Cổ Đại Hài Hước Huyền Huyễn Ngôn Tình

Gia Huynh Lại Đang Tìm Đường Chết

Tu giới đệ nhất nhân, Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ Hậu Trì, tu vi sâu không lường được, trăm ngàn năm qua chưa gặp được địch thủ. Lại bị Ma tôn trào phúng vì tro cốt cấp lão quang côn, hoá thạch cấp độc thân cẩu, đừng nói là muội tử, liền cái muội muội đều không có. Vì tìm về bãi, hắn quyết định đem đối phương như châu như bảo muội muội, quải lại đây đương chính mình muội muội. Trước cứu nàng, dưỡng nàng, giáo nàng pháp thuật, uy nàng ăn cơm, cho nàng giảng đầu giường chuyện xưa, đưa nàng kỳ trân dị bảo. Ân, như vậy hẳn là chính là cái hoàn mỹ ca ca, nàng tuyệt đối nhớ không nổi nguyên lai ca ca.

Muội muội Thời Hạ: Cái này vẻ mặt sát khí, mỗi ngày buổi tối kéo nàng lên giảng quỷ chuyện xưa biến thái, rốt cuộc muốn làm gì? Tu Tiên Giới thật đáng sợ, nàng tưởng hồi địa cầu!

[Giới thiệu tác giả một chút cho mọi người: Võng văn giới nhẹ nhàng khôi hài đệ nhất nhân, am hiểu tiên hiệp huyền huyễn võng du, não động tinh người, hành văn nhẹ nhàng hoạt bát khôi hài hài hước, văn tự thường thường lấy lý phục người lại không khắc nghiệt cũ kỹ. Trước mắt hằng ngày vì loát miêu, chụp miêu, tú miêu. Tác phẩm tiêu biểu 《 nhà ta đồ đệ lại treo 》《 tinh tế nam thần là ta ba 》《 gia huynh lại ở tìm đường chết 》, trong đó 《 nhà ta đồ đệ lại treo 》 võng kịch dự tính năm 2018 chiếu phim, 《 gia huynh lại ở tìm đường chết 》 truyện tranh nhân khí quá trăm triệu! Thêm nữa tác giả còn đang viết 《Sư phụ lại rớt tuyến》đang có nhân khí cực cao tại trang Khởi Điểm, wikidich đều có full bộ của tác giả này ]

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vưu Tiền
 •  Chương: /241
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0001.mp32019-08-10 21:00
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0002.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0003.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0004.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0005.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0006.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0007.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0008.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0009.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0010.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0011.mp32019-08-10 21:01
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0012.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0013.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0014.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0015.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0016.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0017.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0018.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0019.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0020.mp32019-08-10 21:02
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0021.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0022.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0023.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0024.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0025.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0026.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0027.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0028.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0029.mp32019-08-10 21:03
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0030.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0031.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0032.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0033.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0034.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0035.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0036.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0037.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0038.mp32019-08-10 21:04
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0039.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0040.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0041.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0042.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0043.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0044.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0045.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0046.mp32019-08-10 21:05
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0047.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0048.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0049.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0050.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0051.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0052.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0053.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0054.mp32019-08-10 21:06
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0055.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0056.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0057.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0058.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0059.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0060.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0061.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0062.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0063.mp32019-08-10 21:07
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0064.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0065.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0066.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0067.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0068.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0069.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0070.mp32019-08-10 21:08
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0071.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0072.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0073.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0074.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0075.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0076.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0077.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0078.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0079.mp32019-08-10 21:09
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0080.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0081.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0082.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0083.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0084.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0085.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0086.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0087.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0088.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0089.mp32019-08-10 21:10
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0090.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0091.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0092.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0093.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0094.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0095.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0096.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0097.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0098.mp32019-08-10 21:11
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0099.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0100.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0101.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0102.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0103.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0104.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0105.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0106.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0107.mp32019-08-10 21:12
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0108.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0109.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0110.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0111.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0112.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0113.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0114.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0115.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0116.mp32019-08-10 21:13
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0117.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0118.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0119.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0120.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0121.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0122.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0123.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0124.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0125.mp32019-08-10 21:14
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0126.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0127.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0128.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0129.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0130.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0131.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0132.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0133.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0134.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0135.mp32019-08-10 21:15
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0136.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0137.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0138.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0139.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0140.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0141.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0142.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0143.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0144.mp32019-08-10 21:16
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0145.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0146.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0147.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0148.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0149.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0150.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0151.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0152.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0153.mp32019-08-10 21:17
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0154.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0155.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0156.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0157.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0158.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0159.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0160.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0161.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0162.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0163.mp32019-08-10 21:18
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0164.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0165.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0166.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0167.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0168.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0169.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0170.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0171.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0172.mp32019-08-10 21:19
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0173.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0174.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0175.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0176.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0177.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0178.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0179.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0180.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0181.mp32019-08-10 21:20
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0182.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0183.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0184.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0185.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0186.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0187.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0188.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0189.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0190.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0191.mp32019-08-10 21:21
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0192.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0193.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0194.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0195.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0196.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0197.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0198.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0199.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0200.mp32019-08-10 21:22
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0201.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0202.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0203.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0204.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0205.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0206.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0207.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0208.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0209.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0210.mp32019-08-10 21:23
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0211.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0212.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0213.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0214.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0215.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0216.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0217.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0218.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0219.mp32019-08-10 21:24
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0220.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0221.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0222.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0223.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0224.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0225.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0226.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0227.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0228.mp32019-08-10 21:25
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0229.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0230.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0231.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0232.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0233.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0234.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0235.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0236.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0237.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0238.mp32019-08-10 21:26
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0239.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0240.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0241.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0242.mp32019-08-10 21:27
 • gia-huynh-lai-dang-tim-duong-chet-chuong-0243.mp32019-08-10 21:27
[Total: 4   Average: 4.8/5]

Related posts

Phát Sóng Trực Tiếp Thành Tinh App

THUYS♥️

Vô Hạn Chi Hồi Tưởng Tử Vong

THUYS♥️

Kiều Thê Khó Hống [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply