Huyền Huyễn

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Ta muốn thổi phá thiên này, thổi nứt đất này.

Thổi nhật nguyệt điên đảo, tinh thần lệch vị trí .

Thổi biển cả khô kiệt, núi đá mục nát .

Trực khiếu Cổ Đế cúi đầu, chư thần cúng bái .

Khoác lác hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có!

* Giấy Trắng:
– Chuyện kể về main chém gió thành thần cố sự.
– Nội dung càng về sau càng hấp dẫn.
– Truyện gái đẹp rất nhiều nhưng củng không phải bình hoa.
– Main không phải loại não tàn , ngựa giống.

* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:
1. Bấm vào 5 sao bên phải màn hình.
2. Bấm đề cử, chọn số Nguyệt phiếu. ( Chỉ áp dụng với bạn có Tài khoản của truyencv.com)
3. Ấn nút Tặng đậu cuối chương.
Chân thành cảm ơn!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đông Môn Bất Khánh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Thổi thần2023-11-13 22:51
 • #2: Chương 2: Văn chiến vẫn là võ chiến2023-11-13 22:52
 • #3: Chương 3: Liễu Dao2023-11-13 22:52
 • #4: Chương 4: Dẹp đường Bạch Ngọc Lâu2023-11-13 22:52
 • #5: Chương 5: Lão hổ cái mông sờ không được2023-11-13 22:52
 • #6: Chương 6: Đứng ngay ngắn, ta muốn đánh ngươi2023-11-13 22:52
 • #7: Chương 7: Nguyên lai là từ cửa sổ tiến đến2023-11-13 22:52
 • #8: Chương 8: Tuyệt2023-11-13 22:52
 • #9: Chương 9: So văn2023-11-13 22:52
 • #10: Chương 10: Vị hôn thê muốn người2023-11-13 22:53
 • #11: Chương 11: Huyết mạch chi lực2023-11-13 22:53
 • #12: Chương 12: Tu luyện võ kỹ 1 nói, còn có ai?2023-11-13 22:53
 • #13: Chương 13: Mập mạp đến nhà có việc muốn nhờ2023-11-13 22:53
 • #14: Chương 14: Cao nhân2023-11-13 22:53
 • #15: Chương 15: Trí Trần2023-11-13 22:53
 • #16: Chương 16: Không hổ thổi thần2023-11-13 22:53
 • #17: Chương 17: Thổi ngưu bức liên minh2023-11-13 22:53
 • #18: Chương 18: Không có tới2023-11-13 22:53
 • #19: Chương 19: Buông ra vị mỹ nữ kia, đổi ta tới!2023-11-13 22:54
 • #20: Chương 20: Không ở giữa Giới Chỉ2023-11-13 22:54
 • #21: Chương 21: - đem tà ác tiến hành tới cùng2023-11-13 22:54
 • #22: Chương 22: Sơn môn bị ngăn trở2023-11-13 22:54
 • #23: Chương 23: Yêu tài như mạng, Vương thành thổi thần2023-11-13 22:54
 • #24: Chương 24: Linh Xu viện2023-11-13 22:54
 • #25: Chương 25: 1 cái cái tát2023-11-13 22:54
 • #26: Chương 26: Đại điển bắt đầu2023-11-13 22:54
 • #27: Chương 27: Trưởng lão giá lâm2023-11-13 22:54
 • #28: Chương 28: Trọng thương2023-11-13 22:55
 • #29: Chương 29: 2 phẩm thiên đan2023-11-13 22:55
 • #30: Chương 30: Hỗn chiến bắt đầu2023-11-13 22:55
 • #31: Chương 31: Lãnh Phong cùng Tàn Nhận2023-11-13 22:55
 • #32: Chương 32: 16 người2023-11-13 22:55
 • #33: Chương 33: Tấn cấp2023-11-13 22:55
 • #34: Chương 34: Thương thế khôi phục2023-11-13 22:55
 • #35: Chương 35: 1 xuất thủ thì toàn trường kinh2023-11-13 22:55
 • #36: Chương 36: Lúc này vô thanh thắng hữu thanh2023-11-13 22:55
 • #37: Chương 37: Trước 82023-11-13 22:55
 • #38: Chương 38: U minh kiếm2023-11-13 22:55
 • #39: Chương 39: - thỏa mãn các ngươi2023-11-13 22:56
 • #40: Chương 40: Chính diện đối cứng2023-11-13 22:56
 • #41: Chương 41: Tàn bạo2023-11-13 22:56
 • #42: Chương 42: Không người hỏi thăm2023-11-13 22:56
 • #43: Chương 43: Bái sư Linh Xu2023-11-13 22:56
 • #44: Chương 44: Đại điển kết thúc2023-11-13 22:56
 • #45: Chương 45: Tông cấp công pháp2023-11-13 22:56
 • #46: Chương 46: 5 thay mặt mạnh nhất dòng chính2023-11-13 22:56
 • #47: Chương 47: Đều là kỳ hoa2023-11-13 22:56
 • #48: Chương 48: Chiến2023-11-13 22:57
 • #49: Chương 49: Bức không tốt chứa2023-11-13 22:57
 • #50: Chương 50: 1 tướng công thành Vạn Cốt khô2023-11-13 22:57
 • #51: Chương 51: Cùng tất cả trưởng lão giằng co2023-11-13 22:57
 • #52: Chương 52: Bắc Đường Húc khiêu chiến2023-11-13 22:57
 • #53: Chương 53: Đổ chiến2023-11-13 22:57
 • #54: Chương 54: Thông Thiên tháp, lão tử tới2023-11-13 22:57
 • #55: Chương 55: Linh Đan trưởng lão2023-11-13 22:57
 • #56: Chương 56: Thổi bên trong đối thủ?2023-11-13 22:58
 • #57: Chương 57: Cõng đao mèo to mang vòng tai2023-11-13 22:58
 • #58: Chương 58: Tâm cảnh chi hải2023-11-13 22:58
 • #59: Chương 59: Cấm bay huyễn thuật2023-11-13 22:58
 • #60: Chương 60: Cùng Miêu gia giao dịch2023-11-13 22:58
 • #61: Chương 61: Huyết mạch khế ước2023-11-13 22:58
 • #62: Chương 62: Băng Liên địa ngục2023-11-13 22:58
 • #63: Chương 63: 2 tầng hợp 12023-11-13 22:58
 • #64: Chương 64: Vô hạn nguyên khí2023-11-13 22:59
 • #65: Chương 65: 1 chiêu diệt địch2023-11-13 22:59
 • #66: Chương 66: Minh giới tử khí2023-11-13 22:59
 • #67: Chương 67: Khổ cực Miêu gia2023-11-13 22:59
 • #68: Chương 68: Kiếm nuốt tử khí2023-11-13 22:59
 • #69: Chương 69: Chiến Kim Sí Đại Bằng Điểu2023-11-13 23:00
 • #70: Chương 70: Khám phá2023-11-13 23:00
 • #71: Chương 71: Thiếu cung chủ2023-11-13 23:00
 • #72: Chương 72: 1 chiến2023-11-13 23:00
 • #73: Chương 73: Miêu yêu đại đế2023-11-13 23:01
 • #74: Chương 74: Đột phá Võ Tông mở ra huyết mạch2023-11-13 23:01
 • #75: Chương 75: Miêu gia tư tâm2023-11-13 23:01
 • #76: Chương 76: Rời đi Thông Thiên tháp2023-11-13 23:01
 • #77: Chương 77: Không Vô 1 người2023-11-13 23:01
 • #78: Chương 78: Về Vương thành2023-11-13 23:01
 • #79: Chương 79: Lão gia tử cùng Linh Xu2023-11-13 23:01
 • #80: Chương 80: Linh Đan chi tàn nhẫn2023-11-13 23:01
 • #81: Chương 81: Lưu mập mạp vĩ đại mộng tưởng2023-11-13 23:01
 • #82: Chương 82: Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ2023-11-13 23:01
 • #83: Chương 83: Thái tử cũng tới2023-11-13 23:02
 • #84: Chương 84: Ước đấu ngày2023-11-13 23:02
 • #85: Chương 85: Trang bức cảnh giới tối cao2023-11-13 23:02
 • #86: Chương 86: Chúng Sinh Thiết Cát2023-11-13 23:02
 • #87: Chương 87: Xưa đâu bằng nay2023-11-13 23:02
 • #88: Chương 88: Lực lượng2023-11-13 23:02
 • #89: Chương 89: 8 môn độn giáp2023-11-13 23:02
 • #90: Chương 90: Đều có thể thử một chút2023-11-13 23:02
 • #91: Chương 91: Hổ lệnh2023-11-13 23:02
 • #92: Chương 92: Ra quân2023-11-13 23:03
 • #93: Chương 93: Thần chiến quan trước2023-11-13 23:03
 • #94: Chương 94: Gặp nạn2023-11-13 23:03
 • #95: Chương 95: Khổng Nhu2023-11-13 23:03
 • #96: Chương 96: Tuyệt thế tiểu mỹ nữ2023-11-13 23:03
 • #97: Chương 97: Dãy núi bay tuyết2023-11-13 23:03
 • #98: Chương 98: Không lưu tình chút nào2023-11-13 23:03
 • #99: Chương 99: Đến cùng ai yếu2023-11-13 23:03
 • #100: Chương 100: Quân hồn2023-11-13 23:03
 • #101: Chương 101: Đạp không ngựa2023-11-13 23:03
 • #102: Chương 102: Tình thế nguy hiểm2023-11-13 23:04
 • #103: Chương 103: Đại quân áp cảnh2023-11-13 23:04
 • #104: Chương 104: Ma Thần Vương Khai2023-11-13 23:04
 • #105: Chương 105: Bạch Long cùng Hắc Hổ2023-11-13 23:04
 • #106: Chương 106: 8 cửa mở2023-11-13 23:04
 • #107: Chương 107: 1 kiếm Hoàng Tuyền2023-11-13 23:04
 • #108: Chương 108: Cuối cùng át chủ bài2023-11-13 23:04
 • #109: Chương 109: Hoàng khí Thông Thiên tháp2023-11-13 23:05
 • #110: Chương 110: Treo lên đánh Trấn Thiên Vương2023-11-13 23:05
 • #111: Chương 111: Vương tộc chi tâm bản đa nghi2023-11-13 23:05
 • #112: Chương 112: Thê thảm Vạn Không2023-11-13 23:05
 • #113: Chương 113: Kẻ thắng làm vua2023-11-13 23:05
 • #114: Chương 114: Kim Sí Đại Bằng vương2023-11-13 23:05
 • #115: Chương 115: Tùy thời mà động2023-11-13 23:05
 • #116: Chương 116: Khai gia bất hủ2023-11-13 23:05
 • #117: Chương 117: Pháp tướng đối bính2023-11-13 23:06
 • #118: Chương 118: Linh Đan hóa rắn2023-11-13 23:06
 • #119: Chương 119: Nhục thân chênh lệch2023-11-13 23:06
 • #120: Chương 120: Tóc vàng gà dệt áo lông2023-11-13 23:06
 • #121: Chương 121: Vạn hóa pháp tướng2023-11-13 23:06
 • #122: Chương 122: Trục xuất2023-11-13 23:06
 • #123: Chương 123: Hết thảy đều kết thúc2023-11-13 23:06
 • #124: Chương 124: Không thích ly biệt2023-11-13 23:07
 • #125: Chương 125: Nam Lĩnh mê vụ2023-11-13 23:07
 • #126: Chương 126: Phàm đế2023-11-13 23:07
 • #127: Chương 127: Vãng sinh chi cầu2023-11-13 23:07
 • #128: Chương 128: Hoàng cấp võ kỹ2023-11-13 23:07
 • #129: Chương 129: Thiếu niên Chí tôn bảng2023-11-13 23:07
 • #130: Chương 130: Từ bi cổ thành2023-11-13 23:07
 • #131: Chương 131: Tụ Bảo lâu2023-11-13 23:07
 • #132: Chương 132: Đế tử2023-11-13 23:08
 • #133: Chương 133: Biệt khuất Trương Uyên2023-11-13 23:08
 • #134: Chương 134: Huyết y Bồ Đề2023-11-13 23:08
 • #135: Chương 135: Khu trục2023-11-13 23:08
 • #136: Chương 136: Đầy trời huyết sắc2023-11-13 23:08
 • #137: Chương 137: Binh khí chênh lệch2023-11-13 23:09
 • #138: Chương 138: Tuổi trẻ khinh cuồng khi Vương Khai2023-11-13 23:09
 • #139: Chương 139: Lại là nữ2023-11-13 23:09
 • #140: Chương 140: Linh đài tu sĩ Tĩnh Tuyền2023-11-13 23:09
 • #141: Chương 141: Mình bay đi2023-11-13 23:09
 • #142: Chương 142: Tại hạ Ngưu Già Thiên2023-11-13 23:09
 • #143: Chương 143: Trèo lên bảng2023-11-13 23:09
 • #144: Chương 144: Đế 3 chi cảnh2023-11-13 23:09
 • #145: Chương 145: Ngả bài2023-11-13 23:09
 • #146: Chương 146: Bảng biến2023-11-13 23:09
 • #147: Chương 147: Hoàng cảnh phân thân2023-11-13 23:09
 • #148: Chương 148: Chí tôn bia2023-11-13 23:09
 • #149: Chương 149: Sau đó thì sao2023-11-13 23:10
 • #150: Chương 150: Linh đạo cùng hỏa đạo2023-11-13 23:10
 • #151: Chương 151: Vòng đá2023-11-13 23:10
 • #152: Chương 152: Không thể lấy không2023-11-13 23:10
 • #153: Chương 153: Thảo Mộc Giai Binh2023-11-13 23:10
 • #154: Chương 154: Đa tạ đại ca2023-11-13 23:10
 • #155: Chương 155: Cực lạc cổ thành2023-11-13 23:10
 • #156: Chương 156: Quán rượu phong ba2023-11-13 23:10
 • #157: Chương 157: Tĩnh Tuyền xuất thủ2023-11-13 23:10
 • #158: Chương 158: Tịnh hồn chi thủy2023-11-13 23:10
 • #159: Chương 159: Hách Nhân2023-11-13 23:10
 • #160: Chương 160: 1 đôi oan gia2023-11-13 23:11
 • #161: Chương 161: Chỉ có 1 chiến2023-11-13 23:11
 • #162: Chương 162: Há có thể buông tha2023-11-13 23:11
 • #163: Chương 163: Đầu hào nhân vật2023-11-13 23:11
 • #164: Chương 164: Chỉ thường thôi2023-11-13 23:11
 • #165: Chương 165: Cực Nhạc phật tự2023-11-13 23:11
 • #166: Chương 166: Trong đầm Diệu Âm2023-11-13 23:12
 • #167: Chương 167: Chân thực bản tính2023-11-13 23:12
 • #168: Chương 168: Lưu mập mạp chuyện tốt2023-11-13 23:12
 • #169: Chương 169: Khó mà thoát thân2023-11-13 23:12
 • #170: Chương 170: Tĩnh Tuyền nguy hiểm2023-11-13 23:12
 • #171: Chương 171: - dục huyết đốt người2023-11-13 23:12
 • #172: Chương 172: - trấn áp2023-11-13 23:12
 • #173: Chương 173: -1 thế Anh Danh2023-11-13 23:12
 • #174: Chương 174: - Chí Tôn Đạo Môn2023-11-13 23:13
 • #175: Chương 175: - Hư Hỏa2023-11-13 23:13
 • #176: Chương 176: -5 quyền Sinh Diệt2023-11-13 23:13
 • #177: Chương 177: - Vô Tự Ngọc Bích2023-11-13 23:13
 • #178: Chương 178: - Đại Nhật Kinh2023-11-13 23:13
 • #179: Chương 179: - Nữ Đế tới2023-11-13 23:13
 • #180: Chương 180: - khó lường Thánh Tôn2023-11-13 23:13
 • #181: Chương 181: - Khai gia chi nộ2023-11-13 23:13
 • #182: Chương 182: - Bán Đế2023-11-13 23:14
 • #183: Chương 183: - liên phá 3 phẩm2023-11-13 23:14
 • #184: Chương 184: - Tứ Tượng chi cầu2023-11-13 23:14
 • #185: Chương 185: - oan gia ngõ hẹp2023-11-13 23:14
 • #186: Chương 186: - lần đầu nghe thấy Kỳ Hỏa2023-11-13 23:14
 • #187: Chương 187: - Kỳ Hỏa chi diệu2023-11-13 23:14
 • #188: Chương 188: - mua dây buộc mình2023-11-13 23:14
 • #189: Chương 189: - Yên Yên cầu toàn2023-11-13 23:14
 • #190: Chương 190: - Hương Xa Ngọc Liễn, Mỹ Nhân Cùng Thơ2023-11-13 23:14
 • #191: Chương 191: - Vạn Yêu Đại Hội2023-11-13 23:14
 • #192: Chương 192: - công tâm2023-11-13 23:14
