Huyền Huyễn

Tu La Thiên Đế

Tám năm trước, Lôi Đình Cổ Thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh áp giải vào Thanh Vân Tông vì bộc, 20 vạn dân chúng đuổi tiến Đại Thanh Sơn làm nô.

Tám năm sau, Thối Linh nhập võ, Tu La giác tỉnh, bất khuất thiếu niên nghịch thiên quật khởi.

Cho ta một thanh đao, có thể Phá Thương Khung, cho ta một thanh kiếm, có thể chỉ trời cao. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng.

Làm Tu La tử, Bất Tử Vương, Lôi Đình Chiến Tôn, Cổ Hải Man Hoàng các loại phong hào rơi vào Tần Mệnh trên người, cái này một thân ngông nghênh thiếu niên dẫm lên trời, dẫn đầu một đám bạn thân đỏ nhan, ngạo chiến bát hoang, hoành quét lục hợp, viết lên một khúc xúc động lòng người nhiệt huyết hành khúc.

Converter:  ☯YêuCô☯EmVợ☯

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
 •  Chương: /3622
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tần Mệnh2019-11-12 00:49
 • #2: Sinh Sinh Quyết2019-11-12 00:49
 • #3: Linh Châu Thảo2019-11-12 00:50
 • #4: Nhìn từ bản thân2019-11-12 00:50
 • #5: Dược sơn2019-11-12 00:50
 • #6: Triệu Mẫn2019-11-12 00:50
 • #7: Kim Cương sức lực2019-11-12 00:50
 • #8: Thần bí bái phỏng2019-11-12 00:50
 • #9: Tu La Đao2019-11-12 00:51
 • #10: Tùy hành nô bộc2019-11-12 00:51
 • #11: Đêm tối tập kích2019-11-12 00:51
 • #12: Sinh tử truy tung2019-11-12 00:51
 • #13: Thiên Niên Tùng Đài2019-11-12 00:51
 • #14: Huyết hoa 12019-11-12 00:51
 • #15: Huyết hoa 22019-11-12 00:51
 • #16: Võ pháp, Tử Điện Cuồng Xà2019-11-12 00:51
 • #17: Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết2019-11-12 00:52
 • #18: Kim Liên Tỏa Thạch2019-11-12 00:52
 • #19: Gào thét2019-11-12 00:52
 • #20: Diễn võ trường2019-11-12 00:52
 • #21: Lôi Điểu Mục Tử Tu2019-11-12 00:52
 • #22: Ước chiến2019-11-12 00:52
 • #23: Không đủ tư cách2019-11-12 00:52
 • #24: Đêm khuya triệu hoán2019-11-12 00:53
 • #25: Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo2019-11-12 00:53
 • #26: Người đầu tư2019-11-12 00:53
 • #27: Mãng Vương Phủ người tới2019-11-12 00:53
 • #28: Cầu hôn2019-11-12 00:53
 • #29: Song mỹ2019-11-12 00:53
 • #30: Mời2019-11-12 00:53
 • #31: Nửa đêm Dược Sơn2019-11-12 00:54
 • #32: Coi thường2019-11-12 00:54
 • #33: Hết sức căng thẳng2019-11-12 00:54
 • #34: Tử Điện Cuồng Xà2019-11-12 00:54
 • #35: Lửa nóng2019-11-12 00:54
 • #36: Danh chấn Thanh Vân2019-11-12 00:54
 • #37: Tàn hồn thức tỉnh2019-11-12 00:54
 • #38: Tám tông tiệc trà xã giao2019-11-12 00:55
 • #39: Đại quy mô đi săn hành động2019-11-12 00:55
 • #40: Thứ năm diễn võ trường2019-11-12 00:55
 • #41: Về nhà2019-11-12 00:55
 • #42: Xuất thủ vô tình2019-11-12 00:55
 • #43: Đại Thanh Sơn2019-11-12 00:55
 • #44: Khuất nhục2019-11-12 00:55
 • #45: Biến mất Bí Bảo2019-11-12 00:56
 • #46: Chém giết2019-11-12 00:56
 • #47: Mượn kiếm canh năm2019-11-12 00:56
 • #48: Chặt đứt Phong Ấn2019-11-12 00:56
 • #49: Tử Ngọc Linh Tham2019-11-12 00:56
 • #50: Sinh tử đào vong2019-11-12 00:56
 • #51: Linh Vũ thất trọng thiên bốn canh2019-11-12 00:56
 • #52: Động2019-11-12 00:56
 • #53: Lòng đất động rộng rãi2019-11-12 00:57
 • #54: Đại loạn đấu2019-11-12 00:57
 • #55: Thẳng tiến không lùi bốn canh2019-11-12 00:57
 • #56: Liền là không chết2019-11-12 00:57
 • #57: Tàn hồn lại hiện ra, Viễn Cổ chúng vương2019-11-12 00:57
 • #58: Hợp tác2019-11-12 00:57
 • #59: Địa lao bốn canh2019-11-12 00:57
 • #60: Tu La sát giới2019-11-12 00:57
 • #61: Thống khổ thuế biến2019-11-12 00:58
 • #62: Nghịch tập2019-11-12 00:58
 • #63: Vũ Lăng thành bốn canh2019-11-12 00:58
 • #64: Đánh một chầu a2019-11-12 00:58
 • #65: Hắn gọi Tần Mệnh, là cái nô bộc2019-11-12 00:58
 • #66: Tiểu hồ ly2019-11-12 00:58
 • #67: Yêu Nhi bốn canh2019-11-12 00:58
 • #68: Sức đánh một trận2019-11-12 00:59
 • #69: Vô địch2019-11-12 00:59
 • #70: Nàng, ngươi2019-11-12 00:59
 • #71: Kiếm thuật vô song bốn canh2019-11-12 00:59
 • #72: Cuồng Chiến 12019-11-12 00:59
 • #73: Cuồng Chiến 22019-11-12 00:59
 • #74: Cuồng Chiến 32019-11-12 00:59
 • #75: Trang viên sát cơ bốn canh2019-11-12 01:00
 • #76: Trảm2019-11-12 01:00
 • #77: Thuế biến2019-11-12 01:00
 • #78: Thiên Thu Vô Tung2019-11-12 01:00
 • #79: Thẩm phán bốn canh2019-11-12 01:00
 • #80: Ước định2019-11-12 01:00
 • #81: Rung động2019-11-12 01:00
 • #82: Đao tên Tu La2019-11-12 01:00
 • #83: Tu La Tử bốn canh2019-11-12 01:01
 • #84: Mượn binh2019-11-12 01:01
 • #85: Mệnh trung chú định2019-11-12 01:01
 • #86: Suối nước nóng Tiên Cảnh2019-11-12 01:01
 • #87: Vô Cương công tử bốn canh2019-11-12 01:01
 • #88: Cuồng nhân 12019-11-12 01:01
 • #89: Cuồng nhân 22019-11-12 01:01
 • #90: Bóp chết tại nảy sinh2019-11-12 01:02
 • #91: Hắn là ai bốn canh2019-11-12 01:02
 • #92: Oanh động2019-11-12 01:02
 • #93: Mật lệnh2019-11-12 01:02
 • #94: Tức chết ngươi2019-11-12 01:02
 • #95: Ngươi như mạnh, ai dám cuồng2019-11-12 01:02
 • #96: Gió lớn nổi lên2019-11-12 01:02
 • #97: Gia không hầu hạ2019-11-12 01:03
 • #98: Dời2019-11-12 01:03
 • #99: Máu cùng nước mắt 12019-11-12 01:03
 • #100: Máu cùng nước mắt 22019-11-12 01:03
 • #101: Máu cùng nước mắt 32019-11-12 01:03
 • #102: Đặc xá2019-11-12 01:03
 • #103: Trở về2019-11-12 01:03
 • #104: Cho ta Tần gia chuộc tội2019-11-12 01:03
 • #105: Sư tỷ tốt mười càng2019-11-12 01:04
 • #106: Yêu Linh Thiên Cương2019-11-12 01:04
 • #107: Kiềm chế2019-11-12 01:04
 • #108: Khủng hoảng2019-11-12 01:04
 • #109: Về nhà2019-11-12 01:04
 • #110: Xao động Nam Cung gia tộc2019-11-12 01:04
 • #111: Xảy ra bất thường nhiệt tình2019-11-12 01:04
 • #112: Không phải lừa đảo tức là đạo chích2019-11-12 01:04
 • #113: Xông vào Huyền Võ Cảnh2019-11-12 01:05
 • #114: Ta gọi Hô Duyên Trác Trác2019-11-12 01:05
 • #115: Bằng hữu nhiều hai mươi càng2019-11-12 01:05
 • #116: Đêm tối phục sát 12019-11-12 01:05
 • #117: Đêm tối phục sát 22019-11-12 01:05
 • #118: Đau khổ2019-11-12 01:05
 • #119: Mưu đồ bí mật2019-11-12 01:05
 • #120: Kinh kiếm2019-11-12 01:06
 • #121: Nhặt được2019-11-12 01:06
 • #122: Lùng bắt 'Dạ Ma '2019-11-12 01:06
 • #123: Thủ Vọng bờ biển2019-11-12 01:06
 • #124: Cổ xưa tế đàn2019-11-12 01:06
 • #125: Oanh động ba mươi càng2019-11-12 01:06
 • #126: Tâm lãnh huyết lạnh2019-11-12 01:06
 • #127: Báo thù2019-11-12 01:06
 • #128: Quần hùng hợp thành2019-11-12 01:07
 • #129: Vương mộ2019-11-12 01:07
 • #130: Thiếu phu nhân2019-11-12 01:07
 • #131: Đáy biển động sâu2019-11-12 01:07
 • #132: Miếu hoang2019-11-12 01:07
 • #133: Loạn chiến2019-11-12 01:07
 • #134: Mộ trong mộ2019-11-12 01:08
 • #135: Chúng vương thẩm phán tám càng2019-11-12 01:08
 • #136: Đáy động một Tiểu Quy2019-11-12 01:08
 • #137: Vạn cổ truyền thừa2019-11-12 01:08
 • #138: Vĩnh Hằng Chi Kiếm2019-11-12 01:08
 • #139: Dư ba khó nói hết 12019-11-12 01:08
 • #140: Dư ba khó nói hết 22019-11-12 01:08
 • #141: Phòng ngừa chu đáo2019-11-12 01:08
 • #142: Cửu Dương Thiên Hồ2019-11-12 01:09
 • #143: Thông gia từ bé2019-11-12 01:09
 • #144: Kim Diễm thánh sư2019-11-12 01:09
 • #145: Phách lối2019-11-12 01:09
 • #146: Hung Ma quyết2019-11-12 01:09
 • #147: Chà đạp2019-11-12 01:09
 • #148: Phượng gia Vân Hiên2019-11-12 01:10
 • #149: Kinh Đào Ngư Long Nộ sáu càng2019-11-12 01:10
 • #150: Đùa ngươi chơi bảy chương2019-11-12 01:10
 • #151: Huyễn Linh Pháp Thiên2019-11-12 01:10
 • #152: Lo lắng âm thầm2019-11-12 01:10
 • #153: Ngẫu nhiên gặp2019-11-12 01:10
 • #154: Trở về2019-11-12 01:10
 • #155: Thưởng2019-11-12 01:11
 • #156: Lại thưởng2019-11-12 01:11
 • #157: Ba mời2019-11-12 01:11
 • #158: Dược Sơn2019-11-12 01:11
 • #159: Truyền vị ước hẹn2019-11-12 01:11
 • #160: Ứng chiến diễn võ trường2019-11-12 01:11
 • #161: Lãnh Tình Chú2019-11-12 01:11
 • #162: Chấn nhiếp2019-11-12 01:12
 • #163: Thua không nổi2019-11-12 01:12
 • #164: Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo2019-11-12 01:12
 • #165: Ôn nhu2019-11-12 01:12
 • #166: Một nụ hôn2019-11-12 01:12
 • #167: Đấu pháp2019-11-12 01:12
 • #168: Mưu phản2019-11-12 01:12
 • #169: Hèn hạ2019-11-12 01:12
 • #170: Du hồn2019-11-12 01:13
 • #171: Lăng Tuyết chạy mau2019-11-12 01:13
 • #172: Lớn lùng bắt2019-11-12 01:13
 • #173: Mãng Vương Thánh Uy2019-11-12 01:13
 • #174: Loạn cục làm dùng Trọng Chùy canh năm2019-11-12 01:13
 • #175: Thức tỉnh đi, chúng vương sáu càng2019-11-12 01:13
 • #176: Thẩm phán2019-11-12 01:13
 • #177: Xiềng xích xuyên thân2019-11-12 01:13
 • #178: Khấp huyết đường về2019-11-12 01:14
 • #179: Bắc Vực kinh biến2019-11-12 01:14
 • #180: Bò cũng phải bò lại đi2019-11-12 01:14
 • #181: Hắc Vân ép thành2019-11-12 01:14
 • #182: Kinh dị miểu sát2019-11-12 01:14
 • #183: Lão thất phu2019-11-12 01:14
 • #184: Công thành2019-11-12 01:15
 • #185: Tuyệt vọng2019-11-12 01:15
 • #186: Quỷ dị tử vong2019-11-12 01:15
 • #187: Lục Lâm Hoa Hải, tuyệt đối thủ hộ2019-11-12 01:15
 • #188: Toàn diện dung hợp, Vĩnh Hằng Chi Dực2019-11-12 01:15
 • #189: Phong vân tế hội2019-11-12 01:15
 • #190: Bắc Vực Thiết gia2019-11-12 01:15
 • #191: Toàn diện bộc phát2019-11-12 01:15
 • #192: Máu nhuộm Lôi Đình2019-11-12 01:16
 • #193: Phạm ta Lôi Đình người2019-11-12 01:16
 • #194: Giết không tha2019-11-12 01:16
 • #195: Ba tiếng sát lệnh2019-11-12 01:16
 • #196: Trời xanh vòng qua ai2019-11-12 01:16
 • #197: Vào ở Lôi Đình2019-11-12 01:16
 • #198: Năm tông liên minh2019-11-12 01:16
 • #199: Tiểu tổ tông2019-11-12 01:16
 • #200: Nó không phải rùa2019-11-12 01:17
 • #201: Chủng tộc không là vấn đề2019-11-12 01:17
 • #202: Dạ Ma2019-11-12 01:17
 • #203: Nữ vương người thừa kế2019-11-12 01:17
 • #204: Oanh động, hoàng gia chiếu lệnh2019-11-12 01:17
 • #205: Cửu Tinh Cửu Diệu Thanh Thần Sát Hồn chú2019-11-12 01:17
 • #206: Thập đại nhân kiệt2019-11-12 01:17
 • #207: Tân tú danh sách, lên đường2019-11-12 01:18
 • #208: Hoa Đại Chuy2019-11-12 01:18
 • #209: Phiếu mãnh liệt2019-11-12 01:18
 • #210: Hoa nhị gia2019-11-12 01:18
 • #211: Tiểu Vương Gia2019-11-12 01:18
 • #212: Là nàng?2019-11-12 01:18
 • #213: Cuồng Chiến2019-11-12 01:18
 • #214: Giấu giếm sát cơ2019-11-12 01:19
 • #215: Tu La điện người tới bảy chương2019-11-12 01:19
 • #216: Kim Bằng Thành2019-11-12 01:19
 • #217: Thôn Thiên Ngạc2019-11-12 01:19
 • #218: Vô hạn phách lối2019-11-12 01:19
 • #219: Ta gọi Mã Đại Mãnh bốn canh2019-11-12 01:19
 • #220: Thánh Đường giá lâm2019-11-12 01:19
 • #221: Tác nghiệt2019-11-12 01:20
 • #222: Liệt diễm như tương2019-11-12 01:20
 • #223: Tinh Thần Ấn2019-11-12 01:20
 • #224: Phục sát2019-11-12 01:20
 • #225: Chém đầu2019-11-12 01:20
 • #226: Tâm ngoan thủ lạt2019-11-12 01:20
 • #227: Ta muốn mẫu quy2019-11-12 01:20
 • #228: Xích Lôi Cung canh năm2019-11-12 01:20
 • #229: Nhân vật nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần2019-11-12 01:21
 • #230: Một tôn Bạch Hổ2019-11-12 01:21
 • #231: Ta Tiết Thiền Ngọc muốn2019-11-12 01:21
 • #232: Giương cung bạt kiếm2019-11-12 01:21
 • #233: Đối oanh Ô Kim Viên canh năm2019-11-12 01:21
 • #234: Linh Hồn quấn quanh2019-11-12 01:21
 • #235: Khoái ý ân cừu2019-11-12 01:21
 • #236: To lớn Lam Đồ2019-11-12 01:22
 • #237: Sơn Thần Phủ2019-11-12 01:22
 • #238: Nhỏ tư tưởng2019-11-12 01:22
 • #239: Kích hoạt Bạch Hổ huyết mạch2019-11-12 01:22
 • #240: Tam đại nhân kiệt2019-11-12 01:22
 • #241: Thứ ba pháp trường2019-11-12 01:22
 • #242: Khuất nhục2019-11-12 01:22
 • #243: Giận2019-11-12 01:22
 • #244: Quần tình xúc động phẫn nộ2019-11-12 01:23
 • #245: Huyết Tinh Linh, Yêu Nhi2019-11-12 01:23
 • #246: Bạo tẩu Cự Phủ2019-11-12 01:23
 • #247: Tu La pháp trường2019-11-12 01:23
 • #248: Cự Dương Khiếu, Sơn Hà Oái bảy chương2019-11-12 01:23
 • #249: Biến mất2019-11-12 01:23
 • #250: Tiểu Thế Giới2019-11-12 01:23
 • #251: Thần kỳ cảm ngộ2019-11-12 01:24
 • #252: Lớn lên2019-11-12 01:24
 • #253: Vương yến 12019-11-12 01:24
 • #254: Vương yến 22019-11-12 01:24
 • #255: Vương yến 32019-11-12 01:24
 • #256: Lễ gặp mặt2019-11-12 01:24
 • #257: Hung phạm?2019-11-12 01:24
 • #258: Tính toán2019-11-12 01:24
 • #259: Roi hình2019-11-12 01:25
 • #260: Bá Vương Đường Thiên Khuyết2019-11-12 01:25
 • #261: Cộng minh2019-11-12 01:25
 • #262: Chân thực Huyễn Linh Pháp Thiên2019-11-12 01:25
 • #263: Vật biểu tượng2019-11-12 01:25
 • #264: Cường giả dựa vào tố dưỡng2019-11-12 01:25
 • #265: Trước giờ2019-11-12 01:25
 • #266: Đại mạc2019-11-12 01:26
 • #267: Phục sát2019-11-12 01:26
 • #268: Thú Triều2019-11-12 01:26
 • #269: Toàn diện va chạm 12019-11-12 01:26
 • #270: Toàn diện va chạm 22019-11-12 01:26
 • #271: Toàn diện va chạm 32019-11-12 01:26
 • #272: Chạy thoát2019-11-12 01:26
 • #273: Ly biệt2019-11-12 01:26
 • #274: Nướng Ngạc Ngư2019-11-12 01:26
 • #275: Phát điên2019-11-12 01:27
 • #276: Tấn công2019-11-12 01:27
 • #277: Sát phạt2019-11-12 01:27
 • #278: Lùng bắt Tần Mệnh2019-11-12 01:27
 • #279: Chơi cái kích thích2019-11-12 01:27
 • #280: Cuối cùng gặp nhau2019-11-12 01:27
 • #281: Truyền thừa sau lưng2019-11-12 01:27
 • #282: Thoái hóa, sinh mệnh rút về2019-11-12 01:27
 • #283: Huyết chiến 33 ngày2019-11-12 01:28
 • #284: Lợi ích quyết định sinh tử2019-11-12 01:28
 • #285: Không chết không thôi2019-11-12 01:28
 • #286: Khó thoát2019-11-12 01:28
 • #287: Ngọc Chân công chúa2019-11-12 01:28
 • #288: Ta có Tàng Bảo Đồ2019-11-12 01:28
 • #289: Thiên Đạo áo nghĩa2019-11-12 01:28
 • #290: Ủy khuất2019-11-12 01:28
 • #291: Công chúa dáng vẻ2019-11-12 01:29
 • #292: Thỏ Nhi Tuyền2019-11-12 01:29
 • #293: Xấu hổ2019-11-12 01:29
 • #294: Thái Công Lôi Hoàng2019-11-12 01:29
 • #295: Âm Dương Tú2019-11-12 01:29
 • #296: Làm hồi ác nhân2019-11-12 01:29
 • #297: Kịch biến2019-11-12 01:29
 • #298: Hủy diệt Thiên Lôi2019-11-12 01:30
 • #299: Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật2019-11-12 01:30
 • #300: Lôi Thiềm Trấn Hải2019-11-12 01:30
 • #301: Nhận chủ2019-11-12 01:30
 • #302: Hắc Thiết cấm khu2019-11-12 01:30
 • #303: ' Thiên Sơn Ảnh ' Hình Gia2019-11-12 01:30
 • #304: Rồi oanh nam nhân2019-11-12 01:30
 • #305: Quét ngang2019-11-12 01:30
 • #306: Sơn ảnh trọng trọng2019-11-12 01:31
 • #307: Bại hoàn toàn2019-11-12 01:31
 • #308: Hung Cầm2019-11-12 01:31
 • #309: Hắc Liên Phần Thiên2019-11-12 01:31
 • #310: Huyết chiến Hắc Phượng2019-11-12 01:31
 • #311: Cuồng dã đối oanh2019-11-12 01:31
 • #312: Trí mạng chặn đánh2019-11-12 01:31
 • #313: Sụp đổ2019-11-12 01:31
 • #314: Quái vật2019-11-12 01:32
 • #315: Yêu Linh2019-11-12 01:32
 • #316: Băng Phong Sơn cốc2019-11-12 01:32
 • #317: Hoảng2019-11-12 01:32
 • #318: Ngàn năm âm mưu2019-11-12 01:32
 • #319: Đầm lầy kinh hồn2019-11-12 01:32
 • #320: Đường sinh tử2019-11-12 01:32
 • #321: Ái cái giấu2019-11-12 01:32
 • #322: Không tiếc đại giới2019-11-12 01:33
 • #323: Sinh đôi công chúa2019-11-12 01:33
 • #324: Cái tát vang dội2019-11-12 01:33
 • #325: Ngân Hoàng Thiên Chuẩn2019-11-12 01:33
 • #326: Tao ngộ chiến2019-11-12 01:33
 • #327: Hố ngươi không thương lượng2019-11-12 01:33
 • #328: Huyền Vũ thất trọng thiên2019-11-12 01:33
 • #329: Sinh tử tồn vong2019-11-12 01:34
 • #330: Lấy thân làm mồi, lấy mệnh làm cược2019-11-12 01:34
 • #331: Âm Dương Tú, thêu sinh tử sáu càng2019-11-12 01:34
 • #332: Cửa sông bảy càng2019-11-12 01:34
 • #333: Tiên Đằng Viên2019-11-12 01:34
 • #334: Bát Mỹ2019-11-12 01:34
 • #335: Nước mắt2019-11-12 01:34
 • #336: Lại thêu một cái2019-11-12 01:35
 • #337: Đêm tối hành tẩu2019-11-12 01:35
 • #338: Thuần nô2019-11-12 01:35
 • #339: Ngươi ở đây2019-11-12 01:35
 • #340: Rễ đứt mười lăm càng2019-11-12 01:35
 • #341: Tra tấn2019-11-12 01:35
 • #342: Thương cảm người2019-11-12 01:35
 • #343: Trước ánh bình minh2019-11-12 01:36
 • #344: Tuyệt thế hung thú mười chín càng2019-11-12 01:36
 • #345: Tai biến hai mươi càng2019-11-12 01:36
 • #346: Ức vạn Long lực2019-11-12 01:36
 • #347: Tâm cùng tâm2019-11-12 01:36
 • #348: Cướp sạch hai mươi ba càng2019-11-12 01:36
 • #349: Cơ duyên2019-11-12 01:37
 • #350: Toàn diện xâm lấn hai mươi lăm càng2019-11-12 01:37
 • #351: Ai nguy hiểm hơn hai mươi sáu càng2019-11-12 01:37
 • #352: Động tình, tình Thương hai mươi bảy càng2019-11-12 01:37
 • #353: Nữ nhân tâm kế hai mươi tám càng2019-11-12 01:37
 • #354: Vạn Kiếp Sơn, Thiên Vương Điện2019-11-12 01:37
 • #355: Phong vương liệt hầu2019-11-12 01:38
 • #356: Tạm thời tránh mũi nhọn2019-11-12 01:38
 • #357: Phiêu hương2019-11-12 01:38
 • #358: Ý hợp tâm đầu canh năm2019-11-12 01:38
 • #359: Hoàng gia trí tuệ2019-11-12 01:38
 • #360: Cự hôn2019-11-12 01:38
 • #361: Tra tấn2019-11-12 01:39
 • #362: Quá phách lối2019-11-12 01:39
 • #363: Nhà2019-11-12 01:39
 • #364: Công chúa giá lâm2019-11-12 01:39
 • #365: Định tình2019-11-12 01:39
 • #366: Cổ Hải khách đến thăm2019-11-12 01:39
 • #367: Ngày khác ân cừu canh năm2019-11-12 01:40
 • #368: Giáng lâm, phong vương chi chiến2019-11-12 01:40
 • #369: Tin dữ2019-11-12 01:40
 • #370: Sinh mệnh đánh cược2019-11-12 01:40
 • #371: Ta giúp ngươi a2019-11-12 01:40
 • #372: Vạn Kiếp Sơn canh năm2019-11-12 01:40
 • #373: Gian lận2019-11-12 01:40
 • #374: Ý thức nguy cơ2019-11-12 01:41
 • #375: Cửu Dạ2019-11-12 01:41
 • #376: Ác nữ2019-11-12 01:41
 • #377: Tây Thủy Thú Ti2019-11-12 01:41
 • #378: Tuyệt sát2019-11-12 01:41
 • #379: Kim Bằng bí thuật2019-11-12 01:41
 • #380: Cường thế áp chế2019-11-12 01:42
 • #381: Hoang Thần Tam Xoa Kích2019-11-12 01:42
 • #382: Máu chưa lạnh canh năm2019-11-12 01:42
 • #383: Tứ Thánh Khí2019-11-12 01:42
 • #384: Móc ra đến quái đồ vật2019-11-12 01:42
 • #385: Chân thực bản thân2019-11-12 01:42
 • #386: Cứu vớt2019-11-12 01:42
 • #387: Truyền thừa Kiếm Điển canh năm2019-11-12 01:43
 • #388: Sơn Hà Cự Nhân2019-11-12 01:43
 • #389: Kim Thư kiếm ý2019-11-12 01:43
 • #390: Số mệnh2019-11-12 01:43
 • #391: Cổ Hải loạn cục2019-11-12 01:43
 • #392: Tai kiếp khó thoát2019-11-12 01:43
 • #393: Lúc trước có ngọn núi2019-11-12 01:44
 • #394: Dừng lại, ăn cướp2019-11-12 01:44
 • #395: Bồi phu nhân lại gãy binh2019-11-12 01:44
 • #396: Ngoan nhân2019-11-12 01:44
 • #397: Tinh bụi lưỡi đao2019-11-12 01:44
 • #398: Tề tụ Thiên Vương Điện2019-11-12 01:44
 • #399: Giương cung bạt kiếm2019-11-12 01:44
 • #400: Tịch Diệt Linh Tháp2019-11-12 01:45
 • #401: Thiên Vương Điện quý khách2019-11-12 01:45
 • #402: Linh Hồn Thiết Phiến2019-11-12 01:45
 • #403: U Minh Vương truyền nhân2019-11-12 01:45
 • #404: Khí hải hiện ảnh2019-11-12 01:45
 • #405: Lôi Thiềm Trấn Hải, Tu La che trời2019-11-12 01:45
 • #406: Huyết Hồ điện2019-11-12 01:45
 • #407: Cây đèn U Hỏa, chói lóa Tâm Ma2019-11-12 01:46
 • #408: Huyết lệ 12019-11-12 01:46
 • #409: Huyết lệ 22019-11-12 01:46
 • #410: Một ngôi mộ, chôn lấy người chết2019-11-12 01:46
 • #411: Hai trọng đào thải2019-11-12 01:46
 • #412: Cuồng võ luận chiến canh năm2019-11-12 01:46
 • #413: Thiếu niên đỉnh phong 12019-11-12 01:46
 • #414: Thiếu niên đỉnh phong 22019-11-12 01:47
 • #415: Thiếu niên đỉnh phong 32019-11-12 01:47
 • #416: Thanh Lôi chấn thế2019-11-12 01:47
 • #417: Tam Tăng Vấn Tâm canh năm2019-11-12 01:47
 • #418: Một người chiến đấu2019-11-12 01:47
 • #419: Bị Tử Thần quên người2019-11-12 01:47
 • #420: Tam vương một hầu2019-11-12 01:48
 • #421: Bí ẩn2019-11-12 01:48
 • #422: Danh chấn canh năm2019-11-12 01:48
 • #423: Chuyển biến xấu2019-11-12 01:48
 • #424: Đường Ngọc Sương nôn nóng2019-11-12 01:48
 • #425: Thức tỉnh2019-11-12 01:48
 • #426: Bắc Vực địa vị2019-11-12 01:49
 • #427: Ta nguyện ý canh năm2019-11-12 01:49
 • #428: Song Hỉ Lâm Môn2019-11-12 01:49
 • #429: Bố cục Hải Vực2019-11-12 01:49
 • #430: Bảy quỷ kéo thuyền2019-11-12 01:49
 • #431: Lôi Đình cảnh giới2019-11-12 01:49
 • #432: Diệt Thế Thịnh Yến2019-11-12 01:49
 • #433: Xa xôi triệu hoán2019-11-12 01:49
 • #434: Ma Sát Thiên Tàm2019-11-12 01:50
 • #435: Đùa hổ, tìm đường chết2019-11-12 01:50
 • #436: Liệp Sát Giả, Tuyệt Ảnh2019-11-12 01:50
 • #437: Hải Hạt2019-11-12 01:50
 • #438: Nghịch tập2019-11-12 01:50
 • #439: Sát sinh2019-11-12 01:50
 • #440: Kinh hồn2019-11-12 01:50
 • #441: Thôn Hải Thú2019-11-12 01:51
 • #442: Tiểu tổ2019-11-12 01:51
 • #443: Mầm tai hoạ2019-11-12 01:51
 • #444: Ngoài ý muốn2019-11-12 01:51
 • #445: Sai lầm lớn2019-11-12 01:51
 • #446: Táng Hoa2019-11-12 01:51
 • #447: Bán cá2019-11-12 01:51
 • #448: Ác nhân tự có Ác Lai trừng phạt2019-11-12 01:51
 • #449: Ngoan nhân2019-11-12 01:52
 • #450: Cho người mượn vay tiền2019-11-12 01:52
 • #451: Thịnh hội2019-11-12 01:52
 • #452: Kịch liệt canh năm2019-11-12 01:52
 • #453: Bảo cốt2019-11-12 01:52
 • #454: Bá Đao Bách Trảm2019-11-12 01:52
 • #455: Hắc Giao chiến thuyền2019-11-12 01:52
 • #456: Đoạt điên2019-11-12 01:53
 • #457: Thanh Loan di tích cổ2019-11-12 01:53
 • #458: Khí Linh2019-11-12 01:53
 • #459: Chạy ra Bán Nguyệt Đảo2019-11-12 01:53
 • #460: Gợn sóng2019-11-12 01:53
 • #461: Vân Tước vượt biển2019-11-12 01:53
 • #462: Bỏ mạng2019-11-12 01:53
 • #463: Vượt biển mà đi2019-11-12 01:53
 • #464: Ngàn dặm bôn tập2019-11-12 01:54
 • #465: Chia binh hai đường2019-11-12 01:54
 • #466: Vương Văn2019-11-12 01:54
 • #467: Sáu người tổ2019-11-12 01:54
 • #468: Lưu Ly Đảo2019-11-12 01:54
 • #469: Vô tình2019-11-12 01:54
 • #470: Hổ Uy2019-11-12 01:54
 • #471: Thích ăn đòn2019-11-12 01:54
 • #472: Phong Lôi Phù2019-11-12 01:55
 • #473: Bừng tỉnh2019-11-12 01:55
 • #474: Nữ Nhi Các2019-11-12 01:55
 • #475: Chém đầu2019-11-12 01:55
 • #476: Lại chém thủ2019-11-12 01:55
 • #477: Xông hoa lâu2019-11-12 01:55
 • #478: Cửu Ngục Vương2019-11-12 01:55
 • #479: Hai phần trọng lễ2019-11-12 01:56
 • #480: Bạo tẩu mở màn2019-11-12 01:56
 • #481: Thánh Ngục 12019-11-12 01:56
 • #482: Thánh Ngục 22019-11-12 01:56
 • #483: Thánh Ngục 32019-11-12 01:56
 • #484: Thánh Ngục 4 sáu càng2019-11-12 01:56
 • #485: Vây giết quỷ tướng2019-11-12 01:56
 • #486: Táng Hoa vu chủ2019-11-12 01:56
 • #487: Thức tỉnh, Hoang Thần Tam Xoa Kích2019-11-12 01:57
 • #488: Hành trình2019-11-12 01:57
 • #489: Bá đạo nhất trọng thiên2019-11-12 01:57
 • #490: Thâm Hải Địa Hồn Tinh2019-11-12 01:57
 • #491: Thu hoạch ngoài ý muốn2019-11-12 01:57
 • #492: Hàn Triều2019-11-12 01:57
 • #493: Độc Thứ2019-11-12 01:57
 • #494: Mua mệnh tiền2019-11-12 01:57
 • #495: Hoàn toàn mới Tuyệt Ảnh2019-11-12 01:58
 • #496: Ác tùy tâm sinh2019-11-12 01:58
 • #497: Tâm kế2019-11-12 01:58
 • #498: Thích quen2019-11-12 01:58
 • #499: Huyết dược2019-11-12 01:58
 • #500: Lật thuyền trong mương2019-11-12 01:58
 • #501: Loạn Thạch Lĩnh2019-11-12 01:58
 • #502: Ăn nói bừa bãi2019-11-12 01:58
 • #503: Huyết dược2019-11-12 01:59
 • #504: U Linh kinh biến2019-11-12 01:59
 • #505: Các phương mưu di chuyển2019-11-12 01:59
 • #506: Hải Hồn Hiệu2019-11-12 01:59
 • #507: U Linh Hải Vực2019-11-12 01:59
 • #508: Triệu hoán Hắc Giao chiến thuyền2019-11-12 01:59
 • #509: Khủng hoảng2019-11-12 01:59
 • #510: Chồng vương bát2019-11-12 02:00
 • #511: Cửu Tinh bạo kích2019-11-12 02:00
 • #512: Kinh dị sáu càng2019-11-12 02:00
 • #513: Hố ngươi không thương lượng2019-11-12 02:00
 • #514: Bạch cốt phiêu lưu2019-11-12 02:00
 • #515: Ba rống rung trời biển2019-11-12 02:00
 • #516: Huyễn Hải mê ảnh2019-11-12 02:00
 • #517: Vĩnh trấn Vạn Tuế Sơn2019-11-12 02:01
 • #518: Cốt Hải vô biên2019-11-12 02:01
 • #519: Tà Sát2019-11-12 02:01
 • #520: Tiểu hài nhi2019-11-12 02:01
 • #521: Tuyệt vọng2019-11-12 02:01
 • #522: Vu Nữ bão nổi2019-11-12 02:01
 • #523: Liều chết2019-11-12 02:01
 • #524: Bi thảm2019-11-12 02:02
 • #525: Vĩnh không khuất phục2019-11-12 02:02
 • #526: Tế Sát Hồn, loạn Cốt Hải2019-11-12 02:02
 • #527: Loạn loạn loạn2019-11-12 02:02
 • #528: Khôi phục2019-11-12 02:02
 • #529: Đồng Tuyền2019-11-12 02:02
 • #530: Hung danh2019-11-12 02:02
 • #531: Thọ nguyên! Thọ nguyên!2019-11-12 02:02
 • #532: Kết minh2019-11-12 02:03
 • #533: Lay núi2019-11-12 02:03
 • #534: Lôi trì2019-11-12 02:03
 • #535: Ủy khúc cầu toàn2019-11-12 02:03
 • #536: Khô lâu2019-11-12 02:03
 • #537: Chạy khô lâu2019-11-12 02:03
 • #538: Giáng lâm2019-11-12 02:03
 • #539: Lôi Bằng Phách Thế Quyền2019-11-12 02:04
 • #540: Rung động2019-11-12 02:04
 • #541: Cự yêu địa lao2019-11-12 02:04
 • #542: Đẩy lui2019-11-12 02:04
 • #543: Trảm2019-11-12 02:04
 • #544: Triệu hoán ngàn quân2019-11-12 02:04
 • #545: Rời đi hi vọng2019-11-12 02:04
 • #546: Hài cốt Vương Tọa2019-11-12 02:04
 • #547: Ma Văn2019-11-12 02:05
 • #548: Thủ hộ thú2019-11-12 02:05
 • #549: Đuổi theo Thời Không Tuyến nam nhân2019-11-12 02:05
 • #550: Đại sự ký2019-11-12 02:05
 • #551: Vị tâm ta lo2019-11-12 02:05
 • #552: Thủy tinh giới2019-11-12 02:05
 • #553: Cái này khô lâu có tính tình2019-11-12 02:05
 • #554: Gặp rắc rối2019-11-12 02:06
 • #555: Dị động2019-11-12 02:06
 • #556: Nhuốm máu thuyền giấy2019-11-12 02:06
 • #557: Gầm thét2019-11-12 02:06
 • #558: Thu lưu vẫn là từ bỏ2019-11-12 02:06
 • #559: Gió nổi lên2019-11-12 02:06
 • #560: Mời gia nhập liên minh2019-11-12 02:06
 • #561: Đánh nổ2019-11-12 02:07
 • #562: Nguy cơ2019-11-12 02:07
 • #563: Huyết hoa2019-11-12 02:07
 • #564: Mất con2019-11-12 02:07
 • #565: Cừu hận2019-11-12 02:07
 • #566: Kinh hãi2019-11-12 02:07
 • #567: Đột kích2019-11-12 02:07
 • #568: Lôi Đình Chi Thế2019-11-12 02:07
 • #569: Hiểu tiến thối2019-11-12 02:08
 • #570: Âm mưu mới bắt đầu2019-11-12 02:08
 • #571: Lâm nguy, tuyệt cảnh2019-11-12 02:08
 • #572: Huyễn Nhãn Mê Không2019-11-12 02:08
 • #573: Ngoan chiêu2019-11-12 02:08
 • #574: Kiếm Ngư kinh hiện2019-11-12 02:08
 • #575: Diệu kế2019-11-12 02:08
 • #576: Chạy thoát 12019-11-12 02:08
 • #577: Chạy thoát 22019-11-12 02:09
 • #578: Lôi Cưu2019-11-12 02:09
 • #579: Thú Nguyên Đan2019-11-12 02:09
 • #580: Thú Nguyên Đan2019-11-12 02:09
 • #581: Mãnh nhân xứng cuồng nhân2019-11-12 02:09
 • #582: Anh Hồn Địa Tàng Thảo2019-11-12 02:09
 • #583: Khô lâu phục sát2019-11-12 02:09
 • #584: Giết nhầm2019-11-12 02:10
 • #585: Hố liền là ngươi2019-11-12 02:10
 • #586: Liệt Phong Hiệu2019-11-12 02:10
 • #587: Tuyệt đối phục tùng2019-11-12 02:10
 • #588: Đầu Danh Trạng2019-11-12 02:10
 • #589: Ta danh sách2019-11-12 02:10
 • #590: Loạn loạn loạn 12019-11-12 02:10
 • #591: Loạn loạn loạn 22019-11-12 02:10
 • #592: Kết thúc2019-11-12 02:11
 • #593: Dạ Ma? Dạ Ma!2019-11-12 02:11
 • #594: Đại Hoang Thông Thiên Trận2019-11-12 02:11
 • #595: Cự thú2019-11-12 02:11
 • #596: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi chiến 12019-11-12 02:11
 • #597: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 22019-11-12 02:11
 • #598: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 32019-11-12 02:11
 • #599: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 42019-11-12 02:11
 • #600: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 52019-11-12 02:12
 • #601: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 62019-11-12 02:12
 • #602: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 72019-11-12 02:12
 • #603: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 82019-11-12 02:12
 • #604: Chúng vương chi chiến, Thác Thương Sơn chi nạn 92019-11-12 02:12
 • #605: Kinh dị mười hai càng2019-11-12 02:12
 • #606: Chiến không ngớt mười ba càng2019-11-12 02:12
 • #607: Đại bạo động2019-11-12 02:13
 • #608: Thức tỉnh Vạn Tuế Sơn2019-11-12 02:13
 • #609: Theo à2019-11-12 02:13
 • #610: Không theo cũng phải theo2019-11-12 02:13
 • #611: Sai đừng2019-11-12 02:13
 • #612: Hắc Giao chiến thuyền kinh người di bí2019-11-12 02:13
 • #613: Tiểu Thế Giới2019-11-12 02:13
 • #614: Tát tai vang dội2019-11-12 02:14
 • #615: Mật lệnh2019-11-12 02:14
 • #616: Bóng đen2019-11-12 02:14
 • #617: Thái Cực Luyện Lô2019-11-12 02:14
 • #618: Địa Vũ lục trọng thiên2019-11-12 02:14
 • #619: Lôi Hùng bạo kích2019-11-12 02:14
 • #620: Ngược2019-11-12 02:14
 • #621: Thảm2019-11-12 02:15
 • #622: Dã man quấn quanh2019-11-12 02:15
 • #623: Không thể tha thứ2019-11-12 02:15
 • #624: Thất Nhạc Cấm Đảo2019-11-12 02:15
 • #625: Quỷ bí2019-11-12 02:15
 • #626: Biến mất linh lực2019-11-12 02:15
 • #627: Loạn thạch xuyên không2019-11-12 02:16
 • #628: Hung thú2019-11-12 02:16
 • #629: Cấm đảo chi bí2019-11-12 02:16
 • #630: Điên cuồng con thỏ2019-11-12 02:16
 • #631: Mời chào2019-11-12 02:16
 • #632: Vưu Na2019-11-12 02:16
 • #633: Quỷ động2019-11-12 02:16
 • #634: Huyết Y2019-11-12 02:17
 • #635: Lòng người2019-11-12 02:17
 • #636: Giận chiến2019-11-12 02:17
 • #637: Vô sỉ2019-11-12 02:17
 • #638: Tâm lạnh tay hung ác2019-11-12 02:17
 • #639: Thánh Chiến2019-11-12 02:17
 • #640: Táng Hoa vu chủ chết?2019-11-12 02:17
 • #641: Tưởng niệm2019-11-12 02:18
 • #642: Hẻm núi chặn đánh2019-11-12 02:18
 • #643: Liệt hỏa đại địa2019-11-12 02:18
 • #644: Thẳng tiến không lùi2019-11-12 02:18
 • #645: Lôi Ngục Trấn Áp 12019-11-12 02:18
 • #646: Lôi Ngục Trấn Áp 22019-11-12 02:18
 • #647: Cần ăn đòn2019-11-12 02:18
 • #648: Đồng Hân mời2019-11-12 02:19
 • #649: Dạ đàm2019-11-12 02:19
 • #650: Đầu nhập2019-11-12 02:19
 • #651: Hoàng Kim Huyết2019-11-12 02:19
 • #652: Kinh nghi2019-11-12 02:19
 • #653: Du Long Kinh Hồng2019-11-12 02:19
 • #654: Kén bên trong người 12019-11-12 02:19
 • #655: Kén bên trong người 22019-11-12 02:20
 • #656: Luyện trì2019-11-12 02:20
 • #657: Cực Hàn chi thủy2019-11-12 02:20
 • #658: Năm mươi năm Luân Hồi2019-11-12 02:20
 • #659: Phương pháp đặc thù2019-11-12 02:20
 • #660: Khu lạnh 12019-11-12 02:20
 • #661: Khu lạnh 22019-11-12 02:20
 • #662: Làm một lần ác nhân2019-11-12 02:21
 • #663: Cổ Hải Thăng Long bảng2019-11-12 02:21
 • #664: Mười vạn Cực Cảnh2019-11-12 02:21
 • #665: Liền là ngươi2019-11-12 02:21
 • #666: Tinh Diệu2019-11-12 02:21
 • #667: Hắc ám trò chơi2019-11-12 02:21
 • #668: Giải trừ Phong Ấn phương pháp2019-11-12 02:22
 • #669: Cơ Tuyết Thần2019-11-12 02:22
 • #670: Thiết gia cổ huấn2019-11-12 02:22
 • #671: Gặp lại Thanh Vân2019-11-12 02:22
 • #672: Thứ hai Khí Linh2019-11-12 02:22
 • #673: Tử Viêm Tộc2019-11-12 02:22
 • #674: Tử Viêm Chiến Tướng2019-11-12 02:23
 • #675: Tư cách dự thi2019-11-12 02:23
 • #676: Cao nhất quy cách2019-11-12 02:23
 • #677: Quá hỗn đản2019-11-12 02:23
 • #678: Thiên tài Đồng Đại2019-11-12 02:23
 • #679: Mạnh yếu2019-11-12 02:23
 • #680: Hắc Nguyệt2019-11-12 02:23
 • #681: Ra đại sự2019-11-12 02:23
 • #682: Hổ nhập bầy sói2019-11-12 02:24
 • #683: Bát Tinh Hắc Nguyệt2019-11-12 02:24
 • #684: Ủy khuất2019-11-12 02:24
 • #685: Lấy máu2019-11-12 02:24
 • #686: Hai ngươi đang làm gì2019-11-12 02:24
 • #687: Phần Thiên các2019-11-12 02:24
 • #688: Hỏa luyện 33 ngày 12019-11-12 02:24
 • #689: Hỏa luyện 33 ngày 22019-11-12 02:25
 • #690: Hỏa luyện 33 ngày 32019-11-12 02:25
 • #691: Tuyên thệ mười2019-11-12 02:25
 • #692: Danh chấn2019-11-12 02:25
 • #693: Mất khống chế 12019-11-12 02:25
 • #694: Mất khống chế 22019-11-12 02:25
 • #695: Lại gặp Đồng Tuyền2019-11-12 02:25
 • #696: Đều có tài2019-11-12 02:26
 • #697: Bái Nguyệt tộc2019-11-12 02:26
 • #698: Kết hôn2019-11-12 02:26
 • #699: Gọi phụ huynh2019-11-12 02:26
 • #700: Liền là làm2019-11-12 02:26
 • #701: Tiền tuyến tình thế hỗn loạn2019-11-12 02:26
 • #702: Làm tên hỗn đản2019-11-12 02:26
 • #703: Tô Nghị trở về2019-11-12 02:26
 • #704: Hắc ám ký ức2019-11-12 02:27
 • #705: Yêu Nhi, Nguyệt Tình2019-11-12 02:27
 • #706: Tiếp dẫn chúng vương2019-11-12 02:27
 • #707: Lại vào Phần Thiên các2019-11-12 02:27
 • #708: Xông vào thất trọng thiên2019-11-12 02:27
 • #709: Chúng vương bại cục2019-11-12 02:27
 • #710: Nhanh nhẹn dũng mãnh2019-11-12 02:27
 • #711: Yêu Nhi2019-11-12 02:27
 • #712: Trưởng thành đại giới2019-11-12 02:28
 • #713: Tự trách đi đi2019-11-12 02:28
 • #714: Bão nổi2019-11-12 02:28
 • #715: Hắn đem nàng chôn sáu càng2019-11-12 02:28
 • #716: Xảy ra bất thường cảm giác quen thuộc2019-11-12 02:28
 • #717: Phù Sinh đảo2019-11-12 02:28
 • #718: Lấy ở đâu ngu xuẩn2019-11-12 02:28
 • #719: Có mao bệnh2019-11-12 02:28
 • #720: Còn mời à2019-11-12 02:29
 • #721: Cuồng đồ sáu càng2019-11-12 02:29
 • #722: Hù chết ngươi bảy càng2019-11-12 02:29
 • #723: Chỉ đùa một chút tám càng2019-11-12 02:29
 • #724: Kỳ quặc2019-11-12 02:29
 • #725: Âm thầm có mắt2019-11-12 02:29
 • #726: Đến2019-11-12 02:29
 • #727: U Minh Vương bốn canh2019-11-12 02:30
 • #728: Chết cái oanh oanh liệt liệt2019-11-12 02:30
 • #729: Nhất định vô duyên2019-11-12 02:30
 • #730: Chúng vương giáng lâm2019-11-12 02:30
 • #731: Hắc Giao chiến thuyền cực hạn2019-11-12 02:30
 • #732: Đang sắp đột phá2019-11-12 02:30
 • #733: Đại mạc2019-11-12 02:30
 • #734: Hắn là ai2019-11-12 02:31
 • #735: Lôi Thiềm đáp lại tám càng2019-11-12 02:31
 • #736: Dự tiệc2019-11-12 02:31
 • #737: Diệt Thế Thiên Long Đao2019-11-12 02:31
 • #738: Kinh hồn một khắc2019-11-12 02:31
 • #739: Gặp rắc rối2019-11-12 02:31
 • #740: Khương vẫn là cay độc2019-11-12 02:31
 • #741: Tiếng lòng2019-11-12 02:31
 • #742: Hỏi tình bảy càng2019-11-12 02:32
 • #743: Bạo tẩu2019-11-12 02:32
 • #744: Thần quang phong đảo2019-11-12 02:32
 • #745: Dồn vào tử địa2019-11-12 02:32
 • #746: Trận chiến đầu tiên2019-11-12 02:32
 • #747: Mười vạn Cực Cảnh2019-11-12 02:32
 • #748: Thảm bại2019-11-12 02:32
 • #749: Công Tử Linh2019-11-12 02:33
 • #750: Cường cường quyết đấu tám càng2019-11-12 02:33
 • #751: Cổ thánh chi huyết chín càng2019-11-12 02:33
 • #752: Thiên Sơn bất động, Nhất Kiếm Ngân mười càng2019-11-12 02:33
 • #753: Cược mệnh2019-11-12 02:33
 • #754: Chờ ta2019-11-12 02:33
 • #755: Địa Vũ thất trọng thiên2019-11-12 02:34
 • #756: Cường thế Đồng Tuyền2019-11-12 02:34
 • #757: Thất trọng thiên trận đầu2019-11-12 02:34
 • #758: Ác chiến2019-11-12 02:34
 • #759: Kim Đào ngàn trượng2019-11-12 02:34
 • #760: Thăng Long2019-11-12 02:34
 • #761: Top 8 sinh ra2019-11-12 02:34
 • #762: Tạm biệt2019-11-12 02:35
 • #763: Đại mạc mở ra 12019-11-12 02:35
 • #764: Đại mạc mở ra 22019-11-12 02:35
 • #765: Đại mạc mở ra 32019-11-12 02:35
 • #766: Đại mạc mở ra2019-11-12 02:35
 • #767: Siêu phàm Kỷ Trác Duyên2019-11-12 02:35
 • #768: Trăng sáng nhô lên cao2019-11-12 02:35
 • #769: Lôi Bằng Phách Thế Quyền2019-11-12 02:35
 • #770: Thật tôn mười hai càng2019-11-12 02:36
 • #771: Sát phạt quả quyết mười ba càng2019-11-12 02:36
 • #772: Hỗn chiến2019-11-12 02:36
 • #773: Kịch biến2019-11-12 02:36
 • #774: Ghi khắc một ngày này2019-11-12 02:36
 • #775: Toàn diện khai chiến2019-11-12 02:36
 • #776: Bạt núi2019-11-12 02:36
 • #777: Bất hủ Anh Linh2019-11-12 02:37
 • #778: Chân Long Di Cốt2019-11-12 02:37
 • #779: Nguy cơ2019-11-12 02:37
 • #780: Nước khắp Bá Vương đảo sáu càng2019-11-12 02:37
 • #781: Đồng quy vu tận bảy càng2019-11-12 02:37
 • #782: Giận lên Hải Tộc2019-11-12 02:37
 • #783: Vượt biển chặn đường2019-11-12 02:37
 • #784: Dư ba khó nói hết ba canh2019-11-12 02:37
 • #785: Tình nợ2019-11-12 02:38
 • #786: Ức hiếp2019-11-12 02:38
 • #787: Khấp huyết2019-11-12 02:38
 • #788: Trốn đi2019-11-12 02:38
 • #789: Nhìn lấy xử lý đi2019-11-12 02:39
 • #790: Ta không phụ nàng canh năm2019-11-12 02:39
 • #791: Bảy tháng bảy2019-11-12 02:39
 • #792: Nhát gan không phách2019-11-12 02:39
 • #793: Hổ Lang2019-11-12 02:39
 • #794: Định ngày hẹn Đồng Tuyền2019-11-12 02:39
 • #795: Mưu di chuyển canh năm2019-11-12 02:39
 • #796: Bảo Khí đổi mỹ nhân2019-11-12 02:39
 • #797: Độc chết2019-11-12 02:40
 • #798: Tình nước mắt2019-11-12 02:40
 • #799: Cao đàm2019-11-12 02:40
 • #800: Ngập trời sát uy canh năm2019-11-12 02:40
 • #801: Tôn nữ tế a2019-11-12 02:40
 • #802: Uy máu2019-11-12 02:40
 • #803: Cưới định2019-11-12 02:41
 • #804: Tô Nghị lo nghĩ2019-11-12 02:41
 • #805: Điên cuồng mà chấp niệm2019-11-12 02:41
 • #806: Nhục nhã gõ2019-11-12 02:41
 • #807: Trong số mệnh cần ăn đòn2019-11-12 02:41
 • #808: Bão táp2019-11-12 02:41
 • #809: Chết như thế nào2019-11-12 02:41
 • #810: Bội phản2019-11-12 02:41
 • #811: Ảo giác2019-11-12 02:42
 • #812: Tử Viêm Tộc quyết nghị2019-11-12 02:42
 • #813: Dụ dỗ Đồng Phỉ2019-11-12 02:42
 • #814: Một bàn tay chụp chết2019-11-12 02:42
 • #815: Đồng Ngôn báo thù2019-11-12 02:42
 • #816: Ân cừu2019-11-12 02:42
 • #817: Sụp đổ2019-11-12 02:42
 • #818: Thanh Loan bút tích thực2019-11-12 02:42
 • #819: Tháng bảy năm2019-11-12 02:43
 • #820: Mỹ nhân như vẽ2019-11-12 02:43
 • #821: Niêm phong cửa tỏa đảo2019-11-12 02:43
 • #822: Phần Thiên đại trận2019-11-12 02:43
 • #823: Đón dâu đại đạo2019-11-12 02:43
 • #824: Kinh đào hãi lãng2019-11-12 02:43
 • #825: Đại khai sát giới2019-11-12 02:43
 • #826: Trảm tướng2019-11-12 02:44
 • #827: Tân sinh2019-11-12 02:44
 • #828: Đồng mưu Thanh Loan 12019-11-12 02:44
 • #829: Đồng mưu Thanh Loan 22019-11-12 02:44
 • #830: Gió lớn nổi lên2019-11-12 02:44
 • #831: Không mời mà tới2019-11-12 02:45
 • #832: Yêu nàng2019-11-12 02:45
 • #833: Hãm hại2019-11-12 02:45
 • #834: Một mắt nhắm một mắt mở2019-11-12 02:45
 • #835: Tuyệt sát2019-11-12 02:45
 • #836: Tru Thiên điện, vì ngươi mà đến2019-11-12 02:45
 • #837: Hổ Uy2019-11-12 02:45
 • #838: Rung động2019-11-12 02:46
 • #839: Tàn Đồ tụ, Thanh Loan hiện2019-11-12 02:46
 • #840: Phát triều làm biển2019-11-12 02:46
 • #841: Thanh Loan chiến trường2019-11-12 02:46
 • #842: Bi thương2019-11-12 02:46
 • #843: Tu La2019-11-12 02:46
 • #844: Bạo tẩu canh năm2019-11-12 02:47
 • #845: Sinh tử tranh giành2019-11-12 02:47
 • #846: Cướp bóc Thường Ngọc Lâm2019-11-12 02:47
 • #847: Cảm giác quen thuộc cảm giác2019-11-12 02:47
 • #848: Ngọc Đỉnh Trầm Tâm2019-11-12 02:47
 • #849: Song thù2019-11-12 02:48
 • #850: Ra tay ác độc2019-11-12 02:48
 • #851: Tồi hoa2019-11-12 21:19
 • #852: Kích động2019-11-12 21:19
 • #853: Thượng Cổ Ngũ Phượng sáu càng2019-11-12 21:20
 • #854: Khô lâu đương đạo2019-11-12 21:20
 • #855: Hắc Sa chiến y2019-11-12 21:20
 • #856: Ma quái2019-11-12 21:20
 • #857: Cây quấn đá2019-11-12 21:20
 • #858: Gặp rủi ro2019-11-12 21:20
 • #859: Thiếu niên Thiên Kiêu2019-11-12 21:21
 • #860: Đỉnh phong chi chiến2019-11-12 21:21
 • #861: Loạn chiến2019-11-12 21:21
 • #862: Lôi Ngục Trấn Áp2019-11-12 21:21
 • #863: Sinh tử tranh giành2019-11-12 21:22
 • #864: Thủy triều2019-11-12 21:22
 • #865: Hổ nhập bầy sói2019-11-12 21:22
 • #866: Địa Hoàng Huyền Xà2019-11-12 21:22
 • #867: Bọn chúng còn sống2019-11-12 21:23
 • #868: Đại hung chi vật2019-11-12 21:23
 • #869: Cổ Điện2019-11-12 21:23
 • #870: Tế hội2019-11-12 21:23
 • #871: Cuồng ngôn2019-11-12 21:23
 • #872: Đi theo cảm giác đi2019-11-12 21:23
 • #873: Tiếng kêu thảm thiết2019-11-12 21:24
 • #874: Thanh Đồng cổ đăng2019-11-12 21:24
 • #875: Cổ Đăng chiếu biển2019-11-12 21:24
 • #876: Loạn võ thời đại2019-11-12 21:24
 • #877: Vùng đất lưu đày2019-11-12 21:24
 • #878: Đại đạo Kim Thư2019-11-12 21:25
 • #879: Âm binh bày trận2019-11-12 21:25
 • #880: Ta, là ai2019-11-12 21:25
 • #881: Hoang Huyết Lôi Điệp2019-11-12 21:25
 • #882: Màu Lôi Oanh nổ2019-11-12 21:25
 • #883: Liều mạng2019-11-12 21:25
 • #884: Phong bạo tích súc2019-11-12 21:25
 • #885: Diệt Thế Thịnh Yến2019-11-12 21:26
 • #886: Đại khai sát giới2019-11-12 21:26
 • #887: Xảy ra bất thường thuế biến2019-11-12 21:26
 • #888: Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi2019-11-12 21:26
 • #889: Một hơi này tranh định2019-11-12 21:26
 • #890: Đồng gia 12019-11-12 21:26
 • #891: Đồng gia 22019-11-12 21:27
 • #892: Chiến Chiến Chiến2019-11-12 21:27
 • #893: Binh ý bảy càng2019-11-12 21:27
 • #894: Tai hoạ ngầm2019-11-12 21:27
 • #895: Khắc cốt minh tâm2019-11-12 21:27
 • #896: Bá Đao về chủ2019-11-12 21:27
 • #897: Mình đưa tới cửa2019-11-12 21:27
 • #898: Bức hiếp2019-11-12 21:27
 • #899: Mặt nạ hoàng kim2019-11-12 21:28
 • #900: Tru Thiên điện2019-11-12 21:28
 • #901: Tình thế bắt buộc2019-11-12 21:28
 • #902: Tai biến2019-11-12 21:28
 • #903: Hư vô triệu hoán2019-11-12 21:28
 • #904: Kinh dị2019-11-12 21:28
 • #905: Ngươi là ta?2019-11-12 21:28
 • #906: Còn sống2019-11-12 21:29
 • #907: Vạn năm thời không2019-11-12 21:29
 • #908: Vượt qua thời không kêu gọi sáu càng2019-11-12 21:29
 • #909: Biến mất sinh linh2019-11-12 21:29
 • #910: Sinh tử khó liệu2019-11-12 21:29
 • #911: Thiện niệm2019-11-12 21:29
 • #912: Không thể tưởng tượng nổi đột phá2019-11-12 21:29
 • #913: Tiểu tổ không thấy2019-11-12 21:30
 • #914: Lam2019-11-12 21:30
 • #915: Đàn bà đanh đá2019-11-12 21:30
 • #916: Khanh Nguyên lâu2019-11-12 21:30
 • #917: Lôi đạo2019-11-12 21:30
 • #918: Tinh Tượng các2019-11-12 21:30
 • #919: Áo nghĩa lực lượng2019-11-12 21:30
 • #920: Chơi với ngươi chơi2019-11-12 21:31
 • #921: Truyền thụ, Tiểu Hỗn Độn Chân Lôi Quyết2019-11-12 21:31
 • #922: Tinh không loạn tướng2019-11-12 21:31
 • #923: Phong Ấn không gian2019-11-12 21:31
 • #924: Đừng!2019-11-12 21:31
 • #925: Ôn Dương nghịch tập canh năm2019-11-12 21:31
 • #926: Bóng tối a bóng tối2019-11-12 21:32
 • #927: Bái sư?2019-11-12 21:32
 • #928: Kịch biến mệnh cách2019-11-12 21:32
 • #929: Thê mỹ2019-11-12 21:32
 • #930: Loạn tướng đầu nguồn2019-11-12 21:32
 • #931: Thiên tử tên2019-11-12 21:32
 • #932: Ôn gia có nữ2019-11-12 21:32
 • #933: Tỷ đệ ' tình thâm '2019-11-12 21:33
 • #934: Mộng quỷ gõ cửa2019-11-12 21:33
 • #935: Đây là toàn gia người nào2019-11-12 21:33
 • #936: Huyết lệ2019-11-12 21:33
 • #937: Tát tai vang dội2019-11-12 21:33
 • #938: Giết một cái phế một cái2019-11-12 21:33
 • #939: Báo ân2019-11-12 21:34
 • #940: Phân rõ giới hạn sáu càng2019-11-12 21:34
 • #941: Tần Mệnh, còn sống 12019-11-12 21:34
 • #942: Tần Mệnh, còn sống 22019-11-12 21:34
 • #943: Tần Mệnh, còn sống 32019-11-12 21:34
 • #944: Khu trục2019-11-12 21:34
 • #945: Thánh Vũ lực lượng2019-11-12 21:34
 • #946: Kinh phong mật vũ2019-11-12 21:35
 • #947: Đột phá thời khắc2019-11-12 21:35
 • #948: Lôi Ngục hoành không2019-11-12 21:35
 • #949: Đền tội2019-11-12 21:35
 • #950: Giết Nhị Thánh2019-11-12 21:35
 • #951: Loạn tướng bắt đầu2019-11-12 21:35
 • #952: Thiện ác rõ ràng2019-11-12 21:35
 • #953: Đông Hoàng, đồ đằng2019-11-12 21:35
 • #954: Giáng lâm2019-11-12 21:36
 • #955: Nghịch tập2019-11-12 21:36
 • #956: Bạo tẩu một khắc2019-11-12 21:36
 • #957: Quãng đời còn lại2019-11-12 21:36
 • #958: Lớn lùng bắt2019-11-12 21:36
 • #959: Mưa gió nổi lên 12019-11-12 21:37
 • #960: Mưa gió nổi lên 22019-11-12 21:37
