Ngôn TìnhNữ CườngVô Hạn Lưu

Ở Game Chạy Trốn Làm Đại Lão

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Trinh thám , Khoa học viễn tưởng , Song khiết , Cường cường , Vô hạn lưu , Thăng cấp lưu , Sảng văn , Trò chơi , Nữ cường , Linh dị thần quái , 1v1 , Nữ chủ

【 nguyên tên sách: Ở đại trốn sát làm đại lão 】

Diện mạo kiều mỹ thanh tú Sở Tu ngoài ý muốn tiến vào tên là đại trốn giết trò chơi thế giới, muốn mạng sống chỉ có thể không ngừng quá phó bản, cùng phó bản Boss cùng heo đồng đội đấu trí đấu dũng.

Người chơi nhất hào: A, nữ nhân chỉ có thể kéo chân sau, ai mang nàng ai diệt đội.

Người chơi số 2: Ngươi lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nếu là nguyện ý cùng ta…… Ta có thể mang mang ngươi, làm ngươi nhiều quá mấy cái phó bản.

Người chơi số 3: Nhất phiền loại này lại kiều lại nhược nữ nhân, cái gì cũng làm không được liền sẽ khóc.

Đang ở đơn lưu Boss tay xé NPC sở xấu hổ: Các ngươi nói gì?

Tác giả tips:

①: Vô hạn lưu chủ đại trốn sát

②: Hoan nghênh cất chứa hoan nghênh bắt trùng cự tuyệt cường giang

③: Nhớ tới lại bổ sung

Tag: Khoa học viễn tưởng Nữ cường Vô hạn lưu Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Tu┃ vai phụ: Úc Thời Dịch ┃ cái khác: Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Bạch Cô Cô
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Quái đản trấn nhỏ 012020-06-29 15:30
 • #2: Quái đản trấn nhỏ 022020-06-29 15:31
 • #3: Quái đản trấn nhỏ 032020-06-29 15:32
 • #4: Quái đản trấn nhỏ 042020-06-29 15:32
 • #5: Quái đản trấn nhỏ 052020-06-29 15:32
 • #6: Quái đản trấn nhỏ 062020-06-29 15:32
 • #7: Quái đản trấn nhỏ 072020-06-29 15:33
 • #8: Quái đản trấn nhỏ 082020-06-29 15:33
 • #9: Quái đản trấn nhỏ 092020-06-29 15:33
 • #10: Quái đản trấn nhỏ 102020-06-29 15:33
 • #11: Quái đản trấn nhỏ 112020-06-29 15:33
 • #12: Quái đản trấn nhỏ 122020-06-29 15:33
 • #13: Quái đản trấn nhỏ 132020-06-29 15:34
 • #14: Quái đản trấn nhỏ xong [ tu ]2020-06-29 15:34
 • #15: Cô đảo kinh hồn 012020-06-29 15:34
 • #16: Cô đảo kinh hồn 022020-06-29 15:34
 • #17: Cô đảo kinh hồn 032020-06-29 15:35
 • #18: Cô đảo kinh hồn 042020-06-29 15:35
 • #19: Cô đảo kinh hồn 052020-06-29 15:35
 • #20: Cô đảo kinh hồn 062020-06-29 15:35
 • #21: Cô đảo kinh hồn 072020-06-29 15:36
 • #22: Cô đảo kinh hồn 08[ bắt trùng ]2020-06-29 15:36
 • #23: Cô đảo kinh hồn 09[ bắt trùng ]2020-06-29 15:36
 • #24: Cô đảo kinh hồn 1 cô 02020-06-29 15:36
 • #25: Cô đảo hồn kinh hồn 112020-06-29 15:36
 • #26: Cô đảo kinh hồn 1 cô 22020-06-29 15:37
 • #27: Cô đảo kinh hồn 132020-06-29 15:37
 • #28: Cô đảo kinh hồn 142020-06-29 15:37
 • #29: Cô đảo kinh hồn 152020-06-29 15:37
 • #30: Cô đảo kinh hồn 162020-06-29 15:37
 • #31: Cô đảo kinh hồn 172020-06-29 15:38
 • #32: Cô đảo kinh hồn 182020-06-29 15:38
 • #33: Cô đảo kinh hồn 192020-06-29 15:38
 • #34: Cô đảo kinh hồn xong2020-06-29 15:38
 • #35: Vô hạn mê cung 012020-06-29 15:38
 • #36: Vô hạn mê cung 022020-06-29 15:39
 • #37: Vô hạn mê cung 032020-06-29 15:39
 • #38: Vô hạn mê cung 042020-06-29 15:39
 • #39: Vô hạn mê cung 052020-06-29 15:39
 • #40: Vô hạn mê cung 062020-06-29 15:39
 • #41: Vô hạn mê cung 072020-06-29 15:40
 • #42: Vô hạn mê cung 08[ bắt trùng ]2020-06-29 15:40
 • #43: Vô hạn mê cung 092020-06-29 15:40
 • #44: Vô hạn mê cung 102020-06-29 15:40
 • #45: Vô hạn mê cung 112020-06-29 15:40
 • #46: Vô hạn mê cung 1122020-06-29 15:40
 • #47: Vô hạn mê cung 1 mê 32020-06-29 15:41
 • #48: Vô hạn mê cung 1 mê 42020-06-29 15:41
 • #49: Vô hạn mê hạn cung 152020-06-29 15:41
 • #50: Vô hạn mê cung cung xong2020-06-29 15:41
 • #51: Thần bí lâu đài cổ 01[ tu bí ]2020-06-29 15:41
 • #52: Thần bí cổ lâu đài cổ 022020-06-29 15:42
 • #53: Thần cổ bí lâu đài cổ 032020-06-29 15:42
 • #54: Thần bí bảo lâu đài cổ 042020-06-29 15:42
 • #55: Bí thần bí lâu đài cổ 052020-06-29 15:42
 • #56: Thần bí lâu đài cổ thần 062020-06-29 15:43
 • #57: Thần bí lâu đài cổ 0 bí 72020-06-29 15:43
 • #58: Thần bí lâu đài cổ thần 082020-06-29 15:43
 • #59: Thần bảo bí lâu đài cổ 092020-06-29 15:44
 • #60: Thần bí cổ bí bảo 102020-06-29 15:44
 • #61: Thần bí lâu đài cổ 11[ tu bảo ]2020-06-29 15:44
 • #62: Thần bí lâu đài cổ thần 122020-06-29 15:44
 • #63: Thần bí lâu đài cổ 1 bí 32020-06-29 16:02
 • #64: Thần bí bảo lâu đài cổ xong2020-06-29 16:02
 • #65: Điên cuồng mã 0 diễn đoàn 012020-06-29 16:02
 • #66: Điên 0 cuồng đoàn xiếc thú 022020-06-29 16:02
 • #67: Điên 0 cuồng đoàn xiếc thú 032020-06-29 16:02
 • #68: Điên 0 cuồng đoàn xiếc thú 042020-06-29 16:02
 • #69: Điên cuồng xiếc thú diễn đoàn 052020-06-29 16:03
 • #70: Mã điên cuồng đoàn xiếc thú 062020-06-29 16:03
 • #71: Điên cuồng xiếc thú diễn đoàn 072020-06-29 16:03
 • #72: Ngựa điên cuồng đoàn xiếc thú 082020-06-29 16:03
