Cổ ĐạiTrọng Sinh

Trọng Sinh Ác Bà Bà

Tấn Giang VIP2018-03-18 kết thúc

Tổng bình luận sách số: 12504 trước mặt bị cất chứa số: 36221 dinh dưỡng dịch số: 20505 văn chương tích phân: 379,591,872

【 văn án 】

Thẳng đến sau khi chết, Thẩm Hân Nhan mới biết được, nguyên lai nàng lại là kịch nam ác bà bà, chú định chúng bạn xa lánh không chết tử tế được.

Tag: Trọng sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Hân Nhan ┃ vai phụ: Ngụy Tuyển Hàng, Ngụy Thừa Lâm vv

======================

【 nhận xét tác phẩm 】

Trọng sinh lúc sau, Thẩm Hân Nhan mới biết được, nguyên lai chính mình chính là người khác trong miệng ác bà bà, chú định chúng bạn xa lánh. Kiếp trước phu quân chết sớm, nữ nhi mất sớm, nhi tử cùng chính mình nội bộ lục đục, cuối cùng rơi vào cái bệnh chết từ đường kết cục, kiếp này trọng tới, nàng hạ quyết tâm không hề đem ánh mắt cực hạn với nội trạch, không đi nữa tiến lên thế đường xưa. . . Này văn đề tài mới mẻ độc đáo, lấy “Bà bà” thị giác tới miêu tả nội trạch nữ tử sinh hoạt, tình cảm chân thành tha thiết, hành văn lưu sướng, là một thiên khó được cổ ngôn tác phẩm xuất sắc.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộ Tự
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0001.mp32019-03-04 06:33
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0002.mp32019-03-04 06:34
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0003.mp32019-03-04 06:34
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0004.mp32019-03-04 06:34
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0005.mp32019-03-04 06:34
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0006.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0007.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0008.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0009.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0010.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0011.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0012.mp32019-03-04 06:35
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0013.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0014.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0015.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0016.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0017.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0018.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0019.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0020.mp32019-03-04 06:36
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0021.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0022.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0023.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0024.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0025.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0026.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0027.mp32019-03-04 06:37
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0028.mp32019-03-04 06:38
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0029.mp32019-03-04 06:38
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0030.mp32019-03-04 06:38
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0031.mp32019-03-04 06:38
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0032.mp32019-03-04 06:38
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0033.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0034.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0035.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0036.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0037.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0038.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0039.mp32019-03-04 06:39
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0040.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0041.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0042.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0043.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0044.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0045.mp32019-03-04 06:40
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0046.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0047.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0048.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0049.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0050.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0051.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0052.mp32019-03-04 06:41
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0053.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0054.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0055.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0056.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0057.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0058.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0059.mp32019-03-04 06:42
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0060.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0061.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0062.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0063.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0064.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0065.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0066.mp32019-03-04 06:43
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0067.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0068.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0069.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0070.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0071.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0072.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0073.mp32019-03-04 06:44
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0074.mp32019-03-04 06:45
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0075.mp32019-03-04 06:45
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0076.mp32019-03-04 06:45
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0077.mp32019-03-04 06:45
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0078.mp32019-03-04 06:45
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0079.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0080.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0081.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0082.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0083.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0084.mp32019-03-04 06:46
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0085.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0086.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0087.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0088.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0089.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0090.mp32019-03-04 06:47
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0091.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0092.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0093.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0094.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0095.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0096.mp32019-03-04 06:48
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0097.mp32019-03-04 06:49
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0098.mp32019-03-04 06:49
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0099.mp32019-03-04 06:49
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0100.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0101.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0102.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0103.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0104.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0105.mp32019-03-04 06:50
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0106.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0107.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0108.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0109.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0110.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0111.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0112.mp32019-03-04 06:51
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0113.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0114.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0115.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0116.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0117.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0118.mp32019-03-04 06:52
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0119.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0120.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0121.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0122.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0123.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0124.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0125.mp32019-03-04 06:53
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0126.mp32019-03-04 06:54
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0127.mp32019-03-04 06:54
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0128.mp32019-03-04 06:54
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0129.mp32019-03-04 06:54
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0130.mp32019-03-04 06:54
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0131.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0132.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0133.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0134.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0135.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0136.mp32019-03-04 06:55
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0137.mp32019-03-04 06:56
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0138.mp32019-03-04 06:56
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0139.mp32019-03-04 06:56
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0140.mp32019-03-04 06:56
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0141.mp32019-03-04 06:56
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0142.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0143.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0144.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0145.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0146.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0147.mp32019-03-04 06:57
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0148.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0149.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0150.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0151.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0152.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0153.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0154.mp32019-03-04 06:58
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0155.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0156.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0157.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0158.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0159.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0160.mp32019-03-04 06:59
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0161.mp32019-03-04 07:00
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0162.mp32019-03-04 07:00
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0163.mp32019-03-04 07:00
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0164.mp32019-03-04 07:00
 • trong-sinh-ac-ba-ba-chuong-0165.mp32019-03-04 07:01
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Minh Thê Ở Thượng

THUYS♥️

Không Gian Tiếu Y Nữ

TiKay

Ta Không Phải Đại Sư

THUYS♥️

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Leave a Reply