Tiên Hiệp

Bắc Thương Tiên Lộ

Bắc Thương Tiên Lộ

Một cái phổ phổ thông thông giáo sư trung học, ngoài ý muốn đến chuyển thế đến thần bí mênh mông tu tiên thế giới, trở thành một tên gia tộc tu sĩ.

Tại Lý Đạo Huyền dưới sự cố gắng, chậm rãi phát triển thành Bắc Thương Hải đệ nhất tu tiên gia tộc.

txt: tangthuvien.vn


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Tinh Không Chi Hạ Đệ Nhất Tiên
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

TiKay

Vô Hạn Kỹ Năng Thêm Chút Hệ Thống

TiKay

Tu Chân Thế Giới Lão Hổ

TiKay

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

TiKay

Ta 3000 Năm Luyện Khí

TiKay

Dị Thế Giới Đạo Môn

TiKay

Leave a Reply