Tiên Hiệp

Tham Thiên

Tham ThiênThiên Thư tàn quyển xuất hiện đưa tới thế nhân điên cuồng tranh đoạt, tu hành chẳng lẽ chỉ là vì Trường Sinh……
txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phong Ngự Cửu Thu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đêm mưa Trường An2023-04-19 04:12
 • #2: Chương 2: Bát tự cuộc đời2023-04-19 04:12
 • #3: Chương 3: Đêm tối hành hung2023-04-19 04:12
 • #4: Chương 4: Trong nước nữ tử2023-04-19 04:12
 • #5: Chương 5: Thay hình đổi dạng2023-04-19 04:12
 • #6: Chương 6: Tụ tán vội vàng2023-04-19 04:12
 • #7: Chương 7: Quay về miếu hoang2023-04-19 04:12
 • #8: Chương 8: Thâm tàng bất lộ2023-04-19 04:12
 • #9: Chương 9: Tư chất thường thường2023-04-19 04:13
 • #10: Chương 10: Tam Thanh chín bộ2023-04-19 04:13
 • #11: Chương 11: A di đà phật2023-04-19 04:13
 • #12: Chương 12: Thành Tây mộ địa2023-04-19 04:13
 • #13: Chương 13: Nơi tìm kiếm đồ vật2023-04-19 04:13
 • #14: Chương 14: Mai rùa Thiên Thư2023-04-19 04:13
 • #15: Chương 15: Vạn Pháp chi nguyên2023-04-19 04:13
 • #16: Chương 16: Tiên gia bí văn2023-04-19 04:13
 • #17: Chương 17: Bản thể của quỷ2023-04-19 04:13
 • #18: Chương 18: Ân oán giang hồ2023-04-19 04:13
 • #19: Chương 19: Thái Huyền chân kinh2023-04-19 04:13
 • #20: Chương 20: Kế hoãn binh2023-04-19 04:13
 • #21: Chương 21: Áo trắng bóng dáng2023-04-19 04:13
 • #22: Chương 22: Phân biệt thiện ác2023-04-19 04:13
 • #23: Chương 23: Chuyện tới ập lên đầu2023-04-19 04:13
 • #24: Chương 24: Thái Thượng vô tình2023-04-19 04:14
 • #25: Chương 25: Sống sót sau tai nạn2023-04-19 04:14
 • #26: Chương 26: Người xa quê ti tiện2023-04-19 04:14
 • #27: Chương 27: Độc thân đi xa2023-04-19 04:14
 • #28: Chương 28: Hai nước biên giới2023-04-19 04:14
 • #29: Chương 29: Áo xanh đạo nhân2023-04-19 04:14
 • #30: Chương 30: Thái Thanh tổ đình2023-04-19 04:14
 • #31: Chương 31: Sơn môn bên ngoài2023-04-19 04:14
 • #32: Chương 32: Thái Thanh bảy điện2023-04-19 04:14
 • #33: Chương 33: Không sinh thị phi2023-04-19 04:14
 • #34: Chương 34: Tổ sư có linh2023-04-19 04:14
 • #35: Chương 35: Trao nhận khắc nghiệt2023-04-19 04:14
 • #36: Chương 36: Thao quang mịt mờ2023-04-19 04:14
 • #37: Chương 37: Linh Nghiên đạo cô2023-04-19 04:14
 • #38: Chương 38: Bị đánh kết thù2023-04-19 04:14
 • #39: Chương 39: Đại điển trước giờ2023-04-19 04:14
 • #40: Chương 40: Thu đồ đệ đại điển2023-04-19 04:15
 • #41: Chương 41: Khôi lỗi Chưởng giáo2023-04-19 04:15
 • #42: Chương 42: Tam vấn qua ải2023-04-19 04:15
 • #43: Chương 43: Chưởng giáo đệ tử2023-04-19 04:15
 • #44: Chương 44: Nhất cử lưỡng tiện2023-04-19 04:15
 • #45: Chương 45: Nói rõ sự thật2023-04-19 04:15
 • #46: Chương 46: Thái Thanh đạo nhân2023-04-19 04:15
 • #47: Chương 47: Nhàm chán dày vò2023-04-19 04:15
 • #48: Chương 48: Đạo môn thường ngày2023-04-19 04:15
 • #49: Chương 49: Long Xỉ Thiên Tàm2023-04-19 04:15
 • #50: Chương 50: Cừu nhân có khó2023-04-19 04:15
 • #51: Chương 51: Phô trương thanh thế2023-04-19 04:15
 • #52: Chương 52: Thiếu niên tâm tính2023-04-19 04:15
 • #53: Chương 53: Hoàng thân quốc thích2023-04-19 04:15
 • #54: Chương 54: Võ học chi đạo2023-04-19 04:15
 • #55: Chương 55: Sáo ngọc xuân độc2023-04-19 04:15
 • #56: Chương 56: Lòng người hiểm ác2023-04-19 04:16
 • #57: Chương 57: Tương kế tựu kế2023-04-19 04:16
 • #58: Chương 58: Cô gia quả nhân2023-04-19 04:16
 • #59: Chương 59: Thần hồn nát thần tính2023-04-19 04:16
 • #60: Chương 60: Toàn thân trở ra2023-04-19 04:16
 • #61: Chương 61: Đạo phật đồng hành2023-04-19 04:16
 • #62: Chương 62: Gặp lại dâm tặc2023-04-19 04:16
 • #63: Chương 63: Con đường trở về2023-04-19 04:16
 • #64: Chương 64: Con đường phía trước từ từ2023-04-19 04:16
 • #65: Chương 65: Phụ thân vu nhân2023-04-19 04:16
 • #66: Chương 66: Tiên nhân hạ phàm2023-04-19 04:16
 • #67: Chương 67: Thuận gió hóa Long2023-04-19 04:16
 • #68: Chương 68: Người vì long phượng2023-04-19 04:16
 • #69: Chương 69: Như bóng với hình2023-04-19 04:16
 • #70: Chương 70: Luyện khí tập võ2023-04-19 04:16
 • #71: Chương 71: Đâm rễ cắm trại2023-04-19 04:17
 • #72: Chương 72: Tấn thân động thần2023-04-19 04:17
 • #73: Chương 73: Vu oan giá họa2023-04-19 04:17
 • #74: Chương 74: Đi ở lợi và hại2023-04-19 04:17
 • #75: Chương 75: Mượn đao giết người2023-04-19 04:17
 • #76: Chương 76: Đêm tối đi gấp2023-04-19 04:17
 • #77: Chương 77: Sư nương dạy bảo2023-04-19 04:17
 • #78: Chương 78: Bát Bộ Kim Thân2023-04-19 04:17
 • #79: Chương 79: Phật Tổ xá lợi2023-04-19 04:17
 • #80: Chương 80: Bát Trọng Bảo Hàm2023-04-19 04:17
 • #81: Chương 81: Ngọc Thanh mời2023-04-19 04:17
 • #82: Chương 82: Nhà xí mật nghị2023-04-19 04:17
 • #83: Chương 83: Ngọc Thanh tổ đình2023-04-19 04:17
