Khoa HuyễnNgôn TìnhTrọng Sinh

Trọng Sinh Cơ Giáp Thời Đại

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Tinh tế , Cơ giáp , Hào môn thế gia , NP , Dưỡng thành , Trò chơi , Cận thủy lâu đài , Kim bài đề cử 🥇

Tiêu Trục Nguyệt lấy kiếm tam thất tú loli thân thể ngoài ra còn thêm trò chơi hệ thống xuyên qua đến tương lai thế giới chuyện xưa

Cơ giáp, chiến hạm, dị thú

Sử dụng câu kia cách ngôn ——

Chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông!

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Túc Dạ Sanh Ca
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 mang theo trò chơi hệ thống xuyên qua2020-08-16 12:04
 • #2: Chương 2 chữa thương kỹ năng2020-08-16 12:05
 • #3: Chương 3 tao ngộ tiểu quái thú2020-08-16 12:06
 • #4: Chương 42020-08-16 12:06
 • #5: Chương 5 đi săn giả2020-08-16 12:06
 • #6: Chương 6 hệ thống giải phong nhiệm vụ chi nhất2020-08-16 12:07
 • #7: Chương 7 hệ thống giải phong nhiệm vụ chi nhị2020-08-16 12:07
 • #8: Chương 8 ngực vung nãi tứ hải2020-08-16 12:07
 • #9: Chương 9 cấp bậc hệ thống giải phong2020-08-16 12:08
 • #10: Chương 10 Tiêu Tử Diễm2020-08-16 12:08
 • #11: Chương 11 thôi miên cùng rời đi2020-08-16 12:08
 • #12: Chương 12 trăm vạn ngân hà2020-08-16 12:08
 • #13: Chương 60 cấp Tiêu Tử Mặc2020-08-16 12:09
 • #14: Chương 14 Caesar2020-08-16 12:09
 • #15: Chương 15 Tiêu tiểu béo2020-08-16 12:09
 • #16: Chương 16 nãi tú mệnh2020-08-16 12:10
 • #17: Chương 17 thu dưỡng ( thượng )2020-08-16 12:10
 • #18: Chương 18 thu dưỡng ( hạ ) cùng vẻ ngoài vấn đề2020-08-16 12:10
 • #19: Chương 19 tắm rửa bị xem hết2020-08-16 12:11
 • #20: Chương 20 nhập học2020-08-16 12:11
 • #21: Chương 21 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:11
 • #22: Chương 22 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:12
 • #23: Chương 23 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:12
 • #24: Chương 24 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:12
 • #25: Chương 25 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:13
 • #26: Chương 26 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:13
 • #27: Chương 27 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:13
 • #28: Chương 28 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:14
 • #29: Chương 29 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:14
 • #30: Chương 30 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:14
 • #31: Chương 31 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:15
 • #32: Chương 32 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:15
 • #33: Chương 33 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:15
 • #34: Chương 34 trung ương tinh vực chi Noran2020-08-16 12:16
 • #35: Chương 35 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:16
 • #36: Chương 36 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:16
 • #37: Chương 37 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:17
 • #38: Chương 38 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:17
 • #39: Chương 39 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:17
 • #40: Chương 40 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:18
 • #41: Chương 41 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:18
 • #42: Chương 42 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:18
 • #43: Chương 43 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:19
 • #44: Chương 44 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:19
 • #45: Chương 45 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:19
 • #46: Chương 46 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:19
 • #47: Chương 47 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:19
 • #48: Chương 48 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:20
 • #49: Chương 49 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:20
 • #50: Chương 50 trung ương tinh vực chi cơ giáp đại tái2020-08-16 12:21
 • #51: Chương 51 trở về Sharp2020-08-16 12:21
 • #52: Chương 52 trở về Sharp2020-08-16 12:21
 • #53: Chương 53 trở về Sharp2020-08-16 12:21
 • #54: Chương 54 trở về Sharp2020-08-16 12:22
 • #55: Chương 55 trở về Sharp2020-08-16 12:22
 • #56: Chương 56 trở về Sharp2020-08-16 12:22
 • #57: Chương 57 trở về Sharp2020-08-16 12:23
 • #58: Chương 58 phúc lợi phiên ngoại phi chính văn bổ xong2020-08-16 12:23
 • #59: Chương 59 trở về Sharp2020-08-16 12:23
 • #60: Chương 60 trở về Sharp2020-08-16 12:24
 • #61: Chương 61 trở về Sharp2020-08-16 12:24
 • #62: Chương 62 hắc ám thế giới2020-08-16 12:24
 • #63: Chương 63 hắc ám thế giới2020-08-16 12:24
 • #64: Chương 64 hắc ám thế giới2020-08-16 12:25
 • #65: Chương 65 hắc ám thế giới2020-08-16 12:25
 • #66: Chương 66 hắc ám thế giới2020-08-16 12:25
 • #67: Chương 67 hắc ám thế giới2020-08-16 12:26
 • #68: Chương 68 hắc ám thế giới2020-08-16 12:26
 • #69: Chương 69 hắc ám thế giới2020-08-16 12:26
 • #70: Chương 70 hắc ám thế giới2020-08-16 12:27
 • #71: Chương 71 hắc ám thế giới2020-08-16 12:27
 • #72: Chương 72 hắc ám thế giới2020-08-16 12:27
 • #73: Chương 73 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:28
 • #74: Chương 74 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:28
 • #75: Chương 75 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:28
 • #76: Chương 76 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:29
 • #77: Chương 77 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:29
 • #78: Chương 78 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:29
 • #79: Chương 79 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:30
 • #80: Chương 80 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:30
 • #81: Chương 81 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:30
 • #82: Chương 82 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:31
 • #83: Chương 83 màu xám lĩnh vực2020-08-16 12:31
 • #84: Chương 84 chờ ta trở lại cưới ngươi2020-08-16 12:32
 • #85: Chương 85 tướng quân trăm chết trận2020-08-16 12:32
 • #86: Chương 86 lễ tang2020-08-16 12:32
 • #87: Chương 87 khó xử2020-08-16 12:33
 • #88: Chương 88 gặp lại2020-08-16 12:33
 • #89: Chương 89 gặp lại2020-08-16 12:33
 • #90: Chương 90 chúng ta gặp qua2020-08-16 12:34
 • #91: Chương 91 ngươi cam tâm sao?2020-08-16 12:34
 • #92: Chương 92 đại kết cục2020-08-16 12:34
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 3.6]

Related posts

Manh Sủng Thú Thế: Thú Phu, Yêu Yêu Đát! (Np)

TiKay

Trùng Sinh Sủng Ngươi Tận Xương

THUYS♥️

Tinh Tế Tu Chân Sinh Hoạt

THUYS♥️

Tương Lai Chi Tinh Tế Nam Thần

THUYS♥️

Xuyên Qua Tinh Tế Toàn Năng Nữ Vương

TiKay

Lê Hấp Đường Phèn

THUYS♥️

Leave a Reply