Hài HướcHiện ĐạiThanh Xuân Vườn Trường

Ta Là Trường Học Bá Hắn Thân Nương

Sài Mỹ Sầm, độc thân mẫu thân một quả, nhi tử đỉnh soái tựu có điểm “da”.
Đột nhiên một ngày tỉnh lại, Sài Mỹ Sầm phát hiện mình biến trở về mười sáu tuổi lúc bộ dạng! Mỹ mạo vẫn còn tại, còn không có mập ra, phát số lượng kinh người.
Không thiếu tiền, có thời gian, nàng quyết định vòng đi nhi tử trường học, làm nhi tử bạn học cùng lớp, đốc xúc nhi tử hảo hảo làm người.
Trường học bá trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẹ hắn!
Bình thường không ít nghe mẫu thượng đại nhân khoác lác bức, nói nàng tuổi trẻ lúc tuyệt đại tao nhã.
Kết quả đột nhiên có một ngày, mẫu thượng đại nhân biến trở về mười sáu tuổi bộ dạng, thật đúng là đặc sao đẹp mắt.
Mẫu thượng đại nhân hòa hoãn một hồi phát hiện biến không trở về, ý tưởng đột phá chuyển trường đột phát chuyển trường đã đến hắn trường học làm hắn bạn cùng lớp !?
Cái kia về sau….
Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật trường học bá mang theo gậy gộc chuẩn bị đi đánh nhau, bị mới vòng đến hoa hậu giảng đường một cái tát quạt trở về làm bài tập.Trường học bá tại hoa hậu giảng đường nhìn chăm chú, dáng tươi cười cứng ngắc địa đối với toàn trường tuyên bố: “Từ nay về sau, ta phải học tập rưthajat giỏi mỗi ngày hướng lên, về sau làm một nhà khoa học”.
Trường học bá phóng thoại: “Ai dám phao nàng, hãy cùng đối với ta mắng “địt mẹ ngươi” là một cái hiệu quả”.

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mặc Tây Kha
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0001.mp32019-08-08 11:45
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0002.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0003.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0004.mp32019-08-08 11:46
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0005.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0006.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0007.mp32019-08-08 11:47
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0008.mp32019-08-08 11:49
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0009.mp32019-08-08 11:49
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0010.mp32019-08-08 11:50
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0011.mp32019-08-08 11:50
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0012.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0013.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0014.mp32019-08-08 11:51
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0015.mp32019-08-08 11:52
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0016.mp32019-08-08 11:52
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0017.mp32019-08-08 11:53
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0018.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0019.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0020.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0021.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0022.mp32019-08-08 11:54
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0023.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0024.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0025.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0026.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0027.mp32019-08-08 11:55
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0028.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0029.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0030.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0031.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0032.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0033.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0034.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0035.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0036.mp32019-08-08 11:56
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0037.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0038.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0039.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0040.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0041.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0042.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0043.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0044.mp32019-08-08 11:57
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0045.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0046.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0047.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0048.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0049.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0050.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0051.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0052.mp32019-08-08 11:58
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0053.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0054.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0055.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0056.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0057.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0058.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0059.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0060.mp32019-08-08 11:59
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0061.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0062.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0063.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0064.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0065.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0066.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0067.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0068.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0069.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0070.mp32019-08-08 12:00
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0071.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0072.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0073.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0074.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0075.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0076.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0077.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0078.mp32019-08-08 12:01
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0079.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0080.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0081.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0082.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0083.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0084.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0085.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0086.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0087.mp32019-08-08 12:02
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0088.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0089.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0090.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0091.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0092.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0093.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0094.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0095.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0096.mp32019-08-08 12:03
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0097.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0098.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0099.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0100.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0101.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0102.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0103.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0104.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0105.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0106.mp32019-08-08 12:04
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0107.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0108.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0109.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0110.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0111.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0112.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0113.mp32019-08-08 12:05
 • ta-la-truong-hoc-ba-han-than-nuong-chuong-0114.mp32019-08-08 12:05
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau

TiKay

Thứ Sáu Có Quỷ

THUYS♥️

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Trọng Sinh: Gia Quá Cuồng Vọng

TiKay

Danh Trinh Thám Thế Giới Vận Mệnh Tuyến

TiKay

Hào Môn Trọng Sinh: Quỷ Mắt Nữ Thầy Tướng

TiKay

Leave a Reply