Huyền Nghi

Địa Sư Hậu Duệ

Địa Sư Hậu Duệ

Ta là một tên Âm Dương Sư , cả đời gặp sự tình , thần bí mà không thể tưởng tượng .

Bởi vì cái gọi là: Nghèo toán mệnh , giàu thắp hương , điên điên đảo ngược lại hỏi âm dương . Thần linh nghe xử sư mộc nghe tượng , mạch Long Thần nghe âm dương .

Bói toán thiên hạ thương sinh , quẻ trắc cát hung hoạ phúc , mắt nhận thức giang sơn mạch , thiết khẩu trực đoạn , tế thế độ nhân , du tẩu âm dương lưỡng giới .

Hôm nay , vì mọi người giảng thuật một đoạn ta hành tẩu giang hồ kinh lịch những kỳ văn đó kinh lịch …

Hy vọng ca ca, tỷ tỷ ưa thích và vote truyện!!!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phan Biển Căn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Âm dương sử bán tiên2023-10-09 06:22
 • #2: Chương 2: Dưỡng long địa2023-10-09 06:23
 • #3: Chương 3: Quỷ thôn2023-10-09 06:23
 • #4: Chương 4: Quỷ dị đồng hành người2023-10-09 06:23
 • #5: Chương 5: Hung trạch2023-10-09 06:23
 • #6: Chương 6: Hung linh2023-10-09 06:23
 • #7: Chương 7: Xem phong thủy2023-10-09 06:23
 • #8: Chương 8: Hung trạch lai lịch2023-10-09 06:23
 • #9: Chương 9: Nhị di náo hung2023-10-09 06:23
 • #10: Chương 10: Đánh cược ăn phân2023-10-09 06:23
 • #11: Chương 11: Heo thắt cổ2023-10-09 06:23
 • #12: Chương 12: Lầu các2023-10-09 06:23
 • #13: Chương 13: Đêm kinh hồn2023-10-09 06:23
 • #14: Chương 14: Ba cỗ thi thể2023-10-09 06:24
 • #15: Chương 15: Quỷ nhập vào người2023-10-09 06:24
 • #16: Chương 16: Quỷ thần trừng phạt2023-10-09 06:24
 • #17: Chương 17: Ở phía dưới ăn phân2023-10-09 06:24
 • #18: Chương 18: Phun phân2023-10-09 06:24
 • #19: Chương 19: Bạch Hổ há mồm2023-10-09 06:24
 • #20: Chương 20: Âm Dương Nhãn2023-10-09 06:24
 • #21: Chương 21: Ngươi ăn qua phân2023-10-09 06:24
 • #22: Chương 22: Trường học ma quỷ lộng hành2023-10-09 06:24
 • #23: Chương 23: Thủy quỷ vào mộng2023-10-09 06:24
 • #24: Chương 24: Thủy quỷ vào mộng (hai)2023-10-09 06:24
 • #25: Chương 25: Dạ thám hồ nhân tạo2023-10-09 06:24
 • #26: Chương 26: Dạ thám hồ nhân tạo (hai)2023-10-09 06:24
 • #27: Chương 27: Địa lao cục2023-10-09 06:24
 • #28: Chương 28: Vạn vạn không nghĩ đến2023-10-09 06:24
 • #29: Chương 29: Giải oán2023-10-09 06:25
 • #30: Chương 30: Cuối cùng tâm nguyện2023-10-09 06:25
 • #31: Chương 31: Lòng tốt không có tốt báo2023-10-09 06:25
 • #32: Chương 32: Khó lòng giãi bày2023-10-09 06:25
 • #33: Chương 33: Để cho thi thể sống lại2023-10-09 06:25
 • #34: Chương 34: Trá thi2023-10-09 06:25
 • #35: Chương 35: Hận này liên tục vô tuyệt kỳ2023-10-09 06:25
 • #36: Chương 36: Gia gia điện thoại gọi đến2023-10-09 06:25
 • #37: Chương 37: Thần bí cản thi nhân2023-10-09 06:25
 • #38: Chương 38: Giấy vàng lót đường2023-10-09 06:25
 • #39: Chương 39: Quỷ dị tử trạng2023-10-09 06:25
 • #40: Chương 40: Tác hồn võng , tán phách châm2023-10-09 06:25
 • #41: Chương 41: Hộ quốc thuật2023-10-09 06:25
 • #42: Chương 42: Trảm long vong thanh2023-10-09 06:26
 • #43: Chương 43: Cửu Tinh Cung2023-10-09 06:26
 • #44: Chương 44: Xem tướng2023-10-09 06:26
 • #45: Chương 45: Đại sư2023-10-09 06:26
 • #46: Chương 46: Náo hung2023-10-09 06:26
 • #47: Chương 47: Nửa đêm quỷ đùng đùng2023-10-09 06:26
 • #48: Chương 48: Thanh âm này sẽ ghiền2023-10-09 06:26
 • #49: Chương 49: Yếm thắng thuật2023-10-09 06:26
 • #50: Chương 50: Âm dương Địa sư2023-10-09 06:26
 • #51: Chương 51: Đi Nam Xương2023-10-09 06:26
 • #52: Chương 52: Tự tin Lý Mẫn2023-10-09 06:26
 • #53: Chương 53: Kinh khủng một trăm lẻ bốn phòng ngủ (một)2023-10-09 06:26
 • #54: Chương 54: Kinh khủng một trăm lẻ bốn phòng ngủ (hai)2023-10-09 06:26
 • #55: Chương 55: Thần toán mù2023-10-09 06:26
 • #56: Chương 56: Trần Nhị Cẩu2023-10-09 06:26
 • #57: Chương 57: Đã lâu ấm áp2023-10-09 06:27
 • #58: Chương 58: Tường đều nâng không yên2023-10-09 06:27
 • #59: Chương 59: Bói quẻ2023-10-09 06:27
 • #60: Chương 60: Vu Phù2023-10-09 06:27
 • #61: Chương 61: Địa ngục luyện quỷ phù2023-10-09 06:27
 • #62: Chương 62: Địa ngục luyện quỷ phù (hai)2023-10-09 06:27
 • #63: Chương 63: Bày sạp đoán mệnh2023-10-09 06:27
 • #64: Chương 64: Sống uổng phí nhi2023-10-09 06:27
 • #65: Chương 65: Giao hữu không cẩn thận2023-10-09 06:27
 • #66: Chương 66: Xấu hổ mất mặt2023-10-09 06:27
 • #67: Chương 67: Đình thi tam sát2023-10-09 06:27
 • #68: Chương 68: Đình thi tam sát (hai)2023-10-09 06:27
 • #69: Chương 69: Oán Linh2023-10-09 06:27
 • #70: Chương 70: Thỉnh Thần2023-10-09 06:28
 • #71: Chương 71: Trần Nhị Cẩu yêu cầu2023-10-09 06:28
 • #72: Chương 72: Angelababy2023-10-09 06:28
 • #73: Chương 73: Một nắm gạo ân , một đấu gạo thù2023-10-09 06:28
 • #74: Chương 74: Hồi sát2023-10-09 06:28
 • #75: Chương 75: Mặt quỷ2023-10-09 06:28
 • #76: Chương 76: Trá thi2023-10-09 06:28
 • #77: Chương 77: Đấu thi2023-10-09 06:28
 • #78: Chương 78: Vong hồn trở lại2023-10-09 06:28
 • #79: Chương 79: Đạo lý2023-10-09 06:28
 • #80: Chương 80: Báo oan lệnh2023-10-09 06:28
 • #81: Chương 81: Thấy tiền sáng mắt2023-10-09 06:28
 • #82: Chương 82: Hắc miêu2023-10-09 06:28
 • #83: Chương 83: Hắc miêu lấy mạng2023-10-09 06:28
 • #84: Chương 84: Treo ở trên cây chết mèo2023-10-09 06:28
 • #85: Chương 85: Mèo Cổ2023-10-09 06:29
 • #86: Chương 86: Hắn tới2023-10-09 06:29
 • #87: Chương 87: Trần Nhị Cẩu tay nghề2023-10-09 06:29
 • #88: Chương 88: Nhị Cẩu mất tích2023-10-09 06:29
 • #89: Chương 89: Ẩn trốn thuật2023-10-09 06:29
 • #90: Chương 90: Nói phải trái (một)2023-10-09 06:29
 • #91: Chương 91: Nói phải trái (hai)2023-10-09 06:29
