vương
 • #316: Đại thể
 • #317: Tang thương
 • #318: Trở mặt
 • #319: Cắn trả
 • #320: Chạy trốn
 • #321: Bắt đầu
 • #322: Thôn xóm
 • #323: Giác Dực tộc
 • #324: Phản tập
 • #325: Tổ Thần
 • #326: Tà lực
 • #327: Ẩn Long
 • #328: Dẫn dắt
 • #329: Thương đội
 • #330: Đền bù tổn thất
 • #331: Trấn phủ sứ
 • #332: Làm khó dễ
 • #333: Giao tiếp
 • #334: Giao dịch
 • #335: Hoàng Lương
 • #336: Đạo tâm
 • #337: Cửu luyện
 • #338: Kiềm chế
 • #339: Đột phá
 • #340: Phản kích
 • #341: Phân loạn
 • #342: Kết minh
 • #343: Tìm kiếm
 • #344: Thế giới mới
 • #345: Lịch sử
 • #346: Đại Vu
 • #347: Quy sơn
 • #348: Loạn tượng
 • #349: Hỏa nhãn
 • #350: Hậu thổ
 • #351: Bác sóng
 • #352: Yết kiến
 • #353: Tinh huyết
 • #354: Hắc Thủy
 • #355: Cửu Lê
 • #356: Hồ Lặc
 • #357: Tiếp chiến
 • #358: Cướp trại
 • #359: Tức nhưỡng
 • #360: Đại chiến
 • #361: Sống lại
 • #362: Quỷ bí
 • #363: Thiên mệnh
 • #364: Kiểm tra
 • #365: Kim tình
 • #366: Trợ giúp
 • #367: Tiết điểm
 • #368: Huyết Văn
 • #369: Luyện thi
 • #370: Bình tĩnh
 • #371: Luyện Nguyên quả
 • #372: Hung uy
 • #373: Giết bình
 • #374: Kết thúc công việc
 • #375: Nghị định
 • #376: Huyền Công
 • #377: Bát Long Nghi (bổ canh 6)
 • #378: Diệt môn
 • #379: Biến cố
 • #380: Giao thủ
 • #381: Chân thánh
 • #382: Tận đến
 • #383: Chuyện cũ
 • #384: Huynh muội
 • #385: Tương trợ
 • #386: Giết gà
 • #387: Chấm dứt
 • #388: Thiên trận
 • #389: Thế giới mới
 • #390: Hạn chế
 • #391: Khảo thí
 • #392: Ba năm
 • #393: Nghiên cứu
 • #394: Thần đồng
 • #395: Nhặt nhạnh chỗ tốt
 • #396: Quyền pháp
 • #397: Mở tiệm
 • #398: Đặt nền móng
 • #399: Truy tung
 • #400: Phược Linh
 • #401: Thảo dược
 • #402: Chữa bệnh
 • #403: Luận văn
 • #404: Di sản
 • #405: Thời đại
 • #406: Tập kích
 • #407: Nghiên cứu
 • #408: Cấm ma
 • #409: Bệnh tình
 • #410: Mã lão đạo
 • #411: Bắt
 • #412: Phân cấp (bổ canh 18)
 • #413: Cây liễu
 • #414: Ký sinh
 • #415: Xâm lấn
 • #416: Gió bão
 • #417: Dưới cây
 • #418: Nổ tung
 • #419: Lái xe
 • #420: Điều tra
 • #421: Chấn kình
 • #422: La Tư
 • #423: Uy hiếp
 • #424: Khống sắt người
 • #425: Thỏa hiệp
 • #426: Bi kịch
 • #427: Bí ẩn
 • #428: A Mông
 • #429: Bán vị diện
 • #430: Tai hoạ
 • #431: Rời đi
 • #432: Giải quyết tốt hậu quả
 • #433: Định cư
 • #434: Mười năm
 • #435: Trùng kích
 • #436: Bảo tàng
 • #437: Tao ngộ
 • #438: Bí mật
 • #439: Bạch ngọc kinh
 • #440: Tận thế
 • #441: Chuyển di
