Cổ ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Hoa Điền Quý Thê

Hán Việt: Hoa điền quý thê

Về hoa điền quý thê:

Cực cực khổ khổ khởi động một cái gia, kết quả là lại bị một chân đá văng ra, mất đi tính mạng, xem ra thượng một đời là chính mình quá mức nhân từ nương tay, thế nhưng bị tra nam chơi xoay quanh.

Một lần nữa sống thêm một đời, nàng trở lại quá khứ mười tuổi thời điểm, mẫu thân còn trên đời, đệ đệ còn không có bị bán, nàng thu vô song thế muốn ngược dòng mà lên, tránh thoát bị tra nam bắt cóc nhân sinh, đấu cực phẩm, diệt tra nam dẫn dắt cả nhà đi hướng hạnh phúc chi lộ.

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Y Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 Vong Xuyên nhai
 • #2: Chương 2 bị trách phạt
 • #3: Chương 3 phụ về
 • #4: Chương 4 trong sạch
 • #5: Chương 5 hôn sự
 • #6: Chương 6 qua cầu rút ván
 • #7: Chương 7 lung lạc nhân tâm
 • #8: Chương 8 quy thuận
 • #9: Chương 9 ngờ vực
 • #10: Chương 10 có việc thương nghị
 • #11: Chương 11 nhắc nhở
 • #12: Chương 12 noãn các
 • #13: Chương 13 đau lòng
 • #14: Chương 14 họa tác
 • #15: Chương 15 hiểu họa
 • #16: Chương 16 dục tới
 • #17: Chương 17 âm mưu
 • #18: Chương 18 thử
 • #19: Chương 19 xông vào
 • #20: Chương 20
 • #21: Chương 21 hư thật
 • #22: Chương 22 đại sự hóa tiểu
 • #23: Chương 23 kế hoạch
 • #24: Chương 24 một kế
 • #25: Chương 25 bạc tình
 • #26: Chương 26 lợi dụ
 • #27: Chương 27 cương nghị
 • #28: Chương 28 nghe được
 • #29: Chương 29 cùng ngủ
 • #30: Chương 30 tự làm tự chịu
 • #31: Chương 31 xin tha
 • #32: Chương 32 bán đứng
 • #33: Chương 33 tâm kế
 • #34: Chương 34
 • #35: Chương 35 không tưởng được
 • #36: Chương 36 thoát khỏi
 • #37: Chương 37 chuẩn bị
 • #38: Chương 38 rời đi
 • #39: Chương 39 Đồng Châu
 • #40: Chương 40 nhiệt tình trợ giúp
 • #41: Chương 41 tân ưu sầu
 • #42: Chương 42 tư bôn
 • #43: Chương 43 quyết định
 • #44: Chương 44 thi thố tài năng
 • #45: Chương 45 học tập
 • #46: Chương 46 hoạn lộ thênh thang
 • #47: Chương 47 mua hoa
 • #48: Chương 48 mười bảy văn
 • #49: Chương 49 du côn
 • #50: Chương 50 không đồng ý
 • #51: Chương 51 đồn đãi vớ vẩn 【 cầu phấn hồng 】
 • #52: Chương 52 lo lắng không thôi 【 cầu phấn hồng 】
 • #53: Chương 53 muốn kiếm tiền 【 cầu phấn hồng 】
 • #54: Chương 54 ngoài ý muốn lai khách
 • #55: Chương 55 Khuất Tu Viễn
 • #56: Chương 56 tiền trảm hậu tấu
 • #57: Chương 57 lễ vật
 • #58: Chương 58 ngọc mặc đường
 • #59: Chương 59 Thiên Cơ lão nhân
 • #60: Chương 60 đi Liễu Châu
 • #61: Chương 61 lưu luyến không rời
 • #62: Chương 62 phân tích
 • #63: Chương 63 tới rồi 【 cầu phấn 】
 • #64: Chương 64 thân nhân gặp mặt
 • #65: Chương 65 không biết ẩn tình 【 cầu phấn 】
 • #66: Chương 66 người tới không có ý tốt 【 cầu phấn 】
 • #67: Chương 67 khuất dung 【 cầu phấn 】
 • #68: Chương 68 dối trá 【 cầu phấn hồng 】
 • #69: Chương 69 mâu thuẫn sơ hiện 【 cầu phấn 】
 • #70: Chương 70 Khuất gia muốn phân gia 【 cầu phấn hồng 】
 • #71: Chương 71 mê mẩn
 • #72: Chương 72 hãm hại 【 cầu phấn 】
 • #73: Chương 73 mạng người 【 cầu phấn 】
 • #74: Chương 74 không duy trì
 • #75: Chương 75 đề nghị
 • #76: Chương 76 suối nước nóng thôn trang
 • #77: Chương 77 tuyết rơi
 • #78: Chương 78 sét đánh giữa trời quang
 • #79: Chương 79 sắc mặt
 • #80: Chương 80 vừa lộ ra
 • #81: Chương 81 dẫn đường
 • #82: Chương 82 ăn tết
 • #83: Chương 83 về nhà
 • #84: Chương 84 đồng ý
 • #85: Chương 85 về đến nhà
 • #86: Chương 86 Khuất thị đáp ứng
 • #87: Chương 87 đại phì đơn
 • #88: Chương 88 thỉnh giáo
 • #89: Chương 89 mặt tiền cửa hiệu sự tình
 • #90: Chương 90 Tần Vân Hải
 • #91: Chương 91 vui đùa
 • #92: Chương 92 mầm tai hoạ
 • #93: Chương 93 mặt tiền cửa hàng
 • #94: Chương 94 thợ mộc
 • #95: Chương 95 vườn hoa
 • #96: Chương 96 luật lệ
 • #97: Chương 97 thổ lộ tình cảm
 • #98: Chương 98 vô song các
 • #99: Chương 99 có đáng giá hay không
 • #100: Chương 100 không cần lo lắng
 • #101: Chương 101 ấm lòng
 • #102: Chương 102 đáp ứng rồi
 • #103: Chương 103 tin tưởng
 • #104: Chương 104 chuẩn bị
 • #105: Chương 105 xuyên qua
 • #106: Chương 106 thi đấu
 • #107: Chương 107 giấu giếm
 • #108: Chương 108 cảm kích 【 cầu phấn hồng ~】
 • #109: Chương 109 tin tức tốt
 • #110: Chương 110 Thiên Cơ lão nhân
 • #111: Chương 111 ván cờ
 • #112: Chương 112 thu đồ đệ
 • #113: Chương 113 chuẩn bị vào núi
 • #114: Chương 114 cáo từ
 • #115: Chương 115 thanh tâm các
 • #116: Chương 116 dùng kế
 • #117: Chương 117 té ngã
 • #118: Chương 118 nói chuyện với nhau
 • #119: Chương 119 phong hàn
 • #120: Chương 120 xuống núi
 • #121: Chương 121 về nhà
 • #122: Chương 122 hắn tới
 • #123: Chương 123 uy hiếp
 • #124: Chương 124 từ giữa làm khó dễ
 • #125: Chương 125 nháo sự
 • #126: Chương 126 tửu lầu
 • #127: Chương 127 phải đi
 • #128: Chương 128 kính ngưỡng
 • #129: Chương 129 rời đi
 • #130: Chương 130 Tô Ấu Toàn
 • #131: Chương 131 thỉnh cầu
 • #132: Chương 132 kế hoạch
 • #133: Chương 133 sau lưng một đao
 • #134: Chương 134 lo lắng
 • #135: Chương 135 Lục Nho Tuấn lễ vật
 • #136: Chương 136 gặp mặt
 • #137: Chương 137 giá quy định
 • #138: Chương 138 bán
 • #139: Chương 139 nghi kỵ
 • #140: Chương 140 người si nói mộng
 • #141: Chương 141 ê ẩm
 • #142: Chương 142 không nghĩ tới
 • #143: Chương 143 nịnh bợ
 • #144: Chương 144 chấn động
 • #145: Chương 145 nghi kỵ
 • #146: Chương 146 pha trà
 • #147: Chương 147
 • #148: Chương 148
 • #149: Chương 149 làm mai
 • #150: Chương 150 vương tịnh
 • #151: Chương 151 sự tình không thích hợp
 • #152: Chương 152 phân tích
 • #153: Chương 153
 • #154: Chương 154 lo lắng
 • #155: Chương 155 tốt xấu tin tức
 • #156: Chương 156 không thích hợp
 • #157: Chương 157 không gì đáng trách
 • #158: Chương 158 Thẩm chưởng quầy mưu kế
 • #159: Chương 159 cửa hàng
 • #160: Chương 160 giải thích
 • #161: Chương 161 hỏi thăm
 • #162: Chương 162 hoài nghi
 • #163: Chương 163 quỷ dị
 • #164: Chương 164 hỏi rõ ràng
 • #165: Chương 165 hoài nghi
 • #166: Chương 166 tức giận
 • #167: Chương 167 phỏng đoán
 • #168: Chương 168 suy đoán
 • #169: Chương 169 phản kích
 • #170: Chương 170 phản kích 1