 • #961: Cự Giác thú2019-11-12 21:37
 • #962: Lôi Đình Phách Thiên2019-11-12 21:37
 • #963: Lãnh huyết báo thù 12019-11-12 21:37
 • #964: Lãnh huyết báo thù 22019-11-12 21:37
 • #965: Lại tới kẻ hung hãn bảy càng2019-11-12 21:37
 • #966: Khí thế hung hung2019-11-12 21:37
 • #967: Cướp đoạt ký ức2019-11-12 21:38
 • #968: Táng Thần Đảo2019-11-12 21:38
 • #969: Thật xin lỗi, ăn cướp2019-11-12 21:38
 • #970: Dã man cướp đoạt2019-11-12 21:38
 • #971: Đại phát hoành tài2019-11-12 21:39
 • #972: Sụp đổ Luyện Đan Sư2019-11-12 21:39
 • #973: Kinh hiện Huyết Y2019-11-12 21:39
 • #974: Sóng bên trong cái sóng2019-11-12 21:39
 • #975: Hắc Thạch bàn2019-11-12 21:39
 • #976: A thiên tử2019-11-12 21:39
 • #977: Đại náo Tinh Tuyệt cổ đảo2019-11-12 21:39
 • #978: Phất nhanh2019-11-12 21:40
 • #979: Hỗn Nguyên Đạo2019-11-12 21:40
 • #980: Mò kim đáy biển2019-11-12 21:40
 • #981: Cái này ai vẽ 12019-11-12 21:40
 • #982: Cái này ai vẽ 22019-11-12 21:40
 • #983: Vượt biển mà kích2019-11-12 21:40
 • #984: Kinh sợ thối lui2019-11-12 21:40
 • #985: Cứng rắn tính tình2019-11-12 21:40
 • #986: Tru Thiên điện xuất kích2019-11-12 21:41
 • #987: Hồng Lưu đảo2019-11-12 21:41
 • #988: Tâm động canh năm2019-11-12 21:41
 • #989: Hổ Hoàng truyền nhân2019-11-12 21:41
 • #990: Đại Diệt Kim Nhiên Ấn2019-11-12 21:41
 • #991: Giết2019-11-12 21:41
 • #992: Quyền trượng2019-11-12 21:41
 • #993: Đồ đằng bạo kích canh năm2019-11-12 21:42
 • #994: Cường địch2019-11-12 21:42
 • #995: Táng Hải Cuồng Chiến2019-11-12 21:42
 • #996: Kinh sợ thối lui2019-11-12 21:42
 • #997: Kim Tủy Niết Bàn Đan2019-11-12 21:42
 • #998: Hoa Dương đảo canh năm2019-11-12 21:42
 • #999: Tuyệt Ảnh2019-11-12 21:43
 • #1000: Thanh Loan trái tim2019-11-12 21:43
 • #1001: Toàn diện đột phá2019-11-12 21:43
 • #1002: Nhiệm vụ bí mật2019-11-12 21:43
 • #1003: Hoàn toàn mới Tuyệt Ảnh canh năm2019-11-12 21:44
 • #1004: Sứ mệnh, Thiên Đình đại lục2019-11-12 21:44
 • #1005: Tam bảo Trấn Hải2019-11-12 21:44
 • #1006: Mới hành trình2019-11-12 21:44
 • #1007: Mãnh liệt2019-11-12 21:44
 • #1008: Ngàn dặm ngăn chặn2019-11-12 21:44
 • #1009: Luyện Đan Sư2019-11-12 21:44
 • #1010: Màn nước che trời 12019-11-12 21:45
 • #1011: Màn nước che trời 22019-11-12 21:45
 • #1012: Màn nước che trời 32019-11-12 21:45
 • #1013: Thiên Vũ quyết đấu2019-11-12 21:45
 • #1014: Điện Chủ uy vũ2019-11-12 21:45
 • #1015: Tuyên chiến2019-11-12 21:45
 • #1016: Sao trời thể2019-11-12 21:45
 • #1017: Chúng vương giáng lâm2019-11-12 21:46
 • #1018: Con tin đối với người chất canh năm2019-11-12 21:46
 • #1019: Hắc ám nguyền rủa 12019-11-12 21:46
 • #1020: Hắc ám nguyền rủa 22019-11-12 21:46
 • #1021: Vương đối với vương2019-11-12 21:46
 • #1022: Chia cắt Đại Yêu2019-11-12 21:46
 • #1023: Mục tiêu, Táng Thần Đảo canh năm2019-11-12 21:46
 • #1024: Tru Thiên điện phản kích 12019-11-12 21:46
 • #1025: Tru Thiên điện phản kích 22019-11-12 21:47
 • #1026: Lại trở về Táng Thần Đảo2019-11-12 21:47
 • #1027: Đoạt đoạt đoạt2019-11-12 21:47
 • #1028: Thiên Vương Điện, trở về canh năm2019-11-12 21:47
 • #1029: Hắc ám xâm nhập2019-11-12 21:47
 • #1030: Đại Diệt tinh tuyệt 12019-11-12 21:48
 • #1031: Đại Diệt tinh tuyệt 22019-11-12 21:48
 • #1032: Dùng các ngươi mệnh, trả ta ân2019-11-12 21:48
 • #1033: Loạn cục canh năm2019-11-12 21:48
 • #1034: Bất Lão tộc2019-11-12 21:48
 • #1035: Thiên Vương Điện quyết nghị, nghênh chiến2019-11-12 21:48
 • #1036: Máu nhuộm Bích Hải2019-11-12 21:48
 • #1037: Đại loạn đấu2019-11-12 21:48
 • #1038: Tây Bộ phong vân canh năm2019-11-12 21:49
 • #1039: Chí Tôn Kim Thành2019-11-12 21:49
 • #1040: Thứ bảy Hải Tộc2019-11-12 21:49
 • #1041: Nạp mới2019-11-12 21:49
 • #1042: Mắc câu2019-11-12 21:49
 • #1043: Ôn Thiên Thành? Canh năm2019-11-12 21:49
 • #1044: Dạ Ma đến2019-11-12 21:49
 • #1045: Chúng vương truyền thừa chung cực Huyền Bí2019-11-12 21:49
 • #1046: Bạch Tiểu Thuần2019-11-12 21:50
 • #1047: Thông gia nhân tuyển2019-11-12 21:50
 • #1048: Bí mật thẩm thấu canh năm2019-11-12 21:50
 • #1049: Tình chân ý thiết2019-11-12 21:50
 • #1050: Không quen biết nhau2019-11-12 21:50
 • #1051: Thân muội muội2019-11-12 21:50
 • #1052: Cái này cưới không được kết2019-11-12 21:50
 • #1053: Mật hội Bạch Tiểu Thuần2019-11-12 21:51
 • #1054: Kế trong kế2019-11-12 21:51
 • #1055: Đồng Ngôn tâm thương2019-11-12 21:51
 • #1056: Biến tướng thủ hộ2019-11-12 21:51
 • #1057: Học được yêu người khác2019-11-12 21:51
 • #1058: Dê vào miệng cọp2019-11-12 21:51
 • #1059: Phượng Hi cô nương, thêu một cái? Canh năm2019-11-12 21:51
 • #1060: Luyện Đan Thuật2019-11-12 21:52
 • #1061: Linh đan2019-11-12 21:52
 • #1062: Đại mạc mở ra 12019-11-12 21:52
 • #1063: Đại mạc mở ra 22019-11-12 21:52
 • #1064: Đại mạc mở ra 3 canh năm2019-11-12 21:52
 • #1065: Ai là thợ săn ai là dê2019-11-12 21:52
 • #1066: Kinh phong mật vũ2019-11-12 21:52
 • #1067: Mục tiêu, Chí Tôn Kim Thành2019-11-12 21:53
 • #1068: Tề tụ Kim Thành 12019-11-12 21:53
 • #1069: Tề tụ Kim Thành canh năm2019-11-12 21:53
 • #1070: Ta cần phải hoàn thủ2019-11-12 21:53
 • #1071: Sâm La Sinh Tử Trảm2019-11-12 21:53
 • #1072: Lớn kịch biến chi kinh hồn2019-11-12 21:53
 • #1073: Lớn kịch biến chi đồ diệt Kim Thành2019-11-12 21:53
 • #1074: Lớn kịch biến chi ngàn dặm bôn tập canh năm2019-11-12 21:53
 • #1075: Lớn kịch biến chi toàn diện đột tiến2019-11-12 21:54
 • #1076: Lớn kịch biến chi huyết tháng2019-11-12 21:54
 • #1077: Lớn kịch biến chi ai ca2019-11-12 21:54
 • #1078: Lớn kịch biến chi phế tích2019-11-12 21:54
 • #1079: Lớn kịch biến chi thất bại trong gang tấc canh năm2019-11-12 21:54
 • #1080: Không đội trời chung2019-11-12 21:54
 • #1081: Ly biệt2019-11-12 21:54
 • #1082: Cuồng tưởng2019-11-12 21:55
 • #1083: Nguyền rủa phát tác2019-11-12 21:55
 • #1084: Là địch hay bạn canh năm2019-11-12 21:55
 • #1085: Đồng mưu Xích Phượng 12019-11-12 21:55
 • #1086: Đồng mưu Xích Phượng 22019-11-12 21:55
 • #1087: Đồng mưu Xích Phượng 32019-11-12 21:55
 • #1088: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2019-11-12 21:56
 • #1089: Đồng Ngôn Đồng Hân mất tích canh năm2019-11-12 21:56
 • #1090: Mê cục2019-11-12 21:56
 • #1091: Các ngươi cứu cục, ta cứu người2019-11-12 21:56
 • #1092: Xuyên Vân toa2019-11-12 21:56
 • #1093: Mang tử tù, độ Tây Hải2019-11-12 21:56
 • #1094: Dạ Ma cầu xin canh năm2019-11-12 21:56
 • #1095: Xích Phượng chi uy2019-11-12 21:57
 • #1096: Tái hiện, Thất Nhạc Cấm Đảo2019-11-12 21:57
 • #1097: Xông Tru Thiên điện2019-11-12 21:57
 • #1098: Cung nghênh thiên tử2019-11-12 21:57
 • #1099: Kiểm tra canh năm2019-11-12 21:57
 • #1100: Tai vách mạch rừng2019-11-12 21:59
 • #1101: Hiến vật quý2019-11-12 22:00
 • #1102: Ngọc Tủy2019-11-12 22:00
 • #1103: Vạn Thú quần đảo2019-11-12 22:00
 • #1104: Chiến tổ canh năm2019-11-12 22:00
 • #1105: Bên trong có nam nhân2019-11-12 22:01
 • #1106: Tuyển nên tuyển người2019-11-12 22:01
 • #1107: Thiên Địa Đồng Tịch2019-11-12 22:01
 • #1108: Tự gây nghiệt2019-11-12 22:01
 • #1109: Đồng Ngôn cái chết canh năm2019-11-12 22:01
 • #1110: Tiến Tru Thiên2019-11-12 22:01
 • #1111: Gặp lại Chu Thanh Thanh2019-11-12 22:01
 • #1112: Cái này xấu hổ2019-11-12 22:02
 • #1113: Địa lao2019-11-12 22:02
 • #1114: Tần Lam canh năm2019-11-12 22:02
 • #1115: Cưỡng ép chui vào2019-11-12 22:02
 • #1116: Loạn2019-11-12 22:02
 • #1117: Toàn diện Phong Cấm2019-11-12 22:02
 • #1118: Trấn thủ Thu Nguyên các2019-11-12 22:02
 • #1119: Chu Thanh Thanh tiếp canh năm2019-11-12 22:03
 • #1120: Mệnh cách2019-11-12 22:03
 • #1121: Có biến a2019-11-12 22:03
 • #1122: Kim Mã Cổ Nguyệt2019-11-12 22:03
 • #1123: Tinh Tượng các bí mật2019-11-12 22:03
 • #1124: Quan hệ thân mật canh năm2019-11-12 22:03
 • #1125: Biến sắc mặt2019-11-12 22:03
 • #1126: Truy nã Nghiêm Hâm2019-11-12 22:04
 • #1127: Trông thấy tai nạn2019-11-12 22:04
 • #1128: Thiên Đình ước hẹn2019-11-12 22:04
 • #1129: Tử Kim Khí Linh2019-11-12 22:04
 • #1130: Điên cuồng2019-11-12 22:04
 • #1131: Loạn trung loạn2019-11-12 22:04
 • #1132: Đại Địa Chi Linh2019-11-12 22:04
 • #1133: Đại loạn bảo đảo2019-11-12 22:04
 • #1134: Xông Thu Nguyên2019-11-12 22:05
 • #1135: Nghìn cân treo sợi tóc2019-11-12 22:05
 • #1136: Tranh giây Đoạt Mệnh2019-11-12 22:05
 • #1137: Máu châm2019-11-12 22:05
 • #1138: Lớn lùng bắt2019-11-12 22:06
 • #1139: Băng Điêu2019-11-12 22:06
 • #1140: Đánh cược lần cuối2019-11-12 22:06
 • #1141: Nói thoải mái2019-11-12 22:06
 • #1142: Nội ứng2019-11-12 22:06
 • #1143: Ai chi trách2019-11-12 22:06
 • #1144: Huyết Lôi bạo kích canh năm2019-11-12 22:07
 • #1145: Phách lối a2019-11-12 22:07
 • #1146: Tâm lửa ngập trời2019-11-12 22:07
 • #1147: Cứu vớt Đồng Ngôn2019-11-12 22:07
 • #1148: Đan Sư2019-11-12 22:07
 • #1149: Thanh Minh Thọ Nguyên Đan canh năm2019-11-12 22:07
 • #1150: Thiên Vệ đảo2019-11-12 22:07
 • #1151: Sợ hãi, Hổ Hoàng ở bên2019-11-12 22:08
 • #1152: Mua dây buộc mình2019-11-12 22:08
 • #1153: Người không2019-11-12 22:08
 • #1154: Giải trừ Phong Cấm2019-11-12 22:08
 • #1155: Hỗn độn mệnh cách2019-11-12 22:08
 • #1156: Thế lực sau lưng2019-11-12 22:08
 • #1157: Bảy năm2019-11-12 22:09
 • #1158: Vạn Đạo Khốn Thiên Trận2019-11-12 22:09
 • #1159: Mưu đồ canh năm2019-11-12 22:09
 • #1160: Bạch Hổ2019-11-12 22:09
 • #1161: Cửu U Thiên Âm Mãng2019-11-12 22:09
 • #1162: Thời không Nghịch Loạn2019-11-12 22:09
 • #1163: Mưu đồ bí mật2019-11-12 22:09
 • #1164: Bá Vương tông nghi ngờ2019-11-12 22:10
 • #1165: Kinh Phong2019-11-12 22:10
 • #1166: Mật mưa2019-11-12 22:10
 • #1167: Đại loạn biển sâu2019-11-12 22:10
 • #1168: Thao thiên cự lãng2019-11-12 22:10
 • #1169: Đối diện tao ngộ2019-11-12 22:10
 • #1170: Chụp chết nha2019-11-12 22:11
 • #1171: Ngàn dặm truy kích2019-11-12 22:11
 • #1172: Một chiếc thuyền đơn độc, vượt biển mà đến2019-11-12 22:11
 • #1173: Tam Cự Đầu 12019-11-12 22:11
 • #1174: Tam Cự Đầu 2 canh năm2019-11-12 22:12
 • #1175: Băng Huyết2019-11-12 22:12
 • #1176: Cự Kình chi uy2019-11-12 22:12
 • #1177: Chúng ta gặp qua2019-11-12 22:12
 • #1178: Dạ Ma Triệu Lệ2019-11-12 22:12
 • #1179: Thiên địa Tứ Sinh linh2019-11-12 22:12
 • #1180: Huyết luyện chi đồ2019-11-12 22:13
 • #1181: Ân nghĩa2019-11-12 22:13
 • #1182: Ái mộ2019-11-12 22:13
 • #1183: Đầu nhập2019-11-12 22:13
 • #1184: Hổ Hoàng canh năm2019-11-12 22:13
 • #1185: Đăng lâm Vạn Thú quần đảo2019-11-12 22:13
 • #1186: Kỳ Nguyên Lăng thực lực chân chính2019-11-12 22:14
 • #1187: Thiên Ảnh Yêu Đồng2019-11-12 22:14
 • #1188: Yêu đạo2019-11-12 22:14
 • #1189: Vạn Yêu Thối Thể Quyết canh năm2019-11-12 22:14
 • #1190: Đánh ngươi mặt2019-11-12 22:14
 • #1191: Yêu Đồng nghịch biến2019-11-12 22:15
 • #1192: Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu2019-11-12 22:15
 • #1193: Địa Ngục Chi Môn, mở!2019-11-12 22:15
 • #1194: Đại chiến sôi trào, chém!2019-11-12 22:15
 • #1195: Vuốt ve ngươi trái tim sáu càng2019-11-12 22:15
 • #1196: Hổ Hoàng quyết định2019-11-12 22:15
 • #1197: Vi diệu2019-11-12 22:15
 • #1198: Mang ngươi hồi Tây Hải2019-11-12 22:15
 • #1199: Tây Hải lần thứ nhất Vương Giả Chi Chiến 12019-11-12 22:16
 • #1200: Tây Hải lần thứ nhất Vương Giả Chi Chiến 2 năm2019-11-12 22:16
 • #1201: Quen thuộc đảo2019-11-12 22:16
 • #1202: The Others2019-11-12 22:16
 • #1203: Trò chơi giết người2019-11-12 22:16
 • tu-la-thien-de-chuong-1204.mp32019-11-12 22:16
 • #1205: Tam Nhãn Cự Linh Viên2019-11-12 22:17
 • #1206: Phụng chiến tổ chi mệnh 12019-11-12 22:17
 • #1207: Phụng chiến tổ chi mệnh 22019-11-12 22:17
 • #1208: Lão Thiết2019-11-12 22:17
 • #1209: Máu nhuộm Thánh Linh 12019-11-12 22:17
 • #1210: Máu nhuộm Thánh Linh 22019-11-12 22:17
 • #1211: Trò chơi bắt đầu2019-11-12 22:17
 • #1212: Chiến Thần Gào Thét2019-11-12 22:18
 • #1213: Cuồng dã đối oanh2019-11-12 22:18
 • #1214: Linh đã tán, máu chưa hết2019-11-12 22:18
 • #1215: Không chết chi vật canh năm2019-11-12 22:18
 • #1216: Nhân sinh tòa thứ nhất pho tượng2019-11-12 22:18
 • #1217: Giết Hổ Hoàng truyền nhân2019-11-12 22:18
 • #1218: Táng Hoa vu chủ2019-11-12 22:18
 • #1219: Là ngươi?2019-11-12 22:18
 • #1220: Thảm nhất điên cuồng nhất canh năm2019-11-12 22:19
 • #1221: Cây kén bí mật2019-11-12 22:19
 • #1222: Áo nghĩa trái cây2019-11-12 22:19
 • #1223: Ân cùng oán 12019-11-12 22:19
 • #1224: Ân cùng oán 22019-11-12 22:19
 • #1225: Tâm Ma canh năm2019-11-12 22:19
 • #1226: Nguy hiểm nữ nhân2019-11-12 22:19
 • #1227: Hai năm 12019-11-12 22:20
 • #1228: Hai năm 22019-11-12 22:20
 • #1229: Hai năm 22019-11-12 22:20
 • #1230: Tây Hải chiến tai canh năm2019-11-12 22:20
 • #1231: Lần thứ hai Vương Giả Chi Chiến 12019-11-12 22:20
 • #1232: Lần thứ hai Vương Giả Chi Chiến 22019-11-12 22:20
 • #1233: Lần thứ hai Vương Giả Chi Chiến 32019-11-12 22:20
 • #1234: Lần thứ hai Vương Giả Chi Chiến 42019-11-12 22:21
 • #1235: Bố cục Thiên Vương Điện canh năm2019-11-12 22:21
 • #1236: Sai đừng2019-11-12 22:21
 • #1237: Dạ Ma! Dạ Ma!2019-11-12 22:21
 • #1238: Hải Tộc kiếp nạn2019-11-12 22:21
 • #1239: Toàn diện chống lại2019-11-12 22:21
 • #1240: Thất Nhạc Cấm Đảo2019-11-12 22:21
 • #1241: Gặp lại Táng Hoa2019-11-12 22:22
 • #1242: Tính mạng trao đổi2019-11-12 22:22
 • #1243: Phong vũ phiêu linh2019-11-12 22:22
 • #1244: Mượn binh2019-11-12 22:22
 • #1245: Lại trèo lên Vạn Thú quần đảo2019-11-12 22:22
 • #1246: Năm Đại Yêu Vương2019-11-12 22:22
 • #1247: Nguy cơ2019-11-12 22:23
 • #1248: Áo nghĩa2019-11-12 22:23
 • #1249: Đêm trước2019-11-12 22:23
 • #1250: Toàn diện bộc phát2019-11-12 22:23
 • #1251: Mê vụ che trời2019-11-12 22:23
 • #1252: Xích Phượng tai biến2019-11-12 22:23
 • #1253: Đại Âm Mưu2019-11-12 22:23
 • #1254: Lôi Bằng Luyện Ngục2019-11-12 22:24
 • #1255: Máu hình2019-11-12 22:24
 • #1256: Giáng lâm, quân vương2019-11-12 22:24
 • #1257: Một kiếm đứt cổ2019-11-12 22:24
 • #1258: Kỷ Nguyên Huyết Sắc tám càng2019-11-12 22:24
 • #1259: Lại nổi sóng gió2019-11-12 22:24
 • #1260: Thiên Đình người tới2019-11-12 22:24
 • #1261: Đại Mãnh mất tích2019-11-12 22:25
 • #1262: Về nhà2019-11-12 22:25
 • #1263: Lôi Đình Cổ Thành2019-11-12 22:25
 • #1264: Ngọc Chân công chúa2019-11-12 22:25
 • #1265: Hoàng thất xuất kích2019-11-12 22:25
 • #1266: Tề tụ Lôi Đình2019-11-12 22:25
 • #1267: Võ Vương2019-11-12 22:26
 • #1268: Ngươi tốt, ta là Tần Mệnh2019-11-12 22:26
 • #1269: Biến sắc mặt2019-11-12 22:26
 • #1270: Thiếu gia thứ tội2019-11-12 22:26
 • #1271: Phạm ta Lôi Đình giả2019-11-12 22:26
 • #1272: Không còn năm đó2019-11-12 22:26
 • #1273: Ôn nhu2019-11-12 22:26
 • #1274: Oanh động Bắc Vực2019-11-12 22:26
 • #1275: Chúng vương thẩm phán 12019-11-12 22:27
 • #1276: Chúng vương thẩm phán 22019-11-12 22:27
 • #1277: Chúng vương thẩm phán 32019-11-12 22:27
 • #1278: Tây Hải Triệu Tập Lệnh2019-11-12 22:27
 • #1279: Thủ Vọng Hải Ngạn2019-11-12 22:27
 • #1280: Vĩnh Hằng Vương Quốc2019-11-12 22:27
 • #1281: Võ Vương phủ2019-11-12 22:27
 • #1282: Chúng vương giáng lâm2019-11-12 22:28
 • #1283: Giết nhuệ khí2019-11-12 22:28
 • #1284: Mười giây2019-11-12 22:28
 • #1285: Từ biệt mấy năm2019-11-12 22:28
 • #1286: Bọn hắn đến 12019-11-12 22:28
 • #1287: Bọn hắn đến 22019-11-12 22:28
 • #1288: Uy chấn Hoàng Triều2019-11-12 22:28
 • #1289: Tên này, ta muốn định2019-11-12 22:28
 • #1290: Khác loại khai chiến mười càng2019-11-12 22:29
 • #1291: Lại xanh trở lại Vân2019-11-12 22:29
 • #1292: Ấm áp2019-11-12 22:29
 • #1293: Cửu Độ Táng Hồn Quỳ2019-11-12 22:29
 • #1294: Cực khổ cùng tu hành2019-11-12 22:29
 • #1295: Mộ phần dưới có quan tài2019-11-12 22:29
 • #1296: Bí ẩn2019-11-12 22:30
 • #1297: Quan Tài Thủy Tinh, mở mắt2019-11-12 22:30
 • #1298: Giết sạch Thanh Vân Tông2019-11-12 22:30
 • #1299: Túc ước2019-11-12 22:30
 • #1300: Hoàng thất thỏa hiệp2019-11-12 22:30
 • #1301: Chúng ta là cừu nhân2019-11-12 22:31
 • #1302: Nước mắt2019-11-12 22:31
 • #1303: Đăng Thiên lâu2019-11-12 22:31
 • #1304: Vạn cổ vì minh, uống máu kết nghĩa2019-11-12 22:31
 • #1305: Hắc Hải2019-11-12 22:31
 • #1306: Ngưỡng Thiên sơn2019-11-12 22:31
 • #1307: Thông quan nhiệm vụ2019-11-12 22:31
 • #1308: Đông Hoàng Thiên Đình2019-11-12 22:32
 • #1309: Ba cung chín ngày mười hai Địa Tông2019-11-12 22:32
 • #1310: Quỷ Đồng2019-11-12 22:32
 • #1311: Ta là ngươi thúc2019-11-12 22:32
 • #1312: Bán đỉnh2019-11-12 22:32
 • #1313: Hải đường2019-11-12 22:32
 • #1314: Kim Dương2019-11-12 22:32
 • #1315: Anh Hùng Huyết2019-11-12 22:33
 • #1316: Uống thả cửa2019-11-12 22:33
 • #1317: Cầu sinh đường2019-11-12 22:33
 • #1318: Toàn thành truy nã2019-11-12 22:33
 • #1319: Ngươi Vương Thúc2019-11-12 22:33
 • #1320: Chân tướng manh mối2019-11-12 22:33
 • #1321: Không có chút rung động nào2019-11-12 22:33
 • #1322: Yêu Binh cộng minh2019-11-12 22:33
 • #1323: Nghiệm minh chính bản thân2019-11-12 22:34
 • #1324: Từng vị2019-11-12 22:34
 • #1325: Mộ gia Mộ Vũ2019-11-12 22:34
 • #1326: Mất đầu 12019-11-12 22:34
 • #1327: Mất đầu 22019-11-12 22:34
 • #1328: Đưa quan tài, mở hí2019-11-12 22:34
 • #1329: Thiên Mã chặn đường2019-11-12 22:34
 • #1330: Cuồng Chiến Ma Ưng 12019-11-12 22:35
 • #1331: Cuồng Chiến Ma Ưng 22019-11-12 22:35
 • #1332: Là chết là thần phục chín càng2019-11-12 22:35
 • #1333: Yêu Đao2019-11-12 22:35
 • #1334: Tinh Giới Tiên Thạch2019-11-12 22:35
 • #1335: Tu La Điện2019-11-12 22:35
 • #1336: Biến mất Quỷ Đồng2019-11-12 22:35
 • #1337: Ám Nguyệt chi linh2019-11-12 22:36
 • #1338: Đại loạn Thụ Nhân cốc2019-11-12 22:36
 • #1339: Chấn Loạn Sơn sông2019-11-12 22:36
 • #1340: Bảo vệ Vương Cung2019-11-12 22:36
 • #1341: Linh nhập Vương Quốc2019-11-12 22:36
 • #1342: Linh nhập Vương Quốc 22019-11-12 22:36
 • #1343: Tiểu Thiên đình2019-11-12 22:36
 • #1344: Phong vân tế hội2019-11-12 22:37
 • #1345: Đại công tử2019-11-12 22:37
 • #1346: Huyết Dực2019-11-12 22:37
 • #1347: Nghiền ép2019-11-12 22:37
 • #1348: Khởi động lại Quỷ Môn2019-11-12 22:37
 • #1349: Hoang Lôi Thiên2019-11-12 22:37
 • #1350: Lôi Thiềm thôn lôi2019-11-12 22:37
 • #1351: Quân Vương Đỉnh bảy càng2019-11-12 22:38
 • #1352: Chiến Tranh Hào Giác2019-11-12 22:38
 • #1353: Cho ta mượn sử dụng2019-11-12 22:38
 • #1354: Có lai lịch lớn2019-11-12 22:38
 • #1355: Địa Bảng Trảm Long2019-11-12 22:38
 • #1356: Song sinh2019-11-12 22:38
 • #1357: Long Hổ bảng2019-11-12 22:38
 • #1358: Địa Sát mẫu thể2019-11-12 22:39
 • #1359: Đại hỗn chiến2019-11-12 22:39
 • #1360: Bá Dương Tam Thập Lục Kích2019-11-12 22:39
 • #1361: Bí ẩn2019-11-12 22:39
 • #1362: Thiên Dực Ngọc Thiền2019-11-12 22:39
 • #1363: Quỷ Đồng2019-11-12 22:39
 • #1364: Giúp một chút thôi2019-11-12 22:39
 • #1365: Tiểu chủ2019-11-12 22:40
 • #1366: Long bảng Phượng Cửu Ca2019-11-12 22:40
 • #1367: Bí đoạt Tinh Giới Tiên Thạch2019-11-12 22:40
 • #1368: ' ba ngày '2019-11-12 22:40
 • #1369: Kinh biến, bại lộ2019-11-12 22:40
 • #1370: Giết ra Quỷ Môn 12019-11-12 22:40
 • #1371: Giết ra Quỷ Môn 22019-11-12 22:40
 • #1372: Giết ra Quỷ Môn 32019-11-12 22:41
 • #1373: Giết ra Quỷ Môn 42019-11-12 22:41
 • #1374: Giết ra Quỷ Môn 52019-11-12 22:41
 • #1375: Sinh tử đào vong2019-11-12 22:41
 • #1376: Mộ Quang Vương Quốc2019-11-12 22:41
 • #1377: Tu La Sát Hồn2019-11-12 22:41
 • #1378: Lại tạ đưa tặng2019-11-12 22:41
 • #1379: Nguy cơ tứ phía2019-11-12 22:42
 • #1380: Mã Đại Mãnh2019-11-12 22:42
 • #1381: Giết Tần Mệnh2019-11-12 22:42
 • #1382: Tao ngộ2019-11-12 22:42
 • #1383: Phong Tử(người điên)2019-11-12 22:42
 • #1384: Ẩn núp2019-11-12 22:42
 • #1385: Ác chiến như điên2019-11-12 22:42
 • #1386: Song sát2019-11-12 22:43
 • #1387: Xông vào bát trọng thiên2019-11-12 22:43
 • #1388: Ngon2019-11-12 22:43
 • #1389: Tu La Ám Ảnh2019-11-12 22:43
 • #1390: Ám Ảnh truy tung2019-11-12 22:43
 • #1391: Thiên Quân phủ2019-11-12 22:43
 • #1392: Tiêu Dung2019-11-12 22:43
 • #1393: Thánh Cấp Tuyệt Ảnh 12019-11-12 22:44
 • #1394: Thánh Cấp Tuyệt Ảnh 22019-11-12 22:44
 • #1395: Báo ân, Tinh Thần Cam Lộ2019-11-12 22:44
 • #1396: Biến ảo khôn lường2019-11-12 22:44
 • #1397: Thiếp mời, tang thiếp2019-11-12 22:44
 • #1398: Tuyệt Ảnh thống lĩnh2019-11-12 22:45
 • #1399: Kim Lang Nhung Trang2019-11-12 22:45
 • #1400: Thể võ quyết đấu2019-11-12 22:45
 • #1401: Bạo quyền2019-11-12 22:45
 • #1402: Trăm vạn lực quyền2019-11-12 22:45
 • #1403: Mục tiêu, Trầm Tinh Vũ Lâm2019-11-12 22:45
 • #1404: Thịnh tình khoản đãi2019-11-12 22:45
 • #1405: Đưa Cam Lộ đến2019-11-12 22:46
 • #1406: Quyền uy2019-11-12 22:46
 • #1407: Đại loạn đại mạc2019-11-12 22:46
 • #1408: Ta, không còn chật vật2019-11-12 22:46
 • #1409: Chạy ra Thiên Quân phủ 12019-11-12 22:46
 • #1410: Chạy ra Thiên Quân phủ 22019-11-12 22:46
 • #1411: Mời chiến thiên hạ, tám mươi tám ngày2019-11-12 22:46
 • #1412: Bàn Long Sơn, thiên hạ chú mục2019-11-12 22:47
 • #1413: Sinh tử khế ước, khai chiến2019-11-12 22:47
 • #1414: Ngày đầu tiên 12019-11-12 22:47
 • tu-la-thien-de-chuong-1415.mp32019-11-12 22:47
 • #1416: Ngày đầu tiên 32019-11-12 22:47
 • #1417: Ngày đầu tiên 42019-11-12 22:47
 • #1418: Ngày đầu tiên 52019-11-12 22:47
 • #1419: Ngày đầu tiên 62019-11-12 22:48
