Đam MỹHiện ĐạiHuyền HuyễnVô Hạn Lưu

Quốc Vương Trò Chơi

Ở quốc vương trong trò chơi, “Quốc vương” mệnh lệnh là tuyệt đối, có được sáng lập quy tắc quyền lực.

Làm một người đặc thù thể chất người sở hữu, Cố Hoài bị hệ thống tuyển định tham dự trận này trò chơi.

“Thắng được trò chơi, ngươi sẽ trở thành “Quốc vương”, được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy.”

【 tinh phân quy tắc công X vô ý thức Sue thụ 】

Tô ngọt toan sảng văn, các loại cốt truyện đều vì công thụ yêu đương mà phục vụ

=================

Tag: Hệ thống ngọt văn mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Hoài ┃ cái khác: Mau xuyên, hệ thống

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tửu Hĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-04 09:24
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-04 11:56
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-04 12:03
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0130.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0131.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0132.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0133.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0134.mp32020-03-04 12:07
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Chí Tôn Tu La

TiKay

Phát Sóng Trực Tiếp Thành Tinh App

THUYS♥️

Trọng Sinh Hai Lần Sau Ta Xuyên Về Trong Sách

THUYS♥️

Kiếm Khư

TiKay

Trọng Sinh Chi Hoặc Dược Tại Uyên

TiKay

Nghe Nói Ngươi Từng Yêu Ta?

TiKay

Leave a Reply