Huyền Huyễn

Kiếm Cốt

Kiếm Cốt

Sương giết bách thảo niên đại, thiếu niên đi ra Bồ Tát miếu, tiếp nhận khắp thiên hạ nặng nhất kiếm, hướng về trong nhân thế, chém ra nhất tuyến quang minh………….

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở Thành Bất Hủ2021-11-15 08:03
 • #2: Đưa Ngươi, Ngàn Vạn Dặm2021-11-15 08:03
 • #3: Thiên Cung Địa Phủ2021-11-15 08:03
 • #4: Trong Miếu Tà Dị2021-11-15 08:04
 • #5: Đại Hung2021-11-15 08:04
 • #6: Mười Năm Trước Đại Tùy Hạng 3!2021-11-15 08:04
 • #7: Ứng Thiên Phủ Khói Lửa Đẹp A!2021-11-15 08:04
 • #8: Tây Lĩnh Thái Bạch Cùng Điểu Đạo2021-11-15 08:04
 • #9: Tế Tuyết2021-11-15 08:04
 • #10: Ninh Dịch Đạo ( Thượng )2021-11-15 08:04
 • #11: Ninh Dịch Đạo ( Hạ )2021-11-15 08:04
 • #12: Ngồi Tại Tinh Hà Phía Trên!2021-11-15 08:04
 • #13: Một Cái Dài Dằng Dặt Cố Sự ( thượng )2021-11-15 08:04
 • #14: Một Cái Dài Dằng Dặt Cố Sự ( hạ )2021-11-15 08:04
 • #15: Có Thể Làm Cùng Không Thể Làm2021-11-15 08:05
 • #16: Sống Ở Gian Nan Khổ Cực , Đã Chết Tại Yên Vui2021-11-15 08:05
 • #17: Dạy Ngươi Giết Người ( thượng )2021-11-15 08:05
 • #18: Dạy Ngươi Giết Người ( trung )2021-11-15 08:05
 • #19: Dạy Ngươi Giết Người ( hạ )2021-11-15 08:05
 • #20: Tạp Kiếm2021-11-15 08:05
 • #21: Thu Sát Chi Vũ2021-11-15 08:05
 • #22: Sư, Huynh!2021-11-15 08:05
 • #23: Ám Tông2021-11-15 08:06
 • #24: Tinh Đốt Chi Hoả2021-11-15 08:06
 • #25: Sơ Cảnh Về Sau2021-11-15 08:06
 • #26: Ta Rất Bận Rộn!2021-11-15 08:06
 • #27: Đẹp Hại Nước Hại Dân2021-11-15 08:06
 • #28: Trong Đêm Tối Một Tia Quang Minh ( thượng )2021-11-15 08:06
 • #29: Trong Đêm Tối Một Tia Quang Minh ( hạ )2021-11-15 08:06
 • #30: Bạch Cốt Bình Nguyên2021-11-15 08:06
 • #31: Thanh Diễm2021-11-15 08:06
 • #32: Thần Tính Bảo Tàng2021-11-15 08:06
 • #33: Ta Muốn Gặp Quang Minh ( thượng )2021-11-15 08:07
 • #34: Ta Muốn Gặp Quang Minh ( hạ )2021-11-15 08:07
 • #35: Hai Câu Sấm Nói2021-11-15 08:07
 • #36: Rắn Cỏ Cùng Đường Kẻ Xám2021-11-15 08:07
 • #37: Ngươi Có Biết, Ta Là Ai2021-11-15 08:07
 • #38: Ân Cứu Mạng, Như Thế Nào Tương Báo2021-11-15 08:07
 • #39: Tiểu Sư Thúc2021-11-15 08:07
 • #40: Ba Thước Kiếm Rĩ, Vạn Dặm Non Sông2021-11-15 08:07
 • #41: Hoàng Tộc Huyết Mạch2021-11-15 08:07
 • #42: Lấy Kiếm Chém Quy Củ2021-11-15 08:07
 • #43: Ta Dẫn Ngươi Đi Giết Người2021-11-15 08:07
 • #44: Thiên Thủ2021-11-15 08:08
 • #45: Từ Tàng Đạo2021-11-15 08:08
 • #46: Tiểu Vô Lượng Sơn Vẫn Lạc Chi Dạ2021-11-15 08:08
 • #47: Sinh Mệnh Không Thể Tiếp Nhận Chi Tiếc Nuối2021-11-15 08:08
 • #48: Vong ngữ2021-11-15 08:08
 • #49: Tinh Hoả Sơ Nhiên2021-11-15 08:08
 • #50: Tiểu Sương2021-11-15 08:08
 • #51: Huyễn Tượng2021-11-15 08:08
 • #52: Giáo Tông2021-11-15 08:08
 • #53: Sương Giết Bách Thảo Niên Đại2021-11-15 08:08
 • #54: Tang Lễ2021-11-15 08:09
 • #55: Mưa Giết2021-11-15 08:09
 • #56: Tiểu Thánh Nhân Ấn2021-11-15 08:09
 • #57: Thao Thiết2021-11-15 08:09
 • #58: Kiếm Cốt2021-11-15 08:09
 • #59: Thời Buổi Rối Loạn2021-11-15 08:09
 • #60: Hậu Sơn Khách Nhân2021-11-15 08:09
 • #61: Duyên, Tuyệt Không Thể Tả2021-11-15 08:09
 • #62: Ánh Sáng Chỉ Dẫn Về Phía Trước2021-11-15 08:09
 • #63: Cho Ta Mượn Ánh Sáng Chiếu Sáng Ãm Dạm2021-11-15 08:10
 • #64: Giấu Đi Mũi Nhọn2021-11-15 08:10
 • #65: Tinh Quân Chi Tranh2021-11-15 08:10
 • #66: Công Phu Sư Tử Ngoạm2021-11-15 08:10
 • #67: Nuốt Châu2021-11-15 08:10
 • #68: Trèo Núi Vượt Biển2021-11-15 08:10
 • #69: Thu Ý Dày Đặc2021-11-15 08:10
 • #70: Trong Mộng Ngoài Mộng2021-11-15 08:10
 • #71: Thợ Săn Rời Núi2021-11-15 08:10
 • #72: Chim Hoàng Yến2021-11-15 08:10
 • #73: Trong Lòng Nữ Hài Phản Kháng2021-11-15 08:10
 • #74: Thái Tông Thọ Điển2021-11-15 08:10
 • #75: Dưới Chân Thiên Tử Mua Rượu Uống2021-11-15 08:11
 • #76: Từ Tàng Đạo Lý2021-11-15 08:11
 • #77: Thanh Quân2021-11-15 08:11
 • #78: Phong Ba Loé Sáng2021-11-15 08:11
 • #79: Tiểu Luân Chuyển Vương2021-11-15 08:11
 • #80: Năm Giọt Tinh Thần Một Kiếm2021-11-15 08:11
 • #81: Một Kiếm Về Sau2021-11-15 08:11
 • #82: Kiếm Tàng2021-11-15 08:11
 • #83: Ta thấy Thanh Sơn thêm chật vật2021-11-15 08:11
 • #84: Ai nhưng Trích Tinh?2021-11-15 08:11
 • #85: Thanh, Thanh, Mạn2021-11-15 08:11
 • #86: Trong lồng nữ hài phản kháng (hai)2021-11-15 08:12
 • #87: Tin sát2021-11-15 08:12
 • #88: Tiểu sư thúc cái chết2021-11-15 08:12
 • #89: Đến từ Địa Ngục sát ý2021-11-15 08:12
 • #90: Kiếm tu sinh ra2021-11-15 08:12
 • #91: Địa Phủ Tiểu Luân Chuyển Vương!2021-11-15 08:12
 • #92: Mưa gió nổi lên2021-11-15 08:12
 • #93: Làm quy củ đập tới2021-11-15 08:12
 • #94: Kiếm Khí Cận nhất mạch (lên khung trước cuối cùng một chương)2021-11-15 08:12
 • #95: Không nên phạm hai cọc tội (canh thứ nhất)2021-11-15 08:12
 • #96: Gọi chiến (canh thứ hai)2021-11-15 08:12
 • #97: Tiểu sư thúc phong thái (canh thứ ba)2021-11-15 08:13
 • #98: Hám Long Kinh (canh thứ tư)2021-11-15 08:13
 • #99: Lòng đất long mạch (Canh 5)2021-11-15 08:13
 • #100: Núi vàng núi bạc tư nguyên sơn (canh thứ sáu)2021-11-15 08:13
 • #101: Ăn no nê (canh thứ bảy)2021-11-15 08:13
 • #102: Luận hèn hạ vô sỉ (thứ tám càng)2021-11-15 08:13
 • #103: Ta có kiếm tâm một viên (thứ chín càng)2021-11-15 08:13
 • #104: Lớn nhỏ động thiên (thứ mười càng)2021-11-15 08:13
 • #105: Hoàng Lăng mộ ngọn nguồn tội ác2021-11-15 08:13
 • #106: Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ2021-11-15 08:13
 • #107: Chết đi vương2021-11-15 08:14
 • #108: Đại dương chi vật2021-11-15 08:14
 • #109: Sư Tâm chi vương quan tài2021-11-15 08:14
 • #110: An nghỉ bạo quân2021-11-15 08:14
 • #111: Trộm hỏa giả2021-11-15 08:14
 • #112: Kiếm minh2021-11-15 08:14
 • #113: Gậy ông đập lưng ông2021-11-15 08:14
 • #114: Mượn ta một kiếm2021-11-15 08:14
 • #115: Gió táp mưa rào2021-11-15 08:14
 • #116: Sao không thấy quang minh (cầu phiếu)2021-11-15 08:15
 • #117: Se lạnh xuân hàn, nhất là giết người2021-11-15 08:15
 • #118: Mưa to bàng bạc, trời không đợi người2021-11-15 08:15
 • #119: Quần chúng (vì minh tăng thêm)2021-11-15 08:15
 • #120: Niết Bàn chi đao2021-11-15 08:15
 • #121: Đại Tùy thiết luật cùng tiếng chuông2021-11-15 08:15
 • #122: Đương thiên năm trước chiếc kia Kiếm Khí tỉnh lại2021-11-15 08:15
 • #123: Kiếm Khí trèo lên Thanh Sơn2021-11-15 08:15
 • #124: Kiếm Khí trèo lên Thanh Sơn2021-11-15 08:15
 • #125: Ngự kiếm chỉ sát2021-11-15 08:16
 • #126: Liên Hoa các bên trong lão nhân nói2021-11-15 08:16
 • #127: Thần tiên đánh nhau2021-11-15 08:16
 • #128: Kiếm Khí như cũ tại2021-11-15 08:16
 • #129: Ta không đồng ý2021-11-15 08:16
 • #130: Tiểu sư thúc cùng Tam hoàng tử2021-11-15 08:16
 • #131: Đạo thứ hai chiếu lệnh2021-11-15 08:16
 • #132: Ninh Dịch xử trí2021-11-15 08:16
 • #133: Là giết là lưu2021-11-15 08:16
 • #134: Thiên hạ kiếm hành2021-11-15 08:16
 • #135: Đông cảnh Liên Hoa mời2021-11-15 08:17
 • #136: Đi săn nhạc dạo2021-11-15 08:17
 • #137: Một thanh ô giấy dù, có người chờ ninh về2021-11-15 08:17
 • #138: Ngự kiếm mà đi, sơn hà vạn dặm2021-11-15 08:17
 • #139: Hoa khai hoa tàn, nhân gian ba tháng2021-11-15 08:17
 • #140: Giang hồ mưa đêm, không yên ổn2021-11-15 08:17
 • #141: Gió xuân phật liễu, ta họ Ninh2021-11-15 08:17
 • #142: Nam Cương quỷ tu, tam tai tứ kiếp2021-11-15 08:17
 • #143: Cam Lộ tiên sinh2021-11-15 08:17
 • #144: Kiếm đạo bản mệnh tinh huyết2021-11-15 08:17
 • #145: La Sát2021-11-15 08:18
 • #146: Xuân thú (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:18
 • #147: Ngân tước2021-11-15 08:18
 • #148: Hạ thủ nhẹ một chút2021-11-15 08:18
 • #149: Quyền cước chi tranh2021-11-15 08:18
 • #150: Hồng Sơn kia bưng2021-11-15 08:18
 • #151: Nguyên Thủy Cấm Địa (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:18
 • #152: Phàm nhân không thể nhìn thẳng Thần Linh2021-11-15 08:18
 • #153: Ninh Dịch chi danh (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:18
 • #154: Tuổi trẻ đại yêu2021-11-15 08:18
 • #155: Ăn người ma đầu2021-11-15 08:18
 • #156: Cổ đấu2021-11-15 08:19
 • #157: Gang tấc phi kiếm, một chùm máu tươi2021-11-15 08:19
 • #158: Châu thai ám kết2021-11-15 08:19
 • #159: Giúp ngươi Niết Bàn2021-11-15 08:19
 • #160: Thiên uy không thể chống cự2021-11-15 08:19
 • #161: Kiến càng lay cây2021-11-15 08:19
 • #162: Thiêu đốt phù lục về sau2021-11-15 08:19
 • #163: Trong lồng nữ hài phản kháng (ba)2021-11-15 08:19
 • #164: Ta chỉ có một nguyện2021-11-15 08:19
 • #165: Hồng Sơn thảo nguyên bên trên tử cảnh chi chiến2021-11-15 08:19