 • #73: Điên cuồng xiếc thú điên đoàn 092020-06-29 16:03
 • #74: Điên cuồng đoàn xiếc thú 1102020-06-29 16:04
 • #75: Điên cuồng đoàn xiếc thú điên 112020-06-29 16:04
 • #76: Điên cuồng mã 1 diễn đoàn 122020-06-29 16:04
 • #77: Điên cuồng mã 1 diễn đoàn 132020-06-29 16:04
 • #78: Điên cuồng đoàn xiếc thú đoàn 142020-06-29 16:04
 • #79: Điên cuồng đoàn xiếc thú đoàn 152020-06-29 16:05
 • #80: Điên cuồng mã cuồng diễn đoàn xong2020-06-29 16:05
 • #81: Lộc Đảo ngục giam 012020-06-29 16:05
 • #82: Lộc Đảo ngục giam 022020-06-29 16:05
 • #83: Lộc Đảo ngục giam 0 giam 32020-06-29 17:01
 • #84: Lộc Đảo ngục giam 0 lộc 42020-06-29 17:01
 • #85: Lộc Đảo giam đảo ngục 052020-06-29 17:02
 • #86: Lộc ngục đảo ngục giam 062020-06-29 17:02
 • #87: Đảo Lộc Đảo ngục giam 072020-06-29 17:02
 • #88: Lộc Đảo ngục giam 0 ngục 82020-06-29 17:02
 • #89: Lộc Đảo lộc ngục giam 092020-06-29 17:02
 • #90: Lộc Đảo ngục giam 102020-06-29 17:02
 • #91: Lộc Đảo ngục giam 112020-06-29 17:03
 • #92: Lộc Đảo ngục giam 122020-06-29 17:03
 • #93: Lộc Đảo ngục giam 122020-06-29 17:03
 • #94: Lộc Đảo ngục giam 132020-06-29 17:03
 • #95: Lộc Đảo ngục giam 142020-06-29 17:03
 • #96: Lộc Đảo ngục giam 152020-06-29 17:04
 • #97: Lộc Đảo ngục giam 162020-06-29 17:04
 • #98: Lộc Đảo ngục giam xong2020-06-29 17:04
 • #99: Yên giấc ngàn thu trấn 012020-06-29 17:04
 • #100: Yên giấc ngàn thu trấn 022020-06-29 17:04
 • #101: Yên giấc ngàn thu trấn 032020-06-29 17:05
 • #102: Yên giấc ngàn thu trấn 042020-06-29 17:05
 • #103: Yên giấc ngàn thu trấn 052020-06-29 17:05
 • #104: Yên giấc ngàn thu trấn 062020-06-29 17:05
 • #105: Yên giấc ngàn thu trấn 072020-06-29 17:05
 • #106: Yên giấc ngàn thu trấn 082020-06-29 17:06
 • #107: Yên giấc ngàn thu trấn 092020-06-29 17:06
 • #108: Yên giấc ngàn thu trấn 102020-06-29 17:06
 • #109: Yên giấc ngàn thu trấn 112020-06-29 17:06
 • #110: Yên giấc ngàn thu trấn 122020-06-29 17:07
 • #111: Yên giấc ngàn thu trấn 132020-06-29 17:07
 • #112: Yên giấc ngàn thu trấn 142020-06-29 17:07
 • #113: Yên giấc ngàn thu trấn xong2020-06-29 17:07
 • #114: Đấu thú trường 012020-06-29 17:07
 • #115: Đấu thú trường 022020-06-29 17:08
 • #116: Đấu thú trường 032020-06-29 17:08
 • #117: Đấu thú trường 042020-06-29 17:08
 • #118: Đấu thú trường 052020-06-29 17:08
 • #119: Đấu thú trường 062020-06-30 07:01
 • #120: Đấu thú trường 072020-06-30 07:02
 • #121: Đấu thú trường 082020-06-30 07:02
 • #122: Đấu thú trường 092020-06-30 07:02
 • #123: Đấu thú trường 102020-06-30 07:02
 • #124: Đấu thú trường xong2020-06-30 07:02
 • #125: Thú bông nhà 012020-06-30 07:03
 • #126: Thú bông nhà 022020-06-30 07:03
 • #127: Thú bông nhà 032020-06-30 07:03
 • #128: Thú bông nhà 042020-06-30 07:03
 • #129: Thú bông nhà 052020-06-30 07:04
 • #130: Thú bông nhà 062020-06-30 07:04
 • #131: Thú bông nhà 072020-06-30 07:05
 • #132: Thú bông nhà 082020-06-30 07:05
 • #133: Thú bông nhà 092020-06-30 07:05
 • #134: Thú bông nhà 102020-06-30 07:05
 • #135: Thú bông nhà 112020-06-30 07:05
 • #136: Thú bông nhà 122020-06-30 07:06
 • #137: Thú bông nhà xong2020-06-30 07:06
 • #138: Bàn cờ trong ngoài 012020-06-30 07:06
 • #139: Bàn cờ trong ngoài 022020-06-30 07:07
 • #140: Bàn cờ trong ngoài 032020-06-30 07:07
 • #141: Bàn cờ trong ngoài 042020-06-30 07:07
 • #142: Bàn cờ trong ngoài 052020-06-30 07:07
 • #143: Bàn cờ trong ngoài xong2020-06-30 07:08
 • #144: Phiên ngoại2020-06-30 07:08
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Quỷ Biết Giao Nhân là Cái Gì [Giới giải trí]

THUYS♥️

Tạo Tác Thời Quang

THUYS♥️

Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

THUYS♥️

Thái Hậu, Của Ngươi Tiết Tháo Rơi

THUYS♥️

Tinh Tế Ta Lớn Nhất

TiKay

Tai Ách Thu Dung Sở

TiKay

Leave a Reply