Lịch Sử Xuyên Không

Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

Mang theo danh vọng hệ thống, xuyên việt đến Trinh Quan Nguyên Niên! Lý Thừa Càn? Đó là ta đồng đảng, Trình Xử Mặc? Đó là ta đại cữu ca! Lại nhìn bình thường thiếu niên, như thế nào trở tay là mây!
Hệ thống gọi là danh vọng hệ thống, thông qua truyền bá danh tiếng đạt được danh vọng giá trị, góp đủ nhất định danh vọng giá trị có thể ở hệ thống bên trong hối đoái bất đồng đồ vật, hoàn thành thành tựu chuyện hệ thống cũng sẽ dành cho nhất định khen thưởng

Converter: ܓܨƙℯℓℓყ⎠

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Manh Tân Sơn Quỷ
 •  Chương: /556
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chào ngươi! Đại Đường!2020-05-25 09:39
 • #2: Triệu Minh2020-05-25 09:40
 • #3: « Minh Đức Thư Viện »2020-05-25 09:40
 • #4: Học viện ngày đầu tiên sinh hoạt2020-05-25 09:40
 • #5: Triệu Trình Thị2020-05-25 09:41
 • #6: Hệ thống skill bị động2020-05-25 09:41
 • #7: Vương Phú Quý2020-05-25 09:41
 • #8: Ăn mày2020-05-25 09:41
 • #9: Kể chuyện cổ tích2020-05-25 09:41
 • #10: Chuẩn bị dọn quầy ra2020-05-25 09:42
 • #11: Thịt dê2020-05-25 09:42
 • #12: Làm canh2020-05-25 09:42
 • #13: Chuẩn bị Thi Hội2020-05-25 09:42
 • #14: Dự tiệc2020-05-25 09:42
 • #15: « Bạch Hồ »2020-05-25 09:42
 • #16: Tỷ thí2020-05-25 09:42
 • #17: Đối câu đối2020-05-25 09:43
 • #18: Quách đại nhân đến2020-05-25 09:43
 • #19: Thi Hội bắt đầu2020-05-25 09:43
 • #20: Tiếp theo2020-05-25 09:43
 • #21: « Bạch Xà Truyện »2020-05-25 09:43
 • #22: Gặp chuyện bất bình2020-05-25 09:43
 • #23: Lục Nguyệt Lâu tới tay2020-05-25 09:44
 • #24: Phương án sửa sang2020-05-25 09:44
 • #25: Hảo cảm hào quang2020-05-25 09:44
 • #26: Linh Nhân2020-05-25 09:44
 • #27: Hố lửa2020-05-25 09:44
 • #28: Liêu Trai2020-05-25 09:44
 • #29: Chuẩn bị khai trương2020-05-25 09:45
 • #30: Trình Xử Mặc2020-05-25 09:45
 • #31: Chuẩn bị đạo cụ2020-05-25 09:45
 • #32: Quách Tiên Sinh2020-05-25 09:45
 • #33: Kể chuyện cổ tích2020-05-25 09:45
 • #34: Chuẩn bị ổn thỏa2020-05-25 09:45
 • #35: Trò hay mở màn2020-05-25 09:45
 • #36: Trình Xử Mặc kịch nói thể nghiệm2020-05-25 09:46
 • #37: « Họa Bì » hiệu quả2020-05-25 09:46
 • #38: Chúc tết2020-05-25 09:46
 • #39: Đường2020-05-25 09:46
 • #40: Hồi thôn2020-05-25 09:46
 • #41: Mở tiệc2020-05-25 09:46
 • #42: Nuôi gà phương án2020-05-25 09:47
 • #43: Bánh bông lan2020-05-25 09:47
 • #44: Xuân Tiết2020-05-25 09:47
 • #45: Trinh Quan hai năm2020-05-25 09:48
 • #46: Liêu Trai khai trương2020-05-25 09:48
 • #47: Lần đầu tiên diễn xuất2020-05-25 09:48
 • #48: Vó sắt2020-05-25 09:48
 • #49: Lần đầu gặp Trình Giảo Kim2020-05-25 09:48
 • #50: Kết Bái2020-05-25 09:48
 • #51: Hồi thôn2020-05-25 09:48
 • #52: Cầm địa2020-05-25 09:49
 • #53: lượng địa2020-05-25 09:49
 • #54: Cày2020-05-25 09:49
 • #55: Khúc Viên Lê2020-05-25 09:49
 • #56: Độ cao rượu trắng2020-05-25 09:50
 • #57: Hồi Trường An2020-05-25 09:50
 • #58: Chúc tết2020-05-25 09:50
 • #59: Hiến cày2020-05-25 09:50
 • #60: Binh khí2020-05-25 09:50
 • #61: Mua mã2020-05-25 09:50
 • #62: Tết Nguyên Tiêu2020-05-25 09:51
 • #63: Đèn sẽ bắt đầu2020-05-25 09:51
 • #64: Đoán đố đèn2020-05-25 09:51
 • #65: « Kinh Đô Nguyên Tịch »2020-05-25 09:51
 • #66: Khí2020-05-25 09:51
 • #67: Sử dụng tín nhiệm thẻ!2020-05-25 09:51
 • #68: Lý Thế Dân2020-05-25 09:51
 • #69: Triều đình quyết nghị2020-05-25 09:52
 • #70: Thánh chỉ đến2020-05-25 09:52
 • #71: Chuẩn bị làm Huyện Lệnh2020-05-25 09:52
 • #72: Mượn nhân2020-05-25 09:52
 • #73: Hồi thôn2020-05-25 09:53
 • #74: Sắp lên mặc cho2020-05-25 09:53
 • #75: Trình gia bộ khúc2020-05-25 09:53
 • #76: Nhậm chức2020-05-25 09:53
 • #77: Không vi phục tư phóng2020-05-25 09:54
 • #78: Xem người không thể chỉ xem tướng mạo2020-05-25 09:54
 • #79: Tuyển người2020-05-25 09:54
 • #80: Mướn thợ2020-05-25 09:54
 • #81: Xi măng2020-05-25 09:54
 • #82: Sửa đường2020-05-25 09:54
 • #83: Cáo thị2020-05-25 09:54
 • #84: Khai trừ2020-05-25 09:55
 • #85: Nhị Chỉ Sơn2020-05-25 09:55
 • #86: Suy tính2020-05-25 09:55
 • #87: Đưa tin2020-05-25 09:55
 • #88: Chuẩn bị sớm2020-05-25 09:55
 • #89: Huyền vệ2020-05-25 09:55
 • #90: Bá vương hoàn2020-05-25 09:56
 • #91: Giơ đỉnh lực2020-05-25 09:56
 • #92: Diệt tặc2020-05-25 09:56
 • #93: Lý Lão Thực2020-05-25 09:56
 • #94: Khoai tây2020-05-25 09:56
 • #95: Chuẩn bị chăn heo2020-05-25 09:56
 • #96: Thiêu Đao Tử2020-05-25 09:56
 • #97: Làm xong2020-05-25 09:57
 • #98: Lần đầu gặp Lý Thừa Càn2020-05-25 09:57
 • #99: Vi phục2020-05-25 09:57
 • #100: Tiếp xúc2020-05-25 09:57
 • #101: Cái kiêu cơm2020-05-25 09:57
 • #102: Lậu một ít tay2020-05-25 09:57
 • #103: Kế hoạch tương lai2020-05-25 09:57
 • #104: Mô Mô Sơn2020-05-25 09:58
 • #105: Xi măng thương nhân2020-05-25 09:58
 • #106: định giá2020-05-25 09:58
 • #107: biến cố2020-05-25 09:58
 • #108: Triệu Phu Nhân đường về2020-05-25 09:58
 • #109: thương lượng2020-05-25 09:58
 • #110: đính hôn2020-05-25 09:59
 • #111: Giằng co2020-05-25 09:59
 • #112: Huyền Vệ hiện thân2020-05-25 09:59
 • #113: Tạm thời an ổn2020-05-25 09:59
 • #114: Dịch châu chấu hạ xuống2020-05-25 09:59
 • #115: Đồ ăn sống châu chấu2020-05-25 09:59
 • #116: Thu mua châu chấu2020-05-25 09:59
 • #117: Dịch châu chấu lúc tiến hành2020-05-25 09:59
 • #118: Khoai tây2020-05-25 09:59
 • #119: Ăn sống khoai tây2020-05-25 09:59
 • #120: Thái Tông tới Hộ Huyện2020-05-25 10:00
 • #121: Tường thụy2020-05-25 10:00
 • #122: Trinh Quan khoai tây2020-05-25 10:00
 • #123: Phong tước2020-05-25 10:00
 • #124: Hồi Trường An2020-05-25 10:00
 • #125: Trình phủ tiệc rượu2020-05-25 10:01
 • #126: Đưa nhà2020-05-25 10:01
 • #127: Đi Minh Đức2020-05-25 10:01
 • #128: Nhị Ngưu2020-05-25 10:01
 • #129: Liêu Trai2020-05-25 10:01
 • #130: Hộ Huyện nam phủ2020-05-25 10:01
 • #131: Đi Đông Cung2020-05-25 10:02
 • #132: Đại Bằng vải vóc2020-05-25 10:02
 • #133: tháng sau thành thân2020-05-25 10:02
 • #134: Nhạc Mãn Giang2020-05-25 10:02
 • #135: Tâm2020-05-25 10:02
 • #136: Lại đến Trình Phủ2020-05-25 10:03
 • #137: Trình Phủ nói chuyện cả đêm2020-05-25 10:03
 • #138: Mạng lưới tình báo2020-05-25 10:03
 • #139: Lý Thái2020-05-25 10:03
 • #140: Thủ đoạn (đại chương )2020-05-25 10:03
 • #141: Đường Nhân2020-05-25 10:03
 • #142: Đường Nhân2020-05-25 10:04
 • #143: Phế Lý Khai!2020-05-25 10:04
 • #144: Hồi đất phong2020-05-25 10:04
 • #145: Chặn đánh2020-05-25 10:04
 • #146: Trường An Thành2020-05-25 10:04
 • #147: Đi Trình Phủ2020-05-25 10:04
 • #148: Uống rượu ăn gian2020-05-25 10:05
 • #149: Không sửa đổi2020-05-25 10:05
 • #150: Hắc Cẩu2020-05-25 10:05
 • #151: Vương Tiểu Bảo2020-05-25 10:05
 • #152: Gặp mặt2020-05-25 10:05
 • #153: Bách cẩu vào Liêu Trai2020-05-25 10:05
 • #154: Định Viễn Tướng Quân2020-05-25 10:05
 • #155: Phù du2020-05-25 10:06
 • #156: Sắp đại hôn2020-05-25 10:06
 • #157: Đại hôn bắt đầu2020-05-25 10:06
 • #158: Đại hôn2020-05-25 10:06
 • #159: Trăm họ quà tặng2020-05-25 10:06
 • #160: Tiệc cưới bắt đầu2020-05-25 10:07
 • #161: Đêm động phòng hoa chúc2020-05-25 10:07
 • #162: Sau khi cưới2020-05-25 10:07
 • #163: Tẩu hỏa nhập ma?2020-05-25 10:07
 • #164: Cực kỳ giống ái tình2020-05-25 10:07
 • #165: Lại vào Đông Cung2020-05-25 10:07
 • #166: Tái kiến Lý Thái2020-05-25 10:08
 • #167: Học y2020-05-25 10:08
 • #168: Mùng một tháng tám2020-05-25 10:08
 • #169: Thất Khiếu Bổ Huyết Hoàn2020-05-25 10:08
 • #170: Thu thư2020-05-25 10:08
 • #171: Tới cửa2020-05-25 10:09
 • #172: Tần Quỳnh tới cửa2020-05-25 10:09
 • #173: Nghi ngờ2020-05-25 10:09
 • #174: 'Trà' yến2020-05-25 10:09
 • #175: Luận chuyện2020-05-25 10:09
 • #176: Vương Lãng sáng sớm2020-05-25 10:09
 • #177: Toa thuốc2020-05-25 10:10
 • #178: Thử thuốc2020-05-25 10:10
 • #179: Dược thành2020-05-25 10:10
 • #180: Đón xe giá!2020-05-25 10:10
 • #181: Đại Lý Tự2020-05-25 10:10
 • #182: náo nhiệt2020-05-25 10:10
 • #183: Giá2020-05-25 10:10
 • #184: Thấy Trưởng Tôn2020-05-25 10:11
 • #185: Thiên hành2020-05-25 10:11
 • #186: Thăng thiên2020-05-25 10:11
 • #187: Lý Thuần Phong2020-05-25 10:11
 • #188: Đoàn tụ2020-05-25 10:11
 • #189: Nghị sự2020-05-25 10:11
 • #190: Thấy thân hào nông thôn2020-05-25 10:11
 • #191: Tuyển chọn2020-05-25 10:12
 • #192: Trình ma vấn kế2020-05-25 10:12
 • #193: Hối đoái lưu ly pháp2020-05-25 10:12
 • #194: Xử Mặc tới2020-05-25 10:12
 • #195: Mở chỗ trú2020-05-25 10:12
 • #196: Trinh Quan ba năm2020-05-25 10:13
 • #197: Thủy tinh2020-05-25 10:13
 • #198: Chúc tết2020-05-25 10:13
 • #199: Tần Gia cha con2020-05-25 10:13
 • #200: Hồng Lư Tự2020-05-25 10:13
 • #201: Đấu giá2020-05-25 10:13
 • #202: Vô song kính2020-05-25 10:14
 • #203: thiên giới2020-05-25 10:14
 • #204: thăng quan tấn tước2020-05-25 10:14
 • #205: Hồi đất phong2020-05-25 10:14
 • #206: chiêu mộ2020-05-25 10:15
 • #207: Ban đêm đi vào Vương phủ2020-05-25 10:15
 • #208: Cuối tháng2020-05-25 10:15
 • #209: Bạch Ngọc Lâu2020-05-25 10:15
 • #210: Trường An dạ2020-05-25 10:15
 • #211: Cha con giao tâm2020-05-25 10:15
 • #212: Bạch Ngọc Lâu cố sự .2020-05-25 10:16
 • #213: Sinh nhật lễ vật2020-05-25 10:16
 • #214: Lập Chính Điện2020-05-25 10:16
 • #215: Trong điện2020-05-25 10:16
 • #216: Ngụy Chinh2020-05-25 10:16
 • #217: Pháo hoa (bên trên )2020-05-25 10:16
 • #218: Pháo hoa (Hạ)2020-05-25 10:16
 • #219: Chiết Trùng Phủ2020-05-25 10:17
 • #220: Hoàng Tứ Lang2020-05-25 10:17
 • #221: Gặp mặt2020-05-25 10:17
 • #222: Không sửa đổi2020-05-25 10:17
 • #223: Đại Đường động tác2020-05-25 10:17
 • #224: Năm năm kế hoạch2020-05-25 10:17
 • #225: Sa Bàn2020-05-25 10:17
 • #226: Hạ mã uy2020-05-25 10:18
 • #227: Thu mua lòng người2020-05-25 10:18
 • #228: Đi thăm viếng2020-05-25 10:18
 • #229: Quỷ Vương Quân2020-05-25 10:18
 • #230: Thái Tử giá lâm2020-05-25 10:18
 • #231: Bình thường một ngày2020-05-25 10:18
 • #232: Cửu Nguyệt2020-05-25 10:19
 • #233: Liêu Trai phân điếm2020-05-25 10:19
 • #234: Trước trận chiến2020-05-25 10:19
 • #235: Xuất chinh2020-05-25 10:19
 • #236: Hạ trại2020-05-25 10:19
 • #237: Thương thành thăng cấp2020-05-25 10:20
 • #238: Tuần tra2020-05-25 10:20
 • #239: Gặp nông2020-05-25 10:20
 • #240: Sơ ngộ Đột Quyết gian tế2020-05-25 10:20
 • #241: Ác Dương Lĩnh2020-05-25 10:20
 • #242: Đánh lén ban đêm2020-05-25 10:21
 • #243: Sát!2020-05-25 10:21
 • #244: Thành phá!2020-05-25 10:21
 • #245: Thái Tử!2020-05-25 10:21
 • #246: Thiên Nha Đình2020-05-25 10:21
 • #247: Tuyết2020-05-25 10:21
 • #248: Huynh đệ nói chuyện với nhau2020-05-25 10:22
 • #249: Tới Ngũ Nguyên2020-05-25 10:22
 • #250: cha con ba người2020-05-25 10:22
 • #251: Trong quân Huyền Vệ2020-05-25 10:22
 • #252: Cuối cùng đã gặp2020-05-25 10:22
 • #253: Âm Sơn2020-05-25 10:22
 • #254: Đến Đường2020-05-25 10:22
 • #255: Tới Đột Quyết2020-05-25 10:22
 • #256: Xuân Tiết cùng tấn công2020-05-25 10:23
 • #257: Đuổi theo Hiệt Lợi2020-05-25 10:23
 • #258: Bắt sống Hiệt Lợi2020-05-25 10:23
 • #259: Chặn đánh2020-05-25 10:23
 • #260: Trở lại Trường An2020-05-25 10:23
 • #261: Đông Cung2020-05-25 10:23
 • #262: Che giấu tai mắt người2020-05-25 10:24
 • #263: Về nhà2020-05-25 10:24
 • #264: Hộ Huyện ngày đầu tiên2020-05-25 10:24
 • #265: Trình Phủ một ngày2020-05-25 10:24
 • #266: Mập mạp Quách Tam2020-05-25 10:24
 • #267: Gió bão tương khởi2020-05-25 10:24
 • #268: Lý Tĩnh hồi kinh2020-05-25 10:24
 • #269: Trong điện phong thưởng2020-05-25 10:25
 • #270: Vô Song Hầu!2020-05-25 10:25
 • #271: Xử Mặc2020-05-25 10:25
 • #272: Đột Quyết câu chuyện tình yêu2020-05-25 10:25
 • #273: Tin tức hồi hộ2020-05-25 10:25
 • #274: Hoàng cung tiệc đêm2020-05-25 10:25
 • #275: Khởi vũ2020-05-25 10:25
 • #276: Tiệc xong2020-05-25 10:25
 • #277: Hồi đất phong2020-05-25 10:25
 • #278: Về nhà2020-05-25 10:26
 • #279: Danh vọng một trăm ngàn!2020-05-25 10:26
 • #280: Thái Tử tới2020-05-25 10:26
 • #281: Chữa trị2020-05-25 10:26
 • #282: Trương Đa Bảo!2020-05-25 10:26
 • #283: Lý Thừa Càn tỉnh2020-05-25 10:26
 • #284: Tin tức hồi kinh thành2020-05-25 10:27
 • #285: Gần như khỏi hẳn2020-05-25 10:27
 • #286: Chữa2020-05-25 10:27
 • #287: Khâu công công2020-05-25 10:27
 • #288: Thái Tử hồi kinh2020-05-25 10:27
 • #289: Vương Phú Quý2020-05-25 10:27
 • #290: Thương hội2020-05-25 10:28
 • #291: Thái Tử hồi cung2020-05-25 10:28
 • #292: Thu đồ đệ2020-05-25 10:28
 • #293: Viên Sầm2020-05-25 10:28
 • #294: Đột phá2020-05-25 10:28
 • #295: Đến Đông Cung2020-05-25 10:28
 • #296: Nhị Ngưu2020-05-25 10:28
 • #297: Trình Phủ2020-05-25 10:29
 • #298: Đánh nhau2020-05-25 10:29
 • #299: Phiêu Hương Lâu nghị sự2020-05-25 10:29
 • #300: Tứ hải Thương Hành2020-05-25 10:29
 • #301: Đảo mắt Cửu Nguyệt2020-05-25 10:29
 • #302: Tứ hải khai trương (bên trên )2020-05-25 10:29
 • #303: tứ hải khai trương (Hạ)2020-05-25 10:29
 • #304: Ngũ Tính Thất Tông2020-05-25 10:29
 • #305: Tam bảo2020-05-25 10:30
 • #306: Chấn Thiên Lôi2020-05-25 10:30
 • #307: Tô Bạch tam phần lễ vật2020-05-25 10:30
 • #308: Đăng Châu2020-05-25 10:30
 • #309: Dạ Ương Cung2020-05-25 10:30
 • #310: Thế gia cùng thiếu nữ2020-05-25 10:30
 • #311: Tới Đăng Châu2020-05-25 10:30
 • #312: Siêu cấp Kim Sang Dược dược tề ( chương 315 mất txt )2020-05-25 10:31
 • #313: Tiểu Tông Sư2020-05-25 10:31
 • #314: Trời cao2020-05-25 10:31
 • #315: Tôn Tư Mạc2020-05-25 10:31
 • #316: Hoài nghi2020-05-25 10:31
 • #317: Say rượu2020-05-25 10:31
 • #318: Trong phủ thứ sử tiệc rượu2020-05-25 10:31
 • #319: Tìm nội gian2020-05-25 10:32
 • #320: Triệu Quận Lý thị!2020-05-25 10:32
 • #321: Lục Viễn2020-05-25 10:32
 • #322: Tam Đệ Tử2020-05-25 10:32
 • #323: Lại muốn 2000 người2020-05-25 10:32
 • #324: Trù mưu2020-05-25 10:32
 • #325: Trinh Quan năm năm2020-05-25 10:32
 • #326: Lần đầu gặp Hải Long Đạo2020-05-25 10:32
 • #327: Trương lão đại2020-05-25 10:33
 • #328: Đến nơi2020-05-25 10:33
 • #329: Tháng năm thuyền thành2020-05-25 10:33
 • #330: Lý Hoài giết tới2020-05-25 10:33
 • #331: Đại chiến2020-05-25 10:33
 • #332: Thắng!2020-05-25 10:33
 • #333: Vào biển2020-05-25 10:33
 • #334: Dễ như trở bàn tay2020-05-25 10:34
 • #335: Thanh tỉnh2020-05-25 10:34
 • #336: Biết được2020-05-25 10:34
 • #337: Trương Trung2020-05-25 10:34
 • #338: Lý Úc2020-05-25 10:34
 • #339: Trong triều đình ( nguồn khác, tên chương đánh sai )2020-05-25 10:34
 • #340: Gặp mặt2020-05-25 10:34
 • #341: Giải cứu2020-05-25 10:36
 • #342: Loạn2020-05-25 10:39
 • #343: Độc miêu2020-05-25 10:47
 • #344: Phá thành2020-05-25 10:48
 • #345: Công hãm2020-05-25 10:49
 • #346: Trinh Quan sáu năm2020-05-25 10:51
 • #347: Thuyền tới2020-05-25 10:55
 • #348: lên điện2020-05-25 10:55
 • #349: Đầy đất con mắt2020-05-25 10:56
 • #350: Tin tới Uy châu2020-05-25 10:57
 • #351: Uy Châu2020-05-25 10:59
 • #352: Thuộc về hướng2020-05-25 11:04
 • #353: Bên trong phủ2020-05-25 11:05
 • #354: Thư Minh đầu hàng2020-05-25 11:05
 • #355: Trình ma nói chuyện cả đêm2020-05-25 11:07
 • #356: Kinh2020-05-25 11:08
 • #357: Vào cung2020-05-25 11:11
 • #358: Không tiếng động nơi2020-05-25 11:13
 • #359: Hồi Hộ Huyện2020-05-25 11:14
 • #360: Người thành đạt vi sư2020-05-25 11:14
 • #361: Đường dành cho người đi bộ2020-05-25 11:15
 • #362: Đường Sư2020-05-25 11:15
 • #363: Học viện kế hoạch2020-05-25 11:18
 • #364: Lao công2020-05-25 11:19
 • #365: Vào triều2020-05-25 11:20
 • #366: Hướng2020-05-25 11:23
 • #367: Đi Minh Đức2020-05-25 11:24
 • #368: Quỷ Vương Quân ồn ào2020-05-25 11:24
 • #369: Triệu danh vọng giá trị2020-05-25 11:27
 • #370: Cửu Long Du2020-05-25 11:27
 • #371: Hulk quần xà lỏn2020-05-25 11:29
 • #372: Thái Tử Phủ2020-05-25 11:35
 • #373: Uất Trì thỉnh cầu2020-05-25 11:47
 • #374: Ngụy Vương tới2020-05-25 11:51
 • #375: Lý Thế Dân2020-05-25 11:58
 • #376: Lần đầu gặp2020-05-25 12:00
 • #377: Say rượu2020-05-25 12:02
 • #378: Bảo Lâm2020-05-25 12:05
 • #379: Bảo Mệnh Phù2020-05-25 12:08
 • #380: Nổ sơn2020-05-25 12:08
 • #381: Điều kiện2020-05-25 12:15
 • #382: Lý Hoài thời gian2020-05-25 12:16
 • #383: Trinh Quan bảy năm2020-05-25 12:18
 • #384: Kỷ Đạt2020-05-25 12:22
 • #385: Thái Tử cứu mẹ2020-05-25 12:24
 • #386: Hầu Quân Tập2020-05-25 12:25
 • #387: Ngoài ý liệu Đại tướng2020-05-25 12:26
 • #388: Tiết Nhân Quý2020-05-25 12:27
 • #389: Tháng năm ngũ2020-05-25 12:29
 • #390: Liên Hoa Vũ2020-05-25 12:31
 • #391: Hoàng cung nói chuyện cả đêm2020-05-25 12:32
 • #392: Hồi2020-05-25 12:33
 • #393: Học nhi học viện2020-05-25 12:34
 • #394: Năm trước2020-05-25 12:34
 • #395: Trinh Quan tám năm2020-05-25 12:34
 • #396: Đưa mất nhân2020-05-25 12:35
 • #397: Từ hôn2020-05-25 12:37
 • #398: Lý Úc đại hôn2020-05-25 12:37
 • #399: Đưa quan đường2020-05-25 12:38
 • #400: Trinh Quan chín năm2020-05-25 12:39
 • #401: Ngụy Châu2020-05-25 12:40
 • #402: Lỗ hổng2020-05-25 12:41
 • #403: Tấn Vương Lý Trị2020-05-25 12:41
 • #404: Thiên quân nỏ2020-05-25 12:45
 • #405: Ngoài ý muốn2020-05-25 12:45
 • #406: Tô Bạch vào kinh2020-05-25 12:47
 • #407: Khu độc2020-05-25 12:48
 • #408: Tấn Dương công chúa2020-05-25 12:48
 • #409: Tháng hai nhị2020-05-25 12:49
 • #410: Binh động2020-05-25 12:50
 • #411: Ngoài ý muốn2020-05-25 12:51
 • #412: Thăng bằng2020-05-25 12:52
 • #413: Hồi Minh Đức2020-05-25 12:52
 • #414: Thảo luận2020-05-25 12:53
 • #415: Trong triều đình2020-05-25 12:55
 • #416: Mạnh nhất?2020-05-25 12:56
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0417.mp32020-05-25 12:57
 • #418: Thắng2020-05-25 12:59
 • #419: Nộ2020-05-25 12:59
 • #420: Hướng phủ2020-05-25 13:01
 • #421: Mật đạo2020-05-25 13:01
 • #422: Cứu người2020-05-25 13:01
 • #423: Vạch mặt2020-05-25 13:01
 • #424: Tin tức truyền ra2020-05-25 13:02
 • #425: Giao phong2020-05-25 13:02
 • #426: Chặn đánh2020-05-25 13:02
