Huyền HuyễnKhoa HuyễnVõng DuXuyên Không

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Ngoài ý muốn, hắn xuyên việt trở thành 1 tên phế vật. Tuy nhiên hắn cũng được ông trời rủ lòng thương đưa hắn hệ thống tu luyện toàn năng. Từ nay về sau vận mệnh chuyển hướng, tăng lv như hack, trảm thánh thú, diệt thú thần, bạo Vũ Thần, thưởng mỹ nhân, cất bước trên con đường Vô thượng đỉnh phong. Nói tóm lại: Hệ thống nơi tay, ta có thiên hạ!!!

Nguồn: truyenfull


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lãm Nguyệt Thu Phong
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phế vật Dương gia
 • #2: Ác nô
 • #3: Chịu nhục
 • #4: Điên cuồng thăng cấp
 • #5: Phong Đao Thất Sát
 • #6: Thiên Địa linh quả
 • #7: Đỉnh phong tranh đấu
 • #8: Chém giết Bạch Hạc
 • #9: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh
 • #10: Vũ Sư cảnh giới
 • #11: Gặp ăn cướp trên đường đi
 • #12: Trở lại Túy Tiên lâu
 • #13: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra
 • #14: Luyện đan chế phù
 • #15: Quản gia Dương Thanh
 • #16: Chém giết
 • #17: Gặp Đông Phương Thải Ngọc
 • #18: Hưng sư vấn tội
 • #19: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1)
 • #20: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2)
 • #21: Tiến hành rút thưởng
 • #22: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ
 • #23: Luyện chế đan dược
 • #24: Thập thành đan (1)
 • #25: Thập thành đan (2)
 • #26: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1)
 • #27: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2)
 • #28: Học tập luyện khí thuật
 • #29: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1)
 • #30: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2)
 • #31: Thăng Tiên Lệnh (1)
 • #32: Thăng Tiên Lệnh (2)
 • #33: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1)
 • #34: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2)
 • #35: Điên cuồng đấu giá (1)
 • #36: Điên cuồng đấu giá (2)
 • #37: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1)
 • #38: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2)
 • #39: Phố dài ác chiến (1)
 • #40: Phố dài ác chiến (2)
 • #41: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1)
 • #42: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2)
 • #43: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1)
 • #44: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2)
 • #45: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1)
 • #46: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2)
 • #47: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1)
 • #48: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2)
 • #49: Tiêu gia tỷ muội
 • #50: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1)
 • #51: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (2)
 • #52: Tàng Thư lâu, thí nghiệm thân thủ (1)
 • #53: Tàng Thư lâu, thí nghiệm thân thủ (2)
 • #54: Lĩnh ngộ, điêu khắc thuật trung cấp (1)
 • #55: Lĩnh ngộ, điêu khắc thuật trung cấp (2)
 • #56: Cực hạn tu luyện (1)
 • #57: Cực hạn tu luyện (2)
 • #58: Dược tắm Tôi Thể, trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi (1)
 • #59: Dược tắm Tôi Thể, trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi (2)
 • #60: Hệ thống thăng cấp (1)
 • #61: Hệ thống thăng cấp (2)
 • #62: Bạo lực diệt sát
 • #63: Xung đột
 • #64: Đại tỷ thí bắt đầu
 • #65: Tấn cấp thập cường
 • #66: Vô sỉ cực kỳ
 • #67: Hối đoái Bạo Vũ Lê Hoa Châm
 • #68: Chém giết Dương Thiên Phong
 • #69: Bắt Thuật, thu phục chiếm được Lang Vương
 • #70: Chém giết Cự Mãng, luyện chế Trường Cung
 • #71: Gặp lại Dương Nguyệt
 • #72: Chém giết, Cự Tích khổng lồ
 • #73: Đại bạo, Thiết Bố Sam Quyển 2
 • #74: Tam Nhãn biến dị Chương Ngư (1)
 • #75: Tam Nhãn biến dị Chương Ngư (2)
 • #76: Cung Điện dưới nước (1)
 • #77: Cung Điện dưới nước (2)
 • #78: Lần nữa xuống nước, được bảo tàng (1)
 • #79: Lần nữa xuống nước, được bảo tàng (2)
 • #80: Truyền thừa
 • #81: Hối đoái đan dược, thương thế khôi phục
 • #82: Thủy Linh tinh quáng mạch (1)
 • #83: Thủy Linh tinh quáng mạch (2)
 • #84: Tao ngộ Dương Thiên Lôi
 • #85: Trường Tí Ma Hầu Hoàng
 • #86: May mắn đánh chết
 • #87: Thí luyện hoàn thành
 • #88: Hệ thống hối đoái tăng giá
 • #89: Không Huyễn Động
 • #90: Chân Thực Ưng Nhãn
 • #91: Huyễn Diệt Châu
 • #92: Dương Hữu trở về
 • #93: Xảo trá Trương Dật
 • #94: Dương Binh chặn giết
 • #95: Cổ Lão thần bí
 • #96: Nghi hoặc trùng trùng điệp điệp
 • #97: Thân thế chi mê
 • #98: Vô Cực giới
 • #99: Ngân bài sát thủ
 • #100: Túy Sinh Mộng Tử Tửu
 • #101: Lão tửu quỷ
 • #102: Nhiệm vụ tạp biến hóa
 • #103: Kiếm Thập Tam
 • #104: Ảnh Tử, Tào Tư Nhã
 • #105: Bích Thủy Cung thần bí (1)
 • #106: Bích Thủy Cung thần bí (2)
 • #107: Khách khanh trưởng lão
 • #108: Tinh Huyết Đan
 • #109: Thiên Đao nhất thức (1)
 • #110: Thiên Đao nhất thức (2)
 • #111: Ám Ma chi kiếm
 • #112: Dương Binh xuất hiện
 • #113: Bản thân bị trọng thương
 • #114: Luyện chế Tinh Huyết Đan
 • #115: Chế tác Ẩn Thân Phù
 • #116: Đại Lực Kim Cương hoàn
 • #117: Làm mai
 • #118: Luyện khí
 • #119: Sát thủ Kim bài cuối cùng
 • #120: Thuấn Tức Thiên Lý (1)
 • #121: Thuấn Tức Thiên Lý (2)
 • #122: Phong Vân tuyển bạt bắt đầu
 • #123: Khảo thí nghị lực
 • #124: Đợt tuyển bạt thứ hai
 • #125: Phi đao chi uy
 • #126: Độc Vẫn Hấp Huyết Biên Bức
 • #127: Đánh chết, đánh chết
 • #128: Đoàn đội chặn giết
 • #129: Cổ thụ che trời
 • #130: Tuyệt thế Thần Binh
 • #131: Đầu mối then chốt của Tiên khí
 • #132: Giết, giết không tha
 • #133: Thanh Liên kiếm pháp
 • #134: Cửu Cửu Quy Nhất (1)
 • #135: Cửu Cửu Quy Nhất (2)
 • #136: Ngũ Hành Kỳ trận đến tay
 • #137: Thị Huyết Độc Đằng
 • #138: Gieo thần thức
 • #139: Đợt tuyển bạt thứ hai kết thúc
 • #140: Nhân Duyên Thạch
 • #141: Bạch Tố Trinh thức tỉnh
 • #142: Bạch Long kiếm pháp
 • #143: Đối chiến Vương Cương
 • #144: Cuồng Bạo Chiến Ngẫu
 • #145: Già Thiên Thủ
 • #146: Lưỡng bại câu thương
 • #147: Hóa Thánh Đan
 • #148: Đoạt đan
 • #149: Chư Cát Bát Trận
 • #150: Lại là phỏng chế
 • #151: Cửu Cực Huyền Lôi trận
 • #152: Tịnh Thế Thanh Liên
 • #153: Mạnh nhất
 • #154: Nhu hòa chi thủy
 • #155: Ba điều kiện
 • #156: Rung động không thôi
 • #157: Huyết Sắc Đại Đạo
 • #158: Bạch Tố Trinh bị thương?
 • #159: Trận pháp cáo phá
 • #160: Cường viện đã đến
 • #161: Phong Ma Thiên Bi
 • #162: Kịch Độc Thuật
 • #163: Trúng độc
 • #164: Mê Hồn Dẫn (1)
 • #165: Mê Hồn Dẫn (2)
 • #166: Thẩm vấn
 • #167: Hệ thống thăng cấp lần nữa
 • #168: Thiết Bố Sam Quyển 3
 • #169: Hối đoái điên cuồng
 • #170: Chế tác Định Thân Phù
 • #171: Điều kiện thứ ba của Dương Lỗi
 • #172: Ngọc tủy
 • #173: Hồn chi nhất tộc
 • #174: Luyện hồn bí quyết
 • #175: Lời tiên đoán của Hồn chi nhất tộc
 • #176: Nô lệ khế ước tạp (1)
 • #177: Nô lệ khế ước tạp (2)
 • #178: Đánh Bạc Hệ Thống biến hóa
 • #179: Âm Bạo Phù
 • #180: Lĩnh ngộ trận pháp trung cấp
 • #181: Lĩnh ngộ Tụ Linh Trận
 • #182: Nhiệm vụ, thay thế Thiên Tinh lâu
 • #183: Dương Thanh Thủy bị bắt
 • #184: Sâm La điện (1)
 • #185: Sâm La điện (2)
 • #186: Cứu người
 • #187: Bí mật năm ngàn năm trước
 • #188: Tư Đồ Hổ giao dịch
 • #189: Đại nhân vật Sâm La điện
 • #190: Chiến, chiến, chiến
 • #191: Độc Vương truyền thừa
 • #192: Thiên Địa dị tượng
 • #193: Vũ Thần Bạch Tố Trinh
 • #194: Xuất quan
 • #195: Mở ra khiêu chiến nhiệm vụ tạp
 • #196: Hối đoái nhiệm vụ tạp
 • #197: Điên đảo Cửu Cực Huyền Lôi trận
 • #198: Tử Thủy Tiên
 • #199: Ma thú bạo động (1)
 • #200: Ma thú bạo động (2)
 • #201: Vạn Thú dị chí
 • #202: Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận
 • #203: Chân tướng Bạo động
 • #204: Lập kế hoạch
 • #205: Nghĩ Hoàng
 • #206: Thiên Địa lao tù
 • #207: Ba điều kiện của Kim Liên
 • #208: Đàn kiến thối lui (1)
 • #209: Đàn kiến thối lui (2)
 • #210: Tình cảnh của Càn Nguyên quốc
 • #211: Ma Vân tông, Tê Hồn Cốc
 • #212: Cửu Tinh Liên Châu
 • #213: Đánh chết Vũ Thần
 • #214: Thu hoạch
 • #215: Thần Thú đột kích
 • #216: Nhiệm vụ cấp độ S
 • #217: Đoạn Dung cần
 • #218: Chữa trị tiên giáp
 • #219: Thông Linh chi cảnh
 • #220: Ám sát chi thuật, Phương Thốn Sát (1)
 • #221: Ám sát chi thuật, Phương Thốn Sát (2)
 • #222: Thập chiến ước hẹn
 • #223: Hệ thống Phù văn (1)
 • #224: Hệ thống Phù văn (2)
 • #225: Điền Kị đua ngựa
 • #226: Đối chiến bắt đầu
 • #227: Sư Tử Vương Chiến Thú (1)
 • #228: Sư Tử Vương Chiến Thú (2)
 • #229: Cấp tốc Bạo Phong quyền
 • #230: An Vô Dụng VS Quy Bất Động (1)
 • #231: An Vô Dụng VS Quy Bất Động (2)
 • #232: Phong Ngưu chi lực
 • #233: Lại bại một hồi
 • #234: Tiên khí?
 • #235: Huyền Hoàng Linh Lung tháp
 • #236: Voi Ma-mút Thượng Cổ
 • #237: Một trận chiến cuối cùng
 • #238: Chiến Vũ Thần Đại viên mãn
 • #239: Chiến thắng
 • #240: Thú Vương lệnh bỏ niêm phong
 • #241: Gặp lại sát thủ Thiên Diệc
 • #242: Muốn báo thù (1)
 • #243: Muốn báo thù (2)
 • #244: Trên thanh lâu
 • #245: Quen biết nhau
 • #246: Giết Vương Khôi
 • #247: Vương Bá Đạo phân tích
 • #248: Yêu Nguyệt Chi Thạch
 • #249: Mượn đao giết người
 • #250: Giá họa (1)
 • #251: Giá họa (2)
 • #252: Giao dịch
 • #253: Đại chiến bắt đầu
 • #254: Đinh Đầu Thất Tiến sách
 • #255: Dương Thiên Lôi chết
 • #256: Lão tửu quỷ xuất hiện
 • #257: Đánh chết Thông Huyền Cảnh (1)
 • #258: Đánh chết Thông Huyền Cảnh (2)
 • #259: Đánh chết Thiên Tinh Vũ
 • #260: Chiến lợi phẩm
 • #261: Lại là Hòa Thị Bích (1)
 • #262: Lại là Hòa Thị Bích (2)
 • #263: Hối đoái Tử Điện Lôi Kích Pháo
 • #264: Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 10 (1)
 • #265: Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 10 (2)
 • #266: Lão Tửu Quỷ rời đi
 • #267: Thẳng hướng Thiên Tinh Lâu
 • #268: Giao thủ
 • #269: Chém giết hai người
 • #270: Sở Tường quỷ dị (1)
 • #271: Sở Tường quỷ dị (2)
 • #272: Cương Thi Chi Thể
 • #273: Trấn Hồn Linh (1)
 • #274: Trấn Hồn Linh (2)
 • #275: Vật phẩm thần bí
 • #276: Thiên Hồn
 • #277: Tích phân tạp
 • #278: Hệ thống thăng cấp
 • #279: Thiết Bố Sam đại viên mãn
 • #280: Nhất Chuyển Tạo Hóa đan
 • #281: Chân Thân Triệu Hoán phù Thông Huyền đại viên mãn (1)
 • #282: Chân Thân Triệu Hoán phù Thông Huyền đại viên mãn (2)
 • #283: Lại đến Trường Phong thương hành
 • #284: Linh dược tới tay
 • #285: Luyện chế Thuần Dương đan
 • #286: Luyện chế Cấp Tốc Khôi Phục đan
 • #287: Điền Thi Vận thức tỉnh (1)
 • #288: Điền Thi Vận thức tỉnh (2)
 • #289: Thiên Sứ Chiến Đấu
 • #290: Lại nhận nhiệm vụ
 • #291: Người của Tu La điện?
 • #292: Thù hận của Minh Ám
 • #293: Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận
 • #294: Côn Luân Kính?
 • #295: Viễn cổ bạo long
 • #296: Chạy trối chết
 • #297: Cự Ngạc cản đường
 • #298: Cảnh giới Vũ Thần
 • #299: Điền Thi Vận thăng cấp
 • #300: Vạn Kiếm trận
 • #301: Lưu Vân thân pháp
 • #302: Tái nhập Yên sơn
 • #303: Gặp Chu Độc Mỵ (1)
 • #304: Gặp Chu Độc Mỵ (2)
 • #305: Yêu cầu
 • #306: Bản mệnh Độc châu (1)
 • #307: Bản mệnh Độc châu (2)
 • #308: Mới tới Huyền Cơ môn, gặp lại Tiêu Tiêu
 • #309: Tin tức của Tiểu Ngọc
 • #310: Tình địch? (1)
 • #311: Tình địch? (2)
 • #312: Oanh sát
 • #313: Một cước đá bạo (1)
 • #314: Một cước đá bạo (2)
 • #315: Trương Dật giật mình
 • #316: Phản ứng của Cẩu trưởng lão
 • #317: Gặp lại Tiểu Ngọc (1)
 • #318: Gặp lại Tiểu Ngọc (2)
 • #319: Thục nữ Liên Nhã Đình
 • #320: Băng Tâm quyết đột phá (1)
 • #321: Băng Tâm quyết đột phá (2)
 • #322: Tử La bảo y
 • #323: Liên Nhã Như
 • #324: Nghi thức nhập môn (1)
 • #325: Nghi thức nhập môn (2)
 • #326: Lục sát hợp nhất
 • #327: Trước khi tiến vào nội dung nhiệm vụ (1)
 • #328: Trước khi tiến vào nội dung nhiệm vụ (2)
 • #329: Biến hóa của ngọc bội
 • #330: Xảo trá Cổ lão
 • #331: Tiến vào nội dung cốt truyện (1)
 • #332: Tiến vào nội dung cốt truyện (2)
 • #333: Lần đầu gặp Hoàng Dung
 • #334: Tiến đến Kim quốc
 • #335: Mạnh mẽ xông vào Triệu vương phủ (1)
 • #336: Mạnh mẽ xông vào Triệu vương phủ (2)
 • #337: Trị liệu
 • #338: Thu phục mọi người Triệu vương phủ (1)
 • #339: Thu phục mọi người Triệu vương phủ (2)
 • #340: Hệ thống hối đoái hạn chế
 • #341: Luận võ chọn rể
 • #342: Vợ chồng gặp lại (1)
 • #343: Vợ chồng gặp lại (2)
 • #344: Đạo trưởng lỗ mũi trâu của Toàn Chân giáo
 • #345: Lần đầu gặp Hồng Thất Công (1)
 • #346: Lần đầu gặp Hồng Thất Công (2)
 • #347: Lên Toàn Chân giáo
 • #348: Luận thiên hạ đại thế
 • #349: Lôi kéo Cái Bang (1)
 • #350: Lôi kéo Cái Bang (2)
 • #351: Tiến đến Cổ Mộ
 • #352: Mạnh mẽ xông vào
 • #353: Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng (1)
 • #354: Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng (2)
 • #355: Lâm Lung kích động
 • #356: Lâm Triều Anh
 • #357: Tu luyện Cửu Âm Chân Kinh (1)
 • #358: Tu luyện Cửu Âm Chân Kinh (2)
 • #359: Song mỹ quy tâm
 • #360: Nhận một tỷ tỷ (1)
 • #361: Nhận một tỷ tỷ (2)
 • #362: Tiên Thiên Công hay là Quỳ Hoa Bảo Điển?
 • #363: Trữ Vật Giới Chỉ của Lâm Triều Anh
 • #364: Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu
 • #365: Thử độc (1)
 • #366: Thử độc (2)
 • #367: Vũ Mục di thư
 • #368: Trên Thái Hồ
 • #369: Trong Quy Vân Trang (1)
 • #370: Trong Quy Vân Trang (2)
 • #371: Đại thần côn Cầu Thiên Trượng
 • #372: Tây Độc Âu Dương Phong
 • #373: Đánh chết Âu Dương Khắc (1)
 • #374: Đánh chết Âu Dương Khắc (2)
 • #375: Cầu Hôn
 • #376: Đông Tà chuyển biến
 • #377: Khống chế Quy Vân Trang (1)
 • #378: Khống chế Quy Vân Trang (2)
 • #379: Ngưu gia thôn
 • #380: Linh mạch trên Đào Hoa đảo (1)
 • #381: Linh mạch trên Đào Hoa đảo (2)
 • #382: Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông
 • #383: Gieo gió gặt bão
 • #384: Rời khỏi Đào Hoa đảo (1)
 • #385: Rời khỏi Đào Hoa đảo (2)
 • #386: Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại
 • #387: Đại điêu muốn uống rượu ăn thịt
 • #388: Thu phục được đại điêu (1)
 • #389: Thu phục được đại điêu (2)
 • #390: Hoàng hậu tắm rửa
 • #391: Nói lời kinh người
 • #392: Hoàng Hậu quyết định (1)
 • #393: Hoàng Hậu quyết định (2)
 • #394: Tu Chân giới?
 • #395: Trung Thần Thông Vương Trùng Dương
 • #396: Chân Long quyết (1)
 • #397: Chân Long quyết (2)
 • #398: Thư pháp kỹ năng Tông Sư cấp
 • #399: Trở lên Chung Nam sơn
 • #400: Lên Thiếu Lâm Tự (1)
 • #401: Lên Thiếu Lâm Tự (2)
 • #402: Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các
 • #403: Học trộm bị nắm
 • #404: Chân Long Chi Thể
 • #405: Bất Tử Kim Thân (1)
 • #406: Bất Tử Kim Thân (2)
 • #407: Đi tới Đại Lý
 • #408: Tây Vực Bạch Đà sơn, gặp lại Âu Dương Phong
 • #409: Lại tới Kim Quốc (1)
 • #410: Lại tới Kim Quốc (2)
 • #411: Giao thủ
 • #412: Hoa Sơn đỉnh
 • #413: Đối chiến Ngũ Tuyệt (1)
 • #414: Đối chiến Ngũ Tuyệt (2)
 • #415: Đánh bại Ngũ Tuyệt, nhiệm vụ hoàn thành
 • #416: Phong Ẩn đao nơi tay, hào khí ngất trời (1)
 • #417: Phong Ẩn đao nơi tay, hào khí ngất trời (2)
 • #418: Tái chiến
 • #419: Mượn hơi lòng người
 • #420: Muốn hợp tác? (1)
 • #421: Muốn hợp tác? (2)
 • #422: Muốn Càn Khôn Đại Na Di
 • #423: Muốn giết Tống Lý Tông
 • #424: Gian thần Sử Di Viễn (1)
 • #425: Gian thần Sử Di Viễn (2)
 • #426: Tiên Thiên Linh Bảo Không Động Ấn
 • #427: Thiên Nhiên Đại Trận
 • #428: Bạch y Tuyết Mai (1)
 • #429: Bạch y Tuyết Mai (2)
 • #430: Tam Hoa Tụ Đỉnh
 • #431: Thư pháp cùng kiếm pháp (1)
 • #432: Thư pháp cùng kiếm pháp (2)
 • #433: Hai năm
 • #434: Hùng Tâm Thiết Mộc Chân
 • #435: Đại thế đã định (1)
 • #436: Đại thế đã định (2)
 • #437: Trước khi đăng cơ
 • #438: Đẳng cấp tăng lên, Thông Huyền cấp ba
 • #439: Bổn Nguyên Châu (1)
 • #440: Bổn Nguyên Châu (2)
 • #441: Dung hợp Bổn Nguyên Châu
 • #442: Trở lại Huyền Cơ Môn
 • #443: Cổ Tĩnh sinh khí (1)
 • #444: Cổ Tĩnh sinh khí (2)
 • #445: Thiên Ngọc Hàn Châu
 • #446: Dây chuyền
 • #447: Chưởng môn Cổ Thu Hàn (1)
 • #448: Chưởng môn Cổ Thu Hàn (2)
 • #449: Hệ thống biến hóa sau khi thăng cấp
 • #450: Tranh luận liên quan tới thiên tài (1)
 • #451: Tranh luận liên quan tới thiên tài (2)
 • #452: Tao ngộ phục kích
 • #453: Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận khủng bố
 • #454: Ẩn Thân phù dẫn đến kinh ngạc
 • #455: Hai phái gặp nhau (1)
 • #456: Hai phái gặp nhau (2)
 • #457: Tiêu Tiêu chi đệ
 • #458: Chọn rể?
 • #459: Muốn phát tài
 • #460: Dương Lỗi chuẩn tắc (1)
 • #461: Dương Lỗi chuẩn tắc (2)
 • #462: Lần thứ hai khiếp sợ
 • #463: Huyễn Ảnh Phân Thân thuật
 • #464: Đánh chủ ý bảo khố
 • #465: Hoạt nhân tâm
 • #466: Huyết Trì to lớn
 • #467: Huyết Quỳ
 • #468: Giết người ngờ vực
 • #469: Cầu phú quý từ trong hiểm nguy (1)
 • #470: Cầu phú quý từ trong hiểm nguy (2)
 • #471: Luyện Cương cảnh cường hãn
 • #472: Đánh giết, đẳng cấp tăng lên điên cuồng
 • #473: Tiểu viện rách nát
 • #474: Ngộ Đạo Linh Hương Thảo
 • #475: Lại tới Xạ điêu
 • #476: Lại có thể là người làm vườn
 • #477: Mọi người hội hợp (1)
 • #478: Mọi người hội hợp (2)
 • #479: Trước khi phá trận
 • #480: Tiến vào cấm địa
 • #481: Những vấn đề mới
 • #482: Dịch Dung đan diệu dụng
 • #483: Làm sao phá trận?
 • #484: Phương pháp phá trận
 • #485: Xông trận
 • #486: Trận pháp Tông Sư
 • #487: Tâm tư Chu Nhiên
 • #488: Bái sư?
 • #489: Cực Âm Chi Thể (1)
 • #490: Cực Âm Chi Thể (2)
 • #491: Nhiệm vụ lại chưa hoàn thành?
 • #492: Âm Sát Châu
 • #493: Muốn lấy Âm Sát Châu (1)
 • #494: Muốn lấy Âm Sát Châu (2)
 • #495: Khí Linh (1)
 • #496: Khí Linh (2)
 • #497: Âm Sát Châu nhận chủ
 • #498: Đại chiến (1)
 • #499: Đại chiến (2)
 • #500: Va chạm khủng bố
 • #501: Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá
 • #502: Quỷ Tiên?
 • #503: Xác chết tiên nhân (1)
 • #504: Xác chết tiên nhân (2)
 • #505: Khí thế khủng bố
 • #506: Biện pháp giải quyết (1)
 • #507: Biện pháp giải quyết (2)
 • #508: Trốn thoát, Ứng Long xuất hiện
 • #509: Tiểu Ngọc gặp nạn (1)
 • #510: Tiểu Ngọc gặp nạn (2)
 • #511: Thỏa hiệp (1)
 • #512: Thỏa hiệp (2)
 • #513: Nghi kỵ lẫn nhau
 • #514: Lạc Bảo Kim Tiễn
 • #515: Cầu xin tha thứ (1)
 • #516: Cầu xin tha thứ (2)
 • #517: Huỷ bỏ tu vi
 • #518: Cẩm Y Vệ
 • #519: Rất nhiều nỗi băn khoăn
 • #520: Hàn tới chơi (1)
 • #521: Hàn tới chơi (2)
 • #522: Chân thân Bàn Cổ
 • #523: Phương tây xâm lấn
 • #524: Điểu nhân (1)
 • #525: Điểu nhân (2)
 • #526: Thương lượng đối sách
 • #527: Lại thấy Hệ Thống nhiệm vụ (1)
 • #528: Lại thấy Hệ Thống nhiệm vụ (2)
 • #529: Cửu Long Khốn Tiên trận (1)
 • #530: Cửu Long Khốn Tiên trận (2)
 • #531: Trận pháp thành (1)
 • #532: Trận pháp thành (2)
 • #533: Kim Sơn Tự
 • #534: Pháp Hải Biến thái (1)
 • #535: Pháp Hải Biến thái (2)
 • #536: Pháp Hải lại là phật
 • #537: Cao thủ Thiên Đạo (1)
 • #538: Cao thủ Thiên Đạo (2)
 • #539: Năng lượng vũ trụ Nguyên Thủy
 • #540: Hoàng Thành bị vây (1)
 • #541: Hoàng Thành bị vây (2)
 • #542: Hoàng Thành sơ chiến
 • #543: Vận tốc ánh sáng loại một kiếm (1)
 • #544: Vận tốc ánh sáng loại một kiếm (2)
 • #545: Phòng ngự mạnh nhất
 • #546: Trong trận pháp
 • #547: Muốn làm nổ tan hắn (1)
 • #548: Muốn làm nổ tan hắn (2)
 • #549: Thắng
 • #550: Mua mệnh (1)
 • #551: Mua mệnh (2)
 • #552: Đại thu hoạch
 • #553: Nhược điểm của Lộ Ti (1)
 • #554: Nhược điểm của Lộ Ti (2)
 • #555: Ký Ức Ma Pháp Thạch
 • #556: Giết chết Thiên Sứ hai cánh (1)
 • #557: Giết chết Thiên Sứ hai cánh (2)
 • #558: Lộ Ti bị lừa
 • #559: Thiếu chút nữa nổi giận
 • #560: Tặng (1)
 • #561: Tặng (2)
 • #562: Tu vi giảm xuống (1)
 • #563: Tu vi giảm xuống (2)
 • #564: Chúng nữ gặp nhau
 • #565: Cổ Tĩnh thay đổi
 • #566: Có phiền toái (1)
 • #567: Có phiền toái (2)
 • #568: Khí thế chi uy
 • #569: Huyền Cơ Thiên Thê (1)
 • #570: Huyền Cơ Thiên Thê (2)
 • #571: Diệu Thủ Không Không
 • #572: Một quyền đánh bay (1)
 • #573: Một quyền đánh bay (2)
 • #574: Trừng phạt hay phần thưởng ?
 • #575: Mười năm ước hẹn (1)
 • #576: Mười năm ước hẹn (2)
 • #577: Chuẩn bị trước khi đi đại lục Vô Cực
 • #578: Tiên phù (1)
 • #579: Tiên phù (2)
 • #580: Lại thấy tiên khí
 • #581: Yêu cầu của mỹ nữ Nhã Như
 • #582: Liên hoa ngọc bội (1)
 • #583: Liên hoa ngọc bội (2)
 • #584: Mới tới Thủy Bích Cung (1)
 • #585: Mới tới Thủy Bích Cung (2)
 • #586: Găp lại Dương nguyệt
 • #587: Rời khỏi Thủy Bích Cung
 • #588: Yêu thú (1)
 • #589: Yêu thú (2)
 • #590: Bội tình bạc nghĩa ?
 • #591: Liên Nhã Như kích động (1)
 • #592: Liên Nhã Như kích động (2)
 • #593: Chiến yêu thú
 • #594: Băng tiễn khủng bố (1)
 • #595: Băng tiễn khủng bố (2)
 • #596: Nện cho một trận
 • #597: Ký kết khế ước (1)
 • #598: Ký kết khế ước (2)
 • #599: Làng chài bên bờ biển
 • #600: Tai họa một năm trước (1)
 • #601: Tai họa một năm trước (2)
 • #602: Yến Vũ phái Yến Sơn
 • #603: Băng sơn mỹ nữ Tiêu Ly (1)
 • #604: Băng sơn mỹ nữ Tiêu Ly (2)
 • #605: Chuyện chân tướng
 • #606: Mị Công tuyệt thế (1)
 • #607: Mị Công tuyệt thế (2)
 • #608: Bách Hoa Ngự Long Quyết
 • #609: Chân khí hòa trộn (1)
 • #610: Chân khí hòa trộn (2)
 • #611: Bách Hoa Các Thánh Chủ
 • #612: Hoa Vô Ảnh (1)
 • #613: Hoa Vô Ảnh (2)
 • #614: Thánh Chủ truyền thừa?
 • #615: Ghen ghét dữ dội (1)
 • #616: Ghen ghét dữ dội (2)
 • #617: Tấm da dê thần bí
 • #618: Cấm chế (1)
 • #619: Cấm chế (2)
 • #620: Bí mật quyển da dê
 • #621: Tâm địa tham lam (1)
 • #622: Tâm địa tham lam (2)
 • #623: Lộ ra răng nanh
 • #624: Một chiêu là bại (1)
 • #625: Một chiêu là bại (2)
 • #626: Lưu Ly bảo thuyền
 • #627: Tặng người đẹp Thủy Linh Tinh (1)
 • #628: Tặng người đẹp Thủy Linh Tinh (2)
 • #629: Chuẩn bị động thủ
 • #630: Đinh Bộ Thu sợ hãi (1)
 • #631: Đinh Bộ Thu sợ hãi (2)
 • #632: Đấu võ
 • #633: Oanh kích thành cặn bã (1)
 • #634: Oanh kích thành cặn bã (2)
 • #635: Linh hồn ấn ký
 • #636: Thất thải thần lộc
 • #637: Lại có người đến
 • #638: Quỷ khí (1)
 • #639: Quỷ khí (2)
 • #640: Thất Diệu Tiên Kiếm
 • #641: Cuộc chiến sinh tử (1)
 • #642: Cuộc chiến sinh tử (2)
 • #643: Sát tâm
 • #644: Bách Hoa cung truyền thừa (1)
 • #645: Bách Hoa cung truyền thừa (2)
 • #646: Thượng Cổ đoạn ngắn ký ức
 • #647: Tiến vào di tích
 • #648: Địa điểm (1)
 • #649: Địa điểm (2)
 • #650: Lấy oán trả ơn
 • #651: Quỷ dị Thi Hải
 • #652: Nuôi dưỡng Cương thi (1)
 • #653: Nuôi dưỡng Cương thi (2)
 • #654: Thanh trừ thi khí
 • #655: Xông vô tận ảo trận (1)
 • #656: Xông vô tận ảo trận (2)
 • #657: Thất Thải Tiên Liên
 • #658: Thu
 • #659: Nhập ma (1)
 • #660: Nhập ma (2)
 • #661: Đánh chết , đẳng cấp tăng lên
 • #662: Thu hoạch tương đối khá
 • #663: Đường đi tuần hoàn quỷ dị (1)
 • #664: Đường đi tuần hoàn quỷ dị (2)
 • #665: Hắc vòng quỷ dị
 • #666: Hấp Dẫn (1)
 • #667: Hấp Dẫn (2)
 • #668: Đầu Độc
 • #669: Đối Kháng
 • #670: Đoạt Xá
 • #671: Bách Hoa tiên tử (1)
 • #672: Bách Hoa tiên tử (2)
 • #673: Tu vi đột phá
 • #674: Lại về Bách Hoa cung di chỉ (1)
 • #675: Lại về Bách Hoa cung di chỉ (2)
 • #676: Chủ điện Bách Hoa cung
 • #677: Tìm cớ (1)
 • #678: Tìm cớ (2)
 • #679: Đơn giản thất bại
 • #680: Độc dược khống chế
 • #681: Bức bách
 • #682: Toàn bộ khuất phục (1)
 • #683: Toàn bộ khuất phục (2)
 • #684: Tiến vào chủ điện
 • #685: Bát môn (1)
 • #686: Bát Môn (2)
 • #687: Khôi Lỗi Chặn Đường
 • #688: Phi Đao Ra
 • #689: Chữa Trị Khôi Lỗi (1)
 • #690: Chữa Trị Khôi Lỗi (2)
 • #691: Khôi Lỗi Mở Đường
 • #692: Lửa Xém Lông Mày
 • #693: Đóa Hoa Yêu Dị
 • #694: Nhất Thể Song Hồn (1)
 • #695: Nhất Thể Song Hồn (2)
 • #696: Người Hữu Duyên
 • #697: Chuyện Cũ Của Minh Nguyệt (1)
 • #698: Chuyện Cũ Của Minh Nguyệt (2)
 • #699: Song Tu
 • #700: Nhiệm Vụ Đặc Thù (1)
 • #701: Nhiệm Vụ Đặc Thù (2)
 • #702: Giải Thích
 • #703: Hành Động
 • #704: Khô Lâu Độc Mãng
 • #705: Cửu Khúc Thông U Xà
