Huyền Huyễn Trọng Sinh

Ngạo Thiên Thánh Đế

Ngự Cửu Long, phạt chư thiên, Tru Thần ma, nghịch chuyển thương khung, chứng vô thượng Thánh Đế

Converter: ▂▃▅ ༄♏ɾҠ⚡ⅉ♌️ɠ╰_╯

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duy Dịch Vĩnh Hằng
 •  Chương: /2366
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cửu Mạch Linh Huyết2020-03-23 16:33
 • #2: Huyết sắc sát ý2020-03-23 16:33
 • #3: Ta, chính là ta2020-03-23 16:33
 • #4: Phòng chữ Thiên linh thất2020-03-23 16:34
 • #5: Nhục nhã2020-03-23 16:34
 • #6: Tăng lên điên cuồng2020-03-23 16:34
 • #7: Sư Hổ Thú2020-03-23 16:34
 • #8: Thiết y Bá Vương Thương2020-03-23 16:34
 • #9: Đối chọi gay gắt2020-03-23 16:34
 • #10: Hắn còn sống2020-03-23 16:34
 • #11: Như yêu nghiệt Diệp Thiên Trạch2020-03-23 16:34
 • #12: Tứ phương hội tụ2020-03-23 16:34
 • #13: Tụ Linh Thạch sáng2020-03-23 16:35
 • #14: Đi lên nhận lãnh cái chết2020-03-23 16:35
 • #15: Quá chậm2020-03-23 16:35
 • #16: Ai là phế vật?2020-03-23 16:35
 • #17: Diệp gia lựa chọn2020-03-23 16:35
 • #18: Cực Đạo2020-03-23 16:35
 • #19: Kiếm Khí2020-03-23 16:35
 • #20: Tay không tiếp kiếm2020-03-23 16:35
 • #21: Bại Diệp Thiên Hải2020-03-23 16:35
 • #22: Cường quyền2020-03-23 16:35
 • #23: Duy tôn nghiêm cùng huyết tính không thể đoạt2020-03-23 16:36
 • #24: Thì tính sao?2020-03-23 16:36
 • #25: Đàm phán2020-03-23 16:36
 • #26: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2020-03-23 16:36
 • #27: Đi săn2020-03-23 16:36
 • #28: Khách không mời mà đến2020-03-23 16:36
 • #29: Họa thủy đông dẫn2020-03-23 16:36
 • #30: Lôi Linh hoa tới tay2020-03-23 16:37
 • #31: Hoàng tước tại hậu2020-03-23 16:37
 • #32: Chiến Thể chi uy2020-03-23 16:37
 • #33: Sơn Tinh?2020-03-23 16:37
 • #34: Trảm Hoàng gia nhị thiếu2020-03-23 16:37
 • #35: Hỏa Linh Huyết Giác Tỉnh2020-03-23 16:37
 • #36: Hàn ý2020-03-23 16:37
 • #37: Con mồi xếp hạng2020-03-23 16:37
 • #38: Ngoác mồm kinh ngạc2020-03-23 16:38
 • #39: Ta họ Diệp, Diệp Thiên Trạch2020-03-23 16:38
 • #40: Huyết Sắc thí luyện2020-03-23 16:38
 • #41: Nàng không xứng!2020-03-23 16:38
 • #42: Pho tượng rơi lệ2020-03-23 16:38
 • #43: Ngô Hoàng Vạn Thắng2020-03-23 16:38
 • #44: Nhân Hoàng phù hộ2020-03-23 16:38
 • #45: Trào phúng ấn ký2020-03-23 16:38
 • #46: Khâu trường lão sát ý2020-03-23 16:38
 • #47: Thiên la địa võng?2020-03-23 16:38
 • #48: Gióng trống khua chiêng2020-03-23 16:39
 • #49: Tứ phẩm Địa Hành Long2020-03-23 16:39
 • #50: Sợ vỡ mật2020-03-23 16:39
 • #51: Sát Lôi Khánh2020-03-23 16:39
 • #52: Thái sơn áp noãn2020-03-23 16:39
 • #53: Hoàng Tuyền2020-03-23 16:39
 • #54: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2020-03-23 16:39
 • #55: Đến từ Thạch Đài sơn ân cần thăm hỏi2020-03-23 16:39
 • #56: Gậy ông đập lưng ông2020-03-23 16:39
 • #57: Tá thế Tụ Đỉnh2020-03-23 16:40
 • #58: Cửu Long Tụ Đỉnh2020-03-23 16:40
 • #59: Ý chí đối bính2020-03-23 16:40
 • #60: Tao ngộ2020-03-23 16:40
 • #61: Phá Phong Bát Đao2020-03-23 16:40
 • #62: Đao khí tung hoành trảm Hắc Bào2020-03-23 16:40
 • #63: Ta tựu còn cưỡng cầu hơn!2020-03-23 16:40
 • #64: Thiêu thân lao đầu vào lửa2020-03-23 16:40
 • #65: Ta từ Hướng Thiên Tiếu2020-03-23 16:41
 • #66: Càng ngày càng bạo2020-03-23 16:41
 • #67: Trong lòng tức giận2020-03-23 16:41
 • #68: Quyết tâm2020-03-23 16:41
 • #69: Lấy Huyết Minh thề2020-03-23 16:41
 • #70: Sợ không phải cái kẻ ngu a?2020-03-23 16:41
 • #71: Kinh hiện dị tộc2020-03-23 16:41
 • #72: Định Quân bàn2020-03-23 16:41
 • #73: Kiếm tung2020-03-23 16:42
 • #74: Thanh ảnh lang tộc2020-03-23 16:42
 • #75: Nghiền ép chi thế2020-03-23 16:42
 • #76: Một quyền xương vỡ2020-03-23 16:42
 • #77: Bất Diệt tín niệm2020-03-23 16:42
 • #78: Sát Phạt quả quyết2020-03-23 16:42
 • #79: Cảnh vệ quân đoàn2020-03-23 16:42
 • #80: Tụ Đỉnh ngũ giai2020-03-23 16:42
 • #81: Lão Hổ Hách thành miêu2020-03-23 16:43
 • #82: Tu La Phệ Huyết Thuật2020-03-23 16:43
 • #83: Tươi non ngon miệng2020-03-23 16:43
 • #84: Thương nướng Long Ưng2020-03-23 16:43
 • #85: Hung tàn2020-03-23 16:44
 • #86: Đấu Viên Ma2020-03-23 16:44
 • #87: Tay không tiếp côn2020-03-23 16:44
 • #88: Bí kỹ đao thuật2020-03-23 16:44
 • #89: Sát khí2020-03-23 16:44
 • #90: Kim Linh đan2020-03-23 16:44
 • #91: Tụ Bảo Trai2020-03-23 16:44
 • #92: Kẻ đến không thiện2020-03-23 16:44
 • #93: Thân phận lộ ra ánh sáng2020-03-23 16:45
 • #94: Lôi Linh huyết Giác Tỉnh2020-03-23 16:45
 • #95: Như lâm đại địch2020-03-23 16:45
 • #96: Dạ tập2020-03-23 16:45
 • #97: Kim Diện sát thủ2020-03-23 16:45
 • #98: Hồi Mã Thương2020-03-23 16:45
 • #99: Lôi Linh huyết chi uy2020-03-23 16:45
 • #100: Tập kích bất ngờ Kim Diện2020-03-23 16:45
 • #101: Bàn bạc bàn bạc2020-03-23 16:45
 • #102: Sống phải thấy người chết phải thấy xác2020-03-23 16:46
 • #103: Lập lại chiêu cũ2020-03-23 16:46
 • #104: Chơi không chết ngươi2020-03-23 16:46
 • #105: Lôi Thần hạ phàm2020-03-23 16:46
 • #106: Chết không nhắm mắt Kim Diện2020-03-23 16:46
 • #107: Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên ah!2020-03-23 16:47
 • #108: Thiên Long Thánh Cảnh2020-03-23 16:47
 • #109: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi2020-03-23 16:47
 • #110: Ngươi là ngớ ngẩn sao?2020-03-23 16:47
 • #111: Vượt quan2020-03-23 16:47
 • #112: Hữu danh vô thực2020-03-23 16:47
 • #113: Đánh mặt2020-03-23 16:47
 • #114: Có thể xưng yêu nghiệt2020-03-23 16:47
 • #115: Ngô Bá Thiên2020-03-23 16:47
 • #116: Thánh Cảnh quy củ2020-03-23 16:48
 • #117: Dưỡng Cổ2020-03-23 16:48
 • #118: Ta cuồng sao?2020-03-23 16:48
 • #119: Đây ba Tân nhân có chút hung2020-03-23 16:48
 • #120: Sát khí2020-03-23 16:48
 • #121: Địa Ngục cấp lịch luyện2020-03-23 16:48
 • #122: Đổi trắng thay đen2020-03-23 16:48
 • #123: Ngớ ngẩn2020-03-23 16:48
 • #124: Oanh động Thánh Cảnh2020-03-23 16:48
 • #125: Bi kịch2020-03-23 16:49
 • #126: Hàn sương Kiếm Khí2020-03-23 16:49
 • #127: Cô phong2020-03-23 16:49
 • #128: Ngông nghênh2020-03-23 16:49
 • #129: Mưu đồ bí mật2020-03-23 16:49
 • #130: Tuyển bạt2020-03-23 16:49
 • #131: Bạch Lạc ám chiêu2020-03-23 16:50
 • #132: Dương Vô Hối lời thề2020-03-23 16:50
 • #133: Đơn giản thô bạo2020-03-23 16:50
 • #134: Nữ tử thần bí2020-03-23 16:50
 • #135: Tần Vị Ương2020-03-23 16:50
 • #136: Khúc nhạc dạo!2020-03-23 16:50
 • #137: Ngã Cản Thì Gian2020-03-23 16:50
 • #138: Một cái có thể đánh đều không có2020-03-23 16:50
 • #139: Chi phối2020-03-23 16:51
 • #140: Vạn chúng chú mục2020-03-23 16:51
 • #141: Người ngã ngựa đổ2020-03-23 16:51
 • #142: Liên phá ba mươi phong2020-03-23 16:51
 • #143: Trở mặt không nhận2020-03-23 16:51
 • #144: Gặp ngăn2020-03-23 16:51
 • #145: Cực Đạo2020-03-23 16:51
 • #146: Tưởng tượng năm đó2020-03-23 16:52
 • #147: Nghị lực kinh người2020-03-23 16:52
 • #148: Thất Tinh kiếm trận2020-03-23 16:52
 • #149: Một bước giết một người2020-03-23 16:52
 • #150: Gọi Gia Gia2020-03-23 16:52
 • #151: Phẫn nộ Ngô Bá Thiên2020-03-23 16:52
 • #152: Đốt thành than đen2020-03-23 16:52
 • #153: Cố chấp Cừu trưởng lão2020-03-23 16:52
 • #154: 'Phong' bên trong lộn xộn2020-03-23 16:53
 • #155: Diệp Thiên Trạch mưu đồ2020-03-23 16:53
 • #156: Tam long Linh Ẩn2020-03-23 16:53
 • #157: Vì chính mình mà chiến2020-03-23 16:53
 • #158: Thiết Diện2020-03-23 16:53
 • #159: Giận sôi lên2020-03-23 16:53
 • #160: Kinh hãi toàn trường2020-03-23 16:53
 • #161: Tựu hỏi ngươi có tức hay không?2020-03-23 16:53
 • #162: Phiêu Miểu Phong chủ2020-03-23 16:53
 • #163: Dũng sĩ vô địch2020-03-23 16:54
 • #164: Lấy lui làm tiến2020-03-23 16:54
 • #165: Nhóm lửa tự thiêu2020-03-23 16:54
 • #166: Hồn Thiên ý chí2020-03-23 16:54
 • #167: Hoàng Tuyền đột kích2020-03-23 16:54
 • #168: Cao giai Lôi Linh thạch2020-03-23 16:54
 • #169: Ma diễm ngập trời2020-03-23 16:54
 • #170: Bạch Quang Minh2020-03-23 16:54
 • #171: Cung kính không bằng tuân mệnh2020-03-23 16:55
 • #172: nhìn ngươi không vừa mắt2020-03-23 16:55
 • #173: chiến Bạch Quang Minh2020-03-23 16:55
 • #174: phong lôi cùng nổi lên2020-03-23 16:55
 • #175: quang chi đạo2020-03-23 16:55
 • #176: ngươi là Trư sao?2020-03-23 16:55
 • #177: là ta, chính là ta2020-03-23 16:55
 • #178: cường thế nghịch tập2020-03-23 16:55
 • #179: đại sát tứ phương2020-03-23 16:56
 • #180: danh chấn Thiên Long Quốc2020-03-23 16:56
 • #181: thần tiên đánh nhau2020-03-23 16:56
 • #182: hang ổ2020-03-23 16:56
 • #183: Thanh Khâu chi hồ2020-03-23 16:56
 • #184: long Nguyên Tiên phủ2020-03-23 16:56
 • #185: mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2020-03-23 16:56
 • #186: huyễn2020-03-23 16:57
 • #187: cấm địa truyền thừa2020-03-23 16:57
 • #188: thật cũng giả lúc giả cũng thật2020-03-23 16:57
 • #189: Đan Vương2020-03-23 16:57
 • #190: tự giết lẫn nhau2020-03-23 16:57
 • #191: đơn thuần ngoài ý muốn2020-03-23 16:57
 • #192: Đoạt Mệnh2020-03-23 16:57
 • #193: ra hỗn, yếu coi trọng chữ tín2020-03-23 16:57
 • #194: nén trở về2020-03-23 16:58
 • #195: bỏ trốn mất dạng2020-03-23 16:58
 • #196: ta yếu một vạn năm2020-03-23 16:58
 • #197: quốc chủ chi tranh2020-03-23 16:58
 • #198: ôm cây đợi thỏ2020-03-23 16:58
 • #199: Chiến Thể ngũ trọng2020-03-23 16:58
 • #200: Long Thành2020-03-23 16:58
 • #201: thăm dò2020-03-23 16:59
 • #202: âm thầm đọ sức2020-03-23 16:59
 • #203: Nam Cung Thiết Ngưu2020-03-23 16:59
 • #204: ảo giác?2020-03-23 16:59
 • #205: cứng rắn đỗi2020-03-23 16:59
 • #206: ngươi để không dậy nổi2020-03-23 16:59
 • #207: luyện chế nguyên đan2020-03-23 16:59
 • #208: Cửu Long chí tôn2020-03-23 16:59
 • #209: Phong Long cửu giai2020-03-23 16:59
 • #210: cất minh bạch giả hồ đồ2020-03-23 16:59
 • #211: trễ2020-03-23 17:00
 • #212: hoạ lớn ngập trời2020-03-23 17:00
 • #213: công phủ giằng co2020-03-23 17:00
 • #214: thất bại trong gang tấc2020-03-23 17:00
 • #215: dáng dấp khó coi2020-03-23 17:00
 • #216: gặp lại Diệp Thiên Tinh2020-03-23 17:00
 • #217: thật to gan2020-03-23 17:00
 • #218: khinh người quá đáng!2020-03-23 17:01
 • #219: thần bí ban thưởng2020-03-23 17:01
 • #220: khát khao khó nhịn2020-03-23 17:01
 • #221: vô sỉ xa luân chiến2020-03-23 17:01
 • #222: cùng trời tranh mệnh2020-03-23 17:01
 • #223: Hươu con xông loạn2020-03-23 17:01
 • #224: Một tiếng hót lên làm kinh người Diệp Thiên Tinh2020-03-23 17:01
 • #225: Kéo lên thuyền giặc2020-03-23 17:01
 • #226: Một mẻ hốt gọn2020-03-23 17:01
 • #227: Kinh tâm động phách2020-03-23 17:01
 • #228: Điên cuồng vơ vét2020-03-23 17:02
 • #229: Tử Cực Chân Viêm2020-03-23 17:02
 • #230: Lộ ra ánh sáng2020-03-23 17:02
 • #231: Kiếm Vực2020-03-23 17:02
 • #232: Trọng thương2020-03-23 17:02
 • #233: Phân đất vì điện2020-03-23 17:02
 • #234: Nhân chi đạo2020-03-23 17:02
 • #235: Từ chứng trong sạch2020-03-23 17:03
 • #236: Điều tra2020-03-23 17:03
 • #237: Tông chủ tính toán2020-03-23 17:03
 • #238: Cho ngươi mặt mũi2020-03-23 17:03
 • #239: Trêu đùa Ngô Bá Thiên2020-03-23 17:03
 • #240: Cường thế đoạt kiếm2020-03-23 17:03
 • #241: Kinh dị Ngô Bá Thiên2020-03-23 17:03
 • #242: Chưởng đánh chết2020-03-23 17:03
 • #243: Lục Sát!2020-03-23 17:04
 • #244: Trách ta lạc?2020-03-23 17:04
 • #245: Hát vang tiến mạnh2020-03-23 17:04
 • #246: Tự sáng tạo kiếm pháp2020-03-23 17:04
 • #247: Kim Long kiếm quyết2020-03-23 17:04
 • #248: Binh khí hình người2020-03-23 17:04
 • #249: Ta chắc chắn phải có được2020-03-23 17:04
 • #250: Lôi Long cửu giai2020-03-23 17:04
 • #251: Qùy liếm2020-03-23 17:05
 • #252: Mười vị trí đầu chi tranh2020-03-23 17:05
 • #253: Chỉ điểm2020-03-23 17:05
 • #254: Đạo chi cực2020-03-23 17:05
 • #255: Cao Sầm Vân Cực Đạo2020-03-23 17:05
 • #256: Giải quyết dứt khoát2020-03-23 17:05
 • #257: Như ngươi mong muốn2020-03-23 17:05
 • #258: Quá chậm2020-03-23 17:05
 • #259: Kiếm Hồn2020-03-23 17:05
 • #260: Liệt Hỏa Phần Thiên2020-03-23 17:06
 • #261: Thiên uy2020-03-23 17:06
 • #262: Dàn xếp dàn xếp2020-03-23 17:06
 • #263: Vô Song Kiếm Khí2020-03-23 17:06
 • #264: Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi2020-03-23 17:06
 • #265: Toái2020-03-23 17:06
 • #266: Tâm huyễn2020-03-23 17:06
 • #267: Trong lồng Lung, huyễn bên trong huyễn2020-03-23 17:06
 • #268: Ma quỷ2020-03-23 17:06
 • #269: Điên rồi2020-03-23 17:07
 • #270: Vạch mặt2020-03-23 17:07
 • #271: Lôi đình gào thét2020-03-23 17:07
 • #272: Hắn là Dạ2020-03-23 17:07
 • #273: Hỗn Nguyên chi thể2020-03-23 17:07
 • #274: Nhanh như phong2020-03-23 17:07
 • #275: Bá khí bên cạnh lậu2020-03-23 17:07
 • #276: Lấn ta không người2020-03-23 17:07
 • #277: Dị biến2020-03-23 17:07
 • #278: Long uy2020-03-23 17:08
 • #279: Thiên niên Long Sát2020-03-23 17:08
 • #280: Xâm như Hỏa2020-03-23 17:08
 • #281: Nghiền ép2020-03-23 17:08
 • #282: Cường sát Kiếm Hầu2020-03-23 17:08
 • #283: Gà đất chó sành2020-03-23 17:08
 • #284: Chiến Thể hét giận dữ2020-03-23 17:08
 • #285: Đoàn diệt2020-03-23 17:08
 • #286: Kinh hiện Huyết Chủ2020-03-23 17:09
 • #287: Tần Vị Ương nhục thân2020-03-23 17:09
 • #288: Xua hổ nuốt sói2020-03-23 17:09
 • #289: Dê vào miệng cọp2020-03-23 17:09
 • #290: Nghi ngờ dày đặc2020-03-23 17:09
 • #291: Trai cò cùng ngư ông2020-03-23 17:09
 • #292: Lập đạo tâm2020-03-23 17:09
 • #293: Lôi luyện pháp thân2020-03-23 17:10
 • #294: Thiên đạo Lôi Thể2020-03-23 17:10
 • #295: Thần khí bí mật2020-03-23 17:10
 • #296: Hoàng Sa Bách chiến Xuyên Kim Giáp2020-03-23 17:10
 • #297: Chà đạp2020-03-23 17:10
 • #298: Nguy cơ tái khởi2020-03-23 17:10
 • #299: Không thành công, tiện thành nhân2020-03-23 17:10
 • #300: Canh giờ đến2020-03-23 17:10
 • #301: Ta không vào Địa Ngục, ai nhập Địa Ngục2020-03-23 17:10
 • #302: Phản kích2020-03-23 17:11
 • #303: Quyết thắng2020-03-23 17:11
 • #304: Long Sát xuất thế2020-03-23 17:11
 • #305: Ngọc Hư Tông2020-03-23 17:11
 • #306: Hai nữ nhân một đài hí2020-03-23 17:11
 • #307: Phong Thần Điện2020-03-23 17:11
 • #308: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên2020-03-23 17:11
 • #309: Trong ngoài quy củ2020-03-23 17:11
 • #310: Thu thập2020-03-23 17:12
 • #311: Ân không giết2020-03-23 17:12
 • #312: Thiên Niên Hàn Ngọc2020-03-23 17:12
 • #313: Nộ mà sát chi2020-03-23 17:12
 • #314: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến2020-03-23 17:12
 • #315: Huyễn Ma bí mật2020-03-23 17:12
 • #316: Dời lên tảng đá nện chân của mình2020-03-23 17:13
 • #317: Quy củ có thể đổi2020-03-23 17:13
 • #318: Thất thải hài cốt2020-03-23 17:13
 • #319: Tông chủ là cái Nương Nương Khang2020-03-23 17:13
 • #320: Nghé con mới đẻ không sợ cọp2020-03-23 17:13
 • #321: Chế bá Ngoại môn (thượng)2020-03-23 17:13
 • #322: Chế bá Ngoại môn (trung)2020-03-23 17:13
 • #323: Chế bá Ngoại môn (hạ)2020-03-23 17:14
 • #324: Đan Các2020-03-23 17:14
 • #325: Nhiếp Thần Chi Nhãn, Khốn Tâm Chi Lao2020-03-23 17:14
 • #326: Trấn2020-03-23 17:14
 • #327: Hắc ám vô tận2020-03-23 17:14
 • #328: Cứng rắn đỗi trưởng lão2020-03-23 17:14
 • #329: Hành hung2020-03-23 17:14
 • #330: Hắc Lao2020-03-23 17:14
 • #331: Các ngươi sẽ hối hận2020-03-23 17:14
 • #332: Thỉnh thần dung dịch, đưa Thần khó2020-03-23 17:15
 • #333: Ngọc Hư nhị Thánh2020-03-23 17:15
 • #334: Hắc điếm2020-03-23 17:15
 • #335: Đông như trẩy hội2020-03-23 17:15
 • #336: Các ngươi cũng xứng2020-03-23 17:15
 • #337: Luyện Đan Đường phát uy2020-03-23 17:15
 • #338: Đô Thiên Duệ2020-03-23 17:16
 • #339: Ăn bám?2020-03-23 17:16
 • #340: Muốn làm gì thì làm2020-03-23 17:16
 • #341: Các chủ đích thân đến2020-03-23 17:16
 • #342: Nhập đội2020-03-23 17:16
 • #343: Đối chọi2020-03-23 17:16
 • #344: Treo lên đánh Đô Thiên Duệ2020-03-23 17:16
 • #345: Bị hù xụi lơ2020-03-23 17:17
 • #346: Thiên địa làm lô, chúng sinh làm thuốc2020-03-23 17:17
 • #347: Thiên lôi đánh xuống2020-03-23 17:17
 • #348: Tam Sinh Lô thí luyện2020-03-23 17:17
 • #349: Ôm đùi2020-03-23 17:17
 • #350: Gặp qua sư thúc2020-03-23 17:17
 • #351: Gặp lại Đường Ninh2020-03-23 17:17
 • #352: Độc nhất là lòng dạ đàn bà ah2020-03-23 17:17
 • #353: Bái kiến phó các chủ2020-03-23 17:18
 • #354: Bích Lạc Hoàng Tuyền Trận2020-03-23 17:18
 • #355: Ngoan ngoãn2020-03-23 17:18
 • #356: Tá ma giết lừa2020-03-23 17:18
 • #357: Nam Cảnh Đô Thiên Thị2020-03-23 17:18
 • #358: Quá Khứ Chi Thai2020-03-23 17:18
 • #359: Đơn giản phát rồ2020-03-23 17:18
 • #360: Thiên cơ bất khả lộ lộ2020-03-23 17:19
 • #361: Thương Ngô Sơn2020-03-23 17:19
 • #362: Thanh Giao2020-03-23 17:19
 • #363: Mưu đồ2020-03-23 17:19
 • #364: Dưỡng đầu long chơi đùa2020-03-23 17:20
 • #365: Bí Thuật Sư2020-03-23 17:20
 • #366: Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật2020-03-23 17:20
 • #367: Đại Ma Vương2020-03-23 17:20
 • #368: Lâm nguy không sợ2020-03-23 17:20
 • #369: Tính sổ sách2020-03-23 17:20
 • #370: Lôi đình thủ đoạn2020-03-23 17:20
 • #371: Chúng ta là đến phá quán2020-03-23 17:20
 • #372: Tám vị trưởng lão đều hiện thân2020-03-23 17:21
 • #373: Chịu thua2020-03-23 17:21
 • #374: Bồi rơi phu nhân2020-03-23 17:21
 • #375: Xuân ý nồng2020-03-23 17:21
 • #376: Khảo nghiệm2020-03-23 17:21
 • #377: Vạn chúng chú mục2020-03-23 17:21
 • #378: Công kích2020-03-23 17:21
 • #379: Nghịch hóa2020-03-23 17:22
 • #380: Đan thành2020-03-23 17:22
 • #381: Có chơi có chịu2020-03-23 17:22
 • #382: Tông chủ chi uy2020-03-23 17:22
 • #383: Dẫn động Tam Sinh Lô2020-03-23 17:22
 • #384: Bắt quỷ2020-03-23 17:22
 • #385: Hạt cát trong sa mạc2020-03-23 17:22
 • #386: Thẳng thắn gặp nhau2020-03-23 17:22
 • #387: Ma hồn Viên ủy thác2020-03-23 17:22
 • #388: Đến từ Thiên Long Quốc lão bằng hữu2020-03-23 17:23
 • #389: Cổ Thần Tông2020-03-23 17:23
 • #390: Thoát ly khổ hải2020-03-23 17:23
 • #391: Lôi Trì Thủy2020-03-23 17:23
 • #392: Thiên Thần đan2020-03-23 17:23
 • #393: Nam Cảnh cao nhân2020-03-23 17:23
 • #394: Hãi hùng khiếp vía2020-03-23 17:23
 • #395: Như xe bị tuột xích2020-03-23 17:23
 • #396: Thiên Thần đan chi uy2020-03-23 17:24
 • #397: Đánh cờ2020-03-23 17:24
 • #398: Miêu khóc con chuột giả từ bi2020-03-23 17:24
 • #399: Bàn tính thất bại2020-03-23 17:24
 • #400: Đấu giá2020-03-23 17:24
 • #401: Cửu Diệu Thanh Liên2020-03-23 17:24
 • #402: Hô một mặt2020-03-23 17:24
 • #403: Quỷ dị bầu không khí2020-03-23 17:24
 • #404: Người chết nhân quả2020-03-23 17:24
 • #405: Oanh động Ngọc Hư Tông2020-03-23 17:25
 • #406: Hưng sư vấn tội2020-03-23 17:25
 • #407: Tranh đoạt2020-03-23 17:25
 • #408: Gió nổi mây phun2020-03-23 17:25
 • #409: Bảo các2020-03-23 17:25
 • #410: Hỏa Phệ2020-03-23 17:25
 • #411: Chúng ta không giống2020-03-23 17:25
 • #412: Thi đấu2020-03-23 17:25
 • #413: Hí tinh2020-03-23 17:25
 • #414: Nhân Tộc chi thuẫn2020-03-23 17:26
 • #415: Đao kiếm không có mắt2020-03-23 17:26
 • #416: Chiến Lăng Vô Địch (thượng)2020-03-23 17:26
 • #417: Chiến Lăng Vô Địch (hạ)2020-03-23 17:26
 • #418: Phong Hỏa hét giận dữ2020-03-23 17:26
 • #419: Nhận thua2020-03-23 17:26
 • #420: Tử mặt sát thủ2020-03-23 17:26
 • #421: Con rể tới nhà2020-03-23 17:26
 • #422: Nhập hố2020-03-23 17:27
 • #423: Trời xui đất khiến2020-03-23 17:27
 • #424: Lông tơ chi uy2020-03-23 17:27
 • #425: Tử địa2020-03-23 17:27
 • #426: Người không biết không sợ2020-03-23 17:27
 • #427: Người chết không sợ chết2020-03-23 17:27
 • #428: Thi quỷ2020-03-23 17:27
 • #429: Sờ người tức tử2020-03-23 17:28
 • #430: Kình thiên trụ lớn2020-03-23 17:28
 • #431: Ma hồn Viên bảo bối2020-03-23 17:28
 • #432: Đấu Chiến Thần Viên2020-03-23 17:28
 • #433: Cổ chi phong ấn2020-03-23 17:28
 • #434: Hắn trở về2020-03-23 17:28
 • #435: Bên tai kêu gọi2020-03-23 17:28
 • #436: Sét đánh Lâm2020-03-23 17:28
 • #437: Tẩy luyện Lôi Thể2020-03-23 17:28
 • #438: Tiến giai Chiến Tương2020-03-23 17:29
 • #439: Quân lâm thiên hạ (một)2020-03-23 17:29
 • #440: Quân lâm thiên hạ (nhị)2020-03-23 17:29
 • #441: Quân lâm thiên hạ (tam)2020-03-23 17:29
 • #442: Quân lâm thiên hạ (bốn)2020-03-23 17:29
 • #443: Quân lâm thiên hạ (năm)2020-03-23 17:29
 • #444: Quân lâm thiên hạ (lục)2020-03-23 17:30
 • #445: Quân lâm thiên hạ (bảy)2020-03-23 17:30
 • #446: Quân lâm thiên hạ (tám)2020-03-23 17:30
 • #447: Quân lâm thiên hạ (cửu)2020-03-23 17:30
 • #448: Quân lâm thiên hạ (thập)2020-03-23 17:30
 • #449: An nghỉ2020-03-23 17:31
 • #450: Ngọc Hư Tông nguy hiểm2020-03-23 17:31
 • #451: Làm thịt hắn2020-03-23 17:31
 • #452: Minh chủ2020-03-23 17:31
 • #453: Lãnh tụ2020-03-23 17:31
 • #454: Cáo mượn oai hùm2020-03-23 17:31
 • #455: Già trẻ không gạt2020-03-23 17:31
 • #456: Địa cấp bí thuật, Lôi Thiết2020-03-23 17:31
 • #457: Phá trận2020-03-23 17:32
 • #458: Kịch chiến2020-03-23 17:32
 • #459: Lôi đình một kích2020-03-23 17:32
 • #460: Nghịch chuyển2020-03-23 17:32
 • #461: Tự rước lấy nhục2020-03-23 17:32
 • #462: Bạo tẩu2020-03-23 17:32
 • #463: Áp chế2020-03-23 17:32
 • #464: Chiến! Chiến! Chiến2020-03-23 17:32
 • #465: Tịch diệt2020-03-23 17:33
 • #466: Ta trọng tải đại2020-03-23 17:33
 • #467: Long không bàn, hổ không nằm2020-03-23 17:33
 • #468: Chỉ hươu bảo ngựa2020-03-23 17:33
 • #469: Thu mua lòng người2020-03-23 17:33
 • #470: Nguy cơ tái khởi2020-03-23 17:33
 • #471: Khoe khoang khoác lác2020-03-23 17:33
 • #472: Giết gà dọa khỉ2020-03-23 17:33
 • #473: Kinh hỉ2020-03-23 17:33
 • #474: Lôi Minh chi chủ2020-03-23 17:34
 • #475: Kẻ sĩ chết vì tri kỷ2020-03-23 17:34
 • #476: chỉ còn chờ cơ hội2020-03-23 17:34
 • #477: Lão hủ, Trần Huy2020-03-23 17:34
 • #478: Đô Thiên đến2020-03-23 17:34
 • #479: Không thể phá vỡ2020-03-23 17:34
 • #480: , đây mới là uy hiếp2020-03-23 17:34
 • #481: Lần nữa kinh ngạc2020-03-23 17:34
 • #482: Đến phiên chúng ta2020-03-23 17:35
 • #483: Đại sát khí2020-03-23 17:35
 • #484: Lại sát2020-03-23 17:35
 • #485: Liên tục không ngừng2020-03-23 17:35
 • #486: Đại bại Đô Thiên Thị2020-03-23 17:35
 • #487: Không chết không thôi2020-03-23 17:35
 • #488: Kinh biến2020-03-23 17:35
 • #489: Thần khí gầm thét2020-03-23 17:35
 • #490: Hốt hoảng mà chạy2020-03-23 17:35
 • #491: Chân diện mục2020-03-23 17:36
 • #492: Thân thế2020-03-23 17:36
 • #493: Chính thức khai chiến2020-03-23 17:36
 • #494: Đạp vào hành trình2020-03-23 17:36
 • #495: Đào tuyệt hậu mộ phần ah2020-03-23 17:36
 • #496: Phá tập2020-03-23 17:36
 • #497: Nữ nhân thần bí2020-03-23 17:36
 • #498: Chu Tước2020-03-23 17:37
 • #499: Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ2020-03-23 17:37
 • #500: Ngưu Ma Liệt Thiên Thủ2020-03-23 17:37
 • #501: Bất Chu Sơn thệ ước2020-03-23 17:37
 • #502: Chu Tước chi vũ2020-03-23 17:37
 • #503: Anh hùng cứu mỹ nhân2020-03-23 17:37
 • #504: Hai đầu búa một cái2020-03-23 17:37
 • #505: Nhớ chuyện xưa tuế nguyệt2020-03-23 17:37
 • #506: Toàn lực ứng phó?2020-03-23 17:38
 • #507: Lạnh thấu2020-03-23 17:38
 • #508: Ta cũng là rất bất đắc dĩ2020-03-23 17:38
 • #509: Sợ vỡ mật2020-03-23 17:38
 • #510: Một đợt mang đi (thượng)2020-03-23 17:38
 • #511: Một đợt mang đi (hạ)2020-03-23 17:38
 • #512: Không sợ2020-03-23 17:38
 • #513: Giành công tự ngạo2020-03-23 17:38
 • #514: Được một tấc lại muốn tiến một thước2020-03-23 17:39
 • #515: Đe doạ2020-03-23 17:39
 • #516: Nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung kiếm2020-03-23 17:39
 • #517: Không đáy Thâm Uyên2020-03-23 17:39
 • #518: Hỗn Độn chi thể2020-03-23 17:39
 • #519: Năm vạn năm sau người sùng bái2020-03-23 17:39
 • #520: Ta có một bầu rượu2020-03-23 17:40
 • #521: Chiếm hầm cầu không gảy phân2020-03-23 17:40
 • #522: Ra oai phủ đầu2020-03-23 17:40
 • #523: Chu Tước chi nhận2020-03-23 17:40
 • #524: Chân tướng2020-03-23 17:40
 • #525: Đại dịch Vô Cực2020-03-23 17:40
 • #526: Vờ ngủ người2020-03-23 17:40
 • #527: Mặt trời mọc chi thành2020-03-23 17:40
 • #528: Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy2020-03-23 17:40
 • #529: Tây Phong Liệt, độc xưng vương2020-03-23 17:41
 • #530: Yêu Tộc huyết tung tóe Vạn Quan Lâu2020-03-23 17:41
 • #531: Oanh động Chu Thiên Thành2020-03-23 17:41
 • #532: Hưng sư vấn tội2020-03-23 17:41
 • #533: Nhất Đao trảm2020-03-23 17:41
 • #534: Như ngươi mong muốn2020-03-23 17:41
 • #535: Bàn khẩu2020-03-23 17:41
 • #536: Huyền Thiên Bảo Giám2020-03-23 17:41
 • #537: Bị nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng2020-03-23 17:41
 • #538: Đông Dương Phục Thiên Thị2020-03-23 17:41
 • #539: Phía sau cao nhân2020-03-23 17:42
 • #540: Trầm luân từ đầu đến cuối2020-03-23 17:42
 • #541: Đầu nguồn2020-03-23 17:42
 • #542: Tin dữ2020-03-23 17:42
 • #543: Yêu Tộc thập vương2020-03-23 17:42
 • #544: Khai chiến2020-03-23 17:42
 • #545: Ăn không được, ôm lấy đi2020-03-23 17:42
 • #546: Làm nóng người2020-03-23 17:42
 • #547: Không phân sàn sàn nhau2020-03-23 17:43
 • #548: Huyết ngược (thượng)2020-03-23 17:43
 • #549: Huyết ngược (hạ)2020-03-23 17:43
 • #550: Bên thắng ăn sạch2020-03-23 17:43
 • #551: Tái chiến2020-03-23 17:43
 • #552: Long Tượng2020-03-23 17:43
 • #553: Huyết thần chi uy2020-03-23 17:43
 • #554: Ném lăn Long Tượng2020-03-23 17:43
 • #555: Lấy nội đan, cầm trái tim2020-03-23 17:44
 • #556: Đầy máu phục sinh2020-03-23 17:44
 • #557: Trấn sát Thiên Lang2020-03-23 17:44
 • #558: Sâu kiến thân thể, sao có thể chiến không2020-03-23 17:44
 • #559: Yêu Tộc năm liên quỳ2020-03-23 17:44
 • #560: Tựu vui vẻ như vậy quyết định2020-03-23 17:44
 • #561: Ba đánh một2020-03-23 17:44
 • #562: Cùng tiến lên2020-03-23 17:44
 • #563: Chính là đánh không chết2020-03-23 17:45
 • #564: Đánh băng ngũ vương2020-03-23 17:45
 • #565: Toàn thắng2020-03-23 17:45
 • #566: Cây cao chịu gió lớn2020-03-23 17:45
 • #567: Đêm không ngủ2020-03-23 17:45
 • #568: Cửu Long Thiên Cơ tán2020-03-23 17:45
 • #569: Đô Thiên Ngọc Long2020-03-23 17:45
 • #570: Hai nam nhân đối thoại2020-03-23 17:45
 • #571: Bất bại kiếm2020-03-23 17:46
 • #572: Độc Cô lời hứa2020-03-23 17:46
 • #573: Thang Thiên Tuấn nguyền rủa2020-03-23 17:46
 • #574: Mục tiêu công kích2020-03-23 17:46
 • #575: Bách chiến chi sĩ2020-03-23 17:46
 • #576: Quyết thắng Nhân Hoàng điện2020-03-23 17:46
 • #577: Khảm Sài Nhân2020-03-23 17:46
 • #578: Đại chiến bắt đầu2020-03-23 17:46
 • #579: Chiến hồn Bất Diệt2020-03-23 17:46
 • #580: Dục hỏa trùng sinh2020-03-23 17:47
 • #581: Hàng Thiên phục long2020-03-23 17:47
 • #582: Độc Cô Kiếm, trảm Côn Bằng điểu2020-03-23 17:47
 • #583: Nhân Hoàng điện, Cao Sầm Vân2020-03-23 17:47
 • #584: Hỏa chi vực đối Lôi chi vực2020-03-23 17:47
 • #585: Lôi Minh chi huyết2020-03-23 17:47
 • #586: Nhân Tộc chuẩn bị xong chưa2020-03-23 17:47
 • #587: Bốn đại bí cảnh2020-03-23 17:47
 • #588: Nhân Hoàng pháp chỉ2020-03-23 17:47
 • #589: Không có hảo ý2020-03-23 17:47
 • #590: Vật họp theo loài2020-03-23 17:48
 • #591: Thiên cấp đan dược2020-03-23 17:48
 • #592: Phát rồ ah2020-03-23 17:48
 • #593: Khoai lang bỏng tay2020-03-23 17:48
 • #594: Gió nổi mây phun2020-03-23 17:48
 • #595: Nàng đi cũng không quay đầu lại2020-03-23 17:48
 • #596: Bức hiếp2020-03-23 17:49
 • #597: Thiên la địa võng2020-03-23 17:49
 • #598: Chu Tước vũ, động thương khung (thượng)2020-03-23 17:49
 • #599: Chu Tước vũ, vô tẫn Viêm (hạ)2020-03-23 17:49
 • #600: Đoạt Mệnh chi trận2020-03-23 17:49
 • #601: Hung mãnh phản kích2020-03-23 17:49
 • #602: Dẫn sói vào nhà2020-03-23 17:49
 • #603: Thương hải tang điền, ngày nào đều có thể2020-03-23 17:49
 • #604: Sinh tử đồng mệnh2020-03-23 17:49
 • #605: Bí cảnh2020-03-23 17:50
 • #606: Ta họ Triệu2020-03-23 17:50
 • #607: Thần thụ thanh liễu2020-03-23 17:50
 • #608: Mọc hung mãnh2020-03-23 17:50
 • #609: Ăn đất đi2020-03-23 17:50
 • #610: Ma Long lão tổ2020-03-23 17:50
 • #611: Sào huyệt2020-03-23 17:50
 • #612: Cửu đăng chiếu chiếu trường sinh2020-03-23 17:50
 • #613: Đục nước béo cò2020-03-23 17:50
 • #614: Cẩu nam nữ2020-03-23 17:51
 • #615: Một bước lên trời2020-03-23 17:51
 • #616: Trên thánh sơn cạm bẫy2020-03-23 17:51
 • #617: Ngân sắc quan tài2020-03-23 17:51
 • #618: Vạn thi đại trận2020-03-23 17:51
 • #619: Linh Tộc bí mật2020-03-23 17:51
 • #620: Tinh không bên trong lục quang2020-03-23 17:51
 • #621: Vạn năm trước vĩ đại hành trình2020-03-23 17:51
 • #622: Khát vọng2020-03-23 17:51
 • #623: Hắc Bào dị biến2020-03-23 17:51
 • #624: Sinh cùng tử đối dịch2020-03-23 17:52
 • #625: Chết qua một lần người2020-03-23 17:52
 • #626: Đường nét độc đáo2020-03-23 17:52
 • #627: Ngươi sớm muộn là người của ta2020-03-23 17:52
 • #628: Thập Bát Tỏa Long trận2020-03-23 17:52
 • #629: Thái vừa ra tay2020-03-23 17:52
 • #630: Trở về từ cõi chết2020-03-23 17:52
 • #631: Linh Tộc thánh linh2020-03-23 17:52
 • #632: Huyết tế trăm vạn hồn2020-03-23 17:52
 • #633: Sinh tử đại chiến2020-03-23 17:53
 • #634: Hàng Ma2020-03-23 17:53
 • #635: Chu Tước hôn2020-03-23 17:53
 • #636: Hắc ám chi nhãn2020-03-23 17:53
 • #637: Vì sao như vậy hồng2020-03-23 17:53
 • #638: Trục xuất2020-03-23 17:53
 • #639: Để cho mình trở thành ngọn núi kia2020-03-23 17:53
 • #640: Tinh không bên trong vịnh xướng2020-03-23 17:54
 • #641: Tử Sắc thần đan2020-03-23 17:54
 • #642: nhìn, lưu tinh!2020-03-23 17:54
 • #643: không tiếc hết thảy2020-03-23 17:54
 • #644: thất bại thảm hại2020-03-23 17:54
 • #645: lang kỵ2020-03-23 17:54
 • #646: đồ yêu2020-03-23 17:54
 • #647: phân liệt2020-03-23 17:54
 • #648: cường thế trấn sát2020-03-23 17:55
 • #649: Ô Vân áp thành2020-03-23 17:55
 • #650: gieo xuống sinh mệnh thụ2020-03-23 17:55
 • #651: chân chính sát khí2020-03-23 17:55
 • #652: tính ta một người2020-03-23 17:55
 • #653: Yêu Tộc Thái tử2020-03-23 17:55
 • #654: gánh không được cũng muốn khiêng2020-03-23 17:55
 • #655: yếu kê2020-03-23 17:56
 • #656: lang kỵ đối Huyết Sát2020-03-23 17:56
 • #657: phá! ! !2020-03-23 17:56
 • #658: thu hoạch2020-03-23 17:56
 • #659: Thiên cấp yêu thuật2020-03-23 17:56
 • #660: Thái Huyền nam châm hiển thần uy2020-03-23 17:56
 • #661: sụp đổ2020-03-23 17:56
 • #662: đánh chó mù đường2020-03-23 17:56
 • #663: lúc này vô thanh thắng hữu thanh2020-03-23 17:56
 • #664: cô độc2020-03-23 17:57
 • #665: Giác Tỉnh Thái Nhất2020-03-23 17:57
 • #666: binh lâm Chu Tước thành2020-03-23 17:57
 • #667: ai đại không ai qua được tâm chết2020-03-23 17:57
 • #668: tuyệt cảnh! ! !2020-03-23 17:57
 • #669: thần binh trên trời rơi xuống2020-03-23 17:57
 • #670: một người đã đủ giữ quan ải2020-03-23 17:57
 • #671: cùng quân cộng ẩm ba ngàn chén2020-03-23 17:57
 • #672: đối thủ đáng sợ2020-03-23 17:57
 • #673: tàn nhẫn yêu sư2020-03-23 17:57
 • #674: là rồng hay là giun2020-03-23 17:58
 • #675: bóp cổ2020-03-23 17:58
 • #676: đánh lén2020-03-23 17:58
 • #677: bảo hổ lột da2020-03-23 17:58
 • #678: đánh chó (thượng)2020-03-23 17:58
 • #679: đánh chó (hạ)2020-03-23 17:58
 • #680: theo như nhu cầu2020-03-23 17:58
 • #681: bạo tính tình2020-03-23 17:58
 • #682: Thiên Nam lãnh chúa2020-03-23 17:59
 • #683: thật lớn một đống2020-03-23 17:59
 • #684: Thần cấp trận đồ2020-03-23 17:59
 • #685: súc thế2020-03-23 17:59
 • #686: đồng cam cộng khổ2020-03-23 17:59
 • #687: kinh khủng Phục Thiên Thị2020-03-23 17:59
 • #688: Nam Cảnh dê béo2020-03-23 17:59
 • #689: Đại công cáo thành2020-03-23 17:59
 • #690: trận uy2020-03-23 17:59
 • #691: đoàn diệt2020-03-23 18:00
 • #692: tuyên chiến2020-03-23 18:00
 • #693: Huyền Tông cùng Võ Tông2020-03-23 18:00
 • #694: bằng bản sự cướp2020-03-23 18:00
 • #695: Độc Cô Thị rời khỏi2020-03-23 18:00
 • #696: bốn tộc cường công2020-03-23 18:00
 • #697: vừa ra trò hay2020-03-23 18:00
 • #698: bưng trà đưa nước Mục Tông chủ2020-03-23 18:00
 • #699: luyện hóa Cổ Thần Đăng2020-03-23 18:01
 • #700: đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được2020-03-23 18:01
 • #701: cùng Đăng Linh giao dịch2020-03-23 18:01
 • #702: oanh động Nam Cảnh2020-03-23 18:01
 • #703: lấy diệp liên minh2020-03-23 18:01
 • #704: ba tông Thái Thượng2020-03-23 18:01
 • #705: Thanh Liên luyện hóa2020-03-23 18:01
 • #706: tái chiến ba tông2020-03-23 18:01
 • #707: kinh thiên động địa2020-03-23 18:01
 • #708: toàn lực triển khai thần trận2020-03-23 18:02
 • #709: không chết không thôi2020-03-23 18:02
 • #710: Bạch Dạ Bào2020-03-23 18:02
 • #711: Liệt Hỏa Liệu Nguyên2020-03-23 18:02
 • #712: trảm Đô Thiên Ngọc Long2020-03-23 18:02
 • #713: khuất phục tại lợi ích2020-03-23 18:02
 • #714: bằng hữu? Địch nhân?2020-03-23 18:02
 • #715: Đô Thiên Thị dã tâm2020-03-23 18:02
 • #716: rút củi dưới đáy nồi2020-03-23 18:03
 • #717: , tức đến nỗi thổ huyết2020-03-23 18:03
 • #718: Thương Ngô Sơn dị động2020-03-23 18:03
 • #719: huyết tẩy lễ2020-03-23 18:03
 • #720: thú triều áp thành2020-03-23 18:03
 • #721: thần bí cổ thành2020-03-23 18:03
 • #722: liên tục bổ đao2020-03-23 18:03
 • #723: chân chính chiến sĩ2020-03-23 18:04
 • #724: tao ngộ2020-03-23 18:04
 • #725: phế đỉnh2020-03-23 18:04
 • #726: thí thần chủy2020-03-23 18:04
 • #727: trận phá2020-03-23 18:04
 • #728: Thạch Duẩn Tủy2020-03-23 18:04
 • #729: khắp nơi trên đất Thần tài2020-03-23 18:04
 • #730: trùng luyện Lô Đỉnh2020-03-23 18:04
 • #731: đánh đòn cảnh cáo2020-03-23 18:04
 • #732: ta là cha nàng2020-03-23 18:05
 • #733: không biết chi địch2020-03-23 18:05
 • #734: khủng bố trắng2020-03-23 18:05
 • #735: chư tà! Lui tán! (lạc, các ngươi muốn Tần Vị Ương)2020-03-23 18:05
 • #736: khua chiêng gõ trống đưa Bồ Tát2020-03-23 18:05
 • #737: Yêu Tộc đột kích2020-03-23 18:05
 • #738: kiến binh2020-03-23 18:05
 • #739: Kiến Chúa dã tâm2020-03-23 18:05
 • #740: một đầu con lừa, hai người2020-03-23 18:06
 • #741: trên trời rơi xuống linh dịch2020-03-23 18:06
 • #742: cùng Nghĩ Hậu đánh cược2020-03-23 18:06
 • #743: mượn đao giết người2020-03-23 18:06
 • #744: quyết chiến2020-03-23 18:06
 • #745: đại phá Yêu Tộc (thượng)2020-03-23 18:06
 • #746: đại phá Yêu Tộc (hạ)2020-03-23 18:06
 • #747: chiến cự phách2020-03-23 18:06
 • #748: Chiến Thể bộc phát2020-03-23 18:07
 • #749: thu hoạch2020-03-23 18:07
 • #750: khổ chủ hiện thân2020-03-23 18:07
 • #751: lấy mạng đi giãy2020-03-23 18:07
 • #752: thu phục Chu Tước thành2020-03-23 18:07
 • #753: Trấn Nam Vương2020-03-23 18:07
 • #754: thảm hề hề Đô Thiên thành2020-03-23 18:07
 • #755: đưa ngươi một tòa thành2020-03-23 18:08
 • #756: lành lạnh2020-03-23 18:08
 • #757: sát hàn gan2020-03-23 18:08
 • #758: Bạch Dạ Cổ Quán cùng ngũ đại cự phách2020-03-23 18:08
 • #759: tuyệt mệnh một kích2020-03-23 18:08
 • #760: hôi phi yên diệt2020-03-23 18:08
 • #761: trảm Đô Thiên Vân Hậu2020-03-23 18:08
 • #762: trảm thảo trừ căn2020-03-23 18:08
 • #763: phân mà ăn chi2020-03-23 18:09
 • #764: một nước cờ hiểm2020-03-23 18:09
 • #765: chân chính át chủ bài2020-03-23 18:09
 • #766: vạch mặt2020-03-23 18:09
 • #767: sách luận Hồng Hoang2020-03-23 18:10
 • #768: đầu đều tức nổ tung2020-03-23 18:10
 • #769: Hoàng Tuyền lại xuất hiện2020-03-23 18:10
 • #770: Yêu Tộc sứ giả2020-03-23 18:10
 • #771: làm người tốt, thật khó2020-03-23 18:10
 • #772: tương kế tựu kế2020-03-23 18:11
 • #773: cấp Yêu Tộc ra oai phủ đầu2020-03-23 18:11
 • #774: kinh biến2020-03-23 18:11
 • #775: gậy ông đập lưng ông2020-03-23 18:11
 • #776: ăn chắc2020-03-23 18:11
 • #777: Đô Thiên Thị bảo bối2020-03-23 18:11
 • #778: Tái Sinh Thần Thuật2020-03-23 18:11
 • #779: thiên đại hiểu lầm2020-03-23 18:12
 • #780: đẹp không ngủ được2020-03-23 18:12
 • #781: Thiên Thần khải2020-03-23 18:12
 • #782: kinh khủng Triệu Minh lợi2020-03-23 18:12
 • #783: phía sau màn hắc thủ2020-03-23 18:12
 • #784: Lôi khiến phong hành2020-03-23 18:12
 • #785: thiên uy khó dò2020-03-23 18:12
 • #786: Xuyên Phá Thiên2020-03-23 18:13
 • #787: tự chui đầu vào lưới?2020-03-23 18:13
 • #788: thiên sứ lại đến2020-03-23 18:13
 • #789: bánh từ trên trời rớt xuống2020-03-23 18:13
 • #790: một tiếng này hò hét , chờ năm vạn năm2020-03-23 18:13
 • #791: đâm lao phải theo lao2020-03-23 18:13
 • #792: diệt Hoàng Tuyền2020-03-23 18:14
 • #793: tuyệt địa phản kích2020-03-23 18:14
 • #794: quốc sắc Thiên Hương2020-03-23 18:14
 • #795: đánh thắng tựu đẩy ngã2020-03-23 18:14
 • #796: kia một vẻ ôn nhu2020-03-23 18:14
 • #797: long phượng cùng vang lên2020-03-23 18:14
 • #798: tập kích bất ngờ2020-03-23 18:14
 • #799: Vô Cực bảng2020-03-23 18:14
 • #800: khí thế hung hung2020-03-23 18:15
 • #801: mãnh long quá giang2020-03-23 18:15
 • #802: Thiên Hậu2020-03-23 18:15
 • #803: đánh về nguyên hình2020-03-23 18:15
 • #804: Triệu Ác Lai2020-03-23 18:15
 • #805: bắt đầu một con chó2020-03-23 18:15
 • #806: hổ lạc đồng bằng, cũng là hổ2020-03-23 18:16
 • #807: nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên2020-03-23 18:16
 • #808: treo lên đánh2020-03-23 18:16
 • #809: kiếm qua không lưu Ngân2020-03-23 18:16
 • #810: song Linh Huyết, ngay cả phá ngũ cảnh2020-03-23 18:16
 • #811: Triệu Minh Thông thỏa hiệp2020-03-23 18:17
 • #812: quyền lợi trò chơi2020-03-23 18:17
 • #813: tranh thuỷ mặc2020-03-23 18:17
 • #814: khéo hiểu lòng người Triệu Bất Thú2020-03-23 18:17
 • #815: Phượng Cửu ca2020-03-23 18:17
 • #816: thần bí Mật Tông2020-03-23 18:17
 • #817: quân tử không báo cách đêm thù2020-03-23 18:17
 • #818: tức chết người không đền mạng2020-03-23 18:18
 • #819: chính là buồn nôn ngươi2020-03-23 18:18
 • #820: sợ là cái kẻ ngu2020-03-23 18:18
 • #821: tái chiến Phượng Cửu ca2020-03-23 18:18
 • #822: Vương Bát Đao Pháp2020-03-23 18:18
 • #823: ném lăn Phượng Cửu ca2020-03-23 18:18
 • #824: thật lớn một cái tay2020-03-23 18:18
 • #825: không đi đường thường2020-03-23 18:19
 • #826: oanh động2020-03-23 18:19
 • #827: Đan Môn khảo hạch2020-03-23 18:19
 • #828: kinh thế hãi tục2020-03-23 18:19
 • #829: truyền kỳ2020-03-23 18:19
 • #830: tên tướng Chu Vũ phủ2020-03-23 18:20
 • #831: lộn nhào2020-03-23 18:20
 • #832: ngàn người chỉ trỏ2020-03-23 18:20
 • #833: , huyết chiến Thiên Đạo Viện2020-03-23 18:20
 • #834: , đẫm máu hai tai Quang2020-03-23 18:20
 • #835: , pháp thân vấn đạo2020-03-23 18:20
 • #836: bị sét đánh2020-03-23 18:20
 • #837: đại chiến Lôi Vân Thiên2020-03-23 18:21
 • #838: đánh chết Lôi Vân Thiên2020-03-23 18:21
 • #839: trên mông hoa mai thai ký2020-03-23 18:21
 • #840: lấn tới cửa2020-03-23 18:21
 • #841: Thái Thượng trưởng lão giá lâm2020-03-23 18:21
 • #842: giảng đạo lý2020-03-23 18:21
 • #843: Tội lỗi cùng trừng phạt2020-03-23 18:21
 • #844: Trong cõi u minh biến đổi số2020-03-23 18:21
 • #845: Cửa thứ nhất2020-03-23 18:22
 • #846: cửu trọng tháp sáng2020-03-23 18:22
 • #847: đấu chiến Thánh Cảnh2020-03-23 18:22
 • #848: toàn diện áp chế2020-03-23 18:22
 • #849: Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang2020-03-23 18:22
 • #850: Nam Cảnh lãnh tụ2020-03-23 18:22
 • #851: Cao Sầm Vân hiện thân2020-03-23 18:23
 • #852: mạnh nhất một thương2020-03-23 18:23
 • #853: ban thưởng2020-03-23 18:23
 • #854: đó là cái hầu tinh2020-03-23 18:23
 • #855: ngươi rốt cuộc là thứ gì2020-03-23 18:23
 • #856: sinh tử khế2020-03-23 18:23
 • #857: cường thế đánh gãy2020-03-23 18:23
 • #858: giết ngươi! Chỉ cần muốn Nhất kiếm2020-03-23 18:24
 • #859: bái sư2020-03-23 18:24
 • #860: nhập Vô Cực Các2020-03-23 18:24
 • #861: chết bên trong cầu sinh2020-03-23 18:24
 • #862: thất thải lưu ly trâm2020-03-23 18:24
 • #863: cấp lão nương tống chung2020-03-23 18:25
 • #864: Tiểu Tường tử2020-03-23 18:25
 • #865: chính là muốn làm gì thì làm2020-03-23 18:25
 • #866: Lão thần tương2020-03-23 18:25
 • #867: Lão thần tương ủy thác2020-03-23 18:25
 • #868: cuồn cuộn sóng ngầm2020-03-23 18:25
 • #869: điên cuồng tu luyện2020-03-23 18:25
 • #870: song Linh lực phá Chiến Tương2020-03-23 18:25
 • #871: dừng lại bạo nện2020-03-23 18:25
 • #872: ta cũng rất nghèo2020-03-23 18:26
 • #873: hao bản thổ phe phái lông dê2020-03-23 18:26
 • #874: thụ kiếm2020-03-23 18:26
 • #875: khổ đại cừu thâm2020-03-23 18:26
 • #876: giết dê béo2020-03-23 18:26
 • #877: đánh sập2020-03-23 18:26
 • #878: hỗn huyết Tu La2020-03-23 18:26
 • #879: lại xuống một thành2020-03-23 18:26
 • #880: Chiến Thể ra, hào lấy mười thắng liên tiếp!2020-03-23 18:26
 • #881: Vương cảnh vô địch2020-03-23 18:27
 • #882: lấn yếu sợ mạnh?2020-03-23 18:27
 • #883: Thiên cấp Đan sư Triệu Ác Lai2020-03-23 18:27
 • #884: khai lò luyện đan2020-03-23 18:27
 • #885: thô kệch thủ pháp2020-03-23 18:27
 • #886: đan thành2020-03-23 18:27
 • #887: đại đầy xâu2020-03-23 18:27
 • #888: đại chiến bắt đầu2020-03-23 18:28
 • #889: Thâm Uyên đối Hồn Thiên2020-03-23 18:28
 • #890: hai đại đan dược đối chọi2020-03-23 18:28
 • #891: tuyệt cảnh nghiền ép2020-03-23 18:28
 • #892: bị Chiến Thể thống trị sợ hãi2020-03-23 18:28
 • #893: danh chấn Ngự Long cảnh2020-03-23 18:28
