Huyền Huyễn

Kiếm Cốt

Kiếm Cốt

Sương giết bách thảo niên đại, thiếu niên đi ra Bồ Tát miếu, tiếp nhận khắp thiên hạ nặng nhất kiếm, hướng về trong nhân thế, chém ra nhất tuyến quang minh………….

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở Thành Bất Hủ
 • #2: Đưa Ngươi, Ngàn Vạn Dặm
 • #3: Thiên Cung Địa Phủ
 • #4: Trong Miếu Tà Dị
 • #5: Đại Hung
 • #6: Mười Năm Trước Đại Tùy Hạng 3!
 • #7: Ứng Thiên Phủ Khói Lửa Đẹp A!
 • #8: Tây Lĩnh Thái Bạch Cùng Điểu Đạo
 • #9: Tế Tuyết
 • #10: Ninh Dịch Đạo ( Thượng )
 • #11: Ninh Dịch Đạo ( Hạ )
 • #12: Ngồi Tại Tinh Hà Phía Trên!
 • #13: Một Cái Dài Dằng Dặt Cố Sự ( thượng )
 • #14: Một Cái Dài Dằng Dặt Cố Sự ( hạ )
 • #15: Có Thể Làm Cùng Không Thể Làm
 • #16: Sống Ở Gian Nan Khổ Cực , Đã Chết Tại Yên Vui
 • #17: Dạy Ngươi Giết Người ( thượng )
 • #18: Dạy Ngươi Giết Người ( trung )
 • #19: Dạy Ngươi Giết Người ( hạ )
 • #20: Tạp Kiếm
 • #21: Thu Sát Chi Vũ
 • #22: Sư, Huynh!
 • #23: Ám Tông
 • #24: Tinh Đốt Chi Hoả
 • #25: Sơ Cảnh Về Sau
 • #26: Ta Rất Bận Rộn!
 • #27: Đẹp Hại Nước Hại Dân
 • #28: Trong Đêm Tối Một Tia Quang Minh ( thượng )
 • #29: Trong Đêm Tối Một Tia Quang Minh ( hạ )
 • #30: Bạch Cốt Bình Nguyên
 • #31: Thanh Diễm
 • #32: Thần Tính Bảo Tàng
 • #33: Ta Muốn Gặp Quang Minh ( thượng )
 • #34: Ta Muốn Gặp Quang Minh ( hạ )
 • #35: Hai Câu Sấm Nói
 • #36: Rắn Cỏ Cùng Đường Kẻ Xám
 • #37: Ngươi Có Biết, Ta Là Ai
 • #38: Ân Cứu Mạng, Như Thế Nào Tương Báo
 • #39: Tiểu Sư Thúc
 • #40: Ba Thước Kiếm Rĩ, Vạn Dặm Non Sông
 • #41: Hoàng Tộc Huyết Mạch
 • #42: Lấy Kiếm Chém Quy Củ
 • #43: Ta Dẫn Ngươi Đi Giết Người
 • #44: Thiên Thủ
 • #45: Từ Tàng Đạo
 • #46: Tiểu Vô Lượng Sơn Vẫn Lạc Chi Dạ
 • #47: Sinh Mệnh Không Thể Tiếp Nhận Chi Tiếc Nuối
 • #48: Vong ngữ
 • #49: Tinh Hoả Sơ Nhiên
 • #50: Tiểu Sương
 • #51: Huyễn Tượng
 • #52: Giáo Tông
 • #53: Sương Giết Bách Thảo Niên Đại
 • #54: Tang Lễ
 • #55: Mưa Giết
 • #56: Tiểu Thánh Nhân Ấn
 • #57: Thao Thiết
 • #58: Kiếm Cốt
 • #59: Thời Buổi Rối Loạn
 • #60: Hậu Sơn Khách Nhân
 • #61: Duyên, Tuyệt Không Thể Tả
 • #62: Ánh Sáng Chỉ Dẫn Về Phía Trước
 • #63: Cho Ta Mượn Ánh Sáng Chiếu Sáng Ãm Dạm
 • #64: Giấu Đi Mũi Nhọn
 • #65: Tinh Quân Chi Tranh
 • #66: Công Phu Sư Tử Ngoạm
 • #67: Nuốt Châu
 • #68: Trèo Núi Vượt Biển
 • #69: Thu Ý Dày Đặc
 • #70: Trong Mộng Ngoài Mộng
 • #71: Thợ Săn Rời Núi
 • #72: Chim Hoàng Yến
 • #73: Trong Lòng Nữ Hài Phản Kháng
 • #74: Thái Tông Thọ Điển
 • #75: Dưới Chân Thiên Tử Mua Rượu Uống
 • #76: Từ Tàng Đạo Lý
 • #77: Thanh Quân
 • #78: Phong Ba Loé Sáng
 • #79: Tiểu Luân Chuyển Vương
 • #80: Năm Giọt Tinh Thần Một Kiếm
 • #81: Một Kiếm Về Sau
 • #82: Kiếm Tàng
 • #83: Ta thấy Thanh Sơn thêm chật vật
 • #84: Ai nhưng Trích Tinh?
 • #85: Thanh, Thanh, Mạn
 • #86: Trong lồng nữ hài phản kháng (hai)
 • #87: Tin sát
 • #88: Tiểu sư thúc cái chết
 • #89: Đến từ Địa Ngục sát ý
 • #90: Kiếm tu sinh ra
 • #91: Địa Phủ Tiểu Luân Chuyển Vương!
 • #92: Mưa gió nổi lên
 • #93: Làm quy củ đập tới
 • #94: Kiếm Khí Cận nhất mạch (lên khung trước cuối cùng một chương)
 • #95: Không nên phạm hai cọc tội (canh thứ nhất)
 • #96: Gọi chiến (canh thứ hai)
 • #97: Tiểu sư thúc phong thái (canh thứ ba)
 • #98: Hám Long Kinh (canh thứ tư)
 • #99: Lòng đất long mạch (Canh 5)
 • #100: Núi vàng núi bạc tư nguyên sơn (canh thứ sáu)
 • #101: Ăn no nê (canh thứ bảy)
 • #102: Luận hèn hạ vô sỉ (thứ tám càng)
 • #103: Ta có kiếm tâm một viên (thứ chín càng)
 • #104: Lớn nhỏ động thiên (thứ mười càng)
 • #105: Hoàng Lăng mộ ngọn nguồn tội ác
 • #106: Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ
 • #107: Chết đi vương
 • #108: Đại dương chi vật
 • #109: Sư Tâm chi vương quan tài
 • #110: An nghỉ bạo quân
 • #111: Trộm hỏa giả
 • #112: Kiếm minh
 • #113: Gậy ông đập lưng ông
 • #114: Mượn ta một kiếm
 • #115: Gió táp mưa rào
 • #116: Sao không thấy quang minh (cầu phiếu)
 • #117: Se lạnh xuân hàn, nhất là giết người
 • #118: Mưa to bàng bạc, trời không đợi người
 • #119: Quần chúng (vì minh tăng thêm)
 • #120: Niết Bàn chi đao
 • #121: Đại Tùy thiết luật cùng tiếng chuông
 • #122: Đương thiên năm trước chiếc kia Kiếm Khí tỉnh lại
 • #123: Kiếm Khí trèo lên Thanh Sơn
 • #124: Kiếm Khí trèo lên Thanh Sơn
 • #125: Ngự kiếm chỉ sát
 • #126: Liên Hoa các bên trong lão nhân nói
 • #127: Thần tiên đánh nhau
 • #128: Kiếm Khí như cũ tại
 • #129: Ta không đồng ý
 • #130: Tiểu sư thúc cùng Tam hoàng tử
 • #131: Đạo thứ hai chiếu lệnh
 • #132: Ninh Dịch xử trí
 • #133: Là giết là lưu
 • #134: Thiên hạ kiếm hành
 • #135: Đông cảnh Liên Hoa mời
 • #136: Đi săn nhạc dạo
 • #137: Một thanh ô giấy dù, có người chờ ninh về
 • #138: Ngự kiếm mà đi, sơn hà vạn dặm
 • #139: Hoa khai hoa tàn, nhân gian ba tháng
 • #140: Giang hồ mưa đêm, không yên ổn
 • #141: Gió xuân phật liễu, ta họ Ninh
 • #142: Nam Cương quỷ tu, tam tai tứ kiếp
 • #143: Cam Lộ tiên sinh
 • #144: Kiếm đạo bản mệnh tinh huyết
 • #145: La Sát
 • #146: Xuân thú (cầu nguyệt phiếu)
 • #147: Ngân tước
 • #148: Hạ thủ nhẹ một chút
 • #149: Quyền cước chi tranh
 • #150: Hồng Sơn kia bưng
 • #151: Nguyên Thủy Cấm Địa (cầu nguyệt phiếu)
 • #152: Phàm nhân không thể nhìn thẳng Thần Linh
 • #153: Ninh Dịch chi danh (cầu nguyệt phiếu)
 • #154: Tuổi trẻ đại yêu
 • #155: Ăn người ma đầu
 • #156: Cổ đấu
 • #157: Gang tấc phi kiếm, một chùm máu tươi
 • #158: Châu thai ám kết
 • #159: Giúp ngươi Niết Bàn
 • #160: Thiên uy không thể chống cự
 • #161: Kiến càng lay cây
 • #162: Thiêu đốt phù lục về sau
 • #163: Trong lồng nữ hài phản kháng (ba)
 • #164: Ta chỉ có một nguyện
 • #165: Hồng Sơn thảo nguyên bên trên tử cảnh chi chiến
 • #166: Thiên địa tạo nên một kiếm
 • #167: Kiếm hậu dư sinh
 • #168: Từ cô nương mấy vấn đề
 • #169: Hừng đông về sau
 • #170: Ve cùng mưa xuân vốn không nên gặp nhau
 • #171: Gấp là Thôi Mệnh Phù
 • #172: Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó
 • #173: Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
 • #174: Ta thay Từ Tàng xem nhân gian
 • #175: Tuyền khách
 • #176: Nữ tử Thiên Tôn
 • #177: Kỳ Lân đại yêu (cầu phiếu)
 • #178: Tại trong tuyệt cảnh đưa kiếm
 • #179: Thiên Thủ! (cầu phiếu!)
 • #180: Kỳ Lân huyết (cầu phiếu!)
 • #181: Ngàn năm về sau, tẩm cung lại mở
 • #182: Đấu lân (gấp đôi sắp kết thúc)
 • #183: Tiên sinh hai chữ
 • #184: Tặng cốt
 • #185: Cho đến vĩnh hằng
 • #186: Tinh Thần Bảng đệ nhất nhân
 • #187: Bắc cầu gặp nhau
 • #188: Bồi quân ngồi đầu cầu, nhìn Tuế Nguyệt sơn hà
 • #189: Đốn ngộ về sau, nhìn thấy Kiếm Tiên
 • #190: Hàng lân
 • #191: Ngươi qua đây a
 • #192: Ném đao nhất sát
 • #193: Hồng Sơn bên trong Hoàng tộc (thượng)
 • #194: Hồng Sơn bên trong Hoàng tộc (hạ)
 • #195: Sương mù sâu lúc thấy long
 • #196: Sơn hà vỡ vụn, sư tử gầm thét
 • #197: Một vị họ Tống cầm lệnh sứ người
 • #198: Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm
 • #199: Ta không có lựa chọn nào khác
 • #200: Sư tử gánh đỉnh, Nguyên Thánh ra biển
 • #201: Vân hải chi thượng, mượn một giọt máu
 • #202: Cái gọi là người ấy, đứng tại trong núi trung tâm
 • #203: Dao Trì Thánh Chủ, Tống họ Thiên vương
 • #204: Họ Bùi vị kia đại tướng quân
 • #205: Vương cùng con dân
 • #206: Ta chỉ oán ngươi
 • #207: Lời thề cùng hoang ngôn
 • #208: Gió xuân vào đêm
 • #209: Đàn hương
 • #210: Ta thích Ninh Dịch tiên sinh (cầu phiếu)
 • #211: Cung nội giáo dục
 • #212: Ở nhân gian (cầu phiếu ~)
 • #213: Thay trời hành đạo
 • #214: Xử lý có thể sinh, thủ cấp sẽ không
 • #215: Mang xuống
 • #216: Ta thần tượng là Từ Tàng
 • #217: Bạch Đào
 • #218: Đào hôn
 • #219: Từ Thanh Diễm, đây mới gọi là còn sống
 • #220: Hào sơn cư sĩ
 • #221: Thanh Sơn phủ đệ nghi án
 • #222: Thiên Đô thành bên trong không bí mật
 • #223: Trường Lăng
 • #224: Kết án
 • #225: Chúng ta là bệ hạ mắt
 • #226: Từ Cẩn, Cố Khiêm, Thẩm Linh
 • #227: Tro tàn không thể phục nhiên
 • #228: Chúng ta kiếm tu!
 • #229: Trường Lăng sương mù mở, Kiếm Khí Cận tỉnh
 • #230: Trường Lăng dưới tấm bia một thiếu niên
 • #231: Thất Cảnh vô địch Liễu Thập Nhất
 • #232: Mưa rơi sương thảo
 • #233: Trường Lăng dưới cược kiếm
 • #234: Khương Sơn Trường Khí
 • #235: Bia bên trên huyền diệu
 • #236: Trường Lăng không người, duy hai vị kiếm tu
 • #237: An nghỉ chi lăng
 • #238: Một ngày xem tận Trường Lăng bia (thượng)
 • #239: Một ngày xem tận Trường Lăng bia (hạ)
 • #240: Thủ sơn người
 • #241: Chân núi leo núi người
 • #242: Liễu Thập Nhất, cực giản kiếm
 • #243: Quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh
 • #244: Tây Môn Phiêu Tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ
 • #245: Độn đi một
 • #246: Trường Lăng mới sau cơn mưa, Tế Tuyết Yến Quy Sào
 • #247: Nàng chết
 • #248: Ta từ Tử Sơn đến
 • #249: Bởi vì ngươi là Bùi Mân nữ nhi
 • #250: Ta sư huynh, chết thật sao
 • #251: Phục sinh chi thuật
 • #252: Chân chính quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh
 • #253: Dưới Trường Lăng cùng thấy thế nhân
 • #254: Trưởng dưỡng hạo nhiên khí, tĩnh quan vô tự thư
 • #255: Trấn áp Vương Dị
 • #256: Hữu giáo vô loại (canh thứ nhất)
 • #257: Thần tiên đánh nhau (canh thứ hai)
 • #258: Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên (canh thứ ba)
 • #259: Một kiếm, hai người (canh thứ tư)
 • #260: Sáng lập kiếm đạo
 • #261: Vạn hóa
 • #262: Không thể nghịch chuyển tử kiếp
 • #263: Nhà dột còn gặp mưa
 • #264: Tử khí đột kích
 • #265: Trảm giao cùng bạch ngọc duyên phận
 • #266: Khách không mời mà đến
 • #267: Bắc cảnh chi hỏa
 • #268: Chúc Long (một)
 • #269: Chúc Long (hai)
 • #270: Chúc Long (ba)
 • #271: Sơn hà vạn dặm một Kiếm Tàng (canh thứ nhất)
 • #272: Thái Sơn hai chữ nặng tựa vạn cân
 • #273: Mãng phu (canh thứ ba)
 • #274: Trấn thần
 • #275: Ai tán thành, ai phản đối?
 • #276: Ta, Tào Nhiên, hôm nay đạp phá Thập Cảnh
 • #277: Cái thứ ba thân phận
 • #278: Đối toà này thiên hạ gọi hàng
 • #279: Hồng Phất (canh thứ nhất)
 • #280: Hẹn đánh nhau Lạc Già sơn (canh thứ hai)
 • #281: Ta sẽ dẫn ngươi cao chạy xa bay (ba canh)
 • #282: Bạch cốt như sơn quên dòng họ
 • #283: Bạch y khách nhân
 • #284: Thập Điện Diêm Vương
 • #285: Mượn kiếm
 • #286: Gặp một lần Từ Tàng nhầm cả đời
 • #287: Đạo hỏa
 • #288: Phi Bộc
 • #289: Trảm tự tại chi kiếm
 • #290: Giết ngươi chỉ cần một kiếm
 • #291: Cái này nhất sát
 • #292: Kiêu Cửu (hai hợp một)
 • #293: La Sát cuối cùng
 • #294: Luận bàn
 • #295: Tiểu Tru Tiên Trận
 • #296: Kiếm ăn
 • #297: Mười hai lượng ngân
 • #298: Tố Hoa
 • #299: Đông cung
 • #300: Giao tình cùng giao dịch
 • #301: Tùng Sơn
 • #302: Ly Mị
 • #303: Bạch long
 • #304: Duyên kiến
 • #305: Không bằng uống trà đi
 • #306: Thần hội phải bệnh
 • #307: Tiểu Xá cố sự nhiều (một)
 • #308: Tiểu bỏ cố sự thêm (hai)
 • #309: Tiểu bỏ cố sự thêm (ba)
 • #310: Tích thủy tru tâm
 • #311: Ra khỏi vỏ giết người
 • #312: Thái tử Bạch Giao
 • #313: Thích hai chữ, quấn quấn quanh quấn
 • #314: Bồng Lai khách
 • #315: Đại thiện nhân Ninh Dịch
 • #316: Phá không (cầu phiếu)