 • #706: Phù triện cường đại
 • #707: Tiên Linh phù
 • #708: Thạch Đầu Cự Mãng
 • #709: Nhược điểm thạch mãng (1)
 • #710: Nhược điểm thạch mãng (2)
 • #711: Cuối cùng gặp chính chủ
 • #712: Đường tắt đi thông Vô Cực đại lục
 • #713: Giao dịch với Bạch Liên
 • #714: Biện pháp dẫn người phi thăng
 • #715: Đan dược tiên cấp
 • #716: Thập Bội Cuồng Bạo Đan
 • #717: Mới vào Vô Cực đại lục
 • #718: Thoát Thai Hoán Cốt Đan
 • #719: Sư tỷ
 • #720: Sư tôn thần bí (1)
 • #721: Sư tôn thần bí (2)
 • #722: Thiên Môn đóng lại
 • #723: Vị diện không gian Truyền Tống Trận
 • #724: Giận dữ động thủ
 • #725: Thiên Quỷ ám ảnh
 • #726: Chạy ra sinh thiên
 • #727: Thiên Địa Tạo Hóa đao pháp
 • #728: Thiên tài toàn năng
 • #729: Luyện chế trang sức
 • #730: Chuẩn bị luyện đan
 • #731: Tiến Thí Luyện động
 • #732: Cự thú
 • #733: Hoàng Kim Hổ
 • #734: Dễ dàng thu thập
 • #735: Thu phục ngoài ý muốn
 • #736: Chân Long huyệt
 • #737: Long Hồn Châu (1)
 • #738: Long Hồn Châu (2)
 • #739: Long thi
 • #740: Một Luồng Chân Linh
 • #741: Long Địch
 • #742: Khúc Nhạc Dạo Đại Chiến
 • #743: Hoàng Kim Trư
 • #744: Thương Lượng Đối Sách
 • #745: Dẫn Rắn Ra Khỏi Hang
 • #746: Trí Lực Cự Thú
 • #747: Cuộc Chiến Cự Thú
 • #748: Va Chạm Kịch Liệt
 • #749: Cự Mãng Thỏa Hiệp
 • #750: Trận Kỳ Khủng Bố
 • #751: Cự Mãng Không Nghe Chỉ Huy
 • #752: Lại Có Phiền Toái
 • #753: Chân Long Bảo Tàng
 • #754: Kim Sắc Giới Chỉ
 • #755: Rời Khỏi Thí Luyện Động
 • #756: Vô Cực Đại Lục – Trường Phong Thương Hành
 • #757: Thất Kiếp Tán Tiên
 • #758: Bảo Khố Mất Trộm Khó Hiểu
 • #759: Hội Trưởng Thương Hành
 • #760: Hội nghị lần đầu tiên
 • #761: Tương lai của thương hành
 • #762: Tâm tư Tô Anh
 • #763: Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện
 • #764: Độc dược lão tổ
 • #765: Không Gian Lao Lung Phù
 • #766: Ngăn Trở
 • #767: Bát Trận Đồ Vây Địch
 • #768: Độc Dược Lão Tổ Liều Mạng
 • #769: Tổ Chức Táng Thần
 • #770: Phong Huyết Kỳ Lân Thú
 • #771: Bốn Cái Phân Thân (1)
 • #772: Bốn Cái Phân Thân (2)
 • #773: Chung Nam Tiên Sơn Thần Bí Trôi Nổi
 • #774: Đêm trước Yêu thú bạo động
 • #775: Phi Thiên Độn
 • #776: Tiên giới lạc thạch sơn (1)
 • #777: Tiên giới lạc thạch sơn (2)
 • #778: Trí Mệnh Hoa Yêu Vương
 • #779: Phòng Tu Luyện Mạnh Mẽ (1)
 • #780: Phòng Tu Luyện Mạnh Mẽ (2)
 • #781: Chỗ Tốt Của Phòng Tu Luyện
 • #782: Phòng Tu Luyện Đẳng Cấp Màu Xanh Da Trời
 • #783: Biến Hóa
 • #784: Lôi Kiếp Hung Mãnh (1)
 • #785: Lôi Kiếp Hung Mãnh (2)
 • #786: Tiên Nguyên lực
 • #787: Thiên Địa Tù Lao (1)
 • #788: Thiên Địa Tù Lao (2)
 • #789: Lực lượng Tử Vong pháp tắc
 • #790: Vui quá hóa buồn, Thiên Đường Địa Ngục (1)
 • #791: Vui quá hóa buồn, Thiên Đường Địa Ngục (2)
 • #792: Phúc Thọ đan
 • #793: Lại lần nữa thất vọng
 • #794: Vòng xoáy Tiên Nguyên lực
 • #795: Xuất quan (1)
 • #796: Xuất quan (2)
 • #797: Bạch Long Ngư (1)
 • #798: Bạch Long Ngư (2)
 • #799: Rời khỏi (1)
 • #800: Rời khỏi (2)
 • #801: Cầu hôn (1)
 • #802: Cầu hôn (2)
 • #803: Lạc Nhật thành
 • #804: Nữ nhân điêu ngoa
 • #805: Chủng tộc trong truyền thuyết
 • #806: Hóa đá thành vàng (1)
 • #807: Hóa đá thành vàng (2)
 • #808: Địa đồ không trọn vẹn
 • #809: Đuổi giết mặt thẹo (1)
 • #810: Đuổi giết mặt thẹo (2)
 • #811: Cải tạo kinh mạch
 • #812: Đẳng cấp tăng lên (1)
 • #813: Đẳng cấp tăng lên (2)
 • #814: Oán khí ngút trời
 • #815: Đại Minh Vương chú
 • #816: Chu Tước đầu trâm (1)
 • #817: Chu Tước đầu trâm (2)
 • #818: Gặp lại lão tửu quỷ
 • #819: Dọa lùi
 • #820: Sùng Vũ đại lục đại biến (1)
 • #821: Sùng Vũ đại lục đại biến (2)
 • #822: Phát triển thế lực
 • #823: Chế tác đưa tin ngọc phù (1)
 • #824: Chế tác đưa tin ngọc phù (2)
 • #825: Vô Cực Thiên Hà
 • #826: Giao Long Độ Kiếp (1)
 • #827: Giao Long Độ Kiếp (2)
 • #828: Kim Hoa Tán, Long Ngâm Cung
 • #829: Quyết Đấu Đỉnh Phong
 • #830: Lam Thủy Thiên Đan (1)
 • #831: Lam Thủy Thiên Đan (2)
 • #832: Chiến Đấu Kinh Thiên Động Địa
 • #833: Đại La Kim Tiên Tự Bạo
 • #834: Mê Vụ Chi Đảo (1)
 • #835: Mê Vụ Chi Đảo (2)
 • #836: Linh Căn Đạo Vân Trúc
 • #837: Tiên Giới? (1)
 • #838: Tiên Giới? (2)
 • #839: Không Linh Nhũ
 • #840: Thu Bảo Vật
 • #841: Tiên Giới Nhiệm Vụ Cấp SSSS Chính Tuyến (1)
 • #842: Tiên Giới Nhiệm Vụ Cấp SSSS Chính Tuyến (2)
 • #843: Tiên Giới , Ngũ Nhạc Thành
 • #844: Chủ Ý Đánh Ngũ Nhạc Thành (1)
 • #845: Chủ Ý Đánh Ngũ Nhạc Thành (2)
 • #846: Bày Trận
 • #847: Loạn Chiến Khởi Nguồn
 • #848: Đại Trận Chôn Vùi, Sinh Tử Một Đường (1)
 • #849: Đại Trận Chôn Vùi, Sinh Tử Một Đường (2)
 • #850: Giao Ra Bảo Đao , Tha Cho Ngươi Toàn Thây
 • #851: Cường Thế Đuổi Giết , Đẳng Cấp Tăng Lên (1)
 • #852: Cường Thế Đuổi Giết , Đẳng Cấp Tăng Lên (2)