 • #166: Thiên địa tạo nên một kiếm2021-11-15 08:19
 • #167: Kiếm hậu dư sinh2021-11-15 08:20
 • #168: Từ cô nương mấy vấn đề2021-11-15 08:20
 • #169: Hừng đông về sau2021-11-15 08:20
 • #170: Ve cùng mưa xuân vốn không nên gặp nhau2021-11-15 08:20
 • #171: Gấp là Thôi Mệnh Phù2021-11-15 08:20
 • #172: Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó2021-11-15 08:20
 • #173: Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn2021-11-15 08:20
 • #174: Ta thay Từ Tàng xem nhân gian2021-11-15 08:20
 • #175: Tuyền khách2021-11-15 08:20
 • #176: Nữ tử Thiên Tôn2021-11-15 08:20
 • #177: Kỳ Lân đại yêu (cầu phiếu)2021-11-15 08:20
 • #178: Tại trong tuyệt cảnh đưa kiếm2021-11-15 08:21
 • #179: Thiên Thủ! (cầu phiếu!)2021-11-15 08:21
 • #180: Kỳ Lân huyết (cầu phiếu!)2021-11-15 08:21
 • #181: Ngàn năm về sau, tẩm cung lại mở2021-11-15 08:21
 • #182: Đấu lân (gấp đôi sắp kết thúc)2021-11-15 08:21
 • #183: Tiên sinh hai chữ2021-11-15 08:21
 • #184: Tặng cốt2021-11-15 08:21
 • #185: Cho đến vĩnh hằng2021-11-15 08:21
 • #186: Tinh Thần Bảng đệ nhất nhân2021-11-15 08:21
 • #187: Bắc cầu gặp nhau2021-11-15 08:21
 • #188: Bồi quân ngồi đầu cầu, nhìn Tuế Nguyệt sơn hà2021-11-15 08:21
 • #189: Đốn ngộ về sau, nhìn thấy Kiếm Tiên2021-11-15 08:22
 • #190: Hàng lân2021-11-15 08:22
 • #191: Ngươi qua đây a2021-11-15 08:22
 • #192: Ném đao nhất sát2021-11-15 08:22
 • #193: Hồng Sơn bên trong Hoàng tộc (thượng)2021-11-15 08:22
 • #194: Hồng Sơn bên trong Hoàng tộc (hạ)2021-11-15 08:22
 • #195: Sương mù sâu lúc thấy long2021-11-15 08:22
 • #196: Sơn hà vỡ vụn, sư tử gầm thét2021-11-15 08:22
 • #197: Một vị họ Tống cầm lệnh sứ người2021-11-15 08:22
 • #198: Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm2021-11-15 08:22
 • #199: Ta không có lựa chọn nào khác2021-11-15 08:22
 • #200: Sư tử gánh đỉnh, Nguyên Thánh ra biển2021-11-15 08:23
 • #201: Vân hải chi thượng, mượn một giọt máu2021-11-15 08:23
 • #202: Cái gọi là người ấy, đứng tại trong núi trung tâm2021-11-15 08:23
 • #203: Dao Trì Thánh Chủ, Tống họ Thiên vương2021-11-15 08:23
 • #204: Họ Bùi vị kia đại tướng quân2021-11-15 08:23
 • #205: Vương cùng con dân2021-11-15 08:23
 • #206: Ta chỉ oán ngươi2021-11-15 08:23
 • #207: Lời thề cùng hoang ngôn2021-11-15 08:23
 • #208: Gió xuân vào đêm2021-11-15 08:23
 • #209: Đàn hương2021-11-15 08:23
 • #210: Ta thích Ninh Dịch tiên sinh (cầu phiếu)2021-11-15 08:23
 • #211: Cung nội giáo dục2021-11-15 08:24
 • #212: Ở nhân gian (cầu phiếu ~)2021-11-15 08:24
 • #213: Thay trời hành đạo2021-11-15 08:24
 • #214: Xử lý có thể sinh, thủ cấp sẽ không2021-11-15 08:24
 • #215: Mang xuống2021-11-15 08:24
 • #216: Ta thần tượng là Từ Tàng2021-11-15 08:24
 • #217: Bạch Đào2021-11-15 08:24
 • #218: Đào hôn2021-11-15 08:24
 • #219: Từ Thanh Diễm, đây mới gọi là còn sống2021-11-15 08:24
 • #220: Hào sơn cư sĩ2021-11-15 08:24
 • #221: Thanh Sơn phủ đệ nghi án2021-11-15 08:25
 • #222: Thiên Đô thành bên trong không bí mật2021-11-15 08:25
 • #223: Trường Lăng2021-11-15 08:25
 • #224: Kết án2021-11-15 08:25
 • #225: Chúng ta là bệ hạ mắt2021-11-15 08:25
 • #226: Từ Cẩn, Cố Khiêm, Thẩm Linh2021-11-15 08:25
 • #227: Tro tàn không thể phục nhiên2021-11-15 08:25
 • #228: Chúng ta kiếm tu!2021-11-15 08:25
 • #229: Trường Lăng sương mù mở, Kiếm Khí Cận tỉnh2021-11-15 08:25
 • #230: Trường Lăng dưới tấm bia một thiếu niên2021-11-15 08:26
 • #231: Thất Cảnh vô địch Liễu Thập Nhất2021-11-15 08:26
 • #232: Mưa rơi sương thảo2021-11-15 08:26
 • #233: Trường Lăng dưới cược kiếm2021-11-15 08:26
 • #234: Khương Sơn Trường Khí2021-11-15 08:26
 • #235: Bia bên trên huyền diệu2021-11-15 08:26
 • #236: Trường Lăng không người, duy hai vị kiếm tu2021-11-15 08:26
 • #237: An nghỉ chi lăng2021-11-15 08:26
 • #238: Một ngày xem tận Trường Lăng bia (thượng)2021-11-15 08:26
 • #239: Một ngày xem tận Trường Lăng bia (hạ)2021-11-15 08:26
 • #240: Thủ sơn người2021-11-15 08:26
 • #241: Chân núi leo núi người2021-11-15 08:27
 • #242: Liễu Thập Nhất, cực giản kiếm2021-11-15 08:27
 • #243: Quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh2021-11-15 08:27
 • #244: Tây Môn Phiêu Tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ2021-11-15 08:27
 • #245: Độn đi một2021-11-15 08:27
 • #246: Trường Lăng mới sau cơn mưa, Tế Tuyết Yến Quy Sào2021-11-15 08:27
 • #247: Nàng chết2021-11-15 08:27
 • #248: Ta từ Tử Sơn đến2021-11-15 08:27
 • #249: Bởi vì ngươi là Bùi Mân nữ nhi2021-11-15 08:27
 • #250: Ta sư huynh, chết thật sao2021-11-15 08:27
 • #251: Phục sinh chi thuật2021-11-15 08:27
 • #252: Chân chính quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh2021-11-15 08:28
 • #253: Dưới Trường Lăng cùng thấy thế nhân2021-11-15 08:28
 • #254: Trưởng dưỡng hạo nhiên khí, tĩnh quan vô tự thư2021-11-15 08:28
 • #255: Trấn áp Vương Dị2021-11-15 08:28
 • #256: Hữu giáo vô loại (canh thứ nhất)2021-11-15 08:28
 • #257: Thần tiên đánh nhau (canh thứ hai)2021-11-15 08:28
 • #258: Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên (canh thứ ba)2021-11-15 08:28
 • #259: Một kiếm, hai người (canh thứ tư)2021-11-15 08:28
 • #260: Sáng lập kiếm đạo2021-11-15 08:28
 • #261: Vạn hóa2021-11-15 08:28
 • #262: Không thể nghịch chuyển tử kiếp2021-11-15 08:28
 • #263: Nhà dột còn gặp mưa2021-11-15 08:28
 • #264: Tử khí đột kích2021-11-15 08:29
 • #265: Trảm giao cùng bạch ngọc duyên phận2021-11-15 08:29
 • #266: Khách không mời mà đến2021-11-15 08:29
 • #267: Bắc cảnh chi hỏa2021-11-15 08:29
 • #268: Chúc Long (một)2021-11-15 08:29
 • #269: Chúc Long (hai)2021-11-15 08:29
 • #270: Chúc Long (ba)2021-11-15 08:29
 • #271: Sơn hà vạn dặm một Kiếm Tàng (canh thứ nhất)2021-11-15 08:29
 • #272: Thái Sơn hai chữ nặng tựa vạn cân2021-11-15 08:30
 • #273: Mãng phu (canh thứ ba)2021-11-15 08:30
 • #274: Trấn thần2021-11-15 08:30
 • #275: Ai tán thành, ai phản đối?2021-11-15 08:30
 • #276: Ta, Tào Nhiên, hôm nay đạp phá Thập Cảnh2021-11-15 08:30
 • #277: Cái thứ ba thân phận2021-11-15 08:30
 • #278: Đối toà này thiên hạ gọi hàng2021-11-15 08:30
 • #279: Hồng Phất (canh thứ nhất)2021-11-15 08:30
 • #280: Hẹn đánh nhau Lạc Già sơn (canh thứ hai)2021-11-15 08:31
 • #281: Ta sẽ dẫn ngươi cao chạy xa bay (ba canh)2021-11-15 08:31
 • #282: Bạch cốt như sơn quên dòng họ2021-11-15 08:31
 • #283: Bạch y khách nhân2021-11-15 08:31
 • #284: Thập Điện Diêm Vương2021-11-15 08:31
 • #285: Mượn kiếm2021-11-15 08:31
 • #286: Gặp một lần Từ Tàng nhầm cả đời2021-11-15 08:31
 • #287: Đạo hỏa2021-11-15 08:31
 • #288: Phi Bộc2021-11-15 08:31
 • #289: Trảm tự tại chi kiếm2021-11-15 08:31
 • #290: Giết ngươi chỉ cần một kiếm2021-11-15 08:31
 • #291: Cái này nhất sát2021-11-15 08:32
 • #292: Kiêu Cửu (hai hợp một)2021-11-15 08:32
 • #293: La Sát cuối cùng2021-11-15 08:32
 • #294: Luận bàn2021-11-15 08:32
 • #295: Tiểu Tru Tiên Trận2021-11-15 08:32
 • #296: Kiếm ăn2021-11-15 08:32
 • #297: Mười hai lượng ngân2021-11-15 08:32
 • #298: Tố Hoa2021-11-15 08:32
 • #299: Đông cung2021-11-15 08:32
 • #300: Giao tình cùng giao dịch2021-11-15 08:32
 • #301: Tùng Sơn2021-11-15 08:33
 • #302: Ly Mị2021-11-15 08:33
 • #303: Bạch long2021-11-15 08:33
 • #304: Duyên kiến2021-11-15 08:33
 • #305: Không bằng uống trà đi2021-11-15 08:33
 • #306: Thần hội phải bệnh2021-11-15 08:33
 • #307: Tiểu Xá cố sự nhiều (một)2021-11-15 08:33
 • #308: Tiểu bỏ cố sự thêm (hai)2021-11-15 08:33
 • #309: Tiểu bỏ cố sự thêm (ba)2021-11-15 08:33
 • #310: Tích thủy tru tâm2021-11-15 08:33
 • #311: Ra khỏi vỏ giết người2021-11-15 08:33
 • #312: Thái tử Bạch Giao2021-11-15 08:34
 • #313: Thích hai chữ, quấn quấn quanh quấn2021-11-15 08:34
 • #314: Bồng Lai khách2021-11-15 08:34
 • #315: Đại thiện nhân Ninh Dịch2021-11-15 08:34
 • #316: Phá không (cầu phiếu)2021-11-15 08:34
 • #317: Sơn thủy thác nước dương bình thành2021-11-15 08:34
 • #318: Nơi đây sơn hà2021-11-15 08:34
 • #319: Mười hai năm động thiên (hai hợp một)2021-11-15 08:34
 • #320: Chém ra một tuyến quang minh (cầu phiếu)2021-11-15 08:34
 • #321: Hạt gạo hạng người, cũng toả hào quang?2021-11-15 08:34
 • #322: Đại ma đầu2021-11-15 08:35
 • #323: Mua ngựa2021-11-15 08:35
 • #324: Rời khỏi phía tây ngọc môn (một)2021-11-15 08:35
 • #325: Rời khỏi phía tây Ngọc Môn (hai)2021-11-15 08:35
 • #326: Rời khỏi phía tây Ngọc Môn (ba)2021-11-15 08:35
 • #327: Lưu lại thị tẩm2021-11-15 08:35
 • #328: Giết người như tuổi nhỏ Từ Tàng2021-11-15 08:35
 • #329: Thanh phong từ đến2021-11-15 08:35
 • #330: Giết liễu2021-11-15 08:36
 • #331: Ám Tông gián điệp tình báo2021-11-15 08:36
 • #332: Hái trời bên trên mệnh tinh một viên2021-11-15 08:36
 • #333: Đại mạc cát vàng, mái vòm sét2021-11-15 08:36
 • #334: Cát vàng chỗ sâu có hồ yêu2021-11-15 08:36
 • #335: Tử Liên Hoa (thượng)2021-11-15 08:36
 • #336: Tử Liên Hoa (hạ)2021-11-15 08:36
 • #337: A Xuân2021-11-15 08:36
 • #338: San bằng Ngọc Môn2021-11-15 08:36
 • #339: Ngươi muốn giết hắn, ta liền giết ngươi2021-11-15 08:37
 • #340: Già La hiện thân2021-11-15 08:37
 • #341: Tiểu yêu (một)2021-11-15 08:37
 • #342: Tiểu yêu (hai)2021-11-15 08:37
 • #343: Tiểu yêu (ba)2021-11-15 08:37
 • #344: Cát vàng trăm tán, hoa đăng trăm kết2021-11-15 08:37
 • #345: Bay qua biển cả2021-11-15 08:37
 • #346: Ngàn dặm xa xôi, đêm xa xa2021-11-15 08:37
 • #347: Ly Giang Triều Lộ2021-11-15 08:37
 • #348: Đại Tuyết động thiên xem Đại Tuyết2021-11-15 08:38
 • #349: Kiếm si kiếm đạo2021-11-15 08:38
 • #350: Thiên Cơ chi thuật, chim én về tổ2021-11-15 08:38
 • #351: Áo trắng đối áo trắng2021-11-15 08:38
 • #352: Kiếm Khí Đệ Tam Cảnh2021-11-15 08:38
 • #353: Ngươi nguyện ý theo ta sao?2021-11-15 08:38
 • #354: Sơn2021-11-15 08:38
 • #355: Như Đại Tuyết băng phong2021-11-15 08:38
 • #356: Tiểu tru tiên2021-11-15 08:38
 • #357: Long trâm2021-11-15 08:38
 • #358: Phong tuyết quy sao2021-11-15 08:38
 • #359: Sư huynh đệ2021-11-15 08:38
 • #360: Thiên hạ Đại Tuyết (thượng)2021-11-15 08:39
 • #361: Thiên hạ Đại Tuyết (hạ)2021-11-15 08:39
 • #362: Nhìn sơn hà vạn dặm2021-11-15 08:39
 • #363: Đông cảnh đệ nhất nhân2021-11-15 08:39
 • #364: Tam Tai Tứ Kiếp, bạch sam thư sinh2021-11-15 08:39
 • #365: Cam Lộ, ta muốn mạng ngươi2021-11-15 08:39
 • #366: Thông thiên một kiếm2021-11-15 08:39
 • #367: Trĩ Tử2021-11-15 08:39
 • #368: Họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ2021-11-15 08:39
 • #369: Trên đời nhà vô địch, chỉ có một người ngươi2021-11-15 08:39
 • #370: Chấp Kiếm Giả chi bí2021-11-15 08:39
 • #371: Duẩn nhục muộn nồi2021-11-15 08:40
 • #372: Trên núi uống rượu, tu hành, giết người2021-11-15 08:40
 • #373: Phía sau núi khách mới2021-11-15 08:40
 • #374: Thiết Kiếm sơn rút kiếm2021-11-15 08:40
 • #375: Rút kiếm ra tiểu gia hỏa2021-11-15 08:40
 • #376: Thay Ninh tiên sinh đánh một quyền2021-11-15 08:40
 • #377: Lạc Trường Sinh đến đòi kiếm2021-11-15 08:40
 • #378: Đại chân nhân xuất thủ2021-11-15 08:40
 • #379: Mời lão tổ tông hiện thân2021-11-15 08:40
 • #380: Tu hành đường dài2021-11-15 08:40
 • #381: Tranh chữ bên trong có đại bí mật2021-11-15 08:40
 • #382: Trùng nhi phi, trùng nhi phi2021-11-15 08:41
 • #383: Khai đàn giảng đạo2021-11-15 08:41
 • #384: Sinh như cỏ dại (vì minh tăng thêm)2021-11-15 08:41
 • #385: Đưa ngươi một trận tạo hóa2021-11-15 08:41
 • #386: Truyền thừa2021-11-15 08:41
 • #387: Ninh sư thúc xuống núi2021-11-15 08:41
 • #388: Đông cảnh, quỷ tu?2021-11-15 08:41
 • #389: An hồn khúc2021-11-15 08:41
 • #390: Nhãn lý hải, cá mập, kình2021-11-15 08:42
 • #391: Ngàn dặm loại nhân quả2021-11-15 08:42
 • #392: Gặp lại Từ cô nương2021-11-15 08:42
 • #393: Trẻ tuổi nhất Chấp Kiếm Giả2021-11-15 08:42
 • #394: Ta thân ái nhất2021-11-15 08:42
 • #395: Sơn Tự Quyển2021-11-15 08:42
 • #396: Nguyệt hắc phong cao dạ, giết người thả hỏa thiên2021-11-15 08:42
 • #397: Ninh đại ma đầu2021-11-15 08:42
 • #398: Thập Lý Bình Hồ2021-11-15 08:42
 • #399: Lan Nhược tự hoa nở lại hoa rơi2021-11-15 08:42
 • #400: Túi thơm2021-11-15 08:43
 • #401: Khinh phật2021-11-15 08:43
 • #402: Cố sự này bên trong thư sinh2021-11-15 08:43
 • #403: Không thể chém giết chi vật2021-11-15 08:43
 • #404: Chém giết2021-11-15 08:43
 • #405: Thục Sơn, Ninh Dịch2021-11-15 08:43
 • #406: Thiên Phật tháp sập2021-11-15 08:43
 • #407: Ta không phải Thanh Phong quân không phải thần2021-11-15 08:44
 • #408: Ở tại Bất Lão sơn người áo trắng2021-11-15 08:44
 • #409: Tại hạ họ Lạc tên Trường Sinh2021-11-15 08:44
 • #410: Năm đó tặng phù cho người ấy2021-11-15 08:44
 • #411: Sinh ly tử biệt2021-11-15 08:44
 • #412: Xuất sơn2021-11-15 08:44
 • #413: Một phong cho Đạo Tông tín2021-11-15 08:44
 • #414: Bách quỷ dạ hành2021-11-15 08:44
 • #415: Ân cùng ban thưởng (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:45
 • #416: Mãn thành phong vũ có kiếm thanh (thượng)2021-11-15 08:45
 • #417: Mãn thành phong vũ có kiếm thanh (hạ)2021-11-15 08:45
 • #418: Đào Hoa mưa hạ, thanh sam trùng phùng2021-11-15 08:45
 • #419: Tiện tay trảm Đào Hoa (thượng)2021-11-15 08:45
 • #420: Tiện tay trảm Đào Hoa (hạ)2021-11-15 08:45
 • #421: Tuyết tai2021-11-15 08:45
 • #422: Tru tiên2021-11-15 08:46
 • #423: Người sắp chết (canh thứ nhất)2021-11-15 08:46
 • #424: Sương sát thiên biến, bất khuất (canh thứ hai)2021-11-15 08:46
 • #425: Đạo Tông Chu Du (canh thứ ba)2021-11-15 08:46
 • #426: Năm đó ba người điên2021-11-15 08:46
 • #427: Lôi lạc phong vũ khởi2021-11-15 08:46
 • #428: Mười hai canh giờ2021-11-15 08:46
 • #429: Gặp lại Trần Ý2021-11-15 08:46
 • #430: Giết chết thánh nhân2021-11-15 08:46
 • #431: Nhất Diệp Hồng (tăng thêm)2021-11-15 08:46
 • #432: Ba thước tuyết2021-11-15 08:47
 • #433: Phủ tướng quân2021-11-15 08:47
 • #434: Y Quan trủng (thượng)2021-11-15 08:47
 • #435: Y Quan trủng (hạ)2021-11-15 08:47
 • #436: Đạo thai (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:47
 • #437: Loại thứ ba Trường Sinh thuật (canh thứ nhất)2021-11-15 08:47
 • #438: Đại nhân vật (canh thứ hai)2021-11-15 08:47
 • #439: Hắc sa (là minh tăng thêm)2021-11-15 08:47
 • #440: Phù Diêu2021-11-15 08:47
 • #441: Đáp án2021-11-15 08:47
 • #442: Thần cùng đạo (một)2021-11-15 08:48
 • #443: Thần cùng đạo (hai)2021-11-15 08:48
 • #444: Thần cùng đạo (ba)2021-11-15 08:48
 • #445: Thần uy2021-11-15 08:48
 • #446: Cổ Thiên Tôn2021-11-15 08:48
 • #447: Thủ ấn2021-11-15 08:48
 • #448: Hắn có một kiếm2021-11-15 08:48
 • #449: Tóc trắng thành tẫn2021-11-15 08:48
 • #450: Đại triều, tội nhân2021-11-15 08:48
 • #451: Đột nhiên thay đổi2021-11-15 08:48
 • #452: Có tội người (canh thứ hai)2021-11-15 08:48
 • #453: Dư nghiệt2021-11-15 08:49
 • #454: Quyền sát2021-11-15 08:49
 • #455: Kiếm cùng tiễn2021-11-15 08:49
 • #456: Hướng tử mà sinh2021-11-15 08:49
 • #457: Dã hỏa (một)2021-11-15 08:49
 • #458: Dã hỏa (hai)2021-11-15 08:49
 • #459: Dã hỏa (ba)2021-11-15 08:49
 • #460: Dã Hỏa (bốn)2021-11-15 08:49
 • #461: Dã Hỏa (năm)2021-11-15 08:50
 • #462: Liệu nguyên (một)2021-11-15 08:50
 • #463: Liệu nguyên (hai)2021-11-15 08:50
 • #464: Liệu nguyên (ba)2021-11-15 08:50
 • #465: Liệu nguyên (bốn)2021-11-15 08:50
 • #466: Liệu nguyên (năm)2021-11-15 08:50
 • #467: Hoàn sát (một)2021-11-15 08:50
 • #468: Hoàn sát (hai)2021-11-15 08:50
 • #469: Hoàn sát (ba)2021-11-15 08:50
 • #470: Hoàn sát (bốn)2021-11-15 08:50
 • #471: Hoàn sát (năm)2021-11-15 08:50
 • #472: Người kia bây giờ ở nơi nào?2021-11-15 08:50
 • #473: Môn khách (canh thứ ba cầu nguyệt phiếu!)2021-11-15 08:51
 • #474: Nam Hoa2021-11-15 08:51
 • #475: Thiết luật cùng hoàng tọa (một)2021-11-15 08:51
 • #476: Thiết luật cùng hoàng tọa (hai)2021-11-15 08:51
 • #477: Thiết luật cùng hoàng tọa (ba)2021-11-15 08:51
 • #478: Thiết luật cùng hoàng tọa (bốn)2021-11-15 08:51
 • #479: Thiết luật cùng hoàng tọa (năm)2021-11-15 08:51
 • #480: Tước lồng2021-11-15 08:51
 • #481: Ninh Dịch, Chấp Kiếm Giả2021-11-15 08:51
 • #482: Bắc cảnh Trầm Uyên quân (canh thứ nhất)2021-11-15 08:52
 • #483: Trường Lăng phong thanh (canh thứ hai)2021-11-15 08:52
 • #484: Thế cuộc sụp đổ (canh thứ ba)2021-11-15 08:52
 • #485: Liệt triều2021-11-15 08:52
 • #486: Đầu trận tuyết2021-11-15 08:52
 • #487: Chúc hỏa nhu quang trông mong quân về2021-11-15 08:52
 • #488: Lại cháy lên2021-11-15 08:52
 • #489: Mới tinh hà sơn (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:52
 • #490: Yêu huyết2021-11-15 08:52
 • #491: Hồng anh2021-11-15 08:52
 • #492: Trừ bỏ nô ấn2021-11-15 08:52
 • #493: Cổ vương gia2021-11-15 08:53
 • #494: Phong giao (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:53
 • #495: Liên Cảnh (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:53
 • #496: Chu Tước (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 08:53
 • #497: Đạo hỏa2021-11-15 08:53
 • #498: Giết người cứu người, tất nhiên ngẫu nhiên2021-11-15 08:53
 • #499: Người kể chuyện2021-11-15 08:53
