Huyền Huyễn

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Bệnh viện tâm thần X bạo tạc, viện trưởng Vân Trung Hạc xuyên qua, 29 người bệnh tâm thần thiên tài tiến vào đại não, hắn có được 29 thiên phú quỷ dị!

Gia nhập đại nội mật thám nội ứng địch quốc, ba năm lại ba năm, lại không khôi phục thân phận, ta liền muốn trở thành địch quốc hoàng đế!

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cao Điểm Trầm Mặc
 •  Chương: /382
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Bệnh viện tâm thần X2020-07-10 10:48
 • #2: : Cho người ta phát nón xanh2020-07-10 10:50
 • #3: : Xuyên qua chi nhận giặc làm cha2020-07-10 10:50
 • #4: : Tuyệt đối cặn bã bại hoại ( tân minh chủ Phiêu Đãng Melbourne chúc )2020-07-10 10:50
 • #5: : Thật kích thích nha2020-07-10 10:51
 • #6: : Ta quá ưu tú! (Chúc tân minh chủ Ái Ái )2020-07-10 10:51
 • #7: : Chết không nhắm mắt, quá yêu! ( tân minh chủ Huyễn Anh Không chúc )2020-07-10 10:51
 • #8: : Nguy hiểm cùng dụ hoặc ( tân minh chủ Phù Lôi Thị chúc )2020-07-10 10:51
 • #9: : Ta là tới ăn gà! ( tân minh chủ Huyễn Vũ chúc )2020-07-10 10:52
 • #10: : Vân Trung Hạc ngươi là ma quỷ sao? ( tân minh chủ Đồng Đường chúc )2020-07-10 10:52
 • #11: : Nhẹ nhõm nghịch chuyển, yêu nghiệt! ( tân minh chủ Tề gia Thất ca chúc )2020-07-10 10:52
 • #12: : Quá biến thái! ( tân minh chủ Nhan Bảo chúc )2020-07-10 10:52
 • #13: : Quá ngưu bức, thiên tài a!2020-07-10 10:52
 • #14: : Thắng! Kinh diễm toàn trường2020-07-10 10:53
 • #15: : Mấu chốt một bước, thật xấu hổ a!2020-07-10 10:53
 • #16: : Bắt đầu ngươi thiên tài biểu diễn! ( trọng yếu thông tri )2020-07-10 10:53
 • #17: : Quá lật đổ! Không gì so sánh nổi2020-07-10 10:54
 • #18: : Quá ly kỳ, tinh thần đồng dạng Vân Trung Hạc2020-07-10 10:54
 • #19: : Nhất lưu thủ đoạn! Hỏng thấu2020-07-10 10:54
 • #20: : Lại nhìn ta thi triển thần thuật!2020-07-10 10:54
 • #21: : Vân tiên sinh thật là Thần Nhân vậy!2020-07-10 10:55
 • #22: : Ta đại di mụ đến rồi!2020-07-10 10:55
 • #23: : Biến thái cẩm nang, khuấy động phủ thành chủ!2020-07-10 10:55
 • #24: : Bắt bỏ vào phủ thành chủ! Có nữ tâm động2020-07-10 10:55
 • #25: : Trong phủ thành chủ sóng ra chân trời!2020-07-10 10:56
 • #26: : Ta Vân Trung Hạc vô địch!2020-07-10 10:56
 • #27: : Chinh phục toàn trường, phong phạm vô song!2020-07-10 10:56
 • #28: : Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng! Tiên đan2020-07-10 10:57
 • #29: : Động lòng người một khắc!2020-07-10 10:57
 • #30: : Tuyệt sắc Nữ Vương Tỉnh Trung Nguyệt! Trong mộng giết người2020-07-10 10:57
 • #31: : Vân Ngạo Thiên diệu thủ hồi xuân!2020-07-10 10:57
 • #32: : Chấn kinh toàn trường! Ngươi thật độc. . .2020-07-10 10:57
 • #33: : Vân Ngạo Thiên đại công! Tốt đột nhiên a2020-07-10 10:58
 • #34: : Tỉnh Trung Nguyệt khen thưởng!2020-07-10 10:58
 • #35: : Lòng tham không đáy Vân Ngạo Thiên! Khen thưởng lớn2020-07-10 10:58
 • #36: : Muốn thắng, muốn ngưu bức!2020-07-10 10:58
 • #37: : Vân Ngạo Thiên quan mới tiền nhiệm!2020-07-10 10:58
 • #38: : Vân Ngạo Thiên đại nhân! Bắt đầu hoa lệ biểu diễn2020-07-10 10:59
 • #39: : Quá kinh diễm! Ngạo Thiên chính là thiên tài vậy!2020-07-10 10:59
 • #40: : Đại hoạch toàn thắng! Vân Trung Hạc giết người!2020-07-10 10:59
 • #41: : Đánh mặt Tỉnh Trung Nguyệt, tách ra!2020-07-10 10:59
 • #42: : Ban đêm mỹ lệ!2020-07-10 10:59
 • #43: : Đêm run rẩy! Ôm nhau!2020-07-10 10:59
 • #44: : Thiết ngọc thâu hương! Quá loạn2020-07-10 10:59
 • #45: : Đẹp trai mù Tỉnh Trung Nguyệt chi nhãn!2020-07-10 10:59
 • #46: : Đại thủ bút a! Phát đạt2020-07-10 10:59