 • #853: Trận Pháp Đuổi Giết
 • #854: Tiên Ma Đại Pháo (1)
 • #855: Tiên Ma Đại Pháo (2)
 • #856: Mỏ Quặng Tiên Thạch Mộc Thuộc Tính
 • #857: Liên Tục Chém Giết, Lại Tăng Hai Cấp (1)
 • #858: Liên Tục Chém Giết, Lại Tăng Hai Cấp (2)
 • #859: Uy lực của Tiên Ma đại pháo, toàn bộ đuổi giết
 • #860: Chung Thống lĩnh lo lắng
 • #861: Xin ngươi làm Thành chủ
 • #862: Ma tộc đột kích (1)
 • #863: Ma tộc đột kích (2)
 • #864: Trận pháp diệt ma
 • #865: Lập kế hoạch đánh lén ban đêm (1)
 • #866: Lập kế hoạch đánh lén ban đêm (2)
 • #867: Thiên Tiên chi kiếp
 • #868: Cửu Sắc Hỗn Độn Lôi Kiếp (1)
 • #869: Cửu Sắc Hỗn Độn Lôi Kiếp (2)
 • #870: Bất Tử Kim Thân quyết tầng thứ tám
 • #871: Phong Lôi kiếp, sát khí thành long (1)
 • #872: Phong Lôi kiếp, sát khí thành long (2)
 • #873: Độ Kiếp thành công
 • #874: Thiên Tiên cấp hai (1)
 • #875: Thiên Tiên cấp hai (2)
 • #876: Công pháp dung hợp
 • #877: Huyền Nguyên Long lực mạnh mẽ
 • #878: Thành Băng Hồ cầu viện (1)
 • #879: Thành Băng Hồ cầu viện (2)
 • #880: Năm tháng sau
 • #881: Phiên Thiên Phúc Địa Ấn (1)
 • #882: Phiên Thiên Phúc Địa Ấn (2)
 • #883: Quay về đại lục Vô Cực
 • #884: Mỹ nữ sư phụ phẫn nộ (1)
 • #885: Mỹ nữ sư phụ phẫn nộ (2)
 • #886: Sinh Mệnh Bản Nguyên (1)
 • #887: Sinh Mệnh Bản Nguyên (2)
 • #888: Nhiệm vụ đầu mối chính cấp bậc S
 • #889: Thế giới hoàn chỉnh đầy đủ
 • #890: Thế giới mở ra, may mắn liên tục
 • #891: Gặp nhau
 • #892: Cường giả giáng xuống (1)
 • #893: Cường giả giáng xuống (2)
 • #894: Thiếu Lâm cầu viện
 • #895: Đi tới Thiếu Lâm Tự (1)
 • #896: Đi tới Thiếu Lâm Tự (2)
 • #897: Lại là Sâm La Điện
 • #898: Kim Cương Phục Ma Đại Trận (1)
 • #899: Kim Cương Phục Ma Đại Trận (2)
 • #900: Sâm La Điện rút lui
 • #901: Kim Sơn Tự chi biến (1)
 • #902: Kim Sơn Tự chi biến (2)
 • #903: Lai lịch của Pháp Hải (1)
 • #904: Lai lịch của Pháp Hải (2)
 • #905: Người ứng kiếp, hoàn toàn mộng (1)
 • #906: Người ứng kiếp, hoàn toàn mộng (2)
 • #907: Đáy Lôi Phong Tháp
 • #908: Gặp Bạch Xà
 • #909: Phong Linh Thạch
 • #910: Mỹ nữ tác động
 • #911: Đột phá vào phong ấn
 • #912: Pháp Hải bất đắc dĩ (1)
 • #913: Pháp Hải bất đắc dĩ (2)
 • #914: Lôi Phong Tháp đổ, phá phong ấn ra
 • #915: Đại Đạo Thạch
 • #916: Sâm La Vạn Tượng Quyết
 • #917: Thế lực thần bí khác
 • #918: Thiên Đạo Tông (1)
 • #919: Thiên Đạo Tông (2)
 • #920: Cấm địa của Thiếu Lâm Tự
 • #921: Mười hai viên Định Hải Châu
 • #922: Nhiên Đăng đạo nhân
 • #923: Thánh Nữ thần bí
 • #924: Hiện trạng phân điện Sâm La Điện (1)
 • #925: Hiện trạng phân điện Sâm La Điện (2)
 • #926: Ta muốn sự phục tùng tuyệt đối
 • #927: Ân uy song hành
 • #928: Trận pháp nho nhỏ
 • #929: Trận thế biến hóa, đã gặp bẫy rập
 • #930: Sát khí làm cho người ta giật mình (1)
 • #931: Sát khí làm cho người ta giật mình (2)
 • #932: Phá vỡ Huyễn Trận
 • #933: Hạng người tràn đầy dã tâm
 • #934: Con bài chưa lật ra hết
 • #935: Hù dọa
 • #936: Lựa chọn (1)
 • #937: Lựa chọn (2)
 • #938: Hứa hẹn Luyện khí
 • #939: Loạn chiến (1)
 • #940: Loạn chiến (2)
 • #941: Hồ Duyệt Nô chi uy
 • #942: Đoàn kết hợp tác
 • #943: Cương Thi Khôi Lỗi sinh ra linh trí (1)
 • #944: Cương Thi Khôi Lỗi sinh ra linh trí (2)
 • #945: Thiên Phạt Chi Lôi
 • #946: Không Động Ấn chi uy
 • #947: Chạy trốn
 • #948: Không nên quá phận
 • #949: Hợp Thể, Cự Nhân chi chiến
 • #950: Lang Nha Bổng cực lớn
 • #951: Điên cuồng cuối cùng (1)
 • #952: Điên cuồng cuối cùng (2)
 • #953: Một đao đuổi giết, nhận chủ truyền thừa
 • #954: Công pháp dung hợp lần nữa
 • #955: Trận pháp phá, đan dược chữa thương
 • #956: Hậu Thiên Linh Bảo có thể thăng cấp
 • #957: Dã tâm của Dương Lỗi
 • #958: Yêu chúng nữ
 • #959: Phiền Muộn Của Dương Lỗi
 • #960: Bị Chúng Nữ Thẩm Vấn
 • #961: Kẻ Thù Bên Ngoài Xâm Lấn
 • #962: Dương Lỗi Phẫn Nộ
 • #963: Lựa Chọn Của Liễu Hàn
 • #964: Một Tấm Truyền Tống Phù
 • #965: Bị Thương
 • #966: Tiêu Diệt Từng Bộ Phận (1)
 • #967: Tiêu Diệt Từng Bộ Phận (2)
 • #968: Đại Phá Toái Phù
 • #969: Linh Hồn Liệu Thương Chân Giải
 • #970: Truyền Thừa Phật Điện
 • #971: Liễu Hàn Chi Tử, Đóng Cửa Diệt Lừa Trọc
 • #972: Súc Sinh Dám Dòm Ngó Vô Thượng Không Gian Của Ta
 • #973: Chiến, Phúc Hải Ấn Ra
 • #974: Đánh Bại, Chém Giết
 • #975: Hòa Thượng Tu Luyện Bất Tử Kim Thân Quyết
 • #976: Thu Phục Pháp Si
 • #977: Bất Tử Kim Thân Quyết Nguyên Vẹn (1)
 • #978: Bất Tử Kim Thân Quyết Nguyên Vẹn (2)
 • #979: Nội Thương, Chướng Ngại Đột Phá Bất Tử Kim Thân Quyết
 • #980: Chiêu Hàng
 • #981: Lưỡng Bại Câu Thương
 • #982: Không Thuần Phục, Giết
 • #983: Xảo Trá Linh Quả
 • #984: Thân Phận Khiến Người Giật Mình
 • #985: Cảnh Giới Ngụy Thánh
 • #986: Ban Thưởng Kinh Người
 • #987: Vượt Ngoài Ý Định, Nhiệm Vụ Hoàn Thành