 • #317: Sơn thủy thác nước dương bình thành
 • #318: Nơi đây sơn hà
 • #319: Mười hai năm động thiên (hai hợp một)
 • #320: Chém ra một tuyến quang minh (cầu phiếu)
 • #321: Hạt gạo hạng người, cũng toả hào quang?
 • #322: Đại ma đầu
 • #323: Mua ngựa
 • #324: Rời khỏi phía tây ngọc môn (một)
 • #325: Rời khỏi phía tây Ngọc Môn (hai)
 • #326: Rời khỏi phía tây Ngọc Môn (ba)
 • #327: Lưu lại thị tẩm
 • #328: Giết người như tuổi nhỏ Từ Tàng
 • #329: Thanh phong từ đến
 • #330: Giết liễu
 • #331: Ám Tông gián điệp tình báo
 • #332: Hái trời bên trên mệnh tinh một viên
 • #333: Đại mạc cát vàng, mái vòm sét
 • #334: Cát vàng chỗ sâu có hồ yêu
 • #335: Tử Liên Hoa (thượng)
 • #336: Tử Liên Hoa (hạ)
 • #337: A Xuân
 • #338: San bằng Ngọc Môn
 • #339: Ngươi muốn giết hắn, ta liền giết ngươi
 • #340: Già La hiện thân
 • #341: Tiểu yêu (một)
 • #342: Tiểu yêu (hai)
 • #343: Tiểu yêu (ba)
 • #344: Cát vàng trăm tán, hoa đăng trăm kết
 • #345: Bay qua biển cả
 • #346: Ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa
 • #347: Ly Giang Triều Lộ
 • #348: Đại Tuyết động thiên xem Đại Tuyết
 • #349: Kiếm si kiếm đạo
 • #350: Thiên Cơ chi thuật, chim én về tổ
 • #351: Áo trắng đối áo trắng
 • #352: Kiếm Khí Đệ Tam Cảnh
 • #353: Ngươi nguyện ý theo ta sao?
 • #354: Sơn
 • #355: Như Đại Tuyết băng phong
 • #356: Tiểu tru tiên
 • #357: Long trâm
 • #358: Phong tuyết quy sao
 • #359: Sư huynh đệ
 • #360: Thiên hạ Đại Tuyết (thượng)
 • #361: Thiên hạ Đại Tuyết (hạ)
 • #362: Nhìn sơn hà vạn dặm
 • #363: Đông cảnh đệ nhất nhân
 • #364: Tam Tai Tứ Kiếp, bạch sam thư sinh
 • #365: Cam Lộ, ta muốn mạng ngươi
 • #366: Thông thiên một kiếm
 • #367: Trĩ Tử
 • #368: Họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ
 • #369: Trên đời nhà vô địch, chỉ có một người ngươi
 • #370: Chấp Kiếm Giả chi bí
 • #371: Duẩn nhục muộn nồi
 • #372: Trên núi uống rượu, tu hành, giết người
 • #373: Phía sau núi khách mới
 • #374: Thiết Kiếm sơn rút kiếm
 • #375: Rút kiếm ra tiểu gia hỏa
 • #376: Thay Ninh tiên sinh đánh một quyền
 • #377: Lạc Trường Sinh đến đòi kiếm
 • #378: Đại chân nhân xuất thủ
 • #379: Mời lão tổ tông hiện thân
 • #380: Tu hành đường dài
 • #381: Tranh chữ bên trong có đại bí mật
 • #382: Trùng nhi phi, trùng nhi phi
 • #383: Khai đàn giảng đạo
 • #384: Sinh như cỏ dại (vì minh tăng thêm)
 • #385: Đưa ngươi một trận tạo hóa
 • #386: Truyền thừa
 • #387: Ninh sư thúc xuống núi
 • #388: Đông cảnh, quỷ tu?
 • #389: An hồn khúc
 • #390: Nhãn lý hải, cá mập, kình
 • #391: Ngàn dặm loại nhân quả
 • #392: Gặp lại Từ cô nương
 • #393: Trẻ tuổi nhất Chấp Kiếm Giả
 • #394: Ta thân ái nhất
 • #395: Sơn Tự Quyển
 • #396: Nguyệt hắc phong cao dạ, giết người thả hỏa thiên
 • #397: Ninh đại ma đầu
 • #398: Thập Lý Bình Hồ
 • #399: Lan Nhược tự hoa nở lại hoa rơi
 • #400: Túi thơm
 • #401: Khinh phật
 • #402: Cố sự này bên trong thư sinh
 • #403: Không thể chém giết chi vật
 • #404: Chém giết
 • #405: Thục Sơn, Ninh Dịch
 • #406: Thiên Phật tháp sập
 • #407: Ta không phải Thanh Phong quân không phải thần
 • #408: Ở tại Bất Lão sơn người áo trắng
 • #409: Tại hạ họ Lạc tên Trường Sinh
 • #410: Năm đó tặng phù cho người ấy
 • #411: Sinh ly tử biệt
 • #412: Xuất sơn
 • #413: Một phong cho Đạo Tông tín
 • #414: Bách quỷ dạ hành
 • #415: Ân cùng ban thưởng (cầu nguyệt phiếu)
 • #416: Mãn thành phong vũ có kiếm thanh (thượng)
 • #417: Mãn thành phong vũ có kiếm thanh (hạ)
 • #418: Đào Hoa mưa hạ, thanh sam trùng phùng
 • #419: Tiện tay trảm Đào Hoa (thượng)
 • #420: Tiện tay trảm Đào Hoa (hạ)
 • #421: Tuyết tai
 • #422: Tru tiên
 • #423: Người sắp chết (canh thứ nhất)
 • #424: Sương sát thiên biến, bất khuất (canh thứ hai)
 • #425: Đạo Tông Chu Du (canh thứ ba)
 • #426: Năm đó ba người điên
 • #427: Lôi lạc phong vũ khởi
 • #428: Mười hai canh giờ
 • #429: Gặp lại Trần Ý
 • #430: Giết chết thánh nhân
 • #431: Nhất Diệp Hồng (tăng thêm)
 • #432: Ba thước tuyết
 • #433: Phủ tướng quân
 • #434: Y Quan trủng (thượng)
 • #435: Y Quan trủng (hạ)
 • #436: Đạo thai (cầu nguyệt phiếu)
 • #437: Loại thứ ba Trường Sinh thuật (canh thứ nhất)
 • #438: Đại nhân vật (canh thứ hai)
 • #439: Hắc sa (là minh tăng thêm)
 • #440: Phù Diêu
 • #441: Đáp án
 • #442: Thần cùng đạo (một)
 • #443: Thần cùng đạo (hai)
 • #444: Thần cùng đạo (ba)
 • #445: Thần uy
 • #446: Cổ Thiên Tôn
 • #447: Thủ ấn
 • #448: Hắn có một kiếm
 • #449: Tóc trắng thành tẫn
 • #450: Đại triều, tội nhân
 • #451: Đột nhiên thay đổi
 • #452: Có tội người (canh thứ hai)
 • #453: Dư nghiệt
 • #454: Quyền sát
 • #455: Kiếm cùng tiễn
 • #456: Hướng tử mà sinh
 • #457: Dã hỏa (một)
 • #458: Dã hỏa (hai)
 • #459: Dã hỏa (ba)
 • #460: Dã Hỏa (bốn)
 • #461: Dã Hỏa (năm)
 • #462: Liệu nguyên (một)
 • #463: Liệu nguyên (hai)
 • #464: Liệu nguyên (ba)
 • #465: Liệu nguyên (bốn)
 • #466: Liệu nguyên (năm)
 • #467: Hoàn sát (một)
 • #468: Hoàn sát (hai)
 • #469: Hoàn sát (ba)
 • #470: Hoàn sát (bốn)
 • #471: Hoàn sát (năm)
 • #472: Người kia bây giờ ở nơi nào?
 • #473: Môn khách (canh thứ ba cầu nguyệt phiếu!)
 • #474: Nam Hoa
 • #475: Thiết luật cùng hoàng tọa (một)
 • #476: Thiết luật cùng hoàng tọa (hai)
 • #477: Thiết luật cùng hoàng tọa (ba)
 • #478: Thiết luật cùng hoàng tọa (bốn)
 • #479: Thiết luật cùng hoàng tọa (năm)
 • #480: Tước lồng
 • #481: Ninh Dịch, Chấp Kiếm Giả
 • #482: Bắc cảnh Trầm Uyên quân (canh thứ nhất)
 • #483: Trường Lăng phong thanh (canh thứ hai)
 • #484: Thế cuộc sụp đổ (canh thứ ba)
 • #485: Liệt triều
 • #486: Đầu trận tuyết
 • #487: Chúc hỏa nhu quang trông mong quân về
 • #488: Lại cháy lên
 • #489: Mới tinh hà sơn (cầu nguyệt phiếu)
 • #490: Yêu huyết
 • #491: Hồng anh
 • #492: Trừ bỏ nô ấn
 • #493: Cổ vương gia
 • #494: Phong giao (cầu nguyệt phiếu)
 • #495: Liên Cảnh (cầu nguyệt phiếu)
 • #496: Chu Tước (cầu nguyệt phiếu)
 • #497: Đạo hỏa
 • #498: Giết người cứu người, tất nhiên ngẫu nhiên
 • #499: Người kể chuyện
 • #500: Bẻ gãy Bạch Sư Tử
 • #501: Anh lạc (một)
 • #502: Đồ sát
 • #503: Tân sinh
 • #504: Có chút phiền phức tránh không xong
 • #505: Đại Tùy thiên hạ Bùi Linh Tố
 • #506: Ban thưởng bảo
 • #507: Tên hắn, gọi Ninh Dịch
 • #508: Ta muốn ăn xuống hắn
 • #509: Anh lạc (hai)
 • #510: Ngàn đống tuyết
 • #511: Bàn cờ lạc tử ba hai mai
 • #512: Lựa chọn
 • #513: Ta tìm tới Ninh Dịch
 • #514: Quyết đấu
 • #515: Vãng sinh
 • #516: Một kiếm tru diệt
 • #517: Bách quỷ dạ hành
 • #518: Địa Tàng
 • #519: Bồ Tát
 • #520: Tuyết sơn chi thượng
 • #521: Hắc Cận hoa nở
 • #522: Là quang minh, là hạo đãng
 • #523: Thao Thiết
 • #524: Trong gió tuyết người thứ ba
 • #525: Sinh tử hai chữ
 • #526: Chém đầu
 • #527: Sinh cùng diệt
 • #528: Khởi tử hoàn sinh chi thuật
 • #529: Ta, hai quyển đều muốn
 • #530: Vũ trụ mênh mông bên dưới một quân cờ
 • #531: Kiếm Khí Bồ Tát, lồng lộng Đại Tuyết
 • #532: Gặp lại, Ninh Dịch
 • #533: Anh lạc (ba)
 • #534: Thần chi Tinh Thần
 • #535: Phong tuyết Kiếm Khí to như tịch
 • #536: Tranh đoạt sách cổ
 • #537: Sinh tử đi săn
 • #538: Có người cầm cổ quyển, có người nâng trát đao
 • #539: Cuối cùng thợ săn
 • #540: Đông Hoàng
 • #541: Trở lại quê hương
 • #542: Anh lạc (cuối cùng)
 • #543: Cuộc đời thăng trầm?
 • #544: Đại đạo trường hà, một người độc hành
 • #545: Đao tú cùng Kỳ Lân huyết
 • #546: Cái kia phiến môn đóng lại lúc sau
 • #547: Tiếng gió (thượng)
 • #548: Tiếng gió (hạ)
 • #549: Lại đến Thiên Thần cao nguyên (canh thứ nhất)
 • #550: Tuyết Long quyển (canh thứ hai)
 • #551: Thảo nguyên bên trên Đại Quân (canh thứ ba)
 • #552: Sư Tâm thiết kỵ (canh thứ tư:)
 • #553: Bắc cảnh cổ đại vương
 • #554: Tuyết Thứu
 • #555: Thiên thần... Làm sao lại chết?
 • #556: Thiên Khải chi hà
 • #557: Sinh bỉ tử nan
 • #558: Khiêu nhất chi vũ (thượng)
 • #559: Khiêu nhất chi vũ (hạ)
 • #560: Bát đại họ hội nghị
 • #561: Lừa đồ? Khách quý.
 • #562: Tiểu nguyên sơn Phù Thánh
 • #563: Tuyết chậm
 • #564: Thanh Đồng đài
 • #565: Trên thảo nguyên quy củ
 • #566: Thiên thần hạ phàm (cầu vé tháng! )
 • #567: Tám Vương Kỳ chi chiến (cầu vé tháng! )
 • #568: Ta muốn ngươi thần phục
 • #569: Ninh Dịch, lại gặp mặt
 • #570: Niết Bàn Yêu Thánh
 • #571: Lão Long chuông vang, Đông Hoàng lại đến
 • #572: Kim Cương bát, Phù Dao phiến
 • #573: Tiểu Bạch Đế chi bí (cầu nguyệt phiếu! )
 • #574: Gang tấc phi kiếm (tăng thêm! )
 • #575: Tịch Diệt
 • #576: Đại đạo chi tranh, ngươi không được
 • #577: Thần, đạo, kiếm
 • #578: Đen tối nhất thời khắc
 • #579: Nguyên (cầu nguyệt phiếu)
 • #580: Thiên Khải chi chúc phúc (cầu nguyệt phiếu!)
 • #581: Hạo đãng quang minh (cầu nguyệt phiếu)
 • #582: Sinh như cỏ dại, bất khuất (cầu nguyệt phiếu)
 • #583: Thời gian qua đi hai ngàn năm
 • #584: Giám sát phong ảnh
 • #585: Trích tiên nhân phó Bắc cảnh (cầu nguyệt phiếu)
 • #586: Mưa gió nổi lên
 • #587: Khuyên Thái tử, phá hàng rào
 • #588: Tiếng thứ ba trống (cầu nguyệt phiếu)
 • #589: Bảo Châu sơn chi chiến
 • #590: Nhân quả đạo cảnh
 • #591: Thiên địa làm hộp kiếm
 • #592: Dao thớt, thịt cá
 • #593: Đâm rách thần biển một kiếm kia
 • #594: Hoàng chi bí
 • #595: Quân thần quyền lực trò chơi
 • #596: Giao dịch
 • #597: Độc cô người
 • #598: Ba kiện bảo khí
 • #599: Nhất thuấn thiên lý (đại chương)
 • #600: Bắc cảnh Dã Hỏa vĩnh viễn không dập tắt
 • #601: Thiên tai khởi nguyên
 • #602: Nhỏ bé cùng vĩ đại (một)
 • #603: Nhỏ bé cùng vĩ đại (hai)
 • #604: Nhỏ bé cùng vĩ đại (ba)
 • #605: Nhỏ bé cùng vĩ đại (bốn)
 • #606: Nhỏ bé cùng vĩ đại (năm)
 • #607: Ngàn năm túc địch
 • #608: Ba ngày sách Chấp Kiếm giả, thức tỉnh!
 • #609: Báo thù chi chiến
 • #610: Đêm dài
 • #611: Nhìn thẳng vào hắc ám
 • #612: Thiêu đốt hỏa diễm, trở thành hắc ám
 • #613: Ta chi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó
 • #614: Lại đến
 • #615: Phi kiếm chi thuật, giết người tru tâm
 • #616: Sư Tâm dưới trướng, thiết kỵ cổ quan
 • #617: Trảm Đông Hoàng đầu lâu!
 • #618: Bình minh ánh rạng đông
 • #619: Mang ngươi về nhà
 • #620: Một điểm kiếm khí, ngàn dặm trở lại quê hương
 • #621: Sát cơ
 • #622: Đông Sương đối thoại
 • #623: Đạo tâm dài thiếu, một ngọn núi
 • #624: Chặn giết
 • #625: Tâm ma
 • #626: Ăn hết tiểu nha đầu
 • #627: Dã Hỏa Trĩ Tử
 • #628: Hỏa Phượng xuất quan
 • #629: Nơi đây sinh diệt
 • #630: Mới Hoàng đế
 • #631: Có phượng đến minh
 • #632: Quân lâm
 • #633: Thế gian cực tốc!
 • #634: Bá Đô sát niệm
 • #635: Ngàn thương (cầu nguyệt phiếu)
 • #636: Tiếng chuông (thượng)
 • #637: Tiếng chuông (hạ)
 • #638: Thù cũ
 • #639: Bắc cảnh đầu tường, ngàn vạn phi kiếm
 • #640: Xuân quang (thượng)
 • #641: Xuân quang (hạ)
 • #642: Đăng tràng
 • #643: Tiểu Diễn sơn giới
 • #644: Phá sương mù
 • #645: Bùi Mân di vật
 • #646: Xích Ngô
 • #647: Yêu Thánh cùng Niết Bàn đối thoại
 • #648: Kiếm Chi Thế Giới
 • #649: Năm đó hồng sam tại, không dạy Chu Tước Minh
 • #650: Thiên Hải lâu
 • #651: Phong Tuyết Nguyên
 • #652: Thủy tổ chi huyết
 • #653: Cùng giai vô địch Tiểu sư thúc
 • #654: Ai là thật vô địch?
 • #655: Phụng Thái tử chi lệnh
 • #656: Đời thứ nhất Đại Bằng Điểu
 • #657: Cử thế vô song
 • #658: Khai sơn Thủy tổ
 • #659: Quyết đấu đỉnh cao
 • #660: Một kiếm phá vạn đạo
 • #661: Thiết kỵ rút lui, vạn dặm dòng lũ
 • #662: Đại thế đến
 • #663: Sơn thủy gió xuân, thiên kiếm gặp lại
 • #664: Trống trận huy hoàng
 • #665: Về tổ
 • #666: Chuộc tội
 • #667: Màu trắng Hoàng đế (thượng)
 • #668: Màu trắng Hoàng đế (trung)
 • #669: Màu trắng Hoàng đế (hạ)
 • #670: Mộng nát
 • #671: Ta là, Chấp Kiếm giả
 • #672: Kim lôi
 • #673: Phạt yêu
 • #674: Lực lượng một người
 • #675: Mệnh cướp
 • #676: Lồng giam
 • #677: Ninh đại ma đầu
 • #678: Thật tốt còn sống
 • #679: Thành nội ngoài thành
 • #680: Độ kiếp
 • #681: Thí thần
 • #682: Thông hướng bất hủ chiến tranh
 • #683: Kiệt ngạo chi khí
 • #684: Người chi đã chết, hắn niệm vẫn còn
 • #685: Đại mộng
 • #686: Cựu Lăng
 • #687: Nữ hài đang cười
 • #688: Bạch Long lệnh
 • #689: Độ Khổ Hải
 • #690: Lấy thuốc
 • #691: Ta vẫn là cực kỳ thích ngươi
 • #692: Mi tâm vảy
 • #693: Xuân Hoa
 • #694: Trường sinh pháp
 • #695: Quên đi tất cả cùng với nàng đi
 • #696: Giang hồ một chén rượu, sơn thủy có gặp lại
 • #697: Vọng Nguyệt
 • #698: Cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời
 • #699: Phó Tử sơn
 • #700: Ngân Nguyệt khách sạn
 • #701: A Ninh
 • #702: Đồ bỏ đi
 • #703: Ninh tiên sinh, mang ta đi giết người
 • #704: Chết sống có số
 • #705: Ta biết
 • #706: Chờ đợi Ninh tiên sinh
 • #707: Lưu Ly sơn quý khách
 • #708: Mạng nhện
 • #709: Mười hai thanh đao
 • #710: Nguyệt Ma Quân
 • #711: Mượn lửa
 • #712: Ninh tiên sinh mới là thật Kiếm Tiên
 • #713: Họa sổ ghi chép (thượng)
 • #714: Họa sổ ghi chép (hạ)
 • #715: Trăng trong nước, hoa trong gương (thượng)
 • #716: Trăng trong nước, hoa trong gương (hạ)
 • #717: Ra khỏi vỏ giết người không dựa vào đao
 • #718: Đại hôn
 • #719: Ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi (thượng)
 • #720: Ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi (hạ)
 • #721: Cả đời an bình
 • #722: Vọng Nguyệt (cuối cùng)
 • #723: Tiểu Tốn tự
 • #724: Đứng ở trong quang minh người kia
 • #725: Trong mây tước
 • #726: Nguyện lực chi hỏa
 • #727: Như tước
 • #728: Thiên hạ người nào không biết quân
 • #729: Minh Sa mưa đêm
 • #730: Trượng giết
 • #731: Tịnh Liên cùng cầm dù người
 • #732: Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp
 • #733: Không tự do, không bằng chết
 • #734: Trường sinh khóa
 • #735: Thiền luật chi tranh
 • #736: Tu La
 • #737: Thần hải, biển cả
 • #738: Truy đuổi ánh sáng người
 • #739: Tịch Không cái chết
 • #740: Rừng rậm sương mù lửa
 • #741: Cổ Phạn ngữ nguyền rủa
 • #742: Bát Diễn trận
 • #743: Thiên phú dị bẩm
 • #744: Chứng đạo
 • #745: Trai yến
 • #746: Dựa thế
 • #747: Hồn cung
 • #748: Bồ Tát tâm tư
 • #749: Minh Sa Lạc Nhạn
 • #750: Hắc liên
 • #751: Phạt Chiết La cùng đạo thai
 • #752: Phong Tai
 • #753: Chân phật
 • #754: Gió tới
 • #755: Phá giải trận văn
 • #756: Luận thành bại
 • #757: Hắn là Giới Trần đi theo nói
 • #758: Trộm lửa
 • #759: Gió rơi
 • #760: Chân chính mưu cục người
 • #761: Tuyết Ma Quân cái chết
 • #762: Hắc liên nở rộ một khắc này
 • #763: Sư thúc, ngươi thật đáng chết
 • #764: Thiền tông tội nhân
 • #765: Bùi gia Kiếm Tàng
 • #766: Châu liên bích hợp
 • #767: Nguyên nhân giết ta
 • #768: Khinh nhờn cùng phản bội người
 • #769: Khi Thiên Chi Thuật
 • #770: Truy đạo giả (thượng)
 • #771: Truy đạo giả (hạ)
 • #772: Phật Môn đại khách khanh
 • #773: Thao Thiết thịnh yến kết thúc
 • #774: Trĩ Tử vỏ kiếm còn tại không
 • #775: Ma đầu
 • #776: Đưa cờ người
 • #777: Phán quan
 • #778: Trường kình chặt đầu (thượng)
 • #779: Trường kình chặt đầu (hạ)
 • #780: Côn Hải lâu
 • #781: Ngươi là kia chùm sáng
 • #782: Bắc cảnh hội nghị
 • #783: Trầm Uyên luận đạo
 • #784: Thái tử ban ân
 • #785: Là ta gỡ giáp
 • #786: Cát hung
 • #787: Chữa bệnh
 • #788: Đại cầm lệnh
 • #789: Nợ cũ
 • #790: Trục tước
 • #791: Ca ca
 • #792: Thiên Thanh trì
 • #793: Sứ đoàn
 • #794: Phật tử chi vị
 • #795: Huy hoàng tiếng trống nghênh Địa Tàng
 • #796: Hắn là tự sát
 • #797: Người cứu vớt
 • #798: Tử Liên Hoa cổ tệ
 • #799: Thiên kiến bè phái
 • #800: Tâm thanh âm
 • #801: Vê phong lôi
 • #802: Phá kim cương
 • #803: Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch
 • #804: Huy hoàng tiếng trống nghênh Địa Tàng
 • #805: Hắn là tự sát
 • #806: Người cứu vớt
 • #807: Tử Liên Hoa cổ tệ
 • #808: Thiên kiến bè phái
 • #809: Tâm thanh âm
 • #810: Vê phong lôi
 • #811: Phá kim cương
 • #812: Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch
 • #813: Không phải địch không phải bạn
 • #814: Quang minh không thể trông nom chi địa
 • #815: Thần ngữ
 • #816: Cự Nhân Vương gió cùng lôi chi đồng
 • #817: Kiếm ở trong lòng, đạo lý tại bên hông
 • #818: Tặng giản
 • #819: Trở thành kỳ thủ (một)
 • #820: Trở thành kỳ thủ (hai)
 • #821: Đông Du ký
 • #822: Quân lâm thiên hạ
 • #823: Sang năm xuân
 • #824: Kết thù oán
 • #825: Buổi trưa đã đến
 • #826: Thái bình chi giải
 • #827: Ta muốn làm cầm đao người
 • #828: Đồ Tể
 • #829: Tha hương người
 • #830: Gặp quang minh
 • #831: Đưa tước (một)
 • #832: Đưa tước (hai)
 • #833: Đưa tước (ba)
 • #834: Đưa tước (cuối cùng)
 • #835: Xử Quan Vương
 • #836: Đến từ Đông cảnh sát ý
 • #837: Cứu binh
 • #838: Ba hơi
 • #839: Thiên đạo hóa thân
 • #840: Những lão sư kia đều nói qua
 • #841: Thập Chuyển Hoàn Hồn Đan
 • #842: Ngài tại thứ mấy lâu?
 • #843: Quân lệnh
 • #844: Ngàn dặm xa xôi đến Vấn Kiếm
 • #845: Nhân phát sát cơ, long trời lở đất
 • #846: Lồng lộng phật âm, giấu tại Địa Tàng
 • #847: Lục Thánh phù lục
 • #848: Vĩnh sinh chi bí
 • #849: Cổ thánh phủ đệ
 • #850: Côn Hải động thiên đưa cờ người
 • #851: Trong bầu thế giới
 • #852: Đại Tùy quốc sư
 • #853: Tống Quân
 • #854: Rúc vào với nhau nam nữ trẻ tuổi
 • #855: Vũ Thủy, Kinh Trập
 • #856: Chân Vũ Đại Đế
 • #857: Do thiên định, không sửa đổi được
 • #858: Đại nguyện thiền trượng
 • #859: Mời Hư Vân xuất quan
 • #860: Quang minh, vẫn lạc
 • #861: Quang Minh Giám
 • #862: Lầm sấm + Tượng Phật đá
 • #863: Tử kỵ (thượng)
 • #864: Tử kỵ (hạ)
 • #865: Tập sát
 • #866: Chó cùng rứt giậu
 • #867: Cổ độc hung phạm
 • #868: Một người chết tự giới thiệu
 • #869: Khi còn sống bố cục, sau khi chết thu quan
 • #870: Mạnh nhất Mệnh Tinh chi chiến
 • #871: Giới Trần, thời đại thay đổi
 • #872: Chân chính lầm sấm
 • #873: Đưa ngươi một mảnh quang minh
 • #874: Chữa khỏi nha đầu hi vọng
 • #875: Bùi Linh Tố vô số loại kiểu chết
 • #876: Ba ngàn đại đạo, chỉ hái trường sinh
 • #877: Cùng Bùi cô nương hôn lễ
 • #878: "Sư huynh, thật xin lỗi."
 • #879: Đạo thai thức tỉnh
 • #880: Gặp lại Chu Du tiên sinh
 • #881: Triêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi
 • #882: Thiên địa đi xa khách
 • #883: Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai vấn đỉnh ngôi sao
 • #884: Mưa nhỏ cũng có thể giết bách thảo
 • #885: Tiểu sư thúc
 • #886: Thà tinh quân
 • #887: Thành hôn
 • #888: Thiên Thủ chi biến
 • #889: Diệp tiên sinh, ta tới
 • #890: Bất hủ
 • #891: Khỉ lồng
 • #892: Thuần Dương khí
 • #893: Tiệc mừng
 • #894: Ta không tin số mệnh
 • #895: Sư tỷ độ kiếp
 • #896: Lại vào phía sau núi
 • #897: Thục Sơn cắm kiếm
 • #898: Chu Mật lại đến
 • #899: Kiếp rơi!
 • #900: Ngự lôi!
 • #901: Khó giải nguyền rủa
 • #902: Không hối hận
 • #903: Không cho phép ngươi chết!
 • #904: Cuối cùng chi vũ
 • #905: Ta là tới thay Bùi Linh Tố nghịch mệnh người
 • #906: Như một đi không trở lại? Liền một đi không trở lại!
 • #907: Chém vào phong tuyết thiếu niên lang
 • #908: Trấn áp đại kiếp
 • #909: Hắc ám vương tọa
 • #910: Sắp chết chưa chết, phong tuyết cùng ngủ
 • #911: Chấp Kiếm giả cùng ảnh
 • #912: Đại Thánh
 • #913: Thánh Mộ
 • #914: Công tâm
 • #915: Đại bí mật
 • #916: Thánh Quân
 • #917: Hồng Phất sứ giả
 • #918: Thọ thần sinh nhật thiếp mời
 • #919: Không cách nào cự tuyệt thịnh yến
 • #920: Thông thiên chi pháp
 • #921: Thanh Diễm thư
 • #922: Xuôi nam chi hổ
 • #923: Hỏa chi ý chí
 • #924: Quyết liệt (một)
 • #925: Quyết liệt (hai)
 • #926: Gặp nhau
 • #927: Chấp Kiếm giả thiên tính
 • #928: Phân tranh lên
 • #929: Ninh Dịch dã vọng (thượng)
 • #930: Ninh Dịch dã vọng (hạ)
 • #931: Đại Hồng Bào
 • #932: Tiểu Các lão (canh thứ nhất)
 • #933: Ta là tới cầu hôn (canh thứ hai)
 • #934: Bồ Tát rất
 • #935: Băng hồ chi chiến
 • #936: Thánh Thiên sách
 • #937: Mặt dày vô sỉ người
 • #938: Điện tiền hoan (một)
 • #939: Điện tiền hoan (hai)
 • #940: Điện tiền hoan (ba)
 • #941: Điện tiền hoan (bốn)
 • #942: Điện tiền hoan (năm)
 • #943: Điện tiền hoan (sáu)
 • #944: Điện tiền hoan (bảy)
 • #945: Điện tiền hoan (cuối cùng)
 • #946: Dạ yến (một)
 • #947: Dạ yến (hai)
 • #948: Dạ yến (ba)
 • #949: Hồng Liên
 • #950: Mồi câu cùng cạm bẫy
 • #951: Phá cục cùng vây công
 • #952: Một màn trò hay
 • #953: Yến hậu đêm dài
 • #954: Thả câu người cùng cá
 • #955: Trảm La Sát chi thiếu niên
 • #956: Băng thành
 • #957: Sách giết
 • #958: Trên đời này không thể lý giải sự tình
 • #959: Tại hạ Ninh Dịch, đến đây lĩnh giáo
 • #960: Một sát
 • #961: Ngươi đêm nay phải chết
 • #962: Thiết luật vì ai mà minh
 • #963: Chân chính cá lớn
 • #964: Đầy bàn đều thua người
 • #965: Ba quyển thiên thư đều mở
 • #966: Trong đêm tối một kiếm
 • #967: Ninh Dịch cái chết
 • #968: Chu Tước chi thương
 • #969: Một sợi Thuần Dương khí
 • #970: Đại khai sát giới
 • #971: Núi không thấy ta từ đến cũng
 • #972: Giám Sát Ti đại ti thủ
 • #973: Viết cho Ninh tiên sinh thư
 • #974: Quyết liệt (ba)
 • #975: Quyết liệt (bốn)
 • #976: Quyết liệt (cuối cùng)
 • #977: Cũ nguyện
 • #978: Phá sương mù
 • #979: Tân triều
 • #980: Điện hạ là hạng người gì
 • #981: Chúc Long
 • #982: Hi sinh cùng ẩn nhẫn
 • #983: Ánh sáng một mực tại
 • #984: Ba thanh chìa khoá
 • #985: Sau cùng cực hình
 • #986: Tuyệt vọng chân tướng
 • #987: Lấy lửa mà khởi đầu, lấy lửa mà kết thúc
 • #988: Trảm Hàn Ước đầu lâu
 • #989: Muốn chấp hắn kiếm, tất nhận hắn nặng
 • #990: Ngươi nhưng nguyện nhập ta đèn lưu ly bên trong?
 • #991: Hài đồng thân
 • #992: Khai Thiên môn
 • #993: Thịnh thế pháo hoa
 • #994: Thần Quân
 • #995: Đại Tùy thiên hạ đen tối nhất thời khắc
 • #996: Tiễu sát
 • #997: Cường viện
 • #998: Thảm chiến
 • #999: Ngủ say cùng thức tỉnh
 • #1000: Đưa rượu người
 • #1001: Tạo hóa cơ duyên
 • #1002: Quy tâm
 • #1003: Đại thế
 • #1004: Tam sinh vạn vật
 • #1005: Bắc triều sắp nổi
 • #1006: Ba viên Mệnh Tinh
 • #1007: Chấp niệm
 • #1008: Nên uống cạn một chén lớn
 • #1009: Ninh Dịch thư
 • #1010: Tinh nhuệ hội tụ
 • #1011: Pháo hoa cùng mở cửa
 • #1012: Vận mệnh bỏ qua
 • #1013: Tiểu Nguyên sơn
 • #1014: Ô Nhĩ Lặc lại đến
 • #1015: Sơn chủ kiếm ý
 • #1016: Bị nhốt
 • #1017: Yêu vảy
 • #1018: Kẻ phản bội
 • #1019: Huân Yêu Quân
 • #1020: Triều dâng
 • #1021: Anh hùng đăng tràng
 • #1022: Xông trận
 • #1023: Ban được chết
 • #1024: Phá trận
 • #1025: Hiển thánh
 • #1026: Trời sập về sau
 • #1027: Thiên thần
 • #1028: Thi vòng đầu nguyện lực
 • #1029: Chỉ này một kiếm, nhưng phải trường sinh!
 • #1030: Nhân ngoại hữu nhân, yêu ngoài có yêu
 • #1031: Bắc Yêu vực Hoàng đế
 • #1032: Thu phục
 • #1033: Chữa thương
 • #1034: Đống lửa
 • #1035: Cùng múa
 • #1036: Ta vợ Linh Tố
 • #1037: Xuân liễu cùng liệt chim cắt
 • #1038: Nội ứng
 • #1039: Bắt quỷ
 • #1040: Thành giao
 • #1041: Hoan nghênh trở về
 • #1042: Nửa mặt vui cười nửa túc sát
 • #1043: Tầm Khí Thuật
 • #1044: Chinh phục
 • #1045: Phá án
 • #1046: Người giấy
 • #1047: Gương đồng
 • #1048: Thiên hạ môn hộ
 • #1049: Tử cục
 • #1050: Thần sắc
 • #1051: Yêu phi
 • #1052: Nát kính
 • #1053: Nguyên thân phận
 • #1054: Trùng sinh
 • #1055: Hoang ngôn
 • #1056: Chung cuộc
 • #1057: Đổ ước
 • #1058: Tha hương, cố hương
 • #1059: Nện Kiếm bí mật
 • #1060: Thụ thuật
 • #1061: Viết cho ta nha đầu (thượng)
 • #1062: Viết cho ta nha đầu (hạ)
 • #1063: Chủ tớ
 • #1064: Khô đào nhánh
 • #1065: Trừ ma
 • #1066: Bàn dài hội nghị (một)
 • #1067: Bàn dài hội nghị (hai)
 • #1068: Bàn dài hội nghị (ba)
 • #1069: Hoà giải
 • #1070: Bá Đô hành trình
 • #1071: Chân Thần chi danh
 • #1072: Lữ nhân (bốn canh)
 • #1073: Đánh cược
 • #1074: Dâng tặng lễ vật
 • #1075: Ám sát Hắc Cận
 • #1076: Mây trên chi thành thịnh hội
 • #1077: Vào thành
 • #1078: Thanh Lân
 • #1079: Ý nghĩ xấu (thượng)
 • #1080: Ý nghĩ xấu (trung)
 • #1081: Ý nghĩ xấu (hạ)
 • #1082: Người cùng sở thích
 • #1083: Huyền Ly Đại Thánh
 • #1084: Kính bắn
 • #1085: Nhìn thấu
 • #1086: Yêu Yến
 • #1087: Đại thọ chi yến, tặng người chết lễ
 • #1088: Đại thọ chi yến, tặng người chết lễ
 • #1089: Gió Lôi Hạo đãng, hai phần đại lễ
 • #1090: Hai vị Chấp Kiếm giả
 • #1091: Thao Thiết máu
 • #1092: Đoạt quyển
 • #1093: Bá Đô thành không gì hơn cái này
 • #1094: Kiếm đãng Vân Vực
 • #1095: Thời Gian chi quyển
 • #1096: Phi thăng chi thành
 • #1097: Nhóm lửa đốt người
 • #1098: Chèn ép
 • #1099: Mây trên cự thú
 • #1100: Phong hoa tuyệt đại
 • #1101: Tên của nàng
 • #1102: Mũ miện chi hỏa
 • #1103: Đế vương chi tâm
 • #1104: Bỏ mạng người
 • #1105: Quỳnh lâu tử cục
 • #1106: Tìm tới ngươi
 • #1107: Giết Khổng Tước
 • #1108: Bắc trốn
 • #1109: Biển mây
 • #1110: Cá lớn
 • #1111: Lưỡi câu thẳng không mồi
 • #1112: Chân chính Hoàng Tước
 • #1113: Đám mây gặp lại
 • #1114: Đại Khư
 • #1115: Không thể đuổi kịp đệ nhất nhân
 • #1116: Một trận chiến này, ta tất thắng
 • #1117: Ngày khác đám mây lại gặp lại
 • #1118: Công biển
 • #1119: Vân Châu án
 • #1120: Dơ bẩn
 • #1121: Tập hung
 • #1122: Tây Lĩnh trở về người
 • #1123: Thanh Bạch thành án
 • #1124: Lưỡi cắt chi tước
 • #1125: Xin giúp đỡ tin tức làm
 • #1126: Đi Thiên Đô
 • #1127: Đại đô đốc phá án
 • #1128: Ba con đường
 • #1129: Thiết luật hạ bí mật
 • #1130: Tam Thánh Sơn, nghênh chiến!
 • #1131: Hàn Ước đích thân đến
 • #1132: Không lấn nhỏ yếu, lễ nhượng tiên hiền
 • #1133: Chờ tới bắt Trĩ Tử vỏ kiếm
 • #1134: Đại thắng
 • #1135: Thiên đạo hóa thân
 • #1136: Kiên cường lại nhu nhược thần minh thiếu nữ
 • #1137: Trong bóng tối mũ miện
 • #1138: Không có ai biết nó từng tới
 • #1139: Đại Thánh xuất thủ
 • #1140: Không thể không có ngươi
 • #1141: So với tưởng niệm đến, ngàn năm sao mà dài
 • #1142: Nát tại giáp
 • #1143: Lại đến
 • #1144: Im ắng tàn lụi
 • #1145: Thanh lăng mưa nhao nhao
 • #1146: Chuyển cơ
 • #1147: Chào cảm ơn biểu diễn (canh thứ nhất)
 • #1148: Dương mưu (canh thứ hai)
 • #1149: Quyết chiến Đông cảnh đầm lầy (Canh [3])
 • #1150: Nhập trạch chi chiến (canh thứ tư:)
 • #1151: Đổi chuyện lặt vặt pháp
 • #1152: Đánh bạc
 • #1153: Ôm mặt trời
 • #1154: Lục Đạo Luân Hồi giới
 • #1155: Huynh đệ gặp nhau
 • #1156: Cực hạn tiêu hao
 • #1157: Số mệnh chi chiến
 • #1158: Ta muốn chết tại Trường Lăng
 • #1159: Cực hạn quyết đấu cực hạn
 • #1160: Kiếm giết
 • #1161: Chặt đầu
 • #1162: Giết kình
 • #1163: Khải hoàn
 • #1164: Hành hình
 • #1165: Không bằng đi uống rượu
 • #1166: Trích Tinh
 • #1167: Dao thớt hay không, liên quan đến thịt cá
 • #1168: Không nói võ đức
 • #1169: Năm đó cố nhân
 • #1170: Chỉ điểm
 • #1171: Thẳng thắn
 • #1172: Khe hở
 • #1173: Đom đóm
 • #1174: Đã muốn hôm nay say, cũng muốn vạn năm dài
 • #1175: Một sợi Thuần Dương
 • #1176: Tìm đường sống trong chỗ chết
 • #1177: Tiệc ăn mừng
 • #1178: Khắc bia
 • #1179: Kiếm chi hoành nguyện
 • #1180: Ban thưởng
 • #1181: Một kiếm này, sư huynh dạy ta
 • #1182: Thiên hạ xoá tên
 • #1183: Ninh Kiếm tiên? Ninh đại ma đầu!
 • #1184: Thần chiến
 • #1185: Cái gọi là đại khách khanh
 • #1186: Trữ sơn chủ, chén rượu này, ta kính ngươi
 • #1187: Bắc phạt
 • #1188: Băng phong lưu ly thế giới
 • #1189: Tâm yểm
 • #1190: Quân chủ lựa chọn
 • #1191: Hắc liên hoa
 • #1192: Vĩnh viễn đọa lạc vào
 • #1193: Ác chi bản nguyên
 • #1194: Hắc liên cứu rỗi
 • #1195: Con diều
 • #1196: Trong lồng nữ hài phản kháng (cuối cùng)
 • #1197: Hạt nhân
 • #1198: Về sau, ngươi có ta
 • #1199: Ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta
 • #1200: Tử Sơn Bất Hủ
 • #1201: Tràng hạt
 • #1202: Đồ cưới
 • #1203: Khai sơn
 • #1204: Nói
 • #1205: Hai đoạn tình yêu cố sự
 • #1206: Quang minh mật hội
 • #1207: Mời lấy kiếm
 • #1208: Kiếm khí chỗ đến, hắc ám lui tránh
 • #1209: Tâm nguyện (quyển cuối cùng)
 • #1210: Nhìn tuyết
 • #1211: Trần duyên
 • #1212: Lấy kiếm
 • #1213: Chém ngược
 • #1214: Long tiêu
 • #1215: A Ninh
 • #1216: Sư thúc
 • #1217: Đấu pháp
 • #1218: Chân Hoàng
 • #1219: Hoàng đế
 • #1220: Mở thành
 • #1221: Tìm hung
 • #1222: Xuất chiến
