Lịch SửXuyên Không

Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

Mang theo danh vọng hệ thống, xuyên việt đến Trinh Quan Nguyên Niên! Lý Thừa Càn? Đó là ta đồng đảng, Trình Xử Mặc? Đó là ta đại cữu ca! Lại nhìn bình thường thiếu niên, như thế nào trở tay là mây!
Hệ thống gọi là danh vọng hệ thống, thông qua truyền bá danh tiếng đạt được danh vọng giá trị, góp đủ nhất định danh vọng giá trị có thể ở hệ thống bên trong hối đoái bất đồng đồ vật, hoàn thành thành tựu chuyện hệ thống cũng sẽ dành cho nhất định khen thưởng

Converter: ܓܨƙℯℓℓყ⎠

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Manh Tân Sơn Quỷ
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đại Đường Chi Thần Cấp Phò Mã Gia

TiKay

Việt Cơ

TiKay

Xuyên Thành Vai Ác Đại Lão Mẹ Nó

TiKay

Hầu Gái Tu Dưỡng

TiKay

Ngự Lôi

TiKay

Thần Cấp Thiên Phú Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply