Dị GiớiHuyền Huyễn

Thần Nguyên Thiên Hạ

Thần Nguyên Thiên HạThần Nguyên Thiên bên dưới giới thiệu vắn tắt: Lâm Càn:

Hắn là Đại Hoang Cửu hoàng tử, vừa ra đời liền trời sinh ba mệnh, lập ép Thái Tử. Nhưng mà hắn chín tuổi năm đó bị một đạo thánh chỉ lột ba mệnh ! Mệnh cảnh không còn !

Hắn là Đại Hạ con tin, trốn đi Đại Hoang đi vào Đại Hạ, hắn cửu tử nhất sinh, nhưng mà hắn là đời thứ chín Càn Vương thân thương mà tín niệm không ngã, còn sống chỉ vì nghịch mệnh !

Võ Đạo tu thể, linh khí gia thân, lấy cường thân kiện thể đến bất tử bất diệt,

Số phận tu mệnh, tử khí gia thân, lấy thời vận cộng tu khi vấn đỉnh thiên hạ.

Võ Đạo số phận đồng tu mới có thể thành thiên hạ Chí Tôn, tu thành vô thượng Đế Tổ !

Tác phẩm thời gian đổi mới, mười một giờ rưỡi, mười hai giờ rưỡi, 14 điểm 10 phân, 16 điểm 10 phân, mỗi ngày canh bốn ! Bản tác người từng có hai quyển qua 1,5 triệu chữ bản hoàn tất tác phẩm a, có thể yên tâm nhìn ! Đọc sách có cam đoan !

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vọng Trần Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Vị vua bị ruổng bỏ2023-04-22 02:28
 • #2: Chương 2: Khí số sắp hết2023-04-22 02:28
 • #3: Chương 3: Hư Trần cổ tăng2023-04-22 02:28
 • #4: Chương 4: Lưỡng Đại đế vương huyết mạch2023-04-22 02:28
 • #5: Chương 5: Trảm Đế!2023-04-22 02:28
 • #6: Chương 6: Hoàng Triều tông phái chi tranh2023-04-22 02:28
 • #7: Chương 7: Bất tử2023-04-22 02:29
 • #8: Chương 8: Truy sát2023-04-22 02:29
 • #9: Chương 9: Bạch Sát Phiến2023-04-22 02:29
 • #10: Chương 10: Vân Dương Quận Chủ2023-04-22 02:29
 • #11: Chương 11: Thất đại Yêu Vương2023-04-22 02:29
 • #12: Chương 12: Tế giết Yêu Vương2023-04-22 02:29
 • #13: Chương 13: Thánh chỉ giết Yêu Vương2023-04-22 02:29
 • #14: Chương 14: Đệ Nhất Hoàng Triều2023-04-22 02:29
 • #15: Chương 15: Tiến cung diện thánh2023-04-22 02:29
 • #16: Chương 16: Bảy năm không cần oán niệm2023-04-22 02:29
 • #17: Chương 17: Càn Vương nhất mạch2023-04-22 02:29
 • #18: Chương 18: Đời thứ chín Càn Vương tiểu thuyết: Thần Nguyên thiên hạ tác giả: Theo tử2023-04-22 02:29
 • #19: Chương 19: Tiến vào Đế Lâm2023-04-22 02:30
 • #20: Chương 20: Huyết dẫn Phệ Thiên Lang2023-04-22 02:30
 • #21: Chương 21: Đại Hoang Ma Đồ2023-04-22 02:30
 • #22: Chương 22: Đại Đế tranh phong2023-04-22 02:30
 • #23: Chương 23: Vãng Sinh Kinh Vãng Sinh Lộ2023-04-22 02:30
 • #24: Chương 24: Đời thứ tám Càn Vương2023-04-22 02:30
 • #25: Chương 25: Ban thưởng lễ2023-04-22 02:30
 • #26: Chương 26: Đến Bà Dương quận2023-04-22 02:30
 • #27: Chương 27: Vương là vương tỳ là tỳ2023-04-22 02:30
 • #28: Chương 28: Yêu cầu binh phù2023-04-22 02:30
 • #29: Chương 29: Phong Ma hiến máu2023-04-22 02:30
 • #30: Chương 30: Ma Phong Tế Thai2023-04-22 02:30
 • #31: Chương 31: Càn Vương tân sinh2023-04-22 02:30
 • #32: Chương 32: Từ xưa anh hùng đa tình mộng2023-04-22 02:30
 • #33: Chương 33: Tâm ta lập Thiên Địa2023-04-22 02:30
 • #34: Chương 34: Cửu Thủy Đế Thư2023-04-22 02:31
 • #35: Chương 35: Oan gia nan giải2023-04-22 02:31
 • #36: Chương 36: Vì ai mà đến2023-04-22 02:31
 • #37: Chương 37: Hoàng tử tranh phong2023-04-22 02:31
 • #38: Chương 38: Phật ra ảnh động2023-04-22 02:31
 • #39: Chương 39: Kịch đấu Nguyên Thiên Tự2023-04-22 02:31
 • #40: Chương 40: Hám Thiên Tiễn2023-04-22 02:31
 • #41: Chương 41: Trước động hỗn chiến2023-04-22 02:31
 • #42: Chương 42: Đại Hoang hắc lệnh2023-04-22 02:31
 • #43: Chương 43: Kiếm Trảm Sinh Tử Môn2023-04-22 02:31
 • #44: Chương 44: Viêm Ma Cổ Phủ2023-04-22 02:31
 • #45: Chương 45: Dùng trí Viêm quả2023-04-22 02:31
 • #46: Chương 46: Tình nghĩa hai vai , Tín Ngưỡng Bất Diệt2023-04-22 02:31
 • #47: Chương 47: Càn Vương ẩn Khôn Vương hiện ,2023-04-22 02:32
 • #48: Chương 48: Hoàn toàn như trước đây , thẳng đến yêu nhau2023-04-22 02:32
 • #49: Chương 49: Phong Cao Nguyệt Dạ , mượn cơ hội giết tăng2023-04-22 02:32
 • #50: Chương 50: Cổ Ma chi bí2023-04-22 02:32
 • #51: Chương 51: Thất Sát Tinh Ma2023-04-22 02:32
 • #52: Chương 52: Phệ Huyết Sát Trận2023-04-22 02:32
 • #53: Chương 53: Quỷ dị trận pháp2023-04-22 02:32
 • #54: Chương 54: Lục Trọng trận pháp2023-04-22 02:32
 • #55: Chương 55: Sát Thần xuất thế chiến thái tử2023-04-22 02:32
 • #56: Chương 56: Thái tử Mệnh Cảnh2023-04-22 02:32
 • #57: Chương 57: Mệnh số đối kháng2023-04-22 02:32
 • #58: Chương 58: Tử Hoàng Châu2023-04-22 02:32
 • #59: Chương 59: Đế Thuật cùng Đế Niệm2023-04-22 02:32
 • #60: Chương 60: Lâm Nguyên chi nộ2023-04-22 02:32
 • #61: Chương 61: Muốn tự ái một con thỏ2023-04-22 02:32
 • #62: Chương 62: Thiên Sinh Tam Mệnh có thể khống chế Tinh Thuật2023-04-22 02:33
 • #63: Chương 63: Phá trận ra2023-04-22 02:33
 • #64: Chương 64: Tình Hải hiện Dương Phi2023-04-22 02:33
 • #65: Chương 65: Vô Thượng Đế Tổ2023-04-22 02:33
 • #66: Chương 66: Xông Ngũ Hồ2023-04-22 02:33
 • #67: Chương 67: Lĩnh hội Tinh Thuật2023-04-22 02:33
 • #68: Chương 68: Đế Vận2023-04-22 02:33
 • #69: Chương 69: Vĩnh bất diệt ngạo cốt2023-04-22 02:33
 • #70: Chương 70: Thái Cổ Hung Thú2023-04-22 02:33
 • #71: Chương 71: Càn Kiếm thay đổi , Thôn Phệ Thú đan2023-04-22 02:33
 • #72: Chương 72: Tấn thăng Khôn Vũ2023-04-22 02:33
 • #73: Chương 73: Ma Đồ hiện , thiên hạ sợ!2023-04-22 02:33
 • #74: Chương 74: Ma Đồ thôn phệ2023-04-22 02:33
 • #75: Chương 75: Đủ trên Thiên Thê2023-04-22 02:33
 • #76: Chương 76: Hai nữ giành chồng2023-04-22 02:34
 • #77: Chương 77: Kim Diễm chỗ nát Cổ Không , Càn Vương chiến Thái Tử2023-04-22 02:34
 • #78: Chương 78: Đồng sinh cộng tử , Nhân Đồ hợp nhất2023-04-22 02:34
 • #79: Chương 79: Tử Vong Đế Đao2023-04-22 02:34
 • #80: Chương 80: Đế Đao ra , Ma đảo hãm!2023-04-22 02:34
 • #81: Chương 81: Toái thể trọng sinh2023-04-22 02:34
 • #82: Chương 82: Cuốn đi Hóa Long Kinh2023-04-22 02:34
 • #83: Chương 83: Loạn thạch thông đạo , Nguyệt Hân phu nhân2023-04-22 02:34
 • #84: Chương 84: Thâm tình Tiểu Hi , Cửu Thủy Đế Thư2023-04-22 02:34
 • #85: Chương 85: Nhất niệm Hóa Long2023-04-22 02:34
 • #86: Chương 86: Hồ Di2023-04-22 02:34
 • #87: Chương 87: Cướp mệnh mối hận , huyết tế Quỷ Nha!2023-04-22 02:34
 • #88: Chương 88: Bảy năm mối thù , Quỷ Nha bắt đầu2023-04-22 02:34
 • #89: Chương 89: Lâm Càn bái Dương Phi , điềm dữ trước khi Đại Hoang2023-04-22 02:34
 • #90: Chương 90: Đế thư dẫn tai , Thập Phương Luyện Ngục!2023-04-22 02:35
 • #91: Chương 91: Cưỡng bức Cửu Tử , vô tình Hoang Đế2023-04-22 02:35
 • #92: Chương 92: Trên đường gặp Yêu Vương , lâm trận chạy trốn2023-04-22 02:35
 • #93: Chương 93: Vân Càn gặp nhau , cùng lên Luyện Ngục2023-04-22 02:35
 • #94: Chương 94: Tiến vào Luyện Ngục2023-04-22 02:35
 • #95: Chương 95: Vô tình Luyện Ngục , đa tình Tam Nương2023-04-22 02:35
 • #96: Chương 96: Hinh Tam Nương khó , Lâm Càn xuất thủ2023-04-22 02:35
 • #97: Chương 97: Thần Luyện2023-04-22 02:35
 • #98: Chương 98: Chân Hạch2023-04-22 02:35
 • #99: Chương 99: Hinh Nguyệt gặp nạn2023-04-22 02:35
 • #100: Chương 100: Bị người ám toán2023-04-22 02:35
 • #101: Chương 101: Thập Phương Luyện Ngục liền là Thiên Đình2023-04-22 02:35
 • #102: Chương 102: Lăng Phủ Phủ Chủ (có việc trễ hơn )2023-04-22 02:35
 • #103: Chương 103: Thân hãm Linh Xà Cốc2023-04-22 02:35
 • #104: Chương 104: Linh Xà Cốc cầu sinh2023-04-22 02:35
 • #105: Chương 105: Ám Ma tộc Chân Thú (cuối tuần bận bịu )2023-04-22 02:36
 • #106: Chương 106: Tam Đầu Xà2023-04-22 02:36
 • #107: Chương 107: Gian hoạt tiểu tử2023-04-22 02:36
 • #108: Chương 108: Tử Nguyệt Tâm hiện , Đế Vận về2023-04-22 02:36
 • #109: Chương 109: Bất quá giết một con chó mà thôi2023-04-22 02:36
 • #110: Chương 110: Tuyệt lộ2023-04-22 02:36
 • #111: Chương 111: Tạp viện yêu đương vụng trộm2023-04-22 02:36
 • #112: Chương 112: Hinh Nguyệt cái gì đều là ngươi2023-04-22 02:36
 • #113: Chương 113: Tuyển chiến Lý Viện2023-04-22 02:36
 • #114: Chương 114: Giết Lý Thần2023-04-22 02:36
 • #115: Chương 115: Hỏa Lang đoàn2023-04-22 02:36
 • #116: Chương 116: Đại chiến Nghiêm Phong , Tinh Không Tử Kiếm2023-04-22 02:36
 • #117: Chương 117: Đoạt Đế Tử Kiếm2023-04-22 02:36
 • #118: Chương 118: Thạch Khởi2023-04-22 02:36
 • #119: Chương 119: Địa Ngục Quỷ Linh2023-04-22 02:37
 • #120: Chương 120: Quỷ Linh Thủ Thành2023-04-22 02:37
 • #121: Chương 121: Quỷ thành chi bí2023-04-22 02:37
 • #122: Chương 122: Thuật phục sinh2023-04-22 02:37
 • #123: Chương 123: Thánh Cảnh Khô Lâu2023-04-22 02:37
 • #124: Chương 124: Đi không ra Địa Ngục Thành2023-04-22 02:37
 • #125: Chương 125: Quỷ Lão2023-04-22 02:37
 • #126: Chương 126: Tiến giai Càn Vũ , Thanh Long dị tượng2023-04-22 02:37
 • #127: Chương 127: Đại chiến Uông Uyên , Quỷ nhiếp Huyết Hồn!2023-04-22 02:37
 • #128: Chương 128: Thiên Quỷ tám bước , Bất Tử Bất Diệt2023-04-22 02:37
 • #129: Chương 129: Thiểu Âm Quỷ Sư2023-04-22 02:37
 • #130: Chương 130: Tự gọt Đạo Thể , hóa thành Quỷ Linh!2023-04-22 02:37
 • #131: Chương 131: Thái Tử giáng lâm2023-04-22 02:37
 • #132: Chương 132: Tuyệt cảnh , Âm Dương Kỳ!2023-04-22 02:37
 • #133: Chương 133: Âm Binh Thiên Tướng2023-04-22 02:37
 • #134: Chương 134: Thái Tử Thánh Tọa2023-04-22 02:38
 • #135: Chương 135: Âm Binh Chiến Long2023-04-22 02:38
 • #136: Chương 136: Dung hợp Tử Quang Kiếm2023-04-22 02:38
 • #137: Chương 137: Kiếm thành2023-04-22 02:38
 • #138: Chương 138: Một kiếm hóa hư trảm Thái Tử2023-04-22 02:38
 • #139: Chương 138: Quỷ Khôn Vương chợt hiện2023-04-22 02:38
 • #140: Chương 139: Già Thiên chi thủ nhục Lâm Càn2023-04-22 02:38
 • #141: Chương 141: Đại Hoang cờ2023-04-22 02:38
 • #142: Chương 142: Hư Long trảm Thương Minh2023-04-22 02:38
 • #143: Chương 143: Địa Ngục Chi Môn2023-04-22 02:38
 • #144: Chương 144: Hồng Phấn Khô Lâu2023-04-22 02:38
 • #145: Chương 145: Lâm Càn Chiến thiếu âm2023-04-22 02:38
 • #146: Chương 146: Tranh đoạt Âm Hỏa Nguyên2023-04-22 02:38
 • #147: Chương 147: Đánh vỡ truyền thuyết2023-04-22 02:38
 • #148: Chương 148: , tứ đại Quỷ Sư tề tụ2023-04-22 02:38
 • #149: Chương 149: Lão Dương Quỷ Sư mục đích2023-04-22 02:38
 • #150: Chương 150: Đại quỷ đầu gặp được tiểu quỷ đầu2023-04-22 02:39
 • #151: Chương 152: Cướp Tị Độc Thiên Châu2023-04-22 02:39
 • #152: Chương 153: Tích các đời thiên tư , thành Vô Thượng Đế Tổ!2023-04-22 02:39
 • #153: Chương 154: Hoang Kỳ phệ huyết2023-04-22 02:39
 • #154: Chương 155: Nhất Trọng Hư Long lực lượng Nhất Trọng Thiên2023-04-22 02:39
 • #155: Chương 156: Càn Không Xoay Ngược , Nghịch Chuyển Âm Dương!2023-04-22 02:39
 • #156: Chương 157: Thôn phệ Ma Vân , tu vi tăng nhiều2023-04-22 02:39
 • #157: Chương 158: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng!2023-04-22 02:39
 • #158: Chương 159: Bát Phương Trợ Đạo , đưa ta trọng sinh!2023-04-22 02:39
 • #159: Chương 160: Thánh đạo tế hồn2023-04-22 02:39
 • #160: Chương 161: Hạo Thiên thể không có tuyệt thế Hung Kiếm ra!2023-04-22 02:39
 • #161: Chương 162: Tử Vong Tuyệt Vực , Thánh Cảnh mộ địa2023-04-22 02:39
 • #162: Chương 163: Lâm Càn bị triệu hoán , Hồng Trần cản nguy nan!2023-04-22 02:40
 • #163: Chương 164: Ngũ Đại Càn Vương đưa Ngọc Tỳ2023-04-22 02:40
 • #164: Chương 165: Hồng Trần nhớ nhung , sinh tử không thay đổi!2023-04-22 02:40
 • #165: Chương 166: Nhạn Vân Thập Bát Phủ2023-04-22 02:40
 • #166: Chương 167: Đạo Thể hóa Thánh Quả!2023-04-22 02:40
 • #167: Chương 168: Lâm Càn lần lượt làm thịt , Ngôn Tình đắc ý2023-04-22 02:40
 • #168: Chương 169: Nhạn Vân bảng2023-04-22 02:40
 • #169: Chương 170: Thánh Đạo Trủng xảo đoạt Đạo Tâm Thảo!2023-04-22 02:40
 • #170: Chương 171: Nhân Đạo tứ cảnh2023-04-22 02:40
 • #171: Chương 172: Đoạt Mệnh Kiếm mộ!2023-04-22 02:40
 • #172: Chương 173: Ngộ đạo Thương Nguyệt Nhất Kiếm!2023-04-22 02:40
 • #173: Chương 174: Xinh đẹp Ngôn Tình đắc thế không tha người!2023-04-22 02:40
 • #174: Chương 175: Lạnh Lâm Càn Kiếm Mộ ngưng Kiếm Tâm!2023-04-22 02:40
 • #175: Chương 176: Đại Hoang Kỳ ra sát tâm lên2023-04-22 02:40
 • #176: Chương 177: Hoang Kỳ qua máu nhuộm không ngớt2023-04-22 02:41
 • #177: Chương 178: Ai cản ta thì phải chết2023-04-22 02:41
 • #178: Chương 179: Chiến Thánh!2023-04-22 02:41
 • #179: Chương 180: Thánh Tâm Kiếm Tâm2023-04-22 02:41
 • #180: Chương 181: Càn Định Thiên Hạ trảm Thánh Tâm2023-04-22 02:41
 • #181: Chương 182: Thôn phệ Thánh Quả tu vi tăng nhiều2023-04-22 02:41
 • #182: Chương 183: Nhiếp Linh Điện!2023-04-22 02:41
 • #183: Chương 184: Thánh Tiệt Trận2023-04-22 02:41
 • #184: Chương 185: Bày trận Thánh Sư2023-04-22 02:41
 • #185: Chương 186: Phá Thánh Tiệt Trận , trận giết Thánh Sư2023-04-22 02:41
 • #186: Chương 187: Xả thân đào vong2023-04-22 02:41
 • #187: Chương 188: Phi độn Ám Ma Lâm2023-04-22 02:41
 • #188: Chương 189: Ám Ma Lâm đại chiến Giang gia hủy diệt2023-04-22 02:41
 • #189: Chương 190: Già Thiên Tán2023-04-22 02:41
 • #190: Chương 191: Tiềm Long Bảng bài danh2023-04-22 02:41
 • #191: Chương 192: Nhiếp Linh Điện Phong Linh Sứ2023-04-22 02:41
 • #192: Chương 193: Tuyệt cảnh chỗ Mệnh Cảnh hiển thần uy2023-04-22 02:42
 • #193: Chương 194: Hư Không Nghĩ Vật cùng Thân Ngoại Hóa Thân2023-04-22 02:42
 • #194: Chương 195: Nhất Triêu Bi Bạch Phát , Dạ Khởi Quân Vương Tâm!2023-04-22 02:42
 • #195: Chương 196: Phong Linh Sứ chết thiên hạ kinh2023-04-22 02:42
 • #196: Chương 197: Binh tiến Đại Vũ Hoàng Triều2023-04-22 02:42
 • #197: Chương 198: Đế Vương Chi Tướng , Nhất Vọng Xâm Thành!2023-04-22 02:42
 • #198: Chương 199: Công nhanh Đại Uyển thành2023-04-22 02:42
 • #199: Chương 200: Quỷ Linh ra hết , khuynh khắc công thành2023-04-22 02:42
 • #200: Chương 201: Độc kế ra hết2023-04-22 02:42
 • #201: Chương 202: Thái Tử dùng lại lừa dối , Hoang Đế nghi Mệnh Cảnh!2023-04-22 02:42
 • #202: Chương 203: Lâm Càn dạ tập Lâm Uyên thành2023-04-22 02:42
 • #203: Chương 204: Cầm xuống Lâm Uyên chọc giận Cổ Minh Tông2023-04-22 02:42
 • #204: Chương 205: Cổ Minh Tông chủ , binh lâm thành hạ!2023-04-22 02:42
 • #205: Chương 206: Tuyệt thế thiên tư Chiến Tông chủ!2023-04-22 02:42
 • #206: Chương 207: Vạn Cổ Minh Công2023-04-22 02:43
 • #207: Chương 208: Minh Hoàng nhất bái (bốn canh )2023-04-22 02:43
 • #208: Chương 209: Nhị bái Tru Thiên2023-04-22 02:43
 • #209: Chương 210: Giết Minh tông Thánh Lão2023-04-22 02:43
 • #210: Chương 211: Đạo niệm diệt Phật Niệm tiêu tan Ma Niệm sinh2023-04-22 02:43
 • #211: Chương 212: Vì đoạt Kinh Thư bắt Vân Dương2023-04-22 02:43
 • #212: Chương 213: Vân Hải chết Nguyên Thiên Tự nhiều người tức giận2023-04-22 02:43
 • #213: Chương 214: Thái Thương Đao Thánh2023-04-22 02:43
 • #214: Chương 215: Hoang Đế vô tình , Ma Tính hơi tỉnh!2023-04-22 02:43
 • #215: Chương 216: Hoang Đế tra Lâm Càn (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:43
 • #216: Chương 217: Trùng kích Thiên Cực Cảnh2023-04-22 02:43
 • #217: Chương 218: Tam sát hội tụ , Dẫn Kiếp độ Thánh2023-04-22 02:43
 • #218: Chương 219: Không phải ta chết , liền là ngươi vong!2023-04-22 02:43
 • #219: Chương 220: Cổ lâm đẫm máu độ Thánh Kiếp (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:43
 • #220: Chương 221: Sinh Tử Cảnh nghịch mệnh cầu sinh2023-04-22 02:43
 • #221: Chương 222: Thù sâu như biển tru sát Quỷ Nghệ2023-04-22 02:43
 • #222: Chương 223: Thánh tế Quỷ Nghệ2023-04-22 02:43
 • #223: Chương 224: Thiên Quỷ Tông Sư Tổ (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:44
 • #224: Chương 225: Chiến Trần2023-04-22 02:44
 • #225: Chương 226: Giận xông Ám Tử Kiếp Vân2023-04-22 02:44
 • #226: Chương 227: Thành Thánh2023-04-22 02:44
 • #227: Chương 228: Liên tục độ Tam Kiếp huyết chiến lên (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:44
 • #228: Chương 229: Khốn Thiên Chí Bảo Thanh Ti Tráo2023-04-22 02:44
 • #229: Chương 230: Thanh Ti Tráo giết Phàm2023-04-22 02:44
 • #230: Chương 231: Tu La Thánh Cảnh2023-04-22 02:44
 • #231: Chương 232: Thiên Quỷ xuất thủ , Tuyệt Tâm Cốc ngọn nguồn! (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:44
 • #232: Chương 233: Băng phong ngàn năm cha con2023-04-22 02:44
 • #233: Chương 234: Mời Diệp Lăng Thiên tọa trấn Lâm Uyên2023-04-22 02:44
 • #234: Chương 235: Cửu Tử bất tử thiên hạ kinh , Thiên Quỷ kinh sợ lại đến tập!2023-04-22 02:44
 • #235: Chương 236: Cửu Anh Ma Tử (bốn chương đã càng ban đêm thêm canh một )2023-04-22 02:44
 • #236: Chương 237: Chiến Tu La (5 chương đã đổi mới , có việc muộn một chút a! )2023-04-22 02:44
 • #237: Chương 238: Giết Thiên Quỷ , răn đe thiên hạ!2023-04-22 02:44
 • #238: Chương 239: Tế Thiên Chi Hỏa2023-04-22 02:45
 • #239: Chương 240: Một Diệp Lăng Thiên (Canh [3] )2023-04-22 02:45
 • #240: Chương 241: Phong Thần bái tướng , lãnh binh công thành!2023-04-22 02:45
 • #241: Chương 242: Thiên Nguyên Cổ Trận2023-04-22 02:45
 • #242: Chương 243: Trận Nô phá trận , Binh Trận công thành!2023-04-22 02:45
 • #243: Chương 244: Phá bất bại chi thành , chấn thiên hạ chi tâm!2023-04-22 02:45
 • #244: Chương 245: Phong phẳng vu Lâm Càn , điểm binh lấy Giang Nguyệt! (bốn canh )2023-04-22 02:45
 • #245: Chương 246: Hai đại Tu La Thánh Cảnh2023-04-22 02:45
 • #246: Chương 247: Tu La Huyễn Cảnh , Quỷ Mộ Trận ra!2023-04-22 02:45
 • #247: Chương 248: Ma Đồ thôn phệ Bản Nguyên!2023-04-22 02:45
 • #248: Chương 249: Ma Đồ trấn sát Tư Mã Thường Phong! (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:45
 • #249: Chương 250: Nửa cái hoàn chỉnh Thế Giới2023-04-22 02:45
 • #250: Chương 251: Kiếm Trận Phong Thiên trảm Lâm Càn!2023-04-22 02:45
 • #251: Chương 252: Mệnh Cảnh đột phá chém giết Tư Mã Thường Bình!2023-04-22 02:45
 • #252: Chương 253: Mạc Vũ đêm tới giết Lâm Càn! (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:45
 • #253: Chương 254: Khuynh Thành nữ gặp Tiểu Bá Vương2023-04-22 02:45
 • #254: Chương 255: Chư Nghị diệu kế định càn khôn2023-04-22 02:46
 • #255: Chương 256: Được Mạc Vũ Lâm Càn ngưng chiến2023-04-22 02:46
 • #256: Chương 257: Diệp Lâm ăn dấm cầm Lâm Càn (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:46
 • #257: Chương 258: Cửu Anh Ma Tử trợ Thái Tử2023-04-22 02:46
 • #258: Chương 259: Phệ Huyết Ma Tử , Thanh Liên Thương Độn!2023-04-22 02:46
 • #259: Chương 260: Thái Tử đồ thành , kế dụ Lâm Càn!2023-04-22 02:46
 • #260: Chương 261: Lui Thái Tử chiến Cửu Anh2023-04-22 02:46
 • #261: Chương 262: Chí Tôn chi uy , Không Gian Loạn Lưu2023-04-22 02:46
 • #262: Chương 263: Cổ Mộ Câu2023-04-22 02:46
 • #263: Chương 264: Thanh Liên Chi Tuyệt , tu vi mãnh liệt thăng!2023-04-22 02:46
 • #264: Chương 265: Đồng thời Độ Kiếp , dị tượng rung trời2023-04-22 02:46
 • #265: Chương 266: Hư Thiên mê Huyễn Cảnh , Thánh Hiền ngộ Vãng Sinh2023-04-22 02:46
 • #266: Chương 267: Cửu Anh Bát Tướng , Thanh Liên Hồng Trần!2023-04-22 02:46
 • #267: Chương 268: Phệ Huyết Quỷ Anh , Phệ Huyết Hoang Kỳ2023-04-22 02:46
 • #268: Chương 269: Lâm Càn bố tế trận , Ma Tử ôm hận độn (bốn chương càng xong )2023-04-22 02:46
 • #269: Chương 270: Cửu Anh bại trốn , Thái Tử kinh hoảng!2023-04-22 02:46
 • #270: Chương 271: Kinh Châu Vương Lâm , Lâm Càn ôm hận!2023-04-22 02:47
 • #271: Chương 272: Lâm Càn thu phục 10 thành , Thái Tử tức giận sôi sục!2023-04-22 02:47
 • #272: Chương 273: Thập Phương Cấm Chế phá , Bắc Ma Phong Động mở (bốn canh muộn )2023-04-22 02:47
 • #273: Chương 274: Bắc Ma Phong Động , Đại Nghiệp Hoàng Tộc2023-04-22 02:47
 • #274: Chương 275: Lâm Càn xuất chiến , vây công Hồng Thiên!2023-04-22 02:47
 • #275: Chương 276: Tam Mệnh Ẩm Huyết , Chí Tôn vẫn lạc2023-04-22 02:47
 • #276: Chương 277: Tế Thiên Hỏa Sát Tôn , Hồng Thành Sư Tổ hiện2023-04-22 02:47
 • #277: Chương 278: Kinh khủng Lão Tông Chủ , Lâm Càn sai Thiên Cơ (ban đêm còn có hai canh )2023-04-22 02:47
 • #278: Chương 279: Nửa bước Hư Thiên , Diệp Lăng Thiên hiện (Canh [3] tối nay còn có một canh )2023-04-22 02:47
 • #279: Chương 280: Nửa bước Hư Thiên Cửu Thế Luân Hồi cảnh (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:47
 • #280: Chương 281: Luân Hồi bất tử , Thánh hư khó diệt!2023-04-22 02:47
 • #281: Chương 282: Hoang Đế mượn đao , Thiên Sách Thượng tướng2023-04-22 02:47
 • #282: Chương 283: Thánh chỉ chứa sát cơ , bắt đầu mưu công Tịnh Thành (Canh [3] , ban đêm còn có một canh )2023-04-22 02:47
 • #283: Chương 284: Thiên Sách Lệnh ép Thái Tử , Hoang Cổ đệ nhất Trạng Nguyên! (bốn canh )2023-04-22 02:47
 • #284: Chương 285: Lâm Càn bái Tĩnh Phi , bắt đầu biết Đế tính chất nghi2023-04-22 02:47
 • #285: Chương 286: Dương Phi cái chết khác Huyền Cơ , Càn truyền Văn Tú Mệnh Đạo Kinh2023-04-22 02:47
 • #286: Chương 287: Giấy Chiêu Hiền tế ra , Kỳ Lân Thánh Tướng lộ ra2023-04-22 02:48
 • #287: Chương 288: Kỳ Lân Thánh Tướng , thay trời chiêu hiền2023-04-22 02:48
 • #288: Chương 289: Tuyệt Thế Cường Giả ném Lâm Càn , Hoang Đế ôm hận Cổ Thánh hiền2023-04-22 02:48
 • #289: Chương 290: Tuyết bạch Tiểu Thú tìm nơi nương tựa , Ma Yểm Thánh Chủ giận đích thân tới! (ban đêm lại càng )2023-04-22 02:48
 • #290: Chương 291: Lan Thiên Thánh Hiền tên , Ma Yểm Thánh Chủ lui (Canh [3] )2023-04-22 02:48
 • #291: Chương 292: Quỷ dị Tiểu Thú Thông gân lạc , Lâm Càn tu vi không hiểu thăng! (bốn chương đã đổi mới )2023-04-22 02:48
 • #292: Chương 293: Thiên Sách Thượng tướng trận chiến đầu tiên , binh lâm Tịnh Thành thiên hạ xem2023-04-22 02:48
 • #293: Chương 294: Thanh Minh hư không tạo vật , Lâm Càn 4 thức Thiên Cương2023-04-22 02:48
 • #294: Chương 295: Lâm Càn nhẫn nại đóng máy Minh , Vạn Tiệt Trận lên khốn hoang quân (chương 03: )2023-04-22 02:48
 • #295: Chương 296: Thái Tử chế giễu bị trách Trượng , Lâm Càn Văn Tú hợp phá trận! (canh thứ tư )2023-04-22 02:48
 • #296: Chương 296: Lâm Càn binh chiếm nửa thành , Nhiếp Linh Thất Tử xuất hiện2023-04-22 02:48
 • #297: Chương 298: 72 Phật nghĩa , một chỉ toái không kiếm (canh thứ hai! )2023-04-22 02:48
 • #298: Chương 299: Lâm Càn bại Thất Tử , Hoang Đế rút lui Kinh Quân (Canh [3] )2023-04-22 02:48
 • #299: Chương 300: Lâm Càn trong lòng tổn thương , Thiên Địa Linh Thai lộ ra2023-04-22 02:48
 • #300: Chương 301: Huyên Nhi ẩn tình lưu Lâm Càn , đêm qua Vô Ngân chạy rừng cổ2023-04-22 02:49
 • #301: Chương 302: Nhiếp Linh Lục tử giết Lâm Càn , tà trận âm hiểm Thất Tử hận!2023-04-22 02:49
 • #302: Chương 303: Lâm Càn rơi Không Gian Loạn Lưu , Cầm Dược ngộ nhập Mê Trận bên trong2023-04-22 02:49
 • #303: Chương 304: Đàn buồn bực si mê dược , Lâm Càn phá trận2023-04-22 02:49
 • #304: Chương 305: Đến người hiếm thấy tâm , Tuyết Dược Tình Chung Mê (ngày mai bắt đầu mỗi ngày 5 chương )2023-04-22 02:49
 • #305: Chương 306: Thất Tử hận vô biên , đại nghiệp Quỷ Diện Phiên2023-04-22 02:49
 • #306: Chương 307: Băng phủ sai đường , Tuyết Sơn chi đỉnh (canh một )2023-04-22 02:49
 • #307: Chương 308: Nhiếp Linh trảm Lâm Càn , Tịnh Thành làm trao đổi (canh hai , hôm nay canh năm )2023-04-22 02:49
 • #308: Chương 309: Hợp chiến Nhiếp Linh Thất Tử , Hư Thiên vực Đao Vực! (ba canh , hôm nay canh năm )2023-04-22 02:49
 • #309: Chương 310: Hư Thiên cảnh Đao Vực , không hoàn chỉnh quy tắc (canh thứ tư )2023-04-22 02:49
 • #310: Chương 311: Hư Thiên vì Huyễn Cảnh , Thất Tử chết phục sinh (Canh [5] , về sau mỗi ngày canh năm )2023-04-22 02:49
 • #311: Chương 312: Thanh Ti Tráo diệt Thất Tử , Thiên Địa Linh Thai bỏ chạy! (canh một , hôm nay canh năm )2023-04-22 02:49
 • #312: Chương 313: Cướp mệnh không còn người đã vong , toi mạng tiếp tục chỉ tân sinh (canh hai )2023-04-22 02:49
 • #313: Chương 314: Từ Tử chuyển Sinh mệnh Luân Hồi , lập kế hoạch tiến đánh Tịnh Châu thành2023-04-22 02:49
 • #314: Chương 315: Hung địa giết Hư Thiên , Ma Đồ được tấn thăng2023-04-22 02:49
 • #315: Chương 316: Thần Nguyên Thiên Đà trốn , Lâm Càn nuốt Tịnh Châu!,2023-04-22 02:49
 • #316: Chương 317: Dương Châu Thái Thanh loạn Đại Hoang , Hoang Đế theo đuổi Càn qua Man Hoang2023-04-22 02:50
 • #317: Chương 318: Lâm Càn Man Hoang Tầm Hải Ngân, Đông Tây Ma Khiếu Chấn Tâm Hồn2023-04-22 02:50
 • #318: Chương 319: Đông Hải cổ quật Cửu Anh Ma , một tay che trời 4 chớ lên tiếng2023-04-22 02:50
 • #319: Chương 320: Tử Vận Phá Thiên Tam Kiếm , đoạn Ma Thủ trước khi Cửu Thiên2023-04-22 02:50
 • #320: Chương 321: Đại Tùy thái tử , Thâm Hải Trầm Ngân2023-04-22 02:50
 • #321: Chương 322: Đại Tùy Hoàng Triều vận số , 10 vạn năm trước lão tổ2023-04-22 02:50
 • #322: Chương 323: Đại hoàng tử thi hổ uy , Lâm Càn âm thầm tương trợ ,2023-04-22 02:50
 • #323: Chương 324: Trung Cổ nhất mạch , trăm nhà đua tiếng2023-04-22 02:50
 • #324: Chương 325: Vô sỉ Đại hoàng tử , mưu đệ vừa hại cha2023-04-22 02:50
 • #325: Chương 326: Hư Thiên thủ hộ , Thần Nguyên Thủy Khí2023-04-22 02:50
 • #326: Chương 327: Lâm Càn vào trong cung , không may gặp Kiến Ngọc2023-04-22 02:50
 • #327: Chương 328: Ngang ngược công chúa , gặp nạn Vương gia2023-04-22 02:50
 • #328: Chương 329: Hương Linh tới bái phỏng , Lâm Càn trúng tiểu kế2023-04-22 02:50
 • #329: Chương 330: Điều kiện Đàm Long , Thần Nguyên tu luyện2023-04-22 02:50
 • #330: Chương 331: Ngọc Hoa Viên tu luyện , Đại Tùy Đế cảm giác2023-04-22 02:50
 • #331: Chương 332: Đại Tùy Đế sắp sụp , Lâm Càn khuyên Thích La2023-04-22 02:51
 • #332: Chương 333: Ra Thái tử cung báo tin , Lâm Càn chưởng oanh Chí Tôn2023-04-22 02:51
 • #333: Chương 334: Thích La vứt bỏ Hoàng Vị , Thích Tế trốn hoàng cung2023-04-22 02:51
 • #334: Chương 335: Lâm Càn cách hoàng cung thân ở Thuần Thiên mộ2023-04-22 02:51
 • #335: Chương 336: Hồng nhan họa thủy lên, Bạch Lăng chiến Lâm Càn2023-04-22 02:51
 • #336: Chương 337: Thiên Thuẫn thạch bi trấn Thiên Hạ , Tử Vận đạo khí lăng thế gian2023-04-22 02:51
 • #337: Chương 338: Tử Nguyệt Tâm hiện bại lăng thuật , vô ý Trường Sinh cầu Thánh Thi!2023-04-22 02:51
 • #338: Chương 339: Đổng gia lão tổ máu nhuộm thiên , hung thú Đào Ngột loạn đại mộ!,2023-04-22 02:51
 • #339: Chương 340: Lâm Càn không hiểu gây Cổ Thú , Đào Ngột Thiên Nhãn sợ Tử Nguyệt2023-04-22 02:51
 • #340: Chương 341: Đại Hoang Ma Đồ hiển thần uy , hung thú lay trời không thể làm2023-04-22 02:51
 • #341: Chương 342: Đại Hoang Kỳ hiện ra bại hung thú , Cổ Mộ Đông Phương một hiền thi thể!2023-04-22 02:51
 • #342: Chương 343: Ly Hỏa Tam Tổ thiết lập sát cục , Lâm Càn tiệm ngộ Sinh Vực2023-04-22 02:51
 • #343: Chương 344: Sinh Vực dung hợp Luân Hồi Kinh , Hương Linh kinh sợ gặp sinh tử thay đổi liên tục!2023-04-22 02:51
 • #344: Chương 345: Thánh Hiền di Huyết Thánh Huyết thụ , mê vụ kịch độc cắn Hư Thiên!2023-04-22 02:51
 • #345: Chương 346: Thánh Huyết chi thụ hiện , Càn Vương Tứ Thức trảm!2023-04-22 02:51
 • #346: Chương 347: Sinh tử Ly Hỏa , tập sát Ly Quan!2023-04-22 02:51
 • #347: Chương 348: Thanh Ti Tráo ra , Ly Quan một diệt!2023-04-22 02:52
 • #348: Chương 349: Thôn phệ Thánh Huyết Thụ , đạo vực sinh dị biến2023-04-22 02:52
 • #349: Chương 350: Quỷ kế bị phá , vây giết Lâm Càn2023-04-22 02:52
 • #350: Chương 351: Một chút Luân Hồi2023-04-22 02:52
 • #351: Chương 352: Thôn phệ Thánh Huyết Thụ (canh hai )2023-04-22 02:52
 • #352: Chương 353: Chém giết Ly Ngạn2023-04-22 02:52
 • #353: Chương 354: Đại chiến Ly Sinh (canh thứ tư )2023-04-22 02:52
 • #354: Chương 355: Luân Hồi đạo kinh thiên địa2023-04-22 02:52
 • #355: Chương 356: Xâm nhập Man Hoang Cổ Thú (canh thứ hai , còn lại ban đêm càng! )2023-04-22 02:52
 • #356: Chương 357: Gặp lại Thích Tế (Canh [3] )2023-04-22 02:52
 • #357: Chương 358: Man Hoang Cổ Thú2023-04-22 02:52
 • #358: Chương 359: , Hư Thiên thú ma ảnh (canh thứ hai )2023-04-22 02:52
 • #359: Chương 360: Diệt sát Man Hoang Cổ Thú!2023-04-22 02:52
 • #360: Chương 361: Đàn Hoàng Kiếm Đạo , chiến Ngũ điện tử2023-04-22 02:52
 • #361: Chương 362: Thuần Thiên Bát Tổ đến2023-04-22 02:52
 • #362: Chương 363: Cổ hải huyết chiến2023-04-22 02:52
 • #363: Chương 364: Tử Thụ chi uy2023-04-22 02:53
 • #364: Chương 365: Liên sát tứ tổ2023-04-22 02:53
 • #365: Chương 366: Đẫm máu Cửu Trọng Sơn2023-04-22 02:53
 • #366: Chương 367: Thanh Ti Tráo ngọn nguồn không lưu người2023-04-22 02:53
 • #367: Chương 368: Cung phụng chi uy (Canh [3] )2023-04-22 02:53
 • #368: Chương 369: Đại đạo cực hạn (canh thứ tư , muộn )2023-04-22 02:53
 • #369: Chương 370: Dương Phi kinh hiện cứu tử , Hoang Đế uy chấn bát phương (ban đêm rất muộn càng )2023-04-22 02:53
 • #370: Chương 371: Hoang Đế thực lực2023-04-22 02:53
 • #371: Chương 372: Nghiệp Đế hiện thế2023-04-22 02:53
 • #372: Chương 373: Thất Sát vết kiếm2023-04-22 02:53
 • #373: Chương 374: Tam sinh hỏi tâm2023-04-22 02:53
 • #374: Chương 375: Hoang Đế chỉ trích2023-04-22 02:53
 • #375: Chương 376: Vấn Tâm Lộ2023-04-22 02:53
 • #376: Chương 377: Hinh Nguyệt hiện thân cứu giúp2023-04-22 02:53
 • #377: Chương 378: Vấn Tâm Lộ phá2023-04-22 02:53
 • #378: Chương 379: Ngộ đạo2023-04-22 02:54
 • #379: Chương 380: Diễn ký vĩnh sinh2023-04-22 02:54
 • #380: Chương 381: Tiến về Hư Thiên Lộ2023-04-22 02:54
 • #381: Chương 382: Thánh Hiền hậu nhân2023-04-22 02:54
 • #382: Chương 383: Kết thù kết oán2023-04-22 02:54
 • #383: Chương 384: Kiếm Hiền Cổ Mộ bản đồ bảo tàng2023-04-22 02:54
 • #384: Chương 385: Bị nói xấu2023-04-22 02:54
 • #385: Chương 386: Trấn trụ Mai Thiên Phong2023-04-22 02:54
 • #386: Chương 387: Hư Đạo cốc2023-04-22 02:54
 • #387: Chương 388: Lâm Cửu Uyên2023-04-22 02:54
 • #388: Chương 389: Nhập Hư Thiên đạo cốc2023-04-22 02:54
 • #389: Chương 390: Dư Tĩnh Yêu Nữ2023-04-22 02:54
 • #390: Chương 391: Thiên Địa người Tam Giai2023-04-22 02:54
 • #391: Chương 392: Dư Tĩnh dã tâm2023-04-22 02:54
 • #392: Chương 393: Đạo Phật nhị khí tranh chấp2023-04-22 02:54
 • #393: Chương 394: Lấy Thánh Hiền quả làm cược2023-04-22 02:55
 • #394: Chương 395: Tiểu Thiên Phật Tông2023-04-22 02:55
 • #395: Chương 396: Yêu Nữ giận2023-04-22 02:55
 • #396: Chương 397: Yêu Nữ Chiến Thánh nữ2023-04-22 02:55
 • #397: Chương 398: Yêu Nữ chi tâm2023-04-22 02:55
 • #398: Chương 399: Lục Cực , Đế Cấp2023-04-22 02:55
 • #399: Chương 400: Xông Cửu Cực Thiên2023-04-22 02:55
 • #400: Chương 401: Thông Thiên Kiều2023-04-22 02:55
 • #401: Chương 402: Viễn Cổ Đế Bảo2023-04-22 02:55
 • #402: Chương 403: Sinh Tử Cảnh nửa bước Hư Thiên2023-04-22 02:55
 • #403: Chương 404: Đánh tan Hồn Ảnh2023-04-22 02:55
 • #404: Chương 405: Bức giao Tàng Bảo Đồ2023-04-22 02:55
 • #405: Chương 406: Hư Cổ Thi2023-04-22 02:55
 • #406: Chương 407: , trảm bất tử Hư Hành Thi2023-04-22 02:55
 • #407: Chương 408: Đại chiến Hư Hành Thi2023-04-22 02:55
 • #408: Chương 409: Tế Tự Chi Lực2023-04-22 02:55
 • #409: Chương 410: Dư Tĩnh muốn tu Tế Tự Chi Pháp2023-04-22 02:56
 • #410: Chương 411: 9 ngày liền lửa thuật2023-04-22 02:56
 • #411: Chương 412: Nửa bước Hư Thiên chi bí2023-04-22 02:56
 • #412: Chương 413: Thôn phệ nửa bước Hư Thiên2023-04-22 02:56
 • #413: Chương 414: Linh Hồn Phệ Quyết2023-04-22 02:56
 • #414: Chương 415: Triệu Trọng chết Cửu Chuyển Luân Bàn hiện ra2023-04-22 02:56
 • #415: Chương 416: Trấn tà thánh vật2023-04-22 02:56
 • #416: Chương 417: Sơn Hồn giận2023-04-22 02:56
 • #417: Chương 418: Trong mộ Thánh Kiếm (Canh [3] )2023-04-22 02:56
 • #418: Chương 419: Kiếm Binh Chi Vương2023-04-22 02:56
 • #419: Chương 420: Tru sát hai hồn2023-04-22 02:56
 • #420: Chương 421: Thiên Tự Ngọc ngọc tỷ tránh kiếm mang2023-04-22 02:56
 • #421: Chương 422: Trọng phong Kiếm Vương2023-04-22 02:56
 • #422: Chương 413: Mộ cốc giằng co (Canh [3] )2023-04-22 02:56
 • #423: Chương 424: Tiền triều thái tử2023-04-22 02:56
 • #424: Chương 425: Sát Chi Ý cảnh2023-04-22 02:57
 • #425: Chương 426: Nghiệp Đế Hồn Ấn (Canh [3] )2023-04-22 02:57
 • #426: Chương 427: Hoành Nghiệp Triêu Thiên2023-04-22 02:57
 • #427: Chương 428: Ngô Vương mộ2023-04-22 02:57
 • #428: Chương 429: Quỷ hư họa2023-04-22 02:57
 • #429: Chương 430: Nhập mộ Tiên Sơn2023-04-22 02:57
 • #430: Chương 431: Minh Châu Tiên Tử2023-04-22 02:57
 • #431: Chương 432: Tiên Tử nguyện2023-04-22 02:57
 • #432: Chương 433: Tây tử Hận Thiên (Canh [3] )2023-04-22 02:57
 • #433: Chương 434: Kiếm sát Lực Man Thiên2023-04-22 02:57
 • #434: Chương 435: Ẩn tộc chi thế2023-04-22 02:57
 • #435: Chương 436: Bá đạo Yêu Nữ2023-04-22 02:57
 • #436: Chương 437: 5 vạn năm qua hắn đệ nhất2023-04-22 02:57
 • #437: Chương 438: Dụ hoặc Thanh Phương2023-04-22 02:57
 • #438: Chương 439: Chạy ra Yêu Nữ lòng bàn tay2023-04-22 02:57
 • #439: Chương 440: Đệ tam đạo thể2023-04-22 02:57
 • #440: Chương 441: Thân mang ma chướng2023-04-22 02:58
 • #441: Chương 442: Ngô Vương đan lô2023-04-22 02:58
 • #442: Chương 443: Lâm Càn sát tâm2023-04-22 02:58
 • #443: Chương 444: Đệ tam đạo thể chi uy2023-04-22 02:58
 • #444: Chương 445: Thanh Hư đan2023-04-22 02:58
 • #445: Chương 446: Nộ sát Trần Trùng2023-04-22 02:58
 • #446: Chương 447: Đệ nhất công kích chi đạo2023-04-22 02:58
 • #447: Chương 448: Bất Tử Chi Thụ (canh thứ nhất , hôm nay bốn canh )2023-04-22 02:58
 • #448: Chương 449: Lôi Hồn Ảnh , Đạo Thân! (canh thứ hai )2023-04-22 02:58
 • #449: Chương 450: Đây mới là Luân Hồi chi đạo (Canh [3] )2023-04-22 02:58
 • #450: Chương 451: Thân là đạo nguyên (canh thứ tư bổ ngày hôm qua , hôm nay như cũ bốn canh )2023-04-22 02:58
 • #451: Chương 452: Thanh Hư đan không có Thánh Tà kiếm ra!2023-04-22 02:58
 • #452: Chương 453: Yêu Nữ trong lòng hận2023-04-22 02:58
 • #453: Chương 454: Kiếm Phệ Huyết hồn2023-04-22 02:58
 • #454: Chương 455: Mới gặp gỡ Thiện Ác Tăng2023-04-22 02:58
 • #455: Chương 456: Tà dị một chưởng (Canh [3] )2023-04-22 02:59
 • #456: Chương 457: Tranh đoạt thánh kiếm (canh thứ nhất )2023-04-22 02:59
 • #457: Chương 458: Thánh kiếm tà quang (canh thứ hai )2023-04-22 02:59
 • #458: Chương 459: Phật Tâm liên dẫn kiếm xuất thế (Canh [3] )2023-04-22 02:59
 • #459: Chương 460: Tà kiếm uy hiếp Lâm Càn (canh thứ tư )2023-04-22 02:59
 • #460: Chương 461: Phong ấn phá Hồn Thủ ra! (canh thứ nhất )2023-04-22 02:59
 • #461: Chương 462: Tà Linh Phệ điện tử! (canh thứ hai )2023-04-22 02:59
 • #462: Chương 463: Tà Linh ngược tứ phương (Canh [3] )2023-04-22 02:59
 • #463: Chương 465: Hóa Hồn nhập kiếm (canh thứ nhất )2023-04-22 02:59
 • #464: Chương 465: Cửu Chuyển Luân Bàn hộ thể (canh thứ hai )2023-04-22 02:59
 • #465: Chương 466: Đạo nguyên vô cực Mạc Tà đồ thán (Canh [3] )2023-04-22 02:59
 • #466: Chương 467: Đông Hải tuyệt địa Vạn Ma cổ quật! (canh thứ tư )2023-04-22 02:59
 • #467: Chương 468: Huyết chiến cổ quật (canh thứ nhất )2023-04-22 02:59
 • #468: Chương 469: Lâm Nguyên tu vi đại thăng (canh thứ hai )2023-04-22 02:59
 • #469: Chương 470: Lần đầu nghe thấy Đạo Uẩn Bi! (Canh [3] )2023-04-22 02:59
 • #470: Chương 471: Lâm Nguyên cái chết (canh thứ tư )2023-04-22 02:59
 • #471: Chương 472: Giết Cửu Anh Ma tử2023-04-22 03:00
 • #472: Chương 473: Thánh Hiền một chưởng2023-04-22 03:00
 • #473: Chương 474: Võ đạo không vào , còn có mệnh đạo!2023-04-22 03:00
 • #474: Chương 475: Vô thượng mệnh cảnh2023-04-22 03:00
 • #475: Chương 476: Song đạo hợp nhất2023-04-22 03:00
 • #476: Chương 477: Hung uy cái thế2023-04-22 03:00
 • #477: Chương 478: Cửu Anh chết thái tử diệt2023-04-22 03:00
 • #478: Chương 479: Đại Hoang Tông Tộc2023-04-22 03:00
 • #479: Chương 480: Ai cản ta thì phải chết , diệt sát Tông Lão2023-04-22 03:00
 • #480: Chương 481: Liên sát Nhị Lão2023-04-22 03:00
 • #481: Chương 482: Càn Vương về , mệnh trạch tứ phương!2023-04-22 03:00
 • #482: Chương 483: Thái Thanh đạo Tông Chủ2023-04-22 03:00
 • #483: Chương 484: Dương Phi nguyên nhân cái chết2023-04-22 03:00
 • #484: Chương 485: Thiên Cơ đại loạn , Ma Phong Cốc dị động (canh thứ tư )2023-04-22 03:00
 • #485: Chương 486: Trọng phong Ma Cốc2023-04-22 03:00
 • #486: Chương 487: Ung Châu Vương không phát một binh2023-04-22 03:01
 • #487: Chương 488: Một mảnh Huyết Hải2023-04-22 03:01
 • #488: Chương 489: Hoang quân tiếp cận , túc sát thiên uy (canh thứ tư )2023-04-22 03:01
 • #489: Chương 490: Lý Đạo Thiên thực lực2023-04-22 03:01
 • #490: Chương 491: Liên Thiên Tam Tà2023-04-22 03:01
 • #491: Chương 492: Giết chóc2023-04-22 03:01
 • #492: Chương 493: Tru sát hai tà khiếp sợ thiên!2023-04-22 03:01
 • #493: Chương 494: Lồng giam2023-04-22 03:01
 • #494: Chương 495: Thái Bảo chết Hoang binh phá!2023-04-22 03:01
 • #495: Chương 496: Chiếm lấy Đại Hoang tông ấn2023-04-22 03:01
 • #496: Chương 497: Đại chiến Thông Thiên Cổ Ma2023-04-22 03:01
 • #497: Chương 498: Ẩm Huyết Kiếm ra!2023-04-22 03:01
 • #498: Chương 499: Không phải Ma2023-04-22 03:01
 • #499: Chương 500: Địa Phủ sát khí2023-04-22 03:01
 • #500: Chương 501: Chiến Thông Thiên2023-04-22 03:01
 • #501: Chương 502: Đại Hoang Kỳ lai lịch2023-04-22 03:02
 • #502: Chương 503: Hoang Đế Lâm Thiên2023-04-22 03:02
 • #503: Chương 504: Lịch đại Càn Vương đương đại mạnh nhất2023-04-22 03:02
 • #504: Chương 505: Cửu Thủy Đế Thuật2023-04-22 03:02
 • #505: Chương 506: Hồng Trần niệm2023-04-22 03:02
 • #506: Chương 507: Càn Thiên Mệnh Hồn Kiếm2023-04-22 03:02
 • #507: Chương 508: Đời thứ năm Càn Vương xuất thủ2023-04-22 03:02
 • #508: Chương 509: Trở lại Tịnh Châu2023-04-22 03:02
 • #509: Chương 510: Cửu Tôn Đạo Uẩn Bi2023-04-22 03:02
 • #510: Chương 511: Tìm Đạo Uẩn Bi lại đến Luyện Ngục2023-04-22 03:02
 • #511: Chương 512: Trường Sinh Môn2023-04-22 03:02
 • #512: Chương 513: Nhập Trường Sinh Hải2023-04-22 03:03
 • #513: Chương 514: Cấm vực hung thú2023-04-22 03:03
 • #514: Chương 515: Vạn Cổ Thi Hồn Thú2023-04-22 03:03
 • #515: Chương 516: Chú Ấn2023-04-22 03:03
 • #516: Chương 517: Nghị động Phệ Thiên linh2023-04-22 03:03
 • #517: Chương 518: Phong tỏa Tứ Phương Thành2023-04-22 03:03
 • #518: Chương 519: Định núi thây2023-04-22 03:03
 • #519: Chương 520: Trường Sinh Hiền Chủ2023-04-22 03:03
 • #520: Chương 521: Khó thoát khỏi cái chết2023-04-22 03:03
 • #521: Chương 522: Hắn không giết ngươi , ta giết2023-04-22 03:03
 • #522: Chương 523: Vạn Cổ Long Hồn2023-04-22 03:03
 • #523: Chương 524: Vị Lai Vãng Sinh Kinh Vãng Sinh Lộ2023-04-22 03:03
 • #524: Chương 525: Vực Chủ2023-04-22 03:03
 • #525: Chương 526: Vượt qua Định Thi Sơn2023-04-22 03:04
 • #526: Chương 527: Huyết Nguyệt2023-04-22 03:04
 • #527: Chương 528: Diệp gia môn diệt2023-04-22 03:04
 • #528: Chương 529: Lâm hư2023-04-22 03:04
 • #529: Chương 530: Thần Bia giết Thánh Hiền2023-04-22 03:04
 • #530: Chương 531: Thần Bia đạo tích2023-04-22 03:04
 • #531: Chương 532: Cửu Chuyển Luân Bàn trảm thanh quang2023-04-22 03:04
 • #532: Chương 533: Hồn Linh đoàn2023-04-22 03:04
 • #533: Chương 534: Đồ diệt Tứ Phương Thành2023-04-22 03:04
 • #534: Chương 535: Đắc đạo uẩn bia giết Thi Hồn Thú2023-04-22 03:04
 • #535: Chương 536: Bất tử Lâm Hư2023-04-22 03:04
 • #536: Chương 537: Giằng co , giết không tha2023-04-22 03:04
 • #537: Chương 538: Chiến Hồn linh đoàn2023-04-22 03:04
 • #538: Chương 539: Nhiếp Hải chết2023-04-22 03:04
 • #539: Chương 540: Thánh Hiền Vương Cảnh , một kiếm đoạn hư2023-04-22 03:04
 • #540: Chương 541: Bị thu hút tháp2023-04-22 03:05
 • #541: Chương 542: Cổ Phật Chi Ảnh Vị Lai Vãng Sinh2023-04-22 03:05
 • #542: Chương 543: Hủy Đế bảo2023-04-22 03:05
 • #543: Chương 544: Không phải là Hiền Chủ hơn hẳn Hiền Chủ2023-04-22 03:05
 • #544: Chương 545: Nhiếp Linh Điện2023-04-22 03:05
 • #545: Chương 546: Điện Chủ lai lịch2023-04-22 03:05
 • #546: Chương 547: Mộng Lê tộc2023-04-22 03:05
 • #547: Chương 548: Tuyệt Diệt chi địa2023-04-22 03:05
 • #548: Chương 549: Mộng Lê suy yếu , Lâm Càn vào núi2023-04-22 03:05
 • #549: Chương 550: Thứ hai Phó Điện Chủ2023-04-22 03:05
 • #550: Chương 551: Cùng nhập cấm vực2023-04-22 03:05
 • #551: Chương 552: Phượng nữ2023-04-22 03:05
 • #552: Chương 553: Thiên Phật trượng2023-04-22 03:05
 • #553: Chương 554: Phật Cốt truyền niệm2023-04-22 03:05
 • #554: Chương 555: Hai người đều tới2023-04-22 03:05
 • #555: Chương 556: Song bảo nhiếp thiên2023-04-22 03:06
 • #556: Chương 557: Nhiếp Cực nuốt hận2023-04-22 03:06
 • #557: Chương 558: Đe dọa2023-04-22 03:06
 • #558: Chương 559: Táng Y thiếu nữ2023-04-22 03:06
 • #559: Chương 560: Mộng tộc2023-04-22 03:06
 • #560: Chương 561: Mộng Hồn Ngọc , đoạn Phật sát2023-04-22 03:06
 • #561: Chương 562: Mộng tộc công chúa , thiên địa hai thể2023-04-22 03:06
 • #562: Chương 563: Giải chú2023-04-22 03:06
 • #563: Chương 564: Cửu Âm Huyền Nữ kinh2023-04-22 03:06
 • #564: Chương 565: Dư Tĩnh oán2023-04-22 03:06
 • #565: Chương 566: Thiên địa mị vực2023-04-22 03:06
 • #566: Chương 567: Thiên la địa võng2023-04-22 03:06
 • #567: Chương 568: 4 uẩn phong thiên2023-04-22 03:06
 • #568: Chương 569: Phong Thiên Độn Hồn2023-04-22 03:06
 • #569: Chương 570: Truy tìm Thiên Địa Phù Quả2023-04-22 03:07
 • #570: Chương 571: Trong mộ thiếu nữ2023-04-22 03:07
 • #571: Chương 572: Mệnh hiền Mạnh Tử2023-04-22 03:07
 • #572: Chương 573: Thời không bình chướng2023-04-22 03:07
 • #573: Chương 574: Bên trên Thánh Sơn2023-04-22 03:07
 • #574: Chương 575: Chân thực cùng hư huyễn2023-04-22 03:07
 • #575: Chương 576: Yêu thú túc trực bên linh cữu2023-04-22 03:07
 • #576: Chương 577: Thi thể điên2023-04-22 03:07
 • #577: Chương 578: Chiếm lấy Thiên Địa Phù Quả2023-04-22 03:07
 • #578: Chương 579: Tử ý đã quyết , giết cảnh sắp tới2023-04-22 03:07
 • #579: Chương 580: Nhiếp Hồn Tháp lại hiện ra2023-04-22 03:07
 • #580: Chương 581: Lão Phượng Chủ2023-04-22 03:07
 • #581: Chương 582: Lâm Càn hiện thân2023-04-22 03:08
 • #582: Chương 583: Cứu tỉnh Lão Phượng Chủ2023-04-22 03:08
 • #583: Chương 584: Dư Tĩnh2023-04-22 03:08
 • #584: Chương 585: Lão Phượng Chủ chi uy2023-04-22 03:08
 • #585: Chương 586: Cái bóng2023-04-22 03:08
 • #586: Chương 587: Tâm niệm bơi bia2023-04-22 03:08
 • #587: Chương 588: Mới tan Đế Niệm2023-04-22 03:08
 • #588: Chương 589: Khống Hồn Thuật2023-04-22 03:08
 • #589: Chương 590: Tính toán Phượng nữ2023-04-22 03:08
 • #590: Chương 591: Vắng lặng rơi vực2023-04-22 03:08
 • #591: Chương 592: Bảy vô cùng rơi vực2023-04-22 03:08
 • #592: Chương 593: Bất Hủ Chiến Binh2023-04-22 03:08
 • #593: Chương 594: Bỏ trốn mất dạng2023-04-22 03:08
 • #594: Chương 595: Huyền Minh nước2023-04-22 03:08
 • #595: Chương 596: Hắc Mông Phệ Động2023-04-22 03:08
 • #596: Chương 597: Mặc vọt cắn động2023-04-22 03:09
 • #597: Chương 598: Lần đầu gặp ngũ phương Thiên Thú2023-04-22 03:09
 • #598: Chương 599: Gây tai hoạ2023-04-22 03:09
 • #599: Chương 600: Ẩn đem không ra2023-04-22 03:09
 • #600: Chương 601: Giết chóc2023-04-22 03:09
 • #601: Chương 602: Hợp kích chi đạo2023-04-22 03:09
 • #602: Chương 603: Lâm Hải Thiên2023-04-22 03:09
 • #603: Chương 604: Đây không phải ta định số (canh năm )2023-04-22 03:09
 • #604: Chương 605: Tranh đoạt Phượng Đế bắt đầu thư2023-04-22 03:09
 • #605: Chương 606: Hồn Kiếm chiến vạn giết chết kiếm2023-04-22 03:09
 • #606: Chương 607: Hồn Châu cầm tù2023-04-22 03:09
 • #607: Chương 608: Dương Phi tàn hồn (canh thứ tư )2023-04-22 03:09
 • #608: Chương 609: Lâm Thiên giận2023-04-22 03:10
 • #609: Chương 610: Tỉnh thần đàn2023-04-22 03:10
 • #610: Chương 611: Hồn Kiếm đoạn thần đàn2023-04-22 03:10
 • #611: Chương 612: Tỉnh thần thành Đế (bốn canh xong )2023-04-22 03:10
 • #612: Chương 613: Tiêu Tĩnh2023-04-22 03:10
 • #613: Chương 614: Mượn rễ trọng sinh2023-04-22 03:10
 • #614: Chương 615: Huyễn Thiên Cổ Ma2023-04-22 03:10
 • #615: Chương 616: Huyễn Thiên thần thuật2023-04-22 03:10
 • #616: Chương 617: Xen lẫn thú2023-04-22 03:10
 • #617: Chương 618: Tiêu Tĩnh lại hiện ra2023-04-22 03:10
 • #618: Chương 619: Định thu Thần Thú2023-04-22 03:10
 • #619: Chương 620: Đánh cược2023-04-22 03:10
 • #620: Chương 621: Tương lai thiên chưởng2023-04-22 03:10
 • #621: Chương 622: Tiêu Tĩnh bá ngồi ngàn đàn chi vương2023-04-22 03:10
 • #622: Chương 623: Rối loạn thời không2023-04-22 03:10
 • #623: Chương 624: Thông Thiên Bản Tôn2023-04-22 03:10
 • #624: Chương 625: Sau cùng hai tôn Đạo Uẩn Bi2023-04-22 03:11
 • #625: Chương 626: Bán Đế (thượng)2023-04-22 03:11
 • #626: Chương 627: Vị Lai Vãng Sinh Thôn Thiên hóa vật2023-04-22 03:11
 • #627: Chương 628: Cửu Thiên thần xà2023-04-22 03:11
 • #628: Chương 629: Dương Phi hạ lạc2023-04-22 03:11
 • #629: Chương 630: Cửu Trọng Thiên Phong2023-04-22 03:11
 • #630: Chương 631: Gặp gỡ2023-04-22 03:11
 • #631: Chương 632: Thủy Tổ Long thân , đúc thành thiên chu2023-04-22 03:11
 • #632: Chương 633: Lớn chiến Lâm Thiên2023-04-22 03:11
 • #633: Chương 634: Đệ Nhị Quyển Thiên Phật Kinh2023-04-22 03:11
 • #634: Chương 635: Thiên Phật Kinh hạ lạc2023-04-22 03:11
 • #635: Chương 636: Cổ U Thành2023-04-22 03:11
 • #636: Chương 637: U Minh Cổ Địa2023-04-22 03:11
 • #637: Chương 638: Kết nghĩa tam đệ2023-04-22 03:11
 • #638: Chương 639: Quỷ nhân độ2023-04-22 03:11
 • #639: Chương 640: Qua sông2023-04-22 03:12
 • #640: Chương 641: Nguyên Thiên Sư tổ2023-04-22 03:12
 • #641: Chương 642: Dẫn chiến2023-04-22 03:12
 • #642: Chương 643: Thần Nguyên thành2023-04-22 03:12
 • #643: Chương 644: Lực nhổ Thiên Trụ2023-04-22 03:12
 • #644: Chương 645: Đế Uy2023-04-22 03:12
 • #645: Chương 646: Hoàng mệnh2023-04-22 03:12
 • #646: Chương 647: Dung liên dung hồn2023-04-22 03:12
 • #647: Chương 648: Ta là Hoàng ngươi chỉ là Vương2023-04-22 03:12
 • #648: Chương 649: Mộng Toái Tâm không phải2023-04-22 03:12
 • #649: Chương 650: Tìm kiếm chín kiếm2023-04-22 03:12
 • #650: Chương 651: Hỏi tội2023-04-22 03:12
 • #651: Chương 652: Số mệnh2023-04-22 03:12
 • #652: Chương 653: Coi là nhân duyên2023-04-22 03:13
 • #653: Chương 654: Qua sông2023-04-22 03:13
 • #654: Chương 655: Tổ Huấn2023-04-22 03:13
 • #655: Chương 656: Hạo Nguyệt Kính2023-04-22 03:13
 • #656: Chương 657: Huyết Bức2023-04-22 03:13
 • #657: Chương 658: Ngờ vực vô căn cứ2023-04-22 03:13
 • #658: Chương 669: Tiến vào Thiên Đình2023-04-22 03:13
 • #659: Chương 660: Lại gặp Tỏa Hồn Liên2023-04-22 03:13
 • #660: Chương 661: Thiến Thiến2023-04-22 03:13
 • #661: Chương 662: Lâm vào2023-04-22 03:13
 • #662: Chương 663: Vĩnh tâm ấn2023-04-22 03:13
 • #663: Chương 664: Trọng yếu nhất bảo vật2023-04-22 03:13
 • #664: Chương 665: Phong ấn2023-04-22 03:13
 • #665: Chương 666: Long Ỷ2023-04-22 03:13
 • #666: Chương 667: Dấu chân2023-04-22 03:14
 • #667: Chương 668: Hồ nhỏ2023-04-22 03:14
 • #668: Chương 669: Mộng Tu cá voi2023-04-22 03:14
 • #669: Chương 670: Tai bay vạ gió2023-04-22 03:14
 • #670: Chương 671: Đến2023-04-22 03:14
 • #671: Chương 672: Mất tâm2023-04-22 03:14
 • #672: Chương 673: Vô gian đạo lửa2023-04-22 03:14
 • #673: Chương 674: Đối kháng2023-04-22 03:14
 • #674: Chương 675: Tự thiêu2023-04-22 03:14
 • #675: Chương 676: Tới tay2023-04-22 03:14
 • #676: Chương 677: Tế tự2023-04-22 03:14
 • #677: Chương 678: Dư Tĩnh chấp nhất2023-04-22 03:14
 • #678: Chương 679: Biến hóa2023-04-22 03:14
 • #679: Chương 680: Tới chơi2023-04-22 03:15
 • #680: Chương 681: Uy hiếp2023-04-22 03:15
 • #681: Chương 682: Đuổi người2023-04-22 03:15
 • #682: Chương 683: Tin tức2023-04-22 03:15
 • #683: Chương 684: Tính toán2023-04-22 03:15
 • #684: Chương 685: Tiểu Hi cùng Hồng Trần2023-04-22 03:15
 • #685: Chương 686: Giả sau2023-04-22 03:15
 • #686: Chương 687: Thuật dĩnh2023-04-22 03:15
 • #687: Chương 688: Giải ấn2023-04-22 03:15
 • #688: Chương 689: Đến gặp2023-04-22 03:15
 • #689: Chương 690: Lại hiện ra vô gian đạo lửa2023-04-22 03:15
 • #690: Chương 691: Mượn lực trận2023-04-22 03:15
 • #691: Chương 692: Thiên Mệnh ngọc2023-04-22 03:15
 • #692: Chương 693: Vào thành2023-04-22 03:15
 • #693: Chương 694: Thuật Tinh Cung2023-04-22 03:16
 • #694: Chương 695: Nam Cực Thái Tử2023-04-22 03:16
 • #695: Chương 696: 9 Thiên Huyền nữ kiếm2023-04-22 03:16
 • #696: Chương 697: Kiếm châm2023-04-22 03:16
 • #697: Chương 698: Vạn Cổ Ma Vương2023-04-22 03:16
 • #698: Chương 699: Hoàng Triều kéo dài tính mạng2023-04-22 03:16
 • #699: Chương 700: Mệnh số kiếm2023-04-22 03:16
 • #700: Chương 701: Trở về2023-04-22 03:16
 • #701: Chương 702: Ta nếu không chết Đại Hoang không vong2023-04-22 03:16
 • #702: Chương 703: Lai lịch2023-04-22 03:16
 • #703: Chương 704: Bỏ chạy2023-04-22 03:16
 • #704: Chương 705: Tị nạn2023-04-22 03:16
 • #705: Chương 706: Túy hương tán2023-04-22 03:17
 • #706: Chương 707: Không đành lòng2023-04-22 03:17
 • #707: Chương 708: Uy hiếp cùng sợ hãi2023-04-22 03:17
 • #708: Chương 709: Đừng Tiểu Hi2023-04-22 03:17
 • #709: Chương 720: Xuân đi vừa về2023-04-22 03:17
 • #710: Chương 710: Xuân đi vừa về2023-04-22 03:17
 • #711: Chương 711: Tam tỷ muội gặp nhau2023-04-22 03:17
 • #712: Chương 712: Công Chúa Phủ2023-04-22 03:17
 • #713: Chương 713: Tiểu công chúa2023-04-22 03:17
 • #714: Chương 714: Nhận mệnh2023-04-22 03:17
 • #715: Chương 715: Thiền tông di tăng2023-04-22 03:17
 • #716: Chương 716: Lại vào U Hồn Phần Địa2023-04-22 03:17
 • #717: Chương 717: Hạ lạc2023-04-22 03:18
 • #718: Chương 718: Không thể lưu2023-04-22 03:18
 • #719: Chương 719: Cùng thù2023-04-22 03:18
 • #720: Chương 721: Tham kiếm2023-04-22 03:18
 • #721: Chương 722: Bí mật2023-04-22 03:18
 • #722: Chương 723: Cảm giác2023-04-22 03:18
 • #723: Chương 724: Mệnh bảo hợp 12023-04-22 03:18
 • #724: Chương 725: Bảo địa2023-04-22 03:18
 • #725: Chương 726: Quỷ bí2023-04-22 03:18
 • #726: Chương 727: Cuối cùng 1 quyển2023-04-22 03:18
 • #727: Chương 728: Thiên chu hiện2023-04-22 03:18
 • #728: Chương 729: Dung hợp thành công2023-04-22 03:18
 • #729: Chương 730: Lại gặp Cổ Phật2023-04-22 03:18
 • #730: Chương 731: Mẫn Sinh2023-04-22 03:19
 • #731: Chương 732: Cung nữ2023-04-22 03:19
 • #732: Chương 733: 7 công chúa2023-04-22 03:19
 • #733: Chương 734: 9 trọng tháp2023-04-22 03:19
 • #734: Chương 735: Từ chối khách2023-04-22 03:19
 • #735: Chương 736: Phong hồi lộ chuyển2023-04-22 03:19
 • #736: Chương 737: Có thú đột kích2023-04-22 03:19
 • #737: Chương 738: Tu luyện2023-04-22 03:19
 • #738: Chương 739: 0 theo 0 thuận2023-04-22 03:19
 • #739: Chương 740: Chần chờ2023-04-22 03:19
 • #740: Chương 741: Nửa đời đệ tử2023-04-22 03:19
 • #741: Chương 742: 1 hướng ngộ đạo2023-04-22 03:19
 • #742: Chương 743: Xuất hành2023-04-22 03:19
 • #743: Chương 744: Nhiếp Linh Điện2023-04-22 03:19
 • #744: Chương 745: Dư Thiển2023-04-22 03:20
 • #745: Chương 746: Làm phản2023-04-22 03:20
 • #746: Chương 747: Tính toán2023-04-22 03:20
 • #747: Chương 748: Khác thường2023-04-22 03:20
 • #748: Chương 749: Không được2023-04-22 03:20
 • #749: Chương 750: Thân cùng thiên địa tan!2023-04-22 03:20
 • #750: Chương 751: Bản Nguyên vị trí2023-04-22 03:20
 • #751: Chương 752: Lâm Thiên chết Lâm Càn lập2023-04-22 03:20
 • #752: Chương 753: Nóng vội2023-04-22 03:20
 • #753: Chương 754: Phiền phức2023-04-22 03:20
 • #754: Chương 755: An nhàn2023-04-22 03:20
 • #755: Chương 756: Điển tàng điện2023-04-22 03:20
 • #756: Chương 757: Lai lịch2023-04-22 03:20
 • #757: Chương 758: Tư Hoàng tiên đoán2023-04-22 03:20
 • #758: Chương 759: Hồng Nguyên Lâm2023-04-22 03:21
 • #759: Chương 760: Kim cương phong2023-04-22 03:21
 • #760: Chương 761: Hồng Nguyên thiên lục2023-04-22 03:21
 • #761: Chương 762: Vương Cung2023-04-22 03:21
 • #762: Chương 763: Vọng Uyên Thai2023-04-22 03:21
 • #763: Chương 764: Thứ 1 Hoàng2023-04-22 03:21
 • #764: Chương 765: Tiệm ngộ pháp2023-04-22 03:21
 • #765: Chương 766: Đạt được tàn ngọc2023-04-22 03:21
 • #766: Chương 767: Kẻ trộm mộ chết2023-04-22 03:21
 • #767: Chương 768: Hồng Trần chi tâm2023-04-22 03:21
 • #768: Chương 769: Hoang Kỳ Ma Kỳ2023-04-22 03:21
 • #769: Chương 770: Trên người khắc chữ2023-04-22 03:21
 • #770: Chương 771: Chế giễu2023-04-22 03:21
 • #771: Chương 772: Suy nghĩ2023-04-22 03:21
 • #772: Chương 773: Xem Thiên Thư2023-04-22 03:21
 • #773: Chương 774: Mông Triêu Thái tử2023-04-22 03:22
 • #774: Chương 775: Tiến vào Mông Triêu2023-04-22 03:22
 • #775: Chương 776: Xu cát tị hung2023-04-22 03:22
 • #776: Chương 777: 7 Huyền Phi2023-04-22 03:22
 • #777: Chương 778: 7 Huyền Trọng quang châu2023-04-22 03:22
 • #778: Chương 779: Du nhi2023-04-22 03:22
 • #779: Chương 780: Lâm Lâm2023-04-22 03:22
 • #780: Chương 781: Đen ăn đen2023-04-22 03:22
 • #781: Chương 782: A Thanh2023-04-22 03:22
 • #782: Chương 783: Trình kế thành2023-04-22 03:22
 • #783: Chương 784: Tới chơi2023-04-22 03:22
 • #784: Chương 785: Cổ trân2023-04-22 03:22
 • #785: Chương 786: Dẫn khóa tháp2023-04-22 03:22
 • #786: Chương 787: Ly tâm2023-04-22 03:23
 • #787: Chương 788: Lãnh huyết Mông Hậu2023-04-22 03:23
 • #788: Chương 789: Lâm Càn hiện thân2023-04-22 03:23
 • #789: Chương 790: Hoàng cung2023-04-22 03:23
 • #790: Chương 791: Đại Mông trấn triều bia2023-04-22 03:23
 • #791: Chương 792: Đại Mông Thái tổ2023-04-22 03:23
 • #792: Chương 793: Trương Nguyệt2023-04-22 03:23
 • #793: Chương 794: Đế Nữ Cung2023-04-22 03:23
 • #794: Chương 795: Lầm người lầm đã2023-04-22 03:23
 • #795: Chương 796: Phượng Duyên lại hiển lộ2023-04-22 03:23
 • #796: Chương 797: Phản bội2023-04-22 03:23
 • #797: Chương 798: Thiên Nhãn Thuật2023-04-22 03:23
 • #798: Chương 799: 9 cửa trước2023-04-22 03:24
 • #799: Chương 800: 9 hiên Thiếu Chủ2023-04-22 03:24
 • #800: Chương 801: Trùng Nguyên Tử2023-04-22 03:24
 • #801: Chương 802: Chân Nhân giá lâm2023-04-22 03:24
 • #802: Chương 803: Yêu cầu Bỉ Ngạn Hoa2023-04-22 03:24
 • #803: Chương 804: Đều đến2023-04-22 03:24
 • #804: Chương 805: Ai làm2023-04-22 03:24
 • #805: Chương 806: Tiên Nữ 1 dạng lừa đảo2023-04-22 03:24
 • #806: Chương 807: Bị bắt2023-04-22 03:24
 • #807: Chương 808: Hiện tại không được2023-04-22 03:24
 • #808: Chương 809: Thánh Nữ lại hiện ra2023-04-22 03:24
 • #809: Chương 810: Mông Vực Không Gian2023-04-22 03:25
 • #810: Chương 811: Thanh Liên bí mật2023-04-22 03:25
 • #811: Chương 812: Rời đi Đại Mông Hoàng Triêu2023-04-22 03:25
 • #812: Chương 813: 1 đạo thánh chỉ2023-04-22 03:25
 • #813: Chương 814: Bên trong Cổ 1 mạch2023-04-22 03:25
 • #814: Chương 815: Hư Vọng Thế Giới ta làm chủ2023-04-22 03:25
 • #815: Chương 816: Hồng Tú phẫn nộ2023-04-22 03:25
 • #816: Chương 817: Bi ai 9 Trọng Hoàng2023-04-22 03:25
 • #817: Chương 818: Đại Hoang biến đổi lớn2023-04-22 03:25
 • #818: Chương 819: Không gì hơn cái này2023-04-22 03:25
 • #819: Chương 820: Cùng Hư Vọng Chi Chủ ước định2023-04-22 03:25
 • #820: Chương 821: Tam công cúng bái2023-04-22 03:25
 • #821: Chương 822: Hồng Tú hỏng2023-04-22 03:25
 • #822: Chương 823: Đánh vào Mông Triêu!2023-04-22 03:25
 • #823: Chương 824: Chém giết Mông Triêu Thái Tổ2023-04-22 03:26
 • #824: Chương 825:2023-04-22 03:26
 • #825: Chương 826: Đại Viên Mãn thế giới2023-04-22 03:26
 • #826: Chương 827: Thiên Đao Tông2023-04-22 03:26
 • #827: Chương 828: Bái sư2023-04-22 03:26
 • #828: Chương 829: Thứ 1 lần xuống núi2023-04-22 03:26
 • #829: Chương 830: Tử Nữ2023-04-22 03:26
 • #830: Chương 831: Bị đuổi xuống núi2023-04-22 03:26
 • #831: Chương 832: Bóng xanh trùng điệp2023-04-22 03:26
 • #832: Chương 833: Nam khả núi2023-04-22 03:26
 • #833: Chương 834: Sư huynh muội trở mặt2023-04-22 03:26
 • #834: Chương 835: Cửu Anh2023-04-22 03:26
 • #835: Chương 836: Gặp nhau là tri kỷ2023-04-22 03:26
 • #836: Chương 837: 0 U Ma động2023-04-22 03:26
 • #837: Chương 838: Dần dần giải nghi hoặc2023-04-22 03:27
 • #838: Chương 839: Lừa gạt2023-04-22 03:27
 • #839: Chương 840: Mới gặp gỡ Chân Nguyên Công Lục2023-04-22 03:27
 • #840: Chương 841: Đỏ mạc Lâm2023-04-22 03:27
 • #841: Chương 842: Phá cấm huyễn che đậy2023-04-22 03:27
 • #842: Chương 843: Hố ma2023-04-22 03:27
 • #843: Chương 844: 9 khỏa Long Châu2023-04-22 03:27
 • #844: Chương 845: Quỷ Vực mở2023-04-22 03:27
 • #845: Chương 846: Tần Thanh ảnh hoài nghi2023-04-22 03:27
 • #846: Chương 847: Ám chiến2023-04-22 03:27
 • #847: Chương 848: Phượng tam nương2023-04-22 03:27
 • #848: Chương 849: Cổ Xà2023-04-22 03:27
 • #849: Chương 850: Khoáng thế kiếm pháp2023-04-22 03:27
 • #850: Chương 851: Cổ lão cường tông2023-04-22 03:27
 • #851: Chương 852: Táng Thiên 13 kiếm2023-04-22 03:28
 • #852: Chương 853: Nhị nữ ám chiến2023-04-22 03:28
 • #853: Chương 854: Tiến vào Man Tộc2023-04-22 03:28
 • #854: Chương 855: Là mộng là thật2023-04-22 03:28
 • #855: Chương 856: Nhị nữ đến2023-04-22 03:28
 • #856: Chương 857: Ánh Tâm Kính ma kính2023-04-22 03:28
 • #857: Chương 858: Ánh Tâm Kính bị trộm2023-04-22 03:28
 • #858: Chương 859: Sinh tử tai ương2023-04-22 03:28
 • #859: Chương 860: Thúy đình lưu giai nhân2023-04-22 03:28
 • #860: Chương 861: Quỷ Trượng Tử2023-04-22 03:28
 • #861: Chương 862: Hung hãn chiến2023-04-22 03:28
 • #862: Chương 863: Táng Thiên kiếm thứ nhị thức2023-04-22 03:28
 • #863: Chương 864: 0 môn vị họa2023-04-22 03:28
 • #864: Chương 865: Phiền phức2023-04-22 03:28
 • #865: Chương 866: Nhập Ma hiện ra2023-04-22 03:29
 • #866: Chương 867: Tử Nữ âm mưu2023-04-22 03:29
 • #867: Chương 868: Tử Nguyên Ma Môn2023-04-22 03:29
 • #868: Chương 869: Bi kịch mặt lạnh Ma Thiếu2023-04-22 03:29
 • #869: Chương 870: Tham lam Tử Nữ2023-04-22 03:29
 • #870: Chương 871: Thanh U Ma Tôn2023-04-22 03:29
 • #871: Chương 872: Cứu người , đổi phái2023-04-22 03:29
 • #872: Chương 873: Hiu quạnh Xuất Vân2023-04-22 03:29
 • #873: Chương 874: Thiên Vân Chủ Phong2023-04-22 03:29
 • #874: Chương 875: Thiên Vân 18 động2023-04-22 03:29
 • #875: Chương 876: Tam năm2023-04-22 03:29
 • #876: Chương 877: Không phải ngữ Lâu2023-04-22 03:29
 • #877: Chương 878: Thanh U Ma Tử2023-04-22 03:29
 • #878: Chương 879: Táng khí2023-04-22 03:29
 • #879: Chương 880: Liều chết tổn hại niệm2023-04-22 03:30
 • #880: Chương 881: Xuất Vân mê2023-04-22 03:30
 • #881: Chương 882: Uy hiếp2023-04-22 03:30
 • #882: Chương 883: Tử Nguyên thần liên2023-04-22 03:30
 • #883: Chương 884: Trẻ con là dễ dạy2023-04-22 03:30
 • #884: Chương 885: Tự làm tự chịu2023-04-22 03:30
 • #885: Chương 886: Tuyệt nhiên Xuất Vân2023-04-22 03:30
 • #886: Chương 887: Tử Nữ đáp ứng phóng thích 0 U Ma Tôn2023-04-22 03:30
 • #887: Chương 888: Gặp nhau bóng xanh2023-04-22 03:30
 • #888: Chương 689: Chính gốc chi uy nhất chiến 42023-04-22 03:30
 • #889: Chương 890: Thiên Kiếm Đồ2023-04-22 03:30
 • #890: Chương 891: Diễn hóa Kiếm đồ2023-04-22 03:30
 • #891: Chương 892: Ma Tôn hơn vạn dặm thi cốt2023-04-22 03:31
 • #892: Chương 893: Đại họa sắp tới2023-04-22 03:31
 • #893: Chương 894: Sống tạm bợ qua cầu2023-04-22 03:31
 • #894: Chương 895:2023-04-22 03:31
 • #895: Chương 896: Phật Môn đại pháp Kim Y Thiên Công2023-04-22 03:31
 • #896: Chương 897: Mang kiếm ra2023-04-22 03:31
 • #897: Chương 898: Đào tẩu!2023-04-22 03:31
 • #898: Chương 899: Tử Nữ nuốt Ma2023-04-22 03:31
 • #899: Chương 900: Thiên ngoại Thanh Đao2023-04-22 03:31
 • #900: Chương 901: Thiên Kiếm Đồ thần cơ2023-04-22 03:31
 • #901: Chương 902: Tìm kiếm Thiên Kiếm Đồ rời đi Lũng vực2023-04-22 03:31
 • #902: Chương 903: Tiên Thạch là cái gì2023-04-22 03:31
 • #903: Chương 904: Liên Vân trại2023-04-22 03:32
 • #904: Chương 905: Táng Thiên kiếm2023-04-22 03:32
 • #905: Chương 906: Chiến lợi phẩm2023-04-22 03:32
 • #906: Chương 907: Thiên Nhân cấp thiên phú2023-04-22 03:32
 • #907: Chương 908: 9 vòng Thánh Ma Bàn2023-04-22 03:32
 • #908: Chương 909: 7 lớn cổ tông2023-04-22 03:32
 • #909: Chương 910: Tự động tới cửa2023-04-22 03:32
 • #910: Chương 911: Ngoài ý muốn chi bảo2023-04-22 03:32
 • #911: Chương 912: Hồng Uyên Ma Lão2023-04-22 03:32
 • #912: Chương 913: Truy tung2023-04-22 03:32
 • #913: Chương 914: Kinh động2023-04-22 03:32
 • #914: Chương 915: Giết đến tận quan thành2023-04-22 03:32
 • #915: Chương 916: Giả trang Từ Thành thiếu gia2023-04-22 03:32
 • #916: Chương 917: Đột nhiên biến mất2023-04-22 03:32
 • #917: Chương 918: Bị thu làm đồ2023-04-22 03:33
 • #918: Chương 919: Đỗ ừm yêu cầu2023-04-22 03:33
 • #919: Chương 920: Kim Thiền thoát khiếu2023-04-22 03:33
 • #920: Chương chọn vừa nói, đỗ ừm lại là giật mình .2023-04-22 03:33
 • #921: Chương chọn lại là cười một tiếng , mà lúc này Chương chọn bên cạnh một tên đệ tử , nói:2023-04-22 03:33
 • #922: Chương chọn vừa nói, Lâm Càn sắc mặt khó coi cực kỳ , trước đó còn có chút không tin , bây giờ nghe được Chương chọn c2023-04-22 03:33
 • #923: Chương 921: Tiến vào Chiến Ma Tông2023-04-22 03:33
 • #924: Chương 922: Tông Chủ con gái2023-04-22 03:33
 • #925: Chương 923: Khả nhi tâm tư2023-04-22 03:33
 • #926: Chương 924: Thần Chi Lực2023-04-22 03:33
 • #927: Chương 925: Đao đá2023-04-22 03:33
 • #928: Chương 926: Công kích Kim Điêu2023-04-22 03:33
 • #929: Chương 927: Giận cùng nhẫn2023-04-22 03:33
 • #930: Chương 931: Trúng độc2023-04-22 03:33
 • #931: Chương 932: Âm Ma Tông2023-04-22 03:33
 • #932: Chương 933: Âm Nguyệt Hoa lai lịch2023-04-22 03:34
 • #933: Chương 934: Tức hỏng mất Tiểu Tôn Chủ2023-04-22 03:34
 • #934: Chương 935: Tập hợp nghị2023-04-22 03:34
 • #935: Chương 936: Đại kết cục2023-04-22 03:34
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TiKay

Sơn Môn Bị Vây, Đệ Tử Của Ta Hắc Hóa

TiKay

Siêu Cấp Trí Mạng Hệ Thống

TiKay

Nhất Quyền Trù Thần

TiKay

Vũ Cực Thiên Hạ

TiKay

Đại Sư Chế Tạo Kỹ Năng

TiKay

Leave a Reply