 • #442: Tinh hợp tử
 • #443: Phi tinh
 • #444: Mâu thuẫn
 • #445: Huyết tế
 • #446: Thiên ngoại thiên
 • #447: Diệt sát
 • #448: Linh giới
 • #449: Gặp mặt
 • #450: Tiếp cận
 • #451: Tập kích
 • #452: Truy sát
 • #453: Nắm bắt
 • #454: Phân thân
 • #455: Bắt đầu
 • #456: Kết thúc
 • #457: Bắt đầu
 • #458: Buông xuống
 • #459: Nuốt chửng
 • #460: Đồ cùng
 • #461: Chủy hiện
 • #462: Tam sát
 • #463: Rút lui
 • #464: Giải quyết tốt hậu quả
 • #465: Rời đi
 • #466: Đột phá
 • #467: Hỗn độn
 • #468: Diệt sát
 • #469: Che giấu
 • #470: Tẩy luyện
 • #471: Hội kiến
 • #472: Nói chuyện với nhau
 • #473: Bắt đầu
 • #474: Giao dịch
 • #475: Đàn thú
 • #476: Hiển thánh
 • #477: Văn Võ
 • #478: Hỗn chiến
 • #479: Cao thấp
 • #480: Xuất hiện
 • #481: Cương ấn
 • #482: Ma ảnh
 • #483: Ma tôn
 • #484: Ra tay
 • #485: Tước đoạt
 • #486: Chương 486 cắn trả
 • #487: Chấm dứt
 • #488: Tai hoạ
 • #489: Ma Linh
 • #490: Tuyệt cảnh
 • #491: Cứu viện
 • #492: Ma Linh
 • #493: Căn cơ
 • #494: Sơn chủ
 • #495: Hắc Long
 • #496: Kiến nghị
 • #497: Mãn cấp
 • #498: Buông xuống
 • #499: Gia tộc
 • #500: Quỷ Viên
 • #501: Thu Lương
 • #502: Thức tỉnh
 • #503: Ngả bài
 • #504: Phong Linh
 • #505: Rời đi
 • #506: Điều tra
 • #507: Cứu viện
 • #508: Tẩy trắng
 • #509: Ảnh chụp
 • #510: Quỷ giết
 • #511: Xin giúp đỡ
 • #512: Căn nguyên
 • #513: Phong ấn
 • #514: Hai người
 • #515: Hòa thượng
 • #516: Cầm cố
 • #517: Chế phục
 • #518: Kỳ tưởng
 • #519: Trừng phạt
 • #520: Tiến vào
 • #521: Mở đầu
 • #522: Khống chế
 • #523: Hội trưởng
 • #524: Xuất hiện
 • #525: Tộc nhân
 • #526: Giao phong
 • #527: Nuôi quỷ
 • #528: Nói chuyện với nhau
 • #529: Thôn xóm
 • #530: Quỷ dị
 • #531: Nhiễu sóng
 • #532: Tên
 • #533: Tiến đến
 • #534: Quay lại
 • #535: Người giữ cửa
 • #536: Thời gian
 • #537: Minh giới
 • #538: Hiện trạng
 • #539: Xuất hiện
 • #540: Nhằm vào
 • #541: Căn nguyên
 • #542: Nguyên lực
 • #543: Trở về
 • #544: Đại thế
 • #545: Cố nhân
 • #546: Tin tức
 • #547: Hắc Bằng
 • #548: Bỏ chạy
 • #549: Hồn Thiên Nghi
 • #550: Cuối cùng vu
 • #551: Sĩ tộc
 • #552: Đông Di
 • #553: Hung nhân
 • #554: Tù binh
 • #555: Quỳ Ngưu
 • #556: Bạch Hồ
 • #557: Thần thông
 • #558: Kiếm thánh
 • #559: So kiếm
 • #560: Công tử
 • #561: Bắt
 • #562: Địa chủ
 • #563: Đúc lại
 • #564: Vương mệnh
 • #565: Xác định
 • #566: Thần quyền
 • #567: Sinh cơ
 • #568: Đột phá
 • #569: Đàm phán
 • #570: Hành thích
 • #571: Minh ước
