Đam Mỹ

Giới Giải Trí Linh Vật

Hoàn tục tiểu hòa thượng xuống núi lúc sau, trời xui đất khiến thành giới giải trí số một linh vật.

# sử thượng nhất manh linh vật #

# sử thượng nhất manh tiểu hòa thượng #

# chuyển phát kia chỉ thuộc cẩm lý tiểu hòa thượng #

……

Quét mìn: Vận khí bạo biểu thiên nhiên ngốc cùng thiên nhiên hắc một đường chi kém tiểu hòa thượng chịu

Chú 1: Bổn văn chỉ do hư cấu, vô nguyên hình

Chú 2: Hành văn hữu hạn, chớ phun

Chú 3: Logic chết chớ tích cực

Chú 4: Tô sảng tiểu bạch ngọt sủng văn

————————

Cách vách còn tiếp văn hiểu biết một chút: Âm dương bánh bao cửa hàng

Cách vách dự thu văn hiểu biết một chút: Thế giới đại bất đồng

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Ngõa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0001.mp32020-01-17 15:05
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0002.mp32020-01-17 15:05
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0003.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0004.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0005.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0006.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0007.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0008.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0009.mp32020-01-17 15:08
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0010.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0011.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0012.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0013.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0014.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0015.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0016.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0017.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0018.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0019.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0020.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0021.mp32020-01-17 15:13
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0022.mp32020-01-17 15:13
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0023.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0024.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0025.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0026.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0027.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0028.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0029.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0030.mp32020-01-17 15:16
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0031.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0032.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0033.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0034.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0035.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0036.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0037.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0038.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0039.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0040.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0041.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0042.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0043.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0044.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0045.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0046.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0047.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0048.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0049.mp32020-01-17 15:24
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0050.mp32020-01-17 15:24
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0051.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0052.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0053.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0054.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0055.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0056.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0057.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0058.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0059.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0060.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0061.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0062.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0063.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0064.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0065.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0066.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0067.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0068.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0069.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0070.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0071.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0072.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0073.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0074.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0075.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0076.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0077.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0078.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0079.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0080.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0081.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0082.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0083.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0084.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0085.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0086.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0087.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0088.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0089.mp32020-01-17 15:37
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0090.mp32020-01-17 15:37
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0091.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0092.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0093.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0094.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0095.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0096.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0097.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0098.mp32020-01-17 15:39
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Tân Thời Đại, Tân Địa Phủ

TiKay

Chân Nhân Kịch Bản Sát

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

THUYS♥️

Mã Qr Năng Lượng Cao

THUYS♥️

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

TiKay

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Leave a Reply