Huyền HuyễnTiên Hiệp

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

Tử vong, phải chăng khởi đầu hoàn toàn mới?

Tại võ giả thế giới quyền ép đương đại, cái thế vô địch.

Tại tiên hiệp thế giới một kiếm phi tiên, chặt đứt mọi loại nhân quả.

Đây là một cái lữ giả, luân hồi Vô Tận Thế Giới cố sự.

Converter: ✿Nightcore•Lily✿

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Văn Sao Công
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Thí Thiên Đao

TiKay

Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

THUYS♥️

Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Nhây

TiKay

Tàn Sát Thương Sinh Ức Vạn Vạn, Ta Là Ma Vương Trần Đế

TiKay

Có Yêu Khí Khách Sạn

TiKay

Leave a Reply