Cổ Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Hoa Điền Quý Thê

Hán Việt: Hoa điền quý thê

Về hoa điền quý thê:

Cực cực khổ khổ khởi động một cái gia, kết quả là lại bị một chân đá văng ra, mất đi tính mạng, xem ra thượng một đời là chính mình quá mức nhân từ nương tay, thế nhưng bị tra nam chơi xoay quanh.

Một lần nữa sống thêm một đời, nàng trở lại quá khứ mười tuổi thời điểm, mẫu thân còn trên đời, đệ đệ còn không có bị bán, nàng thu vô song thế muốn ngược dòng mà lên, tránh thoát bị tra nam bắt cóc nhân sinh, đấu cực phẩm, diệt tra nam dẫn dắt cả nhà đi hướng hạnh phúc chi lộ.

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Y Linh
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 Vong Xuyên nhai2020-11-10 10:05
 • #2: Chương 2 bị trách phạt2020-11-10 10:06
 • #3: Chương 3 phụ về2020-11-10 10:06
 • #4: Chương 4 trong sạch2020-11-10 10:06
 • #5: Chương 5 hôn sự2020-11-10 10:06
 • #6: Chương 6 qua cầu rút ván2020-11-10 10:07
 • #7: Chương 7 lung lạc nhân tâm2020-11-10 10:07
 • #8: Chương 8 quy thuận2020-11-10 10:07
 • #9: Chương 9 ngờ vực2020-11-10 10:07
 • #10: Chương 10 có việc thương nghị2020-11-10 10:07
 • #11: Chương 11 nhắc nhở2020-11-10 10:07
 • #12: Chương 12 noãn các2020-11-10 10:07
 • #13: Chương 13 đau lòng2020-11-10 10:07
 • #14: Chương 14 họa tác2020-11-10 10:07
 • #15: Chương 15 hiểu họa2020-11-10 10:07
 • #16: Chương 16 dục tới2020-11-10 10:08
 • #17: Chương 17 âm mưu2020-11-10 10:08
 • #18: Chương 18 thử2020-11-10 10:08
 • #19: Chương 19 xông vào2020-11-10 10:08
 • #20: Chương 202020-11-10 10:08
 • #21: Chương 21 hư thật2020-11-10 10:08
 • #22: Chương 22 đại sự hóa tiểu2020-11-10 10:08
 • #23: Chương 23 kế hoạch2020-11-10 10:08
 • #24: Chương 24 một kế2020-11-10 10:09
 • #25: Chương 25 bạc tình2020-11-10 10:09
 • #26: Chương 26 lợi dụ2020-11-10 10:09
 • #27: Chương 27 cương nghị2020-11-10 10:09
 • #28: Chương 28 nghe được2020-11-10 10:09
 • #29: Chương 29 cùng ngủ2020-11-10 10:09
 • #30: Chương 30 tự làm tự chịu2020-11-10 10:09
 • #31: Chương 31 xin tha2020-11-10 10:09
 • #32: Chương 32 bán đứng2020-11-10 10:10
 • #33: Chương 33 tâm kế2020-11-10 10:10
 • #34: Chương 342020-11-10 10:10
 • #35: Chương 35 không tưởng được2020-11-10 10:10
 • #36: Chương 36 thoát khỏi2020-11-10 10:10
 • #37: Chương 37 chuẩn bị2020-11-10 10:10
 • #38: Chương 38 rời đi2020-11-10 10:10
 • #39: Chương 39 Đồng Châu2020-11-10 10:10
 • #40: Chương 40 nhiệt tình trợ giúp2020-11-10 10:10
 • #41: Chương 41 tân ưu sầu2020-11-10 10:10
 • #42: Chương 42 tư bôn2020-11-10 10:11
 • #43: Chương 43 quyết định2020-11-10 10:11
 • #44: Chương 44 thi thố tài năng2020-11-10 10:11
 • #45: Chương 45 học tập2020-11-10 10:11
 • #46: Chương 46 hoạn lộ thênh thang2020-11-10 10:11
 • #47: Chương 47 mua hoa2020-11-10 10:11
 • #48: Chương 48 mười bảy văn2020-11-10 10:11
 • #49: Chương 49 du côn2020-11-10 10:11
 • #50: Chương 50 không đồng ý2020-11-10 10:11
 • #51: Chương 51 đồn đãi vớ vẩn 【 cầu phấn hồng 】2020-11-10 10:12
 • #52: Chương 52 lo lắng không thôi 【 cầu phấn hồng 】2020-11-10 10:12
 • #53: Chương 53 muốn kiếm tiền 【 cầu phấn hồng 】2020-11-10 10:12
 • #54: Chương 54 ngoài ý muốn lai khách2020-11-10 10:12
 • #55: Chương 55 Khuất Tu Viễn2020-11-10 10:12
 • #56: Chương 56 tiền trảm hậu tấu2020-11-10 10:12
 • #57: Chương 57 lễ vật2020-11-10 10:12
 • #58: Chương 58 ngọc mặc đường2020-11-10 10:12
 • #59: Chương 59 Thiên Cơ lão nhân2020-11-10 10:13
 • #60: Chương 60 đi Liễu Châu2020-11-10 10:13
 • #61: Chương 61 lưu luyến không rời2020-11-10 10:13
 • #62: Chương 62 phân tích2020-11-10 10:13
 • #63: Chương 63 tới rồi 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:13
 • #64: Chương 64 thân nhân gặp mặt2020-11-10 10:13
 • #65: Chương 65 không biết ẩn tình 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:13
 • #66: Chương 66 người tới không có ý tốt 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:14
 • #67: Chương 67 khuất dung 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:14
 • #68: Chương 68 dối trá 【 cầu phấn hồng 】2020-11-10 10:14
 • #69: Chương 69 mâu thuẫn sơ hiện 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:14
 • #70: Chương 70 Khuất gia muốn phân gia 【 cầu phấn hồng 】2020-11-10 10:14
 • #71: Chương 71 mê mẩn2020-11-10 10:14
 • #72: Chương 72 hãm hại 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:14
 • #73: Chương 73 mạng người 【 cầu phấn 】2020-11-10 10:14
 • #74: Chương 74 không duy trì2020-11-10 10:14
 • #75: Chương 75 đề nghị2020-11-10 10:14
 • #76: Chương 76 suối nước nóng thôn trang2020-11-10 10:15
 • #77: Chương 77 tuyết rơi2020-11-10 10:15
 • #78: Chương 78 sét đánh giữa trời quang2020-11-10 10:15
 • #79: Chương 79 sắc mặt2020-11-10 10:15
 • #80: Chương 80 vừa lộ ra2020-11-10 10:15
 • #81: Chương 81 dẫn đường2020-11-10 10:15
 • #82: Chương 82 ăn tết2020-11-10 10:15
 • #83: Chương 83 về nhà2020-11-10 10:15
 • #84: Chương 84 đồng ý2020-11-10 10:15
 • #85: Chương 85 về đến nhà2020-11-10 10:16
 • #86: Chương 86 Khuất thị đáp ứng2020-11-10 10:16
 • #87: Chương 87 đại phì đơn2020-11-10 10:16
 • #88: Chương 88 thỉnh giáo2020-11-10 10:16
 • #89: Chương 89 mặt tiền cửa hiệu sự tình2020-11-10 10:16
 • #90: Chương 90 Tần Vân Hải2020-11-10 10:16
 • #91: Chương 91 vui đùa2020-11-10 10:16
 • #92: Chương 92 mầm tai hoạ2020-11-10 10:16
 • #93: Chương 93 mặt tiền cửa hàng2020-11-10 10:16
 • #94: Chương 94 thợ mộc2020-11-10 10:17
 • #95: Chương 95 vườn hoa2020-11-10 10:17
 • #96: Chương 96 luật lệ2020-11-10 10:17
 • #97: Chương 97 thổ lộ tình cảm2020-11-10 10:17
 • #98: Chương 98 vô song các2020-11-10 10:17
 • #99: Chương 99 có đáng giá hay không2020-11-10 10:17
 • #100: Chương 100 không cần lo lắng2020-11-10 10:17
 • #101: Chương 101 ấm lòng2020-11-10 10:17
 • #102: Chương 102 đáp ứng rồi2020-11-10 10:18
 • #103: Chương 103 tin tưởng2020-11-10 10:18
 • #104: Chương 104 chuẩn bị2020-11-10 10:18
 • #105: Chương 105 xuyên qua2020-11-10 10:18
 • #106: Chương 106 thi đấu2020-11-10 10:18
 • #107: Chương 107 giấu giếm2020-11-10 10:18
 • #108: Chương 108 cảm kích 【 cầu phấn hồng ~】2020-11-10 10:18
 • #109: Chương 109 tin tức tốt2020-11-10 10:18
 • #110: Chương 110 Thiên Cơ lão nhân2020-11-10 10:18
 • #111: Chương 111 ván cờ2020-11-10 10:18
 • #112: Chương 112 thu đồ đệ2020-11-10 10:18
 • #113: Chương 113 chuẩn bị vào núi2020-11-10 10:19
 • #114: Chương 114 cáo từ2020-11-10 10:19
 • #115: Chương 115 thanh tâm các2020-11-10 10:19
 • #116: Chương 116 dùng kế2020-11-10 10:19
 • #117: Chương 117 té ngã2020-11-10 10:19
 • #118: Chương 118 nói chuyện với nhau2020-11-10 10:19
 • #119: Chương 119 phong hàn2020-11-10 10:19
 • #120: Chương 120 xuống núi2020-11-10 10:19
 • #121: Chương 121 về nhà2020-11-10 10:20
 • #122: Chương 122 hắn tới2020-11-10 10:20
 • #123: Chương 123 uy hiếp2020-11-10 10:20
 • #124: Chương 124 từ giữa làm khó dễ2020-11-10 10:20
 • #125: Chương 125 nháo sự2020-11-10 10:20
 • #126: Chương 126 tửu lầu2020-11-10 10:20
 • #127: Chương 127 phải đi2020-11-10 10:20
 • #128: Chương 128 kính ngưỡng2020-11-10 10:20
 • #129: Chương 129 rời đi2020-11-10 10:20
 • #130: Chương 130 Tô Ấu Toàn2020-11-10 10:20
 • #131: Chương 131 thỉnh cầu2020-11-10 10:21
 • #132: Chương 132 kế hoạch2020-11-10 10:21
 • #133: Chương 133 sau lưng một đao2020-11-10 10:21
 • #134: Chương 134 lo lắng2020-11-10 10:21
 • #135: Chương 135 Lục Nho Tuấn lễ vật2020-11-10 10:21
 • #136: Chương 136 gặp mặt2020-11-10 10:21
 • #137: Chương 137 giá quy định2020-11-10 10:21
 • #138: Chương 138 bán2020-11-10 10:21
 • #139: Chương 139 nghi kỵ2020-11-10 10:22
 • #140: Chương 140 người si nói mộng2020-11-10 10:22
 • #141: Chương 141 ê ẩm2020-11-10 10:22
 • #142: Chương 142 không nghĩ tới2020-11-10 10:22
 • #143: Chương 143 nịnh bợ2020-11-10 10:22
 • #144: Chương 144 chấn động2020-11-10 10:22
 • #145: Chương 145 nghi kỵ2020-11-10 10:22
 • #146: Chương 146 pha trà2020-11-10 10:22
 • #147: Chương 1472020-11-10 10:22
 • #148: Chương 1482020-11-10 10:23
 • #149: Chương 149 làm mai2020-11-10 10:23
 • #150: Chương 150 vương tịnh2020-11-10 10:23
 • #151: Chương 151 sự tình không thích hợp2020-11-10 10:23
 • #152: Chương 152 phân tích2020-11-10 10:23
 • #153: Chương 1532020-11-10 10:23
 • #154: Chương 154 lo lắng2020-11-10 10:24
 • #155: Chương 155 tốt xấu tin tức2020-11-10 10:24
 • #156: Chương 156 không thích hợp2020-11-10 10:24
 • #157: Chương 157 không gì đáng trách2020-11-10 10:24
 • #158: Chương 158 Thẩm chưởng quầy mưu kế2020-11-10 10:24
 • #159: Chương 159 cửa hàng2020-11-10 10:24
 • #160: Chương 160 giải thích2020-11-10 10:24
 • #161: Chương 161 hỏi thăm2020-11-10 10:24
 • #162: Chương 162 hoài nghi2020-11-10 10:24
 • #163: Chương 163 quỷ dị2020-11-10 10:24
 • #164: Chương 164 hỏi rõ ràng2020-11-10 10:25
 • #165: Chương 165 hoài nghi2020-11-10 10:25
 • #166: Chương 166 tức giận2020-11-10 10:25
 • #167: Chương 167 phỏng đoán2020-11-10 10:25
 • #168: Chương 168 suy đoán2020-11-10 10:25
 • #169: Chương 169 phản kích2020-11-10 10:25
 • #170: Chương 170 phản kích 12020-11-10 10:25
 • #171: Chương 171 phản kích 22020-11-10 10:25
 • #172: Chương 172 phản kích 32020-11-10 10:25
 • #173: Chương 173 phản kích 42020-11-10 10:25
 • #174: Chương 174 phản kích 52020-11-10 10:26
 • #175: Chương 175 phản kích 62020-11-10 10:26
 • #176: Chương 176 kế hoạch bắt đầu2020-11-10 10:26
 • #177: Chương 177 không tưởng được2020-11-10 10:26
 • #178: Chương 178 thu lão gia tới2020-11-10 10:26
 • #179: Chương 178 thoát ly quan hệ2020-11-10 10:26
 • #180: Chương 179 thắng lợi liền ở trước mắt2020-11-10 10:26
 • #181: Chương 180 thua hết cả bàn cờ2020-11-10 10:26
 • #182: Chương 181 không nghĩ tới2020-11-10 10:27
 • #183: Chương 182 không biết xấu hổ2020-11-10 10:27
 • #184: Chương 183 đuổi đi2020-11-10 10:27
 • #185: Chương 184 thắng lợi2020-11-10 10:27
 • #186: Chương 185 phong cảnh2020-11-10 10:27
 • #187: Chương 186 châm ngòi2020-11-10 10:27
 • #188: Chương 187 không biết2020-11-10 10:27
 • #189: Chương 188 trưng cầu ý kiến2020-11-10 10:27
 • #190: Chương 189 cổ vũ2020-11-10 10:27
 • #191: Chương 190 bãi ở trước mắt cơ hội2020-11-10 10:27
 • #192: Chương 1912020-11-10 10:27
 • #193: Chương 1922020-11-10 10:28
 • #194: Chương 193 tin tức2020-11-10 10:28
 • #195: Chương 194 tới2020-11-10 10:28
 • #196: Chương 195 oan uổng2020-11-10 10:28
 • #197: Chương 196 lo lắng2020-11-10 10:28
 • #198: Chương 197 nhất định phải phải về tới2020-11-10 10:28
 • #199: Chương 198 đàm phán2020-11-10 10:28
 • #200: Chương 199 thành công2020-11-10 10:29
 • #201: Đệ hai trăm chương tân bắt đầu2020-11-10 10:29
 • #202: Đệ hai trăm linh một chương bừng tỉnh đại ngộ2020-11-10 10:29
 • #203: Đệ hai trăm linh nhị chương ở tạm2020-11-10 10:29
 • #204: Đệ hai trăm linh tam chương khó cầu2020-11-10 10:29
 • #205: Đệ hai trăm linh bốn chương cầu2020-11-10 10:29
 • #206: Đệ 205 chương tưởng trở về2020-11-10 10:29
 • #207: Đệ hai trăm lẻ sáu chương suy nghĩ cặn kẽ2020-11-10 10:29
 • #208: Đệ hai trăm linh bảy chương quyết định2020-11-10 10:30
 • #209: Đệ hai trăm linh tám chương vừa lòng2020-11-10 10:30
 • #210: Đệ hai trăm lẻ chín chương mâu thuẫn2020-11-10 10:30
 • #211: Đệ hai trăm một mười chương giao hảo2020-11-10 10:30
 • #212: Đệ hai trăm một mười một chương như một lâu2020-11-10 10:30
 • #213: Đệ 212 chương phiền toái thượng thân2020-11-10 10:30
 • #214: Đệ hai trăm một mười ba chương không biết xấu hổ2020-11-10 10:31
 • #215: Đệ hai trăm một mười bốn chương càn quấy2020-11-10 10:31
 • #216: Đệ hai trăm một mười lăm chương dây dưa2020-11-10 10:31
 • #217: Đệ hai trăm một mười sáu chương giải thích2020-11-10 10:31
 • #218: Đệ hai trăm 17 chương tâm động2020-11-10 10:31
 • #219: Đệ hai trăm 18 chương âm mưu2020-11-10 10:31
 • #220: Đệ hai trăm một mười chín chương sóng ngầm mãnh liệt2020-11-10 10:31
 • #221: Đệ hai trăm hai mươi chương thu vô trần trở về nhà2020-11-10 10:31
 • #222: Đệ hai trăm 21 chương tưởng niệm chi tình2020-11-10 10:31
 • #223: Đệ hai trăm 22 chương hồ nháo2020-11-10 10:32
 • #224: Đệ hai trăm 23 chương manh mối2020-11-10 10:32
 • #225: Đệ hai trăm 24 chương âm mưu phá2020-11-10 10:32
 • #226: Đệ hai trăm 25 chương nghi kỵ2020-11-10 10:32
 • #227: Đệ hai trăm 26 chương nhìn thấy2020-11-10 10:32
 • #228: Đệ hai trăm 27 chương xuyên qua2020-11-10 10:32
 • #229: Đệ hai trăm 28 chương huyền cơ2020-11-10 10:32
 • #230: Đệ hai trăm 29 chương không nghĩ tới2020-11-10 10:32
 • #231: Đệ hai trăm 30 chương sẽ không tha thứ2020-11-10 10:33
 • #232: Đệ hai trăm 31 chương bị đánh2020-11-10 10:33
 • #233: Đệ hai trăm 32 chương lo lắng2020-11-10 10:33
 • #234: Đệ hai trăm 33 chương cầu cứu2020-11-10 10:33
 • #235: Đệ hai trăm 24 chương cầu tình2020-11-10 10:33
 • #236: Đệ hai trăm 25 chương2020-11-10 10:33
 • #237: Đệ hai trăm 26 chương phong ba2020-11-10 10:34
 • #238: Đệ hai trăm 27 chương phát hiện2020-11-10 10:34
 • #239: Đệ hai trăm 28 chương Tần gia hành động2020-11-10 10:34
 • #240: Đệ hai trăm 29 chương nhân tâm hoảng sợ2020-11-10 10:34
 • #241: Đệ hai trăm 30 chương lo lắng2020-11-10 10:34
 • #242: Đệ hai trăm 31 chương lo lắng2020-11-10 10:34
 • #243: Đệ hai trăm 31 chương không thôi2020-11-10 10:34
 • #244: Đệ hai trăm 32 chương tình huống2020-11-10 10:35
 • #245: Đệ hai trăm 33 chương2020-11-10 10:35
 • #246: Đệ hai trăm 34 chương bị trảo2020-11-10 10:35
 • #247: Đệ hai trăm 35 chương2020-11-10 10:35
 • #248: Đệ hai trăm 36 chương dùng kế2020-11-10 10:35
 • #249: Đệ hai trăm 37 chương2020-11-10 10:35
 • #250: Đệ hai trăm 38 chương ly gián2020-11-10 10:35
 • #251: Đệ hai trăm 39 chương hối lộ2020-11-10 10:35
 • #252: Đệ hai trăm 40 chương mới gặp hiệu quả2020-11-10 10:36
 • #253: Đệ hai trăm 41 chương đê tiện âm hiểm2020-11-10 10:36
 • #254: Đệ hai trăm 42 chương kế trúng kế2020-11-10 10:36
 • #255: Đệ hai trăm 43 chương lấy lòng2020-11-10 10:36
 • #256: Đệ hai trăm 44 chương lòng tham không đáy2020-11-10 10:36
 • #257: Đệ hai trăm 45 chương2020-11-10 10:36
 • #258: Đệ hai trăm 46 chương kiêu ngạo ương ngạnh2020-11-10 10:37
 • #259: Đệ hai trăm 47 chương không có việc gì tìm việc2020-11-10 10:37
 • #260: Đệ hai trăm 48 chương trả thù đoạt người2020-11-10 10:37
 • #261: Đệ hai trăm 49 chương không muốn chết!2020-11-10 10:37
 • #262: Đệ hai trăm 50 chương cứu!2020-11-10 10:37
 • #263: Đệ hai trăm 51 chương được cứu trợ2020-11-10 10:37
 • #264: Đệ hai trăm 52 chương2020-11-10 10:37
 • #265: Đệ hai trăm 53 chương đã trở lại2020-11-10 10:38
 • #266: Đệ hai trăm 54 chương2020-11-10 10:38
 • #267: Đệ hai trăm 55 chương đại chuyển biến2020-11-10 10:38
 • #268: Đệ hai trăm 56 chương hoàng tước ở phía sau2020-11-10 10:38
 • #269: Đệ hai trăm 57 chương tâm tàn nhẫn2020-11-10 10:38
 • #270: Đệ hai trăm 58 chương nhất tiễn song điêu2020-11-10 10:38
 • #271: Đệ hai trăm 59 chương Tần lão gia dự cảm2020-11-10 10:38
 • #272: Đệ hai trăm 60 chương tâm tư2020-11-10 10:38
 • #273: Đệ hai trăm 61 chương nhìn thấu2020-11-10 10:38
 • #274: Đệ hai trăm 62 chương hảo cảm2020-11-10 10:39
 • #275: Đệ hai trăm 63 chương nói toạc2020-11-10 10:39
 • #276: Đệ hai trăm 64 chương tân gia2020-11-10 10:39
 • #277: Đệ hai trăm 65 chương xé rách mặt2020-11-10 10:39
 • #278: Đệ hai trăm 66 chương sinh ý kém cỏi2020-11-10 10:39
 • #279: Đệ hai trăm 67 chương tân bắt đầu2020-11-10 10:39
 • #280: Đệ hai trăm 68 chương liên lụy2020-11-10 10:39
 • #281: Đệ 269 chương2020-11-10 10:39
 • #282: Đệ hai trăm 70 chương ngốc manh2020-11-10 10:39
 • #283: Đệ hai trăm 71 chương2020-11-10 10:40
 • #284: Đệ hai trăm 72 chương chế nhạo2020-11-10 10:40
 • #285: Đệ hai trăm 73 chương bà mối2020-11-10 10:40
 • #286: Đệ hai trăm 74 chương2020-11-10 10:40
 • #287: Đệ hai trăm 75 chương xem thường nàng2020-11-10 10:40
 • #288: Đệ hai trăm 76 chương2020-11-10 10:40
 • #289: Đệ hai trăm 77 chương2020-11-10 10:40
 • #290: Đệ hai trăm 78 chương2020-11-10 10:40
 • #291: Đệ hai trăm 79 chương2020-11-10 10:40
 • #292: Đệ hai trăm 80 chương kẻ thù2020-11-10 10:40
 • #293: Đệ hai trăm 81 chương Sở vương gia2020-11-10 10:40
 • #294: Đệ hai trăm 82 chương lộng không hiểu2020-11-10 10:40
 • #295: Đệ hai trăm 82 chương2020-11-10 10:41
 • #296: Đệ hai trăm 83 chương2020-11-10 10:41
 • #297: Đệ hai trăm 84 chương bái kiến2020-11-10 10:41
 • #298: Đệ hai trăm 85 chương2020-11-10 10:41
 • #299: Đệ hai trăm 86 chương liều chết2020-11-10 10:41
 • #300: Đệ hai trăm 87 chương sát ý2020-11-10 10:41
 • #301: Đệ hai trăm 88 chương thích khách2020-11-10 10:42
 • #302: Đệ 289 chương2020-11-10 10:42
 • #303: Đệ hai trăm 90 chương toàn thành giới nghiêm2020-11-10 10:42
 • #304: Đệ hai trăm 91 chương kế hoạch2020-11-10 10:42
 • #305: Đệ hai trăm 92 chương2020-11-10 10:42
 • #306: Đệ hai trăm 93 chương2020-11-10 10:42
 • #307: Đệ hai trăm 94 chương2020-11-10 10:42
 • #308: Đệ hai trăm 95 chương phản kháng2020-11-10 10:42
 • #309: Đệ hai trăm 96 chương cảm tình2020-11-10 10:42
 • #310: Đệ hai trăm 97 chương cảm tình 22020-11-10 10:43
 • #311: Đệ hai trăm 98 chương2020-11-10 10:43
 • #312: Đệ hai trăm 99 chương thời gian vô nhiều2020-11-10 10:43
 • #313: Chương 300 huy hoàng2020-11-10 10:43
 • #314: 301 chương Khuất thị hôn sự2020-11-10 10:43
 • #315: Chương 302 kết thúc2020-11-10 10:43
 • #316: Chương 303 đại kết cục2020-11-10 10:43

Related posts

Mãn Cấp Trọng Khai Chạy Trốn Trò Chơi Sau [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Thành Tinh Yêu Quái Không Được Báo Án

THUYS♥️

Hầm Táo Ký

TiKay

Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt

THUYS♥️

Tình Phi Đắc Ý

TiKay

Cái Kia Vương Gia Tâm Quá Hắc

TiKay

Leave a Reply