 • #92: Chương 92: Kinh thiên phát hiện2023-10-09 06:29
 • #93: Chương 93: Kinh thiên phát hiện (hai)2023-10-09 06:29
 • #94: Chương 94: Xảy ra chuyện lớn2023-10-09 06:29
 • #95: Chương 95: Kinh khủng hiện trường2023-10-09 06:29
 • #96: Chương 96: Cương thi2023-10-09 06:29
 • #97: Chương 97: Bị trò cười2023-10-09 06:29
 • #98: Chương 98: Xinh đẹp Angel2023-10-09 06:30
 • #99: Chương 99: Cười đến chết mới thôi2023-10-09 06:30
 • #100: Chương 100: Hung thủ2023-10-09 06:30
 • #101: Chương 101: Không tưởng được2023-10-09 06:30
 • #102: Chương 102: Thẩm vấn2023-10-09 06:30
 • #103: Chương 103: Thẩm vấn (hai)2023-10-09 06:30
 • #104: Chương 104: Phát điên2023-10-09 06:30
 • #105: Chương 105: Ngươi thật đáng thương2023-10-09 06:30
 • #106: Chương 106: Dưỡng thi2023-10-09 06:30
 • #107: Chương 107: Vương hiệu trưởng thỉnh cầu2023-10-09 06:30
 • #108: Chương 108: Mạo hiểm 1 thử2023-10-09 06:30
 • #109: Chương 109: Thi động2023-10-09 06:30
 • #110: Chương 110: Quỷ Hỏa2023-10-09 06:31
 • #111: Chương 111: Lục Cương2023-10-09 06:31
 • #112: Chương 112: Đấu cương thi2023-10-09 06:31
 • #113: Chương 113: Ruột gan đứt từng khúc2023-10-09 06:31
 • #114: Chương 114: Gây thêm rắc rối2023-10-09 06:31
 • #115: Chương 115: Nghiên cứu muội ngươi2023-10-09 06:31
 • #116: Chương 116: Đánh cuộc2023-10-09 06:31
 • #117: Chương 117: Lão già kia2023-10-09 06:31
 • #118: Chương 118: Có đi mà không có về2023-10-09 06:31
 • #119: Chương 119: Đại sư , bảo vệ ta2023-10-09 06:31
 • #120: Chương 120: Cương thi xuất động2023-10-09 06:31
 • #121: Chương 121: Lục đinh lục giáp trận2023-10-09 06:31
 • #122: Chương 122: Nước tiểu đồng tử2023-10-09 06:31
 • #123: Chương 123: Báo ứng2023-10-09 06:31
 • #124: Chương 124: Ngươi là ta anh ruột2023-10-09 06:32
 • #125: Chương 125: Điền tể hạ tràng2023-10-09 06:32
 • #126: Chương 126: Nói lời từ biệt2023-10-09 06:32
 • #127: Chương 127: Diệt cương trước2023-10-09 06:32
 • #128: Chương 128: Đề yêu cầu2023-10-09 06:32
 • #129: Chương 129: Định thi đinh2023-10-09 06:32
 • #130: Chương 130: 6 đinh 6 giáp kỳ môn trận2023-10-09 06:32
 • #131: Chương 131: Mặt trời2023-10-09 06:32
 • #132: Chương 132: Dạ du thần2023-10-09 06:32
 • #133: Chương 133: Người anh em , cho ta ký cái tên thôi2023-10-09 06:32
 • #134: Chương 134: Dương Sai2023-10-09 06:32
 • #135: Chương 135: Âm ty phạt ác lệnh2023-10-09 06:32
 • #136: Chương 136: Thiên đạo Tiên pháp2023-10-09 06:32
 • #137: Chương 137: Lên xe màu đen2023-10-09 06:32
 • #138: Chương 138: Dẫn hồn kinh2023-10-09 06:32
 • #139: Chương 139: Dưới núi không đường2023-10-09 06:33
 • #140: Chương 140: Âm ty Địa Phủ2023-10-09 06:33
 • #141: Chương 141: Đưa đò Hoàng Tuyền câu hồn thuật2023-10-09 06:33
 • #142: Chương 142: Chúng ta chết ?2023-10-09 06:33
