Dị GiớiHuyền HuyễnTiên Hiệp

Thôn Thiên

Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Dương Lăng, vốn là một kẻ phàm nhân, ngẫu nhiên có được “Thôn Thiên Xá Lợi” mà bước trên tu chân đạo đường.

Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm trí thẳng một đường, dũng mãnh tinh tiến, phàm người nào ngăn cản còn đường tu chân của ta, giết không tha! Thái Cổ Bát Phù, Thượng Cổ Kiếm Tiên, Hồng hoang cự thú, Tiên Giới đại năng, Thiên Ma thần, Chiến Thiên Yêu Vương, đối mặt Thiên Thần Phật không sợ hãi, mệnh của ta là do ta chứ không phải do trời định!

Tầng tầng lớp lớp pháp Bảo, đạo thuật thần kỳ mỹ lệ, những công pháp thành tiên thành thánh, những giáo phái ngàn năm bất diệt, tất cả đều có ở « Thôn Thiên »

Nguồn: Truyện Full


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Yêu Bạch Thái
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tự ma chân nhân
 • #2: Cướp đoạt Bảo đăng
 • #3: Thăng tiên đại hội
 • #4: Lừa gạt vô lý
 • #5: Thiên Lý và Quyền Thế
 • #6: Thần đăng chiếu ma
 • #7: Luyện thể ma đan
 • #8: Luyện huyết nhị trọng
 • #9: Vạn quỷ phệ hồn
 • #10: Huyền minh kỳ
 • #11: Tội ác ngập trời
 • #12: Truyền âm linh phù
 • #13: Tử hư kiếm phù
 • #14: Tu tiên danh ngạch
 • #15: Thái dịch môn
 • #16: Ngoại môn đệ tử giới luật
 • #17: Hộ thể linh phù
 • #18: Tinh thuần Huyết Đan
 • #19: Tuyệt phẩm Linh Đan
 • #20: Kinh thần cửu phương
 • #21: Linh lung dược hồ
 • #22: Kế hoạch hợp tác
 • #23: Huyền âm tuyết liên
 • #24: Ngũ hành Linh anh
 • #25: Thiên cơ thiếu nữ
 • #26: Bát cực na di
 • #27: Thiên tà thái tử
 • #28: Diệt tuyệt bảo phù
 • #29: Vạn phương tiên đảo
 • #30: Quỷ dị phù lục
 • #31: Thái bạch động thiên
 • #32: Luyện Khí tam trọng
 • #33: Huyết hải thí luyện
 • #34: Nhất kích tất sát
 • #35: Ngũ đại ma vương
 • #36: Huyết ma kim đan
 • #37: Cấm thăng nội môn
 • #38: Thái cổ bát phù
 • #39: Kiền nguyên kiếm trận
 • #40: Thanh tiêu tiên uyển
 • #41: Chu tước song sát
 • #42: Chu tước kiếm bảng
 • #43: Huyền khiếu cửa ải khó khăn
 • #44: Đột phá bích chướng
 • #45: Phượng hoàng niết bàn
 • #46: Chân nhân Chu Hầu
 • #47: Nhân tiên cực hạn
 • #48: Huyền khiếu
 • #49: Đại phương chân nhân
 • #50: Cướp giật Kim Tàm
 • #51: Lựa chọn quan trọng
 • #52: Cổ thần
 • #53: Vô hình Linh Cổ
 • #54: Tiên cổ đại trận
 • #55: Sơn cốc ác chiến
 • #56: Tứ sát lục hợp
 • #57: Thiên địa linh thai
 • #58: Vô thượng chân ma
 • #59: Linh Lung thức dược
 • #60: Thái dịch tam bảo
 • #61: Luyện hóa Cửu Long
 • #62: Thái dịch đồng tử
 • #63: Sơ thí Đạo Kiếm
 • #64: Hải để Thủy Phủ
 • #65: Tiên thiên ngũ hành
 • #66: Lần thứ hai đến Thiên Cơ Cung
 • #67: Hổ báo dịch!
 • #68: Nhân Phương tam đan
 • #69: Tuyệt phẩm Kim Đan
 • #70: Vấn Thiên chặn đường
 • #71: Thái cổ chân nhân
 • #72: Ngọc cơ lĩnh
 • #73: Vạn năm tham vương
 • #74: Long hổ thần đan
 • #75: Huyền khiếu tứ trọng
 • #76: Trận nhãn luyện thần
 • #77: Ước hẹn nữa năm
 • #78: Hung mãnh phản kích
 • #79: Đạo Quân tặng quà
 • #80: Dựa thế
 • #81: Súc địa thành thốn
 • #82: Ngũ hành chi kim
 • #83: Thái dịch luận kiếm
 • #84: Tiên ma đại hội
 • #85: Tiên thiên thần thông
 • #86: Đấu kiếm đại hội
 • #87: Nhất kiếm
 • #88: Phong lôi luyện hình
 • #89: Kim Tàm bị khuất phục
 • #90: Dao trì tiên tôn
 • #91: Kinh khủng tồn tại
 • #92: Thượng nguyên chân phù
 • #93: Diệt tuyệt kiếm trận
 • #94: Thiên tà điện
 • #95: Ngũ hành sơn
 • #96: Cửu đại đệ tử
 • #97: Thất tình tán nhân
 • #98: Linh cảm tiên tôn
 • #99: Tiểu tu di cung
 • #100: Chân thủy đại pháp
 • #101: Cửu môn pháp hội
 • #102: Thiên Thần chỗ dựa vững chắc
 • #103: Đa bảo đạo quân
 • #104: Âm sơn song quái
 • #105: Đi tới Đa Bảo Cung
 • #106: Ngũ hành phiên thiên ấn
 • #107: Hắc thủy lão tổ
 • #108: Xích diễm ma công
 • #109: Xích tinh tử
 • #110: Chân Nhân thân thể
 • #111: Thiên hành kiếm trận
 • #112: Tái ngộ song quái
 • #113: Tiên hạnh đại hội
 • #114: Bích nhãn ma quân
 • #115: Kết thành Nguyên Đan
 • #116: Kiếm chém Đạo Quân
 • #117: Phong hoa uyển
 • #118: Diệu hóa đan
 • #119: Thái dịch động thiên
 • #120: Ngũ hành hồ lô
 • #121: Đông hải đạo quân
 • #122: Cửu dương tàn bi
 • #123: Nguyên thần lăng trì
 • #124: Thanh sương tiên kiếm
 • #125: Cuồng phong đạo nhân
 • #126: Tam đại linh ma
 • #127: Thiên cơ biến cố
 • #128: Bản mạng pháp trận
 • #129: Hà đồ
 • #130: Nhất nguyên đại kiếp
 • #131: Chân nguyên lực
 • #132: Chưởng giáo tặng bảo
 • #133: Hình thiên thuẫn
 • #134: Cử đỉnh
 • #135: Phá trận
 • #136: Thiên can kiếm trận
 • #137: Tinh quang câu thần phù
 • #138: Minh vương chuy
 • #139: Tỏa hình thuật
 • #140: Thiên huyễn pháp bảo
 • #141: Bồ đề đạo nhân
 • #142: Trảm xà
 • #143: Thiên xạ quyết
 • #144: Tham lang cung
 • #145: Chém giết cừu địch
 • #146: Mật ma tông
 • #147: Thần ma bí nhai
 • #148: Tứ đại đạo tôn
 • #149: Ma thần châu hình
 • #150: Hỗn chiến
 • #151: Ma thần độn
 • #152: Phất nhanh
 • #153: Bỉ ngạn hài
 • #154: Đại giác ngộ
 • #155: Di sơn đảo hải
 • #156: Đại la huyền khí
 • #157: Chấp lệnh đại sư huynh
 • #158: Hành trình chinh phạt
 • #159: Máu tanh tranh đoạt
 • #160: Tâm ma kết giới
 • #161: Mượn đao giết người
 • #162: Thiếu niên kì dị
 • #163: Nhân đầu dưới địa động
 • #164: Xích luyện tiên tử
 • #165: Vô lượng trần sa giới
 • #166: Tu di thế giới
 • #167: Kim chuyên cô nãi nãi
 • #168: Tà phật truyền nhân
 • #169: Thiên quỷ
 • #170: Luyện thần tiến nhanh
 • #171: Lục tiên phù
 • #172: Trở về
 • #173: Vạn tà thiên nhai
 • #174: Ngũ đại chân ma
 • #175: Phược thần
 • #176: Thiên xạ cung
