Cổ ĐạiĐam MỹHiện ĐạiNgôn TìnhTrinh ThámXuyên KhôngXuyên Nhanh

Ta Có Một Bí Mật

Hán Việt: Ngã hữu nhất cá bí mật

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Trinh thám , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆

Hoàng Đan thần kinh đau trời sinh khác hẳn với thường nhân, té trầy miếng da, hắn có thể đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nói không ra lời.

Không thể hiểu được bắt đầu xuyên qua, đi theo hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ về sau. . .

Ở cái thứ nhất thế giới, Hoàng Đan liền cảm nhận được cái gì kêu đau chết đi sống lại, sống tới chết lại đi.

1: Chủ thụ

2: Tác giả logic chết, thần biến chuyển

3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn!

4:1v1

Tag: Mau xuyên hiện đại hư cấu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoàng Đan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Huyền nghi

JJ

Nguồn: wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tây Tây Đặc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 nông thôn tình yêu
 • #2: Chương 2 nông thôn tình yêu
 • #3: Chương 3 nông thôn tình yêu
 • #4: Chương 4 nông thôn tình yêu
 • #5: Chương 5 nông thôn tình yêu
 • #6: Chương 6 nông thôn tình yêu
 • #7: Chương 7 nông thôn tình yêu
 • #8: Chương 8 nông thôn tình yêu
 • #9: Chương 9 nông thôn tình yêu
 • #10: Chương 10 nông thôn tình yêu
 • #11: Chương 11 nông thôn tình yêu
 • #12: Chương 12 nông thôn tình yêu
 • #13: Chương 13 nông thôn tình yêu
 • #14: Chương 14 nông thôn tình yêu
 • #15: Chương 15 nông thôn tình yêu
 • #16: Chương 16 nông thôn tình yêu
 • #17: Chương 17 nông thôn tình yêu
 • #18: Chương 18 nông thôn tình yêu
 • #19: Chương 19 nông thôn tình yêu
 • #20: Chương 20 nông thôn tình yêu
 • #21: Chương 21 nông thôn tình yêu
 • #22: Chương 22 nông thôn tình yêu
 • #23: Chương 23 nông thôn tình yêu
 • #24: Chương 24 nông thôn tình yêu
 • #25: Chương 25 đoán xem ta là ai
 • #26: Chương 26 đoán xem ta là ai
 • #27: Chương 27 đoán xem ta là ai
 • #28: Chương 28 đoán xem ta là ai
 • #29: Chương 29 đoán xem ta là ai
 • #30: Chương 30 đoán xem ta là ai
 • #31: Chương 31 đoán xem ta là ai
 • #32: Chương 32 đoán xem ta là ai
 • #33: Chương 33 đoán xem ta là ai
 • #34: Chương 34 đoán xem ta là ai
 • #35: Chương 35 đoán xem ta là ai
 • #36: Chương 36 đoán xem ta là ai
 • #37: Chương 37 đoán xem ta là ai
 • #38: Chương 38 đoán xem ta là ai
 • #39: Chương 39 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #40: Chương 40 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #41: Chương 41 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #42: Chương 42 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #43: Chương 43 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #44: Chương 44 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #45: Chương 45 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #46: Chương 46 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #47: Chương 47 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #48: Chương 48 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #49: Chương 49 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #50: Chương 50 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #51: Chương 51 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #52: Chương 52 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #53: Chương 53 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #54: Chương 54 hợp thuê nhà những cái đó sự
 • #55: Chương 55 món ăn bán lẻ phô
 • #56: Chương 56 món ăn bán lẻ phô
 • #57: Chương 57 món ăn bán lẻ phô
 • #58: Chương 58 món ăn bán lẻ phô
 • #59: Chương 59 món ăn bán lẻ phô