 • #143: Chương 143: Mạnh bà2023-10-09 06:33
 • #144: Chương 144: Quái hòa thượng2023-10-09 06:33
 • #145: Chương 145: Ác quỷ2023-10-09 06:33
 • #146: Chương 146: Đấu tàn nhẫn2023-10-09 06:33
 • #147: Chương 147: Gặp lại điền tể2023-10-09 06:33
 • #148: Chương 148: Xui xẻo điền tể2023-10-09 06:33
 • #149: Chương 149: Quỷ Môn quan2023-10-09 06:33
 • #150: Chương 150: Hồi dương2023-10-09 06:33
 • #151: Chương 151: Đi xa2023-10-09 06:33
 • #152: Chương 152: Tỳ hưu nuốt tài cục2023-10-09 06:33
 • #153: Chương 153: Tỳ hưu nuốt tài (hai)2023-10-09 06:34
 • #154: Chương 154: Lão đại gia2023-10-09 06:34
 • #155: Chương 155: Chuyện cũ năm xưa2023-10-09 06:34
 • #156: Chương 156: Tiên gia đến cửa2023-10-09 06:34
 • #157: Chương 157: Thổ địa công2023-10-09 06:34
 • #158: Chương 158: Trương gia phúc đức căn nguyên2023-10-09 06:34
 • #159: Chương 159: Luân hồi là vì cái gì ?2023-10-09 06:34
 • #160: Chương 160: Gần Chương2023-10-09 06:34
 • #161: Chương 161: Đồng hành người2023-10-09 06:34
 • #162: Chương 162: Sờ kim giáo úy2023-10-09 06:34
 • #163: Chương 163: Dê con quỳ nhũ huyệt2023-10-09 06:34
 • #164: Chương 164: Địa chủ ông chủ2023-10-09 06:34
 • #165: Chương 165: Dã quỷ lĩnh2023-10-09 06:34
 • #166: Chương 166: Quỷ khí trời2023-10-09 06:34
 • #167: Chương 167: Tiểu quỷ2023-10-09 06:35
 • #168: Chương 168: Quỷ Thị2023-10-09 06:35
 • #169: Chương 169: Xông Quỷ Thị2023-10-09 06:35
 • #170: Chương 170: Quỷ Thị khất cái2023-10-09 06:35
 • #171: Chương 171: Quỷ Linh thông2023-10-09 06:35
 • #172: Chương 172: Kiếm tiền2023-10-09 06:35
 • #173: Chương 173: Bán thuốc2023-10-09 06:35
 • #174: Chương 174: Mua tin tức2023-10-09 06:35
 • #175: Chương 175: Chính nghĩa ý nghĩa2023-10-09 06:35
 • #176: Chương 176: Tu miếu2023-10-09 06:35
 • #177: Chương 177: Lão thái bà2023-10-09 06:35
 • #178: Chương 178: Thiết Bản Quỷ2023-10-09 06:35
 • #179: Chương 179: Phá cửa2023-10-09 06:35
 • #180: Chương 180: Cắn chân2023-10-09 06:36
 • #181: Chương 181: Linh cân đỉnh2023-10-09 06:36
 • #182: Chương 182: Cứu tinh2023-10-09 06:36
 • #183: Chương 183: Lại gia thôn lai lịch2023-10-09 06:36
 • #184: Chương 184: Thần tiên gia2023-10-09 06:36
 • #185: Chương 185: Quỷ nhập vào người Lý Đại Ngưu2023-10-09 06:36
 • #186: Chương 186: Mất tích2023-10-09 06:36
 • #187: Chương 187: Lai Hà Lý2023-10-09 06:36
 • #188: Chương 188: Ngũ hành hộ pháp trấn2023-10-09 06:36
 • #189: Chương 189: Trấn đài sau Lý Đại Ngưu2023-10-09 06:36
 • #190: Chương 190: Ném hồn2023-10-09 06:36
 • #191: Chương 191: Chiêu hồn2023-10-09 06:36
 • #192: Chương 192: Người sinh2023-10-09 06:36
 • #193: Chương 193: Cửu Tằng Linh Cốt Tháp2023-10-09 06:36
 • #194: Chương 194: Người sinh họa2023-10-09 06:36
 • #195: Chương 195: Mắt trận2023-10-09 06:37
 • #196: Chương 196: Da người tà trụ2023-10-09 06:37
 • #197: Chương 197: Ngũ hành chi lý2023-10-09 06:37
 • #198: Chương 198: Chỉ mong đây là ngươi tốt nhất kết cục2023-10-09 06:37
 • #199: Chương 199: Có người?2023-10-09 06:37
 • #200: Chương 200: Miêu Dung Bà2023-10-09 06:37
 • #201: Chương 201: Miêu Dung Bà (hai)2023-10-09 06:37
 • #202: Chương 202: Cải tiến bản Lục Đinh Lục Giáp trận2023-10-09 06:37
 • #203: Chương 203: Thế ngoại đào nguyên2023-10-09 06:37
 • #204: Chương 204: Thế ngoại đào nguyên (hai)2023-10-09 06:37
 • #205: Thứ Chương 205: Thế ngoại đào nguyên (ba)2023-10-09 06:37
 • #206: Chương 206: Nơi nào là quỷ thôn?2023-10-09 06:37
 • #207: Chương 207: Trong thôn thỉnh thoảng thấy người quen cũ2023-10-09 06:37
 • #208: Chương 208: Phá thân phận2023-10-09 06:37
 • #209: Chương 209: Ân công2023-10-09 06:38
 • #210: Chương 210: Lai Hà Lý lai lịch2023-10-09 06:38
 • #211: Chương 211: Doãn Duyệt2023-10-09 06:38
 • #212: Chương 212: Thị phi đúng sai2023-10-09 06:38
 • #213: Chương 213: Thị phi đúng sai (hai)2023-10-09 06:38
 • #214: Chương 214: Thương Long đài2023-10-09 06:38
 • #215: Chương 215: Chiêu quỷ2023-10-09 06:38
 • #216: Chương 216: Thanh Long môn2023-10-09 06:38
 • #217: Chương 217: Thanh hồ2023-10-09 06:38
 • #218: Chương 218: Mở cửa2023-10-09 06:38
 • #219: Chương 119: Hành Thi2023-10-09 06:38
 • #220: Chương 220: Dưỡng thi2023-10-09 06:38
 • #221: Chương 221: Bảo rương2023-10-09 06:38
 • #222: Chương 222: Sinh tế đàn2023-10-09 06:38
 • #223: Chương 223: Sinh tế2023-10-09 06:39
 • #224: Chương 224: Đáng thương tế phẩm2023-10-09 06:39
 • #225: Chương 225: Bàn Tử đâu?2023-10-09 06:39
 • #226: Chương 226: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ2023-10-09 06:39
 • #227: Chương 227: Mê hồn2023-10-09 06:39
 • #228: Chương 228: Thề2023-10-09 06:39
 • #229: Chương 229: Thiên phá2023-10-09 06:39
 • #230: Chương 230: Nhân từ2023-10-09 06:39
 • #231: Chương 231: Tiên nữ2023-10-09 06:39
 • #232: Chương 232: Nữ Nhi Quốc2023-10-09 06:39
 • #233: Chương 233: Huyễn cảnh?2023-10-09 06:39
 • #234: Chương 234: Huyền Vũ trấn2023-10-09 06:39
 • #235: Chương 235: Phá trận kế sách2023-10-09 06:39
 • #236: Chương 236: Văn minh xem cầu2023-10-09 06:40
 • #237: Chương 237: Thạch thất2023-10-09 06:40
 • #238: Chương 238: Kim Điểu2023-10-09 06:40
 • #239: Chương 239: Chu Tước trấn2023-10-09 06:40
 • #240: Chương 240: Tào Tháo tặng Kim2023-10-09 06:40
 • #241: Chương 241: Hư không một trận2023-10-09 06:40
 • #242: Chương 242: Âm binh quỷ tướng quá cảnh2023-10-09 06:40
 • #243: Chương 243: Vũ Vương Quỷ Phủ2023-10-09 06:40
 • #244: Chương 244: Bị lừa2023-10-09 06:40
 • #245: Chương 245: Tào Tháo quỷ kế2023-10-09 06:40
 • #246: Chương 246: Hoàng Tuyền chỗ2023-10-09 06:40
 • #247: Chương 247: Cửa vào2023-10-09 06:40
 • #248: Chương 248: Trung Tà2023-10-09 06:40
 • #249: Chương 249: Quỷ trích mắt2023-10-09 06:40
 • #250: Chương 250: Vong Xuyên Hà2023-10-09 06:41
 • #251: Chương 251: Âm Phủ người quen2023-10-09 06:41
 • #252: Chương 252: Các ngươi là ai?2023-10-09 06:41
 • #253: Chương 253: Quỷ Thành2023-10-09 06:41
 • #254: Chương 254: Vũ Vương cung2023-10-09 06:41
 • #255: Chương 255: Có người2023-10-09 06:41
 • #256: Chương 256: Tào Tháo2023-10-09 06:41
 • #257: Chương 257: Trăm năm chuyện cũ2023-10-09 06:41
 • #258: Chương 258: Sách cổ2023-10-09 06:41
 • #259: Chương 259: Phủ người tới2023-10-09 06:41
 • #260: Chương 260: Thiên cơ2023-10-09 06:41
 • #261: Chương 261: Tam Xích Hành2023-10-09 06:41
 • #262: Chương 262: Thu hoạch2023-10-09 06:41
 • #263: Chương 263: Ta có thể bảo hộ các ngươi2023-10-09 06:42
 • #264: Chương 264: Thiên chi pháp2023-10-09 06:42
 • #265: Chương 265: Tiên Kinh phái2023-10-09 06:42
 • #266: Chương 266: Qua Bắc Kinh2023-10-09 06:42
 • #267: Chương 267: Tà Thần2023-10-09 06:42
 • #268: Chương 268: Đồng hành cao nhân2023-10-09 06:42
 • #269: Chương 269: Thường Tiên sinh đấu pháp2023-10-09 06:42
 • #270: Chương 270: Để vãn bối bên trên2023-10-09 06:42
 • #271: Chương 271: Ngươi còn không có trốn a?2023-10-09 06:42
 • #272: Chương 272: Tọa Đường lão quỷ2023-10-09 06:42
 • #273: Chương 273: Lễ vật2023-10-09 06:42
 • #274: Chương 274: Âm dương đại hội2023-10-09 06:42
 • #275: Chương 275: Không có từng có được qua , liền không gọi mất đi2023-10-09 06:42
 • #276: Chương 276: Ngẫu nhiên gặp hòa thượng2023-10-09 06:42
 • #277: Chương 277: Huyền Học hiệp hội2023-10-09 06:43
 • #278: Chương 278: Nhập hội2023-10-09 06:43
 • #279: Chương 279: Nằm mơ2023-10-09 06:43
 • #280: Chương 280: Tả chân nhân2023-10-09 06:43
 • #281: Chương 281: Tỷ thí2023-10-09 06:43
 • #282: Chương 282: Tông môn2023-10-09 06:43
 • #283: Chương 283: Thôn làng nháo quỷ2023-10-09 06:43
 • #284: Chương 284: Lưu Tiểu Mai2023-10-09 06:43
 • #285: Chương 285: Lưu Tiểu Mai (hai)2023-10-09 06:43
 • #286: Chương 286: Oan gia ngõ hẹp2023-10-09 06:43
 • #287: Chương 287: Tiễn Đao sắc lệnh2023-10-09 06:43
 • #288: Chương 228: Bằng vào ta là địch hạ tràng2023-10-09 06:43
 • #289: Chương 289: Xâu hồn2023-10-09 06:43
 • #290: Chương 290: Âm ti phạt ác lệnh uy lực2023-10-09 06:43
 • #291: Chương 291: Ác quỷ gây nên2023-10-09 06:44
 • #292: Chương 292: Bạch Vân Quan2023-10-09 06:44
 • #293: Chương 293: Các ngươi nói cái kia gia hỏa gọi Sử Ký2023-10-09 06:44
 • #294: Chương 294: Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm?2023-10-09 06:44
 • #295: Chương 295: Chưởng môn2023-10-09 06:44
 • #296: Chương 295: Vô Nhai Tử2023-10-09 06:44
 • #297: Chương 296: Đầu đem ghế xếp2023-10-09 06:44
 • #298: Chương 297: Âm Dương gia Thủy Tổ2023-10-09 06:44
 • #299: Chương 298: Khen thưởng2023-10-09 06:44
 • #300: Chương 299: Tỷ thí bắt đầu2023-10-09 06:44
 • #301: Chương 300: Ngũ Lôi Quyết2023-10-09 06:44
 • #302: Chương 301: Ta ... Thua2023-10-09 06:44
 • #303: Chương 302: Lữ Dương2023-10-09 06:45
 • #304: Chương 303: Lục Xích Phục Ma Ấn2023-10-09 06:45
 • #305: Chương 304: Ý nghĩ điên cuồng2023-10-09 06:45
 • #306: Chương 305: Dung hợp2023-10-09 06:45
 • #307: Chương 306: Gia cường phiên bản Âm ti phạt ác lệnh2023-10-09 06:45
 • #308: Chương 307: Ta Sử Ký , có sợ gì ngươi?2023-10-09 06:45
 • #309: Chương 308: Là lưu? Là trốn?2023-10-09 06:45
 • #310: Chương 309: Thiên Sư đẳng cấp2023-10-09 06:45
 • #311: Chương 309: Thiên Sư đẳng cấp trắc thí (nhị)2023-10-09 06:45
 • #312: Chương 310: Thua định?2023-10-09 06:45
 • #313: Chương 311: Xuống đài2023-10-09 06:45
 • #314: Chương 312: Hỏi vấn đề2023-10-09 06:45
 • #315: Chương 313: Người nào chế giễu người nào?2023-10-09 06:45
 • #316: Chương 314: Không ngờ quá kiêu căng2023-10-09 06:45
 • #317: Chương 315: Chấn kinh toàn trường2023-10-09 06:46
 • #318: Chương 316: Chấn kinh toàn trường (hai)2023-10-09 06:46
 • #319: Chương 317: Binh mã tỷ thí2023-10-09 06:46
 • #320: Chương 318: Khiêu khích2023-10-09 06:46
 • #321: Chương 319: Tiên Sư2023-10-09 06:46
 • #322: Chương 320: Quỷ Soái2023-10-09 06:46
 • #323: Chương 321: Ta từ bỏ2023-10-09 06:46
 • #324: Chương 322: Thương binh mã2023-10-09 06:46
 • #325: Chương 323: Thương binh mã (hai)2023-10-09 06:46
 • #326: Chương 324: Thương binh mã (ba)2023-10-09 06:46
 • #327: Chương 325: Sử Ký , để mạng lại !2023-10-09 06:46
 • #328: Chương 326: Trả thù2023-10-09 06:46
 • #329: Chương 327: Ta Thái Gia Gia là Công Tào2023-10-09 06:46
 • #330: Chương 328: Đại chiến Lữ chưởng môn2023-10-09 06:46
 • #331: Chương 329: Đại chiến Lữ chưởng môn (hai)2023-10-09 06:47
 • #332: Chương 330: Phạm nhiều người tức giận2023-10-09 06:47
 • #333: Chương 331: Doãn Duyệt phát cuồng2023-10-09 06:47
 • #334: Chương 332: Đều phải chết !2023-10-09 06:47
 • #335: Chương 333: Doãn Duyệt bạo thể2023-10-09 06:47
 • #336: Chương 334: Bạo dương2023-10-09 06:47
 • #337: Chương 335: Thiên Thư2023-10-09 06:47
 • #338: Chương 336: Lữ Công Tào2023-10-09 06:47
 • #339: Chương 337: Phủ người tới2023-10-09 06:47
 • #340: Chương 338: Khác một dưới đánh chết hắn2023-10-09 06:47
 • #341: Chương 339: Tình huống như thế nào?2023-10-09 06:47
 • #342: Chương 340: Thiên cơ bất khả tiết lộ2023-10-09 06:47
 • #343: Chương 341: Hắc Long bất ổn2023-10-09 06:47
 • #344: Chương 342: Ban thưởng được2023-10-09 06:48
 • #345: Chương 343: Muốn khóc2023-10-09 06:48
 • #346: Chương 344: Ra đại sự2023-10-09 06:48
 • #347: Chương 345: Ta không phải cố ý2023-10-09 06:48
 • #348: Chương 346: Nghị sự2023-10-09 06:48
 • #349: Chương 347: Hạn ngày ngân bạch sắc2023-10-09 06:48
 • #350: Chương 348: Gia gia nguyên nhân cái chết2023-10-09 06:48
 • #351: Chương 349: Cách đối phó2023-10-09 06:48
 • #352: Chương 350: Trong núi gặp quỷ2023-10-09 06:48
 • #353: Chương 351: Thay đổi ma thuật2023-10-09 06:48
 • #354: Chương 352: Mẫu ngưu sinh tử cục2023-10-09 06:48
 • #355: Chương 353: Người hiềm nghi2023-10-09 06:48
 • #356: Chương 354: Mở ngực mổ bụng2023-10-09 06:48
 • #357: Chương 355: Gia súc bất an2023-10-09 06:48
 • #358: Chương 355: Thạch đầu2023-10-09 06:49
 • #359: Chương 356: Thất Quan2023-10-09 06:49
 • #360: Chương 357: Trong núi phá miếu2023-10-09 06:49
 • #361: Chương 358: Niết Nê Nhân2023-10-09 06:49
 • #362: Chương 359: Nê nhân con nít2023-10-09 06:49
 • #363: Chương 360: Khổng Minh miếu2023-10-09 06:49
 • #364: Chương 361: Đấu tiểu quỷ2023-10-09 06:49
 • #365: Chương 362: Đấu pháp (một)2023-10-09 06:49
 • #366: Chương 363: Đấu pháp (hai)2023-10-09 06:49
 • #367: Chương 364: Đấu pháp (ba)2023-10-09 06:49
 • #368: Chương 365: Đấu pháp (bốn)2023-10-09 06:49
 • #369: Chương 366: Hoàng Nhị Thái Tiên2023-10-09 06:49
 • #370: Chương 367: Lão ông2023-10-09 06:49
 • #371: Chương 368: Vừa tu hành2023-10-09 06:50
 • #372: Chương 369: Ngũ Hành Thung2023-10-09 06:50
 • #373: Chương 370: Ngũ Hành Trận2023-10-09 06:50
 • #374: Chương 371: Phá trận2023-10-09 06:50
 • #375: Chương 372: Tiểu lão đầu nhắc nhở2023-10-09 06:50
 • #376: Chương 373: Cơ duyên2023-10-09 06:50
 • #377: Chương 374: Doãn Duyệt cố sự2023-10-09 06:50
 • #378: Chương 375: Trăm năm ước hẹn2023-10-09 06:50
 • #379: Chương 376: Chó săn cứt vận gia hỏa2023-10-09 06:50
 • #380: Chương 377: Hắc Long hướng2023-10-09 06:50
 • #381: Chương 378: Tôn Nhất Minh2023-10-09 06:50
 • #382: Chương 379: Nhất kích tẫn mệnh2023-10-09 06:50
 • #383: Chương 380: Dã Nhân2023-10-09 06:50
 • #384: Chương 381: Linh Hồn Thuật2023-10-09 06:51
 • #385: Chương 382: Quyết chiến (một)2023-10-09 06:51
 • #386: Chương 383: Quyết chiến (hai)2023-10-09 06:51
 • #387: Chương 384: Quyết chiến (ba)2023-10-09 06:51
 • #388: Chương 385: Quyết chiến (bốn)2023-10-09 06:51
 • #389: Chương 386: Quyết chiến (ngũ)2023-10-09 06:51
 • #390: Chương 387: Hắc Thủy ngược dòng2023-10-09 06:51
 • #391: Chương 388: Hắc Long2023-10-09 06:51
 • #392: Chương 389: Mệnh2023-10-09 06:51
 • #393: Chương 390: Đại Kết Cục2023-10-09 06:51
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thính Linh Sư

TiKay

Ác Linh Quốc Gia

TiKay

Hắn Đến Từ Địa Ngục

TiKay

Kinh Dị Trò Chơi: Dáng Dấp Quá Hung Làm Sao Bây Giờ

TiKay

Bất Tử, Ta Đành Phải Đóng Giả Huyết Tộc

TiKay

Vô Địch Bắt Quỷ Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply