Tiên Hiệp

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

Phong Tử Thần không phải là Tiên Thiên Thần Ma,

Cũng không phải tiên thiên sinh linh,

Mà là thành Hồng Hoang yếu nhất sinh linh.

Tại cái này xuất thân quyết định vận mệnh thế giới,

Phong Tử Thần căn cứ nhân định thắng thiên tinh thần,

Từng bước một sáng lập ra thuộc về mình Thần Thoại.

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tiên Đế Đích Tự Ngã Tu Dưỡng

TiKay

Hồng Hoang Chi Tầm Đạo Giả

TiKay

Tạo Hóa Chi Môn

TiKay

Nhất Ngôn Thông Thiên

TiKay

Thần Mộ

TiKay

Nữ Xứng Sư Thúc Tu Tiên Lộ

TiKay

Leave a Reply