Hiện Đại Ngôn Tình

Gả Cái Kim Quy Tế

Người khác hai mươi tuổi, đúng là hưởng thụ thanh xuân niên hoa.

Mà Dư Hoàn Hoàn lại là, thân cận, kết hôn, sinh hài tử.

Nàng tương cái thân, gả cho cái kia trừ bỏ nhan bên ngoài, cái gì đều thực bình thường nam nhân.

Sau lại sau lại, nàng mới phát hiện nàng gả người nam nhân này tựa hồ có điểm không bình thường.

Dư Hoàn Hoàn: Đỗ tiên sinh, ta phát hiện từ cùng ngươi kết hôn, vận khí liền trở nên phi thường hảo.

Doraemon thượng nghiện người nào đó: Ách. . .

Đương cao phú soái ẩn hình phú hào, tao ngộ tiểu thị dân nữ chủ. . . Ách. . . Một nhà. Ân, chính là cái khoác đồng thoại da gia đình luân lý tuồng. →_→, dù sao tác giả là như vậy định nghĩa.

Đương hồng tác gia kiêm biên kịch Dư Hoàn Hoàn có một ngày phát Weibo phun tào: Trong nhà dưỡng một con lén lút Doraemon, làm xao đây? Mỗi ngày đều tự cấp ta trình diễn ‘Mạo hiểm tảng lớn’ =o=

Fan bình luận: Thái thái, ngươi xác định không phải ở tú ân ái?

Cao lãnh ngốc manh Doraemon phong đầu tổng tài kim quy × ngốc bạch ngọt tiểu thị dân lảm nhảm sinh viên tay bút biên kịch

—————————————

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dư Hoàn Hoàn, Đỗ Chân ┃ vai phụ: Dư Diễm Diễm, Dư ba ba, Dư mụ mụ, Lưu An Tuệ chờ ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Giả Diện Đích Thịnh Yến
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0001.mp32020-01-22 00:52
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0002.mp32020-01-22 03:18
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0003.mp32020-01-22 03:18
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0004.mp32020-01-22 03:19
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0005.mp32020-01-22 03:19
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0006.mp32020-01-22 03:19
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0007.mp32020-01-22 03:20
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0008.mp32020-01-22 03:20
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0009.mp32020-01-22 03:21
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0010.mp32020-01-22 03:21
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0011.mp32020-01-22 03:21
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0012.mp32020-01-22 03:21
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0013.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0014.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0015.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0016.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0017.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0018.mp32020-01-22 03:22
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0019.mp32020-01-22 03:23
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0020.mp32020-01-22 03:23
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0021.mp32020-01-22 03:24
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0022.mp32020-01-22 03:24
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0023.mp32020-01-22 03:24
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0024.mp32020-01-22 03:24
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0025.mp32020-01-22 03:25
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0026.mp32020-01-22 03:25
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0027.mp32020-01-22 03:25
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0028.mp32020-01-22 03:25
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0029.mp32020-01-22 03:26
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0030.mp32020-01-22 03:26
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0031.mp32020-01-22 03:26
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0032.mp32020-01-22 03:27
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0033.mp32020-01-22 03:27
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0034.mp32020-01-22 03:27
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0035.mp32020-01-22 03:28
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0036.mp32020-01-22 03:28
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0037.mp32020-01-22 03:28
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0038.mp32020-01-22 03:28
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0039.mp32020-01-22 03:29
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0040.mp32020-01-22 03:29
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0041.mp32020-01-22 03:29
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0042.mp32020-01-22 03:30
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0043.mp32020-01-22 03:30
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0044.mp32020-01-22 03:30
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0045.mp32020-01-22 03:30
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0046.mp32020-01-22 03:31
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0047.mp32020-01-22 03:31
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0048.mp32020-01-22 03:31
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0049.mp32020-01-22 03:31
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0050.mp32020-01-22 03:32
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0051.mp32020-01-22 03:32
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0052.mp32020-01-22 03:32
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0053.mp32020-01-22 03:33
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0054.mp32020-01-22 03:33
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0055.mp32020-01-22 03:33
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0056.mp32020-01-22 03:34
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0057.mp32020-01-22 03:34
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0058.mp32020-01-22 03:34
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0059.mp32020-01-22 03:34
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0060.mp32020-01-22 03:35
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0061.mp32020-01-22 03:35
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0062.mp32020-01-22 03:35
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0063.mp32020-01-22 03:35
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0064.mp32020-01-22 03:35
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0065.mp32020-01-22 03:36
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0066.mp32020-01-22 03:36
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0067.mp32020-01-22 03:36
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0068.mp32020-01-22 03:36
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0069.mp32020-01-22 03:36
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0070.mp32020-01-22 03:37
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0071.mp32020-01-22 03:37
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0072.mp32020-01-22 03:38
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0073.mp32020-01-22 03:38
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0074.mp32020-01-22 03:38
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0075.mp32020-01-22 03:39
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0076.mp32020-01-22 03:39
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0077.mp32020-01-22 03:39
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0078.mp32020-01-22 03:39
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0079.mp32020-01-22 03:40
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0080.mp32020-01-22 03:40
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0081.mp32020-01-22 03:40
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0082.mp32020-01-22 03:41
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0083.mp32020-01-22 03:41
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0084.mp32020-01-22 03:41
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0085.mp32020-01-22 03:41
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0086.mp32020-01-22 03:42
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0087.mp32020-01-22 03:42
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0088.mp32020-01-22 03:42
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0089.mp32020-01-22 03:43
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0090.mp32020-01-22 03:43
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0091.mp32020-01-22 03:43
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0092.mp32020-01-22 03:43
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0093.mp32020-01-22 03:44
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0094.mp32020-01-22 03:44
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0095.mp32020-01-22 03:44
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0096.mp32020-01-22 03:44
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0097.mp32020-01-22 03:44
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0098.mp32020-01-22 03:45
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0099.mp32020-01-22 03:45
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0100.mp32020-01-22 03:45
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0101.mp32020-01-22 03:46
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0102.mp32020-01-22 03:46
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0103.mp32020-01-22 03:46
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0104.mp32020-01-22 03:47
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0105.mp32020-01-22 03:47
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0106.mp32020-01-22 03:47
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0107.mp32020-01-22 03:48
 • ga-cai-kim-quy-te-chuong-0108.mp32020-01-22 03:48
Ratings forGả Cái Kim Quy Tế

Related posts

Đoạt Hôn 101 Lần

TiKay

Ta Là Đại Vai Ác [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Mạt Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam

THUYS♥️

Leave a Reply