Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tối Cường Nữ Đế

Kiếp trước, nàng linh căn bị đào, một lòng chính đạo, lại bị phán vì tà ma yêu đạo! Trở lại thiếu nữ thời điểm, nàng ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên cải mệnh, kiếp trước lấn nàng nhục nàng chi nhân, đều phải gấp trăm lần hoàn trả!
Tự học huyết mạch, đúc lại cực phẩm linh căn! Chém hết vô lại tộc nhân, vinh quy đệ nhất! Thế gian quy củ không thể trói buộc nàng mảy may, ở kiếp này nàng
muốn giết ra bản thân chính đạo!
Hắn là mọi người kính ngưỡng Thần Đế, cao ngạo lạnh lùng, lại hàng đêm lẻn vào hương khuê bức nàng cho mình sinh em bé
“Tiểu gia hỏa, đã suy nghĩ kỹ ư?”
“Ta có thể cự tuyệt ư?”
“Ngươi có thể lựa chọn sinh một cái vẫn là sinh hai cái”
“Vì cái gì nhất định phải là ta!”
“Bởi vì ngươi trộm tâm ta!”

Converter: Éρ Tĭêη Sĭηɦ

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dạ Bắc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lăng vân toái tâm
 • #2: Trùng sinh trở về (1)
 • #3: Trùng sinh trở về (2)
 • #4: Từ hôn
 • #5: Cải biến
 • #6: Tư gia (1)
 • #7: Tư gia (2)
 • #8: Thù, chính ta báo (1)
 • #9: Thù, chính ta báo (2)
 • #10: Sinh cái bé con thôi (1)
 • #11: Trân Bảo Các (1)
 • #12: Trân Bảo Các (2)
 • #13: Khuất thảo
 • #14: Phù tháp (1)
 • #15: Phù tháp (2)
 • #16: Hỏa độc (2)
 • #17: Hỏa độc (3)
 • #18: Tế thiên nghi thức (1)
 • #19: Tế thiên nghi thức (2)
 • #20: Chuyển Thiên Luân (1)
 • #21: Lưu ngôn phỉ ngữ (1)
 • #22: Lưu ngôn phỉ ngữ (2)
 • #23: Đại trưởng lão
 • #24: Ám sát (1)
 • #25: Ám sát (2)
 • #26: Nhị trưởng lão (1)
 • #27: Nhị trưởng lão (2)
 • #28: Cấu kết với nhau làm việc xấu
 • #29: Đỗi trở về (1)
 • #30: Đỗi trở về (2)
 • #31: Trước bão táp yên tĩnh
 • #32: Thọ yến (1)
 • #33: Thọ yến (2)
 • #34: Thọ yến (3)
 • #35: Thọ yến (4)
 • #36: Xum xoe (1)
 • #37: Xum xoe (2)
 • #38: Một trận vở kịch
 • #39: Tiểu long nhân
 • #40: Trừ ác (1)
 • #41: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (1)
 • #42: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (2)
 • #43: Thân thế
 • #44: Ấm lòng
 • #45: Thông hướng con đường cường giả (1)
 • #46: Huyền Linh tông (1)
 • #47: Huyền Linh tông (2)
 • #48: Đăng Thiên Lộ (1)
 • #49: Đăng Thiên Lộ (2)
 • #50: Tông môn khảo hạch (1)
 • #51: Tông môn khảo hạch
 • #52: Huyễn trận (1)
 • #53: Huyễn trận (2)
 • #54: Phá trận
 • #55: Kiếm trận
 • #56: Thất Tinh đạp nguyệt (1)
 • #57: Thất Tinh đạp nguyệt (2)
 • #58: Tuyệt Sát kiếm trận
 • #59: Quyền tâm quyền ý (1)
 • #60: Quyền tâm quyền ý (2)
 • #61: Khảo hạch kết quả (1)
 • #62: Khảo hạch kết quả (2)
 • #63: Đáng tiếc
 • #64: Ngoại môn đệ tử (1)
 • #65: Ngoại môn đệ tử (2)
 • #66: Lôi đài (1)
 • #67: Chương 67 Lôi đài (2)
 • #68: Thêm chú (1)
 • #69: Thêm chú (2)
 • #70: Huyền Thưởng các (1)
 • #71: Huyền Thưởng các (2)
 • #72: Lại đến ba chiêu
 • #73: Nhiệm vụ mời (1)
 • #74: Nhiệm vụ mời (2)
 • #75: Nhiệm vụ đoàn đội (1)
 • #76: Nhiệm vụ đoàn đội (2)
 • #77: Hỏa kháng nhuyễn giáp
 • #78: Nhi nữ tình trường
 • #79: Trọng Nham hẻm núi (1)
 • #80: Trọng Nham hẻm núi (2)
 • #81: Cự tích thú
 • #82: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (1)
 • #83: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (2)
 • #84: Ăn gan hùm mật báo
 • #85: Ta gạt người (1)
 • #86: Ta gạt người (2)
 • #87: Nham tương
 • #88: Tà ma chi khí (1)
 • #89: Tà ma chi khí (2)
 • #90: Ta! (1)
 • #91: Ta! (2)
 • #92: Về tông (1)
 • #93: Về tông (2)
 • #94: Phế sói (1)
 • #95: Thù mới hận cũ (1)
 • #96: Long Uyển (1)
 • #97: Long Uyển (2)
 • #98: Đầu cơ trục lợi (1)
 • #99: Đầu cơ trục lợi (2)
 • #100: Tông môn nhiệm vụ (1)
 • #101: Công báo tư thù (1)
 • #102: Công báo tư thù (3)
 • #103: Linh căn (2)
 • #104: Lâm sư tỷ (1)
 • #105: Rời nhà trốn đi (2)
 • #106: Tụ Linh sơn trang (1)
 • #107: Tụ Linh sơn trang (3)
 • #108: Đầu lâu tháp (2)
 • #109: Vướng víu? (1)
 • #110: Vướng víu? (3)
 • #111: Ẩn tàng nguy hiểm (2)
 • #112: Huyết ôn (1)
 • #113: Huyết ôn (3)
 • #114: Tử vong bóng ma (2)
 • #115: Tử vong bóng ma (4)
 • #116: Đẫm máu chân tướng (2)
 • #117: Kịch chiến (1)
 • #118: Kịch chiến (3)
 • #119: Hành thi (2)
 • #120: Dám động nàng? (1)
 • #121: Dám động nàng? (3)
 • #122: Lấy thân báo đáp (2)
 • #123: Ta liền nhiễm cái sắc (1)
 • #124: Ngươi ở bên ngoài có lang! (1)
 • #125: Hỏi ý (1)
 • #126: Thông hướng nội môn con đường (1)
 • #127: Thông bên ngoài nội môn con đường (3)
 • #128: Nhiệm vụ mở ra (2)
 • #129: Lộc Thành (1)
 • #130: Lộc Thành (3)
 • #131: Huyết Nguyệt giáo trưởng lão (2)
 • #132: Nhân gian Luyện Ngục (1)
 • #133: Nhân gian Luyện Ngục (3)
 • #134: Liều mạng một lần (2)
 • #135: Nha a? (1)
 • #136: Nha a (3)
 • #137: Khế ước (2)
 • #138: Đoạt xá (1)
 • #139: Đoạt xá (3)
 • #140: Lợi hại sư muội của ta (2)
 • #141: Hiến bảo (1)
 • #142: Hiến bảo (3)
 • #143: Giết người đoạt bảo (2)
 • #144: Phong hồi lộ chuyển (1)
 • #145: Phong hồi lộ chuyển (3)
 • #146: Da tróc thịt bong (2)
 • #147: Tư cách (1)
 • #148: Tư cách (3)
 • #149: Huyền Minh các (2)
 • #150: Huyết Sát kiếm (1)
 • #151: Huyết Sát kiếm (2)
 • #152: Linh Tê Hà (2)
 • #153: Quy củ (2)
 • #154: Cam linh căn!
 • #155: Tin đồn (2)
 • #156: Nội môn khảo hạch (1)
 • #157: Nội môn khảo hạch (3)
 • #158: Phong Vân bảng (1)
 • #159: Phong Vân bảng (3)
 • #160: Ngoại môn đệ nhất nhân (1)
 • #161: Ngoại môn đệ nhất nhân (3)
 • #162: Toàn thắng (1)
 • #163: Toàn thắng (3)
 • #164: Đoạt bảo (2)
 • #165: Đoạt bảo (4)
 • #166: Oán hận
 • #167: Kiếm Đồng cùng thị nữ (1)
 • #168: Kiếm Đồng cùng thị nữ (3)
 • #169: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ (2)
 • #170: Hỗn Thế Ma Vương (1)
 • #171: Chí Tôn võ kỹ (1)
 • #172: Chí Tôn võ kỹ (3)
 • #173: Mỗi ngày một trận đánh (2)
 • #174: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo (1)
 • #175: Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt (1)
 • #176: Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt (3)
 • #177: Kiếm linh phường (3)
 • #178: Sáng mắt mù Rèn thuật (2)
 • #179: Sáng mắt mù Rèn thuật (4)
 • #180: Rèn đúc đại sư (2)
 • #181: Nhiệm vụ (1)
 • #182: Nhiệm vụ (3)
 • #183: Sư tỷ uy vũ (1)
 • #184: Sư tỷ uy vũ (3)
 • #185: Tức giận (1)
 • #186: Tức giận (3)
 • #187: Sinh tử lôi (2)
 • #188: Sinh tử lôi (4)
 • #189: Băng cùng hỏa (2)
 • #190: Băng cùng hỏa (4)
 • #191: Người của ta (2)
 • #192: Cùng lên đi (2)
 • #193: Không gì hơn cái này (1)
 • #194: Không gì hơn cái này (3)
 • #195: Chịu chết đi (2)
 • #196: Chịu chết đi (4)
 • #197: Thử nghiệm nhỏ một thanh (2)
 • #198: Thử nghiệm nhỏ một thanh (4)
 • #199: Thích ngươi rồi (2)
 • #200: Ký danh đệ tử (1)
 • #201: Ký danh đệ tử (3)
 • #202: Ba tông so tài (2)
 • #203: Huyền Nguyên đan (1)
 • #204: Huyền Nguyên đan (3)
 • #205: Lưu Vân đảo (2)
 • #206: Lưu Vân đảo (4)
 • #207: Cổ quái (2)
 • #208: Cổ quái (4)
 • #209: Diệp Du (2)
 • #210: Đoạt linh chi pháp (2)
 • #211: Ba tông chi tranh (1)
 • #212: Ba tông chi tranh (3)
 • #213: Ba tông chi tranh (5)
 • #214: Xin đi giết giặc (2)
 • #215: Nhường chiêu (1)
 • #216: Nhường chiêu (3)
 • #217: Tới phiên ta (2)
 • #218: Ngươi giở trò lừa bịp (1)
 • #219: Bồi thường (1)
 • #220: Bồi thường (3)
 • #221: Đột phá (2)
 • #222: Lừa gạt ngươi (1)
 • #223: Lừa gạt ngươi (3)
 • #224: Lo lắng âm thầm (2)
 • #225: Linh Sinh hoa (2)
 • #226: Linh Sinh hoa (4)
 • #227: Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu (2)
 • #228: Thu hoạch tương đối khá (1)
 • #229: Niềm vui ngoài ý muốn (1)
 • #230: Niềm vui ngoài ý muốn (3)
 • #231: Trấn Yêu Tháp (2)
 • #232: Sư huynh muội (1)
 • #233: Sư huynh muội (3)
 • #234: Nội chiến? (1)
 • #235: Nội chiến (3)
 • #236: Huyết Nguyệt giáo người sùng bái (2)
 • #237: Tiểu tỷ tỷ (1)
 • #238: Ninh Lạc (1)
 • #239: Ninh Lạc (3)
 • #240: Tranh phong đối lập (2)
 • #241: Chí Tôn võ kỹ (2)
 • #242: Chí Tôn võ kỹ (4)
 • #243: Lâm trưởng lão (1)
 • #244: Lâm trưởng lão (3)
 • #245: Lâm trưởng lão (5)
 • #246: Vân Tiêu tông đệ tử (2)
 • #247: Vân Tiêu tông đệ tử (4)
 • #248: Huyết sắc trăng khuyết (1)
 • #249: Huyết sắc trăng khuyết (3)
 • #250: Kiếm chuyện (1)
 • #251: Kiếm chuyện (3)
 • #252: Bằng vào ta thân (1)
 • #253: Bằng vào ta thân (3)
 • #254: Truy sát (2)
 • #255: Huyết Nguyệt giáo đà chủ (1)
 • #256: Huyết Nguyệt hộ pháp (1)
 • #257: Huyết Nguyệt hộ pháp (3)
 • #258: Chất vấn (2)
 • #259: Bái kiến hộ pháp đại nhân (1)
 • #260: Bái kiến hộ pháp đại nhân (3)
 • #261: Mưa gió nổi lên (1)
 • #262: Mưa gió nổi lên (3)
 • #263: Như thế nào tông môn (2)
 • #264: Như thế nào tông môn (4)
 • #265: Như thế nào tông môn (6)
 • #266: Huyền Linh lão tổ (1)
 • #267: Huyền Linh lão tổ (3)
 • #268: Đem người mà đến (2)
 • #269: Các hiển thần thông (1)
 • #270: Các hiển thần thông (3)
 • #271: Đại chiến (2)
 • #272: Thân phận bại lộ (2)
 • #273: Huyết Nguyệt thánh chủ (2)
 • #274: Huyết Nguyệt thánh chủ (4)
 • #275: Huyết Nguyệt Thánh nữ (2)
 • #276: Lưu được núi xanh (1)
 • #277: Lưu núi xanh tại (3)
 • #278: Sau này còn gặp lại (1)
 • #279: Sau này còn gặp lại (3)
 • #280: Một cái cố sự (1)
 • #281: Xinh đẹp như hoa (1)
 • #282: Xinh đẹp như hoa (3)
 • #283: Miễn cưỡng duy trì hòa bình (2)
 • #284: Bí cảnh (2)
 • #285: A Tỳ Luyện Ngục (1)
 • #286: A Tỳ Luyện Ngục (3)
 • #287: Tiên cùng Phật (1)
 • #288: Tiên cùng Phật (3)
 • #289: Nguy hiểm (2)
 • #290: Cổ quái (1)
 • #291: Cổ quái (3)
 • #292: Tao ngộ (2)
 • #293: Đoạt xá (1)
 • #294: Đoạt xá (3)
 • #295: Hồng nhan họa thủy (2)
 • #296: Cung điện (1)
 • #297: Cung điện (3)
 • #298: Cứu người (2)
 • #299: Như mộng như ảo (1)
 • #300: Như mộng như ảo (3)
 • #301: Tâm ma (2)
 • #302: Lòng người khó dò (1)
 • #303: Lòng người khó dò (3)
 • #304: Diệt Sinh trận (2)
 • #305: Động thiên phúc địa (1)
 • #306: Động thiên phúc địa (3)
 • #307: Ma Thần thú (2)
 • #308: Ma Thần thú (4)
 • #309: Ma Thần thú (6)
 • #310: Tiểu Bạch Hổ (2)
 • #311: Ai chủ ai bộc
 • #312: Ẩn thế chi bí (2)
 • #313: Ai làm cờ
 • #314: Ma chướng cảnh giới
 • #315: Hoan nghênh đến
 • #316: Chân chính thánh mẫu
 • #317: Ly biệt
 • #318: Chém giết
 • #319: Huyết chú trận pháp
 • #320: Vây công (1)
 • #321: Vây công (3)
 • #322: Tà lực (2)
 • #323: Tà lực (4)
 • #324: Dám gọi thanh thiên hoán nhật nguyệt
 • #325: Vì ngươi đảm bảo
 • #326: Vậy mà là ngươi (2)
 • #327: Vậy mà là ngươi (4)
 • #328: Vậy mà là ngươi (6)
 • #329: Vậy mà là ngươi (8)
 • #330: Ngươi là ai (2)
 • #331: Ngươi là ai (4)
 • #332: Thân phận thật sự
 • #333: Ngươi dựa vào cái gì
 • #334: Rời đi bí cảnh (2)
 • #335: Rời đi bí cảnh (4)
 • #336: Cửu Dạ hoàng triều (1)
 • #337: Cửu Dạ hoàng triều (3)
 • #338: Âu Dương thế gia (2)
 • #339: Âu Dương thế gia (4)
 • #340: Chợ đen (2)
 • #341: Lột da (1)
 • #342: Lột da (3)
 • #343: Về Nguyên thạch (1)
 • #344: Về Nguyên thạch (3)
 • #345: Quất ngươi làm sao (2)
 • #346: Quất ngươi làm sao (4)
 • #347: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (1)
 • #348: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (3)
 • #349: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (5)
 • #350: Phù Sinh rèn đúc phường (2)
 • #351: Hắc Kim huyền thiết (1)
 • #352: Hắc Kim huyền thiết (3)
 • #353: Rèn đúc (2)
 • #354: Dị hỏa (1)
 • #355: Dị hỏa (3)
 • #356: Không tìm đường chết sẽ không phải chết (2)
 • #357: Ngân Lang
 • #358: Ngân Lang (3)
 • #359: Trụy Thiên cốc (2)
 • #360: Bái sư (1)
 • #361: Bái sư (3)
 • #362: Giàu đến chảy mỡ (2)
 • #363: Lợi hại (1)
 • #364: Lợi hại (3)
 • #365: Các sư huynh đệ (2)
 • #366: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục (1)
 • #367: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục (3)
 • #368: Còn người nào không phục (2)
 • #369: Sóng ngầm (1)
 • #370: Sóng ngầm (3)
 • #371: Gây chuyện (2)
 • #372: Gây chuyện (4)
 • #373: Gây chuyện (6)
 • #374: Cút ra đây cho ta (2)
 • #375: Treo lên đánh (1)
 • #376: Treo lên đánh (3)
 • #377: Treo lên đánh (5)
 • #378: Tới cửa kiếm chuyện (2)
 • #379: Trách ta lạc? (2)
 • #380: Chờ đó cho ta (1)
 • #381: Ngươi chờ đó cho ta (3)
 • #382: Luận bàn (2)
 • #383: Vô sỉ quá vô sỉ (1)
 • #384: Vô sỉ quá vô sỉ (3)
 • #385: Vọng nguyệt phong (1)
 • #386: Tuyệt Đại Môn (1)
 • #387: Tuyệt Đại Môn (3)
 • #388: Cho ngươi mặt mũi (2)
 • #389: Diễn trò làm nguyên bộ (1)
 • #390: Diễn trò làm nguyên bộ (3)
 • #391: Thân thế chi mê (2)
 • #392: Không hứng thú (1)
 • #393: Không hứng thú (3)
 • #394: Long tranh hổ đấu (2)
 • #395: Long tranh hổ đấu (4)
 • #396: Quen biết cũ (2)
 • #397: Đánh đòn (1)
 • #398: Tiên đế (1)
 • #399: Tiên đế (3)
 • #400: Thái hậu (1)
 • #401: Thái hậu (3)
 • #402: Tự gây nghiệt (2)
 • #403: Thiện tâm tiến hành (1)
 • #404: Thiện tâm tiến hành (3)
 • #405: Lưỡi đao (2)
 • #406: Vô sỉ a (1)
 • #407: Vô sỉ a (3)
 • #408: Sư tôn (2)
 • #409: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do (1)
 • #410: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do (3)
 • #411: Hiên Viên Dịch (2)
 • #412: Đưa ngươi một món lễ lớn
 • #413: Biến trang (2)
 • #414: Diệp Trần... Cô nương?
 • #415: Thanh niên thần bí
 • #416: Đại thời đại mở ra: Quần hùng tranh giành
 • #417: Tâm tư kín đáo
 • #418: Tuyệt vọng
 • #419: Bại lộ
 • #420: Chơi cái trò chơi
 • #421: Vận mệnh chú định
 • #422: Trốn
 • #423: Đánh không lại nó
 • #424: Đèn lưu ly
 • #425: Tức đến phun máu
 • #426: Chết như thế nào
 • #427: Nguy hiểm tính mạng
 • #428: Giả mạo học viên
 • #429: Ngươi tên súc sinh này
 • #430: Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi
 • #431: Đồng hành
 • #432: Thái tử
 • #433: Khương thị huyết mạch
 • #434: Các ngươi không sợ
 • #435: Giọt nước không lọt
 • #436: Đại địch
 • #437: Thực lực đáng sợ
 • #438: Yêu Đế tên
 • #439: Thần Hoàng truyền thừa
 • #440: Thanh Long (2)
 • #441: Kiếp trước kiếp này (2)
 • #442: Ngươi dám đùa ta (2)
 • #443: Ngươi dám đùa ta (4)
 • #444: Vì người khác làm áo cưới
 • #445: Lấy thân báo đáp
 • #446: Âm mưu
 • #447: Truyền thừa mở ra
 • #448: Khinh người quá đáng (2)
 • #449: Khinh người quá đáng (4)
 • #450: Đánh chính là ngươi (2)
 • #451: Đánh chính là ngươi (4)
 • #452: Đánh chính là ngươi (6)
 • #453: Đánh chính là ngươi (7)
 • #454: Trí bao gần yêu (1)
 • #455: Trí bao gần yêu (3)
 • #456: Trí bao gần yêu (5)
 • #457: Thần Hoàng truyền thừa (2)
 • #458: Thần Hoàng thí luyện (1)
 • #459: Thần Hoàng thí luyện (3)
 • #460: Sắc đẹp trước mắt (1)
 • #461: Sắc đẹp trước mắt (3)
 • #462: Sắc đẹp trước mắt (5)
 • #463: Lấy hay bỏ (2)
 • #464: Lấy hay bỏ (4)
 • #465: Huyết mạch truyền thừa (1)
 • #466: Huyết mạch truyền thừa (3)
 • #467: Thiên đạo tâm (1)
 • #468: Thiên đạo tâm (3)
 • #469: Thôn phệ huyết mạch (1)
 • #470: Thôn phệ huyết mạch (3)
 • #471: Thôn phệ huyết mạch (5)
 • #472: Lại gặp mặt (2)
 • #473: Đại giới (1)
 • #474: Đại giới (3)
 • #475: Trở lại Lẫm Thành (1)
 • #476: Trở lại Lẫm Thành (3)
 • #477: Trở lại Lẫm Thành (5)
 • #478: Trở lại Lẫm Thành (7)
 • #479: Diệp gia (2)
 • #480: Diệp gia (4)
 • #481: Thiên tài thiếu niên (2)
 • #482: Thiên tài thiếu niên (3)
 • #483: Sinh thêm sự cố (1)
 • #484: Sinh thêm sự cố (3)
 • #485: So lôi (2)
 • #486: So lôi (4)
 • #487: Thật muốn ta bên trên? (1)
 • #488: Thật muốn ta bên trên? (3)
 • #489: Thật muốn ta bên trên? (5)
 • #490: Muốn chết (1)
 • #491: Muốn chết (3)
 • #492: Muốn chết (5)
 • #493: Kỳ trân dị bảo (1)
 • #494: Kỳ trân dị bảo (3)
 • #495: Long gia (2)
 • #496: Long gia (4)
 • #497: Long gia (6)
 • #498: Bản sự (2)
 • #499: Ba bước (1)
 • #500: Ba bước (3)
 • #501: Cường giả đột kích (2)
 • #502: Dương Quân (1)
 • #503: Dương Quân (3)
 • #504: Trọng chỉnh (2)
 • #505: Trọng chỉnh (4)
 • #506: Hân vinh (2)
 • #507: Hân vinh (4)
 • #508: Phồn thịnh (1)
 • #509: Phồn thịnh (3)
 • #510: Công pháp
 • #511: Đưa tới cửa
 • #512: Khỉ làm xiếc
 • #513: Đào chân tường (1)
 • #514: Đào chân tường (3)
 • #515: Vân Tiêu tông lại như thế nào (2)
 • #516: Vân Tiêu tông lại như thế nào (4)
 • #517: Tông (2)
 • #518: Tế bái
 • #519: Là ngươi (1)
 • #520: Là ngươi (3)
 • #521: Ai sợ ai (2)
 • #522: Thực lực (1)
 • #523: Thực lực (3)
 • #524: Thực lực (5)
 • #525: Bắc Minh Trang (1)
 • #526: Bắc Minh Trang (3)
 • #527: Giết một mình ta, đồ ngươi cả nhà
 • #528: Tam sát lệnh (2)
 • #529: Phản đồ (1)
 • #530: Phản đồ (3)
 • #531: Vô sỉ (1)
 • #532: Vô sỉ (3)
 • #533: Hư vô kính (2)
 • #534: Trụy Thiên cốc (1)
 • #535: Tùy tiện dạo chơi
 • #536: Tội chết khó thoát
 • #537: Diệp cô nương
 • #538: Ta sẽ sợ?
 • #539: Âm mưu
 • #540: Vĩnh Hằng chính là cô độc (1)
 • #541: Vĩnh Hằng chính là cô độc (3)
 • #542: Lạc Tuyết Thần vương (2)
 • #543: Đáng tiếc sao? (1)
 • #544: Đáng tiếc sao (3)
 • #545: Không điên cuồng không sống (2)
 • #546: Không điên cuồng không sống (4)
 • #547: Thần Phủ chuyển sinh (2)
 • #548: Cướp đoạt (1)
 • #549: Cướp đoạt (3)
 • #550: Ta Bảo Định (2)
 • #551: Diệt thế đồng tử (1)
 • #552: Diệt thế đồng tử (3)
 • #553: Cấm kỵ chi pháp (2)
 • #554: Hai cái tiểu yêu nghiệt (1)
 • #555: Hai cái tiểu yêu nghiệt (3)
 • #556: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (2)
 • #557: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (4)
 • #558: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (6)
 • #559: Giận (2)
 • #560: Giết (1)
 • #561: Giết (3)
 • #562: Ma vật (2)
 • #563: Thần tiên đánh nhau (1)
 • #564: Thần tiên đánh nhau (3)
 • #565: Giết nàng (2)
 • #566: Đây không có khả năng (1)
 • #567: Đây không có khả năng (3)
 • #568: Bảo vệ (2)
 • #569: Đoạt xá (2)
 • #570: Thể xác (2)
 • #571: Liều chính là diễn kỹ (1)
 • #572: Liều chính là diễn kỹ (3)
 • #573: Là ngươi nghĩ quá nhiều (1)
 • #574: Là ngươi nghĩ quá nhiều (3)
 • #575: Cửu Dương lão nhân (2)
 • #576: Đại Phù Đồ Kiếm Thánh (1)
 • #577: Đại Phù Đồ Kiếm Thánh (3)
 • #578: Linh khí nguy hiểm (2)
 • #579: Chia cắt chiến trường (1)
 • #580: Chia cắt chiến trường (3)
 • #581: Linh khí chuyển vận (2)
 • #582: Hi vọng chi quang (1)
 • #583: Hi vọng chi quang (3)
 • #584: Chung chiến (1)
 • #585: Chung chiến (5)
 • #586: Tề Thiên Thành (2)
 • #587: Tề Thiên Thành (4)
 • #588: Tề Thiên Thành (6)
 • #589: Thủ hộ (1)
 • #590: Thủ hộ (3)
 • #591: Tiến công (2)
 • #592: Họa (1)
 • #593: Đại cục làm trọng (1)
 • #594: Đại cục làm trọng (3)
 • #595: Chiến (1)
 • #596: Chiến (3)
 • #597: Luân hãm (2)
 • #598: Luân hãm (4)
 • #599: Luân hãm (6)
 • #600: Huyết chiến (2)
 • #601: Huyết chiến (4)
 • #602: Huyết chiến (6)
 • #603: Huyết chiến (8)
 • #604: Huyết chiến (10)
 • #605: Trận chiến cuối cùng (2)
 • #606: Trận chiến cuối cùng (4)
 • #607: Một kiếp này, ta thay ngươi (2)
 • #608: Phượng Hoàng Niết Bàn (2)
 • #609: Không từ bỏ (1)
 • #610: Không từ bỏ (3)
 • #611: Trung Ương đại lục (2)
 • #612: Ám Ảnh Thánh điện (1)
 • #613: Ám Ảnh Thánh điện (3)
 • #614: Thánh tử (2)
 • #615: Làm sao đeo lên ? (1)
 • #616: Làm sao đeo lên ? (3)
 • #617: Chất vấn (2)
 • #618: Vong linh tháp (1)
 • #619: Vong linh tháp (3)
 • #620: Là thật là giả (2)
 • #621: Lạc gia (1)
 • #622: Lạc gia (3)
 • #623: Thọ yến (2)
 • #624: Oan có đầu nợ có chủ (1)
 • #625: Oan có đầu nợ có chủ (3)
 • #626: Một lời không hợp (2)
 • #627: Hồng Môn Yến (1)
 • #628: Hồng Môn Yến (3)
 • #629: Trong lòng khổ (2)
 • #630: Tình huống như thế nào? (1)
 • #631: Tình huống như thế nào? (3)
 • #632: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo (2)
 • #633: Như giẫm trên băng mỏng (1)
 • #634: Như giẫm trên băng mỏng (3)
 • #635: Vô phúc tiêu thụ (2)
 • #636: Thả bản thân (1)
 • #637: Thả bản thân (3)
 • #638: Nô dịch (2)
 • #639: Chấn kinh (1)
 • #640: Chấn kinh (3)
 • #641: Mặt mũi? (2)
 • #642: Vĩnh Hằng hoàng triều (1)
 • #643: Vĩnh Hằng hoàng triều (3)
 • #644: Đại hoàng tử (2)
 • #645: Vĩnh Hằng Hoàng tộc (1)
 • #646: Vĩnh Hằng Hoàng tộc (3)
 • #647: Hôn ước (2)
 • #648: Cưỡng từ đoạt lý (1)
 • #649: Cưỡng từ đoạt lý (3)
 • #650: Nguy cơ tứ phía (2)
 • #651: Đồng mưu đại cát (1)
 • #652: Đồng mưu đại kế (3)
 • #653: Bày mưu tính kế (2)
 • #654: Người giả bị đụng (1)
 • #655: Người giả bị đụng (3)
 • #656: Vạn sự sẵn sàng (2)
 • #657: Vạch tội (1)
 • #658: Vạch tội (3)
 • #659: Nhận tội (2)
 • #660: Quân pháp bất vị thân (1)
 • #661: Quân pháp bất vị thân (3)
 • #662: Tận hứng (2) 2
 • #663: Buộc hắn tạo phản (1)
 • #664: Buộc hắn tạo phản (3)
 • #665: Tự cầu phúc (2)
 • #666: Sắp nổi (1)
 • #667: Sắp nổi (3)
 • #668: Tướng quân (2)
 • #669: Dòng lũ (1)
 • #670: Dòng lũ (3)
 • #671: U Thị cổ tộc (2)
 • #672: Hư không huyễn cảnh (1)
 • #673: Hư không huyễn cảnh (3)
 • #674: Tinh bầy (2)
 • #675: Đều là sáo lộ (1)
 • #676: Đều là sáo lộ (3)
 • #677: Tô Kiều (2)
 • #678: Yếu như vậy sao (1)
 • #679: Yếu như vậy sao (3)
 • #680: Các ngươi đây là người giả bị đụng (2)
 • #681: Nhiệm vụ hoàn thành (1)
 • #682: Nhiệm vụ hoàn thành (3)
 • #683: Chênh lệch (2)
 • #684: Thần tiên a! (1)
 • #685: Thần tiên a (3)
 • #686: Thần côn (2)
 • #687: Phù không đảo (1)
 • #688: Phù không đảo (3)
 • #689: Pháp lực vô biên (2)
 • #690: Một cái hợp cách thần côn (1)
 • #691: Một cái hợp cách thần côn (3)
 • #692: Đánh nghỉ (2)
 • #693: Đánh nghỉ (4)
 • #694: Thịnh tình không thể chối từ (2)
 • #695: Nhặt nhạnh chỗ tốt (1)
 • #696: Nhặt nhạnh chỗ tốt (3)
 • #697: Nhiệm vụ hoàn thành (2)
 • #698: Phù Quang thánh địa (1)
 • #699: Phù Quang thánh địa (3)
 • #700: Bát đại tộc vương (2)
 • #701: Gõ bên trong nương (1)
 • #702: Gõ bên trong nương (3)
 • #703: Rời đi (2)
 • #704: Đốt thành (1)
 • #705: Đốt thành (3)
 • #706: Đòn khiêng bên trên (2)
 • #707: Cùng ta so nhiều tiền? (1)
 • #708: Cùng ta so có tiền? (3)
 • #709: Ác nhân cáo trạng trước (2)
 • #710: Ngươi đến cùng là ai (1)
 • #711: Ngươi đến cùng là ai (3)
 • #712: Hiểu lầm (2)
 • #713: Vực Vương Khương gia (1)
 • #714: Vực Vương Khương gia (3)
 • #715: Tỷ muội tình thâm (2)
 • #716: Phụ mẫu (1)
 • #717: Phụ mẫu (3)
 • #718: Ngậm máu phun người (2)
 • #719: Khinh người quá đáng (1)
 • #720: Khinh người quá đáng (3)
 • #721: Oan gia ngõ hẹp (2)
 • #722: Mẫu thân (1)
 • #723: Mẫu thân (3)
 • #724: Bao che cho con (2)
 • #725: Bao che cho con (4)
 • #726: Bao che cho con (6)
 • #727: Phách lối (2)
 • #728: Diệt sát (1)
 • #729: Diệt sát (3)
 • #730: Vô sỉ (2)
 • #731: Ngươi muốn chết (1)
 • #732: Ngươi muốn chết (3)
 • #733: Cuồng Lang (2)
 • #734: Một mạch tương thừa bao che khuyết điểm (1)
 • #735: Một mạch tương thừa bao che khuyết điểm (3)
 • #736: Vạn Yêu chi địa (1)
 • #737: Vạn Yêu chi địa (3)
 • #738: Vạn Yêu chi địa (5)
 • #739: Trưởng lão các (2)
 • #740: Yêu khí tràn ngập (1)
 • #741: Yêu khí tràn ngập (3)
 • #742: Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu (2)
 • #743: Bát phương hội tụ (1)
 • #744: Bát phương hội tụ (3)
 • #745: Sự tình làm lớn (2)
 • #746: Không biết tự lượng sức mình (1)
 • #747: Không biết lượng sức (3)
 • #748: Đại yêu (2)
 • #749: Đại yêu (4)
 • #750: Đại yêu (6))
 • #751: Bảo tàng (2)
 • #752: Chỗ dựa (1)
 • #753: Chỗ dựa (3)
 • #754: Truy sát (2)
 • #755: Đại gia hỏa (1)
 • #756: Đại gia hỏa (3)
 • #757: Vạn yêu cấm địa (2)
 • #758: Thập tử vô sinh (1)
 • #759: Thập tử vô sinh (3)
 • #760: Nghịch sinh chú (2)
 • #761: Vạn năm thời gian (1)
 • #762: Vạn năm thời gian (3)
 • #763: Thua thiệt (2)
 • #764: Thoải mái (1)
 • #765: Thoải mái (3)
 • #766: Ai còn không phải cái Bảo Bảo (1)
 • #767: Ai còn không phải cái Bảo Bảo (3)
 • #768: Ôm đùi (1)
 • #769: Ôm đùi (3)
 • #770: Lật ngược phải trái đen trắng (2)
 • #771: Ta chính là chứng cứ (1)
 • #772: Ta chính là chứng cứ (3)
 • #773: Tráng kiện đùi (2)
 • #774: Phong vân biến sắc (1)
 • #775: Phong vân biến sắc (3)
 • #776: Khuyên tai ngọc (2)
 • #777: Thái Uyên cốc (1)
 • #778: Thái Uyên cốc (3)
 • #779: Các hiển thần thông (2)
 • #780: Vạn Bảo Các (1)
 • #781: Sáng loáng doạ dẫm (1)
 • #782: Tư chất (1)
 • #783: Chiêu pháp (1)
 • #784: Ôi cho ăn (1)
 • #785: Ôi cho ăn (3)
 • #786: Ôi cho ăn (5)
 • #787: Tu luyện (2)
 • #788: Tu luyện (4)
 • #789: Đột phá (1)
 • #790: Nhị tinh tinh bầy (2)
 • #791: Nhị tinh tinh bầy (4)
 • #792: Hắc Nữ Vu (2)
 • #793: Hắc Nữ Vu (4)
 • #794: Bạch Ma pháp sư (2)
 • #795: Bạch Ma pháp sư (4)
 • #796: Quân liên minh (2)
 • #797: Hung tàn tiểu gia hỏa (1)
 • #798: Hung tàn tiểu gia hỏa (3)
 • #799: Đế quốc cứ điểm (1)
 • #800: Đế quốc cứ điểm (3)
 • #801: Đế quốc kỵ sĩ (2)
 • #802: Sâu mọt? (1)
 • #803: Sâu mọt (3)
 • #804: Xuất chiến (2)
 • #805: Sợ sẽ đừng nhúc nhích (1)
 • #806: Sợ sẽ đừng nhúc nhích (3)
 • #807: Quái vật (2)
 • #808: Đế quốc thủ hộ giả (1)
 • #809: Đế quốc thủ hộ giả (3)
 • #810: Nhiệm vụ đếm ngược (1)
 • #811: Nhiệm vụ đếm ngược (3)
 • #812: Nhiệm vụ đếm ngược (5)
 • #813: Nhiệm vụ đếm ngược (7)
 • #814: Nhiệm vụ đếm ngược (9)
 • #815: Tinh không chiếc nhẫn (2)
 • #816: Giới đấu (1)
 • #817: Giới đấu (3)
 • #818: Không giao (2)
 • #819: Nhìn hết
 • #820: Vận khí nghịch thiên (2)
 • #821: Không phục không được (1)
 • #822: Không phục không được (3)
 • #823: Tiên giày đảo (1)
 • #824: Tiên giày đảo (3)
 • #825: Trên lôi đài thấy (2)
 • #826: Trên lôi đài thấy (4)
 • #827: Rút thăm (1)
 • #828: Rút thăm (3)
 • #829: Có chút phương (2)
 • #830: Hồng Nhan bảng (1)
 • #831: Hồng Nhan bảng (3)
 • #832: Họa từ miệng mà ra (2)
 • #833: Đánh cược (1)
 • #834: Đánh cược (3)
 • #835: Gặp rắc rối (2)
 • #836: Cõng nồi (1)
 • #837: Cõng nồi (3)
 • #838: Ăn miếng trả miếng (2)
 • #839: Lợi hại (1)
 • #840: Lợi hại (3)
 • #841: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên (2)
 • #842: Khiêu chiến ngày (1)
 • #843: Khiêu chiến ngày (3)
 • #844: Khiêu chiến bắt đầu (2)
 • #845: Đột phá (1)
 • #846: Đột phá (3)
 • #847: Thiên Diễn Đại Tôn cảnh tứ trọng thiên (1)
 • #848: Thiên Diễn Đại Tôn cảnh tứ trọng thiên (3)
 • #849: Đánh chính là ngươi (2)
 • #850: Trước mười (1)
 • #851: Hồng Nhan bảng (1)
 • #852: Hồng Nhan bảng (3)
 • #853: Tự thực ác quả (1)
 • #854: Tự thực ác quả (3)
 • #855: Tiên Lý bí cảnh (2)
 • #856: Sống hay chết (1)
 • #857: Sống hay chết (3)
 • #858: Không chết (1)
 • #859: Bị nguyền rủa bí cảnh (1)
 • #860: Bị nguyền rủa bí cảnh (3)
 • #861: Cực hàn băng nguyên (2)
 • #862: Cực hàn băng nguyên (4)
 • #863: Cực hàn băng nguyên (6)
 • #864: Giám thị (2)
 • #865: Tiểu Thiên ma (1)
 • #866: Tiểu Thiên ma (3)
 • #867: Giáp công (2)
 • #868: Mị hoặc thanh âm (1)
 • #869: Mị hoặc thanh âm (3)
 • #870: Kiếm ăn (2)
 • #871: Kiếm ăn (4)
 • #872: Tuyệt sắc nữ tử (2)
 • #873: Quỷ dị sơn cốc (2)
 • #874: Yêu ma (1)
 • #875: Yêu ma (3)
 • #876: Ngụy trang (2)
 • #877: Trận doanh (1)
 • #878: Trận doanh (3)
 • #879: Yêu ma hang động (2)
 • #880: Cáo mượn oai hùm (1)
 • #881: Cáo mượn oai hùm (3)
 • #882: Trượt là không thể nào trượt (2)
 • #883: Mùi vị kia, tuyệt (1)
 • #884: Mùi vị kia, tuyệt (3)
 • #885: Phong bế không gian (2)
