Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

Tử vong, phải chăng khởi đầu hoàn toàn mới?

Tại võ giả thế giới quyền ép đương đại, cái thế vô địch.

Tại tiên hiệp thế giới một kiếm phi tiên, chặt đứt mọi loại nhân quả.

Đây là một cái lữ giả, luân hồi Vô Tận Thế Giới cố sự.

Converter: ✿Nightcore•Lily✿

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Văn Sao Công
 •  Chương: /499
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phương Tiên (sách mới cầu cất chứa, đề cử! )2020-07-22 10:08
 • #2: Đã chết mới xuất hiện bàn tay vàng2020-07-22 10:09
 • #3: Xuyên việt (sách mới cầu cất chứa)2020-07-22 10:10
 • #4: Quán trà (sách mới cầu đề cử)2020-07-22 10:10
 • #5: Xung đột (sách mới cầu cất chứa! )2020-07-22 10:10
 • #6: Chân Chủng (sách mới cầu đề cử)2020-07-22 10:10
 • #7: Khảo nghiệm (sách mới cầu duy trì)2020-07-22 10:10
 • #8: Hạc hình (sách mới cầu đề cử)2020-07-22 10:10
 • #9: Luận võ (sách mới cầu cất chứa)2020-07-22 10:10
 • #10: vũ giả rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng2020-07-22 10:10
 • #11: Thù cũ (sách mới cầu đề cử)2020-07-22 10:11
 • #12: Y sư huynh (sách mới cầu cất chứa)2020-07-22 10:11
 • #13: Đâm sau lưng (sách mới cầu đề cử)2020-07-22 10:11
 • #14: Đao pháp (sách mới cầu cất chứa)2020-07-22 10:11
 • #15: Thu hoạch2020-07-22 10:11
 • #16: Bế quan2020-07-22 10:12
 • #17: Phong ba2020-07-22 10:12
 • #18: Phản bội2020-07-22 10:12
 • #19: Thất phu 1 phẫn nộ2020-07-22 10:12
 • #20: Hậu quả2020-07-22 10:12
 • #21: Săn bắn2020-07-22 10:12
 • #22: Tiên Thiên2020-07-22 10:13
 • #23: Luận võ2020-07-22 10:13
 • #24: Nghiễm Dương2020-07-22 10:13
 • #25: Sát thủ2020-07-22 10:13
 • #26: Hối đoái (cầu cất chứa)2020-07-22 10:14
 • #27: Tàn Thiên (cầu đề cử)2020-07-22 10:14
 • #28: Bạch Hổ Thất Sát (cầu cất chứa)2020-07-22 10:14
 • #29: Thử tay nghề (cầu đề cử)2020-07-22 10:14
 • #30: Đi gặp (cầu cất chứa)2020-07-22 10:15
 • #31: Phong Vương (cầu đề cử)2020-07-22 10:15
 • #32: Đại chiến tông sư (cầu cất chứa)2020-07-22 10:15
 • #33: Ngọc Long (cầu đề cử)2020-07-22 10:15
 • #34: Trích Tinh (cầu cất chứa)2020-07-22 10:15
 • #35: Cuồng nhân (cầu đề cử)2020-07-22 10:16
 • #36: Trả thù (cầu cất chứa)2020-07-22 10:16
 • #37: Cạm bẫy (cầu đề cử)2020-07-22 10:16
 • #38: Giết lại (cầu cất chứa)2020-07-22 10:16
 • #39: Bạch Hổ Tinh Quân (cầu đề cử)2020-07-22 10:16
 • #40: Giết chết (cầu cất chứa)2020-07-22 10:16
 • #41: Chu Du (cầu đề cử)2020-07-22 10:16
 • #42: Dị biến (cầu cất chứa)2020-07-22 10:17
 • #43: Khiêu chiến (cầu đề cử)2020-07-22 10:17
 • #44: Cố nhân (cầu cất chứa)2020-07-22 10:17
 • #45: Song kiếm (cầu đề cử)2020-07-22 10:17
 • #46: Luân hồi bí pháp (cầu cất chứa)2020-07-22 10:17
 • #47: Phi kiếm! (cầu đề cử)2020-07-22 10:18
 • #48: Vạn trong quân (cầu cất chứa)2020-07-22 10:18
 • #49: Người nhà (cầu đề cử)2020-07-22 10:18
 • #50: Mượn sách (cầu cất chứa)2020-07-22 10:18
 • #51: Đột phá (cầu đề cử)2020-07-22 10:18
 • #52: Quyết chiến Như Thị Tự (cầu cất chứa)2020-07-22 10:19
 • #53: Phá trận (cầu đề cử)2020-07-22 10:19
 • #54: Hùng bá thiên hạ (cầu cất chứa)2020-07-22 10:19
 • #55: Niên lão (cầu đề cử)2020-07-22 10:20
 • #56: Cuối cùng đánh một trận2020-07-22 10:20
