Hiện Đại Ngôn Tình

Lão Công Mỗi Ngày Đều Phải Hống

Tần Qua xuất ngũ lúc sau hoạn thượng nghiêm trọng chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, trải qua trị liệu cảm xúc vẫn cứ có chút táo bạo.

“Không phải tưởng liên hôn sao? Liền nàng đi.” Tần Qua tùy tay một lóng tay.

“Ta chỉ là tới xuyến môn.” Ngô Đồng tỏ vẻ thực vô tội.

“Ngươi trượng phu tuy rằng hoàn thành trị liệu, nhưng là vẫn là có một ít di chứng, tỷ như xúc động, dễ giận, khống chế dục cường.” Bác sĩ tâm lý tổng kết nói, “Tóm lại muốn hống.”

“Đã hiểu!” Ngô Đồng sống không còn gì luyến tiếc mặt

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bạo Táo Đích Bàng Giải
 •  Chương: /66
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0001.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0002.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0003.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0004.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0005.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0006.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0007.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0008.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0009.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0010.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0011.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0012.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0013.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0014.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0015.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0016.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0017.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0018.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0019.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0020.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0021.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0022.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0023.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0024.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0025.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0026.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0027.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0028.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0029.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0030.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0031.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0032.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0033.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0034.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0035.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0036.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0037.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0038.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0039.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0040.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0041.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0042.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0043.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0044.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0045.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0046.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0047.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0048.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0049.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0050.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0051.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0052.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0053.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0054.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0055.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0056.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0057.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0058.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0059.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0060.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0061.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0062.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0063.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0064.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0065.mp32019-05-05 11:32
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0066.mp32019-05-05 11:32
[Total: 2   Average: 3/5]

Related posts

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

TiKay

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TiKay

Vô Hạn Cầu Sinh

THUYS♥️

Leave a Reply