 • #572: Đại thắng
 • #573: Khải hoàn
 • #574: Mục Dã
 • #575: Lũ lụt
 • #576: Nghịch chuyển
 • #577: Đổ ước
 • #578: Phá trận
 • #579: Giao dịch
 • #580: Vây công
 • #581: Hỏa Long
 • #582: Tiến giai
 • #583: Xin gặp
 • #584: Dự định
 • #585: Dự định
 • #586: Thế giới mới
 • #587: Thuật sư
 • #588: Con gái
 • #589: Vampire
 • #590: Chữa thương
 • #591: Gian thương
 • #592: Phân hội
 • #593: Dược tề cùng sách báo
 • #594: Dược tề học
 • #595: Kiếm thuật
 • #596: Thử tay nghề
 • #597: Điều tra
 • #598: Đạo tặc
 • #599: Floch
 • #600: Ma khí
 • #601: Luyện Hỏa ma
 • #602: Thu lưu
 • #603: Ép hỏi
 • #604: Cấp bậc
 • #605: Phi trảo
 • #606: Thánh thủy
 • #607: Nữ kỵ sĩ
 • #608: Sói đen
 • #609: Xã trưởng
 • #610: Đánh bại
 • #611: Lang bầy
 • #612: Dạ Ma lang
 • #613: Lưỡng bại câu thương
 • #614: Rời đi
 • #615: Chướng mắt
 • #616: Thiên diện
 • #617: Đoạt thương
 • #618: Đánh giết
 • #619: Thánh thương
 • #620: Rút lui
 • #621: Đàn luân
 • #622: Valen
 • #623: Thợ săn
 • #624: Hậu duệ
 • #625: Sư tâm
 • #626: Tình huống
 • #627: Hoàn thành
 • #628: Chuẩn bị
 • #629: Hiến tế
 • #630: Chuyển đổi
 • #631: Che giấu
 • #632: Bại vong
 • #633: Thủ nỏ
 • #634: Giải quyết tốt hậu quả
 • #635: Hiệp hội
 • #636: Tụ hội
 • #637: Hợp tác
 • #638: Đánh cắp
 • #639: Đại thắng
 • #640: Tập hợp đủ
 • #641: Thánh Nhân
 • #642: Giao dịch
 • #643: Tạo vật chủ
 • #644: Nhập diệt
 • #645: Quét ngang
 • #646: Sáng thế kỷ
 • #647: Văn minh
 • #648: Xung đột
 • #649: Tranh bá
 • #650: Hủy diệt
 • #651: Thái Sơ
 • #652: Côn Ngô
 • #653: Tân nhân loại
 • #654: Ăn vụng
 • #655: Quốc tang
 • #656: Giáng sinh
 • #657:
 • #658: Quỷ Tiên
 • #659: Rời núi
 • #660: Đại chiến
 • #661: Xử trí
 • #662: Ngũ tổ
 • #663: Mông Cách
 • #664: Hung thủ
 • #665: Cáo trạng
 • #666: Giảo hình
 • #667: Lan Đề Nhĩ
 • #668: Che giấu cơ quan
 • #669: Mạng nhện
 • #670: Lãnh địa
 • #671: Điều kiện
 • #672: Nghi thức
 • #673: Kế thừa
 • #674: Tạm cách
 • #675: Gieo hạt
 • #676: Cuồng Lang
 • #677: Toàn diệt
 • #678: Nam tước
 • #679: Frej
 • #680: Bẫy rập
 • #681: Đại bại
 • #682: Trá hàng
 • #683: Tấn thăng
 • #684: Hóa thân
 • #685: Trùng kích
 • #686: Xử trí
 • #687: Biến hóa
 • #688: Tiệm cận
 • #689: Bóng mờ
 • #690: Luận võ
 • #691: Tử thần chi hôn
 • #692: Đảo ngược
 • #693: Vây công
 • #694: Ngã xuống
 • #695: Gió lốc
 • #696: Giải quyết tốt hậu quả
 • #697: Truy tung
 • #698: Tù binh
 • #699: Khách đến thăm
 • #700: Cứu rỗi con trai
 • #701: Hiệp nghị
 • #702: Tụ hợp
 • #703: Vương tử
 • #704: Giao chiến
 • #705: Đánh giết
 • #706: Đại thắng
 • #707: Thần ân
 • #708: Cảm ứng
 • #709: Ma Vực
 • #710: Phiên chợ
 • #711: Ngoài ý muốn
 • #712: Loan đao
 • #713: Hẻm núi
 • #714: Xuất hiện
 • #715: Thần Quốc
 • #716: Thần điện
 • #717: Nhanh chân
 • #718: Mặt trời
 • #719: Tập kết
 • #720: Chúc phúc
 • #721: Chuyện xảy ra
 • #722: Tiến vào
 • #723: Hỗn chiến
 • #724: Ô nhiễm
 • #725: Buông xuống
 • #726: Chinh phục
 • #727: Giải cứu
 • #728: Phi thăng
 • #729: Linh giới
 • #730: Phường thị
 • #731: Mời chào
 • #732: Tiên thạch
 • #733: Việc khó
 • #734: Rơi thần cốc
 • #735: Vào cốc
 • #736: Người thừa kế
 • #737: Tranh đoạt
 • #738: Vết thương
 • #739: Thần đạo
 • #740: Long Môn
 • #741: Thủy phủ
 • #742: Thương nghị
 • #743: Hoắc Sơn
 • #744: Luyện bảo
 • #745: Trấn sát
 • #746: 8 thần
 • #747: Liên minh
 • #748: Thần sắc
 • #749: Vây công
 • #750: Đại chiến
 • #751: Diệt môn
 • #752: Giam Thiên
 • #753: Tiền chuộc
 • #754: Thẩm tra
 • #755: Ngoài ý muốn
 • #756: Bế quan
 • #757: Chiến trường
 • #758: Kiếm thuật
 • #759: Con dơi
 • #760: Huyết Uyên
 • #761: Thương nghị
 • #762: Minh cổ
 • #763: Tập kích
 • #764: Tế phẩm
 • #765: Diệt thần
 • #766: Trù tính
 • #767: Quay về
 • #768: Vạn lôi
 • #769: Thất Linh
 • #770: Mở ra
 • #771: Phá phong
 • #772: Truy đuổi
 • #773: Biến cố
 • #774: Phá vây
 • #775: Hạ giới
 • #776: Bên trong ẩn
 • #777: Ba canh
 • #778: Bắt đầu
 • #779: Võ lâm
 • #780: Lục Cực
 • #781: Kho vũ khí
 • #782: Thần binh
 • #783: Khách tới thăm
 • #784: Thọ yến
 • #785: Đồ cùng
 • #786: Uống máu
 • #787: Bêu đầu
 • #788: Giang hồ
 • #789: Bí mật
 • #790: Chui vào
 • #791: Vọng khí kính
 • #792: Hiểu rõ
 • #793: Đào kính
 • #794: Tấn thăng
 • #795: Kiếm chủ
 • #796: Bí cảnh
 • #797: Trường sinh
 • #798: Bá Đao
 • #799: Xoáy rùa
 • #800: Lấy một địch hai
 • #801: Ma Long
 • #802: Hợp tác
 • #803: Thất sát
 • #804: Tuyệt sát
 • #805: Tàng binh lâu
 • #806: Binh khí phổ
 • #807: Ước chiến
 • #808: Thăm dò
 • #809: Thiên nữ tông
 • #810: Thiên nữ tông
 • #811: Vây giết
 • #812: Mai phục
 • #813: Chương 811 kế hoạch
 • #814: Kiếm chủ
 • #815: Mở phong
 • #816: Bắt đầu
 • #817: Xuất hiện
 • #818: Thập phương thánh binh
 • #819: Trở về
 • #820: Loạn tượng
 • #821: Vạch trần
 • #822: Gặp mặt
 • #823: Khế ước
 • #824: Chùa miếu
 • #825: Hóa rồng
 • #826: Hải dương
 • #827: Tín đồ
 • #828: Thí nghiệm
 • #829: Di chứng
 • #830: Nhậm chức
 • #831: Khuếch tán
 • #832: Văn hào quật khởi
 • #833: Nổi danh
 • #834: Phục kích
 • #835: Hải tặc
 • #836: Chế giễu chim
 • #837: Đường biển
 • #838: Khai chiến
 • #839: Chiếc nhẫn
 • #840: Nữ tù binh
 • #841: Đẳng cấp
 • #842: Dearborn
 • #843: Chiêu mộ
 • #844: Quân hạm
 • #845: Thắng lợi
 • #846: Cướp đoạt
 • #847: Chuộc người
 • #848: Đấu giá
 • #849: Kết thù kết oán
 • #850: Cố tình nâng giá
 • #851: Chiêu mộ
 • #852: Hải chiến
 • #853: Nằm vùng
 • #854: Lặn xuống nước
 • #855: Cướp đoạt thuyền trưởng
 • #856: Rung động
 • #857: Quái thú hào
 • #858: Vương tử
 • #859: Da
 • #860: Bói toán
 • #861: Siêu phàm thuyền
 • #862: Ban cho
 • #863: U Linh thuyền
 • #864: Lôi thần
 • #865: Đoạt thuyền
 • #866: Hải chiến lớn
 • #867: Kết thúc
 • #868: Ôn dịch
 • #869: Solomon
 • #870: Mặt trời
 • #871: Đảo Ác Ma
 • #872: Di tích
 • #873: Phản bội
 • #874: Liệt Dương
 • #875: Vương Thành
 • #876: Thu lưới
 • #877: Tiến công
 • #878: Ruồng bỏ
 • #879: Vương giả
 • #880: Đến tiếp sau
 • #881: Thức tỉnh
 • #882: Quỷ dị
 • #883: Thần phục
 • #884: Nhiệm vụ
 • #885: Quyết chiến
 • #886: Tập kích
 • #887: Pháp điển
 • #888: Liên hợp
 • #889: Mộng cảnh
 • #890: Kế hoạch
 • #891: Khế ước
 • #892: Ôn dịch
 • #893: Bất hoà
 • #894: Giao phong
 • #895: Quyết chiến
 • #896: Rút lui
 • #897: Đàm phán
 • #898: Đại Đạo
 • #899: Tiến vào
 • #900: Ba tôn
 • #901: Kịch biến
 • #902: Tiên môn
 • #903: Tiên Tôn
 • #904: Truyền đạo
 • #905: Chuyển sinh
 • #906: Học giả
 • #907: Ma pháp
 • #908: Hợp chất diễn sinh
 • #909: Vô thường
 • #910: Áo choàng
 • #911: Ba cái tay
 • #912: Hoài nghi
 • #913: Tổng bộ
 • #914: Trở mặt
 • #915: Nhanh chân
 • #916: Kẻ huỷ diệt
 • #917: Hồng Long
 • #918: Kết minh
 • #919: Tổng bộ
 • #920: Vẽ truyền thần
 • #921: Dòm bí
 • #922: Tứ huyền
 • #923: Nổi loạn
 • #924: Thu phục
 • #925: Điểm bảo
 • #926: Đại đô đốc
 • #927: Tìm đến
 • #928: Hư vô
 • #929: Thiên Tử
 • #930: Thôn thiên
 • #931: Phạt thiên
 • #932: Đại chiến
 • #933: Giải quyết tốt hậu quả
 • #934: Bí pháp
 • #935: Thế giới mới
 • #936: Tinh tế
 • #937: Áo số
 • #938: Kiêm tu
 • #939: Mô phỏng
 • #940: Học bổ túc
 • #941: Dược tề cùng suy tưởng
 • #942: Bức hiếp
 • #943: Khảo thí
 • #944: Báo thù
 • #945: Nguyện vọng cùng tâm ma
 • #946: Lữ trình
 • #947: Đông Long tinh
 • #948: Tấn thăng
 • #949: Tiên thuật
 • #950: Người chỉ đạo
 • #951: Nhiệm vụ
 • #952: Dược sư
 • #953: Tu tập
 • #954: Phá phong
 • #955: Bán ra
 • #956: Mời
 • #957: Lá xanh
 • #958: Cấu trang
 • #959: Thú triều
 • #960: Thủ lĩnh
 • #961: Vô địch
 • #962: Nổi lên
 • #963: Bầu trời chi dực
 • #964: Tề Vân sơn
 • #965: Luyện dược
 • #966: Hiệp nghị
 • #967: Lễ vật
 • #968: Cơ giáp
 • #969: Chiến kỹ cùng pháp thuật
 • #970: Suy nghĩ
 • #971: Trợ lý
 • #972: Mở đầu
 • #973: Chiến tranh
 • #974: Ngăn trở
 • #975: Tăng lên
 • #976: Nghe tin bất ngờ
 • #977: Gặp lại
 • #978: Sản xuất
 • #979: Tập kích
 • #980: Huyết Long đế
 • #981: Thái Dương thần
 • #982: Ngả bài
 • #983: Kết minh
 • #984: Đạo quả
 • #985: Mẫu Hoàng
 • #986: Bắt đầu
 • #987: Quyết chiến
 • #988: Đại chiến
 • #989: Thắng lợi
 • #990: Trở mặt
 • #991: Nuốt chửng
 • #992: Cuối cùng trước khi
 • #993: Na di
 • #994: Tình báo
 • #995: Tranh đoạt chiến
 • #996: Diệt thiên
 • #997: Lãnh Chúa
 • #998: Âm sai
 • #999: Phản công
 • #1000: Mời
 • #1001: Xâm lấn
 • #1002: Lòng dạ hiểm độc ma
 • #1003: Càn quét
 • #1004: Thiên địa đại tế
 • #1005: Thiên Hoang
 • #1006: Ma Vực
 • #1007: Tế tự
 • #1008: Phòng tuyến
 • #1009: Ngạo Hàn
 • #1010: Mối nguy
 • #1011: Dẹp tan
 • #1012: Nghĩ cách cứu viện
 • #1013: Đỉnh phong
 • #1014: Bài danh
 • #1015: Ma quân
 • #1016: Bại ma
 • #1017: Khiêu chiến
 • #1018: Để lộ
 • #1019: Đột phá
 • #1020: Giao phong
 • #1021: Tuyệt cảnh
 • #1022: Liều mạng
 • #1023: Cổ
 • #1024: Thận
 • #1025: Thí luyện
 • #1026: Ba đuôi
 • #1027: Xung đột
 • #1028: Đơn giết
 • #1029: Khảo nghiệm
 • #1030: Tiểu bỉ
 • #1031: Bắc Thần
 • #1032: Hiểu lầm
 • #1033: Đại điển
 • #1034: Top 8
 • #1035: Rất cung
 • #1036: Đao ý
 • #1037: Đao vương
 • #1038: Thanh Mộc Long
 • #1039: Bí thuật
 • #1040: Niết Bàn
 • #1041: Vạn thần
 • #1042: Mồi nhử
 • #1043: Hợp trận
 • #1044: Giết yêu
 • #1045: Tiến hóa
 • #1046: Huyễn giới
 • #1047: Trở về
 • #1048: Đánh bại
 • #1049: Đệ tử
 • #1050: Làm khó dễ
 • #1051: Phát hiện
 • #1052: Đồng bạn
 • #1053: Bí cảnh
 • #1054: Giết chóc
 • #1055: Chiến sự
 • #1056: Chiến bộ
 • #1057: Chiến trường
 • #1058: Nghe nói
 • #1059: Quyết chiến
 • #1060: Đại bại
 • #1061: Vây núi
 • #1062: Liên sát
 • #1063: Thỏa hiệp
 • #1064: Thuấn di
 • #1065: Chênh lệch
 • #1066: Chui vào
 • #1067: Thần thâu
 • #1068: Thu hoạch
 • #1069: Đoạt xá
 • #1070: Thanh Phong thành
 • #1071: Trêu đùa
 • #1072: Thời gian