 • #57: Tân thế giới2020-07-22 10:20
 • #58: Lĩnh hội2020-07-22 10:20
 • #59: Báo thù2020-07-22 10:20
 • #60: Nghịch Thiên Cải Mệnh (cầu cất chứa)2020-07-22 10:20
 • #61: Đầu hoài (cầu đề cử)2020-07-22 10:21
 • #62: Phi kiếm (cầu cất chứa)2020-07-22 10:21
 • #63: Thiên Thư (cầu đề cử)2020-07-22 10:21
 • #64: Tán công (cầu cất chứa)2020-07-22 10:22
 • #65: Phù Chủng (cầu đề cử)2020-07-22 10:22
 • #66: Truy đuổi chạy trốn (cầu cất chứa)2020-07-22 10:22
 • #67: Thần thông (cầu đề cử)2020-07-22 10:22
 • #68: Trao đổi (cầu cất chứa)2020-07-22 10:22
 • #69: Xích Long Linh Quyết (cầu đề cử)2020-07-22 10:22
 • #70: Tư thế oai hùng (cầu cất chứa)2020-07-22 10:23
 • #71: Lục phủ (cầu đề cử)2020-07-22 10:23
 • #72: Bắt yêu nhớ (cầu cất chứa)2020-07-22 10:23
 • #73: Bách gia Đăng Hỏa (cầu đề cử)2020-07-22 10:23
 • #74: Đồ đệ (cầu cất chứa)2020-07-22 10:24
 • #75: Bốn tiểu (cầu đặt mua! ! )2020-07-22 10:24
 • #76: Thần thông (cầu vé tháng! )2020-07-22 10:24
 • #77: Trời giáng (cầu đặt mua! )2020-07-22 10:25
 • #78: Đấu kiếm (vì utom Ark Et minh chủ hạ! )2020-07-22 10:25
 • #79: Tuyệt vọng (vì utom Ark Et minh chủ hạ! )2020-07-22 10:25
 • #80: Ngũ độc (vì utom Ark Et minh chủ hạ! )2020-07-22 10:25
 • #81: Lão đạo (vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hạ! )2020-07-22 10:26
 • #82: Lẻn vào (vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hạ! )2020-07-22 10:26
 • #83: Yêu kiếm (vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hạ! )2020-07-22 10:26
 • #84: Vân Đài (đồng đều đính 100 thêm càng! )2020-07-22 10:26
 • #85: Ba cười (200 thêm)2020-07-22 10:27
 • #86: Pháp tướng xuất (300 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:27
 • #87: Tiểu Luân Hồi Bàn (400 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:27
 • #88: Miêu Cương (500 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:27
 • #89: Nguyên châu (600 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:28
 • #90: Kiếp số (700 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:28
 • #91: Mặt trời đỏ chân nhân (800 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:28
 • #92: Đoạt vận (900 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:28
 • #93: Giao dịch (1000 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:28
 • #94: Phi kiếm Thông Linh (1100 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:28
 • #95: Kiếm như lôi âm (1200 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:29
 • #96: Đáy biển động phủ (1300 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:29
 • #97: Đông đất đấu pháp bất bại (1400 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:29
 • #98: La Sơn (cầu đặt mua)2020-07-22 10:29
 • #99: Báo thù (1500 bổ, cầu vé tháng)2020-07-22 10:29
 • #100: Kiếp số (Canh [3] cầu đặt mua)2020-07-22 10:30
 • #101: Huyết cổ thần (1600 bổ, cầu vé tháng)2020-07-22 10:30
 • #102: Côn Luân (canh năm cầu đặt mua! ! ! )2020-07-22 10:30
 • #103: Nuốt Thiên Ma Công (cầu vé tháng)2020-07-22 10:30
 • #104: Thiên Cừu (1700 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:30
 • #105: Thi ân (cầu vé tháng)2020-07-22 10:30
 • #106: Thừa lúc long (cầu đặt mua! )2020-07-22 10:30
 • #107: Thuấn sát (cầu vé tháng)2020-07-22 10:31
 • #108: Đấu pháp đối với (1800 thêm, cầu đặt mua)2020-07-22 10:31
 • #109: Kết Đan (cầu vé tháng)2020-07-22 10:31
 • #110: Cơ duyên (cầu đặt mua)2020-07-22 10:31
 • #111: Ẩn cư (cầu vé tháng)2020-07-22 10:32
 • #112: Đại kiếp nạn mở ra (1900 thêm, cầu đặt mua! ! )2020-07-22 10:32
 • #113: Ứng kiếp (cầu vé tháng)2020-07-22 10:32
 • #114: Chân Quân (cầu đặt mua)2020-07-22 10:32
 • #115: Kiếm Phong (cầu vé tháng)2020-07-22 10:32
 • #116: Vấn đáp (2000 bổ, cầu đặt mua a! ! )2020-07-22 10:32
 • #117: Minh Hà (cầu vé tháng)2020-07-22 10:33
 • #118: Huyết Hải (cầu đặt mua)2020-07-22 10:33
 • #119: Đại chiến (cầu vé tháng! )2020-07-22 10:33
 • #120: Nguyên Thần (2100 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:33
 • #121: Ngăn đạo (cầu vé tháng! )2020-07-22 10:33
 • #122: Còn không (cầu đặt mua! )2020-07-22 10:33
 • #123: Nhật ký bản (cầu vé tháng! )2020-07-22 10:34
 • #124: Tính chất đặc biệt (2200 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:34
 • #125: Vụ án (cầu vé tháng! )2020-07-22 10:34
 • #126: Quỷ dị (cầu đặt mua)2020-07-22 10:34
 • #127: Chỗ tốt (cầu vé tháng)2020-07-22 10:35
 • #128: Bí ẩn cơ quan (2300 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:35
 • #129: Cầm kiếm người (cầu vé tháng)2020-07-22 10:35
 • #130: Giới chỉ (cầu đặt mua)2020-07-22 10:35
 • #131: Tiếp xúc (cầu vé tháng)2020-07-22 10:36
 • #132: Phần thứ hai (2400 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:36
 • #133: Suy nghĩ (cầu vé tháng)2020-07-22 10:36
 • #134: Mưa (cầu đặt mua)2020-07-22 10:36
 • #135: Xiềng xích (cầu vé tháng)2020-07-22 10:36
 • #136: Chân chính kinh khủng (2500 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:36
 • #137: Sau lưng chi vật (cầu vé tháng)2020-07-22 10:37
 • #138: Nhanh chân (cầu đặt mua)2020-07-22 10:37
 • #139: Thí nghiệm (cầu vé tháng)2020-07-22 10:37
 • #140: Phương án (2600 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:37
 • #141: Biến cố (cầu vé tháng)2020-07-22 10:37
 • #142: Quỷ dị người (cầu đặt mua)2020-07-22 10:38
 • #143: phản bội loạn (cầu vé tháng)2020-07-22 10:38
 • #144: Toàn diệt (2700 bổ, cầu đặt mua! )2020-07-22 10:38
 • #145: Đồng mộc (cầu vé tháng)2020-07-22 10:38
 • #146: Xem bói căn nguyên (cầu đặt mua)2020-07-22 10:38
 • #147: Giải quyết (cầu vé tháng)2020-07-22 10:38
 • #148: Tập kích (2800 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:38
 • #149: Kinh khủng (cầu vé tháng)2020-07-22 10:39
 • #150: Giao dịch (cầu đặt mua)2020-07-22 10:39
 • #151: Thành công (cầu vé tháng)2020-07-22 10:39
 • #152: Đối kháng (2900 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:40
 • #153: Rời đi cùng trợ giúp (cầu vé tháng)2020-07-22 10:40
 • #154: Kêu gọi (cầu đặt mua)2020-07-22 10:40
 • #155: Danh tự (cầu vé tháng)2020-07-22 10:40
 • #156: Duy tâm tồn tại (3000 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:40
 • #157: Vớt người (cầu vé tháng)2020-07-22 10:40
 • #158: Durling (cầu đặt mua)2020-07-22 10:40
 • #159: Nước suối (cầu vé tháng)2020-07-22 10:41
 • #160: Tập kết (3100 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:41
 • #161: Mộng cảnh chi thành (cầu vé tháng)2020-07-22 10:41
 • #162: Hồ nước (cầu đặt mua)2020-07-22 10:41
 • #163: Đoạt xá (cầu vé tháng)2020-07-22 10:41
 • #164: Tổng kết (3200 bổ, cầu đặt mua)2020-07-22 10:41
 • #165: Kiếp Lực (cầu vé tháng)2020-07-22 10:41
 • #166: Phương thuật (cầu đặt mua)2020-07-22 10:41
 • #167: Cuốn vào (cầu vé tháng)2020-07-22 10:41
 • #168: Con đường (vì dưới ánh trăng Satan minh chủ hạ! )2020-07-22 10:42
 • #169: Tiểu Ai (cầu vé tháng)2020-07-22 10:42
 • #170: Kế hoạch (cầu đặt mua)2020-07-22 10:42
 • #171: Phản công (cầu vé tháng)2020-07-22 10:42
 • #172: Tập kích (vì dưới ánh trăng Satan minh chủ hạ! )2020-07-22 10:42
 • #173: Lặng yên kịch (cầu vé tháng)2020-07-22 10:43
 • #174: Xuất hiện (cầu đặt mua)2020-07-22 10:43
 • #175: Cọ xe (cầu vé tháng)2020-07-22 10:43
 • #176: Đoàn tàu (vì dưới ánh trăng Satan minh chủ hạ! )2020-07-22 10:43
 • #177: Thế giới khác (cầu vé tháng)2020-07-22 10:43
 • #178: Người sống sót (cầu đặt mua)2020-07-22 10:43
 • #179: Nơi trú quân (cầu vé tháng)2020-07-22 10:44
 • #180: Radio (vì @ ta làm người thần @ minh chủ hạ! )2020-07-22 10:44
 • #181: Sâm Lâm (cầu vé tháng)2020-07-22 10:44
 • #182: Đàn sói (cầu đặt mua)2020-07-22 10:44
 • #183: Mượn đường (cầu vé tháng)2020-07-22 10:44
 • #184: Đầu tàu (vì @ ta làm người thần @ minh chủ hạ! )2020-07-22 10:44
 • #185: Đến (cầu vé tháng)2020-07-22 10:44
 • #186: Không khống chế được (cầu đặt mua)2020-07-22 10:44
 • #187: Nguyên do (cầu vé tháng)2020-07-22 10:45
 • #188: Triệu tập (vì @ ta làm người thần @ minh chủ hạ! )2020-07-22 10:45
 • #189: Nguyên sơ quỷ dị (cầu vé tháng)2020-07-22 10:45
 • #190: Không có bản thể (cầu đặt mua)2020-07-22 10:45
 • #191: Chân tướng (cầu vé tháng)2020-07-22 10:45
 • #192: Tuyệt vọng (200 vé tháng thêm càng, cầu vé tháng! )2020-07-22 10:46
 • #193: Hỗn loạn (cầu đặt mua)2020-07-22 10:46
 • #194: Cuối cùng (cầu vé tháng)2020-07-22 10:46
 • #195: Đại La luân hồi (cầu đặt mua)2020-07-22 10:46
 • #196: Bạch Viên (400 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:46
 • #197: Cửu Biến (cầu đặt mua)2020-07-22 10:46
 • #198: Thợ săn (cầu vé tháng)2020-07-22 10:47
 • #199: Mở miệng (cầu đặt mua)2020-07-22 10:47
 • #200: Rời núi (600 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:47
 • #201: Lương Sơn Đạo (cầu đặt mua)2020-07-22 10:47
 • #202: Nữ tử (cầu vé tháng)2020-07-22 10:48
 • #203: Đạo quan (miếu đạo sĩ) (cầu đặt mua)2020-07-22 10:48
 • #204: Hảo yêu quái (800 thêm)2020-07-22 10:48
 • #205: Truy sát (cầu đặt mua)2020-07-22 10:48
 • #206: Điềm lành (cầu vé tháng)2020-07-22 10:49
 • #207: Phá thành (cầu đặt mua)2020-07-22 10:49
 • #208: Ảnh hưởng (1000 thêm, cầu vé tháng)2020-07-22 10:49
 • #209: Sửa đá thành vàng2020-07-22 10:49
 • #210: Chướng Nhãn pháp2020-07-22 10:49
 • #211: Long khí2020-07-22 10:49
 • #212: Chương 212 thần bộ2020-07-22 10:49
 • #213: Thánh chỉ2020-07-22 10:49
 • #214: Vào núi2020-07-22 10:50
 • #215: Đế Lưu Tương2020-07-22 10:50
 • #216: Tiên nhân xuất thủ2020-07-22 10:50
 • #217: Tâm tư2020-07-22 10:50
 • #218: Nương nhờ (51 vui vẻ! )2020-07-22 10:50
 • #219: Kinh Thành2020-07-22 10:50
 • #220: Đăng Tiên sơn (1600 bổ)2020-07-22 10:50
