Tiên Hiệp

Hổ Đạo Nhân

Hổ Đạo Nhân

Tu hành bước thứ nhất, nuôi một con hổ.

Tiến vào Hổ Cứ quán, tu hành, nuôi hổ, giấu tài.

Đi ra trong nhân thế, tu hành, kiếm tiền, danh dương thiên hạ.

Cầu trường sinh, du lịch thế giới, bất tử bất diệt.

Giới tu hành không hoàn toàn là chém chém giết giết, tay dựa nghệ ăn cơm cũng không mất mặt.

=====

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Đa Não Ngư
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống

TiKay

Thiên Ảnh

TiKay

Dị Thế Giới Đạo Môn

TiKay

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Công

TiKay

Cùng Tiên Tôn Trao Đổi Thân Thể Sau [ Xuyên Thư ]

TiKay

Nữ Xứng Tu Tiên Trung

TiKay

Leave a Reply