Đam MỹHiện ĐạiHuyền HuyễnVô Hạn Lưu

Quốc Vương Trò Chơi

Ở quốc vương trong trò chơi, “Quốc vương” mệnh lệnh là tuyệt đối, có được sáng lập quy tắc quyền lực.

Làm một người đặc thù thể chất người sở hữu, Cố Hoài bị hệ thống tuyển định tham dự trận này trò chơi.

“Thắng được trò chơi, ngươi sẽ trở thành “Quốc vương”, được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy.”

【 tinh phân quy tắc công X vô ý thức Sue thụ 】

Tô ngọt toan sảng văn, các loại cốt truyện đều vì công thụ yêu đương mà phục vụ

=================

Tag: Hệ thống ngọt văn mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Hoài ┃ cái khác: Mau xuyên, hệ thống

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tửu Hĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-04 09:24
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-04 11:56
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-04 12:03
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0130.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0131.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0132.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0133.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0134.mp32020-03-04 12:07
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hoa Gian Diễm Sự II (16-Hết)

TiKay

Độ Kiếp Sau Khi Thất Bại Ta Trợ Nhân Vật Phản Diện Làm Trái

TiKay

Băng Hỏa Ma Trù

TiKay

Trọng Sinh Chi Độc Bộ Giang Hồ

TiKay

Tông Chủ Người Đâu

TiKay

Chúc Mừng Ngài Thành Công Chạy Thoát

THUYS♥️

Leave a Reply