 • #221: Khai Sơn Môn2020-07-22 10:51
 • #222: Ngầm hỏi2020-07-22 10:51
 • #223: Khắc chế2020-07-22 10:51
 • #224: Vào thành2020-07-22 10:51
 • #225: Vây thành2020-07-22 10:51
 • #226: Sử thượng đệ 12020-07-22 10:52
 • #227: Đâm Vương2020-07-22 10:52
 • #228: Hỏi2020-07-22 10:52
 • #229: Ứng đối2020-07-22 10:52
 • #230: Đột phá2020-07-22 10:52
 • #231: Chất vấn2020-07-22 10:53
 • #232: Đối sách2020-07-22 10:53
 • #233: Nam bắc (bái tạ 'Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn.' Bạch Ngân đại minh! ! ! )2020-07-22 10:53
 • #234: Công thành2020-07-22 10:53
 • #235: Cầu khẩn2020-07-22 10:53
 • #236: Tập kích (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:53
 • #237: Luân hồi sắc lệnh2020-07-22 10:53
 • #238: Chuyển thế2020-07-22 10:53
 • #239: Bảy tiễn2020-07-22 10:53
 • #240: Tân thiên (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:54
 • #241: Thế cân bằng2020-07-22 10:54
 • #242: yêu tháng2020-07-22 10:54
 • #243: Đêm trăng tròn2020-07-22 10:54
 • #244: Minh Hà (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:54
 • #245: Bậc thang2020-07-22 10:54
 • #246: Tu chỉnh2020-07-22 10:55
 • #247: Bái phỏng2020-07-22 10:55
 • #248: Theo dõi (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:55
 • #249: Chợ đêm (cảm tạ thay đổi cánh Ác Ma mã giáp minh chủ! )2020-07-22 10:55
 • #250: Bán2020-07-22 10:55
 • #251: Karl2020-07-22 10:56
 • #252: Mấu chốt (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:56
 • #253: Quyết định2020-07-22 10:56
 • #254: Ngủ say2020-07-22 10:56
 • #255: Ác mộng2020-07-22 10:56
 • #256: Quê quán (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:56
 • #257: Nói chuyện với nhau (cầu đặt mua)2020-07-22 10:57
 • #258: Mộng Tưởng Hương (cầu vé tháng)2020-07-22 10:57
 • #259: Ấn Ký (cầu đặt mua)2020-07-22 10:57
 • #260: Giao dịch (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:57
 • #261: Đi săn2020-07-22 10:57
 • #262: Nguy hiểm2020-07-22 10:57
 • #263: Xử trí2020-07-22 10:58
 • #264: Hỏi (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ)2020-07-22 10:58
 • #265: Tụ hội2020-07-22 10:58
 • #266: Tốt nghiệp2020-07-22 10:58
 • #267: Tam giai (cầu đặt mua)2020-07-22 10:58
 • #268: Tranh đoạt (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ! )2020-07-22 10:59
 • #269: Bóp chết2020-07-22 10:59
 • #270: Vượt qua (cầu đặt mua)2020-07-22 10:59
 • #271: Bị nốc-ao (cầu vé tháng)2020-07-22 10:59
 • #272: Đi xa (vì Hồ Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. Bạch Ngân minh hạ)2020-07-22 10:59
 • #273: Derain2020-07-22 10:59
 • #274: Vương quá lớn tiệc2020-07-22 10:59
 • #275: Kẻ tập kích2020-07-22 10:59
 • #276: Bạo tạc (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:00
 • #277: Tìm kiếm2020-07-22 11:00
 • #278: Cạm bẫy (cầu đặt mua)2020-07-22 11:00
 • #279: Ngân Kiếm sĩ (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:00
 • #280: Sa đọa giả (cầu vé tháng)2020-07-22 11:00
 • #281: Hỏi2020-07-22 11:00
 • #282: Mệnh Vận cùng ảnh hưởng2020-07-22 11:00
 • #283: Tin tức2020-07-22 11:01
 • #284: Ác linh cốc2020-07-22 11:01
 • #285: Tiến nhập2020-07-22 11:01
 • #286: Tạm thời phi kiếm2020-07-22 11:01
