Hiện ĐạiNgôn Tình

Lão Công Mỗi Ngày Đều Phải Hống

Tần Qua xuất ngũ lúc sau hoạn thượng nghiêm trọng chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, trải qua trị liệu cảm xúc vẫn cứ có chút táo bạo.

“Không phải tưởng liên hôn sao? Liền nàng đi.” Tần Qua tùy tay một lóng tay.

“Ta chỉ là tới xuyến môn.” Ngô Đồng tỏ vẻ thực vô tội.

“Ngươi trượng phu tuy rằng hoàn thành trị liệu, nhưng là vẫn là có một ít di chứng, tỷ như xúc động, dễ giận, khống chế dục cường.” Bác sĩ tâm lý tổng kết nói, “Tóm lại muốn hống.”

“Đã hiểu!” Ngô Đồng sống không còn gì luyến tiếc mặt

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Bạo Táo Đích Bàng Giải
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0001.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0002.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0003.mp32019-05-05 11:21
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0004.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0005.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0006.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0007.mp32019-05-05 11:22
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0008.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0009.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0010.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0011.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0012.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0013.mp32019-05-05 11:23
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0014.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0015.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0016.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0017.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0018.mp32019-05-05 11:24
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0019.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0020.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0021.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0022.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0023.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0024.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0025.mp32019-05-05 11:25
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0026.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0027.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0028.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0029.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0030.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0031.mp32019-05-05 11:26
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0032.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0033.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0034.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0035.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0036.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0037.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0038.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0039.mp32019-05-05 11:27
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0040.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0041.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0042.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0043.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0044.mp32019-05-05 11:28
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0045.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0046.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0047.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0048.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0049.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0050.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0051.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0052.mp32019-05-05 11:29
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0053.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0054.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0055.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0056.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0057.mp32019-05-05 11:30
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0058.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0059.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0060.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0061.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0062.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0063.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0064.mp32019-05-05 11:31
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0065.mp32019-05-05 11:32
 • lao-cong-moi-ngay-deu-phai-hong-chuong-0066.mp32019-05-05 11:32
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]

Related posts

Đế Quốc Đệ Nhất Gieo Trồng Đại Sư

THUYS♥️

Hào Môn Chủ Mẫu

THUYS♥️

Từ Sáng Tạo Mật Giáo Bắt Đầu

TiKay

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TiKay

Thần Côn Tiến Hóa Sử

THUYS♥️

Mạt Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam

THUYS♥️

Leave a Reply