 • #193: Chương 193: - chán sống rồi2023-11-13 23:14
 • #194: Chương 194: - Đại Đế2023-11-13 23:14
 • #195: Chương 195: - đến trong ngực tới nói2023-11-13 23:15
 • #196: Chương 196: - trừng phạt2023-11-13 23:15
 • #197: Chương 197: - Ma Châu tu sĩ2023-11-13 23:15
 • #198: Chương 198: - Đế khí bất quá phế liệu2023-11-13 23:15
 • #199: Chương 199: - thật giả Đế Tử2023-11-13 23:15
 • #200: Chương 200: - Diệu Âm buổi đấu giá2023-11-13 23:15
 • #201: Chương 201: - Đế Cấp võ kỹ :2023-11-13 23:15
 • #202: Chương 202: - Phong Vân Tế Hội :2023-11-13 23:15
 • #203: Chương 203: - đấu giá bắt đầu :2023-11-13 23:15
 • #204: Chương 204: - Chư Châu thế lực :2023-11-13 23:16
 • #205: Chương 205: - Kiếm Thánh chi đồ Mạc Thu Bắc :2023-11-13 23:16
 • #206: Chương 206: - Minh Vương :2023-11-13 23:16
 • #207: Chương 207: - Quần Cường đều là lộ ra :2023-11-13 23:16
 • #208: Chương 208: - Khai gia chi sát cơ :2023-11-13 23:16
 • #209: Chương 209: - trang bức không thành Mạc Thu Bắc :2023-11-13 23:16
 • #210: Chương 210: - cùng lên đi :2023-11-13 23:16
 • #211: Chương 211: - tất đem Dương Danh :2023-11-13 23:16
 • #212: Chương 212: - Nhiệm Hoan Hoan :2023-11-13 23:16
 • #213: Chương 213: - lại nghe ngũ đế đạo bài :2023-11-13 23:16
 • #214: Chương 214: - đạo bài chi bí :2023-11-13 23:16
 • #215: Chương 215: - Ma Đế tên :2023-11-13 23:16
 • #216: Chương 216: - cầu đan :2023-11-13 23:17
 • #217: Chương 217: - Thần Bí Chi Địa :2023-11-13 23:17
 • #218: Chương 218: - Lò Luyện Đan :2023-11-13 23:17
 • #219: Chương 219: - Hóa thánh :2023-11-13 23:17
 • #220: Chương 220: - Vô Trần chi hỏa chính là Luyện Đan số một :2023-11-13 23:17
 • #221: Chương 221: - Đan Thánh2023-11-13 23:17
 • #222: Chương 222: - Hô Duyên Ngạo đình2023-11-13 23:17
 • #223: Chương 223: - giết2023-11-13 23:18
 • #224: Chương 224: - Tuế Nguyệt Chi Môn2023-11-13 23:18
 • #225: Chương 225: - thánh đan bất quá súc miệng chi vật2023-11-13 23:18
 • #226: Chương 226: - Quỷ Thần Trảm Đạo Kiếp2023-11-13 23:18
 • #227: Chương 227: - Hỏa Phượng tộc trưởng2023-11-13 23:18
 • #228: Chương 228: - Thanh Loan Hỏa Phượng2023-11-13 23:18
 • #229: Chương 229: -4 hung2023-11-13 23:18
 • #230: Chương 230: - Không Gian chi Thạch2023-11-13 23:18
 • #231: Chương 231: - mới tới Bắc Vực2023-11-13 23:18
 • #232: Chương 232: - giàu nhân ái Đoạn Đạo Đức2023-11-13 23:19
 • #233: Chương 233: - họ Lâm huynh muội2023-11-13 23:19
 • #234: Chương 234: - ngươi không thể trêu vào2023-11-13 23:19
 • #235: Chương 235: - phòng ngự cường hãn Ngưu Già Thiên2023-11-13 23:19
 • #236: Chương 236: -1 vật hàng 1 vật2023-11-13 23:19
 • #237: Chương 237: - ngưu bức Luyện Đan Sư2023-11-13 23:19
 • #238: Chương 238: - vô bất tinh thông2023-11-13 23:19
 • #239: Chương 239: - Triệu Hiển trèo lên môn2023-11-13 23:19
 • #240: Chương 240: - Phản Hồn chi đan2023-11-13 23:20
 • #241: Chương 241: - khiếp sợ ngưu gia2023-11-13 23:20
 • #242: Chương 242: - ngàn năm 1 kết thái dương quả2023-11-13 23:20
 • #243: Chương 243: - Xuân Lan cùng Hạ Hà2023-11-13 23:20
 • #244: Chương 244: - sát vương lệnh2023-11-13 23:20
 • #245: Chương 245: - trị thương2023-11-13 23:20
 • #246: Chương 246: - Kỳ Hỏa số một2023-11-13 23:20
 • #247: Chương 247: - huyết lộ bắt đầu2023-11-13 23:20
 • #248: Chương 248: - ra khỏi thành trang bức2023-11-13 23:21
 • #249: Chương 249: - Quần Yêu tự bạo2023-11-13 23:21
 • #250: Chương 250: - mở ra Phù Tu công năng2023-11-13 23:21
 • #251: Chương 251: - Cố Nhân tới thăm2023-11-13 23:21
 • #252: Chương 252: - Thiên Âm sơn mạch2023-11-13 23:21
 • #253: Chương 253: - tiểu mỹ nhân bại hoại2023-11-13 23:21
 • #254: Chương 254: - huyết mạch Phản Tổ2023-11-13 23:21
 • #255: Chương 255: - ngã vào Thâm Uyên2023-11-13 23:21
 • #256: Chương 256: - tiếp tục ngồi xổm a2023-11-13 23:21
 • #257: Chương 257: - Bắc Hải chi sâm2023-11-13 23:22
 • #258: Chương 258: - Côn Bằng Đế Nữ2023-11-13 23:22
 • #259: Chương 259: - cướp đi Đế Nữ2023-11-13 23:22
 • #260: Chương 260: - lập kế hoạch đoạt Kim Vũ2023-11-13 23:22
 • #261: Chương 261: - mạo hiểm vừa vào Kim Vũ Sơn2023-11-13 23:22
 • #262: Chương 262: - ngâm thơ Đại Hội2023-11-13 23:23
 • #263: Chương 263: - Nhược Yên Đế Nữ2023-11-13 23:23
 • #264: Chương 264: - nguyện cùng nhau từ2023-11-13 23:23
 • #265: Chương 265: - Kim Vũ tổ thụ2023-11-13 23:23
 • #266: Chương 266: - Kim Sí Thánh Tổ2023-11-13 23:23
 • #267: Chương 267: - nổi giận2023-11-13 23:23
 • #268: Chương 268: - chia của2023-11-13 23:23
 • #269: Chương 269: - Tỳ Hưu2023-11-13 23:23
 • #270: Chương 270: - Thanh Long sơn mạch2023-11-13 23:23
 • #271: Chương 271: - ta vốn Phong Lưu2023-11-13 23:23
 • #272: Chương 272: - Ngân Long Độ Kiếp2023-11-13 23:23
 • #273: Chương 273: - Long Tộc thái tử2023-11-13 23:23
 • #274: Chương 274: - thật là cao quý Long Tộc2023-11-13 23:24
 • #275: Chương 275: - không thể đến không2023-11-13 23:24
 • #276: Chương 276: - Ngân Long Sát Thần2023-11-13 23:24
 • #277: Chương 277: - đi ra vội vàng2023-11-13 23:24
 • #278: Chương 278: - ngưu bức người cần sau cùng đăng tràng2023-11-13 23:24
 • #279: Chương 279: - ra sân trang bức2023-11-13 23:24
 • #280: Chương 280: - Hắc Long tộc Thánh Nữ2023-11-13 23:24
 • #281: Chương 282: - đứng hàng Thánh Hoàng2023-11-13 23:25
 • #282: Chương 283: - ngày mai luận võ2023-11-13 23:25
 • #283: Chương 284: - trong động cầm Thánh Nữ2023-11-13 23:25
 • #284: Chương 285: - Thánh Cấp Vũ Kỹ chi uy2023-11-13 23:25
 • #285: Chương 285: - Cầm Long Phục Hổ cưỡi rồng làm phượng2023-11-13 23:25
 • #286: Chương 287: - tức giận Long Thất muội2023-11-13 23:25
 • #287: Chương 287: - quang minh chính đại trang cái bức2023-11-13 23:25
 • #288: Chương 288: -1 tiếng chấn Kim Long2023-11-13 23:25
 • #289: Chương 289: - Thanh Long điện tất ngồi chủ vị2023-11-13 23:25
 • #290: Chương 290: - làm to chuyện2023-11-13 23:25
 • #291: Chương 291: - khiêu chiến thánh bên trong Đế Tôn2023-11-13 23:25
 • #292: Chương 292: - Sát Hồn2023-11-13 23:26
 • #293: Chương 293: - Thanh Long Hóa Đạo ao2023-11-13 23:26
 • #294: Chương 294: - đánh đạo Phượng Hoàng Sơn2023-11-13 23:26
 • #295: Chương 295: - đại chiến Phượng Hoàng Sơn ﹙1﹚2023-11-13 23:26
 • #296: Chương 296: - đại chiến Phượng Hoàng Sơn ﹙2﹚2023-11-13 23:26
 • #297: Chương 297: - đại chiến Phượng Hoàng Sơn ﹙3﹚2023-11-13 23:26
 • #298: Chương 298: - đại chiến Phượng Hoàng Sơn ﹙4﹚2023-11-13 23:26
 • #299: Chương 299: - đại chiến Phượng Hoàng Sơn ﹙5﹚2023-11-13 23:26
 • #300: Chương 300: - Chí Tôn Đạo Môn Lôi Bát Xích2023-11-13 23:26
 • #301: Chương 301: - Phàm Đế Lệnh chi ý2023-11-13 23:26
 • #302: Chương 302: - Vũ Văn Bác Thiên2023-11-13 23:27
 • #303: Chương 303: - đồng môn tay chân2023-11-13 23:27
 • #304: Chương 304: - thù này không báo trắng đêm khó ngủ2023-11-13 23:27
 • #305: Chương 305: - Vạn Yêu Đại Hội2023-11-13 23:27
 • #306: Chương 306: - thổi ngưu bức liên minh minh chủ giá lâm2023-11-13 23:27
 • #307: Chương 307: - Thương Ngạn đánh tới2023-11-13 23:27
 • #308: Chương 308: - Thịnh Yến2023-11-13 23:27
 • #309: Chương 309: - Tiên Vũ chi cảnh2023-11-13 23:27
 • #310: Chương 310: - muốn chết cũng khó khăn2023-11-13 23:27
 • #311: Chương 311: -Bước vào Tiên Vũ2023-11-13 23:27
 • #312: Chương 312: - tức giận Long Cơ2023-11-13 23:28
 • #313: Chương 313: - trong xe chuyện lý thú2023-11-13 23:28
 • #314: Chương 314: - bay trở về Phàm Đế Lệnh2023-11-13 23:28
 • #315: Chương 315: - gặp mặt Nữ Đế2023-11-13 23:28
 • #316: Chương 316: - Vạn Tiên bảng2023-11-13 23:28
 • #317: Chương 317: - Đế Dận2023-11-13 23:28
 • #318: Chương 318: - hết thảy thả đi2023-11-13 23:28
 • #319: Chương 319: - bưu hãn đến cực điểm Vân Thiên Thiên2023-11-13 23:28
 • #320: Chương 320: - tự tìm đường chết há có thể sống2023-11-13 23:29
 • #321: Chương 321: - Long Bàn Sơn trước2023-11-13 23:29
 • #322: Chương 322: - di tích bên trong2023-11-13 23:29
 • #323: Chương 323: - Chân Thực Chi Nhãn2023-11-13 23:29
 • #324: Chương 324: - Bạch Hổ Áp Môn Trận2023-11-13 23:29
 • #325: Chương 325: - Vạn Trận Cấm Chế cầu2023-11-13 23:29
 • #326: Chương 326: - Thượng Cổ Cấm Chế Lưu Ảnh2023-11-13 23:29
 • #327: Chương 327: - Âm Dương Điên Đảo trận2023-11-13 23:29
 • #328: Chương 328: - nén giận Khai Gia2023-11-13 23:29
 • #329: Chương 329: - trong hộp thần hồn2023-11-13 23:30
 • #330: Chương 330: - yêu diễm như nàng2023-11-13 23:30
 • #331: Chương 331: - sinh rút Long Cốt2023-11-13 23:30
 • #332: Chương 332: - các đời Đế Tử2023-11-13 23:30
 • #333: Chương 333: - Nguyên Linh phân thân2023-11-13 23:30
 • #334: Chương 334: - lôi đình phản sát2023-11-13 23:30
 • #335: Chương 335: - Khai Gia tức giận 1 cái không lưu2023-11-13 23:30
 • #336: Chương 336: - nhìn thấy không nên nhìn2023-11-13 23:30
 • #337: Chương 337: - luyện chế Tiên Đan2023-11-13 23:30
 • #338: Chương 338: - giác tỉnh Phàm Hỏa2023-11-13 23:30
 • #339: Chương 339: - Đan Đạo Tiên Kiếp2023-11-13 23:31
 • #340: Chương 340: - ngâm thơ tắm lôi kinh sợ thối lui cường địch2023-11-13 23:31
 • #341: Chương 341: - lại đến Thiên Âm2023-11-13 23:31
 • #342: Chương 342: -Trăm Vạn Linh thạch Diệt Tiên vương2023-11-13 23:31
 • #343: Chương 343: - Tiên Đế Tĩnh Tuyền2023-11-13 23:31
 • #344: Chương 344: - táng gia bại sản thề tất cầm xuống2023-11-13 23:31
 • #345: Chương 345: - Khai gia uy vũ :2023-11-13 23:31
 • #346: Chương 346: - về Tụ Bảo thành trước trang cái bức2023-11-13 23:31
 • #347: Chương 347: - gặp nhau2023-11-13 23:31
 • #348: Chương 348: - Nhật Nguyệt Đảo đi đến 1 bị2023-11-13 23:31
 • #349: Chương 349: - Đoạn Đạo Đức bị tù2023-11-13 23:32
 • #350: Chương 350: - Đế Tử Thánh Tử ai mạnh ai yếu2023-11-13 23:32
 • #351: Chương 351: - vô tình diệt sát2023-11-13 23:32
 • #352: Chương 352: - nhập Tinh La Hải2023-11-13 23:32
 • #353: Chương 353: - Mê Tung vực2023-11-13 23:32
 • #354: Chương 354: - ban thưởng Hạ đan dược trang trang bức2023-11-13 23:32
 • #355: Chương 355: - thần bí Miêu gia2023-11-13 23:33
 • #356: Chương 356: - Chưởng Trung Thế Giới2023-11-13 23:33
 • #357: Chương 357: - biết nói chuyện Linh Dược2023-11-13 23:33
 • #358: Chương 358: - Thần Đan2023-11-13 23:33
 • #359: Chương 359: - bằng phẳng Khai Gia2023-11-13 23:33
 • #360: Chương 360: - Đế Dận Phá Phong2023-11-13 23:33
 • #361: Chương 361: - đến Đan Vực2023-11-13 23:33
 • #362: Chương 362: - không thể gặp người bên ngoài trang bức2023-11-13 23:33
 • #363: Chương 363: - danh truyền Thiên Hạ2023-11-13 23:34
 • #364: Chương 364: - ác danh quá thịnh2023-11-13 23:34
 • #365: Chương 365: - quỳ xuống đến nói chuyện2023-11-13 23:34
 • #366: Chương 366: - ngươi ngưu bức2023-11-13 23:34
 • #367: Chương 367: - Khai Gia dẫn ngươi đi báo thù2023-11-13 23:34
 • #368: Chương 368: - đánh vào cửa đi2023-11-13 23:34
 • #369: Chương 369: - cừu nhân gặp mặt không cần nói nhảm2023-11-13 23:34
 • #370: Chương 370: - biệt khuất Lý gia2023-11-13 23:34
 • #371: Chương 371: - Hiến Bảo2023-11-13 23:34
 • #372: Chương 372: - Hư Hỏa2023-11-13 23:35
 • #373: Chương 373: - Lý gia Thánh Nữ Linh Tiên :2023-11-13 23:35
 • #374: Chương 374: - tà môn thứ 2 Nguyên Linh Đan2023-11-13 23:35
 • #375: Chương 375: - Tĩnh Tuyền Chiến Linh tiên2023-11-13 23:35
 • #376: Chính văn Chương 376: - Quang Âm Cửu Kiếm2023-11-13 23:35
 • #377: Chính văn Chương 377: - thương yêu không đủ nhiều2023-11-13 23:35
 • #378: Chính văn Chương 378: - vì tư thế nhất định phải cược2023-11-13 23:35
 • #379: Chính văn Chương 379: - đến Phiếu Miểu Sơn2023-11-13 23:35
 • #380: Chính văn Chương 380: - Tiên Cấp võ kỹ2023-11-13 23:35
 • #381: Chính văn Chương 381: - Đoạt Xá đại pháp2023-11-13 23:36