 • #47: : Nghĩ cách cứu viện! Vân Ngạo Thiên quan uy đại tác!2020-07-10 11:00
 • #48: : Bất công nữ chủ quân! Phát sáng phát nhiệt2020-07-10 11:00
 • #49: : Ta là truyền kỳ! Thiên Sát Cô Tinh2020-07-10 11:00
 • #50: : Ngạo Thiên xuất mã! Quá lãng2020-07-10 11:00
 • #51: : Nhìn ta Ngạo Thiên, hoa lệ biểu diễn!2020-07-10 11:00
 • #52: : Thật sự là thiên tài! Thần kỹ cứu mỹ nhân2020-07-10 11:01
 • #53: : Phúc vũ phiên vân! Nghịch chuyển miểu sát2020-07-10 11:01
 • #54: : Ngạo Thiên! Ta nên như thế nào báo đáp ngươi2020-07-10 11:01
 • #55: : Ninh Thanh đại nhân ngươi đang câu dẫn ta?2020-07-10 11:01
 • #56: : Cẩu nam nữ! Vì thắng lợi2020-07-10 11:01
 • #57: : Vân Ngạo Thiên, ngươi quá biến thái2020-07-10 11:02
 • #58: : Cùng ngủ chung gối! Vân Ngạo Thiên ma pháp2020-07-10 11:02
 • #59: : Giờ khắc này! Vân Trung Hạc nghịch thiên2020-07-10 11:02
 • #60: : Bưu hãn cực kỳ! Quá lật đổ2020-07-10 11:02
 • #61: : Bị chinh phục Ninh Thanh đại nhân2020-07-10 11:03
 • #62: : Tình cảm cùng lửa giận! Mặt trăng của ta2020-07-10 11:03
 • #63: : Phong Vân hội! Vì ta Ngạo Thiên tranh giành tình nhân?2020-07-10 11:03
 • #64: : Đại hoạch toàn thắng! Ngạo Thiên là của ta2020-07-10 11:03
 • #65: : Rung động tuyệt luân! Hương huyết văng khắp nơi2020-07-10 11:04
 • #66: : Kết thúc! Vân Trung Hạc cầu hôn2020-07-10 11:04
 • #67: : Thần cơ diệu toán Vân Trung Hạc! Chất biến2020-07-10 11:04
 • #68: : Vân Trung Hạc mưu lược đại tài! Kinh diễm2020-07-10 11:04
 • #69: : Trí kế vô song! Chấn kinh toàn trường2020-07-10 11:05
 • #70: : Biểu diễn kết thúc! To gan lớn mật hôn trộm2020-07-10 11:05
 • #71: : Bái kiến nhạc phụ đại nhân? Phong bạo2020-07-10 11:05
 • #72: : Vân Trung Hạc diễm phúc đột kích! Phát uy2020-07-10 11:05
 • #73: : Vân Ngạo Thiên ngươi thật độc! Khai chiến2020-07-10 11:06
 • #74: : Ta lại phải đại sát tứ phương2020-07-10 11:06
 • #75: : Vân Trung Hạc, ngươi quá thần!2020-07-10 11:06
 • #76: : Đại hoạch toàn thắng! ( cầu phiếu đề cử )2020-07-10 11:06
 • #77: : Địch thổ huyết! Ngạo Thiên thế giới mới2020-07-10 11:06
 • #78: : Hoàng đế lôi đình! Ngạo Thiên có thần thuật2020-07-10 11:07
 • #79: : Thần hồ kỳ kỹ a! Cúng bái2020-07-10 11:07
 • #80: : Đại công cáo thành! ( cầu phiếu đề cử )2020-07-10 11:07
 • #81: : Quá ngưu bức! Đơn giản biến thái2020-07-10 11:07
 • #82: : Phát đại tài! Quá tải mà về ( cầu phiếu )2020-07-10 11:07
 • #83: : Vân Trung Hạc thân ca ca? Vận mệnh!2020-07-10 11:07
 • #84: : Cuồng đánh mặt! Hoàng kim mưa to đập chết ngươi!2020-07-10 11:08
 • #85: : Sảng khoái! Mãnh liệt hơn chút đi2020-07-10 11:08
 • #86: : Ngạo Thiên bị tao đạp! Hủy diệt đi ha ha2020-07-10 11:08
 • #87: : Vân Trung Hạc thân thế! Mang thai! Triều dâng2020-07-10 11:08
 • #88: : Vân Trung Hạc quá độc ác! ( cầu phiếu đề cử )2020-07-10 11:08
 • #89: : Quyết định vận mệnh thời khắc! Đỏ bừng như máu2020-07-10 11:08
 • #90: : Thắng lợi thời khắc! Tan thành mây khói! ( cầu phiếu )2020-07-10 11:09
 • #91: : Hoa lệ vở kịch a! Ngày lôi đình2020-07-10 11:09
 • #92: : Mạc thị gia tộc, đẩy tới vực sâu! ( cầu phiếu )2020-07-10 11:09
 • #93: : Mạc thị thổ huyết! Toàn trường run rẩy! Thoải mái2020-07-10 11:09
 • #94: : Đêm dài đằng đẵng! Cộng độ lương tiêu! ( cầu phiếu )2020-07-10 11:09
 • #95: : Trộm tâm gian tặc! Lại phải sóng lật trời2020-07-10 11:10
 • #96: : Chiêu Vân Trung Hạc là con rể! ( cầu phiếu đề cử )2020-07-10 11:10
 • #97: : Yêu phát cuồng! Thật là đáng sợ2020-07-10 11:10
 • #98: : Ly kỳ quyết đấu! Hoa lệ biểu diễn! ( cầu phiếu )2020-07-10 11:10
 • #99: : Điên cuồng đại thắng! Kinh diễm tuyệt luân2020-07-10 11:10