 • #894: Nhân bảng thứ mười2020-03-23 18:28
 • #895: đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi2020-03-23 18:28
 • #896: hai thế lực lớn thủ đoạn2020-03-23 18:28
 • #897: Tử Nguyên kim tới tay2020-03-23 18:29
 • #898: sơn hải sân thi đấu2020-03-23 18:29
 • #899: tập kích Nhân Hoàng cung2020-03-23 18:29
 • #900: Chu Tước hiện thân2020-03-23 18:29
 • #901: Thánh Vương cùng Ma Vương2020-03-23 18:29
 • #902: lệnh nhân hít thở không thông nghiền ép2020-03-23 18:29
 • #903: bán thân bất toại2020-03-23 18:29
 • #904: nguy cơ sinh tử2020-03-23 18:29
 • #905: song Linh lực phá Vương cảnh2020-03-23 18:29
 • #906: thuấn sát2020-03-23 18:30
 • #907: quy tắc vận dụng2020-03-23 18:30
 • #908: Dương Vô Hối báo thù2020-03-23 18:30
 • #909: dũng giả chi kiếm2020-03-23 18:30
 • #910: trước gió bão dạ2020-03-23 18:30
 • #911: bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu2020-03-23 18:30
 • #912: đêm mưa chém giết2020-03-23 18:30
 • #913: Lôi Thần hạ phàm2020-03-23 18:31
 • #914: Phượng Sở Tú cái chết2020-03-23 18:31
 • #915: hỗn chiến2020-03-23 18:31
 • #916: đến từ phương bắc khách nhân? Địch nhân?2020-03-23 18:31
 • #917: ngươi có thể tiếp ta mấy phát?2020-03-23 18:31
 • #918: Đâm tâm2020-03-23 18:31
 • #919: xong chuyện phủi áo đi2020-03-23 18:31
 • #920: thiên hậu tứ phong2020-03-23 18:31
 • #921: tâm ý kiếm2020-03-23 18:32
 • #922: Vu Tộc hiện thân2020-03-23 18:32
 • #923: già trẻ không gạt2020-03-23 18:32
 • #924: đều là tính toán2020-03-23 18:32
 • #925: Tử Tinh ma nhãn2020-03-23 18:32
 • #926: nhiếp thần nhãn đối ma nhãn2020-03-23 18:32
 • #927: Hai lần Giác Tỉnh2020-03-23 18:32
 • #928: Đánh về nguyên hình2020-03-23 18:32
 • #929: Hắc Kiếm lại xuất hiện2020-03-23 18:33
 • #930: Vu Tộc ngũ đại bộ2020-03-23 18:33
 • #931: chiến thư2020-03-23 18:33
 • #932: phát uy Tần Vị Ương2020-03-23 18:33
 • #933: ước chiến2020-03-23 18:33
 • #934: Huyền! ! !2020-03-23 18:33
 • #935: khó bề phân biệt2020-03-23 18:33
 • #936: kết minh2020-03-23 18:33
 • #937: biến cố Tùng Sinh2020-03-23 18:34
 • #938: nhất dữ dội quyết đấu2020-03-23 18:34
 • #939: Vu Thể2020-03-23 18:34
 • #940: bị đánh đến tự bế Hình Vũ2020-03-23 18:34
 • #941: thiên không sinh Ác Lai2020-03-23 18:34
 • #942: đánh cược2020-03-23 18:34
 • #943: Đại Vu cạm bẫy2020-03-23 18:34
 • #944: chớp mắt phản kích2020-03-23 18:35
 • #945: lục Linh lực nghiền ép2020-03-23 18:35
 • #946: vua không ngai2020-03-23 18:35
 • #947: Dịch Thủy Hàn2020-03-23 18:35
 • #948: nhất quyết thắng thua2020-03-23 18:35
 • #949: Long Cảnh2020-03-23 18:35
 • #950: Nên tới, cuối cùng sẽ đến2020-03-23 18:35
 • #951: Năm vạn năm, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta2020-03-23 18:35
 • #952: Linh khí sôi trào2020-03-23 18:35
 • #953: Sinh cùng diệt2020-03-23 18:36
 • #954: Giáng lâm2020-03-23 18:36
 • #955: Vĩnh Dạ như thủy triều2020-03-23 18:36
 • #956: Bạch liên cùng Hắc liên2020-03-23 18:36
 • #957: hai vị Nhân Hoàng quyết đấu2020-03-23 18:36
 • #958: Huyền cùng Huyền2020-03-23 18:36
 • #959: ngươi thấy qua quang minh sao?2020-03-23 18:36
 • #960: quang minh càng khổ2020-03-23 18:36
 • #961: Hoàng Tuyền truy kích2020-03-23 18:37
 • #962: một bao năm2020-03-23 18:37
 • #963: đánh năm, phản sát2020-03-23 18:37
 • #964: chưa đem hết toàn lực2020-03-23 18:37
 • #965: Thủy tích thạch xuyên2020-03-23 18:37
 • #966: , chọn một bên đứng2020-03-23 18:37
 • #967: , Chiến Thể phá thất trọng Đỉnh phong2020-03-23 18:38
 • #968: , thượng cổ Đại Vu2020-03-23 18:38
 • #969: , tổ Vu Điện chi tranh2020-03-23 18:38
 • #970: , Thiên Biến Vạn Hóa2020-03-23 18:38
 • #971: , oan gia ngõ hẹp2020-03-23 18:38
 • #972: tay không xé Lĩnh Vực2020-03-23 18:38
 • #973: băng hỏa lưỡng cực (thượng)2020-03-23 18:38
 • #974: băng hỏa lưỡng cực (hạ)2020-03-23 18:38
 • #975: Thần Đạo Tông Lý Ngọc Bạch2020-03-23 18:39
 • #976: kinh hiện linh chủng2020-03-23 18:39
 • #977: Hỏa Diễm Ngư2020-03-23 18:39
 • #978: Huyền Cực Băng Diễm2020-03-23 18:39
 • #979: Vạn Niên Tuyết Liên cùng Băng Nguyên Hạt2020-03-23 18:39
 • #980: Cực Hỏa xuất thế2020-03-23 18:39
 • #981: Tâm Ma2020-03-23 18:39
 • #982: ta toàn muốn2020-03-23 18:39
 • #983: một trận cơ duyên2020-03-23 18:40
 • #984: thủy, chỉ vì hải bôn ba2020-03-23 18:40
 • #985: thuận tâm ta ý giả xương2020-03-23 18:40
 • #986: nghịch tâm ta ý giả vong2020-03-23 18:40
 • #987: nhập mộng2020-03-23 18:40
 • #988: Kinh Thần Ngọc2020-03-23 18:40
 • #989: Thủy Băng Nguyệt thử dò xét2020-03-23 18:40
 • #990: Thần Đạo Tông đột kích2020-03-23 18:41
 • #991: phân liệt2020-03-23 18:41
 • #992: Ngũ Hành tuần hoàn2020-03-23 18:41
 • #993: đòn sát thủ2020-03-23 18:41
 • #994: dục cầm cố túng2020-03-23 18:41
 • #995: Thất bại trong gang tấc2020-03-23 18:41
 • #996: Ta là ba ba của ngươi2020-03-23 18:41
 • #997: Đại sát tứ phương2020-03-23 18:41
 • #998: Không ngừng vươn lên2020-03-23 18:42
 • #999: Kim Đao môn nguy hiểm2020-03-23 18:42
 • #1000: duyên phận2020-03-23 18:42
 • #1001: bước vào Tứ Phương Thành2020-03-23 18:42
 • #1002: ta nói, một với xâu2020-03-23 18:42
 • #1003: diệt! ! !2020-03-23 18:42
 • #1004: đại Vu Thần uy (thượng)2020-03-23 18:43
 • #1005: đại Vu Thần uy (hạ)2020-03-23 18:43
 • #1006: hoàng tước tại hậu2020-03-23 18:43
 • #1007: nghênh Chiến Đế cảnh2020-03-23 18:43
 • #1008: Thái Nhất lực lượng2020-03-23 18:43
 • #1009: Tay xé Thế Giới2020-03-23 18:43
 • #1010: Năm tộc tranh bá2020-03-23 18:43
 • #1011: Ngóng nhìn Bất Chu Sơn2020-03-23 18:44
 • #1012: Phong Huyết Lộc2020-03-23 18:44
 • #1013: đi săn tiểu đội2020-03-23 18:44
 • #1014: lục chiến Lôi Nguyên Hổ2020-03-23 18:44
 • #1015: khai thác nghi thức2020-03-23 18:44
 • #1016: Diêu Hoàng tính toán2020-03-23 18:44
 • #1017: ta cũng cho ngươi học một khóa2020-03-23 18:44
 • #1018: ra tay ác độc tồi hoa2020-03-23 18:45
 • #1019: uy vũ sinh phong2020-03-23 18:45
 • #1020: danh chấn Bạch Hổ Thành2020-03-23 18:45
 • #1021: một khỏa cái đinh2020-03-23 18:45
 • #1022: thành đại sự người. . .2020-03-23 18:45
 • #1023: Tam Tuyệt2020-03-23 18:45
 • #1024: nằm kiếm tiền2020-03-23 18:45
 • #1025: dị tộc đột kích2020-03-23 18:46
 • #1026: sụp đổ2020-03-23 18:46
 • #1027: ta tựu là cường đại như vậy2020-03-23 18:46
 • #1028: thắng chi thế2020-03-23 18:46
 • #1029: Phá Phủ Trầm Chu2020-03-23 18:46
 • #1030: Ngõ hẹp gặp nhau, dũng người thắng!2020-03-23 18:46
 • #1031: Huyết chiến2020-03-23 18:46
 • #1032: Ta đến mang ngươi về nhà2020-03-23 18:46
 • #1033: Giết chết bất luận tội2020-03-23 18:46
 • #1034: Mượn đao sát năm người2020-03-23 18:46
 • #1035: Ác thủ2020-03-23 18:47
 • #1036: Danh chấn Bất Chu Sơn2020-03-23 18:47
 • #1037: Bạch Nhật Sơ2020-03-23 18:47
 • #1038: Sơn nhân tự có diệu kế2020-03-23 18:47
 • #1039: An đắc mãnh sĩ hề2020-03-23 18:47
 • #1040: Trước thu chút lợi tức2020-03-23 18:47
 • #1041: Kết minh2020-03-23 18:47
 • #1042: Hàng phục Hắc Bào2020-03-23 18:47
 • #1043: Vô Cực đại trận2020-03-23 18:47
 • #1044: Phát tài2020-03-23 18:48
 • #1045: Sợ là không sợ2020-03-23 18:48
 • #1046: Binh lâm thành hạ2020-03-23 18:48
 • #1047: Quên mình phục vụ tâm2020-03-23 18:48
 • #1048: Tọa sơn quan hổ đấu2020-03-23 18:48
 • #1049: Lật bàn (thượng)2020-03-23 18:48
 • #1050: Một hơi sát một người2020-03-23 18:48
 • #1051: Lật bàn (hạ)2020-03-23 18:49
 • #1052: Một trận chiến đánh tan2020-03-23 18:49
 • #1053: Lấy xuống Bắc Đẩu, Bổ Thiên Khuyết2020-03-23 18:49
 • #1054: Rất đau ah, nhưng cũng rất sung sướng2020-03-23 18:49
 • #1055: Khoan thai tới chậm2020-03-23 18:49
 • #1056: Ta không quan tâm2020-03-23 18:49
 • #1057: Nên uống cạn một chén lớn2020-03-23 18:49
 • #1058: Tửu không say người người tự say2020-03-23 18:49
 • #1059: Bất Chu Sơn trên yêu nghiệt2020-03-23 18:50
 • #1060: Dũng tướng thất bộ2020-03-23 18:50
 • #1061: Lam Dục Hằng hậu lễ2020-03-23 18:50
 • #1062: Nở hoa kết trái2020-03-23 18:50
 • #1063: Thấp đầu của ngươi, cúi xuống eo của ngươi2020-03-23 18:50
 • #1064: Đăng Lăng Tiêu, Đạp Thiên cung2020-03-23 18:50
 • #1065: Ta thiếu niên lang2020-03-23 18:50
 • #1066: Vây giết2020-03-23 18:50
 • #1067: Lão hổ phát uy2020-03-23 18:51
 • #1068: Đại bại2020-03-23 18:51
 • #1069: Đối dịch2020-03-23 18:51
 • #1070: Bị chọc giận Ngạo Sóc2020-03-23 18:51
 • #1071: Lấy nha còn nha (thượng)2020-03-23 18:51
 • #1072: Lấy nha còn nha (trung)2020-03-23 18:51
 • #1073: Lấy nha còn nha (hạ)2020-03-23 18:51
 • #1074: Diệt thần nhất thức2020-03-23 18:51
 • #1075: Tử kỳ sắp tới2020-03-23 18:51
 • #1076: Nghịch sát bảy đại dị tộc2020-03-23 18:51
 • #1077: Quân công không ngừng2020-03-23 18:52
 • #1078: Lão tử thích nghe2020-03-23 18:52
 • #1079: Kìm lòng không được2020-03-23 18:52
 • #1080: Tách rời2020-03-23 18:52
 • #1081: Hổ khẩu nhổ nha2020-03-23 18:52
 • #1082: Giao long2020-03-23 18:52
 • #1083: Thụ Tinh dương mưu2020-03-23 18:52
 • #1084: Đại náo thiên cung2020-03-23 18:52
 • #1085: Tinh tộc2020-03-23 18:53
 • #1086: Thu làm nô bộc2020-03-23 18:53
 • #1087: Đoạt Mệnh Truy Hồn2020-03-23 18:53
 • #1088: Hồng Nhan phu nhân2020-03-23 18:53
 • #1089: Đao gãy2020-03-23 18:53
 • #1090: Độc vương2020-03-23 18:53
 • #1091: Hồng Nhan đến2020-03-23 18:53
 • #1092: Chân Võ đãng ma2020-03-23 18:54
 • #1093: Mượn đao sát nhân2020-03-23 18:54
 • #1094: Ngạc Long2020-03-23 18:54
 • #1095: Trấn Hồn Linh2020-03-23 18:54
 • #1096: Chớp mắt vạn năm2020-03-23 18:54
 • #1097: Chiến Thể dị biến2020-03-23 18:54
 • #1098: Trảm Ngạc Long2020-03-23 18:54
 • #1099: Dạ Xoa trưởng lão2020-03-23 18:54
 • #1100: Lại gặp Chu Á2020-03-23 18:55
 • #1101: Tái chiến Hồng Nhan phu nhân2020-03-23 18:55
 • #1102: Đăng sơn người2020-03-23 18:55
 • #1103: Cường thế trấn sát2020-03-23 18:55
 • #1104: Góc độ xảo trá2020-03-23 18:55
 • #1105: Đầu mâu2020-03-23 18:55
 • #1106: Nhất tiễn song điêu2020-03-23 18:56
 • #1107: Hỏa bộ thần uy2020-03-23 18:56
 • #1108: Khiến người hít thở không thông chiến đấu2020-03-23 18:56
 • #1109: Bá khí bên cạnh lộ2020-03-23 18:56
 • #1110: Ép một chút2020-03-23 18:56
 • #1111: Bị ẩm đột kích2020-03-23 18:56
 • #1112: Yêu Sư cục2020-03-23 18:56
 • #1113: Đợt thứ nhất2020-03-23 18:57
 • #1114: TRANH2020-03-23 18:57
 • #1115: Một quyền đấm chết2020-03-23 18:57
 • #1116: Sát đến sợ hãi2020-03-23 18:57
 • #1117: Săn bắn2020-03-23 18:57
 • #1118: Gậy ông đập lưng ông2020-03-23 18:57
 • #1119: Gào thét mà qua2020-03-23 18:57
 • #1120: Chim sợ cành cong2020-03-23 18:58
 • #1121: Chiến Thiên Đao lão nhân2020-03-23 18:58
 • #1122: Liều mạng tranh đấu (thượng)2020-03-23 18:58
 • #1123: Liều mạng tranh đấu (hạ)2020-03-23 18:58
 • #1124: Thần phục2020-03-23 18:58
 • #1125: Lẫn nhau thành toàn2020-03-23 18:58
 • #1126: Cây kim so với cọng râu2020-03-23 18:58
 • #1127: Cuối cùng là vui vẻ, lại nỗi buồn ly biệt2020-03-23 18:58
 • #1128: Lại lần tăng cường quân bị2020-03-23 18:58
 • #1129: Bảo hổ lột da2020-03-23 18:59
 • #1130: Yên lặng theo dõi kỳ biến2020-03-23 18:59
 • #1131: Bày xuống bàn cờ2020-03-23 18:59
 • #1132: Tranh phong2020-03-23 18:59
 • #1133: Hắn là cố ý2020-03-23 18:59
 • #1134: Rút gân lột da2020-03-23 18:59
 • #1135: Đại. . . Đại sự không hảo2020-03-23 18:59
 • #1136: Liên tục đánh tan2020-03-23 19:00
 • #1137: Phản sát chi thế (thượng)2020-03-23 19:00
 • #1138: Phản sát chi thế (hạ)2020-03-23 19:00
 • #1139: Đóng cửa đánh chó2020-03-23 19:00
 • #1140: Trảm thủ2020-03-23 19:00
 • #1141: Bàn tay trong đó2020-03-23 19:01
 • #1142: Đánh ba2020-03-23 19:01
 • #1143: Chém đao bổ củi hạ, chúng sinh bình đẳng2020-03-23 19:01
 • #1144: Tuyệt sát!2020-03-23 19:01
 • #1145: Lý Triều Anh áp chế2020-03-23 19:01
 • #1146: Một bước cuối cùng cờ2020-03-23 19:01
 • #1147: Đại thắng2020-03-23 19:01
 • #1148: Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng!2020-03-23 19:01
 • #1149: Ta, tựu là quy củ!2020-03-23 19:01
 • #1150: Chỉnh hợp2020-03-23 19:02
 • #1151: Thúc đẩy2020-03-23 19:02
 • #1152: Ám Dạ Hắc Mãng2020-03-23 19:02
 • #1153: Cửu trọng tháp2020-03-23 19:02
 • #1154: Âm Dương phù2020-03-23 19:02
 • #1155: Thi khôi2020-03-23 19:02
 • #1156: Thần Nhân2020-03-23 19:02
 • #1157: Cung phụng2020-03-23 19:03
 • #1158: Triều tịch không ngừng2020-03-23 19:03
 • #1159: Long Ngạo Thiên2020-03-23 19:03
 • #1160: Trong quỷ môn quan đi một tao2020-03-23 19:03
 • #1161: Nhạn Quá Bạt Mao2020-03-23 19:03
 • #1162: Phong tuyệt vực2020-03-23 19:03
 • #1163: Hàng phục Lữ Ngạo San2020-03-23 19:03
 • #1164: Chém giết hai mạc2020-03-23 19:04
 • #1165: Khiêu chiến trưởng lão2020-03-23 19:04
 • #1166: Triệu Dục2020-03-23 19:04
 • #1167: Gọi hắn biến mất2020-03-23 19:04
 • #1168: Chém thành muôn mảnh2020-03-23 19:04
 • #1169: Hầu hạ2020-03-23 19:04
 • #1170: Thống Phá Thiên2020-03-23 19:04
 • #1171: Đại Tông Sư cấp thủ pháp2020-03-23 19:04
 • #1172: Dưới hông đi một hồi2020-03-23 19:04
 • #1173: Ta tựu là dựa vào sơn2020-03-23 19:05
 • #1174: Đánh cược2020-03-23 19:05
 • #1175: Trở lại nguyên trạng2020-03-23 19:05
 • #1176: Thượng phẩm Tiên Đan2020-03-23 19:05
 • #1177: Cực phẩm Nguyên Thần đan2020-03-23 19:05
 • #1178: Thu làm nô bộc2020-03-23 19:05
 • #1179: Bảo Xuân Nha2020-03-23 19:05
 • #1180: Lữ Ngạo San hiến thân2020-03-23 19:06
 • #1181: Đánh vỡ thông thường2020-03-23 19:06
 • #1182: Kinh động tháp chủ2020-03-23 19:06
 • #1183: Phiền phức tới cửa2020-03-23 19:06
 • #1184: Ai sợ ai2020-03-23 19:06
 • #1185: Tất Sát Lệnh2020-03-23 19:06
 • #1186: Thu tam muội Sâm La2020-03-23 19:06
 • #1187: Dưới đèn hắc2020-03-23 19:06
 • #1188: Hỏa Thiêu đan phòng2020-03-23 19:07
 • #1189: Thôn phệ2020-03-23 19:07
 • #1190: Chó ngáp phải ruồi2020-03-23 19:07
 • #1191: Chiến Long Ngạo Thiên2020-03-23 19:07
 • #1192: Hủy Thiên2020-03-23 19:07
 • #1193: Hư không quy tắc2020-03-23 19:07
 • #1194: Âm Hồn Bất Tán2020-03-23 19:07
 • #1195: Trận kỳ2020-03-23 19:07
 • #1196: Một tỷ biến hóa2020-03-23 19:08
 • #1197: Thanh Khâu Cổ Khoáng2020-03-23 19:08
 • #1198: Nghi ngờ2020-03-23 19:08
 • #1199: Nóng nảy2020-03-23 19:08
 • #1200: Ma đầu2020-03-23 19:08
 • #1201: Long Lân Sư2020-03-23 19:08
 • #1202: Trảm Tào Thiên2020-03-23 19:08
 • #1203: Côn2020-03-23 19:08
 • #1204: Thương Ngô Thần Đế2020-03-23 19:09
 • #1205: Đế giai2020-03-23 19:09
 • #1206: Cũng là tính toán2020-03-23 19:09
 • #1207: Phát khó khăn2020-03-23 19:09
 • #1208: Hồng Hoang thế giới2020-03-23 19:09
 • #1209: Một cái may mắn người! ! !2020-03-23 19:09
 • #1210: Một côn đánh chết2020-03-23 19:09
 • #1211: Đột phá2020-03-23 19:09
 • #1212: Thần Nguyên đan2020-03-23 19:09
 • #1213: Ảnh tử chân thân2020-03-23 19:09
 • #1214: Tụ Bảo Bồn2020-03-23 19:10
 • #1215: Tru Thiên Chi Kiếm2020-03-23 19:10
 • #1216: Một lần nữa nhận thức một chút2020-03-23 19:10
 • #1217: Châm ngòi ly gián2020-03-23 19:10
 • #1218: Đấu pháp2020-03-23 19:10
 • #1219: Đánh lén2020-03-23 19:10
 • #1220: Toái đan! Mở thế giới!2020-03-23 19:10
 • #1221: Hồng Hoang quy tắc2020-03-23 19:10
 • #1222: Hoàn mỹ thế giới2020-03-23 19:10
 • #1223: Nghiền ép Cách Hoàng2020-03-23 19:11
 • #1224: Đánh nổ2020-03-23 19:11
 • #1225: Ngọc giản bí mật2020-03-23 19:11
 • #1226: Mang ngọc có tội2020-03-23 19:11
 • #1227: Yêu Tộc hoàng tử2020-03-23 19:11
 • #1228: Lừa giết2020-03-23 19:11
 • #1229: Thôn Phệ chi đạo2020-03-23 19:11
 • #1230: Đế Cảnh xuống vô địch2020-03-23 19:11
 • #1231: Làm xằng làm bậy Diệp Thiên Trạch2020-03-23 19:12
 • #1232: Ba cái ngu xuẩn vật2020-03-23 19:12
 • #1233: Ba cái ngu xuẩn vật2020-03-23 19:12
 • #1234: Đại sát bốn phương2020-03-23 19:12
 • #1235: Có cừu báo cừu2020-03-23 19:12
 • #1236: Công phạt Cửu Trọng Tháp2020-03-23 19:12
 • #1237: Quen người2020-03-23 19:12
 • #1238: Đào hố chính mình nhảy2020-03-23 19:12
 • #1239: Đóng cửa đánh chó (thượng)2020-03-23 19:12
 • #1240: Đóng cửa đánh chó (hạ)2020-03-23 19:13
 • #1241: Thời gian quy tắc2020-03-23 19:13
 • #1242: Thôn tính2020-03-23 19:13
 • #1243: Như ngư đến thủy2020-03-23 19:13
 • #1244: Thực đóng cửa đánh chó2020-03-23 19:13
 • #1245: Cửu Trọng Tháp ấn2020-03-23 19:13
 • #1246: Đoạt xá2020-03-23 19:13
 • #1247: Đệ Tứ trọng2020-03-23 19:13
 • #1248: Lao ngục2020-03-23 19:14
 • #1249: Diệt tộc nguy hiểm2020-03-23 19:14
 • #1250: Thần cản giết thần2020-03-23 19:14
 • #1251: Quyền lực trò chơi2020-03-23 19:14
 • #1252: Bằng hữu cùng địch nhân2020-03-23 19:14
 • #1253: Ác linh2020-03-23 19:14
 • #1254: Tổn thương bạo tạc2020-03-23 19:15
 • #1255: Quên đi rồi2020-03-23 19:15
 • #1256: Đánh cái long trời lở đất2020-03-23 19:15
 • #1257: Tân nhiệm Nhân Hoàng làm áo cưới2020-03-23 19:15
 • #1258: Chớ chọc ta rơi lệ2020-03-23 19:15
 • #1259: Bấp bênh2020-03-23 19:15
 • #1260: Sơn không còn cao2020-03-23 19:15
 • #1261: Hắc ám thế giới2020-03-23 19:15
 • #1262: Quang minh vĩnh không rơi2020-03-23 19:15
 • #1263: Thái Nhất thức tỉnh2020-03-23 19:16
 • #1264: Cũng thế cho, cũng thích hợp2020-03-23 19:16
 • #1265: Làm sao bỏ được thế2020-03-23 19:16
 • #1266: Thời gian dừng lại2020-03-23 19:16
 • #1267: Cửu thế thành không2020-03-23 19:16
 • #1268: Bốn bề thọ địch2020-03-23 19:16
 • #1269: Gọi bọn họ tới2020-03-23 19:16
 • #1270: Thảo phạt2020-03-23 19:16
 • #1271: Chiến cùng hàng2020-03-23 19:17
 • #1272: Phản kích2020-03-23 19:17
 • #1273: Công phạt Bàn Vương Điện (thượng)2020-03-23 19:17
 • #1274: Công phạt Bàn Vương Điện (hạ)2020-03-23 19:17
 • #1275: Hắc liên Diệt Thế trận2020-03-23 19:17
 • #1276: Ngóc đầu trở lại2020-03-23 19:17
 • #1277: Thần trộm2020-03-23 19:17
 • #1278: Hàng duy đả kích (thượng)2020-03-23 19:17
 • #1279: Hàng duy đả kích (trung)2020-03-23 19:18
 • #1280: Hàng duy đả kích (hạ)2020-03-23 19:18
 • #1281: Chu Tước Vũ2020-03-23 19:18
 • #1282: Vương giả trở về2020-03-23 19:18
 • #1283: Chiến Đế cảnh2020-03-23 19:18
 • #1284: Theo trên mặt đất trên ma sát2020-03-23 19:18
 • #1285: Sợ mất mật2020-03-23 19:18
 • #1286: Không chết không thôi2020-03-23 19:18
 • #1287: Không kịp trở tay2020-03-23 19:18
 • #1288: Kiếp trước tạo nghiệt ah2020-03-23 19:19
 • #1289: Thiên hạ khí vận một đấu2020-03-23 19:19
 • #1290: Ám duệ Thần tộc2020-03-23 19:19
 • #1291: Áp Đản cùng Cẩu Đản2020-03-23 19:19
 • #1292: Cho Thần tộc đào hố2020-03-23 19:19
 • #1293: Ngươi là chúng ta vương2020-03-23 19:19
 • #1294: Cho lão tử bò2020-03-23 19:19
 • #1295: Quét ngang Nam Cảnh (thượng)2020-03-23 19:19
 • #1296: Quét ngang Nam Cảnh (hạ)2020-03-23 19:20
 • #1297: Cút ra đây lãnh cái chết2020-03-23 19:20
 • #1298: Phản bao2020-03-23 19:20
 • #1299: Đánh chó mù đường2020-03-23 19:20
 • #1300: Lại giết heo2020-03-23 19:20
 • #1301: Biến mất Cổ Thành2020-03-23 19:20
 • #1302: Nhân Hoàng đường mở ra2020-03-23 19:20
 • #1303: Thạch chìm đại hải2020-03-23 19:21
 • #1304: Lăng Vân toa bị cướp2020-03-23 19:21
 • #1305: Vật tay2020-03-23 19:21
 • #1306: Tâm cũng cam tình cũng nguyện2020-03-23 19:21
 • #1307: Đầu hàng?2020-03-23 19:21
 • #1308: Diều hâu rơi lệ2020-03-23 19:21
 • #1309: Đao ra khỏi vỏ2020-03-23 19:21
 • #1310: Tâm tâm niệm, niệm thật lâu cô nương2020-03-23 19:21
 • #1311: Không có lời2020-03-23 19:21
 • #1312: Trầm mặc trong bộc phát2020-03-23 19:21
 • #1313: Hắn là ta chủ nhân2020-03-23 19:22
 • #1314: Đánh2020-03-23 19:22
 • #1315: Một cái kỳ quái mệnh lệnh2020-03-23 19:22
 • #1316: Tuyệt lộ không về2020-03-23 19:22
 • #1317: Nguyện cược không phục2020-03-23 19:22
 • #1318: Món ăn cũng đã lạnh2020-03-23 19:22
 • #1319: Đánh mặt2020-03-23 19:22
 • #1320: Liều mạng ba ngày2020-03-23 19:22
 • #1321: Cái này là vì cái gì?2020-03-23 19:23
 • #1322: Oan gia ngõ hẹp2020-03-23 19:23
 • #1323: Tên đem Trư đồng đội2020-03-23 19:23
 • #1324: Hơi thao2020-03-23 19:23
 • #1325: Biết thì sao?2020-03-23 19:23
 • #1326: Mặc giáp mãnh sĩ2020-03-23 19:23
 • #1327: Một kích trí mạng2020-03-23 19:23
 • #1328: Hắc liên bí mật2020-03-23 19:23
 • #1329: Ảnh tử lại xuất hiện2020-03-23 19:23
 • #1330: Kết tóc thụ Trường Sinh2020-03-23 19:23
 • #1331: Vơ vét Hắc Liên Giáo2020-03-23 19:24
 • #1332: Hắc liên giới2020-03-23 19:24
 • #1333: Quyết chiến2020-03-23 19:24
 • #1334: Mạnh nhất quyết đấu (1)2020-03-23 19:24
 • #1335: Mạnh nhất quyết đấu (2)2020-03-23 19:24
 • #1336: Mạnh nhất quyết đấu (3)2020-03-23 19:24
 • #1337: Mạnh nhất quyết đấu (4)2020-03-23 19:24
 • #1338: Mạnh nhất quyết đấu (5)2020-03-23 19:24
 • #1339: Mạnh nhất quyết đấu (6)2020-03-23 19:25
 • #1340: Mạnh nhất quyết đấu (7)2020-03-23 19:25
 • #1341: Mạnh nhất quyết đấu (8)2020-03-23 19:25
 • #1342: Thần phục2020-03-23 19:25
 • #1343: Buồn từ trong tâm lên2020-03-23 19:25
 • #1344: Thích từ tâm đi lên2020-03-23 19:25
 • #1345: Hồn về an ủi thế nhân2020-03-23 19:25
 • #1346: Kết thúc2020-03-23 19:26
 • #1347: Uy chấn hồng hoang2020-03-23 19:26
 • #1348: Phản chiến2020-03-23 19:26
 • #1349: Nhân Hoàng đường trên2020-03-23 19:26
 • #1350: Ở đây nhất cử2020-03-23 19:26
 • #1351: Năm vạn năm trước?2020-03-23 19:26
 • #1352: Thực lực khủng bố2020-03-23 19:26
 • #1353: Ma thể2020-03-23 19:26
 • #1354: Cùng mình đối xem2020-03-23 19:26
 • #1355: Thượng cổ hung cầm2020-03-23 19:26
 • #1356: Xảo đoạt Thất tiên thảo2020-03-23 19:27
 • #1357: Long Tâm Thạch2020-03-23 19:27
 • #1358: Tắm rửa Long huyết2020-03-23 19:27
 • #1359: Nhảy ra Tam Giới bên ngoài2020-03-23 19:27
 • #1360: Thập trọng thiên chi uy2020-03-23 19:27
 • #1361: Lại gặp Dịch Hạo Nhiên2020-03-23 19:27
 • #1362: Vô Cực Cung2020-03-23 19:27
 • #1363: Ba tâm Kim Ô2020-03-23 19:27
 • #1364: Huyết tẩy mấy trăm trong2020-03-23 19:27
 • #1365: Phượng Hoàng2020-03-23 19:28
 • #1366: Tương ái tương sát2020-03-23 19:28
 • #1367: Ngồi xuống nói chuyện2020-03-23 19:28
 • #1368: Vô Tà tâm ý2020-03-23 19:28
 • #1369: Vương đạo bá khí2020-03-23 19:28
 • #1370: Ba vạn năm huyết sâm2020-03-23 19:28
 • #1371: Sống Nhạn Đãng Sơn2020-03-23 19:28
 • #1372: Nhân quả tuần hoàn2020-03-23 19:28
 • #1373: Phá trận2020-03-23 19:28
 • #1374: Thái cổ Cự Linh2020-03-23 19:29
 • #1375: Luyện chế Thất Thánh đan2020-03-23 19:29
 • #1376: Cửu Long Phần Thiên2020-03-23 19:29
 • #1377: Lôi Trì2020-03-23 19:29
 • #1378: Luyện Yêu Hồ2020-03-23 19:29
 • #1379: Long Cung2020-03-23 19:29
 • #1380: Giác tỉnh quang Ám linh huyết2020-03-23 19:29
 • #1381: Vô hạn vũ trụ2020-03-23 19:30
 • #1382: Tiệt hồ2020-03-23 19:30
 • #1383: Cửu chuyển Thiên Mệnh đan2020-03-23 19:30
 • #1384: Cướp đoạt yêu hồ2020-03-23 19:30
 • #1385: Di chuyển lục địa2020-03-23 19:30
 • #1386: Tạo vật chủ?2020-03-23 19:30
 • #1387: Hư Không Điện hủy diệt2020-03-23 19:30
 • #1388: Thế gian đều là địch2020-03-23 19:31
 • #1389: Luyện Yêu Hồ chi uy2020-03-23 19:31
 • #1390: Phiên giang đảo hải2020-03-23 19:31
 • #1391: Cửu thánh đan2020-03-23 19:31
 • #1392: Đột phá Đế Cảnh2020-03-23 19:31
 • #1393: Hải thần2020-03-23 19:31
 • #1394: Đại thế xu thế2020-03-23 19:31
 • #1395: Yết Bảng2020-03-23 19:31
 • #1396: Phượng Cầu Hoàng2020-03-23 19:32
 • #1397: Thiên Đình2020-03-23 19:32
 • #1398: Yêu Hoàng Chi Đồng2020-03-23 19:32
 • #1399: Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu2020-03-23 19:32
 • #1400: Yêu Sư Diệp Thiên Trạch2020-03-23 19:32
 • #1401: Bất Diệt Kim Thân2020-03-23 19:32
 • #1402: Đánh chít chít trực khiếu2020-03-23 19:32
 • #1403: Con cóc tựu muốn ăn thịt thiên nga2020-03-23 19:32
 • #1404: Bổ Thiên thạch2020-03-23 19:33
 • #1405: Đầm rồng hang hổ2020-03-23 19:33
 • #1406: Gan rồng phong gan2020-03-23 19:33
 • #1407: Mười vạn năm Hầu Nhi Tửu2020-03-23 19:33
 • #1408: Đánh tửu2020-03-23 19:33
 • #1409: Đấu chiến thắng pháp!2020-03-23 19:33
 • #1410: Tửu gặp tri kỷ2020-03-23 19:33
 • #1411: Chiến ý cùng tâm ý2020-03-23 19:33
 • #1412: Tề Thiên2020-03-23 19:34
 • #1413: Tiên Thiên Linh Căn2020-03-23 19:34
 • #1414: Hang không đáy2020-03-23 19:34
 • #1415: Nước chảy thành sông2020-03-23 19:34
 • #1416: Trộm lấy bàn đào2020-03-23 19:34
 • #1417: Di hoa tiếp mộc2020-03-23 19:34
 • #1418: Vây công2020-03-23 19:34
 • #1419: Đại chiến Viên Ma bộ chủ2020-03-23 19:34
 • #1420: Đẹp đào kế2020-03-23 19:34
 • #1421: Xa xa khó vời2020-03-23 19:35
 • #1422: Quyết chiến bốn lúc này2020-03-23 19:35
 • #1423: Đoạt soái2020-03-23 19:35
 • #1424: Tràn ngập nguy hiểm2020-03-23 19:35
 • #1425: Thiên tuyển chi tử2020-03-23 19:35
 • #1426: Lục chiến Thái Nhất2020-03-23 19:35
 • #1427: Ngươi thành công chọc giận ta2020-03-23 19:35
 • #1428: Đánh tan Thái Nhất2020-03-23 19:35
 • #1429: Thời quang quy tắc2020-03-23 19:35
 • #1430: Tới phiên ta2020-03-23 19:36
 • #1431: Khát khao khó nhịn2020-03-23 19:36
 • #1432: Thuyết phục Chu Tước2020-03-23 19:36
 • #1433: Sâu kiến lay đại tượng2020-03-23 19:36
 • #1434: Hố ngươi không có thương lượng2020-03-23 19:36
 • #1435: Đại quyết chiến!2020-03-23 19:36
 • #1436: Ngư ông Diệp Thiên Trạch (thượng)2020-03-23 19:36
 • #1437: Ngư ông Diệp Thiên Trạch (hạ)2020-03-23 19:36
 • #1438: Huyết tế2020-03-23 19:36
 • #1439: Dị biến2020-03-23 19:37
 • #1440: Thạch Hầu hóa thân2020-03-23 19:37
 • #1441: Lừa giết trăm vạn2020-03-23 19:37
 • #1442: Một tay chận thiên2020-03-23 19:37
 • #1443: Cùng huyền giao dịch2020-03-23 19:37
 • #1444: Tu La Chi Vực2020-03-23 19:37
 • #1445: Vực Chủ2020-03-23 19:37
 • #1446: Huyết trì2020-03-23 19:37
 • #1447: Hắc ám đích đạo2020-03-23 19:38
 • #1448: Tu La Vương2020-03-23 19:38
 • #1449: Phá trận2020-03-23 19:38
 • #1450: Đánh vỡ gông cùm xiềng xích2020-03-23 19:38
 • #1451: Mái vòm2020-03-23 19:38
 • #1452: Đánh mặt Bà La Môn2020-03-23 19:38
 • #1453: Dã tâm2020-03-23 19:38
 • #1454: Tăng lên điên cuồng2020-03-23 19:38
 • #1455: Thần bí Hắc Bào2020-03-23 19:39
 • #1456: Song sử giá lâm2020-03-23 19:39
 • #1457: Huyết Liên xuất thế2020-03-23 19:39
 • #1458: Thổ nạp2020-03-23 19:39
 • #1459: Phượng Hoàng hoàn toàn thể2020-03-23 19:39
 • #1460: Chân chính ngư ông2020-03-23 19:39
 • #1461: Thái Hư Kính2020-03-23 19:39
 • #1462: Chiến thần Huyền Minh2020-03-23 19:40
 • #1463: Khai thiên búa2020-03-23 19:40
 • #1464: Cường thế xuất thủ2020-03-23 19:40
 • #1465: Mục tiêu công kích2020-03-23 19:40
 • #1466: Tranh đoạt Huyết Liên Tử2020-03-23 19:40
 • #1467: Cầu phú quý trong nguy hiểm2020-03-23 19:40
 • #1468: Huyết luyện2020-03-23 19:40
 • #1469: Tích huyết Hóa Hải2020-03-23 19:40
 • #1470: Hư Không Như Chỉ2020-03-23 19:40
 • #1471: Nghiền ép chi thế2020-03-23 19:41
 • #1472: Nguyện chấp tử chi thủ, thiên nhai Bất Hối2020-03-23 19:41
 • #1473: Chu Tước phản kích2020-03-23 19:41
 • #1474: Lại thu Liên Tử2020-03-23 19:41
 • #1475: Máu và lửa đối kháng2020-03-23 19:41
 • #1476: Thiên đạo cấm chế2020-03-23 19:41
 • #1477: Thâu thiên hoán nhật2020-03-23 19:41
 • #1478: Thôn tâm2020-03-23 19:41
 • #1479: Luyện Ngục làm thích2020-03-23 19:41
 • #1480: Dung hợp tâm sen2020-03-23 19:42
 • #1481: Hủy Thiên! ! !2020-03-23 19:42
 • #1482: Huyết hải trống vắng2020-03-23 19:42
 • #1483: Khí vận gia thân2020-03-23 19:42
 • #1484: Nhân Hoàng xuất thế2020-03-23 19:42
 • #1485: Thay vào đó (thượng)2020-03-23 19:42
 • #1486: Thay vào đó (trung)2020-03-23 19:42
 • #1487: Thay vào đó (hạ)2020-03-23 19:42
 • #1488: Lực lượng mạnh nhất!2020-03-23 19:42
 • #1489: Một sợi tâm ý2020-03-23 19:43
 • #1490: Chuyển vận2020-03-23 19:43
 • #1491: Đệ bát thương2020-03-23 19:43
 • #1492: Nhất tiễn song điêu2020-03-23 19:43
 • #1493: Thẹn quá hoá giận2020-03-23 19:43
 • #1494: Quân lâm thiên hạ2020-03-23 19:43
 • #1495: Cánh cửa tử vong2020-03-23 19:43
 • #1496: Lấy một địch bốn2020-03-23 19:43
 • #1497: Giác tỉnh Nhân tộc2020-03-23 19:44
 • #1498: Ta không bao giờ làm lựa chọn2020-03-23 19:44
 • #1499: Tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu!2020-03-23 19:44
 • #1500: Ma Vương xuất thế2020-03-23 19:44
 • #1501: Quyết chiến Tứ hoàng2020-03-23 19:44
 • #1502: Sát nhân diệt tâm!2020-03-23 19:44
 • #1503: Khí vận gia thân2020-03-23 19:44
 • #1504: Mạnh nhất con đường2020-03-23 19:44
 • #1505: Mở ra cánh cửa tử vong2020-03-23 19:44
 • #1506: Hỗn độn kỷ2020-03-23 19:45
 • #1507: Chém giết Tứ hoàng2020-03-23 19:45
 • #1508: Nghịch Thế mà đi2020-03-23 19:45
 • #1509: Đầu cũng không hồi2020-03-23 19:45
 • #1510: Thiên Mệnh đan Đại thành2020-03-23 19:45
 • #1511: Thôn phệ2020-03-23 19:45
 • #1512: Phong ấn thế giới2020-03-23 19:45
 • #1513: Tử vong chi chủ2020-03-23 19:45
 • #1514: Quy xác trong Long Cung2020-03-23 19:45
 • #1515: Sau cùng thủ đoạn2020-03-23 19:46
 • #1516: Sinh tử luân chuyển2020-03-23 19:46
 • #1517: Thế ngoại ba trăm năm2020-03-23 19:46
 • #1518: Nhân tộc nguy hiểm2020-03-23 19:46
 • #1519: Tuyên cáo tử hình2020-03-23 19:46
 • #1520: Lan Cốc chi chủ2020-03-23 19:46
 • #1521: Đêm không ngủ2020-03-23 19:46
 • #1522: Trở về này2020-03-23 19:46
 • #1523: Tử vong quân đoàn (thượng)2020-03-23 19:47
 • #1524: Tử vong quân đoàn (trung)2020-03-23 19:47
 • #1525: Tử vong quân đoàn (hạ)2020-03-23 19:47
 • #1526: Bóp nát Yêu Hoàng2020-03-23 19:47
 • #1527: Lập chi địa, là ta cương thổ2020-03-23 19:47
 • #1528: Không kịp giải thích2020-03-23 19:47
 • #1529: Bóp nát các ngươi trứng2020-03-23 19:47
 • #1530: Quỳ xuống hát chinh phục2020-03-23 19:47
 • #1531: Chúng sinh chi hoàng2020-03-23 19:47
 • #1532: Thiên ngoại thiên2020-03-23 19:48
 • #1533: Có khác Động Thiên2020-03-23 19:48
 • #1534: Hỗn độn Pháp tắc2020-03-23 19:48
 • #1535: Ta hành trình là Tinh Thần đại hải (thượng)2020-03-23 19:48
 • #1536: Ta hành trình là Tinh Thần đại hải (hạ)2020-03-23 19:48
 • #1537: Lại đến Thiên Đạo Các2020-03-23 19:48
 • #1538: Bỉ Ngạn chi chủ họa2020-03-23 19:48
 • #1539: Cửu Mệnh Thân Châu2020-03-23 19:49
 • #1540: bóp chặt vận mệnh yết hầu2020-03-23 19:49
 • #1541: nguy cơ giáng lâm2020-03-23 19:49
 • #1542: đóng cửa đánh chó2020-03-23 19:49
 • #1543: thu hoạch2020-03-23 19:49
 • #1544: đường lui2020-03-23 19:49
 • #1545: Tây Vương Tộc thân thế2020-03-23 19:49
 • #1546: Đại hủy diệt2020-03-23 19:50
 • #1547: Nam Cung Vũ2020-03-23 19:50
 • #1548: Nằm mơ2020-03-23 19:50
 • #1549: Sơn Hải Chúng Sinh Đồ2020-03-23 19:50
 • #1550: Chân chính truyền thừa2020-03-23 19:50
 • #1551: Tạo Hóa Thần Khí2020-03-23 19:50
 • #1552: , điên cuồng hấp thu2020-03-23 19:50
 • #1553: Chín quận mười hai địa2020-03-23 19:50
 • #1554: Trục xuất2020-03-23 19:51
 • #1555: Thiên Uyên2020-03-23 19:51
 • #1556: Hỗn độn chi tuyền2020-03-23 19:51
 • #1557: , đào được bảo bối2020-03-23 19:51
 • #1558: , bại lộ2020-03-23 19:51
 • #1559: , Ngu Bà2020-03-23 19:51
 • #1560: , Tử Quang Chi Trùng2020-03-23 19:51
 • #1561: , U Minh quỷ trảo2020-03-23 19:51
 • #1562: , chúng tinh lấp lánh2020-03-23 19:52
 • #1563: , chân chính tầng mười2020-03-23 19:52
 • #1564: , kịch đấu2020-03-23 19:52
 • #1565: , thu phục Ngu Bà2020-03-23 19:52
 • #1566: , sinh tử làm ranh giới2020-03-23 19:52
 • #1567: , tử sinh khế khoát, cùng tử thành đạo2020-03-23 19:52
 • #1568: , ve sầu thoát xác2020-03-23 19:52
 • #1569: , giáng lâm! Tuần Thiên Sứ2020-03-23 19:53
 • #1570: , xóa đi2020-03-23 19:53
 • #1571: , cục trong cục2020-03-23 19:53
 • #1572: , Chư Thiên Vạn Giới2020-03-23 19:53
 • #1573: , Vinh Diệu kỵ binh2020-03-23 19:53
 • #1574: , tổ cái đội2020-03-23 19:53
 • #1575: , họ kép sơn hải2020-03-23 19:53
 • #1576: , âm dương Huyền Nguyệt2020-03-23 19:53
 • #1577: , ti tiện thủ đoạn2020-03-23 19:54
 • #1578: , chiến hồn bất diệt2020-03-23 19:54
 • #1579: Chương 1607 Diệp Thiên Trạch mưu kế2020-03-23 19:54
 • #1580: , xuất thủ2020-03-23 19:54
 • #1581: , liên kết thành công2020-03-23 19:54
 • #1582: , máu tím ấn ký2020-03-23 19:54
 • #1583: , huyết sắc thí luyện2020-03-23 19:54
 • #1584: , Thỉ Đản2020-03-23 19:55
 • #1585: , hang không đáy2020-03-23 19:55
 • #1586: , Thiết Hoan tộc2020-03-23 19:55
 • #1587: , phát một phen phát tài2020-03-23 19:55
 • #1588: , hoang vu chi địa2020-03-23 19:55
 • #1589: , Mặc Trúc phủ2020-03-23 19:55
 • #1590: , trấn áp thô bạo2020-03-23 19:55
 • #1591: , động phủ chủ nhân2020-03-23 19:56
 • #1592: , đói khát trò chơi2020-03-23 19:56
 • #1593: , kiếm được đầy bồn đầy bát2020-03-23 19:56
 • #1594: , lừa giết Ngô phủ2020-03-23 19:56
 • #1595: , truyền thừa chi địa2020-03-23 19:56
 • #1596: , đao khí tung hoành2020-03-23 19:56
 • #1597: , người thừa kế2020-03-23 19:56
 • #1598: , vừa ra long đàm, lại vào hang hổ2020-03-23 19:56
 • #1599: , chất vấn2020-03-23 19:56
 • #1600: , ban thưởng2020-03-23 19:57
 • #1601: , chuyện xảy ra2020-03-23 19:57
 • #1602: , khôi phục thi thể2020-03-23 19:57
 • #1603: , Huyền Nguyệt lục giai2020-03-23 19:57
 • #1604: , đấu giá hội2020-03-23 19:57
 • #1605: , Hư Không Pháp Ấn2020-03-23 19:57
 • #1606: , tay không bắt sói2020-03-23 19:57
 • #1607: Thần Ma đan2020-03-23 19:57
 • #1608: áp trục ra sân2020-03-23 19:58
 • #1609: ngươi có theo hay không?2020-03-23 19:58
 • #1610: như giẫm trên băng mỏng2020-03-23 19:58
 • #1611: cùng vận mệnh chém giết2020-03-23 19:58
 • #1612: bại lộ2020-03-23 19:58
 • #1613: giết người cướp của2020-03-23 19:58
 • #1614: cá trong chậu2020-03-23 19:59
 • #1615: danh chấn Thiên Mã Giới2020-03-23 19:59
 • #1616: hư không đạo tặc2020-03-23 19:59
 • #1617: phỉ ổ2020-03-23 19:59
 • #1618: Hỗn Loạn Chi Địa2020-03-23 19:59
 • #1619: gia viên2020-03-23 19:59
 • #1620: thịt cá trên thớt gỗ2020-03-23 19:59
 • #1621: nhặt nhạnh chỗ tốt2020-03-23 19:59
 • #1622: thợ săn2020-03-23 19:59
 • #1623: công phạt Hắc Long Trại2020-03-23 20:00
 • #1624: đuổi theo chặt2020-03-23 20:00
 • #1625: lần nữa khôi phục2020-03-23 20:00
 • #1626: bình định Hắc Long Trại2020-03-23 20:00
 • #1627: ta tộc là Hồng Hoang2020-03-23 20:00
 • #1628: tòng long chi công2020-03-23 20:00
 • #1629: bắt sống Hắc Long Trại chủ2020-03-23 20:00
 • #1630: hồi tâm2020-03-23 20:01
 • #1631: dung hợp2020-03-23 20:01
 • #1632: thực lực bành trướng2020-03-23 20:01
 • #1633: tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt2020-03-23 20:01
 • #1634: Gậy ông đập lưng ông2020-03-23 20:01
 • #1635: Đóng cửa đánh chó2020-03-23 20:01
 • #1636: Đại thế đã mất2020-03-23 20:01
 • #1637: gia viên! Hồng Hoang!2020-03-23 20:01
 • #1638: cường địch xuất hiện2020-03-23 20:01
 • #1639: hỗn độn chi noãn2020-03-23 20:02
 • #1640: kịch liệt tranh đoạt2020-03-23 20:02
 • #1641: đổ xúc xắc2020-03-23 20:02
 • #1642: một lời không hợp liền mở làm2020-03-23 20:02
 • #1643: trên mũi đao du tẩu2020-03-23 20:02
 • #1644: Thần Văn Điện2020-03-23 20:02
 • #1645: trong nhà có mỏ2020-03-23 20:02
 • #1646: tuệ nhãn thức châu2020-03-23 20:03
 • #1647: khảo hạch2020-03-23 20:03
 • #1648: cô gái áo lam2020-03-23 20:03
 • #1649: cắn nuốt Hỗn độn chi lệ2020-03-23 20:03
 • #1650: oan gia ngõ hẹp2020-03-23 20:03
 • #1651: lấy lại Thánh nữ2020-03-23 20:03
 • #1652: một năm ước hẹn2020-03-23 20:03
 • #1653: Thiết Đại Ngưu cục2020-03-23 20:03
 • #1654: đột phá Huyền Nhật2020-03-23 20:04
 • #1655: hí tinh phụ thể2020-03-23 20:04
 • #1656: Địa giai sát trận2020-03-23 20:04
 • #1657: Tinh La Mật Bố Chi Thuật2020-03-23 20:04
 • #1658: thương tích đầy mình2020-03-23 20:04
 • #1659: Thánh nữ ngộ phán2020-03-23 20:04
 • #1660: tất phải giết ý2020-03-23 20:04
 • #1661: Tàng Bảo Điện2020-03-23 20:04
 • #1662: không trọn vẹn chí bảo2020-03-23 20:05
 • #1663: Tần Niên Vũ thực lực2020-03-23 20:05
 • #1664: Thất Sát âm hồn2020-03-23 20:05
 • #1665: phản kích2020-03-23 20:05
 • #1666: gọi gia gia2020-03-23 20:05
 • #1667: bánh bao thịt đánh chó2020-03-23 20:05
 • #1668: át chủ bài ra hết2020-03-23 20:05
 • #1669: Vạn Phật Thiên2020-03-23 20:05
 • #1670: uy chấn Thần Văn Điện2020-03-23 20:05
 • #1671: cướp đường người2020-03-23 20:06
 • #1672: Hữu hộ pháp2020-03-23 20:06
 • #1673: Tu Du Phật Châu2020-03-23 20:06
 • #1674: Vạn Thọ Đan2020-03-23 20:06
 • #1675: hang không đáy2020-03-23 20:06
 • #1676: Tư Mã lão vương tiểu táo2020-03-23 20:06
 • #1677: Huyền Nhật cửu giai2020-03-23 20:07
 • #1678: tù phạm2020-03-23 20:07
 • #1679: luyện hóa Xá Lợi Tử2020-03-23 20:07
 • #1680: luân hồi phật chủ2020-03-23 20:07
 • #1681: : Thí phật2020-03-23 20:07
 • #1682: một trăm triệu tinh văn2020-03-23 20:07
 • #1683: nhân quả dính vào người2020-03-23 20:07
 • #1684: Tru Thiên Kiếm Trận2020-03-23 20:07
 • #1685: ký kết lời thề2020-03-23 20:08
 • #1686: siêu thoát pháp tắc2020-03-23 20:08
 • #1687: vạch mặt2020-03-23 20:08
 • #1688: nắm vững thắng lợi2020-03-23 20:08
 • #1689: lòng người, kiếm tâm2020-03-23 20:08
 • #1690: chặn đường2020-03-23 20:08
 • #1691: Tiên Thiên Linh Bảo Tạp Kiểm2020-03-23 20:09
 • #1692: chạy hòa thượng chạy không được miếu2020-03-23 20:09
 • #1693: bốn bề thọ địch2020-03-23 20:09
 • #1694: hướng chết mà sinh2020-03-23 20:09
 • #1695: Thiên Kình Nghi2020-03-23 20:09
 • #1696: hỗn độn triều tịch2020-03-23 20:09
 • #1697: chân kim2020-03-23 20:09
 • #1698: khí linh khôi phục2020-03-23 20:09
 • #1699: dị biến huyền thiết đại thương2020-03-23 20:10
 • #1700: phật chủ hiện thân2020-03-23 20:10
 • #1701: nước chảy thành sông2020-03-23 20:10
 • #1702: văn minh chi thi2020-03-23 20:10
 • #1703: lớn chừng cái đấu có thể2020-03-23 20:10
 • #1704: hoài nghi nhân sinh Lý Uy2020-03-23 20:10
 • #1705: tiễn tới2020-03-23 20:10
 • #1706: không nhận mệnh2020-03-23 20:10
 • #1707: xông Trận Văn Tháp2020-03-23 20:10
 • #1708: cường giả chi đạo2020-03-23 20:11
 • #1709: một con giun dế phản kháng2020-03-23 20:11
 • #1710: Thánh tử giáng lâm (thượng)2020-03-23 20:11
 • #1711: Thánh tử giáng lâm (trung)2020-03-23 20:11
 • #1712: Thánh tử giáng lâm (hạ)2020-03-23 20:11
 • #1713: giả dối quỷ quyệt2020-03-23 20:11
 • #1714: thập đại tinh tuyền2020-03-23 20:11
 • #1715: đột phá năm mươi tầng2020-03-23 20:12
 • #1716: khó càng thêm khó2020-03-23 20:12
 • #1717: Thánh tử giáng lâm (tục)2020-03-23 20:12
 • #1718: Thanh Vân Đồ2020-03-23 20:12
 • #1719: đại quang minh trận2020-03-23 20:12
 • #1720: mượn đao giết người2020-03-23 20:12
 • #1721: ba phần lực miểu sát2020-03-23 20:12
 • #1722: táo bạo Thánh tử2020-03-23 20:13
 • #1723: muốn làm gì thì làm2020-03-23 20:13
 • #1724: lấy lực phục người2020-03-23 20:13
 • #1725: ngươi đắc tội ta2020-03-23 20:13
 • #1726: vậy liền khai chiến đi!2020-03-23 20:13
 • #1727: nam nhân tôn nghiêm2020-03-23 20:13
 • #1728: sinh tử khế2020-03-23 20:13
 • #1729: tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng (thượng)2020-03-23 20:14
 • #1730: tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng (trung)2020-03-23 20:14
 • #1731: tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng (hạ)2020-03-23 20:14
 • #1732: tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng (tục)2020-03-23 20:14
 • #1733: hỗn loạn chi chủ giáng lâm2020-03-23 20:14
 • #1734: điện chủ cái bẫy2020-03-23 20:14
 • #1735: nhà giàu mới nổi Diệp Thiên Trạch2020-03-23 20:14
 • #1736: đào tuyệt hậu mộ phần2020-03-23 20:14
 • #1737: lại mở cửa sau2020-03-23 20:14
 • #1738: Thần giai trận văn sư2020-03-23 20:15
 • #1739: ngôn pháp cấm2020-03-23 20:15
 • #1740: Vô tự đạo thư2020-03-23 20:15
 • #1741: sống không bằng chết2020-03-23 20:15
 • #1742: Lục Tự Chân Ngôn2020-03-23 20:15
 • #1743: lại vào hỗn độn2020-03-23 20:15
 • #1744: Thiên Cương Thần vòng tay2020-03-23 20:16
 • #1745: giết bò2020-03-23 20:16
 • #1746: đạo nhân2020-03-23 20:16
 • #1747: các đại lão tính toán2020-03-23 20:16
 • #1748: tự chủ khế ước2020-03-23 20:16
 • #1749: đạo văn (thượng)2020-03-23 20:16
 • #1750: đạo văn (hạ)2020-03-23 20:17
 • #1751: nô lệ thịnh yến2020-03-23 20:17
 • #1752: hóa giải nguy cơ2020-03-23 20:17
 • #1753: , vô địch chi tư (thượng)2020-03-23 20:17
 • #1754: vô địch chi tư (trung)2020-03-23 20:17
 • #1755: vô địch chi tư (hạ)2020-03-23 20:17
 • #1756: Diệp Vô Khuyết2020-03-23 20:17
 • #1757: Võ Đạo Thiên Điện2020-03-23 20:17
 • #1758: Tinh Long2020-03-23 20:18
 • #1759: thăm dò2020-03-23 20:18
 • #1760: kế tiếp2020-03-23 20:18
 • #1761: có chút mạnh, nhưng không đủ mạnh2020-03-23 20:18
 • #1762: tái chiến đại năng2020-03-23 20:18
 • #1763: đánh băng tràng chủ2020-03-23 20:18
 • #1764: nghé con mới đẻ không sợ cọp2020-03-23 20:18
 • #1765: đấu thú2020-03-23 20:18
 • #1766: một cái tử đều cầm không đi2020-03-23 20:19
 • #1767: 20 thắng liên tiếp2020-03-23 20:19
 • #1768: toàn lực một quyền2020-03-23 20:19
 • #1769: Cửu khiếu thần âm đối Lục Tự Chân Ngôn2020-03-23 20:19
 • #1770: tuyệt vọng Liễu Bích Vân2020-03-23 20:19
 • #1771: cứng rắn Bá hoàng quyền2020-03-23 20:19
 • #1772: y dạng họa hồ lô2020-03-23 20:20
 • #1773: tỉ lệ đặt cược 1 so với 5 ngàn2020-03-23 20:20
 • #1774: một cái tử cũng không thể thiếu2020-03-23 20:20
 • #1775: danh chấn Khai Dương thành2020-03-23 20:20
