Đam MỹHài HướcLinh Dị

Vì Khoa Học Mà Phấn Đấu

Có người qua đường hỏi Thẩm Trường An: Ngươi sợ thần quái sự kiện sao?

Thẩm Trường An: Không sợ.

Người qua đường khiếp sợ: Vì cái gì?

Thẩm Trường An: Bởi vì chưa từng gặp được quá.

Người qua đường trầm mặc hồi lâu lại lần nữa mở miệng: Vậy ngươi có sợ không quỷ?

Thẩm Trường An: Không sợ, làm tân thế kỷ người trẻ tuổi, chúng ta phải tin tưởng khoa học, khoa học mới là phát triển đệ nhất sức sản xuất, quỷ quái là có thể phát minh sáng tạo vẫn là có thể làm đại gia quá tốt nhất nhật tử?

Người qua đường: …

Đây là thiên vai chính cho rằng thế giới là khoa học ấm áp thần quái văn, tình tiết chỉ do hư cấu, văn trung xuất hiện địa danh đều không tồn tại. Toàn văn nhẹ nhàng phong, chúc mọi người xem văn vui sướng.

Tag: Linh dị thần quái dốc lòng nhân sinh hiện đại hư cấu sảng văn

———–

Nhận xét tác phẩm: Bổn văn giảng thuật một cái tự nhận là bình phàm người trẻ tuổi, bởi vì nào đó nguyên nhân, đi vào Ngô Minh công tác, cuối cùng phát hiện chính mình tựa hồ cũng không bình phàm, mà thế giới cũng không phải như vậy khoa học chuyện xưa. Bởi vì vai chính luôn là lấy khoa học góc độ tới suy xét rất nhiều vấn đề, không sợ quỷ thần, nháo ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười, rồi lại vừa vặn trợ giúp người khác sự.

Bổn văn trung quỷ không nhất định đáng sợ, thần không nhất định cao cao tại thượng, nhân tính cũng không phải đơn giản tham lam hoặc là vô tư. Tác giả tự sự lưu sướng, lấy dí dỏm hài hước hành văn, viết ra một cái có cười có cảm động chuyện xưa, ở rét lạnh vào đông ấm áp ngươi tâm.

Nguồn : Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0001.mp32020-02-26 05:56
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0002.mp32020-02-26 05:56
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0003.mp32020-02-26 05:56
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0004.mp32020-02-26 05:57
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0005.mp32020-02-26 05:57
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0006.mp32020-02-26 05:57
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0007.mp32020-02-26 05:57
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0008.mp32020-02-26 05:58
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0009.mp32020-02-26 05:58
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0010.mp32020-02-26 05:58
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0011.mp32020-02-26 05:59
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0012.mp32020-02-26 05:59
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0013.mp32020-02-26 06:00
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0014.mp32020-02-26 06:00
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0015.mp32020-02-26 06:00
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0016.mp32020-02-26 06:00
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0017.mp32020-02-26 06:01
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0018.mp32020-02-26 06:01
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0019.mp32020-02-26 06:02
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0020.mp32020-02-26 06:02
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0021.mp32020-02-26 06:02
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0022.mp32020-02-26 06:02
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0023.mp32020-02-26 06:03
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0024.mp32020-02-26 06:03
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0025.mp32020-02-26 06:03
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0026.mp32020-02-26 06:03
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0027.mp32020-02-26 06:03
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0028.mp32020-02-26 06:04
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0029.mp32020-02-26 06:04
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0030.mp32020-02-26 06:04
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0031.mp32020-02-26 06:05
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0032.mp32020-02-26 06:05
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0033.mp32020-02-26 06:06
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0034.mp32020-02-26 06:06
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0035.mp32020-02-26 06:06
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0036.mp32020-02-26 06:06
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0037.mp32020-02-26 06:07
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0038.mp32020-02-26 06:07
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0039.mp32020-02-26 06:08
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0040.mp32020-02-26 06:08
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0041.mp32020-02-26 06:08
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0042.mp32020-02-26 06:09
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0043.mp32020-02-26 06:09
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0044.mp32020-02-26 06:09
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0045.mp32020-02-26 06:10
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0046.mp32020-02-26 06:10
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0047.mp32020-02-26 06:10
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0048.mp32020-02-26 06:10
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0049.mp32020-02-26 06:11
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0050.mp32020-02-26 06:11
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0051.mp32020-02-26 06:11
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0052.mp32020-02-26 06:11
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0053.mp32020-02-26 06:11
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0054.mp32020-02-26 06:12
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0055.mp32020-02-26 06:12
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0056.mp32020-02-26 06:12
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0057.mp32020-02-26 06:13
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0058.mp32020-02-26 06:13
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0059.mp32020-02-26 06:14
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0060.mp32020-02-26 06:14
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0061.mp32020-02-26 06:14
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0062.mp32020-02-26 06:15
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0063.mp32020-02-26 06:15
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0064.mp32020-02-26 06:15
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0065.mp32020-02-26 06:16
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0066.mp32020-02-26 06:16
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0067.mp32020-02-26 06:17
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0068.mp32020-02-26 06:17
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0069.mp32020-02-26 06:18
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0070.mp32020-02-26 06:18
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0071.mp32020-02-26 06:18
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0072.mp32020-02-26 06:18
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0073.mp32020-02-26 06:19
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0074.mp32020-02-26 06:19
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0075.mp32020-02-26 06:19
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0076.mp32020-02-26 06:20
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0077.mp32020-02-26 06:20
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0078.mp32020-02-26 06:20
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0079.mp32020-02-26 06:20
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0080.mp32020-02-26 06:21
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0081.mp32020-02-26 06:21
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0082.mp32020-02-26 06:22
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0083.mp32020-02-26 06:22
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0084.mp32020-02-26 06:22
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0085.mp32020-02-26 06:22
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0086.mp32020-02-26 06:22
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0087.mp32020-02-26 06:23
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0088.mp32020-02-26 06:23
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0089.mp32020-02-26 06:23
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0090.mp32020-02-26 06:23
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0091.mp32020-02-26 06:25
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0092.mp32020-02-26 06:25
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0093.mp32020-02-26 06:25
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0094.mp32020-02-26 06:25
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0095.mp32020-02-26 06:26
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0096.mp32020-02-26 06:26
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0097.mp32020-02-26 06:27
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0098.mp32020-02-26 06:27
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0099.mp32020-02-26 06:27
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0100.mp32020-02-26 06:27
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0101.mp32020-02-26 06:28
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0102.mp32020-02-26 06:28
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0103.mp32020-02-26 06:28
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0104.mp32020-02-26 06:28
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0105.mp32020-02-26 06:29
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0106.mp32020-02-26 06:29
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0107.mp32020-02-26 06:29
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0108.mp32020-02-26 06:30
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0109.mp32020-02-26 06:30
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0110.mp32020-02-26 06:30
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0111.mp32020-02-26 06:31
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0112.mp32020-02-26 06:31
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0113.mp32020-02-26 06:31
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0114.mp32020-02-26 06:32
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0115.mp32020-02-26 06:32
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0116.mp32020-02-26 06:32
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0117.mp32020-02-26 06:32
 • vi-khoa-hoc-phan-dau-chuong-0118.mp32020-02-26 06:33
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Phẫn Nộ Giá Trị Bạo Biểu [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Đinh Điền Cổ Đại Sinh Hoạt

TiKay

Ngũ Hành Của Ta Thiếu Ngươi

THUYS♥️

Vu Sư

THUYS♥️

Tu Tiên Đại Lão Vạn Nhân Mê Hàng Ngày [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sủng Vật Kiếp Sống

TiKay

Leave a Reply