Dị GiớiHuyền Huyễn

Dị Thế Chi Triệu Hoán Ức Vạn Thần Ma

Trẫm tức sinh, là vô địch, trấn áp tất cả,

Vạn cổ sông dài, duy Thiên Đế trường tồn.

Mặc hắn giang hồ cự nghiệt, võ lâm hào kiệt, cái thế thiên kiêu, tuyệt đại bá chủ, ở trẫm trước mặt hết thảy cúi đầu.

Nếu không, chém giết sạch sành sanh.

Xuyên qua dị giới, được thẻ bài hệ thống, chiến thắng kẻ địch hoặc là giết chết kẻ địch có thể thu được biển hiệu.

Keng, chúc mừng kí chủ thu được Lý Nguyên Bá biển hiệu, quét ngang cực kỳ, Tùy Đường đệ nhất hảo hán!

Keng, chúc mừng kí chủ thu được Sở bá vương Hạng Võ, lực bạt sơn hà!

Keng, chúc mừng kí chủ thu được Tôn Ngộ Không.

Keng, chúc mừng kí chủ thu được Dương Tiễn.

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vô Địch Hoàng Thượng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tâm không tàn nhẫn, đứng không vững!
 • #2: Siêu cấp thẻ bài hệ thống!
 • #3: Tuyệt thế võ giả!
 • #4: Tuyệt thế oai!
 • #5: Sát phạt dứt khoát!
 • #6: Thiên phu trưởng!
 • #7: Cực kỳ buồn cười!
 • #8: Đại tướng!
 • #9: Khiêu khích!
 • #10: Pháp khí!
 • #11: Trần Đạo Tông diệt!
 • #12: Nguy cơ tứ phía!
 • #13: Sức mạnh tăng lên dữ dội!
 • #14: Chúa công thần uy!
 • #15: Như hổ thêm cánh!
 • #16: Một người một ngựa, trấn ngàn quân!
 • #17: Nhất lưu võ tướng!
 • #18: Diệt địch!
 • #19: Cắn giết!
 • #20: Quảng Nguyên Thành!
 • #21: Tiệc rượu phong ba!
 • #22: Châu chấu đá xe!
 • #23: Ngươi đánh?
 • #24: Tin tức tốt!
 • #25: Có ta vô địch!
 • #26: Lấy ra chiến tướng!
 • #27: Nghiền ép!
 • #28: Thần Võ tướng quân!
 • #29: Có sợ gì?
 • #30: Xuất chinh!
 • #31: Hãm trận doanh xuất kích!
 • #32: Chém giết!
 • #33: Sử dụng thẻ bài!
 • #34: Thằng hề!
 • #35: Phản hồi về!
 • #36: : Thực lực tăng lên dữ dội!
 • #37: Liêu quân đến!
 • #38: Trêu chọc Liêu quân tướng quân!
 • #39: Dù cho tiên thần, cũng muốn nhắm mắt!
 • #40: Náo động toàn quốc!
 • #41: Liêu quân tụ tập!
 • #42: Liêu Quốc đại tướng quân tử vong?
 • #43: Xung đột!
 • #44: Là ai cho các ngươi dũng khí?
 • #45: Thần Võ Hầu!
 • #46: Vây công!
 • #47: Toàn quân hủy diệt!
 • #48: Tứ phương đều biết!
 • #49: Mắc lừa!
 • #50: Mười chiêu giết địch!
 • #51: Tuyệt thế võ tướng thẻ bài!
 • #52: Gia Luật Minh càn rỡ!
 • #53: Hung hăng lên sàn!
 • #54: Toàn quốc sôi trào
 • #55: Tuyệt thế võ tướng phân chia!
 • #56: Giống như chó nô tài!
 • #57: Tiềm Long Trấn!
 • #58: Đến!
 • #59: Yêu cầu chạy trốn phí!
 • #60: Bản vương bồi các ngươi vui đùa một chút!
 • #61: Nghiền ép!
 • #62: Dù cho giết tri phủ, lại có thể thế nào?
 • #63: Ta có ngông nghênh, có thể đội trời đất!
 • #64: Thương Khúc Thành!
 • #65: Tông sư!
 • #66: : Ra khỏi thành nghênh tiếp!
 • #67: Bạch Khởi động thủ!
 • #68: Tuyệt thế trung kỳ võ tướng thẻ bài!
 • #69: San bằng!
 • #70: Võ tướng đến!
 • #71: Ngụy Vĩnh Sinh đến!
 • #72: Kết giao?
 • #73: Xuất chinh!
 • #74: Báo thù!
 • #75: Bốn quốc ẩn núp!
 • #76: Đại chiến!
 • #77: Ta chính là Yến Nhân Trương Dực Đức!
 • #78: Thăng cấp thẻ bài!
 • #79: Chém đầu!
 • #80: Đánh vào hoàng thành!
 • #81: Tuyệt thế hậu kỳ võ tướng thẻ bài!
 • #82: Hai sao vương triều!
 • #83: Lý Nguyên Bá đến!
 • #84: Sắp bùng nổ đại chiến!
 • #85: Xuất chiến!
 • #86: Tung hoành!
 • #87: Lý Nguyên Bá, ngươi cho chúng ta lưu hớp canh uống a!
 • #88: Lại được dũng tướng!
 • #89: Hai sao vương triều đột kích!
 • #90: Xuất chiến!
 • #91: Nhiễm Mẫn đến!
 • #92: Xuất kích!
 • #93: Lần thứ hai lấy ra tuyệt thế hậu kỳ võ tướng!
 • #94: Lã Bố đến!
 • #95: Đây chỉ là mới vừa bắt đầu!
 • #96: Đánh giết tuyệt thế hậu kỳ võ giả!
 • #97: Chiến sự sốt sắng!
 • #98: Ác chiến!
 • #99: Vương bất quá hạng, tướng bất quá lý
 • #100: Tiến công Tây Lâm Quốc!
 • #101: Đạp phá hùng quan!
 • #102: Diệt Tây Lâm Quốc!
 • #103: Động thủ!
 • #104: Triệu Vân!
 • #105: Ngô Quốc kinh hoảng!
 • #106: Ba sao vương triều!
 • #107: Dời đô? Xung hỉ?
 • #108: Cửu Đỉnh Tông!
 • #109: Cưỡng bức!
 • #110: Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai!
 • #111: Nhỏ yếu chính là nguyên tội!
 • #112: Hạng Võ xuất chiến!
 • #113: Bá Vương cử đỉnh!
 • #114: Hư đan!
 • #115: Lại được dũng tướng!
 • #116: Uy áp hoàng cung!
 • #117: Trấn áp thô bạo!
 • #118: Tru diệt!
 • #119: Giết chết sáu thế lực lớn!
 • #120: Thiết kế mai phục giết!
 • #121: Xông phủ tướng quân!
 • #122: Tiểu lý phi đao!
 • #123: Đại Sở vương triều phản kích!
 • #124: Lệ bất hư phát! (3/4)
 • #125: Trọng thương! (4/4)
 • #126: Hoa Vân Tông bá đạo! (1/2)
 • #127: Huyền Nguyên Linh Quả! (2/2)
 • #128: Bản vương muốn rồi! (1/2)
 • #129: Ngưng Đan! (2/2)
 • #130: Đột phá! (1/2)
 • #131: Trả thù! (2/2)
 • #132: Kiếm Thần cùng Kiếm Tiên! (1/2)
 • #133: Lượng lớn treo giải thưởng! (2/2)
 • #134: Các ngươi như giun dế, một người có thể diệt!
 • #135: Một người địch trăm! (1/2)
 • #136: Kim Đan bí cảnh! (2/2)
 • #137: Kim Đan muốn ra hoàng thành! (1/2)
 • #138: Ước chiến! (2/2)
 • #139: Kim Đan võ tướng thẻ bài! (1/2)
 • #140: Kim Đan hiện!
 • #141: Ước chiến đã đến giờ! (1/3)
 • #142: Kim Đan cuộc chiến! (2/3)
 • #143: Khuyên các ngươi một câu, đừng muốn tìm chết!
 • #144: Chém giết!
 • #145: Lại được một viên mãnh tướng!
 • #146: Mưu tính!
 • #147: Ta không phải thiên kiêu, bất quá ta chuyên môn trấn áp thiên kiêu! (2/3)
 • #148: Độc Cô Cầu Bại đến! (3/3)
 • #149: Xoay ngược lại! (1/2)
 • #150: Lúc này không đột phá, càng chờ khi nào? (2/2)
 • #151: Bảy tên Kim Đan quét ngang tất cả!
 • #152: Một búa oanh thành! (1/2)
 • #153: Trở về Đại Hạ vương triều! (2/2)
 • #154: Bốn sao hoàng triều sứ giả! (1/2)
 • #155: Sắp đến! (2/2)
 • #156: Bá đạo sứ giả! (1/4)
 • #157: Là rồng cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm! (2/4)
 • #158: Trấn áp quật khởi thế lực! (3/4)
 • #159: Phi hành yêu thú! (4/4)
 • #160: Sẽ chết người! (1/2)
 • #161: Bá Vương! (2/2)
 • #162: Ai dám đánh với ta một trận? (1/2)
 • #163: Thu ngươi ánh mắt của ngươi! (2/2)
 • #164: Bá Vương oai!
 • #165: Vạch rõ ngọn ngành!
 • #166: Cơ duyên!
 • #167: Đồ vô lại đánh lén!
 • #168: Nguy cơ!
 • #169: Sát Thần Hàng Thế!
 • #170: Xem sao giống, dòm ngó thiên cơ!
 • #171: Bị phát hiện!
 • #172: Mai phục! (1/2)
 • #173: Đột phá! (2/2)
 • #174: Đánh giết! (1/2)
 • #175: Đả tương du, 666! (2/2)
 • #176: Không chút lưu tình! (1/2)
 • #177: Trấn áp tất cả địch! (2/2)
 • #178: Nổ nát bí cảnh! (1/4)
 • #179: Tao ngộ Hóa Anh cảnh giới cường giả! (2/4)
 • #180: Ngươi có thể tiếp ta mấy chùy? (3/4)
 • #181: Đánh giết! (4/4)
 • #182: Ta mới là cường giả! (1/4)
 • #183: Thực lực tăng lên dữ dội! (2/4)
 • #184: Huyền Hoang hoàng triều! (3/4)
 • #185: Thăm dò! (4/4)
 • #186: Chúng tướng ác chiến! (1/4)
 • #187: Thăng cấp! (2/4)
 • #188: Thân phận bại lộ? (3/4)
 • #189: Huyền Long Thành! (4/4)
 • #190: Gây sự!
 • #191: Hung uy!
 • #192: Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế!
 • #193: Một kiếm quang hàn cửu châu! (2/4)
 • #194: Cá lớn nuốt cá bé!
 • #195: Bí mật lớn! (4/4)
 • #196: Một người một thương, quét ngang tất cả! (1/4)
 • #197: Quét ngang! (2/4)
 • #198: Sau cùng giãy dụa! (3/4)
 • #199: Thần bí người tới! (4/4)
 • #200: Uy hiếp!
 • #201: Hung hăng đánh giết!
 • #202: Phương pháp đột phá!
 • #203: Hỏa Linh Sơn trên Hỏa Linh Trì!
 • #204: : Huyền Bi tông đến!
 • #205: Nếu có thể không chết, ta cho phép các ngươi lại tự sát một lần!
 • #206: Hỏa Linh trì mở!
 • #207: Đột phá biến cố!
 • #208: Rung động toàn trường!
 • #209: Quét ngang hết thảy!
 • #210: Một thương phá không!
 • #211: Tống chung!
 • #212: Ngạo Long hoàng triều diệt!
 • #213: Tứ tinh đỉnh cấp thế lực Thương Viêm tông Thánh tử!
 • #214: Phách lối!
 • #215: Rung động!
 • #216: Huyền Long hoàng triều sứ giả đến!
 • #217: Nguy cơ lại xuất hiện!
 • #218: Không đủ tư cách!
 • #219: Muốn thành lập thế lực!
 • #220: Bát đại Nguyên Anh cường giả tụ tập!
 • #221: Nhật Nguyệt hoàng triều!
 • #222: Người muốn giết ta, ta tất phải giết!
 • #223: Thực lực bạo tăng!
 • #224: Nghị luận ầm ĩ!
 • #225: Nhúng tay!
 • #226: Cường thế oanh sát!
 • #227: Cứu viện!
 • #228: Tồi khô lạp hủ!
 • #229: Rút ra võ tướng!
 • #230: Đuổi tới!
 • #231: Bá đạo!
 • #232: Năm đại hoàng triều!
 • #233: Đăng cơ đại điển!
 • #234: Toàn bộ lưu lại đi!
 • #235: Phong vân lại nổi lên!
 • #236: Chúng tướng tề tụ!
 • #237: Các phương phản ứng!
 • #238: Tung hoành vô địch!
 • #239: Quét ngang hết thảy!
 • #240: Ước chiến! (hai hợp một! )
 • #241: Ứng chiến!
 • #242: Cho phép ngươi ở rực rỡ bên trong mất đi!
 • #243: Năm sao thế lực!
 • #244: Muốn hiện sát thần phong thái!
 • #245: Trấn áp!
 • #246: Quét ngang một phương!
 • #247: Trên trăm tên Nguyên Anh cường giả xuất động!
 • #248: Tru sát hầu như không còn!
 • #249: Nguy cơ tứ phía!
 • #250: Chiến quần hùng!
 • #251: Trấn áp!
 • #252: Long Tượng tông!
 • #253: Đại Tần hoàng triều!
 • #254: Trấn quốc thần khí!
 • #255: Một kích quét ngang!
 • #256: Hậu cung chi chủ!
 • #257: Liên hợp!
 • #258: Chờ các ngươi đã lâu!
 • #259: Vây quanh!
 • #260: Miệt thị!
 • #261: Trẫm! Tung hoành vô địch!
 • #262: Xuất chinh!
 • #263: Hủy diệt Thiên Võ hoàng triều!
 • #264: Ba đại hoàng triều hủy diệt!
 • #265: Vạn tông triều bái!
 • #266: Huyết Sắc bí cảnh!
 • #267: Tiến về phía trước!
 • #268: Ngẫu nhiên gặp Vô Lượng tông!
 • #269: Ngang ngược càn rỡ!
 • #270: Ngươi đang tìm cái chết!
 • #271: Nổi giận Vô Lượng tông!
 • #272: Truy sát!
 • #273: Bị chặn đường!
 • #274: Ai không thể giết?
 • #275: Tính sổ sách!
 • #276: Cường thế đánh giết!
 • #277: Luyện Phách cảnh giới cường giả đột kích!
 • #278: Tề tụ!
 • #279: Ngư ông đắc lợi!
 • #280: Khí Vận Kim Long!
 • #281: Quét ngang!
 • #282: Kỳ Sơn thành! !
 • #283: Toàn diện diệt sát!
 • #284: Long Tượng tông lão tổ xuống núi!
 • #285: Trả thù!
 • #286: Diệt môn!
 • #287: Trần gia nội tình!
 • #288: Luyện Thần cảnh giới, không gì hơn cái này!
 • #289: Triệu hoán!
 • #290: Tiến vào bí cảnh!
 • #291: Truyền thừa!
 • #292: Đánh giết!
 • #293: Lần nữa triệu hoán!
 • #294: Diệt ba tông!
 • #295: Tiên cảnh cường giả!
 • #296: Thôi Bối Đồ! Khuy Thiên Cơ!
 • #297: Nguyên do!
 • #298: Vân Sơn mười tám khấu!
 • #299: Chém giết!
 • #300: : Tiêu Dao phong!
 • #301: : Cướp đoạt!
 • #302: : Long Huyền tông! (! Vì núi bên trong mây trôi nước chảy chim hót hoa nở minh chủ tăng thêm! )
 • #303: Huy hoàng thiên uy!
 • #304: Không biết tự lượng sức mình!
 • #305: Uy hiếp!
 • #306: Nhiệm vụ!
 • #307: Giết chóc! !
 • #308: Hóa Khí cảnh giới không gì hơn cái này!
 • #309: Lần nữa triệu hoán!