 • #382: Chính văn Chương 382: - Diệu Âm đa tạ chiêu đãi2023-11-13 23:36
 • #383: Chính văn Chương 383: - đoán đố đèn2023-11-13 23:36
 • #384: Chính văn Chương 384: - Hắc Lão Quái cao thượng nhân phẩm?2023-11-13 23:36
 • #385: Chính văn Chương 385: - quy tắc chính là dùng để phá2023-11-13 23:36
 • #386: Chính văn Chương 386: - nhận mệnh Diệu Âm2023-11-13 23:36
 • #387: Chính văn Chương 387: - lấy cái chết tạ tội cùng tuyệt đối phục tùng2023-11-13 23:36
 • #388: Chính văn Chương 388: - rất nhiều thế lực hỏi tội2023-11-13 23:36
 • #389: Chính văn Chương 389: - rất có thể trang bức mà2023-11-13 23:37
 • #390: Chính văn Chương 390: - lôi đình trấn sát2023-11-13 23:37
 • #391: Chính văn Chương 391: - đại chiến Đế dận2023-11-13 23:37
 • #392: Chính văn Chương 392: - thần hồn trấn sát điên cuồng thăng cấp2023-11-13 23:37
 • #393: Chính văn Chương 393: - Chí Tôn Kiếm vực2023-11-13 23:37
 • #394: Chính văn Chương 394: - Bất Diệt Bất Chỉ Quyền2023-11-13 23:37
 • #395: Chương 395: - Khai Gia giận dữ2023-11-13 23:37
 • #396: Chương 396: - Tiên Đạo Chân Linh2023-11-13 23:37
 • #397: Chương 397: - Thần Đạo cảnh2023-11-13 23:37
 • #398: Chương 398: - Khai Gia uy vũ2023-11-13 23:37
 • #399: Chương 399: - Lục Thần Chi Cảnh2023-11-13 23:38
 • #400: Chương 400: - Khai Gia nói phải khiêm tốn2023-11-13 23:38
 • #401: Chương 401: - thổi ngưu bức chi đạo2023-11-13 23:38
 • #402: Chương 402: - đo lường tính toán Thiên Cơ2023-11-13 23:38
 • #403: Chương 403: - thần thông khí vận tước đoạt2023-11-13 23:38
 • #404: Chương 404: - Lâm gia di chỉ2023-11-13 23:38
 • #405: Chương 405: - Thái Dương Thụ2023-11-13 23:38
 • #406: Chương 406: - thể chất chi diệu2023-11-13 23:39
 • #407: Chương 407: - không cánh mà bay Sơn Nhạc2023-11-13 23:39
 • #408: Chương 408: - đến từ Bát Hoang Khí Thần2023-11-13 23:39
 • #409: Chương 409: - Thiên Kiếp lên trận đài động2023-11-13 23:39
 • #410: Chương 410: - Xích Luyện Tông lão tổ2023-11-13 23:39
 • #411: Chương 411: - Tứ Tiên Vũ Đế Thành2023-11-13 23:39
 • #412: Chương 412: - Bát Hoang Chí Tôn Tĩnh Tuyền2023-11-13 23:39
 • #413: Chương 413: - giá lâm Chí Tôn Sơn2023-11-13 23:39
 • #414: Chương 414: - chết muốn danh tiếng khổ thân2023-11-13 23:40
 • #415: Chương 415: - tiếp tục trang bức Bản Thiếu nhìn lấy2023-11-13 23:40
 • #416: Chương 416: - lại không liên quan2023-11-13 23:40
 • #417: Chương 417: - huyết tinh trấn áp2023-11-13 23:40
 • #418: Chương 418: - Phong Ấn chi bí2023-11-13 23:40
 • #419: Chương 419: - uy hiếp cùng hãm hại2023-11-13 23:40
 • #420: Chương 420: - Thần Hồn Trấn Sát Bát Hoang Cường Giả Tẫn Diệt2023-11-13 23:40
 • #421: Chương 421: - mưu tính chi đạo2023-11-13 23:41
 • #422: Chương 422: - Ngưu Già Thiên từ bỏ Phá Đạo2023-11-13 23:41
 • #423: Chương 423: - Vương Khai hào kiệt2023-11-13 23:41
 • #424: Chương 424: - con bé nghịch ngợm trốn chỗ nào2023-11-13 23:41
 • #425: Chương 425: - Khai Gia cầm Nữ Đế2023-11-13 23:41
 • #426: Chương 426:[18+] - tâm nguyện đạt thành2023-11-13 23:41
 • #427: Chương 427: - ai đang giở trò2023-11-13 23:41
 • #428: Chương 428: -3 cái huynh đệ song hành2023-11-13 23:41
 • #429: Chương 429: - tính Bản Thiếu 1 cái a2023-11-13 23:41
 • #430: Chương 430: - Bản Thiếu ngưu bức2023-11-13 23:42
 • #431: Chương 431: - Linh Tiên Hóa Đạo Phúc bá bắt gian2023-11-13 23:42
 • #432: Chương 432: - Trung Hoang Thiên Đế Phần Không chi huyết2023-11-13 23:42
 • #433: Chương 433: - đêm tối thăm dò Quốc Sư Phủ2023-11-13 23:42
 • #434: Chương 434: - con bé nghịch ngợm ngươi chơi với lửa2023-11-13 23:42
 • #435: Chương 435: - phong quang mà đến lặng im mà đi2023-11-13 23:42
 • #436: Chương 436: - Hoán Thiên Giáo Giáo Chủ2023-11-13 23:42
 • #437: Chương 437: - Kình Thiên tông trước sơn môn2023-11-13 23:42
 • #438: Chương 438: - số một cường giả Lổ Thiên2023-11-13 23:42
 • #439: Chương 439: - xây tông lập phái yêu cầu cơ bản2023-11-13 23:42
 • #440: Chương 440: - Khai Gia trận chiến mở màn Bát hoang2023-11-13 23:42
 • #441: Chương 441: - trảm đế huyền Diệt Thần hoàng2023-11-13 23:42
 • #442: Chương 442: - Chân Linh phân thân Dâm Tặc Vương Khai2023-11-13 23:43
 • #443: Chương 443: - Khai Gia nổi nóng nhất định phải Chính Danh2023-11-13 23:43
 • #444: Chương 444: - kim sắc Sa Hải trước vung cái nước tiểu2023-11-13 23:43
 • #445: Chương 445: - không thơm cũng không phải ngọc2023-11-13 23:43
 • #446: Chương 446: - mộng ép Hoàng Sa trại Trại Chủ2023-11-13 23:43
 • #447: Chương 447: - lâm thời giáo đồ học thổi ngưu bức2023-11-13 23:43
 • #448: Chương 448: - khô mộc sư hải hồn khống Vạn Thú2023-11-13 23:43
 • #449: Chương 449: - Kim Sư đường đường chủ Kim Nhất2023-11-13 23:43
 • #450: Chương 450: - Sa Mạc Ốc Đảo nhà ta hoa viên2023-11-13 23:43
 • #451: Chương 451: - khinh người quá đáng đem tiếng xấu ngồi vững2023-11-13 23:43
 • #452: Chương 452: - sống hay chết nghe theo mệnh trời2023-11-13 23:43
 • #453: Chương 453: - trong thông đạo xảo trá thế công2023-11-13 23:43
 • #454: Chương 454: - Thuần Dương Bá Thể Dương Uy2023-11-13 23:44
 • #455: Chương 455: - cho ta đỗi hắn2023-11-13 23:44
 • #456: Chương 456: - Thiên Huyền Trọng Hỏa Đông Phương Tử Yên2023-11-13 23:44
 • #457: Chương 457: - đánh cha ngươi ngươi muốn như nào2023-11-13 23:44
 • #458: Chương 458: - Truy Mệnh Đạo Thần2023-11-13 23:44
 • #459: Chương 459: - Khai Gia phát uy Số Mệnh Chi Đạo2023-11-13 23:44
 • #460: Chương 460: - nổi giận vạn phần Trưởng công chúa2023-11-13 23:44
 • #461: Chương 461:2023-11-13 23:44
 • #462: Chương 462: - Chí Tôn thể, triệu hoán công năng2023-11-13 23:44
 • #463: Chương 463: - Thiên Tôn phủ Ngoại Môn Đệ Tử2023-11-13 23:44
 • #464: Chương 464: - xấu hổ cùng Chính Danh2023-11-13 23:44
 • #465: Chương 465: - Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma2023-11-13 23:45
 • #466: Chương 466: - tuyệt đối bắn ngược bài Thần Thuẫn2023-11-13 23:45
 • #467: Chương 467: - Thiêu Hỏa Côn nghênh chiến Đạo Khí2023-11-13 23:45
 • #468: Chương 468: - ngưu bức Thiêu Hỏa Côn2023-11-13 23:45
 • #469: Chương 469: - nhường ra đường tới2023-11-13 23:45
 • #470: Chương 470: - vũ đạo cùng võ đạo2023-11-13 23:45
 • #471: Chương 471: - oanh ngươi không có thương lượng2023-11-13 23:45
 • #472: Chương 472: - Ma Sát Ma Sát2023-11-13 23:45
 • #473: Chương 473: - muốn gây sự tình2023-11-13 23:45
 • #474: Chương 474: - Thân Truyền Thánh Tôn Trưởng Tôn Thiên Minh2023-11-13 23:45
 • #475: Chương 475: -1 chiến lại có làm sao2023-11-13 23:45
 • #476: Chương 476: - đạo va chạm2023-11-13 23:46
 • #477: Chương 477: - cho dù ta chết ngươi cũng đừng sống2023-11-13 23:46
 • #478: Chương 478: - 5000 năm trước thứ 1 Trận Tu2023-11-13 23:46
 • #479: Chương 479: - Khai Gia 1 giận2023-11-13 23:46
 • #480: Chương 480: - Địa Tôn cấp trận pháp2023-11-13 23:46
 • #481: Chương 481: - gặp mặt Phủ Chủ2023-11-13 23:46
 • #482: Chương 482: - triệu hoán Hộ Giá2023-11-13 23:46
 • #483: Chương 483: - tai hoạ tới2023-11-13 23:46
 • #484: Chương 484: - lộ mặt cùng mất mặt2023-11-13 23:46
 • #485: Chương 485: - tiếp ứng người2023-11-13 23:47
 • #486: Chương 486: - Đoạn Hồn cốc kỳ ngộ Quỷ Tu2023-11-13 23:47
 • #487: Chương 487: -3 Đại Quỷ vực Cô Hồn Dã Quỷ vực2023-11-13 23:47
 • #488: Chương 488: - Thi Quỷ Chi Đạo2023-11-13 23:47
 • #489: Chương 489: - đừng làm quỷ biến mất a2023-11-13 23:47
 • #490: Chương 490: - đào Quỷ Vương góc tường2023-11-13 23:47
 • #491: Chương 491: - Quỷ Vương chịu thua ăn quỷ Đại Hội2023-11-13 23:47
 • #492: Chương 492: - xâm nhập2023-11-13 23:47
 • #493: Chương 493: - Phong Ma quỷ cùng mất trí nhớ quỷ2023-11-13 23:47
 • #494: Chương 494: - Phệ Hồn Quỷ Đế2023-11-13 23:47
 • #495: Chương 495: - đây đều là da lông :2023-11-13 23:47
 • #496: Chương 496: - đánh đạo Quỷ Mộ Lâm2023-11-13 23:47
 • #497: băng sơn mỹ nữ Bạch Vô Thường2023-11-13 23:47
 • #498: đùa giỡn Bạch Vô Thường2023-11-13 23:48
 • #499: quỷ tu đế dận2023-11-13 23:48
 • #500: ngươi lại ngưu bức2023-11-13 23:48
 • #501: đại triệu hoán thuật Tôn Ngộ Không2023-11-13 23:48
 • #502: hầu tinh hầu tinh hầu ca2023-11-13 23:48
 • #503: không chỗ có thể trốn Bạch Vô Thường2023-11-13 23:48
 • #504: không thể tại giáo chủ trước mặt trang bức2023-11-13 23:48
 • #505: uy vũ ngưu bức khí phách soái2023-11-13 23:48
 • #506: Chương 506 -9 vạn 9000 phòng tiểu thiếp2023-11-13 23:49
 • #507: pháo đánh Thiên Đế cười phiên càn khôn2023-11-13 23:49
 • #508: quỷ tôn mộ tràng2023-11-13 23:49
 • #509: khoác lác bức cho nghe trang bức cho đĩnh2023-11-13 23:49
 • #510: ngươi gia gia ta bất lực2023-11-13 23:49
 • #511: thiên quỷ chí tôn2023-11-13 23:49
 • #512: nếu nói điều kiện thân thể đến ngạnh2023-11-13 23:49
 • #513: Thiên Đế vực2023-11-13 23:49
 • #514: thú vị thiên kim tiểu thư2023-11-13 23:49
 • #515: Thừa tướng chi nữ cơ như tuyết2023-11-13 23:49
 • #516: cuồng khách vương tiên nhân2023-11-13 23:49
 • #517: trung hoang thiên tài tiêu dật vân2023-11-13 23:49
 • #518: tề tụ xung đột2023-11-13 23:49
 • #519: cha kế cùng thân cha2023-11-13 23:50
 • #520: vô trần chi hỏa khiến cho phong ba2023-11-13 23:50
 • #521: chẳng những dám hơn nữa dám2023-11-13 23:50
 • #522: Chương 522 -1 ngôn không hợp bẻ đao liền khái2023-11-13 23:50
 • #523: bổn đại gia giúp ngươi sờ sờ cốt2023-11-13 23:50
 • #524: giết gà dọa khỉ2023-11-13 23:50
 • #525: hoàn mỹ vận dụng âm đạo2023-11-13 23:50
 • #526: đạo chi chiến2023-11-13 23:50
 • #527: Thiên Tôn đại chiến2023-11-13 23:50
 • #528: Song Thiên Chí Tôn2023-11-13 23:50
 • #529: bá đạo mẫu thân truyền thống phụ thân2023-11-13 23:51
 • #530: thân thể da thịt là cha mẹ cho2023-11-13 23:51
 • #531: đệ đệ vương phàm2023-11-13 23:51
 • #532: phẫn mà rời đi2023-11-13 23:51
 • #533: thể chất đạo pháp thần thông toàn cường ngươi ngàn vạn lần2023-11-13 23:51
 • #534: quỷ phố chí tôn thành T2023-11-13 23:51
 • #535: Chương 535 -10 đại quỷ binh quỷ tướng2023-11-13 23:51
 • #536: quỷ tướng cùng nửa bước chí tôn khí2023-11-13 23:51
 • #537: Thừa tướng tiệc mừng thọ2023-11-13 23:51
 • #538: Học tập tán gái bản lĩnh2023-11-13 23:51
 • #539: Hồng nhan tri kỷ giường chi giao2023-11-13 23:51
 • #540: Gánh hát nam chính2023-11-13 23:52
 • #541: Vì xem mỹ nữ đương 1 đem nam giác2023-11-13 23:52
 • #542: Ai là cường đạo2023-11-13 23:52
 • #543: Nói trở mặt liền trở mặt2023-11-13 23:52
 • #544: Trò khôi hài2023-11-13 23:52
 • #545: Nói điều kiện chính hợp ta ý2023-11-13 23:52
 • #546: Hối không nên 1 bàn tay2023-11-13 23:52
 • #547: Ma kính2023-11-13 23:52
 • #548: Ngươi có loại xuống dưới đánh ta nha2023-11-13 23:52
 • #549: Thiên cơ lão nhân2023-11-13 23:52
 • #550: 7 ngày quỹ đạo2023-11-13 23:52
 • #551: Chí tôn mã hắc phong2023-11-13 23:53
 • #552: Diệt thiên quân quân doanh2023-11-13 23:53
 • #553: Xúc phạm quân quy diệt thiên quân2023-11-13 23:53
 • #554: Tính cái rắm nha2023-11-13 23:53
 • #555: 5 đại quân doanh2023-11-13 23:53
 • #556: Nói có sách mách có chứng có thực lực2023-11-13 23:53
 • #557: Ai nếu không phục đánh là được2023-11-13 23:53
 • #558: Dám để cho khai gia làm đầu bếp2023-11-13 23:53
 • #559: Triển lãm cao siêu trù nghệ2023-11-13 23:53
 • #560: Tiêu chảy2023-11-13 23:53
 • #561: Bi ai Lam Ngàn Sầu2023-11-13 23:53
 • #562: Đánh ra phân2023-11-13 23:53
 • #563: Hoán thiên giáo 7 người2023-11-13 23:53
 • #564: Can tương chi gian chiến tranh2023-11-13 23:53
 • #565: Tương lai bát hoang thống trị giả2023-11-13 23:54
 • #566: Hàn Lâm Viện người tới2023-11-13 23:54
 • #567: Thần bí cường đại thực lực2023-11-13 23:54
 • #568: Thượng cổ thần thông ngân nguyệt 12 chuyển2023-11-13 23:54
