Hiện ĐạiNgôn Tình

Lão Công Mỗi Ngày Đều Phải Hống

Tần Qua xuất ngũ lúc sau hoạn thượng nghiêm trọng chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, trải qua trị liệu cảm xúc vẫn cứ có chút táo bạo.

“Không phải tưởng liên hôn sao? Liền nàng đi.” Tần Qua tùy tay một lóng tay.

“Ta chỉ là tới xuyến môn.” Ngô Đồng tỏ vẻ thực vô tội.

“Ngươi trượng phu tuy rằng hoàn thành trị liệu, nhưng là vẫn là có một ít di chứng, tỷ như xúc động, dễ giận, khống chế dục cường.” Bác sĩ tâm lý tổng kết nói, “Tóm lại muốn hống.”

“Đã hiểu!” Ngô Đồng sống không còn gì luyến tiếc mặt

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Bạo Táo Đích Bàng Giải
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0001.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0002.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0003.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0004.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0005.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0006.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0007.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0008.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0009.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0010.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0011.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0012.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0013.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0014.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0015.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0016.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0017.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0018.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0019.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0020.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0021.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0022.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0023.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0024.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0025.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0026.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0027.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0028.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0029.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0030.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0031.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0032.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0033.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0034.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0035.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0036.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0037.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0038.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0039.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0040.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0041.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0042.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0043.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0044.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0045.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0046.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0047.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0048.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0049.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0050.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0051.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0052.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0053.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0054.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0055.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0056.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0057.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0058.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0059.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0060.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0061.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0062.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0063.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0064.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0065.mp32019-05-05 11:32
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0066.mp32019-05-05 11:32
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]

Related posts

Trùng Sinh Thiên Tài Quỷ Y

THUYS♥️

70 Mẹ Kế Dưỡng Nhãi Con Nhớ

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Hợp Đồng Quân Hôn

TiKay

Mục Sắc Phi Ca 1

TiKay

Cửu Phượng Triêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên

THUYS♥️

Leave a Reply