 • #1776: sinh cùng tử chúa tể2020-03-23 20:20
 • #1777: Ảnh tộc Hô Trạch Xuyên2020-03-23 20:20
 • #1778: oan gia ngõ hẹp2020-03-23 20:20
 • ngao-thien-thanh-de-chuong-1779.mp32020-03-23 20:21
 • #1780: , chính chủ giáng lâm2020-03-23 20:21
 • #1781: quyết chiến Cao Thịnh2020-03-23 20:21
 • #1782: lui bước Cao Thịnh2020-03-23 20:21
 • #1783: đào hố2020-03-23 20:21
 • #1784: chôn Cao Thịnh2020-03-23 20:21
 • #1785: Thiên Long Thần Hương2020-03-23 20:21
 • #1786: hạo nhiên chi khí2020-03-23 20:21
 • #1787: Hỗn Loạn Thành2020-03-23 20:22
 • #1788: săn giết cùng nghịch sát2020-03-23 20:22
 • #1789: Hỗn Độn Chi Khư2020-03-23 20:22
 • #1790: săn giết Thiên Nguyên Huy2020-03-23 20:22
 • #1791: chém giết2020-03-23 20:22
 • #1792: hai vị mỹ kiều nương2020-03-23 20:22
 • #1793: đồ bảng (thượng)2020-03-23 20:22
 • #1794: đồ bảng (trung)2020-03-23 20:23
 • #1795: đồ bảng (hạ)2020-03-23 20:23
 • #1796: Thiên Cương Địa Sát2020-03-23 20:23
 • #1797: yêu vật2020-03-23 20:23
 • #1798: tha hương ngộ cố tri2020-03-23 20:23
 • #1799: Huyền thú2020-03-23 20:23
 • #1800: hỗn loạn phủ thu thập đội2020-03-23 20:23
 • #1801: đập chết ta đi2020-03-23 20:24
 • #1802: may mắn Thang Thiên Tuấn2020-03-23 20:24
 • #1803: toàn quân bị diệt2020-03-23 20:24
 • #1804: Hồng Hoang tộc nguy cơ2020-03-23 20:24
 • #1805: hẹn đỡ (thượng)2020-03-23 20:24
 • #1806: hẹn đỡ (hạ)2020-03-23 20:24
 • #1807: chuẩn bị chiến đấu Huyền Minh tộc2020-03-23 20:24
 • #1808: Hồng Hoang tộc sinh lực quân2020-03-23 20:24
 • #1809: đập nồi dìm thuyền2020-03-23 20:24
 • #1810: họa địa vi lao2020-03-23 20:25
 • #1811: thế chi thắng2020-03-23 20:25
 • #1812: đóng cửa đánh chó2020-03-23 20:25
 • #1813: cảm thụ tuyệt vọng a (1)2020-03-23 20:25
 • #1814: cảm thụ tuyệt vọng a (2)2020-03-23 20:25
 • #1815: cảm thụ tuyệt vọng a (3)2020-03-23 20:25
 • #1816: cảm thụ tuyệt vọng a (4)2020-03-23 20:25
 • #1817: cảm thụ tuyệt vọng a (5)2020-03-23 20:26
 • #1818: , mạnh nhất tư thế chiến đấu (thượng)2020-03-23 20:26
 • #1819: , mạnh nhất tư thế chiến đấu (trung)2020-03-23 20:26
 • #1820: , mạnh nhất tư thế chiến đấu (hạ)2020-03-23 20:26
 • #1821: , đánh tan2020-03-23 20:26
 • #1822: rộng tung lưới2020-03-23 20:26
 • #1823: đầu có thể đứt, máu có thể chảy2020-03-23 20:26
 • #1824: Lật Tam Đao2020-03-23 20:27
 • #1825: tu di giới tử2020-03-23 20:27
 • #1826: đưa tới cửa Lật Tam Đao2020-03-23 20:27
 • #1827: công nhiên tiệt hồ2020-03-23 20:27
 • #1828: bán khổ lực Lật Tam Đao2020-03-23 20:27
 • #1829: Hắc Sơn2020-03-23 20:27
 • #1830: Minh Cổ tộc2020-03-23 20:27
 • #1831: tử vong hình thái2020-03-23 20:27
 • #1832: ôm cây đợi thỏ2020-03-23 20:28
 • #1833: chém giết Lật Tam Đao2020-03-23 20:28
 • #1834: thần phục2020-03-23 20:28
 • #1835: thân phận bại lộ2020-03-23 20:28
 • #1836: đại chiến hỗn loạn chi chủ2020-03-23 20:28
 • #1837: phản đồ2020-03-23 20:28
 • #1838: hỗn độn cá đường2020-03-23 20:28
 • #1839: Minh Hà Thủy2020-03-23 20:28
 • #1840: Địa Ngục Quả2020-03-23 20:28
 • #1841: học trộm2020-03-23 20:29
 • #1842: Thần Viên lại xuất hiện2020-03-23 20:29
 • #1843: phá cấm (thượng)2020-03-23 20:29
 • #1844: phá cấm (hạ)2020-03-23 20:29
 • #1845: một tỷ tinh văn (thượng)2020-03-23 20:29
 • #1846: một tỷ tinh văn (trung)2020-03-23 20:29
 • #1847: một tỷ tinh văn (hạ)2020-03-23 20:29
 • #1848: nghiền ép Minh Y2020-03-23 20:29
 • #1849: chướng nhãn pháp2020-03-23 20:30
 • #1850: đào tuyệt hậu mộ phần2020-03-23 20:30
 • #1851: lão tử không đi2020-03-23 20:30
 • #1852: Thiên đạo sát trận2020-03-23 20:30
 • #1853: thức tỉnh2020-03-23 20:30
 • #1854: Vô Diện nữ tử2020-03-23 20:30
 • #1855: tuyệt vọng Hổ Thiên Vương2020-03-23 20:30
 • #1856: đánh tan Tam Đại Thiên Vương2020-03-23 20:30
 • #1857: liên trảm2020-03-23 20:31
 • #1858: phẫn nộ hỗn loạn chi chủ2020-03-23 20:31
 • #1859: cự đầu chạm mặt2020-03-23 20:31
 • #1860: Ám Bộ nguy cơ2020-03-23 20:31
 • #1861: Dạ Quang Đao2020-03-23 20:31
 • #1862: đoạt đẹp trai2020-03-23 20:31
 • #1863: thiên phú hết sức2020-03-23 20:31
 • #1864: mười loại vũ khí2020-03-23 20:32
 • #1865: cắt người như qua2020-03-23 20:32
 • #1866: mãi mãi không kết thúc!2020-03-23 20:32
 • #1867: bại lộ thân phận2020-03-23 20:32
 • #1868: trời cao đất rộng2020-03-23 20:32
 • #1869: đều là một đao2020-03-23 20:32
 • #1870: kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên2020-03-23 20:32
 • #1871: đấu thú trường vương2020-03-23 20:32
 • #1872: vạn quyền thuấn phát2020-03-23 20:33
 • #1873: chân chính vương2020-03-23 20:33
 • #1874: Kim Cương xuất thủ2020-03-23 20:33
 • #1875: mạnh nhất thế lực2020-03-23 20:33
 • #1876: Hoang Thiên Chùy Pháp2020-03-23 20:33
 • #1877: Địa sát đại viên mãn2020-03-23 20:33
 • #1878: võ đạo khiêu chiến2020-03-23 20:33
 • #1879: định vị tỷ thí2020-03-23 20:34
 • #1880: oanh động hỗn loạn gia viên2020-03-23 20:34
 • #1881: mở ra hỗn loạn con đường2020-03-23 20:34
 • #1882: khai chiến2020-03-23 20:34
 • #1883: quyết đấu2020-03-23 20:34
 • #1884: Lưu Quang Thiểm Thước2020-03-23 20:34
 • #1885: Viên Ma2020-03-23 20:35
 • #1886: lấy lý phục người2020-03-23 20:35
 • #1887: hát vang tiến mạnh2020-03-23 20:35
 • #1888: hoàn cảnh chi hỏa2020-03-23 20:35
 • #1889: ai là hoàng tước2020-03-23 20:35
 • #1890: quấy đục thủy2020-03-23 20:35
 • #1891: Kim Qua Phích Lịch Chùy2020-03-23 20:35
 • #1892: Viên Ma ra sân2020-03-23 20:36
 • #1893: bị áp chế Diệp Thiên Trạch2020-03-23 20:36
 • #1894: thế giới của chúng ta2020-03-23 20:36
 • #1895: Nguyên thần đấu2020-03-23 20:36
 • #1896: vì ai mà chiến2020-03-23 20:36
 • #1897: đường của ta2020-03-23 20:36
 • #1898: dắt tay?2020-03-23 20:36
 • #1899: đỉnh phong chi chiến2020-03-23 20:36
 • #1900: mãnh sĩ trăm vạn2020-03-23 20:37
 • #1901: Hoàng Phủ Huân lực lượng2020-03-23 20:37
 • #1902: Thần cấp sát trận2020-03-23 20:37
 • #1903: một mẻ hốt gọn2020-03-23 20:37
 • #1904: ta gọi Diệp Thiên Trạch2020-03-23 20:37
 • #1905: Đánh mặt2020-03-23 20:37
 • #1906: lực lượng nghiền ép2020-03-23 20:37
 • #1907: sinh tử luân chuyển2020-03-23 20:38
 • #1908: Nho môn đại thánh2020-03-23 20:38
 • #1909: lên ngôi2020-03-23 20:38
 • #1910: Thiên Điện chi mê2020-03-23 20:38
 • #1911: hỗn loạn chi quyển2020-03-23 20:38
 • #1912: thống ngự chi khốn2020-03-23 20:38
 • #1913: bức thoái vị2020-03-23 20:38
 • #1914: chân trần không sợ mang giày2020-03-23 20:38
 • #1915: uy hiếp2020-03-23 20:39
 • #1916: vạch mặt2020-03-23 20:39
 • #1917: gạo nấu thành cơm2020-03-23 20:39
 • #1918: Nho môn tu sĩ2020-03-23 20:39
 • #1919: đại nạn lâm đầu2020-03-23 20:39
 • #1920: giáng lâm Thần Văn Điện2020-03-23 20:39
 • #1921: Thiên đạo sát trận2020-03-23 20:39
 • #1922: tâm bất động, vạn sự đều yên2020-03-23 20:40
 • #1923: vẽ lên cái đạo2020-03-23 20:40
 • #1924: huyết tế2020-03-23 20:40
 • #1925: động tới ngươi kinh2020-03-23 20:40
 • #1926: đóng cửa đánh chó2020-03-23 20:40
 • #1927: đứng đội2020-03-23 20:40
 • #1928: chí bảo2020-03-23 20:40
 • #1929: Thần Ma hình bóng2020-03-23 20:40
 • #1930: công phu sư tử ngoạm2020-03-23 20:41
 • #1931: gánh hát lưu động2020-03-23 20:41
 • #1932: Thần Ma Tinh Nỗ2020-03-23 20:41
 • #1933: vạn sự sẵn sàng, gió đông tới2020-03-23 20:41
 • #1934: bảy quân quy vị2020-03-23 20:41
 • #1935: phu xướng phụ tùy2020-03-23 20:41
 • #1936: đánh trận trước tính sổ sách2020-03-23 20:41
 • #1937: Thần Ma hống hét giận dữ2020-03-23 20:41
 • #1938: vĩnh viễn cũng ăn không được thịt đệ đệ2020-03-23 20:42
 • #1939: chinh phục lòng người2020-03-23 20:42
 • #1940: gột rửa bảy thành2020-03-23 20:42
 • #1941: giáng lâm2020-03-23 20:42
 • #1942: ta nói là, chính là2020-03-23 20:42
 • #1943: lấy mạng ác quỷ2020-03-23 20:42
 • #1944: lật bàn hi vọng2020-03-23 20:42
 • #1945: Tinh Long tính toán2020-03-23 20:42
 • #1946: như bị sét đánh2020-03-23 20:43
 • #1947: thời gian chất xúc tác2020-03-23 20:43
 • #1948: Nho môn Khổng Ngô2020-03-23 20:43
 • #1949: vạn mã bôn đằng2020-03-23 20:43
 • #1950: vong hồn dưới kiếm2020-03-23 20:43
 • #1951: sinh tử chi quyết (thượng)2020-03-23 20:43
 • #1952: sinh tử chi quyết (trung)2020-03-23 20:43
 • #1953: sinh tử chi quyết (hạ)2020-03-23 20:44
 • #1954: chơi hắn một nỏ2020-03-23 20:44
 • #1955: , chúng sinh! (thượng)2020-03-23 20:44
 • #1956: , chúng sinh! (hạ)2020-03-23 20:44
 • #1957: , ánh mắt giao thoa2020-03-23 20:44
 • #1958: Huyền Hoàng Nguyên thạch2020-03-23 20:44
 • #1959: các ngươi tới chậm2020-03-23 20:45
 • #1960: Tạo Hóa Thần Khí chi uy2020-03-23 20:45
 • #1961: họa sơn họa thủy, họa không ra ngươi2020-03-23 20:45
 • #1962: trấn áp Thần Trạc2020-03-23 20:45
 • #1963: Chúng sinh thất đạo2020-03-23 20:45
 • #1964: quy tâm2020-03-23 20:45
 • #1965: cỗ máy chiến tranh2020-03-23 20:46
 • #1966: chinh phạt2020-03-23 20:46
 • #1967: nhất tương tự người2020-03-23 20:46
 • #1968: tiền thưởng trăm vạn2020-03-23 20:46
 • #1969: bá chủ tính toán2020-03-23 20:46
 • #1970: Diệp Thiên Trạch trở về (thượng)2020-03-23 20:46
 • #1971: Diệp Thiên Trạch trở về (hạ)2020-03-23 20:46
 • #1972: lật tay thành mây trở tay thành mưa2020-03-23 20:47
 • #1973: đại khủng bố2020-03-23 20:47
 • #1974: Hỗn Loạn Phong Bạo2020-03-23 20:47
 • #1975: Huyền Minh tộc chuẩn bị ở sau2020-03-23 20:47
 • #1976: uy chấn thiên hạ2020-03-23 20:47
 • #1977: , nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ2020-03-23 20:47
 • #1978: trận chiến mở màn2020-03-23 20:47
 • #1979: thảm bại2020-03-23 20:47
 • #1980: dụ địch2020-03-23 20:48
 • #1981: phản kích2020-03-23 20:48
 • #1982: ác chiến2020-03-23 20:48
 • #1983: toàn diệt2020-03-23 20:48
 • #1984: mượn mắt dùng một lát2020-03-23 20:48
 • #1985: cuồng phong mưa rào2020-03-23 20:48
 • #1986: hóa đạo2020-03-23 20:49
 • #1987: chỉ nhận người đầu, không nhận người2020-03-23 20:49
 • #1988: vung tay chưởng quỹ2020-03-23 20:49
 • #1989: hỗn độn về hỗn độn2020-03-23 20:49
 • #1990: hậu tích2020-03-23 20:49
 • #1991: lần thứ nhất tiếp xúc2020-03-23 20:49
 • #1992: mò đá quá sông2020-03-23 20:50
 • #1993: ý chí va chạm2020-03-23 20:50
 • #1994: từng bước là lao2020-03-23 20:50
 • #1995: Khẩu Đại Trận2020-03-23 20:50
 • #1996: tu la đạo2020-03-23 20:50
 • #1997: đánh xuyên2020-03-23 20:51
 • #1998: cùng đồ mạt lộ2020-03-23 20:51
 • #1999: tái chiến Vô Cực Đạo2020-03-23 20:51
 • #2000: không nhìn phòng ngự2020-03-23 20:51
 • #2001: bại Giả Vô Đạo2020-03-23 20:51
 • #2002: máu phun ra năm bước2020-03-23 20:51
 • #2003: đại thắng2020-03-23 20:51
 • #2004: mới nguy cơ2020-03-23 20:52
 • #2005: Thanh Vân Phường Thị2020-03-23 20:52
 • #2006: Thông thiên chi sơn2020-03-23 20:52
 • #2007: ngũ tạng đều đủ2020-03-23 20:52
 • #2008: lại gặp Tô Ngọc Hãn2020-03-23 20:52
 • #2009: khó phân thật giả2020-03-23 20:53
 • #2010: Hoang Thiên Chiến Giáp2020-03-23 20:53
 • #2011: trăm vạn năm mài một kiếm2020-03-23 20:53
 • #2012: bỏ trốn mất dạng2020-03-23 20:53
 • #2013: đưa tới cửa phần thứ hai ngọc giản2020-03-23 20:53
 • #2014: chiến Tô Mộc (thượng)2020-03-23 20:53
 • #2015: chiến Tô Mộc (hạ)2020-03-23 20:53
 • #2016: hít thở không thông Tô Mộc2020-03-23 20:54
 • #2017: không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con2020-03-23 20:54
 • #2018: Phượng Hoàng Minh Nguyệt Thành2020-03-23 20:54
 • #2019: tầng tầng bóc lột2020-03-23 20:54
 • #2020: ta không muốn chờ2020-03-23 20:54
 • #2021: mạnh mẽ xông tới2020-03-23 20:54
 • #2022: lệch không đi2020-03-23 20:55
 • #2023: chiến chùy chi uy2020-03-23 20:55
 • #2024: bạo động2020-03-23 20:55
 • #2025: không đáng giá nhắc tới!2020-03-23 20:55
 • #2026: vì cái gì?2020-03-23 20:56
 • #2027: thần bí tiểu tỷ2020-03-23 20:56
 • #2028: dừng ở đây!2020-03-23 20:56
 • #2029: Tần Đô Đô2020-03-23 20:56
 • #2030: nguyên lão chú ý2020-03-23 20:56
 • #2031: núi này là ta mở2020-03-23 20:56
 • #2032: bị quăng rớt sát thủ2020-03-23 20:57
 • #2033: minh vệ2020-03-23 20:57
 • #2034: Chinh Triệu Lệnh2020-03-23 20:57
 • #2035: lời ra tất thực hiện2020-03-23 20:57
 • #2036: Thông thiên thập bát trọng2020-03-23 20:57
 • #2037: đánh xuyên qua2020-03-23 20:57
 • #2038: chưa từ bỏ ý định2020-03-23 20:57
 • #2039: nghiền nát hết thảy2020-03-23 20:58
 • #2040: mệnh hồn giao dịch2020-03-23 20:58
 • #2041: Vô Cực Đạo Lý Minh Cương2020-03-23 20:58
 • #2042: Vô Cực Cảnh Vực2020-03-23 21:00
 • #2043: Cửu Long Luyện Ngục2020-03-23 21:00
 • #2044: trận lên2020-03-23 21:00
 • #2045: Diệp Thiên Trạch điều báo2020-03-23 21:00
 • #2046: tử vong khôi lỗi2020-03-23 21:01
 • #2047: oanh động Thanh Vân Phường Thị2020-03-23 21:01
 • #2048: chênh lệch2020-03-23 21:01
 • #2049: cao cao tại thượng2020-03-23 21:01
 • #2050: trảm Chu Bột Thận2020-03-23 21:01
 • #2051: , Càn Khôn Các2020-03-23 21:01
 • #2052: Lão tử có sự tình tiền2020-03-23 21:01
 • #2053: , Phệ Hồn tộc2020-03-23 21:02
 • #2054: ngươi không chết, lòng ta khó yên2020-03-23 21:02
 • #2055: Không cảnh chi uy2020-03-23 21:02
 • #2056: chiến lực mạnh nhất2020-03-23 21:02
 • #2057: thu hoạch lớn2020-03-23 21:02
 • #2058: thần2020-03-23 21:02
 • #2059: thái hư thần giáp2020-03-23 21:03
 • #2060: giàu có Phệ Hồn tộc2020-03-23 21:03
 • #2061: đối thoại2020-03-23 21:03
 • #2062: vô tri?2020-03-23 21:03
 • #2063: đấu giá bắt đầu2020-03-23 21:03
 • #2064: một món lễ lớn2020-03-23 21:04
 • #2065: đập nồi bán sắt2020-03-23 21:04
 • #2066: , quen thuộc người xa lạ2020-03-23 21:04
 • #2067: , kinh hiện Dạ Quang Đao2020-03-23 21:04
 • #2068: , cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt2020-03-23 21:04
