Huyền Huyễn

Bá Thiên Lôi Thần

Ta là Tiêu Tiềm, ta vì Bá Thiên Lôi Thần phát ngôn —— đây tuyệt đối là một quyển sách hay.

Chỗ sâu trong rừng cây, mãnh thú hoành hành, lại đến mùa đông đám thợ săn ở Hổ Nhai Bảo thức ăn dự trữ tiết, một thiếu niên tại trong đám thợ săn lặng lẽ vùng lên trở thành tân tú Thần Tiễn Thủ, hết thảy từ trong tay a gia Tinh Mãng Lục bắt đầu…


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiêu Tiềm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lôi Ấn (lên)
 • #2: Lôi Ấn (dưới)
 • #3: Lôi Luân Lực (lên)
 • #4: Lôi Luân Lực (dưới)
 • #5: Bạo Lôi Châm (lên)
 • #6: Bạo Lôi Châm (dưới)
 • #7: Ưng Lĩnh Thợ Săn (lên)
 • #8: Ưng Lĩnh Thợ Săn (dưới)
 • #9: Hổ Nhai Bảo Náo Động (lên)
 • #10: Hổ Nhai Bảo Náo Động (dưới)
 • #11: Mai Phục (lên)
 • #12: Mai Phục (dưới)
 • #13: Cuồng Dã A Phong (lên)
 • #14: Cuồng Dã A Phong (dưới)
 • #15: Lưỡng Bại Câu Thương (lên)
 • #16: Lưỡng Bại Câu Thương (dưới)
 • #17: Sét Đánh Bí Mật (lên)
 • #18: Sét Đánh Bí Mật (dưới)
 • #19: Tinh Mãng Lục (lên)
 • #20: Tinh Mãng Lục (dưới)
 • #21: Người Man Săn Bắn (lên)
 • #22: Người Man Săn Bắn (dưới)
 • #23: Thứ Báo Gây Rắc Rối (lên)
 • #24: Thứ Báo Gây Rắc Rối (dưới)
 • #25: Thu Hoạch Khổng Lồ (lên)
 • #26: Thu Hoạch Khổng Lồ (dưới)
 • #27: Lôi Bạo Tuyết (lên)
 • #28: Lôi Bạo Tuyết (dưới)
 • #29: Công Cùng Phòng (lên)
 • #30: Công Cùng Phòng (dưới)
 • #31: Đúc Lại Lôi Ấn (lên)
 • #32: Đúc Lại Lôi Ấn (dưới)
 • #33: Về Nhà (lên)
 • #34: Về Nhà (dưới)
 • #35: Kinh Sợ (lên)
 • #36: Kinh Sợ (dưới)
 • #37: Đại Hồng Động Thành (lên)
 • #38: Đại Hồng Động Thành (dưới)
 • #39: Giết Người Kích Động (lên)
 • #40: Giết Người Kích Động (dưới)
 • #41: An Tử Thạch Lửa Giận (lên)
 • #42: An Tử Thạch Lửa Giận (dưới)
 • #43: Thua Đánh Đổi (lên)
 • #44: Thua Đánh Đổi (dưới)
 • #45: Cổ Luân Thông (lên)
 • #46: Cổ Luân Thông (dưới)
 • #47: Mạn Đà Cửa Hàng (lên)
 • #48: Mạn Đà Cửa Hàng (dưới)
 • #49: Đáng Thương Sa Đạo (lên)
 • #50: Đáng Thương Sa Đạo (dưới)
 • #51: Mài Kim Thành (lên)
 • #52: Mài Kim Thành (dưới)
 • #53: Kim Đại Bàn Tính Toán (lên)
 • #54: Kim Đại Bàn Tính Toán (dưới)
 • #55: Ngộ Sát (lên)
 • #56: Ngộ Sát (dưới)
 • #57: Tyrone Dạ Trại (lên)
 • #58: Tyrone Dạ Trại (dưới)
 • #59: Hoài Nghi (lên)
 • #60: Hoài Nghi (dưới)
 • #61: Áp Đảo (lên)
 • #62: Áp Đảo (dưới)
 • #63: Đất Lành Nhất Điểm (lên)
 • #64: Đất Lành Nhất Điểm (dưới)
 • #65: Ngàn Bạo Lôi (lên)
 • #66: Ngàn Bạo Lôi (dưới)
 • #67: Nặng Nề Tử Thương (lên)
 • #68: Nặng Nề Tử Thương (dưới)
 • #69: Không Gian Giáng Lâm (lên)
 • #70: Không Gian Giáng Lâm (dưới)
 • #71: Thu Hoạch Phong Phú (lên)
 • #72: Thu Hoạch Phong Phú (dưới)
 • #73: Tham Lam Hậu Quả (lên)
 • #74: Tham Lam Hậu Quả (dưới)
 • #75: Gió Tanh Mưa Máu (lên)
 • #76: Gió Tanh Mưa Máu (dưới)
 • #77: Lạc Đàn (lên)
 • #78: Lạc Đàn (dưới)
 • #79: Ngạc Giao Ngư (lên)
 • #80: Ngạc Giao Ngư (dưới)
 • #81: Vùng Sông Nước Tài Chủ (lên)
 • #82: Vùng Sông Nước Tài Chủ (dưới)
 • #83: Chỉ Điểm (lên)
 • #84: Chỉ Điểm (dưới)
 • #85: Săn Bắt Cá Hồ Tinh Mãng (lên)
 • #86: Săn Bắt Cá Hồ Tinh Mãng (dưới)
 • #87: Bốc Lên Hồ Nước (lên)
 • #88: Bốc Lên Hồ Nước (dưới)
 • #89: Truy Tìm Sấm Sét (lên)
 • #90: Truy Tìm Sấm Sét (dưới)