 • #1073: Thành chủ
 • #1074: Ngộ đạo thạch
 • #1075: Tháp lâu
 • #1076: Vượt quan
 • #1077: Quá quan
 • #1078: Bất đắc dĩ
 • #1079: Thông qua
 • #1080: Luyện hóa
 • #1081: Thần hóa
 • #1082: Thí tiên
 • #1083: Thái Ất
 • #1084: Bó tay
 • #1085: Danh dương
 • #1086: Đệ tứ trang
 • #1087: Đến
 • #1088: Gặp chuyện bất bình
 • #1089: Thiết Sơn môn
 • #1090: Kim Hồn tông
 • #1091: Kim Hồn quả
 • #1092: Lục chuyển
 • #1093: Xâm lấn
 • #1094: Cửu Hư
 • #1095: Mở ra
 • #1096: Tai kiếp
 • #1097: Thí luyện
 • #1098: Chân truyền
 • #1099: Chân truyền
 • #1100: Công thủ
 • #1101: Phá phong
 • #1102: Ma đầu
 • #1103: Diệt trụ
 • #1104: Bất diệt
 • #1105: Thương nghị
 • #1106: Viêm Dương thành
 • #1107: Nghiền ép
 • #1108: Đông dẫn
 • #1109: Chém đầu
 • #1110: Bí cảnh
 • #1111: Sinh tử lộ
 • #1112: Hóa ma
 • #1113: Diệt sát
 • #1114: Vạn thần chi bí
 • #1115: Lôi kiếp
 • #1116: Tiên Nhân
 • #1117: Thần Ma
 • #1118: Cường sát
 • #1119: Thái Ất
 • #1120: Trở về
 • #1121: Tề tụ
 • #1122: Đại kế
 • #1123: Ác ý
 • #1124: Phong cấm
 • #1125: Phá diệt
 • #1126: Đạo quả
 • #1127: Bí văn
 • #1128: Kiếp nạn
 • #1129: Thánh Ma
 • #1130: Chói mắt
 • #1131: Ngao du
 • #1132: Ngao Du giả
 • #1133: Mâu Thuẫn giả
 • #1134: Chiến tranh cùng tan tác
 • #1135: Phát triển
 • #1136: Nghi thức
 • #1137: Ảnh hưởng cùng đường xá
 • #1138: Triển lãm
 • #1139: Câu cá
 • #1140: Bùa hộ mệnh
 • #1141: Thực thi quỷ
 • #1142: Phản Hồn thi
 • #1143: Đêm tối
 • #1144: Tiêu diệt
 • #1145: Họa tác
 • #1146: Chân tướng
 • #1147: Vực sâu
 • #1148: Mặt trời
 • #1149: Lại đến
 • #1150: Vampire
 • #1151: Nhà có ma
 • #1152: Toàn diệt
 • #1153: Chưởng khống
 • #1154: Giáo đồ
 • #1155: Thơ ca
 • #1156: Cuối cùng tế
 • #1157: Sóng lớn
 • #1158: Phong ấn
 • #1159: Mưu tính
 • #1160: Chủ thần
 • #1161: Bảo vệ chiến
 • #1162: Xâm lấn
 • #1163: Chiến binh
 • #1164: Thức tỉnh
 • #1165: Thám hiểm
 • #1166: Tam tướng
 • #1167: Trái tim
 • #1168: Đồng loại
 • #1169: Bảo tháp
 • #1170: Sau cùng chỗ
 • #1171: Hư thú
 • #1172: Thành trì
 • #1173: Rừng bia
 • #1174: Loạn lên
 • #1175: Thắng hiểm
 • #1176: Phá cảnh
 • #1177: Đại hung
 • #1178: Mạnh mẽ xông tới
 • #1179: Tế đàn
 • #1180: Qua sông
 • #1181: Huyết chiến
 • #1182: Đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

TiKay

Cựu Nhật Chúa Tể

TiKay

Ngự Thú, Ta Có Thể Hợp Thành Vạn Vật

TiKay

Yêu Quái Đô Thị

THUYS♥️

Quỷ Dị Thế Giới Mạc Thi Nhân

TiKay

Leave a Reply