Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Siêu Sao Mối Tình Đầu

Ngôn Sơ Âm vẫn luôn thực nỗ lực đương một cái tiêu chuẩn trọng sinh văn nữ chủ, đầu tiên là học bá, lại là bạch phú mỹ.

Thẳng đến vị kia nhiều năm không liên hệ, hơn nữa đã là siêu sao mối tình đầu bạn trai, đột nhiên công khai giảng thuật chính mình mối tình đầu Y tiểu thư, cũng thừa nhận lúc đầu rất nhiều tình ca đều là vì Y tiểu thư mà làm.

Thân là siêu sao trong miệng Y tiểu thư, Ngôn Sơ Âm mới đột nhiên ý thức được, nàng xuyên qua đến chính mình từng xem qua thiếu nữ mạn trung, truyện tranh trung Y tiểu thư là tiêu chuẩn lục trà kỹ nữ mối tình đầu nhân thiết, tồn tại ý nghĩa chính là vì phụ trợ nữ chủ kinh tài tuyệt diễm đơn thuần ngây thơ (nơi này tỉnh lược một vạn cái hình dung từ). . .

Ngôn Sơ Âm: Bảo bảo trong lòng khổ

ps: Không đổi nam chủ không đổi nam chủ không đổi nam chủ (chuyện quan trọng nói ba lần)

Tag: Linh hồn thay đổi

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy

————————————-

Kim bài biên tập đánh giá

Ngôn Sơ Âm vẫn luôn cho rằng chính mình là trọng sinh văn nữ chủ, thẳng đến nàng vị kia nhiều năm không liên hệ hơn nữa đã là siêu sao mối tình đầu bạn trai, đột nhiên công khai giảng thuật chính mình mối tình đầu Y tiểu thư, cũng thừa nhận lúc đầu rất nhiều tình ca đều là vì Y tiểu thư mà làm, Ngôn Sơ Âm mới đột nhiên ý thức được, nàng xuyên qua đến chính mình từng xem qua thiếu nữ mạn trung, thành phụ trợ nữ chủ đơn thuần tuyệt diễm lục trà kỹ nữ mối tình đầu, không nghĩ đương pháo hôi Ngôn Sơ Âm nỗ lực rời xa nam nữ chủ, nhưng mà không như mong muốn. . . Bổn văn ngôn ngữ thật thà, nhạc dạo chặt chẽ, sảng văn vô ngược, tác giả hành văn lưu sướng, tình tiết đại khoái nhân tâm, đối nhân vật hình tượng đắp nặn no đủ, chuyện xưa tình tiết hoàn hoàn tương khấu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đáng giá một đọc.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Việt Lưu Ca
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0001.mp32019-11-16 11:36
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0002.mp32019-11-16 11:37
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0003.mp32019-11-16 11:37
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0004.mp32019-11-16 11:37
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0005.mp32019-11-16 11:37
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0006.mp32019-11-16 11:37
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0007.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0008.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0009.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0010.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0011.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0012.mp32019-11-16 11:38
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0013.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0014.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0015.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0016.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0017.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0018.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0019.mp32019-11-16 11:39
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0020.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0021.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0022.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0023.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0024.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0025.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0026.mp32019-11-16 11:40
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0027.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0028.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0029.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0030.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0031.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0032.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0033.mp32019-11-16 11:41
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0034.mp32019-11-16 11:42
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0035.mp32019-11-16 11:42
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0036.mp32019-11-16 11:42
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0037.mp32019-11-16 11:42
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0038.mp32019-11-16 11:42
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0039.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0040.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0041.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0042.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0043.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0044.mp32019-11-16 11:43
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0045.mp32019-11-16 11:44
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0046.mp32019-11-16 11:44
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0047.mp32019-11-16 11:44
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0048.mp32019-11-16 11:44
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0049.mp32019-11-16 11:44
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0050.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0051.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0052.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0053.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0054.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0055.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0056.mp32019-11-16 11:45
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0057.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0058.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0059.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0060.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0061.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0062.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0063.mp32019-11-16 11:46
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0064.mp32019-11-16 11:47
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0065.mp32019-11-16 11:47
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0066.mp32019-11-16 11:47
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0067.mp32019-11-16 11:47
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0068.mp32019-11-16 11:47
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0069.mp32019-11-16 11:48
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0070.mp32019-11-16 11:48
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0071.mp32019-11-16 11:48
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0072.mp32019-11-16 11:48
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0073.mp32019-11-16 11:49
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0074.mp32019-11-16 11:49
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0075.mp32019-11-16 11:49
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0076.mp32019-11-16 11:49
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0077.mp32019-11-16 11:49
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0078.mp32019-11-16 11:50
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0079.mp32019-11-16 11:50
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0080.mp32019-11-16 11:50
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0081.mp32019-11-16 11:50
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0082.mp32019-11-16 11:50
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0083.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0084.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0085.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0086.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0087.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0088.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0089.mp32019-11-16 11:51
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0090.mp32019-11-16 11:52
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0091.mp32019-11-16 11:52
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0092.mp32019-11-16 11:52
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0093.mp32019-11-16 11:52
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0094.mp32019-11-16 11:52
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0095.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0096.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0097.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0098.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0099.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0100.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0101.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0102.mp32019-11-16 11:53
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0103.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0104.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0105.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0106.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0107.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0108.mp32019-11-16 11:54
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0109.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0110.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0111.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0112.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0113.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0114.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0115.mp32019-11-16 11:55
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0116.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0117.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0118.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0119.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0120.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0121.mp32019-11-16 11:56
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0122.mp32019-11-16 11:57
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0123.mp32019-11-16 11:57
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0124.mp32019-11-16 11:57
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0125.mp32019-11-16 11:57
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0126.mp32019-11-16 11:57
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0127.mp32019-11-16 11:58
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0128.mp32019-11-16 11:58
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0129.mp32019-11-16 11:58
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0130.mp32019-11-16 11:58
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0131.mp32019-11-16 11:58
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0132.mp32019-11-16 11:59
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0133.mp32019-11-16 11:59
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0134.mp32019-11-16 11:59
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0135.mp32019-11-16 11:59
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0136.mp32019-11-16 11:59
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0137.mp32019-11-16 12:00
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0138.mp32019-11-16 12:00
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0139.mp32019-11-16 12:00
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0140.mp32019-11-16 12:00
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0141.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0142.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0143.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0144.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0145.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0146.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0147.mp32019-11-16 12:01
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0148.mp32019-11-16 12:02
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0149.mp32019-11-16 12:02
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0150.mp32019-11-16 12:02
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0151.mp32019-11-16 12:02
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0152.mp32019-11-16 12:03
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0153.mp32019-11-16 12:03
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0154.mp32019-11-16 12:03
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0155.mp32019-11-16 12:03
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0156.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0157.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0158.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0159.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0160.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0161.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0162.mp32019-11-16 12:04
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0163.mp32019-11-16 12:05
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0164.mp32019-11-16 12:05
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0165.mp32019-11-16 12:05
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0166.mp32019-11-16 12:05
 • sieu-sao-moi-tinh-dau-chuong-0167.mp32019-11-16 12:05
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Đao Kiếm Công Lược

TiKay

Tận Thế Nữ Vương Trọng Sinh

THUYS♥️

Tùy Thân Không Gian Chi 50 Niên Đại

TiKay

Ta Ở Tuyệt Địa Cầu Sinh Nhặt Bao Lì Xì

TiKay

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TiKay

Trọng Sinh Hai Lần Sau Ta Xuyên Về Trong Sách

THUYS♥️

Leave a Reply