 • #1420: Ngày đầu tiên 72019-11-12 22:48
 • #1421: Ngày đầu tiên 82019-11-12 22:48
 • #1422: Ngày đầu tiên 92019-11-12 22:48
 • #1423: Ngày đầu tiên 102019-11-12 22:48
 • #1424: Ngày đầu tiên 112019-11-12 22:48
 • #1425: Ngày đầu tiên 122019-11-12 22:48
 • #1426: Bảy trận chiến bảy thắng2019-11-12 22:49
 • #1427: Hắn đến từ Man Hoang Cổ Hải2019-11-12 22:49
 • #1428: Thiên hạ chú mục, khế ước chi chiến2019-11-12 22:49
 • #1429: Tái chiến Bàn Long Sơn2019-11-12 22:49
 • #1430: Tê Thiên 12019-11-12 22:49
 • #1431: Tê Thiên 22019-11-12 22:49
 • #1432: Tê Thiên 32019-11-12 22:49
 • #1433: Toàn diện khai chiến2019-11-12 22:50
 • #1434: Đông Hoàng a, mời lên Bàn Long Sơn2019-11-12 22:50
 • #1435: Minh Vực Thiên Hoa2019-11-12 22:50
 • #1436: Kinh thế chi chiến2019-11-12 22:50
 • #1437: Quần hùng hội tụ2019-11-12 22:50
 • #1438: Ta muốn ăn Long2019-11-12 22:50
 • #1439: Ta muốn ăn Long 22019-11-12 22:51
 • #1440: Áo nghĩa Đoạt Linh2019-11-12 22:51
 • #1441: Cuồng Chiến không ngớt2019-11-12 22:51
 • #1442: Tru Thiên điện giáng lâm2019-11-12 22:51
 • #1443: Đến từ Cổ Hải rung động2019-11-12 22:51
 • #1444: Tần Mệnh chết?2019-11-12 22:51
 • #1445: Bất Tử Vương2019-11-12 22:51
 • #1446: Cuối cùng quyết chiến 12019-11-12 22:51
 • #1447: Cuối cùng quyết chiến 22019-11-12 22:52
 • #1448: Cuối cùng quyết chiến 32019-11-12 22:52
 • #1449: Ngươi quả nhiên ở đây2019-11-12 22:52
 • #1450: Đại Tự Nhiên Chi Thuật2019-11-12 22:52
 • #1451: Hổ bảng tranh bá2019-11-12 22:52
 • #1452: Thiên Long! Thiên Long!2019-11-12 22:52
 • #1453: Kỳ Lân Thất Sát Bộ2019-11-12 22:52
 • #1454: Thiên Phạt đối kháng Thiên Kiếp2019-11-12 22:53
 • #1455: Càn khôn2019-11-12 22:53
 • #1456: Năm đó, là ai hủy nó2019-11-12 22:53
 • #1457: Yêu Binh Tu La mười càng2019-11-12 22:53
 • #1458: Đông Hoàng dương danh2019-11-12 22:53
 • #1459: Thiên địa nhường đường2019-11-12 22:53
 • #1460: Hồi Tu La Điện2019-11-12 22:53
 • #1461: Quá hỗn đản2019-11-12 22:54
 • #1462: Lại trở về Mộ Quang Cổ Quốc2019-11-12 22:54
 • #1463: Hổ bảng chi vị, Lôi Đình Chiến Tôn2019-11-12 22:54
 • #1464: Đại sự ký chi Tru Thiên điện luân hãm 12019-11-12 22:54
 • #1465: Đại sự ký chi Tru Thiên điện luân hãm 22019-11-12 22:54
 • #1466: Đông Hoàng u mộng cung2019-11-12 22:54
 • #1467: Ta, Hạng Thiên Mạch2019-11-12 22:54
 • #1468: Cổ Hải một mãnh nhân2019-11-12 22:55
 • #1469: Không thể đi xuống miệng2019-11-12 22:55
 • #1470: Tái chiến Bàn Long Sơn 12019-11-12 22:55
 • #1471: Tái chiến Bàn Long Sơn 22019-11-12 22:55
 • #1472: Mời bọn họ rời đi2019-11-12 22:55
 • #1473: Tạm giam u mộng cung2019-11-12 22:55
 • #1474: Cường giả vi tôn2019-11-12 22:55
 • #1475: Không chừng sinh tử, chỉ luận thành bại2019-11-12 22:55
 • #1476: Viêm Phá Thương Khung, chiến Bàn Long2019-11-12 22:56
 • #1477: Cái này toàn gia2019-11-12 22:56
 • #1478: Cổ Đăng diệu đông hoàng2019-11-12 22:56
 • #1479: Cổ Đăng diệu đông hoàng 22019-11-12 22:56
 • #1480: Ta không phải ai ai2019-11-12 22:56
 • #1481: Yêu tinh2019-11-12 22:56
 • #1482: Máu Ngọc Khô Lâu2019-11-12 22:57
 • #1483: Chiến Thạch Hầu2019-11-12 22:57
 • #1484: Giao ra Tu La đao2019-11-12 22:57
 • #1485: Cấm kỵ Huyết Tinh Linh chi thuật2019-11-12 22:57
 • #1486: Lôi Đình Chiến Tôn2019-11-12 22:57
 • #1487: Bắt sống2019-11-12 22:57
 • #1488: Toàn bộ nhiệm vụ mới, đi săn Hoang Lôi Thiên2019-11-12 22:57
 • #1489: Tu La chiến thiên Long2019-11-12 22:57
 • #1490: Ác mộng Luân Hồi2019-11-12 22:58
 • #1491: Thiên Đạo Hỏa Chủng 12019-11-12 22:58
 • #1492: Thiên Đạo Hỏa Chủng 22019-11-12 22:58
 • #1493: Ác mộng áo nghĩa2019-11-12 22:58
 • #1494: Sát Thiên nói2019-11-12 22:58
 • #1495: Thần bí Thiên Dực Tộc2019-11-12 22:58
 • #1496: Tật Phong Tuyết Nguyên, hài cốt đống núi2019-11-12 22:58
 • #1497: Thiên Dực Ngọc Thiền2019-11-12 22:59
 • #1498: Ngươi so ngươi tưởng tượng quan trọng hơn2019-11-12 22:59
 • #1499: Cẩm Tú Vương Triều2019-11-12 22:59
 • #1500: Yên Vũ viên, Anh Hùng hội2019-11-12 22:59
 • #1501: Trưởng công chúa2019-11-12 22:59
 • #1502: Mạnh Hổ?2019-11-12 22:59
 • #1503: Ta phụng mệnh thủ hộ người2019-11-12 22:59
 • #1504: Oanh động, Cẩm Tú Vương Thành2019-11-12 23:00
 • #1505: Nhất niệm vạn năm2019-11-12 23:00
 • #1506: Dòm ngó loạn võ2019-11-12 23:00
 • #1507: Cứu rỗi2019-11-12 23:00
 • #1508: Tu La Long Hổ2019-11-12 23:00
 • #1509: Tiên Vương chiến trụ2019-11-12 23:00
 • #1510: Không mời mà tới2019-11-12 23:01
 • #1511: Ước chiến2019-11-12 23:01
 • #1512: Giương cung bạt kiếm2019-11-12 23:01
 • #1513: Vũ Hồn2019-11-12 23:01
 • #1514: Quyết đấu đỉnh cao2019-11-12 23:01
 • #1515: Chí Cao trưởng lão2019-11-12 23:01
 • #1516: Một kiếm đứt cổ2019-11-12 23:01
 • #1517: Lôi Đình sát cục2019-11-12 23:02
 • #1518: Trong các ngươi mà tính 12019-11-12 23:02
 • #1519: Trong các ngươi mà tính 22019-11-12 23:02
 • #1520: Bất Hủ Thiên Cung, thu nợ2019-11-12 23:02
 • #1521: Thiên Đạo a, bọn hắn trở về2019-11-12 23:02
 • #1522: Long bảng ba Chí Tôn2019-11-12 23:02
 • #1523: Hỗn Nguyên áo choàng2019-11-12 23:02
 • #1524: Yêu Hỏa Mộ gia2019-11-12 23:03
 • #1525: Đông Hoàng phong vân2019-11-12 23:03
 • #1526: Mộ Vũ2019-11-12 23:03
 • #1527: Cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật2019-11-12 23:03
 • #1528: Bàn Hổ2019-11-12 23:03
 • #1529: Kinh hồn một khắc 12019-11-12 23:03
 • #1530: Kinh hồn một khắc 22019-11-12 23:03
 • #1531: Khô lâu lão nhị2019-11-12 23:04
 • #1532: Bị tính kế2019-11-12 23:04
 • #1533: Trở về, đã từng chủ nhân a 12019-11-12 23:04
 • #1534: Trở về, đã từng chủ nhân a 22019-11-12 23:04
 • #1535: Trở về, đã từng chủ nhân a 32019-11-12 23:05
 • #1536: Hành tẩu phong bạo2019-11-12 23:05
 • #1537: Rừng mưa bí ảnh canh năm2019-11-12 23:05
 • #1538: Đông Hoàng Chiến Tộc2019-11-12 23:05
 • #1539: Trọng sinh bí thuật2019-11-12 23:05
 • #1540: Bị nhục nhã 12019-11-12 23:05
 • #1541: Bị nhục nhã 22019-11-12 23:06
 • #1542: Đã từng đi theo canh năm2019-11-12 23:06
 • #1543: Về nhà2019-11-12 23:06
 • #1544: Đông Long Bát Bộ2019-11-12 23:06
 • #1545: Hắn, trở về2019-11-12 23:06
 • #1546: Đông Hoàng Hạo Trạch2019-11-12 23:06
 • #1547: Lớn kịch biến canh năm2019-11-12 23:07
 • #1548: Chơi xỏ lá2019-11-12 23:07
 • #1549: Thiên Vương Điện, tiến Đông Hoàng2019-11-12 23:07
 • #1550: Đông Hoàng Minh Nguyệt2019-11-12 23:07
 • #1551: Đổi lấy ngươi ba năm tính mạng2019-11-12 23:07
 • #1552: Đại thu hoạch canh năm2019-11-12 23:07
 • #1553: Trục xuất bộ 3 rơi2019-11-12 23:07
 • #1554: Đông Hoàng Lang Hoài2019-11-12 23:08
 • #1555: Bất Tiếu Tử Tôn, trở về2019-11-12 23:08
 • #1556: Tế hiến thân hồn, thuốc dẫn trọng sinh2019-11-12 23:08
 • #1557: Bị tặc canh năm2019-11-12 23:08
 • #1558: Hồng Hoang Cự Côn2019-11-12 23:08
 • #1559: Đánh chết không nhận2019-11-12 23:08
 • #1560: Vô thượng Chí Tôn mộ2019-11-12 23:09
 • #1561: Mười năm chưa đủ, hai mươi năm qua còn2019-11-12 23:09
 • #1562: Lộ cái mặt canh năm2019-11-12 23:09
 • #1563: Không thể nhường hắn sống2019-11-12 23:09
 • #1564: Nam Cương mộ táng bầy2019-11-12 23:09
 • #1565: Phong vân tế hội2019-11-12 23:09
 • #1566: Bạo kích! Sôi trào!2019-11-12 23:10
 • #1567: Khinh thường quần hùng canh năm2019-11-12 23:10
 • #1568: Gặp quỷ2019-11-12 23:10
 • #1569: Đại địa vì mộ, Táng Thần hồn2019-11-12 23:10
 • #1570: Thiên Vũ tránh lui2019-11-12 23:10
 • #1571: Quỷ dị mê cung2019-11-12 23:10
 • #1572: Thôn phệ2019-11-12 23:11
 • #1573: Vạn cổ chi mê sáu càng2019-11-12 23:11
 • #1574: Vĩnh biệt2019-11-12 23:11
 • #1575: Diệt tuyệt! Khủng hoảng!2019-11-12 23:11
 • #1576: Đại địa băng diệt, bóng đêm vô tận 12019-11-12 23:11
 • #1577: Đại địa băng diệt, bóng đêm vô tận 22019-11-12 23:12
 • #1578: Hắc ám áo nghĩa, vô thượng Vương Tọa canh năm2019-11-12 23:12
 • #1579: Sinh tử nghĩ cách cứu viện 12019-11-12 23:12
 • #1580: Sinh tử nghĩ cách cứu viện 22019-11-12 23:12
 • #1581: Sinh tử nghĩ cách cứu viện 32019-11-12 23:12
 • #1582: Hắc ám chấn nhiếp2019-11-12 23:13
 • #1583: Rung động! Long Bàn hồn! Canh năm2019-11-12 23:13
 • #1584: Tam trọng áo nghĩa2019-11-12 23:13
 • #1585: Người thừa kế2019-11-12 23:13
 • #1586: Người thừa kế2019-11-12 23:13
 • #1587: Đại bạo động2019-11-12 23:14
 • #1588: Mục tiêu, Đại Hỗn Độn Thiên Lôi canh năm2019-11-12 23:14
 • #1589: Đi săn Thiên Đạo 12019-11-12 23:14
 • #1590: Đi săn Thiên Đạo 22019-11-12 23:14
 • #1591: Đi săn Thiên Đạo 32019-11-12 23:14
 • #1592: Đi săn Thiên Đạo 42019-11-12 23:15
 • #1593: Già Tu La canh năm2019-11-12 23:15
 • #1594: Kết thúc2019-11-12 23:15
 • #1595: Thâm mưu2019-11-12 23:15
 • #1596: Vĩnh Hằng Vương Cung2019-11-12 23:15
 • #1597: Thiên hạ2019-11-12 23:15
 • #1598: Sứ mệnh canh năm2019-11-12 23:16
 • #1599: Tiểu ma nữ2019-11-12 23:16
 • #1600: Hắc thiết nguyền rủa2019-11-12 23:16
 • #1601: Tần Mệnh đến 12019-11-12 23:16
 • #1602: Tần Mệnh đến 22019-11-12 23:16
 • #1603: Tần Mệnh đến2019-11-12 23:16
 • #1604: Mời2019-11-12 23:17
 • #1605: Xảy ra chuyện2019-11-12 23:17
 • #1606: Tâm Ma Huyết Trì2019-11-12 23:17
 • #1607: Thượng Quan Vô Cực 12019-11-12 23:17
 • #1608: Thượng Quan Vô Cực 22019-11-12 23:17
 • #1609: Tự nhiên côi bảo2019-11-12 23:17
 • #1610: Trong mộ bí mật2019-11-12 23:17
 • #1611: Mệnh2019-11-12 23:18
 • #1612: Tuyệt thế lệ ảnh2019-11-12 23:18
 • #1613: Mời Tần Mệnh, nhập Tu La2019-11-12 23:18
 • #1614: Vạn chúng chờ mong2019-11-12 23:19
 • #1615: Sinh tử chiến2019-11-12 23:19
 • #1616: Nguyên thủy Yêu Thể 12019-11-12 23:19
 • #1617: Nguyên thủy Yêu Thể 22019-11-12 23:19
 • #1618: Nguyên thủy Yêu Thể 32019-11-12 23:19
 • #1619: Tán thành, thực chí danh quy2019-11-12 23:19
 • #1620: Lão gia tử, ta trở về2019-11-12 23:19
 • #1621: Đại Luật Lệnh Chi Thuật2019-11-12 23:20
 • #1622: Mời vào Tu La Điện2019-11-12 23:20
 • #1623: Nghịch Thiên Cải Mệnh 12019-11-12 23:20
 • #1624: Nghịch Thiên Cải Mệnh 22019-11-12 23:20
 • #1625: Nghịch Thiên Cải Mệnh 32019-11-12 23:20
 • #1626: Ngàn năm dây leo quỷ2019-11-12 23:20
 • #1627: Không giống nhau cảm giác2019-11-12 23:20
 • #1628: Bị tặc2019-11-12 23:21
 • #1629: Nổi giận2019-11-12 23:21
 • #1630: Lại một lần2019-11-12 23:21
 • #1631: Cực phẩm khô lâu2019-11-12 23:21
 • #1632: Thiên Vương Điện, tập kết!2019-11-12 23:21
 • #1633: Tuyệt phẩm Anh Hùng Huyết2019-11-12 23:21
 • #1634: Thiên Dực Tộc nguy cơ2019-11-12 23:21
 • #1635: Biểu lộ2019-11-12 23:22
 • #1636: Ai tiếp quản2019-11-12 23:22
 • #1637: Ăn Long2019-11-12 23:22
 • #1638: Hư không triệu hoán 12019-11-12 23:22
 • #1639: Hư không triệu hoán 22019-11-12 23:22
 • #1640: Hư không triệu hoán 32019-11-12 23:23
 • #1641: Cải biến2019-11-12 23:23
 • #1642: Bỏ mạng Thương Huyền2019-11-12 23:23
 • #1643: Bi tình2019-11-12 23:23
 • #1644: Vòng vây, Tân Cốc đầm lầy2019-11-12 23:23
 • #1645: Đoàn tụ2019-11-12 23:23
 • #1646: Bái kiến tân chủ2019-11-12 23:23
 • #1647: Mục tiêu, Đông Hoàng Thiên Đình2019-11-12 23:23
 • #1648: Khô Vinh2019-11-12 23:24
 • #1649: Nói môi2019-11-12 23:24
 • #1650: Sắp biến thiên2019-11-12 23:24
 • #1651: Phong bạo2019-11-12 23:24
 • #1652: Bái kiến Điện Chủ2019-11-12 23:24
 • #1653: Lưu đứa bé2019-11-12 23:24
 • #1654: Oanh động, vạn cỗ Hắc Quan2019-11-12 23:24
 • #1655: Phong khởi vân dũng, bát phương chú mục2019-11-12 23:25
 • #1656: Trước tờ mờ sáng hắc ám2019-11-12 23:25
 • #1657: Bộc phát, máu nhuộm Lôi Thiên2019-11-12 23:25
 • #1658: Kinh hồn2019-11-12 23:25
 • #1659: Đồ diệt Mục gia2019-11-12 23:25
 • #1660: Rung động thiên hạ2019-11-12 23:25
 • #1661: Tần Mệnh không chết, Mục gia không được lập sáu càng2019-11-12 23:25
 • #1662: Thương Huyền Yêu Địa 12019-11-12 23:26
 • #1663: Thương Huyền Yêu Địa 22019-11-12 23:26
 • #1664: Đào vong! Tuyệt vọng!2019-11-12 23:26
 • #1665: Chụp chết hắn2019-11-12 23:26
 • #1666: Lạnh lùng2019-11-12 23:26
 • #1667: Hoàng Tuyền Thánh Kinh2019-11-12 23:26
 • #1668: Ngàn trượng phong, Trấn Long Cốt 12019-11-12 23:26
 • #1669: Ngàn trượng phong, Trấn Long Cốt 22019-11-12 23:27
 • #1670: Thái Hư Cổ Long2019-11-12 23:27
 • #1671: Cố nhân đến2019-11-12 23:27
 • #1672: Chu Thanh Thanh2019-11-12 23:27
 • #1673: Thiên Đạo phản kích2019-11-12 23:27
 • #1674: Chú Hồn Lâm2019-11-12 23:27
 • #1675: Mưu đồ bí mật thiết lập ván cục2019-11-12 23:27
 • #1676: Phương xa uy hiếp2019-11-12 23:28
 • #1677: Giếng cạn tỏa hồn, trấn áp Thiên Dực2019-11-12 23:28
 • #1678: Xấu hổ2019-11-12 23:28
 • #1679: Người đứng xem2019-11-12 23:28
 • #1680: Gió nổi lên2019-11-12 23:28
 • #1681: Áo nghĩa chi bí2019-11-12 23:28
 • #1682: Chui vào Kiều gia2019-11-12 23:28
 • #1683: Cường đại ô cương linh2019-11-12 23:29
 • #1684: Hạo Hải nguyên2019-11-12 23:29
 • #1685: Thất Nhạc Cấm Đảo?2019-11-12 23:29
 • #1686: Mục gia đại hỉ, vạn thú tụ tập 12019-11-12 23:29
 • #1687: Mục gia đại hỉ, vạn thú tụ tập 22019-11-12 23:29
 • #1688: Mục gia đại hỉ, vạn thú tụ tập 32019-11-12 23:29
 • #1689: Mục gia đại hỉ, vạn thú tụ tập 42019-11-12 23:30
 • #1690: Thật giả Mục Thượng Tôn2019-11-12 23:30
 • #1691: Bộc phát! Hạo Hải chi chiến!2019-11-12 23:30
 • #1692: Hải Thần chiến thân thể2019-11-12 23:30
 • #1693: Chiến Chiến Chiến! Tứ phương Yêu Chủ Loạn Thiên biển!2019-11-12 23:30
 • #1694: Nội bộ phong bạo2019-11-12 23:31
 • #1695: Nghịch biến2019-11-12 23:31
 • #1696: Ta hai cánh đâu?2019-11-12 23:31
 • #1697: Ô cương chi mưu, đồng quy vu tận2019-11-12 23:31
 • #1698: Tai biến2019-11-12 23:31
 • #1699: Toàn diện mất khống chế2019-11-12 23:31
 • #1700: Hoàn mỹ nghĩ cách cứu viện2019-11-12 23:31
 • #1701: Trấn Thiên Hải Thành, chúng ta tới báo thù2019-11-12 23:31
 • #1702: Đại Luật Lệnh Chí Tôn2019-11-12 23:32
 • #1703: Sụp đổ2019-11-12 23:32
 • #1704: Chiêu hồn, Khương Thiên Sóc 12019-11-12 23:32
 • #1705: Chiêu hồn, Khương Thiên Sóc 22019-11-12 23:32
 • #1706: Oanh động thiên hạ2019-11-12 23:32
 • #1707: Kính đưa! Tế bái!2019-11-12 23:32
 • #1708: Lại nổi sóng gió2019-11-12 23:32
 • #1709: Ly biệt2019-11-12 23:33
 • #1710: Tiên Vương Thánh Quyền 12019-11-12 23:33
 • #1711: Tiên Vương Thánh Quyền 22019-11-12 23:33
 • #1712: Tiên Vương Thánh Quyền 32019-11-12 23:33
 • #1713: Tại phía sau ngươi2019-11-12 23:33
 • #1714: Ngươi là Tần Mệnh?2019-11-12 23:33
 • #1715: Mở rộng tầm mắt2019-11-12 23:33
 • #1716: Thần bí2019-11-12 23:34
 • #1717: Trở lại điểm xuất phát2019-11-12 23:34
 • #1718: Tan hồn bí thuật2019-11-12 23:34
 • #1719: Ta tên, Táng Hoa2019-11-12 23:34
 • #1720: Tiến thoái lưỡng nan2019-11-12 23:34
 • #1721: Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:34
 • #1722: Hư không vết nứt2019-11-12 23:34
 • #1723: Một lời không hợp2019-11-12 23:35
 • #1724: Giận chiến Lữ Cẩm Tú2019-11-12 23:35
 • #1725: Huy hoàng2019-11-12 23:35
 • #1726: Mời phó Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:35
 • #1727: Thanh Minh 12019-11-12 23:35
 • #1728: Thanh Minh 22019-11-12 23:35
 • #1729: Nàng giết Điện Chủ2019-11-12 23:36
 • #1730: Thất Nhạc Cấm Đảo2019-11-12 23:36
 • #1731: Táng Hoa vu chủ2019-11-12 23:36
 • #1732: Nghiệt Duyên2019-11-12 23:36
 • #1733: Tiểu hài nhi2019-11-12 23:36
 • #1734: Chém đầu! Nguy cơ!2019-11-12 23:37
 • #1735: Lôi Chủ giáng lâm2019-11-12 23:37
 • #1736: Bảo Trư2019-11-12 23:37
 • #1737: Cấm Chú2019-11-12 23:37
 • #1738: Toàn diện tập hợp 12019-11-12 23:37
 • #1739: Toàn diện tập kết 22019-11-12 23:37
 • #1740: Toàn diện tập kết 32019-11-12 23:38
 • #1741: Nguyên Linh Chí Tôn, Táng Hoa2019-11-12 23:38
 • #1742: Thất Nhạc Cấm Đảo, Sáng Thế chi kiếm 12019-11-12 23:38
 • #1743: Thất Nhạc Cấm Đảo, Sáng Thế chi kiếm 22019-11-12 23:38
 • #1744: Thất Nhạc Cấm Đảo, Sáng Thế chi kiếm 32019-11-12 23:38
 • #1745: Khẩn trương! Giằng co!2019-11-12 23:38
 • #1746: Các ngươi đánh, ta liền nhìn lấy2019-11-12 23:39
 • #1747: Bò lên đỉnh núi nam hài nhi2019-11-12 23:39
 • #1748: Giáng lâm! Hoang Lôi Thiên!2019-11-12 23:39
 • #1749: Thái Hư Cổ Long2019-11-12 23:39
 • #1750: Va chạm! Vạn Tuế Sơn đối oanh Thất Nhạc Cấm Đảo!2019-11-12 23:39
 • #1751: Quang Minh Thánh Địa2019-11-12 23:39
 • #1752: Ngồi nghi ngờ Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:39
 • #1753: Thét lên2019-11-12 23:39
 • #1754: Thời không giao thoa2019-11-12 23:40
 • #1755: Quen thuộc lão nhân2019-11-12 23:40
 • #1756: Khai Thiên Thánh Điện2019-11-12 23:40
 • #1757: Tần Mệnh tại Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:40
 • #1758: Cường nhân2019-11-12 23:40
 • #1759: Danh ngạch đã đủ2019-11-12 23:40
 • #1760: Cổ nhân2019-11-12 23:40
 • #1761: Dương Đỉnh Phong2019-11-12 23:41
 • #1762: Sát Yêu điệp 12019-11-12 23:41
 • #1763: Sát Yêu điệp 22019-11-12 23:41
 • #1764: Cổ nhân, người thời nay, vạn năm giao thoa2019-11-12 23:41
 • #1765: Bất Tử Tà Vương2019-11-12 23:41
 • #1766: Hoang Thiên Lôi Thuẫn2019-11-12 23:41
 • #1767: Cực phẩm đúng đúng đụng chạm2019-11-12 23:41
 • #1768: Thu lôi thuẫn, trấn Vương Cung2019-11-12 23:42
 • #1769: Mang Tần Mệnh lấy khiến cho Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:42
 • #1770: Thời Không Tuyến2019-11-12 23:42
 • #1771: Lòng người phức tạp2019-11-12 23:42
 • #1772: Ngoan độc2019-11-12 23:42
 • #1773: Táng Hoa! Táng Tâm!2019-11-12 23:42
 • #1774: Kế hoạch trốn2019-11-12 23:43
 • #1775: Lần thứ nhất hợp tác2019-11-12 23:43
 • #1776: Oanh động2019-11-12 23:43
 • #1777: Giết cổ nhân2019-11-12 23:43
 • #1778: Bất Tử Môn mời2019-11-12 23:43
 • #1779: Nữ Chiến Tôn Đỗ Toa2019-11-12 23:43
 • #1780: Cường nhân nắm tay2019-11-12 23:43
 • #1781: Sát cục2019-11-12 23:44
 • #1782: Rồi cùng đánh2019-11-12 23:44
 • #1783: Hố một thanh2019-11-12 23:44
 • #1784: Lại giải quyết một cái2019-11-12 23:44
 • #1785: Ăn tươi nuốt sống 12019-11-12 23:44
 • #1786: Ăn tươi nuốt sống 22019-11-12 23:44
 • #1787: Người quen, cố nhân, địch nhân2019-11-12 23:44
 • #1788: Ta là ngươi tương lai nam nhân2019-11-12 23:45
 • #1789: Đau2019-11-12 23:45
 • #1790: Dị Độ cầu vồng, kịch biến bắt đầu2019-11-12 23:45
 • #1791: Hủy diệt2019-11-12 23:45
 • #1792: Trở lại thời không bí động2019-11-12 23:45
 • #1793: Đồng hồ cát, quyền trượng, tinh lưỡi đao2019-11-12 23:45
 • #1794: Kinh dị! Thời không ngược dòng!2019-11-12 23:45
 • #1795: Tù linh! Tù linh!2019-11-12 23:45
 • #1796: Lòng kính sợ2019-11-12 23:46
 • #1797: Tự gây nghiệt thì không thể sống 12019-11-12 23:46
 • #1798: Tự gây nghiệt thì không thể sống 22019-11-12 23:46
 • #1799: Bá thế! Ngân Sắc Mị Ảnh!2019-11-12 23:46
 • #1800: Ác thú Cùng Kỳ2019-11-12 23:46
 • #1801: Hai đầu Cùng Kỳ?2019-11-12 23:46
 • #1802: Siêu cấp Chiến Thú2019-11-12 23:46
 • #1803: U Minh thức tỉnh, Tu La mở giới2019-11-12 23:46
 • #1804: Giáng lâm, Thương Huyền Thiên Đình2019-11-12 23:47
 • #1805: Thoát đi Vạn Tuế Sơn2019-11-12 23:47
 • #1806: Băng lãnh tuyệt vọng2019-11-12 23:47
 • #1807: Đau nhức! Thương!2019-11-12 23:47
 • #1808: Hai cái tin tức2019-11-12 23:47
 • #1809: Gầm thét! Hắc Long giận đụng Vạn Tuế Sơn! . .2019-11-12 23:47
 • #1810: Gầm thét! Hắc Long giận đụng Vạn Tuế Sơn! . .2019-11-12 23:47
 • #1811: Loạn Vũ Cuồng Tưởng 12019-11-12 23:47
 • #1812: Loạn Vũ Cuồng Tưởng 22019-11-12 23:48
 • #1813: Triệu Hoán Vạn Tuế núi canh năm2019-11-12 23:48
 • #1814: Buồn vui lưỡng trọng thiên 12019-11-12 23:48
 • #1815: Buồn vui lưỡng trọng thiên 22019-11-12 23:48
 • #1816: Huyết nhục vì giấy, gấp giấy làm thuyền2019-11-12 23:48
 • #1817: Điểm hồn vì đèn, vượt qua vạn năm thời không2019-11-12 23:48
 • #1818: Vĩnh Sinh Đăng diệt, sinh sinh tử tử2019-11-12 23:48
 • #1819: Gian nan giãy dụa sáu càng2019-11-12 23:49
 • #1820: Loạn võ thời đại2019-11-12 23:49
 • #1821: Giáng lâm! Va chạm!2019-11-12 23:49
 • #1822: Thức tỉnh! Chấn vỡ hư không!2019-11-12 23:49
 • #1823: Đi con đường nào2019-11-12 23:49
 • #1824: Mai táng canh năm2019-11-12 23:49
 • #1825: Tà Vương! Hắc Long!2019-11-12 23:50
 • #1826: Thiên Thu Cung2019-11-12 23:50
 • #1827: Tinh Linh Nữ Hoàng2019-11-12 23:50
 • #1828: Luân Hồi sát cục2019-11-12 23:50
 • #1829: Sinh mệnh lại cháy lên canh năm2019-11-12 23:50
 • #1830: Tiểu Tinh Linh2019-11-12 23:50
 • #1831: Biến thiên2019-11-12 23:50
 • #1832: Thức tỉnh! Cửu Nguy Sơn!2019-11-12 23:51
 • #1833: Hoàn mỹ mộng cảnh2019-11-12 23:51
 • #1834: Tỷ tỷ bị ăn canh năm2019-11-12 23:51
 • #1835: Cực hạn thịnh yến2019-11-12 23:51
 • #1836: Sống ở hai cái thời đại2019-11-12 23:51
 • #1837: Tinh Linh đảo hoàn toàn mới đại ngôn nhân2019-11-12 23:52
 • #1838: Bừng tỉnh2019-11-12 23:52
 • #1839: Thuyền?2019-11-12 23:52
 • #1840: Phong thưởng Thiên Đình2019-11-12 23:52
 • #1841: Chớp mắt vạn năm, ngóng nhìn loạn võ bảy càng2019-11-12 23:52
 • #1842: Ngũ Hành Sáng Thế Sơn 12019-11-12 23:52
 • #1843: Ngũ Hành Sáng Thế Sơn 22019-11-12 23:52
 • #1844: Lôi Nguyên2019-11-12 23:53
 • #1845: Tiêu vong2019-11-12 23:53
 • #1846: Ta muốn đầu kia Bạch Hổ canh năm2019-11-12 23:53
 • #1847: Sinh tử tranh luận2019-11-12 23:53
 • #1848: Lòng người nhân tính2019-11-12 23:53
 • #1849: Vô Hồi Cảnh Thiên2019-11-12 23:53
 • #1850: Dương Đỉnh Phong mê mang2019-11-12 23:53
 • #1851: Phát hiện Thất Nhạc Cấm Đảo canh năm2019-11-12 23:53
 • #1852: Xông lầm2019-11-12 23:54
 • #1853: Tần Mệnh?2019-11-12 23:54
 • #1854: Sát Hồn thức tỉnh2019-11-12 23:54
