Đam Mỹ

Giới Giải Trí Linh Vật

Hoàn tục tiểu hòa thượng xuống núi lúc sau, trời xui đất khiến thành giới giải trí số một linh vật.

# sử thượng nhất manh linh vật #

# sử thượng nhất manh tiểu hòa thượng #

# chuyển phát kia chỉ thuộc cẩm lý tiểu hòa thượng #

……

Quét mìn: Vận khí bạo biểu thiên nhiên ngốc cùng thiên nhiên hắc một đường chi kém tiểu hòa thượng chịu

Chú 1: Bổn văn chỉ do hư cấu, vô nguyên hình

Chú 2: Hành văn hữu hạn, chớ phun

Chú 3: Logic chết chớ tích cực

Chú 4: Tô sảng tiểu bạch ngọt sủng văn

————————

Cách vách còn tiếp văn hiểu biết một chút: Âm dương bánh bao cửa hàng

Cách vách dự thu văn hiểu biết một chút: Thế giới đại bất đồng

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thanh Ngõa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0001.mp32020-01-17 15:05
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0002.mp32020-01-17 15:05
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0003.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0004.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0005.mp32020-01-17 15:06
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0006.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0007.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0008.mp32020-01-17 15:07
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0009.mp32020-01-17 15:08
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0010.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0011.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0012.mp32020-01-17 15:10
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0013.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0014.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0015.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0016.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0017.mp32020-01-17 15:11
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0018.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0019.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0020.mp32020-01-17 15:12
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0021.mp32020-01-17 15:13
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0022.mp32020-01-17 15:13
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0023.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0024.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0025.mp32020-01-17 15:14
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0026.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0027.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0028.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0029.mp32020-01-17 15:15
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0030.mp32020-01-17 15:16
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0031.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0032.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0033.mp32020-01-17 15:18
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0034.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0035.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0036.mp32020-01-17 15:19
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0037.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0038.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0039.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0040.mp32020-01-17 15:21
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0041.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0042.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0043.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0044.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0045.mp32020-01-17 15:22
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0046.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0047.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0048.mp32020-01-17 15:23
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0049.mp32020-01-17 15:24
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0050.mp32020-01-17 15:24
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0051.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0052.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0053.mp32020-01-17 15:26
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0054.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0055.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0056.mp32020-01-17 15:27
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0057.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0058.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0059.mp32020-01-17 15:28
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0060.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0061.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0062.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0063.mp32020-01-17 15:29
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0064.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0065.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0066.mp32020-01-17 15:30
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0067.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0068.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0069.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0070.mp32020-01-17 15:31
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0071.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0072.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0073.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0074.mp32020-01-17 15:32
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0075.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0076.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0077.mp32020-01-17 15:33
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0078.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0079.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0080.mp32020-01-17 15:34
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0081.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0082.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0083.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0084.mp32020-01-17 15:35
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0085.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0086.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0087.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0088.mp32020-01-17 15:36
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0089.mp32020-01-17 15:37
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0090.mp32020-01-17 15:37
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0091.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0092.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0093.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0094.mp32020-01-17 15:38
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0095.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0096.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0097.mp32020-01-17 15:39
 • gioi-giai-tri-linh-vat-chuong-0098.mp32020-01-17 15:39
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

TiKay

Đại Thiên Sư

THUYS♥️

Ta Có Một Bí Mật

TiKay

Vì Cứu Vớt Thế Giới Ta Mang Địa Cầu Chạy

TiKay

Leave a Reply