 • #427: Hạ Lan Sở Thạch2020-05-25 13:02
 • #428: Thủy tinh cùng lưu ly2020-05-25 13:02
 • #429: Tề tụ Tứ Hải Lâu2020-05-25 13:02
 • #430: Cái gọi là thủy tinh2020-05-25 13:02
 • #431: Ngụy Vương vay tiền2020-05-25 13:03
 • #432: Thương nhân thái độ2020-05-25 13:03
 • #433: Phòng bị2020-05-25 13:03
 • #434: Hộ vệ Zaha2020-05-25 13:03
 • #435: Giang hồ lệnh ám sát2020-05-25 13:03
 • #436: Sát2020-05-25 13:03
 • #437: Chân trời góc biển không chỗ giấu2020-05-25 13:03
 • #438: Thái Tử Phi2020-05-25 13:04
 • #439: Hộ Huyện2020-05-25 13:04
 • #440: Đệ nhất máy chạy bằng hơi nước2020-05-25 13:04
 • #441: Chiêu Hoa công chúa2020-05-25 13:04
 • #442: Chương 453 hùng hài tử Lý Thừa Càn2020-05-25 13:04
 • #443: Biểu diễn2020-05-25 13:04
 • #444: Chinh phục2020-05-25 13:04
 • #445: Mừng rỡ2020-05-25 13:05
 • #446: Tin vui2020-05-25 13:05
 • #447: Trinh Quan mười năm2020-05-25 13:05
 • #448: Chuẩn bị2020-05-25 13:05
 • #449: Lục Chỉ Biện lạnh2020-05-25 13:05
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0450.mp32020-05-25 13:05
 • #451: Trong lúc rảnh rỗi2020-05-25 13:05
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0452.mp32020-05-25 13:05
 • #453: Đại hí khai mạc2020-05-25 13:06
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0454.mp32020-05-25 13:06
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0455.mp32020-05-25 13:06
 • #456: Quỷ Vương trở về2020-05-25 13:06
 • #457: Thái Tử2020-05-25 13:06
 • #458: Tôn Tư Mạc2020-05-25 13:06
 • #459: Ngụy Vương, phản!2020-05-25 13:07
 • #460: Quỷ Vương Quân tranh2020-05-25 13:07
 • #461: Lâm chiến2020-05-25 13:07
 • #462: Toàn diện bùng nổ2020-05-25 13:07
 • #463: Công thành chiến2020-05-25 13:07
 • #464: Trường An Thành phá2020-05-25 13:07
 • #465: Phá Hoàng Thành2020-05-25 13:07
 • #466: Cần Vương2020-05-25 13:08
 • #467: Tô Bạch đăng tràng2020-05-25 13:08
 • #468: Trinh Quan Súng2020-05-25 13:08
 • #469: Bình2020-05-25 13:08
 • #470: Vương Bình An2020-05-25 13:08
 • #471: Phong thưởng2020-05-25 13:08
 • #472: Tửu Lâu gặp hoàn khố2020-05-25 13:08
 • #473: Thanh Đồng nhân2020-05-25 13:08
 • #474: Hồi Hộ Huyện2020-05-25 13:09
 • #475: Bè lũ xu nịnh2020-05-25 13:09
 • #476: Vương Hưng thu nghĩa tử2020-05-25 13:09
 • #477: Đường sắt2020-05-25 13:09
 • #478: Mộng Khỉ La2020-05-25 13:09
 • #479: Hồ Ly Tinh?2020-05-25 13:09
 • #480: Điều kiện2020-05-25 13:09
 • #481: Trừ yêu2020-05-25 13:10
 • #482: Yêu Hoa2020-05-25 13:10
 • #483: Mộng Hoàn Đan2020-05-25 13:10
 • #484: Cửu Nguyệt mười lăm2020-05-25 13:10
 • #485: Đại loạn2020-05-25 13:10
 • #486: Hàn Nại2020-05-25 13:10
 • #487: Thái Tử đại hôn2020-05-25 13:10
 • #488: Ám sát2020-05-25 13:10
 • #489: Cơ hội cùng trí nhớ2020-05-25 13:11
 • #490: Thần Bí Tổ Chức, Xích Uyên2020-05-25 13:11
 • #491: Chờ đợi2020-05-25 13:11
 • #492: Hồi hộ2020-05-25 13:11
 • #493: Hộ Huyện bình thản một ngày2020-05-25 13:11
 • #494: Hạ Lan Sở Thạch cái chết2020-05-25 13:11
 • #495: Chương 506 phòng vệ chuẩn bị2020-05-25 13:12
 • #496: Chương 507 bắt sống2020-05-25 13:12
 • dai-duong-danh-vong-he-thong-chuong-0497.mp32020-05-25 13:12
 • #498: Chương 509 bức họa2020-05-25 13:12
 • #499: Thanh Chân Đạo Nhân2020-05-25 13:12
 • #500: Đầu mối2020-05-25 13:12
 • #501: Cơ Trường Sanh2020-05-25 13:12
 • #502: Trinh Quan mười một năm2020-05-25 13:13
 • #503: Thiên Diện Cốt Quân2020-05-25 13:13
 • #504: Chúc tết2020-05-25 13:13
 • #505: Đỗ trạng nguyên2020-05-25 13:13
 • #506: Mục tiêu Yêu Nguyệt Lâu2020-05-25 13:13
 • #507: Bên trong lầu2020-05-25 13:13
 • #508: Quắc Vương Lý Phượng2020-05-25 13:13
 • #509: Như Yên cô nương2020-05-25 13:14
 • #510: Bắt người2020-05-25 13:14
 • #511: Năm trăm ngàn điểm tích lũy hối đoái!2020-05-25 13:14
 • #512: Cổ Nguyệt2020-05-25 13:14
 • #513: Vào phủ2020-05-25 13:14
 • #514: Hồi hộ2020-05-25 13:14
 • #515: Cứu người2020-05-25 13:14
 • #516: Tháng giêng mười bốn2020-05-25 13:14
 • #517: Chu Tước Môn trước2020-05-25 13:15
 • #518: Mười lăm tháng giêng2020-05-25 13:15
 • #519: Chương 5390 Cổ Nguyệt vào sân2020-05-25 13:15
 • #520: Chương 531 giằng co2020-05-25 13:15
 • #521: Chương 532 vạch mặt2020-05-25 13:15
 • #522: Chương 533 hồi doanh2020-05-25 13:15
 • #523: Chương 534 vào cung2020-05-25 13:15
 • #524: Chương 535 thôi miên2020-05-25 13:16
 • #525: Chương 536 Mạt Hạt2020-05-25 13:16
 • #526: Chương 537 chuẩn bị2020-05-25 13:16
 • #527: Chương 538 mục tiêu, Xích Uyên2020-05-25 13:16
 • #528: Chương 539 lại vừa là một năm tháng hai nhị2020-05-25 13:16
 • #529: Sát2020-05-25 13:16
 • #530: Ngàn Quân Nỗ2020-05-25 13:17
 • #531: Tiêu diệt2020-05-25 13:17
 • #532: Trốn2020-05-25 13:17
 • #533: Hoàng kim phòng2020-05-25 13:17
 • #534: Hồi triều2020-05-25 13:17
 • #535: Lý Uyên chầu trời2020-05-25 13:17
 • #536: Mười một năm đáy2020-05-25 13:17
 • #537: Xe lửa2020-05-25 13:18
 • #538: Trinh Quan mười hai năm Kim Biểu Môn2020-05-25 13:18
 • #539: Vương Phú Quý đại hôn2020-05-25 13:18
 • #540: Tối nay phong tuyết đại2020-05-25 13:18
 • #541: Trinh Quan mười ba năm2020-05-25 13:18
 • #542: Chương 553 đưa bệ hạ!2020-05-25 13:18
 • #543: Lý Thừa Càn vào cung2020-05-25 13:18
 • #544: Phong cung2020-05-25 13:19
 • #545: Một đêm2020-05-25 13:19
 • #546: Triều thần giằng co2020-05-25 13:19
 • #547: Niên hào Kiến Nghiệp!2020-05-25 13:19
 • #548: Lạc Dương Vương?2020-05-25 13:19
 • #549: Rượu cục2020-05-25 13:19
 • #550: Lạc Dương2020-05-25 13:19
 • #551: Vô Song Súng2020-05-25 13:20
 • #552: Kiến Nghiệp Nguyên Niên Xuân Tiết2020-05-25 13:20
 • #553: Thời gian thấm thoát2020-05-25 13:20
 • #554: Kiến Nghiệp ba năm2020-05-25 13:20
 • #555: Kiến Nghiệp năm năm2020-05-25 13:20
 • #556: Đại kết cục, cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi2020-05-25 13:20
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Pháo Hôi Công Lược

TiKay

Thịnh Thế Đích Phi

TiKay

Thịnh Đường Hoàn Khố

TiKay

Leave a Reply