 • #886: Đại tướng (1)
 • #887: Đại tướng (3)
 • #888: Tam cường tranh bá (2)
 • #889: Sắp nổi (1)
 • #890: Sắp nổi (3)
 • #891: Huyết chiến (2)
 • #892: Thần Hải (1)
 • #893: Thần Hải (3)
 • #894: Đây đều là hiểu lầm (2)
 • #895: Đây đều là hiểu lầm (4)
 • #896: Đây đều là hiểu lầm (6)
 • #897: Giằng co không xong (2)
 • #898: Chạy thoát (1)
 • #899: Chạy thoát (3)
 • #900: Thị phi (2)
 • #901: Thoát đi sơn cốc (1)
 • #902: Thoát đi sơn cốc (3)
 • #903: Thiên Viêm chỗ (2)
 • #904: Vỡ vụn thần điện (1)
 • #905: Vỡ vụn thần điện (3)
 • #906: Thần ma (2)
 • #907: Phản bội (1)
 • #908: Phản bội (3)
 • #909: Đúng hay sai (2)
 • #910: Nguyền Rủa Chi Thần (1)
 • #911: Nguyền Rủa Chi Thần (3)
 • #912: Viêm Ma (2)
 • #913: Niềm vui ngoài ý muốn (1)
 • #914: Niềm vui ngoài ý muốn (3)
 • #915: Chân Thần mộ địa (2)
 • #916: Sinh, không bằng chết (1)
 • #917: Sinh, không bằng chết (3)
 • #918: Áo giáp màu đen (2)
 • #919: Chân Thần chi nộ (1)
 • #920: Chân tướng (1)
 • #921: Chân tướng (3)
 • #922: Nữ trang đại lão (2)
 • #923: Tiên Lý bí cảnh (1)
 • #924: Tiên Lý bí cảnh (3)
 • #925: Cược (2)
 • #926: Lại cược một ván (1)
 • #927: Lại cược một ván (3)
 • #928: Đều là sáo lộ (2)
 • #929: Lắc lư (1)
 • #930: Lắc lư (3)
 • #931: Thủy Tinh Cung (2)
 • #932: Phúc Tù (1)
 • #933: Phúc Tù (3)
 • #934: Đệ Nhị Vực khách tới (2)
 • #935: Ngoài ý muốn phát hiện (1)
 • #936: Ngoài ý muốn phát hiện (3)
 • #937: Cử chỉ điên rồ (2)
 • #938: Truy binh (1)
 • #939: Truy binh (3)
 • #940: Vạn Độc cốc (2)
 • #941: Vạn Độc cốc (4)
 • #942: Người điên kế hoạch (1)
 • #943: Người điên kế hoạch (3)
 • #944: Đế Cửu Diên (1)
 • #945: Đế Cửu Diên (3)
 • #946: Đột phá (1)
 • #947: Đột phá (3)
 • #948: Huyết tẩy (2)
 • #949: Huyết tẩy (4)
 • #950: Huyết tẩy (6)
 • #951: Ám Ảnh Thánh điện (2)
 • #952: Ám Ảnh Thánh chủ pháp khí (1)
 • #953: Ám Ảnh Thánh chủ pháp khí (3)
 • #954: Thánh Tôn cảnh (2)
 • #955: Địch tập (1)
 • #956: Địch tập (3)
 • #957: Dọa người (2)
 • #958: Hỗn Độn chi linh (1)
 • #959: Hỗn Độn chi linh (3)
 • #960: Minh Đế (2)
 • #961: Yêu Long xuất thế (1)
 • #962: Yêu Long xuất thế (3)
 • #963: Bát đại tộc vương (2)
 • #964: Lại đến (1)
 • #965: Lại đến (3)
 • #966: Trước cùng ta tọa kỵ đánh (2)
 • #967: Nghiền ép (1)
 • #968: Nghiền ép (3)
 • #969: Phía sau màn hắc thủ (2)
 • #970: U Thị cổ tộc (1)
 • #971: U Thị cổ tộc (3)
 • #972: Con tin (2)
 • #973: Súc sinh (1)
 • #974: Phản bội (1)
 • #975: Phản bội (3)
 • #976: Quen biết cũ (2)
 • #977: Quen biết cũ (4)
 • #978: Quy thuận (1)
 • #979: Quy thuận (3)
 • #980: Diệp Du (2)
 • #981: Thật bẩn (1)
 • #982: Thật bẩn (3)
 • #983: Bát phương khách tới (1)
 • #984: Bát phương khách tới (3)
 • #985: Nội ứng (2)
 • #986: Nam sủng (1)
 • #987: Nam sủng (3)
 • #988: Xích Minh (2)
 • #989: Xích Minh (2)
 • #990: Xích Minh (4)
 • #991: Kiếm hai lưỡi (1)
 • #992: Kiếm hai lưỡi (3)
 • #993: Xích Minh lai sứ (2)
 • #994: U Minh giới (1)
 • #995: U Minh giới (3)
 • #996: Ăn cướp (2)
 • #997: Thật thật giả giả (1)
 • #998: Thật thật giả giả (3)
 • #999: Châm ngòi ly gián (2)
 • #1000: Trò hay mở màn (1)
 • #1001: Trò hay mở màn (3)
 • #1002: Trò hay mở màn (5)
 • #1003: Hợp tác (1)
 • #1004: Hợp tác (3)
 • #1005: Không chết không thôi (2)
 • #1006: Không chết không thôi (4)
 • #1007: Yêu tộc tai ương (2)
 • #1008: Lấy mạnh hiếp yếu (1)
 • #1009: Lấy mạnh hiếp yếu (3)
 • #1010: Cường viện (2)
 • #1011: Khoáng thế chiến (1)
 • #1012: Khoáng thế chiến (3)
 • #1013: Minh quân (2)
 • #1014: Đánh (2)
 • #1015: Đại thắng (1)
 • #1016: Đại thắng (3)
 • #1017: Hỗn độn (1)
 • #1018: Hỗn độn (3)
 • #1019: Lấy đạo của người trả lại cho người (2)
 • #1020: Lấy đạo của người trả lại cho người (4)
 • #1021: Chặn giết (2)
 • #1022: Thần Phủ uẩn (1)
 • #1023: Thần Phủ uẩn (3)
 • #1024: Thế giới ngầm (2)
 • #1025: Tháp (1)
 • #1026: Tháp (3)
 • #1027: Sức mạnh đáng sợ (2)
 • #1028: Tiểu U Vân (1)
 • #1029: Tiểu U Vân (3)
 • #1030: Thái tổ (1)
 • #1031: Thái tổ (3)
 • #1032: Đoạt xá (1)
 • #1033: Đại thắng (1)
 • #1034: Đại thắng (3)
 • #1035: Không hiểu thấu (2)
 • #1036: Phản công (1)
 • #1037: Dần dần băng liệt phong ấn
 • #1038: : Cường địch 1
 • #1039: : Cường địch 3
 • #1040: : Thiên Lang môn 2
 • #1041: : Miểu sát 1
 • #1042: : Chí Tôn thần điện 2
 • #1043: : Phân thân 1
 • #1044: : Phân thân 3
 • #1045: : Phệ Hồn đài 2
 • #1046: : Luân hồi chuyển thế 1
 • #1047: : Luân hồi chuyển thế 3
 • #1048: : Dần dần biến mất phong ấn 2
 • #1049: : Thử đi ra, coi như ta thua 1
 • #1050: : Phù Không đảo 2
 • #1051: : Vượt mức quy định nhận biết 1
 • #1052: : Vượt mức quy định nhận biết 3
 • #1053: : Hải tộc 2
 • #1054: : Bát phương đến chúc 1
 • #1055: : Bát phương đến chúc 3
 • #1056: : Hải Hoàng 2
 • #1057: : Hải Hồn cờ 1
 • #1058: : Hải Hồn cờ 3
 • #1059: : Thế cuộc 2
 • #1060: : Mèo mù vớ cá rán 1
 • #1061: : Mèo mù gặp cá rán 3
 • #1062: : Cửu U học viện 2
 • #1063: : Cửu U học viện 4
 • #1064: : Ba trăm năm chênh lệch 1
 • #1065: : Ba trăm năm chênh lệch 3
 • #1066: : Một đám hùng hài tử 2
 • #1067: : Bé ngoan 1
 • #1068: : Bé ngoan 3
 • #1069: : Giận không tranh 2
 • #1070: : Học sinh của ta cũng dám đánh? 1
 • #1071: : Học sinh của ta cũng dám đánh? 3
 • #1072: : Ai bảo ngươi đi 2
 • #1073: : Truyền giáo thụ nghiệp 1
 • #1074: : Truyền giáo thụ nghiệp 3
 • #1075: : Khuất nhục 2
 • #1076: : Cắn thuốc 1
 • #1077: : Cắn thuốc 3
 • #1078: : Hắn là đệ tử của ta 2
 • #1079: : Huyết mạch thức tỉnh 1
 • #1080: : Huyết mạch thức tỉnh 3
 • #1081: : Có mắt không biết Thái Sơn 2
 • #1082: : Mười chiêu 1
 • #1083: : Mười chiêu 3
 • #1084: : Tập huấn 2
 • #1085: : Tập huấn 4
 • #1086: : Mười ngày kỳ hạn 1
 • #1087: : Mười ngày kỳ hạn 3
 • #1088: : Tập hợp đủ 2
 • #1089: : Thợ tỉa hoa 1
 • #1090: : Dược tu phân viện 2
 • #1091: : Dược tu phân viện 4
 • #1092: : Luyện đan 1
 • #1093: : Luyện đan 3
 • #1094: : Đừng nói giỡn 2
 • #1095: : Thần chuyển hướng 1
 • #1096: : Thần chuyển hướng 3
 • #1097: : Ta có thể cự tuyệt sao 2
 • #1098: : Thân phận 1
 • #1099: : Thân phận 3
 • #1100: : Cáo trạng 2
 • #1101: : Cáo trạng 4
 • #1102: : Cửu Tiêu Sí Hỏa đan 2
 • #1103: : Mời 1
 • #1104: : Mời (3)
 • #1105: : Mời (3)
 • #1106: : Thí luyện (2)
 • #1107: : Tham Vân (1)
 • #1108: : Tham Vân (3)
 • #1109: : Dạ Hồn thú (1)
 • #1110: : Không gì hơn cái này (1)
 • #1111: : Không gì hơn cái này (3)
 • #1112: : Không biết xấu hổ (2)
 • #1113: : Ác quả (2)
 • #1114: : Tâm ma (1)
 • #1115: : Các phương hội tụ (1)
 • #1116: : Các phương hội tụ (3)
 • #1117: : Khôi Đế (2)
 • #1118: : Khôi Đế (4)
 • #1119: : Trang, là cái việc cần kỹ thuật (2)
 • #1120: : Ma Thần ý chí (1)
 • #1121: : Ma Thần ý chí (2)
 • #1122: : Lăng mộ (1)
 • #1123: : Lăng mộ (3)
 • #1124: : Sâm La đường (2)
 • #1125: : Truyền thừa chi địa (1)
 • #1126: : Truyền thừa chi địa (3)
 • #1127: : Trốn (1)
 • #1128: : Trốn (3)
 • #1129: : Trốn (5)
 • #1130: : Bảo khố (3)
 • #1131: : Rời đi (4)
 • #1132: : Tai hoạ ngầm (2)
 • #1133: : Lại dò xét lăng mộ (1)
 • #1134: : Lại dò xét lăng mộ (3)
 • #1135: : Hắc xà (2)
 • #1136: : Mật thất (1)
 • #1137: : Mật thất (3)
 • #1138: : Súng hơi đổi pháo (2)
 • #1139: : Súng hơi đổi pháo (4)
 • #1140: : Súng hơi đổi pháo (6)
 • #1141: : Lực lượng đi đâu? (2)
 • #1142: : Liên hoàn đột phá (1)
 • #1143: : Liên hoàn đột phá (3)
 • #1144: : Trở về học viện (1)
 • #1145: : Đánh cược một lần (1)
 • #1146: : Đánh cược một lần (3)
 • #1147: : Tuyển chọn thi đấu (1)
 • #1148: : Tuyển chọn thi đấu (3)
 • #1149: : Tuyển chọn thi đấu (5)
 • #1150: : Đến đây ứng chiến (2)
 • #1151: : Thần Chủ cảnh (1)
 • #1152: : Thần Chủ cảnh (3)
 • #1153: : Đi lên bị đánh (2)
 • #1154: : Tìm tai vạ (1)
 • #1155: : Tìm tai vạ (3)
 • #1156: : Tìm tai vạ (5)
 • #1157: : Toàn thôn hi vọng (2)
 • #1158: : Viện trưởng (2)
 • #1159: : Viện trưởng (4)
 • #1160: : Tân sinh báo danh (2)
 • #1161: : Dược tu (1)
 • #1162: : Dược tu (3)
 • #1163: : Tín nhiệm (2)
 • #1164: : Lòng bàn tay ngọn lửa (1)
 • #1165: : Chưởng Tâm Diễm(3)
 • #1166: : Hoàn mỹ phẩm chất (2)
 • #1167: : Chất vấn (1)
 • #1168: : Chất vấn (3)
 • #1169: : Mình thử một chút (2)
 • #1170: : Mặt sưng phù (1)
 • #1171: : Mặt sưng phù (3)
 • #1172: : Kế tiếp (2)
 • #1173: : Như si như say (1)
 • #1174: : Như si như say (3)
 • #1175: : Cướp người (1)
 • #1176: : Cướp người (3)
 • #1177: : Xéo đi (2)
 • #1178: : Xéo đi (4)
 • #1179: Càn Khôn thành (1)
 • #1180: Càn Khôn thành (3)
 • #1181: Quy tắc (2)
 • #1182: Quy tắc (4)
 • #1183: Cược cờ (2)
 • #1184: Ta tới chơi chơi (1)
 • #1185: Ta tới chơi chơi (3)
 • #1186: Trêu đùa (2)
 • #1187: Thua tức giận (1)
 • #1188: Thua tức giận (3)
 • #1189: Tranh cùng không tranh (2)
 • #1190: Lấy hay bỏ (1)
 • #1191: Lấy hay bỏ (3)
 • #1192: Tiếp nhận (2)
 • #1193: Tiếp nhận (3)
 • #1194: Dự khuyết đội viên (1)
 • #1195: Dự khuyết đội viên (3)
 • #1196: Hào Khốc giếng (2)
 • #1197: Tiêu cực biếng nhác (1)
 • #1198: Tiêu cực biếng nhác (3)
 • #1199: Tiêu cực biếng nhác (5)
 • #1200: Làm phiếu lớn (2)
 • #1201: Làm lớn một phiếu (4)
 • #1202: Thảm liệt (2)
 • #1203: Ngoài ý muốn (1)
 • #1204: Ngoài ý muốn (3)
 • #1205: Mất đi hiệu lực phù triện (2)
 • #1206: Tuyệt cảnh (1)
 • #1207: Tuyệt cảnh (3)
 • #1208: Tìm đường chết (1)
 • #1209: Tìm đường chết (3)
 • #1210: Ai nói ta là người tốt (2)
 • #1211: Đồ đằng (1)
 • #1212: Đồ đằng (3)
 • #1213: Tử vong (1)
 • #1214: Tử vong (3)
 • #1215: Nghe lén (1)
 • #1216: Hoài nghi (1)
 • #1217: Hoài nghi (4)
 • #1218: Âm mưu (2)
 • #1219: Con chó vàng (2)
 • #1220: Con chó vàng (4)
 • #1221: Con chó vàng (6)
 • #1222: Ta mang ngươi tìm (2)
 • #1223: Ngươi đang đùa ta sao (1)
 • #1224: Ngươi đang đùa ta sao (3)
 • #1225: Không gian thần thuật (2)
 • #1226: Mang các ngươi đi thế giới mới (1)
 • #1227: Mang các ngươi đi thế giới mới (3)
 • #1228: Một cái khác thời đại gặp nhau (1)
 • #1229: Một cái khác thời đại gặp nhau (3)
 • #1230: Phiền phức lớn (1)
 • #1231: Phiền phức lớn (3)
 • #1232: Giả thần giả quỷ (1)
 • #1233: Giả thần giả quỷ (3)
 • #1234: Đế vương lại đến (1)
 • #1235: Đế vương lại đến (3)
 • #1236: Khanh lão tổ (2)
 • #1237: Giết đến tận cửa (1)
 • #1238: Giết đến tận cửa (3)
 • #1239: Còn không quỳ xuống (2)
 • #1240: Đã lâu, Huyết Nguyệt trưởng lão (1)
