Cổ ĐạiHài HướcHuyền HuyễnNgôn Tình

Gia Huynh Lại Đang Tìm Đường Chết

Tu giới đệ nhất nhân, Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ Hậu Trì, tu vi sâu không lường được, trăm ngàn năm qua chưa gặp được địch thủ. Lại bị Ma tôn trào phúng vì tro cốt cấp lão quang côn, hoá thạch cấp độc thân cẩu, đừng nói là muội tử, liền cái muội muội đều không có. Vì tìm về bãi, hắn quyết định đem đối phương như châu như bảo muội muội, quải lại đây đương chính mình muội muội. Trước cứu nàng, dưỡng nàng, giáo nàng pháp thuật, uy nàng ăn cơm, cho nàng giảng đầu giường chuyện xưa, đưa nàng kỳ trân dị bảo. Ân, như vậy hẳn là chính là cái hoàn mỹ ca ca, nàng tuyệt đối nhớ không nổi nguyên lai ca ca.

Muội muội Thời Hạ: Cái này vẻ mặt sát khí, mỗi ngày buổi tối kéo nàng lên giảng quỷ chuyện xưa biến thái, rốt cuộc muốn làm gì? Tu Tiên Giới thật đáng sợ, nàng tưởng hồi địa cầu!

[Giới thiệu tác giả một chút cho mọi người: Võng văn giới nhẹ nhàng khôi hài đệ nhất nhân, am hiểu tiên hiệp huyền huyễn võng du, não động tinh người, hành văn nhẹ nhàng hoạt bát khôi hài hài hước, văn tự thường thường lấy lý phục người lại không khắc nghiệt cũ kỹ. Trước mắt hằng ngày vì loát miêu, chụp miêu, tú miêu. Tác phẩm tiêu biểu 《 nhà ta đồ đệ lại treo 》《 tinh tế nam thần là ta ba 》《 gia huynh lại ở tìm đường chết 》, trong đó 《 nhà ta đồ đệ lại treo 》 võng kịch dự tính năm 2018 chiếu phim, 《 gia huynh lại ở tìm đường chết 》 truyện tranh nhân khí quá trăm triệu! Thêm nữa tác giả còn đang viết 《Sư phụ lại rớt tuyến》đang có nhân khí cực cao tại trang Khởi Điểm, wikidich đều có full bộ của tác giả này ]

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Vưu Tiền
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0001.mp32019-08-10 21:00
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0002.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0003.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0004.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0005.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0006.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0007.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0008.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0009.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0010.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0011.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0012.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0013.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0014.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0015.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0016.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0017.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0018.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0019.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0020.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0021.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0022.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0023.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0024.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0025.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0026.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0027.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0028.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0029.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0030.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0031.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0032.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0033.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0034.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0035.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0036.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0037.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0038.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0039.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0040.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0041.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0042.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0043.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0044.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0045.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0046.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0047.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0048.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0049.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0050.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0051.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0052.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0053.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0054.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0055.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0056.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0057.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0058.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0059.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0060.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0061.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0062.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0063.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0064.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0065.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0066.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0067.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0068.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0069.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0070.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0071.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0072.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0073.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0074.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0075.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0076.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0077.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0078.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0079.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0080.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0081.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0082.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0083.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0084.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0085.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0086.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0087.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0088.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0089.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0090.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0091.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0092.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0093.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0094.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0095.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0096.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0097.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0098.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0099.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0100.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0101.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0102.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0103.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0104.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0105.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0106.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0107.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0108.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0109.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0110.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0111.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0112.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0113.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0114.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0115.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0116.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0117.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0118.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0119.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0120.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0121.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0122.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0123.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0124.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0125.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0126.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0127.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0128.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0129.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0130.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0131.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0132.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0133.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0134.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0135.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0136.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0137.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0138.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0139.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0140.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0141.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0142.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0143.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0144.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0145.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0146.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0147.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0148.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0149.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0150.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0151.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0152.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0153.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0154.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0155.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0156.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0157.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0158.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0159.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0160.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0161.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0162.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0163.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0164.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0165.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0166.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0167.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0168.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0169.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0170.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0171.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0172.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0173.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0174.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0175.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0176.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0177.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0178.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0179.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0180.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0181.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0182.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0183.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0184.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0185.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0186.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0187.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0188.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0189.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0190.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0191.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0192.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0193.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0194.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0195.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0196.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0197.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0198.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0199.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0200.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0201.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0202.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0203.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0204.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0205.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0206.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0207.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0208.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0209.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0210.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0211.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0212.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0213.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0214.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0215.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0216.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0217.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0218.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0219.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0220.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0221.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0222.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0223.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0224.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0225.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0226.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0227.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0228.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0229.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0230.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0231.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0232.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0233.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0234.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0235.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0236.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0237.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0238.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0239.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0240.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0241.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0242.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0243.mp32019-08-10 21:27
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Vạn Long Thần Tôn

TiKay

Li Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ

THUYS♥️

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

Dị Năng Đặc Công: Quân Hỏa Hoàng Hậu

TiKay

Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt

TiKay

Dạ Đế Đầu Quả Tim Sủng: Quỷ Kiêu Cuồng Phi

TiKay

Leave a Reply