 • #177: Đại nguy cơ
 • #178: Thân hãm vô hồi bích
 • #179: Chúng sinh luân
 • #180: Chí tôn đại nguyện
 • #181: Đền thờ
 • #182: Huyền mộng đại trạch
 • #183: Ngọc kiều kiều
 • #184: Chiêu thân đại hội
 • #185: Nhân hoàng ấn
 • #186: Âm mưu
 • #187: Cửu dương luyện thần phiên
 • #188: Duyên định tam sinh
 • #189: Thiên hành đại trận
 • #190: Hóa huyết ma đao
 • #191: Huyết ảnh chú linh
 • #192: Đại khiên dẫn thuật
 • #193: Thập cửu thái tử
 • #194: Cự ma
 • #195: Diễm thi
 • #196: Minh linh đạo nhân
 • #197: Tuần long
 • #198: Thiên ngoại thiên
 • #199: Kim , mộc linh anh
 • #200: Hình thiên chú
 • #201: Tham kim phi liêm
 • #202: Thái thủy chi khí
 • #203: Vô tâm tiên tử
 • #204: Chân cương đạo quân
 • #205: Tối hậu mười người
 • #206: Thiên bi
 • #207: Thần bí văn tự
 • #208: Mỹ nhân kế
 • #209: Nhất kiếm tây lai
 • #210: Tam trọng chân lực
 • #211: Nhuận vật quyết
 • #212: Ất mộc thần thủy
 • #213: Thần anh quả
 • #214: Kết thành kim đan
 • #215: Địa ngưng kiếm trận
 • #216: Trung sơn thầy số
 • #217: Phú quý
 • #218: Đỗ tiên
 • #219: Nhất căn thủ chỉ
 • #220: Thiên phẩm kim đan
 • #221: Cửu phẩm linh đài
 • #222: Thu đồ đệ thiên nhân
 • #223: Thần thông tiên đan
 • #224: Vũ phủ hình thiên
 • #225: Bạch thạch đạo quân
 • #226: Quy hoạch
 • #227: Tỏa hình
 • #228: Thái dịch tuệ đan
 • #229: Thôn phệ phá diệt trận
 • #230: Tự tại vĩnh hằng
 • #231: Trừu hồn luyện phách
 • #232: Huyết hải kiếm phủ
 • #233: Bách chiến sát thể
 • #234: Đại trùng sát
 • #235: Bích huyết ma thần
 • #236: Chủ trì đạo tràng
 • #237: Thạch long thạch phượng
 • #238: Đại nguyệt hoàng tộc
 • #239: Đánh tới cửa
 • #240: Bạch liên thành đan
 • #241: Thông thiên nguyên thần
 • #242: Đi tới trung nguyên châu
 • #243: Diệu ngộ thiên sư
 • #244: Huyết tổ
 • #245: Chân khí chiến chân cương
 • #246: Thiên sát kiếm thể
 • #247: Kinh thiên kiếm thể
 • #248: Quỷ vương bôi
 • #249: Chín cái ngọc diệp
 • #250: Ước đấu kim huyền bạch
 • #251: Thất thiếu gia
 • #252: Vạn kiếm phân thân
 • #253: Ngọc ky phu nhân
 • #254: Ám toán tiên tôn
 • #255: Trảm lạc phân thân
 • #256: Đại đấu pháp
 • #257: Đạo thuật
 • #258: Sát uy tiên kiếm
 • #259: Thiên tuyệt bí ẩn
 • #260: Bắt ma thần
 • #261: Cửu thiên thập địa
 • #262: Chân nhân huyết mạch
 • #263: Thánh thai đế tà
 • #264: Tìm kiếm cung điện
 • #265: Đăng thiên thê
 • #266: Ngũ đại chân cốc
 • #267: Không vui vẻ (1)
 • #268: Dung hợp thần thông
 • #269: Bách thảo viên
 • #270: Đại lượng thái dược
 • #271: Thần nông tiên
 • #272: Thanh đế kinh
 • #273: Đại hóa thần quyết
 • #274: Đại phách
 • #275: Lệ phách giới
 • #276: Kim phẩm linh bài
 • #277: Kinh khủng thôn phệ
 • #278: Dao trì tiên đào
 • #279: Dao trì hái thuốc
 • #280: Luyện chế địa phương
 • #281: Thiên nhất thần đan