 • #84: Chương 84: Ẩn thân người2023-04-19 04:17
 • #85: Chương 85: Thái Âm Nguyên Quân2023-04-19 04:17
 • #86: Chương 86: Ngọc Thanh môn hạ2023-04-19 04:18
 • #87: Chương 87: Hạc bầy gà2023-04-19 04:18
 • #88: Chương 88: Ngẫu nhiên gặp cố nhân2023-04-19 04:18
 • #89: Chương 89: Vô vọng kết thù2023-04-19 04:18
 • #90: Chương 90: Ngàn năm chữ cổ2023-04-19 04:18
 • #91: Chương 91: Sinh lòng đi ý2023-04-19 04:18
 • #92: Chương 92: Gieo gió gặt bão2023-04-19 04:18
 • #93: Chương 93: Ảm đạm rời đi2023-04-19 04:18
 • #94: Chương 94: Hỗn Nguyên Thần Công2023-04-19 04:18
 • #95: Chương 95: Độc hành thâm sơn2023-04-19 04:18
 • #96: Chương 96: Hai tám tuổi trẻ2023-04-19 04:18
 • #97: Chương 97: Gia Cát Thiền Quyên2023-04-19 04:18
 • #98: Chương 98: Ngũ đại kỳ dược2023-04-19 04:18
 • #99: Chương 99: Hai cái thiên tàm2023-04-19 04:18
 • #100: Chương 100: Cùng sói là bạn2023-04-19 04:18
 • #101: Chương 101: Tấn thân cao huyền2023-04-19 04:19
 • #102: Chương 102: Hội hợp mưu đồ2023-04-19 04:19
 • #103: Chương 103: Nhà sư thường ngày2023-04-19 04:19
 • #104: Chương 104: Ẩn núp ngồi chờ2023-04-19 04:19
 • #105: Chương 105: Bày mưu nghĩ kế2023-04-19 04:19
 • #106: Chương 106: Quyết thắng ngoài ngàn dặm2023-04-19 04:19
 • #107: Chương 107: Xử lý giải quyết tốt hậu quả2023-04-19 04:19
 • #108: Chương 108: Như hổ thêm cánh2023-04-19 04:19
 • #109: Chương 109: Bắc thượng U Châu2023-04-19 04:19
 • #110: Chương 110: Trong núi quỷ trạch ( chỗ quỷ ở)2023-04-19 04:19
 • #111: Chương 111: Ra sao lai lịch2023-04-19 04:19
 • #112: Chương 112: Mạng sống náu thân2023-04-19 04:19
 • #113: Chương 113: Vàng thau lẫn lộn2023-04-19 04:19
 • #114: Chương 114: Giang hồ hiểm ác2023-04-19 04:19
 • #115: Chương 115: Thông Thiên Đại Đạo2023-04-19 04:19
 • #116: Chương 116: Mạo danh thay thế2023-04-19 04:19
 • #117: Chương 117: Phúc họa đi liền2023-04-19 04:20
 • #118: Chương 118: Dần dần lộ mánh khóe2023-04-19 04:20
 • #119: Chương 119: Nhất phẩm Thái Huyền2023-04-19 04:20
 • #120: Chương 120: Hết sức căng thẳng2023-04-19 04:20
 • #121: Chương 121: Võ nhân đạo nhân2023-04-19 04:20
 • #122: Chương 122: Huyết chiến chém giết2023-04-19 04:20
 • #123: Chương 123: Các hiển thần thông2023-04-19 04:20
 • #124: Chương 124: Mạn Thiên Hỏa Vũ2023-04-19 04:20
 • #125: Chương 125: Ngẫu nhiên gặp người lùn2023-04-19 04:20
 • #126: Chương 126: Tự vệ mạng sống2023-04-19 04:20
 • #127: Chương 127: Công Thâu yếu thuật2023-04-19 04:20
 • #128: Chương 128: Chim sẻ rình sau2023-04-19 04:20
 • #129: Chương 129: Phật pháp thần thông2023-04-19 04:20
 • #130: Chương 130: Thiên Lý Truyền Âm2023-04-19 04:20
 • #131: Chương 131: Cố tình bày nghi trận2023-04-19 04:20
 • #132: Chương 132: Một đường đi về phía Tây2023-04-19 04:21
 • #133: Chương 133: Thất phẩm tri huyện2023-04-19 04:21
 • #134: Chương 134: Quan mới tiền nhiệm2023-04-19 04:21
 • #135: Chương 135: Điện cơ trải đường2023-04-19 04:21
 • #136: Chương 136: Toàn huyện chi lực2023-04-19 04:21
 • #137: Chương 137: Quỷ quái yêu tà2023-04-19 04:21
 • #138: Chương 138: Phương nào yêu vật2023-04-19 04:21
 • #139: Chương 139: Chó trắng quy y2023-04-19 04:21
 • #140: Chương 140: Hồi âm chi địa2023-04-19 04:21
 • #141: Chương 141: Phật ba thân2023-04-19 04:21
 • #142: Chương 142: Tấn thân Thăng Huyền2023-04-19 04:21
 • #143: Chương 143: Giống như đã từng quen biết2023-04-19 04:21
 • #144: Chương 144: Thắng bại đã phân2023-04-19 04:21
 • #145: Chương 145: Huynh đệ tụ họp2023-04-19 04:21
 • #146: Chương 146: Trước kia chuyện xưa2023-04-19 04:21
 • #147: Chương 147: Cho nên giao không quên2023-04-19 04:21
 • #148: Chương 148: Nửa đêm tiếng cười2023-04-19 04:22
 • #149: Chương 149: Bắt đầu thấy cương thi2023-04-19 04:22
 • #150: Chương 150: Mặc Môn bí thuật2023-04-19 04:22
 • #151: Chương 151: Mỹ nhân hung ác2023-04-19 04:22
 • #152: Chương 152: Trong lòng mềm nhũn2023-04-19 04:22
 • #153: Chương 153: An Ninh công chúa2023-04-19 04:22
 • #154: Chương 154: Dũng tuyền tương báo2023-04-19 04:22
 • #155: Chương 155: Công chúa lòng dạ2023-04-19 04:22
 • #156: Chương 156: Có thể tuyển âm trạch2023-04-19 04:22
 • #157: Chương 157: Có khách tới chơi2023-04-19 04:22
 • #158: Chương 158: Tùy cơ ứng biến2023-04-19 04:22
 • #159: Chương 159: Bắt đầu sinh đi ý2023-04-19 04:22
 • #160: Chương 160: Không may mắn địa phương2023-04-19 04:22
 • #161: Chương 161: Yêu nghiệt phương nào2023-04-19 04:22
 • #162: Chương 162: Tùy ý làm bậy2023-04-19 04:23
 • #163: Chương 163: Thổ địa đêm đi2023-04-19 04:23
 • #164: Chương 164: Lấy thân mạo hiểm2023-04-19 04:23
 • #165: Chương 165: Cường địch trước mắt2023-04-19 04:23
 • #166: Chương 166: Huyết chiến so đấu2023-04-19 04:23
 • #167: Chương 167: Sắc lệnh thần binh2023-04-19 04:23
 • #168: Chương 168: Không chịu nổi gánh nặng2023-04-19 04:23
 • #169: Chương 169: Thần Thú Đế Thính2023-04-19 04:23
 • #170: Chương 170: Trời tối đường trượt2023-04-19 04:23
 • #171: Chương 171: Thoát thai đổi xương2023-04-19 04:23
 • #172: Chương 172: Thân hãm nhà tù2023-04-19 04:23
 • #173: Chương 173: Nghỉ ngơi lấy sức2023-04-19 04:23
 • #174: Chương 174: Biến đổi bất ngờ2023-04-19 04:23
 • #175: Chương 175: Vinh quy quê cũ2023-04-19 04:23
 • #176: Chương 176: Đại ca phong phạm2023-04-19 04:23
 • #177: Chương 177: Tình nghĩa huynh đệ2023-04-19 04:23
 • #178: Chương 178: Sinh tử lựa chọn2023-04-19 04:24
 • #179: Chương 179: Thay mận đổi đào2023-04-19 04:24
 • #180: Chương 180: Không biết thời thế2023-04-19 04:24
 • #181: Chương 181: Hoa lâu ẩn thân2023-04-19 04:24
 • #182: Chương 182: Người đang ở hiểm cảnh2023-04-19 04:24
 • #183: Chương 183: Như giẫm trên băng mỏng2023-04-19 04:24
 • #184: Chương 184: Long Hổ Tỳ Phù2023-04-19 04:24
 • #185: Chương 185: Sắp thành lại bại2023-04-19 04:24
 • #186: Chương 186: Cái khó ló cái khôn2023-04-19 04:24
 • #187: Chương 187: Gần son thì đỏ2023-04-19 04:24
 • #188: Chương 188: Thiên Mộc để thư lại2023-04-19 04:24
 • #189: Chương 189: Sự tình có kỳ quặc2023-04-19 04:24
 • #190: Chương 190: Làm rõ đay rối2023-04-19 04:24
 • #191: Chương 191: Đi sông một bên2023-04-19 04:24
 • #192: Chương 192: Gặp nguy không loạn2023-04-19 04:24
 • #193: Chương 193: Nam quốc kiến thức2023-04-19 04:25
 • #194: Chương 194: Trước xem suy đoán2023-04-19 04:25
 • #195: Chương 195: Phượng Minh Sơn xuống2023-04-19 04:25
 • #196: Chương 196: Trong núi mật thất2023-04-19 04:25
 • #197: Chương 197: Bày ra nghĩ cách cứu viện2023-04-19 04:25
 • #198: Chương 198: Thật giả Dược Vương2023-04-19 04:25
 • #199: Chương 199: Dịch dung cải trang2023-04-19 04:25
 • #200: Chương 200: Bát phương đến giúp2023-04-19 04:25
 • #201: Chương 201: Bổ khí linh đan2023-04-19 04:25
 • #202: Chương 202: Che giấu tai mắt người2023-04-19 04:25
 • #203: Chương 203: Thú Nhân Cốc chủ2023-04-19 04:25
 • #204: Chương 204: Ly Hỏa lệnh bài2023-04-19 04:25
 • #205: Chương 205: Lo lắng thăm viếng2023-04-19 04:25
 • #206: Chương 206: Hoang Sơn Dã Lĩnh2023-04-19 04:25
 • #207: Chương 207: Ăn ý dần dần sinh2023-04-19 04:26
 • #208: Chương 208: Dựng thẳng đồng tử dị loại2023-04-19 04:26
 • #209: Chương 209: Thất Đại Môn Phái2023-04-19 04:26
 • #210: Chương 210: Đao thương bất nhập2023-04-19 04:26
 • #211: Chương 211: Tây nam biên thùy2023-04-19 04:26
 • #212: Chương 212: Dưới nước hỏa khí2023-04-19 04:26
 • #213: Chương 213: Đột nhiên tăng lên biến số2023-04-19 04:26
 • #214: Chương 214: Giống như đã từng quen biết2023-04-19 04:26
 • #215: Chương 215: Sương một mạch2023-04-19 04:26
 • #216: Chương 216: Bách Thú Chi Vương2023-04-19 04:26
 • #217: Chương 217: Vu y cạo gió2023-04-19 04:26
 • #218: Chương 218: Tạo hóa tạo hóa2023-04-19 04:26
 • #219: Chương 219: Bay Lai Diễm phúc2023-04-19 04:26
 • #220: Chương 220: Địa ngục tây thiên2023-04-19 04:26
 • #221: Chương 221: Động Phòng Hoa Chúc2023-04-19 04:26
 • #222: Chương 222: Lừa gạt ...2023-04-19 04:26
 • #223: Chương 223: Chu Triều lớn mộ2023-04-19 04:27
 • #224: Chương 224: Địa cung dị loại2023-04-19 04:27
 • #225: Chương 225: Thái cực giao long2023-04-19 04:27
 • #226: Chương 226: Ngột ngạt mới mẻ2023-04-19 04:27
 • #227: Chương 227: Lại thấy ánh mặt trời2023-04-19 04:27
 • #228: Chương 228: Huyền thiết Trọng Chùy2023-04-19 04:27
 • #229: Chương 229: Núi Tây lặng chờ2023-04-19 04:27
 • #230: Chương 230: Lòng nghi ngờ ghen tị2023-04-19 04:27
 • #231: Chương 231: Nguyệt Hắc Phong Cao2023-04-19 04:27
 • #232: Chương 232: Ta thích ý ngươi2023-04-19 04:27
 • #233: Chương 233: Dị chủng phi cầm2023-04-19 04:27
 • #234: Chương 234: Cú vọ Bát gia2023-04-19 04:27
 • #235: Chương 235: Dược Vương bỏ mình2023-04-19 04:27
 • #236: Chương 236: Sơ khuy khai ngộ2023-04-19 04:27
 • #237: Chương 237: Trở về Bắc thượng2023-04-19 04:27
 • #238: Chương 238: Tự hủy giang sơn2023-04-19 04:28
 • #239: Chương 239: Đi ngược lại2023-04-19 04:28
 • #240: Chương 240: Tai họa bất ngờ2023-04-19 04:28
 • #241: Chương 241: Đại nạn không chết2023-04-19 04:28
 • #242: Chương 242: Đường về nhà2023-04-19 04:28
 • #243: Chương 243: Gà bay chó chạy2023-04-19 04:28
 • #244: Chương 244: Người giật dây2023-04-19 04:28
 • #245: Chương 245: Sông lớn chảy xiết2023-04-19 04:28
 • #246: Chương 246: Phía trên cái hang lớn2023-04-19 04:28
 • #247: Chương 247: Chuẩn bị chu đáo2023-04-19 04:28
 • #248: Chương 248: Quay về Trường An2023-04-19 04:28
 • #249: Chương 249: Mắt không vương pháp2023-04-19 04:28
 • #250: Chương 250: Tự tiện xông vào thiên lao2023-04-19 04:28
 • #251: Chương 251: Trống mái song chùy2023-04-19 04:28