 • #1223: Vào cung
 • #1224: Thanh đồng sát trận
 • #1225: Cứng đối cứng
 • #1226: Xà hành lang
 • #1227: Nữ tử giống
 • #1228: Bạch Ngân Thành
 • #1229: Tiên thiên linh quả
 • #1230: Ninh đại gia
 • #1231: Năm năm bế quan kiếm thứ nhất
 • #1232: Ngàn vạn quân chi kiếm
 • #1233: Đại thiện nhân
 • #1234: Tiên duyên
 • #1235: Cố thổ
 • #1236: Thiết kế
 • #1237: Lúc giết
 • #1238: Đối trảm
 • #1239: Dụ âm
 • #1240: Hoàng chi chiến
 • #1241: Phải có ánh sáng
 • #1242: Diệt đi
 • #1243: Gãy cánh
 • #1244: Cây chi hương
 • #1245: Mặt trời
 • #1246: Quang minh chi mộng
 • #1247: Bị lãng quên người
 • #1248: Nhân gian vô địch
 • #1249: Vẫn lạc trường hà
 • #1250: Phàm tục chi thân, sánh vai thần linh
 • #1251: Trần giới mộng ảo, thương hải tang điền
 • #1252: Chém ngược vận mệnh, giải quyết xong phàm cạnh
 • #1253: Chu Nhan tóc trắng, Tế Tuyết Hồng Chúc
 • #1254: Thần tích
 • #1255: Phong tuyết rất lớn, nhân gian rất ấm
 • #1256: Cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời
 • #1257: Mới mặt trời (Cương )
 • #1258: Hộp đá cùng khỉ (Cương )
 • #1259: Quang minh giấy viết thư
 • #1260: Mật du lịch
 • #1261: Tâm bệnh
 • #1262: Trướng mộng
 • #1263: Mới tin
 • #1264: Nam đến
 • #1265: Hồ sơ vụ án giao tiếp
 • #1266: Giảng đạo người
 • #1267: Chấp Kiếm giả cùng ánh sáng
 • #1268: Một người, đồ sát một tông cửa
 • #1269: Giảng đạo người quyết đấu
 • #1270: Vạn thanh phi kiếm, một chùm pháo hoa
 • #1271: Liên thủ Tru Ma
 • #1272: Nam đến Địa Ngục
 • #1273: Nhân gian khe hở
 • #1274: Nam Hoa
 • #1275: Trục xuất người
 • #1276: Thế giới chân thật
 • #1277: Mãnh núi thiếu niên
 • #1278: Trên đời tất cả gặp nhau, đều là cửu biệt trùng phùng
 • #1279: Núi góc rách rưới cố sự
 • #1280: Thần tiên sống
 • #1281: Tuế nguyệt dài (một)
 • #1282: Tuế nguyệt dài (hai)
 • #1283: Tuế nguyệt dài (ba)
 • #1284: Khóa mệnh
 • #1285: Yêu hoa
 • #1286: Người phàm tục phàm tục chi kiếm
 • #1287: Nghịch chuyển vận mệnh
 • #1288: Hoa nở bình minh
 • #1289: Lễ vật
 • #1290: Cùng đốt
 • #1291: Mở lồng
 • #1292: Mật hội thứ mười một người
 • #1293: Bắc cảnh cự thú
 • #1294: Hoàng vẫn về sau
 • #1295: Thanh Minh thiên
 • #1296: Chân Thần Ô Nhĩ Lặc
 • #1297: Quyết đấu Đại Thánh
 • #1298: Kim Ô huynh, mời thêm lửa
 • #1299: Giết người tru tâm
 • #1300: Lại đến
 • #1301: Tha hương người, lữ giả, người sắp chết
 • #1302: Khởi hành Bắc Vực
 • #1303: Diễm quân
 • #1304: Yêu vực sứ giả
 • #1305: Thiết Khung thành
 • #1306: Công tâm kế sách
 • #1307: Huynh trưởng
 • #1308: Sư tử mặt
 • #1309: Không tranh không đoạt, ta từ vô địch
 • #1310: Đồng mưu
 • #1311: Rơi xuống chi thành
 • #1312: Hoàng Kim Thành chân tướng
 • #1313: Thiết Khung thành chiến tranh
 • #1314: Chư Thánh hội nghị
 • #1315: Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử
 • #1316: Trụ vực
 • #1317: Tiểu hữu
 • #1318: Trong lòng bàn tay yêu quốc
 • #1319: Ninh Đại Thánh
 • #1320: Bất quá quân cờ
 • #1321: Tịch diệt thanh âm
 • #1322: Đại thế chỗ
 • #1323: Có phượng đến minh
 • #1324: Khám phá sinh tử
 • #1325: Tân đế
 • #1326: Thí thần
 • #1327: Công thành lui thân
 • #1328: Ngày xuân du lịch hồ
 • #1329: Mật hội chiếu lệnh
 • #1330: Biển khô
 • #1331: Tiên duyên
 • #1332: Kiếm y
 • #1333: Trở lại quê hương
 • #1334: Phi thăng
 • #1335: Gặp Thái tử
 • #1336: Băng hoa phá toái
 • #1337: Trong quan gấm đám
 • #1338: Sóng ngầm mãnh liệt
 • #1339: Sứ đồ
 • #1340: Quay lại
 • #1341: Thành tiên đảo
 • #1342: Bình loạn
 • #1343: Kiếm Tiên từ
 • #1344: Trĩ Tử
 • #1345: Trộm lửa đốt bia
 • #1346: Cướp rơi chi tượng
 • #1347: Lại phó Nam Cương
 • #1348: Một tờ giấy
 • #1349: Cùng thần đối thoại
 • #1350: Lấy vảy
 • #1351: Hải nhãn
 • #1352: Quang minh chi bí
 • #1353: Vượt biển
 • #1354: Bất Hủ chi quân đoàn
 • #1355: Thiên Ngoại Thiên
 • #1356: Mệnh chi tướng tịch
 • #1357: Say bí tỉ một trận
 • #1358: Hoàng tọa chi chủ
 • #1359: Bày di
 • #1360: Trục ánh sáng người
 • #1361: Đạp Thánh Sơn
 • #1362: Nợ cũ
 • #1363: Nhìn ra xa thiên hạ
 • #1364: Ta đến vào cuộc
 • #1365: Biển mây sụp đổ
 • #1366: Nghịch sông đi xa
 • #1367: Mệnh tuyến phá toái
 • #1368: Là, lại như thế nào?
 • #1369: Ta không vào Địa Ngục, ai nhập Địa Ngục
 • #1370: Nhập giết
 • #1371: Dị biến
 • #1372: Bắt ảnh
 • #1373: Dã tước
 • #1374: Bỏ chạy người
 • #1375: Hướng tương lai chạy tới
 • #1376: Vạn năm thời gian
 • #1377: Đạo hỏa... Đốt!
 • #1378: Thời gian lữ quán
 • #1379: Xuất uyên
 • #1380: Khai chiến!
 • #1381: Huyết chi tế
 • #1382: Thần cản giết thần
 • #1383: Biển mây trên sắt phong
 • #1384: Đổ sụp chi thành
 • #1385: Một kiếm, là đủ
 • #1386: Trở về người
 • #1387: Giết ngươi kiếm
 • #1388: Nhìn mặt trời mọc
 • #1389: Nâng cảnh phi thăng (thượng)
 • #1390: Nâng cảnh phi thăng (hạ)
 • #1391: Chung phạt giới tử
 • #1392: Phải có ánh sáng
 • #1393: Không tổ
 • #1394: Không tổ
 • #1395: Mật văn
 • #1396: Mới làm
 • #1397: Hiến mệnh
 • #1398: Hiến mệnh (hạ)
 • #1399: Nát mộng
 • #1400: Nhờ
 • #1401: Ảnh làm
 • #1402: Trong sạch truyện ký
 • #1403: Chung mạt sấm nói
 • #1404: Gánh thiên
 • #1405: Giết Bất Hủ
 • #1406: Tâm lao
 • #1407: Thiên hải chảy ngược
 • #1408: Đạp thiên
 • #1409: Long ép
 • #1410: Đấu chiến
 • #1411: Chỉ còn một người
 • #1412: Nhân quả
 • #1413: G Gửi tới Bất Hủ ngươi (hoàn thành)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Chư Thiên Hình Chiếu

TiKay

Dị Giới Vô Địch Hệ Thống

TiKay

Vũ Luyện Điên Phong

TiKay

Linh Môi

THUYS♥️

Mục Thần Ký

TiKay

Vũ Ngự Thánh Đế

TiKay

Leave a Reply