Ngôn TìnhTrọng Sinh

Quân Tẩu Bưu Hãn Thời Đại

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh

Tô Mạch Tử trọng sinh, trở lại hết thảy còn kịp hối hận thời điểm, bưu hãn nhân sinh từ đây bắt đầu……

Cực phẩm? Xem nàng như thế nào có thù báo thù, vả mặt ngược tra.

Hán tử? Nàng chỉ nói muốn cái lưỡng tình tương duyệt, chưa nói muốn thể lực tốt như vậy!

Tô Mạch Tử bị tra tấn đến eo đau bối đau, giận chỉ người nào đó, “Ta không đáp ứng cho ngươi sinh oa!!”

Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà giáo dục: “Quân hôn không thể lui, sinh oa muốn nhân lúc còn sớm.”

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tứ Diệp Hà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 cầm thú không bằng2020-12-02 18:04
 • #2: Chương 2 hối hôn2020-12-02 18:05
 • #3: Chương 3 nháo ly hôn2020-12-02 18:05
 • #4: Chương 4 đại náo Lý gia2020-12-02 18:05
 • #5: Chương 5 rời đi2020-12-02 18:05
 • #6: Chương 6 lợi hại đại tẩu2020-12-02 18:06
 • #7: Chương 7 đánh ngươi yêu cầu tuyển nhật tử sao?2020-12-02 18:06
 • #8: Chương 8 những năm đó, quá thực khổ2020-12-02 18:06
 • #9: Chương 9 uy hiếp2020-12-02 18:07
 • #10: Chương 10 lại nhiều một cái ăn không ngồi rồi2020-12-02 18:07
 • #11: Chương 11 một lần cấp bẻ xả rõ ràng2020-12-02 18:07
 • #12: Chương 12 thế khó xử2020-12-02 18:07
 • #13: Chương 13 đi huyện thành2020-12-02 18:08
 • #14: Chương 14 xô vàng đầu tiên2020-12-02 18:08
 • #15: Chương 15 kiện mỹ quần2020-12-02 18:08
 • #16: Chương 16 lớn nhất thiên địch2020-12-02 18:09
 • #17: Chương 17 một cái quả phụ2020-12-02 18:09
 • #18: Chương 18 khuyên bảo2020-12-02 18:09
 • #19: Chương 19 đã phát thịt khô2020-12-02 18:09
 • #20: Chương 20 kéo mặt2020-12-02 18:09
 • #21: Chương 21 bán quần2020-12-02 18:10
 • #22: Chương 22 mới gặp2020-12-02 18:10
 • #23: Chương 23 khiêu khích Lưu Tuyết Hoa2020-12-02 18:10
 • #24: Chương 24 lại không phải lần đầu tiên2020-12-02 18:10
 • #25: Chương 25 bị làm tức giận nam nhân2020-12-02 18:10
 • #26: Chương 26 cũng không buông tay2020-12-02 18:11
 • #27: Chương 27 miệng quá độc2020-12-02 18:11
 • #28: Chương 28 tiểu chất nữ2020-12-02 18:11
 • #29: Chương 29 sinh không ra hài tử2020-12-02 18:11
 • #30: Chương 30 quở trách2020-12-02 18:12
 • #31: Chương 31 phu thê gian chuyện này2020-12-02 18:12
 • #32: Chương 322020-12-02 18:12
 • #33: Chương 33 kế hoạch trộm tiền2020-12-02 18:12
 • #34: Chương 34 mạc danh nhiệt tình2020-12-02 18:12
 • #35: Chương 35 nửa đời sau giao cho ta2020-12-02 18:13
 • #36: Chương 36 thử2020-12-02 18:13
 • #37: Chương 37 biến sắc mặt2020-12-02 18:13
 • #38: Chương 38 nửa đêm đếm tiền2020-12-02 18:13
 • #39: Chương 39 tàng tiền2020-12-02 18:13
 • #40: Chương 40 lừa gạt2020-12-02 18:14
 • #41: Chương 41 cố ý tìm tra2020-12-02 18:14
 • #42: Chương 42 nói đến chỗ đau2020-12-02 18:14
 • #43: Chương 43 tao tặc2020-12-02 18:14
 • #44: Chương 44 vừa ăn cướp vừa la làng2020-12-02 18:14
 • #45: Chương 45 gia tặc2020-12-02 18:15
 • #46: Chương 46 chết cũng không hối cải2020-12-02 18:15
 • #47: Chương 47 đánh cuộc2020-12-02 18:15
 • #48: Chương 48 Đa Đa làm chứng2020-12-02 18:15
 • #49: Chương 49 gia tặc không ngừng một cái2020-12-02 18:15
 • #50: Chương 50 không gọi cẩu mới cắn người2020-12-02 18:15
 • #51: Chương 51 đều có tính toán2020-12-02 18:16
 • #52: Chương 52 giả ý phối hợp2020-12-02 18:16
 • #53: Chương 53 tin là thật2020-12-02 18:16
 • #54: Chương 54 tới cửa đòi tiền2020-12-02 18:16
 • #55: Chương 55 chia của2020-12-02 18:16
 • #56: Chương 56 bị đánh2020-12-02 18:17
 • #57: Chương 57 nuốt vào đi đều cấp nhổ ra2020-12-02 18:17
 • #58: Chương 58 khí điên rồi2020-12-02 18:17
 • #59: Chương 59 Lý Đại Khánh tới cửa2020-12-02 18:17
 • #60: Chương 60 Lý Đại Khánh tới cửa ( 2 )2020-12-02 18:18
 • #61: Chương 61 biến sắc mặt2020-12-02 18:18
 • #62: Chương 62 không đúng tí nào nữ nhân2020-12-02 18:18
 • #63: Chương 63 nên đánh2020-12-02 18:18
 • #64: Chương 64 mặt dày vô sỉ2020-12-02 18:19
 • #65: Chương 65 nhảy giếng2020-12-02 18:19
 • #66: Chương 66 quở trách2020-12-02 18:19
 • #67: Chương 67 thành toàn ngươi2020-12-02 18:19
 • #68: Chương 68 làm cái quyết định2020-12-02 18:19
 • #69: Chương 69 chuẩn bị đi Lý gia2020-12-02 18:20
 • #70: Chương 70 thiếu chút nữa khí điên2020-12-02 18:20
 • #71: Chương 71 sớm có chuẩn bị2020-12-02 18:20
 • #72: Chương 72 cố ý lăn lộn2020-12-02 18:20
 • #73: Chương 73 Lý Đại Khánh tâm tư2020-12-02 18:21
 • #74: Chương 74 ác độc phụ tử2020-12-02 18:21
 • #75: Chương 75 minh không được, liền tới ám2020-12-02 18:21
 • #76: Chương 76 ngủ nơi nào2020-12-02 18:21
 • #77: Chương 77 nhịn rồi lại nhịn2020-12-02 18:22
 • #78: Chương 78 sớm hay muộn làm ngươi đẹp2020-12-02 18:22
 • #79: Chương 79 khí ngất xỉu đi2020-12-02 18:22
 • #80: Chương 80 thu thịt heo tiền2020-12-02 18:22
 • #81: Chương 81 bán thịt heo2020-12-02 18:22
 • #82: Chương 82 kỳ quái lúa mạch non2020-12-02 18:23
 • #83: Chương 83 hồ đồ2020-12-02 18:23
 • #84: Chương 84 hành động thăng cấp2020-12-02 18:23
 • #85: Chương 85 phòng hoạn với chưa xảy ra2020-12-02 18:23
 • #86: Chương 86 chột dạ2020-12-02 18:24
 • #87: Chương 87 thân sơ chẳng phân biệt2020-12-02 18:24
 • #88: Chương 88 hoài nghi2020-12-02 18:24
 • #89: Chương 89 nhất không muốn nhìn đến một màn2020-12-02 18:24
 • #90: Chương 90 bị lợi dụng2020-12-02 18:24
 • #91: Chương 91 thẳng trung yếu hại2020-12-02 18:25
 • #92: Chương 92 đừng lại kêu tỷ của ta2020-12-02 18:25
 • #93: Chương 93 ta muốn ly hôn2020-12-02 18:25
 • #94: Chương 94 ly đi2020-12-02 18:25
 • #95: Chương 95 rốt cuộc nhả ra2020-12-02 18:26
 • #96: Chương 96 sai không ở xuẩn2020-12-02 18:26
 • #97: Chương 97 bị ma quỷ ám ảnh2020-12-02 18:26
 • #98: Chương 98 ngẫu nhiên gặp được đại trang ca2020-12-02 18:26
 • #99: Chương 99 khôn khéo đường tẩu2020-12-02 18:26
 • #100: Chương 100 đợi một đêm2020-12-02 18:26
 • #101: Chương 101 ngọt ngào uy hiếp2020-12-02 18:27
 • #102: Chương 102 rốt cuộc ly2020-12-02 18:27
 • #103: Chương 103 vô pháp tha thứ2020-12-02 18:27
 • #104: Chương 104 thấu cái phần tử đi2020-12-02 18:27
 • #105: Chương 105 la lối khóc lóc2020-12-02 18:27
 • #106: Chương 106 một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai2020-12-02 18:28
 • #107: Chương 107 thiếu tấu2020-12-02 18:28
 • #108: Chương 108 tán gẫu2020-12-02 18:28
 • #109: Chương 109 nhắc nhở2020-12-02 18:28
 • #110: Chương 110 Đinh Mai2020-12-02 18:28
 • #111: Chương 111 có lẽ là tình địch2020-12-02 18:29
 • #112: Chương 112 yêu đơn phương2020-12-02 18:29
 • #113: Chương 113 bảo đảm kiếm tiền2020-12-02 18:30
 • #114: Chương 114 thương cơ2020-12-02 18:30
 • #115: Chương 115 chắp vá trụ2020-12-02 18:30
 • #116: Chương 116 không so đo quá2020-12-02 18:30
 • #117: Chương 117 kỳ quái động tĩnh2020-12-02 18:30
 • #118: Phu2020-12-02 18:31
 • #119: Gian2020-12-02 18:31
 • #120: Chương 120 xấu mặt sự2020-12-02 18:31
 • #121: Chương 121 lầm đạo2020-12-02 18:31
 • #122: Chương 122 tự sát2020-12-02 18:31
 • #123: Chương 123 cự tuyệt bị cứu2020-12-02 18:32
 • #124: Chương 124 chết không nhận sai2020-12-02 18:32
 • #125: Chương 125 Vương Đại Nữu động thủ2020-12-02 18:32
 • #126: Chương 126 đưa y2020-12-02 18:32
 • #127: Chương 127 thấu tiền2020-12-02 18:32
 • #128: Chương 128 chuyển viện2020-12-02 18:33
 • #129: Chương 129 Mạch Tử trở về2020-12-02 18:33
 • #130: Chương 130 xì hơi2020-12-02 18:33
 • #131: Chương 131 không tin2020-12-02 18:33
 • #132: Chương 132 chột dạ Cao Xuân Nê2020-12-02 18:34
 • #133: Chương 133 chẳng lẽ ngươi trong lòng suy nghĩ không đứng đắn sự2020-12-02 18:34
 • #134: Chương 134 ghét bỏ2020-12-02 18:34
 • #135: Chương 135 liền không còn2020-12-02 18:34
 • #136: Chương 136 tiền của ta, ta có quyền lợi xử trí2020-12-02 18:34
 • #137: Chương 137 ngươi sẽ không chết2020-12-02 18:34
 • #138: Chương 138 cực phẩm tỷ tỷ2020-12-02 18:35
 • #139: Chương 139 lưu lại chứng cứ2020-12-02 18:35
 • #140: Chương 140 hợp tác ( mười càng đến )2020-12-02 18:35
 • #141: Chương 141 làm nhiều có nhiều2020-12-02 18:35
 • #142: Chương 142 giằng co2020-12-02 18:35
 • #143: Chương 143 nón xanh từ đầu mang đến chân2020-12-02 18:36
 • #144: Chương 144 “Co được dãn được”2020-12-02 18:36
 • #145: Chương 145 đều là mệnh2020-12-02 18:36
 • #146: Chương 146 quấy rối nam nhân2020-12-02 18:36
 • #147: Chương 147 có nắm chắc2020-12-02 18:36
 • #148: Chương 148 chính nghĩa binh ca ca2020-12-02 18:37
 • #149: Chương 149 rốt cuộc là ai2020-12-02 18:37
 • #150: Chương 150 đụng phải lúa mạch non ( mười càng đến )2020-12-02 18:37
 • #151: Chương 151 gặp gỡ Lý Đại Khánh2020-12-02 18:37
 • #152: Chương 152 đã đoán sai?2020-12-02 18:37
 • #153: Chương 153 lại khai nháo2020-12-02 18:38
 • #154: Chương 154 lấy hóa2020-12-02 18:38
 • #155: Chương 155 không có khả năng đẹp cả đôi đàng2020-12-02 18:38
 • #156: Chương 156 một tay giao tiền, một tay lấy hóa2020-12-02 18:38
 • #157: Chương 157 tính tiền2020-12-02 18:38
 • #158: Chương 158 ngộ người xấu2020-12-02 18:39
 • #159: Chương 159 ai làm ngươi tới hại ta?2020-12-02 18:39
 • #160: Chương 160 vậy ngươi đi tìm chết đi ( mười càng đến )2020-12-02 18:39
 • #161: Chương 161 ngày mai chúng ta liền đi lãnh giấy kết hôn2020-12-02 18:39
 • #162: Chương 162 Nghiêm Thu Minh đau lòng2020-12-02 18:40
 • #163: Chương 163 ta muốn như vậy2020-12-02 18:40
 • #164: Chương 164 được tiện nghi còn khoe mẽ2020-12-02 18:40
 • #165: Chương 165 tẫn tỷ tỷ trách nhiệm2020-12-02 18:40
 • #166: Chương 166 chính mình tìm đường chết2020-12-02 18:40
 • #167: Chương 167 cảm động2020-12-02 18:41
 • #168: Chương 168 hai cái tiểu gia hỏa2020-12-02 18:41
 • #169: Chương 169 ta như là đột nhiên điên rồi sao?2020-12-02 18:41
 • #170: Chương 170 tâm lý chiến ( mười càng đến )2020-12-02 18:41
 • #171: Chương 171 còn tiền2020-12-02 18:41
 • #172: Chương 172 kỳ quái a di2020-12-02 18:42
 • #173: Chương 173 đi nghiêm gia2020-12-02 18:42
 • #174: Chương 174 dối trá nữ nhân2020-12-02 18:42
 • #175: Chương 175 không dám tiếp tiền2020-12-02 18:42
 • #176: Chương 176 thần nữ có tâm, Tương Vương vô mộng2020-12-02 18:42
 • #177: Chương 177 đi nhận nhận ngươi nhạc mẫu gia lộ2020-12-02 18:43
 • #178: Chương 178 ta và ngươi mẹ so mệnh trường hảo2020-12-02 18:43
 • #179: Chương 179 tặc công tặc bà2020-12-02 18:43
 • #180: Chương 180 chui đầu vô lưới ( mười càng đến )2020-12-02 18:43
 • #181: Chương 181 ngươi có thể muốn làm gì thì làm2020-12-02 18:44
 • #182: Chương 182 nửa đường xuống xe2020-12-02 18:44
 • #183: Chương 183 vạch trần Cao Xuân Nê gương mặt thật2020-12-02 18:44
 • #184: Chương 184 vẫn là không tin2020-12-02 18:44
 • #185: Chương 185 đã sớm phản bội2020-12-02 18:44
 • #186: Chương 186 thử2020-12-02 18:45
 • #187: Chương 187 dương phẩm đức mục đích2020-12-02 18:45
 • #188: Chương 188 vô tình nữ nhân2020-12-02 18:45
 • #189: Chương 189 tình nhân phản bội2020-12-02 18:45
 • #190: Chương 190 bắt được vừa vặn ( mười càng đến )2020-12-02 18:45
 • #191: Chương 191 hướng chết tấu2020-12-02 18:46
 • #192: Chương 192 biết vậy chẳng làm2020-12-02 18:46
 • #193: Chương 193 muốn giết bọn họ2020-12-02 18:46
 • #194: Chương 194 xem náo nhiệt2020-12-02 18:46
 • #195: Chương 195 đại ca ngươi ở bên ngoài có nữ nhân?2020-12-02 18:46
 • #196: Chương 196 theo dõi tô lúa mạch non2020-12-02 18:47
 • #197: Chương 197 nằm mơ còn sớm điểm2020-12-02 18:47
 • #198: Chương 198 không thích hợp2020-12-02 18:47
 • #199: Chương 199 có mang?2020-12-02 18:47
 • #200: Chương 200 ly không rời ( mười càng đến )2020-12-02 18:47
 • #201: Chương 201 không thể kéo2020-12-02 18:48
 • #202: Chương 202 Tô gia nhưng không giúp người khác dưỡng hài tử2020-12-02 18:48
 • #203: Chương 203 phản chiến tương hướng2020-12-02 18:48