 • #569: Chưởng viện chi tử2023-11-13 23:54
 • #570: Trong quân tương ngộ2023-11-13 23:54
 • #571: Ngươi cái không biết cố gắng rác rưởi2023-11-13 23:54
 • #572: Chúng bạn xa lánh2023-11-13 23:54
 • #573: Tự tiến chẩm tịch2023-11-13 23:54
 • #574: Chương 574 -: Yên yên thỉnh cầu2023-11-13 23:54
 • #575: Chương 575 -: Cho ta đánh hắn2023-11-13 23:55
 • #576: Kịch bản cũ khai gia hậu quả nghiêm trọng2023-11-13 23:55
 • #577: Hoán thiên giáo là tôn trong tôn sư2023-11-13 23:55
 • #578: Tàn nhẫn hoán thiên giáo2023-11-13 23:55
 • #579: Chương 579: Thần bí lịch đại chí tôn2023-11-13 23:55
 • #580: Giáo chủ đại, giáo chủ uy vũ2023-11-13 23:55
 • #581: Thế nhưng nói khai gia là quân tử2023-11-13 23:55
 • #582: Giáo chủ kia phương diện thực nhược sao2023-11-13 23:55
 • #583: Ngươi hỗn nơi nào2023-11-13 23:56
 • #584: Người a không thể tự cho mình rất cao2023-11-13 23:56
 • #585: Thiên Đế Nam Cung hỏa vũ2023-11-13 23:56
 • #586: Rất mạnh, thực bạo lực, thực ngưu, thực thần khí2023-11-13 23:56
 • #587: Thiên Đình tổng quản Thượng Quan Túc Túc2023-11-13 23:56
 • #588: khinh bạc2023-11-13 23:56
 • #589: Cửu cửu về 1 hộ đình Quỷ Soái2023-11-13 23:56
 • #590: vạn pháp bất xâm chí tôn thể2023-11-13 23:56
 • #591: Thiên Đế ý chỉ2023-11-13 23:56
 • #592: Chương 592: Thiên Đình đại điện tiên âm tuyền tôn2023-11-13 23:56
 • #593: Chương 593: Gặp lại người áo đen2023-11-13 23:57
 • #594: Chương 594: Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được2023-11-13 23:57
 • #595: Chương 595: Núi Kiến Dục2023-11-13 23:57
 • #596: Chương 596: Tuyệt Tâm2023-11-13 23:57
 • #597: Chương 597: Khai gia 1 giận dẹp yên Lục Tuyệt sơn.2023-11-13 23:57
 • #598: Chương 598: - tuyệt tình Chí tôn2023-11-13 23:57
 • #599: Chương 599: Đau đầu Tuyệt Tình Chí tôn2023-11-13 23:57
 • #600: Chương 600: Khai gia chinh phục cảm giác khỏi cường2023-11-13 23:57
 • #601: Chương 601: Lão Ngưu tin tức2023-11-13 23:57
 • #602: Chương 602: Giết không đến nha giết không đến2023-11-13 23:57
 • #603: Chương 603: Bắc Hoang Huyền Vũ vực2023-11-13 23:58
 • #604: Chương 604: Huyền Minh hắc thủy 2 đầu lông đen rùa2023-11-13 23:58
 • #605: Chương 605: Khổ bức lông đen rùa2023-11-13 23:58
 • #606: Chương 606: Lịch đại Chí tôn sự tình2023-11-13 23:58
 • #607: Chương 607: Huyền Vũ cửa lớn2023-11-13 23:58
 • #608: Chương 608: Đều là giả tượng2023-11-13 23:58
 • #609: Chương 609: 1 cái thất bại ra oai phủ đầu2023-11-13 23:58
 • #610: Chương 610: Tướng vương 8 kéo ra ngoài lấy máu2023-11-13 23:58
 • #611: Chương 611: Đứng hàng Chí tôn2023-11-13 23:59
 • #612: Chương 612: Sinh hoạt thoải mái Ngưu Già Thiên2023-11-13 23:59
 • #613: Chương 613: Bát Hoang Chí tôn chi uy2023-11-13 23:59
 • #614: Chương 614: Luân hồi giới đúng là 1 cỗ quan tài2023-11-13 23:59
 • #615: Chương 615: Trâu mèo ở giữa chiến tranh2023-11-13 23:59
 • #616: Chương 616: Ai thắng ai thua2023-11-13 23:59
 • #617: Chương 617: Tiền đặt cược dẹp đường Luân Hồi giới2023-11-13 23:59
 • #618: Chương 618: Cút đi2023-11-13 23:59
 • #619: Chương 619: Ai dám bắt ta ai có thể bắt ta2023-11-13 23:59
 • #620: Chương 620: Tuyệt Tình Chí tôn đánh tới2023-11-13 23:59
 • #621: Chương 621: Đầu tiên muốn từ động phòng học lên2023-11-14 00:00
 • #622: Chương 622: Lấy giỏ trúc mà múc nước2023-11-14 00:00
 • #623: Chương 623: Ngọ môn trước đó2023-11-14 00:00
 • #624: Chương 624: Thiên địa sơ khai duy ta độc tôn2023-11-14 00:00
 • #625: Chương 625: Hậu cung tốt nam?2023-11-14 00:00
 • #626: Chương 626: Đánh vào Thiên Đình2023-11-14 00:00
 • #627: Chương 627: Đừng lão nói lời nói thật2023-11-14 00:01
 • #628: Chương 628: Đấu võ trường Thiên Đình dòng chính2023-11-14 00:01
 • #629: Chương 629: Mỹ nữ ước sao?2023-11-14 00:01
 • #630: Chương 630: Bất kỳ giá nào đều nguyện giao2023-11-14 00:01
 • #631: Chương 631: Khác 1 cấp độ cánh cửa2023-11-14 00:01
 • #632: Chương 632: Đi trước Lăng La cung2023-11-14 00:01
 • #633: Chương 633: Tư tưởng xấu xa rất hợp ý mà2023-11-14 00:01
 • #634: Chương 634: Lăng La cung 13 nữ kiếm sứ2023-11-14 00:01
 • #635: Chương 635: Trắng hẹn2023-11-14 00:02
 • #636: Chương 636: Cổ quái tiểu nha đầu2023-11-14 00:02
 • #637: Chương 637: Đến cùng phải hay không Thiên Đế?2023-11-14 00:02
 • #638: Chương 638: Ngươi cái này giết 0 đao2023-11-14 00:02
 • #639: Chương 639: Thiên Đế2023-11-14 00:02
 • #640: Chương 640: Lại cho ngưu gia ra nan đề2023-11-14 00:02
 • #641: Chương 641: - mây mù lộ ra chân tướng rõ ràng2023-11-14 00:02
 • #642: Chương 642: Này Hỏa Vũ không phải kia Hỏa Vũ2023-11-14 00:02
 • #643: Chương 643: Giờ phút này không cần nhiều lời2023-11-14 00:02
 • #644: Chương 644: Khai gia lăn lộn tư thế rất mê người2023-11-14 00:02
 • #645: Chương 645: Khai gia chi nộ2023-11-14 00:02
 • #646: Chương 646: Tình cùng nghĩa nhẫn cùng tha2023-11-14 00:03
 • #647: Chương 647: Luân Hồi giới mở2023-11-14 00:03
 • #648: Chương 648: 3 cứng rắn thanh niên2023-11-14 00:03
 • #649: Chương 649: Đạp vào luân hồi2023-11-14 00:03
 • #650: Chương 650: Thôn Thiên thú2023-11-14 00:03
 • #651: Chương 651: Thiên chi lực Không Linh cảnh giới2023-11-14 00:03
 • #652: Chương 652: Người tốt ca ca ta đói2023-11-14 00:03
 • #653: Chương 653: Cố nhân gặp nhau2023-11-14 00:03
 • #654: Chương 654: Là thương tiếc là yêu thương2023-11-14 00:03
 • #655: Chương 655: Không có thấy qua việc đời2023-11-14 00:03
 • #656: Chương 656: Càn Linh Thụ Khôn Nguyên Quả2023-11-14 00:03
 • #657: Chương 657: Lão giả thần bí2023-11-14 00:04
 • #658: Chương 658: Song tâm song hồn song thể2023-11-14 00:04
 • #659: Chương 659: 2 đá chân2023-11-14 00:04
 • #660: Chương 660: Làm tức chết2023-11-14 00:04
 • #661: Chương 661: Thế giới trong thế giới 10 cái chìa khóa2023-11-14 00:04
 • #662: Chương 662: 1 màn màn 1 hàng đêm nha2023-11-14 00:04
 • #663: Chương 663: Bá khí Khai gia2023-11-14 00:05
 • #664: Chương 664: Không phục lời nói mời lên trước 1 bước2023-11-14 00:05
 • #665: Chương 665: Kinh khủng Cửu U Hàn Diễm2023-11-14 00:05
 • #666: Chương 666: Quần công Minh Dạ2023-11-14 00:05
 • #667: Chương 667: Chúng ta là danh môn chính phái2023-11-14 00:05
 • #668: Chương 668: Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn2023-11-14 00:05
 • #669: Chương 669: 10 đại Chí tôn truyền nhân2023-11-14 00:05
 • #670: Chương 670: Còn kém 1 thanh2023-11-14 00:05
 • #671: Chương 671: Cùng Tuyệt Tình Chí tôn đàm hôn sự2023-11-14 00:05
 • #672: Chương 672: Tiểu Khai Khai là ai2023-11-14 00:05
 • #673: Chương 673: Lịch đại Chí tôn đều hiện thân2023-11-14 00:06
 • #674: Chương 674: Vô tình là thật vô tình2023-11-14 00:06
 • #675: Chương 675: Đức cùng tình2023-11-14 00:06
 • #676: Chương 676: Bích Huyết Thạch2023-11-14 00:06
 • #677: Chương 677: Không gặp không về2023-11-14 00:06
 • #678: Chương 678: Mỗi người đi một ngả2023-11-14 00:06
 • #679: Chương 679: Thổi cái ngưu bức cáo từ2023-11-14 00:06
 • #680: Chương 680: Luân hồi chi môn 3000 thế lực2023-11-14 00:06
 • #681: Chương 681: Thông Thiên giáo2023-11-14 00:06
 • #682: Chương 682: Nói động thủ tới liền động thủ2023-11-14 00:06
 • #683: Chương 683: 1 khối bánh bao lớn2023-11-14 00:06
 • #684: Chương 684: Ngoại môn quy tắc2023-11-14 00:07
 • #685: Chương 685: Khí sao hận sao muốn giết bọn họ sao2023-11-14 00:07
 • #686: Chương 686: Giao tiền thuê kim2023-11-14 00:07
 • #687: Chương 687: Phải khiêm tốn hiểu không2023-11-14 00:07
 • #688: Chương 688: - 1 khỏa 1 lần 10 ngàn lần2023-11-14 00:07
 • #689: Chương 689: Thử gan2023-11-14 00:07
 • #690: Chương 690: Muốn trảm thiên nguyên2023-11-14 00:07
 • #691: Chương 691: Cư Vân Thiên Vương2023-11-14 00:07
 • #692: Chương 692: Đứng hàng Thiên Nguyên2023-11-14 00:07
 • #693: Chương 693: Ngươi đần trách ta đi2023-11-14 00:07
 • #694: Chương 694: Danh tự ngược lại là rất vang dội2023-11-14 00:07
 • #695: Chương 695: Giáp viện thủ tịch đệ tử2023-11-14 00:08
 • #696: Chương 696: Bà chủ là bản thiếu gia nội nhân2023-11-14 00:08
 • #697: Chương 697: Ma đạo 36 môn2023-11-14 00:08
 • #698: Chương 698: Tôn Quan Thiên huynh đệ lai lịch2023-11-14 00:08
 • #699: Chương 699: Người thiếu chủ này không đơn giản2023-11-14 00:08
 • #700: Chương 700: Thần nữ Thánh nữ Linh nữ2023-11-14 00:08
 • #701: Chương 701: Cần ghi nhớ 1 cái danh tự2023-11-14 00:08
 • #702: Chương 702: Ngâm thơ 1 thủ cài bức2023-11-14 00:08
 • #703: Chương 703: Cừu Tiếu Si cùng Lý Hám Thiên2023-11-14 00:08
 • #704: Chương 704: Nhẹ như lông hồng2023-11-14 00:08
 • #705: Chương 705: Quản Thanh Thanh2023-11-14 00:08
 • #706: Chương 706: Cái này bức chứa hiếm nát nha2023-11-14 00:08
 • #707: Chương 707: Thay đẹp hành đạo lưu manh ở đâu?2023-11-14 00:09
 • #708: Chương 708: Tình huống như thế nào?2023-11-14 00:09
 • #709: Chương 709: Dám để cho Khai gia khi tiểu 22023-11-14 00:09
 • #710: Chương 710: Thần tử Tô Tuyệt2023-11-14 00:09
 • #711: Chương 711: Chứa ngưu bức2023-11-14 00:09
 • #712: Chương 712: Hài lòng điều kiện2023-11-14 00:09
 • #713: Chương 713: Bất quá 1 phó thân xác thối tha2023-11-14 00:09
 • #714: Chương 714: Khai gia nói chuyện không ngưu bức không xứng2023-11-14 00:10
 • #715: Chương 715: Chiến ý sôi trào2023-11-14 00:10
 • #716: Chương 716: Thần nữ đang tắm?2023-11-14 00:10
 • #717: Chương 717: Ta gọi Vương Cái Tỉnh là nữ2023-11-14 00:10
 • #718: Chương 718: Tưởng tượng 1 cái hình tượng2023-11-14 00:10
 • #719: Chương 719: Nên bản thiếu gia chơi ngươi2023-11-14 00:10
 • #720: Chương 720: Chữa thương2023-11-14 00:10
 • #721: Chương 721: Công bằng công chính2023-11-14 00:10
 • #722: Chương 722: Thông Thiên giáo đại loạn2023-11-14 00:10
 • #723: Chương 723: Đẹp trai như vậy là sai lầm a2023-11-14 00:10
 • #724: Chương 724: Khi bản thiếu gia chó a2023-11-14 00:10
 • #725: Chương 725: Tâm tư2023-11-14 00:11
 • #726: Chương 726: Trung thành tuyệt đối2023-11-14 00:11
 • #727: Chương 727: Hủy thi diệt tích2023-11-14 00:11
 • #728: Chương 728: Tê cay con chim2023-11-14 00:11
 • #729: Chương 729: Thiên chi lực đẳng cấp2023-11-14 00:11
 • #730: Chương 730: Công Tôn là không sợ vẫn là bất lực2023-11-14 00:11
 • #731: Chương 731: Mạnh nhất đăng tràng2023-11-14 00:11
 • #732: Chương 732: Giáo chủ chi vị tranh đoạt chiến2023-11-14 00:11
 • #733: Chương 733: Thổi một chút khỏe mạnh hơn2023-11-14 00:12
 • #734: Chương 734: Thái Thượng trưởng lão2023-11-14 00:12
 • #735: Chương 735: Tra rõ2023-11-14 00:12
 • #736: Chương 736: Vương gia mở Thông Thiên giáo2023-11-14 00:12
 • #737: Chương 737: Không đánh không biết trưởng thành2023-11-14 00:12
 • #738: Chương 738: Ta có lý ta sợ cái gì2023-11-14 00:12
 • #739: Chương 739: Kiến thức một chút bản sự2023-11-14 00:12
 • #740: Chương 740: Chớ đi nha cùng bản thiếu gia chơi hội2023-11-14 00:12
 • #741: Chương 741: Vân Hải Sơn2023-11-14 00:13
 • #742: Chương 742: Khói lửa2023-11-14 00:13
 • #743: Chương 743: Thiên Bồng nguyên soái giá lâm2023-11-14 00:13
 • #744: Chương 744: Ngươi gọi đúng thế2023-11-14 00:13
 • #745: Chương 745: Giáo chủ chi vị2023-11-14 00:13
 • #746: Chương 746: - giường lớn ngọn nến roi da2023-11-14 00:13
 • #747: Chương 747: Đạo cốt thần niệm2023-11-14 00:13
 • #748: Chương 748: Lưu lại Trư Bát Giới2023-11-14 00:13
 • #749: Chương 749: Nghiên cứu thảo luận nhân sinh2023-11-14 00:13
 • #750: Chương 750: Cường địch xâm phạm2023-11-14 00:13
 • #751: Chương 751: Phách Đao môn Ngự Kiếm tông2023-11-14 00:13
 • #752: Chương 752: Khác đoạt2023-11-14 00:13
 • #753: Chương 753: Không thấy tăm hơi2023-11-14 00:13
 • #754: Chương 754: Heo bên trong Chiến Sĩ2023-11-14 00:14
 • #755: Chương 755: Phù Thi hà Phong gia trại2023-11-14 00:14
 • #756: Chương 756: Bức chứa căng tròn2023-11-14 00:14
 • #757: Chương 757: Cáo mượn oai hùm2023-11-14 00:14
 • #758: Chương 758: Không rõ đẳng cấp binh khí2023-11-14 00:14
 • #759: Chương 759: Thiên Vũ thần binh2023-11-14 00:14
 • #760: Chương 760: Mộc Tam Nương2023-11-14 00:14
 • #761: Chương 761: Thiên Hồi cảnh2023-11-14 00:14
 • #762: Chương 762: 3 canh giờ2023-11-14 00:14
 • #763: Chương 763: Đơn thuần nam hài nhi2023-11-14 00:14
 • #764: Chương 764: Phải có lòng công đức2023-11-14 00:15
 • #765: Chương 765: Thẳng phá 1 cảnh đan2023-11-14 00:15
 • #766: Chương 766: Phách tuyệt hoàn vũ đỗi thiên thần công2023-11-14 00:15
 • #767: Chương 767: Mướn phòng đập pháo2023-11-14 00:15
 • #768: Chương 768: Không cho phép khi dễ tỷ tỷ2023-11-14 00:15
 • #769: Chương 769: Chính nghĩa lẫm nhiên2023-11-14 00:15
 • #770: Chương 770: Ba ngày không ngã hoàn2023-11-14 00:15
 • #771: Chương 771: Thụ mặc xác2023-11-14 00:15
 • #772: Chương 772: Mượn đao giết người2023-11-14 00:15
 • #773: Chương 773: Ba mươi ba tầng2023-11-14 00:15
 • #774: Chương 774: Có tiếng không có miếng?2023-11-14 00:15
 • #775: Chương 775: Vực chủ sử giả2023-11-14 00:15
 • #776: Chương 776: Thiên Hồi đỉnh phong Liễu Nhất Kiếm2023-11-14 00:16
 • #777: Chương 777: Thổi qua ngưu bức ngàn ngàn vạn2023-11-14 00:16
 • #778: Chương 778: Thiên Thần2023-11-14 00:16
 • #779: Chương 779: Đứng hàng Thiên Hồi2023-11-14 00:16
 • #780: Chương 780: Hồi Thiên huyền diệu2023-11-14 00:16
 • #781: Chương 781: Cuồng thổi ngưu bức2023-11-14 00:16
 • #782: Chương 782: Phượng Dương thôn2023-11-14 00:16
 • #783: Chương 783: Thứ chín quỷ vệ2023-11-14 00:16
 • #784: Chương 784: Ngươi là con nào2023-11-14 00:16
 • #785: Chương 785: Thoải mái lật ra xâu phát nổ2023-11-14 00:16
 • #786: Chương 786: Muốn bản thiếu gia đánh ngươi chỗ nào2023-11-14 00:17
 • #787: Chương 787: Lắc đầu giới tổ tông2023-11-14 00:17
 • #788: Chương 788: Độc chiến mấy trăm triệu mỹ nữ không ngã2023-11-14 00:17
 • #789: Chương 789: Khó lường Ma Thần cùng quỷ vệ2023-11-14 00:17
 • #790: Chương 790: Người giang hồ xưng lão tứ2023-11-14 00:17
 • #791: Chương 791: Cược2023-11-14 00:17
 • #792: Chương 792: Diệt Tuyệt Lôi Hỏa đao2023-11-14 00:17
 • #793: Chương 793: Pháp Thiên Tượng Địa2023-11-14 00:17
 • #794: Chương 794: Đỗi Thiên bộ2023-11-14 00:17
 • #795: Chương 795: Thứ 1 quỷ vệ2023-11-14 00:17
 • #796: Chương 796: Thực lực tương đương công bằng một trận chiến2023-11-14 00:17
 • #797: Chương 797: Thân pháp thiên cửu kỹ2023-11-14 00:18
 • #798: Chương 798: Thế lực ngang nhau2023-11-14 00:18
 • #799: Chương 799: Bản thiếu gia đánh không kiên nhẫn được nữa2023-11-14 00:18
 • #800: Chương 800: Lại chết một lần2023-11-14 00:18
 • #801: Chương 801: Vật chứa2023-11-14 00:18
 • #802: Chương 802: Phong Hoa thành diệt Thông Thiên giáo bay2023-11-14 00:18
 • #803: Chương 803: Không trung chiến thuyền2023-11-14 00:18
 • #804: Chương 804: Khai thiếu ta đẹp không2023-11-14 00:18
 • #805: Chương 805: Bất Chu Thiên Cung2023-11-14 00:18
 • #806: Chương 806: Nạp Lan huynh muội2023-11-14 00:19
 • #807: Chương 807: Ăn cướp là muốn trả giá đắt2023-11-14 00:19
 • #808: Chương 808: Hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện2023-11-14 00:19
 • #809: Chương 809: Bay lộn chỗ2023-11-14 00:19
 • #810: Chương 810: Sinh hoạt tưới nhuần Sa sư đệ2023-11-14 00:19
 • #811: Chương 811: Không cần đi vòng2023-11-14 00:19
 • #812: Chương 812: Hoàng Tuyền phủ2023-11-14 00:19
 • #813: Chương 813: Tha cho ngươi một mạng2023-11-14 00:19
 • #814: Chương 814: Xác định vị trí ước đỡ2023-11-14 00:19
 • #815: Chương 815: Rốt cuộc đã đến2023-11-14 00:19
 • #816: Chương 816: Mấy vạn tu giả2023-11-14 00:20
 • #817: Chương 817: Thiên Vũ Thần Cung Vũ Quân Vân2023-11-14 00:20
 • #818: Chương 818: Thập Tinh cảnh2023-11-14 00:20
 • #819: Chương 819: Trở về liền chớ đi2023-11-14 00:20
 • #820: Chương 820: Đâm Thiên giáo giáo chủ2023-11-14 00:20
 • #821: Chương 821: Thông Thiên vực2023-11-14 00:20
 • #822: Chương 822: Lập kế hoạch Thông Thiên giáo2023-11-14 00:20
 • #823: Chương 823: Bạch Cửu U2023-11-14 00:20
 • #824: Chương 824: Đến từ tử vong tinh vực2023-11-14 00:20
 • #825: Chương 825: Tứ Tượng tinh vực2023-11-14 00:20
 • #826: Chương 826: Thả2023-11-14 00:21
 • #827: Chương 827: Chúc Long Chi Nhãn mầm tai vạ2023-11-14 00:21
 • #828: Chương 828: Miêu gia2023-11-14 00:21
 • #829: Chương 829: Huyền Diệu nữ quân cùng người hữu duyên2023-11-14 00:21
 • #830: Chương 830: Ba cái nguyện vọng2023-11-14 00:21
 • #831: Chương 831: Con rùa già con bê2023-11-14 00:21
 • #832: Chương 832: Chung nhận thức2023-11-14 00:22
 • #833: Chương 833: Đáng sợ lại đáng giận Thiên Cơ lão nhân2023-11-14 00:22
 • #834: Chương 834: Không thể đánh đầu2023-11-14 00:22
 • #835: Chương 835: Hạ tiệm ăn2023-11-14 00:22
 • #836: Chương 836: Muốn làm sư nương trước tiên cần phải động phòng2023-11-14 00:22
 • #837: Chương 837: Vị hôn thê là ai2023-11-14 00:22
 • #838: Chương 838: Lưu khẩu khí liền có thể2023-11-14 00:22
 • #839: Chương 839: Thông Thiên thành Thiếu thành chủ2023-11-14 00:22
 • #840: Chương 840: Thông Thiên giáo đại trưởng lão2023-11-14 00:22
 • #841: Chương 841: Muốn chết cũng khó khăn2023-11-14 00:23
 • #842: Chương 842: Trời tối mà thôi vô cùng đơn giản2023-11-14 00:23
 • #843: Chương 843: Nguyệt Lượng Hồ cầm kỳ thư họa2023-11-14 00:23
 • #844: Chương 844: Tần Họa tương bồi2023-11-14 00:23
 • #845: Chương 845: Nói thật không ai tin2023-11-14 00:23
 • #846: Chương 846: Cùng bốn chị em chạm mặt2023-11-14 00:23
 • #847: Chương 847: Ứng mệnh chi nhân2023-11-14 00:23
 • #848: Chương 848: Thần Nguyệt giáo Thần tử2023-11-14 00:23
 • #849: Chương 849: Một cái làm về trước giải phóng2023-11-14 00:23
 • #850: Chương 850: Tính hạ tương lai2023-11-14 00:23
 • #851: Chương 851: Lại là hắn2023-11-14 00:23
 • #852: Chương 852: Mắt trợn tròn Cổ Hà2023-11-14 00:23
 • #853: Chương 853: Tề tụ Nguyệt Lượng Hồ2023-11-14 00:23
 • #854: Chương 854: Lại vào Nguyệt Lượng Hồ2023-11-14 00:24
 • #855: Chương 855: Xú nương môn dám can đảm phản bội bản thiếu gia2023-11-14 00:24
 • #856: Chương 856: Tinh Tử2023-11-14 00:24
 • #857: Chương 857: Đánh là thân mắng là yêu2023-11-14 00:24
 • #858: Chương 858: Các phương động tác2023-11-14 00:24
 • #859: Chương 859: Vậy liền làm a2023-11-14 00:24
 • #860: Chương 860: Khai gia mở ra cuồng xuy hình thức2023-11-14 00:24
 • #861: Chương 861: Đứng hàng Tinh Chủ nói làm liền làm2023-11-14 00:24
 • #862: Chương 862: Hỗn trướng hỗn trướng hỗn trướng2023-11-14 00:25
 • #863: Chương 863: Tinh Tôn chi thể2023-11-14 00:25
 • #864: Chương 864: Ngươi muốn như nào2023-11-14 00:25
 • #865: Chương 865: Thần nữ Phiêu Nguyệt2023-11-14 00:25
 • #866: Chương 866: Nhịn không được2023-11-14 00:25
 • #867: Chương 867: Đại khai sát giới (cầu ủng hộ)2023-11-14 00:25
 • #868: Chương 868: Tinh Vương đỉnh phong Tôn Ngộ Không2023-11-14 00:25
 • #869: Chương 869: Đáng thương Thông Thiên giáo giáo chủ2023-11-14 00:25
 • #870: Chương 870: Hai tội nhân lớn Độc Thần cùng Đế Hoàng2023-11-14 00:25
 • #871: Chương 871: Để Na Tra lại đây Nhị Lang Thần không cần2023-11-14 00:25
 • #872: Chương 872: Ngươi nói đúng nha2023-11-14 00:25
 • #873: Chương 873: Ngân Giác đại vương2023-11-14 00:25
 • #874: Chương 874: Quan Thế Âm không được thay cái cái khác2023-11-14 00:26
 • #875: Chương 875: Tổ kiến đại quân chinh chiến vực ngoại2023-11-14 00:26
 • #876: Chương 876: Gặp lại Thiên Châu chư vị rác rưởi2023-11-14 00:26
 • #877: Chương 877: Tiến về vực ngoại2023-11-14 00:26
 • #878: Chương 878: Khai gia biểu thị hình nam rất thống khổ2023-11-14 00:26
 • #879: Chương 879: Đứng hàng Tinh Vương2023-11-14 00:26
 • #880: Chương 880: Tuyệt thế quỷ tài cùng thần linh chi tử2023-11-14 00:26
 • #881: Chương 881: Không ổn cảm giác2023-11-14 00:26
 • #882: Chương 882: Hoàng vực 3 đại mỹ nữ2023-11-14 00:26
 • #883: Chương 883: Khổ Đà tinh nhân quả đường2023-11-14 00:26
 • #884: Chương 884: Khổ Phật Đà2023-11-14 00:27
 • #885: Chương 885: Cà lơ phất phơ2023-11-14 00:27
 • #886: Chương 886: Vực ngoại chín đại Cực Hạn Chi Đạo.2023-11-14 00:27
 • #887: Chương 887: Bí pháp lang yên2023-11-14 00:27
 • #888: Chương 888: Ngươi có muốn không ta muốn2023-11-14 00:27
 • #889: Chương 889: Khai thiếu là ngươi sao2023-11-14 00:27
 • #890: Chương 890: Thả cái rắm bắn chết 1 phiến2023-11-14 00:27
 • #891: Chương 891: Bạn gái là ý gì2023-11-14 00:27
 • #892: Chương 892: Nói cái gì không cần tam đại mỹ nữ2023-11-14 00:28
 • #893: Chương 893: Tinh đường quỹ tích cùng tinh lưu trở ngại2023-11-14 00:28
 • #894: Chương 894: Đánh ma tướng2023-11-14 00:28
 • #895: Chương 895: Tinh Không chi thần2023-11-14 00:28
 • #896: Chương 896: Tinh Không loạn lưu2023-11-14 00:28
 • #897: Chương 897: Văn tự bán mình2023-11-14 00:28
 • #898: Chương 898: Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý2023-11-14 00:28
 • #899: Chương 899: Không lỗ2023-11-14 00:28
 • #900: Chương 900: Đùa nghịch ngươi không được nha2023-11-14 00:29
 • #901: Chương 901: Bách Biến tinh vực Võ Thánh thành2023-11-14 00:29
 • #902: Chương 902: Bách Biến Tinh Vương Khâu Ly2023-11-14 00:29
 • #903: Chương 903: Để ngưu bức bản thiếu gia yên lặng một chút2023-11-14 00:29
 • #904: Chương 904: Ngươi thật giống như thật rất thưởng thức hắn2023-11-14 00:29
 • #905: Chương 905: Đi ngươi tê liệt lầm hội2023-11-14 00:29
 • #906: Chương 906: Tái tụ họp2023-11-14 00:30
 • #907: Chương 907: Lẫn nhau không phục2023-11-14 00:30
 • #908: Chương 908: Ta là chỗ2023-11-14 00:30
 • #909: Chương 909: Tinh Không Bá Giả cùng Phương Thiên Họa Kích2023-11-14 00:30
 • #910: Chương 910: Chấn kinh Huyền Diệu nữ quân2023-11-14 00:30
 • #911: Chương 911: Danh hào2023-11-14 00:31
 • #912: Chương 912: Tinh không Chí tôn phủ2023-11-14 00:31
 • #913: Chương 913: Băng Hàn Tinh sát cơ lên2023-11-14 00:31
 • #914: Chương 914: Lôi đình tức giận2023-11-14 00:31
 • #915: Chương 915: Không chứa hối hận2023-11-14 00:31
 • #916: Chương 916: Còn lại chín người2023-11-14 00:32
 • #917: Chương 917: Lại là lão già chết tiệt kia con bê2023-11-14 00:32
 • #918: Chương 918: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-11-14 00:32
 • #919: Chương 919: Sinh Tử Tinh trước2023-11-14 00:32
 • #920: Chương 920: Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau2023-11-14 00:32
 • #921: Chương 921: Không phục liền cùng nhau biến mất2023-11-14 00:33
 • #922: Chương 922: Ngàn năm thị tẩm nha hoàn2023-11-14 00:33
 • #923: Chương 923: Học một ít kinh nghiệm từ từ sẽ đến2023-11-14 00:33
 • #924: Chương 924: Tiến hành xuống một cái vòng2023-11-14 00:33
 • #925: Chương 925: Bản thiếu gia lý giải2023-11-14 00:33
 • #926: Chương 926: Nguy cơ nhắc nhở2023-11-14 00:33
 • #927: Chương 927: Đứng hàng Tinh Đế2023-11-14 00:33
 • #928: Chương 928: Thần binh Phương Thiên Họa Kích2023-11-14 00:33
 • #929: Chương 929: Muốn chết như thế nào2023-11-14 00:34
 • #930: Chương 930: Xoắn xuýt Huyền Diệu nữ quân2023-11-14 00:34
 • #931: Chương 931: Cửu Thiên Tinh vực2023-11-14 00:34
 • #932: Chương 932: Tử khí vì sát khí2023-11-14 00:34
 • #933: Chương 933: Truyền tống đại trận2023-11-14 00:34
 • #934: Chương 934: Khai gia liền ưa thích chăm chỉ mà2023-11-14 00:34
 • #935: Chương 935: Bách Hoa cốc2023-11-14 00:34
 • #936: Chương 936: Tả Phương thế gia ba người đi2023-11-14 00:34
 • #937: Chương 937: Cổ quái2023-11-14 00:34
 • #938: Chương 938: Giả tượng2023-11-14 00:34
 • #939: Chương 939: Chính nhân quân tử2023-11-14 00:34
 • #940: Chương 940: Thần nổi giận2023-11-14 00:34
 • #941: Chương 941: Trang bức huynh2023-11-14 00:35
 • #942: Chương 942: Đầu óc là cái thứ tốt2023-11-14 00:35
 • #943: Chương 943: Ngươi thế mà tới thật2023-11-14 00:35
 • #944: Chương 944: Tinh Thần chuyển thế cùng Thiên Thần môn2023-11-14 00:35
 • #945: Chương 945: Thần linh chuyển thế2023-11-14 00:35
 • #946: Chương 946: Đều là giả2023-11-14 00:35
 • #947: Chương 947: Ta là Thần La2023-11-14 00:35
 • #948: Chương 948: Mặt trời chiếu trên không2023-11-14 00:35
 • #949: Chương 949: Bản thiếu gia vẫn luôn là quân tử2023-11-14 00:35
 • #950: Chương 950: Thân Hóa Lôi Hỏa2023-11-14 00:35
 • #951: Chương 951: Cái kia đều là giả tượng2023-11-14 00:35
 • #952: Chương 952: Hoàn mỹ người2023-11-14 00:35
 • #953: Chương 953: Ngọa Long núi dưới núi trà trải2023-11-14 00:35
 • #954: Chương 954: Cổ quái huynh đệ2023-11-14 00:35
 • #955: Chương 955: Long huynh Hổ đệ nhược điểm quá nhiều2023-11-14 00:36
 • #956: Chương 956: Chúng ta cùng ngươi đi trang bức2023-11-14 00:36
 • #957: Chương 957: Huyền Mệnh công tử là cái thụ2023-11-14 00:36
 • #958: Chương 958: Chức năng mới Tuyệt Ảnh2023-11-14 00:36
 • #959: Chương 959: Đều đẹp đều đẹp2023-11-14 00:36
 • #960: Chương 960: Tả Phương Nhất Biên cùng Thương Vân2023-11-14 00:36
 • #961: Chương 961: Cùng ai nói chuyện đâu2023-11-14 00:36
 • #962: Chương 962: Lựa chọn2023-11-14 00:36
 • #963: Chương 963: Đi theo ngươi cùng một chỗ trang bức2023-11-14 00:36
 • #964: Chương 964: Cửu Cung Bàn2023-11-14 00:36
 • #965: Chương 965: Bất Phá Thần Lao2023-11-14 00:36
 • #966: Chương 966: Cái gọi là cai tù2023-11-14 00:36
 • #967: Chương 967: Hai phần trăm nguyên cư dân2023-11-14 00:36
 • #968: Chương 968: Võ Đồ2023-11-14 00:37
 • #969: Chương 969: Hỗn độn võ giả2023-11-14 00:37
 • #970: Chương 970: Hắc Quả Phụ2023-11-14 00:37
 • #971: Chương 971: Chưa tới một canh giờ2023-11-14 00:37
 • #972: Chương 972: Võ đạo hội2023-11-14 00:37
 • #973: Chương 973: Bất Phá Vực chủ thành2023-11-14 00:37
 • #974: Chương 974: Không muốn rêu rao2023-11-14 00:37
 • #975: Chương 975: Chúa Tể thần binh2023-11-14 00:37
 • #976: Chương 976: Tìm đường chết2023-11-14 00:37
 • #977: Chương 977: Toàn bằng ý nguyện2023-11-14 00:38
 • #978: Chương 978: Nửa đêm cuồng ma2023-11-14 00:38
 • #979: Chương 979: Đẹp và xấu2023-11-14 00:38
 • #980: Chương 980: Quỷ Lâu2023-11-14 00:38
 • #981: Chương 981: Tiến vào phải chết2023-11-14 00:38
 • #982: Chương 982: Chỉ là một cái quy công2023-11-14 00:38
 • #983: Chương 983: Phó Lâu chủ2023-11-14 00:38
 • #984: Chương 984: Quỷ Lâu mỹ nữ chi năng2023-11-14 00:38
 • #985: Chương 985: Đây là muốn để bản thiếu trang bức a2023-11-14 00:39
 • #986: Chương 986: Thổi ngưu bức mà thôi2023-11-14 00:39
 • #987: Chương 987: Lầu 7 chủ2023-11-14 00:39
 • #988: Chương 988: Quỷ tôn2023-11-14 00:39
 • #989: Chương 989: Tĩnh Tuyền tới Ngưu Già Thiên vậy tại2023-11-14 00:39
 • #990: Chương 990: Tuyệt thế chi tư yêu chỉ thứ nhất người2023-11-14 00:39
 • #991: Chương 991: Không Thần2023-11-14 00:39
 • #992: Chương 992: Tại trong núi lớn chơi2023-11-14 00:40
 • #993: Chương 993: Không Không2023-11-14 00:40
 • #994: Chương 994: Vô cùng thê thảm2023-11-14 00:40
 • #995: Chương 995: Quỷ tôn truyền lời2023-11-14 00:40
 • #996: Chương 996: Quỷ tôn chịu thua2023-11-14 00:40
 • #997: Chương 997: Thiên đại tin tức tốt2023-11-14 00:41
 • #998: Chương 998: Bản bớt đi2023-11-14 00:41
 • #999: Chương 999: Hỗn độn Võ Sư?2023-11-14 00:41
 • #1000: Chương 1000: Ngươi là làm gì?2023-11-14 00:41
 • #1001: Chương 1001: Khai chiến2023-11-14 00:41
 • #1002: Chương 1002: Cuộc đời ít thấy2023-11-14 00:41
 • #1003: Chương 1003: Tất cả đều khống chế2023-11-14 00:42
 • #1004: Chương 1004: Sâu kiến2023-11-14 00:42
 • #1005: Chương 1005: Ta thao2023-11-14 00:42
 • #1006: Chương 1006: Không hiểu bất an2023-11-14 00:42
 • #1007: Chương 1007: Hồng Trần đạo nhân Hỗn Độn chi chủ2023-11-14 00:42
 • #1008: Chương 1008: Thành công ngộ sát2023-11-14 00:42
 • #1009: Chương 1009: Chiến Vương võ quán2023-11-14 00:42
 • #1010: Chương 1010: Tam công chúa2023-11-14 00:42
 • #1011: Chương 1011: Theo ta hồi cung2023-11-14 00:42
 • #1012: Chương 1012: Ba cái ngu dốt2023-11-14 00:42
 • #1013: Chương 1013: Truy nã2023-11-14 00:43
 • #1014: Chương 1014: Tuyệt Ảnh hiển uy2023-11-14 00:43
 • #1015: Chương 1015: Văn đại sư2023-11-14 00:43
 • #1016: Chương 1016: Hắn nãi nãi2023-11-14 00:43
 • #1017: Chương 1017: Trần Lưu Vương2023-11-14 00:43
 • #1018: Chương 1018: Cằn cỗi là ý gì2023-11-14 00:43
 • #1019: Chương 1019: Ngươi có ta có nam nhân đều có2023-11-14 00:43
 • #1020: Chương 1020: Kẻ xấu nắm chủy thủ2023-11-14 00:43
 • #1021: Chương 1021: Gọi Khai gia2023-11-14 00:43
 • #1022: Chương 1022: Tịnh Trần Ti2023-11-14 00:44
 • #1023: Chương 1023: Bàn Cổ Đại thánh2023-11-14 00:44
 • #1024: Chương 1024: Ngày mai rất nguy hiểm a2023-11-14 00:44
 • #1025: Chương 1025: Chuẩn bị vạn toàn2023-11-14 00:44
 • #1026: Chương 1026: Cùng Nữ Oa bái qua cầm2023-11-14 00:44
 • #1027: Chương 1027: Muốn làm phò mã gia2023-11-14 00:44
 • #1028: Chương 1028: Giấu diếm tiểu nha đầu nhập hố2023-11-14 00:44
 • #1029: Chương 1029: Nên tới vẫn là muốn tới2023-11-14 00:44
 • #1030: Chương 1030: Thường ngươi tê liệt mệnh2023-11-14 00:44
 • #1031: Chương 1031: Ất viện2023-11-14 00:44
 • #1032: Chương 1032: Tâm đã định kế2023-11-14 00:44
 • #1033: Chương 1033: Cái gì đều phải hỏi bản thiếu gia2023-11-14 00:45
 • #1034: Chương 1034: Quẳng cái ngã gục2023-11-14 00:45
 • #1035: Chương 1035: Đông Lộc Đại tướng quân2023-11-14 00:45
 • #1036: Chương 1036: Chỗ tối là ai2023-11-14 00:45
 • #1037: Chương 1037: Tiểu Hoa bất tỉnh2023-11-14 00:45
 • #1038: Chương 1038: Thăng cấp công năng2023-11-14 00:45
 • #1039: Chương 1039: Đại xuất dự kiến2023-11-14 00:45
 • #1040: Chương 1040: Tự nhiên vì tội chết2023-11-14 00:45
 • #1041: Chương 1041: Phách lối Khai gia2023-11-14 00:45
 • #1042: Chương 1042: Chiến Vương trước đến xò xét2023-11-14 00:45
 • #1043: Chương 1043: Muốn Khai gia đầu2023-11-14 00:45
 • #1044: Chương 1044: Khách qua đường một vị2023-11-14 00:45
 • #1045: Chương 1045: Chí bảo xuất thế2023-11-14 00:46
 • #1046: Chương 1046: Kỳ địch dĩ nhược lưu lại một tay2023-11-14 00:46
 • #1047: Chương 1047: Khoác lác thổi phá thiên2023-11-14 00:46
 • #1048: Chương 1048: Thần phù hộ2023-11-14 00:46
 • #1049: Chương 1049: Xạ Nhật cung2023-11-14 00:46
 • #1050: Chương 1050: Quay về mười tám tuổi2023-11-14 00:46
 • #1051: Chương 1051: Tham niệm bố trí2023-11-14 00:46
 • #1052: Chương 1052: Lòng mang ý đồ xấu2023-11-14 00:46
 • #1053: Chương 1053: Ta đến từ Bất Bại vực2023-11-14 00:46
 • #1054: Chương 1054: Một kích mặc xuyên2023-11-14 00:46
 • #1055: Chương 1055: Hội ngươi mỗ mỗ2023-11-14 00:46
 • #1056: Chương 1056: Linh Hiền Điện2023-11-14 00:46
 • #1057: Chương 1057: Hiền giả2023-11-14 00:47
 • #1058: Chương 1058: Linh hiền chi điện2023-11-14 00:47
 • #1059: Chương 1059: Lại chết2023-11-14 00:47
 • #1060: Chương 1060: Rốt cuộc đã đến2023-11-14 00:47
 • #1061: Chương 1061: Vui đùa chơi đùa2023-11-14 00:47
 • #1062: Chương 1062: Thoái vị2023-11-14 00:47
 • #1063: Chương 1063: Rác rưởi chí bảo vậy ngưu bức2023-11-14 00:47
 • #1064: Chương 1064: Dẹp đường Cự Binh vực2023-11-14 00:47
 • #1065: Chương 1065: Nhanh chóng rút lui2023-11-14 00:47
 • #1066: Chương 1066: Chuẩn bị vạn toàn2023-11-14 00:48
 • #1067: Chương 1067: Âm thầm có người giở trò2023-11-14 00:48
 • #1068: Chương 1068: Cỏ vì sao không nói sớm2023-11-14 00:48
 • #1069: Chương 1069: Đậu bỉ cự binh2023-11-14 00:48
 • #1070: Chương 1070: Còn có loại phục vụ này?2023-11-14 00:48
 • #1071: Chương 1071: Đại trưởng lão khẩu vị chi trọng2023-11-14 00:48
 • #1072: Chương 1072: Chí bảo đang ở trước mắt2023-11-14 00:48
 • #1073: Chương 1073: Trả lại cho ngươi dựa vào cái gì2023-11-14 00:48
 • #1074: Chương 1074: Chơi không lại2023-11-14 00:48
 • #1075: Chương 1075: Thiêu đốt huyết mạch Tiên hiền cửu phẩm2023-11-14 00:49
 • #1076: Chương 1076: Đại Ngưu / tử cho bản thiếu gia quất nàng2023-11-14 00:49
 • #1077: Chương 1077: Về Huyền Linh vực2023-11-14 00:49
 • #1078: Chương 1078: Cách không diệt liền là2023-11-14 00:49
 • #1079: Chương 1079: Một tay che thiên2023-11-14 00:49
 • #1080: Chương 1080: Không lưu lại tới chơi hội sao2023-11-14 00:49
 • #1081: Chương 1081: Đổ thạch sư2023-11-14 00:49
 • #1082: Chương 1082: Đồng thuật thấu thị2023-11-14 00:49
 • #1083: Chương 1083: Đã hiểu đã hiểu2023-11-14 00:49
 • #1084: Chương 1084: Cược sư sư?2023-11-14 00:49
 • #1085: Chương 1085: Bị sáo lộ2023-11-14 00:49
 • #1086: Chương 1086: Tranh muốn đoạt lấy đánh Khai gia2023-11-14 00:50
 • #1087: Chương 1087: Ai trước mở2023-11-14 00:50
 • #1088: Chương 1088: Mở thạch2023-11-14 00:50
 • #1089: Chương 1089: Vì sao không để cho mở2023-11-14 00:50
 • #1090: Chương 1090: Trấn áp toàn trường2023-11-14 00:50
 • #1091: Chương 1091: Đều là thượng phẩm2023-11-14 00:50
 • #1092: Chương 1092: Thánh Nguyệt thạch phường2023-11-14 00:50
 • #1093: Chương 1093: Cổ Chi Tiên Hiền2023-11-14 00:50
 • #1094: Chương 1094: Kinh khủng Thánh Nguyệt phường2023-11-14 00:50
 • #1095: Chương 1095: Tuyệt phẩm?2023-11-14 00:51
 • #1096: Chương 1096: Nó liền là rác rưởi2023-11-14 00:51
 • #1097: Chương 1097: Kinh khủng đồng thuật2023-11-14 00:51
 • #1098: Chương 1098: Trương chưởng quỹ phát uy2023-11-14 00:51
 • #1099: Chương 1099: Sinh tử cục2023-11-14 00:51
 • #1100: Chương 1100: Thạch Thần Vực2023-11-14 00:51
 • #1101: Chương 1101: Kích hoạt2023-11-14 00:51
 • #1102: Chương 1102: Chó vương2023-11-14 00:52
 • #1103: Chương 1103: Thiên địch2023-11-14 00:52
 • #1104: Chương 1104: Khổ cực chó vương2023-11-14 00:52
 • #1105: Chương 1105: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng2023-11-14 00:52
 • #1106: Chương 1106: Chó xét nhà2023-11-14 00:52
 • #1107: Chương 1107: Ngươi nói chó lời nói đâu2023-11-14 00:52
 • #1108: Chương 1108: Khó mà địch nổi2023-11-14 00:52
 • #1109: Chương 1109: Hai a2023-11-14 00:52
 • #1110: Chương 1110: Hardy hai thái thái hai2023-11-14 00:52
 • #1111: Chương 1111: Sống không tốt2023-11-14 00:52
 • #1112: Chương 1112: Hỏa Thánh nguyên linh2023-11-14 00:52
 • #1113: Chương 1113: Hối hận không nên2023-11-14 00:52
 • #1114: Chương 1114: Bánh bao nhân thịt2023-11-14 00:53
 • #1115: Chương 1115: Bỏ gánh2023-11-14 00:53
 • #1116: Chương 1116: Lần nữa mở thạch2023-11-14 00:53
 • #1117: Chương 1117: Hết lòng quan tâm giúp đỡ2023-11-14 00:53
 • #1118: Chương 1118: Bách Trận Vực2023-11-14 00:53
 • #1119: Chương 1119: Phá trận sư2023-11-14 00:53
 • #1120: Chương 1120: Cuồng thổi ngưu bức2023-11-14 00:53
 • #1121: Chương 1121: Cả khóc2023-11-14 00:53
 • #1122: Chương 1122: Đến2023-11-14 00:53
 • #1123: Chương 1123: Lấy Lệnh Phá Trận2023-11-14 00:53
 • #1124: Chương 1124: Ta vô sỉ ta hèn hạ2023-11-14 00:53
 • #1125: Chương 1125: Nghe tin bất ngờ Côn Luân giới2023-11-14 00:54
 • #1126: Chương 1126: Thà chết chứ không chịu khuất phục2023-11-14 00:54
 • #1127: Chương 1127: Tà ma ngoại đạo2023-11-14 00:54
 • #1128: Chương 1128: Mục tiêu nổi tiếng thiên hạ2023-11-14 00:54
 • #1129: Chương 1129: Chúc Long Chi Nhãn2023-11-14 00:54
 • #1130: Chương 1130: Để cho ta tiếp tục?2023-11-14 00:54
 • #1131: Chương 1131: Chơi gì vậy2023-11-14 00:54
 • #1132: Chương 1132: Chủ nhân thật hội chơi2023-11-14 00:54
 • #1133: Chương 1133: Cổ Chi Thánh Hiền2023-11-14 00:54
 • #1134: Chương 1134: Tiếp liên đột phá2023-11-14 00:54
 • #1135: Chương 1135: Đột nhiên xuất hiện biển lửa2023-11-14 00:54
 • #1136: Chương 1136: Râu cá trê mắt phượng2023-11-14 00:54
 • #1137: Chương 1137: Dưới đũng quần mát lạnh2023-11-14 00:55
 • #1138: Chương 1138: Thập đại trận pháp sư liên hợp chi uy2023-11-14 00:55
 • #1139: Chương 1139: Thông thần bất tử bất diệt bất bại2023-11-14 00:55
 • #1140: Chương 1140: Đồ đần mỗi năm có2023-11-14 00:55
 • #1141: Chương 1141: Thuốc cao da chó2023-11-14 00:55
 • #1142: Chương 1142: Lôi thôi trung niên2023-11-14 00:55
 • #1143: Chương 1143: Xạ Nhật2023-11-14 00:55
 • #1144: Chương 1144: Hỏa Thánh nguyên linh cao xa mắt2023-11-14 00:55
 • #1145: Chương 1145: Không đi nhà xí2023-11-14 00:55
 • #1146: Chương 1146: Không mang theo chơi như vậy a?2023-11-14 00:55
 • #1147: Chương 1147: Nghệ Xu khai khiếu2023-11-14 00:56
 • #1148: Chương 1148: Nên giết2023-11-14 00:56
 • #1149: Chương 1149: Ôm ấp yêu thương2023-11-14 00:56
 • #1150: Chương 1150: Hóa hình sự tình2023-11-14 00:56
 • #1151: Chương 1151: Tỷ thí2023-11-14 00:56
 • #1152: Chương 1152: Ta cũng muốn làm lão đại2023-11-14 00:56
 • #1153: Chương 1153: Dục vọng bao lớn quyết định thì ra2023-11-14 00:56
 • #1154: Chương 1154: Chấn kinh Bạch Vũ2023-11-14 00:56
 • #1155: Chương 1155: Cho hay là không cho2023-11-14 00:56
 • #1156: Chương 1156: Khai chiến?2023-11-14 00:56
 • #1157: Chương 1157: Đe dọa vẫn là phản bội2023-11-14 00:56
 • #1158: Chương 1158: Đến thật2023-11-14 00:57
 • #1159: Chương 1159: Hài lòng Hỏa Thánh nguyên linh2023-11-14 00:57
 • #1160: Chương 1160: Để đầu chó đau2023-11-14 00:57
 • #1161: Chương 1161: Kết quả sắp xuất hiện2023-11-14 00:57
 • #1162: Chương 1162: Lửa giận thao thiên2023-11-14 00:57
 • #1163: Chương 1163: Ngươi là Đại thánh?2023-11-14 00:57
 • #1164: Chương 1164: Nghịch thiên cải mệnh2023-11-14 00:57
 • #1165: Chương 1165: Biệt khuất chó vương2023-11-14 00:57
 • #1166: Chương 1166: Ta còn chưa chuẩn bị xong2023-11-14 00:57
 • #1167: Chương 1167: Hóa hình bí pháp2023-11-14 00:57
 • #1168: Chương 1168: Các loại ba ngày2023-11-14 00:57
 • #1169: Chương 1169: Chiến tranh bắt đầu2023-11-14 00:57
 • #1170: Chương 1170: Hạ tràng2023-11-14 00:57
 • #1171: Chương 1171: Sảng khoái như vậy2023-11-14 00:57
 • #1172: Chương 1172: Người đó định đoạt?2023-11-14 00:58
 • #1173: Chương 1173: Chỉ thích ngươi một người2023-11-14 00:58
 • #1174: Chương 1174: Trấn tộc chí bảo2023-11-14 00:58
 • #1175: Chương 1175: Không đánh không biết trưởng thành2023-11-14 00:58
 • #1176: Chương 1176: Trung vực vực tôn2023-11-14 00:58
 • #1177: Chương 1177: Hóa đá2023-11-14 00:58
 • #1178: Chương 1178: Đối tình yêu trung trinh một điểm2023-11-14 00:58
 • #1179: Chương 1179: Mỹ nữ như thế2023-11-14 00:58
 • #1180: Chương 1180: Tiến về trung vực2023-11-14 00:58
 • #1181: Chương 1181: Hai lần cực hạn2023-11-14 00:58
 • #1182: Chương 1182: Tứ đại thế gia Trương gia đại thiếu2023-11-14 00:58
 • #1183: Chương 1183: Khỉ làm xiếc2023-11-14 00:58
 • #1184: Chương 1184: Trương gia động tĩnh2023-11-14 00:58
 • #1185: Chương 1185: Chủ động đến nhà2023-11-14 00:58
 • #1186: Chương 1186: Trung vực bá vương Khai gia2023-11-14 00:59
 • #1187: Chương 1187: Để nhà ngươi Thần nữ đi ra2023-11-14 00:59
 • #1188: Chương 1188: Cành ô liu2023-11-14 00:59
 • #1189: Chương 1189: Là một cái cấp bậc sao2023-11-14 00:59
 • #1190: Chương 1190: Trương gia nhận sợ2023-11-14 00:59
 • #1191: Chương 1191: Ta muốn hóa hình ta muốn đánh pháo2023-11-14 00:59
 • #1192: Chương 1192: Nhất Bác thế gia2023-11-14 00:59
 • #1193: Chương 1193: Cho mặt không cần vậy liền cỏ2023-11-14 00:59
 • #1194: Chương 1194: Tam đại vương tôn2023-11-14 00:59
 • #1195: Chương 1195: Cổ Thiên Vân2023-11-14 00:59
 • #1196: Chương 1196: Di tích của thần Phục Hy lệnh2023-11-14 00:59
 • #1197: Chương 1197: Đại chiến bắt buộc phải làm2023-11-14 00:59
 • #1198: Chương 1198: Phục Hy chi hồn Chúc Long Chi Nhãn2023-11-14 00:59
 • #1199: Chương 1199: Diệt Tu La Đế Tôn2023-11-14 01:00
 • #1200: Chương 1200: Thật rất nhẹ a2023-11-14 01:00
 • #1201: Chương 1201: Hỏa Thánh nguyên linh hóa hình2023-11-14 01:00
 • #1202: Chương 1202: Bạch Đế2023-11-14 01:00
 • #1203: Chương 1203: Truyền đạt nhiệm vụ2023-11-14 01:00
 • #1204: Chương 1204: Thập đại ác thần cùng năm Thần cảnh2023-11-14 01:00
 • #1205: Chương 1205: Atula2023-11-14 01:00
 • #1206: Chương 1206: Kinh khủng hung kỹ2023-11-14 01:00
 • #1207: Chương 1207: Chư thần chi thị tộc2023-11-14 01:00
 • #1208: Chương 1208: Huyền Nữ về sau Chung Huyền Xúc2023-11-14 01:00
 • #1209: Chương 1209: Lắc lư2023-11-14 01:00
 • #1210: Chương 1210: Ngồi xuống chậm rãi trò chuyện2023-11-14 01:00
 • #1211: Chương 1211: Chúc Viêm2023-11-14 01:01
 • #1212: Chương 1212: Thần nữ cũng là nữ nhân2023-11-14 01:01
 • #1213: Chương 1213: Làm ra nội thương2023-11-14 01:01
 • #1214: Chương 1214: Căn2023-11-14 01:01
 • #1215: Chương 1215: Lại quên lãng2023-11-14 01:01
 • #1216: Chương 1216: Liền là muốn giết ta2023-11-14 01:01
 • #1217: Chương 1217: Oa Hoàng về sau2023-11-14 01:01
 • #1218: Chương 1218: Quần áo thủy thủ tất chân2023-11-14 01:01
 • #1219: Chương 1219: Đại tỷ đại Phong Lý Yên2023-11-14 01:01
 • #1220: Chương 1220: Tiểu Khai Khai phế đi2023-11-14 01:01
 • #1221: Chương 1221: Khai Thiên thần phủ khôi phục2023-11-14 01:02
 • #1222: Chương 1222: Bách Trảo Phi Thiên Tước tộc địa2023-11-14 01:02
 • #1223: Chương 1223: Xâm nhập2023-11-14 01:02
 • #1224: Chương 1224: Đứng hàng Thần cấp2023-11-14 01:02
 • #1225: Chương 1225: Phất tay diệt tộc2023-11-14 01:02
 • #1226: Chương 1226: Bảy đại vũ trụ2023-11-14 01:02
 • #1227: Chương 1227: Khai gia vạn tuế vạn vạn tuế2023-11-14 01:02
 • #1228: Chương 1228: Ngươi nhất thật là thành thật điểm2023-11-14 01:02
 • #1229: Chương 1229: Thế tất một trận chiến2023-11-14 01:02
 • #1230: Chương 1230: Một trăm đầu mệnh2023-11-14 01:02
 • #1231: Chương 1231: Hiếu chiến Atula2023-11-14 01:02
 • #1232: Chương 1232: Cận chiến ma pháp sư2023-11-14 01:03
 • #1233: Chương 1233: Hỏa Cầu thuật sơ cấp2023-11-14 01:03
 • #1234: Chương 1234: Kỵ sĩ cùng ma pháp2023-11-14 01:03
 • #1235: Chương 1235: Tóc vàng mắt xanh Linlin Ma đạo sư2023-11-14 01:03
 • #1236: Chương 1236: Kinh choáng2023-11-14 01:03
 • #1237: Chương 1237: Loli viện trưởng2023-11-14 01:03
 • #1238: Chương 1238: Vong linh năm ban đạo sư2023-11-14 01:03
 • #1239: Chương 1239: Sinh lý khóa2023-11-14 01:03
 • #1240: Chương 1240: Hỗ trợ2023-11-14 01:03
 • #1241: Chương 1241: Trang viên quý tộc2023-11-14 01:03
 • #1242: Chương 1242: Mộng2023-11-14 01:03
 • #1243: Chương 1243: Cấm kỵ vong linh ma pháp2023-11-14 01:03
 • #1244: Chương 1244: Không khí áp súc tán gái Thần khí2023-11-14 01:04
 • #1245: Chương 1245: Có phương pháp giáo dục a2023-11-14 01:04
 • #1246: Chương 1246: Quang Minh giáo hội2023-11-14 01:04
 • #1247: Chương 1247: Sợ ngây người tiểu Loli2023-11-14 01:04
 • #1248: Chương 1248: Porre Ma đạo sư2023-11-14 01:05
 • #1249: Chương 1249: Tiếng xấu rõ ràng2023-11-14 01:05
 • #1250: Chương 1250: Siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai2023-11-14 01:05
 • #1251: Chương 1251: Ma pháp hiệp hội phó hội trưởng2023-11-14 01:05
 • #1252: Chương 1252: Vừa đưa ra hai cái2023-11-14 01:05
 • #1253: Chương 1253: Sinh Mệnh nữ thần2023-11-14 01:05
 • #1254: Chương 1254: Tinh linh chi sâm2023-11-14 01:05
 • #1255: Chương 1255: Druid2023-11-14 01:05
 • #1256: Chương 1256: Tinh Linh Nữ Vương2023-11-14 01:05
 • #1257: Chương 1257: Thâm Uyên ác ma2023-11-14 01:05
 • #1258: Chương 1258: Mobe đại công tước2023-11-14 01:05
 • #1259: Chương 1259: Muốn hay không ba ba hạ2023-11-14 01:06
 • #1260: Chương 1260: Ngàn năm nhiệm kỳ không được kết hôn2023-11-14 01:06
 • #1261: Chương 1261: Cùng một chỗ a2023-11-14 01:06
 • #1262: Chương 1262: Athena2023-11-14 01:06
 • #1263: Chương 1263: Khiêu chiến2023-11-14 01:06
 • #1264: Chương 1264: Phong Lý Yên thống trị con đường2023-11-14 01:06
 • #1265: Chương 1265: Chúng sinh đều là sâu kiến2023-11-14 01:06
 • #1266: Chương 1266: Trư Bát Giới tới2023-11-14 01:06
 • #1267: Chương 1267: Không cần tự mình xuất thủ2023-11-14 01:06
 • #1268: Chương 1268: Khác cầm Nữ Oa làm ta sợ2023-11-14 01:07
 • #1269: Chương 1269: Bị cô lập Phong Lý Yên2023-11-14 01:07
 • #1270: Chương 1270: Trư Bát Giới hố quý tộc2023-11-14 01:07
 • #1271: Chương 1271: Rensett2023-11-14 01:07
 • #1272: Chương 1272: Ta giúp ngươi2023-11-14 01:07
 • #1273: Chương 1273: Một cái khác nghĩ kỹ2023-11-14 01:07
 • #1274: Chương 1274: Ác ma2023-11-14 01:07
 • #1275: Chương 1275: Nổi giận Phong Lý Yên2023-11-14 01:07
 • #1276: Chương 1276: Bị đánh phát nổ2023-11-14 01:07
 • #1277: Chương 1277: Người đưa ngoại hiệu xâu trăm cân2023-11-14 01:08
 • #1278: Chương 1278: Đến đây quan chiến2023-11-14 01:08
 • #1279: Chương 1279: Chủ nhân2023-11-14 01:08
 • #1280: Chương 1280: Chạy mau a2023-11-14 01:08
 • #1281: Chương 1281: Đánh khóc2023-11-14 01:08
 • #1282: Chương 1282: Bàn bạc kỹ hơn2023-11-14 01:08
 • #1283: Chương 1283: Ma đầu lần sau tái chiến2023-11-14 01:08
 • #1284: Chương 1284: Thu ngươi làm đồ một ngày vô địch2023-11-14 01:08
 • #1285: Chương 1285: Điểm sáng bản lĩnh thật sự2023-11-14 01:08
 • #1286: Chương 1286: Quân tử chi phong2023-11-14 01:08
 • #1287: Chương 1287: Thu đồ2023-11-14 01:08
 • #1288: Chương 1288: Tiến về Trung Châu Tiên Thổ2023-11-14 01:09
 • #1289: Chương 1289: Tiên đạo 10 cảnh2023-11-14 01:09
 • #1290: Chương 1290: Tiên Đế2023-11-14 01:09
 • #1291: Chương 1291: Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên2023-11-14 01:09
 • #1292: Chương 1292: Trước kia2023-11-14 01:09
 • #1293: Chương 1293: Muốn ta khác muốn giết ta2023-11-14 01:09
 • #1294: Chương 1294: Vô thượng Tiên Đế2023-11-14 01:09
 • #1295: Chương 1295: Trang bức2023-11-14 01:09
 • #1296: Chương 1296: Thanh danh triệt để bại hoại2023-11-14 01:09
 • #1297: Chương 1297: Nha hoàn2023-11-14 01:09
 • #1298: Chương 1298: Đến thế gian đi 1 đi2023-11-14 01:09
 • #1299: Chương 1299: Việc này ta tiếp2023-11-14 01:09
 • #1300: Chương 1300: Lâm gia đại tiểu thư2023-11-14 01:10
 • #1301: Chương 1301: Trang bức2023-11-14 01:10
 • #1302: Chương 1302: Thâm tàng bất lộ2023-11-14 01:10
 • #1303: Chương 1303: Cuối cùng thành 3 tu thần2023-11-14 01:10
 • #1304: Chương 1304: Cơ hội thật không nhiều2023-11-14 01:10
 • #1305: Chương 1305: Hổ lão đại2023-11-14 01:10
 • #1306: Chương 1306: Ô Sơn người tới2023-11-14 01:10
 • #1307: Chương 1307: Mua dây buộc mình2023-11-14 01:10
 • #1308: Chương 1308: Thứ 9 cao thủ Chấn Phong2023-11-14 01:10
 • #1309: Chương 1309: 1 cái ánh mắt2023-11-14 01:10
 • #1310: Chương 1310: Hủy thiên diệt địa2023-11-14 01:10
 • #1311: Chương 1311: Chết không nhắm mắt2023-11-14 01:10
 • #1312: Chương 1312: Là nữ2023-11-14 01:11
 • #1313: Chương 1313: Ô Sơn giải tán2023-11-14 01:11
 • #1314: Chương 1314: Chính nhân quân tử2023-11-14 01:11
 • #1315: Chương 1315: Làm người phải khiêm tốn2023-11-14 01:11
 • #1316: Chương 1316: Lại là nữ đồ đệ2023-11-14 01:11
 • #1317: Chương 1317: Bàn giao2023-11-14 01:11
 • #1318: Chương 1318: Điệu thấp muốn làm quân tử2023-11-14 01:11
 • #1319: Chương 1319: Cực ác người mới tổ2023-11-14 01:11
 • #1320: Chương 1320: LV 602023-11-14 01:11
 • #1321: Chương 1321: Chiến thần Lữ Bố2023-11-14 01:11
 • #1322: Chương 1322: Đánh cược2023-11-14 01:11
 • #1323: Chương 1323: Vực tôn2023-11-14 01:11
 • #1324: Chương 1324: Như thế phương thức2023-11-14 01:11
 • #1325: Chương 1325: Tề tụ2023-11-14 01:12
 • #1326: Chương 1326: Cho hắn 1 bàn tay2023-11-14 01:12
 • #1327: Chương 1327: Mua dây buộc mình2023-11-14 01:12
 • #1328: Chương 1328: Cõng hắc oa2023-11-14 01:12
 • #1329: Chương 1329: Thần cung ta làm cung chủ2023-11-14 01:12
 • #1330: Chương 1330: Ngụy quân tử2023-11-14 01:12
 • #1331: Chương 1331: Thế tất 1 chiến2023-11-14 01:12
 • #1332: Chương 1332: Cơ giới sư2023-11-14 01:12
 • #1333: Chương 1333: Khóa ta hầu2023-11-14 01:13
 • #1334: Chương 1334: Chính nghĩa hóa thân2023-11-14 01:13
 • #1335: Chương 1335: Bi ai thỏa hiệp2023-11-14 01:13
 • #1336: Chương 1336: Vẫn như cũ không tin2023-11-14 01:13
 • #1337: Chương 1337: Từ 7 tu thần bắt đầu2023-11-14 01:13
 • #1338: Chương 1338: Gaia2023-11-14 01:13
 • #1339: Chương 1339: Thành danh thứ 1 bước2023-11-14 01:13
 • #1340: Chương 1340: Địa Bá Vương tiểu tình nhân2023-11-14 01:13
 • #1341: Chương 1341: Bạch Cốt thành2023-11-14 01:13
 • #1342: Chương 1342: Đắc chí bạch cốt tiểu binh2023-11-14 01:13
 • #1343: Chương 1343: 1 đập liền thành 5 tu thần2023-11-14 01:13
 • #1344: Chương 1344: 7 ngày nhục thân2023-11-14 01:14
 • #1345: Chương 1345: Không gần nữ sắc2023-11-14 01:14
 • #1346: Chương 1346: Đại Vương trở về2023-11-14 01:14
 • #1347: Chương 1347: 9 tu thần2023-11-14 01:14
 • #1348: Chương 1348: Bố ca ta bội phục nhất ngươi2023-11-14 01:14
 • #1349: Chương 1349: Thần cung đã thành2023-11-14 01:14
 • #1350: Chương 1350: Cường hóa2023-11-14 01:14
 • #1351: Chương 1351: Địa Bá Vương đánh tới2023-11-14 01:14
 • #1352: Chương 1352: Tựa như chơi đùa2023-11-14 01:14
 • #1353: Chương 1353: Kẻ yếu không dễ lăn lộn2023-11-14 01:14
 • #1354: Chương 1354: Ta mới 17 tuổi2023-11-14 01:14
 • #1355: Chương 1355: Như rơi vào hầm băng2023-11-14 01:14
 • #1356: Chương 1356: Cân nhắc2023-11-14 01:15
 • #1357: Chương 1357: Vô Gian Địa Ngục2023-11-14 01:15
 • #1358: Chương 1358: Trở thành phạm nhân2023-11-14 01:15
 • #1359: Chương 1359: Thế tất 1 chiến2023-11-14 01:15
 • #1360: Chương 1360: Đạo Phật 2 nhà2023-11-14 01:15
 • #1361: Chương 1361: A cha ta2023-11-14 01:15
 • #1362: Chương 1362: Bất tử bất diệt2023-11-14 01:15
 • #1363: Chương 1363: Nghiệp Hỏa Địa ngục2023-11-14 01:15
 • #1364: Chương 1364: Nũng nịu mỹ mỹ2023-11-14 01:15
 • #1365: Chương 1365: Slime2023-11-14 01:15
 • #1366: Chương 1366: Quyền Ma Thối Thần2023-11-14 01:15
 • #1367: Chương 1367: 100 tu thần2023-11-14 01:15
 • #1368: Chương 1368: Ma Tuyền chiến Băng Long2023-11-14 01:16
 • #1369: Chương 1369: Truyền thụ kinh nghiệm2023-11-14 01:16
 • #1370: Chương 1370: Ta vậy rất bất đắc dĩ a2023-11-14 01:16
 • #1371: Chương 1371: 17 tầng Địa ngục2023-11-14 01:16
 • #1372: Chương 1372: Ngục trưởng2023-11-14 01:16
 • #1373: Chương 1373: Ngục trưởng cực kỳ tinh nghịch2023-11-14 01:16
 • #1374: Chương 1374: Đại thiên sứ2023-11-14 01:16
 • #1375: Chương 1375: Chọn lựa2023-11-14 01:16
 • #1376: Chương 1376: Các hiển khả năng2023-11-14 01:16
 • #1377: Chương 1377: Cũng không phải là người lương thiện2023-11-14 01:17
 • #1378: Chương 1378: 14 khu2023-11-14 01:17
 • #1379: Chương 1379: Đàm Phong2023-11-14 01:17
 • #1380: Chương 1380: Chơi hỏng ngươi2023-11-14 01:17
 • #1381: Chương 1381: Luân phiên đánh2023-11-14 01:17
 • #1382: Chương 1382: Quyết chiến2023-11-14 01:17
 • #1383: Chương 1383: Ngu xuẩn2023-11-14 01:17
 • #1384: Chương 1384: Hù chết2023-11-14 01:17
 • #1385: Chương 1385: Thống trị2023-11-14 01:17
 • #1386: Chương 1386: Thứ 3 khu2023-11-14 01:17
 • #1387: Chương 1387: Kỳ hoa2023-11-14 01:17
 • #1388: Chương 1388: Chiến hữu cũ cùng Tĩnh Tuyền2023-11-14 01:17
 • #1389: Chương 1389: Cường thế2023-11-14 01:18
 • #1390: Chương 1390: Dòng dõi2023-11-14 01:18
 • #1391: Chương 1391: Song bào thai?2023-11-14 01:18
 • #1392: Chương 1392: Chúng nữ tề tụ2023-11-14 01:18
 • #1393: Chương 1393: Hảo tỷ muội2023-11-14 01:18
 • #1394: Chương 1394: Không Linh2023-11-14 01:18
 • #1395: Chương 1395: Bản Bảo Bảo2023-11-14 01:18
 • #1396: Chương 1396: Chân chính Trụ Vương cảnh2023-11-14 01:18
 • #1397: Chương 1397: Lại đến Hỗn Độn Thành2023-11-14 01:18
 • #1398: Chương 1398: Hắn là Vương Khai?2023-11-14 01:18
 • #1399: Chương 1399: Quỷ a2023-11-14 01:19
 • #1400: Chương 1400: Ngươi ngay ở chỗ này2023-11-14 01:19
 • #1401: Chương 1401: Bản chó vương cực kỳ tịch mịch2023-11-14 01:19
 • #1402: Chương 1402: Lại đến Côn Luân giới2023-11-14 01:19
 • #1403: Chương 1403: Đường về2023-11-14 01:19
 • #1404: Chương 1404: Phàm châu Nữ Đế2023-11-14 01:19
 • #1405: Chương 1405: Tiểu tính tình2023-11-14 01:19
 • #1406: Chương 1406: Sinh hoạt tưới nhuần2023-11-14 01:19
 • #1407: Chương 1407: Quá có mị lực cực kỳ buồn rầu2023-11-14 01:19
 • #1408: Chương 1408: Ngươi còn đang chờ cái gì đâu2023-11-14 01:19
 • #1409: Chương 1409: Ta tự nhiên sẽ đến2023-11-14 01:19
 • #1410: Chương 1410: Lựa chọn2023-11-14 01:20
 • #1411: Chương 1411: Tất cả đều là Trụ Vương2023-11-14 01:20
 • #1412: Chương 1412: Thứ 1 khu2023-11-14 01:20
 • #1413: Chương 1413: Ngũ Huyền đạo môn2023-11-14 01:20
 • #1414: Chương 1414: Tào Nghịch Mã Khúc Đạp Điệt2023-11-14 01:20
 • #1415: Chương 1415: Hô ngươi 1 bàn tay2023-11-14 01:20
 • #1416: Chương 1416: Ngạo Chiến Thai2023-11-14 01:20
 • #1417: Chương 1417: Điểm công đức2023-11-14 01:20
 • #1418: Chương 1418: Lộc trưởng lão2023-11-14 01:20
 • #1419: Chương 1419: Khiêu chiến quần hùng2023-11-14 01:20
 • #1420: Chương 1420: Bất Diệt2023-11-14 01:21
 • #1421: Chương 1421: 1 chiêu2023-11-14 01:21
 • #1422: Chương 1422: Thổi ngưu bức tuyển người2023-11-14 01:21
 • #1423: Chương 1423: Đạo môn Đại sư tỷ2023-11-14 01:21
 • #1424: Chương 1424: Mở chơi2023-11-14 01:21
 • #1425: Chương 1425: Từ tương lai mà đến2023-11-14 01:21
 • #1426: Chương 1426: Khó làm tiểu nha đầu2023-11-14 01:21
 • #1427: Chương 1427: Nhiều cùng ngươi 1 hội2023-11-14 01:21
 • #1428: Chương 1428: Tứ tượng trưởng lão2023-11-14 01:21
 • #1429: Chương 1429: Chiến 1 trận2023-11-14 01:21
 • #1430: Chương 1430: Chí tôn Văn Nhân Đạo2023-11-14 01:21
 • #1431: Chương 1431: Nguy cơ tiềm phục2023-11-14 01:21
 • #1432: Chương 1432: Như thế phương pháp2023-11-14 01:21
 • #1433: Chương 1433: Ta bảo bọc2023-11-14 01:21
 • #1434: Chương 1434: Lại trang bức a2023-11-14 01:22
 • #1435: Chương 1435: Đạo môn luận võ2023-11-14 01:22
 • #1436: Chương 1436: Chí tôn muốn giết ta2023-11-14 01:22
 • #1437: Chương 1437: Ngươi đến cuộn lại nằm lấy2023-11-14 01:23
 • #1438: Chương 1438: Cường giả bí ẩn2023-11-14 01:23
 • #1439: Chương 1439: Nhân gian đến vị2023-11-14 01:23
 • #1440: Chương 1440: Chán sống a2023-11-14 01:23
 • #1441: Chương 1441: Ngươi là thực ngưu bức a2023-11-14 01:23
 • #1442: Chương 1442: 1 đợt giảm 70%2023-11-14 01:23
 • #1443: Chương 1443: Quả nhiên là thuê2023-11-14 01:24
 • #1444: Chương 1444: Bắt giết hệ thống2023-11-14 01:24
 • #1445: Chương 1445: Âm Dương sư2023-11-14 01:24
 • #1446: Chương 1446: Yên Nhi Vương công tử2023-11-14 01:24
 • #1447: Chương 1447: Súng pháo Bạch tiểu thư2023-11-14 01:24
 • #1448: Chương 1448: 1 thương băng ngươi2023-11-14 01:24
 • #1449: Chương 1449: Ta vốn là rất ngưu bức2023-11-14 01:24
 • #1450: Chương 1450: Thật2023-11-14 01:24
 • #1451: Chương 1451: Không đơn giản quán rượu2023-11-14 01:25
 • #1452: Chương 1452: Có hay không hù đến ngươi2023-11-14 01:25
 • #1453: Chương 1453: Biết nàng là ai chăng2023-11-14 01:25
 • #1454: Chương 1454: Chân thực ngươi2023-11-14 01:25
 • #1455: Chương 1455: 4 tầng chi náo nhiệt2023-11-14 01:25
 • #1456: Chương 1456: Nhìn lén ta?2023-11-14 01:25
 • #1457: Chương 1457: Ta thổi ngưu bức2023-11-14 01:25
 • #1458: Chương 1458: Cái gì là yêu đương2023-11-14 01:25
 • #1459: Chương 1459: Tốt đáng tiếc a2023-11-14 01:25
 • #1460: Chương 1460: Chiến 5 cặn bã2023-11-14 01:25
 • #1461: Chương 1461: Hái hoa tặc2023-11-14 01:26
 • #1462: Chương 1462: Hái 80 ngàn2023-11-14 01:26
 • #1463: Chương 1463: 1 đập thì chí tôn sinh ra2023-11-14 01:26
 • #1464: Chương 1464: Tiêu sái chó vương2023-11-14 01:26
 • #1465: Chương 1465: Toàn là nhân vật chính2023-11-14 01:26
 • #1466: Chương 1466: Ưu điểm2023-11-14 01:26
 • #1467: Chương 1467: Không khống chế nổi2023-11-14 01:26
 • #1468: Chương 1468: Đánh lén2023-11-14 01:26
 • #1469: Chương 1469: Không phải ta2023-11-14 01:26
 • #1470: Chương 1470: Hỗn chiến2023-11-14 01:26
 • #1471: Chương 1471: Đi theo ta đi2023-11-14 01:26
 • #1472: Chương 1472: Tiến về thứ 2 vũ trụ2023-11-14 01:27
 • #1473: Chương 1473: Thứ 2 cái Địa Cầu?2023-11-14 01:27
 • #1474: Chương 1474: 100 ngàn hai tệ2023-11-14 01:27
 • #1475: Chương 1475: Hệ thống người sở hữu2023-11-14 01:27
 • #1476: Chương 1476: Lầm hội2023-11-14 01:27
 • #1477: Chương 1477: Cùng ta lăn lộn a2023-11-14 01:27
 • #1478: Chương 1478: Gọi nam thần2023-11-14 01:27
 • #1479: Chương 1479: Lý Tiểu Hoa2023-11-14 01:27
 • #1480: Chương 1480: Cường đến2023-11-14 01:27
 • #1481: Chương 1481: Không tin để ngươi đãng thu trăm2023-11-14 01:27
 • #1482: Chương 1482: Nữ nhân đánh khung2023-11-14 01:28
 • #1483: Chương 1483: Giả vờ ngây ngốc2023-11-14 01:28
 • #1484: Chương 1484: Nhận lời mời2023-11-14 01:28
 • #1485: Chương 1485: Giáo hoa cận vệ2023-11-14 01:28
 • #1486: Chương 1486: Học sinh hội2023-11-14 01:28
 • #1487: Chương 1487: Hung khí2023-11-14 01:29
 • #1488: Chương 1488: Không cách nào cân nhắc2023-11-14 01:29
 • #1489: Chương 1489: Ta lui 1 bước2023-11-14 01:29
 • #1490: Chương 1490: Không thể nhịn được nữa2023-11-14 01:29
 • #1491: Chương 1491: Huấn luyện viên2023-11-14 01:29
 • #1492: Chương 1492: Chuyện tốt không thành2023-11-14 01:29
 • #1493: Chương 1493: Bóng rổ đơn đấu2023-11-14 01:29
 • #1494: Chương 1494: Đến rừng cây nhỏ đến 1 hạ2023-11-14 01:29
 • #1495: Chương 1495: Ngươi ôn nhu 1 điểm2023-11-14 01:29
 • #1496: Chương 1496: Lấy thể nuôi đao2023-11-14 01:30
 • #1497: Chương 1497: Tứ đại tìm đường chết Thiên Vương2023-11-14 01:30
 • #1498: Chương 1498: Không có thương lượng2023-11-14 01:30
 • #1499: Chương 1499: Thay phiên hầu hạ2023-11-14 01:30
 • #1500: Chương 1500: Nhân thể tạc đạn2023-11-14 01:30
 • #1501: Chương 1501: 90 tỷ 2 tệ2023-11-14 01:30
 • #1502: Chương 1502: Nhiệm vụ2023-11-14 01:30
 • #1503: Chương 1503: Nhận lời mời2023-11-14 01:30
 • #1504: Chương 1504: Thất bại2023-11-14 01:30
 • #1505: Chương 1505: Bị thiệt lớn2023-11-14 01:30
 • #1506: Chương 1506: Mỗi người đi một ngả2023-11-14 01:30
 • #1507: Chương 1507: Gạt chúng ta2023-11-14 01:31
 • #1508: Chương 1508: Lão già2023-11-14 01:31
 • #1509: Chương 1509: Mới tới lão sư2023-11-14 01:31
 • #1510: Chương 1510: Xảy ra chuyện lớn2023-11-14 01:31
 • #1511: Chương 1511: Quán bar khai trương2023-11-14 01:31
 • #1512: Chương 1512: Giết chóc hệ thống vs hồng bao hệ thống2023-11-14 01:31
 • #1513: Chương 1513: Thế lực bá chủ2023-11-14 01:31
 • #1514: Chương 1514: Bớt nói nhảm có theo hay không2023-11-14 01:31
 • #1515: Chương 1515: Đại ca2023-11-14 01:32
 • #1516: Chương 1516: Long Vương2023-11-14 01:32
 • #1517: Chương 1517: Nổ2023-11-14 01:32
 • #1518: Chương 1518: Ước không2023-11-14 01:32
 • #1519: Chương 1519: Công viên rừng cây nhỏ2023-11-14 01:32
 • #1520: Chương 1520: Dự cảm không tốt2023-11-14 01:32
 • #1521: Chương 1521: Tức bất tỉnh2023-11-14 01:32
 • #1522: Chương 1522: Dưỡng sinh2023-11-14 01:32
 • #1523: Chương 1523: 1 bầy đậu bỉ2023-11-14 01:32
 • #1524: Chương 1524: Thổi thần Vương Khai hoàn tất thiên2023-11-14 01:32
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Ác Ma Đảo

TiKay

Ngự Thú Ma Chủ

TiKay

Chiến Thần Bất Bại

TiKay

Đào Sát Sấm Quan Trò Chơi

THUYS♥️

Ta Thật Không Dưỡng Long A

TiKay

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

THUYS♥️

Leave a Reply