 • #100: : Quá kích thích, chịu không được2020-07-10 11:10
 • #101: : Cẩu nam nữ2020-07-10 11:10
 • #102: : Cháy hừng hực (2 càng )2020-07-10 11:11
 • #103: : Ngạo Thiên tuyệt sát! Đạm Đài cầu cứu2020-07-10 11:11
 • #104: Cứu Đạm Đài Diệt Minh! Kỳ tích a (4 càng )2020-07-10 11:11
 • #105: : Đính hôn! Một bước cuối cùng! (5 càng thêm tân minh chủ cha 6 Vương Hạ )2020-07-10 11:11
 • #106: : Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên a! (1 càng thêm Đồng Đường minh chủ )2020-07-10 11:11
 • #107: : Vương bài sát thủ! Lục Chỉ Cầm Ma Beethoven! (2 càng )2020-07-10 11:12
 • #108: : Quá ngưu bức á! Thắng chắc! (3 càng )2020-07-10 11:12
 • #109: : Quá hoàn mỹ! Thiên ý! (1 càng nguyệt phiếu )2020-07-10 11:12
 • #110: : Quyết đấu kết thúc! Vân Trung Hạc miểu sát Mạc Thu! (2 càng )2020-07-10 11:12
 • #111: : Vân Ngạo Thiên vạn tuế! Hoa lệ kết thúc! (3 càng )2020-07-10 11:12
 • #112: : Tình yêu cùng trung thành! Như trăng trong giếng lửa!2020-07-10 11:12
 • #113: : Đại công cáo thành! Vân Trung Hạc chính thức cầu hôn!2020-07-10 11:13
 • #114: : Vân Trung Hạc hôn lễ! ( Bất Vong Tâm Ngữ minh chủ chúc )2020-07-10 11:13
 • #115: : Bái đường thành thân! Tỉnh Trung Nguyệt động phòng hoa chúc!2020-07-10 11:13
 • #116: : Ân ái triền miên! Vân Trung Hạc ngươi bại lộ!2020-07-10 11:13
 • #117: : Ngươi chính là nội ứng lão Thiên! Giết!2020-07-10 11:14
 • #118: : Liệt thổ phong vương! Cuối cùng chi ngả bài!2020-07-10 11:14
 • #119: : Sinh cùng tử! Quyết đấu đỉnh cao!2020-07-10 11:14
 • #120: : Trong nháy mắt đồ sát 000? Hoàn mỹ!2020-07-10 11:14
 • #121: : Thiên diêu địa động! Huy hoàng đỉnh phong!2020-07-10 11:15
 • #122: : Đồ sát! Phân vãn! Đi hướng Địa Ngục2020-07-10 11:15
 • #123: : Địch 000! Toàn quân bị diệt!2020-07-10 11:15
 • #124: : Kết thúc! Đạm Đài Diệt Minh thổ huyết!2020-07-10 11:15
 • #125: : Tỉnh Trung Nguyệt! Ta là Đại Doanh nội ứng! Chung cuộc2020-07-10 11:15
 • #126: : Vận mệnh lựa chọn! Tính lịch sử gặp mặt!2020-07-10 11:15
 • #127: : Thăng quan tiến tước! Số mệnh a!2020-07-10 11:16
 • #128: : Hỏa thiêu Liệt Phong thành! Hết thảy kết thúc?2020-07-10 11:16
 • #129: : Chân chính nội ứng lão Thiên! Là ai!2020-07-10 11:16
 • #130: : Vạch trần chân chính lão Thiên! Lại là ngươi! !2020-07-10 11:16
 • #131: : Chung cực chân tướng! Yến Biên Tiên chân diện mục!2020-07-10 11:16
 • #132: : Sinh cùng tử! Cùng ma cùng múa!2020-07-10 11:17
 • #133: : Thiên la địa võng! Tử vong đi! (2 càng )2020-07-10 11:17
 • #134: : Vân Trung Hạc chi tuyệt địa phản sát!2020-07-10 11:17
 • #135: : Binh bại núi đổ! Yến Phiên Tiên ngươi thua! ( tân minh chủ công chính bình luận sách chúc )2020-07-10 11:17
 • #136: : Địch toàn quân bị diệt! Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng đuổi theo!2020-07-10 11:17
 • #137: : Triệt để luân hãm! Yến Phiên Tiên thổ huyết!2020-07-10 11:18
 • #138: : Tỉnh Trung Nguyệt giết Yến Phiên Tiên! Vận mệnh2020-07-10 11:18
 • #139: : Hắn chết! Tỉnh Trung Nguyệt kết cục! ( Băng Trần thật to minh chủ chúc )2020-07-10 11:18
 • #140: : Kết thúc! Vân Trung Hạc yết kiến hoàng đế! ( minh chủ Lãnh Nguyệt đại đại chúc )2020-07-10 11:18
 • #141: : Phong quan! Vân Trung Hạc phụ tử gặp nhau!2020-07-10 11:19
 • #142: : Về nhà! Hạnh phúc vô biên! Vị hôn thê2020-07-10 11:19
 • #143: : Vân Trung Hạc hôn sự! Thân sinh cốt nhục!2020-07-10 11:19
 • #144: : Vân Trung Hạc cuồng đánh mặt! Yến Phiên Tiên chém ngang lưng! ( tân minh chủ đạo hạnh tăng chúc )2020-07-10 11:19
 • #145: : Kịch liệt chi dạ! Ngươi phải chết!2020-07-10 11:19
 • #146: : Đại hoạch toàn thắng! Máu tươi tại chỗ!2020-07-10 11:19
 • #147: : Địch chết thảm! Vân Trung Hạc ác độc trả thù!2020-07-10 11:20
 • #148: : Vân Trung Hạc hoa lệ biểu diễn! Rung động toàn trường!2020-07-10 11:20
 • #149: : Vân Trung Hạc nổi giận! Tỉnh Trung Nguyệt bá nghiệp!2020-07-10 11:20
 • #150: : Quá kinh diễm! Nóng nảy toàn thành a!2020-07-10 11:20
 • #151: : Vân Trung Hạc thành thần! Miểu sát thành cặn bã!2020-07-10 11:20
 • #152: : Vân Trung Hạc quá độc! Để cho ngươi thân bại danh liệt!2020-07-10 11:21
 • #153: : Nghiền ép miểu sát! Đại hoạch toàn thắng!2020-07-10 11:21
 • #154: : Ngao Minh thổ huyết! Quyết sát cục! ( tân minh chủ macuy chúc )2020-07-10 11:22
 • #155: : Ta muốn nghịch thiên! Yến Phiên Tiên cuối cùng chết thảm!2020-07-10 11:22
 • #156: : Khoa cử đại ma đầu! Gặp thần giết thần!2020-07-10 11:22
 • #157: : Vân Trung Hạc phá kỷ lục! Tỉnh Trung Nguyệt sinh nở!2020-07-10 11:22
 • #158: : Tỉnh Trung Nguyệt cứu rỗi! Vân Trung Hạc miểu sát toàn trường!2020-07-10 11:22
 • #159: : Khoa khảo kết thúc! Vân Trung Hạc nghịch thiên!2020-07-10 11:23
 • #160: : Cướp đoạt đầu danh giải nguyên! Kinh diễm tuyệt luân!2020-07-10 11:23
 • #161: : Khoa cử yết bảng! Vạn người sôi trào!2020-07-10 11:23
 • #162: : Giải nguyên Ngao Ngọc chấn toàn thành! Cuồng thổ máu đi!2020-07-10 11:23
 • #163: : Nhân tài kiệt xuất! Trí mạng tuyệt sát!2020-07-10 11:23
 • #164: : Tuyệt sát! Địch chi tận thế đến!2020-07-10 11:24
 • #165: : Rút gân lột da! Ngũ mã phanh thây! Thoải mái2020-07-10 11:24
 • #166: : Ngao Minh nhận thua! Vân Trung Hạc bức hôn!2020-07-10 11:24
 • #167: : Cưới Đoàn Oanh Oanh! Bái đường thành thân!2020-07-10 11:24
 • #168: : Vân Trung Hạc Đoàn Oanh Oanh động phòng hoa chúc!2020-07-10 11:25
 • #169: : Cuồng ngược Đoàn Oanh Oanh! Vân Trung Hạc bỏ vợ!2020-07-10 11:25
 • #170: Quyển phấn hoàng đế! Vân Trung Hạc tàn nhẫn giết người!2020-07-10 11:25
 • #171: : Ác độc Vân Trung Hạc! Giết ngươi cả nhà!2020-07-10 11:26
 • #172: : Thành công dẫn bạo! Liên luỵ cửu tộc!2020-07-10 11:26
 • #173: : Địch nhân hồn phi phách tán! Biến đổi lớn kinh thiên!2020-07-10 11:26
 • #174: : Quá khốc liệt! Bão tố!2020-07-10 11:26
 • #175: : Lâm tướng từ quan! Giang Châu gió tanh mưa máu!2020-07-10 11:26
 • #176: : Lăng trì xử tử! Ngụy quốc công xui xẻo!2020-07-10 11:27
 • #177: : Ngao Đình bi kịch! Tạo phản!2020-07-10 11:27
 • #178: : Trời sập! Vân Trung Hạc vào kinh diện thánh!2020-07-10 11:27
 • #179: : Vân Trung Hạc cùng hoàng đế! Mị lực vô hạn!2020-07-10 11:27
 • #180: : Triều đình kinh bạo! Đánh mặt hoàng đế!2020-07-10 11:27
 • #181: : Hoàng đế Tội Kỷ Chiếu! Hương Hương công chúa!2020-07-10 11:28
 • #182: : Vân Trung Hạc câu dẫn Hương Hương công chúa! Hoàn mỹ2020-07-10 11:28
 • #183: : Tuyệt thế! Thái thượng hoàng triệu Vân Trung Hạc!2020-07-10 11:28
 • #184: : Thái thượng hoàng lễ vật! Không chỉ là kỳ tích!2020-07-10 11:29
 • #185: : Vân Trung Hạc vương bào gia thân! Cầu hôn Tỉnh Trung Nguyệt!2020-07-10 11:29
 • #186: : Tỉnh Trung Nguyệt chi muội! Trình diễn thần tích!2020-07-10 11:29
 • #187: : Vân Trung Hạc lên ngôi vua! Thần a!2020-07-10 11:29
 • #188: : Ngao Ngọc đại vương vạn tuế! Hoa lệ hiến thân!2020-07-10 11:29
 • #189: : Vân Trung Hạc chi chân chính thần tích!2020-07-10 11:29
 • #190: : Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức! Kinh thiên động địa2020-07-10 11:29
 • #191: : Vân Trung Hạc đồ sát 000! Đại công cáo thành!2020-07-10 11:30
 • #192: : Ngao Ngọc khải hoàn! Tỉnh Trung Nguyệt là ngươi sao?2020-07-10 11:30
 • #193: : Vân Trung Hạc hồi kinh! Hoàng đế đại hỉ! Công lao ngất trời2020-07-10 11:30
 • #194: : Hoàng đế phong thưởng! Cầu hôn Hương Hương công chúa!2020-07-10 11:30
 • #195: : Ngao Ngọc ra mắt công chúa! Cầm thú a!2020-07-10 11:30
 • #196: : Công chúa chi ái! Oanh oanh liệt liệt!2020-07-10 11:31
 • #197: : Tình loạn! Chọc thủng trời! Đòn sát thủ2020-07-10 11:31
 • #198: : Thái thượng hoàng chấn kinh! Vân Trung Hạc muốn giết người!2020-07-10 11:31
 • #199: : Vân Trung Hạc phản kích tuyệt sát! Gió tanh mưa máu!2020-07-10 11:31
 • #200: : Tru sát cửu tộc! Lăng trì xử tử! Ngao Ngọc uy vũ2020-07-10 11:31
 • #201: : Đánh mặt hoàng đế, thiên biến? !2020-07-10 11:32
 • #202: : Vân Trung Hạc cùng hoàng đế vận mệnh thiên cục!2020-07-10 11:32
 • #203: : Cải biến vận mệnh! Thuế biến lớn!2020-07-10 11:32
 • #204: : Giết giết giết! Kinh thiên động đất biển động!2020-07-10 11:32
 • #205: : Đại hủy diệt! Chúa cứu thế Ngao Ngọc vạn tuế!2020-07-10 11:32
 • #206: : Bất ngờ nghe tin dữ! Hoàng đế đau đến không muốn sống!2020-07-10 11:33
 • #207: : Đánh mặt thiên hạ! Ngao Ngọc đối kháng hoàng đế!2020-07-10 11:33
 • #208: : Triều đình đấu hoàng đế! Ngoan độc sát chiêu!2020-07-10 11:33
 • #209: : Cho hoàng đế đội nón xanh! Ác độc diệt môn kế2020-07-10 11:33
 • #210: : Vân Trung Hạc tuyệt sát! Hồn phi phách tán đi!2020-07-10 11:33
 • #211: : Thê thảm a! Đoàn Oanh Oanh khám nhà diệt tộc!2020-07-10 11:33
 • #212: : Thiên băng địa liệt! Thây ngang khắp đồng!2020-07-10 11:34
 • #213: : Đoàn Oanh Oanh chết thảm! Hủy diệt chi cục!2020-07-10 11:34
 • #214: : Vong tộc diệt chủng! Ngao Ngọc đe doạ hoàng đế! ( tân minh chủ bạch đàn, quả dứa chúc )2020-07-10 11:34
 • #215: : Vân Trung Hạc đại sát chiêu! Hoàng đế nhận tội!2020-07-10 11:34
 • #216: : Thành thật với nhau! Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương!2020-07-10 11:35
 • #217: : Vân Trung Hạc Tỉnh Trung Nguyệt trùng phùng! Ly kỳ2020-07-10 11:35
 • #218: : Địa Ngục Yêu Cơ Tỉnh Trung Nguyệt! Băng Hỏa Cửu Thiên2020-07-10 11:35
 • #219: : Ngao Ngọc nghịch thiên! Cha ruột? !2020-07-10 11:35
 • #220: : Trí mạng chân tướng! Vô Sương công chúa hiến mình!2020-07-10 11:35
 • #221: : Cứu tỉnh Tỉnh Trung Nguyệt! Cầm thú a!2020-07-10 11:36
 • #222: : Vân Trung Hạc Tỉnh Trung Nguyệt ôn chuyện cũ! Nổ2020-07-10 11:36
 • #223: : Tỉnh Trung Nguyệt chi ái! Đồ sát 000?2020-07-10 11:36
 • #224: : Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên! Hắc Long Xung Thiên Thuật2020-07-10 11:36
 • #225: : Đại công cáo thành! Hoa lệ đồ sát 000!2020-07-10 11:36
 • #226: : Toàn quân bị diệt! Vô Sương công chúa hiến thân đi!2020-07-10 11:36
 • #227: : Cùng Vô Sương một đêm! Hoàng băng hà? ( tân minh chủ trâu quay đầu chúc )2020-07-10 11:37
 • #228: : Trí mạng chân tướng! Cứu thái thượng hoàng chi thuật!2020-07-10 11:37
 • #229: : Trình diễn kỳ tích! Cứu sống thái thượng hoàng!2020-07-10 11:37
 • #230: : Thái thượng hoàng vô hạn cảm kích! Ngao Ngọc thần tích kinh thiên!2020-07-10 11:37
 • #231: : Hoàng đế muốn thổ huyết! Ngao Ngọc muốn giết người!2020-07-10 11:37
 • #232: : Kịch liệt tử cục! Quyết tuyệt tự sát!2020-07-10 11:37
 • #233: : Vân Trung Hạc đại khai sát giới! Huyết tẩy kinh đường!2020-07-10 11:37
 • #234: : Vân Trung Hạc đại sát khí! Hoạ lớn ngập trời!2020-07-10 11:37
 • #235: : Lại một tuyệt sát! Cuồng đánh mặt hoàng đế!2020-07-10 11:38
 • #236: : Hoàng quyền chi tranh! Máu tươi triều đình kế sách!2020-07-10 11:38
 • #237: : Điên cuồng Vân Trung Hạc! Triều đình cướp giết!2020-07-10 11:38
 • #238: : Máu tươi nhiễm triều đình! Chết thảm!2020-07-10 11:38
 • #239: : Sử Quảng cái chết! Thê thảm không gì sánh được!2020-07-10 11:38
 • #240: : Trời sập! Bức thoái vị thái thượng hoàng!2020-07-10 11:39
 • #241: : Máu tươi Thượng Thanh cung! Thái thượng hoàng chi lực!2020-07-10 11:39
 • #242: : Thái thượng hoàng phản kích! Thây ngã khắp nơi trên đất!2020-07-10 11:39
 • #243: : Nhị Hoàng quyết đấu! Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong2020-07-10 11:39
 • #244: : Thái thượng hoàng nhập hoàng cung! Thắng bại định?2020-07-10 11:39
 • #245: : Nhục nước mất chủ quyền! Kinh thiên vở kịch!2020-07-10 11:39
 • #246: : Hủy diệt vở kịch! Túc thân vương chết thảm!2020-07-10 11:39
 • #247: : Ta chi gào thét! Thái thượng hoàng tái xuất!2020-07-10 11:39
 • #248: : Thái thượng hoàng đoạt quyền! Thắng!2020-07-10 11:40
 • #249: : Vân Trung Hạc phát đạt! Báo thù rửa hận mở ra!2020-07-10 11:40
 • #250: : Quyền thần Ngao Ngọc uy phong! Diệt môn một kích!2020-07-10 11:40
 • #251: : Vân Trung Hạc quyền thế ngút trời! Ngoan độc vô song!2020-07-10 11:40
 • #252: : Một kích trí mạng! Ngao Minh tuyệt vọng! Giết đi2020-07-10 11:41
 • #253: : Ngao Đình cả nhà chết hết! Nhà hoàng hậu xong!2020-07-10 11:41
 • #254: : Hoàng hậu diệt môn chết hết! Ngao Ngọc quyền thế tăng vọt!2020-07-10 11:41
 • #255: : Đại hoạch toàn thắng! Hoàng hậu bị diệt!2020-07-10 11:41
 • #256: : Vân Trung Hạc đại hôn! Hoàng hậu cái chết!2020-07-10 11:41
 • #257: : Công chúa động phòng! Vân Trung Hạc thân thế! Trời sập2020-07-10 11:42
 • #258: : Nhị Hoàng vận mệnh! Thông hướng Địa Ngục!2020-07-10 11:42
 • #259: : Chinh phục Nữ Vương! Dễ như trở bàn tay a! Phát2020-07-10 11:42
 • #260: : Ngao Ngọc thăng thiên! Đồng sinh cộng tử!2020-07-10 11:42
 • #261: : Đại công cáo thành! Vân Trung Hạc kỳ tích!2020-07-10 11:42
 • #262: : Trên biển Luyện Ngục! Ngao Ngọc đại nhân vạn tuế!2020-07-10 11:42
 • #263: : Hải chiến lớn kết thúc! Đồ sát đại thắng!2020-07-10 11:43
 • #264: : Trấn Hải Vương quỳ hàng! Vân Trung Hạc khải hoàn!2020-07-10 11:43
 • #265: : Tin chiến thắng thiên hạ! Hoàng đế hồn phi phách tán!2020-07-10 11:43
 • #266: : Thí quân giết cha! Bức hoàng đế thoái vị!2020-07-10 11:43
 • #267: : Hoàng đế chi thiên tru! Vân Trung Hạc trở về!2020-07-10 11:43
 • #268: : Hoàng đế thoái vị! Hủy diệt!2020-07-10 11:44
 • #269: : Ngao Ngọc lên như diều gặp gió! Hoàng đế cái chết!2020-07-10 11:44
 • #270: : Thân phận bại lộ! Yến Biên Tiên!2020-07-10 11:44
 • #271: : Thái thượng hoàng tiễn ngươi lên đường! Nhiều năm sau2020-07-10 11:44
 • #272: : Vân Trung Hạc thái thượng hoàng vận mệnh quyết giết!2020-07-10 11:44
 • #273: : Thần Hoàng cái thế! Vân Trung Hạc tái xuất!2020-07-10 11:44
 • #274: : Gặp lại thái thượng hoàng! Cùng ma đầu cùng múa!2020-07-10 11:44
 • #275: : Vân Trung Hạc giết thái thượng hoàng! Hủy diệt!2020-07-10 11:45
 • #276: : Hủy diệt! Thái thượng hoàng cuối cùng di ngôn!2020-07-10 11:45
 • #277: : Thái thượng hoàng cái chết! Kinh thiên đại mạo hiểm!2020-07-10 11:45
 • #278: : Máu tươi triều đình! Diệt quốc vở kịch!2020-07-10 11:45
 • #279: : Kinh thiên động địa! Yến Biên Tiên quy hàng?2020-07-10 11:45
 • #280: : Đại chiến kết thúc! Kinh thành luân hãm!2020-07-10 11:46
 • #281: : Đại Chu diệt vong! Trí mạng chân tướng!2020-07-10 11:46
 • #282: : Vân Trung Hạc kinh thiên thân thế! Để lộ!2020-07-10 11:46
 • #283: : Vân Trung Hạc hoàng tử! Cao nhất chân tướng!2020-07-10 11:46
 • #284: : Ngao Minh chết thảm! Hoàng đế phán quyết Vân Trung Hạc!2020-07-10 11:46
 • #285: : Vân Trung Hạc số mệnh! Hắc Ám Quân Vương! ( trọng yếu )2020-07-10 11:46
 • #286: : Vợ chồng người nhà đoàn tụ! Hạnh phúc vô biên!2020-07-10 11:46
 • #287: : Vận mệnh kỳ tích! Ma quốc dưới mặt đất!2020-07-10 11:47
 • #288: : Nộ Đế thi hài? Hắc ám thôn phệ!2020-07-10 11:47
 • #289: : Niết bàn thuế biến! Kinh thiên động địa!2020-07-10 11:47
 • #290: : Đỉnh phong vận mệnh! Vực sâu hủy diệt!2020-07-10 11:47
 • #291: : Vân Trung Hạc Giao Long vào biển! Vọt long môn!2020-07-10 11:47
 • #292: : Hoàng quyền chi tranh! Vân Trung Hạc rất giống tiên đế!2020-07-10 11:47
 • #293: : Thiên gia tình! Cứu vớt Đại Hạ hoàng đế!2020-07-10 11:47
 • #294: : Cứu sống hoàng đế! Vân Trung Hạc kỳ tích!2020-07-10 11:48
 • #295: : Vân Trung Hạc phong vương! Cầu hôn Tiên Huyết Nữ Vương!2020-07-10 11:48
 • #296: : Đại công cáo thành! Chung gối Bạch Vân thành công chúa!2020-07-10 11:48
 • #297: : Bạch Phi Phi làm bẩn Vân Trung Hạc! Vô thượng chí bảo!2020-07-10 11:48
 • #298: : Nộ Đế chân tướng! Băng liệt kịch biến!2020-07-10 11:48
 • #299: : Tân hoàng đăng cơ! Vân Trung Hạc Thiên Thượng Nhân Gian!2020-07-10 11:48
 • #300: : Điên đảo chúng sinh! Thiên triều giáng lâm!2020-07-10 11:48
 • #301: : Vân Trung Hạc chi ta muốn làm hoàng đế!2020-07-10 11:49
 • #302: : Đế quốc vinh quang! Vân Trung Hạc Cơm Chùa Vương!2020-07-10 11:49
 • #303: : Họa thủy Vân Trung Hạc! Mị lực vô tận!2020-07-10 11:49
 • #304: : Đế quốc Diễm Hậu! Vân Trung Hạc thần kỹ!2020-07-10 11:49
 • #305: : Vân Trung Hạc ma lực! Vương hậu tiên cảnh!2020-07-10 11:49
 • #306: : Chinh phục vương hậu! Vân Trung Hạc ma pháp!2020-07-10 11:49
 • #307: : Đế quốc Diễm Hậu trầm luân! Quyền lực chi môn!2020-07-10 11:49
 • #308: : Nồng đậm chi ái! Vân Trung Hạc Vương giả chi lộ!2020-07-10 11:49
 • #309: : Hôn nhân đại sự! Giai ngẫu tự nhiên!2020-07-10 11:50
 • #310: : Đại công cáo thành! Hoàng nữ rỉ máu!2020-07-10 11:50
 • #311: : Vân Trung Hạc đại hôn! Động phòng hoa chúc!2020-07-10 11:50
 • #312: : Vân Trung Hạc điên cuồng bộc phát! Hủy diệt nhất kích!2020-07-10 11:50
 • #313: : Phá lịch sử ghi chép! Ngưu bức trùng thiên!2020-07-10 11:50
 • #314: : Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức! Nghiền ép toàn trường!2020-07-10 11:50
 • #315: : Vân Trung Hạc vạn người kính ngưỡng! Điên cuồng thắng liên tiếp!2020-07-10 11:51
 • #316: : Huy hoàng thành tựu! Vân Trung Hạc vợ chồng đại chiến!2020-07-10 11:51
 • #317: : Vân Trung Hạc thần tích giáng lâm! Chấn kinh vạn người!2020-07-10 11:51
 • #318: : Thắng! Cơ Khanh chà đạp Vân Trung Hạc!2020-07-10 11:51
 • #319: : Vân Trung Hạc phong thần! Lịch sử thời khắc!2020-07-10 11:51
 • #320: : Vân Trung Hạc tranh đoạt vương vị! Đế quốc sứ mệnh!2020-07-10 11:51
 • #321: : Đế quốc đệ nhất nhân Vân Trung Hạc! Vô thượng thần thoại!2020-07-10 11:51
 • #322: : Đế quốc chi biến! 000 đại quân!2020-07-10 11:52
 • #323: : Cự đầu cái chết! Vân Trung Hạc cảnh giới tối cao!2020-07-10 11:52
 • #324: : Tách ra! Vân Trung Hạc vạn tuế! ( tân minh chủ Tri Nhân Luận Thế chúc )2020-07-10 11:52
 • #325: : Vân Trung Hạc giáng lâm! Vương giả quyết đấu!2020-07-10 11:52
 • #326: : Chinh phục đế quốc! Vân Trung Hạc lực lượng tuyệt đối!2020-07-10 11:52
 • #327: : Vân Trung Hạc Vương giả vô địch! Vạn chúng cúng bái!2020-07-10 11:52
 • #328: : Vân Trung Hạc nghịch thiên tân quân! Đế quốc vận mệnh!2020-07-10 11:53
 • #329: : Đại chiến kết thúc! Huy hoàng toàn thắng! ( cầu nguyệt phiếu )2020-07-10 11:53
 • #330: : Tấn thăng Độc Tài Vương! Đại công cáo thành!2020-07-10 11:53
 • #331: : Vân Trung Hạc đăng cơ! Tỉnh Trung Nguyệt!2020-07-10 11:53
 • #332: : Nghịch thiên Tỉnh Trung Nguyệt! Chúng ta nói chuyện!2020-07-10 11:53
 • #333: : Trùng phùng Tỉnh Trung Nguyệt! Biến hóa!2020-07-10 11:53
 • #334: : Cháy bùng Tỉnh Trung Nguyệt! Hắc Long Vương!2020-07-10 11:53
 • #335: : Lực lượng mạnh nhất! Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức!2020-07-10 11:54
 • #336: : Vân Trung Hạc hoa lệ đồ sát! Đại hoạch toàn thắng!2020-07-10 11:54
 • #337: : Vân Trung Hạc chi kinh thiên hủy diệt! Run rẩy đi!2020-07-10 11:54
 • #338: : Niềm vui gia đình! Quân vương thề!2020-07-10 11:54
 • #339: : Hắc Ám Thánh Miếu! Hoàng đế vị trí!2020-07-10 11:54
 • #340: : Chung cực cơ mật! Nộ Đế truyền thừa! ( bạch ngân minh Phiêu Đãng Melbourne )2020-07-10 11:55
 • #341: : Vân Trung Hạc thuế biến! Đại công cáo thành!2020-07-10 11:55
 • #342: : Khoái hoạt vô biên! Mấy năm đằng sau!2020-07-10 11:55
 • #343: : Thuyết phục xưng đế! Đông chinh Đại Hàm ma quốc!2020-07-10 11:55
 • #344: : Trở lại phương đông! Cảnh còn người mất! Kinh biến2020-07-10 11:55
 • #345: : Hải chiến lớn! Nghiêng về một bên đồ sát!2020-07-10 11:55
 • #346: : Đại sát khí! Tiến công Đại Hàm quốc bản thổ!2020-07-10 11:56
 • #347: : Đại hoạch toàn thắng! Đồ sát mấy chục vạn!2020-07-10 11:56
 • #348: : Cố nhân trùng phùng! Binh lâm thành hạ!2020-07-10 11:56
 • #349: : Hủy thiên diệt địa oanh sát! Địch nhân thành phá!2020-07-10 11:56
 • #350: : Đại chiến kết thúc! Tỉnh Vô Sương hủy diệt!2020-07-10 11:56
 • #351: : Tỉnh Vô Sương cái chết! Tính lịch sử gặp mặt!2020-07-10 11:56
 • #352: : Huynh trưởng Ngao Ngọc phục sinh! Kinh thiên đại sự!2020-07-10 11:57
 • #353: : Đại Hàm hoàng đế chi biến! Tình cũ lại cháy lên!2020-07-10 11:57
 • #354: : Nghịch thiên bá chủ! Cải thiên nghịch mệnh!2020-07-10 11:57
 • #355: : Điên cuồng trang bức! Tuyệt đối thần tích!2020-07-10 11:57
 • #356: : Kinh thiên cơ mật! Người bị bệnh tâm thần số 3!2020-07-10 11:57
 • #357: : Đại công cáo thành! Bạch Vân thành quỳ hàng!2020-07-10 11:57
 • #358: : Vân Trung Hạc xưng đế! Thế giới cao nhất chân tướng!2020-07-10 11:57
 • #359: : Đại Doanh quốc diệt vong! Yến Biên Tiên trở về!2020-07-10 11:58
 • #360: : Đại Hạ diệt vong! Cuối cùng sứ mệnh!2020-07-10 11:58
 • #361: : Chung cực đại sát khí! Tiến đánh Ma kinh!2020-07-10 11:58
 • #362: : Ma kinh cấm khu! Vô địch bá chủ!2020-07-10 11:59
 • #363: : Vân Trung Hạc hoa lệ đồ sát! Binh lâm Ma kinh!2020-07-10 11:59
 • #364: : Đại chiến Ma kinh! Ức vạn sinh mệnh tàn lụi!2020-07-10 11:59
 • #365: : Ma kinh phe đầu hàng! Hủy diệt tạc đạn!2020-07-10 11:59
 • #366: : Kinh thiên động địa! Ma kinh thành phá!2020-07-10 11:59
 • #367: : Ma kinh tận thế!2020-07-10 12:00
 • #368: : Đại chiến kết thúc! Đại Hàm toàn quân bị diệt!2020-07-10 12:00
 • #369: : Đại Hàm ma quốc diệt vong! Gặp lại Ngao Tâm!2020-07-10 12:01
 • #370: : Niềm vui gia đình! Hương Hương công chúa đâu2020-07-10 12:01
 • #371: : Đại Hàm ma quốc hoàng đế chờ mong!2020-07-10 12:01
 • #372: : Đại Hàm Ma Hoàng! Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ!2020-07-10 12:01
 • #373: : Cao nhất chân tướng!2020-07-10 12:02
 • #374: : Quyết đấu Đại Hàm Ma Hoàng!2020-07-10 12:02
 • #375: : Chung cực niết bàn! Người bị bệnh tâm thần số 2!2020-07-10 12:02
 • #376: : Đại Hàm Ma Hoàng cái chết! Thảm liệt2020-07-10 12:03
 • #377: : Nộ Đế, Nộ Đế!2020-07-10 12:03
 • #378: : Nộ Đế chân tướng2020-07-10 12:03
 • #379: : Nộ Đế chi vận mệnh!2020-07-10 12:04
 • #380: : Mười năm đằng sau! Thánh Miếu2020-07-10 12:04
 • #381: : Đại kết cục (thượng)2020-07-10 12:04
 • #382: : Hoàn mỹ đại kết cục! (hạ)2020-07-10 12:05
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên

TiKay

Tiêu Diêu Mộng Lộ

TiKay

Vạn Giới Tối Cường Chủ Giác Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply