Huyền HuyễnNgôn TìnhXuyên Không

Ngự Sủng Manh Phi: Triệu Hoán Yêu Nghiệt Độc Vương

Hắc đạo Ninh gia đại tiểu thư, “duang một tiếng xuyên việt đến Thiên Thịnh hoàng triều, biến thành Lâm gia đại tiểu thư.

Cha mẹ bất từ, muốn nàng thay muội xuất giá, gả cho vị kia bị hạ nguyền rủa vương gia? Nàng mới không ngốc như vậy!

Nhưng, không cẩn thận chọc phải mỗ chỉ thích ăn giấm, lòng dạ hẹp hòi cộng thêm biến thái lời nói ác độc thất vương gia, từ đó một đường điên cuồng đuổi theo không buông tay!

Cũng may nàng có nghịch thiên huyết mạch, thần bí linh kỹ, nhìn nàng thế nào hoa lệ xoay người, đem này kinh diễm thiên hạ lời nói ác độc vương gia biến trung khuyển!

Nguồn : tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hạ Tễ Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thứ 1 chương trời giáng mỹ nhân2020-09-19 07:06
 • #2: Thứ 2 chương thấy chết không cứu2020-09-19 07:06
 • #3: Thứ 3 chương nhắm mắt thiên sứ2020-09-19 07:07
 • #4: Thứ 4 chương mở miệng ma quỷ2020-09-19 07:07
 • #5: Thứ 5 chương mạng nhỏ nguy hĩ2020-09-19 07:07
 • #6: Thứ 6 chương một thân dầu chải tóc2020-09-19 07:07
 • #7: Thứ 7 chương buồn nôn tử hắn2020-09-19 07:07
 • #8: Thứ 8 chương Lâm phủ tiểu thư2020-09-19 07:07
 • #9: Thứ 9 chương cực kỳ tương tự2020-09-19 07:07
 • #10: Thứ 10 chương dối trá một nhà2020-09-19 07:08
 • #11: Thứ 11 chương Lâm gia nhẹ nhàng2020-09-19 07:08
 • #12: Thứ 12 chương mới gặp gỡ võ linh2020-09-19 07:08
 • #13: Thứ 13 chương thất sắc liên ra2020-09-19 07:08
 • #14: Thứ 14 chương Lâm gia võ linh2020-09-19 07:08
 • #15: Thứ 15 chương võ linh phân cấp2020-09-19 07:08
 • #16: Thứ 16 chương tiến cung dự tiệc2020-09-19 07:08
 • #17: Thứ 17 chương hoa viên bát quái2020-09-19 07:09
 • #18: Thứ 18 chương thất vương gia hiện2020-09-19 07:09
 • #19: Thứ 19 chương minh yêu hoàng thúc2020-09-19 07:09
 • #20: Thứ 20 chương ở lâu điểm thần2020-09-19 07:09
 • #21: Thứ 21 chương đụng vào miệng2020-09-19 07:09
 • #22: Thứ 22 chương giảo bánh quai chèo2020-09-19 07:09
 • #23: Thứ 23 chương có tiền có hậu2020-09-19 07:09
 • #24: Thứ 24 chương thượng niên kỷ2020-09-19 07:09
 • #25: Thứ 25 chương yến hội bắt đầu2020-09-19 07:10
 • #26: Thứ 26 chương nhìn thấy thiên nhan2020-09-19 07:10
 • #27: Thứ 27 chương ba vị nam tử2020-09-19 07:10
 • #28: Thứ 28 chương nàng là thay gả2020-09-19 07:10
 • #29: Thứ 29 chương thô bỉ vô lễ2020-09-19 07:10
 • #30: Thứ 30 chương không giống người thường2020-09-19 07:10
 • #31: Thứ 31 chương của nàng vòng cổ2020-09-19 07:10
 • #32: Thứ 32 chương bồi dưỡng cảm tình2020-09-19 07:11
 • #33: Thứ 33 chương Vân Triệt hoàng tử2020-09-19 07:11
 • #34: Thứ 34 chương độc nhất vô nhị2020-09-19 07:11
 • #35: Thứ 35 chương hoàng gia việc tư2020-09-19 07:11
 • #36: Thứ 36 chương nửa đường nảy lòng tham2020-09-19 07:11
 • #37: Thứ 37 chương không thể cho không2020-09-19 07:11
 • #38: Thứ 38 chương muốn cái bảo bối2020-09-19 07:11
 • #39: Thứ 39 chương phiến đến phiến đi2020-09-19 07:12
 • #40: Thứ 40 chương vương gia thứ tội2020-09-19 07:12
 • #41: Thứ 41 chương dám ghét bỏ ta2020-09-19 07:12
 • #42: Thứ 42 chương thêm đến bảy năm2020-09-19 07:12
 • #43: Thứ 43 chương niết đại chân dài2020-09-19 07:12
 • #44: Thứ 44 chương tiến thất vương phủ2020-09-19 07:12
 • #45: Thứ 45 chương chút nào không kinh ngạc2020-09-19 07:12
 • #46: Thứ 46 chương sinh đẹp không2020-09-19 07:13
 • #47: Thứ 47 chương chữa khỏi thuật2020-09-19 07:13
 • #48: Thứ 48 chương tu luyện linh lực2020-09-19 07:13
 • #49: Thứ 49 chương không có đầu bếp2020-09-19 07:13
 • #50: Thứ 50 chương muốn đản cấp sao2020-09-19 07:13
 • #51: Thứ 51 chương đản toái thanh âm2020-09-19 07:13
 • #52: Thứ 52 chương về linh kỹ2020-09-19 07:13
 • #53: Thứ 53 chương nhâm ngươi sai phái2020-09-19 07:14
 • #54: Thứ 54 chương thanh suối tiểu hội2020-09-19 07:14
 • #55: Thứ 55 chương ngươi thức ăn2020-09-19 07:14
 • #56: Thứ 56 chương thứ cho chống đỡ hết nổi mượn2020-09-19 07:14
 • #57: Thứ 57 chương thức ăn khó ăn2020-09-19 07:14
 • #58: Thứ 58 chương phượng đại thối chân2020-09-19 07:14
 • #59: Thứ 59 chương hoàn hảo không tỉnh2020-09-19 07:14
 • #60: Thứ 60 chương ngủ được không tốt2020-09-19 07:15
 • #61: Thứ 61 chương nhìn không ra2020-09-19 07:15
 • #62: Thứ 62 chương cũng không chiến hỏa2020-09-19 07:15
 • #63: Thứ 63 chương nhất thời quên2020-09-19 07:15
 • #64: Thứ 64 chương vị gì đạo2020-09-19 07:15
 • #65: Thứ 65 chương hoa lạ hoa lạ2020-09-19 07:15
 • #66: Thứ 66 chương lục yên thiềm thừ2020-09-19 07:16
 • #67: Thứ 67 chương lạnh bạc vô tình2020-09-19 07:16
 • #68: Thứ 68 chương võ linh đốt hủy2020-09-19 07:16
 • #69: Thứ 69 chương Tử Phượng học viện2020-09-19 07:16
 • #70: Thứ 70 chương nam nhân ký hiệu2020-09-19 07:16
 • #71: Thứ 71 chương phiền phức càng nhiều2020-09-19 07:16
 • #72: Thứ 72 chương không đợi lâu lắm2020-09-19 07:16
 • #73: Thứ 73 chương dự bị tập hợp2020-09-19 07:17
 • #74: Thứ 74 chương mơ mộng hão huyền2020-09-19 07:17
 • #75: Thứ 75 chương không tốt ở chung2020-09-19 07:17
 • #76: Thứ 76 chương đập bịch bịch2020-09-19 07:17
 • #77: Thứ 77 chương hoàn toàn thay đổi2020-09-19 07:17
 • #78: Thứ 78 chương đêm tối truy sát2020-09-19 07:17
 • #79: Thứ 79 chương ban tặng cơ hội2020-09-19 07:17
 • #80: Thứ 80 chương tử y thiếu niên2020-09-19 07:18
 • #81: Thứ 81 chương chiếc nhẫn trữ vật2020-09-19 07:18
 • #82: Thứ 82 chương quân tử phong độ2020-09-19 07:18
 • #83: Thứ 83 chương xấu vật nhỏ2020-09-19 07:18
 • #84: Thứ 84 chương một nam một nữ2020-09-19 07:18
 • #85: Thứ 85 chương mau giao ra đây2020-09-19 07:18
 • #86: Thứ 86 chương dưới ánh trăng lục soát người2020-09-19 07:19
 • #87: Thứ 87 chương Lâm Khinh Khinh đâu2020-09-19 07:19
 • #88: Thứ 88 chương thế nào bảo đảm2020-09-19 07:19
 • #89: Thứ 89 chương phản hồi lại đến2020-09-19 07:19
 • #90: Thứ 90 chương huynh đệ ở đâu2020-09-19 07:19
 • #91: Thứ 91 chương dài nhỏ băng châm2020-09-19 07:19
 • #92: Thứ 92 chương ngươi nói không tính2020-09-19 07:19
 • #93: Thứ 93 chương đêm tối nhện2020-09-19 07:19
 • #94: Thứ 94 chương băng liên thánh long2020-09-19 07:20
 • #95: Thứ 95 chương toàn sào xuất động2020-09-19 07:20
 • #96: Thứ 96 chương không thể đánh giá2020-09-19 07:20
 • #97: Thứ 97 chương nhỏ gầy vô thịt2020-09-19 07:20
 • #98: Thứ 98 chương da mặt siêu hậu2020-09-19 07:20
 • #99: Thứ 99 chương thăng làm bốn sao2020-09-19 07:20
 • #100: Thứ 100 chương linh thảo sư phụ2020-09-19 07:21
 • #101: Thứ 101 chương Hồng Linh trái cây2020-09-19 07:21
 • #102: Thứ 102 chương tiểu đồng bọn nhi2020-09-19 07:21
 • #103: Thứ 103 chương có một trấn2020-09-19 07:21
 • #104: Thứ 104 chương đánh yếm thú2020-09-19 07:21
 • #105: Thứ 105 chương cái bình tự bạo2020-09-19 07:21
 • #106: Thứ 106 chương Hoàng thị huynh muội2020-09-19 07:21
 • #107: Thứ 107 chương bỏ ra thuốc bột2020-09-19 07:21
 • #108: Thứ 108 chương tới giác sói2020-09-19 07:22
 • #109: Thứ 109 chương không đúng lắm2020-09-19 07:22
 • #110: Thứ 110 chương mào gà đại xà2020-09-19 07:22
 • #111: Thứ 111 chương muốn nước bọt sao2020-09-19 07:22
 • #112: Thứ 112 chương trên dưới hai đoạn2020-09-19 07:22
 • #113: Thứ 113 chương là tiểu tình nhân2020-09-19 07:22
 • #114: Thứ 114 chương gia tốc tử vong2020-09-19 07:23
 • #115: Thứ 115 chương nhổ tận gốc2020-09-19 07:23
 • #116: Thứ 116 chương ném đến ném đi2020-09-19 07:23
 • #117: Thứ 117 chương ăn ăn ăn ăn2020-09-19 07:23
 • #118: Thứ 118 chương nhìn tùy cha2020-09-19 07:23
 • #119: Thứ 119 chương cái kia ai ai2020-09-19 07:23
 • #120: Thứ 120 chương ta chỗ nào xấu2020-09-19 07:23
 • #121: Thứ 121 chương thuận tay chà xát chà xát2020-09-19 07:24
 • #122: Thứ 122 chương hơn một2020-09-19 07:24
 • #123: Thứ 123 chương xuất hiện thoái hóa2020-09-19 07:24
 • #124: Thứ 124 chương đến trước giải phóng2020-09-19 07:24
 • #125: Thứ 125 chương không bình thường người2020-09-19 07:24
 • #126: Thứ 126 chương cọ điểm nhi âm2020-09-19 07:24
 • #127: Thứ 127 chương ngươi tới giơ ô2020-09-19 07:24
 • #128: Thứ 128 chương ảnh hưởng muốn ăn2020-09-19 07:25
 • #129: Thứ 129 chương bóng đêm vô cương2020-09-19 07:25
 • #130: Thứ 130 chương còn nhìn xuống2020-09-19 07:25
 • #131: Thứ 131 chương nhiều hơn nữa thiếp hạ2020-09-19 07:25
 • #132: Thứ 132 chương lại nhượng ngươi xem2020-09-19 07:25
 • #133: Thứ 133 chương tựa như Vân Triệt2020-09-19 07:25
 • #134: Thứ 134 chương linh thảo xông giai2020-09-19 07:25
 • #135: Thứ 135 chương linh sĩ cấp bậc2020-09-19 07:25
 • #136: Thứ 136 chương cây hạ gặp nhau2020-09-19 07:26
 • #137: Thứ 137 chương hạ điểm ba đậu2020-09-19 07:26
 • #138: Thứ 138 chương muốn đi nhà xí2020-09-19 07:26
 • #139: Thứ 139 chương dùng thí băng tử2020-09-19 07:26
 • #140: Thứ 140 chương một giết thành công2020-09-19 07:26
 • #141: Thứ 141 chương một người phấn đấu2020-09-19 07:27
 • #142: Thứ 142 chương bạch hùng huyệt động2020-09-19 07:27
 • #143: Thứ 143 chương một ngụm nuốt vào2020-09-19 07:27
 • #144: Thứ 144 chương ngươi thế nào nhìn2020-09-19 07:27
 • #145: Thứ 145 chương không có việc gì quỷ gọi2020-09-19 07:27
 • #146: Thứ 146 chương thống khổ vạn phần2020-09-19 07:27
 • #147: Thứ 147 chương siêu cấp kẻ mạnh2020-09-19 07:27
 • #148: Thứ 148 chương nho nhỏ bạch hùng2020-09-19 07:28
 • #149: Thứ 149 chương giữa không trung2020-09-19 07:28
 • #150: Thứ 150 chương vạn năm linh hạch2020-09-19 07:28
 • #151: Thứ 151 chương ở chỗ này của ta2020-09-19 07:28
 • #152: Thứ 152 chương lệnh tôn Mặc Cung2020-09-19 07:28
 • #153: Thứ 153 chương ngươi ăn quá sao2020-09-19 07:28
 • #154: Thứ 154 chương kim ty nhuyễn giáp2020-09-19 07:29
 • #155: Thứ 155 chương gặp phải lão đại2020-09-19 07:29
 • #156: Thứ 156 chương không chút do dự2020-09-19 07:29
 • #157: Thứ 157 chương tới ba người2020-09-19 07:29
 • #158: Thứ 158 chương đại gia cùng nhau2020-09-19 07:29
 • #159: Thứ 159 chương lại đến năm2020-09-19 07:29
 • #160: Thứ 160 chương ngọc nữ tán tài2020-09-19 07:29
 • #161: Thứ 161 chương cũng là chi hoa2020-09-19 07:29
 • #162: Thứ 162 chương không muốn cất giấu2020-09-19 07:30
 • #163: Thứ 163 chương Bá Thiên phái hủy2020-09-19 07:30
 • #164: Thứ 164 chương nội tâm sụp đổ2020-09-19 07:30
 • #165: Thứ 165 chương lại tới truy ngươi2020-09-19 07:30
 • #166: Thứ 166 chương phân thân linh kỹ2020-09-19 07:30
 • #167: Thứ 167 chương giẫm thành thịt nát2020-09-19 07:30
 • #168: Thứ 168 chương vạn năm đầm lầy2020-09-19 07:31
 • #169: Thứ 169 chương hai gây sự quỷ2020-09-19 07:31
 • #170: Thứ 170 chương vạn bất đắc dĩ2020-09-19 07:31
 • #171: Thứ 171 chương ngươi còn muốn chạy2020-09-19 07:31
 • #172: Thứ 172 chương liên tục đả kích2020-09-19 07:31
 • #173: Thứ 173 chương Phượng thất vương gia2020-09-19 07:32
 • #174: Thứ 174 chương không có nếu như2020-09-19 07:32
 • #175: Thứ 175 chương tùy thân mang theo2020-09-19 07:32
 • #176: Thứ 176 chương muốn sống sót2020-09-19 07:32