 • #310: Chân đạp Cự Kiếm tông!
 • #311: Nhiệm vụ bảng!
 • #312: Chân Quân minh!
 • #313: Mai phục!
 • #314: Triệu hoán võ tướng!
 • #315: Xung đột!
 • #316: Hô Danh Lạc Vân Thuật!
 • #317: Mời!
 • #318: Trẫm xem các ngươi như sâu kiến!
 • #319: Khai chiến!
 • #320: Địa Tiên cường giả
 • #321: Thối lui!
 • #322: Xuất phát! !
 • #323: Mai phục!
 • #324: Chấn kinh! Không thể tưởng tượng nổi!
 • #325: Sơn Thần!
 • #326: Chặn đường!
 • #327: Quần hùng nhúng tay!
 • #328: Thần Vực!
 • #329: Toàn bộ chém giết!
 • #330: Triệu hoán!
 • #331: Sắp đột phá!
 • #332: Thiên Tiên!
 • #333: Thần uy!
 • #334: Rút ra Thiên Tiên võ tướng!
 • #335: Khiêu khích!
 • #336: Phẫn nộ!
 • #337: Huyền Long động thiên!
 • #338: Cấp báo!
 • #339: Đến Cao Tông!
 • #340: Chém giết!
 • #341: Tồi khô lạp hủ!
 • #342: Diệt Nam Đẩu tông!
 • #343: Tiến về!
 • #344: Phục sát!
 • #345: Đuổi tới Huyền Long Thánh đình!
 • #346: Xung đột!
 • #347: Cường thế!
 • #348: Thương Hồng các!
 • #349: Huyền Tiên xuất động!
 • #350: Triệu hoán Chân Tiên cường giả!
 • #351: Thánh Châu!
 • #352: Phong vân động!
 • #353: Mai phục!
 • #354: Đuổi tới!
 • #355: Chém giết!
 • #356: Thánh địa!
 • #357: Cường thế!
 • #358: Uy áp bát phương!
 • #359: To lớn kinh hỉ!
 • #360: Bí cảnh vỡ vụn!
 • #361: Cường thế chém giết!
 • #362: Như thế nào lượng kiếp?
 • #363: Ngươi không xứng!
 • #364: Vĩnh viễn lưu lại đi!
 • #365: Triệu hoán Huyền Tiên cường giả!
 • #366: : Kết minh? Uy hiếp?
 • #367: Hết sức căng thẳng!
 • #368: Xem thường!
 • #369: Đại Tần không sợ bất cứ uy hiếp gì!
 • #370: Điên cuồng rút ra!
 • #371: Hủy diệt đại Ngụy!
 • #372: Nguy cơ tứ phía!
 • #373: Một tháp có thể trấn áp quần hùng!
 • #374: Chinh phạt Thần Châu!
 • #375: Tam Khiếu Linh thạch!
 • #376: Uy danh truyền xa!
 • #377: Tiêu Thăng chi uy!
 • #378: Uy chấn tứ phương!
 • #379: Cường thế!
 • #380: Trấn áp hết thảy địch!
 • #381: Kim Tiên phía dưới, đều sâu kiến!
 • #382: Kim Tiên cản đường!
 • #383: Chấn Thiên kiếm phái!
 • #384: : Đối chọi gay gắt!
 • #385: Tuyên chiến!
 • #386: Chán sống!
 • #387: Một kiếm ra, chấn cửu tiêu!
 • #388: Long ngâm trấn bát phương!
 • #389: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi!
 • #390: Kinh hãi!
 • #391: Bất Hủ Kim Tiên vẫn lạc!
 • #392: Quét ngang bát phương!
 • #393: Thần Châu đại lục bên ngoài!
 • #394: Lôi kiếp!
 • #395: Vực ngoại địch đến!
 • #396: Tới gần Đại Tần Thánh đình!
 • #397: Thật là hổ giấy sao?
 • #398: Hệ thống rút thưởng!
 • #399: Kim Dực tinh vực!
 • #400: Giả heo ăn thịt hổ!
 • #401: Bước vào tinh không!
 • #402: Đến! !
 • #403: Hủy diệt Huyền Vũ phái!
 • #404: Không có hảo ý!
 • #405: Lộ ra nguyên hình!
 • #406: Đột nhiên tăng mạnh!
 • #407: Hệ thống rút ra!
 • #408: Thiên Võ đột kích!
 • #409: Rung động!
 • #410: Hủy diệt!
 • #411: Phá hoại quy củ?
 • #412: Quỳ xuống!
 • #413: Cường thế!
 • #414: Tiến về!
 • #415: Phách lối!
 • #416: Uy danh truyền xa!
 • #417: Vạn Bảo tinh rầm rộ!
 • #418: Tử Kim Thần Đồng!
 • #419: Không biết tự lượng sức mình!
 • #420: Hệ thống rút thưởng!
 • #421: Tám cánh tiên lan!
 • #422: Thái Ất Tán Tiên cảnh giới võ tướng thẻ bài!
 • #423: Thu hoạch khổng lồ!
 • #424: Chấn động tinh vực!
 • #425: Cường thế đột kích!
 • #426: Tề Thiên Đại Thánh chi uy!
 • #427: Vạn Cổ Thiên tông!
 • #428: Dài dòng văn tự, cho ta lão Tôn chết đi!
 • #429: Đại Lực Ngưu Ma Vương!
 • #430: Vạn Cổ Thiên tông sợ hãi!
 • #431: Nhị Lang hiển thánh chân quân!
 • #432: Chịu đòn nhận tội!
 • #433: Nhất thống Kim Dực tinh vực!
 • #434: Hư Vô động thiên!
 • #435: Đi đến!
 • #436: Dương Tiễn nổi giận!
 • #437: Cường thế!
 • #438: Hư Vô động thiên sợ hãi cảnh sắc!
 • #439: Cường thế chém giết!
 • #440: Bại lộ mục đích!
 • #441: Lấy được Tử La Thánh quả!
 • #442: Hoa Quang tinh vực!
 • #443: Đi đến Phần Nguyệt tinh!
 • #444: Quét ngang!
 • #445: Rút ra võ tướng!
 • #446: Một người trấn tinh vực!
 • #447: Chinh chiến!
 • #448: Phạm Đại Tần người, tất tru!
 • #449: Tồi khô lạp hủ!
 • #450: Thịnh Thế Thần đình!
 • #451: Đi đến Thịnh Thế Thần đình!
 • #452: Các ngươi không cần tồn tại!
 • #453: Quét ngang hết thảy!
 • #454: Hủy diệt tam đại thế lực!
 • #455: Khách tới!
 • #456: Thiên Hoàng Thánh tông, tính là thứ gì!
 • #457: Đại Tần Thánh đình Linh Vực bên trong, trẫm vô địch!
 • #458: Thảo phạt Thiên Hoàng Thánh tông!
 • #459: Cường thế vô địch!
 • #460: Thiên Hoàng lão tổ!
 • #461: Ước chiến Thiên Trượng sơn!
 • #462: Uy áp!
 • #463: Thiên Địa Bảo các!
 • #464: Tiên Thiên Nhân Duyên thạch!
 • #465: Kết minh!
 • #466: Đại Tần Thánh đình tuyệt không lui lại!
 • #467: Đại chiến sắp nổi!
 • #468: Võ tướng rút ra!
 • #469: Huyền Thiên Đạo tông Thánh tử!
 • #470: Thực lực bạo tăng!
 • #471: Tranh đoạt!
 • #472: Cúi đầu thần phục!
 • #473: Vũ thần dũng, thiên cổ không hai!
 • #474: Hứng thú!
 • #475: Vây công Đại Tần Thánh đình!
 • #476: Vương giả trở về!
 • #477: Tồi khô lạp hủ!
 • #478: Điên cuồng rút ra!
 • #479: Khiêu khích! (hai hợp một)
 • #480: Cường thế!
 • #481: Tử Quang sơn mạch!
 • #482: Nổi giận Huyền Nguyên tông!
 • #483: Tính toán!
 • #484: Ra ngoài!
 • #485: Tam Tiêu nương nương!
 • #486: Linh bảo xuất thế!
 • #487: Sơn Hà quan!
 • #488: Hủy diệt Cuồng Sa Thập Hung!
 • #489: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!
 • #490: Phùng Thiên Thân âm mưu!
 • #491: Khủng bố uy áp!
 • #492: Rung động!
 • #493: Rút ra Chuẩn Thánh sơ kỳ cường giả!
 • #494: Rung động!
 • #495: Hoảng sợ!
 • #496: Quét ngang hết thảy!
 • #497: Gặp nhau!
 • #498: Đến từ Tử Quang tông nịnh nọt!
 • #499: Chuẩn Thánh trung kỳ võ tướng!
 • #500: Danh dương Tử Tiêu tinh vực!
 • #501: Cửu Tinh Nhật Nguyệt Thảo!
 • #502: Miệt thị!
 • #503: Các ngươi còn không thối lui, chẳng lẽ muốn đối địch với Đại Tần Thánh đình?
 • #504: Tự tìm đường chết!
 • #505: Cút!
 • #506: Cửu Tiêu tông đến!
 • #507: Nghìn cân treo sợi tóc!
 • #508: Trẫm thiếu một sủng vật!
 • #509: Hủy diệt Cửu Tiêu tông!
 • #510: Chiến Thần!
 • #511: Khách phương xa tới!
 • #512: Trẫm cho phép các ngươi rời đi sao?
 • #513: Một búa chi uy!
 • #514: Quét ngang hết thảy!
 • #515: Đến tự Thiên Địa Bảo các địch ý!
 • #516: Hủy diệt Phong Hỏa tinh vực!
 • #517: Bát Phương tông, Diệt Thần tông nhường đường!
 • #518: Võ tướng trở về!
 • #519: Sợ hãi!
 • #520: Tứ vương thịnh hội!
 • #521: Người quen!
 • #522: Cút ngay!
 • #523: Sâu kiến!
 • #524: Khủng bố như vậy!
 • #525: Khiêu khích!
 • #526: Hoảng sợ! Rung động!
 • #527: Nữ Đế tông!
 • #528: Quần hùng nhập bảo các!
 • #529: Chọc giận trẫm, trẫm liền diệt bọn hắn!
 • #530: Chuẩn Thánh hậu kỳ võ tướng!
 • #531: Hệ thống rút ra hoàn tất!
 • #532: Rung động quần hùng!
 • #533: Phong vân dũng động!
 • #534: Kịch chiến!
 • #535: Chém giết không còn!
 • #536: Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!
 • #537: : Đông Hoàng Thái Nhất!
 • #538: Minh Hà chiến Trịnh Vô Thượng!
 • #539: Đến tự Thiên Địa Bảo các kinh ngạc!
 • #540: Tiến về Trung Ương tinh vực!
 • #541: Chiêu Thiên thành!
