Hiện ĐạiNgôn Tình

Lão Công Mỗi Ngày Đều Phải Hống

Tần Qua xuất ngũ lúc sau hoạn thượng nghiêm trọng chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, trải qua trị liệu cảm xúc vẫn cứ có chút táo bạo.

“Không phải tưởng liên hôn sao? Liền nàng đi.” Tần Qua tùy tay một lóng tay.

“Ta chỉ là tới xuyến môn.” Ngô Đồng tỏ vẻ thực vô tội.

“Ngươi trượng phu tuy rằng hoàn thành trị liệu, nhưng là vẫn là có một ít di chứng, tỷ như xúc động, dễ giận, khống chế dục cường.” Bác sĩ tâm lý tổng kết nói, “Tóm lại muốn hống.”

“Đã hiểu!” Ngô Đồng sống không còn gì luyến tiếc mặt

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Bạo Táo Đích Bàng Giải
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0001.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0002.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0003.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0004.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0005.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0006.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0007.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0008.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0009.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0010.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0011.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0012.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0013.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0014.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0015.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0016.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0017.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0018.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0019.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0020.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0021.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0022.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0023.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0024.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0025.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0026.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0027.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0028.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0029.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0030.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0031.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0032.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0033.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0034.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0035.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0036.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0037.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0038.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0039.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0040.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0041.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0042.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0043.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0044.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0045.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0046.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0047.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0048.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0049.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0050.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0051.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0052.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0053.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0054.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0055.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0056.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0057.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0058.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0059.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0060.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0061.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0062.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0063.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0064.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0065.mp32019-05-05 11:32
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0066.mp32019-05-05 11:32
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]

Related posts

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

TiKay

Không Phát Sóng Trực Tiếp Thì Lên Trời

THUYS♥️

Mau Xuyên: Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

THUYS♥️

Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng

THUYS♥️

Manh bảo ở trên: Vợ đặc công trọng sinh của Mặc thiếu

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TiKay

Leave a Reply