 • #2069: , đánh cờ2020-03-23 21:04
 • #2070: , Địa Ngục chi thủ2020-03-23 21:05
 • #2071: , thêm một mồi lửa2020-03-23 21:05
 • #2072: , đè sập lạc đà một cái rơm rạ2020-03-23 21:05
 • #2073: , bạo tạc2020-03-23 21:05
 • #2074: , tuần hoàn ác tính2020-03-23 21:05
 • #2075: , liệu sự như thần2020-03-23 21:06
 • #2076: , giá trên trời!2020-03-23 21:06
 • #2077: , xong chuyện phủi áo đi2020-03-23 21:06
 • #2078: , chuyển không kho hàng2020-03-23 21:06
 • #2079: , cửu trọng viên mãn2020-03-23 21:06
 • #2080: , bước vào hang hổ2020-03-23 21:06
 • #2081: , vạn kiếp bất phục2020-03-23 21:07
 • #2082: , Tinh tộc sứ giả2020-03-23 21:07
 • #2083: , ra oai phủ đầu2020-03-23 21:07
 • #2084: , giao phong2020-03-23 21:07
 • #2085: , báo ứng xác đáng2020-03-23 21:08
 • #2086: , ngọc giản tới tay2020-03-23 21:08
 • #2087: , âm mưu lừa giết2020-03-23 21:08
 • #2088: , uy hiếp2020-03-23 21:08
 • #2089: , đều bĩu một quyền2020-03-23 21:09
 • #2090: mèo khóc con chuột giả từ bi2020-03-23 21:09
 • #2091: câu cá lớn2020-03-23 21:09
 • #2092: Thang Quả Quả2020-03-23 21:10
 • #2093: hố cha2020-03-23 21:11
 • #2094: chơi ta một nỏ2020-03-23 21:11
 • #2095: trận chiến mở màn2020-03-23 21:12
 • #2096: thượng sáo2020-03-23 21:12
 • #2097: xếp thành một hàng dài2020-03-23 21:12
 • #2098: bội đao Chiến pháp2020-03-23 21:12
 • #2099: con không loại cha2020-03-23 21:12
 • #2100: Đông Dã Dụ báo thù2020-03-23 21:13
 • #2101: xao động2020-03-23 21:13
 • #2102: phá2020-03-23 21:13
 • #2103: một đợt mang đi2020-03-23 21:13
 • #2104: truyền thừa2020-03-23 21:13
 • #2105: vùng đất bằng phẳng2020-03-23 21:13
 • #2106: Thái Nhạc! Thái Nhạc! (thượng)2020-03-23 21:14
 • #2107: Thái Nhạc! Thái Nhạc! (hạ)2020-03-23 21:14
 • #2108: làm đối thủ của ta? Ngươi không xứng!2020-03-23 21:14
 • #2109: giận Long Khiếu Thiên2020-03-23 21:14
 • #2110: một người đã đủ giữ quan ải2020-03-23 21:14
 • #2111: trận trảm Vô Cực Đạo2020-03-23 21:14
 • #2112: Diệp Thiên Trạch chân chính cảnh giới2020-03-23 21:15
 • #2113: toàn bộ để lên2020-03-23 21:15
 • #2114: nhìn xuống nhân gian2020-03-23 21:15
 • #2115: nghiền ép2020-03-23 21:15
 • #2116: sợ hãi tử vong2020-03-23 21:15
 • #2117: , đình chiến2020-03-23 21:15
 • #2118: danh chấn vạn giới2020-03-23 21:16
 • #2119: pháp gia động tĩnh2020-03-23 21:16
 • #2120: lão giả2020-03-23 21:16
 • #2121: Tử vong chi thần2020-03-23 21:16
 • #2122: ngược sát2020-03-23 21:16
 • #2123: Thiên đạo cấp đòn sát thủ2020-03-23 21:16
 • #2124: một miệng Hắc oa2020-03-23 21:17
 • #2125: pháp tắc vứt bỏ cô nhi2020-03-23 21:17
 • #2126: sát lục Hồng Liên2020-03-23 21:17
 • #2127: pháp tắc tái tạo2020-03-23 21:17
 • #2128: ăn ngon em gái ngươi2020-03-23 21:17
 • #2129: Lượng Thiên Xích2020-03-23 21:17
 • #2130: đuôi cáo nhỏ2020-03-23 21:17
 • #2131: hết khổ2020-03-23 21:18
 • #2132: , tiềm lực bộc phát2020-03-23 21:18
 • #2133: đến mà không trả lễ thì không hay2020-03-23 21:18
 • #2134: ngạo khí Hư Không tộc2020-03-23 21:18
 • #2135: nợ máu trả bằng máu2020-03-23 21:18
 • #2136: chặt thành thịt nát2020-03-23 21:18
 • #2137: ngoại di tư2020-03-23 21:18
 • #2138: chống lên Hồng Hoang tộc dù2020-03-23 21:19
 • #2139: ác chiến mười năm2020-03-23 21:19
 • #2140: quyết chiến màn che2020-03-23 21:19
 • #2141: tru thiên Thần tướng2020-03-23 21:22
 • #2142: mặc giáp2020-03-23 21:24
 • #2143: vinh quang2020-03-23 21:24
 • #2144: chiến văn minh chi chủ2020-03-23 21:24
 • #2145: , quyền quyền đến thịt2020-03-23 21:24
 • #2146: , trảm văn minh chi chủ2020-03-23 21:25
 • #2147: cực hạn chi chiến2020-03-23 21:25
 • #2148: sinh mệnh chi độc2020-03-23 21:25
 • #2149: thần phục2020-03-23 21:25
 • #2150: khống tràng2020-03-23 21:25
 • #2151: Địa Ngục con đường2020-03-23 21:25
 • #2152: lễ vật2020-03-23 21:26
 • #2153: sợ hãi gào thét2020-03-23 21:26
 • #2154: oanh động2020-03-23 21:26
 • #2155: thân phận lộ ra ánh sáng2020-03-23 21:26
 • #2156: , đem muốn lấy chi, trước phải cho đi2020-03-23 21:26
 • #2157: đem muốn lấy chi, trước phải cho đi2020-03-23 21:26
 • #2158: Trích Tinh2020-03-23 21:26
 • #2159: thoát khốn2020-03-23 21:27
 • #2160: trảm Thiên Sát2020-03-23 21:27
 • #2161: đăng tràng2020-03-23 21:27
 • #2162: động viên2020-03-23 21:27
 • #2163: tự đại Hồng Hoang tộc2020-03-23 21:27
 • #2164: điểm binh một trăm triệu2020-03-23 21:27
 • #2165: đi đường2020-03-23 21:27
 • #2166: hết sức căng thẳng2020-03-23 21:28
 • #2167: tồi khô lạp hủ2020-03-23 21:28
 • #2168: vạn thắng cùng một thắng2020-03-23 21:28
 • #2169: tử chiến không lùi2020-03-23 21:28
 • #2170: bảy vào bảy ra2020-03-23 21:29
 • #2171: tín niệm chi chiến2020-03-23 21:29
 • #2172: chung cực quyết đấu2020-03-23 21:29
 • #2173: bất tử chiến hồn2020-03-23 21:29
 • #2174: phá!2020-03-23 21:29
 • #2175: phó thác cho trời2020-03-23 21:29
 • #2176: pháp tắc xuất hiện2020-03-23 21:29
 • #2177: hướng chết mà sinh2020-03-23 21:30
 • #2178: lật bàn2020-03-23 21:30
 • #2179: dục hỏa trùng sinh2020-03-23 21:30
 • #2180: tử vong triệu hoán2020-03-23 21:30
 • #2181: ta đến khiêng2020-03-23 21:30
 • #2182: quãng đời còn lại...2020-03-23 21:31
 • #2183: cùng một chỗ chôn cùng2020-03-23 21:31
 • #2184: một đi không trở lại2020-03-23 21:31
 • #2185: ta tới2020-03-23 21:31
 • #2186: hi vọng2020-03-23 21:31
 • #2187: cuồn cuộn sóng ngầm2020-03-23 21:31
 • #2188: gặp long tại dã2020-03-23 21:31
 • #2189: mới sinh mệnh2020-03-23 21:32
 • #2190: đóa đóa cùng Trạc Nhi2020-03-23 21:32
 • #2191: hậu tích bạc phát2020-03-23 21:32
 • #2192: tại vô thanh chỗ nghe kinh lôi2020-03-23 21:32
 • #2193: ta không quan tâm2020-03-23 21:32
 • #2194: xa lạ khách nhân2020-03-23 21:32
 • #2195: hiện thân2020-03-23 21:33
 • #2196: hữu kinh vô hiểm2020-03-23 21:33
 • #2197: pháp tắc Thiên Lôi2020-03-23 21:33
 • #2198: Hủy diệt2020-03-23 21:33
 • #2199: phục kích2020-03-23 21:34
 • #2200: pháp ấn chi lực2020-03-23 21:34
 • #2201: nguy cơ tứ phía2020-03-23 21:34
 • #2202: dường như đã có mấy đời2020-03-23 21:34
 • #2203: chín đại cổ họ2020-03-23 21:34
 • #2204: Y Tiên cốc2020-03-23 21:35
 • #2205: Huyền hư đan2020-03-23 21:35
 • #2206: Liêu thánh nữ2020-03-23 21:35
 • #2207: tự mình đa tình2020-03-23 21:35
 • #2208: cố nhân2020-03-23 21:35
 • #2209: thời gian không nhiều lắm2020-03-23 21:35
 • #2210: nan ngôn chi ẩn2020-03-23 21:36
 • #2211: không đánh mà hàng2020-03-23 21:36
 • #2212: tâm chết vô gian2020-03-23 21:36
 • #2213: tình so kim kiên2020-03-23 21:36
 • #2214: , thứ hai chiến2020-03-23 21:37
 • #2215: , một quyền đánh băng2020-03-23 21:37
 • #2216: , nguy cơ trùng trùng2020-03-23 21:37
 • #2217: , đan thành2020-03-23 21:37
 • #2218: , đói khát2020-03-23 21:37
 • #2219: , mũi heo cắm hành2020-03-23 21:38
 • #2220: , khí thôn sơn hà2020-03-23 21:38
 • #2221: , cho tuyệt mộ đào mộ2020-03-23 21:38
 • #2222: , tử vong nhìn chăm chú2020-03-23 21:38
 • #2223: , chân tướng2020-03-23 21:38
 • #2224: , gặp lại! Cũng không thấy nữa2020-03-23 21:38
 • #2225: , đào vong2020-03-23 21:38
 • #2226: , vô tà lễ vật2020-03-23 21:39
 • #2227: , chủ động xuất kích2020-03-23 21:39
 • #2228: , dụ địch2020-03-23 21:39
 • #2229: , quyền đả bảy áo bào đen2020-03-23 21:39
 • #2230: , huyết chiến2020-03-23 21:39
 • #2231: , tiên thiên đạo thể2020-03-23 21:40
 • #2232: , sâu kiến2020-03-23 21:40
 • #2233: , một con giun dế phản kích2020-03-23 21:41
 • #2234: , bản nguyên bị thương2020-03-23 21:43
 • #2235: , tiêu hao2020-03-23 21:44
 • #2236: , phá cục (thượng)2020-03-23 21:44
 • #2237: , phá cục (hạ)2020-03-23 21:44
 • #2238: , tự cấp tự túc2020-03-23 21:44
 • #2239: , tiêu hao2020-03-23 21:44
 • #2240: , áo bào đen đầu mục2020-03-23 21:44
 • #2241: , vật này cùng ta có duyên2020-03-23 21:44
 • #2242: , tranh phong2020-03-23 21:45
 • #2243: , bức hiếp2020-03-23 21:45
 • #2244: , vu chủ2020-03-23 21:45
 • #2245: , đi một chút sẽ trở lại2020-03-23 21:45
 • #2246: , lẽ thẳng khí hùng2020-03-23 21:45
 • #2247: , thu phục2020-03-23 21:45
 • #2248: , Đô Đô lai lịch2020-03-23 21:45
 • #2249: , hỗn độn chi mẫu2020-03-23 21:46
 • #2250: , hoàn cảnh thành, vô cực đạo2020-03-23 21:46
 • #2251: , giận dữ mắng mỏ2020-03-23 21:46
 • #2252: , ngả bài (thượng)2020-03-23 21:46
 • #2253: , ngả bài (hạ)2020-03-23 21:47
 • #2254: , ngả bài (tục)2020-03-23 21:47
 • #2255: , mặc dù vạn người ta tới vậy2020-03-23 21:47
 • #2256: , thế giới chi vương2020-03-23 21:47
 • #2257: , giao phong2020-03-23 21:47
 • #2258: , tự gây nghiệt, không thể sống2020-03-23 21:47
 • #2259: , hoàn cảnh: Vô cực (thượng)2020-03-23 21:48
 • #2260: , hoàn cảnh: Vô cực (trung)2020-03-23 21:48
 • #2261: , hoàn cảnh: Vô cực (hạ)2020-03-23 21:48
 • #2262: , mượn đao2020-03-23 21:48
 • #2263: , liên trảm2020-03-23 21:48
 • #2264: , mới nguy cơ2020-03-23 21:48
 • #2265: , người kia2020-03-23 21:49
 • #2266: , quang chi cự nhân2020-03-23 21:49
 • #2267: , văn minh nghị hội2020-03-23 21:49
 • #2268: , bọn hắn (thượng)2020-03-23 21:49
 • #2269: , bọn hắn (trung)2020-03-23 21:49
 • #2270: , bọn hắn (hạ)2020-03-23 21:49
 • #2271: , chiến khí2020-03-23 21:50
 • #2272: , sinh mệnh chi trọng2020-03-23 21:50
 • #2273: , ta bỉ ngạn2020-03-23 21:50
 • #2274: , mười hai bia ký2020-03-23 21:50
 • #2275: , hoang chi chủ2020-03-23 21:50
 • #2276: , lay trời dễ2020-03-23 21:50
 • #2277: , Tam Sơn chín hải2020-03-23 21:51
 • #2278: , cắt cổ2020-03-23 21:51
 • #2279: , át chủ bài2020-03-23 21:51
 • #2280: , Địa Long Thạch2020-03-23 21:51
 • #2281: , nát cải trắng2020-03-23 21:51
 • #2282: , thổ chi căn cơ2020-03-23 21:51
 • #2283: , Mục Hải Cốc2020-03-23 21:52
 • #2284: , sơn hải thị quy củ2020-03-23 21:52
 • #2285: , Vô Cấu Giới Vực2020-03-23 21:52
 • #2286: , tử quang2020-03-23 21:52
 • #2287: , sát vách lão Vương2020-03-23 21:52
 • #2288: , chiến khí lại xuất hiện2020-03-23 21:52
 • #2289: , khuất phục2020-03-23 21:52
 • #2290: , quyền nói chuyện2020-03-23 21:53
 • #2291: , thắng bại nhất niệm2020-03-23 21:53
 • #2292: , chúa tể sinh tử2020-03-23 21:53
 • #2293: , ngả bài2020-03-23 21:53
 • #2294: , giằng co2020-03-23 21:53
 • #2295: , tung tích2020-03-23 21:53
 • #2296: , anh hùng2020-03-23 21:54
 • #2297: , cái bẫy2020-03-23 21:54
 • #2298: , biến số2020-03-23 21:54
 • #2299: , bởi vì ta rất mạnh2020-03-23 21:54
 • #2300: , tinh thú cùng Tinh Trần2020-03-23 21:54
 • #2301: , bóng ma tử vong2020-03-23 21:54
 • #2302: , câu cá người2020-03-23 21:54
 • #2303: , hoang tộc bia ký (thượng)2020-03-23 21:54
 • #2304: , hoang tộc bia ký (hạ)2020-03-23 21:55
 • #2305: , phụ thể2020-03-23 21:55
 • #2306: , đột nhiên tăng mạnh2020-03-23 21:55
 • #2307: , biến cố2020-03-23 21:55
 • #2308: , phản kích2020-03-23 21:56
 • #2309: , hai mặt nở hoa2020-03-23 21:56
 • #2310: , Nha Đạo Nhân2020-03-23 21:56
 • #2311: , thu hoạch khổng lồ2020-03-23 21:56
 • #2312: , cố ý gây chuyện2020-03-23 21:56
 • #2313: , không thể nhịn2020-03-23 21:57
 • #2314: , lấy quyền phục người (thượng)2020-03-23 21:57
 • #2315: , lấy quyền phục người (hạ)2020-03-23 21:57
 • #2316: , khách không mời mà đến2020-03-23 21:57
 • #2317: , đi săn bắt đầu2020-03-23 21:57
 • #2318: , đẫm máu mà chiến2020-03-23 21:57
 • #2319: , Tuẫn Đạo Giả2020-03-23 21:57
 • #2320: , cõng nồi2020-03-23 21:58
 • #2321: , đường lui2020-03-23 21:58
 • #2322: , nợ nhiều không ép thân2020-03-23 21:58
 • #2323: , phản bội2020-03-23 21:58
 • #2324: , đến về bỉ ngạn2020-03-23 21:58
 • #2325: , hỏa nguyên2020-03-23 21:58
 • #2326: , thức tỉnh2020-03-23 21:58
 • #2327: , tinh gia2020-03-23 21:59
 • #2328: , đại thành Tinh tộc2020-03-23 21:59
 • #2329: , bạo2020-03-23 21:59
 • #2330: , Tinh Trần tinh thần2020-03-23 21:59
 • #2331: , mang củi cứu hỏa2020-03-23 21:59
 • #2332: , kiếm bộn lớn2020-03-23 22:00
 • #2333: , lại gặp bia đá2020-03-23 22:00
 • #2334: , ngạnh hám thiên đạo cấp2020-03-23 22:00
 • #2335: , mất khống chế lực lượng2020-03-23 22:00
 • #2336: , không được chọn2020-03-23 22:00
 • #2337: , lỗ đen2020-03-23 22:00
 • #2338: , chạm đến pháp tắc2020-03-23 22:00
 • #2339: , lồng chim2020-03-23 22:01
 • #2340: , thân thể Bất tử2020-03-23 22:01
 • #2341: , đã lâu không gặp2020-03-23 22:01
 • #2342: , Tần Vô Song2020-03-23 22:01
 • #2343: , từ đầu đến cuối2020-03-23 22:01
 • #2344: , Thạch Đầu2020-03-23 22:01
 • #2345: , nan đề2020-03-23 22:01
 • #2346: , việc nhân đức không nhường ai2020-03-23 22:02
 • #2347: , sơ tâm2020-03-23 22:02
 • #2348: , tha hương ngộ cố tri2020-03-23 22:02
 • #2349: , Huyền Hoàng Đại lục2020-03-23 22:02
 • #2350: , đồng dạng chấp nhất2020-03-23 22:02
 • #2351: , xuyên thẳng qua pháp tắc2020-03-23 22:03
 • #2352: , một quyền2020-03-23 22:03
 • #2353: , hoàn mỹ thế giới pháp tắc2020-03-23 22:03
 • #2354: , vạn vật sinh trưởng2020-03-23 22:03
 • #2355: , sơn hải chi chủ2020-03-23 22:03
 • #2356: , văn minh chi chủ ra sân2020-03-23 22:04
 • #2357: , thời gian2020-03-23 22:04
 • #2358: , người trước mắt là người trong lòng2020-03-23 22:04
 • #2359: , hỗn độn kỷ tục2020-03-23 22:04
 • #2360: , chúng tinh tức sơn hải2020-03-23 22:04
 • #2361: , tử vong hạt giống2020-03-23 22:04
 • #2362: , nhất niệm2020-03-23 22:05
 • #2363: , chúng sinh chi đồ2020-03-23 22:05
 • #2364: , không!2020-03-23 22:05
 • #2365: , luân hồi2020-03-23 22:05
 • #2366: , chưa hết (cuối cùng)2020-03-23 22:05
[Total: 6   Average: 3.7/5]

Related posts

Quân Tẩu Bưu Hãn Thời Đại

THUYS♥️

Tôn Thượng

TiKay

Mạt Thế Chi Ta Anh Đào Sẽ Nổ Mạnh

THUYS♥️

Leave a Reply