Cổ Đại Đam Mỹ Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám Xuyên Không Xuyên Nhanh

Ta Có Một Bí Mật

Hán Việt: Ngã hữu nhất cá bí mật

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Trinh thám , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆

Hoàng Đan thần kinh đau trời sinh khác hẳn với thường nhân, té trầy miếng da, hắn có thể đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nói không ra lời.

Không thể hiểu được bắt đầu xuyên qua, đi theo hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ về sau. . .

Ở cái thứ nhất thế giới, Hoàng Đan liền cảm nhận được cái gì kêu đau chết đi sống lại, sống tới chết lại đi.

1: Chủ thụ

2: Tác giả logic chết, thần biến chuyển

3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn!

4:1v1

Tag: Mau xuyên hiện đại hư cấu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoàng Đan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Huyền nghi

JJ

Nguồn: wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tây Tây Đặc
 •  Chương: /153
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:37
 • #2: Chương 2 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:37
 • #3: Chương 3 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:38
 • #4: Chương 4 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:38
 • #5: Chương 5 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:38
 • #6: Chương 6 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:39
 • #7: Chương 7 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:39
 • #8: Chương 8 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:39
 • #9: Chương 9 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:39
 • #10: Chương 10 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:39
 • #11: Chương 11 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #12: Chương 12 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #13: Chương 13 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #14: Chương 14 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #15: Chương 15 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #16: Chương 16 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:40
 • #17: Chương 17 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:41
 • #18: Chương 18 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:41
 • #19: Chương 19 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:41
 • #20: Chương 20 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:41
 • #21: Chương 21 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:41
 • #22: Chương 22 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:42
 • #23: Chương 23 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:42
 • #24: Chương 24 nông thôn tình yêu2020-07-19 09:43
 • #25: Chương 25 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:44
 • #26: Chương 26 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:44
 • #27: Chương 27 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:45
 • #28: Chương 28 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:45
 • #29: Chương 29 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:46
 • #30: Chương 30 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:46
 • #31: Chương 31 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:47
 • #32: Chương 32 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:47
 • #33: Chương 33 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:48
 • #34: Chương 34 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:48
 • #35: Chương 35 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:49
 • #36: Chương 36 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:49
 • #37: Chương 37 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:50
 • #38: Chương 38 đoán xem ta là ai2020-07-19 09:50
 • #39: Chương 39 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:51
 • #40: Chương 40 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:51
 • #41: Chương 41 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:51
 • #42: Chương 42 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:52
 • #43: Chương 43 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:52
 • #44: Chương 44 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:52
 • #45: Chương 45 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:53
 • #46: Chương 46 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:53
 • #47: Chương 47 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:54
 • #48: Chương 48 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:54
 • #49: Chương 49 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:54
 • #50: Chương 50 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:55
 • #51: Chương 51 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:55
 • #52: Chương 52 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:55
 • #53: Chương 53 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:56
 • #54: Chương 54 hợp thuê nhà những cái đó sự2020-07-19 09:56
 • #55: Chương 55 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:57
 • #56: Chương 56 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:57
 • #57: Chương 57 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:57
 • #58: Chương 58 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:58
 • #59: Chương 59 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:58
 • #60: Chương 60 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:58
 • #61: Chương 61 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:59
 • #62: Chương 62 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:59
 • #63: Chương 63 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 09:59