 • #177: Thứ 177 chương đột nhiên bất ổn2020-09-19 07:32
 • #178: Thứ 178 chương chưa từng ly khai2020-09-19 07:32
 • #179: Thứ 179 chương ngươi đã tỉnh2020-09-19 07:32
 • #180: Thứ 180 chương ngươi linh thú2020-09-19 07:32
 • #181: Thứ 181 chương kim oa ngân oa2020-09-19 07:33
 • #182: Thứ 182 chương một ngày một đêm2020-09-19 07:33
 • #183: Thứ 183 chương người đô đi rồi2020-09-19 07:33
 • #184: Thứ 184 chương ai là phiến tử2020-09-19 07:33
 • #185: Thứ 185 chương siêu cường linh áp2020-09-19 07:33
 • #186: Thứ 186 chương giảm bớt nhiều2020-09-19 07:33
 • #187: Thứ 187 chương như vậy mỹ lệ2020-09-19 07:33
 • #188: Thứ 188 chương đẹp như nhau hoàng tộc2020-09-19 07:34
 • #189: Thứ 189 chương ai ở ho2020-09-19 07:34
 • #190: Thứ 190 chương trở lại vương phủ2020-09-19 07:34
 • #191: Thứ 191 chương lại chụp càng bình2020-09-19 07:34
 • #192: Thứ 192 chương thật là ác độc tâm2020-09-19 07:34
 • #193: Thứ 193 chương quái dị đối thoại2020-09-19 07:34
 • #194: Thứ 194 chương có chút tao2020-09-19 07:34
 • #195: Thứ 195 chương không muốn cậy mạnh2020-09-19 07:35
 • #196: Thứ 196 chương cả người là hố2020-09-19 07:35
 • #197: Thứ 197 chương cấp làm cháo2020-09-19 07:35
 • #198: Thứ 198 chương gả trâu ngự trù2020-09-19 07:35
 • #199: Thứ 199 chương không thiếu vàng2020-09-19 07:35
 • #200: Thứ 200 chương đi nhầm môn2020-09-19 07:35
 • #201: Thứ 201 chương lại đề tới2020-09-19 07:35
 • #202: Thứ 202 chương ngươi hoàn trả đến2020-09-19 07:36
 • #203: Thứ 203 chương lại là ngươi a2020-09-19 07:36
 • #204: Thứ 204 chương muốn xui xẻo2020-09-19 07:36
 • #205: Thứ 205 chương bất hiểu rất rõ2020-09-19 07:36
 • #206: Thứ 206 chương lôi đến vương gia2020-09-19 07:36
 • #207: Thứ 207 chương loại này ham2020-09-19 07:36
 • #208: Thứ 208 chương không nên nhìn mặt2020-09-19 07:36
 • #209: Thứ 209 chương ta thật không biết2020-09-19 07:36
 • #210: Thứ 210 chương người cũng không tốt2020-09-19 07:37
 • #211: Thứ 211 chương nhào tới2020-09-19 07:37
 • #212: Thứ 212 chương phi long trảo điểu2020-09-19 07:37
 • #213: Thứ 213 chương hấp thu nó2020-09-19 07:37
 • #214: Thứ 214 chương bị muộn rồi2020-09-19 07:37
 • #215: Thứ 215 chương đối ngoại mở ra2020-09-19 07:37
 • #216: Thứ 216 chương sẽ không khách khí2020-09-19 07:38
 • #217: Thứ 217 chương không có dũng khí2020-09-19 07:38
 • #218: Thứ 218 chương vậy kiểm tra2020-09-19 07:38
 • #219: Thứ 219 chương ông trời của ta kéo2020-09-19 07:38
 • #220: Thứ 220 chương nàng không thể vào2020-09-19 07:38
 • #221: Thứ 221 chương đương nhiên tiếp thu2020-09-19 07:38
 • #222: Thứ 222 chương ngươi bảo hộ ta2020-09-19 07:38
 • #223: Thứ 223 chương nhìn cái gì vậy2020-09-19 07:39
 • #224: Thứ 224 chương vậy thử thử2020-09-19 07:39
 • #225: Thứ 225 chương biến sắc linh kỹ2020-09-19 07:39
 • #226: Thứ 226 chương ánh huỳnh quang cỏ phấn2020-09-19 07:39
 • #227: Thứ 227 chương đoạt mạng ngươi2020-09-19 07:39
 • #228: Thứ 228 chương Nhục Nhục khôi phục2020-09-19 07:39
 • #229: Thứ 229 chương mệnh tang nơi này2020-09-19 07:39
 • #230: Thứ 230 chương muốn cái thuyết pháp2020-09-19 07:40
 • #231: Thứ 231 chương càng lớn càng tốt2020-09-19 07:40
 • #232: Thứ 232 chương dám ném ngoan nói2020-09-19 07:40
 • #233: Thứ 233 chương Dương gia chí bảo2020-09-19 07:40
 • #234: Thứ 234 chương mộng đô nát2020-09-19 07:40
 • #235: Thứ 235 chương thực sự là đáng đời2020-09-19 07:40
 • #236: Thứ 236 chương không nói có thể nói2020-09-19 07:40
 • #237: Thứ 237 chương quá hẹp hòi2020-09-19 07:41
 • #238: Thứ 238 chương thực sự là ngu xuẩn2020-09-19 07:41
 • #239: Thứ 239 chương thượng cổ thần thú2020-09-19 07:41
 • #240: Thứ 240 chương giao nhau sinh tử2020-09-19 07:41
 • #241: Thứ 241 chương duy mộng phân viện2020-09-19 07:41
 • #242: Thứ 242 chương tân đồng đội2020-09-19 07:42
 • #243: Thứ 243 chương nàng sẽ hối hận2020-09-19 07:42
 • #244: Thứ 244 chương tái kiến Dung Lăng2020-09-19 07:42
 • #245: Thứ 245 chương còn kém người đâu2020-09-19 07:42
 • #246: Thứ 246 chương đại ba mỹ nữ2020-09-19 07:42
 • #247: Thứ 247 chương Gia Cát đùa so với2020-09-19 07:42
 • #248: Thứ 248 chương cuối cùng một2020-09-19 07:42
 • #249: Thứ 249 chương nhìn hảo đâu2020-09-19 07:42
 • #250: Thứ 250 chương hoa lạ phân viện2020-09-19 07:43
 • #251: Thứ 251 chương hố cha đội danh2020-09-19 07:43
 • #252: Thứ 252 chương thế nào chọn2020-09-19 07:43
 • #253: Thứ 253 chương tân sinh đoàn đội2020-09-19 07:43
 • #254: Thứ 254 chương đi đầu bảo mật2020-09-19 07:43
 • #255: Thứ 255 chương muốn ngươi hầu hạ2020-09-19 07:43
 • #256: Thứ 256 chương ẩn ẩn phát đau2020-09-19 07:43
 • #257: Thứ 257 chương đây là đẳng cấp2020-09-19 07:44
 • #258: Thứ 258 chương thực sự là biến thái2020-09-19 07:44
 • #259: Thứ 259 chương hạnh phúc vựng thái2020-09-19 07:44
 • #260: Thứ 260 chương ở tại sát vách2020-09-19 07:44
 • #261: Thứ 261 chương ba người liên hoan2020-09-19 07:44
 • #262: Thứ 262 chương đô quá ngấy2020-09-19 07:44
 • #263: Thứ 263 chương đợi ngươi bất đồng2020-09-19 07:44
 • #264: Thứ 264 chương danh khắp thiên hạ2020-09-19 07:45
 • #265: Thứ 265 chương ngươi nhiễm bệnh ?2020-09-19 07:45
 • #266: Thứ 266 chương cùng cái chủng tộc2020-09-19 07:45
 • #267: Thứ 267 chương Phượng Hoàng lâu khai2020-09-19 07:45
 • #268: Thứ 268 chương bí cảnh thông quan 【1】2020-09-19 07:45
 • #269: Thứ 269 chương bí cảnh thông quan 【2】2020-09-19 07:45
 • #270: Thứ 270 chương bí cảnh thông quan 【3】2020-09-19 07:45
 • #271: Thứ 271 chương bí cảnh thông quan 【4】2020-09-19 07:46
 • #272: Thứ 272 chương bí cảnh thông quan 【5】2020-09-19 07:46
 • #273: Thứ 273 chương bí cảnh thông quan 【6】2020-09-19 07:46
 • #274: Thứ 274 chương bí cảnh thông quan 【7】2020-09-19 07:46
 • #275: Thứ 275 chương bí cảnh thông quan 【8】2020-09-19 07:46
 • #276: Thứ 276 chương thông quan bí cảnh 【9】2020-09-19 07:46
 • #277: Thứ 277 chương tranh giành tình nhân 【1】2020-09-19 07:47
 • #278: Thứ 278 chương tranh giành tình nhân 【2】2020-09-19 07:47
 • #279: Thứ 279 chương tranh giành tình nhân 【3】2020-09-19 07:47
 • #280: Thứ 280 chương tranh giành tình nhân 【4】2020-09-19 07:47
 • #281: Thứ 281 chương tranh giành tình nhân 【5】2020-09-19 07:47
 • #282: Thứ 282 chương lại sang cao phong 【1】2020-09-19 07:47
 • #283: Thứ 283 chương lại sang cao phong 【2】2020-09-19 07:47
 • #284: Thứ 284 chương lại sang cao phong 【3】2020-09-19 07:48
 • #285: Thứ 285 chương lại sang cao phong 【4】2020-09-19 07:48
 • #286: Thứ 286 chương lại sang cao phong 【5】2020-09-19 07:48
 • #287: Thứ 287 chương người phản bội, đáng chết 【1】2020-09-19 07:48
 • #288: Thứ 288 chương người phản bội, đáng chết 【2】2020-09-19 07:48
 • #289: Thứ 289 chương người phản bội, đáng chết 【3】2020-09-19 07:48
 • #290: Thứ 290 chương người phản bội, đáng chết 【4】2020-09-19 07:49
 • #291: Thứ 291 chương người phản bội, đáng chết 【5】2020-09-19 07:49
 • #292: Thứ 292 chương đổi ngươi một hôn 【1】2020-09-19 07:49
 • #293: Thứ 293 chương đổi ngươi một hôn 【2】2020-09-19 07:49
 • #294: Thứ 294 chương đổi ngươi một hôn 【3】2020-09-19 07:49
 • #295: Thứ 295 chương đổi ngươi một hôn 【4】2020-09-19 07:49
 • #296: Thứ 296 chương đổi ngươi một hôn 【5】2020-09-19 07:49
 • #297: Thứ 297 chương hôn liền là thích 【1】2020-09-19 07:50
 • #298: Thứ 298 chương hôn liền là thích 【2】2020-09-19 07:50
 • #299: Thứ 299 chương hôn liền là thích 【3】2020-09-19 07:50
 • #300: Thứ 300 chương hôn liền là thích 【4】2020-09-19 07:50
 • #301: Thứ 301 chương hôn liền là thích 【5】2020-09-19 07:50
 • #302: Thứ 302 chương hút khô linh lực của ngươi 【1】2020-09-19 07:50
 • #303: Thứ 303 chương hút khô linh lực của ngươi 【2】2020-09-19 07:51
 • #304: Thứ 304 chương hút khô linh lực của ngươi 【3】2020-09-19 07:51
 • #305: Thứ 305 chương hút khô linh lực của ngươi 【4】2020-09-19 07:51
 • #306: Thứ 306 chương hút khô linh lực của ngươi 【5】2020-09-19 07:51
 • #307: Thứ 307 chương liền thích sờ đầu của ngươi 【1】2020-09-19 07:51
 • #308: Thứ 308 chương liền thích sờ đầu của ngươi 【2】2020-09-19 07:51
 • #309: Thứ 309 chương liền thích sờ đầu của ngươi 【3】2020-09-19 07:51
 • #310: Thứ 310 chương liền thích sờ đầu của ngươi 【4】2020-09-19 07:52
 • #311: Thứ 311 chương cùng bốn năm trước chuyện có liên quan2020-09-19 07:52
 • #312: Thứ 312 chương muốn cùng vương gia sinh con2020-09-19 07:52
 • #313: Thứ 313 chương cho phép ngươi thích ta2020-09-19 07:52
 • #314: Thứ 314 chương thế nào nhượng bản vương thích ngươi2020-09-19 07:52
 • #315: Thứ 315 chương cao thủ đều là quái nhân2020-09-19 07:52
 • #316: Thứ 316 chương lão tử yêu ngươi chết mất2020-09-19 07:53
 • #317: Thứ 317 chương đoạt ngươi vạn năm linh hoàn2020-09-19 07:53
 • #318: Thứ 318 chương giết ngươi một lần lại một lần2020-09-19 07:53
 • #319: Thứ 319 chương bảo quản đã xảy ra chuyện2020-09-19 07:53
 • #320: Thứ 320 chương vương gia đã trở về2020-09-19 07:53
 • #321: Thứ 321 chương vương gia lòng nóng như lửa đốt2020-09-19 07:53
 • #322: Thứ 322 chương tốt nhất khẩn cầu nàng không có việc gì2020-09-19 07:53
 • #323: Thứ 323 chương tới cái địa phương tốt2020-09-19 07:54
 • #324: Thứ 324 chương dữ nhiều lành ít2020-09-19 07:54
 • #325: Thứ 325 chương ngươi đi chôn cùng đi2020-09-19 07:54
 • #326: Thứ 326 chương nàng là nữ nhân của ta2020-09-19 07:54
 • #327: Thứ 327 chương chỉnh tử Dương Quý Phi2020-09-19 07:54
 • #328: Thứ 328 chương phụng chỉ xét nhà2020-09-19 07:54
 • #329: Thứ 329 chương đánh bạo Dương Mộng Đình2020-09-19 07:54
 • #330: Thứ 330 chương lấy hôn thông báo, trực tiếp!2020-09-19 07:55
 • #331: Thứ 331 chương thân thế của Phượng Phi Bạch2020-09-19 07:55
 • #332: Thứ 332 chương mẹ của hắn, trường minh công chúa2020-09-19 07:55
 • #333: Thứ 333 chương muốn nhất đến là ngươi tâm2020-09-19 07:55
 • #334: Thứ 334 chương vương gia ghen tị2020-09-19 07:55
 • #335: Thứ 335 chương không tiếp hôn, làm chút gì?2020-09-19 07:55
 • #336: Thứ 336 chương đừng nói cho vương gia2020-09-19 07:56
 • #337: Thứ 337 chương đánh tới ngươi biến "S" chén2020-09-19 07:56
 • #338: Thứ 338 chương vương gia là hộ thê cuồng ma2020-09-19 07:56
 • #339: Thứ 339 chương đánh cũng bạch đánh2020-09-19 07:56
 • #340: Thứ 340 chương nếu không nhìn nam nhân khác2020-09-19 07:56
 • #341: Thứ 341 chương yết quỷ giết Túc Hàn mặt nạ2020-09-19 07:56
 • #342: Thứ 342 chương cửu thiên trăng sáng mới xứng đôi ngươi2020-09-19 07:56
 • #343: Thứ 343 chương muốn thế nào mới có thể gả cho hắn2020-09-19 07:57
 • #344: Thứ 344 chương này căn dưa chuột phẩm chất thích hợp ngươi dùng2020-09-19 07:57
 • #345: Thứ 345 chương mặc hắn niết viên chà xát biển2020-09-19 07:57
 • #346: Thứ 346 chương ngại tiểu biệt sờ nha2020-09-19 07:57
 • #347: Thứ 347 chương ngươi nguyện ý cùng ta xa chạy cao bay sao?2020-09-19 07:57
 • #348: Thứ 348 chương cướp nhảy đến ngươi trong lòng2020-09-19 07:57
 • #349: Thứ 349 chương xông vào vương gia phòng tắm2020-09-19 07:58
 • #350: Thứ 350 chương bản vương hôm nay sẽ làm ngươi2020-09-19 07:58
 • #351: Thứ 351 chương bất lợi với phu thê hài hòa2020-09-19 07:58
 • #352: Thứ 352 chương thành thành thật thật chờ nàng hôn2020-09-19 07:58
 • #353: Thứ 353 chương giết một, kiếm một2020-09-19 07:58
 • #354: Thứ 354 chương muốn trộm nhìn, nằm mơ!2020-09-19 07:58
 • #355: Thứ 355 chương cùng nàng bắt được giống nhau như đúc2020-09-19 07:59
 • #356: Thứ 356 chương đến điểm nhi khanh khanh ta ta chuyện2020-09-19 07:59
 • #357: Thứ 357 chương có thể dùng lòng buồn bực tử ngươi2020-09-19 07:59
 • #358: Thứ 358 chương Vạn Thiên Ba quá khứ2020-09-19 07:59
 • #359: Thứ 359 chương diệt ngươi cả nhà2020-09-19 07:59
 • #360: Thứ 360 chương tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết2020-09-19 07:59
 • #361: Thứ 361 chương vương gia thấy cầm giữ bất ở2020-09-19 07:59
 • #362: Thứ 362 chương vương gia muốn ngươi uy hắn2020-09-19 08:00
 • #363: Thứ 363 chương Ninh Khanh Khanh thân phận2020-09-19 08:00
 • #364: Thứ 364 chương phu thê gian bí mật nhỏ2020-09-19 08:00
 • #365: Thứ 365 chương nhân họa được phúc2020-09-19 08:00
 • #366: Thứ 366 chương nói hảo bá đạo tổng tài phạm đâu?2020-09-19 08:00
 • #367: Thứ 367 chương xé bức phấn khích cảnh2020-09-19 08:00
 • #368: Thứ 368 chương chưa bao giờ có tâm động2020-09-19 08:01
 • #369: Thứ 369 chương nhân hình hút con ngươi khí2020-09-19 08:01
 • #370: Thứ 370 chương đây mới là thật biến thái2020-09-19 08:01
 • #371: Thứ 371 chương chiếm cứ đệ nhất chung cực bí mật2020-09-19 08:01
 • #372: Thứ 372 chương xinh đẹp như hoa, thiên hạ vô địch2020-09-19 08:01
 • #373: Thứ 373 chương sau này không cần tái kiến2020-09-19 08:02
 • #374: Thứ 374 chương đến kia gì2020-09-19 08:02
 • #375: Thứ 375 chương vương gia không thích ta2020-09-19 08:02
 • #376: Thứ 376 chương Ninh Khanh Khanh làm mẫu thân2020-09-19 08:02
 • #377: Thứ 377 chương cầm giữ bất ở2020-09-19 08:02
 • #378: Thứ 378 chương vương gia muốn làm cha ta cha2020-09-19 08:02
 • #379: Thứ 379 chương nàng chính là Thanh Linh!2020-09-19 08:02
 • #380: Thứ 380 chương vương gia mất hứng2020-09-19 08:03
 • #381: Thứ 381 chương muốn uống hợp cẩn rượu2020-09-19 08:03
 • #382: Thứ 382 chương nàng cũng không nhẫn tiện nhân!2020-09-19 08:03
 • #383: Thứ 383 chương không thể buông tha, ai thắng?2020-09-19 08:03
 • #384: Thứ 384 chương tranh đấu cũng không nhìn vóc dáng đại tiểu2020-09-19 08:03
 • #385: Thứ 385 chương thất hàng loạt tộc bí mật2020-09-19 08:03
 • #386: Thứ 386 chương sinh không gặp người tử không thấy thi2020-09-19 08:03
 • #387: Thứ 387 chương ngươi là quỷ giết Túc Hàn, ta là ai?2020-09-19 08:04
 • #388: Thứ 388 chương tương phản to lớn2020-09-19 08:04
 • #389: Thứ 389 chương hối hận, quỷ giết Túc Hàn biết được thân phận!2020-09-19 08:04
 • #390: Thứ 390 chương Ninh Khanh Khanh, ngươi cũng có hôm nay?2020-09-19 08:04
 • #391: Thứ 391 chương tới cửa cầu hôn2020-09-19 08:04
 • #392: Thứ 392 chương đại xoay ngược lại2020-09-19 08:04
 • #393: Thứ 393 chương nguy ở sớm tối, ma vương lâm thế2020-09-19 08:04
 • #394: Thứ 394 chương Vân Triệt bí mật2020-09-19 08:05
 • #395: Thứ 395 chương Hoa Ninh tông tao tập2020-09-19 08:05
 • #396: Thứ 396 chương Gia Cát Đậu Đậu thân phận2020-09-19 08:05
 • #397: Thứ 397 chương phường chủ Sênh Ngọc Dao2020-09-19 08:05
 • #398: Thứ 398 chương lớn hơn nữa bí mật2020-09-19 08:05
 • #399: Thứ 399 chương nhập ma2020-09-19 08:05
 • #400: Thứ 400 chương thiên đạo sở không cho2020-09-19 08:05
 • #401: Thứ 401 chương thất vương gia trúng độc2020-09-19 08:06
 • #402: Thứ 402 chương núi đao biển lửa nàng cũng đi2020-09-19 08:06
 • #403: Thứ 403 chương cùng hữu tình người, làm vui vẻ sự2020-09-19 08:06
 • #404: Thứ 404 chương quỷ dị sáu đạo hoàng tuyền2020-09-19 08:06
 • #405: Thứ 405 chương cái kia quỷ dị nam nhân2020-09-19 08:06
 • #406: Thứ 406 chương ngươi ăn không phụ trách?2020-09-19 08:06
 • #407: Thứ 407 chương xoa một chút nước miếng của ngươi2020-09-19 08:07
 • #408: Thứ 408 chương cái kia thần bí bọc2020-09-19 08:07
 • #409: Thứ 409 chương 349 đem mình đương hái hoa tặc đề phòng2020-09-19 08:07
 • #410: Thứ 410 chương thân thế của Phượng Phi Bạch2020-09-19 08:07
 • #411: Thứ 411 chương yêu vương thiên tỷ2020-09-19 08:07
 • #412: Thứ 412 chương mẹ con bọn hắn liền cầu xin ngươi2020-09-19 08:07
 • #413: Thứ 413 chương đem hôn kỳ định ra2020-09-19 08:07
 • #414: Thứ 414 chương té xỉu hôn lễ2020-09-19 08:08
 • #415: Thứ 415 chương theo thiếu nữ đến thiếu phụ2020-09-19 08:08
 • #416: Thứ 416 chương đơn giản trăng mật2020-09-19 08:09
 • #417: Thứ 417 chương Hồng Môn yến2020-09-19 08:10
 • #418: Thứ 418 chương bạt tai đánh đặc biệt vang2020-09-19 08:11
 • #419: Thứ 419 chương thí huynh đoạt vị2020-09-19 08:11
 • #420: Thứ 420 chương tìm được cái kia độc nhất vô nhị nữ tử2020-09-19 08:12
 • #421: Thứ 421 chương Ninh Khanh Khanh kiếp trước việc2020-09-19 08:12
 • #422: Thứ 422 chương Cửu Tịch, còn là Ninh Khanh Khanh2020-09-19 08:12
 • #423: Thứ 423 chương cũ yêu Lâm Quân Từ2020-09-19 08:12
 • #424: Thứ 424 chương vương gia nhìn thấy2020-09-19 08:12
 • #425: Thứ 425 chương tốt nhất ở chung phương thức2020-09-19 08:12
 • #426: Thứ 426 chương nối ngôi đại điển2020-09-19 08:13
 • #427: Thứ 427 chương ngoài ý muốn mất tích2020-09-19 08:13
 • #428: Thứ 428 chương lại lần nữa trúng độc2020-09-19 08:13
 • #429: Thứ 429 chương mang theo người khác đứa nhỏ tới cho ngươi viếng mồ mả2020-09-19 08:13
 • #430: Thứ 430 chương là một lão quái vật2020-09-19 08:13
 • #431: Thứ 431 chương hối hận? Chậm2020-09-19 08:13
 • #432: Thứ 432 chương ta nghĩ tới thăm ngươi một chút2020-09-19 08:14
 • #433: Thứ 433 chương hắn không phải Lâm Quân Từ2020-09-19 08:14
 • #434: Thứ 434 chương thế nào có thể sống một mình2020-09-19 08:14
 • #435: Thứ 435 chương cho ta mặc vào hồng y2020-09-19 08:14
 • #436: Thứ 436 chương tiếp tục xâm chiếm lòng của nàng2020-09-19 08:14
 • #437: Thứ 437 chương yêu vương chi tâm2020-09-19 08:14
 • #438: Thứ 438 chương hắn mới là Lâm Quân Từ2020-09-19 08:14
 • #439: Thứ 439 chương sớm muộn muốn hô sư nương2020-09-19 08:15
 • #440: Thứ 440 chương ta đô nghĩ tới2020-09-19 08:15
 • #441: Thứ 441 chương đem Cửu Tịch còn cho ta2020-09-19 08:15
 • #442: Thứ 442 chương tâm lạnh, như trí hầm băng2020-09-19 08:15
 • #443: Thứ 443 chương tình yêu thiên địa chứng giám2020-09-19 08:15
 • #444: Thứ 444 chương2020-09-19 08:15
 • #445: Thứ 445 chương2020-09-19 08:16
 • #446: Thứ 446 chương2020-09-19 08:16
 • #447: Thứ 447 chương2020-09-19 08:16
 • #448: Thứ 448 chương2020-09-19 08:16
 • #449: Thứ 449 chương2020-09-19 08:16
 • #450: Thứ 450 chương2020-09-19 08:16
 • #451: Thứ 451 chương2020-09-19 08:16
 • #452: Thứ 452 chương đại kết cục (thượng)2020-09-19 08:17
 • #453: Thứ 453 chương đại kết cục (hạ)2020-09-19 08:17
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]

Related posts

Ta Đoạt Xá Thái Dương Thần

TiKay

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

TiKay

Thú Thế Điền Viên: Phu Quân Tới Làm Ruộng

TiKay

Tân Thời Đại, Tân Địa Phủ

TiKay

Cách Vách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

TiKay

Tinh Môn

TiKay

Leave a Reply