 • #171: Chương 171 phản kích 2
 • #172: Chương 172 phản kích 3
 • #173: Chương 173 phản kích 4
 • #174: Chương 174 phản kích 5
 • #175: Chương 175 phản kích 6
 • #176: Chương 176 kế hoạch bắt đầu
 • #177: Chương 177 không tưởng được
 • #178: Chương 178 thu lão gia tới
 • #179: Chương 178 thoát ly quan hệ
 • #180: Chương 179 thắng lợi liền ở trước mắt
 • #181: Chương 180 thua hết cả bàn cờ
 • #182: Chương 181 không nghĩ tới
 • #183: Chương 182 không biết xấu hổ
 • #184: Chương 183 đuổi đi
 • #185: Chương 184 thắng lợi
 • #186: Chương 185 phong cảnh
 • #187: Chương 186 châm ngòi
 • #188: Chương 187 không biết
 • #189: Chương 188 trưng cầu ý kiến
 • #190: Chương 189 cổ vũ
 • #191: Chương 190 bãi ở trước mắt cơ hội
 • #192: Chương 191
 • #193: Chương 192
 • #194: Chương 193 tin tức
 • #195: Chương 194 tới
 • #196: Chương 195 oan uổng
 • #197: Chương 196 lo lắng
 • #198: Chương 197 nhất định phải phải về tới
 • #199: Chương 198 đàm phán
 • #200: Chương 199 thành công
 • #201: Đệ hai trăm chương tân bắt đầu
 • #202: Đệ hai trăm linh một chương bừng tỉnh đại ngộ
 • #203: Đệ hai trăm linh nhị chương ở tạm
 • #204: Đệ hai trăm linh tam chương khó cầu
 • #205: Đệ hai trăm linh bốn chương cầu
 • #206: Đệ 205 chương tưởng trở về
 • #207: Đệ hai trăm lẻ sáu chương suy nghĩ cặn kẽ
 • #208: Đệ hai trăm linh bảy chương quyết định
 • #209: Đệ hai trăm linh tám chương vừa lòng
 • #210: Đệ hai trăm lẻ chín chương mâu thuẫn
 • #211: Đệ hai trăm một mười chương giao hảo
 • #212: Đệ hai trăm một mười một chương như một lâu
 • #213: Đệ 212 chương phiền toái thượng thân
 • #214: Đệ hai trăm một mười ba chương không biết xấu hổ
 • #215: Đệ hai trăm một mười bốn chương càn quấy
 • #216: Đệ hai trăm một mười lăm chương dây dưa
 • #217: Đệ hai trăm một mười sáu chương giải thích
 • #218: Đệ hai trăm 17 chương tâm động
 • #219: Đệ hai trăm 18 chương âm mưu
 • #220: Đệ hai trăm một mười chín chương sóng ngầm mãnh liệt
 • #221: Đệ hai trăm hai mươi chương thu vô trần trở về nhà
 • #222: Đệ hai trăm 21 chương tưởng niệm chi tình
 • #223: Đệ hai trăm 22 chương hồ nháo
 • #224: Đệ hai trăm 23 chương manh mối
 • #225: Đệ hai trăm 24 chương âm mưu phá
 • #226: Đệ hai trăm 25 chương nghi kỵ
 • #227: Đệ hai trăm 26 chương nhìn thấy
 • #228: Đệ hai trăm 27 chương xuyên qua
 • #229: Đệ hai trăm 28 chương huyền cơ
 • #230: Đệ hai trăm 29 chương không nghĩ tới
 • #231: Đệ hai trăm 30 chương sẽ không tha thứ
 • #232: Đệ hai trăm 31 chương bị đánh
 • #233: Đệ hai trăm 32 chương lo lắng
 • #234: Đệ hai trăm 33 chương cầu cứu
 • #235: Đệ hai trăm 24 chương cầu tình
 • #236: Đệ hai trăm 25 chương
 • #237: Đệ hai trăm 26 chương phong ba
 • #238: Đệ hai trăm 27 chương phát hiện
 • #239: Đệ hai trăm 28 chương Tần gia hành động
 • #240: Đệ hai trăm 29 chương nhân tâm hoảng sợ
 • #241: Đệ hai trăm 30 chương lo lắng
 • #242: Đệ hai trăm 31 chương lo lắng
 • #243: Đệ hai trăm 31 chương không thôi
 • #244: Đệ hai trăm 32 chương tình huống
 • #245: Đệ hai trăm 33 chương
 • #246: Đệ hai trăm 34 chương bị trảo
 • #247: Đệ hai trăm 35 chương