 • #252: Chương 252: Khá lắm súc sinh2023-04-19 04:29
 • #253: Chương 253: Tụ họp ly biệt2023-04-19 04:29
 • #254: Chương 254: Quay về miếu hoang2023-04-19 04:29
 • #255: Chương 255: Hai đại kỳ dược2023-04-19 04:29
 • #256: Chương 256: Một tia dị dạng2023-04-19 04:29
 • #257: Chương 257: Có thù tất báo2023-04-19 04:29
 • #258: Chương 258: Chấp nhặt2023-04-19 04:29
 • #259: Chương 259: Thái Ất Sơn bên trong2023-04-19 04:29
 • #260: Chương 260: Thái Âm động phủ2023-04-19 04:29
 • #261: Chương 261: Vũ hóa thi giải2023-04-19 04:29
 • #262: Chương 262: Động phủ di vật2023-04-19 04:29
 • #263: Chương 263: Chính thức có được2023-04-19 04:29
 • #264: Chương 264: Hai cái người tốt2023-04-19 04:29
 • #265: Chương 265: Chuyện xấu Tào Tháo2023-04-19 04:29
 • #266: Chương 266: Nguy cơ tứ phía2023-04-19 04:30
 • #267: Chương 267: Một điểm linh quang2023-04-19 04:30
 • #268: Chương 268: Tiên gia hạ phàm2023-04-19 04:30
 • #269: Chương 269: Tái thế đường về2023-04-19 04:30
 • #270: Chương 270: Đơn giản như vậy2023-04-19 04:30
 • #271: Chương 271: Ba bộ quan tài đá2023-04-19 04:30
 • #272: Chương 272: Tiên vẫn là quỷ2023-04-19 04:30
 • #273: Chương 273: Không nói một lời2023-04-19 04:30
 • #274: Chương 274: Kinh thiên biến cố2023-04-19 04:30
 • #275: Chương 275: Thần tiên chi tranh2023-04-19 04:30
 • #276: Chương 276: Thổ Hồn hoàng thất2023-04-19 04:30
 • #277: Chương 277: Rùa thân đuôi rồng2023-04-19 04:30
 • #278: Chương 278: Đánh giáp lá cà2023-04-19 04:30
 • #279: Chương 279: Cửu cung cửa đá2023-04-19 04:30
 • #280: Chương 280: Hóa thù thành bạn2023-04-19 04:30
 • #281: Chương 281: Giọt máu nhận thức2023-04-19 04:31
 • #282: Chương 282: Kỳ Môn cửu cung2023-04-19 04:31
 • #283: Chương 283: Bồ Tát ứng thân2023-04-19 04:31
 • #284: Chương 284: Phật môn bát giới2023-04-19 04:31
 • #285: Chương 285: Ngàn năm chuyện cũ2023-04-19 04:31
 • #286: Chương 286: Cùng tranh đoạt2023-04-19 04:31
 • #287: Chương 287: Binh quý thần tốc2023-04-19 04:31
 • #288: Chương 288: Mai lâm quạt tròn2023-04-19 04:31
 • #289: Chương 289: Cực Hung địa phương2023-04-19 04:31
 • #290: Chương 290: Huyền Hoàng cóc hậu2023-04-19 04:31
 • #291: Chương 291: Các lộ nhân mã2023-04-19 04:31
 • #292: Chương 292: Mưa gió sắp đến2023-04-19 04:31
 • #293: Chương 293: Ngự khí di sơn2023-04-19 04:31
 • #294: Chương 294: Nhặt của rơi tìm để lọt2023-04-19 04:31
 • #295: Chương 295: Long Mạch nguyên đầu2023-04-19 04:32
 • #296: Chương 296: Lạc Thư Hà Đồ2023-04-19 04:32
 • #297: Chương 297: Hai người đồng hành2023-04-19 04:32
 • #298: Chương 298: Đản Thành gặp nhau2023-04-19 04:32
 • #299: Chương 299: Một chỗ một phòng2023-04-19 04:32
 • #300: Chương 300: Âm dương thuật số2023-04-19 04:32
 • #301: Chương 301: Mới mẻ vết máu2023-04-19 04:32
 • #302: Chương 302: Hộp gỗ hộp đồng2023-04-19 04:32
 • #303: Chương 303: Phong Vân Chủ Sự2023-04-19 04:32
 • #304: Chương 304: Vạn phần nguy cấp2023-04-19 04:32
 • #305: Chương 305: Đều là duyên phận2023-04-19 04:32
 • #306: Chương 306: Ba người cùng mặt2023-04-19 04:32
 • #307: Chương 307: Nữ tử tâm tính2023-04-19 04:32
 • #308: Chương 308: Tự giải quyết cho tốt2023-04-19 04:32
 • #309: Chương 309: Cầu ở Vương Thúc2023-04-19 04:32
 • #310: Chương 310: Chỗ an thân2023-04-19 04:33
 • #311: Chương 311: Thành nhỏ dạ ngữ2023-04-19 04:33
 • #312: Chương 312: Đêm nhập hoàng cung2023-04-19 04:33
 • #313: Chương 313: Trời sinh tính ngang bướng2023-04-19 04:33
 • #314: Chương 314: Đừng Nguyên An Ninh2023-04-19 04:33
 • #315: Chương 315: Kiểm kê chỉnh lý2023-04-19 04:33
 • #316: Chương 316: Tường thêm chuẩn bị2023-04-19 04:33
 • #317: Chương 317: Độ kiếp nhập tím2023-04-19 04:33
 • #318: Chương 318: Tử khí chân nhân2023-04-19 04:33
 • #319: Chương 319: Đi sa trường2023-04-19 04:33
 • #320: Chương 320: Ẩn thân trong quân2023-04-19 04:33
 • #321: Chương 321: Đâu vào đấy2023-04-19 04:33
 • #322: Chương 322: Đỉnh văn giải mã2023-04-19 04:33
 • #323: Chương 323: Nơi mấu chốt2023-04-19 04:33
 • #324: Chương 324: Hết sức căng thẳng2023-04-19 04:34
 • #325: Chương 325: Thụ mệnh xuất chiến2023-04-19 04:34
 • #326: Chương 326: Ô vân tráo đính2023-04-19 04:34
 • #327: Chương 327: Thỉnh thần làm phép2023-04-19 04:34
 • #328: Chương 328: Đại chiến tiến đến2023-04-19 04:34
 • #329: Chương 329: Hai tông Chưởng giáo2023-04-19 04:34
 • #330: Chương 330: Ngẩng đầu ưỡn ngực2023-04-19 04:34
 • #331: Chương 331: Bóc xấu lột da2023-04-19 04:34
 • #332: Chương 332: Thành thật với nhau2023-04-19 04:34
 • #333: Chương 333: Có qua có lại2023-04-19 04:34
 • #334: Chương 334: Gây hấn gây chuyện2023-04-19 04:34
 • #335: Chương 335: Huyền thiết tay phải2023-04-19 04:34
 • #336: Chương 336: Không hẹn mà gặp2023-04-19 04:34
 • #337: Chương 337: Sẵn sàng ra trận2023-04-19 04:35
 • #338: Chương 338: Huyết tinh huyết tính2023-04-19 04:35
 • #339: Chương 339: Lột da bóc xấu2023-04-19 04:35
 • #340: Chương 340: Huyết tinh giết chóc2023-04-19 04:35
 • #341: Chương 341: Từng người tự chiến2023-04-19 04:35
 • #342: Chương 342: Đại hoạch toàn thắng2023-04-19 04:35
 • #343: Chương 343: Lấy thân tương đại2023-04-19 04:35
 • #344: Chương 344: Mập mạp ở đâu2023-04-19 04:35
 • #345: Chương 345: Lý Bí mưu phản2023-04-19 04:35
 • #346: Chương 346: Trùng Nhật Thanh Long2023-04-19 04:35
 • #347: Chương 347: Song long đều hiện2023-04-19 04:35
 • #348: Chương 348: Thần bí thích khách2023-04-19 04:35
 • #349: Chương 349: Đồng Giáp Động Uyên2023-04-19 04:35
 • #350: Chương 350: Cố nhân gặp lại2023-04-19 04:36
 • #351: Chương 351: Trở về Trung Nguyên2023-04-19 04:36
 • #352: Chương 352: Nguyệt Dạ chiêu hồn2023-04-19 04:36
 • #353: Chương 353: Vô sỉ đến cực điểm2023-04-19 04:36
 • #354: Chương 354: Thiên hạ nhốn nháo2023-04-19 04:36
 • #355: Chương 355: Nấm mốc tinh cao chiếu2023-04-19 04:36
 • #356: Chương 356: Tuyệt Thiên lĩnh bên trên2023-04-19 04:36
 • #357: Chương 357: Hậu đãi bạn bè thân thích2023-04-19 04:36
 • #358: Chương 358: Trí tuệ thủ đoạn2023-04-19 04:36
 • #359: Chương 359: Thượng Thanh bí pháp2023-04-19 04:36
 • #360: Chương 360: Như giòi trong xương2023-04-19 04:36
 • #361: Chương 361: Đa mưu túc trí2023-04-19 04:36
 • #362: Chương 362: Bị bắt soát người2023-04-19 04:36
 • #363: Chương 363: Tự xét lại thân ta2023-04-19 04:36
 • #364: Chương 364: Thiên Minh đại sư2023-04-19 04:36
 • #365: Chương 365: Thất bại trong gang tấc2023-04-19 04:37
 • #366: Chương 366: Chế nhạo trêu đùa2023-04-19 04:37
 • #367: Chương 367: Lấy oán báo oán2023-04-19 04:37
 • #368: Chương 368: Làm hao mòn duệ khí2023-04-19 04:37
 • #369: Chương 369: Ngoại bang dị thuật2023-04-19 04:37
 • #370: Chương 370: Viện binh chạy tới2023-04-19 04:37
 • #371: Chương 371: Gian khổ nghĩ cách cứu viện2023-04-19 04:37
 • #372: Chương 372: Uy bức lợi dụ2023-04-19 04:37
 • #373: Chương 373: Mời rượu phạt rượu2023-04-19 04:37
 • #374: Chương 374: Nữ tử tâm tính2023-04-19 04:37
 • #375: Chương 375: Cảnh đẹp ý vui2023-04-19 04:37
 • #376: Chương 376: Thần Nữ bản tôn2023-04-19 04:37
 • #377: Chương 377: Trở ra hang hổ2023-04-19 04:37
 • #378: Chương 378: Truy binh ở phía sau2023-04-19 04:37
 • #379: Chương 379: Trắng đầu Bát Hầu2023-04-19 04:38
 • #380: Chương 380: Đông Hải đảo hoang2023-04-19 04:38
 • #381: Chương 381: Dị chủng Thủy Hủy2023-04-19 04:38
 • #382: Chương 382: Đảo hoang ẩn thân2023-04-19 04:38
 • #383: Chương 383: Có mắt không con ngươi2023-04-19 04:38
 • #384: Chương 384: Lâu ngày sinh tình2023-04-19 04:38
 • #385: Chương 385: Vẽ rồng điểm mắt bút2023-04-19 04:38
 • #386: Chương 386: Thế nhưng là cố nhân2023-04-19 04:38
 • #387: Chương 387: Sớm chiều làm bạn2023-04-19 04:38
 • #388: Chương 388: Thân nhân gặp nhau2023-04-19 04:38
 • #389: Chương 389: Gặp lại ánh sáng rõ ràng2023-04-19 04:38
 • #390: Chương 390: Hầu Tử Thâu Đào2023-04-19 04:38
 • #391: Chương 391: Bản tướng nguyên thần2023-04-19 04:38
 • #392: Chương 392: Kinh đào hãi lãng2023-04-19 04:38
 • #393: Chương 393: Trở về Trung Thổ2023-04-19 04:39
 • #394: Chương 394: Quý vị ba rồng2023-04-19 04:39
 • #395: Chương 395: Tam Quan hiển thánh2023-04-19 04:39
 • #396: Chương 396: Hai không bề ngoài phụ2023-04-19 04:39
 • #397: Chương 397: Ngày đại hỉ2023-04-19 04:39
 • #398: Chương 398: Nối giáo cho giặc2023-04-19 04:39
 • #399: Chương 399: Kim quang dị loại2023-04-19 04:39
 • #400: Chương 400: Mập mạp đến cũng2023-04-19 04:39
 • #401: Chương 401: Đại hiển thần uy2023-04-19 04:40
 • #402: Chương 402: Hỏa Vũ Hoàng Điểu2023-04-19 04:40
 • #403: Chương 403: Nhận thua nhận lầm2023-04-19 04:40
 • #404: Chương 404: Đỉnh phong Thái Huyền2023-04-19 04:40
 • #405: Chương 405: Quy Bảo Tiên Đào2023-04-19 04:40
 • #406: Chương 406: Rượu nhập khổ tâm2023-04-19 04:40
 • #407: Chương 407: Thái Huyền khả năng2023-04-19 04:40
 • #408: Chương 408: Dệt hoa trên gấm2023-04-19 04:40
 • #409: Chương 409: Ấu đệ Mạc Ly2023-04-19 04:40
 • #410: Chương 410: Lâu đừng trùng phùng2023-04-19 04:40
 • #411: Chương 411: Một điểm linh quang2023-04-19 04:40
 • #412: Chương 412: Nói suông lầm nước2023-04-19 04:40
 • #413: Chương 413: Khó Trắc Thiên cơ2023-04-19 04:40
 • #414: Chương 414: Thần tiên chi tranh2023-04-19 04:40
 • #415: Chương 415: Rất có ẩn tình2023-04-19 04:41
 • #416: Chương 416: Cung chủ chi ngôn2023-04-19 04:41
 • #417: Chương 417: Phân phó Nam Bắc2023-04-19 04:41
 • #418: Chương 418: Hành tung tung tích2023-04-19 04:41
 • #419: Chương 419: Thư biết Nam Phong2023-04-19 04:41
