Huyền Huyễn

Đệ Tử Của Ta Đều Là Thiên Kiêu

Đệ Tử Của Ta Đều Là Thiên Kiêu

Đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu, Đấu Chiến Thánh Thể, trong truyền thuyết Phượng Ngạo Thiên, nhưng vì sao đằng sau tiêu chú “Hắc hóa” “Bệnh kiều” chờ chữ? Chẳng lẽ lại ta muốn nuôi cái nhân vật phản diện?

Nhị đệ tử Hạ Tiểu Man, Tiên Thiên Kiếm Hồn, trời sinh kiếm tu bại hoại, cương trực công chính nhiệt huyết nhân vật, kết quả đúng là dân mù đường, còn cả ngày bên ngoài gây tai hoạ, cứng quá dễ gãy a!

Tam đệ tử Thu Bạch Lộ, Nguyên Âm Thái Hợp Thể, nếu không chết yểu, hẳn là tương lai một phương cự phách, điều này là tính cách cực độ tự ti Thiên Sát Cô Tinh?

Không sao không sao, đến môn hạ của ta, môn hạ đệ tử của ta từng cái đều phúc tinh cao chiếu!

Một năm sau.

“Sư tôn, chúng ta tông môn kêu cái gì?”

“Ngạo Thiên Tông.”

“Sư tôn, danh tự này tốt tục a.”

“. . . Ngươi có ý kiến?”

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-

PS: Chưa hề quịt canh, đáng giá tín nhiệm, hoan nghênh nhập hố, a ba a

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-

Cảnh giới phân chia

Đệ nhất cảnh: Luyện Khí cảnh nhất phẩm —— cửu phẩm

Đệ nhị cảnh: Thuế Phàm cảnh (sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đại viên mãn)

Thuế Phàm cảnh đối ứng biến hóa —— khí hải

Đệ tam cảnh Thần Khiếu cảnh (sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đại viên mãn)

Thần Khiếu cảnh giới đối ứng biến hóa —— ngưng tụ Thần khiếu: Thần khiếu phẩm cấp (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hoàn mỹ)

Đệ tứ cảnh: Hạo Nhiên cảnh (sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đại viên mãn)

Hạo Nhiên cảnh đối ứng biến hóa —— tâm tướng thiên địa

Đệ ngũ cảnh: Tàng Huyền cảnh —— Tàng Huyền tông sư: Bảy mươi hai Địa Sát môn quan (Địa Sát môn toàn bộ triển khai liền có thể mở Thiên Môn xung kích Thiên Nhân)

—— Tàng Huyền chí tôn: Ba mươi sáu Thiên Cương Môn quan (cực cảnh)

Đệ lục cảnh: Thiên Nhân

—— —— —— —— —— ——

Yêu tộc: Tiểu yêu —— Luyện Khí cảnh

Đại yêu —— Thuế Phàm cảnh

Yêu linh —— Thần Khiếu cảnh

Yêu tướng —— Hạo Nhiên cảnh

Yêu Vương —— Tàng Huyền cảnh

Yêu Hoàng

Căn cứ văn chương tiến độ thời gian thực tiến thêm!

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Tiểu Ngưu Lang
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đế Võ Đan Tôn

TiKay

Thôn Phệ Hồn Đế

TiKay

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

TiKay

Vô Hạn Thăng Cấp Chi Ác Ma Hoàng Đế

TiKay

Nhất Nhân Chi Lực

TiKay

Leave a Reply