Huyền Huyễn

Vân Thiên Đế

Thiếu niên bình thường Diệp Vân, đạt được Đan Đế, Trận Hoàng hai vị đại năng cách một thế hệ truyền thừa, tại trong loạn thế quật khởi, cùng vô số thiên kiêu tranh phong, thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, thành tựu một đời Thiên Đế.

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Cô Đơn Địa Phi
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Không Tin Tà

THUYS♥️

Hầm Táo Ký

TiKay

Cửu Tinh Chi Chủ

TiKay

Ma Quỷ Bài Thi

THUYS♥️

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Cái Ba Ba

THUYS♥️

Thần Tọa

TiKay

Leave a Reply