 • #988: Kỹ Năng Vô Địch Thủ Hộ Thăng Cấp
 • #989: Lại Vào Thiếu Lâm Tự (1)
 • #990: Lại Vào Thiếu Lâm Tự (2)
 • #991: Tiến Đến Thiếu Lâm Cấm Địa
 • #992: Thạch Thất Quỷ Dị, Bồ Đoàn Thần Bí
 • #993: Phong Ấn Cường Đại
 • #994: Lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực
 • #995: Thí Thần Thương dung hợp
 • #996: Ma đầu bên dưới phong ấn
 • #997: Thừa cơ đánh lén
 • #998: Dị biến xảy ra
 • #999: Nguy cơ
 • #1000: Dung hợp, Phong Ẩn Thí Thần Đao
 • #1001: Kỹ năng biến hóa
 • #1002: Diệt Thế Phong Bạo (1)
 • #1003: Diệt Thế Phong Bạo (2)
 • #1004: Đại bạo, cảnh giới Kim Tiên đại viên mãn
 • #1005: Đối kháng, Thiên Phạt Chi Nhãn
 • #1006: Thân thể đột phá, Bất Tử Kim Thân Quyết tầng thứ hai mươi
 • #1007: Thiên Phạt chi Thiểm Điện Nhân
 • #1008: Hủy Diệt Thiên Quân?
 • #1009: Đánh chết, tu vị lần nữa tăng lên
 • #1010: Hủy Diệt chi nhãn
 • #1011: Khôi phục, gặp phải nguy cơ khổng lồ
 • #1012: Phải trả giá cao (1)
 • #1013: Phải trả giá cao (2)
 • #1014: Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ
 • #1015: Phật Tổ Chi Tử
 • #1016: Ủy Khuất Của Tô Anh
 • #1017: Sư Tỷ Tô Anh Quy Tâm
 • #1018: Lại Trở Về Tiên Giới
 • #1019: Đan Hà Đại Trận
 • #1020: Thay Đổi Của Ngũ Nhạc Thành
 • #1021: Ma Tộc Dị Động
 • #1022: Biện Pháp Trừ Đi Ma Khí
 • #1023: Thành Chủ Đại Ấn (1)
 • #1024: Thành Chủ Đại Ấn (2)
 • #1025: Mộng Huyễn Sơn Cốc
 • #1026: Tiến Vào Sơn Cốc
 • #1027: Ma Tộc Hiện, Đặc Thù Binh Chủng (1)
 • #1028: Ma Tộc Hiện, Đặc Thù Binh Chủng (2)
 • #1029: Ma tộc thống lĩnh
 • #1030: Ma tôn Hổ phù
 • #1031: Cơ hội tới
 • #1032: Lừa gạt ma tướng
 • #1033: 30 vạn Cực phẩm Tiên Thạch tới tay
 • #1034: Đánh chết Ma Tướng
 • #1035: Đánh chết từng cái (1)
 • #1036: Đánh chết từng cái (2)
 • #1037: Phệ Hồn chi ngọc
 • #1038: Bẫy rập, tương kế tựu kế (1)
 • #1039: Bẫy Rập, Tương Kế Tựu Kế (2)
 • #1040: Cường Thế Chém Giết , Tu Vi Lại Tăng Lên Nữa
 • #1041: Ma Chủ Muốn Đồ Vật
 • #1042: Ma Tộc Tiến Công , Khí Thế Khủng Bố (1)
 • #1043: Ma Tộc Tiến Công , Khí Thế Khủng Bố (2)
 • #1044: Một chiêu lui địch
 • #1045: Thu hoạch khổng lồ , Chuẩn Thánh cảnh giới
 • #1046: Khởi nguồn Tiên giới náo động (1)
 • #1047: Khởi nguồn Tiên giới náo động (2)
 • #1048: Trong nháy mắt đánh chết
 • #1049: Kịch chiến Lam Dạ (1)
 • #1050: Kịch chiến Lam Dạ (2)
 • #1051: Đánh chết Lam Dạ
 • #1052: Chọc giận (1)
 • #1053: Chọc giận (2)
 • #1054: Đan điền tai hoạ ngầm
 • #1055: Biện pháp giải quyết duy nhất
 • #1056: Khích tướng , trận pháp đối địch (1)
 • #1057: Khích tướng , trận pháp đối địch (2)
 • #1058: Giết chết một người, tu vi lại tăng lên nữa
 • #1059: Lực lượng hủy diệt hư không
 • #1060: Hệ thống thăng cấp hoàn thành
 • #1061: Ngũ Hành Bổn Nguyên
 • #1062: Hỗn Độn lực, Tô Nghiên bị thương
 • #1063: Ngũ đại tiên vương phẫn nộ
 • #1064: Bất Tử Kim Thân Quyết tầng hai mươi lăm
 • #1065: Truyền thuyết Mê Vụ sâm lâm
 • #1066: Tiến vào Mê Vụ sâm lâm
 • #1067: Tiên thiên đỉnh cấp linh bảo – Lạc Bảo Kim Tiễn (1)
 • #1068: Tiên thiên đỉnh cấp linh bảo – Lạc Bảo Kim Tiễn (2)
 • #1069: Bảo Địa Tu Luyện
 • #1070: Huyền Nguyên Tinh Nguy Cơ
 • #1071: Dương Lỗi Bị Bắt
 • #1072: Kích Sát Đại Đạo Thánh Nhân (1)
 • #1073: Kích Sát Đại Đạo Thánh Nhân (2)
 • #1074: Tinh Không Tuyết Lang
 • #1075: Ném chuột sợ vỡ bình
 • #1076: Chuẩn thánh đại viên mãn
 • #1077: Hoàn toàn diệt sát
 • #1078: Thức hải dung hợp cùng Mộng Huyễn thế giới
 • #1079: Đã Từng Huy Hoàng
 • #1080: Mộc Nguyên Tinh Chi Biến
 • #1081: Oanh Sát Ma Tướng
 • #1082: Chủ Tể Mộc Nguyên Tinh
 • #1083: Chủ Tể Chi Tranh (1)
 • #1084: Chủ tể chi tranh (2)
 • #1085: Nữ nhân khủng bố
 • #1086: Thượng cổ mộ táng
 • #1087: Thu hoạch nữ nô
 • #1088: Ngọc Nữ môn
 • #1089: Sứ giả Kim Nguyên Tinh
 • #1090: Đa điểm truyền tống trận
 • #1091: Đến Kim Nguyên Tinh
 • #1092: Ma tướng Ngõa Lực
 • #1093: Thôn Hư Kim Giác Thú
 • #1094: Thái Hạo Canh Kim
 • #1095: Thông đạo thần bí, chân khí khủng bố
 • #1096: Ma tộc a đầu
 • #1097: Cường giả khủng bố bị phong ấn
 • #1098: Nữ tử ma tộc rời đi
 • #1099: Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Được Ngũ Hành Pháp Thuật
 • #1100: Lại Diệt Ma Tộc
 • #1101: Tù Binh
 • #1102: Bảo Vật Vô Cực Giới
 • #1103: Nhân Quả Năm Đó, Chủ Tể Huyền Nguyên Tinh
 • #1104: Chí Tôn Chân Chính, Kết Cục Cũng Là Bắt Đầu
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 3.8]

Related posts

Vĩnh Hằng Chí Tôn

TiKay

Ta Ở Tuyệt Địa Cầu Sinh Nhặt Bao Lì Xì

TiKay

Áo Choàng Của Ta Trải Rộng Tu Tiên Giới

TiKay

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

TiKay

Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

THUYS♥️

Tạo Hóa Chi Vương

TiKay

Leave a Reply