 • #91: Điên Cuồng Thăng Cấp (lên)
 • #92: Điên Cuồng Thăng Cấp (dưới)
 • #93: Tiểu Tử Hung Mãnh (lên)
 • #94: Tiểu Tử Hung Mãnh (dưới)
 • #95: Sư Phụ Rất Mạnh Mẽ
 • #96: Sư Phụ Rất Mạnh Mẽ (dưới)
 • #97: Bí Tàng Không Gian (lên)
 • #98: Bí Tàng Không Gian (dưới)
 • #99: Đời Sống Xa Hoa (lên)
 • #100: Đời Sống Xa Hoa (dưới)
 • #101: Kỳ Quái Kẻ Thù (lên)
 • #102: Kỳ Quái Kẻ Thù (dưới)
 • #103: Đáng Thương Sư Huynh (lên)
 • #104: Đáng Thương Sư Huynh (dưới)
 • #105: Luân Hoàn Ấn Hoàn (lên)
 • #106: Luân Hoàn Ấn Hoàn (dưới)
 • #107: Kiểm Tra (lên)
 • #108: Kiểm Tra (dưới)
 • #109: Vũ Luân Quyển (lên)
 • #110: Vũ Luân Quyển (dưới)
 • #111: Phá Thuyền Về Nhà (lên)
 • #112: Phá Thuyền Về Nhà (dưới)
 • #113: Đàm Đại Tiên Sinh (lên)
 • #114: Đàm Đại Tiên Sinh (dưới)
 • #115: Luân Hoàn Mê Hoặc (lên)
 • #116: Luân Hoàn Mê Hoặc (dưới)
 • #117: Tao Ngộ Diệt Môn (lên)
 • #118: Tao Ngộ Diệt Môn (dưới)
 • #119: Khai Chiến (lên)
 • #120: Khai Chiến (dưới)
 • #121: Tổ Chức Thần Bí (lên)
 • #122: Tổ Chức Thần Bí (dưới)
 • #123: Vạn Hồ Châu (lên)
 • #124: Vạn Hồ Châu (dưới)
 • #125: Bản Địa Cường Hào (lên)
 • #126: Bản Địa Cường Hào (dưới)
 • #127: Lần Theo Mà Tới
 • #128: Lần Theo Mà Tới (dưới)
 • #129: Bại Lui
 • #130: Bại Lui (dưới)
 • #131: Hành Hung
 • #132: Hành Hung (dưới)
 • #133: Tìm Kiếm Aslan
 • #134: Tìm Kiếm Aslan (dưới)
 • #135: Bám Dai Như Đỉa
 • #136: Bám Dai Như Đỉa (dưới)
 • #137: Bảo Luân Ấn Chân Nhân
 • #138: Bảo Luân Ấn Chân Nhân (dưới)
 • #139: Bách Liên Môn
 • #140: Bách Liên Môn (dưới)
 • #141: Phế Tích
 • #142: Phế Tích (dưới)
 • #143: Giết Tới Môn Đi
 • #144: Giết Tới Môn Đi (dưới)
 • #145: Thất Vọng Cùng Hi Vọng
 • #146: Thất Vọng Cùng Hi Vọng (dưới)
 • #147: Hàn Nhai Bảo
 • #148: Hàn Nhai Bảo (dưới)
 • #149: Bí Môn
 • #150: Bí Môn (dưới)
 • #151: Chuy Cùng Phủ
 • #152: Chuy Cùng Phủ (dưới)
 • #153: Tuyết Rơi Như Đao
 • #154: Tuyết Rơi Như Đao (dưới)
 • #155: Gian Khổ Bôn Ba
 • #156: Gian Khổ Bôn Ba (dưới)
 • #157: Đào Mỏ
 • #158: Đào Mỏ (dưới)
 • #159: Hội Giao Dịch Ngầm
 • #160: Hội Giao Dịch Ngầm (dưới)
 • #161: Tiểu Cấm Chế
 • #162: Tiểu Cấm Chế (dưới)
 • #163: Mời Chào Kim Thúc
 • #164: Mời Chào Kim Thúc (dưới)
 • #165: Cửu Khiếu
 • #166: Cửu Khiếu (dưới)
 • #167: Khủng Bố Cực Hàn
 • #168: Khủng Bố Cực Hàn (dưới)
 • #169: Chân Quân Tống Tiếu
 • #170: Chân Quân Tống Tiếu (dưới)
 • #171: Dày Vò
 • #172: Dày Vò (dưới)
 • #173: Ba Lần Thành Công
 • #174: Ba Lần Thành Công (dưới)
 • #175: Bạo Luân Uy Lực
 • #176: Bạo Luân Uy Lực (dưới)
 • #177: Cướp Mỏ Quặng
 • #178: Cướp Mỏ Quặng (dưới)
 • #179: Thiên Tủy Thạch
 • #180: Thiên Tủy Thạch (dưới)
 • #181: Trạch Nhiếp Hàn Châu
 • #182: Trạch Nhiếp Hàn Châu (dưới)
 • #183: Thứ Lạt Cudium Tinh Thể
 • #184: Thứ Lạt Cudium Tinh Thể (dưới)
 • #185: Rời Đi
 • #186: Rời Đi (dưới)
 • #187: Trở Về Hổ Nhai Bảo
 • #188: Trở Về Hổ Nhai Bảo (dưới)
 • #189: Con Mồi
 • #190: Con Mồi (dưới)
 • #191: Giết Chết Người Man
 • #192: Giết Chết Người Man (dưới)
 • #193: Mời Chào Thành Viên Nòng Cốt
 • #194: Mời Chào Thành Viên Nòng Cốt (dưới)
 • #195: Thiên Tinh Thánh Tinh
 • #196: Thiên Tinh Thánh Tinh (dưới)
 • #197: Làm Người Tuyệt Vọng Trứng Đá
 • #198: Làm Người Tuyệt Vọng Trứng Đá (dưới)