 • #204: Chương 204 Vương Đại Nữu tới rồi2020-12-02 18:48
 • #205: Chương 205 ninh tính sai, không buông tha2020-12-02 18:48
 • #206: Chương 206 nhà ngươi là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao2020-12-02 18:49
 • #207: Chương 207 sợ là muốn sinh non2020-12-02 18:49
 • #208: Chương 208 bất quá chính là cái nghiệt chủng2020-12-02 18:49
 • #209: Chương 209 ngươi cho ta sinh cái cháu ngoại2020-12-02 18:49
 • #210: Chương 210 tóm được tô lúa mạch non ( mười càng đến )2020-12-02 18:49
 • #211: Chương 211 thật sự là không có thuốc nào cứu được2020-12-02 18:49
 • #212: Chương 212 muốn kết hôn2020-12-02 18:50
 • #213: Chương 213 đánh tơi bời một đốn2020-12-02 18:50
 • #214: Chương 214 dự kiến bên trong sự2020-12-02 18:50
 • #215: Chương 215 phải về bộ đội2020-12-02 18:50
 • #216: Chương 216 ngươi đi tỉnh thành buôn bán đi2020-12-02 18:51
 • #217: Chương 217 đào tẩu2020-12-02 18:51
 • #218: Chương 218 muốn chết không sống2020-12-02 18:51
 • #219: Chương 219 bất tử cũng vô dụng2020-12-02 18:51
 • #220: Chương 220 phân tiền ( mười càng đến )2020-12-02 18:52
 • #221: Chương 221 tất cả đều là lại gần Mạch Tử2020-12-02 18:52
 • #222: Chương 222 sớm làm tính toán2020-12-02 18:52
 • #223: Chương 223 đưa quả táo2020-12-02 18:52
 • #224: Chương 224 châm ngòi2020-12-02 18:52
 • #225: Chương 225 không biết tốt xấu2020-12-02 18:53
 • #226: Chương 226 cực kỳ khắc nghiệt2020-12-02 18:53
 • #227: Chương 227 tự lập môn hộ2020-12-02 18:53
 • #228: Chương 228 hai không chậm trễ2020-12-02 18:53
 • #229: Chương 229 tận tình tận nghĩa2020-12-02 18:53
 • #230: Chương 230 ngươi lão nương muốn tái giá? ( mười càng đến )2020-12-02 18:54
 • #231: Chương 231 đương không có cái kia nữ nhi2020-12-02 18:54
 • #232: Chương 232 khuyên bà bà tái giá2020-12-02 18:54
 • #233: Chương 233 nên mắng2020-12-02 18:54
 • #234: Chương 234 nháo phân gia2020-12-02 18:54
 • #235: Chương 235 bị lừa2020-12-02 18:55
 • #236: Chương 236 đều là khắc nghiệt người2020-12-02 18:55
 • #237: Chương 237 thiên đại việc ngốc2020-12-02 18:55
 • #238: Chương 238 biết chân tướng2020-12-02 18:55
 • #239: Chương 239 Nghiêm Thu Minh nghẹn khuất2020-12-02 18:56
 • #240: Chương 240 tự nhiên phản ứng ( mười càng đến )2020-12-02 18:56
 • #241: Chương 241 một tháng một lần2020-12-02 18:56
 • #242: Chương 242 nấu trứng gà PK đào tô2020-12-02 18:56
 • #243: Chương 243 không hổ là ta tức phụ2020-12-02 18:56
 • #244: Chương 244 thật chán ghét2020-12-02 18:57
 • #245: Chương 245 cải tà quy chính2020-12-02 18:57
 • #246: Chương 246 đi bộ đội nhìn xem2020-12-02 18:57
 • #247: Chương 247 đối hắn không tốt2020-12-02 18:57
 • #248: Chương 248 đưa gà2020-12-02 18:57
 • #249: Chương 249 cánh gà cơm tháng2020-12-02 18:58
 • #250: Chương 250 ăn ngon Tô Mạch Thu2020-12-02 18:58
 • #251: Chương 251 xe lửa thượng ngộ người quen2020-12-02 18:58
 • #252: Chương 252 mượn cái địa phương dùng dùng2020-12-02 18:58
 • #253: Chương 253 bị nhìn trúng2020-12-02 18:58
 • #254: Chương 254 hợp tác2020-12-02 18:59
 • #255: Chương 255 ở nơi nào2020-12-02 18:59
 • #256: Chương 256 tới bộ đội2020-12-02 18:59
 • #257: Chương 257 tẩu tử, ngươi liền ngươi đối tượng là ai cũng không biết?2020-12-02 18:59
 • #258: Chương 258 trực tiếp kêu tẩu tử liền hảo2020-12-02 18:59
 • #259: Chương 259 bắt được vừa vặn2020-12-02 19:00
 • #260: Chương 260 ta tức phụ tới2020-12-02 19:00
 • #261: Chương 261 Nghiêm Thu Minh, ngươi lưu manh2020-12-02 19:00
 • #262: Chương 262 xem biến toàn thân2020-12-02 19:00
 • #263: Chương 263 nữ nhân liền không trách?2020-12-02 19:00
 • #264: Chương 264 nàng chính là cái nam nhân2020-12-02 19:00
 • #265: Chương 265 như thế nào ngươi bộ đội người sẽ nhận thức ta2020-12-02 19:01
 • #266: Chương 266 mang ngươi đi kỳ thị uy ( mười càng đến )2020-12-02 19:01
 • #267: Chương 267 cùng nhau tụ tụ2020-12-02 19:01
 • #268: Chương 268 đến nắm chặt thời gian sinh hài tử2020-12-02 19:01
 • #269: Chương 269 chuyện sớm hay muộn, lười đến sửa miệng2020-12-02 19:01
 • #270: Chương 270 buổi tối ngủ nơi nào2020-12-02 19:02
 • #271: Chương 271 đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ2020-12-02 19:02
 • #272: Chương 272 quyết định ở tỉnh thành khai cửa hàng2020-12-02 19:02
 • #273: Chương 273 thấy tô lúa mạch non2020-12-02 19:02
 • #274: Chương 274 ngốc có thể2020-12-02 19:03
 • #275: Chương 275 dụ hống2020-12-02 19:03
 • #276: Chương 276 nam nhân yêu cầu ( mười càng đến )2020-12-02 19:03
 • #277: Chương 277 đột nhiên phanh lại2020-12-02 19:03
 • #278: Chương 278 làm lúa mạch non đi thừa nhận hết thảy2020-12-02 19:03
 • #279: Chương 279 mợ lớn lên thật là đẹp mắt2020-12-02 19:04
 • #280: Chương 280 mua máy may2020-12-02 19:04
 • #281: Chương 281 số khổ đại tỷ2020-12-02 19:04
 • #282: Chương 282 chui vào lỗ đồng tiền đi2020-12-02 19:04
 • #283: Chương 283 Đa Đa bị tiếp đi2020-12-02 19:04
 • #284: Chương 284 đem tiền tích cóp2020-12-02 19:05
 • #285: Chương 285 nếu hắn là đông đông ba ba thì tốt rồi2020-12-02 19:05
 • #286: Chương 286 nghe không hiểu tiếng người sao? ( mười càng đến )2020-12-02 19:05
 • #287: Chương 287 ngươi cùng ngươi bà bà động thủ?2020-12-02 19:05
 • #288: Chương 288 xé chẵn ra lẻ2020-12-02 19:05
 • #289: Chương 289 sinh hài tử là quan trọng, cũng muốn chú ý thân mình2020-12-02 19:06
 • #290: Chương 290 Tô Mạch Xuân phải làm mua bán2020-12-02 19:06
 • #291: Chương 291 một cái nửa cân một cái tám lượng2020-12-02 19:06
 • #292: Chương 292 tô mạch hạ giữ gìn2020-12-02 19:06
 • #293: Chương 293 thành tựu thành, không thành đánh đổ2020-12-02 19:06
 • #294: Chương 294 ta không phải ngốc tử, cũng không phải kẻ điếc2020-12-02 19:07
 • #295: Chương 295 thời cơ chính thích hợp2020-12-02 19:07
 • #296: Chương 296 nho nhỏ nếm thử ( mười càng đến )2020-12-02 19:07
 • #297: Chương 297 thừa nhận sai lầm2020-12-02 19:07
 • #298: Chương 298 có tôn tử?2020-12-02 19:07
 • #299: Chương 299 nói dối như cuội2020-12-02 19:08
 • #300: Chương 300 thỏa hiệp2020-12-02 19:08
 • #301: Chương 301 đây là bệnh, đến trị2020-12-02 19:08
 • #302: Chương 302 chủ ý so với ai khác đều nhiều2020-12-02 19:08
 • #303: Chương 303 thật hoài2020-12-02 19:09
 • #304: Chương 304 mặt biến thật là nhanh2020-12-02 19:09
 • #305: Chương 305 cảm ơn, thấy đủ2020-12-02 19:09
 • #306: Chương 306 trời cao ( mười càng đến )2020-12-02 19:09
 • #307: Chương 307 sợ bóng sợ gió một hồi2020-12-02 19:09
 • #308: Chương 308 khi dễ người thành thật2020-12-02 19:09
 • #309: Chương 309 rất là kiêu ngạo2020-12-02 19:10
 • #310: Chương 310 tỉnh lại chính mình2020-12-02 19:10
 • #311: Chương 311 Tô Mạch Thu bị người coi trọng2020-12-02 19:10
 • #312: Chương 312 liền thích hắn2020-12-02 19:10
 • #313: Chương 313 uy hiếp2020-12-02 19:10
 • #314: Chương 314 chờ Mạch Tử ( tám càng đến )2020-12-02 19:11
 • #315: Chương 315 này vội không giúp được ( thêm càng, thứ chín càng )2020-12-02 19:11
 • #316: Chương 316 không phải ngươi định đoạt ( mười càng đến )2020-12-02 19:11
 • #317: Chương 317 mạch hạ thúc thúc làm ta ba ba được không2020-12-02 19:11
 • #318: Chương 318 con nuôi2020-12-02 19:11
 • #319: Chương 319 “Yêu đương vụng trộm oa”2020-12-02 19:12
 • #320: Chương 320 từ nhỏ đến lớn đều chán ghét2020-12-14 18:06
 • #321: Chương 321 đừng có thể lại liền lại2020-12-14 18:06
 • #322: Chương 322 không thừa nhận2020-12-14 18:07
 • #323: Chương 323 bồi điểm tiền cho ngươi?2020-12-14 18:07
 • #324: Chương 324 liền nói ngươi có nguyện ý hay không cưới ta2020-12-14 18:07
 • #325: Chương 325 muốn đem ta đuổi đi sao?2020-12-14 18:07
 • #326: Chương 326 nhị tuyển một2020-12-14 18:07
 • #327: Chương 327 đi tỉnh thành buôn bán2020-12-14 18:07
 • #328: Chương 328 đòi tiền2020-12-14 18:07
 • #329: Chương 329 có cái gì không thích hợp cảm giác sao?2020-12-14 18:07
 • #330: Chương 330 xấu hổ vấn đề2020-12-14 18:08
 • #331: Chương 331 xác định là giả2020-12-14 18:08
 • #332: Chương 332 chuẩn bị đi rồi2020-12-14 18:08
 • #333: Chương 333 nổi lên ngăn cách2020-12-14 18:08
 • #334: Chương 334 tay mới khả năng tìm không thấy chỗ ngồi ( mười càng đến )2020-12-14 18:08
 • #335: Chương 335 tiếp trạm2020-12-14 18:08
 • #336: Chương 336 tạm thời bảo mật2020-12-14 18:08
 • #337: Chương 337 Mạch Tử cảm động2020-12-14 18:09
 • #338: Chương 338 cực phẩm mẹ2020-12-14 18:09
 • #339: Chương 339 dạo chợ đêm2020-12-14 18:09
 • #340: Chương 340 chúng ta có thể cùng nhau ngủ2020-12-14 18:09
 • #341: Chương 341 kinh hỉ2020-12-14 18:09
 • #342: Chương 342 dữ dội may mắn ( tám càng đến )2020-12-14 18:09
 • #343: Chương 343 cưới vợ chính là dùng để đau2020-12-14 18:09
 • #344: Chương 344 nam nữ có khác2020-12-14 18:09
 • #345: Chương 345 thuê nhà2020-12-14 18:10
 • #346: Chương 346 người đàn ông độc thân cảm thụ2020-12-14 18:10
 • #347: Chương 347 không tha2020-12-14 18:10
 • #348: Chương 348 cách vách nguyên lai ở người quen2020-12-14 18:10
 • #349: Chương 349 ngươi đoán ngươi có thể hay không bị hắn đánh chết?2020-12-14 18:10
 • #350: Chương 350 chính mình phạm tiện2020-12-14 18:10
 • #351: Chương 351 bị đánh là thường có sự2020-12-14 18:10
 • #352: Chương 352 trở thành bị phát tiết đối tượng2020-12-14 18:10
 • #353: Chương 353 không có dã tâm người làm ăn, không phải hảo sinh ý người2020-12-14 18:10
 • #354: Chương 354 làm hai người mau chóng tới rồi2020-12-14 18:11
 • #355: Chương 355 mụ mụ, ngươi không cần đông đông sao?2020-12-14 18:11
 • #356: Chương 356 thay đổi chủ ý2020-12-14 18:11
 • #357: Chương 357 hai cái người hầu2020-12-14 18:11
 • #358: Chương 358 phi tấu chết cái này Chu Tương Liên không thể2020-12-14 18:11
 • #359: Chương 359 tôn tử không như vậy quan trọng2020-12-14 18:11
 • #360: Chương 360 mẫu tử chia lìa2020-12-14 18:11
 • #361: Chương 361 cấp đông đông tìm ba ba sự tình là thật vậy chăng?2020-12-14 18:11
 • #362: Chương 362 từng người lựa chọn2020-12-14 18:12
 • #363: Chương 363 một lời khó nói hết2020-12-14 18:12
 • #364: Chương 364 cách vách làm người mặt đỏ thanh âm2020-12-14 18:12
 • #365: Chương 365 cửa hàng khai trương2020-12-14 18:12
 • #366: Chương 366 nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ2020-12-14 18:12
 • #367: Chương 367 tính toán thỉnh người2020-12-14 18:12
 • #368: Chương 368 tha thứ ta, hảo sao2020-12-14 18:12
 • #369: Chương 369 lúa mạch non sẽ nhận sai nguyên nhân2020-12-14 18:13
 • #370: Chương 370 thấy chết mà không cứu sao?2020-12-14 18:13
 • #371: Chương 371 hai con đường, chính mình tuyển2020-12-14 18:13
 • #372: Chương 372 nói so xướng dễ nghe2020-12-14 18:13
 • #373: Chương 373 đã chết ta cho ngươi nhặt xác2020-12-14 18:13
 • #374: Chương 374 thay đổi2020-12-14 18:13
 • #375: Chương 375 nguyên lai là muốn làm ba ba2020-12-14 18:13
 • #376: Chương 376 lau súng cướp cò2020-12-14 18:13
 • #377: Chương 377 thời khắc mấu chốt, đầu đất một cái2020-12-14 18:14
 • #378: Chương 378 trực tiếp giết chết nàng hảo2020-12-14 18:14
 • #379: Chương 379 phát tiết2020-12-14 18:14
 • #380: Chương 380 về nhà ăn tết?2020-12-14 18:14
 • #381: Chương 381 cuối năm phân tiền2020-12-14 18:14
 • #382: Chương 382 tốt đẹp chờ đợi2020-12-14 18:14
 • #383: Chương 383 một chỗ thời gian2020-12-14 18:14
 • #384: Chương 384 về nhà ăn tết2020-12-14 18:14
 • #385: Chương 385 Chu Tương Liên còn có loại này giác ngộ?2020-12-14 18:15
 • #386: Chương 386 khác thường2020-12-14 18:15
 • #387: Chương 387 kiên quyết phản đối2020-12-14 18:15
 • #388: Chương 388 thỏa mãn2020-12-14 18:15
 • #389: Chương 389 nghiêm thu tú tới cửa2020-12-14 18:15
 • #390: Chương 390 hài tử là Tô Mạch Thu?2020-12-14 18:15
 • #391: Chương 391 sự tình muốn nháo lớn2020-12-14 18:16
 • #392: Chương 392 chứng thực2020-12-14 18:16
 • #393: Chương 393 hài tử rốt cuộc là của ai?2020-12-14 18:16
 • #394: Chương 394 mẹ con đồng thời bức hôn2020-12-14 18:16
 • #395: Chương 385 không phải ngươi định đoạt2020-12-14 18:16
 • #396: Chương 386 ai mạnh ai2020-12-14 18:16
 • #397: Chương 387 hài tử sinh hạ tới lại nói2020-12-14 18:16
 • #398: Chương 388 không nhỏ dụ hoặc2020-12-14 18:17
 • #399: Chương 389 do dự2020-12-14 18:17
 • #400: Chương 390 biết chân tướng2020-12-14 18:17
 • #401: Chương 391 đi lời nói khách sáo2020-12-14 18:17
 • #402: Chương 392 chính là trèo cao2020-12-14 18:17
 • #403: Chương 393 tiền có thể đền bù sở hữu khuyết điểm2020-12-14 18:17
 • #404: Chương 394 đi tìm Mạch Tử2020-12-14 18:17
 • #405: Chương 395 thế khó xử2020-12-14 18:18
 • #406: Chương 396 muội tử là thần nhân2020-12-14 18:18
 • #407: Chương 397 đã lâu không thấy2020-12-14 18:18
 • #408: Chương 398 ngươi không xứng2020-12-14 18:18
 • #409: Chương 399 cười bần không cười xướng2020-12-14 18:18
 • #410: Chương 400 nay đã khác xưa2020-12-14 18:18
 • #411: Chương 401 có miêu nị2020-12-14 18:18
 • #412: Chương 402 ra vẻ thỏa hiệp2020-12-14 18:19
 • #413: Chương 403 mua một tặng một2020-12-14 18:19
 • #414: Chương 404 đi bệnh viện2020-12-14 18:19
 • #415: Chương 405 thử máu2020-12-14 18:19
 • #416: Chương 406 bị dọa sợ2020-12-14 18:19
 • #417: Chương 407 hãm hại2020-12-14 18:20
 • #418: Đệ 408 chương thân thủ giết chết chính mình cháu ngoại2020-12-14 18:20
 • #419: Chương 409 không đành lòng2020-12-14 18:20
 • #420: Chương 410 phi đi không thể2020-12-14 18:20
 • #421: Chương 411 hấp hối giãy giụa2020-12-14 18:21
 • #422: Chương 412 có lẽ có thể thẳng thắn từ khoan2020-12-14 18:21
 • #423: Chương 413 chờ tuyên án2020-12-14 18:21
 • #424: Chương 414 ta hận không thể giết ngươi2020-12-14 18:21
 • #425: Chương 415 hảo hảo quản quản2020-12-14 18:21
 • #426: Chương 416 hài tử kiên quyết không thể muốn2020-12-14 18:21
 • #427: Chương 417 một bút tiểu tài2020-12-14 18:21
 • #428: Chương 418 giấu hạ2020-12-14 18:22
 • #429: Chương 419 đem hài tử cấp trộm đạo làm2020-12-14 18:22
 • #430: Chương 420 làm bộ không biết2020-12-14 18:22
 • #431: Chương 421 vô tình nhà mẹ đẻ người2020-12-14 18:22
 • #432: Chương 422 đi làm sinh non2020-12-14 18:22
 • #433: Chương 423 bị áp chế cả đời2020-12-14 18:22
 • #434: Chương 424 sớm tưởng ly2020-12-14 18:22
 • #435: Chương 425 xuất huyết nhiều2020-12-14 18:23
 • #436: Chương 426 đại niên 302020-12-14 18:23
 • #437: Chương 427 hòa thuận một nhà2020-12-14 18:23
 • #438: Chương 428 tô lúa mạch non trở về2020-12-14 18:23
 • #439: Chương 429 không có thuốc hối hận ăn2020-12-14 18:23
 • #440: Chương 430 trở về mục đích2020-12-14 18:23
 • #441: Chương 431 trở về mục đích ( 2 )2020-12-14 18:24
 • #442: Chương 432 đừng lung tung làm thân thích2020-12-14 18:24
 • #443: Chương 433 Lý gia bí mật2020-12-14 18:24
 • #444: Chương 434 động thai khí2020-12-14 18:24
 • #445: Chương 435 nếu sinh cái khuê nữ ngươi liền đi tìm chết2020-12-14 18:24
 • #446: Chương 436 hai chị em căn bản không đến so2020-12-14 18:24
 • #447: Chương 437 đi nhị thúc gia chúc tết2020-12-14 18:24
 • #448: Chương 438 chân hỏa2020-12-14 18:25
 • #449: Chương 439 hiểu chuyện mạch môn2020-12-14 18:25
 • #450: Chương 440 hồi tỉnh thành2020-12-14 18:25
 • #451: Chương 441 mạch hạ cảm tình2020-12-14 18:25
 • #452: Chương 442 truy ăn trộm2020-12-14 18:25
 • #453: Chương 443 người hảo tâm2020-12-14 18:26
 • #454: Chương 444 tiểu không lương tâm2020-12-14 18:26
 • #455: Chương 445 có hay không tưởng ta2020-12-14 18:26
 • #456: Chương 446 thật là bối cái tai họa thượng thân2020-12-14 18:26
 • #457: Chương 447 đáp ứng kết hôn2020-12-14 18:26
 • #458: Chương 448 bảo đảm sẽ không xằng bậy2020-12-14 18:26
 • #459: Chương 449 nhận thức đường cười2020-12-14 18:26
 • #460: Chương 450 tưởng mua phòng ở2020-12-14 18:26
 • #461: Chương 451 đệ tức phụ?2020-12-14 18:27
 • #462: Chương 452 ngộ cố nhân2020-12-14 18:27
 • #463: Chương 453 hư thấu2020-12-14 18:27
 • #464: Chương 454 cẩn thận nam nhân2020-12-14 18:27
 • #465: Chương 455 ngọt như mật2020-12-14 18:27
 • #466: Chương 456 hai nam tương ngộ2020-12-14 18:27
 • #467: Chương 457 nam nhân gian đánh giá2020-12-14 18:27
 • #468: Chương 458 nhận sai2020-12-14 18:28
 • #469: Chương 459 nhất định phải nháo một trận2020-12-14 18:28
 • #470: Chương 460 là cái đủ tư cách tức phụ sao?2020-12-14 18:28
 • #471: Chương 461 muốn mấy gian phòng2020-12-14 18:28
 • #472: Chương 462 giận dỗi nam nhân2020-12-14 18:28
 • #473: Chương 463 không thuận theo không buông tha2020-12-14 18:28
 • #474: Chương 464 tức phụ cưới đảm đương nhiên là muốn đau2020-12-14 18:29
 • #475: Chương 465 rùng mình2020-12-14 18:29
 • #476: Chương 466 hòa hảo2020-12-14 18:29
 • #477: Chương 467 đừng suy nghĩ bậy bạ2020-12-14 18:29
 • #478: Chương 468 đi tìm nghiêm thu tú2020-12-14 18:29
 • #479: Chương 469 đừng khuỷu tay quẹo ra ngoài2020-12-14 18:29
 • #480: Chương 470 nằm mơ còn sớm điểm2020-12-14 18:29
 • #481: Chương 471 nghiêm thu tú đều có tính toán2020-12-14 18:29
 • #482: Chương 472 chờ đến mây tan thấy trăng sáng2020-12-14 18:29
 • #483: Chương 473 đáp ứng kết hôn2020-12-14 18:30
 • #484: Chương 474 nhạc mẫu chính sách2020-12-14 18:30
 • #485: Chương 475 có đồng ý hay không đều phải kết2020-12-14 18:30
 • #486: Chương 476 đi nghiêm gia2020-12-14 18:30
 • #487: Chương 477 đề cập kết hôn2020-12-14 18:30
 • #488: Chương 478 không đồng ý2020-12-14 18:30
 • #489: Chương 479 bá đạo cũng muốn có cái độ2020-12-14 18:30
 • #490: Chương 480 liền như vậy định rồi2020-12-14 18:31
 • #491: Chương 481 dung túng cũng là có hạn độ2020-12-14 18:31
 • #492: Chương 482 làm ầm ĩ2020-12-14 18:31
 • #493: Chương 483 mẹ con ngả bài2020-12-14 18:31
 • #494: Chương 484 nhiều năm bí mật2020-12-14 18:31
 • #495: Chương 485 đuổi đi nghiêm kiến tú mẹ con2020-12-14 18:31
 • #496: Chương 486 sớm có chuẩn bị2020-12-14 18:32
 • #497: Chương 487 đều đi rồi2020-12-14 18:32
 • #498: Chương 488 ở nhờ Mạch Tử gia2020-12-14 18:32
 • #499: Chương 489 khuyên bảo2020-12-14 18:32
 • #500: Chương 490 say rượu2020-12-14 18:32
 • #501: Chương 491 ác độc mẫu thân2020-12-14 18:32
 • #502: Chương 492 muốn kết hôn2020-12-14 18:32
 • #503: Chương 493 sổ hộ khẩu không thấy2020-12-14 18:32
 • #504: Chương 494 lấy đi sổ hộ khẩu mục đích ( tám càng đến )2020-12-14 18:33
 • #505: Chương 495 đột nhiên chuyển biến2020-12-14 18:33
 • #506: Chương 496 tự giải quyết cho tốt2020-12-14 18:33
 • #507: Chương 497 uống dược2020-12-14 18:33
 • #508: Chương 498 có sinh bệnh nguy hiểm sao2020-12-14 18:33
 • #509: Chương 499 hù dọa người2020-12-14 18:33
 • #510: Chương 500 nhân cơ hội đề yêu cầu2020-12-14 18:33
 • #511: Chương 501 mọi người giải thích2020-12-14 18:34
 • #512: Chương 502 nếu ta không đáp ứng ngươi yêu cầu đâu2020-12-14 18:34
 • #513: Chương 503 thật đáng buồn2020-12-14 18:34
 • #514: Chương 504 phi kết không thể2020-12-14 18:34
 • #515: Chương 505 kết hôn lạp2020-12-14 18:34
 • #516: Chương 506 là đêm động phòng hoa chúc2020-12-14 18:34
 • #517: Chương 507 Vương Đại Nữu tâm tư2020-12-14 18:34
 • #518: Chương 508 Chu Tương Liên trở về2020-12-14 18:34
 • #519: Chương 509 Chu Tương Liên nhận túng ( 1 )2020-12-14 18:35
 • #520: Chương 510 Chu Tương Liên nhận túng ( 2 )2020-12-14 18:35
 • #521: Chương 511 nhị thúc hậu lễ2020-12-14 18:35
 • #522: Chương 512 hoà thuận vui vẻ2020-12-14 18:35
 • #523: Chương 513 đi ngủ sớm một chút2020-12-14 18:35
 • #524: Chương 514 địa điểm không thích hợp2020-12-14 18:35
 • #525: Chương 515 quá không cách âm2020-12-14 18:35
 • #526: Chương 516 đã không quan trọng2020-12-14 18:36
 • #527: Chương 517 trong thôn quả phụ2020-12-14 18:36
 • #528: Chương 518 xuất quỹ2020-12-14 18:36
 • #529: Chương 519 tưởng tách ra, ta không ý kiến2020-12-14 18:36
 • #530: Chương 520 lựa chọn nhẫn nại2020-12-14 18:36
 • #531: Chương 521 rớt xuống giường2020-12-14 18:36
 • #532: Chương 522 ta nữ nhân chỉ có ngươi một cái2020-12-14 18:36
 • #533: Chương 523 không đành lòng2020-12-14 18:36
 • #534: Chương 524 bắt bẻ2020-12-14 18:37
 • #535: Chương 525 nên nghe tức phụ2020-12-14 18:37
 • #536: Chương 526 đừng loạn nghĩ cách2020-12-14 18:37
 • #537: Chương 527 sinh nhi dục nữ là hạng nhất đại sự2020-12-14 18:37
 • #538: Chương 528 qua đi bộ đội2020-12-14 18:37
 • #539: Chương 529 hai cái tiện nhân2020-12-14 18:37
 • #540: Chương 530 giả không biết nói2020-12-14 18:37
 • #541: Chương 531 thu thập trà xanh kỹ nữ2020-12-14 18:37
 • #542: Chương 532 tú ân ái2020-12-14 18:38
 • #543: Chương 533 da mặt dày2020-12-14 18:38
 • #544: Chương 534 khí hộc máu2020-12-14 18:38
 • #545: Chương 535 chuyển nhà2020-12-14 18:38
 • #546: Chương 540 thay đổi chút2020-12-14 18:38
 • #547: Chương 541 bị đánh gãy2020-12-14 18:38
 • #548: Chương 542 bị chó cắn một ngụm2020-12-14 18:38
 • #549: Chương 543 nguyên lai Đinh Mai đường tỷ2020-12-14 18:39
 • #550: Chương 544 quá xem trọng chính ngươi2020-12-14 18:39
 • #551: Chương 545 ái có làm hay không, không chịu thì thôi2020-12-14 18:39
 • #552: Chương 546 hôm nay buổi tối trốn không thoát2020-12-14 18:39
 • #553: Chương 547 đau khởi không tới giường2020-12-14 18:39
 • #554: Chương 548 xoa xoa thì tốt rồi2020-12-14 18:39
 • #555: Chương 549 có thể hay không mang thai2020-12-14 18:39
 • #556: Chương 550 không thích ngọc hoa a di2020-12-14 18:39
 • #557: Chương 551 bị người giáp công2020-12-14 18:40
 • #558: Chương 552 chính diện giao phong2020-12-14 18:40
 • #559: Chương 553 nghèo hèn phu thê trăm sự ai2020-12-14 18:40
 • #560: Chương 554 có chuyện tốt tới cửa2020-12-14 18:40
 • #561: Chương 555 khai chế y xưởng2020-12-14 18:40
 • #562: Chương 556 phía đối tác2020-12-14 18:40
 • #563: Chương 557 chuẩn bị khai xưởng2020-12-14 18:40
 • #564: Chương 558 thất vọng2020-12-14 18:41
 • #565: Chương 559 nhạc điên rồi2020-12-14 18:41
 • #566: Chương 560 an bài công việc2020-12-14 18:41
 • #567: Chương 561 quăng ngã môn đi rồi2020-12-14 18:41
 • #568: Chương 562 cuộc sống này ta bất quá2020-12-14 18:41
 • #569: Chương 563 đáng thương nghiêm thế hữu2020-12-14 18:41
 • #570: Chương 564 sống không bằng chết2020-12-14 18:41
 • #571: Chương 565 mở miệng đòi tiền2020-12-14 18:41
 • #572: Chương 566 dục vọng chiến thắng lý trí2020-12-14 18:41
 • #573: Chương 567 trộm đạo ra cửa2020-12-14 18:42
 • #574: Chương 568 theo dõi2020-12-14 18:42
 • #575: Chương 569 lại thành thật nam nhân cũng có giảo hoạt thời điểm2020-12-14 18:42
 • #576: Chương 570 nhiều chuyện2020-12-14 18:42
 • #577: Chương 571 châm ngòi2020-12-14 18:42
 • #578: Chương 572 Lưu Tuyết Hoa đối thượng Chu Tương Liên2020-12-14 18:42
 • #579: Chương 573 chọc trúng tử huyệt2020-12-14 18:42
 • #580: Chương 574 làm một trận2020-12-14 18:42
 • #581: Chương 575 giả chết2020-12-14 18:43
 • #582: Chương 576 muốn chạy trốn2020-12-14 18:43
 • #583: Chương 577 xảo trá2020-12-14 18:43
 • #584: Chương 578 ác nhân đều có ác nhân đấu2020-12-14 18:43
 • #585: Chương 579 sẽ không thiện bãi cam hưu2020-12-14 18:43
 • #586: Chương 580 ( sáu càng đến )2020-12-14 18:43
 • #587: Chương 581 ngươi tiền nhiều không chỗ ngồi hoa sao?2020-12-14 18:43
 • #588: Chương 582 thật là thiếu đạo đức2020-12-14 18:44
 • #589: Chương 583 lại đi trên giường2020-12-14 18:44
 • #590: Chương 584 trực tiếp kéo đi2020-12-14 18:44
 • #591: Chương 585 lúc này không phải trang2020-12-14 18:44
 • #592: Chương 586 bị người phát hiện2020-12-14 18:44
 • #593: Chương 587 trong nhà có chỉ cọp mẹ2020-12-14 18:44
 • #594: Chương 588 giảo hoạt nữ nhân2020-12-14 18:44
 • #595: Chương 589 cha con gian xấu hổ2020-12-14 18:44
 • #596: Chương 590 đã muốn tách ra2020-12-14 18:45
 • #597: Chương 591 xảo trá thăng cấp2020-12-14 18:45
 • #598: Chương 592 hiểu lầm2020-12-14 18:45