 • #500: Bẻ gãy Bạch Sư Tử2021-11-15 08:53
 • #501: Anh lạc (một)2021-11-15 08:53
 • #502: Đồ sát2021-11-15 08:53
 • #503: Tân sinh2021-11-15 08:53
 • #504: Có chút phiền phức tránh không xong2021-11-15 08:54
 • #505: Đại Tùy thiên hạ Bùi Linh Tố2021-11-15 08:54
 • #506: Ban thưởng bảo2021-11-15 08:54
 • #507: Tên hắn, gọi Ninh Dịch2021-11-15 08:54
 • #508: Ta muốn ăn xuống hắn2021-11-15 08:54
 • #509: Anh lạc (hai)2021-11-15 08:54
 • #510: Ngàn đống tuyết2021-11-15 08:54
 • #511: Bàn cờ lạc tử ba hai mai2021-11-15 08:54
 • #512: Lựa chọn2021-11-15 08:54
 • #513: Ta tìm tới Ninh Dịch2021-11-15 08:54
 • #514: Quyết đấu2021-11-15 08:55
 • #515: Vãng sinh2021-11-15 08:55
 • #516: Một kiếm tru diệt2021-11-15 08:55
 • #517: Bách quỷ dạ hành2021-11-15 08:55
 • #518: Địa Tàng2021-11-15 08:55
 • #519: Bồ Tát2021-11-15 08:55
 • #520: Tuyết sơn chi thượng2021-11-15 08:55
 • #521: Hắc Cận hoa nở2021-11-15 08:55
 • #522: Là quang minh, là hạo đãng2021-11-15 08:55
 • #523: Thao Thiết2021-11-15 08:55
 • #524: Trong gió tuyết người thứ ba2021-11-15 08:56
 • #525: Sinh tử hai chữ2021-11-15 08:56
 • #526: Chém đầu2021-11-15 08:56
 • #527: Sinh cùng diệt2021-11-15 08:56
 • #528: Khởi tử hoàn sinh chi thuật2021-11-15 08:56
 • #529: Ta, hai quyển đều muốn2021-11-15 08:56
 • #530: Vũ trụ mênh mông bên dưới một quân cờ2021-11-15 08:56
 • #531: Kiếm Khí Bồ Tát, lồng lộng Đại Tuyết2021-11-15 08:56
 • #532: Gặp lại, Ninh Dịch2021-11-15 08:56
 • #533: Anh lạc (ba)2021-11-15 08:56
 • #534: Thần chi Tinh Thần2021-11-15 08:57
 • #535: Phong tuyết Kiếm Khí to như tịch2021-11-15 08:57
 • #536: Tranh đoạt sách cổ2021-11-15 08:57
 • #537: Sinh tử đi săn2021-11-15 08:57
 • #538: Có người cầm cổ quyển, có người nâng trát đao2021-11-15 08:57
 • #539: Cuối cùng thợ săn2021-11-15 08:57
 • #540: Đông Hoàng2021-11-15 08:57
 • #541: Trở lại quê hương2021-11-15 08:57
 • #542: Anh lạc (cuối cùng)2021-11-15 08:57
 • #543: Cuộc đời thăng trầm?2021-11-15 08:57
 • #544: Đại đạo trường hà, một người độc hành2021-11-15 08:58
 • #545: Đao tú cùng Kỳ Lân huyết2021-11-15 08:58
 • #546: Cái kia phiến môn đóng lại lúc sau2021-11-15 08:58
 • #547: Tiếng gió (thượng)2021-11-15 08:58
 • #548: Tiếng gió (hạ)2021-11-15 08:58
 • #549: Lại đến Thiên Thần cao nguyên (canh thứ nhất)2021-11-15 08:58
 • #550: Tuyết Long quyển (canh thứ hai)2021-11-15 08:58
 • #551: Thảo nguyên bên trên Đại Quân (canh thứ ba)2021-11-15 08:58
 • #552: Sư Tâm thiết kỵ (canh thứ tư:)2021-11-15 08:58
 • #553: Bắc cảnh cổ đại vương2021-11-15 08:59
 • #554: Tuyết Thứu2021-11-15 08:59
 • #555: Thiên thần... Làm sao lại chết?2021-11-15 08:59
 • #556: Thiên Khải chi hà2021-11-15 08:59
 • #557: Sinh bỉ tử nan2021-11-15 08:59
 • #558: Khiêu nhất chi vũ (thượng)2021-11-15 08:59
 • #559: Khiêu nhất chi vũ (hạ)2021-11-15 08:59
 • #560: Bát đại họ hội nghị2021-11-15 08:59
 • #561: Lừa đồ? Khách quý.2021-11-15 08:59
 • #562: Tiểu nguyên sơn Phù Thánh2021-11-15 08:59
 • #563: Tuyết chậm2021-11-15 08:59
 • #564: Thanh Đồng đài2021-11-15 09:00
 • #565: Trên thảo nguyên quy củ2021-11-15 09:00
 • #566: Thiên thần hạ phàm (cầu vé tháng! )2021-11-15 09:00
 • #567: Tám Vương Kỳ chi chiến (cầu vé tháng! )2021-11-15 09:00
 • #568: Ta muốn ngươi thần phục2021-11-15 09:00
 • #569: Ninh Dịch, lại gặp mặt2021-11-15 09:00
 • #570: Niết Bàn Yêu Thánh2021-11-15 09:00
 • #571: Lão Long chuông vang, Đông Hoàng lại đến2021-11-15 09:00
 • #572: Kim Cương bát, Phù Dao phiến2021-11-15 09:01
 • #573: Tiểu Bạch Đế chi bí (cầu nguyệt phiếu! )2021-11-15 09:01
 • #574: Gang tấc phi kiếm (tăng thêm! )2021-11-15 09:01
 • #575: Tịch Diệt2021-11-15 09:01
 • #576: Đại đạo chi tranh, ngươi không được2021-11-15 09:01
 • #577: Thần, đạo, kiếm2021-11-15 09:01
 • #578: Đen tối nhất thời khắc2021-11-15 09:01
 • #579: Nguyên (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:01
 • #580: Thiên Khải chi chúc phúc (cầu nguyệt phiếu!)2021-11-15 09:01
 • #581: Hạo đãng quang minh (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:01
 • #582: Sinh như cỏ dại, bất khuất (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:01
 • #583: Thời gian qua đi hai ngàn năm2021-11-15 09:02
 • #584: Giám sát phong ảnh2021-11-15 09:02
 • #585: Trích tiên nhân phó Bắc cảnh (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:02
 • #586: Mưa gió nổi lên2021-11-15 09:02
 • #587: Khuyên Thái tử, phá hàng rào2021-11-15 09:02
 • #588: Tiếng thứ ba trống (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:02
 • #589: Bảo Châu sơn chi chiến2021-11-15 09:02
 • #590: Nhân quả đạo cảnh2021-11-15 09:02
 • #591: Thiên địa làm hộp kiếm2021-11-15 09:03
 • #592: Dao thớt, thịt cá2021-11-15 09:03
 • #593: Đâm rách thần biển một kiếm kia2021-11-15 09:03
 • #594: Hoàng chi bí2021-11-15 09:03
 • #595: Quân thần quyền lực trò chơi2021-11-15 09:03
 • #596: Giao dịch2021-11-15 09:03
 • #597: Độc cô người2021-11-15 09:03
 • #598: Ba kiện bảo khí2021-11-15 09:03
 • #599: Nhất thuấn thiên lý (đại chương)2021-11-15 09:03
 • #600: Bắc cảnh Dã Hỏa vĩnh viễn không dập tắt2021-11-15 09:04
 • #601: Thiên tai khởi nguyên2021-11-15 09:04
 • #602: Nhỏ bé cùng vĩ đại (một)2021-11-15 09:04
 • #603: Nhỏ bé cùng vĩ đại (hai)2021-11-15 09:04
 • #604: Nhỏ bé cùng vĩ đại (ba)2021-11-15 09:04
 • #605: Nhỏ bé cùng vĩ đại (bốn)2021-11-15 09:04
 • #606: Nhỏ bé cùng vĩ đại (năm)2021-11-15 09:04
 • #607: Ngàn năm túc địch2021-11-15 09:05
 • #608: Ba ngày sách Chấp Kiếm giả, thức tỉnh!2021-11-15 09:05
 • #609: Báo thù chi chiến2021-11-15 09:05
 • #610: Đêm dài2021-11-15 09:05
 • #611: Nhìn thẳng vào hắc ám2021-11-15 09:05
 • #612: Thiêu đốt hỏa diễm, trở thành hắc ám2021-11-15 09:05
 • #613: Ta chi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó2021-11-15 09:05
 • #614: Lại đến2021-11-15 09:05
 • #615: Phi kiếm chi thuật, giết người tru tâm2021-11-15 09:06
 • #616: Sư Tâm dưới trướng, thiết kỵ cổ quan2021-11-15 09:06
 • #617: Trảm Đông Hoàng đầu lâu!2021-11-15 09:06
 • #618: Bình minh ánh rạng đông2021-11-15 09:06
 • #619: Mang ngươi về nhà2021-11-15 09:06
 • #620: Một điểm kiếm khí, ngàn dặm trở lại quê hương2021-11-15 09:06
 • #621: Sát cơ2021-11-15 09:06
 • #622: Đông Sương đối thoại2021-11-15 09:06
 • #623: Đạo tâm dài thiếu, một ngọn núi2021-11-15 09:06
 • #624: Chặn giết2021-11-15 09:07
 • #625: Tâm ma2021-11-15 09:07
 • #626: Ăn hết tiểu nha đầu2021-11-15 09:07
 • #627: Dã Hỏa Trĩ Tử2021-11-15 09:07
 • #628: Hỏa Phượng xuất quan2021-11-15 09:07
 • #629: Nơi đây sinh diệt2021-11-15 09:07
 • #630: Mới Hoàng đế2021-11-15 09:07
 • #631: Có phượng đến minh2021-11-15 09:07
 • #632: Quân lâm2021-11-15 09:07
 • #633: Thế gian cực tốc!2021-11-15 09:08
 • #634: Bá Đô sát niệm2021-11-15 09:08
 • #635: Ngàn thương (cầu nguyệt phiếu)2021-11-15 09:08
 • #636: Tiếng chuông (thượng)2021-11-15 09:08
 • #637: Tiếng chuông (hạ)2021-11-15 09:08
 • #638: Thù cũ2021-11-15 09:08
 • #639: Bắc cảnh đầu tường, ngàn vạn phi kiếm2021-11-15 09:08
 • #640: Xuân quang (thượng)2021-11-15 09:08
 • #641: Xuân quang (hạ)2021-11-15 09:08
 • #642: Đăng tràng2021-11-15 09:08
 • #643: Tiểu Diễn sơn giới2021-11-15 09:08
 • #644: Phá sương mù2021-11-15 09:09
 • #645: Bùi Mân di vật2021-11-15 09:09
 • #646: Xích Ngô2021-11-15 09:09
 • #647: Yêu Thánh cùng Niết Bàn đối thoại2021-11-15 09:09
 • #648: Kiếm Chi Thế Giới2021-11-15 09:09
 • #649: Năm đó hồng sam tại, không dạy Chu Tước Minh2021-11-15 09:09
 • #650: Thiên Hải lâu2021-11-15 09:09
 • #651: Phong Tuyết Nguyên2021-11-15 09:09
 • #652: Thủy tổ chi huyết2021-11-15 09:10
 • #653: Cùng giai vô địch Tiểu sư thúc2021-11-15 09:10
 • #654: Ai là thật vô địch?2021-11-15 09:10
 • #655: Phụng Thái tử chi lệnh2021-11-15 09:10
 • #656: Đời thứ nhất Đại Bằng Điểu2021-11-15 09:10
 • #657: Cử thế vô song2021-11-15 09:10
 • #658: Khai sơn Thủy tổ2021-11-15 09:10
 • #659: Quyết đấu đỉnh cao2021-11-15 09:10
 • #660: Một kiếm phá vạn đạo2021-11-15 09:10
 • #661: Thiết kỵ rút lui, vạn dặm dòng lũ2021-11-15 09:11
 • #662: Đại thế đến2021-11-15 09:11
 • #663: Sơn thủy gió xuân, thiên kiếm gặp lại2021-11-15 09:11
 • #664: Trống trận huy hoàng2021-11-15 09:11
 • #665: Về tổ2021-11-15 09:11
 • #666: Chuộc tội2021-11-15 09:11
 • #667: Màu trắng Hoàng đế (thượng)2021-11-15 09:11
 • #668: Màu trắng Hoàng đế (trung)2021-11-15 09:11
 • #669: Màu trắng Hoàng đế (hạ)2021-11-15 09:12
 • #670: Mộng nát2021-11-15 09:12
 • #671: Ta là, Chấp Kiếm giả2021-11-15 09:12
 • #672: Kim lôi2021-11-15 09:12
 • #673: Phạt yêu2021-11-15 09:12
 • #674: Lực lượng một người2021-11-15 09:12
 • #675: Mệnh cướp2021-11-15 09:12
 • #676: Lồng giam2021-11-15 09:12
 • #677: Ninh đại ma đầu2021-11-15 09:13
 • #678: Thật tốt còn sống2021-11-15 09:13
 • #679: Thành nội ngoài thành2021-11-15 09:13
 • #680: Độ kiếp2021-11-15 09:13
 • #681: Thí thần2021-11-15 09:13
 • #682: Thông hướng bất hủ chiến tranh2021-11-15 09:13
 • #683: Kiệt ngạo chi khí2021-11-15 09:13
 • #684: Người chi đã chết, hắn niệm vẫn còn2021-11-15 09:13
 • #685: Đại mộng2021-11-15 09:13
 • #686: Cựu Lăng2021-11-15 09:14
 • #687: Nữ hài đang cười2021-11-15 09:14
 • #688: Bạch Long lệnh2021-11-15 09:14
 • #689: Độ Khổ Hải2021-11-15 09:14
 • #690: Lấy thuốc2021-11-15 09:14
 • #691: Ta vẫn là cực kỳ thích ngươi2021-11-15 09:14
 • #692: Mi tâm vảy2021-11-15 09:14
 • #693: Xuân Hoa2021-11-15 09:14
 • #694: Trường sinh pháp2021-11-15 09:15
 • #695: Quên đi tất cả cùng với nàng đi2021-11-15 09:15
 • #696: Giang hồ một chén rượu, sơn thủy có gặp lại2021-11-15 09:15
 • #697: Vọng Nguyệt2021-11-15 09:15
 • #698: Cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời2021-11-15 09:15
 • #699: Phó Tử sơn2021-11-15 09:15
 • #700: Ngân Nguyệt khách sạn2021-11-15 09:15
 • #701: A Ninh2021-11-15 09:15
 • #702: Đồ bỏ đi2021-11-15 09:16
 • #703: Ninh tiên sinh, mang ta đi giết người2021-11-15 09:16
 • #704: Chết sống có số2021-11-15 09:16
 • #705: Ta biết2021-11-15 09:16
 • #706: Chờ đợi Ninh tiên sinh2021-11-15 09:16
 • #707: Lưu Ly sơn quý khách2021-11-15 09:16
 • #708: Mạng nhện2021-11-15 09:16
 • #709: Mười hai thanh đao2021-11-15 09:16
 • #710: Nguyệt Ma Quân2021-11-15 09:16
 • #711: Mượn lửa2021-11-15 09:16
 • #712: Ninh tiên sinh mới là thật Kiếm Tiên2021-11-15 09:17
 • #713: Họa sổ ghi chép (thượng)2021-11-15 09:17
 • #714: Họa sổ ghi chép (hạ)2021-11-15 09:17
 • #715: Trăng trong nước, hoa trong gương (thượng)2021-11-15 09:17
 • #716: Trăng trong nước, hoa trong gương (hạ)2021-11-15 09:17
 • #717: Ra khỏi vỏ giết người không dựa vào đao2021-11-15 09:17
 • #718: Đại hôn2021-11-15 09:17
 • #719: Ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi (thượng)2021-11-15 09:18
 • #720: Ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi (hạ)2021-11-15 09:18
 • #721: Cả đời an bình2021-11-15 09:18
 • #722: Vọng Nguyệt (cuối cùng)2021-11-15 09:18
 • #723: Tiểu Tốn tự2021-11-15 09:18
 • #724: Đứng ở trong quang minh người kia2021-11-15 09:18
 • #725: Trong mây tước2021-11-15 09:18
 • #726: Nguyện lực chi hỏa2021-11-15 09:18
 • #727: Như tước2021-11-15 09:19
 • #728: Thiên hạ người nào không biết quân2021-11-15 09:19
 • #729: Minh Sa mưa đêm2021-11-15 09:19
 • #730: Trượng giết2021-11-15 09:19
 • #731: Tịnh Liên cùng cầm dù người2021-11-15 09:19
 • #732: Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp2021-11-15 09:19
 • #733: Không tự do, không bằng chết2021-11-15 09:19
 • #734: Trường sinh khóa2021-11-15 09:19
 • #735: Thiền luật chi tranh2021-11-15 09:19
 • #736: Tu La2021-11-15 09:20
 • #737: Thần hải, biển cả2021-11-15 09:20
 • #738: Truy đuổi ánh sáng người2021-11-15 09:20
 • #739: Tịch Không cái chết2021-11-15 09:20
 • #740: Rừng rậm sương mù lửa2021-11-15 09:20
 • #741: Cổ Phạn ngữ nguyền rủa2021-11-15 09:20
 • #742: Bát Diễn trận2021-11-15 09:20
 • #743: Thiên phú dị bẩm2021-11-15 09:20
 • #744: Chứng đạo2021-11-15 09:20
 • #745: Trai yến2021-11-15 09:20
 • #746: Dựa thế2021-11-15 09:21
 • #747: Hồn cung2021-11-15 09:21
 • #748: Bồ Tát tâm tư2021-11-15 09:21
 • #749: Minh Sa Lạc Nhạn2021-11-15 09:21
 • #750: Hắc liên2021-11-15 09:21
 • #751: Phạt Chiết La cùng đạo thai2021-11-15 09:21
 • #752: Phong Tai2021-11-15 09:21
 • #753: Chân phật2021-11-15 09:22
 • #754: Gió tới2021-11-15 09:22
 • #755: Phá giải trận văn2021-11-15 09:22
 • #756: Luận thành bại2021-11-15 09:22
 • #757: Hắn là Giới Trần đi theo nói2021-11-15 09:22
 • #758: Trộm lửa2021-11-15 09:22
 • #759: Gió rơi2021-11-15 09:22
 • #760: Chân chính mưu cục người2021-11-15 09:22
 • #761: Tuyết Ma Quân cái chết2021-11-15 09:22
 • #762: Hắc liên nở rộ một khắc này2021-11-15 09:23
 • #763: Sư thúc, ngươi thật đáng chết2021-11-15 09:23
 • #764: Thiền tông tội nhân2021-11-15 09:23
 • #765: Bùi gia Kiếm Tàng2021-11-15 09:23
 • #766: Châu liên bích hợp2021-11-15 09:23
 • #767: Nguyên nhân giết ta2021-11-15 09:23
 • #768: Khinh nhờn cùng phản bội người2021-11-15 09:23
 • #769: Khi Thiên Chi Thuật2021-11-15 09:23
 • #770: Truy đạo giả (thượng)2021-11-15 09:24
 • #771: Truy đạo giả (hạ)2021-11-15 09:24
 • #772: Phật Môn đại khách khanh2021-11-15 09:24
 • #773: Thao Thiết thịnh yến kết thúc2021-11-15 09:24
 • #774: Trĩ Tử vỏ kiếm còn tại không2021-11-15 09:24
 • #775: Ma đầu2021-11-15 09:24
 • #776: Đưa cờ người2021-11-15 09:24
 • #777: Phán quan2021-11-15 09:24
 • #778: Trường kình chặt đầu (thượng)2021-11-15 09:24
 • #779: Trường kình chặt đầu (hạ)2021-11-15 09:25
 • #780: Côn Hải lâu2021-11-15 09:25
 • #781: Ngươi là kia chùm sáng2021-11-15 09:25
 • #782: Bắc cảnh hội nghị2021-11-15 09:25
 • #783: Trầm Uyên luận đạo2021-11-15 09:25
 • #784: Thái tử ban ân2021-11-15 09:25
 • #785: Là ta gỡ giáp2021-11-15 09:25
 • #786: Cát hung2021-11-15 09:25
 • #787: Chữa bệnh2021-11-15 09:25
 • #788: Đại cầm lệnh2021-11-15 09:26
 • #789: Nợ cũ2021-11-15 09:26
 • #790: Trục tước2021-11-15 09:26
 • #791: Ca ca2021-11-15 09:26
 • #792: Thiên Thanh trì2021-11-15 09:26
 • #793: Sứ đoàn2021-11-15 09:26
 • #794: Phật tử chi vị2021-11-15 09:26
 • #795: Huy hoàng tiếng trống nghênh Địa Tàng2021-11-15 09:26
 • #796: Hắn là tự sát2021-11-15 09:26
 • #797: Người cứu vớt2021-11-15 09:26
 • #798: Tử Liên Hoa cổ tệ2021-11-15 09:27
 • #799: Thiên kiến bè phái2021-11-15 09:27
 • #800: Tâm thanh âm2021-11-15 09:27
 • #801: Vê phong lôi2021-11-15 09:27
 • #802: Phá kim cương2021-11-15 09:27
 • #803: Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch2021-11-15 09:27
 • #804: Huy hoàng tiếng trống nghênh Địa Tàng2021-11-15 09:27
 • #805: Hắn là tự sát2021-11-15 09:27
 • #806: Người cứu vớt2021-11-15 09:27
 • #807: Tử Liên Hoa cổ tệ2021-11-15 09:28
 • #808: Thiên kiến bè phái2021-11-15 09:28
 • #809: Tâm thanh âm2021-11-15 09:28
 • #810: Vê phong lôi2021-11-15 09:28
 • #811: Phá kim cương2021-11-15 09:28
 • #812: Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch2021-11-15 09:28
 • #813: Không phải địch không phải bạn2021-11-15 09:28
 • #814: Quang minh không thể trông nom chi địa2021-11-15 09:28
 • #815: Thần ngữ2021-11-15 09:28
 • #816: Cự Nhân Vương gió cùng lôi chi đồng2021-11-15 09:29
 • #817: Kiếm ở trong lòng, đạo lý tại bên hông2021-11-15 09:29
 • #818: Tặng giản2021-11-15 09:29
 • #819: Trở thành kỳ thủ (một)2021-11-15 09:29
 • #820: Trở thành kỳ thủ (hai)2021-11-15 09:29
 • #821: Đông Du ký2021-11-15 09:29
 • #822: Quân lâm thiên hạ2021-11-15 09:29
 • #823: Sang năm xuân2021-11-15 09:29
 • #824: Kết thù oán2021-11-15 09:29
 • #825: Buổi trưa đã đến2021-11-15 09:30
 • #826: Thái bình chi giải2021-11-15 09:30
 • #827: Ta muốn làm cầm đao người2021-11-15 09:30
 • #828: Đồ Tể2021-11-15 09:30
 • #829: Tha hương người2021-11-15 09:30
 • #830: Gặp quang minh2021-11-15 09:30
 • #831: Đưa tước (một)2021-11-15 09:30
 • #832: Đưa tước (hai)2021-11-15 09:31
 • #833: Đưa tước (ba)2021-11-15 09:31
 • #834: Đưa tước (cuối cùng)2021-11-15 09:31
 • #835: Xử Quan Vương2021-11-15 09:31
 • #836: Đến từ Đông cảnh sát ý2021-11-15 09:31
 • #837: Cứu binh2021-11-15 09:31
 • #838: Ba hơi2021-11-15 09:31
 • #839: Thiên đạo hóa thân2021-11-15 09:31
 • #840: Những lão sư kia đều nói qua2021-11-15 09:31
 • #841: Thập Chuyển Hoàn Hồn Đan2021-11-15 09:32
 • #842: Ngài tại thứ mấy lâu?2021-11-15 09:32
 • #843: Quân lệnh2021-11-15 09:32
 • #844: Ngàn dặm xa xôi đến Vấn Kiếm2021-11-15 09:32
 • #845: Nhân phát sát cơ, long trời lở đất2021-11-15 09:32
 • #846: Lồng lộng phật âm, giấu tại Địa Tàng2021-11-15 09:32
 • #847: Lục Thánh phù lục2021-11-15 09:32
 • #848: Vĩnh sinh chi bí2021-11-15 09:32
 • #849: Cổ thánh phủ đệ2021-11-15 09:32
 • #850: Côn Hải động thiên đưa cờ người2021-11-15 09:33
 • #851: Trong bầu thế giới2021-11-15 09:33
 • #852: Đại Tùy quốc sư2021-11-15 09:33
 • #853: Tống Quân2021-11-15 09:33
 • #854: Rúc vào với nhau nam nữ trẻ tuổi2021-11-15 09:33
 • #855: Vũ Thủy, Kinh Trập2021-11-15 09:33
 • #856: Chân Vũ Đại Đế2021-11-15 09:33
 • #857: Do thiên định, không sửa đổi được2021-11-15 09:33
 • #858: Đại nguyện thiền trượng2021-11-15 09:34
 • #859: Mời Hư Vân xuất quan2021-11-15 09:34
 • #860: Quang minh, vẫn lạc2021-11-15 09:34
 • #861: Quang Minh Giám2021-11-15 09:34
 • #862: Lầm sấm + Tượng Phật đá2021-11-15 09:34
 • #863: Tử kỵ (thượng)2021-11-15 09:34
 • #864: Tử kỵ (hạ)2021-11-15 09:34
 • #865: Tập sát2021-11-15 09:34
 • #866: Chó cùng rứt giậu2021-11-15 09:34
 • #867: Cổ độc hung phạm2021-11-15 09:35
 • #868: Một người chết tự giới thiệu2021-11-15 09:35
 • #869: Khi còn sống bố cục, sau khi chết thu quan2021-11-15 09:35
 • #870: Mạnh nhất Mệnh Tinh chi chiến2021-11-15 09:35
 • #871: Giới Trần, thời đại thay đổi2021-11-15 09:35
 • #872: Chân chính lầm sấm2021-11-15 09:35
 • #873: Đưa ngươi một mảnh quang minh2021-11-15 09:35
 • #874: Chữa khỏi nha đầu hi vọng2021-11-15 09:35
 • #875: Bùi Linh Tố vô số loại kiểu chết2021-11-15 09:35
 • #876: Ba ngàn đại đạo, chỉ hái trường sinh2021-11-15 09:36
 • #877: Cùng Bùi cô nương hôn lễ2021-11-15 09:36
 • #878: "Sư huynh, thật xin lỗi."2021-11-15 09:36
 • #879: Đạo thai thức tỉnh2021-11-15 09:36
 • #880: Gặp lại Chu Du tiên sinh2021-11-15 09:36
 • #881: Triêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi2021-11-15 09:36
 • #882: Thiên địa đi xa khách2021-11-15 09:36
 • #883: Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai vấn đỉnh ngôi sao2021-11-15 09:36
 • #884: Mưa nhỏ cũng có thể giết bách thảo2021-11-15 09:37
 • #885: Tiểu sư thúc2021-11-15 09:37
 • #886: Thà tinh quân2021-11-15 09:37
 • #887: Thành hôn2021-11-15 09:37
 • #888: Thiên Thủ chi biến2021-11-15 09:37
 • #889: Diệp tiên sinh, ta tới2021-11-15 09:37
 • #890: Bất hủ2021-11-15 09:37
 • #891: Khỉ lồng2021-11-15 09:37
 • #892: Thuần Dương khí2021-11-15 09:37
 • #893: Tiệc mừng2021-11-15 09:37
 • #894: Ta không tin số mệnh2021-11-15 09:38
 • #895: Sư tỷ độ kiếp2021-11-15 09:38
 • #896: Lại vào phía sau núi2021-11-15 09:38
 • #897: Thục Sơn cắm kiếm2021-11-15 09:38
 • #898: Chu Mật lại đến2021-11-15 09:38
 • #899: Kiếp rơi!2021-11-15 09:38
 • #900: Ngự lôi!2021-11-15 09:38
 • #901: Khó giải nguyền rủa2021-11-15 09:38
 • #902: Không hối hận2021-11-15 09:38
 • #903: Không cho phép ngươi chết!2021-11-15 09:39
 • #904: Cuối cùng chi vũ2021-11-15 09:39
 • #905: Ta là tới thay Bùi Linh Tố nghịch mệnh người2021-11-15 09:39
 • #906: Như một đi không trở lại? Liền một đi không trở lại!2021-11-15 09:39
 • #907: Chém vào phong tuyết thiếu niên lang2021-11-15 09:39
 • #908: Trấn áp đại kiếp2021-11-15 09:39
 • #909: Hắc ám vương tọa2021-11-15 09:39
 • #910: Sắp chết chưa chết, phong tuyết cùng ngủ2021-11-15 09:39
 • #911: Chấp Kiếm giả cùng ảnh2021-11-15 09:39
 • #912: Đại Thánh2021-11-15 09:40
 • #913: Thánh Mộ2021-11-15 09:40
 • #914: Công tâm2021-11-15 09:40
 • #915: Đại bí mật2021-11-15 09:40
 • #916: Thánh Quân2021-11-15 09:40
 • #917: Hồng Phất sứ giả2021-11-15 09:40
 • #918: Thọ thần sinh nhật thiếp mời2021-11-15 09:40
 • #919: Không cách nào cự tuyệt thịnh yến2021-11-15 09:40
 • #920: Thông thiên chi pháp2021-11-15 09:40
 • #921: Thanh Diễm thư2021-11-15 09:40
 • #922: Xuôi nam chi hổ2021-11-15 09:41
 • #923: Hỏa chi ý chí2021-11-15 09:41
 • #924: Quyết liệt (một)2021-11-15 09:41
 • #925: Quyết liệt (hai)2021-11-15 09:41
 • #926: Gặp nhau2021-11-15 09:41
 • #927: Chấp Kiếm giả thiên tính2021-11-15 09:41
 • #928: Phân tranh lên2021-11-15 09:41
 • #929: Ninh Dịch dã vọng (thượng)2021-11-15 09:41
 • #930: Ninh Dịch dã vọng (hạ)2021-11-15 09:41
 • #931: Đại Hồng Bào2021-11-15 09:42
 • #932: Tiểu Các lão (canh thứ nhất)2021-11-15 09:42
 • #933: Ta là tới cầu hôn (canh thứ hai)2021-11-15 09:42
 • #934: Bồ Tát rất2021-11-15 09:42
 • #935: Băng hồ chi chiến2021-11-15 09:42
 • #936: Thánh Thiên sách2021-11-15 09:42
 • #937: Mặt dày vô sỉ người2021-11-15 09:42
 • #938: Điện tiền hoan (một)2021-11-15 09:42
 • #939: Điện tiền hoan (hai)2021-11-15 09:42
 • #940: Điện tiền hoan (ba)2021-11-15 09:42
 • #941: Điện tiền hoan (bốn)2021-11-15 09:43
 • #942: Điện tiền hoan (năm)2021-11-15 09:43
 • #943: Điện tiền hoan (sáu)2021-11-15 09:43
 • #944: Điện tiền hoan (bảy)2021-11-15 09:43
 • #945: Điện tiền hoan (cuối cùng)2021-11-15 09:43
 • #946: Dạ yến (một)2021-11-15 09:43
 • #947: Dạ yến (hai)2021-11-15 09:43
 • #948: Dạ yến (ba)2021-11-15 09:43
 • #949: Hồng Liên2021-11-15 09:43
 • #950: Mồi câu cùng cạm bẫy2021-11-15 09:43
 • #951: Phá cục cùng vây công2021-11-15 09:44
 • #952: Một màn trò hay2021-11-15 09:44
 • #953: Yến hậu đêm dài2021-11-15 09:44
 • #954: Thả câu người cùng cá2021-11-15 09:44
 • #955: Trảm La Sát chi thiếu niên2021-11-15 09:44
 • #956: Băng thành2021-11-15 09:44
 • #957: Sách giết2021-11-15 09:44
 • #958: Trên đời này không thể lý giải sự tình2021-11-15 09:44
 • #959: Tại hạ Ninh Dịch, đến đây lĩnh giáo2021-11-15 09:45
 • #960: Một sát2021-11-15 09:45
 • #961: Ngươi đêm nay phải chết2021-11-15 09:45
 • #962: Thiết luật vì ai mà minh2021-11-15 09:45
 • #963: Chân chính cá lớn2021-11-15 09:45
 • #964: Đầy bàn đều thua người2021-11-15 09:45
 • #965: Ba quyển thiên thư đều mở2021-11-15 09:45
 • #966: Trong đêm tối một kiếm2021-11-15 09:45
 • #967: Ninh Dịch cái chết2021-11-15 09:45
 • #968: Chu Tước chi thương2021-11-15 09:46
 • #969: Một sợi Thuần Dương khí2021-11-15 09:46
 • #970: Đại khai sát giới2021-11-15 09:46
 • #971: Núi không thấy ta từ đến cũng2021-11-15 09:46
 • #972: Giám Sát Ti đại ti thủ2021-11-15 09:46
 • #973: Viết cho Ninh tiên sinh thư2021-11-15 09:46
 • #974: Quyết liệt (ba)2021-11-15 09:46
 • #975: Quyết liệt (bốn)2021-11-15 09:46
 • #976: Quyết liệt (cuối cùng)2021-11-15 09:46
 • #977: Cũ nguyện2021-11-15 09:46
 • #978: Phá sương mù2021-11-15 09:47
 • #979: Tân triều2021-11-15 09:47
 • #980: Điện hạ là hạng người gì2021-11-15 09:47
 • #981: Chúc Long2021-11-15 09:47
 • #982: Hi sinh cùng ẩn nhẫn2021-11-15 09:47
 • #983: Ánh sáng một mực tại2021-11-15 09:47
 • #984: Ba thanh chìa khoá2021-11-15 09:47
 • #985: Sau cùng cực hình2021-11-15 09:47
 • #986: Tuyệt vọng chân tướng2021-11-15 09:47
 • #987: Lấy lửa mà khởi đầu, lấy lửa mà kết thúc2021-11-15 09:47
 • #988: Trảm Hàn Ước đầu lâu2021-11-15 09:48
 • #989: Muốn chấp hắn kiếm, tất nhận hắn nặng2021-11-15 09:48
 • #990: Ngươi nhưng nguyện nhập ta đèn lưu ly bên trong?2021-11-15 09:48
 • #991: Hài đồng thân2021-11-15 09:48
 • #992: Khai Thiên môn2021-11-15 09:48
 • #993: Thịnh thế pháo hoa2021-11-15 09:48
 • #994: Thần Quân2021-11-15 09:48
 • #995: Đại Tùy thiên hạ đen tối nhất thời khắc2021-11-15 09:48
 • #996: Tiễu sát2021-11-15 09:48
 • #997: Cường viện2021-11-15 09:49
 • #998: Thảm chiến2021-11-15 09:49
 • #999: Ngủ say cùng thức tỉnh2021-11-15 09:49
 • #1000: Đưa rượu người2021-11-15 09:49
 • #1001: Tạo hóa cơ duyên2021-11-15 09:49
 • #1002: Quy tâm2021-11-15 09:49
 • #1003: Đại thế2021-11-15 09:49
 • #1004: Tam sinh vạn vật2021-11-15 09:49
 • #1005: Bắc triều sắp nổi2021-11-15 09:49
 • #1006: Ba viên Mệnh Tinh2021-11-15 09:49
 • #1007: Chấp niệm2021-11-15 09:49
 • #1008: Nên uống cạn một chén lớn2021-11-15 09:50
 • #1009: Ninh Dịch thư2021-11-15 09:50
 • #1010: Tinh nhuệ hội tụ2021-11-15 09:50
 • #1011: Pháo hoa cùng mở cửa2021-11-15 09:50
 • #1012: Vận mệnh bỏ qua2021-11-15 09:50
 • #1013: Tiểu Nguyên sơn2021-11-15 09:50
 • #1014: Ô Nhĩ Lặc lại đến2021-11-15 09:50
 • #1015: Sơn chủ kiếm ý2021-11-15 09:50
 • #1016: Bị nhốt2021-11-15 09:50
 • #1017: Yêu vảy2021-11-15 09:50
 • #1018: Kẻ phản bội2021-11-15 09:50
 • #1019: Huân Yêu Quân2021-11-15 09:51
 • #1020: Triều dâng2021-11-15 09:51
 • #1021: Anh hùng đăng tràng2021-11-15 09:51
 • #1022: Xông trận2021-11-15 09:51
 • #1023: Ban được chết2021-11-15 09:51
 • #1024: Phá trận2021-11-15 09:51
 • #1025: Hiển thánh2021-11-15 09:51
 • #1026: Trời sập về sau2021-11-15 09:51
 • #1027: Thiên thần2021-11-15 09:51
 • #1028: Thi vòng đầu nguyện lực2021-11-15 09:51
 • #1029: Chỉ này một kiếm, nhưng phải trường sinh!2021-11-15 09:51
 • #1030: Nhân ngoại hữu nhân, yêu ngoài có yêu2021-11-15 09:52
 • #1031: Bắc Yêu vực Hoàng đế2021-11-15 09:52
 • #1032: Thu phục2021-11-15 09:52
 • #1033: Chữa thương2021-11-15 09:52
 • #1034: Đống lửa2021-11-15 09:52
 • #1035: Cùng múa2021-11-15 09:52
 • #1036: Ta vợ Linh Tố2021-11-15 09:52
 • #1037: Xuân liễu cùng liệt chim cắt2021-11-15 09:53
 • #1038: Nội ứng2021-11-15 09:53
 • #1039: Bắt quỷ2021-11-15 09:53
 • #1040: Thành giao2021-11-15 09:53
 • #1041: Hoan nghênh trở về2021-11-15 09:53
 • #1042: Nửa mặt vui cười nửa túc sát2021-11-15 09:53
 • #1043: Tầm Khí Thuật2021-11-15 09:53
 • #1044: Chinh phục2021-11-15 09:53
 • #1045: Phá án2021-11-15 09:53
 • #1046: Người giấy2021-11-15 09:53
 • #1047: Gương đồng2021-11-15 09:54
 • #1048: Thiên hạ môn hộ2021-11-15 09:54
 • #1049: Tử cục2021-11-15 09:54
 • #1050: Thần sắc2021-11-15 09:54
 • #1051: Yêu phi2021-11-15 09:54
 • #1052: Nát kính2021-11-15 09:54
 • #1053: Nguyên thân phận2021-11-15 09:54
 • #1054: Trùng sinh2021-11-15 09:54
 • #1055: Hoang ngôn2021-11-15 09:54
 • #1056: Chung cuộc2021-11-15 09:54
 • #1057: Đổ ước2021-11-15 09:55
 • #1058: Tha hương, cố hương2021-11-15 09:55
 • #1059: Nện Kiếm bí mật2021-11-15 09:55
 • #1060: Thụ thuật2021-11-15 09:55
 • #1061: Viết cho ta nha đầu (thượng)2021-11-15 09:55
 • #1062: Viết cho ta nha đầu (hạ)2021-11-15 09:55
 • #1063: Chủ tớ2021-11-15 09:55
 • #1064: Khô đào nhánh2021-11-15 09:55
 • #1065: Trừ ma2021-11-15 09:55
 • #1066: Bàn dài hội nghị (một)2021-11-15 09:55
 • #1067: Bàn dài hội nghị (hai)2021-11-15 09:56
 • #1068: Bàn dài hội nghị (ba)2021-11-15 09:56
 • #1069: Hoà giải2021-11-15 09:56
 • #1070: Bá Đô hành trình2021-11-15 09:56
 • #1071: Chân Thần chi danh2021-11-15 09:56
 • #1072: Lữ nhân (bốn canh)2021-11-15 09:56
 • #1073: Đánh cược2021-11-15 09:56
 • #1074: Dâng tặng lễ vật2021-11-15 09:56
 • #1075: Ám sát Hắc Cận2021-11-15 09:56
 • #1076: Mây trên chi thành thịnh hội2021-11-15 09:56
 • #1077: Vào thành2021-11-15 09:57
 • #1078: Thanh Lân2021-11-15 09:57
 • #1079: Ý nghĩ xấu (thượng)2021-11-15 09:57
 • #1080: Ý nghĩ xấu (trung)2021-11-15 09:57
 • #1081: Ý nghĩ xấu (hạ)2021-11-15 09:57
 • #1082: Người cùng sở thích2021-11-15 09:57
 • #1083: Huyền Ly Đại Thánh2021-11-15 09:58
 • #1084: Kính bắn2021-11-15 09:58
 • #1085: Nhìn thấu2021-11-15 09:58
 • #1086: Yêu Yến2021-11-15 09:58
 • #1087: Đại thọ chi yến, tặng người chết lễ2021-11-15 09:58
 • #1088: Đại thọ chi yến, tặng người chết lễ2021-11-15 09:58
 • #1089: Gió Lôi Hạo đãng, hai phần đại lễ2021-11-15 09:58
 • #1090: Hai vị Chấp Kiếm giả2021-11-15 09:58
 • #1091: Thao Thiết máu2021-11-15 09:58
 • #1092: Đoạt quyển2021-11-15 09:59
 • #1093: Bá Đô thành không gì hơn cái này2021-11-15 09:59
 • #1094: Kiếm đãng Vân Vực2021-11-15 09:59
 • #1095: Thời Gian chi quyển2021-11-15 09:59
 • #1096: Phi thăng chi thành2021-11-15 09:59
 • #1097: Nhóm lửa đốt người2021-11-15 09:59
 • #1098: Chèn ép2021-11-15 09:59
 • #1099: Mây trên cự thú2021-11-15 09:59
 • #1100: Phong hoa tuyệt đại2021-11-15 09:59
 • #1101: Tên của nàng2021-11-15 09:59
 • #1102: Mũ miện chi hỏa2021-11-15 10:00
 • #1103: Đế vương chi tâm2021-11-15 10:00
 • #1104: Bỏ mạng người2021-11-15 10:00
 • #1105: Quỳnh lâu tử cục2021-11-15 10:00
 • #1106: Tìm tới ngươi2021-11-15 10:00
 • #1107: Giết Khổng Tước2021-11-15 10:00
 • #1108: Bắc trốn2021-11-15 10:00
 • #1109: Biển mây2021-11-15 10:00
 • #1110: Cá lớn2021-11-15 10:00
 • #1111: Lưỡi câu thẳng không mồi2021-11-15 10:00
 • #1112: Chân chính Hoàng Tước2021-11-15 10:01
 • #1113: Đám mây gặp lại2021-11-15 10:01
 • #1114: Đại Khư2021-11-15 10:01
 • #1115: Không thể đuổi kịp đệ nhất nhân2021-11-15 10:01
 • #1116: Một trận chiến này, ta tất thắng2021-11-15 10:02
 • #1117: Ngày khác đám mây lại gặp lại2021-11-15 10:02
 • #1118: Công biển2021-11-15 10:03
 • #1119: Vân Châu án2021-11-15 10:03
 • #1120: Dơ bẩn2021-11-15 10:04
 • #1121: Tập hung2021-11-15 10:04
 • #1122: Tây Lĩnh trở về người2021-11-15 10:04
 • #1123: Thanh Bạch thành án2021-11-15 10:04
 • #1124: Lưỡi cắt chi tước2021-11-15 10:04
 • #1125: Xin giúp đỡ tin tức làm2021-11-15 10:04
 • #1126: Đi Thiên Đô2021-11-15 10:04
 • #1127: Đại đô đốc phá án2021-11-15 10:05
 • #1128: Ba con đường2021-11-15 10:05
 • #1129: Thiết luật hạ bí mật2021-11-15 10:05
 • #1130: Tam Thánh Sơn, nghênh chiến!2021-11-15 10:05
 • #1131: Hàn Ước đích thân đến2021-11-15 10:05
 • #1132: Không lấn nhỏ yếu, lễ nhượng tiên hiền2021-11-15 10:05
 • #1133: Chờ tới bắt Trĩ Tử vỏ kiếm2021-11-15 10:05
 • #1134: Đại thắng2021-11-15 10:05
 • #1135: Thiên đạo hóa thân2021-11-15 10:05
 • #1136: Kiên cường lại nhu nhược thần minh thiếu nữ2021-11-15 10:05
 • #1137: Trong bóng tối mũ miện2021-11-15 10:06
 • #1138: Không có ai biết nó từng tới2021-11-15 10:06
 • #1139: Đại Thánh xuất thủ2021-11-15 10:06
 • #1140: Không thể không có ngươi2021-11-15 10:06
 • #1141: So với tưởng niệm đến, ngàn năm sao mà dài2021-11-15 10:06
 • #1142: Nát tại giáp2021-11-15 10:06
 • #1143: Lại đến2021-11-15 10:06
 • #1144: Im ắng tàn lụi2021-11-15 10:06
 • #1145: Thanh lăng mưa nhao nhao2021-11-15 10:07
 • #1146: Chuyển cơ2021-11-15 10:07
 • #1147: Chào cảm ơn biểu diễn (canh thứ nhất)2021-11-15 10:07
 • #1148: Dương mưu (canh thứ hai)2021-11-15 10:07
 • #1149: Quyết chiến Đông cảnh đầm lầy (Canh [3])2021-11-15 10:07
 • #1150: Nhập trạch chi chiến (canh thứ tư:)2021-11-15 10:07
 • #1151: Đổi chuyện lặt vặt pháp2021-11-15 10:07
 • #1152: Đánh bạc2021-11-15 10:07
 • #1153: Ôm mặt trời2021-11-15 10:07
 • #1154: Lục Đạo Luân Hồi giới2021-11-15 10:07
 • #1155: Huynh đệ gặp nhau2021-11-15 10:07
 • #1156: Cực hạn tiêu hao2021-11-15 10:08
 • #1157: Số mệnh chi chiến2021-11-15 10:08
 • #1158: Ta muốn chết tại Trường Lăng2021-11-15 10:08
 • #1159: Cực hạn quyết đấu cực hạn2021-11-15 10:08
 • #1160: Kiếm giết2021-11-15 10:08
 • #1161: Chặt đầu2021-11-15 10:08
 • #1162: Giết kình2021-11-15 10:08
 • #1163: Khải hoàn2021-11-15 10:08
 • #1164: Hành hình2021-11-15 10:08
 • #1165: Không bằng đi uống rượu2021-11-15 10:09
 • #1166: Trích Tinh2021-11-15 10:09
 • #1167: Dao thớt hay không, liên quan đến thịt cá2021-11-15 10:09
 • #1168: Không nói võ đức2021-11-15 10:09
 • #1169: Năm đó cố nhân2021-11-15 10:09
 • #1170: Chỉ điểm2021-11-15 10:09
 • #1171: Thẳng thắn2021-11-15 10:09
 • #1172: Khe hở2021-11-15 10:09
 • #1173: Đom đóm2021-11-15 10:09
 • #1174: Đã muốn hôm nay say, cũng muốn vạn năm dài2021-11-15 10:09
 • #1175: Một sợi Thuần Dương2021-11-15 10:10
 • #1176: Tìm đường sống trong chỗ chết2021-11-15 10:10
 • #1177: Tiệc ăn mừng2021-11-15 10:10
 • #1178: Khắc bia2021-11-15 10:10
 • #1179: Kiếm chi hoành nguyện2021-11-15 10:10
 • #1180: Ban thưởng2021-11-15 10:10
 • #1181: Một kiếm này, sư huynh dạy ta2021-11-15 10:10
 • #1182: Thiên hạ xoá tên2021-11-15 10:10
 • #1183: Ninh Kiếm tiên? Ninh đại ma đầu!2021-11-15 10:11
 • #1184: Thần chiến2021-11-15 10:11
 • #1185: Cái gọi là đại khách khanh2021-11-15 10:11
 • #1186: Trữ sơn chủ, chén rượu này, ta kính ngươi2021-11-15 10:11
 • #1187: Bắc phạt2021-11-15 10:11
 • #1188: Băng phong lưu ly thế giới2021-11-15 10:11
 • #1189: Tâm yểm2021-11-15 10:11
 • #1190: Quân chủ lựa chọn2021-11-15 10:11
 • #1191: Hắc liên hoa2021-11-15 10:11
 • #1192: Vĩnh viễn đọa lạc vào2021-11-15 10:11
 • #1193: Ác chi bản nguyên2021-11-15 10:11
 • #1194: Hắc liên cứu rỗi2021-11-15 10:12
 • #1195: Con diều2021-11-15 10:12
 • #1196: Trong lồng nữ hài phản kháng (cuối cùng)2021-11-15 10:12
 • #1197: Hạt nhân2021-11-15 10:12
 • #1198: Về sau, ngươi có ta2021-11-15 10:12
 • #1199: Ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta2021-11-15 10:12
 • #1200: Tử Sơn Bất Hủ2021-11-15 10:12
 • #1201: Tràng hạt2021-11-15 10:12
 • #1202: Đồ cưới2021-11-15 10:12
 • #1203: Khai sơn2021-11-15 10:13
 • #1204: Nói2021-11-15 10:13
 • #1205: Hai đoạn tình yêu cố sự2021-11-15 10:13
 • #1206: Quang minh mật hội2021-11-15 10:13
 • #1207: Mời lấy kiếm2021-11-15 10:13
 • #1208: Kiếm khí chỗ đến, hắc ám lui tránh2021-11-15 10:13
 • #1209: Tâm nguyện (quyển cuối cùng)2021-11-15 10:13
 • #1210: Nhìn tuyết2021-11-15 10:13
 • #1211: Trần duyên2021-11-15 10:13
 • #1212: Lấy kiếm2021-11-15 10:14
 • #1213: Chém ngược2021-11-15 10:14
 • #1214: Long tiêu2021-11-15 10:14
 • #1215: A Ninh2021-11-15 10:14
 • #1216: Sư thúc2021-11-15 10:14
 • #1217: Đấu pháp2021-11-15 10:14
 • #1218: Chân Hoàng2021-11-15 10:14
 • #1219: Hoàng đế2021-11-15 10:14
 • #1220: Mở thành2021-11-15 10:14
 • #1221: Tìm hung2021-11-15 10:14
 • #1222: Xuất chiến2021-11-15 10:15
 • #1223: Vào cung2021-11-15 10:15
 • #1224: Thanh đồng sát trận2021-11-15 10:15
 • #1225: Cứng đối cứng2021-11-15 10:15
 • #1226: Xà hành lang2021-11-15 10:15
 • #1227: Nữ tử giống2021-11-15 10:15
 • #1228: Bạch Ngân Thành2021-11-15 10:15
 • #1229: Tiên thiên linh quả2021-11-15 10:15
 • #1230: Ninh đại gia2021-11-15 10:15
 • #1231: Năm năm bế quan kiếm thứ nhất2021-11-15 10:16
 • #1232: Ngàn vạn quân chi kiếm2021-11-15 10:16
 • #1233: Đại thiện nhân2021-11-15 10:16
 • #1234: Tiên duyên2021-11-15 10:16
 • #1235: Cố thổ2021-11-15 10:16
 • #1236: Thiết kế2021-11-15 10:16
 • #1237: Lúc giết2021-11-15 10:16
 • #1238: Đối trảm2021-11-15 10:16
 • #1239: Dụ âm2021-11-15 10:16
 • #1240: Hoàng chi chiến2021-11-15 10:17
 • #1241: Phải có ánh sáng2021-11-15 10:17
 • #1242: Diệt đi2021-11-15 10:17
 • #1243: Gãy cánh2021-11-15 10:17
 • #1244: Cây chi hương2021-11-15 10:17
 • #1245: Mặt trời2021-11-15 10:17
 • #1246: Quang minh chi mộng2021-11-15 10:17
 • #1247: Bị lãng quên người2021-11-15 10:17
 • #1248: Nhân gian vô địch2021-11-15 10:17
 • #1249: Vẫn lạc trường hà2021-11-15 10:18
 • #1250: Phàm tục chi thân, sánh vai thần linh2021-11-15 10:18
 • #1251: Trần giới mộng ảo, thương hải tang điền2021-11-15 10:18
 • #1252: Chém ngược vận mệnh, giải quyết xong phàm cạnh2021-11-15 10:18
 • #1253: Chu Nhan tóc trắng, Tế Tuyết Hồng Chúc2021-11-15 10:18
 • #1254: Thần tích2021-11-15 10:18
 • #1255: Phong tuyết rất lớn, nhân gian rất ấm2021-11-15 10:18
 • #1256: Cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời2021-11-15 10:18
 • #1257: Mới mặt trời (Cương )2021-11-15 10:18
 • #1258: Hộp đá cùng khỉ (Cương )2021-11-15 10:18
 • #1259: Quang minh giấy viết thư2021-11-15 10:19
 • #1260: Mật du lịch2021-11-15 10:19
 • #1261: Tâm bệnh2021-11-15 10:19
 • #1262: Trướng mộng2021-11-15 10:19
 • #1263: Mới tin2021-11-15 10:19
 • #1264: Nam đến2021-11-15 10:19
 • #1265: Hồ sơ vụ án giao tiếp2021-11-15 10:19
 • #1266: Giảng đạo người2021-11-15 10:19
 • #1267: Chấp Kiếm giả cùng ánh sáng2021-11-15 10:20
 • #1268: Một người, đồ sát một tông cửa2021-11-15 10:20
 • #1269: Giảng đạo người quyết đấu2021-11-15 10:20
 • #1270: Vạn thanh phi kiếm, một chùm pháo hoa2021-11-15 10:20
 • #1271: Liên thủ Tru Ma2021-11-15 10:20
 • #1272: Nam đến Địa Ngục2021-11-15 10:20
 • #1273: Nhân gian khe hở2021-11-15 10:20
 • #1274: Nam Hoa2021-11-15 10:20
 • #1275: Trục xuất người2021-11-15 10:20
 • #1276: Thế giới chân thật2021-11-15 10:21
 • #1277: Mãnh núi thiếu niên2021-11-15 10:21
 • #1278: Trên đời tất cả gặp nhau, đều là cửu biệt trùng phùng2021-11-15 10:21
 • #1279: Núi góc rách rưới cố sự2021-11-15 10:21
 • #1280: Thần tiên sống2021-11-15 10:21
 • #1281: Tuế nguyệt dài (một)2021-11-15 10:21
 • #1282: Tuế nguyệt dài (hai)2021-11-15 10:21
 • #1283: Tuế nguyệt dài (ba)2021-11-15 10:21
 • #1284: Khóa mệnh2021-11-15 10:21
 • #1285: Yêu hoa2021-11-15 10:21
 • #1286: Người phàm tục phàm tục chi kiếm2021-11-15 10:21
 • #1287: Nghịch chuyển vận mệnh2021-11-15 10:22
 • #1288: Hoa nở bình minh2021-11-15 10:22
 • #1289: Lễ vật2021-11-15 10:22
 • #1290: Cùng đốt2021-11-15 10:22
 • #1291: Mở lồng2021-11-15 10:22
 • #1292: Mật hội thứ mười một người2021-11-15 10:22
 • #1293: Bắc cảnh cự thú2021-11-15 10:22
 • #1294: Hoàng vẫn về sau2021-11-15 10:22
 • #1295: Thanh Minh thiên2021-11-15 10:22
 • #1296: Chân Thần Ô Nhĩ Lặc2021-11-15 10:23
 • #1297: Quyết đấu Đại Thánh2021-11-15 10:23
 • #1298: Kim Ô huynh, mời thêm lửa2021-11-15 10:23
 • #1299: Giết người tru tâm2021-11-15 10:23
 • #1300: Lại đến2021-11-15 10:23
 • #1301: Tha hương người, lữ giả, người sắp chết2021-11-15 10:23
 • #1302: Khởi hành Bắc Vực2021-11-15 10:23
 • #1303: Diễm quân2021-11-15 10:23
 • #1304: Yêu vực sứ giả2021-11-15 10:23
 • #1305: Thiết Khung thành2021-11-15 10:23
 • #1306: Công tâm kế sách2021-11-15 10:24
 • #1307: Huynh trưởng2021-11-15 10:24
 • #1308: Sư tử mặt2021-11-15 10:24
 • #1309: Không tranh không đoạt, ta từ vô địch2021-11-15 10:24
 • #1310: Đồng mưu2021-11-15 10:24
 • #1311: Rơi xuống chi thành2021-11-15 10:24
 • #1312: Hoàng Kim Thành chân tướng2021-11-15 10:24
 • #1313: Thiết Khung thành chiến tranh2021-11-15 10:24
 • #1314: Chư Thánh hội nghị2021-11-15 10:24
 • #1315: Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử2021-11-15 10:24
 • #1316: Trụ vực2021-11-15 10:24
 • #1317: Tiểu hữu2021-11-15 10:25
 • #1318: Trong lòng bàn tay yêu quốc2021-11-15 10:25
 • #1319: Ninh Đại Thánh2021-11-15 10:25
 • #1320: Bất quá quân cờ2021-11-15 10:25
 • #1321: Tịch diệt thanh âm2021-11-15 10:25
 • #1322: Đại thế chỗ2021-11-15 10:25
 • #1323: Có phượng đến minh2021-11-15 10:25
 • #1324: Khám phá sinh tử2021-11-15 10:25
 • #1325: Tân đế2021-11-15 10:25
 • #1326: Thí thần2021-11-15 10:25
 • #1327: Công thành lui thân2021-11-15 10:26
 • #1328: Ngày xuân du lịch hồ2021-11-15 10:26
 • #1329: Mật hội chiếu lệnh2021-11-15 10:26
 • #1330: Biển khô2021-11-15 10:26
 • #1331: Tiên duyên2021-11-15 10:26
 • #1332: Kiếm y2021-11-15 10:26
 • #1333: Trở lại quê hương2021-11-15 10:26
 • #1334: Phi thăng2021-11-15 10:26
 • #1335: Gặp Thái tử2021-11-15 10:26
 • #1336: Băng hoa phá toái2021-11-15 10:27
 • #1337: Trong quan gấm đám2021-11-15 10:27
 • #1338: Sóng ngầm mãnh liệt2021-11-15 10:27
 • #1339: Sứ đồ2021-11-15 10:27
 • #1340: Quay lại2021-11-15 10:27
 • #1341: Thành tiên đảo2021-11-15 10:27
 • #1342: Bình loạn2021-11-15 10:27
 • #1343: Kiếm Tiên từ2021-11-15 10:27
 • #1344: Trĩ Tử2021-11-15 10:27
 • #1345: Trộm lửa đốt bia2021-11-15 10:28
 • #1346: Cướp rơi chi tượng2021-11-15 10:28
 • #1347: Lại phó Nam Cương2021-11-15 10:28
 • #1348: Một tờ giấy2021-11-15 10:28
 • #1349: Cùng thần đối thoại2021-11-15 10:28
 • #1350: Lấy vảy2021-11-15 10:28
 • #1351: Hải nhãn2021-11-15 10:28
 • #1352: Quang minh chi bí2021-11-15 10:28
 • #1353: Vượt biển2021-11-15 10:28
 • #1354: Bất Hủ chi quân đoàn2021-11-15 10:29
 • #1355: Thiên Ngoại Thiên2021-11-15 10:29
 • #1356: Mệnh chi tướng tịch2021-11-15 10:29
 • #1357: Say bí tỉ một trận2021-11-15 10:29
 • #1358: Hoàng tọa chi chủ2021-11-15 10:29
 • #1359: Bày di2021-11-15 10:29
 • #1360: Trục ánh sáng người2021-11-15 10:29
 • #1361: Đạp Thánh Sơn2021-11-15 10:29
 • #1362: Nợ cũ2021-11-15 10:30
 • #1363: Nhìn ra xa thiên hạ2021-11-15 10:30
 • #1364: Ta đến vào cuộc2021-11-15 10:30
 • #1365: Biển mây sụp đổ2021-11-15 10:30
 • #1366: Nghịch sông đi xa2021-11-15 10:30
 • #1367: Mệnh tuyến phá toái2021-11-15 10:30
 • #1368: Là, lại như thế nào?2021-11-15 10:30
 • #1369: Ta không vào Địa Ngục, ai nhập Địa Ngục2021-11-15 10:31
 • #1370: Nhập giết2021-11-15 10:31
 • #1371: Dị biến2021-11-15 10:31
 • #1372: Bắt ảnh2021-11-15 10:31
 • #1373: Dã tước2021-11-15 10:31
 • #1374: Bỏ chạy người2021-11-15 10:31
 • #1375: Hướng tương lai chạy tới2021-11-15 10:31
 • #1376: Vạn năm thời gian2021-11-15 10:31
 • #1377: Đạo hỏa... Đốt!2021-11-15 10:31
 • #1378: Thời gian lữ quán2021-11-15 10:32
 • #1379: Xuất uyên2021-11-15 10:32
 • #1380: Khai chiến!2021-11-15 10:32
 • #1381: Huyết chi tế2021-11-15 10:32
 • #1382: Thần cản giết thần2021-11-15 10:32
 • #1383: Biển mây trên sắt phong2021-11-15 10:32
 • #1384: Đổ sụp chi thành2021-11-15 10:32
 • #1385: Một kiếm, là đủ2021-11-15 10:32
 • #1386: Trở về người2021-11-15 10:32
 • #1387: Giết ngươi kiếm2021-11-15 10:32
 • #1388: Nhìn mặt trời mọc2021-11-15 10:33
 • #1389: Nâng cảnh phi thăng (thượng)2021-11-15 10:33
 • #1390: Nâng cảnh phi thăng (hạ)2021-11-15 10:33
 • #1391: Chung phạt giới tử2021-11-15 10:33
 • #1392: Phải có ánh sáng2021-11-15 10:33
 • #1393: Không tổ2021-11-15 10:33
 • #1394: Không tổ2021-11-15 10:33
 • #1395: Mật văn2021-11-15 10:33
 • #1396: Mới làm2021-11-15 10:34
 • #1397: Hiến mệnh2021-11-15 10:34
 • #1398: Hiến mệnh (hạ)2021-11-15 10:34
 • #1399: Nát mộng2021-11-15 10:34
 • #1400: Nhờ2021-11-15 10:34
 • #1401: Ảnh làm2021-11-15 10:34
 • #1402: Trong sạch truyện ký2021-11-15 10:34
 • #1403: Chung mạt sấm nói2021-11-15 10:34
 • #1404: Gánh thiên2021-11-15 10:35
 • #1405: Giết Bất Hủ2021-11-15 10:35
 • #1406: Tâm lao2021-11-15 10:35
 • #1407: Thiên hải chảy ngược2021-11-15 10:35
 • #1408: Đạp thiên2021-11-15 10:35
 • #1409: Long ép2021-11-15 10:35
 • #1410: Đấu chiến2021-11-15 10:35
 • #1411: Chỉ còn một người2021-11-15 10:35
 • #1412: Nhân quả2021-11-15 10:35
 • #1413: G Gửi tới Bất Hủ ngươi (hoàn thành)2021-11-15 10:35

Related posts

Vô Địch Huyết Mạch

TiKay

Độc Bộ

TiKay

Quỷ Bí Chi Chủ

TiKay

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Ngạo Thiên Thánh Đế

TiKay

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

TiKay

Leave a Reply