 • #199: Đêm Tối Đào Bảo Vật
 • #200: Đêm Tối Đào Bảo Vật (dưới)
 • #201: Ngân Chất Lỏng Kim Chất Lỏng
 • #202: Ngân Chất Lỏng Kim Chất Lỏng (dưới)
 • #203: Thạch Tinh Thú
 • #204: Thạch Tinh Thú (dưới)
 • #205: Cố Nhân
 • #206: Cố Nhân (dưới)
 • #207: Diêm Ngũ Tao Ngộ
 • #208: Diêm Ngũ Tao Ngộ (dưới)
 • #209: Ban Giá Nguyên
 • #210: Ban Giá Nguyên (dưới)
 • #211: Kim Ô Thạch
 • #212: Ô Kim Thạch (dưới)
 • #213: Kỳ Lạ Hồng Mang
 • #214: Kỳ Lạ Hồng Mang (dưới)
 • #215: Thực Yên Trùng Cùng Tất Cây Mun
 • #216: Thực Yên Trùng Cùng Tất Cây Mun (dưới)
 • #217: Hối Dã Châu
 • #218: Hối Dã Châu (dưới)
 • #219: Tin Tức
 • #220: Tin Tức (dưới)
 • #221: Ngoặt Sông Thị Trấn
 • #222: Ngoặt Sông Thị Trấn (dưới)
 • #223: Việc Không Ai Quản Lí
 • #224: Việc Không Ai Quản Lí (dưới)
 • #225: Thăng Cấp Tám Hoàn
 • #226: Thăng Cấp Tám Hoàn (dưới)
 • #227: Vô Liêm Sỉ Đường Cổ
 • #228: Vô Liêm Sỉ Đường Cổ (dưới)
 • #229: Bạo Luân Xuyên Đang
 • #230: Bạo Luân Xuyên Đang (dưới)
 • #231: Trưởng Bối
 • #232: Trưởng Bối (dưới)
 • #233: Đại Ấn Đài Xem Lễ
 • #234: Đại Ấn Đài Xem Lễ (dưới)
 • #235: Quý Khách
 • #236: Quý Khách (dưới)
 • #237: Thăng Cấp Bắt Đầu
 • #238: Thăng Cấp Bắt Đầu (dưới)
 • #239: Tiểu Sư Thúc
 • #240: Tiểu Sư Thúc (dưới)
 • #241: Huynh Muội Gặp Lại
 • #242: Huynh Muội Gặp Lại (dưới)
 • #243: Định Hồn Thuốc
 • #244: Định Hồn Thuốc (dưới)
 • #245: Bí Môn Bí Mật
 • #246: Bí Môn Bí Mật (dưới)
 • #247: Tân Thế Giới
 • #248: Tân Thế Giới (dưới)
 • #249: Điểu Bố Đức
 • #250: Điểu Bố Đức (dưới)
 • #251: Bị Ngược Cuồng
 • #252: Bị Ngược Cuồng (dưới)
 • #253: Thạch Cầu (thượng)
 • #254: Thạch Cầu (hạ)
 • #255: Linh Tính
 • #256: Linh Tính (dưới)
 • #257: Ngân Thước Thuốc
 • #258: Ngân Thước Thuốc (dưới)
 • #259: Quấy Rối
 • #260: Quấy Rối (dưới)
 • #261: Mùa Mưa Đến
 • #262: Mùa Mưa Đến (dưới)
 • #263: Bất Ngờ Suy Đoán
 • #264: Bất Ngờ Suy Đoán (dưới)
 • #265: Hắc Thủy Vực (thượng)
 • #266: Hắc Thủy Vực (dưới)
 • #267: Người Cá Tửu
 • #268: Người Cá Tửu (dưới)
 • #269: Bộ Lạc Tàng Tửu
 • #270: Bộ Lạc Tàng Tửu (dưới)
 • #271: Thanh Thủy Đảo
 • #272: Thanh Thủy Đảo (dưới)
 • #273: Lôi Bạo Kinh Hỉ
 • #274: Lôi Bạo Kinh Hỉ (dưới)
 • #275: Cướp Đoạt Hắc Linh Quả
 • #276: Cướp Đoạt Hắc Linh Quả (dưới)
 • #277: Thu Hoạch Phong Phú
 • #278: Thu Hoạch Phong Phú (dưới)
 • #279: Vực Ngoại Tinh Không
 • #280: Vực Ngoại Tinh Không (dưới)
 • #281: Hoài Thành Lão Tổ
 • #282: Hoài Thành Lão Tổ (dưới)
 • #283: Thời Không Bí Môn
 • #284: Thời Không Bí Môn (dưới)
 • #285: Tử Tước Quả Kim Mãng Khuẩn
 • #286: Tử Tước Quả Kim Mãng Khuẩn (dưới)
 • #287: Viễn Cổ Cấm Địa
 • #288: Viễn Cổ Cấm Địa (dưới)
 • #289: Trụ Trời Thạch
 • #290: Trụ Trời Thạch (dưới)
 • #291: Lôi Kim
 • #292: Lôi Kim (dưới)
 • #293: Tiểu Cấm Địa
 • #294: Tiểu Cấm Địa (dưới)
 • #295: Di Tích
 • #296: Di Tích (dưới)
 • #297: Mật Thất
 • #298: Mật Thất (dưới)
 • #299: Kim Cấp Con Rối Hình Người Thú
 • #300: Kim Cấp Con Rối Hình Người Thú (dưới)
 • #301: Thất Vọng
 • #302: Thất Vọng (dưới)
 • #303: Tịch Tử Hứa Hẹn
 • #304: Tịch Tử Hứa Hẹn (dưới)
 • #305: Thu Thập Con Rối Hình Người Thú
 • #306: Thu Thập Con Rối Hình Người Thú (dưới)
 • #307: Thực Tinh Kim Hạch
 • #308: Thực Tinh Kim Hạch (dưới)