 • #420: Chương 420: Tá Pháp Càn Khôn2023-04-19 04:41
 • #421: Chương 421: Đại họa ập lên đầu2023-04-19 04:41
 • #422: Chương 422: Sơ suất thiên ý2023-04-19 04:41
 • #423: Chương 423: Trở lại chốn cũ2023-04-19 04:41
 • #424: Chương 424: Trở lại Thái Thanh2023-04-19 04:41
 • #425: Chương 425: Tiểu nhân đắc chí2023-04-19 04:41
 • #426: Chương 426: Đấu trí đấu dũng2023-04-19 04:41
 • #427: Chương 427: Nhặt xác giải quyết tốt hậu quả2023-04-19 04:41
 • #428: Chương 428: Tam giới thần tiên2023-04-19 04:42
 • #429: Chương 429: Ổn định đại cục2023-04-19 04:42
 • #430: Chương 430: Ba ngày dương thọ2023-04-19 04:42
 • #431: Chương 431: An bài hậu sự2023-04-19 04:42
 • #432: Chương 432: Người xa quê trở về2023-04-19 04:42
 • #433: Chương 433: Giống như đã từng quen biết2023-04-19 04:42
 • #434: Chương 434: Khí số cho phép2023-04-19 04:42
 • #435: Chương 435: Thỏ tử hồ bi2023-04-19 04:42
 • #436: Chương 436: Huynh đệ tụ họp2023-04-19 04:42
 • #437: Chương 437: Nửa đêm canh ba2023-04-19 04:42
 • #438: Chương 438: Cung chủ hoang ngôn2023-04-19 04:42
 • #439: Chương 439: Tình thâm nghĩa trọng2023-04-19 04:42
 • #440: Chương 440: Phượng Hoàng Niết Bàn2023-04-19 04:43
 • #441: Chương 441: Chứng vị Địa Tiên2023-04-19 04:43
 • #442: Chương 442: Phi thăng lĩnh chức2023-04-19 04:43
 • #443: Chương 443: Khá lắm mỹ soa2023-04-19 04:43
 • #444: Chương 444: Quan mới tiền nhiệm2023-04-19 04:43
 • #445: Chương 445: Thổ địa thường ngày2023-04-19 04:43
 • #446: Chương 446: Can đảm cẩn trọng2023-04-19 04:43
 • #447: Chương 447: Dĩ hạ phạm thượng2023-04-19 04:43
 • #448: Chương 448: Âm sự tình tìm tòi bí mật2023-04-19 04:43
 • #449: Chương 449: Làm quan một phương2023-04-19 04:43
 • #450: Chương 450: Cố nhân tới thăm2023-04-19 04:43
 • #451: Chương 451: Hương hỏa diệu dụng2023-04-19 04:43
 • #452: Chương 452: Làm xằng làm bậy2023-04-19 04:43
 • #453: Chương 453: Làm rõ sai trái2023-04-19 04:44
 • #454: Chương 454: Thiên nhân cách xa nhau2023-04-19 04:44
 • #455: Chương 455: Muốn làm gì thì làm2023-04-19 04:44
 • #456: Chương 456: Căn dặn an bài2023-04-19 04:44
 • #457: Chương 457: Rời xa thị phi2023-04-19 04:44
 • #458: Chương 458: Đại mạc cát vàng2023-04-19 04:44
 • #459: Chương 459: Quay đầu chuyện cũ2023-04-19 04:44
 • #460: Chương 460: Lẻ loi hiu quạnh2023-04-19 04:44
 • #461: Chương 461: Thế sự biến đổi lớn2023-04-19 04:44
 • #462: Chương 462: Dần dần dòm Thiên Đạo2023-04-19 04:44
 • #463: Chương 463: Tây Vực lão tăng2023-04-19 04:44
 • #464: Chương 464: Biến hóa âm dương2023-04-19 04:44
 • #465: Chương 465: Hai góc hương hỏa2023-04-19 04:45
 • #466: Chương 466: Ngóng thấy khói báo động2023-04-19 04:45
 • #467: Chương 467: Thời gian qua nhanh2023-04-19 04:45
 • #468: Chương 468: Tin dữ liên tục2023-04-19 04:45
 • #469: Chương 469: Nghìn cân treo sợi tóc2023-04-19 04:45
 • #470: Chương 470: Vương giả trở về2023-04-19 04:45
 • #471: Chương 471: Gia phong Đại La2023-04-19 04:45
 • #472: Chương 472: Kinh thiên tạo hóa2023-04-19 04:45
 • #473: Chương 473: Huyền môn thiên tử2023-04-19 04:45
 • #474: Chương 474: Trọng thưởng tam quân2023-04-19 04:45
 • #475: Chương 475: Ăn ý không mất2023-04-19 04:45
 • #476: Chương 476: Lấy máu trả máu2023-04-19 04:45
 • #477: Chương 477: Ngăn cách tam giới2023-04-19 04:45
 • #478: Chương 478: Như thế nào tự xử2023-04-19 04:46
 • #479: Chương 479: Không làm mà hưởng2023-04-19 04:46
 • #480: Chương 480: Bẫy rập cái bẫy2023-04-19 04:46
 • #481: Chương 481: Một lần nữa làm người2023-04-19 04:46
 • #482: Chương 482: Vô công vô danh2023-04-19 04:46
 • #483: Chương 483: Sắp xếp như ý đầu mối2023-04-19 04:46
 • #484: Chương 484: Điệu hổ ly sơn2023-04-19 04:46
 • #485: Chương 485: Trừng trị Ấn Quang2023-04-19 04:46
 • #486: Chương 486: Kim Bà La Hoa2023-04-19 04:46
 • #487: Chương 487: Một mẻ hốt gọn2023-04-19 04:46
 • #488: Chương 488: Quy Sơn Kim Mẫu2023-04-19 04:46
 • #489: Chương 489: Vô pháp vô thiên2023-04-19 04:46
 • #490: Chương 490: Sứ tiết đi tới2023-04-19 04:46
 • #491: Chương 491: Hèn hạ đánh lén2023-04-19 04:47
 • #492: Chương 492: Tru sát Đại La2023-04-19 04:47
 • #493: Chương 493: Vui sướng yên lòng2023-04-19 04:47
 • #494: Chương 494: Thần tiên ngồi đầy2023-04-19 04:47
 • #495: Chương 495: Chuyện trò vui vẻ2023-04-19 04:47
 • #496: Chương 496: Ba loại khả năng2023-04-19 04:47
 • #497: Chương 497: Nam quốc nữ quỷ2023-04-19 04:47
 • #498: Chương 498: Giống như cách một thế hệ2023-04-19 04:47
 • #499: Chương 499: Cẩn thận mấy cũng có sơ sót2023-04-19 04:47
 • #500: Chương 500: Sinh tử đánh cược2023-04-19 04:47
 • #501: Chương 501: Gặp lại người ấy2023-04-19 04:47
 • #502: Chương 502: Bướng bỉnh con lừa nhả ra2023-04-19 04:47
 • #503: Chương 503: Lẫn nhau tố tâm sự2023-04-19 04:48
 • #504: Chương 504: Tên điên Cao Dương2023-04-19 04:48
 • #505: Chương 505: Được mất thừa phụ2023-04-19 04:48
 • #506: Chương 506: Kim Ô Đường bên trong2023-04-19 04:48
 • #507: Chương 507: Chủ trì công đạo2023-04-19 04:48
 • #508: Chương 508: Tình thâm nghĩa nặng2023-04-19 04:48
 • #509: Chương 509: Đông Hải tiên nhân2023-04-19 04:48
 • #510: Chương 510: Rắn rết phụ nhân2023-04-19 04:48
 • #511: Chương 511: Tình huynh đệ2023-04-19 04:48
 • #512: Chương 512: Thay mận đổi đào2023-04-19 04:48
 • #513: Chương 513: Đông Hải Doanh Châu2023-04-19 04:48
 • #514: Chương 514: Vạn năm Thái Tuế2023-04-19 04:48
 • #515: Chương 515: Chớ lấn thiếu niên2023-04-19 04:48
 • #516: Chương 516: Tỷ tỷ muội muội2023-04-19 04:48
 • #517: Chương 517: Tội lớn năm tông2023-04-19 04:49
 • #518: Chương 518: Liêm Pha già rồi2023-04-19 04:49
 • #519: Chương 519: Rơi chùy hoà âm2023-04-19 04:49
 • #520: Chương 520: Ước định quy tắc chi tiết2023-04-19 04:49
 • #521: Chương 521: Hỏi tội tại trời2023-04-19 04:49
 • #522: Chương 522: Cố nhân đến thăm2023-04-19 04:49
 • #523: Chương 523: Miếu hoang mật thất2023-04-19 04:49
 • #524: Chương 524: Đi qua đã từng2023-04-19 04:49
 • #525: Chương 525: Nhập thổ vi an2023-04-19 04:49
 • #526: Chương 526: Cưới công chúa2023-04-19 04:49
 • #527: Chương 527: Nhiều sinh biến cho nên2023-04-19 04:49
 • #528: Chương 528: Mất hết tiên cơ2023-04-19 04:49
 • #529: Chương 529: Say rượu chi ngôn2023-04-19 04:49
 • #530: Chương 530: Thịnh huống chưa bao giờ có2023-04-19 04:50
 • #531: Chương 531: Vung cánh tay hô lên2023-04-19 04:50
 • #532: Chương 532: Trục giai chân tuyển2023-04-19 04:50
 • #533: Chương 533: Ba tông hạ lễ2023-04-19 04:50
 • #534: Chương 534: Không hết nhân ý2023-04-19 04:50
 • #535: Chương 535: Mười tám năm trước2023-04-19 04:50
 • #536: Chương 536: Xà Yêu A Thanh2023-04-19 04:50
 • #537: Chương 537: Du sơn ngoạn thủy2023-04-19 04:50
 • #538: Chương 538: Một cái dế nhũi2023-04-19 04:50
 • #539: Chương 539: Thịnh tình khoản đãi2023-04-19 04:50
 • #540: Chương 540: Vấn Tình nương tử2023-04-19 04:50
 • #541: Chương 541: Nửa cái cố nhân2023-04-19 04:51
 • #542: Chương 542: Trợ giúp2023-04-19 04:51
 • #543: Chương 543: Sơn tặc đáng giận2023-04-19 04:51
 • #544: Chương 544: Dũng cảm nhu nhược2023-04-19 04:51
 • #545: Chương 545: Kinh lịch sinh tử2023-04-19 04:51
 • #546: Chương 546: Kỹ nữ khách làng chơi2023-04-19 04:51
 • #547: Chương 547: Trừng phạt gian ác2023-04-19 04:51
 • #548: Chương 548: Dị loại cương thi2023-04-19 04:51
 • #549: Chương 549:kim quang áo giáp2023-04-19 04:51
 • #550: Chương 550: Từ nhiễm thi độc2023-04-19 04:51
 • #551: Chương 551: Hai cỗ quan tài sắt2023-04-19 04:51
 • #552: Chương 552: Ngọc Đế con trai2023-04-19 04:51
 • #553: Chương 553: Thật sự ni cô2023-04-19 04:51
 • #554: Chương 554: Cương Nhu cùng tồn tại2023-04-19 04:52
 • #555: Chương 555: Không rõ chân thân2023-04-19 04:52
 • #556: Chương 556: Mỹ nhân tượng đá2023-04-19 04:52
 • #557: Chương 557: Sói tình ý thiếp2023-04-19 04:52
 • #558: Chương 558: Lòng người ác2023-04-19 04:52
 • #559: Chương 559: Lừa mình dối người2023-04-19 04:52
 • #560: Chương 560: Có thể trở về đầu2023-04-19 04:52
 • #561: Chương 561: Âm dương luận thuật2023-04-19 04:52
 • #562: Chương 562: Kỳ quái dị loại2023-04-19 04:52
 • #563: Chương 563: Chờ đợi chờ đợi2023-04-19 04:52
 • #564: Chương 564: Thần bí phiêu khách2023-04-19 04:52
 • #565: Chương 565: Hắc tinh bịt mắt2023-04-19 04:52
 • #566: Chương 566: Lạc Thành quỷ trạch2023-04-19 04:52
 • #567: Chương 567: Phẩm tính cao quý2023-04-19 04:53
 • #568: Chương 568: Không quên không phụ2023-04-19 04:53
 • #569: Chương 569: Chẵn lẻ biến hóa2023-04-19 04:53
 • #570: Chương 570: Ngũ Hành Thiên Qua2023-04-19 04:53
 • #571: Chương 571: Tạp chủng độc mãng2023-04-19 04:53
 • #572: Chương 572: Chớ trách thiên địa2023-04-19 04:53
 • #573: Chương 573: Lạ lẫm quen thuộc2023-04-19 04:53
 • #574: Chương 574: Không rời không bỏ2023-04-19 04:53
 • #575: Chương 575: Tô Ẩn đạo cô2023-04-19 04:53
 • #576: Chương 576: Quan sát tỉ mỉ2023-04-19 04:53
 • #577: Chương 577: Xử lý giải quyết tốt hậu quả2023-04-19 04:53
 • #578: Chương 578: Thần bí thủy yêu2023-04-19 04:53
 • #579: Chương 579: Là Tam Công Chúa2023-04-19 04:53
 • #580: Chương 580: Điểm đáng ngờ trùng điệp2023-04-19 04:54
 • #581: Chương 581: Một cây trâm cài tóc2023-04-19 04:54
 • #582: Chương 582: Làm theo y chang2023-04-19 04:54
 • #583: Chương 583: Cụt một tay tiều phu2023-04-19 04:54
 • #584: Chương 584: Ngàn năm Hạn Bạt2023-04-19 04:54
 • #585: Chương 585: Tám ngựa cầm càng kéo xe2023-04-19 04:54
 • #586: Chương 586: Vừa múa vừa hát2023-04-19 04:54
 • #587: Chương 587: Hạn Bạt Xích Long2023-04-19 04:54
 • #588: Chương 588: Hư vinh chỗ mệt mỏi2023-04-19 04:54
 • #589: Chương 589: Cò kè mặc cả2023-04-19 04:54
 • #590: Chương 590: Vô lại chân nhân2023-04-19 04:54
 • #591: Chương 591: Lại thăm sư nương2023-04-19 04:54
 • #592: Chương 592: Đóng cửa đóng cửa2023-04-19 04:55
 • #593: Chương 593: Chọn binh tuyển tướng2023-04-19 04:55
 • #594: Chương 594: Cỏ cây ngoan thạch2023-04-19 04:55
 • #595: Chương 595: Bất Tử Thiên Vương2023-04-19 04:55
 • #596: Chương 596: Biến hóa nam nữ2023-04-19 04:55
 • #597: Chương Chính văn Chương 597: Tính tình trung trung người2023-04-19 04:55
 • #598: Chương 598: Tạo hóa trêu ngươi2023-04-19 04:55
 • #599: Chương 599: Đá tượng Thạch Dũng2023-04-19 04:55
 • #600: Chương 600: Không may cực độ2023-04-19 04:55
 • #601: Chương 601: Không nghi hoặc2023-04-19 04:55
 • #602: Chương 602: Hội tụ Kiến Khang2023-04-19 04:55
 • #603: Chương 603: Đại phổ nô tài2023-04-19 04:55
 • #604: Chương 604: Không thể đều chiếm được2023-04-19 04:55
 • #605: Chương 605: Miếu hoang lão tăng2023-04-19 04:56
 • #606: Chương 606: Người trong Phật môn2023-04-19 04:56
 • #607: Chương 607: Phật môn cao tăng2023-04-19 04:56
 • #608: Chương 608: Nam Hải hành trình2023-04-19 04:56
 • #609: Chương 609: Hồng Mi lão giả2023-04-19 04:56
 • #610: Chương 610: Bài phẩm nhân phẩm2023-04-19 04:56
 • #611: Chương 611: Chủ nhân từ người2023-04-19 04:56
 • #612: Chương 612: Tam Muội Chân Hỏa2023-04-19 04:56
 • #613: Chương 613: Chu Tam Hắc Tứ2023-04-19 04:56
 • #614: Chương 614: Duyên thọ ngàn năm2023-04-19 04:56
 • #615: Chương 615: Thái Âm quỷ vực2023-04-19 04:56
 • #616: Chương 616: Nam Hải chứng kiến2023-04-19 04:56
 • #617: Chương 617: Dường như cố nhân2023-04-19 04:56
 • #618: Chương 618: Người ấy bạn bè2023-04-19 04:56
 • #619: Chương 619: Đông ngung những năm cuối đời2023-04-19 04:57
 • #620: Chương 620: Thiên Hồn ly thể2023-04-19 04:57
 • #621: Chương 621: Huyền Thiên bộ lạc2023-04-19 04:57
 • #622: Chương 622: Thánh Xà Thần Quy2023-04-19 04:57
 • #623: Chương Chính văn Chương 623: Núi băng băng nam thi2023-04-19 04:57
 • #624: Chương 624: Thiên huyền chiến2023-04-19 04:57
 • #625: Chương 625: Thần linh hậu duệ2023-04-19 04:57
 • #626: Chương 626: Cơ Tính họ Khương2023-04-19 04:57
 • #627: Chương 627: Nhìn tới phi lễ2023-04-19 04:57
 • #628: Chương 628: Huyền Tộc đại vương2023-04-19 04:57
 • #629: Chương 629: Ân uy tịnh thi2023-04-19 04:57
 • #630: Chương 630: Huyết mạch kéo dài2023-04-19 04:58
 • #631: Chương 631: Huyền Tộc bí ẩn2023-04-19 04:58
 • #632: Chương 632: Trái phải chân tuyển2023-04-19 04:58
 • #633: Chương 633: Đêm giao thừa2023-04-19 04:58
 • #634: Chương 634: Hội tụ một đường2023-04-19 04:58
 • #635: Chương 635: Phó thác người khác2023-04-19 04:58
 • #636: Chương 636: Mưa gió sắp đến2023-04-19 04:58
 • #637: Chương 637: Trước giờ đại chiến2023-04-19 04:58
 • #638: Chương 638: Giờ thìn đi tới2023-04-19 04:58
 • #639: Chương 639: Động Thần chiến2023-04-19 04:58
 • #640: Chương 640: Huyết chiến đã lên2023-04-19 04:58
 • #641: Chương 641: Thiếu nữ tâm tính2023-04-19 04:58
 • #642: Chương 642: Trung quân sự tình2023-04-19 04:58
 • #643: Chương 643: Ấm lòng an ủi2023-04-19 04:58
 • #644: Chương 644: Chợ búa tập khí2023-04-19 04:59
 • #645: Chương 645: Xích Lang Tê Ngưu2023-04-19 04:59
 • #646: Chương 646: Cao Huyền chiến2023-04-19 04:59
 • #647: Chương 647: Thăng Huyền chiến2023-04-19 04:59
 • #648: Chương 648: Tất thắng kết quả2023-04-19 04:59
 • #649: Chương 649: Động Huyền chiến2023-04-19 04:59
 • #650: Chương Chính văn Chương 650: Máu Vô Huyết người2023-04-19 04:59
 • #651: Chương 651: Chính nhân quân tử2023-04-19 04:59
 • #652: Chương 652: Kiếp sau lại tụ họp2023-04-19 04:59
 • #653: Chương 653: Tam Động chiến2023-04-19 04:59
 • #654: Chương 654: chỉ tranh chút xíu2023-04-19 04:59
 • #655: Chương 655: Lấy mệnh tương bác2023-04-19 04:59
 • #656: Chương 656: Tam Động lạc bại2023-04-19 04:59
 • #657: Chương 657: Truyền âm người2023-04-19 05:00
 • #658: Chương 658: Gặp lại Hàn Tín2023-04-19 05:00
 • #659: Chương 659: Binh bất yếm trá2023-04-19 05:00
 • #660: Chương 660: Thiên ý khó vi phạm2023-04-19 05:00
 • #661: Chương 661: Liệu sự tình tại trước2023-04-19 05:00
 • #662: Chương 662: Hạn lớn sắp tới2023-04-19 05:00
 • #663: Chương 663: Một tia hi vọng2023-04-19 05:00
 • #664: Bản hoàn tất cảm nghĩ2023-04-19 05:00
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đô Thị Chân Tiên

TiKay

Đạo Trưởng, Thời Đại Biến

TiKay

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

THUYS♥️

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Hồng Hoang Chi Ta Ở Tây Du Đánh Dấu

TiKay

Cùng Tiên Tôn Trao Đổi Thân Thể Sau [ Xuyên Thư ]

TiKay

Leave a Reply