 • #282: Đại diễm đan
 • #283: Song tháp
 • #284: Thân phân khí phận
 • #285: Gặp lại
 • #286: Thái dịch thần quân
 • #287: Phong lôi chi thể
 • #288: Đại diễm thiên quang
 • #289: Oan gia ngõ hẹp
 • #290: Chân thánh phật sư
 • #291: Huyết thất lang
 • #292: Huyết hà sát quang
 • #293: Quyền đầu tranh tiên
 • #294: Xông qua ba ải
 • #295: Bạch kiếm phong
 • #296: Hàng ma ấn
 • #297: Mãnh chí hàn địch đảm
 • #298: Thiên Vị trưởng lão
 • #299: Hội nghị
 • #300: Bạch trường khốc
 • #301: Bao viễn
 • #302: Long trời lở đất
 • #303: Thuần dương đỉnh
 • #304: Phong thiên
 • #305: Cực ám vực sâu
 • #306: Tru sát Trầm Nam Khê
 • #307: Linh Châu Ma giới
 • #308: Thiên cực đại thánh
 • #309: Nữ Oa tạo người
 • #310: Thiên Cực nói chuyện Thái Cổ
 • #311: Bạch cốt sát trận
 • #312: Thu phục Kim Thiềm
 • #313: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
 • #314: Ma da chân đảm
 • #315: Thiên nhãn ma thần
 • #316: Đệ nhị tiên giới
 • #317: Linh Đài tiểu thế giới
 • #318: Đại luyện đan dược
 • #319: Đại triệu hoán thuật
 • #320: Vạn Kiếm khí phách
 • #321: Lôi viên
 • #322: Cây cổ quái
 • #323: Bắc hải
 • #324: Bất diệt thần thể
 • #325: Vô Gian luyện ngục
 • #326: Thẩm phán chi thung
 • #327: Cửu dương tổ sư
 • #328: Kích phát thần dẫn
 • #329: Tầm bảo sứ giả
 • #330: Minh nguyệt cung
 • #331: Hồng bạch song tiên
 • #332: Huyết nhất lang
 • #333: Hóa mệnh huyết liên
 • #334: Đạo lực châu
 • #335: Sắc phong Thánh Ma
 • #336: Chu ưng
 • #337: Chu ly chân hỏa
 • #338: Ô trọc chi hải
 • #339: Nại hà kiều
 • #340: Cửu dương tháp
 • #341: Tiềm tu
 • #342: Thanh tân viên
 • #343: Hợp tung thuật
 • #344: Toàn Chân Quán lập uy
 • #345: Thanh khâu
 • #346: Luyện kiếm thành ti
 • #347: Hồng trần sơn trang
 • #348: Hợp hoan cốc
 • #349: Mục tiêu La Bàn
 • #350: Thập ngũ trọng chân lực
 • #351: Tử Điện giận dữ
 • #352: Tâm ma
 • #353: Tự ma tổ sư
 • #354: Diệp Hoàn Chân kết đan
 • #355: Thiên Nguyên đại trận
 • #356: Chuẩn bị trước chiến tranh
 • #357: Đạo quả
 • #358: Sinh tử giới
 • #359: Thần Kinh Thiên chết
 • #360: Từng bước áp sát
 • #361: Lựa chọn bất đắc dĩ
 • #362: Thiên các nhất phương
 • #363: Phương pháp tu tốc hành
 • #364: Pháp sư
 • #365: Lưỡng đại đệ tử
 • #366: Vô tướng kim tri
 • #367: Lôi âm tự
 • #368: Thái cổ kiếm tiên
 • #369: Năm nghìn đấu
 • #370: Thái Cổ chân văn
 • #371: Vô Cực nguyên mộc
 • #372: Vô Cực nguyên mộc (tiếp)
 • #373: Ma Thần liên minh
 • #374: Liên hoàn kế
 • #375: Vô tướng quả
 • #376: Tru thần hoàn
 • #377: Nhân Hoàng Ấn xuất hiện
 • #378: Thiên biến vạn hóa
 • #379: Tứ hải các
 • #380: Thất sát kim chuyên
 • #381: Niết bàn tâm đăng
 • #382: Cửu long bào
 • #383: Kim Chuyên ngã xuống
 • #384: Diệt thế chi nhận
 • #385: Thanh trúc uyển
 • #386: Nhiệm vụ tuyên truyền
 • #387: Cửu tiêu các
 • #388: Lục tình tình
 • #389: Chân truyền trai
 • #390: Biết cách làm giàu
 • #391: Diệu ứng chân mộc
 • #392: Bàn cổ
 • #393: Thương Mang thế giới
 • #394: Thiên nô
 • #395: Di quang đồ
 • #396: Thanh minh động
 • #397: Huyền thiên yêu thánh
 • #398: Đạo lực mai một
 • #399: Linh Lung biến hóa
 • #400: Bách hoa đảo
 • #401: Cực Sát đạo binh
 • #402: Giận dữ sát nhân
 • #403: Thiên phù (1)
 • #404: Thiên phù (2)
 • #405: Thiên Phù ác chiến
 • #406: Kết thành Pháp Đan
 • #407: Vô Trần vong tình
 • #408: Năm trăm bảy mươi ức
 • #409: Tuần tra sứ giả
 • #410: Thái Huyền Môn đại thủ bút
 • #411: Cướp đoạt Bình Cổ Phường
 • #412: Tẩy hồn thuật
 • #413: Đại tuần phù bài
 • #414: Tinh hà đạo tôn
 • #415: Tinh Linh ký sinh
 • #416: Tử vong tuyệt địa
 • #417: Một lời thành sấm
 • #418: Tư vực
 • #419: Bảo bảo
 • #420: Vô đề
 • #421: Nhân khí hợp nhất
 • #422: Thanh Sương nhận chủ
 • #423: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #424: Thái huyền lão tổ
 • #425: Niết bàn
 • #426: Đất hoang giảng đạo
 • #427: Bảo bảo báo thù
 • #428: Tranh đoạt Trấn Nguyên Thiên Phủ
 • #429: Cửu tiêu
 • #430: An toàn thông đạo
 • #431: Thiên Nguyên vạn pháp
 • #432: Tiên Tôn giết chóc
 • #433: Phục hy trúc thiên thê
 • #434: Trường sinh đại đế
 • #435: Ngọc Dung mở linh đài
 • #436: Hoang dã hải vực
 • #437: Thần quy
 • #438: Phục ba đại vương
 • #439: Sinh tử luân
 • #440: Đấu độc
 • #441: Ba phương hỗn chiến
 • #442: Di hoa tiếp mộc
 • #443: Long cung
 • #444: Chân binh động
 • #445: Tây hải long đình
 • #446: Hắc kỳ lân
 • #447: Niết bàn chi tiến
 • #448: Một mũi tên phá vạn pháp
 • #449: Thần tiêu cảnh
 • #450: Tìm được chân dược
 • #451: Một kiếm kinh hồn
 • #452: Tinh linh xuất thế
 • #453: Hồ công
 • #454: Quần tiên hội
 • #455: Bát quái tâm ý kiếm
 • #456: Vô sinh đạo chủng
 • #457: Minh nguyệt
 • #458: Chuyện xưa
 • #459: Thái cực thuần dương đỉnh
 • #460: Bất tử huyền cương
 • #461: Thái Dịch Môn ôn chuyện
 • #462: Mười hai hóa thân
 • #463: Roi quất Đạo Tôn
 • #464: Nhập quan trảm niệm
 • #465: Thiên diễm hoàn
 • #466: Tây hải tam tiên
 • #467: Một ức yêu binh
 • #468: Hỗn loạn châu
 • #469: Kết pháp thai
 • #470: Linh huyết ma thần
 • #471: Huyết Hải linh thai
 • #472: Trảm tiên phi đao
 • #473: Vô lượng linh sa
 • #474: Huyết tu văn
 • #475: Lưỡng cực từ quang
 • #476: Kim luân tự
 • #477: Tam thanh đại thế giới
 • #478: Tứ đại Yêu Thánh
 • #479: Thiên phù môn
 • #480: Phương bạch y
 • #481: Linh đài chi kiếm
 • #482: Thất Tinh phù loại
 • #483: Chân binh xuất thế
 • #484: Ban thưởng
 • #485: Diệt tuyệt tiên tôn
 • #486: A La Hán quả vị
 • #487: Vô để động
 • #488: Hắc tinh
 • #489: Kỳ tiên
 • #490: Vạn pháp môn
 • #491: Liên hoàn đổ cục
 • #492: Vạn pháp thiên cung
 • #493: Kim súng
 • #494: Nhất bộ đăng thiên
 • #495: Khương thượng
 • #496: Phiên Thiên Ấn bạo phát
 • #497: Hỗn nguyên đại thế
 • #498: Hoạ từ trong nhà
 • #499: Hỗn Nguyên đại đạo
 • #500: Kế trong kế
 • #501: Ngoài ý liệu
 • #502: Thanh lý môn hộ
 • #503: Thần Quy chuyển thế
 • #504: Thập nhị ngọc sách
 • #505: Kế hoạch chém giết
 • #506: Kinh động Bàn Cổ Giới
 • #507: Nắm trong tay thang trời
 • #508: Thất Tinh đại trận
 • #509: Thiên Ngoại Thiên thế giới
 • #510: Thất tinh bổng
 • #511: Tuyệt tiên trận
 • #512: Sát thần khôi lỗi
 • #513: Hỗn loạn
 • #514: Kim Tàm, ngũ đại Ma Thần hóa hình
 • #515: Tứ đại hộ pháp
 • #516: Quyền chưởng giáo
 • #517: Đảm nhiệm trưởng lão
 • #518: Thái Huyền xuất kích
 • #519: Tiên cơ pháo
 • #520: Hoàng tước ở phía sau
 • #521: Cướp sạch Thái Huyền Môn
 • #522: Ngọc phẩm linh đài
 • #523: Tái nhập U Minh
 • #524: Mẹ con gặp lại
 • #525: Thiên Xạ cửu thức
 • #526: Ai chìm ai nổi
 • #527: Bàn ti thánh điện
 • #528: Chúc dung kỳ
 • #529: Đại cửu châu
 • #530: Ngũ Hành đạo binh
 • #531: Hương Nhị mỹ nhân
 • #532: Thái Hư Môn kỳ tài
 • #533: Khí linh Thất Tình Chung
 • #534: Gia cát cảnh
 • #535: Đại Hoang đạo tổ
 • #536: Đi cửu châu
 • #537: Thiên Long sát trận
 • #538: Quảng văn tiên tôn
 • #539: Mỹ nhân
 • #540: Ngọc Dung cùng Bảo Bảo
 • #541: Nhị điện chi chủ
 • #542: Sát lục Dao Trì
 • #543: Huyền băng điện
 • #544: Thiên Nộ tâm pháp
 • #545: Thiên long thương
 • #546: Thế cục Cửu Châu
 • #547: Chiến thần ô anh
 • #548: Thiên ưng tiên tôn
 • #549: Thủy tinh giao long
 • #550: Vạn pháp thập nhị điện
 • #551: Ất mộc tiên tôn
 • #552: Tây môn cực
 • #553: Hỗn nguyên giới
 • #554: Ba mươi sáu trọng Hỗn Nguyên Lực
 • #555: Đại La huyền chỉ
 • #556: Thần hóa
 • #557: Hỗn Nguyên Đấu độn phá đại thiên
 • #558: Ma Vực kết giới
 • #559: Tái kiến Vô Tâm
 • #560: Đập nát
 • #561: Dẫn phát xung đột
 • #562: Cửu Châu công địch
 • #563: Bích Huyết thần mộc luyện Huyết Tổ
 • #564: Thủ chưởng thần hóa
 • #565: Thanh Ngưu gia tộc
 • #566: Khắc tinh của Ngưu tinh
 • #567: Chân cương tâm kiếm
 • #568: Cửu u lạc hồn giản
 • #569: Hình Thiên đại trận
 • #570: Côn ngô. cửu nghi thiên quân
 • #571: Kim sắc lâu thuyền
 • #572: Phiêu miểu tiên cung
 • #573: Binh giải. Thất Tông
 • #574: Lê viên. Tiếng đàn
 • #575: Sát tinh
 • #576: Tàn sát Cửu Tiêu
 • #577: Cửu Tiêu bị hủy
 • #578: Bóp chết Tô Thương Lãng
 • #579: Kiếp cảnh. Mệnh số
 • #580: Không thể buông tha
 • #581: Dụ ra để giết. Đoạt mệnh
 • #582: Bàn Cổ phân thân
 • #583: Giới trong giới
 • #584: Truyền đạo vô sinh
 • #585: Cốt chu tước
 • #586: Tuyệt phẩm Tiên Khí. Thiên Dương Xích
 • #587: Thiết kế. Chém giết Thiên Dương
 • #588: Thành tựu Đạo Anh. Mở ra Phật Giới
 • #589: Mở Tinh Cảnh. Tứ phương thế lực
 • #590: Tinh Chủ. Đệ nhị ngọc sách
 • #591: Nhân Hoàng Ấn. Nhân đạo
 • #592: Ma Vực mở rộng. Hợp tung chống lại
 • #593: Ba người trên bàn cùng diễn
 • #594: Tổng quản Xích Huyết Địa. Đàm phán
 • #595: Bổn nguyên đại chân lực. thập duy đại thần lực
 • #596: Công đức đền thờ. Chí Thánh Tiên Quân
 • #597: Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Luyện phách chi đạo
 • #598: Hồng phấn khô lâu
 • #599: Kịch Độc Thái Tuế. Mở tám mắt Thiên Xạ Cung
 • #600: Hút khô Thái Tuế. Độc diệt thiên địa
 • #601: Đệ tam ngọc sách. Nguyên Thủy Ma Huyết
 • #602: Cải Mệnh trớ chú. Phệ Thần Thanh Nghĩ
 • #603: Nghĩ Đế (Kiến Chúa). Khắc tinh Thiên Kê
 • #604: Thu phục Thiên Kê. Tám mươi vạn thần thi
 • #605: Hấp thu Lực Hoàn. Tam minh thương lượng
 • #606: Thiên Thánh xuất thế. Ma Vực rỗng tuếch
 • #607: Mỹ nhân đồ
 • #608: Lục mỹ tỳ. Vô thượng ma thể
 • #609: Vô thượng Nghiền Luân. Thảm bại
 • #610: Thần hóa đùi phải. Thanh Nghĩ đối phó Nghiền Luân
 • #611: Chín nghìn chín trăm vạn đấu thần hóa lực lượng
 • #612: Huyền Sương, Thiên Tuyết. Bạch Liên, Vô Song mở linh đài
 • #613: Bát quái tâm ý kiếm. vô thượng nghiền luân
 • #614: Ma Vực bại trận. Hỗn Nguyên bí tàng
 • #615: Ngưng tụ thần anh
 • #616: Thiên tinh quả. cửu dương tuyệt sát đại trận
 • #617: Linh mộc cứu mạng. Ngưng Tuyết
 • #618: Dao Trì chuyển thế. Tử Y
 • #619: Thiên Cơ đại trận
 • #620: Bàn Cổ chi mê. Linh Lung gặp nạn
 • #621: Cầm sát Huyết Ảnh Đại Đế
 • #622: Thái Huyền âm mưu. Vô Hình Kiếm
 • #623: Đại ngũ hành bảo luân
 • #624: Thượng thanh tiên lô
 • #625: Ngũ hành tiên hỏa
 • #626: Ra khỏi tiên lô
 • #627: Mở thêm thần hóa huyền khiếu
 • #628: Lục mỹ tỳ bái chủ
 • #629: Như một bầy lang sói
 • #630: Tiến nhập bí tàng
 • #631: Ngũ Hành … bạo
 • #632: Phá trận bí tàng
 • #633: Bất Hủ mầm móng!
 • #634: Thần tiên bảng
 • #635: Tầm hoan đạo nhân
 • #636: Trường sinh quả
 • #637: Tiên thiên hỗn độn bi
 • #638: Mười lăm loại chân ngũ hành
 • #639: Tu di giới chủ
 • #640: Thanh Đằng đạo nhân
 • #641: Ngọc Sách thứ sáu
 • #642: Hậu Nghệ nguyên hồn
 • #643: Tam thức
 • #644: Ngọc Dung thành tựu tứ phẩm linh đài
 • #645: Quanh thân thần hóa
 • #646: Thái hành. vương ốc
 • #647: Thiên Ngoại Thiên bảo khố
 • #648: Tam thanh cổ hoàng. truyện thôn thiên
 • #649: Luyện chế Ngũ Hành Chân Đảm
 • #650: Cứu viện
 • #651: Tử sát kính
 • #652: Thần hóa
 • #653: Cửu Châu thế cục
 • #654: Ngọc sách thứ bảy
 • #655: Tây Sơn phi thăng
 • #656: Thích oán
 • #657: Lôi Viên bái sư
 • #658: Vạn hung quỷ trì
 • #659: Sống sót sau tai nạn
 • #660: Nguyệt Cô Hàn chém yêu
 • #661: Lão sư cứu đồ đệ
 • #662: Ngưng tụ chân hình
 • #663: Cường địch tập hợp
 • #664: Thời khắc nguy nan
 • #665: Cửu Dương Tháp mở Ngũ Hành Cảnh
 • #666: Uy lực chân hình
 • #667: Thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Thể
 • #668: Hải Nhãn tầm bảo
 • #669: Bảo hộ Cửu Châu
 • #670: Tu di niết bàn
 • #671: Cực lạc tinh cung
 • #672: Tung hoành Cửu Châu
 • #673: Hỗn Độn kiếm thai
 • #674: Nhân khí hợp nhất
 • #675: Linh Lung ôn chuyện
 • #676: Cửu Châu phong thần
 • #677: Địa hoàng giới
 • #678: Bí tàng chọn bảo
 • #679: Thả ra Đại La Huyền Khí
 • #680: Trở lại Bách Thảo Viên
 • #681: Luân hồi chi bàn
 • #682: Đại la tru thần tháp
 • #683: Mở linh đài
 • #684: Thái tôn nữ oa
 • #685: Kế hoạch Phục Hy
 • #686: Độn phá đại thiên. Tam Thanh đại thế giới
 • #687: Tiên nô
 • #688: Thượng văn lễ
 • #689: Tiến nhập Tử Quang Môn
 • #690: Lăng Hư Môn xâm lấn
 • #691: Thái Ất độn kính
 • #692: Tử quang tiên tỉnh
 • #693: Thiên tinh đảm
 • #694: Trảm thánh thai
 • #695: Tin tức Dịch Chân
 • #696: Được túi tên
 • #697: Tái kiến Yểu Điệu
 • #698: Vạn bảo động
 • #699: Hỗn Thiên Hồ Lô nguyên linh
 • #700: Đại nhật diệt ma tháp
 • #701: Thánh thú uyển
 • #702: Hạch tâm đệ tử
 • #703: Phạt Ma Điện giết Cao Tiên
 • #704: Đánh ma sào
 • #705: Đầu sỏ liên thủ
 • #706: Giám thị Thánh Khố
 • #707: Vấn Thiên hiến kế
 • #708: Tiến nhập Thánh Khố
 • #709: Đánh thánh quang
 • #710: Đoạt bảo
 • #711: Linh đài chú kiếm
 • #712: Chân chính Cửu Dương Tháp
 • #713: Tử vi tinh
 • #714: Thái Ất nhận chủ
 • #715: Đảm nhiệm Đại Tổng Quản
 • #716: Tam Thanh thế giới Thái Huyền Môn
 • #717: Tử hương cung
 • #718: Bổn nguyên cổ ma
 • #719: Bát thái tử
 • #720: Tây Cực đại trạch
 • #721: Thôn phệ vu nguyên
 • #722: Thái Vu lĩnh vực
 • #723: Đại la kim tiên
 • #724: Vô cùng đại củ
 • #725: Bản mạng sát trận
 • #726: Tiên thiên sát đạo
 • #727: Huyền Thủy nhập Niết Bàn
 • #728: Bát sí hắc bằng
 • #729: Vu Đế xuất thế
 • #730: Nam mô a di đà phật
 • #731: Luân hồi tiến
 • #732: Đại la tam thanh
 • #733: Tru kiếm tiên
 • #734: Xác định tam giới
 • #735: Hỗn loạn tiên vực
 • #736: Thất tinh đường mạch tôn
 • #737: Chân hư
 • #738: Thiên Xạ Cung giải phóng
 • #739: Nhất phẩm Cao Tiên
 • #740: Tam Thanh bí sự
 • #741: Tru kiếm tiên trận
 • #742: Thành tựu Chân Tiên
 • #743: Cự ma
 • #744: Đô la ma đế
 • #745: Tiên Thiên Nhất Khí dục Tiên Anh
 • #746: Tam thanh tiên thể
 • #747: Mở ra thiên địa huyền khiếu
 • #748: Lưu ly thánh quang phật
 • #749: Thành tựu Thượng Tiên
 • #750: Tam Thanh tiên vực
 • #751: Thôn thiên
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Siêu Thần Chế Tạp Sư

TiKay

Đấu Phá: Ta Chính Là Dược Hoàng Hàn Phong

TiKay

Nho Nhã Hiền Hoà Ta Không Phải Ma Đầu

TiKay

Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt

TiKay

Dị Võ Tà Thần

TiKay

Tinh Tế Trò Chơi Thương

THUYS♥️

Leave a Reply