 • #542: Hắn trước mắt đến bái trẫm!
 • #543: Biếm làm nô vạn năm!
 • #544: Hoạ lớn ngập trời!
 • #545: Dập đầu xin lỗi!
 • #546: Muốn chết!
 • #547: Mưa gió nổi lên!
 • #548: Thiên Tinh Đế Quân!
 • #549: Thiên Tinh Đế Quân khuất phục!
 • #550: Lần nữa triệu hoán!
 • #551: Minh Hoàng vũ trụ!
 • #552: Điểm kinh nghiệm đầy đủ!
 • #553: Đến Huyền Thiên Đạo tông!
 • #554: Cường thế động thủ!
 • #555: Thánh Nhân chi uy!
 • #556: Vũ trụ bất diệt, Thánh Nhân bất diệt!
 • #557: Cúi đầu xưng thần!
 • #558: Như Lai Phật tổ!
 • #559: Nhất thống Huyền Thiên, thiên hạ về Tần!
 • #560: Tru sát!
 • #561: Thế giới dung hợp!
 • #562: Hủy diệt Minh Hoàng vũ trụ!
 • #563: Điên cuồng rút ra!
 • #564: Huyền Hoàng đại thế giới!
 • #565: Hỗn Độn Linh Bảo Trấn Thiên Chung!
 • #566: Trẫm chính là quy củ!
 • #567: Kinh hoảng chạy trốn!
 • #568: Hủy diệt Hỗn Nguyên vũ trụ!
 • #569: Hủy diệt Hồng Huyền vũ trụ!
 • #570: Nhìn chăm chú phương xa!
 • #571: Hắc Phong vực!
 • #572: Chém giết hầu như không còn!
 • #573: Thế Tôn Tông!
 • #574: Ngươi sẽ hối hận! !
 • #575: : Trẫm nói qua ngươi sẽ hối hận!
 • #576: Kiến thiết Thiên Đình!
 • #577: Thương Không Tông!
 • #578: Cường giả đột kích!
 • #579: Vạn lần chiến lực tăng phúc thẻ bài!
 • #580: Tần Hoàng chi uy!
 • #581: Điên cuồng rút ra võ tướng!
 • #582: Yến hội!
 • #583: Hồng Môn Yến!
 • #584: Nghịch chuyển!
 • #585: Quét ngang tầng hai!
 • #586: Thiên Hạo Tông xuất thủ!
 • #587: Tâm phục khẩu phục!
 • #588: Cường thế đăng tràng!
 • #589: Hủy diệt Thiên Hạo Tông!
 • #590: Lang Tà Thánh địa!
 • #591: Trung Tinh Đạo Tông!
 • #592: Đánh gãy một cánh tay!
 • #593: Uy danh truyền xa!
 • #594: Tử Viêm Tông!
 • #595: Thực lực đột phá!
 • #596: Hủy diệt Càn Khôn Thánh Tông!
 • #597: Nhất thống Hắc Phong Vực!
 • #598: Rung động!
 • #599: Lão tổ đột kích!
 • #600: Quét ngang hết thảy!
 • #601: Trăm tông thần phục! Vạn người kính sợ!
 • #602: Làm khó!
 • #603: Không sợ hết thảy!
 • #604: Công chiếm tứ phương!
 • #605: Phân đình chống lại!
 • #606: Cuối cùng đột phá!
 • #607: Siêu Phàm Một Kích!
 • #608: Rút ra võ tướng!
 • #609: Lấy thế đè người!
 • #610: Hủy diệt Kinh Long Vực!
 • #611: Phiền phức tới cửa!
 • #612: Trẫm chán ghét uy hiếp!
 • #613: Đãi ngộ biến hóa!
 • #614: Chém giết!
 • #615: Phong vân dũng động, bát phương cường giả!
 • #616: Mai phục!
 • #617: Chiến lực đột nhiên tăng mạnh!
 • #618: Cưỡng ép trấn áp!
 • #619: Chấn động Quy Nguyên Tiên Tông!
 • #620: Trấn áp hết thảy!
 • #621: Hủy diệt!
 • #622: Lại nổi sóng gió!
 • #623: Nhất thống Quy Nguyên Tiên Vực!
 • #624: Tứ phương cường giả nhập Đại Tần!
 • #625: Cường thế đăng tràng!
 • #626: Một kích quét ngang!
 • #627: Nghiền ép ngoại địch!
 • #628: Thực lực đột nhiên tăng mạnh!
 • #629: Đại Tần không sợ bất kỳ khiêu chiến nào!
 • #630: Tứ phương đột kích!
 • #631: Triển lộ thế lực, rung động một phương!
 • #632: Phạm sai lầm liền muốn nhận!
 • #633: U Hoàng Tông bá đạo!
 • #634: : Cường thế!
 • #635: Triển lộ thế lực!
 • #636: Rung động lòng người!
 • #637: Uy danh!
 • #638: Nửa bước Thiên Đạo Chí Thánh cửu trọng thiên!
 • #639: Không sợ hãi!
 • #640: U Hoàng Tông đại sự!
 • #641: Phiền phức tới cửa!
 • #642: Chiến đấu kịch liệt!
 • #643: Thực lực đề thăng!
 • #644: Đến!
 • #645: Giằng co!
 • #646: Mở màn một cái cục!
 • #647: Rung động toàn trường!
 • #648: Quét ngang hết thảy! Chấn động bát phương!
 • #649: Một góc của băng sơn!
 • #650: Tuyên La Thánh tử!
 • #651: Gió nổi mây vần!
 • #652: Một kích vô địch!
 • #653: Khuếch trương lãnh thổ!
 • #654: Tu vi đột phá!
 • #655: Thất Thế Tình Duyên Hoa xuất thế!
 • #656: Quần hùng tận cúi đầu!
 • #657: Ngươi đãi như gì?
 • #658: Thiên Đạo Chí Thánh thập nhất trọng thiên cường giả rung động đột kích!
 • #659: Nghìn cân treo sợi tóc!
 • #660: Tuyên La đến!
 • #661: Một kích chém giết!
 • #662: Quần hùng lui tránh!
 • #663: Hủy diệt các thế lực lớn!
 • #664: Tật Lôi Tông đột kích!
 • #665: Trấn sát!
 • #666: : Phong vân biến ảo!
 • #667: Ba đại tông môn thăm dò!
 • #668: Tuyệt vọng!
 • #669: Cường thế chém giết!
 • #670: Cường thế va chạm!
 • #671: Thực lực đề thăng!
 • #672: Tử Viêm Tông!
 • #673: Chiến ý bất diệt, Hình Thiên bất tử!
 • #674: Thần Hiên Thành!
 • #675: Hỗn Nguyên Quả!
 • #676: Đột phá!
 • #677: Lưu gia trưởng lão đoàn!
 • #678: Nguy cơ tứ phía!
 • #679: Huyễn Long Thành!
 • #680: Nắm chắc thắng lợi trong tay!
 • #681: : Cường thế giáng lâm!
 • #682: Chém giết!
 • #683: Phạm Đại Tần Thánh đình người, đáng chém!
 • #684: Tài năng tuyệt thế!
 • #685: Hủy diệt ba đại tông môn!
 • #686: Ba chiêu chém giết!
 • #687: Tử Vân Tông cường đại!
 • #688: Chiến Thần Chi Nộ!
 • #689: Cầu kiến!
 • #690: Lúc này lấy Đại Tần Thánh đình cầm đầu!
 • #691: Vực sâu đại hạp cốc!
 • #692: Tuyệt đại tam thánh!
 • #693: Thực lực đề thăng!
 • #694: Oanh động vực sâu đại hạp cốc!
 • #695: Đại triển thần uy! !
 • #696: Quay về Đại Tần Thánh đình!
 • #697: Lôi Võ Tông cường thế!
 • #698: Hiển lộ thực lực!
 • #699: Thảo phạt Đại Tần Thánh đình!
 • #700: Uy chấn bát phương!
 • #701: Quét ngang hết thảy!
 • #702: Vạn Thánh liên minh phân đà!
 • #703: Phân đất phong hầu lãnh thổ!
 • #704: Lui một bước, chưa chắc là trời cao biển rộng, còn có thể là vực sâu vạn trượng!
 • #705: Thập diện mai phục!
 • #706: Các phương thăm dò!
 • #707: Chu trưởng lão xuất thủ!
 • #708: Rung động quần hùng!
 • #709: Kịch chiến!
 • #710: Quét ngang hết thảy!
 • #711: Trọng bảo!
 • #712: Cổ đỉnh!
 • #713: Săn thú!
 • #714: Quét ngang bát phương!
 • #715: Vô Định Tông!
 • #716: Chém giết!
 • #717: Xem thường!
 • #718: Trẫm chỉ cầu trong lòng thống khoái!
 • #719: Hủy diệt Bắc Ly Tông!
 • #720: Giao thủ!
 • #721: Hủy diệt Bắc Ly Tông!
 • #722: Nhiệm vụ!
 • #723: Cường hoành trấn áp!
 • #724: Thất Tinh Ma Tông!
 • #725: Long Lân động thiên!
 • #726: Đánh lén!
 • #727: Kính sợ, kinh hãi! !
 • #728: Thực lực đột nhiên tăng mạnh!
 • #729: Đánh nát!
 • #730: Thực lực đề thăng!
 • #731: Cừu hận!
 • #732: Chấn động tứ phương!
 • #733: Uy danh truyền xa!
 • #734: Thiên Hùng Trang chi chủ!
 • #735: Uy hiếp!
 • #736: Nghiền ép!
 • #737: Đến tự Thiên Đạo tầng hai mươi ba thiên vũ tu sát ý!
 • #738: Quét ngang hết thảy!
 • #739: Bị cự tuyệt!
 • #740: Giằng co!
 • #741: Cường thế!
 • #742: Mai phục!
 • #743: Đánh lén!
 • #744: Thực lực bạo tăng!
 • #745: Gió bão mưa trước chiều tối!
 • #746: Triển lộ thực lực!
 • #747: Chiến lực bạo tăng!
 • #748: Cỡ lớn đấu giá hội!
 • #749: Hoàng gia!
 • #750: Diệt sát!
 • #751: Thiên Vận Đan!
 • #752: Cửu Dương Thánh địa!
 • #753: Chém giết!
 • #754: Cường giả hiện thân!
 • #755: Thanh thế to lớn!
 • #756: Liếc mắt oai!
 • #757: Đại Tần cường đại!
 • #758: Quét ngang!
 • #759: Quét ngang Cửu Dương Thánh địa!
 • #760: Chấn nhiếp quần hùng!
 • #761: Uy hiếp!
 • #762: Long Môn Thành!
 • #763: Tiến về!
 • #764: Thí Tâm Lộ!
 • #765: Thiên Kiếm Phong!
 • #766: Huyền Hoang bí cảnh!
 • #767: Tu vi đột phá!
 • #768: Tranh phong!
 • #769: Chấn động!
 • #770: Uy áp!
 • #771: Cô Hạo Vân đột phá!
 • #772: Chỉ định nhiệm vụ!
 • #773: Tích lũy lực lượng!
 • #774: Toàn lực bộc phát!
 • #775: Đột nhiên tăng mạnh!
 • #776: Cường giả động phủ xuất thế!
 • #777: Cường thế va chạm!
 • #778: Nghiền ép!
 • #779: Thực lực bạo tăng!
 • #780: Đuổi tới!
 • #781: Lộ ra nguyên hình!
 • #782: Bá vương oai!
 • #783: Giết chóc!
 • #784: Thiên kiếm thất tử!
 • #785: Trấn áp!
 • #786: Âm mưu!
 • #787: Tiến lên! Cho dù phía trước là núi đao biển lửa! !
 • #788: Đuổi tới Thiên Hùng Thánh thành!
 • #789: Tam đại gia tộc hiện thân!
 • #790: Kiêng kị!
 • #791: Chờ đợi!
 • #792: Đột phá!
 • #793: Chí tôn phòng ngự!
 • #794: Thiên kiêu Thánh tử!
 • #795: Trở về Vạn Thánh liên minh!
 • #796: Cô Hạo Vân đột phá!
 • #797: Đại Tần Thánh đình chiến lực! Tê, đáng sợ!
 • #798: Mãi mãi tăng phúc!
 • #799: Vạn Thánh liên minh chi chủ tự mình đến đây?
 • #800: Nguy tại sáng chiều tối!
 • #801: Tiến về!
 • #802: Tu vi lần nữa đột phá!
 • #803: Thiên Đạo Chí Thánh ba mười sáu trọng thiên cường giả đột kích!
 • #804: Giao thủ!
 • #805: Cuối cùng đến biên giới!
 • #806: Lưu Trường Viễn xuất thủ!
 • #807: Chém giết!
 • #808: Rung động -!
 • #809: Khai cương khoách thổ!
 • #810: Thế gian đều là địch!
 • #811: Một người trấn một tông!
 • #812: Uy hiếp toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới!
 • #813: Đại Đạo Chí Tôn!
 • #814: Sát ý!
 • #815: Chấn động toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới!
 • #816: Chân chính bất tử bất diệt!
 • #817: Táng chí tôn!
 • #818: Thiên Đạo Thánh Tông!
 • #819: Cái kia một vệt vô địch thân ảnh!
 • #820: Biến cố!
 • #821: Đến tự đại trưởng lão một mạch bất mãn!
 • #822: Đạo vận khay ngọc!
 • #823: Sự tình bại lộ?
 • #824: Đối với trẫm vô dụng!
 • #825: Trở lại!
 • #826: Tương kế tựu kế!
 • #827: Trẫm không sợ!
 • #828: Khủng bố chiến lực!
 • #829: Tu vi lần nữa đột phá!
 • #830: Kịch chiến!
 • #831: Rung động toàn trường!
 • #832: Thiên Đạo Thánh Tông bên trong phong vân biến ảo!
 • #833: Đại Đạo Chí Tôn ba trọng thiên!
 • #834: Uy chấn Vạn Bảo Các!
 • #835: Đạt được!
 • #836: Xung đột!
 • #837: Xem thường hết thảy!
 • #838: Không sợ hãi!
 • #839: Chí cao thiên kiêu phong thái!
 • #840: Nguy cơ!
 • #841: Như Lai giương oai!
 • #842: Tu vi đề thăng!
 • #843: Trên trời rơi xuống cơ duyên!
 • #844: Vật này đương quy trẫm sở hữu!
 • #845: Là ngươi!
 • #846: Khải Thiên liên minh!
 • #847: Nghi ngờ giải khai!
 • #848: Giáng lâm Khải Thiên liên minh!
 • #849: Tình thế nghịch chuyển!
 • #850: Hung hăng trấn áp!
 • #851: Cùng Đại Đạo Chí Tôn bảy trọng thiên cường giả va chạm!
 • #852: Giao thủ!
 • #853: Xuất thủ!
 • #854: Trấn áp Khải Thiên liên minh!
 • #855: Gió nổi mây vần!
 • #856: Trương Thiên Khải lo lắng!
 • #857: Chấn động bát phương!
 • #858: Nghiền ép!
 • #859: Liên thủ!
 • #860: Thi triển Siêu Phàm Một Kích!
 • #861: Đối địch với thiên hạ!
 • #862: Tu vi đột phá!
 • #863: Trấn áp toàn trường!
 • #864: Trấn áp thô bạo!
 • #865: Rời đi bí cảnh!
 • #866: Vây công!
 • #867: Trở về Đại Tần Thánh đình!
 • #868: Danh dương vạn giới!
 • #869: Trở về Thiên Đạo Thánh Tông!
 • #870: Một kích quét ngang!
 • #871: Sóng to gió lớn!
 • #872: Vô địch là bao nhiêu tịch mịch! (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi

TiKay

Phong Nghịch Thiên Hạ

TiKay

Lão Tăng Quét Rác , Max Cấp Liền Xuống Núi

TiKay

Cực Phẩm Đấu Tôn

TiKay

Vũ Linh Thiên Hạ

TiKay

Gien Tối Cường

TiKay

Leave a Reply