Đam Mỹ Hiện Đại Huyền Huyễn Vô Hạn Lưu

Quốc Vương Trò Chơi

Ở quốc vương trong trò chơi, “Quốc vương” mệnh lệnh là tuyệt đối, có được sáng lập quy tắc quyền lực.

Làm một người đặc thù thể chất người sở hữu, Cố Hoài bị hệ thống tuyển định tham dự trận này trò chơi.

“Thắng được trò chơi, ngươi sẽ trở thành “Quốc vương”, được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy.”

【 tinh phân quy tắc công X vô ý thức Sue thụ 】

Tô ngọt toan sảng văn, các loại cốt truyện đều vì công thụ yêu đương mà phục vụ

=================

Tag: Hệ thống ngọt văn mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Hoài ┃ cái khác: Mau xuyên, hệ thống

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tửu Hĩ
 •  Chương: /134
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-04 09:24
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-04 11:56
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-04 12:03
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0130.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0131.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0132.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0133.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0134.mp32020-03-04 12:07
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Huyền Huyễn: Vô Hạn Giết Chóc

TiKay

Tuyệt Thiên Vũ Đế

TiKay

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Leave a Reply