 • #287: Chảy máu (cầu đặt mua)2020-07-22 11:01
 • #288: Giao dịch (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:01
 • #289: Gặp nạn2020-07-22 11:01
 • #290: Đánh lén (cầu vé tháng! )2020-07-22 11:01
 • #291: Nhà khoa học2020-07-22 11:02
 • #292: Vận rủi Thuật Sĩ2020-07-22 11:02
 • #293: Lẻn vào2020-07-22 11:02
 • #294: Đến nơi2020-07-22 11:02
 • #295: Nghiền chết2020-07-22 11:02
 • #296: Quét ngang2020-07-22 11:02
 • #297: Chủ nhân2020-07-22 11:02
 • #298: Đổi mới2020-07-22 11:03
 • #299: Chủ tịch quốc hội2020-07-22 11:03
 • #300: Bất Hủ Giả (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:03
 • #301: Gặp mặt2020-07-22 11:03
 • #302: Trở về2020-07-22 11:03
 • #303: Kiếp số2020-07-22 11:03
 • #304: Dị biến (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:04
 • #305: Hội đàm2020-07-22 11:04
 • #306: Hiệp nghị2020-07-22 11:04
 • #307: Săn bắn2020-07-22 11:04
 • #308: Bản thể (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:04
 • #309: Bất Hủ2020-07-22 11:04
 • #310: Vũ Thần2020-07-22 11:04
 • #311: Kinh mạch2020-07-22 11:04
 • #312: Bỗng nhiên Phi Long (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:05
 • #313: Khảo thí2020-07-22 11:05
 • #314: Trà Hoàn Tử2020-07-22 11:05
 • #315: Chuyển gạch2020-07-22 11:05
 • #316: Kỳ thi Đại Học2020-07-22 11:06
 • #317: Cơ giáp2020-07-22 11:06
 • #318: Nhập học2020-07-22 11:06
 • #319: Cá ướp muối2020-07-22 11:06
 • #320: Đại Cầm Nã Thủ2020-07-22 11:06
 • #321: Đánh nhau2020-07-22 11:06
 • #322: Giải thi đấu2020-07-22 11:07
 • #323: Người quen2020-07-22 11:07
 • #324: 0 mạnh mẽ2020-07-22 11:07
 • #325: Chuyển trường học2020-07-22 11:07
 • #326: Vũ Thần khu2020-07-22 11:07
 • #327: Nhìn qua cửa đao2020-07-22 11:08
 • #328: Ra biên2020-07-22 11:08
 • #329: Đại Uy Thiên Long2020-07-22 11:08
 • #330: 8 cường2020-07-22 11:08
 • #331: Tiền thưởng đúng chỗ2020-07-22 11:08
 • #332: Trận chung kết2020-07-22 11:09
 • #333: Gặp ngăn2020-07-22 11:09
 • #334: 5 con đường2020-07-22 11:09
 • #335: Địa giấu2020-07-22 11:09
 • #336: Một đánh năm (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh! )2020-07-22 11:10
 • #337: Đặc biệt chiêu (cầu vé tháng)2020-07-22 11:10
 • #338: Phản kháng2020-07-22 11:10
 • #339: Trộm hỏa người2020-07-22 11:11
 • #340: Nhập học2020-07-22 11:11
 • #341: Tu luyện khoang thuyền2020-07-22 11:11
 • #342: Cơ giáp võ học2020-07-22 11:11
 • #343: Võ sư2020-07-22 11:11
 • #344: Kinh mạch2020-07-22 11:12
 • #345: 5 đạo2020-07-22 11:12
 • #346: Cấm kỵ võ học2020-07-22 11:12
 • #347: Cạm bẫy2020-07-22 11:12
 • #348: Bạch Hổ xuất (vì tử thiên. An quế tư minh chủ hạ! )2020-07-22 11:12
 • #349: Tay không2020-07-22 11:12
 • #350: Xin lỗi2020-07-22 11:12
 • #351: Từng người2020-07-22 11:12
 • #352: Thực tập (vì tử thiên. An quế tư minh chủ hạ! )2020-07-22 11:13
 • #353: Tập kích2020-07-22 11:13
 • #354: Bệnh viện2020-07-22 11:13
 • #355: Cứ điểm2020-07-22 11:13
 • #356: Chém giết (vì tử thiên. An quế tư minh chủ hạ! )2020-07-22 11:13
 • #357: Phế đi2020-07-22 11:13
 • #358: Nhiệm vụ2020-07-22 11:13
 • #359: Bắt cóc tống tiền2020-07-22 11:14
 • #360: Tổng tiến công (vì yên tĩnh Thất Công Tử ngưng An minh chủ hạ! )2020-07-22 11:14
 • #361: Lui lại2020-07-22 11:14
 • #362: Tai nạn2020-07-22 11:14
 • #363: Cấp năm Bất Hủ2020-07-22 11:15
 • #364: Tuyệt vọng (vì yên tĩnh Thất Công Tử ngưng An minh chủ hạ! )2020-07-22 11:15
 • #365: Cải trang2020-07-22 11:15
 • #366: Tụ biến chưởng2020-07-22 11:15
 • #367: Tổng Tư Lệnh2020-07-22 11:15
 • #368: Bắt (vì yên tĩnh 7 công tử ngưng An minh chủ hạ)2020-07-22 11:15
 • #369: Cứu viện2020-07-22 11:16
 • #370: Cầm quyền2020-07-22 11:16
 • #371: Đại lão2020-07-22 11:16
 • #372: Tế tự (vì thư hữu 150427090350569 minh chủ hạ! )2020-07-22 11:16
 • #373: Nằm vùng2020-07-22 11:16
 • #374: Huyết nhục chi môn2020-07-22 11:16
 • #375: Hô Phong2020-07-22 11:17
 • #376: Cấp sáu (vì thư hữu 150427090350569 minh chủ hạ! )2020-07-22 11:17
 • #377: Tác giả2020-07-22 11:17
 • #378: Làm thơ2020-07-22 11:17
 • #379: Phòng bệnh2020-07-22 11:17
 • #380: Khảo thí (vì thư hữu 150427090350569 minh chủ hạ! )2020-07-22 11:17
 • #381: Góc độ2020-07-22 11:17
 • #382: Chính thức2020-07-22 11:18
 • #383: Hồ sơ (vì sách bạch y minh chủ hạ! )2020-07-22 11:18
 • #384: Kế hoạch lớn2020-07-22 11:18
 • #385: Điêu khắc2020-07-22 11:19
 • #386: Bản thảo2020-07-22 11:19
 • #387: Nhuyễn Trùng (vì sách bạch y minh chủ hạ! )2020-07-22 11:19
 • #388: Sinh mệnh lực2020-07-22 11:19
 • #389: Nghiên cứu2020-07-22 11:19
 • #390: Xét duyệt2020-07-22 11:20
 • #391: Cũng án (vì sách bạch y minh chủ hạ! )2020-07-22 11:20
 • #392: Thị trấn nhỏ2020-07-22 11:20
 • #393: Bình thường2020-07-22 11:20
 • #394: Ảo giác2020-07-22 11:20
 • #395: Tôn danh (vì về lại minh chủ hạ! )2020-07-22 11:20
 • #396: Phản công2020-07-22 11:21
 • #397: Hắc tằm2020-07-22 11:21
 • #398: Điên cuồng2020-07-22 11:21
 • #399: An dưỡng (vì về lại minh chủ hạ! )2020-07-22 11:21
 • #400: Xuất bản2020-07-22 11:22
 • #401: Cạm bẫy2020-07-22 11:22
 • #402: Thái Cổ2020-07-22 11:22
 • #403: Trục Phong (vì về lại minh chủ hạ! )2020-07-22 11:22
 • #404: Đào thoát2020-07-22 11:22
 • #405: Tù binh2020-07-22 11:22
 • #406: Triệu hoán2020-07-22 11:22
 • #407: Môn Chi Ấn Ký (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:23
 • #408: Biên soạn2020-07-22 11:23
 • #409: Kỳ ngộ2020-07-22 11:23
 • #410: Thiên Khải2020-07-22 11:23
 • #411: Tập kích (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:23
 • #412: Bồi dưỡng2020-07-22 11:23
 • #413: Đồng hành2020-07-22 11:24
 • #414: Lạc hướng2020-07-22 11:24
 • #415: Vô Danh đảo (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:24
 • #416: Thần danh2020-07-22 11:24
 • #417: Tín đồ2020-07-22 11:24
 • #418: Đến2020-07-22 11:25
 • #419: Ô nhiễm2020-07-22 11:25
 • #420: Huấn luyện2020-07-22 11:25
 • #421: Đi vào giấc mộng2020-07-22 11:25
 • #422: Truyền kỳ2020-07-22 11:25
 • #423: Kêu gọi (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:25
 • #424: Cấm kỵ2020-07-22 11:25
 • #425: Từng người2020-07-22 11:26
 • #426: Liên tưởng2020-07-22 11:26
 • #427: Nghĩ cách cứu viện (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:26
 • #428: Bưu kiện2020-07-22 11:26
 • #429: Dân du cư2020-07-22 11:26
 • #430: Thay thế2020-07-22 11:26
 • #431: Nhận lời2020-07-22 11:27
 • #432: Mù quáng si ngu2020-07-22 11:27
 • #433: Nhật ký2020-07-22 11:27
 • #434: Xem2020-07-22 11:27
 • #435: Thâm hải2020-07-22 11:27
 • #436: Cầu trợ2020-07-22 11:28
 • #437: Chương 438 vây công2020-07-22 11:28
 • #438: Tiếp viện2020-07-22 11:28
 • #439: Đã tìm đến2020-07-22 11:29
 • #440: Nội chiến2020-07-22 11:29
 • #441: Tiểu điếm2020-07-22 11:29
 • #442: Vây quét2020-07-22 11:29
 • #443: Xuất hiện2020-07-22 11:29
 • #444: Cấm chú (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu thêm càng)2020-07-22 11:29
 • #445: Hậu quả2020-07-22 11:29
 • #446: Áp chế2020-07-22 11:30
 • #447: Đăng thần2020-07-22 11:30
 • #448: Ứng đối (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:30
 • #449: Sắp2020-07-22 11:30
 • #450: Điên cuồng2020-07-22 11:31
 • #451: Phi thăng2020-07-22 11:31
 • #452: Nga thay đổi (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:31
 • #453: Nửa điên2020-07-22 11:31
 • #454: Biến hóa2020-07-22 11:31
 • #455: Mò cá2020-07-22 11:32
 • #456: Làng chài (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:32
 • #457: Nhạc Sơn2020-07-22 11:32
 • #458: Tiểu Lâu2020-07-22 11:33
 • #459: Đệ tử2020-07-22 11:33
 • #460: Sợ hãi (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:33
 • #461: Chiến đấu2020-07-22 11:33
 • #462: Xuất hiện2020-07-22 11:33
 • #463: Tâm ma2020-07-22 11:33
 • #464: Quỷ Linh (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:34
 • #465: Bí ẩn2020-07-22 11:34
 • #466: Thăm dò2020-07-22 11:34
 • #467: Dừng lại2020-07-22 11:34
 • #468: Đáng sợ (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:34
 • #469: Đệ tử2020-07-22 11:35
 • #470: Đi đến2020-07-22 11:35
 • #471: Nghe nói2020-07-22 11:35
 • #472: Nghiền ép (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:35
 • #473: Tiến nhập2020-07-22 11:35
 • #474: Lừa gạt2020-07-22 11:35
 • #475: Xuất hiện2020-07-22 11:35
 • #476: Chiến đấu (tốt nhất Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:35
 • #477: Mộng tưởng2020-07-22 11:36
 • #478: Trở về vị trí cũ2020-07-22 11:36
 • #479: Đại La2020-07-22 11:36
 • #480: Thiên Khải (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:36
 • #481: Cứu vớt2020-07-22 11:37
 • #482: Trọng bố trí2020-07-22 11:37
 • #483: Chìm nghỉm2020-07-22 11:37
 • #484: Hơi nước (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:37
 • #485: Kêu gọi2020-07-22 11:38
 • #486: Gặp ma2020-07-22 11:38
 • #487: Trầm xuống2020-07-22 11:38
 • #488: Xuất sắc người (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu thêm càng)2020-07-22 11:38
 • #489: Xuyên qua2020-07-22 11:39
 • #490: Gặp mặt2020-07-22 11:39
 • #491: Di tích2020-07-22 11:39
 • #492: Tật bệnh (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:39
 • #493: Truyền bá2020-07-22 11:39
 • #494: Tĩnh mịch2020-07-22 11:39
 • #495: Gương mặt2020-07-22 11:40
 • #496: Cạm bẫy (thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh)2020-07-22 11:40
 • #497: Tiêu vong2020-07-22 11:40
 • #498: Sâm la2020-07-22 11:40
 • #499: Đại kết cục2020-07-22 11:41
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Trùng Sinh Chi Không Gian Thần Phù

THUYS♥️

Ta Đoạt Xá Đế Vương

TiKay

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Leave a Reply