 • #60: Chương 60 món ăn bán lẻ phô
 • #61: Chương 61 món ăn bán lẻ phô
 • #62: Chương 62 món ăn bán lẻ phô
 • #63: Chương 63 món ăn bán lẻ phô
 • #64: Chương 64 món ăn bán lẻ phô
 • #65: Chương 65 món ăn bán lẻ phô
 • #66: Chương 66 món ăn bán lẻ phô
 • #67: Chương 67 món ăn bán lẻ phô
 • #68: Chương 68 món ăn bán lẻ phô
 • #69: Chương 69 bọn họ không có mặt
 • #70: Chương 70 bọn họ không có mặt
 • #71: Chương 71 bọn họ không có mặt
 • #72: Chương 72 bọn họ không có mặt
 • #73: Chương 73 bọn họ không có mặt
 • #74: Chương 74 bọn họ không có mặt
 • #75: Chương 75 bọn họ không có mặt
 • #76: Chương 76 bọn họ không có mặt
 • #77: Chương 77 bọn họ không có mặt
 • #78: Chương 78 bọn họ không có mặt
 • #79: Chương 79 bọn họ không có mặt
 • #80: Chương 80 bọn họ không có mặt
 • #81: Chương 81 bọn họ không có mặt
 • #82: Chương 82 bọn họ không có mặt
 • #83: Chương 83 bọn họ không có mặt
 • #84: Chương 84 bọn họ không có mặt
 • #85: Chương 85 bọn họ không có mặt
 • #86: Chương 86 phong hoa tuyết nguyệt
 • #87: Chương 87 phong hoa tuyết nguyệt
 • #88: Chương 88 phong hoa tuyết nguyệt
 • #89: Chương 89 phong hoa tuyết nguyệt
 • #90: Chương 90 phong hoa tuyết nguyệt
 • #91: Chương 91 phong hoa tuyết nguyệt
 • #92: Chương 92 phong hoa tuyết nguyệt
 • #93: Chương 93 phong hoa tuyết nguyệt
 • #94: Chương 94 phong hoa tuyết nguyệt
 • #95: Chương 95 phong hoa tuyết nguyệt
 • #96: Chương 96 phong hoa tuyết nguyệt
 • #97: Chương 97 phong hoa tuyết nguyệt
 • #98: Chương 98 phong hoa tuyết nguyệt
 • #99: Chương 99 phong hoa tuyết nguyệt
 • #100: Chương 100 phong hoa tuyết nguyệt
 • #101: Chương 101 phong hoa tuyết nguyệt
 • #102: Chương 102 phong hoa tuyết nguyệt
 • #103: Chương 103 hàng xóm
 • #104: Chương 104 hàng xóm
 • #105: Chương 105 hàng xóm
 • #106: Chương 106 hàng xóm
 • #107: Chương 107 hàng xóm
 • #108: Chương 108 hàng xóm
 • #109: Chương 109 hàng xóm
 • #110: Chương 110 hàng xóm
 • #111: Chương 111 hàng xóm
 • #112: Chương 112 hàng xóm
 • #113: Chương 113 hàng xóm
 • #114: Chương 114 hàng xóm
 • #115: Chương 115 hàng xóm
 • #116: Chương 116 hàng xóm
 • #117: Chương 117 hàng xóm
 • #118: Chương 118 hàng xóm
 • #119: Chương 119 hàng xóm
 • #120: Chương 120 trở lại cao một
 • #121: Chương 121 trở lại cao một
 • #122: Chương 122 trở lại cao một
 • #123: Chương 123 trở lại cao một
 • #124: Chương 124 trở lại cao một
 • #125: Chương 125 trở lại cao một
 • #126: Chương 126 trở lại cao một
 • #127: Chương 127 trở lại cao một
 • #128: Chương 128 trở lại cao một
 • #129: Chương 129 trở lại cao một
 • #130: Chương 130 trở lại cao một
 • #131: Chương 131 trở lại cao một
 • #132: Chương 132 trở lại cao một
 • #133: Chương 133 trở lại cao một
 • #134: Chương 134 trở lại cao một
 • #135: Chương 135 trở lại cao một
 • #136: Chương 136 trở lại hiện thực
 • #137: Chương 137 chính văn kết thúc
 • #138: Chương 138 chân tướng
 • #139: Chương 139 ta nhất thân ái người
 • #140: Chương 140 chân tướng
 • #141: Chương 141 ngươi có chuyện nói
 • #142: Chương 142 quá vãng
 • #143: Chương 143 nhảy lầu
 • #144: Chương 144 thất tình là cái gì tư vị
 • #145: Chương 145 thân ái
 • #146: Chương 146 không tiền đồ
 • #147: Chương 147 kết hôn
 • #148: Chương 148 thiên trường địa cửu
 • #149: Chương 149 đừng nhúc nhích hắn
 • #150: Chương 150 Ngụy Thái Tử gia
 • #151: Chương 151 đi ra
 • #152: Chương 152 ta như thế nào đều được
 • #153: Chương 153 cuối cùng
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Tám Mươi Mốt Đạo Toi Mạng Đề

THUYS♥️

Chưởng Môn Nhân Không Cao Hứng

THUYS♥️

Gian Thần Sủng Thê Hằng Ngày

THUYS♥️

Giới Giải Trí Đầu Đề

THUYS♥️

Trái Tim Hoa Hồng

TiKay

Siêu Sao Mối Tình Đầu

THUYS♥️

Leave a Reply