 • #64: Chương 64 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 10:00
 • #65: Chương 65 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 10:00
 • #66: Chương 66 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 10:00
 • #67: Chương 67 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 10:01
 • #68: Chương 68 món ăn bán lẻ phô2020-07-19 10:02
 • #69: Chương 69 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:02
 • #70: Chương 70 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:02
 • #71: Chương 71 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:03
 • #72: Chương 72 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:03
 • #73: Chương 73 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:03
 • #74: Chương 74 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:04
 • #75: Chương 75 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:04
 • #76: Chương 76 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:04
 • #77: Chương 77 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:05
 • #78: Chương 78 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:05
 • #79: Chương 79 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:06
 • #80: Chương 80 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:06
 • #81: Chương 81 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:06
 • #82: Chương 82 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:07
 • #83: Chương 83 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:07
 • #84: Chương 84 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:08
 • #85: Chương 85 bọn họ không có mặt2020-07-19 10:08
 • #86: Chương 86 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:08
 • #87: Chương 87 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:09
 • #88: Chương 88 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:09
 • #89: Chương 89 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:09
 • #90: Chương 90 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:10
 • #91: Chương 91 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:10
 • #92: Chương 92 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:10
 • #93: Chương 93 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:11
 • #94: Chương 94 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:11
 • #95: Chương 95 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:11
 • #96: Chương 96 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:12
 • #97: Chương 97 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:12
 • #98: Chương 98 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:12
 • #99: Chương 99 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:13
 • #100: Chương 100 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:13
 • #101: Chương 101 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:13
 • #102: Chương 102 phong hoa tuyết nguyệt2020-07-19 10:14
 • #103: Chương 103 hàng xóm2020-07-19 10:14
 • #104: Chương 104 hàng xóm2020-07-19 10:14
 • #105: Chương 105 hàng xóm2020-07-19 10:15
 • #106: Chương 106 hàng xóm2020-07-19 10:15
 • #107: Chương 107 hàng xóm2020-07-19 10:15
 • #108: Chương 108 hàng xóm2020-07-19 10:16
 • #109: Chương 109 hàng xóm2020-07-19 10:16
 • #110: Chương 110 hàng xóm2020-07-19 10:16
 • #111: Chương 111 hàng xóm2020-07-19 10:17
 • #112: Chương 112 hàng xóm2020-07-19 10:17
 • #113: Chương 113 hàng xóm2020-07-19 10:17
 • #114: Chương 114 hàng xóm2020-07-19 10:18
 • #115: Chương 115 hàng xóm2020-07-19 10:18
 • #116: Chương 116 hàng xóm2020-07-19 10:19
 • #117: Chương 117 hàng xóm2020-07-19 10:19
 • #118: Chương 118 hàng xóm2020-07-19 10:19
 • #119: Chương 119 hàng xóm2020-07-19 10:19
 • #120: Chương 120 trở lại cao một2020-07-19 10:20
 • #121: Chương 121 trở lại cao một2020-07-19 10:20
 • #122: Chương 122 trở lại cao một2020-07-19 10:20
 • #123: Chương 123 trở lại cao một2020-07-19 10:21
 • #124: Chương 124 trở lại cao một2020-07-19 10:21
 • #125: Chương 125 trở lại cao một2020-07-19 10:21
 • #126: Chương 126 trở lại cao một2020-07-19 10:22
 • #127: Chương 127 trở lại cao một2020-07-19 10:22
 • #128: Chương 128 trở lại cao một2020-07-19 10:22
 • #129: Chương 129 trở lại cao một2020-07-19 10:22
 • #130: Chương 130 trở lại cao một2020-07-19 10:23
 • #131: Chương 131 trở lại cao một2020-07-19 10:23
 • #132: Chương 132 trở lại cao một2020-07-19 10:23
 • #133: Chương 133 trở lại cao một2020-07-19 10:24
 • #134: Chương 134 trở lại cao một2020-07-19 10:24
 • #135: Chương 135 trở lại cao một2020-07-19 10:24
 • #136: Chương 136 trở lại hiện thực2020-07-19 10:25
 • #137: Chương 137 chính văn kết thúc2020-07-19 10:25
 • #138: Chương 138 chân tướng2020-07-19 10:25
 • #139: Chương 139 ta nhất thân ái người2020-07-19 10:25
 • #140: Chương 140 chân tướng2020-07-19 10:26
 • #141: Chương 141 ngươi có chuyện nói2020-07-19 10:26
 • #142: Chương 142 quá vãng2020-07-19 10:26
 • #143: Chương 143 nhảy lầu2020-07-19 10:26
 • #144: Chương 144 thất tình là cái gì tư vị2020-07-19 10:27
 • #145: Chương 145 thân ái2020-07-19 10:27
 • #146: Chương 146 không tiền đồ2020-07-19 10:27
 • #147: Chương 147 kết hôn2020-07-19 10:27
 • #148: Chương 148 thiên trường địa cửu2020-07-19 10:28
 • #149: Chương 149 đừng nhúc nhích hắn2020-07-19 10:28
 • #150: Chương 150 Ngụy Thái Tử gia2020-07-19 10:28
 • #151: Chương 151 đi ra2020-07-19 10:29
 • #152: Chương 152 ta như thế nào đều được2020-07-19 10:29
 • #153: Chương 153 cuối cùng2020-07-19 10:29
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Thần Quái Nữ Chủ Bá

THUYS♥️

Vô Hạn Thăng Cấp Trò Chơi

THUYS♥️

Khối Rubik Bix

THUYS♥️

Leave a Reply