 • #309: Thổ Tinh Thú
 • #310: Thổ Tinh Thú (dưới)
 • #311: Tinh Hạch Cùng Tinh Huyết
 • #312: Tinh Hạch Cùng Tinh Huyết (dưới)
 • #313: Đáng Thương Hắc Điểu
 • #314: Đáng Thương Hắc Điểu (dưới)
 • #315: Bồi Dưỡng Tràng
 • #316: Bồi Dưỡng Tràng (dưới)
 • #317: Trở Về
 • #318: Trở Về (dưới)
 • #319: Quy Củ
 • #320: Quy Củ (dưới)
 • #321: Lục Dã Yêu Cơ
 • #322: Lục Dã Yêu Cơ (dưới)
 • #323: Nhàn Nhã Sinh Hoạt
 • #324: Nhàn Nhã Sinh Hoạt (dưới)
 • #325: Chân Quân Giao Dịch Hội
 • #326: Chân Quân Giao Dịch Hội (dưới)
 • #327: Đà Ư Sư
 • #328: Đà Da Sư (dưới)
 • #329: Đòi Nợ
 • #330: Đòi Nợ (dưới)
 • #331: Đinh Tiềm Ngọc
 • #332: Đinh Tiềm Ngọc (dưới)
 • #333: Thiên Tinh Cấp Con Rối Hình Người Thú
 • #334: Thiên Tinh Cấp Con Rối Hình Người Thú (dưới)
 • #335: Ngân Cấp Con Rối Hình Người Thú Thực Lực
 • #336: Ngân Cấp Con Rối Hình Người Thú Thực Lực (dưới)
 • #337: Niêm Phong Cửa
 • #338: Niêm Phong Cửa (dưới)
 • #339: Cồ Kỳ Bị Thương
 • #340: Cồ Kỳ Bị Thương (dưới)
 • #341: Kẻ Xâm Lấn
 • #342: Kẻ Xâm Lấn (dưới)
 • #343: Quan Sát
 • #344: Quan Sát (dưới)
 • #345: Sắt Thép Thành Thị
 • #346: Sắt Thép Thành Thị (dưới)
 • #347: Conze Đinh
 • #348: Conze Đinh (dưới)
 • #349: Quan Hệ Hợp Tác
 • #350: Quan Hệ Hợp Tác (dưới)
 • #351: Ngạc Lê Đầm Lầy
 • #352: Ngạc Lê Đầm Lầy (dưới)
 • #353: Dũng Mãnh Con Rối Hình Người Thú
 • #354: Dũng Mãnh Con Rối Hình Người Thú (dưới)
 • #355: Đánh Tơi Bời
 • #356: Đánh Tơi Bời (dưới)
 • #357: Đầm Lầy Lên Rừng Rậm
 • #358: Đầm Lầy Trên Rừng Rậm (hạ)
 • #359: Sấm Vang Chớp Giật (thượng)
 • #360: Sấm Vang Chớp Giật (hạ)
 • #361: Đầm Lầy Phần Cuối (trên)
 • #362: Đầm Lầy Phần Cuối (dưới)
 • #363: Mặt Kính (thượng)
 • #364: Mặt Kính (hạ)
 • #365: Con Rối Hình Người Bằng Sắt Thép Thú (thượng)
 • #366: Con Rối Hình Người Bằng Sắt Thép Thú (hạ)
 • #367: Dụ Dỗ (thượng)
 • #368: Dụ Dỗ (hạ)
 • #369: Ngọn Lửa Màu Bạc (thượng)
 • #370: Ngọn Lửa Màu Bạc (hạ)
 • #371: Kim Loại Nhện Bự (thượng)
 • #372: Kim Loại Nhện Bự (hạ)
 • #373: Kính Chi Giới (thượng)
 • #374: Kính Chi Giới (hạ)
 • #375: Thiên Quân Ngăn Cản (thượng)
 • #376: Thiên Quân Ngăn Cản (hạ)
 • #377: Tránh Né (thượng)
 • #378: Tránh Né (thượng)
 • #379: Antully Người (thượng)
 • #380: Antully Người (hạ)
 • #381: Di Chuyển Chuẩn Bị (thượng)
 • #382: Di Chuyển Chuẩn Bị (hạ)
 • #383: Ánh Bình Minh Đại Lục (thượng)
 • #384: Ánh Bình Minh Đại Lục (hạ)
 • #385: Bước Lên Tân Đại Lục (thượng)
 • #386: Bước Lên Tân Đại Lục (hạ)
 • #387: Trước Chòi Canh (thượng)
 • #388: Trước Chòi Canh (hạ)
 • #389: Thạch Lâm Tiểu Cấm Địa (thượng)
 • #390: Thạch Lâm Tiểu Cấm Địa (hạ)
 • #391: Khai Quật (thượng)
 • #392: Khai Quật (hạ)
 • #393: Tinh Tử Nhã (thượng)
 • #394: Tinh Tử Nhã (hạ)
 • #395: Thần Phục (thượng)
 • #396: Thần Phục (hạ)
 • #397: Sáu Hào Tinh (thượng)
 • #398: Sáu Hào Tinh (hạ)
 • #399: Người Xa Lạ (thượng)
 • #400: Người Xa Lạ (hạ)
 • #401: Đại Bạo Lôi (thượng)
 • #402: Đại Bạo Lôi (hạ)
 • #403: Lôi Dịch Điện Tương (thượng)
 • #404: Lôi Dịch Điện Tương (hạ)
 • #405: Chuẩn Bị (thượng)
 • #406: Chuẩn Bị (hạ)
 • #407: Thích Ứng (thượng)
 • #408: Thích Ứng (hạ)
 • #409: Hấp Thu (thượng)
 • #410: Hấp Thu (hạ)
 • #411: Ba Loại Vũ Khí (thượng)
 • #412: Ba Loại Vũ Khí (hạ)