 • #599: Chương 593 Mạch Tử hai người trở về2020-12-14 18:45
 • #600: Chương 594 không nên nói cũng nói2020-12-14 18:45
 • #601: Chương 595 thật sự chịu không nổi2020-12-14 18:45
 • #602: Chương 586 ta bồi cho ngươi, được không?2020-12-14 18:45
 • #603: Chương 597 ta không thể làm tức phụ nuôi sống2020-12-14 18:46
 • #604: Chương 598 ngươi tay cũng cho ta bẻ gãy hảo2020-12-14 18:46
 • #605: Chương 599 cuối cùng giải quyết2020-12-14 18:46
 • #606: Chương 600 bồi hai trăm tính2020-12-14 18:46
 • #607: Chương 601 sinh hài tử là hạng nhất đại sự2020-12-14 18:46
 • #608: Chương 602 rốt cuộc là ai2020-12-14 18:46
 • #609: Chương 603 tức phụ không ở bên người, ngủ không được2020-12-14 18:46
 • #610: Chương 604 bảo đảm lần này nhất định thực nhẹ2020-12-14 18:47
 • #611: Chương 605 chẳng lẽ không phải ở sinh tiểu đệ đệ sao?2020-12-14 18:47
 • #612: Chương 606 lại bị đụng phải2020-12-14 18:47
 • #613: Chương 607 các ngươi tiếp tục2020-12-14 18:47
 • #614: Chương 608 rải cái dối2020-12-14 18:47
 • #615: Chương 609 xem bác sĩ khi xấu hổ2020-12-14 18:47
 • #616: Chương 610 cực phẩm đều thấu cùng nhau2020-12-14 18:47
 • #617: Chương 611 cần thiết muốn sinh đứa con trai2020-12-14 18:47
 • #618: Chương 612 gặp gỡ lắm miệng Đường Quốc liên2020-12-14 18:48
 • #619: Chương 613 nhìn thông minh mà thôi2020-12-14 18:48
 • #620: Chương 614 đi bắt gian2020-12-14 18:48
 • #621: Chương 615 xuẩn nữ nhân2020-12-14 18:48
 • #622: Chương 616 chính thất cùng tiểu tam quyết đấu2020-12-14 18:48
 • #623: Chương 617 ta cái gì đều dám2020-12-14 18:50
 • #624: Chương 618 ta mình không rời nhà2020-12-14 18:50
 • #625: Chương 619 cuối cùng là đi rồi2020-12-14 18:50
 • #626: Chương 620 lại lần nữa bị đánh2020-12-14 18:51
 • #627: Chương 621 trừng phạt đúng tội2020-12-14 18:51
 • #628: Chương 622 chướng mắt hai người2020-12-14 18:51
 • #629: Chương 623 ác nhân đấu ác nhân ( 1 )2020-12-14 18:51
 • #630: Chương 624 ác nhân đấu ác nhân ( 2 ) ( mười càng đến )2020-12-14 18:51
 • #631: Chương 625 thấy một lần đánh một lần, đánh chết mới thôi2020-12-14 18:51
 • #632: Chương 626 tô lúa mạch non xoay người2020-12-14 18:51
 • #633: Chương 627 nhàn thoại truyền khai2020-12-14 18:51
 • #634: Chương 628 đáng giận2020-12-14 18:52
 • #635: Chương 629 có việc muốn nhờ2020-12-14 18:52
 • #636: Chương 630 lại tới vay tiền2020-12-14 18:52
 • #637: Chương 631 Đa Đa ném2020-12-14 18:52
 • #638: Chương 632 ngươi tốt nhất câm miệng2020-12-14 18:52
 • #639: Chương 633 có hậu mẹ liền có cha kế2020-12-14 18:52
 • #640: Chương 634 nguyên lai là nàng ( mười càng đến )2020-12-14 18:52
 • #641: Chương 635 đi tìm Đa Đa2020-12-14 18:53
 • #642: Chương 636 sửa tên2020-12-14 18:53
 • #643: Chương 637 vui sướng khi người gặp họa2020-12-14 18:53
 • #644: Chương 638 sớm hay muộn sẽ tìm nữ nhân sinh hài tử2020-12-14 18:53
 • #645: Chương 639 cầm đao bắt cóc cao điền tú2020-12-14 18:53
 • #646: Chương 640 kia làm nàng chết hảo2020-12-14 18:53
 • #647: Chương 641 cao điền tú tâm cơ2020-12-14 18:53
 • #648: Chương 642 vạch trần tiểu tam gương mặt thật2020-12-14 18:54
 • #649: Chương 643 ly đi2020-12-14 18:54
 • #650: Chương 644 ai lo phận nấy ( mười càng đến )2020-12-14 18:54
 • #651: Chương 645 sinh nam oa phương thuốc2020-12-14 18:54
 • #652: Chương 646 nghiêm kiến tú đỉnh họa2020-12-14 18:54
 • #653: Chương 647 đưa dược2020-12-14 18:54
 • #654: Chương 648 Đa Đa nơi đi2020-12-14 18:54
 • #655: Chương 649 mụ mụ là người xấu2020-12-14 18:54
 • #656: Chương 650 tàn nhẫn nhân vật2020-12-14 18:55
 • #657: Chương 651 Tưởng tuệ quá vãng2020-12-14 18:55
 • #658: Chương 652 không thể sinh2020-12-14 18:55
 • #659: Chương 653 này nam nhân quá thô lỗ2020-12-14 18:55
 • #660: Chương 654 thể lực quá hảo2020-12-14 18:55
 • #661: Chương 655 đại nam nhân2020-12-14 18:55
 • #662: Chương 656 quân tẩu giác ngộ2020-12-14 18:55
 • #663: Chương 657 người nhà viện cực phẩm nữ nhân2020-12-14 18:55
 • #664: Chương 658 như thế nào cứ như vậy xuẩn đâu2020-12-14 18:56
 • #665: Chương 659 chó săn2020-12-14 18:56
 • #666: Chương 660 lưu lại này viên quân cờ2020-12-14 18:56
 • #667: Chương 661 ai đều không dễ dàng2020-12-14 18:56
 • #668: Chương 662 chỉ sợ vạn nhất2020-12-14 18:56
 • #669: Chương 663 nhẫn tâm mẫu thân2020-12-14 18:56
 • #670: Chương 664 thiếu chút nữa bị phát hiện2020-12-14 18:56
 • #671: Chương 665 theo dõi2020-12-14 18:57
 • #672: Chương 666 Đa Đa được cứu trợ2020-12-14 18:57
 • #673: Chương 667 hai cái ngu xuẩn2020-12-14 18:57
 • #674: Chương 668 Đa Đa trở về lâu2020-12-14 18:57
 • #675: Chương 669 tâm động2020-12-14 18:57
 • #676: Chương 670 người nào đó sinh khí2020-12-14 18:57
 • #677: Chương 671 đại lão gia tranh sủng2020-12-14 18:57
 • #678: Chương 672 này nam nhân kỳ thật cũng khá tốt hống2020-12-14 18:57
 • #679: Đệ 673 ái một người không nhất định phải có được2020-12-14 18:58
 • #680: Chương 674 cắt đứt về điểm này tiểu ngọn lửa2020-12-14 18:58
 • #681: Chương 675 hai cái nam nhân nói chuyện2020-12-14 18:58
 • #682: Chương 676 chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo2020-12-14 18:58
 • #683: Chương 677 rất xứng đôi2020-12-14 18:58
 • #684: Chương 678 có đối tượng?2020-12-14 18:58
 • #685: Chương 679 về sau kêu nhị tẩu2020-12-14 18:58
 • #686: Chương 680 lo lắng2020-12-14 18:58
 • #687: Chương 681 sinh ý hảo lên2020-12-14 18:59
 • #688: Chương 682 thu minh đối Mạch Tử thật tốt2020-12-14 18:59
 • #689: Chương 683 phân tiền lâu2020-12-14 18:59
 • #690: Chương 684 thân huynh đệ, minh tính sổ2020-12-14 18:59
 • #691: Chương 685 cấp tức phụ ngao canh2020-12-14 18:59
 • #692: Chương 686 phu thê gian ôn nhu2020-12-14 18:59
 • #693: Chương 687 đụng phải nghiêm thu tú2020-12-14 18:59
 • #694: Chương 688 dự mưu2020-12-14 18:59
 • #695: Chương 689 sau lưng mục đích2020-12-14 19:00
 • #696: Chương 690 quá ích kỷ2020-12-14 19:00
 • #697: Chương 691 hoài nghi2020-12-14 19:00
 • #698: Chương 692 uống say2020-12-14 19:00
 • #699: Chương 693 còn có càng chuyện quan trọng phải làm2020-12-14 19:00
 • #700: Chương 694 hạ dược2020-12-14 19:00
 • #701: Chương 695 dược hiệu phát tác2020-12-14 19:00
 • #702: Chương 696 làm chuyện xấu lấy cớ2020-12-14 19:00
 • #703: Chương 697 hối hận gả sai rồi người2020-12-14 19:01
 • #704: Chương 698 làm bộ là Mạch Tử2020-12-14 19:01
 • #705: Chương 699 Đinh Mai, ngươi tránh ra2020-12-14 19:01
 • #706: Chương 700 tưởng trực tiếp phác gục2020-12-14 19:01
 • #707: Chương 701 cấp Mạch Tử gọi điện thoại2020-12-14 19:01
 • #708: Chương 702 dự cảm bất hảo2020-12-14 19:01
 • #709: Chương 703 tóm được vừa vặn2020-12-14 19:01
 • #710: Chương 704 thanh tỉnh lúc sau2020-12-14 19:01
 • #711: Chương 705 cái gì cũng chưa làm2020-12-14 19:01
 • #712: Chương 706 ta có thói ở sạch2020-12-14 19:02
 • #713: Chương 707 ngươi có thể nghiệm chứng một chút2020-12-14 19:02
 • #714: Chương 708 ta là như vậy hảo được đến sao?2020-12-14 19:02
 • #715: Chương 709 là muốn cho hắn quỳ quỳ mới hảo2020-12-14 19:02
 • #716: Chương 710 đủ không biết xấu hổ2020-12-14 19:02
 • #717: Chương 711 ba nữ nhân một đài diễn2020-12-14 19:02
 • #718: Chương 712 ngươi câm miệng cho ta2020-12-14 19:02
 • #719: Chương 713 ai là chủ mưu, ai là đồng lõa2020-12-14 19:03
 • #720: Chương 714 chờ xem kịch vui2020-12-14 19:03
 • #721: Chương 715 ai nói thật, ai nói giả2020-12-14 19:03
 • #722: Chương 716 lộ ra tới2020-12-14 19:03
 • #723: Chương 717 ta quần áo đâu2020-12-14 19:03
 • #724: Chương 718 như thế nào xong việc2020-12-14 19:03
 • #725: Chương 719 Đinh Mai phụ thân2020-12-14 19:03
 • #726: Chương 720 không xứng làm một cái quân nhân2020-12-14 19:03
 • #727: Chương 721 ngụy quân tử2020-12-14 19:04
 • #728: Chương 722 quả nhiên có này nữ tất có này phụ2020-12-14 19:04
 • #729: Chương 723 chứng thực2020-12-14 19:04
 • #730: Chương 724 đỉnh bao2020-12-14 19:04
 • #731: Chương 725 sẽ không nuông chiều2020-12-14 19:04
 • #732: Chương 726 xử phạt2020-12-14 19:04
 • #733: Chương 727 lập công chuộc tội2020-12-14 19:04
 • #734: Chương 728 tha thứ2020-12-14 19:05
 • #735: Chương 729 tưởng niệm lẫn nhau2020-12-14 19:05
 • #736: Chương 730 mệt mỏi một đêm2020-12-14 19:05
 • #737: Chương 731 không có thời gian sinh hài tử2020-12-14 19:05
 • #738: Chương 732 mua phòng2020-12-14 19:05
 • #739: Chương 733 chính mình gia2020-12-14 19:05
 • #740: Chương 734 tịch mai lo lắng2020-12-14 19:05
 • #741: Chương 735 Vương Đại Nữu tâm tư2020-12-14 19:06
 • #742: Chương 736 chọc người đầu đề câu chuyện sự tình2020-12-14 19:06
 • #743: Chương 737 đổi ý2020-12-14 19:06
 • #744: Chương 738 muốn hay không ở bên nhau2020-12-14 19:06
 • #745: Chương 739 Chu Tương Liên cũng đi ( hôm nay bạo càng )2020-12-14 19:06
 • #746: Chương 878 ở rể sao?2020-12-14 19:06
 • #747: Chương 740 tri kỷ đông đông2020-12-14 19:06
 • #748: Chương 741 ai có chí nấy2020-12-14 19:06
 • #749: Chương 742 một đêm không ngủ2020-12-14 19:07
 • #750: Chương 743 đến tỉnh thành2020-12-14 19:07
 • #751: Chương 744 chột dạ2020-12-14 19:07
 • #752: Chương 745 lại bắt đầu tính toán2020-12-14 19:07
 • #753: Chương 746 nhìn trúng con dâu2020-12-14 19:07
 • #754: Chương 747 hoài nghi2020-12-14 19:07
 • #755: Chương 748 thật ở bên nhau?2020-12-14 19:07
 • #756: Chương 749 không đồng ý2020-12-14 19:07
 • #757: Chương 750 mẫu tử nháo phiên2020-12-14 19:08
 • #758: Chương 751 khuyên bảo2020-12-14 19:08
 • #759: Chương 752 tìm tới tịch mai2020-12-14 19:08
 • #760: Chương 753 lùi bước2020-12-14 19:08
 • #761: Chương 754 không nghĩ đi trở về2020-12-14 19:08
 • #762: Chương 755 kiên trì không đi2020-12-14 19:08
 • #763: Chương 756 thử2020-12-14 19:08
 • #764: Chương 757 đáp ứng2020-12-14 19:08
 • #765: Chương 758 bị lừa dối trở về2020-12-14 19:09
 • #766: Chương 759 Đa Đa bị bệnh2020-12-14 19:09
 • #767: Chương 760 đi tìm Tưởng tuệ2020-12-14 19:09
 • #768: Chương 761 trang không quen biết2020-12-14 19:09
 • #769: Chương 762 cầm thú không bằng2020-12-14 19:09
 • #770: Chương 763 da mặt thật hậu2020-12-14 19:09
 • #771: Chương 764 tiền tài dụ hoặc2020-12-14 19:09
 • #772: Chương 765 lưu lại dãy số2020-12-14 19:10
 • #773: Chương 766 không nghĩ sinh2020-12-14 19:10
 • #774: Chương 767 đổi dược2020-12-15 17:53
 • #775: Chương 768 nghiêm khiết vân cũng tới tỉnh thành2020-12-15 17:53
 • #776: Chương 769 lại bị giục sinh2020-12-15 17:53
 • #777: Chương 770 gia gia vẫn là ba ba2020-12-15 17:53
 • #778: Chương 771 sa đọa2020-12-15 17:53
 • #779: Chương 772 chờ không kịp2020-12-15 17:53
 • #780: Chương 773 rất sẽ hầu hạ người2020-12-15 17:54
 • #781: Chương 774 nháo ly hôn2020-12-15 17:54
 • #782: Chương 775 bị đánh2020-12-15 17:54
 • #783: Chương 776 ngươi trêu chọc ta nam nhân2020-12-15 17:54
 • #784: Chương 777 đòi tiền vẫn là muốn mệnh2020-12-15 17:54
 • #785: Chương 778 tìm đinh ngọc hoa tính sổ2020-12-15 17:54
 • #786: Chương 779 sinh đứa con trai2020-12-15 17:54
 • #787: Chương 780 tiện nhân đánh nhau2020-12-15 17:55
 • #788: Chương 781 giả heo ăn thịt hổ2020-12-15 17:55
 • #789: Chương 782 có tiền là đủ rồi2020-12-15 17:55
 • #790: Chương 783 ta mang thai2020-12-15 17:55
 • #791: Chương 784 khẳng định là con trai2020-12-15 17:55
 • #792: Chương 785 cam đoan2020-12-15 17:56
 • #793: Chương 786 giao dịch2020-12-15 17:56
 • #794: Chương 787 cò kè mặc cả2020-12-15 17:56
 • #795: Chương 788 nhi tử đổi phòng ở2020-12-15 17:56
 • #796: Chương 789 giao dịch đạt thành2020-12-15 17:56
 • #797: Chương 790 quá ngoài ý muốn2020-12-15 17:56
 • #798: Chương 791 ăn vạ theo tới2020-12-15 17:56
 • #799: Chương 792 cực phẩm khai sảo2020-12-15 17:57
 • #800: Chương 793 phá của tức phụ2020-12-15 17:57
 • #801: Chương 794 cố ý trốn đi2020-12-15 17:57
 • #802: Chương 795 người không thấy2020-12-15 17:57
 • #803: Chương 796 tìm người2020-12-15 17:57
 • #804: Chương 797 lạc đường2020-12-15 17:57
 • #805: Chương 798 gặp gỡ nàng?2020-12-15 17:57
 • #806: Chương 799 không dám sinh non2020-12-15 17:58
 • #807: Chương 800 vay tiền2020-12-15 17:58
 • #808: Chương 801 không cần tôn nghiêm2020-12-15 17:58
 • #809: Chương 802 cực phẩm tập hợp2020-12-15 17:58
 • #810: Chương 803 có sẵn đại bụng bà2020-12-15 17:58
 • #811: Chương 804 khoe giàu2020-12-15 17:58
 • #812: Chương 805 mất hết mặt2020-12-15 17:59
 • #813: Chương 806 ăn ké chột dạ2020-12-15 17:59
 • #814: Chương 807 bang nhân sinh nhi tử2020-12-15 17:59
 • #815: Chương 808 đã không thể sinh2020-12-15 17:59
 • #816: Chương 809 từ nơi nào lộng cái hài tử tới2020-12-15 17:59
 • #817: Chương 810 thử2020-12-15 17:59
 • #818: Chương 811 hài tử cho ai2020-12-15 18:00
 • #819: Chương 812 mua đứa con trai?2020-12-15 18:00
 • #820: Chương 813 hối hận đã chết2020-12-15 18:00
 • #821: Chương 814 miệt thị2020-12-15 18:00
 • #822: Chương 815 đi sản kiểm2020-12-15 18:00
 • #823: Chương 816 lừa dối quá quan2020-12-15 18:00
 • #824: Chương 817 cuối cùng một lần hoan hảo2020-12-15 18:01
 • #825: Chương 818 thỏa mãn2020-12-15 18:01
 • #826: Chương 819 thuê nhà2020-12-15 18:01
 • #827: Chương 820 châm ngòi2020-12-15 18:01
 • #828: Chương 821 không cam lòng2020-12-15 18:01
 • #829: Chương 822 nháo phiên2020-12-15 18:01
 • #830: Chương 823 tìm người2020-12-15 18:02
 • #831: Chương 824 hoài nghi2020-12-15 18:02
 • #832: Chương 825 vẫn là đi Mạch Tử gia2020-12-15 18:02
 • #833: Chương 826 đem nàng giao cho ta2020-12-15 18:02
 • #834: Chương 827 tới tỉnh thành mục đích2020-12-15 18:02
 • #835: Chương 828 yêu cầu đi bệnh viện2020-12-15 18:02
 • #836: Chương 829 ai thân thể có vấn đề2020-12-15 18:03
 • #837: Chương 830 ai sinh ai nói tính2020-12-15 18:03
 • #838: Chương 831 Đại Nữu bị thương2020-12-15 18:03
 • #839: Chương 832 thật động thủ2020-12-15 18:03
 • #840: Chương 833 xúi giục ly hôn2020-12-15 18:03
 • #841: Chương 834 đi bệnh viện2020-12-15 18:03
 • #842: Chương 835 Lưu Tuyết Hoa bị đánh2020-12-15 18:04
 • #843: Chương 836 bồi tiền hảo2020-12-15 18:04
 • #844: Chương 837 còn có thể ăn ta?2020-12-15 18:04
 • #845: Chương 838 đâm tường2020-12-15 18:04
 • #846: Chương 839 hỗn trướng lời nói2020-12-15 18:04
 • #847: Chương 840 nói thật2020-12-15 18:04
 • #848: Chương 841 không chịu bồi tiền2020-12-15 18:04
 • #849: Chương 842 mắt mù đi2020-12-15 18:05
 • #850: Chương 843 đòi tiền2020-12-15 18:05
 • #851: Chương 844 làm bộ lục soát tiền2020-12-15 18:05
 • #852: Chương 845 bắt được vừa vặn2020-12-15 18:05
 • #853: Chương 846 cắn răng bồi tiền2020-12-15 18:05
 • #854: Chương 847 khúc mắc2020-12-15 18:05
 • #855: Chương 848 cãi nhau2020-12-15 18:06
 • #856: Chương 849 nhận sai2020-12-15 18:06
 • #857: Chương 850 thừa nhận2020-12-15 18:06
 • #858: Chương 851 tìm được nghiêm khiết vân2020-12-15 18:06
 • #859: Chương 852 chật vật bất kham2020-12-15 18:06
 • #860: Chương 853 tìm được việc làm2020-12-15 18:06
 • #861: Chương 854 khó được nhận sai2020-12-15 18:06
 • #862: Chương 855 ở nơi nào2020-12-15 18:07
 • #863: Chương 856 lưu lại2020-12-15 18:07
 • #864: Chương 857 thẳng lời nói nói thẳng2020-12-15 18:07
 • #865: Chương 858 tạm thời bỏ qua cho2020-12-15 18:07
 • #866: Chương 859 hòa hảo2020-12-15 18:07
 • #867: Chương 860 “Làm chuyện xấu” bị đánh vỡ2020-12-15 18:07
 • #868: Chương 861 không miên chi dạ2020-12-15 18:08
 • #869: Chương 862 chỉ kém chia tay2020-12-15 18:08
 • #870: Chương 863 làm hắn hết hy vọng2020-12-15 18:08
 • #871: Chương 864 thiếu ngươi một câu thực xin lỗi2020-12-15 18:08
 • #872: Chương 865 làm không được2020-12-15 18:08
 • #873: Chương 866 liền như vậy tính2020-12-15 18:08
 • #874: Chương 867 say rượu2020-12-15 18:09
 • #875: Chương 747 hoài nghi2020-12-15 18:09
 • #876: Chương 868 hoang đường2020-12-15 18:09
 • #877: Chương 869 Thủy Đào xảy ra chuyện2020-12-15 18:09
 • #878: Chương 870 xoá sạch hài tử?2020-12-15 18:09
 • #879: Chương 871 tìm Tô Mạch Thu tính sổ2020-12-15 18:09
 • #880: Chương 872 là cái nữ nhân là có thể ngủ sao2020-12-15 18:10
 • #881: Chương 873 bằng hữu bình thường2020-12-15 18:10
 • #882: Chương 874 cầm thú không bằng2020-12-15 18:10
 • #883: Chương 875 muốn cái nào2020-12-15 18:10
 • #884: Chương 876 phàn cao chi2020-12-15 18:10
 • #885: Chương 877 ngươi đi tìm chết hảo2020-12-15 18:10
 • #886: Chương 878 ở rể?2020-12-15 18:11
 • #887: Chương 879 có tiền thắng qua hết thảy2020-12-15 18:11
 • #888: Chương 880 phát hỏa2020-12-15 18:11
 • #889: Chương 881 tự sát2020-12-15 18:11
 • #890: Chương 882 hướng chết tấu2020-12-15 18:11
 • #891: Chương 883 lão mẹ chỉ có một2020-12-15 18:12
 • #892: Chương 884 ở bệnh viện thủ2020-12-15 18:12
 • #893: Chương 885 nhân nhân tìm tới Thủy Đào2020-12-15 18:12
 • #894: Chương 886 phản đồ2020-12-15 18:12
 • #895: Chương 887 bị buộc sinh non2020-12-15 18:12
 • #896: Chương 888 Mạch Tử tới rồi ( mười càng đến )2020-12-15 18:12
 • #897: Chương 889 có tiền chính là vương pháp?2020-12-15 18:13
 • #898: Chương 890 chia tay đi2020-12-15 18:13
 • #899: Chương 891 hết hy vọng2020-12-15 18:13
 • #900: Chương 892 suy bụng ta ra bụng người2020-12-15 18:13
 • #901: Chương 893 không hiếm lạ hắn2020-12-15 18:13
 • #902: Chương 894 không phải thiện tra nhi2020-12-15 18:13
 • #903: Chương 895 sẽ hối hận2020-12-15 18:14
 • #904: Chương 896 bệnh tình nguy kịch2020-12-15 18:14
 • #905: Chương 897 lúa mạch non tới2020-12-15 18:14
 • #906: Chương 898 chịu đựng đi ( mười càng đến )2020-12-15 18:14
 • #907: Chương 899 thanh tỉnh2020-12-15 18:14
 • #908: Chương 900 bị thương là chuyện tốt2020-12-15 18:14
 • #909: Chương 901 tô lúa mạch non ngày lành đến cùng2020-12-15 18:14
 • #910: Chương 902 bị ngược đánh2020-12-15 18:15
 • #911: Chương 903 muốn sinh2020-12-15 18:15
 • #912: Chương 904 mạc danh bực bội2020-12-15 18:15
 • #913: Chương 905 tàn nhẫn Lý gia người2020-12-15 18:15
 • #914: Chương 906 Vương Đại Nữu cầu Mạch Tử2020-12-15 18:16
 • #915: Chương 907 không ai giao nằm viện phí2020-12-15 18:16
 • #916: Chương 908 cầu tha thứ ( mười càng đến )2020-12-15 18:16
 • #917: Chương 909 nữ biến nam2020-12-15 18:16
 • #918: Chương 910 ở cữ2020-12-15 18:16
 • #919: Chương 911 ngươi thích vẫn là ta2020-12-15 18:16
 • #920: Chương 912 đánh vỡ2020-12-15 18:17
 • #921: Chương 913 kiên quyết phản đối2020-12-15 18:17
 • #922: Chương 914 khuyên bảo2020-12-15 18:17
 • #923: Chương 915 thái độ hòa hoãn2020-12-15 18:17
 • #924: Chương 916 vội vã kết hôn2020-12-15 18:17
 • #925: Chương 917 nguyện ý ly hôn2020-12-15 18:17
 • #926: Chương 918 ghét bỏ tiền lương quá thấp ( mười càng đến )2020-12-15 18:18
 • #927: Chương 919 không cần lòng tham2020-12-15 18:18
 • #928: Chương 920 không lời nào để nói2020-12-15 18:18
 • #929: Chương 921 ta cầu ngươi2020-12-15 18:18
 • #930: Chương 922 rất muốn tha thứ2020-12-15 18:18
 • #931: Chương 923 trừu một đốn2020-12-15 18:18
 • #932: Chương 924 ta thật sự sẽ sửa2020-12-15 18:19
 • #933: Chương 925 giấu giếm2020-12-15 18:19
 • #934: Chương 926 quyết định lưu lại hài tử2020-12-15 18:19
 • #935: Chương 927 xin lỗi2020-12-15 18:19
 • #936: Chương 928 cấp thứ cơ hội ( mười càng đến )2020-12-15 18:19
 • #937: Chương 929 là thời điểm tìm cái bạn gái2020-12-15 18:19
 • #938: Chương 930 xấu hổ thúc giục hôn2020-12-15 18:19
 • #939: Chương 931 Nghiêm Thu Minh đâm trở về2020-12-15 18:20
 • #940: Chương 932 làm mai mối2020-12-15 18:20
 • #941: Chương 933 hoài?2020-12-15 18:20
 • #942: Chương 934 hoài? ( 2 )2020-12-15 18:20
 • #943: Chương 935 đi bệnh viện2020-12-15 18:20
 • #944: Chương 936 không nghĩ muốn2020-12-15 18:20
 • #945: Chương 937 dược bị thay đổi?2020-12-15 18:21
 • #946: Chương 938 bụng thật tranh đua2020-12-15 18:21
 • #947: Chương 939 thử2020-12-15 18:21
 • #948: Chương 940 dược là hắn đổi2020-12-15 18:21
 • #949: Chương 941 giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ?2020-12-15 18:21
 • #950: Chương 942 có hài tử vui sướng2020-12-15 18:21
 • #951: Chương 943 tiểu quả cân2020-12-15 18:21
 • #952: Chương 944 dính dính không khí vui mừng2020-12-15 18:22
 • #953: Chương 945 bà bà cũng tới2020-12-15 18:22
 • #954: Chương 946 ăn toan vẫn là ăn cay?2020-12-15 18:22
 • #955: Chương 947 tạm thời thỏa hiệp2020-12-15 18:22
 • #956: Chương 948 chuyện khi nào2020-12-15 18:22
 • #957: Chương 949 thật sự cái gì cũng chưa làm2020-12-15 18:22
 • #958: Chương 950 tiểu cánh tay là ninh bất quá đùi2020-12-15 18:23
 • #959: Chương 951 đồng ý Chu Tương Liên tiến xưởng2020-12-15 18:23
 • #960: Chương 952 không bắt buộc2020-12-15 18:23
 • #961: Chương 953 quá xảo2020-12-15 18:23
 • #962: Chương 954 bát quái chi tâm2020-12-15 18:23
 • #963: Chương 955 B siêu ( 1 )2020-12-15 18:23
 • #964: Chương 956 B siêu ( 2 )2020-12-15 18:24
 • #965: Chương 957 đổi ý2020-12-15 18:24
 • #966: Chương 958 lập tức cho ta dọn đi2020-12-15 18:24
 • #967: Chương 959 như thế nào mới có thể tìm được kia nam nhân?2020-12-16 04:29
 • #968: Chương 960 quả nhiên là ngươi2020-12-16 04:29
 • #969: Chương 961 vui sướng khi người gặp họa2020-12-16 04:29
 • #970: Chương 962 lợi dụng2020-12-16 04:29
 • #971: Chương 963 lòng tham2020-12-16 04:29
 • #972: Chương 964 đi tìm nghiêm thu tú2020-12-16 04:30
 • #973: Chương 965 vớt thượng một bút lại nói2020-12-16 04:30
 • #974: Chương 966 sớm tưởng giáo huấn2020-12-16 04:30
 • #975: Chương 967 một phách hai tán hảo2020-12-16 04:30
 • #976: Chương 968 uy hiếp2020-12-16 04:30
 • #977: Chương 969 ai càng không biết xấu hổ2020-12-16 04:30
 • #978: Chương 970 sinh non2020-12-16 04:30
 • #979: Chương 971 cố ý kéo dài2020-12-16 04:31
 • #980: Chương 972 đáng thương Cao Xuân Nê2020-12-16 04:31
 • #981: Chương 973 hận2020-12-16 04:31
 • #982: Chương 974 sinh thời, sẽ không làm ngươi hảo quá2020-12-16 04:31
 • #983: Chương 975 không biết tốt xấu2020-12-16 04:31
 • #984: Chương 976 không sợ Lưu Tuyết Hoa hồ nháo2020-12-16 04:31
 • #985: Chương 977 có này nữ tất có này mẫu2020-12-16 04:32
 • #986: Chương 978 gần nhất biểu hiện như thế nào đâu?2020-12-16 04:32
 • #987: Chương 979 sẽ không dễ dàng tha thứ2020-12-16 04:32
 • #988: Chương 980 thích ăn toan vẫn là cay2020-12-16 04:32
 • #989: Chương 981 nên béo chỗ ngồi béo2020-12-16 04:32
 • #990: Chương 982 phu thê đại chiến2020-12-16 04:32
 • #991: Chương 983 chị dâu em chồng đánh lộn2020-12-16 04:33
 • #992: Chương 984 không ly thành2020-12-16 04:33
 • #993: Chương 985 giữ thai dược?2020-12-16 04:33
 • #994: Chương 986 uống dược2020-12-16 04:33
 • #995: Chương 987 bụng đau2020-12-16 04:33
 • #996: Chương 988 có thể hay không sinh non2020-12-16 04:33
 • #997: Chương 989 hay không có thể giữ được hài tử2020-12-16 04:33
 • #998: Chương 990 thất vọng2020-12-16 04:34
 • #999: Chương 991 đau2020-12-16 04:34
 • #1000: Chương 992 không cần hài tử có việc2020-12-16 04:34
 • #1001: Chương 993 ngươi như thế nào chiếu cố nàng?2020-12-16 04:34
 • #1002: Chương 994 làm xong giải phẫu sau2020-12-16 04:34
 • #1003: Chương 995 xa cách2020-12-16 04:34
 • #1004: Chương 996 sinh non nguyên nhân2020-12-16 04:34
 • #1005: Chương 997 ngươi đau không?2020-12-16 04:35
 • #1006: Chương 998 không giống giả vờ2020-12-16 04:35
 • #1007: Chương 999 ngươi thề2020-12-16 04:35
 • #1008: Chương 1000 không lưu tình chút nào2020-12-16 04:35
 • #1009: Chương 1001 đừng trách ta làm việc quá nhẫn tâm2020-12-16 04:35
 • #1010: Chương 1002 hỏi rõ ràng2020-12-16 04:35
 • #1011: Chương 1003 cơ hội sẽ không cấp lần thứ hai2020-12-16 04:35
 • #1012: Chương 1004 chính là muốn khi dễ ngươi2020-12-16 04:36
 • #1013: Chương 1005 khi ta bà bà đã chết2020-12-16 04:36
 • #1014: Chương 1006 thành thật công đạo2020-12-16 04:36
 • #1015: Chương 1007 ta liền không lăn2020-12-16 04:36
 • #1016: Chương 1008 nàng vẫn là người điên2020-12-16 04:36
 • #1017: Chương 1009 ta tới xử lý2020-12-16 04:36
 • #1018: Chương 1010 thống khoái khóc một hồi2020-12-16 04:36
 • #1019: Chương 1011 ngươi trở về2020-12-16 04:37
 • #1020: Chương 1012 chặt đứt hương khói thì thế nào2020-12-16 04:37
 • #1021: Chương 1013 còn có cái gì có thể uy hiếp ta sao?2020-12-16 04:37
 • #1022: Chương 1014 Lưu Tuyết Hoa rời đi2020-12-16 04:37
 • #1023: Chương 1015 lại cùng Tô gia có quan hệ2020-12-16 04:37
 • #1024: Chương 1016 chính là nàng2020-12-16 04:37
 • #1025: Chương 1017 xuất viện2020-12-16 04:37
 • #1026: Chương 1018 nghiêm thu tú đi thăm tin tức2020-12-16 04:38
 • #1027: Chương 1019 tốt nhất người được chọn2020-12-16 04:38
 • #1028: Chương 1020 động tâm2020-12-16 04:38
 • #1029: Chương 1021 lúa mạch non dã tâm2020-12-16 04:38
 • #1030: Chương 1022 định ra2020-12-16 04:38
 • #1031: Chương 1023 thu tiền, liền sẽ làm tốt sự2020-12-16 04:38
 • #1032: Chương 1024 lời nói khách sáo2020-12-16 04:39
 • #1033: Chương 1025 thực hiện được2020-12-16 04:39
 • #1034: Chương 1026 ghen ghét2020-12-16 04:39
 • #1035: Chương 1027 gặp phải tỷ phu2020-12-16 04:39
 • #1036: Chương 1028 dựa vào cái gì2020-12-16 04:39
 • #1037: Chương 1029 miên man suy nghĩ2020-12-16 04:39
 • #1038: Chương 1030 làm dì cả phụ làm ngươi ba ba2020-12-16 04:39
 • #1039: Chương 1031 nhận định con dâu2020-12-16 04:40
 • #1040: Chương 1032 hài tử là ta một người2020-12-16 04:40
 • #1041: Chương 1033 bản tính khó sửa2020-12-16 04:40
 • #1042: Chương 1034 song bào thai?2020-12-16 04:40
 • #1043: Chương 1035 hoài nghi lúa mạch non dụng ý2020-12-16 04:40
 • #1044: Chương 1036 đi bệnh viện B siêu2020-12-16 04:40
 • #1045: Chương 1037 là nam oa vẫn là nữ oa2020-12-16 04:41
 • #1046: Chương 1038 long phượng thai2020-12-16 04:41
 • #1047: Chương 1039 vì cái gì lòng tốt như vậy2020-12-16 04:41
 • #1048: Chương 1040 ác độc2020-12-16 04:41
 • #1049: Chương 1041 báo tin vui2020-12-16 04:41
 • #1050: Chương 1042 bệnh cũ lại tái phát2020-12-16 04:41
 • #1051: Chương 1043 hỗn trướng2020-12-16 04:41
 • #1052: Chương 1044 phát hiện rung chuông2020-12-16 04:42
 • #1053: Chương 1045 cảnh cáo một phen2020-12-16 04:42
 • #1054: Chương 1046 đi tiếp Thủy Đào2020-12-16 04:42
 • #1055: Chương 1047 không thích hợp2020-12-16 04:42
 • #1056: Chương 1048 bị khí hôn mê2020-12-16 04:42
 • #1057: Chương 1049 nhạc choáng váng2020-12-16 04:42
 • #1058: Chương 1050 thật có mang2020-12-16 04:42
 • #1059: Chương 1051 thật thật tại tại thay đổi2020-12-16 04:43
 • #1060: Chương 1052 không hề lấy lòng2020-12-16 04:43
 • #1061: Chương 1053 quyết định phải đi2020-12-16 04:43
 • #1062: Chương 1054 khẩn trương mau hôn mê2020-12-16 04:43
 • #1063: Chương 1055 thấy hồng2020-12-16 04:43
 • #1064: Chương 1056 thẳng đến bệnh viện2020-12-16 04:43
 • #1065: Chương 1057 muốn sinh2020-12-16 04:44
 • #1066: Chương 1058 mật báo2020-12-16 04:44
 • #1067: Chương 1059 ta muốn đứa bé kia2020-12-16 04:44
 • #1068: Chương 1060 suy nghĩ cái chủ ý2020-12-16 04:44
 • #1069: Chương 1061 vương bác sĩ thử2020-12-16 04:44
 • #1070: Chương 1062 tiến phòng sinh2020-12-16 04:44
 • #1071: Chương 1063 sinh một đôi song bào thai2020-12-16 04:44
 • #1072: Chương 1064 như thế nào sẽ là thiên kim?2020-12-16 04:45
 • #1073: Chương 1065 không tin2020-12-16 04:45
 • #1074: Chương 1066 chưa từ bỏ ý định2020-12-16 04:45
 • #1075: Chương 1067 xét nghiệm2020-12-16 04:45
 • #1076: Chương 1068 may mắn không gả2020-12-16 04:45
 • #1077: Chương 1069 tin tưởng Mạch Tử2020-12-16 04:45
 • #1078: Chương 1070 đi tìm nghiêm thu tú2020-12-16 04:46
 • #1079: Chương 1071 ngươi giá trị 5000 khối sao?2020-12-16 04:46
 • #1080: Chương 1072 sát tới cửa2020-12-16 04:46
 • #1081: Chương 1073 tiểu Thần Tài2020-12-16 04:46
 • #1082: Chương 1074 chạm vào vừa vặn2020-12-16 04:46
 • #1083: Chương 1075 Lý có tài tới muốn hài tử2020-12-16 04:46
 • #1084: Chương 1076 thêm vào bồi thường2020-12-16 04:47
 • #1085: Chương 1077 đừng đi loanh quanh2020-12-16 04:47
 • #1086: Chương 1078 bị uy hiếp2020-12-16 04:47
 • #1087: Chương 1079 mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, từng người vừa lòng2020-12-16 04:47
 • #1088: Chương 1080 Mạch Tử đã trở lại2020-12-16 04:47
 • #1089: Chương 1081 thiếu chút nữa nghẹn đã chết2020-12-16 04:47
 • #1090: Chương 1082 hài tử họ Đoạn2020-12-16 04:47
 • #1091: Chương 1083 mạch môn luyến ái2020-12-16 04:48
 • #1092: Chương 1084 mạch môn đối tượng là ai2020-12-16 04:48
 • #1093: Chương 1085 trăng tròn rượu2020-12-16 04:48
 • #1094: Chương 1086 Thủy Đào phải đi2020-12-16 04:48
 • #1095: Chương 1087 luyến tiếc2020-12-16 04:48
 • #1096: Chương 1088 đi lặng yên không một tiếng động2020-12-16 04:48
 • #1097: Chương 1089 địa chỉ là giả2020-12-16 04:49
 • #1098: Chương 1090 ngươi là đồng lõa2020-12-16 04:49
 • #1099: Chương 1091 sản kiểm xả ra sự2020-12-16 04:49
 • #1100: Chương 1092 hoài nghi tô lúa mạch non2020-12-16 04:49
 • #1101: Chương 1093 bắt đầu hoài nghi2020-12-16 04:49
 • #1102: Chương 1094 đi tra xem xét2020-12-16 04:49
 • #1103: Chương 1095 không đơn giản như vậy2020-12-16 04:49
 • #1104: Chương 1096 có khả nghi địa phương2020-12-16 04:49
 • #1105: Chương 1097 không thể cả đời không thấy2020-12-16 04:50
 • #1106: Chương 1098 nhà giàu mới nổi2020-12-16 04:50
 • #1107: Chương 1099 nghiêm thu tú xin lỗi2020-12-16 04:50
 • #1108: Chương 1100 khoe ra2020-12-16 04:50
 • #1109: Chương 1101 thẹn quá thành giận2020-12-16 04:50
 • #1110: Chương 1102 nghe lén2020-12-16 04:50
 • #1111: Chương 1103 nghiêm kiến tú tới trong thành2020-12-16 04:51
 • #1112: Chương 1104 vì sao mới lạ2020-12-16 04:51
 • #1113: Chương 1105 giải thích2020-12-16 04:51
 • #1114: Chương 1106 còn sẽ trở về2020-12-16 04:51
 • #1115: Chương 1107 hài tử bị tội2020-12-16 04:51
 • #1116: Chương 1108 phương thuốc tiết lộ2020-12-16 04:51
 • #1117: Chương 1109 suy đoán2020-12-16 04:51
 • #1118: Chương 1110 hài tử từ đâu tới đây?2020-12-16 04:52
 • #1119: Chương 1111 nghiêm thu tú ôm chính là Thủy Đào hài tử?2020-12-16 04:52
 • #1120: Chương 1112 đi tìm đỡ đẻ bác sĩ2020-12-16 04:52
 • #1121: Chương 1113 cùng cái yêu tinh dường như2020-12-16 04:52
 • #1122: Chương 1114 lời nói khách sáo2020-12-16 04:52
 • #1123: Chương 1115 vương bác sĩ chột dạ2020-12-16 04:52
 • #1124: Chương 1116 biến sắc mặt2020-12-16 04:53
 • #1125: Chương 1117 quá làm người ngoài ý muốn2020-12-16 04:53
 • #1126: Chương 1118 cùng nhau sinh hoạt2020-12-16 04:53
 • #1127: Chương 1119 dễ nghe lời âu yếm2020-12-16 04:53
 • #1128: Chương 1120 Mạch Tử biết sau2020-12-16 04:53
 • #1129: Chương 1121 đồng ý sao?2020-12-16 04:53
 • #1130: Chương 1122 tình yêu cùng tuổi không quan hệ2020-12-16 04:53
 • #1131: Chương 1123 gả nữ nhi giống nhau2020-12-16 04:54
 • #1132: Chương 1124 tam huynh đệ thái độ2020-12-16 04:54
 • #1133: Chương 1125 nhìn trúng kia phòng ở2020-12-16 04:54
 • #1134: Chương 1126 bàn tính đánh rất tốt2020-12-16 04:54
 • #1135: Chương 1127 ta da mặt tử mỏng2020-12-16 04:54
 • #1136: Chương 1128 giáp mặt nói rõ ràng2020-12-16 04:54
 • #1137: Chương 1129 biến thông minh2020-12-16 04:55
 • #1138: Chương 1130 đã có tính toán2020-12-16 04:55
 • #1139: Chương 1131 tiền riêng2020-12-16 04:55
 • #1140: Chương 1132 giả ý đáp ứng2020-12-16 04:55
 • #1141: Chương 1133 chuyên môn tể người quen?2020-12-16 04:55
 • #1142: Chương 1134 thái dương từ phía tây ra2020-12-16 04:55
 • #1143: Chương 1135 phát hỏa2020-12-16 04:55
 • #1144: Chương 1136 nan kham trào phúng2020-12-16 04:56
 • #1145: Chương 1137 đây là đánh cướp sao?2020-12-16 04:56
 • #1146: Chương 1138 ăn bá vương cơm sao?2020-12-16 04:56
 • #1147: Chương 1139 khí trốn đi2020-12-16 04:56
 • #1148: Chương 1140 gặp gỡ một nữ nhân2020-12-16 04:56
 • #1149: Chương 1141 say rượu2020-12-16 04:56
 • #1150: Chương 1142 hôm qua buổi tối ngủ hảo sao?2020-12-16 04:56
 • #1151: Chương 1143 không có tiền đài thọ?2020-12-16 04:57
 • #1152: Chương 1144 ngày lành muốn tới2020-12-16 04:57
 • #1153: Chương 1145 tồn điểm tiền riêng2020-12-16 04:57
 • #1154: Chương 1146 có ngoại tâm2020-12-16 04:57
 • #1155: Chương 1147 phòng ở cho ai?2020-12-16 04:57
 • #1156: Chương 1148 phòng ở cấp Mạch Tử2020-12-16 04:57
 • #1157: Chương 1149 Chu Tương Liên tới2020-12-16 04:57
 • #1158: Chương 1150 chửi ầm lên2020-12-16 04:58
 • #1159: Chương 1151 nháo phiên thiên2020-12-16 04:58
 • #1160: Chương 1152 ái chết liền đi tìm chết hảo2020-12-16 04:58
 • #1161: Chương 1153 làm bộ bụng đau2020-12-16 04:58
 • #1162: Chương 1154 bất tử cũng vô dụng2020-12-16 04:58
 • #1163: Chương 1155 hối hận không ly hôn2020-12-16 04:58
 • #1164: Chương 1156 ngẫu nhiên gặp được thượng2020-12-16 04:58
 • #1165: Chương 1157 xằng bậy lên không phải người2020-12-16 04:59
 • #1166: Chương 1158 hãm sâu trong đó2020-12-16 04:59
 • #1167: Chương 1159 Tô Mạch Xuân đến muộn2020-12-16 04:59
 • #1168: Chương 1160 dấu hôn2020-12-16 04:59
 • #1169: Chương 1161 mở miệng vay tiền2020-12-16 04:59
 • #1170: Chương 1162 kết phường buôn bán2020-12-16 04:59
 • #1171: Chương 1163 quà sinh nhật2020-12-16 05:00
 • #1172: Chương 1164 không chuẩn bị tốt2020-12-16 05:00
 • #1173: Chương 1165 thuận theo tự nhiên2020-12-16 05:00
 • #1174: Chương 1166 mặc cho nghiêm liền trường xem2020-12-16 05:00
 • #1175: Chương 1167 là cái nữ nhân là được2020-12-16 05:00
 • #1176: Chương 1168 Tô Mạch Xuân gặp gỡ Cao Xuân Nê khi2020-12-16 05:00
 • #1177: Chương 1169 không cam lòng2020-12-16 05:01
 • #1178: Chương 1170 dựa thượng Lý có tài2020-12-16 05:01
 • #1179: Chương 1171 chủ động đưa tới cửa2020-12-16 05:01
 • #1180: Chương 1172 tiền quá hảo tránh2020-12-16 05:01
 • #1181: Chương 1173 lấy lui vì tiến2020-12-16 05:01
 • #1182: Chương 1174 không thể sinh hài tử2020-12-16 05:01
 • #1183: Chương 1175 Cao Xuân Nê tâm cơ2020-12-16 05:02
 • #1184: Chương 1176 hảo nữ nhân2020-12-16 05:02
 • #1185: Chương 1177 trụ đến Lý có tài gia2020-12-16 05:02
 • #1186: Chương 1178 trở thành chính mình hài tử2020-12-16 05:02
 • #1187: Chương 1179 lại tới cửa2020-12-16 05:02
 • #1188: Chương 1180 làm Chu Tương Liên im miệng2020-12-16 05:02
 • #1189: Chương 1181 thế bất lưỡng lập2020-12-16 05:02
 • #1190: Chương 1182 đi xem cửa hàng2020-12-16 05:03
 • #1191: Chương 1183 không được bộ đội2020-12-16 05:03
 • #1192: Chương 1184 thuê nhà2020-12-16 05:03
 • #1193: Chương 1185 đánh bạc hại người2020-12-16 05:03
 • #1194: Chương 1186 muốn hay không mua2020-12-16 05:03
 • #1195: Chương 1187 thương lượng2020-12-16 05:03
 • #1196: Chương 1188 lộng cái hài tử ra tới2020-12-16 05:03
 • #1197: Chương 1189 tân hôn yến nhĩ2020-12-16 05:04
 • #1198: Chương 1190 trở về phòng chờ ngươi2020-12-16 05:04
 • #1199: Chương 1191 xuyên loại nào quần áo đẹp2020-12-16 05:04
 • #1200: Chương 1192 khó quên một đêm2020-12-16 05:04
 • #1201: Chương 1193 mắc cỡ hồng ấn2020-12-16 05:04
 • #1202: Chương 1194 là có bao nhiêu ra sức a2020-12-16 05:04
 • #1203: Chương 1195 cao một đạt muội muội2020-12-16 05:05
 • #1204: Chương 1196 xấu hổ2020-12-16 05:05
 • #1205: Chương 1197 mang theo cái nam nhân tới2020-12-16 05:05
 • #1206: Chương 1198 thế nhưng tới làm mai mối2020-12-16 05:05
 • #1207: Chương 1199 trai đơn gái chiếc2020-12-16 05:05
 • #1208: Chương 1200 giết người2020-12-16 05:05
 • #1209: Chương 1201 chạy thoát2020-12-16 05:06
 • #1210: Chương 1202 đều là các ngươi quán2020-12-16 05:06
 • #1211: Chương 1203 đi cảnh sát cục2020-12-16 05:06
 • #1212: Chương 1204 xảo trá2020-12-16 05:06
 • #1213: Chương 1205 biết vậy chẳng làm2020-12-16 05:06
 • #1214: Chương 1206 tuyên án “Tử hình”2020-12-16 05:06
 • #1215: Chương 1207 mình không rời nhà2020-12-16 05:07
 • #1216: Chương 1208 không bằng đã chết tới thống khoái2020-12-16 05:07
 • #1217: Chương 1209 trốn tránh trách nhiệm2020-12-16 05:07
 • #1218: Chương 1210 thu thập lão lưu manh2020-12-16 05:07
 • #1219: Chương 1211 không muốn làm thật phu thê?2020-12-16 05:07
 • #1220: Chương 1212 nói dối2020-12-16 05:07
 • #1221: Chương 1213 lấp liếm2020-12-16 05:08
 • #1222: Chương 1214 đừng từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa2020-12-16 05:08
 • #1223: Chương 1215 bị Mạch Tử gặp được2020-12-16 05:08
 • #1224: Chương 1216 xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng2020-12-16 05:08
 • #1225: Chương 1217 trang thiện lương2020-12-16 05:08
 • #1226: Chương 1218 kỳ thật là để ý2020-12-16 05:08
 • #1227: Chương 1219 không cần trang điểm quá mức2020-12-16 05:09
 • #1228: Chương 1220 lần đầu tiên thấy Lưu Miêu2020-12-16 05:09
 • #1229: Chương 1221 như thế nào như vậy giả đâu2020-12-16 05:09
 • #1230: Chương 1222 khéo đưa đẩy lõi đời2020-12-16 05:09
 • #1231: Chương 1223 phong trần vị2020-12-16 05:09
 • #1232: Chương 1224 hiện tại nhưng không thành thật2020-12-16 05:10
 • #1233: Chương 1225 hai người thực thích hợp2020-12-16 05:10
 • #1234: Chương 1226 ngươi cùng Mạch Tử vô pháp so2020-12-16 05:10
 • #1235: Chương 1227 mang thai2020-12-16 05:10
 • #1236: Chương 1228 trà xanh kỹ nữ2020-12-16 05:10
 • #1237: Chương 1229 rốt cuộc là ai2020-12-16 05:10
 • #1238: Chương 1230 vợ trước cùng tiểu tam quyết đấu2020-12-16 05:11
 • #1239: Chương 1231 quá ác độc2020-12-16 05:11
 • #1240: Chương 1232 xuất huyết nhiều2020-12-16 05:11
 • #1241: Chương 1233 là nam hay nữ?2020-12-16 05:11
 • #1242: Chương 1234 vốn là hắn trách nhiệm2020-12-16 05:11
 • #1243: Chương 1235 Lưu Miêu sự tình bị vạch trần2020-12-16 05:11
 • #1244: Chương 1236 cho ngươi muội muội xin lỗi2020-12-16 05:12
 • #1245: Chương 1237 thân thể có hay không không thoải mái2020-12-16 05:12
 • #1246: Chương 1238 tâm mệt2020-12-16 05:12
 • #1247: Chương 1239 khả năng mang thai2020-12-16 05:12
 • #1248: Chương 1240 đừng không cần ta2020-12-16 05:12
 • #1249: Chương 1241 tức phụ thật có thể làm2020-12-16 05:13
 • #1250: Chương 1242 vĩnh viễn là đệ nhất vị2020-12-16 05:13
 • #1251: Chương 1243 không bắt được tiền2020-12-16 05:13
 • #1252: Chương 1244 phá hủy ở trong xương cốt2020-12-16 05:13
 • #1253: Chương 1245 không hề lấy lòng2020-12-16 05:13
 • #1254: Chương 1246 ngộ Lưu Miêu2020-12-16 05:13
 • #1255: Chương 1247 trộm theo dõi2020-12-16 05:13
 • #1256: Chương 1248 lăn xuống thang lầu2020-12-16 05:14
 • #1257: Chương 1249 đời này đều đừng nghĩ gả cho Tô Mạch Xuân2020-12-16 05:14
 • #1258: Chương 1250 trà xanh kỹ nữ2020-12-16 05:14
 • #1259: Chương 1251 đem hài tử đánh2020-12-16 05:14
 • #1260: Chương 1252 cường hãn Vương Đại Nữu2020-12-16 05:14
 • #1261: Chương 1253 đánh nàng hai cái tát2020-12-16 05:14
 • #1262: Chương 1254 ta đã thấy Lưu Miêu2020-12-16 05:15
 • #1263: Chương 1255 sợ hãi2020-12-16 05:15
 • #1264: Chương 1256 xảo trá một ngàn khối2020-12-16 05:15
 • #1265: Chương 1257 tô lúa mạch non tiện nhân này2020-12-16 05:15
 • #1266: Chương 1258 lại đụng phải “Thần Tài”2020-12-16 05:15
 • #1267: Đệ 1259 chương lời nói khách sáo2020-12-16 05:16
 • #1268: Chương 1260 trăm triệu không nghĩ tới2020-12-16 05:16
 • #1269: Chương 1261 chỗ tốt sẽ càng nhiều2020-12-16 05:16
 • #1270: Chương 1262 đặt tên2020-12-16 05:16
 • #1271: Chương 1263 hoài nghi Lưu Miêu2020-12-16 05:16
 • #1272: Chương 1264 Lưu Miêu cùng Chu Tương Liên đối thượng2020-12-16 05:16
 • #1273: Chương 1265 tiểu tiện nhân2020-12-16 05:17
 • #1274: Chương 1266 ta sẽ giết chết nàng2020-12-16 05:17
 • #1275: Chương 1267 hối hận2020-12-16 05:17
 • #1276: Chương 1268 bắt đầu thay đổi đối Lưu Miêu cái nhìn2020-12-16 05:17
 • #1277: Chương 1269 ghét bỏ ta?2020-12-16 05:17
 • #1278: Chương 1270 hài tử không biết là ai2020-12-16 05:17
 • #1279: Chương 1271 rốt cuộc trở về2020-12-16 05:18
 • #1280: Chương 1272 từ nơi nào ra tới?2020-12-16 05:18
 • #1281: Chương 1273 làm bán hàng đa cấp2020-12-16 05:18
 • #1282: Chương 1274 tay phế đi2020-12-16 05:18
 • #1283: Chương 1275 tao ngộ cái gì2020-12-16 05:18
 • #1284: Chương 1276 có mục đích2020-12-16 05:18
 • #1285: Chương 1277 dọn phòng2020-12-16 05:19
 • #1286: Chương 1278 không biết đủ2020-12-16 05:19
 • #1287: Chương 1279 trị không hết2020-12-16 05:19
 • #1288: Chương 1280 bức nghiêm khiết vân đi vay tiền2020-12-16 05:19
 • #1289: Chương 1281 hết giận2020-12-16 05:19
 • #1290: Chương 1282 đương tra nam gặp gỡ tiện nhân2020-12-16 05:19
 • #1291: Chương 1283 tịch mịch nam nữ2020-12-16 05:20
 • #1292: Chương 1284 chuyện tốt bị đánh gãy2020-12-16 05:20
 • #1293: Chương 1285 đi trong xưởng làm việc2020-12-16 05:20
 • #1294: Chương 1286 bánh kẹp thịt2020-12-16 05:20
 • #1295: Chương 1287 kinh hỉ2020-12-16 05:20
 • #1296: Chương 1288 Lưu Tuyết Hoa lại tới cửa2020-12-16 05:20
 • #1297: Chương 1289 cố ý chọc giận nàng2020-12-16 05:21
 • #1298: Chương 1290 thay đổi2020-12-16 05:21
 • #1299: Chương 1291 tẩu hỏa nhập ma2020-12-16 05:21
 • #1300: Chương 1292 có báo ứng2020-12-16 05:21
 • #1301: Chương 1293 khoác lác không chuẩn bị bản thảo2020-12-16 05:21
 • #1302: Chương 1294 tiền bị lãnh đi rồi2020-12-16 05:21
 • #1303: Chương 1295 cố ý khiêu khích2020-12-16 05:22
 • #1304: Chương 1296 Lưu Tuyết Hoa trúng kế2020-12-16 05:22
 • #1305: Chương 1297 đồn công an người tới2020-12-16 05:22
 • #1306: Chương 1298 tự làm tự chịu2020-12-16 05:22
 • #1307: Chương 1299 không thức thời vụ2020-12-16 05:22
 • #1308: Chương 1300 câu lưu2020-12-16 05:22
 • #1309: Chương 1301 muốn đi ra nhiệm vụ2020-12-16 05:23
 • #1310: Chương 1302 là nên được đến giáo huấn2020-12-16 05:23
 • #1311: Chương 1303 câu lưu sở bị thương2020-12-16 05:23
 • #1312: Chương 1304 tiền không có2020-12-16 05:23
 • #1313: Chương 1305 ủy khuất2020-12-16 05:23
 • #1314: Chương 1306 thế nhưng mất trí nhớ2020-12-16 05:23
 • #1315: Chương 1307 tự trách2020-12-16 05:23
 • #1316: Chương 1308 ngược lại là chuyện tốt2020-12-16 05:24
 • #1317: Chương 1309 chết cũng là phải có dũng khí2020-12-16 05:24
 • #1318: Chương 1310 lại hồi tỉnh thành?2020-12-16 05:24
 • #1319: Chương 1311 thối tiền lẻ2020-12-16 05:24
 • #1320: Chương 1312 nghiêm thế hữu trở về2020-12-16 05:24
 • #1321: Chương 1313 không có thuốc hối hận ăn2020-12-16 05:24
 • #1322: Chương 1314 không dám cầu tha thứ2020-12-16 05:25
 • #1323: Chương 1315 chọc tâm nói2020-12-16 05:25
 • #1324: Chương 1316 thỏa mãn không được2020-12-16 05:25
 • #1325: Chương 1317 bị chém2020-12-16 05:25
 • #1326: Chương 1318 báo ứng2020-12-16 05:25
 • #1327: Chương 1319 thật nhiều tiền2020-12-16 05:25
 • #1328: Chương 1320 thử Lưu Tuyết Hoa2020-12-16 05:26
 • #1329: Chương 1321 nhận sai2020-12-16 05:26
 • #1330: Chương 1322 hoài chính là cái khuê nữ2020-12-16 05:26
 • #1331: Chương 1323 không ngại làm tốt mẹ chồng nàng dâu2020-12-16 05:26
 • #1332: Chương 1324 tiền bị trộm2020-12-16 05:26
 • #1333: Chương 1325 đã xài hết2020-12-16 05:26
 • #1334: Chương 1326 vô dụng nam nhân2020-12-16 05:27
 • #1335: Chương 1327 đây là nhà của ta sự2020-12-16 05:27
 • #1336: Chương 1328 ly hôn đi2020-12-16 05:27
 • #1337: Chương 1329 đánh nữ nhân nhưng thật ra lợi hại2020-12-16 05:27
 • #1338: Chương 1330 mẹ chồng nàng dâu ở chung không tồi2020-12-16 05:27
 • #1339: Chương 1331 bệnh bạch cầu2020-12-16 05:27
 • #1340: Chương 1332 ông trời không có mắt2020-12-16 05:27
 • #1341: Chương 1333 Nghiêm Thu Minh trở về2020-12-16 05:28
 • #1342: Chương 1334 thực vui vẻ2020-12-16 05:28
 • #1343: Chương 1335 cũng không phải cái gì hảo ký ức2020-12-16 05:28
 • #1344: Chương 1336 đừng thử2020-12-16 05:28
 • #1345: Chương 1337 bà từ tức hiếu2020-12-16 05:28
 • #1346: Chương 1338 không phân cao thấp2020-12-16 05:28
 • #1347: Chương 1339 đi xem đường quan2020-12-16 05:29
 • #1348: Chương 1340 đi xem đường quan ( 2 )2020-12-16 05:29
 • #1349: Chương 1341 cuối cùng một lần gặp ngươi2020-12-16 05:29
 • #1350: Chương 1342 ở ác gặp dữ2020-12-16 05:29
 • #1351: Chương 1343 ăn vạ ngươi2020-12-16 05:29
 • #1352: Chương 1344 ngươi không nghĩ ta sao?2020-12-16 05:29
 • #1353: Chương 1345 cự tuyệt Lý Đại Khánh2020-12-16 05:30
 • #1354: Chương 1346 yêu đương vụng trộm bị xuyên qua2020-12-16 05:30
 • #1355: Chương 1347 chỉ là một loại yêu cầu2020-12-16 05:30
 • #1356: Chương 1348 khả nghi chỗ2020-12-16 05:30
 • #1357: Chương 1349 không thừa nhận2020-12-16 05:30
 • #1358: Chương 1350 lấy tiền nhất định đến nhổ ra2020-12-16 05:30
 • #1359: Chương 1351 ngươi tùy thời có thể đi2020-12-16 05:31
 • #1360: Chương 1352 có lẽ chính là này đống lâu nữ nhân2020-12-16 05:31
 • #1361: Chương 1353 quá mềm yếu2020-12-16 05:31
 • #1362: Chương 1354 Thủy Đào có tin tức2020-12-16 05:31
 • #1363: Chương 1355 mua xe2020-12-16 05:31
 • #1364: Chương 1356 tìm được Thủy Đào2020-12-16 05:31
 • #1365: Chương 1357 quá đến không hảo2020-12-16 05:32
 • #1366: Chương 1358 sinh hài tử khi ký ức2020-12-16 05:32
 • #1367: Chương 1359 không dám hy vọng xa vời2020-12-16 05:32
 • #1368: Chương 1360 không trách hắn2020-12-16 05:32
 • #1369: Chương 1361 thử máu2020-12-16 05:32
 • #1370: Chương 1362 cùng tương lai mẹ vợ nói chuyện2020-12-16 05:32
 • #1371: Chương 1363 lời nói khách sáo2020-12-16 05:33
 • #1372: Chương 1364 xử lý Mạch Tử?2020-12-16 05:33
 • #1373: Chương 1365 mẹ con cũng không tình giảng2020-12-16 05:33
 • #1374: Chương 1366 châm ngòi2020-12-16 05:33
 • #1375: Chương 1367 cho ta một ngàn khối2020-12-16 05:33
 • #1376: Chương 1368 mẹ con phản bội2020-12-16 05:34
 • #1377: Chương 1369 bị Lưu Tuyết Hoa gặp phải2020-12-16 05:34
 • #1378: Chương 1370 đừng loạn hỏi thăm2020-12-16 05:34
 • #1379: Chương 1371 vang cổ không cần búa tạ2020-12-16 05:34
 • #1380: Chương 1372 có nhân tất có quả2020-12-16 05:34
 • #1381: Chương 1373 da mặt so tường thành còn dày hơn2020-12-16 05:34
 • #1382: Chương 1374 lá gan nhưng đủ đại2020-12-16 05:35
 • #1383: Chương 1375 ngươi so khất cái phiền toái2020-12-16 05:35
 • #1384: Chương 1376 đi Lý có tài gia lấy tiền2020-12-16 05:35
 • #1385: Chương 1377 cho nhau uy hiếp2020-12-16 05:35
 • #1386: Chương 1378 tạm thời ngừng chiến2020-12-16 05:35
 • #1387: Chương 1379 hai cái tiện nhân2020-12-16 05:35
 • #1388: Chương 1380 trang đáng thương2020-12-16 05:36
 • #1389: Chương 1381 quá đột nhiên2020-12-16 05:36
 • #1390: Chương 1382 mau không được2020-12-16 05:36
 • #1391: Chương 1383 không gì đáng buồn bằng tâm đã chết2020-12-16 05:36
 • #1392: Chương 1384 kiên quyết không quay về2020-12-16 05:36
 • #1393: Chương 1385 không mặt mũi2020-12-16 05:36
 • #1394: Chương 1386 lập công chuộc tội2020-12-16 05:37
 • #1395: Chương 1387 đừng nhiều lời2020-12-16 05:37
 • #1396: Chương 1388 vô pháp tha thứ2020-12-16 05:37
 • #1397: Chương 1389 vẫn là nhớ thương2020-12-16 05:37
 • #1398: Chương 1390 làm trâu làm ngựa cũng nhận2020-12-16 05:38
 • #1399: Chương 1391 lập tức cút xéo cho ta2020-12-16 05:38
 • #1400: Chương 1392 trượng phu làm bạn2020-12-16 05:38
 • #1401: Chương 1393 nhiễm trùng đường tiểu2020-12-16 05:38
 • #1402: Chương 1394 nghĩ kỹ2020-12-16 05:39
 • #1403: Chương 1395 ái hài tử nam nhân sẽ không kém2020-12-16 05:39
 • #1404: Chương 1396 Tô Mạch Thu thay đổi2020-12-16 05:39
 • #1405: Chương 1397 nữ nhi là quan trọng nhất2020-12-16 05:39
 • #1406: Chương 1398 tiểu phản đồ2020-12-16 05:39
 • #1407: Chương 1399 phu thê gặp mặt2020-12-16 05:39
 • #1408: Chương 1400 hai cái cái tát2020-12-16 05:40
 • #1409: Chương 1401 may mắn có cái hảo con dâu2020-12-16 05:40
 • #1410: Chương 1402 kiểm tra kết quả2020-12-16 05:40
 • #1411: Chương 1403 có thể trị liền hảo2020-12-16 05:40
 • #1412: Chương 1404 luyến tiếc chết2020-12-16 05:40
 • #1413: Chương 1405 là thân nữ nhi2020-12-16 05:41
 • #1414: Chương 1046 thiên đại kinh hỉ2020-12-16 05:41
 • #1415: Chương 1407 điểm đáng ngờ2020-12-16 05:41
 • #1416: Chương 1048 Chu Tương Liên đi xem nữ nhi2020-12-16 05:41
 • #1417: Chương 1409 hướng vào Chu Tương Liên2020-12-16 05:41
 • #1418: Chương 1410 chậm rãi làm nhạt2020-12-16 05:41
 • #1419: Chương 1411 thử2020-12-16 05:42
 • #1420: Chương 1412 yêu đương vụng trộm2020-12-16 05:42
 • #1421: Chương 1413 một đôi cẩu nam nữ2020-12-16 05:42
 • #1422: Chương 1414 Chu Tương Liên phát hiện yêu đương vụng trộm việc2020-12-16 05:42
 • #1423: Chương 1415 tình nhân nháo phiên2020-12-16 05:42
 • #1424: Chương 1416 Mạch Tử cảm kích2020-12-16 05:42
 • #1425: Chương 1417 không thể tin được2020-12-16 05:43
 • #1426: Chương 1418 cùng thế vô tranh2020-12-16 05:43
 • #1427: Chương 1419 không chịu ly hôn2020-12-16 05:43
 • #1428: Chương 1420 người đáng thương tất có chỗ đáng giận2020-12-16 05:43
 • #1429: Chương 1421 có việc muốn nhờ2020-12-16 05:43
 • #1430: Chương 1422 mềm lòng2020-12-16 05:44
 • #1431: Chương 1423 đừng tưởng rằng có thể uy hiếp đến ta2020-12-16 05:44
 • #1432: Chương 1424 đã chết tính2020-12-16 05:44
 • #1433: Chương 1425 một cái so một cái kém2020-12-16 05:45
 • #1434: Chương 1426 hài tử nhất định là của ngươi?2020-12-16 05:45
 • #1435: Chương 1427 không bằng đơn2020-12-16 05:45
 • #1436: Chương 1428 gặp gỡ2020-12-16 05:45
 • #1437: Chương 1429 sẽ sai ý2020-12-16 05:45
 • #1438: Chương 1430 lẫn nhau quan tâm2020-12-16 05:45
 • #1439: Chương 1431 điều tra rõ2020-12-16 05:46
 • #1440: Chương 1432 quá xảo2020-12-16 05:46
 • #1441: Chương 1433 đi rồi2020-12-16 05:46
 • #1442: Chương 1434 nghĩ tới2020-12-16 05:46
 • #1443: Chương 1435 hoài nghi2020-12-16 05:46
 • #1444: Chương 1436 chia tay đi2020-12-16 05:46
 • #1445: Chương 1437 nhắc nhở2020-12-16 05:47
 • #1446: Chương 1438 bị uy hiếp?2020-12-16 05:47
 • #1447: Chương 1439 mạch môn biết chân tướng2020-12-16 05:47
 • #1448: Chương 1440 đi tìm nguyên nguyên2020-12-16 05:47
 • #1449: Chương 1441 thừa nhận2020-12-16 05:47
 • #1450: Chương 1442 hài tử ở nơi nào2020-12-16 05:48
 • #1451: Chương 1443 hối hận2020-12-16 05:48
 • #1452: Đệ 1444 chương bị đánh2020-12-16 05:48
 • #1453: Chương 1445 lộ tẩy2020-12-16 05:48
 • #1454: Chương 1446 đem tất cả mọi người kéo xuống nước2020-12-16 05:48
 • #1455: Chương 1447 ý trời2020-12-16 05:48
 • #1456: Chương 1448 đổi dược2020-12-16 05:49
 • #1457: Chương 1449 Dư Tiểu Binh phát hiện2020-12-16 05:49
 • #1458: Chương 1450 có khác tâm tư2020-12-16 05:49
 • #1459: Chương 1451 một đêm phu thê2020-12-16 05:49
 • #1460: Chương 1452 với tiểu binh tao ngộ2020-12-16 05:49
 • #1461: Chương 1453 một trăm khối2020-12-16 05:49
 • #1462: Chương 1454 hoàn toàn sa đọa2020-12-16 05:50
 • #1463: Chương 1455 mai mai thân phận thật sự2020-12-16 05:50
 • #1464: Chương 1456 trả thù nhịp cầu2020-12-16 05:50
 • #1465: Chương 1457 nói dối2020-12-16 05:50
 • #1466: Chương 1458 cam tâm tình nguyện bị lợi dụng2020-12-16 05:50
 • #1467: Chương 1459 thiếu chút nữa đã quên đưa tiền2020-12-16 05:50
 • #1468: Chương 1460 chạy đến bệnh viện2020-12-16 05:51
 • #1469: Chương 1461 đâm xe2020-12-16 05:51
 • #1470: Chương 1462 ra ngoài ý muốn2020-12-16 05:51
 • #1471: Chương 1463 nói dối đòi tiền2020-12-16 05:51
 • #1472: Chương 1464 mang thai nữ nhân thân phận thật sự2020-12-16 05:51
 • #1473: Chương 1465 cầm tiền liền đi2020-12-16 05:52
 • #1474: Chương 1466 cần thiết đi sinh non2020-12-16 05:52
 • #1475: Chương 1467 đả thương2020-12-16 05:52
 • #1476: Chương 1468 kiên trì ly hôn2020-12-16 05:52
 • #1477: Chương 1469 hay không mềm lòng2020-12-16 05:52
 • #1478: Chương 1470 phát thề độc2020-12-16 05:52
 • #1479: Chương 1471 một đêm qua đi2020-12-16 05:53
 • #1480: Chương 1472 tai nạn xe cộ2020-12-16 05:53
 • #1481: Chương 1473 cấp cứu2020-12-16 05:53
 • #1482: Chương 1474 nhất hư tình hình2020-12-16 05:53
 • #1483: Chương 1475 lưỡng lự2020-12-16 05:53
 • #1484: Chương 1476 muốn sinh2020-12-16 05:53
 • #1485: Chương 1477 không dễ dàng như vậy sinh2020-12-16 05:54
 • #1486: Chương 1478 sinh hài tử khi kinh hỉ2020-12-16 05:54
 • #1487: Chương 1479 Vương Đại Nữu tới rồi2020-12-16 05:54
 • #1488: Chương 1480 vô pháp tưởng tượng đau2020-12-16 05:54
 • #1489: Chương 1481 dũng cảm mụ mụ2020-12-16 05:54
 • #1490: Chương 1482 có phúc khí2020-12-16 05:54
 • #1491: Chương 1483 giải phẫu còn tính thuận lợi2020-12-16 05:55
 • #1492: Chương 1484 uy nãi2020-12-16 05:55
 • #1493: Chương 1485 tiểu khuê nữ tính tình nhưng lớn2020-12-16 05:55
 • #1494: Chương 1486 trộm đạo đi xem2020-12-16 05:55
 • #1495: Chương 1487 không thể đi vào2020-12-16 05:55
 • #1496: Chương 1488 không thể kéo2020-12-16 05:56
 • #1497: Chương 1489 thân nhân là tốt nhất2020-12-16 05:56
 • #1498: Chương 1490 hy vọng2020-12-16 05:56
 • #1499: Chương 1491 Lưu Tuyết Hoa tới rồi2020-12-16 05:56
 • #1500: Chương 1492 sẽ không làm bà bà2020-12-16 05:56
 • #1501: Chương 1493 tranh nhau mang hài tử2020-12-16 05:57
 • #1502: Chương 1494 sẽ không phao sữa bột2020-12-16 05:57
 • #1503: Chương 1495 trọng nam khinh nữ2020-12-16 05:57
 • #1504: Chương 1496 tình nguyện ngồi tù2020-12-16 05:57
 • #1505: Chương 1497 vụ gặt lúa mạch phát hỏa2020-12-16 05:57
 • #1506: Chương 1498 rốt cuộc là ai2020-12-16 05:57
 • #1507: Chương 1499 hoài nghi lúa mạch non2020-12-16 05:58
 • #1508: Chương 1500 nghe lén đến2020-12-16 05:58
 • #1509: Chương 1501 khả nghi2020-12-16 05:58
 • #1510: Chương 1501 ép hỏi2020-12-16 05:58
 • #1511: Chương 1503 lớn mật suy đoán2020-12-16 05:58
 • #1512: Chương 1504 không biết cảm ơn2020-12-16 05:58
 • #1513: Chương 1505 lời nói khách sáo2020-12-16 05:59
 • #1514: Chương 1506 xuống tay hảo thời gian2020-12-16 05:59
 • #1515: Chương 1507 một bạt tai2020-12-16 05:59
 • #1516: Chương 1508 làm hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây2020-12-16 05:59
 • #1517: Chương 1509 ngươi quá bẩn2020-12-16 05:59
 • #1518: Chương 1510 phóng hỏa2020-12-16 05:59
 • #1519: Chương 1511 sợ hãi2020-12-16 06:00
 • #1520: Chương 1512 đâm vừa vặn2020-12-16 06:00
 • #1521: Chương 1513 bị đánh vựng2020-12-16 06:00
 • #1522: Chương 1514 Mạch Tử cảm kích2020-12-16 06:00
 • #1523: Chương 1515 tin dữ ( 1 )2020-12-16 06:00
 • #1524: Chương 1516 tin dữ ( 2 )2020-12-16 06:01
 • #1525: Chương 1517 giấu không được2020-12-16 06:01
 • #1526: Chương 1518 bất lực2020-12-16 06:01
 • #1527: Chương 1519 cần thiết đối mặt2020-12-16 06:01
 • #1528: Chương 1520 tâm thần và thể xác đều mệt mỏi2020-12-16 06:01
 • #1529: Chương 1521 lo lắng2020-12-16 06:01
 • #1530: Chương 1522 Đa Đa ném2020-12-16 06:02
 • #1531: Chương 1523 khí điên rồi2020-12-16 06:02
 • #1532: Chương 1524 như vậy liền hảo2020-12-16 06:02
 • #1533: Chương 1525 phạm Thái Tuế2020-12-16 06:02
 • #1534: Chương 1526 lời nói khách sáo2020-12-16 06:02
 • #1535: Chương 1527 một năm một mười nói2020-12-16 06:03
 • #1536: Chương 1528 không có lương tâm bạch nhãn lang2020-12-16 06:03
 • #1537: Chương 1529 chân tướng2020-12-16 06:03
 • #1538: Chương 1530 không phải bị bắt cóc2020-12-16 06:03
 • #1539: Chương 1531 giấu không được2020-12-16 06:03
 • #1540: Chương 1532 trả nợ2020-12-16 06:03
 • #1541: Chương 1533 tra không đến2020-12-16 06:04
 • #1542: Chương 1534 thăm2020-12-16 06:04
 • #1543: Chương 1535 hoài nghi Dư Tiểu Binh2020-12-16 06:04
 • #1544: Chương 1536 cố ý thử2020-12-16 06:04
 • #1545: Chương 1537 hòa hảo2020-12-16 06:04
 • #1546: Chương 1538 đau lòng2020-12-16 06:05
 • #1547: Chương 1539 gặp gỡ đoạn người sáng suốt2020-12-16 06:05
 • #1548: Chương 1540 vẫn luôn hôn mê2020-12-16 06:05
 • #1549: Chương 1541 kiến nghị từ bỏ2020-12-16 06:05
 • #1550: Chương 1542 hay không rút quản2020-12-16 06:05
 • #1551: Chương 1543 trọng đầu lại đến2020-12-16 06:06
 • #1552: Chương 1544 nhập hàng2020-12-16 06:06
 • #1553: Chương 1545 hai vạn đồng tiền2020-12-16 06:06
 • #1554: Chương 1546 đại bán2020-12-16 06:06
 • #1555: Chương 1547 Mạch Tử áy náy2020-12-16 06:06
 • #1556: Chương 1548 ghen2020-12-16 06:06
 • #1557: Chương 1549 thức tỉnh2020-12-16 06:07
 • #1558: Chương 1550 phóng hỏa chân tướng2020-12-16 06:07
 • #1559: Chương 1551 truy nã2020-12-16 06:07
 • #1560: Chương 1552 táng tận thiên lương2020-12-16 06:07
 • #1561: Chương 1553 ghê tởm2020-12-16 06:07
 • #1562: Chương 1554 đề phòng Lưu Miêu2020-12-16 06:07
 • #1563: Chương 1555 không cần bạch không cần2020-12-16 06:07
 • #1564: Chương 1556 có tin tức2020-12-16 06:08
 • #1565: Chương 1557 đại công thần2020-12-16 06:08
 • #1566: Chương 1558 chất vấn nghiêm thu tú2020-12-16 06:08
 • #1567: Chương 1559 sẽ không hại ngươi2020-12-16 06:08
 • #1568: Chương 1560 thừa nhận2020-12-16 06:08
 • #1569: Chương 1561 muốn ngươi chết2020-12-16 06:09
 • #1570: Chương 1562 chứng cứ2020-12-16 06:09
 • #1571: Chương 1563 ta tốt xấu là ngươi chị chồng2020-12-16 06:09
 • #1572: Chương 1564 tự thú2020-12-16 06:09
 • #1573: Chương 1565 là ngươi sai rồi2020-12-16 06:09
 • #1574: Chương 1566 tô lúa mạch non không thấy2020-12-16 06:09
 • #1575: Chương 1567 tô lúa mạch non nhiễm bệnh2020-12-16 06:10
 • #1576: Chương 1568 cừu hận đều đi qua2020-12-16 06:10
 • #1577: Chương 1569 xá không dưới nhi tử2020-12-16 06:10
 • #1578: Chương 1570 hài tử không phải ngươi2020-12-16 06:10
 • #1579: Chương 1571 một vạn đồng tiền2020-12-16 06:10
 • #1580: Chương 1572 vĩ đại mẫu thân2020-12-16 06:11
 • #1581: Chương 1573 tiếp quả cân tới2020-12-16 06:11
 • #1582: Chương 1574 nghe được Lý có tài rơi xuống2020-12-16 06:11
 • #1583: Chương 1575 sai rồi liền phải gánh vác hậu quả2020-12-16 06:11
 • #1584: Chương 1576 gần ngay trước mắt2020-12-16 06:11
 • #1585: Chương 1577 tuyệt vọng2020-12-16 06:12
 • #1586: Chương 1578 sẽ lây bệnh2020-12-16 06:12
 • #1587: Chương 1579 thu minh vì sao sẽ ra tai nạn xe cộ2020-12-16 06:12
 • #1588: Chương 1580 quá làm càn2020-12-16 06:12
 • #1589: Chương 1581 cao một đạt cùng nghiêm kiến tú2020-12-16 06:12
 • #1590: Chương 1582 tỉnh lại2020-12-16 06:13
 • #1591: Chương 1583 mưa gió cùng đường2020-12-16 06:13
 • #1592: Chương 1584 vì nghiêm thu tú cầu tình2020-12-16 06:13
 • #1593: Chương 1585 cầu tình2020-12-16 06:13
 • #1594: Chương 1586 xuất viện2020-12-16 06:13
 • #1595: Chương 1587 đặt tên2020-12-16 06:13
 • #1596: Chương 1588 cậu em vợ2020-12-16 06:14
 • #1597: Chương 1589 nhẹ nhàng thở ra2020-12-16 06:14
 • #1598: Chương 1590 bắt cóc2020-12-16 06:14
 • #1599: Chương 1591 là nàng sai rồi2020-12-16 06:14
 • #1600: Chương 1592 đòn hiểm2020-12-16 06:14
 • #1601: Chương 1593 ăn tẫn đau khổ2020-12-16 06:14
 • #1602: Chương 1594 thu tiền là có thể đi sao?2020-12-16 06:15
 • #1603: Chương 1595 bất cứ giá nào2020-12-16 06:15
 • #1604: Chương 1596 truyền tin2020-12-16 06:15
 • #1605: Chương 1597 mười vạn khối2020-12-16 06:15
 • #1606: Chương 1598 lấy tiền2020-12-16 06:16
 • #1607: Chương 1599 tìm được Dư Tiểu Binh2020-12-16 06:16
 • #1608: Chương 1600 cái khó ló cái khôn2020-12-16 06:16
 • #1609: Chương 1601 thỏa hiệp2020-12-16 06:16
 • #1610: Chương 1602 Đa Đa bị mang đi2020-12-16 06:16
 • #1611: Chương 1603 bắt cóc Đa Đa2020-12-16 06:17
 • #1612: Chương 1604 ngươi cũng có hôm nay2020-12-16 06:17
 • #1613: Chương 1605 hà tất đâu2020-12-16 06:17
 • #1614: Chương 1606 trúng đạn2020-12-16 06:17
 • #1615: Chương 1607 đáng thương Đa Đa2020-12-16 06:18
 • #1616: Chương 1608 đại kết cục2020-12-16 06:18
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Trời Sinh

TiKay

Vô Thượng Sát Thần

TiKay

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

TiKay

Đích Nữ Vương Phi

TiKay

Leave a Reply