 • #248: Đệ hai trăm 36 chương dùng kế
 • #249: Đệ hai trăm 37 chương
 • #250: Đệ hai trăm 38 chương ly gián
 • #251: Đệ hai trăm 39 chương hối lộ
 • #252: Đệ hai trăm 40 chương mới gặp hiệu quả
 • #253: Đệ hai trăm 41 chương đê tiện âm hiểm
 • #254: Đệ hai trăm 42 chương kế trúng kế
 • #255: Đệ hai trăm 43 chương lấy lòng
 • #256: Đệ hai trăm 44 chương lòng tham không đáy
 • #257: Đệ hai trăm 45 chương
 • #258: Đệ hai trăm 46 chương kiêu ngạo ương ngạnh
 • #259: Đệ hai trăm 47 chương không có việc gì tìm việc
 • #260: Đệ hai trăm 48 chương trả thù đoạt người
 • #261: Đệ hai trăm 49 chương không muốn chết!
 • #262: Đệ hai trăm 50 chương cứu!
 • #263: Đệ hai trăm 51 chương được cứu trợ
 • #264: Đệ hai trăm 52 chương
 • #265: Đệ hai trăm 53 chương đã trở lại
 • #266: Đệ hai trăm 54 chương
 • #267: Đệ hai trăm 55 chương đại chuyển biến
 • #268: Đệ hai trăm 56 chương hoàng tước ở phía sau
 • #269: Đệ hai trăm 57 chương tâm tàn nhẫn
 • #270: Đệ hai trăm 58 chương nhất tiễn song điêu
 • #271: Đệ hai trăm 59 chương Tần lão gia dự cảm
 • #272: Đệ hai trăm 60 chương tâm tư
 • #273: Đệ hai trăm 61 chương nhìn thấu
 • #274: Đệ hai trăm 62 chương hảo cảm
 • #275: Đệ hai trăm 63 chương nói toạc
 • #276: Đệ hai trăm 64 chương tân gia
 • #277: Đệ hai trăm 65 chương xé rách mặt
 • #278: Đệ hai trăm 66 chương sinh ý kém cỏi
 • #279: Đệ hai trăm 67 chương tân bắt đầu
 • #280: Đệ hai trăm 68 chương liên lụy
 • #281: Đệ 269 chương
 • #282: Đệ hai trăm 70 chương ngốc manh
 • #283: Đệ hai trăm 71 chương
 • #284: Đệ hai trăm 72 chương chế nhạo
 • #285: Đệ hai trăm 73 chương bà mối
 • #286: Đệ hai trăm 74 chương
 • #287: Đệ hai trăm 75 chương xem thường nàng
 • #288: Đệ hai trăm 76 chương
 • #289: Đệ hai trăm 77 chương
 • #290: Đệ hai trăm 78 chương
 • #291: Đệ hai trăm 79 chương
 • #292: Đệ hai trăm 80 chương kẻ thù
 • #293: Đệ hai trăm 81 chương Sở vương gia
 • #294: Đệ hai trăm 82 chương lộng không hiểu
 • #295: Đệ hai trăm 82 chương
 • #296: Đệ hai trăm 83 chương
 • #297: Đệ hai trăm 84 chương bái kiến
 • #298: Đệ hai trăm 85 chương
 • #299: Đệ hai trăm 86 chương liều chết
 • #300: Đệ hai trăm 87 chương sát ý
 • #301: Đệ hai trăm 88 chương thích khách
 • #302: Đệ 289 chương
 • #303: Đệ hai trăm 90 chương toàn thành giới nghiêm
 • #304: Đệ hai trăm 91 chương kế hoạch
 • #305: Đệ hai trăm 92 chương
 • #306: Đệ hai trăm 93 chương
 • #307: Đệ hai trăm 94 chương
 • #308: Đệ hai trăm 95 chương phản kháng
 • #309: Đệ hai trăm 96 chương cảm tình
 • #310: Đệ hai trăm 97 chương cảm tình 2
 • #311: Đệ hai trăm 98 chương
 • #312: Đệ hai trăm 99 chương thời gian vô nhiều
 • #313: Chương 300 huy hoàng
 • #314: 301 chương Khuất thị hôn sự
 • #315: Chương 302 kết thúc
 • #316: Chương 303 đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Kiêu Sủng

TiKay

Tinh Tế Trùng Sinh Chi Dị Năng Tiểu Khả Ái

THUYS♥️

Ngụy Tấn Người Ăn Cơm

TiKay

Nữ Xứng Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Đói

THUYS♥️

Không Gian Tiếu Y Nữ

TiKay

Đô Thị Chi Đệ Nhất Thái Tử Gia

TiKay

Leave a Reply