 • #1855: Lại tin ta một lần2019-11-12 23:54
 • #1856: Không nghe lời, đông lạnh đứng dậy canh năm2019-11-12 23:54
 • #1857: Có người đi ngang qua vạn năm mà đến2019-11-12 23:54
 • #1858: Tức chết ngươi2019-11-12 23:54
 • #1859: Không thành thật a2019-11-12 23:55
 • #1860: Thăm dò2019-11-12 23:55
 • #1861: Tao ngộ! Vị thứ hai Nguyên Linh Chí Tôn! . .2019-11-12 23:55
 • #1862: Tao ngộ! Vị thứ hai Nguyên Linh Chí Tôn! . .2019-11-12 23:55
 • #1863: Tao ngộ! Vị thứ hai Nguyên Linh Chí Tôn! Bảy. . .2019-11-12 23:55
 • #1864: Vương Đạo sát tràng! Trấn áp Táng Hoa!2019-11-12 23:55
 • #1865: Cùng Kỳ phản bội2019-11-12 23:55
 • #1866: Sụp đổ! Đào vong!2019-11-12 23:56
 • #1867: Sinh tử tranh giành2019-11-12 23:56
 • #1868: Tập sát lệnh, giết Tần Mệnh2019-11-12 23:56
 • #1869: Thổ lộ á2019-11-12 23:56
 • #1870: Thay mặt Thiên Đạo, tru Tần Mệnh2019-11-12 23:56
 • #1871: Bộc phát dã tâm 12019-11-12 23:56
 • #1872: Bộc phát dã tâm 22019-11-12 23:56
 • #1873: Nghịch biến, làm giết 12019-11-12 23:57
 • #1874: Nghịch biến, làm giết 22019-11-12 23:57
 • #1875: Tà Vương có lệnh2019-11-12 23:58
 • #1876: Cổ Hải sát cơ2019-11-12 23:58
 • #1877: Đại Rít Gào2019-11-12 23:58
 • #1878: Chiến thiên nói mười lăm càng2019-11-12 23:58
 • #1879: Lần thứ ba vung đao2019-11-12 23:58
 • #1880: Thí Thiên Chiến Thần2019-11-12 23:58
 • #1881: Hai Phong Tử(người điên) mục tiêu mới2019-11-12 23:59
 • #1882: Thiên Không Chi Thành2019-11-12 23:59
 • #1883: Kiên cường hai mươi càng2019-11-12 23:59
 • #1884: Bách Hoa cung2019-11-12 23:59
 • #1885: Chôn vùi, hoàng kim Quyền Sáo2019-11-12 23:59
 • #1886: Huyền Thiết Thạch Phôi2019-11-12 23:59
 • #1887: Bão tố giá2019-11-12 23:59
 • #1888: Quá vui mừng hai mươi lăm càng2019-11-13 00:00
 • #1889: Nhất đẳng mãnh nhân2019-11-13 00:00
 • #1890: Phong Thiên Tà Long Trụ2019-11-13 00:00
 • #1891: Triệu Lệ?2019-11-13 00:00
 • #1892: Yêu Nữ, Long Kiều2019-11-13 00:00
 • #1893: Lôi Hỏa chi chiến, nguyên quyết đấu 12019-11-13 00:00
 • #1894: Lôi Hỏa chi chiến, nguyên quyết đấu 22019-11-13 00:01
 • #1895: Lôi Hỏa chi chiến, nguyên quyết đấu 32019-11-13 00:01
 • #1896: Bảy mươi hai Phần Thiên Trụ2019-11-13 00:01
 • #1897: Rung động! Yêu nghiệt tên!2019-11-13 00:01
 • #1898: Lôi Nguyên châu ba mươi lăm càng2019-11-13 00:01
 • #1899: Nhập ta Vô Hồi2019-11-13 00:02
 • #1900: Họ Tần tên Mệnh2019-11-13 00:02
 • #1901: Thiên hạ loạn2019-11-13 00:02
 • #1902: Song Châu hội2019-11-13 00:02
 • #1903: Bá Vương điều lệ 12019-11-13 00:02
 • #1904: Bá Vương điều lệ 22019-11-13 00:02
 • #1905: Thiên Hoang2019-11-13 00:03
 • #1906: Tang Chung2019-11-13 00:03
 • #1907: Báo thù2019-11-13 00:03
 • #1908: Cái này gọi đồ sát 12019-11-13 00:03
 • #1909: Cái này gọi đồ sát 22019-11-13 00:03
 • #1910: Cái này gọi đồ sát 32019-11-13 00:03
 • #1911: Phát điên! Bạo tẩu! Mười ba càng2019-11-13 00:03
 • #1912: Sôi trào2019-11-13 00:03
 • #1913: Hoang đường nháo kịch mười lăm càng2019-11-13 00:04
 • #1914: Đại gia ta lại trở về 12019-11-13 00:04
 • #1915: Đại gia ta lại trở về 22019-11-13 00:04
 • #1916: Lôi Đình Vạn Quân2019-11-13 00:04
 • #1917: Ngự Long được2019-11-13 00:04
 • #1918: Công chúa chạy mau2019-11-13 00:04
 • #1919: Tinh Linh đảo đại ngôn nhân sáu càng2019-11-13 00:04
 • #1920: Phá vách tường! Thuế biến!2019-11-13 00:05
 • #1921: Tang Chung! Vận mệnh thanh âm!2019-11-13 00:05
 • #1922: Tiên Linh, Cổ Thiên Thần2019-11-13 00:05
 • #1923: Tù Thiên châu2019-11-13 00:05
 • #1924: Lần thứ hai rung động2019-11-13 00:06
 • #1925: Chặn đánh, Huyền Vũ Hải Vực sáu càng2019-11-13 00:06
 • #1926: Vương ấn kêu gọi2019-11-13 00:06
 • #1927: Ăn chắc ngươi 12019-11-13 00:06
 • #1928: Ăn chắc ngươi 22019-11-13 00:06
 • #1929: Chuyện thứ nhất2019-11-13 00:06
 • #1930: Điên cuồng chạy trốn2019-11-13 00:06
 • #1931: Pháp Lệnh đại dương mênh mông2019-11-13 00:07
 • #1932: Va chạm! Tần Mệnh Chiến Long tước!2019-11-13 00:07
 • #1933: Tang Chung huýt dài2019-11-13 00:07
 • #1934: Lưu vong hư không2019-11-13 00:07
 • #1935: Triệu hoán Vương Hầu 12019-11-13 00:07
 • #1936: Triệu hoán Vương Hầu 22019-11-13 00:07
 • #1937: Trước bão táp bình tĩnh sáu càng2019-11-13 00:07
 • #1938: Đại loạn sắp nổi 12019-11-13 00:08
 • #1939: Đại loạn sắp nổi 22019-11-13 00:08
 • #1940: Hóa rồng2019-11-13 00:08
 • #1941: Nguyệt Tình! Táng Hoa!2019-11-13 00:08
 • #1942: Ầm ầm sóng dậy canh năm2019-11-13 00:08
 • #1943: Tiên Linh Đế Quốc2019-11-13 00:08
 • #1944: Gặp lại Thiên Hoang2019-11-13 00:08
 • #1945: Ta là yêu2019-11-13 00:09
 • #1946: Nhìn thèm thuồng Lâm gia2019-11-13 00:09
 • #1947: Đe dọa canh năm2019-11-13 00:09
 • #1948: Nắm tay Tà Vương2019-11-13 00:09
 • #1949: Hồng Hà cốc trấn2019-11-13 00:09
 • #1950: Lùng bắt Lâm Thừa Nghĩa2019-11-13 00:09
 • #1951: Tiểu Thiên Tử2019-11-13 00:09
 • #1952: Tề tụ Thanh Thu lâu2019-11-13 00:10
 • #1953: Cưỡng ép cướp đoạt sáu càng2019-11-13 00:10
 • #1954: Nhi tử ta đây 12019-11-13 00:10
 • #1955: Nhi tử ta đây 22019-11-13 00:10
 • #1956: Tiên Vương chiến trụ 12019-11-13 00:10
 • #1957: Tiên Vương chiến trụ 22019-11-13 00:10
 • #1958: Tần Mệnh đến 12019-11-13 00:11
 • #1959: Tần Mệnh đến 2 sáu càng2019-11-13 00:11
 • #1960: Phong khởi vân dũng2019-11-13 00:11
 • #1961: Tai nạn áo nghĩa2019-11-13 00:11
 • #1962: Ẩn núp! Hắc Long!2019-11-13 00:11
 • #1963: Bạch Hổ, Thú Vương tranh bá 12019-11-13 00:11
 • #1964: Bạch Hổ, Thú Vương tranh bá 22019-11-13 00:11
 • #1965: Bạch Hổ, Thú Vương tranh bá 3 sáu càng2019-11-13 00:12
 • #1966: Ngươi là người vẫn là yêu2019-11-13 00:12
 • #1967: Ta muốn hắn2019-11-13 00:12
 • #1968: Tiểu Thiên Tử Diệp Thanh Thần2019-11-13 00:12
 • #1969: Bạch Hổ trả thù2019-11-13 00:12
 • #1970: Kéo các ngươi dính bẫy2019-11-13 00:13
 • #1971: Đọc tiểu tổ sáu càng2019-11-13 00:13
 • #1972: Thái Âm Thánh Thai, bất thế U Minh 12019-11-13 00:13
 • #1973: Thái Âm Thánh Thai, bất thế U Minh 22019-11-13 00:13
 • #1974: Phong vân! Bá thế!2019-11-13 00:13
 • #1975: Lại thêu một cái?2019-11-13 00:13
 • #1976: Bán mình canh năm2019-11-13 00:14
 • #1977: Đêm trước 12019-11-13 00:14
 • #1978: Đêm trước 22019-11-13 00:14
 • #1979: Đêm trước 32019-11-13 00:14
 • #1980: Kêu rên2019-11-13 00:14
 • #1981: Hóa rồng canh năm2019-11-13 00:15
 • #1982: Tần Mệnh chạy mau 12019-11-13 00:15
 • #1983: Tần Mệnh chạy mau 22019-11-13 00:15
 • #1984: Tần Mệnh chạy mau 32019-11-13 00:15
 • #1985: Gió táp2019-11-13 00:15
 • #1986: Mưa rào canh năm2019-11-13 00:16
 • #1987: Nhân Hoàng sát lệnh, ngàn dặm ngăn chặn 12019-11-13 00:16
 • #1988: Nhân Hoàng sát lệnh, ngàn dặm ngăn chặn 22019-11-13 00:16
 • #1989: Nhân Hoàng sát lệnh, ngàn dặm ngăn chặn 32019-11-13 00:17
 • #1990: Nhân Hoàng sát lệnh, ngàn dặm ngăn chặn 42019-11-13 00:17
 • #1991: Nhân Hoàng sát lệnh, ngàn dặm ngăn chặn 52019-11-13 00:17
 • #1992: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 12019-11-13 00:17
 • #1993: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 22019-11-13 00:17
 • #1994: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 32019-11-13 00:17
 • #1995: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 42019-11-13 00:18
 • #1996: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 52019-11-13 00:18
 • #1997: Tam đại áo nghĩa giết Nguyên Linh 62019-11-13 00:18
 • #1998: Bát phương tụ tập 12019-11-13 00:18
 • #1999: Bát phương tụ tập 22019-11-13 00:18
 • #2000: Thiên Dực Tộc2019-11-13 00:19
 • #2001: Hoàng đối với hoàng2019-11-13 00:19
 • #2002: Giết Hải Hoàng2019-11-13 00:19
 • #2003: Kinh dị một khắc sáu càng2019-11-13 00:19
 • #2004: Thay cái cách chơi, chúng ta giết ngươi2019-11-13 00:19
 • #2005: Nuôi một con rồng2019-11-13 00:20
 • #2006: Hoàng chiến2019-11-13 00:20
 • #2007: Biến cố2019-11-13 00:20
 • #2008: Tiểu Thiên Tử, mời tự trói canh năm2019-11-13 00:20
 • #2009: Lại bắt một cái2019-11-13 00:20
 • #2010: Đế quốc chấn động2019-11-13 00:21
 • #2011: Ta là tiểu tổ2019-11-13 00:21
 • #2012: Đặc thù hương vị2019-11-13 00:21
 • #2013: Ai hài tử canh năm2019-11-13 00:21
 • #2014: Tai nạn vòng xoáy2019-11-13 00:21
 • #2015: Nhất Tuyến Thiên2019-11-13 00:21
 • #2016: Lòng của nữ nhân2019-11-13 00:21
 • #2017: Thiên Hoang2019-11-13 00:22
 • #2018: Thiên Dực tiên tổ canh năm2019-11-13 00:22
 • #2019: Tam đại Di Tộc2019-11-13 00:22
 • #2020: Tiên Vũ chiến trường 12019-11-13 00:22
 • #2021: Tiên Vũ chiến trường 22019-11-13 00:22
 • #2022: Tiên Vũ chiến trường 32019-11-13 00:22
 • #2023: Ngưỡng vọng sâu không, Thiên Đạo mở mắt canh năm2019-11-13 00:22
 • #2024: Tiên Vũ chiến trường, Vĩnh Hằng Quốc Độ2019-11-13 00:23
 • #2025: Ta đường, ta cả đời2019-11-13 00:23
 • #2026: Tề tụ Nhất Tuyến Thiên2019-11-13 00:23
 • #2027: Thương Thiên Dĩ Tử2019-11-13 00:23
 • #2028: Chôn vùi canh năm2019-11-13 00:23
 • #2029: Đăng Thiên Lộ2019-11-13 00:23
 • #2030: Giết áo nghĩa2019-11-13 00:24
 • #2031: Tứ Hoàng2019-11-13 00:24
 • #2032: Thiên hải lật đổ2019-11-13 00:24
 • #2033: Ma Hoàng canh năm2019-11-13 00:24
 • #2034: Thí Thiên Chiến Thần2019-11-13 00:24
 • #2035: Quỷ bí bình tĩnh2019-11-13 00:24
 • #2036: Hoàng tộc2019-11-13 00:24
 • #2037: Tế hiến áo nghĩa2019-11-13 00:25
 • #2038: Điên truyền! Vĩnh Hằng! Canh năm2019-11-13 00:25
 • #2039: Thiên Vũ thất trọng thiên2019-11-13 00:25
 • #2040: Cửu Ngục Vương2019-11-13 00:25
 • #2041: Tần Mệnh bị bắt2019-11-13 00:25
 • #2042: Huyễn Độc Thú2019-11-13 00:25
 • #2043: Giận chiến canh năm2019-11-13 00:25
 • #2044: Bạo tẩu2019-11-13 00:26
 • #2045: Long Chiến Hạo Hải2019-11-13 00:26
 • #2046: Tử cục 12019-11-13 00:26
 • #2047: Tử cục 22019-11-13 00:26
 • #2048: Đế quốc phong vân canh năm2019-11-13 00:26
 • #2049: Tiên Linh thiết lao2019-11-13 00:26
 • #2050: Lấy máu trả máu 12019-11-13 00:26
 • #2051: Lấy máu trả máu 22019-11-13 00:26
 • #2052: Chất vấn2019-11-13 00:27
 • #2053: Bạo kích canh năm2019-11-13 00:27
 • #2054: Kêu rên2019-11-13 00:27
 • #2055: Thanh lệ2019-11-13 00:27
 • #2056: Tử Dương Huyễn Độc Thảo2019-11-13 00:27
 • #2057: Huyễn Độc Thú2019-11-13 00:27
 • #2058: Oanh động canh năm2019-11-13 00:27
 • #2059: Đêm trước2019-11-13 00:28
 • #2060: Mục tiêu, Hoàng Thiên Chi Thành2019-11-13 00:28
 • #2061: Hết sức căng thẳng2019-11-13 00:28
 • #2062: Thiên Tháp2019-11-13 00:28
 • #2063: Dạ Ma Thiên Tôn canh năm2019-11-13 00:28
 • #2064: Đế quốc phản kích2019-11-13 00:28
 • #2065: Sinh mệnh lực lượng2019-11-13 00:28
 • #2066: Đại Ẩn Hoạn, thế gia trầm mặc2019-11-13 00:29
 • #2067: Bi ca2019-11-13 00:29
 • #2068: Đồ Đao2019-11-13 00:29
 • #2069: Cứu vớt Cửu Ngục Vương2019-11-13 00:29
 • #2070: Nhất nướng2019-11-13 00:29
 • #2071: Sụp đổ Huyễn Độc Thú2019-11-13 00:29
 • #2072: Đảo cái động2019-11-13 00:30
 • #2073: Mưu đồ Thú Vực2019-11-13 00:30
 • #2074: Hải Đồ2019-11-13 00:30
 • #2075: Vô Tướng đảo2019-11-13 00:30
 • #2076: Nhân Quả Thiên Môn Sơn2019-11-13 00:30
 • #2077: Bồi tiếp thế giới tàn lụi2019-11-13 00:30
 • #2078: Yêu Nữ kế vị, tam vấn Hỏa Tông2019-11-13 00:30
 • #2079: Âm dương ngọc2019-11-13 00:31
 • #2080: Tinh Giới Tiên Thạch bí mật2019-11-13 00:31
 • #2081: Hoành vĩ lam đồ2019-11-13 00:31
 • #2082: Bách luyện hành động2019-11-13 00:31
 • #2083: Ôm ngươi2019-11-13 00:31
 • #2084: Đại mạc2019-11-13 00:31
 • #2085: Loạn võ chiến kỷ chi Lôi Đình xuất kích2019-11-13 00:31
 • #2086: Loạn võ chiến kỷ màu máu sơn hà2019-11-13 00:32
 • #2087: Loạn võ chiến kỷ chi Vạn Tuế Sơn2019-11-13 00:32
 • #2088: Tần Lam2019-11-13 00:32
 • #2089: Đào hố2019-11-13 00:32
 • #2090: Dụ hoặc2019-11-13 00:32
 • #2091: Kinh hồn2019-11-13 00:32
 • #2092: Giết Cùng Kỳ2019-11-13 00:33
 • #2093: Đại Hỗn Độn Vực2019-11-13 00:33
 • #2094: Phàn Dương quyết tâm2019-11-13 00:33
 • #2095: Thiên tài tụ tập2019-11-13 00:33
 • #2096: Tiên Vương chiến trụ chủ nhân2019-11-13 00:33
 • #2097: Nơi này có thiên cực các2019-11-13 00:33
 • #2098: Tần Mệnh?2019-11-13 00:33
 • #2099: Sinh Tử Lệnh2019-11-13 00:34
 • #2100: Loạn võ chiến kỷ chi rục rịch2019-11-13 00:34
 • #2101: Loạn võ chiến kỷ chi không thể tha thứ2019-11-13 00:34
 • #2102: Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật2019-11-13 00:34
 • #2103: Đi săn2019-11-13 00:34
 • #2104: Tế Linh, Mộ Dung Thiên Tư2019-11-13 00:34
 • #2105: Tam đại Thiên Kiêu2019-11-13 00:34
 • #2106: Thẳng tiến không lùi2019-11-13 00:35
 • #2107: Dẫn bạo, giật mình chi uy2019-11-13 00:35
 • #2108: Đại chiến sôi trào2019-11-13 00:35
 • #2109: Kịch biến2019-11-13 00:35
 • #2110: Rung động, chiến lôi điệp2019-11-13 00:35
 • #2111: Tứ phương Cự Bá2019-11-13 00:36
 • #2112: Vạn năm về sau triệu hoán2019-11-13 00:36
 • #2113: Tu La sát phạt2019-11-13 00:36
 • #2114: Thái Sơ Nguyên Dịch2019-11-13 00:36
 • #2115: Thủy Nguyên châu canh năm2019-11-13 00:36
 • #2116: Phát điên, lại là ngươi2019-11-13 00:36
 • #2117: Kịch liệt truy đuổi2019-11-13 00:37
 • #2118: Vương Đạo sát tràng2019-11-13 00:37
 • #2119: Bá thế2019-11-13 00:37
 • #2120: Tần Mệnh đáng chết thời điểm canh năm2019-11-13 00:37
 • #2121: Chiến Trường Hồng Hoang chiến tích báo cáo2019-11-13 00:37
 • #2122: Mình tìm mụ mụ2019-11-13 00:37
 • #2123: Thương cảm người2019-11-13 00:38
 • #2124: Thiệu Dương Điện2019-11-13 00:38
 • #2125: Ai là Vị Ương thiên nữ canh năm2019-11-13 00:38
 • #2126: Nguyền rủa áo nghĩa2019-11-13 00:38
 • #2127: Hồng Hoang vùng đất ngập nước2019-11-13 00:38
 • #2128: Tìm đường chết 12019-11-13 00:39
 • #2129: Tìm đường chết 22019-11-13 00:39
 • #2130: Chơi lớn canh năm2019-11-13 00:39
 • #2131: Loạn loạn loạn2019-11-13 00:39
 • #2132: Đại Chấn Động2019-11-13 00:39
 • #2133: Khổ cực2019-11-13 00:39
 • #2134: Việc này không để yên2019-11-13 00:39
 • #2135: Thật là đúng dịp, lại gặp mặt canh năm2019-11-13 00:40
 • #2136: Tang Chung2019-11-13 00:40
 • #2137: Rung động một khắc2019-11-13 00:40
 • #2138: Hồng Hoang Pháp Lệnh, hạn chế Tần Mệnh2019-11-13 00:40
 • #2139: Tu La U Minh2019-11-13 00:40
 • #2140: Đạm Thai Minh Kính canh năm2019-11-13 00:40
 • #2141: Giao dịch2019-11-13 00:41
 • #2142: Bát trọng cửa2019-11-13 00:41
 • #2143: Minh Vương gầm thét, Hồng Hoang đại bạo động2019-11-13 00:41
 • #2144: Có người ăn cướp, làm hắn2019-11-13 00:41
 • #2145: Bất Tử Minh Phượng canh năm2019-11-13 00:41
 • #2146: Đại Hỗn Độn Vực giao dịch2019-11-13 00:41
 • #2147: Đường lui2019-11-13 00:41
 • #2148: Phong hoàng2019-11-13 00:41
 • #2149: Loạn võ chiến kỷ chi Ma Vực kịch biến2019-11-13 00:42
 • #2150: Loạn võ chiến kỷ chi tiến thối lưỡng nan2019-11-13 00:42
 • #2151: Loạn võ chiến kỷ tổn thương vong thảm trọng sáu càng2019-11-13 00:42
 • #2152: Thợ săn cùng con mồi2019-11-13 00:42
 • #2153: Phát sáng phát nhiệt2019-11-13 00:42
 • #2154: Dính bẫy2019-11-13 00:43
 • #2155: Trong các ngươi mà tính2019-11-13 00:43
 • #2156: Ngươi chơi lớn canh năm2019-11-13 00:43
 • #2157: Bạch Hổ sát uy2019-11-13 00:43
 • #2158: Bất diệt Minh Hỏa2019-11-13 00:43
 • #2159: Vĩnh trấn U Minh2019-11-13 00:43
 • #2160: Lại tới một cái2019-11-13 00:43
 • #2161: Lại thấy ánh mặt trời canh năm2019-11-13 00:44
 • #2162: Đuổi theo đuổi theo đuổi theo2019-11-13 00:44
 • #2163: Các ngươi muốn tìm ta nói chuyện?2019-11-13 00:44
 • #2164: Chơi xỏ lá a2019-11-13 00:44
 • #2165: Kẻ cầm đầu2019-11-13 00:44
 • #2166: Cẩn thận! Có trá! Canh năm2019-11-13 00:44
 • #2167: Ai hố ai2019-11-13 00:44
 • #2168: Ai là U Minh Chi Chủ 12019-11-13 00:45
 • #2169: Ai là U Minh Chi Chủ 22019-11-13 00:45
 • #2170: Chết qua một lần2019-11-13 00:45
 • #2171: Xảy ra bất thường bạo động canh năm2019-11-13 00:45
 • #2172: Lấy kỳ nhân chi đạo 12019-11-13 00:45
 • #2173: Lấy kỳ nhân chi đạo 22019-11-13 00:45
 • #2174: Lấy kỳ nhân chi đạo 32019-11-13 00:45
 • #2175: Lấy kỳ nhân chi đạo 42019-11-13 00:46
 • #2176: Lấy kỳ nhân chi đạo 5 canh năm2019-11-13 00:46
 • #2177: Triều dâng 12019-11-13 00:46
 • #2178: Triều dâng 22019-11-13 00:46
 • #2179: Sinh và Tử 12019-11-13 00:47
 • #2180: Sinh và Tử 22019-11-13 00:47
 • #2181: Tập kích canh năm2019-11-13 00:47
 • #2182: Cuồng loạn2019-11-13 00:47
 • #2183: Nhất chiến kinh thiên2019-11-13 00:47
 • #2184: Huyết Chú thống khổ 12019-11-13 00:47
 • #2185: Huyết Chú thống khổ 22019-11-13 00:47
 • #2186: Chú chi nguyên canh năm2019-11-13 00:48
 • #2187: Lôi Đình cổ cửa2019-11-13 00:48
 • #2188: Ngươi được theo ta đi2019-11-13 00:48
 • #2189: Vạn thú Chú Ấn2019-11-13 00:48
 • #2190: Vĩnh Hằng Vương Đạo2019-11-13 00:48
 • #2191: Già phật canh năm2019-11-13 00:48
 • #2192: Phật chói lóa U Minh 12019-11-13 00:49
 • #2193: Phật chói lóa U Minh 22019-11-13 00:49
 • #2194: Tín ngưỡng2019-11-13 00:49
 • #2195: Chặt đứt nguyền rủa2019-11-13 00:49
 • #2196: Vương Tọa chi tranh canh năm2019-11-13 00:49
 • #2197: Thiên vị2019-11-13 00:49
 • #2198: Trùng kích bát trọng thiên2019-11-13 00:49
 • #2199: Bách Lý Sơn Hà, máu vẽ giết chú 12019-11-13 00:50
 • #2200: Bách Lý Sơn Hà, máu vẽ giết chú 22019-11-13 00:50
 • #2201: Tìm đường chết a canh năm2019-11-13 00:50
 • #2202: Tiểu Bạch Tước2019-11-13 00:50
 • #2203: Yêu Hoàng2019-11-13 00:50
 • #2204: Bí mật2019-11-13 00:50
 • #2205: Gậy ông đập lưng ông 12019-11-13 00:51
 • #2206: Gậy ông đập lưng ông 22019-11-13 00:51
 • #2207: Gậy ông đập lưng ông 32019-11-13 00:51
 • #2208: Cung Dật Phong, vĩnh biệt2019-11-13 00:51
 • #2209: Giác tỉnh, Phong Thiên Tà Long Trụ2019-11-13 00:51
 • #2210: Huyết chiến như ca2019-11-13 00:52
 • #2211: Huyết chiến như ca 22019-11-13 00:52
 • #2212: Huyết chiến như ca 32019-11-13 00:52
 • #2213: Huyết chiến như ca 42019-11-13 00:52
 • #2214: Quy củ 12019-11-13 00:52
 • #2215: Quy củ 22019-11-13 00:52
 • #2216: Đại Thủ Hộ Chi Thuật2019-11-13 00:52
 • #2217: Bạo kích2019-11-13 00:53
 • #2218: Đại Hỗn Độn Vực chế tài2019-11-13 00:53
 • #2219: Toàn quân bị diệt2019-11-13 00:53
 • #2220: Thiên hạ ánh mắt, tề tụ Chiến Trường Hồng Hoang2019-11-13 00:53
 • #2221: Cường địch2019-11-13 00:53
 • #2222: Phong khởi vân dũng2019-11-13 00:53
 • #2223: Nghe tin bất ngờ2019-11-13 00:53
 • #2224: Tân Ước2019-11-13 00:54
 • #2225: Giáng lâm! Gặp gỡ!2019-11-13 00:54
 • #2226: Đến từ Thiên Đình thời đại khách nhân 12019-11-13 00:54
 • #2227: Đến từ Thiên Đình thời đại khách nhân 22019-11-13 00:54
 • #2228: Đến từ Thiên Đình thời đại khách nhân 32019-11-13 00:54
 • #2229: Lực lượng thần bí2019-11-13 00:54
 • #2230: Hắc ám rãnh biển2019-11-13 00:54
 • #2231: Hồi hộp2019-11-13 00:55
 • #2232: Thanh Hoàng2019-11-13 00:55
 • #2233: Săn giết2019-11-13 00:55
 • #2234: Rung động! Phản kích!2019-11-13 00:55
 • #2235: Mưu động2019-11-13 00:55
 • #2236: Hoàng tộc ngạo khí2019-11-13 00:55
 • #2237: Hoàng tộc phản kích2019-11-13 00:55
 • #2238: Tơ tình2019-11-13 00:56
 • #2239: Ta suy nghĩ nhiều. . . Ta suy nghĩ nhiều. . .2019-11-13 00:56
 • #2240: Thẳng thắn2019-11-13 00:56
 • #2241: Ta, cứu thế đến2019-11-13 00:56
 • #2242: Diệu chiêu2019-11-13 00:56
 • #2243: Cảnh cáo2019-11-13 00:56
 • #2244: Tao ngộ chiến 12019-11-13 00:56
 • #2245: Tao ngộ chiến 22019-11-13 00:56
 • #2246: Tao ngộ chiến 32019-11-13 00:57
 • #2247: Tu La sát phạt, Đông Hoàng đổi chủ2019-11-13 00:57
 • #2248: Thời không vết nứt2019-11-13 00:57
 • #2249: Bẫy rập! Bẫy rập!2019-11-13 00:57
 • #2250: Cử chỉ vô tâm2019-11-13 00:57
 • #2251: Phật Quang Phổ Chiếu2019-11-13 00:57
 • #2252: Sự kiện thần bí2019-11-13 00:57
 • #2253: Giáng lâm2019-11-13 00:58
 • #2254: Tần Mệnh sau lưng lực lượng2019-11-13 00:58
 • #2255: Dã tâm bừng bừng2019-11-13 00:58
 • #2256: Kinh phong mật vũ2019-11-13 00:58
 • #2257: Tề tụ Tinh Linh Hải2019-11-13 00:58
 • #2258: Thuẫn Giáp cùng Trọng Quyền2019-11-13 00:58
 • #2259: Dung luyện Long Đảo2019-11-13 00:58
 • #2260: Huynh đệ của ta2019-11-13 00:59
 • #2261: Luyện Ngục? Luyện Ngục!2019-11-13 00:59
 • #2262: Dung hợp2019-11-13 00:59
 • #2263: Minh Phượng tìm nơi nương tựa2019-11-13 00:59
 • #2264: Ý thức nguy cơ2019-11-13 00:59
 • #2265: Thánh Nho Điện, lưu vong người 12019-11-13 00:59
 • #2266: Thánh Nho Điện, lưu vong người 22019-11-13 00:59
 • #2267: Thánh Nho Điện, lưu vong người 32019-11-13 01:00
 • #2268: Hảo hữu2019-11-13 01:00
 • #2269: Hoang đường2019-11-13 01:00
 • #2270: Cứng rắn chiêu2019-11-13 01:00
 • #2271: Phượng Cửu Ca2019-11-13 01:00
 • #2272: Hồ đồ2019-11-13 01:00
 • #2273: Thiên Thư Chí Tôn2019-11-13 01:00
 • #2274: Kiếp Thiên Giáo2019-11-13 01:01
 • #2275: Thủy Mạn Thiên Thần Đảo2019-11-13 01:01
 • #2276: Làm cho người rung động chiến đấu2019-11-13 01:01
 • #2277: Đào Tổ Địa2019-11-13 01:01
 • #2278: Hoàng tộc công phòng chiến2019-11-13 01:01
 • #2279: Chuyển thần đảo2019-11-13 01:02
 • #2280: Giận đụng Bát Hoang Đảo2019-11-13 01:02
 • #2281: Tĩnh2019-11-13 01:02
 • #2282: Điên cuồng! Chấn kinh thiên hạ! Sáu càng2019-11-13 01:02
 • #2283: Bốn hồ Linh Nguyên2019-11-13 01:02
 • #2284: Tiếp tục chiến tranh2019-11-13 01:02
 • #2285: Lời đồn phong ba2019-11-13 01:02
 • #2286: Phượng Cửu Ca bái sư2019-11-13 01:03
 • #2287: Tọa trấn Linh Quang Đảo2019-11-13 01:03
 • #2288: Thiếu Hoàng2019-11-13 01:03
 • #2289: Một năm làm hạn định2019-11-13 01:03
 • #2290: Tạm biệt2019-11-13 01:03
 • #2291: Khắp thế gian đều kinh ngạc2019-11-13 01:03
 • #2292: Các tộc quyết nghị, tiến Thiên Đình2019-11-13 01:03
 • #2293: Vô Tướng đảo, trọng chưởng thương sinh bút2019-11-13 01:04
 • #2294: Biên Hoang sự kiện2019-11-13 01:04
 • #2295: Dư uy vẫn còn2019-11-13 01:04
 • #2296: Loạn cùng nhau2019-11-13 01:04
 • #2297: Kim Bằng nguy cơ2019-11-13 01:04
 • #2298: Sinh tử tồn vong2019-11-13 01:04
 • #2299: Dã man xâm lược2019-11-13 01:05
 • #2300: Trấn Thủ giả, Thiên Vương Điện2019-11-13 01:05
 • #2301: Đã lâu không gặp2019-11-13 01:05
 • #2302: Trở lại Thanh Vân2019-11-13 01:05
 • #2303: Cảm tạ ngươi, đã từng ta2019-11-13 01:05
 • #2304: Ly biệt2019-11-13 01:05
 • #2305: Người yêu2019-11-13 01:06
 • #2306: Truyền kỳ, Thiết Sơn Hà2019-11-13 01:06
 • #2307: Chúng ta không phải vĩ nhân2019-11-13 01:06
 • #2308: Thiên Đạo chiến đội2019-11-13 01:06
 • #2309: Trời xanh a2019-11-13 01:06
 • #2310: Thiên Đình! Thiên Đình! 12019-11-13 01:06
 • #2311: Thiên Đình! Thiên Đình! 22019-11-13 01:06
 • #2312: Thánh Linh Vực2019-11-13 01:07
 • #2313: Thái độ2019-11-13 01:07
 • #2314: Kịch biến mới bắt đầu2019-11-13 01:07
 • #2315: Tập kích bất ngờ Tu La Điện2019-11-13 01:07
 • #2316: Lửa giận2019-11-13 01:07
 • #2317: Thiên Nhân tộc2019-11-13 01:07
 • #2318: Tàn tiên2019-11-13 01:07
 • #2319: Quang Minh Thánh Hoàng uy hiếp2019-11-13 01:08
 • #2320: Hối hận2019-11-13 01:08
 • #2321: Tàn khốc! Đây không phải thỉnh cầu!2019-11-13 01:08
 • #2322: Vạn Cổ Lôi Trì2019-11-13 01:08
 • #2323: Làm một kiện Lôi Đình Chiến Y2019-11-13 01:08
 • #2324: Quang Minh Thánh Hoàng2019-11-13 01:08
 • #2325: Trở lại Tu La Điện2019-11-13 01:08
 • #2326: Hỏa Viêm Chi Hồ2019-11-13 01:09
 • #2327: U Minh2019-11-13 01:09
 • #2328: Tàn khốc mệnh đồ2019-11-13 01:09
 • #2329: Thành viên mới2019-11-13 01:09
 • #2330: Bộc phát2019-11-13 01:09
 • #2331: Băng Lệ 12019-11-13 01:09
 • #2332: Băng Lệ 22019-11-13 01:09
 • #2333: Băng Lệ 32019-11-13 01:10
 • #2334: Đại loạn Tu La Sơn Mạch2019-11-13 01:10
 • #2335: Thiên băng địa liệt2019-11-13 01:10
 • #2336: Tan nát tâm can2019-11-13 01:10
 • #2337: Thẩm Phán Liêm Đao2019-11-13 01:10
 • #2338: Tu La canh năm2019-11-13 01:10
 • #2339: Thiên Cương Chiến Tộc2019-11-13 01:10
 • #2340: Nóng nảy2019-11-13 01:11
 • #2341: Minh hữu2019-11-13 01:11
 • #2342: Trăm vạn tụ tập2019-11-13 01:11
 • #2343: Cuối cùng thuế biến2019-11-13 01:11
 • #2344: Cổ quái2019-11-13 01:11
 • #2345: Thiên Tuyệt Luyện Cốt Trận2019-11-13 01:11
 • #2346: Luyện binh2019-11-13 01:11
 • #2347: Thức tỉnh2019-11-13 01:12
 • #2348: Phá Trận! Nguy cơ!2019-11-13 01:12
 • #2349: Bạo tẩu! Nghìn cân treo sợi tóc!2019-11-13 01:12
 • #2350: Bạo tẩu! Kinh hồn một khắc!2019-11-13 01:12
 • #2351: Bạo tẩu! Sinh tử tranh giành!2019-11-13 01:12
 • #2352: Bạo tẩu! Minh Vực Thiên Hoa! Canh năm2019-11-13 01:12
 • #2353: Còn có cơ hội2019-11-13 01:12
 • #2354: Bất đắc dĩ2019-11-13 01:13
 • #2355: Nguyền rủa2019-11-13 01:13
 • #2356: Đóng băng Linh Hồn2019-11-13 01:13
 • #2357: Lựa chọn cuối cùng2019-11-13 01:13
 • #2358: Kịch biến2019-11-13 01:13
 • #2359: Vào ở Tu La Điện2019-11-13 01:13
 • #2360: Kinh phong mật vũ2019-11-13 01:14
 • #2361: Loạn thế thánh địa, Tử Vi Thiên Đình2019-11-13 01:14
 • #2362: Phù hộ thương sinh2019-11-13 01:14
 • #2363: Thiên Nhân2019-11-13 01:14
 • #2364: Long Đảo quỷ bí sự kiện2019-11-13 01:14
 • #2365: Long Đảo quỷ bí sự kiện 22019-11-13 01:14
 • #2366: Long Tộc hành động2019-11-13 01:15
 • #2367: Thần bí nữ ảnh2019-11-13 01:15
 • #2368: Cuồng nhân cuồng tưởng2019-11-13 01:15
 • #2369: Tân hoàng dâng tặng lễ vật2019-11-13 01:15
 • #2370: Chúng vương chi mộ2019-11-13 01:15
 • #2371: Ta gọi Lục Nghiêu2019-11-13 01:15
 • #2372: Đế Anh? Số mệnh gặp nhau2019-11-13 01:16
 • #2373: Thủ Vọng Hải Ngạn2019-11-13 01:16
 • #2374: Phong Chi Linh2019-11-13 01:16
 • #2375: Lôi Đình bạo kích2019-11-13 01:16
 • #2376: Chúng vương, chúng ta trở về2019-11-13 01:16
 • #2377: Vương Đạo sự phó thác2019-11-13 01:16
 • #2378: Ta tới khiêng2019-11-13 01:16
 • #2379: Vạn chúng chú mục, Lôi đạo sát tràng2019-11-13 01:17
 • #2380: Đế Anh! Đế Anh!2019-11-13 01:17
 • #2381: Nữ ảnh lại hiện ra2019-11-13 01:17
 • #2382: Tru Sát Lệnh2019-11-13 01:17
 • #2383: Đỉnh phong chi chiến2019-11-13 01:17
 • #2384: Thiên Đạo! Vương Đạo!2019-11-13 01:17
 • #2385: Vương đạo rung động, Quỷ Linh Đạo2019-11-13 01:17
 • #2386: Hồng Hoang Chiến Thể2019-11-13 01:18
 • #2387: Tư thái canh năm2019-11-13 01:18
 • #2388: Thu hoạch ngoài ý muốn2019-11-13 01:18
 • #2389: Tư Không Nguyên Đạo2019-11-13 01:18
 • #2390: Riêng phần mình bình yên2019-11-13 01:18
 • #2391: Ngươi là ta2019-11-13 01:18
 • #2392: Tinh Linh đảo sáu ngày tai ương2019-11-13 01:19
 • #2393: Quang Minh Thánh Hoàng dã tâm2019-11-13 01:19
 • #2394: Nguy hiểm2019-11-13 01:19
 • #2395: Điên cuồng kế hoạch2019-11-13 01:19
 • #2396: Hư Vô Chi Địa2019-11-13 01:19
 • #2397: Khấu biệt! Quyết liệt!2019-11-13 01:19
 • #2398: Ngẫu nhiên gặp! Duyên phận!2019-11-13 01:19
 • #2399: Trấn áp Quang Minh áo nghĩa2019-11-13 01:20
 • #2400: Chấn động hư vô2019-11-13 01:20
 • #2401: Lại về Hỗn Độn Vực2019-11-13 01:20
 • #2402: Phù hộ Loạn Võ2019-11-13 01:20
 • #2403: Không thẹn với lương tâm2019-11-13 01:20
 • #2404: U Minh tái hiện2019-11-13 01:20
 • #2405: Tranh chấp2019-11-13 01:21
 • #2406: Lùng bắt Tần Mệnh 12019-11-13 01:21
 • #2407: Lùng bắt Tần Mệnh 22019-11-13 01:21
 • #2408: U Minh Bất Tử tộc2019-11-13 01:21
 • #2409: Hoàng Tuyền! Hoàng Tuyền!2019-11-13 01:21
 • #2410: Bất tử Hồng Liên2019-11-13 01:21
 • #2411: Trước giờ2019-11-13 01:22
 • #2412: Sinh tử tranh giành chi ngàn dặm tập kích bất ngờ2019-11-13 01:22
 • #2413: Sinh tử tranh giành chi toàn diện nghênh chiến2019-11-13 01:22
 • #2414: Sinh tử tranh giành chi Bàn Vũ Tiên Tôn2019-11-13 01:22
 • #2415: Sinh tử tranh giành chi Nguyên Thủy Chi Môn2019-11-13 01:22
 • #2416: Sinh tử tranh giành chi Hồng Mông chi lực2019-11-13 01:22
 • #2417: Sinh tử tranh giành chi nghìn cân treo sợi tóc2019-11-13 01:22
 • #2418: Sinh tử tranh giành chi luân hồi thẩm phán2019-11-13 01:23
 • #2419: Sinh tử tranh giành chi toàn diện phản kích tám càng2019-11-13 01:23
 • #2420: Đại hỗn chiến2019-11-13 01:23
 • #2421: Thiên viêm chiến vực2019-11-13 01:23
 • #2422: Một kiếm đoạn hầu2019-11-13 01:23
 • #2423: Loạn chiến không ngớt2019-11-13 01:23
 • #2424: Phá Trận canh năm2019-11-13 01:23
 • #2425: Hoàng tộc bại lui2019-11-13 01:24
 • #2426: Luân Hồi Chi Lực2019-11-13 01:24
 • #2427: Hồng Mông2019-11-13 01:24
 • #2428: Giao ra Luân Hồi Bàn2019-11-13 01:24
 • #2429: Đại Liên Hợp2019-11-13 01:24
 • #2430: Chuyển biến xấu2019-11-13 01:24
 • #2431: Vô Tướng đảo2019-11-13 01:24
 • #2432: Nhân quả Đạo Tôn canh năm2019-11-13 01:25
 • #2433: Một tia hi vọng2019-11-13 01:25
 • #2434: Ta mệnh từ ta không do trời2019-11-13 01:25
 • #2435: Cái thế giới này cần thần2019-11-13 01:25
 • #2436: Hoàn mỹ kết cục2019-11-13 01:25
 • #2437: Cổ Mạc đảo! Cự Linh bộ lạc!2019-11-13 01:25
 • #2438: Hồng Liên Thiệu Gia2019-11-13 01:25
 • #2439: Trời sinh chiến sĩ2019-11-13 01:26
 • #2440: Mời vào U Minh2019-11-13 01:26
 • #2441: Vĩnh Dạ chi chủ2019-11-13 01:26
 • #2442: Hắc Ma tộc2019-11-13 01:26
 • #2443: Cấm thuật2019-11-13 01:26
 • #2444: Mưu đồ bí mật2019-11-13 01:27
 • #2445: Ẩn Sát2019-11-13 01:27
 • #2446: Tần Mệnh canh năm2019-11-13 01:27
 • #2447: Khủng hoảng2019-11-13 01:27
 • #2448: Cuồng nhân2019-11-13 01:27
 • #2449: Ngươi ngược lại là đến a2019-11-13 01:27
 • #2450: Diệu kế2019-11-13 01:28
 • #2451: Khu Hổ Thôn Lang canh năm2019-11-13 01:28
 • #2452: Lưu vong hư không 12019-11-13 01:28
 • #2453: Lưu vong hư không 22019-11-13 01:28
 • #2454: Lưu vong hư không 32019-11-13 01:28
 • #2455: Từ nơi sâu xa2019-11-13 01:28
 • #2456: Nguy hiểm quyết nghị canh năm2019-11-13 01:28
 • #2457: Nổi giận2019-11-13 01:29
 • #2458: Xông vào thời không2019-11-13 01:29
 • #2459: Tiên Vũ chi lực2019-11-13 01:29
 • #2460: Trời u ám2019-11-13 01:29
 • #2461: Nguy hiểm lễ vật canh năm2019-11-13 01:29
 • #2462: Trở về từ cõi chết2019-11-13 01:29
 • #2463: Vây công Tu La Điện2019-11-13 01:30
 • #2464: Thánh Linh Vực phản kích2019-11-13 01:30
 • #2465: Không an phận tâm2019-11-13 01:30
 • #2466: Chỉ phía xa phía tây canh năm2019-11-13 01:30
 • #2467: Nam hài nhi2019-11-13 01:30
 • #2468: Các ngươi trúng kế2019-11-13 01:30
 • #2469: Chiến tranh tiếp tục2019-11-13 01:30
 • #2470: Hố chết ngươi 12019-11-13 01:30
 • #2471: Hố chết ngươi 2 canh năm2019-11-13 01:31
 • #2472: Chặn đường Thánh Linh Vực2019-11-13 01:31
 • #2473: Nhục ta song thân người2019-11-13 01:31
 • #2474: Vĩnh trấn U Minh2019-11-13 01:31
 • #2475: Không sợ hãi2019-11-13 01:31
 • #2476: Cay độc2019-11-13 01:31
 • #2477: Vạn Linh Thiên Bằng2019-11-13 01:31
 • #2478: Liền là như thế bá khí 12019-11-13 01:32
 • #2479: Liền là như thế bá khí 22019-11-13 01:32
 • #2480: Sinh tử lo lắng2019-11-13 01:32
 • #2481: Thiên Đế thân thể, thiên tai mới bắt đầu2019-11-13 01:32
 • #2482: Một vệt sát niệm2019-11-13 01:32
 • #2483: Kịch Độc áo nghĩa2019-11-13 01:32
 • #2484: Nữ tử thần bí lại hiện ra2019-11-13 01:32
 • #2485: Ngẫu nhiên gặp2019-11-13 01:33
 • #2486: Có người thu bọn hắn2019-11-13 01:33
 • #2487: Đại loạn Chân Linh2019-11-13 01:33
 • #2488: Hỉ nộ vô thường2019-11-13 01:33
 • #2489: Thái Hư Mê Sào2019-11-13 01:33
 • #2490: Tử vong bí mật2019-11-13 01:33
 • #2491: Căm giận ngút trời2019-11-13 01:34
 • #2492: Kinh hồn đánh một trận sáu càng2019-11-13 01:34
 • #2493: Tử vong tuyệt sát2019-11-13 01:34
 • #2494: Sinh sinh tử tử2019-11-13 01:34
 • #2495: Kiếm chỉ Phần Thiên2019-11-13 01:34
 • #2496: Hắc ám xâm nhập 12019-11-13 01:35
 • #2497: Hắc ám xâm nhập 22019-11-13 01:35
 • #2498: Hắc ám xâm nhập 32019-11-13 01:35
 • #2499: Hắc ám xâm nhập 42019-11-13 01:35
 • #2500: Hắc ám xâm nhập 52019-11-13 01:35
 • #2501: Ẩn tình2019-11-13 01:35
 • #2502: Thay đổi thiên đạo người thừa kế (1)2019-11-13 01:35
 • #2503: Thay đổi thiên đạo người thừa kế (2)2019-11-13 01:36
 • #2504: Thái Hư cổ thạch2019-11-13 01:36
 • #2505: Thật thật giả giả2019-11-13 01:36
 • #2506: Kiếp Thiên Giáo thiện ý2019-11-13 01:36
 • #2507: Tư thái2019-11-13 01:36
 • #2508: Đạo Tôn cảnh cáo2019-11-13 01:36
 • #2509: Tuế nguyệt tĩnh mỹ2019-11-13 01:36
 • #2510: Hắn xuất hiện2019-11-13 01:37
 • #2511: Mục tiêu Thánh Linh Vực 12019-11-13 01:37
 • #2512: Mục tiêu Thánh Linh Vực 22019-11-13 01:37
 • #2513: Mục tiêu Thánh Linh Vực 32019-11-13 01:37
 • #2514: Mục tiêu Thánh Linh Vực 42019-11-13 01:37
 • #2515: Mục tiêu Thánh Linh Vực 52019-11-13 01:37
 • #2516: Hư không chiến trường2019-11-13 01:38
 • #2517: Rùng mình2019-11-13 01:38
 • #2518: Phẫn uất2019-11-13 01:38
 • #2519: Tang Chung2019-11-13 01:38
 • #2520: Tang Chung 22019-11-13 01:38
 • #2521: Lực lượng thần bí2019-11-13 01:38
 • #2522: Uy hiếp2019-11-13 01:39
 • #2523: Tàn Tiên2019-11-13 01:39
 • #2524: Bí mật bố cục2019-11-13 01:39
 • #2525: Đại di dời2019-11-13 01:39
 • #2526: Phóng điểm huyết2019-11-13 01:39
 • #2527: Vạn cổ kịch biến chi đại nguy cơ2019-11-13 01:40
 • #2528: Vạn cổ kịch biến cực lớn phá diệt2019-11-13 01:40
 • #2529: Vạn cổ kịch biến cực lớn đưa tặng 12019-11-13 01:40
 • #2530: Vạn cổ kịch biến cực lớn đưa tặng 22019-11-13 01:40
 • #2531: Vạn cổ kịch biến chi Nghịch Loạn Thiên Bi2019-11-13 01:40
 • #2532: Ta, ta, đều là ta2019-11-13 01:40
 • #2533: Đặc sắc xuất hiện2019-11-13 01:41
 • #2534: Trật tự sụp đổ2019-11-13 01:41
 • #2535: Đi săn Bạch Viêm Yêu Hoàng 12019-11-13 01:41
 • #2536: Đi săn Bạch Viêm Yêu Hoàng 22019-11-13 01:42
 • #2537: Đi săn Bạch Viêm Yêu Hoàng 32019-11-13 01:42
 • #2538: Đi săn Bạch Viêm Yêu Hoàng 42019-11-13 01:42
 • #2539: Đi săn Bạch Viêm Yêu Hoàng 52019-11-13 01:42
 • #2540: Chém!2019-11-13 01:42
 • #2541: Một mạng đổi một mạng2019-11-13 01:42
 • #2542: Thứ hai mục tiêu2019-11-13 01:43
 • #2543: Chớp mắt vạn năm, nhìn xuyên thời không2019-11-13 01:43
 • #2544: Lượng Thiên Xích2019-11-13 01:43
 • #2545: Thượng Cổ đệ nhất trọng khí 12019-11-13 01:43
 • #2546: Thượng Cổ đệ nhất trọng khí 22019-11-13 01:43
 • #2547: Đạo Tôn nhắc nhở2019-11-13 01:43
 • #2548: Ác độc, mà tính ra Phượng Cửu Ca 12019-11-13 01:44
 • #2549: Ác độc, mà tính ra Phượng Cửu Ca 22019-11-13 01:44
 • #2550: Ác độc, mà tính ra Phượng Cửu Ca 32019-11-13 01:44
 • #2551: Không hầu hạ2019-11-13 01:44
 • #2552: Thiên Nguyên Tiên Linh2019-11-13 01:44
 • #2553: Khí vận a khí vận 12019-11-13 01:45
 • #2554: Khí vận a khí vận 22019-11-13 01:45
 • #2555: Khí vận a khí vận 32019-11-13 01:45
 • #2556: Khí vận a khí vận 42019-11-13 01:45
 • #2557: Mưu đồ bí mật2019-11-13 01:45
 • #2558: Cường giả vi tôn2019-11-13 01:45
 • #2559: Cường giả vi tôn 22019-11-13 01:45
 • #2560: Còn nhớ một năm ước hẹn2019-11-13 01:46
 • #2561: Ước chiến Vọng Thiên Kiều2019-11-13 01:46
 • #2562: Gió mạnh lên 12019-11-13 01:46
 • #2563: Gió mạnh lên 22019-11-13 01:46
 • #2564: Gió mạnh lên 32019-11-13 01:46
 • #2565: Mục tiêu, Xích Phượng Luyện vực2019-11-13 01:46
 • #2566: Kinh hồn2019-11-13 01:47
 • #2567: Điên cuồng quyết nghị2019-11-13 01:47
 • #2568: Còn sống trở về2019-11-13 01:47
 • #2569: Mở cửa, đến a2019-11-13 01:47
 • #2570: Giết chết a2019-11-13 01:47
 • #2571: Nữ Hoàng bạo tẩu 12019-11-13 01:47
 • #2572: Nữ Hoàng bạo tẩu 22019-11-13 01:47
 • #2573: Nữ Hoàng bạo tẩu 32019-11-13 01:47
 • #2574: Dùng hoàng tên 12019-11-13 01:48
 • #2575: Dùng hoàng tên 22019-11-13 01:48
 • #2576: Dùng hoàng tên 32019-11-13 01:48
 • #2577: Hạo Hải chi nộ2019-11-13 01:48
 • #2578: Thái Hư Cổ Thạch2019-11-13 01:48
 • #2579: Sinh tử giam cầm2019-11-13 01:48
 • #2580: Toàn diện va chạm2019-11-13 01:48
 • #2581: Trật tự lồng giam2019-11-13 01:49
 • #2582: Hắc Ma tử sĩ 12019-11-13 01:49
 • #2583: Hắc Ma tử sĩ 22019-11-13 01:49
 • #2584: Hắc Ma tử sĩ 32019-11-13 01:49
 • #2585: Sinh sinh tử tử2019-11-13 01:49
 • #2586: Sinh sinh tử tử 22019-11-13 01:49
 • #2587: Niềm vui ngoài ý muốn2019-11-13 01:49
 • #2588: Sinh mệnh nở rộ2019-11-13 01:50
 • #2589: Chiến càng say2019-11-13 01:50
 • #2590: Sát lục trật tự2019-11-13 01:50
 • #2591: Loạn Võ chi chiến, Thiên La Sâm Lâm2019-11-13 01:50
 • #2592: Thiên tổ chi uy, đại phá Kim Long2019-11-13 01:50
 • #2593: Vạn Linh quyết nghị, gấp rút tiếp viện Xích Phượng2019-11-13 01:50
 • #2594: Bạo tẩu 12019-11-13 01:50
 • #2595: Bạo tẩu 22019-11-13 01:51
 • #2596: Bạo tẩu 32019-11-13 01:51
 • #2597: Đây là Vĩnh Hằng vương quốc2019-11-13 01:51
 • #2598: Loạn loạn loạn2019-11-13 01:51
 • #2599: Nghịch Loạn Thiên Bi2019-11-13 01:51
 • #2600: Hoàn mỹ tuyệt sát2019-11-13 01:51
 • #2601: Huyết chiến đến cùng2019-11-13 01:51
 • #2602: Nữ Hoàng giáng lâm2019-11-13 01:52
 • #2603: Đánh điên cuồng một trận2019-11-13 01:52
 • #2604: Đánh cược lần cuối2019-11-13 01:52
 • #2605: Bát phương đột kích2019-11-13 01:52
 • #2606: Cuối cùng viện quân2019-11-13 01:52
 • #2607: Toàn diện bộc phát2019-11-13 01:52
 • #2608: Nữ Hoàng uy vũ2019-11-13 01:53
 • #2609: Kết thúc2019-11-13 01:53
 • #2610: Giáng lâm, Khai Thiên Tiên Tôn2019-11-13 01:53
 • #2611: Sinh tử suy tính2019-11-13 01:53
 • #2612: Tần Mệnh thức tỉnh2019-11-13 01:53
 • #2613: Đường2019-11-13 01:53
 • #2614: Toàn thể di chuyển2019-11-13 01:53
 • #2615: Nửa năm, thời không rung chuyển2019-11-13 01:54
 • #2616: Niết Bàn bí mật2019-11-13 01:54
 • #2617: Thiên Nhân tộc2019-11-13 01:54
 • #2618: Sinh tử do ta2019-11-13 01:54
 • #2619: Tìm đường chết2019-11-13 01:54
 • #2620: Tìm đường chết 22019-11-13 01:54
 • #2621: Tìm đường chết 32019-11-14 15:39
 • #2622: Dự cảm2019-11-14 15:39
 • #2623: Ai đang tính kế ai 12019-11-14 15:39
 • #2624: Ai đang tính kế ai 22019-11-14 15:39
 • #2625: Ai đang tính kế ai 32019-11-14 15:40
 • #2626: Sát cục không dấu vết 12019-11-14 15:40
 • #2627: Sát cục không dấu vết 22019-11-14 15:40
 • #2628: Sát cục không dấu vết 32019-11-14 15:40
 • #2629: Gậy ông đập lưng ông . .2019-11-14 15:40
 • #2630: Gậy ông đập lưng ông . .2019-11-14 15:41
 • #2631: Gậy ông đập lưng ông . .2019-11-14 15:41
 • #2632: Bộc phát cừu hận 12019-11-14 15:41
 • #2633: Bộc phát cừu hận 22019-11-14 15:41
 • #2634: Bộc phát cừu hận 32019-11-14 15:42
 • #2635: Sinh và Tử2019-11-14 15:42
 • #2636: Hắc ám nguyền rủa2019-11-14 15:42
 • #2637: Làm cục2019-11-14 15:42
 • #2638: Tử sĩ kế hoạch 12019-11-14 15:43
 • #2639: Tử sĩ kế hoạch 22019-11-14 15:43
 • #2640: Tử sĩ kế hoạch 32019-11-14 15:43
 • #2641: Sát Hoàng trở về2019-11-14 15:43
 • #2642: Kính tạ thiên hạ2019-11-14 15:43
 • #2643: Thiện hay ác2019-11-14 15:44
 • #2644: Tinh không ngóng nhìn2019-11-14 15:44
 • #2645: Sinh mệnh thống khổ 12019-11-14 15:44
 • #2646: Sinh mệnh thống khổ 22019-11-14 15:44
 • #2647: Sinh mệnh thống khổ 32019-11-14 15:45
 • #2648: Sinh mệnh thống khổ 42019-11-14 15:45
 • #2649: Sinh mệnh thống khổ 52019-11-14 15:45
 • #2650: Sinh mệnh thống khổ 62019-11-14 15:45
 • #2651: Sinh mệnh thống khổ 72019-11-14 15:45
 • #2652: Sinh mệnh thống khổ 82019-11-14 15:46
 • #2653: Sinh mệnh thống khổ 92019-11-14 15:46
 • #2654: Chiêu hồn 12019-11-14 15:46
 • #2655: Chiêu hồn 22019-11-14 15:46
 • #2656: Chiêu hồn 32019-11-14 15:46
 • #2657: Họa khởi chi nguyên 12019-11-14 15:47
 • #2658: Họa khởi chi nguyên 22019-11-14 15:47
 • #2659: Họa khởi chi nguyên 32019-11-14 15:47
 • #2660: Họa lên chi nguyên 42019-11-14 15:47
 • #2661: Ma Vực2019-11-14 15:48
 • #2662: Cảnh cáo2019-11-14 15:48
 • #2663: Đại nguy cơ, toàn diện khống chế 12019-11-14 15:48
 • #2664: Đại nguy cơ, toàn diện khống chế 22019-11-14 15:49
 • #2665: Đại nguy cơ, toàn diện khống chế 32019-11-14 15:49
 • #2666: Đại nguy cơ, toàn diện khống chế 42019-11-14 15:49
 • #2667: Thương Sinh Bút2019-11-14 15:49
 • #2668: Vọng Thiên Kiều2019-11-14 15:49
 • #2669: Ức vạn Lôi Đình2019-11-14 15:49
 • tu-la-thien-de-chuong-2670.mp32019-11-14 15:50
 • #2671: Đấu Chiến triều dâng2019-11-14 15:50
 • #2672: Đấu Chiến triều dâng 22019-11-14 15:50
 • #2673: Đấu Chiến triều dâng 32019-11-14 15:50
 • #2674: Ta muốn báo thù2019-11-14 15:50
 • #2675: Áo nghĩa! Áo nghĩa!2019-11-14 15:51
 • #2676: Náo động lớn2019-11-14 15:51
 • #2677: Một người chiến thiên2019-11-14 15:51
 • #2678: Một người chiến thiên 22019-11-14 15:51
 • #2679: Một người chiến thiên 32019-11-14 15:51
 • #2680: Một người chiến thiên 42019-11-14 15:52
 • #2681: Một người chiến thiên 52019-11-14 15:52
 • #2682: Một người chiến thiên 62019-11-14 15:52
 • #2683: Một người chiến thiên 72019-11-14 15:52
 • #2684: Bi thương2019-11-14 15:53
 • #2685: Nội loạn2019-11-14 15:53
 • #2686: Thần thoại2019-11-14 15:53
 • #2687: Đánh cược lần cuối 12019-11-14 15:53
 • #2688: Đánh cược lần cuối 22019-11-14 15:53
 • #2689: Đánh cược lần cuối 32019-11-14 15:54
 • #2690: Tận thế kỷ nguyên 12019-11-14 15:54
 • #2691: Tận thế kỷ nguyên 22019-11-14 15:54
 • #2692: Hình Thiên Chiến Tộc2019-11-14 15:54
 • #2693: Người đứng xem2019-11-14 15:55
 • #2694: Vết rách 12019-11-14 15:55
 • #2695: Vết rách 22019-11-14 15:55
 • #2696: Vết rách 32019-11-14 15:55
 • #2697: Kiếp sau gặp lại2019-11-14 15:55
 • #2698: Phong vân biến đổi lớn2019-11-14 15:56
 • #2699: Đại loạn Hoàng Triều2019-11-14 15:56
 • #2700: Gió giật 12019-11-14 15:56
 • #2701: Gió giật 22019-11-14 15:56
 • #2702: Gió giật 32019-11-14 15:56
 • #2703: Gió giật 42019-11-14 15:56
 • #2704: Gió giật 52019-11-14 15:57
 • #2705: Gió giật 62019-11-14 15:57
 • #2706: Gió giật 72019-11-14 15:57
 • #2707: Gió giật 82019-11-14 15:57
 • #2708: Gió giật 92019-11-14 15:57
 • #2709: Gió giật 102019-11-14 15:58
 • #2710: Gió giật 112019-11-14 15:58
 • #2711: Liều chết đánh một trận 12019-11-14 15:58
 • #2712: Liều chết đánh một trận 22019-11-14 15:58
 • #2713: Liều chết đánh một trận 32019-11-14 15:58
 • #2714: Liều chết đánh một trận 42019-11-14 15:59
 • #2715: Liều chết đánh một trận 52019-11-14 15:59
 • #2716: Liều chết đánh một trận 62019-11-14 15:59
 • #2717: Vận mệnh 12019-11-14 15:59
 • #2718: Vận mệnh 22019-11-14 15:59
 • #2719: Vận mệnh 32019-11-14 15:59
 • #2720: Vận mệnh 42019-11-14 16:00
 • #2721: Chúng ta thắng2019-11-14 16:00
 • #2722: Mới nguy cơ2019-11-14 16:00
 • #2723: Vang dội cổ kim2019-11-14 16:00
 • #2724: Trử Tử Hàn2019-11-14 16:00
 • #2725: Sinh tử tồn vong2019-11-14 16:01
 • #2726: Tín ngưỡng chi chiến2019-11-14 16:01
 • #2727: Tân giáo tôn 12019-11-14 16:01
 • #2728: Tân giáo tôn 22019-11-14 16:01
 • #2729: Một ngày tai ương2019-11-14 16:01
 • #2730: Sụp đổ, Hoàng tộc liên minh2019-11-14 16:02
 • #2731: Đế quốc vận mệnh 12019-11-14 16:02
 • #2732: Đế quốc vận mệnh 22019-11-14 16:02
 • #2733: Đế quốc vận mệnh 32019-11-14 16:02
 • #2734: Đế quốc vận mệnh 42019-11-14 16:02
 • #2735: Đế quốc vận mệnh 52019-11-14 16:02
 • #2736: Đế quốc vận mệnh 62019-11-14 16:02
 • #2737: Quân Hầu 12019-11-14 16:03
 • #2738: Quân Hầu 22019-11-14 16:03
 • #2739: Quân Hầu (3)2019-11-14 16:03
 • #2740: Huyết Sắc tín ngưỡng2019-11-14 16:03
 • #2741: U Minh Địa Ngục2019-11-14 16:03
 • #2742: Thế giới dung hợp2019-11-14 16:03
 • #2743: Mưu đồ trật tự2019-11-14 16:04
 • #2744: Đế Tôn chân thân2019-11-14 16:04
 • #2745: Nhặt lại ký ức2019-11-14 16:04
 • #2746: Loạn Võ di bí2019-11-14 16:04
 • #2747: Vượt qua vạn năm gặp nhau2019-11-14 16:05
 • #2748: Nơi nào chôn xương2019-11-14 16:05
 • #2749: Thiên Đình căn cơ (1)2019-11-14 16:05
 • #2750: Thiên Đình căn cơ (2)2019-11-14 16:05
 • #2751: Thiên Đình căn cơ (3)2019-11-14 16:05
 • #2752: Thiên Đình căn cơ (4)2019-11-14 16:05
 • #2753: Lại đến Vạn Tuế Sơn2019-11-14 16:06
 • #2754: Giải thoát2019-11-14 16:06
 • #2755: Vạn Tuế Sơn chi chiến (1)2019-11-14 16:06
 • #2756: Vạn Tuế Sơn chi chiến (2)2019-11-14 16:06
 • #2757: Vạn Tuế Sơn chi chiến (3)2019-11-14 16:06
 • #2758: Vạn Tuế Sơn chi chiến (4)2019-11-14 16:06
 • #2759: Vạn Tuế Sơn chi chiến (5)2019-11-14 16:07
 • #2760: Vạn Tuế Sơn chi chiến (6)2019-11-14 16:07
 • #2761: Dồng hồn đồng nguyên2019-11-14 16:07
 • #2762: Đồng mưu Thiên Đạo2019-11-14 16:07
 • #2763: Đồng mưu Thiên Đạo (2)2019-11-14 16:07
 • #2764: Trước phá sau lập2019-11-14 16:07
 • #2765: Chục tỷ ác quỷ nhập U Minh2019-11-14 16:08
 • #2766: Đế Tôn chi lực2019-11-14 16:08
 • #2767: Trước giờ (1)2019-11-14 16:08
 • #2768: Trước giờ (2)2019-11-14 16:08
 • #2769: Thần chi chiến (1)2019-11-14 16:08
 • #2770: Thần chi chiến (2)2019-11-14 16:08
 • #2771: Thần chi chiến (3)2019-11-14 16:09
 • #2772: Thần chi chiến (4)2019-11-14 16:09
 • #2773: Thần chi chiến (5)2019-11-14 16:09
 • #2774: Thần chi chiến (6)2019-11-14 16:09
 • #2775: Thần chi chiến (7)2019-11-14 16:09
 • #2776: Thần chi chiến (8)2019-11-14 16:10
 • #2777: Thần chi chiến (9)2019-11-14 16:10
 • #2778: Thần chi chiến (10)2019-11-14 16:10
 • #2779: Thần chi chiến (11)2019-11-14 16:10
 • #2780: Thần chi chiến (12)2019-11-14 16:10
 • #2781: Chân chính Thiên Đạo (1)2019-11-14 16:11
 • #2782: Chân chính Thiên Đạo (2)2019-11-14 16:11
 • #2783: Chân chính Thiên Đạo (3)2019-11-14 16:11
 • #2784: Chân chính Thiên Đạo (4)2019-11-14 16:11
 • #2785: Thế giới chi thương (1)2019-11-14 16:11
 • #2786: Thế giới chi thương (2)2019-11-14 16:11
 • #2787: Thế giới chi thương (3)2019-11-14 16:11
 • #2788: Giới chi lực, thiên chi nguyên2019-11-14 16:12
 • #2789: Kỷ nguyên mới (1)2019-11-14 16:12
 • #2790: Kỷ nguyên mới (2)2019-11-14 16:12
 • #2791: Kỷ nguyên mới (3)2019-11-14 16:12
 • #2792: Kỷ nguyên mới (4)2019-11-14 16:12
 • #2793: Kỷ nguyên mới (5)2019-11-14 16:13
 • #2794: Kỷ nguyên mới (6)2019-11-14 16:13
 • #2795: Nhìn xa trông rộng (1)2019-11-14 16:13
 • #2796: Nhìn xa trông rộng (2)2019-11-14 16:13
 • #2797: Nhìn xa trông rộng (3)2019-11-14 16:13
 • #2798: Nhìn xa trông rộng (4)2019-11-14 16:14
 • #2799: Nhìn xa trông rộng (5)2019-11-14 16:14
 • #2800: Nhìn xa trông rộng (6)2019-11-14 16:14
 • #2801: Vinh quang (1)2019-11-14 16:14
 • #2802: Vinh quang (2)2019-11-14 16:14
 • #2803: Thế giới cách cục (1)2019-11-14 16:15
 • #2804: Thế giới cách cục (2)2019-11-14 16:15
 • #2805: Thế giới cách cục (3)2019-11-14 16:15
 • #2806: Thế giới cách cục (4)2019-11-14 16:15
 • #2807: Thế giới cách cục (5)2019-11-14 16:16
 • #2808: Thế giới cách cục (6)2019-11-14 16:16
 • #2809: Thế giới cách cục (7)2019-11-14 16:16
 • #2810: Thế giới cách cục (8)2019-11-14 16:16
 • #2811: Đánh cờ (1)2019-11-14 16:16
 • #2812: Đánh cờ (2)2019-11-14 16:17
 • #2813: Đánh cờ (3)2019-11-14 16:17
 • #2814: Đánh cờ (4)2019-11-14 16:17
 • #2815: Đánh cờ (5)2019-11-14 16:17
 • #2816: Đánh cờ (6)2019-11-14 16:18
 • #2817: Đánh cờ (7)2019-11-14 16:18
 • #2818: Đánh cờ (8)2019-11-14 16:18
 • #2819: Quay về thời không2019-11-14 16:18
 • #2820: Thế giới mới chi Triệu Lệ2019-11-14 16:18
 • #2821: Thế giới mới chi Yêu Nhi (1)2019-11-14 16:18
 • #2822: Thế giới mới chi Yêu Nhi (2)2019-11-14 16:19
 • #2823: Thế giới mới chi Yêu Nhi (3)2019-11-14 16:19
 • #2824: Thế giới mới chi Yêu Nhi (4)2019-11-14 16:19
 • #2825: Vết rách2019-11-14 16:19
 • #2826: Thế giới mới chi Phượng Hoàng2019-11-14 16:19
 • #2827: Tiểu hắc phượng (1)2019-11-14 16:19
 • #2828: Tiểu hắc phượng (2)2019-11-14 16:20
 • #2829: Thế giới mới chi Táng Hoa (1)2019-11-14 16:20
 • #2830: Thế giới mới chi Táng Hoa (2)2019-11-14 16:20
 • #2831: Thế giới mới chi Điện Chủ2019-11-14 16:20
 • #2832: Thế giới mới chi Cửu Ngục Vương2019-11-14 16:20
 • #2833: Thế giới mới chi Thiên Vương Điện2019-11-14 16:21
 • #2834: Thế giới mới chi Đồng Hân2019-11-14 16:21
 • #2835: Thế giới mới chi Đồng Ngôn2019-11-14 16:21
 • #2836: Thời không cách xa nhau2019-11-14 16:21
 • #2837: Vĩnh không thua thiệt2019-11-14 16:22
 • #2838: Độc đoán vạn cổ2019-11-14 16:22
 • #2839: Thần Đồ 12019-11-14 16:22
 • #2840: Thần Đồ 22019-11-14 16:22
 • #2841: Tinh Diệu liên minh (1)2019-11-14 16:22
 • #2842: Tinh Diệu liên minh (2)2019-11-14 16:22
 • #2843: Tần gia đạo sư (1)2019-11-14 16:23
 • #2844: Tần gia đạo sư (2)2019-11-14 16:23
 • #2845: Tình căn thâm chủng2019-11-14 16:23
 • #2846: Duy nhất quan tâm người2019-11-14 16:23
 • #2847: Mạnh Hổ ưu sầu2019-11-14 16:23
 • #2848: Thế giới mới chi Tu La Điện2019-11-14 16:23
 • #2849: Tương lai Điện Chủ (1)2019-11-14 16:24
 • #2850: Tương lai Điện Chủ (2)2019-11-14 16:24
 • #2851: Nguy cơ cảnh cáo2019-11-14 16:24
 • #2852: Hoàng Tuyền Thánh Kinh2019-11-14 16:24
 • #2853: Chiến Tộc danh tiếng (1)2019-11-14 16:24
 • #2854: Chiến Tộc danh tiếng (2)2019-11-14 16:25
 • #2855: Chiến Tộc danh tiếng (3)2019-11-14 16:25
 • #2856: Chiến Tộc danh tiếng (4)2019-11-14 16:25
 • #2857: Các hiển thần thông2019-11-14 16:25
 • #2858: Oanh động2019-11-14 16:25
 • #2859: Ẩn hình Chiến Tộc2019-11-14 16:26
 • #2860: Cửu Châu mỗi nơi đứng2019-11-14 16:26
 • #2861: Long Tộc sinh sôi đại kế (1)2019-11-14 16:26
 • #2862: Long Tộc sinh sôi đại kế (2)2019-11-14 16:27
 • #2863: Cửu Hoàng Thiên Kiều (1)2019-11-14 16:27
 • #2864: Cửu Hoàng Thiên Kiều (2)2019-11-14 16:27
 • #2865: Kết thúc, Vạn Thú quần đảo (1)2019-11-14 16:27
 • #2866: Kết thúc, Vạn Thú quần đảo (2)2019-11-14 16:27
 • #2867: Thí Thiên Chiến Thần2019-11-14 16:28
 • #2868: Hải Hoàng trở về2019-11-14 16:28
 • #2869: Thiên Đế song hùng2019-11-14 16:28
 • #2870: Thế giới mới chi Dương Đỉnh Phong2019-11-14 16:28
 • #2871: Yêu Linh chi thể (1)2019-11-14 16:28
 • #2872: Yêu Linh chi thể (2)2019-11-14 16:29
 • #2873: Yêu Linh chi thể (3)2019-11-14 16:29
 • #2874: Cái cuối cùng2019-11-14 16:29
 • #2875: Tiên Vương Chiến Trụ (1)2019-11-14 16:29
 • #2876: Tiên Vương Chiến Trụ (2)2019-11-14 16:29
 • #2877: Tiên Vương Chiến Trụ (3)2019-11-14 16:30
 • #2878: Tiên Vương Chiến Trụ (4)2019-11-14 16:30
 • #2879: Khu trục lệnh (1)2019-11-14 16:30
 • #2880: Khu trục lệnh (2)2019-11-14 16:30
 • #2881: Khu trục lệnh (3)2019-11-14 16:31
 • #2882: Khu trục lệnh (4)2019-11-14 16:31
 • #2883: Nhặt lại tình cảm (1)2019-11-14 16:31
 • #2884: Nhặt lại tình cảm (2)2019-11-14 16:31
 • #2885: Thế giới thứ hai2019-11-14 16:31
 • #2886: Thần Tử2019-11-14 16:32
 • #2887: Lam Lam2019-11-14 16:32
 • #2888: Về nhà2019-11-14 16:32
 • #2889: Mặt tối (1)2019-11-14 16:32
 • #2890: Mặt tối (2)2019-11-14 16:32
 • #2891: Mặt tối (3)2019-11-14 16:33
 • #2892: Mặt tối (4)2019-11-14 16:33
 • #2893: Mặt tối (5)2019-11-14 16:33
 • #2894: Mặt tối (6)2019-11-14 16:33
 • #2895: Lôi Đình Cổ Thành2019-11-14 16:34
 • #2896: Phản bội2019-11-14 16:34
 • #2897: Trùng phùng (1)2019-11-14 16:34
 • #2898: Trùng phùng (2)2019-11-14 16:34
 • #2899: Năm đó mưa gió (1)2019-11-14 16:34
 • #2900: Năm đó mưa gió (2)2019-11-14 16:35
 • #2901: Năm đó mưa gió (3)2019-11-14 16:35
 • #2902: Năm đó mưa gió (4)2019-11-14 16:35
 • #2903: Năm đó mưa gió (5)2019-11-14 16:35
 • #2904: Năm đó mưa gió (6)2019-11-14 16:35
 • #2905: Không hiểu thấu2019-11-14 16:35
 • #2906: Chúng ta, trở về2019-11-14 16:36
 • #2907: Đêm hôm ấy kinh biến2019-11-14 16:36
 • #2908: Nhân sinh bốn mươi năm2019-11-14 16:36
 • #2909: Chúng ta, kết hôn2019-11-14 16:36
 • #2910: Đền bù thua thiệt2019-11-14 16:36
 • #2911: Vui kết liền cành2019-11-14 16:37
 • #2912: Tà dương một vệt, vạn cổ khung2019-11-14 16:37
 • #2913: Bảo vệ Thần Vực (1)2019-11-14 16:37
 • #2914: Bảo vệ Thần Vực (2)2019-11-14 16:37
 • #2915: Loạn nguyên nhân, trận đầu nguy cơ (1)2019-11-14 16:37
 • #2916: Loạn nguyên nhân, trận đầu nguy cơ (2)2019-11-14 16:37
 • #2917: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (1)2019-11-14 16:38
 • #2918: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (2)2019-11-14 16:38
 • #2919: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (3)2019-11-14 16:38
 • #2920: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (4)2019-11-14 16:38
 • #2921: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (5)2019-11-14 16:38
 • #2922: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (6)2019-11-14 16:38
 • #2923: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (7)2019-11-14 16:39
 • #2924: Dung hợp kỳ hạn, kịch biến bắt đầu (8)2019-11-14 16:39
 • #2925: Âm mưu dương mưu2019-11-14 16:39
 • #2926: Sai lầm nhỏ2019-11-14 16:39
 • #2927: Luân Hồi2019-11-14 16:39
 • #2928: U Minh lo lắng âm thầm2019-11-14 16:40
 • #2929: Vị thứ hai Thần Tử2019-11-14 16:40
 • #2930: Thiên Vương Điện hoàn toàn mới tuyển bạt2019-11-14 16:40
 • #2931: Trung Hiếu khó toàn bộ2019-11-14 16:40
 • #2932: Đại sự ký chi phong Vân năm mươi năm (1)2019-11-14 16:40
 • #2933: Đại sự ký chi phong Vân năm mươi năm (2)2019-11-14 16:40
 • #2934: Đại sự ký chi phong Vân năm mươi năm (3)2019-11-14 16:41
 • #2935: Đại sự ký chi phong Vân năm mươi năm (4)2019-11-14 16:41
 • #2936: Thức tỉnh! Thế giới thứ hai!2019-11-14 16:41
 • #2937: Đánh vỡ cửu trọng thiên2019-11-14 16:41
 • #2938: Thần bí Luân Hồi Đảo2019-11-14 16:41
 • #2939: Nguyên tội2019-11-14 16:41
 • #2940: Tiên Vực2019-11-14 16:42
 • #2941: Lục Đạo Luân Hồi, cấm kỵ không gian2019-11-14 16:42
 • #2942: Sinh Tử Hoa2019-11-14 16:42
 • #2943: Tử Mạch Hàn2019-11-14 16:42
 • #2944: Bán hoa! Bán hoa!2019-11-14 16:42
 • #2945: Ám Thánh Giáo2019-11-14 16:43
 • #2946: Yên Vũ Quốc2019-11-14 16:43
 • #2947: Địa Ngục Chi Môn2019-11-14 16:43
 • #2948: Ngũ Lão tổ2019-11-14 16:43
 • #2949: Tề tụ một đường2019-11-14 16:43
 • #2950: Người phong ấn2019-11-14 16:44
 • #2951: Tần Mệnh2019-11-14 16:44
 • #2952: Thù này kết (1)2019-11-14 16:44
 • #2953: Thù này kết (2)2019-11-14 16:44
 • #2954: Lùng bắt2019-11-14 16:44
 • #2955: Mời! Thế giới thứ hai!2019-11-14 16:44
 • #2956: Tần Diễm2019-11-14 16:45
 • #2957: Triệu hoán Bạch Tiểu Thuần2019-11-14 16:45
 • #2958: Thiên Tự2019-11-14 16:45
 • #2959: Thủy Tinh Cung2019-11-14 16:45
 • #2960: Giáng lâm, Thiên Mệnh Vực2019-11-14 16:45
 • #2961: Ai đang tính mà tính ai2019-11-14 16:46
 • #2962: Oanh động, Luân Hồi loạn chiến (1)2019-11-14 16:46
 • #2963: Oanh động, Luân Hồi loạn chiến (2)2019-11-14 16:46
 • #2964: Oanh động, Luân Hồi loạn chiến (3)2019-11-14 16:46
 • #2965: Oanh động, Luân Hồi loạn chiến (4)2019-11-14 16:46
 • #2966: Oanh động, Luân Hồi loạn chiến (5)2019-11-14 16:47
 • #2967: Trọng đoạt Sinh Tử Hoa2019-11-14 16:47
 • #2968: Càn Nguyên Đế Quân2019-11-14 16:47
 • #2969: Phong vân tế hội2019-11-14 16:47
 • #2970: Yêu Tộc đại hung, Cửu Anh2019-11-14 16:48
 • #2971: Thái Hư Cổ Long2019-11-14 16:48
 • #2972: Kim Bì Hầu tử2019-11-14 16:48
 • #2973: Côn Bằng2019-11-14 16:48
 • #2974: Mở quan tài (1)2019-11-14 16:48
 • #2975: Mở quan tài (2)2019-11-14 16:49
 • #2976: Mở quan tài (3)2019-11-14 16:49
 • #2977: Mở quan tài (4)2019-11-14 16:49
 • #2978: Một cái đầu lâu2019-11-14 16:49
 • #2979: Gió mây! Gió mây!2019-11-14 16:49
 • #2980: Đại Địa Mẫu Đỉnh (1)2019-11-14 16:49
 • #2981: Đại Địa Mẫu Đỉnh (2)2019-11-14 16:50
 • #2982: Đại Địa Mẫu Đỉnh (3)2019-11-14 16:50
 • #2983: Đại Địa Mẫu Đỉnh (4)2019-11-14 16:50
 • #2984: Dưới mặt đất quỷ cục2019-11-14 16:50
 • #2985: Thôn Thiên Cự Ma2019-11-14 16:50
 • #2986: Tiên Đan xuất thế (1)2019-11-14 16:50
 • #2987: Tiên Đan xuất thế (2)2019-11-14 16:51
 • #2988: Đại Địa Tử Đỉnh2019-11-14 16:51
 • #2989: Ngưu Ma ác chiến2019-11-14 16:51
 • #2990: Cưỡng đoạt Tiên Đan2019-11-14 16:51
 • #2991: Thiên Đạo vạn pháp2019-11-14 16:51
 • #2992: Oanh động, Tây Bộ Hoang Châu2019-11-14 16:52
 • #2993: Cuồng nhân xứng Cuồng Thú2019-11-14 16:52
 • #2994: Tử Linh Hải Vực2019-11-14 16:52
 • #2995: Tứ Linh Man Tộc2019-11-14 16:52
 • #2996: Sát cơ nghiêm nghị2019-11-14 16:52
 • #2997: Minh Môn Trấn Long Cốt2019-11-14 16:53
 • #2998: Cửu U Thai (1)2019-11-14 16:53
 • #2999: Cửu U Thai (2)2019-11-14 16:53
 • #3000: Trấn áp (1)2019-11-14 16:53
 • #3001: Trấn áp (2)2019-11-14 16:54
 • #3002: Săn thù (1)2019-11-14 16:54
 • #3003: Săn thù (2)2019-11-14 16:54
 • #3004: Săn thù (3)2019-11-14 16:54
 • #3005: Thất Hoàng Tử2019-11-14 16:54
 • #3006: Hai mắt thế giới2019-11-14 16:55
 • #3007: Liếc mắt một sinh tử2019-11-14 16:55
 • #3008: Huyết chiến như điên2019-11-14 16:55
 • #3009: Rung chuyển Cửu U Thai2019-11-14 16:55
 • #3010: U Minh bạo động (1)2019-11-14 16:55
 • #3011: U Minh bạo động (2)2019-11-14 16:56
 • #3012: Mê Ly Cốc (1)2019-11-14 16:56
 • #3013: Mê Ly Cốc (2)2019-11-14 16:56
 • #3014: Mê Ly Cốc (3)2019-11-14 16:56
 • #3015: Mê Ly Cốc (4)2019-11-14 16:56
 • #3016: Mê Ly Cốc (5)2019-11-14 16:57
 • #3017: U Minh cầu trấn thủ2019-11-14 16:57
 • #3018: Thế giới bí mật2019-11-14 16:57
 • #3019: Truy tìm chân tướng2019-11-14 16:57
 • #3020: Địa Ngục Khuyển thức tỉnh2019-11-14 16:58
 • #3021: Lùng bắt2019-11-14 16:58
 • #3022: Mở ra U Minh Chi Môn2019-11-14 16:58
 • #3023: Tứ Linh Man Tộc2019-11-14 16:58
 • #3024: Chặn đánh, sinh tử chiến (1)2019-11-14 16:58
 • #3025: Chặn đánh, sinh tử chiến (2)2019-11-14 16:59
 • #3026: Chặn đánh, sinh tử chiến (3)2019-11-14 16:59
 • #3027: Chặn đánh, sinh tử chiến (4)2019-11-14 16:59
 • #3028: Chặn đánh, sinh tử chiến (5)2019-11-14 16:59
 • #3029: Chặn đánh, sinh tử chiến (6)2019-11-14 16:59
 • #3030: Thiên Long (1)2019-11-14 17:00
 • #3031: Thiên Long (2)2019-11-14 17:00
 • #3032: Thiên Long (3)2019-11-14 17:00
 • #3033: Thiên Long (4)2019-11-14 17:00
 • #3034: Quỳ Lão Quái2019-11-14 17:00
 • #3035: Tìm đường chết2019-11-14 17:01
 • #3036: Hình gia đến2019-11-14 17:01
 • #3037: Kịch biến, kinh hồn2019-11-14 17:01
 • #3038: Bảo Tháp2019-11-14 17:01
 • #3039: Lại đoạt một cái2019-11-14 17:02
 • #3040: Trong nháy mắt kinh hồn2019-11-14 17:02
 • #3041: Địa Ngục mở cửa, vạn quỷ lao nhanh2019-11-14 17:02
 • #3042: Nổi điên2019-11-14 17:02
 • #3043: Địa Hồn Tàng2019-11-14 17:02
 • #3044: Đại địa Kết Tinh2019-11-14 17:03
 • #3045: Lo nghĩ trùng điệp2019-11-14 17:03
 • #3046: Tiên Vực2019-11-14 17:03
 • #3047: Đến rồi lại đi2019-11-14 17:03
 • #3048: Thôn Thiên Cự Ma2019-11-14 17:03
 • #3049: Thời gian đến2019-11-14 17:04
 • #3050: Kinh hồn một khắc2019-11-14 17:04
 • #3051: Lại nắm U Minh Chi Môn2019-11-14 17:04
 • #3052: Nhìn về nơi xa Phong Đô2019-11-14 17:04
 • #3053: Vạn giới2019-11-14 17:04
 • #3054: Tìm kiếm cái cô nương2019-11-14 17:05
 • #3055: Gia giáo2019-11-14 17:05
 • #3056: Thế giới thứ hai2019-11-14 17:05
 • #3057: Hai tay chuẩn bị2019-11-14 17:05
 • #3058: Ảnh gia đình2019-11-14 17:06
 • #3059: Tiểu Ngọc Nhi2019-11-14 17:06
 • #3060: Gia sự khó gãy2019-11-14 17:06
 • #3061: Vạn giới thiên nhãn2019-11-14 17:06
 • #3062: Luyện Long Lô xuất thế2019-11-14 17:06
 • #3063: Xông vào2019-11-14 17:06
 • #3064: Cấm Kỵ Chi Lực2019-11-14 17:07
 • #3065: Biển sâu ngóng nhìn2019-11-14 17:07
 • #3066: Tìm kiếm Vạn Giới Sơn2019-11-14 17:07
 • #3067: Thần bí Linh Miêu2019-11-14 17:07
 • #3068: Hiện thân, Âm Dương Vạn Giới Sơn2019-11-14 17:08
 • #3069: Táng Thần Đỉnh (1)2019-11-14 17:08
 • #3070: Táng Thần Đỉnh (2)2019-11-14 17:08
 • #3071: Nguy cơ khởi động lại2019-11-14 17:08
 • #3072: Tìm kiếm minh hữu2019-11-14 17:08
 • #3073: Số mệnh chi thương2019-11-14 17:09
 • #3074: Ba mươi ngày ước hẹn2019-11-14 17:09
 • #3075: Đánh cược2019-11-14 17:09
 • #3076: Tập hợp2019-11-14 17:09
 • #3077: Đại cục đại mưu2019-11-14 17:10
 • #3078: Tử kiếp2019-11-14 17:10
 • #3079: Chuẩn bị cuối cùng (1)2019-11-14 17:10
 • #3080: Chuẩn bị cuối cùng (2)2019-11-14 17:10
 • #3081: Gặp thú không quen2019-11-14 17:10
 • #3082: Kiêu hùng tuổi xế chiều2019-11-14 17:11
 • #3083: Cửa ngầm2019-11-14 17:11
 • #3084: Cuồng hỉ2019-11-14 17:11
 • #3085: Đồng minh không vì thần2019-11-14 17:11
 • #3086: Hắc Vu tộc2019-11-14 17:11
 • #3087: Tiến đến (1)2019-11-14 17:12
 • #3088: Tiến đến (2)2019-11-14 17:12
 • #3089: Tiến đến (3)2019-11-14 17:12
 • #3090: Không gian đại bạo động2019-11-14 17:12
 • #3091: Kinh hồn một khắc2019-11-14 17:13
 • #3092: Khó chịu cục diện bế tắc2019-11-14 17:13
 • #3093: Oanh động (1)2019-11-14 17:13
 • #3094: Oanh động (2)2019-11-14 17:13
 • #3095: Oanh động (3)2019-11-14 17:13
 • #3096: Oanh động (4)2019-11-14 17:14
 • #3097: Oanh động (5)2019-11-14 17:14
 • #3098: Oanh động (6)2019-11-14 17:14
 • #3099: Tứ Linh Man Tộc2019-11-14 17:14
 • #3100: Như giẫm trên băng mỏng2019-11-14 17:15
 • #3101: Lại bao lấy một cái2019-11-14 17:15
 • #3102: Đợi a ngươi2019-11-14 17:15
 • #3103: Bí mật giáng lâm2019-11-14 17:15
 • #3104: Quan tài đồng2019-11-14 17:15
 • #3105: Quyết liệt, ba mươi sáu Cổ Tộc2019-11-14 17:16
 • #3106: Sinh tồn, hủy diệt2019-11-14 17:16
 • #3107: Lăng Tiêu Thiên Quốc, xuất chiến2019-11-14 17:16
 • #3108: Cộng đồng mục đích đánh dấu2019-11-14 17:16
 • #3109: Lịch sử thời khắc (1)2019-11-14 17:17
 • #3110: Lịch sử thời khắc (2)2019-11-14 17:17
 • #3111: Bộc phát (1)2019-11-14 17:17
 • #3112: Bộc phát (2)2019-11-14 17:17
 • #3113: Bộc phát (3)2019-11-14 17:17
 • #3114: Bộc phát (4)2019-11-14 17:18
 • #3115: Bộc phát (5)2019-11-14 17:18
 • #3116: Bộc phát (6)2019-11-14 17:18
 • #3117: Bộc phát (7)2019-11-14 17:18
 • #3118: Bộc phát (8)2019-11-14 17:19
 • #3119: Bộc phát (9)2019-11-14 17:19
 • #3120: Làm một vố lớn (1)2019-11-14 17:19
 • #3121: Làm một vố lớn (2)2019-11-14 17:19
 • #3122: Làm một vố lớn (3)2019-11-14 17:19
 • #3123: Làm một vố lớn (4)2019-11-14 17:20
 • #3124: Làm một vố lớn (5)2019-11-14 17:20
 • #3125: Làm một vố lớn (6)2019-11-14 17:20
 • #3126: Vạn giới chi nộ (1)2019-11-14 17:20
 • #3127: Vạn giới chi nộ (2)2019-11-14 17:20
 • #3128: Thức tỉnh, Hắc Long2019-11-14 17:21
 • #3129: Bá Tuyệt thiên hải2019-11-14 17:21
 • #3130: Một trận chiến kinh thế (1)2019-11-14 17:21
 • #3131: Một trận chiến kinh thế (2)2019-11-14 17:21
 • #3132: Một trận chiến kinh thế (3)2019-11-14 17:21
 • #3133: Một trận chiến kinh thế (4)2019-11-14 17:22
 • #3134: Một trận chiến kinh thế (5)2019-11-14 17:22
 • #3135: Trảm Tiên Long2019-11-14 17:22
 • #3136: Kim Long cúi đầu2019-11-14 17:22
 • #3137: IQ2019-11-14 17:23
 • #3138: Thiên Hạ phong vân2019-11-14 17:23
 • #3139: Thương Khung Vực2019-11-14 17:23
 • #3140: Long Điện (1)2019-11-14 17:23
 • #3141: Long Điện (2)2019-11-14 17:23
 • #3142: Thiên quốc (1)2019-11-14 17:24
 • #3143: Thiên quốc (2)2019-11-14 17:24
 • #3144: Lăng Tuyết2019-11-14 17:24
 • #3145: Toàn diện giáng lâm2019-11-14 17:24
 • #3146: Cố lộng huyền hư2019-11-14 17:24
 • #3147: Thận trọng từng bước2019-11-14 17:25
 • #3148: Cự Linh nguy cơ2019-11-14 17:25
 • #3149: Đại Phá Diệt2019-11-14 17:25
 • #3150: Sinh lòng độc kế2019-11-14 17:25
 • #3151: Bày mưu nghĩ kế2019-11-14 17:26
 • #3152: Diệt quốc thảm án2019-11-14 17:26
 • #3153: Lòng đầy căm phẫn2019-11-14 17:26
 • #3154: Tàn sát Nam Hoang (1)2019-11-14 17:26
 • #3155: Tàn sát Nam Hoang (2)2019-11-14 17:26
 • #3156: Tàn sát Nam Hoang (3)2019-11-14 17:27
 • #3157: Tàn sát Nam Hoang (4)2019-11-14 17:27
 • #3158: Tàn sát Nam Hoang (5)2019-11-14 17:27
 • #3159: Tuyên chiến2019-11-14 17:27
 • #3160: Thương Ngô chi uyên2019-11-14 17:28
 • #3161: Cửu trọng mộng cảnh2019-11-14 17:28
 • #3162: Thiên Mệnh2019-11-14 17:28
 • #3163: Lộn xộn2019-11-14 17:28
 • #3164: Chặn đánh, Cổ Thiên Dật2019-11-14 17:29
 • #3165: Đồng quan chi uy2019-11-14 17:29
 • #3166: Thần Tử (1)2019-11-14 17:29
 • #3167: Thần Tử (2)2019-11-14 17:29
 • #3168: Khuất nhục2019-11-14 17:30
 • #3169: Thuế biến2019-11-14 17:30
 • #3170: Thứ hai Hoàng Đạo (1)2019-11-14 17:30
 • #3171: Thứ hai Hoàng Đạo (2)2019-11-14 17:30
 • #3172: Thế giới mới, chiều sâu khai quật2019-11-14 17:30
 • #3173: Lực lượng thần bí2019-11-14 17:30
 • #3174: Khởi tử hoàn sinh2019-11-14 17:31
 • #3175: Đầu nguồn2019-11-14 17:31
 • #3176: Đế Hồn2019-11-14 17:31
 • #3177: Khẩn cấp trù bị2019-11-14 17:31
 • #3178: Toàn diện chiến tranh (1)2019-11-14 17:32
 • #3179: Toàn diện chiến tranh (2)2019-11-14 17:32
 • #3180: Chín ngày luyện binh tràng (1)2019-11-14 17:32
 • #3181: Cửu Thiên luyện binh tràng (2)2019-11-14 17:32
 • #3182: Mới đồng bạn (1)2019-11-14 17:32
 • #3183: Mới đồng bạn (2)2019-11-14 17:33
 • #3184: Mới đồng bạn (3)2019-11-14 17:33
 • #3185: Tổ Hoang Thần Giáo2019-11-14 17:33
 • #3186: Tứ phương Tiên Vực2019-11-14 17:33
 • #3187: Thái Thúc Nghĩa Dung2019-11-14 17:33
 • #3188: Đại mạc mở ra2019-11-14 17:34
 • #3189: Phi Tiên Vực2019-11-14 17:34
 • #3190: Tinh Hồn Kính2019-11-14 17:34
 • #3191: Tứ Linh Nhị Hoàng Tử2019-11-14 17:34
 • #3192: Thiên Vấn Thư Viện2019-11-14 17:34
 • #3193: Thiên Linh Nhãn2019-11-14 17:34
 • #3194: Sơn hà chi thế, Cửu Long ủi châu (1)2019-11-14 17:35
 • #3195: Sơn hà chi thế, Cửu Long Củng Châu (2)2019-11-14 17:35
 • #3196: Sơn hà chi thế, Cửu Long Củng Châu (3)2019-11-14 17:35
 • #3197: Sơn hà chi thế, Cửu Long Củng Châu (4)2019-11-14 17:35
 • #3198: Thánh địa linh căn (1)2019-11-14 17:36
 • #3199: Thánh địa linh căn (2)2019-11-14 17:36
 • #3200: Thánh địa linh căn (3)2019-11-14 17:36
 • #3201: Thánh địa linh căn (4)2019-11-14 17:36
 • #3202: Bổ Thiên Thạch2019-11-14 17:36
 • #3203: Dưới mặt đất có vật sống2019-11-14 17:37
 • #3204: Liệt Ngục Yêu Hoàng2019-11-14 17:37
 • #3205: Khô Tử chi linh2019-11-14 17:37
 • #3206: Long phượng chi tranh2019-11-14 17:37
 • #3207: Vĩnh An Tử Thành2019-11-14 17:37
 • #3208: Hội Minh quyết nghị (1)2019-11-14 17:37
 • #3209: Hội Minh quyết nghị (2)2019-11-14 17:38
 • #3210: Hội Minh quyết nghị (3)2019-11-14 17:38
 • #3211: Hội Minh quyết nghị (4)2019-11-14 17:38
 • #3212: Mời Liệt Ngục Yêu Hoàng2019-11-14 17:38
 • #3213: Thần Hoàng2019-11-14 17:38
 • #3214: Mượn Long lô (1)2019-11-14 17:39
 • #3215: Mượn Long lô (2)2019-11-14 17:39
 • #3216: Chiến tranh mây đen (1)2019-11-14 17:39
 • #3217: Chiến tranh mây đen (2)2019-11-14 17:39
 • #3218: Nhiệm vụ không thể hoàn thành2019-11-14 17:39
 • #3219: Đạo thứ hai sát chiêu2019-11-14 17:39
 • #3220: Thái bình Quỷ Thành (1)2019-11-14 17:40
 • #3221: Thái Bình Quỷ Thành (2)2019-11-14 17:40
 • #3222: Thái Bình Quỷ Thành (3)2019-11-14 17:40
 • #3223: Thái Bình Quỷ Thành (4)2019-11-14 17:40
 • #3224: Gió lớn nổi lên (1)2019-11-14 17:40
 • #3225: Gió lớn nổi lên (2)2019-11-14 17:41
 • #3226: Tuyệt Thế Vạn Long Đỉnh2019-11-14 17:41
 • #3227: Đại Hoang thông thiên2019-11-14 17:41
 • #3228: Tiên Vực nội tình2019-11-14 17:41
 • #3229: Hung tàn bố cục2019-11-14 17:41
 • #3230: Trấn áp2019-11-14 17:42
 • #3231: Tàn bạo chém giết (1)2019-11-14 17:42
 • #3232: Tàn bạo chém giết (2)2019-11-14 17:42
 • #3233: Tàn bạo chém giết (3)2019-11-14 17:42
 • #3234: Tàn bạo chém giết (4)2019-11-14 17:43
 • #3235: Tàn bạo chém giết (5)2019-11-14 17:43
 • #3236: Đại phản công (1)2019-11-14 17:43
 • #3237: Đại phản công (2)2019-11-14 17:43
 • #3238: Đại phản công (3)2019-11-14 17:43
 • #3239: Đại phản công (4)2019-11-14 17:44
 • #3240: Đại phản công (5)2019-11-14 17:44
 • #3241: Đại phản công (6)2019-11-14 17:44
 • #3242: Đại phản công (7)2019-11-14 17:44
 • #3243: Sỉ nhục a sỉ nhục2019-11-14 17:45
 • #3244: Loạn loạn loạn2019-11-14 17:45
 • #3245: Gào lên đau xót2019-11-14 17:45
 • #3246: Đại thủ bút (1)2019-11-14 17:45
 • #3247: Đại thủ bút (2)2019-11-14 17:46
 • #3248: Đại thủ bút (3)2019-11-14 17:46
 • #3249: Hùng cứ Tây Hoang2019-11-14 17:46
 • #3250: Thái Sơ Hóa Sinh Trì (1)2019-11-14 17:46
 • #3251: Thái Sơ Hóa Sinh Trì (2)2019-11-14 17:46
 • #3252: Đạo Thiên Tiên Vực (1)2019-11-14 17:47
 • #3253: Đạo Thiên Tiên Vực (2)2019-11-14 17:47
 • #3254: Thiên Mạc quyết nghị (1)2019-11-14 17:47
 • #3255: Thiên Mạc quyết nghị (2)2019-11-14 17:47
 • #3256: Tuyệt mật sát chiêu (1)2019-11-14 17:47
 • #3257: Tuyệt mật sát chiêu (2)2019-11-14 17:48
 • #3258: Lục Thần kế hoạch, hư không chiến trường2019-11-14 17:48
 • #3259: Náo động lớn2019-11-14 17:48
 • #3260: Hoàng tử giám quốc2019-11-14 17:48
 • #3261: Hùng Sư2019-11-14 17:48
 • #3262: Thần minh2019-11-14 17:48
 • #3263: Sát khí2019-11-14 17:49
 • #3264: Huyết Đồ thánh lâu2019-11-14 17:49
 • #3265: Tình thương2019-11-14 17:49
 • #3266: Thất Nhạc Cấm Đảo2019-11-14 17:49
 • #3267: Thần Chi Tử2019-11-14 17:50
 • #3268: Đầu thứ nhất chặn đánh đường2019-11-14 17:50
 • #3269: Nhóm thứ hai quan tài đồng2019-11-14 17:50
 • #3270: Côn Khư vực2019-11-14 17:51
 • #3271: Oanh động Tây Hoang2019-11-14 17:51
 • #3272: Thiên Địa môn2019-11-14 17:51
 • #3273: Cướp bóc Tây Hoang2019-11-14 17:51
 • #3274: Hư Vọng Tiên Vực2019-11-14 17:51
 • #3275: Yêu Linh chi thể2019-11-14 17:52
 • #3276: Hỗn Độn (1)2019-11-14 17:52
 • #3277: Hỗn Độn (2)2019-11-14 17:52
 • #3278: Cưỡng ép khiêu khích2019-11-14 17:52
 • #3279: Một sợi sát cơ2019-11-14 17:52
 • #3280: Kịch liệt giằng co (1)2019-11-14 17:53
 • #3281: Kịch liệt giằng co (2)2019-11-14 17:53
 • #3282: Kinh thế chi uy, Càn Nguyên Thiên Kinh (1)2019-11-14 17:53
 • #3283: Kinh thế chi uy, Càn Nguyên Thiên Kinh (2)2019-11-14 17:53
 • #3284: Đảo khách thành chủ2019-11-14 17:53
 • #3285: Đế Quân đầu2019-11-14 17:53
 • #3286: Địa Tàng Châu2019-11-14 17:54
 • #3287: Trong tay ta2019-11-14 17:54
 • #3288: Hỗn Độn Thủy Tổ (1)2019-11-14 17:54
 • #3289: Hỗn Độn Thủy Tổ (2)2019-11-14 17:54
 • #3290: Hỗn Độn Thủy Tổ (3)2019-11-14 17:55
 • #3291: Mười vạn năm lắng đọng năng lượng2019-11-18 03:08
 • #3292: Gầm thét2019-11-18 03:08
 • #3293: Bá khí2019-11-18 03:09
 • #3294: Nguy cơ2019-11-18 03:09
 • #3295: Gấp rút tiếp viện Tây Hoang2019-11-18 03:09
 • #3296: Cường thế giằng co (1)2019-11-18 03:10
 • #3297: Cường thế giằng co (2)2019-11-18 03:10
 • #3298: Tây Hoang chấn động (1)2019-11-18 03:10
 • #3299: Tây Hoang chấn động (2)2019-11-18 03:11
 • #3300: Kinh phong mật vũ (1)2019-11-18 03:11
 • #3301: Kinh phong mật vũ (2)2019-11-18 03:12
 • #3302: Thần Chiến (1)2019-11-18 03:12
 • #3303: Thần Chiến tại dã (2)2019-11-18 03:12
 • #3304: Thần Chiến tại dã (3)2019-11-18 03:13
 • #3305: Thần Chiến tại dã (4)2019-11-18 03:13
 • #3306: Thần Chiến tại dã (5)2019-11-18 03:13
 • #3307: Thần Chiến tại dã (6)2019-11-18 03:14
 • #3308: Thần Chiến tại dã (7)2019-11-18 03:14
 • #3309: Cuồng lực ngập trời (1)2019-11-18 03:14
 • #3310: Cuồng lực ngập trời (2)2019-11-18 03:14
 • #3311: Cuồng lực ngập trời (3)2019-11-18 03:15
 • #3312: Cuồng lực ngập trời (4)2019-11-18 03:15
 • #3313: Cuồng lực ngập trời (5)2019-11-18 03:15
 • #3314: Con ta vũ dũng (1)2019-11-18 03:16
 • #3315: Con ta vũ dũng (2)2019-11-18 03:16
 • #3316: Ỷ lại2019-11-18 03:16
 • #3317: Có qua có lại2019-11-18 03:16
 • #3318: Thẩm vấn2019-11-18 03:17
 • #3319: Thật giả Tần Mệnh2019-11-18 03:17
 • #3320: Hồ đồ2019-11-18 03:21
 • #3321: Huyết Thư Thiết Quyển2019-11-18 03:22
 • #3322: Luân Hồi Huyết Hải (1)2019-11-18 03:22
 • #3323: Luân Hồi Huyết Hải (2)2019-11-18 03:22
 • #3324: Đế mắt2019-11-18 03:22
 • #3325: Lần đầu gặp gỡ2019-11-18 03:23
 • #3326: Tần Mệnh là cái gì2019-11-18 03:23
 • #3327: Thần Hoàng Huyết2019-11-18 03:23
 • #3328: Thận trọng lựa chọn (1)2019-11-18 03:24
 • #3329: Thận trọng lựa chọn (2)2019-11-18 03:24
 • #3330: Thận trọng lựa chọn (3)2019-11-18 03:24
 • #3331: Thận trọng lựa chọn (4)2019-11-18 03:24
 • #3332: Tuyệt Đại Thiên Kiêu (1)2019-11-18 03:25
 • #3333: Tuyệt Đại Thiên Kiêu (2)2019-11-18 03:25
 • #3334: Kích thích tiền đặt cược2019-11-18 03:25
 • #3335: Công chứng viên2019-11-18 03:26
 • #3336: Đỉnh phong chiến dịch (1)2019-11-18 03:26
 • #3337: Đỉnh phong chiến dịch (2)2019-11-18 03:27
 • #3338: Đỉnh phong chiến dịch (3)2019-11-18 03:27
 • #3339: Đỉnh phong chiến dịch (4)2019-11-18 03:27
 • #3340: Thề sống chết bảo vệ (1)2019-11-18 03:28
 • #3341: Thề sống chết bảo vệ (2)2019-11-18 03:28
 • #3342: Khó bề phân biệt2019-11-18 03:28
 • #3343: Oanh động2019-11-18 03:28
 • #3344: Cổ chiến trường2019-11-18 03:29
 • #3345: Biến mất2019-11-18 03:29
 • #3346: Mục tiêu, Nam Hoang2019-11-18 03:29
 • #3347: Tái tạo Âm Mạch2019-11-18 03:30
 • #3348: Minh Mị2019-11-18 03:30
 • #3349: U Đô di bí2019-11-18 03:31
 • #3350: Loạn chiến Nam Hoang2019-11-18 03:31
 • #3351: Huyền Thiên tầm bảo2019-11-18 03:31
 • #3352: Nam Hoang tử cục2019-11-18 03:32
 • #3353: Linh Lung Tiên Đồng2019-11-18 03:32
 • #3354: Tiếu Bằng Nghĩa2019-11-18 03:33
 • #3355: Nam Hoang tiềm lực2019-11-18 03:33
 • #3356: Mưa gió nổi lên (1)2019-11-18 03:33
 • #3357: Mưa gió nổi lên (2)2019-11-18 03:34
 • #3358: Mưa gió nổi lên (3)2019-11-18 03:34
 • #3359: Nhóm đầu tiên người ủng hộ2019-11-18 03:34
 • #3360: Thần Vực Mị Ảnh (1)2019-11-18 03:35
 • #3361: Thần Vực Mị Ảnh (2)2019-11-18 03:35
 • #3362: Tây Hoang chiến sự (1)2019-11-18 03:35
 • #3363: Tây Hoang chiến sự (2)2019-11-18 03:36
 • #3364: Tây Hoang chiến sự (3)2019-11-18 03:36
 • #3365: Tây Hoang chiến sự (4)2019-11-18 03:36
 • #3366: Tây Hoang chiến sự (5)2019-11-18 03:37
 • #3367: Tây Hoang chiến sự (6)2019-11-18 03:37
 • #3368: Tây Hoang chiến sự (7)2019-11-18 03:37
 • #3369: Tây Hoang chiến sự (8)2019-11-18 03:38
 • #3370: Không trung đi săn2019-11-18 03:38
 • #3371: Cầm Cự Ma2019-11-18 03:38
 • #3372: Hung tàn Tần Mệnh (1)2019-11-18 03:38
 • #3373: Hung tàn Tần Mệnh (2)2019-11-18 03:38
 • #3374: Lần thứ nhất Tây Hoang chiến dịch (1)2019-11-18 03:39
 • #3375: Lần thứ nhất Tây Hoang chiến dịch (2)2019-11-18 03:39
 • #3376: Lần thứ nhất Tây Hoang chiến dịch (3)2019-11-18 03:39
 • #3377: Lần thứ nhất Tây Hoang chiến dịch (4)2019-11-18 03:40
 • #3378: U Minh kịch biến2019-11-18 03:40
 • #3379: Nhân Tộc quyết nghị2019-11-18 03:41
 • #3380: Sinh tử tồn vong (1)2019-11-18 03:41
 • #3381: Sinh tử tồn vong (2)2019-11-18 03:41
 • #3382: Dựa thế U Minh (1)2019-11-18 03:41
 • #3383: Dựa thế U Minh (2)2019-11-18 03:42
 • #3384: Đế Quân đầu (1)2019-11-18 03:42
 • #3385: Đế Quân đầu (2)2019-11-18 03:42
 • #3386: Toàn diện rút lui (1)2019-11-18 03:42
 • #3387: Toàn diện rút lui (2)2019-11-18 03:43
 • #3388: Bầu trời quyết nghị (1)2019-11-18 03:43
 • #3389: Bầu trời quyết nghị (2)2019-11-18 03:43
 • #3390: U Minh sinh tử cục (1)2019-11-18 03:43
 • #3391: U Minh sinh tử cục (2)2019-11-18 03:44
 • #3392: U Minh sinh tử cục (3)2019-11-18 03:44
 • #3393: U Minh sinh tử cục (4)2019-11-18 03:44
 • #3394: U Minh sinh tử cục (5)2019-11-18 03:44
 • #3395: U Minh sinh tử cục (6)2019-11-18 03:45
 • #3396: U Minh sinh tử cục (7)2019-11-18 03:45
 • #3397: U Minh sinh tử cục (8)2019-11-18 03:45
 • #3398: U Minh sinh tử cục (9)2019-11-18 03:45
 • #3399: Pháp Lệnh U Minh2019-11-18 03:46
 • #3400: Thân phận của ta (1)2019-11-18 03:46
 • #3401: Thân phận của ta (2)2019-11-18 03:46
 • #3402: Thân phận của ta (3)2019-11-18 03:46
 • #3403: Thân phận của ta (4)2019-11-18 03:47
 • #3404: Thân phận của ta (5)2019-11-18 03:47
 • #3405: Thân phận của ta (6)2019-11-18 03:47
 • #3406: Đại hội minh (1)2019-11-18 03:48
 • #3407: Đại hội minh (2)2019-11-18 03:48
 • #3408: Đại hội minh (3)2019-11-18 03:48
 • #3409: Đại hội minh (4)2019-11-18 03:49
 • #3410: Đại hội minh (5)2019-11-18 03:49
 • #3411: Đại hội minh (6)2019-11-18 03:49
 • #3412: Chiến tranh bố trí (1)2019-11-18 03:49
 • #3413: Chiến tranh bố trí (2)2019-11-18 03:49
 • #3414: Tây Hoang Di Tộc2019-11-18 03:50
 • #3415: Thế giới mới2019-11-18 03:50
 • #3416: Sát cơ (1)2019-11-18 03:51
 • #3417: Sát cơ (2)2019-11-18 03:51
 • #3418: Sát cơ (3)2019-11-18 03:51
 • #3419: Sau cùng chiến dịch2019-11-18 03:51
 • #3420: Sinh tử tồn vong2019-11-18 03:52
 • #3421: Ma Âm ngập trời2019-11-18 03:52
 • #3422: Huyết tế Tây Hoang2019-11-18 03:52
 • #3423: Thôn Thiên Ma Tử2019-11-18 03:52
 • #3424: Thần Ma đại chiến (1)2019-11-18 03:53
 • #3425: Cuộc chiến của thần ma (2)2019-11-18 03:53
 • #3426: Cuộc chiến của thần ma (3)2019-11-18 03:53
 • #3427: Cuộc chiến của thần ma (4)2019-11-18 03:54
 • #3428: Cuộc chiến của thần ma (5)2019-11-18 03:54
 • #3429: Cuộc chiến của thần ma (6)2019-11-18 03:54
 • #3430: Cuộc chiến của thần ma (7)2019-11-18 03:54
 • #3431: Cuộc chiến của thần ma (8)2019-11-18 03:54
 • #3432: Cuộc chiến của thần ma (9)2019-11-18 03:55
 • #3433: Cuộc chiến của thần ma (10)2019-11-18 03:55
 • #3434: Điên cuồng đấu sức (1)2019-11-18 03:55
 • #3435: Điên cuồng đấu sức (2)2019-11-18 03:56
 • #3436: Điên cuồng đấu sức (3)2019-11-18 03:56
 • #3437: Điên cuồng đấu sức (4)2019-11-18 03:56
 • #3438: Điên cuồng đấu sức (5)2019-11-18 03:56
 • #3439: Điên cuồng đấu sức (6)2019-11-18 03:57
 • #3440: Điên cuồng đấu sức (7)2019-11-18 03:57
 • #3441: Đế Tổ thức tỉnh (1)2019-11-18 03:57
 • #3442: Đế Tổ thức tỉnh (2)2019-11-18 03:58
 • #3443: Đế Tổ thức tỉnh (3)2019-11-18 03:58
 • #3444: Đế Tổ thức tỉnh (4)2019-11-18 03:58
 • #3445: Đế Tổ thức tỉnh (5)2019-11-18 03:58
 • #3446: Cả thế gian chấn kinh2019-11-18 03:58
 • #3447: Tiên Vực quyết liệt (1)2019-11-18 03:59
 • #3448: Tiên Vực quyết liệt (2)2019-11-18 03:59
 • #3449: Tiên Vực quyết liệt (3)2019-11-18 04:00
 • #3450: Tiên Vực quyết liệt (4)2019-11-18 04:00
 • #3451: Đỉnh phong chiến dịch (1)2019-11-18 04:00
 • #3452: Đỉnh phong chiến dịch (2)2019-11-18 04:01
 • #3453: Đỉnh phong chiến dịch (3)2019-11-18 04:01
 • #3454: Đỉnh phong chiến dịch (4)2019-11-18 04:01
 • #3455: Đỉnh phong chiến dịch (5)2019-11-18 04:01
 • #3456: Đỉnh phong chiến dịch (6)2019-11-18 04:02
 • #3457: Đỉnh phong chiến dịch (7)2019-11-18 04:02
 • #3458: Thủy Tổ giáng lâm (1)2019-11-18 04:02
 • #3459: Thủy Tổ giáng lâm (2)2019-11-18 04:03
 • #3460: Thủy Tổ giáng lâm (3)2019-11-18 04:03
 • #3461: Thủy Tổ giáng lâm (4)2019-11-18 04:03
 • #3462: Va chạm, Vĩnh Hằng vương quốc (1)2019-11-18 04:04
 • #3463: Va chạm, Vĩnh Hằng vương quốc (2)2019-11-18 04:04
 • #3464: Va chạm, Vĩnh Hằng vương quốc (3)2019-11-18 04:04
 • #3465: Va chạm, Vĩnh Hằng vương quốc (4)2019-11-18 04:05
 • #3466: Còn sót lại Thần Tử (1)2019-11-18 04:05
 • #3467: Còn sót lại Thần Tử (2)2019-11-18 04:05
 • #3468: Còn sót lại Thần Tử (3)2019-11-18 04:06
 • #3469: Còn sót lại Thần Tử (4)2019-11-18 04:06
 • #3470: Còn sót lại Thần Tử (5)2019-11-18 04:06
 • #3471: Còn sót lại Thần Tử (6)2019-11-18 04:06
 • #3472: Đại trí tuệ2019-11-18 04:07
 • #3473: Viễn Cổ Thanh Long2019-11-18 04:07
 • #3474: Âm mưu dương mưu (1)2019-11-18 04:07
 • #3475: Âm mưu dương mưu (2)2019-11-18 04:07
 • #3476: Âm mưu dương mưu (3)2019-11-18 04:07
 • #3477: Âm mưu dương mưu (4)2019-11-18 04:08
 • #3478: Sâu trong hư không (1)2019-11-18 04:08
 • #3479: Sâu trong hư không (2)2019-11-18 04:09
 • #3480: Đế Hồn nguy cơ (1)2019-11-18 04:09
 • #3481: Đế Hồn nguy cơ (2)2019-11-18 04:09
 • #3482: Đế Hồn nguy cơ (3)2019-11-18 04:09
 • #3483: Đế Hồn nguy cơ (4)2019-11-18 04:10
 • #3484: Thề sống chết bảo vệ (1)2019-11-18 04:10
 • #3485: Thề sống chết bảo vệ (2)2019-11-18 04:10
 • #3486: Thề sống chết bảo vệ (3)2019-11-18 04:11
 • #3487: Thề sống chết bảo vệ (4)2019-11-18 04:11
 • #3488: Đường hầm hư không2019-11-18 04:11
 • #3489: Bí mật2019-11-18 04:11
 • #3490: Vạn giới chi chiến (1)2019-11-18 04:12
 • #3491: Vạn giới chi chiến (2)2019-11-18 04:12
 • #3492: Vạn giới chi chiến (3)2019-11-18 04:12
 • #3493: Vạn giới chi chiến (4)2019-11-18 04:13
 • #3494: Vạn giới chi chiến (5)2019-11-18 04:13
 • #3495: Vô Chung chi biến (1)2019-11-18 04:13
 • #3496: Vô Chung chi biến (2)2019-11-18 04:13
 • #3497: Vô Chung chi biến (3)2019-11-18 04:13
 • #3498: Bi ca (1)2019-11-18 04:14
 • #3499: Bi ca (2)2019-11-18 04:14
 • #3500: Bi ca (3)2019-11-18 04:15
 • #3501: Mở ra hư không chiến trường2019-11-18 04:15
 • #3502: Đế Chiến Tinh Dã (1)2019-11-18 04:16
 • #3503: Đế Chiến Tinh Dã (2)2019-11-18 04:16
 • #3504: Đế Chiến Tinh Dã (3)2019-11-18 04:16
 • #3505: Đế Chiến Tinh Dã (4)2019-11-18 04:17
 • #3506: Đế Chiến Tinh Dã (5)2019-11-18 04:17
 • #3507: Đế Chiến Tinh Dã (6)2019-11-18 04:17
 • #3508: Đế Chiến Tinh Dã (7)2019-11-18 04:18
 • #3509: Thiên Mạc quỷ cục (1)2019-11-18 04:18
 • #3510: Thiên Mạc quỷ cục (2)2019-11-18 04:19
 • #3511: Huyền Vũ Đại Đế (1)2019-11-18 04:19
 • #3512: Huyền Vũ Đại Đế (2)2019-11-18 04:20
 • #3513: Huyền Vũ Đại Đế (3)2019-11-18 04:20
 • #3514: Huyền Vũ Đại Đế (4)2019-11-18 04:20
 • #3515: Huyền Vũ Đại Đế (5)2019-11-18 04:21
 • #3516: Tuế nguyệt như đao2019-11-18 04:21
 • #3517: Huyết Y Huyền Vũ2019-11-18 04:21
 • #3518: Tái tạo Bất Diệt Ma Đao2019-11-18 04:22
 • #3519: Hư không trở kích chiến2019-11-18 04:22
 • #3520: Thiên Mạc2019-11-18 04:22
 • #3521: Cả thế gian chấn kinh2019-11-18 04:23
 • #3522: Tạo thần kế hoạch2019-11-18 04:23
 • #3523: Kiềm chế lẫn nhau2019-11-18 04:23
 • #3524: Hội Minh Lệnh2019-11-18 04:24
 • #3525: Hoàng Kim Minh (1)2019-11-18 04:24
 • #3526: Hoàng Kim Minh (2)2019-11-18 04:25
 • #3527: Hoàng Kim Minh (3)2019-11-18 04:25
 • #3528: Hoàng Kim Minh (4)2019-11-18 04:26
 • #3529: Hoàng Kim Minh (5)2019-11-18 04:26
 • #3530: Tiêu Ngọc Đường2019-11-18 04:27
 • #3531: Cung nghênh tiên tổ (1)2019-11-18 04:28
 • #3532: Cung nghênh tiên tổ (2)2019-11-18 04:28
 • #3533: Nhân quả sụp đổ (1)2019-11-18 04:29
 • #3534: Nhân quả sụp đổ (2)2019-11-18 04:29
 • #3535: Thế giới loạn cục (1)2019-11-18 04:30
 • #3536: Thế giới loạn cục (2)2019-11-18 04:30
 • #3537: Thế giới loạn cục (3)2019-11-18 04:30
 • #3538: Thế giới loạn cục (4)2019-11-18 04:31
 • #3539: Thế giới loạn cục (5)2019-11-18 04:31
 • #3540: Thế giới loạn cục (6)2019-11-18 04:32
 • #3541: Thế giới loạn cục (7)2019-11-18 04:32
 • #3542: Thế giới loạn cục (8)2019-11-18 04:33
 • #3543: Thần Sơn quyết nghị (1)2019-11-18 04:33
 • #3544: Thần Sơn quyết nghị (2)2019-11-18 04:33
 • #3545: Bi ca (1)2019-11-18 04:34
 • #3546: Bi ca (2)2019-11-18 04:34
 • #3547: Sau cùng Đế Hồn (1)2019-11-18 04:34
 • #3548: Sau cùng Đế Hồn (2)2019-11-18 04:35
 • #3549: Sau cùng Đế Hồn (3)2019-11-18 04:35
 • #3550: Tần Mệnh phản kích2019-11-18 04:35
 • #3551: Đế tử xuất chinh (1)2019-11-18 04:36
 • #3552: Đế tử xuất chinh (2)2019-11-18 04:36
 • #3553: Duy nhất Thần Tộc (1)2019-11-18 04:36
 • #3554: Duy nhất Thần Tộc (2)2019-11-18 04:37
 • #3555: Thái Sơ cục thứ nhất (1)2019-11-18 04:37
 • #3556: Thái Sơ cục thứ nhất (2)2019-11-18 04:38
 • #3557: Thái Sơ cục thứ nhất (3)2019-11-18 04:38
 • #3558: Thái Sơ cục thứ nhất (4)2019-11-18 04:39
 • #3559: Không trung loạn chiến (1)2019-11-18 04:39
 • #3560: Không trung loạn chiến (2)2019-11-18 04:39
 • #3561: Không trung loạn chiến (3)2019-11-18 04:40
 • #3562: Không trung loạn chiến (4)2019-11-18 04:40
 • #3563: Không trung loạn chiến (5)2019-11-18 04:40
 • #3564: Không trung loạn chiến (6)2019-11-18 04:40
 • #3565: Không trung loạn chiến (7)2019-11-18 04:41
 • #3566: Không phụ Đế tử danh tiếng2019-11-18 04:41
 • #3567: Điên cuồng2019-11-18 04:42
 • #3568: Mời Đại Đế chịu chết (1)2019-11-18 04:42
 • #3569: Mời Đại Đế chịu chết (2)2019-11-18 04:43
 • #3570: Đánh cược tồn vong (1)2019-11-18 04:43
 • #3571: Đánh cược tồn vong (2)2019-11-18 04:43
 • #3572: Đánh cược tồn vong (3)2019-11-18 04:44
 • #3573: Đánh cược tồn vong (4)2019-11-18 04:44
 • #3574: Đánh cược tồn vong (5)2019-11-18 04:45
 • #3575: Đánh cược tồn vong (6)2019-11-18 04:45
 • #3576: Đại Đế chi thương2019-11-18 04:45
 • #3577: Tương lai không có hi vọng2019-11-18 04:45
 • #3578: Toàn diện kết thúc (1)2019-11-18 04:46
 • #3579: Toàn diện kết thúc (2)2019-11-18 04:46
 • #3580: Dung hợp thế giới2019-11-18 04:46
 • #3581: Luân Hồi hi vọng2019-11-18 04:47
 • #3582: Song Tử cùng nổi lên (1)2019-11-18 04:47
 • #3583: Song Tử cùng nổi lên (2)2019-11-18 04:47
 • #3584: Song Tử cùng nổi lên (3)2019-11-18 04:47
 • #3585: Song Tử cùng nổi lên (4)2019-11-18 04:48
 • #3586: Thế giới dung hợp2019-11-18 04:48
 • #3587: Táng Thần Đỉnh2019-11-18 04:49
 • #3588: Muốn thôn thiên (1)2019-11-18 04:49
 • #3589: Muốn thôn thiên (2)2019-11-18 04:49
 • #3590: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (1)2019-11-18 04:50
 • #3591: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (2)2019-11-18 04:50
 • #3592: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (3)2019-11-18 04:50
 • #3593: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (4)2019-11-18 04:51
 • #3594: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (5)2019-11-18 04:51
 • #3595: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (6)2019-11-18 04:51
 • #3596: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (7)2019-11-18 04:52
 • #3597: Đại Hắc Ám tiến đến phía trước ánh rạng đông (8)2019-11-18 04:52
 • #3598: Đến tối thời khắc (1)2019-11-18 04:52
 • #3599: Đến tối thời khắc (2)2019-11-18 04:53
 • #3600: Đến tối thời khắc (3)2019-11-18 04:53
 • #3601: Đến tối thời khắc (4)2019-11-18 04:53
 • #3602: Đến tối thời khắc (5)2019-11-18 04:54
 • #3603: Đến tối thời khắc (6)2019-11-18 04:54
 • #3604: Đến tối thời khắc (7)2019-11-18 04:54
 • #3605: Đến tối thời khắc (8)2019-11-18 04:55
 • #3606: Đến tối thời khắc (9)2019-11-18 04:55
 • #3607: Thiên Đế đại đối quyết (1)2019-11-18 04:55
 • #3608: Thiên Đế đại đối quyết (2)2019-11-18 04:56
 • #3609: Thiên Đế đại đối quyết (3)2019-11-18 04:56
 • #3610: Thiên Đế đại đối quyết (4)2019-11-18 04:57
 • #3611: Thiên Đế đại đối quyết (5)2019-11-18 04:57
 • #3612: Thiên Đế đại đối quyết (6)2019-11-18 04:58
 • #3613: Thiên Đế đại đối quyết (7)2019-11-18 04:58
 • #3614: Thiên Đế đại đối quyết (8)2019-11-18 04:58
 • #3615: Thiên Đế đại đối quyết (9)2019-11-18 04:59
 • #3616: Thiên Đế đại đối quyết (10)2019-11-18 04:59
 • #3617: Độc chưởng Luân Hồi (1)2019-11-18 04:59
 • #3618: Độc chưởng Luân Hồi (2)2019-11-18 05:00
 • #3619: Độc chưởng Luân Hồi (3)2019-11-18 05:00
 • #3620: Độc chưởng Luân Hồi (4)2019-11-18 05:00
 • #3621: Chúng ta trở về2019-11-18 05:01
 • #3622: Thanh thiên vạn cổ, vĩnh hằng cô độc (đại kết cục. . .2019-11-18 05:01