Đam Mỹ Hiện Đại Huyền Huyễn Vô Hạn Lưu

Quốc Vương Trò Chơi

Ở quốc vương trong trò chơi, “Quốc vương” mệnh lệnh là tuyệt đối, có được sáng lập quy tắc quyền lực.

Làm một người đặc thù thể chất người sở hữu, Cố Hoài bị hệ thống tuyển định tham dự trận này trò chơi.

“Thắng được trò chơi, ngươi sẽ trở thành “Quốc vương”, được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy.”

【 tinh phân quy tắc công X vô ý thức Sue thụ 】

Tô ngọt toan sảng văn, các loại cốt truyện đều vì công thụ yêu đương mà phục vụ

=================

Tag: Hệ thống ngọt văn mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Hoài ┃ cái khác: Mau xuyên, hệ thống

Nguồn : wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Tửu Hĩ
 •  Chương: /134
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-04 09:08
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-04 09:09
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-04 09:10
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-04 09:11
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-04 09:12
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-04 09:13
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-04 09:14
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-04 09:16
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-04 09:17
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-04 09:18
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-04 09:19
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-04 09:20
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-04 09:21
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-04 09:22
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-04 09:23
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-04 09:24
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-04 09:26
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-04 09:27
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-04 09:28
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-04 09:29
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-04 09:30
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-04 09:31
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-04 09:32
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-04 09:33
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-04 09:34
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-04 09:35
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-04 09:36
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-04 11:49
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-04 11:50
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-04 11:51
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-04 11:52
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-04 11:53
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-04 11:54
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-04 11:55
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-04 11:56
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-04 11:57
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-04 11:58
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-04 11:59
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-04 12:00
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-04 12:01
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-04 12:02
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-04 12:03
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0130.mp32020-03-04 12:04
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0131.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0132.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0133.mp32020-03-04 12:06
 • quoc-vuong-tro-choi-chuong-0134.mp32020-03-04 12:07

Related posts

Vạn Long Thần Tôn

TiKay

Phúc Trạch Hữu Dư

TiKay

Nhà Trọ Địa Ngục

TiKay

Hào Môn Quật Khởi: Trọng Sinh Vườn Trường Thương Nữ

TiKay

Chỉ Có Ta Không Có Bàn Tay Vàng

THUYS♥️

Vạn Thiên Chi Tâm

TiKay

Leave a Reply