 • #1241: Đã lâu, Huyết Nguyệt trưởng lão (3)
 • #1242: Đã lâu, Huyết Nguyệt trưởng lão (5)
 • #1243: Đã lâu, Huyết Nguyệt trưởng lão (7)
 • #1244: Lòng đất Ma Thần (1)
 • #1245: Lòng đất Ma Thần (3)
 • #1246: Lòng đất Ma Thần (5)
 • #1247: Lòng đất Ma Thần (7)
 • #1248: Lòng đất Ma Thần (9)
 • #1249: Lòng đất Ma Thần (11)
 • #1250: Lòng đất Ma Thần (13)
 • #1251: Thần Ẩn lại xuất hiện (1)
 • #1252: Thần Ẩn lại xuất hiện (3)
 • #1253: Thần Ẩn lại xuất hiện (5)
 • #1254: Vương giả quân lâm (2)
 • #1255: Không phải thần, là tiên (1)
 • #1256: Không phải thần, là tiên (3)
 • #1257: Cẩu tử tức giận (1)
 • #1258: Cẩu tử tức giận (3)
 • #1259: Cẩu tử tức giận (5)
 • #1260: Cẩu tử tức giận (7)
 • #1261: Kinh động (1)
 • #1262: Kinh động (3)
 • #1263: Nhân quả xem bói (2)
 • #1264: Nhân quả xem bói (4)
 • #1265: Giao dịch (2)
 • #1266: Giao dịch (4)
 • #1267: Diệt sát Tiên Đế (2)
 • #1268: Diệt sát Tiên Đế (4)
 • #1269: Long Đế cổ tộc (2)
 • #1270: Long Đế cổ tộc (4)
 • #1271: Long Đế cổ tộc (5)
 • #1272: Long Đế cổ tộc (8)
 • #1273: Long Đế cổ tộc (10)
 • #1274: Long Đế cổ tộc (12)
 • #1275: Long Đế cổ tộc (14)
 • #1276: Long Đế cổ tộc (16)
 • #1277: Cổ thần nhân quả đường hầm (2)
 • #1278: Giống nhau như đúc (1)
 • #1279: Giống nhau như đúc (3)
 • #1280: Tiến vào Cổ thần đường hầm (2)
 • #1281: Tiến vào Cổ thần đường hầm (4)
 • #1282: Đừng sợ (1)
 • #1283: Tuyệt vọng chỗ (1)
 • #1284: Trụ vũ chí cường, thiên (1)
 • #1285: Trụ vũ chí cường, thiên (3)
 • #1286: Thế giới mới (1)
 • #1287: Thế giới mới (3)
 • #1288: Ở thời đại này (1)
 • #1289: Ở thời đại này (3)
 • #1290: Tiến bộ phi tốc (1)
 • #1291: Tiến bộ phi tốc (3)
 • #1292: Thiên Ma châu (1)
 • #1293: Vương giả chiến (2)
 • #1294: Vương giả chiến (4)
 • #1295: Không người có thể địch (2)
 • #1296: Không người có thể địch (4)
 • #1297: Không người có thể địch (6)
 • #1298: Không người có thể địch (8)
 • #1299: Không người có thể địch (10)
 • #1300: Không người có thể địch (12)
 • #1301: Không người có thể địch (14)
 • #1302: Trận chiến mở màn đại đế (1)
 • #1303: Trận chiến mở màn đại đế (3)
 • #1304: Thương Khung Đế cùng Hàn Thương Minh (1)
 • #1305: Thương Khung Đế cùng Hàn Thương Minh (3)
 • #1306: Lực lượng của thần (1)
 • #1307: Lực lượng của thần (3)
 • #1308: Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận (1)
 • #1309: Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận (3)
 • #1310: Cái kia khoáng thế một kích (1)
 • #1311: Cái kia khoáng thế một kích (3)
 • #1312: Cái kia khoáng thế một kích (5)
 • #1313: Hàn Thương Minh vây giết (1)
 • #1314: Hàn Thương Minh vây giết (3)
 • #1315: Hàn Thương Minh vây giết (5)
 • #1316: Kinh biến (2)
 • #1317: Kinh biến (4)
 • #1318: Diệp Nguyệt thần (1)
 • #1319: Diệp Nguyệt thần (3)
 • #1320: Thần điện Thánh Chủ (1)
 • #1321: Thần điện Thánh Chủ (3)
 • #1322: Thông Thiên hắc tháp (1)
 • #1323: Thông Thiên hắc tháp (3)
 • #1324: Không có chút nào ôn nhu (1)
 • #1325: Không có chút nào ôn nhu (3)
 • #1326: Ta là tới giết ngươi (1)
 • #1327: Ta là tới giết ngươi (3)
 • #1328: Ta là tới giết ngươi (5)
 • #1329: Ta là tới giết ngươi (7)
 • #1330: Thiên cẩu thực nhật (1)
 • #1331: Thiên cẩu thực nhật (3)
 • #1332: Ta không thích (1)
 • #1333: Ta không thích (3)
 • #1334: Sẽ không để cho nó tổn thương ngươi (2)
 • #1335: Tụ hợp (2)
 • #1336: Tụ hợp (4)
 • #1337: Chí tôn xá lợi (2)
 • #1338: Chí tôn xá lợi (4)
 • #1339: Đệ Tứ vực (2)
 • #1340: Đệ Tứ vực (4)
 • #1341: Đệ Tứ vực (6)
 • #1342: Đệ Tứ vực (8)
 • #1343: Huyền diệu chỗ (2)
 • #1344: Huyền diệu nơi (4)
 • #1345: Khách nhân, muốn mua đồ vật sao (2)
 • #1346: Khách nhân, muốn mua đồ vật sao (4)
 • #1347: Hủy diệt chân tướng (1)
 • #1348: Ngân Tinh Thánh Quân (1)
 • #1349: Phá diệt (1)
 • #1350: Phá diệt (3)
 • #1351: Thiên đạo tranh đoạt (1)
 • #1352: Thiên đạo tranh đoạt (3)
 • #1353: Tài đại khí thô (1)
 • #1354: Tài đại khí thô (3)
 • #1355: Cao đẳng cổ thành (1)
 • #1356: Lập tức thành tiên (1)
 • #1357: Lập tức thành tiên (3)
 • #1358: Ngũ đại xá lợi (1)
 • #1359: Ngũ đại xá lợi (3)
 • #1360: Thời đại trở về (2)
 • #1361: Trở lại thời đại (4)
 • #1362: Trở lại thời đại (6)
 • #1363: Đời thứ hai thiên (1)
 • #1364: Đời thứ hai thiên (3)
 • #1365: Đời thứ hai Thiên (5)
 • #1366: Quay về Thanh Thiên vực (1)
 • #1367: Quay về Thanh Thiên vực (3)
 • #1368: Diệp Nguyệt (1)
 • #1369: Diệp Nguyệt (3)
 • #1370: Chân tướng (2)
 • #1371: Thiên Đạo chi tâm chủ nhân (1)
 • #1372: Thiên Đạo chi tâm chủ nhân (3)
 • #1373: Thiên Đạo chi tâm chủ nhân (5)
 • #1374: Thiên Đế (đại kết cục) 1+2
 • #1375: Thiên Đế (đại kết cục) 3+4
 • #1376: Thiên Đế (đại kết cục) 5+6
 • #1377: Phiên ngoại thiên
 • #1378: Phiên ngoại thiên (2)
 • #1379: Phiên ngoại thiên (3)
 • #1380: Phiên ngoại thiên (4)
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.9]

Related posts

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Tiên Đế Đích Tự Ngã Tu Dưỡng

TiKay

Thiên Tôn Trùng Sinh

TiKay

Từ Hiện Đại Phi Thăng Về Sau

TiKay

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Tu Tiên Mang Theo Gian Lận Khí

THUYS♥️

Leave a Reply