Hài Hước Hiện Đại Thanh Xuân Vườn Trường

Ta Là Trường Học Bá Hắn Thân Nương

Sài Mỹ Sầm, độc thân mẫu thân một quả, nhi tử đỉnh soái tựu có điểm “da”.
Đột nhiên một ngày tỉnh lại, Sài Mỹ Sầm phát hiện mình biến trở về mười sáu tuổi lúc bộ dạng! Mỹ mạo vẫn còn tại, còn không có mập ra, phát số lượng kinh người.
Không thiếu tiền, có thời gian, nàng quyết định vòng đi nhi tử trường học, làm nhi tử bạn học cùng lớp, đốc xúc nhi tử hảo hảo làm người.
Trường học bá trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẹ hắn!
Bình thường không ít nghe mẫu thượng đại nhân khoác lác bức, nói nàng tuổi trẻ lúc tuyệt đại tao nhã.
Kết quả đột nhiên có một ngày, mẫu thượng đại nhân biến trở về mười sáu tuổi bộ dạng, thật đúng là đặc sao đẹp mắt.
Mẫu thượng đại nhân hòa hoãn một hồi phát hiện biến không trở về, ý tưởng đột phá chuyển trường đột phát chuyển trường đã đến hắn trường học làm hắn bạn cùng lớp !?
Cái kia về sau….
Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật trường học bá mang theo gậy gộc chuẩn bị đi đánh nhau, bị mới vòng đến hoa hậu giảng đường một cái tát quạt trở về làm bài tập.Trường học bá tại hoa hậu giảng đường nhìn chăm chú, dáng tươi cười cứng ngắc địa đối với toàn trường tuyên bố: “Từ nay về sau, ta phải học tập rưthajat giỏi mỗi ngày hướng lên, về sau làm một nhà khoa học”.
Trường học bá phóng thoại: “Ai dám phao nàng, hãy cùng đối với ta mắng “địt mẹ ngươi” là một cái hiệu quả”.

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mặc Tây Kha
 •  Chương: /114
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0001.mp32019-08-08 11:45
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0002.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0003.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0004.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0005.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0006.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0007.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0008.mp32019-08-08 11:49
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0009.mp32019-08-08 11:49
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0010.mp32019-08-08 11:50
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0011.mp32019-08-08 11:50
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0012.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0013.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0014.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0015.mp32019-08-08 11:52
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0016.mp32019-08-08 11:52
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0017.mp32019-08-08 11:53
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0018.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0019.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0020.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0021.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0022.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0023.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0024.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0025.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0026.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0027.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0028.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0029.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0030.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0031.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0032.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0033.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0034.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0035.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0036.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0037.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0038.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0039.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0040.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0041.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0042.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0043.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0044.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0045.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0046.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0047.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0048.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0049.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0050.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0051.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0052.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0053.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0054.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0055.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0056.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0057.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0058.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0059.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0060.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0061.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0062.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0063.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0064.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0065.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0066.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0067.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0068.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0069.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0070.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0071.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0072.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0073.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0074.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0075.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0076.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0077.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0078.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0079.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0080.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0081.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0082.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0083.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0084.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0085.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0086.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0087.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0088.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0089.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0090.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0091.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0092.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0093.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0094.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0095.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0096.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0097.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0098.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0099.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0100.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0101.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0102.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0103.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0104.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0105.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0106.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0107.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0108.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0109.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0110.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0111.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0112.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0113.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0114.mp32019-08-08 12:05
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Phi Nhân Loại Cứu Vớt Thế Giới Phát Sóng Trực Tiếp Trung

THUYS♥️

Bạn Trai Tổng Hội Biến Thành Phim Kinh Dị Boss [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Sai Vị Trò Chơi [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Leave a Reply