 • #413: Thử Chiêu (thượng)
 • #414: Thử Chiêu (hạ)
 • #415: Thiên Quân Làm Khách (thương)
 • #416: Thiên Quân Khách Khanh (hạ)
 • #417: Trở Về Nơi Đóng Quân (thương)
 • #418: Trở Về Nơi Đóng Quân (hạ)
 • #419: Giao Thông Võng Lộ (thương)
 • #420: Giao Thông Võng Lộ (hạ)
 • #421: Bí Ẩn (thương)
 • #422: Bí Ẩn (hạ)
 • #423: Công Pháp (thượng)
 • #424: Công Pháp (hạ)
 • #425: Chiều Sâu Khai Quật (thượng)
 • #426: Chiều Sâu Khai Quật (hạ)
 • #427: Sư Huynh Thỉnh Cầu (thượng)
 • #428: Sư Huynh Thỉnh Cầu (hạ)
 • #429: Đồng Thời Phát Tài (thượng)
 • #430: Đồng Thời Phát Tài (hạ)
 • #431: Chiến Đấu Ngẫu (thượng)
 • #432: Chiến Đấu Ngẫu (hạ)
 • #433: Trở Về (thượng)
 • #434: Trở Về (hạ)
 • #435: Sư Phụ Thăng Cấp (thượng)
 • #436: Sư Phụ Thăng Cấp (hạ)
 • #437: Nữ Đồ Hàn Giảo (thượng)
 • #438: Nữ Đồ Hàn Giảo (hạ)
 • #439: Băng Thú Ngẫu (thượng)
 • #440: Băng Thú Ngẫu (hạ)
 • #441: Băng Cung (thượng)
 • #442: Băng Cung (hạ)
 • #443: Xích Hà Kiếm Ấn (thượng)
 • #444: Xích Hà Kiếm Ấn (hạ)
 • #445: Kiếm Ấn Uy Lực (thượng)
 • #446: Kiếm Ấn Uy Lực (hạ)
 • #447: Một Lần Nữa Quy Hoạch (thượng)
 • #448: Một Lần Nữa Quy Hoạch (hạ)
 • #449: Lôi Bạo Thăng Cấp (thượng)
 • #450: Lôi Bạo Thăng Cấp (hạ)
 • #451: Mặc Ngân Tử Phong (thượng)
 • #452: Mặc Ngân Tử Phong (hạ)
 • #453: Nước Mắt Giàn Giụa (thượng)
 • #454: Nước Mắt Giàn Giụa (hạ)
 • #455: Cùng Với Đạo Quân Xung Đột (thượng)
 • #456: Cùng Với Đạo Quân Xung Đột (hạ)
 • #457: Cấm Chế Quyển (thượng)
 • #458: Cấm Chế Quyển (hạ)
 • #459: Nói Đạo Quân Chiến Tinh Thú (thượng)
 • #460: Nói Đạo Quân Chiến Tinh Thú (hạ)
 • #461: Món Hời Lớn (thượng)
 • #462: Món Hời Lớn (hạ)
 • #463: Đại Không Tinh Cấm Chế (thượng)
 • #464: Đại Không Tinh Cấm Chế (hạ)
 • #465: Lôi Ấn Bí Mật (thượng)
 • #466: Lôi Ấn Bí Mật (hạ)
 • #467: Linh Cáp Kim Tủy Châu (thượng)
 • #468: Linh Cáp Kim Tủy Châu (hạ)
 • #469: Mộ Binh Lệnh (thượng)
 • #470: Mộ Binh Lệnh (hạ)
 • #471: Chiến Trước (thượng)
 • #472: Chiến Trước (hạ)
 • #473: Động Viên Cùng Uy Hiếp (thượng)
 • #474: Động Viên Cùng Uy Hiếp (hạ)
 • #475: Học Cẩm Chế (thượng)
 • #476: Học Cẩm Chế (hạ)
 • #477: Ngăn Cản (thượng)
 • #478: Ngăn Cản (hạ)
 • #479: Tiến Vào Tiền Tuyến (thượng)
 • #480: Tiến Vào Tiền Tuyến (hạ)
 • #481: Lương Thực Nguy Cơ (thượng)
 • #482: Lương Thực Nguy Cơ (hạ)
 • #483: Xuất Phát (thượng)
 • #484: Xuất Phát (hạ)
 • #485: Nguy Cấp (thượng)
 • #486: Nguy Cấp (hạ)
 • #487: Lạch Trời (thượng)
 • #488: Lạch Trời (hạ)
 • #489: Ở Trên Cầu (thượng)
 • #490: Ở Trên Cầu (hạ)
 • #491: Đường Nguy Hiểm (thượng)
 • #492: Đường Nguy Hiểm (hạ)
 • #493: Du Đi Tới (thượng)
 • #494: Du Đi Tới (hạ)
 • #495: Lông Mày Dài (thượng)
 • #496: Lông Mày Dài (hạ)
 • #497: Tử Bên Trong Cầu Hoạt (thượng)
 • #498: Tử Bên Trong Cầu Hoạt (hạ)
 • #499: Thế Giới Bên Kia (thượng)
 • #500: Thế Giới Bên Kia (hạ)
 • #501: Nghỉ Ngơi (thượng)
 • #502: Nghỉ Ngơi (hạ)
 • #503: Tìm Kiếm (thượng)
 • #504: Tìm Kiếm (hạ)
 • #505: Căn Cứ (thượng)
 • #506: Căn Cứ (hạ)
 • #507: Hắc Điểu Bản Năng Thiên Phú (thượng)
 • #508: Hắc Điểu Bản Năng Thiên Phú (hạ)
 • #509: Tự Hào Hắc Điểu (thượng)
 • #510: Tự Hào Hắc Điểu (hạ)
 • #511: Dã Cát Môn (thượng)
 • #512: Dã Cát Môn (hạ)
 • #513: Diệt Môn Hành Động (thượng)
 • #514: Diệt Môn Hành Động (hạ)
 • #515: Mới Nơi Đóng Quân (thượng)
 • #516: Mới Nơi Đóng Quân (hạ)
 • #517: Viễn Cổ Ghi Chép (thượng)
 • #518: Viễn Cổ Ghi Chép (hạ)
 • #519: Linh Vật (thượng)
 • #520: Linh Vật (hạ)
 • #521: Dược Linh (thượng)
 • #522: Linh Dược (hạ)
 • #523: Trăm Nghìn Tào (thượng)
 • #524: Trăm Nghìn Tào (hạ)
 • #525: Ngọ Dương Thăng Cấp (thượng)
 • #526: Ngọ Dương Thăng Cấp (hạ)
 • #527: Phản Ứng Dây Chuyền (thượng)
 • #528: Phản Ứng Dây Chuyền (hạ)
 • #529: Kim Đại Á Cơ Hội (thượng)
 • #530: Kim Đại Á Cơ Hội (hạ)
 • #531: Cẩm Thạch Cùng Liên Niêm Hoa (thượng)
 • #532: Cẩm Thạch Cùng Liên Niêm Hoa (hạ)
 • #533: Phát Hiện (thượng)
 • #534: Phát Hiện (hạ)
 • #535: Lớn Lôi Tinh (thượng)
 • #536: Lớn Lôi Tinh (hạ)
 • #537: Nhìn Trộm Quan Sát (thượng)
 • #538: Nhìn Trộm Quan Sát (hạ)
 • #539: Vào Thành (thượng)
 • #540: Vào Thành (hạ)
 • #541: Kỳ Nạp Dã Thành (thượng)
 • #542: Kỳ Nạp Dã Thành (hạ)
 • #543: Mạnh Mẽ Mời Chào (thượng)
 • #544: Mạnh Mẽ Mời Chào (hạ)
 • #545: Nói Chuyện Hợp Tác (thượng)
 • #546: Nói Chuyện Hợp Tác (hạ)
 • #547: Ước Định Giao Dịch (thượng)
 • #548: Ước Định Giao Dịch (hạ)
 • #549: Nỗ Lực Hòa Vào (thượng)
 • #550: Nỗ Lực Hòa Vào (hạ)
 • #551: Lữ Khách Đại Trưởng Lão (thượng)
 • #552: Lữ Khách Đại Trưởng Lão (hạ)
 • #553: Đại Phạm Mộc (thượng)
 • #554: Đại Phạm Mộc (hạ)
 • #555: Bí Môn Cơ Sở (thượng)
 • #556: Bí Môn Cơ Sở (hạ)
 • #557: Bạo Lôi Cấm Chế Quyển (thượng)
 • #558: Lôi Bạo Cấm Chế Quyển (hạ)
 • #559: Liên Minh Münzer (thượng)
 • #560: Liên Minh Münzer (hạ)
 • #561: Khai Chiến (thượng)
 • #562: Khai Chiến (hạ)
 • #563: Tiêu Hao Chiến (thượng)
 • #564: Tiêu Hao Chiến (hạ)
 • #565: Sinh Tử Nhiệm Vụ (thượng)
 • #566: Sinh Tử Nhiệm Vụ (hạ)
 • #567: Dụ Địch Kế Hoạch (thượng)
 • #568: Dụ Địch Kế Hoạch (hạ)
 • #569: Giết Làm Diệt Tận (thượng)
 • #570: Giết Làm Diệt Tận (hạ)
 • #571: Kinh Biến (thượng)
 • #572: Kinh Biến (hạ)
 • #573: Cấm Chế Lôi Giết (thượng)
 • #574: Cấm Chế Lôi Giết (hạ)
 • #575: Kẻ Trổm Thải Kẻ Trổm Đào (thượng)
 • #576: Kẻ Trổm Khai Thác Kẻ Trổm Đào (hạ)
 • #577: Nước Yêm (thượng)
 • #578: Nước Yêm (hạ)
 • #579: Ký Sinh Hấp Huyết (thượng)
 • #580: Ký Sinh Hấp Huyết (hạ)
 • #581: Chương Quân Vương Cấp Cao Thủ (thượng)
 • #582: Chương Quân Vương Cấp Cao Thủ (hạ)
 • #583: Chương Mồi Nhử (thượng)
 • #584: Chương Mồi Nhử (hạ)
 • #585: Chương Chiến Thuật Biển Người (thượng)
 • #586: Chương Chiến Thuật Biển Người (hạ)
 • #587: Chương Sát Trận Uy Lực (thượng)
 • #588: Chương Sát Trận Uy Lực (hạ)
 • #589: Chương Thời Khắc Cuối Cùng (thượng)
 • #590: Chương Thời Khắc Cuối Cùng (hạ)
 • #591: Chương Cấm Chế Tổng Đường (thượng)
 • #592: Chương Cấm Chế Tổng Đường (hạ)
 • #593: Chương Kiểm Tra Sát Hạch (thượng)
 • #594: Chương Kiểm Tra Sát Hạch (hạ)
 • #595: Chương Cao Cấp Cấm Chế Sư (thượng)
 • #596: Chương Cao Cấp Cấm Chế Sư (hạ)
 • #597: Chương Ẩn Núp Kế Hoạch (thượng)
 • #598: Chương Ẩn Núp Kế Hoạch (hạ)
 • #599: Chương Hòa Vào (thượng)
 • #600: Chương Hòa Vào (hạ)
 • #601: Chương Ngả Thất Khổ Não (thượng)
 • #602: Chương Ngả Thất Khổ Não (hạ)
 • #603: Chương Đại Hoàn Tinh (thượng)
 • #604: Chương Đại Hoàn Tinh (hạ)
 • #605: Chương Xích Hồng Đại Lục (thượng)
 • #606: Chương Xích Hồng Đại Lục (hạ)
 • #607: Chương U Lam Hỏa (thượng)
 • #608: Chương U Lam Hỏa (hạ)
 • #609: Chương Phần Thưởng (thượng)
 • #610: Chương Phần Thưởng (hạ)
 • #611: Chương Tháp Cao Cấm Chế (thượng)
 • #612: Chương Tháp Cao Cấm Chế (hạ)
 • #613: Chương Một Lần Nữa Thiết Kế (thượng)
 • #614: Chương Một Lần Nữa Thiết Kế (hạ)
 • #615: Chương Ngả Thất Nghi Hoặc (thượng)
 • #616: Chương Ngả Thất Nghi Hoặc (hạ)
 • #617: Chương Đại Mị Nhân (thượng)
 • #618: Chương Đại Mị Nhân (hạ)
 • #619: Chương Lại Thức Lôi Ấn (thượng)
 • #620: Chương Lại Thức Lôi Ấn (hạ)
 • #621: Chương Liên Hoàn Cấm Chế (thượng)
 • #622: Chương Liên Hoàn Cấm Chế (hạ)
 • #623: Chương Đại Trận Cắn Giết (thượng)
 • #624: Chương Đại Trận Cắn Giết (hạ)
 • #625: Chương Thăng Chức Đại Sư (thượng)
 • #626: Chương Thăng Chức Đại Sư (hạ)
 • #627: Chương Mới Quy Tắc (thượng)
 • #628: Chương Mới Quy Tắc (hạ)
 • #629: Chương Hưu Nhàn Đại Lục (thượng)
 • #630: Chương Hưu Nhàn Đại Lục (hạ)
 • #631: Chương Bass Linh Vật (thượng)
 • #632: Chương Bass Linh Vật (hạ)
 • #633: Chương Đoán Đơn Song (thượng)
 • #634: Chương Đoán Đơn Song (hạ)
 • #635: Chương Mạt Chược Bài Túlơkhơ (thượng)
 • #636: Chương Bài Túlơkhơ Mạt Chược (thượng)
 • #637: Chương Tranh Chấp (thượng)
 • #638: Chương Tranh Chấp (hạ)
 • #639: Chương Hệ Sét Vật Liệu (thượng)
 • #640: Chương Hệ Sét Vật Liệu (hạ)
 • #641: Chương Chân Thân Biến Dị (thượng)
 • #642: Chương Chân Thân Biến Dị (hạ)
 • #643: Chương Thiên Nhiên Hoàn Tinh (thượng)
 • #644: Chương Thiên Nhiên Hoàn Tinh (hạ)
 • #645: Chương Mười Ngày (thượng)
 • #646: Chương Mười Ngày (hạ)
 • #647: Chương Đào Đào Đào (thượng)
 • #648: Chương Đào Đào Đào (hạ)
 • #649: Chương Vui Quá Hóa Buồn (thượng)
 • #650: Chương Vui Quá Hóa Buồn (hạ)
 • #651: Chương Trừng Phạt Doanh (thượng)
 • #652: Chương Trừng Phạt Doanh (hạ)
 • #653: Chương Cuồng Bạo Giết Chóc (thượng)
 • #654: Chương Cuồng Bạo Giết Chóc (hạ)
 • #655: Chương Vô Nhan Trưởng Lão (thượng)
 • #656: Chương Vô Nhan Trưởngng Lão (hạ)
 • #657: Chương Ba Năm (thượng)
 • #658: Chương Ba Năm (hạ)
 • #659: Chương Nơi Đóng Quân Sinh Hoạt (thượng)
 • #660: Chương Nơi Đóng Quân Sinh Hoạt (hạ)
 • #661: Chương Tiện Nhân Nhất Vệ (thượng)
 • #662: Chương Tiện Nhân Nhất Vệ (hạ)
 • #663: Chương Di Động Cấm Chế (thượng)
 • #664: Chương Di Động Cấm Chế (hạ)
 • #665: Chương Truyền Thụ (thượng)
 • #666: Chương Truyền Thụ (hạ)
 • #667: Chương Sát Trận Uy Vũ (thượng)
 • #668: Chương Sát Trận Uy Vũ (hạ)
 • #669: Chương Di Tích Mê Hoặc (thượng)
 • #670: Chương Di Tích Mê Hoặc (hạ)
 • #671: Chương Chiêu Thu Tạm Thời Hộ Vệ (thượng)
 • #672: Chương Chiêu Thu Tạm Thời Hộ Vệ (hạ)
 • #673: Chương Cực Kỳ Đáng Sợ À
 • #674: Chương Cực Kỳ Đáng Sợ À
 • #675: Chương Thu Hoạch Nguyên Bộ Cấm Chế (thượng)
 • #676: Chương Thu Hoạch Nguyên Bộ Cấm Chế (hạ)
 • #677: Chương Cửa Ải Khó (thượng)
 • #678: Chương Cửa Ải Khó (hạ)
 • #679: Chương Luyện Binh Lớn (thượng)
 • #680: Chương Đại Luyện Binh (hạ)
 • #681: Chương Con Rối Đại Quân (thượng)
 • #682: Chương Con Rối Đại Quân (hạ)
 • #683: Chương Tiêu Chuẩn (thượng)
 • #684: Chương Tiêu Chuẩn (hạ)
 • #685: Chương Đức Mã Đại Nhân (thượng)
 • #686: Chương Đức Mã Đại Nhân (hạ)
 • #687: Chương Cuối Cùng Một Lớp Cấm Chế (thượng)
 • #688: Chương Cuối Cùng Một Lớp Cấm Chế (hạ)
 • #689: Chương Cao Siêu Nhãn Lực (thượng)
 • #690: Chương Cao Siêu Nhãn Lực (hạ)
 • #691: Chương Phá Trận Cẩn Thận (thượng)
 • #692: Chương Phá Trận Cẩn Thận (hạ)
 • #693: Chương Vách Đá Cung Điện (thượng)
 • #694: Chương Vách Đá Cung Điện (hạ)
 • #695: Chương Xương Cốt (thượng)
 • #696: Chương Xương Cốt (hạ)
 • #697: Chương Mê Huyễn Hẻm Núi (thượng)
 • #698: Chương Mê Huyễn Hẻm Núi (hạ)
 • #699: Chương Ám Hệ Cao Thủ (thượng)
 • #700: Chương Ám Hệ Cao Thủ (hạ)
 • #701: Chương Cự Hình Bí Môn (thượng)
 • #702: Chương Cự Hình Bí Môn (hạ)
 • #703: Chương Lạc Đường (thượng)
 • #704: Chương Lạc Đường (hạ)
 • #705: Chương Cấm Chế Nguyên Phát (thượng)
 • #706: Chương Cấm Chế Nguyên Phát (hạ)
 • #707: Chương Khai Quật Nghiệm Chứng (thượng)
 • #708: Chương Khai Quật Nghiệm Chứng (hạ)
 • #709: Chương Nơi Ở Biến Mất (thượng)
 • #710: Chương Nới Ở Biến Mất (thượng)
 • #711: Chương Hình Phong Phản Ứng (thượng)
 • #712: Chương Hình Phong Phản Ứng (hạ)
 • #713: Chương Hoàng Kim Tinh Thú (thượng)
 • #714: Chương Hoàng Kim Tinh Thú (hạ)
 • #715: Chương Đánh Nổ Ngươi (thượng)
 • #716: Chương Đánh Nổ Ngươi (hạ)
 • #717: Chương Thiên Bách Thứ (thượng)
 • #718: Chương Thiên Bách Thứ (hạ)
 • #719: Chương Mới Kiếm Ấn (thượng)
 • #720: Chương Mới Kiếm Ấn (hạ)
 • #721: Chương Kiếm Ấn Như Sao Thú (thượng)
 • #722: Chương Kiếm Ấn Như Sao Thú (hạ)
 • #723: Chương Cao Thủ Nơi Đóng Quân (thượng)
 • #724: Chương Cao Thủ Nơi Đóng Quân (hạ)
 • #725: Chương Truy Sát Phản Truy Sát (thượng)
 • #726: Chương Truy Sát Phản Truy Sát (hạ)
 • #727: Chương Cấm Chế Sư Đáng Sợ (thượng)
 • #728: Chương Cấm Chế Sư Đáng Sợ (hạ)
 • #729: Chương Trở Lại Kính Chi Giới (thượng)
 • #730: Chương Trở Lại Kính Chi Giới (hạ)
 • #731: Chương Lần Thứ Hai Đại Di Chuyển (thượng)
 • #732: Chương Lần Thứ Hai Đại Di Chuyển (hạ)
 • #733: Chương Chỗ Che Chở (thượng)
 • #734: Chương Chỗ Che Chở (hạ)
 • #735: Chương Kính Chi Giới Bí Mật (thượng)
 • #736: Chương Kính Chi Giới Bí Mật (hạ)
 • #737: Chương Dừng Tay (thượng)
 • #738: Chương Dừng Tay (hạ)
 • #739: Chương Ma Chương Chỉ Lộ (thượng)
 • #740: Chương Ma Chương Chỉ Lộ (hạ)
 • #741: Chương Đối Với Cấm Chế Nghi Hoặc (thượng)
 • #742: Chương Đối Với Cấm Chế Nghi Hoặc (hạ)
 • #743: Chương Phát Hiện Bảo Bối (thượng)
 • #744: Chương Phát Hiện Bảo Bối (hạ)
 • #745: Chương Quái Thụ (thượng)
 • #746: Chương Quái Thụ (hạ)
 • #747: Chương Thạch Duẩn (thượng)
 • #748: Chương Thạch Duẩn (hạ)
 • #749: Chương Phiền Muộn Ma Chương (thượng)
 • #750: Chương Phiền Muộn Ma Chương (hạ)
 • #751: Chương Tiến Vào Huyễn Thiên Cảnh (thượng)
 • #752: Chương Tiến Vào Huyễn Thiên Cảnh (hạ)
 • #753: Chương Lỗ Mãng Hậu Quả (thượng)
 • #754: Chương Lỗ Mãng Hậu Quả (hạ)
 • #755: Chương Bất Ngờ Biến Cố (thượng)
 • #756: Chương Bất Ngờ Biến Cố (hạ)
 • #757: Chương Khanh (thượng)
 • #758: Chương Khanh (hạ)
 • #759: Ngẫu Nhiên Gặp Hình Phong (thượng)
 • #760: Ngẫu Nhiên Gặp Hình Phong (hạ)
 • #761: Chương Thăng Cấp Cao Cấp Quân Vương
 • #762: Chương Thăng Cấp Cao Cấp Quân Vương (hạ)
 • #763: Chương Tử Vong Chi Chương (thượng)
 • #764: Chương Tử Vong Chi Chương (hạ)
 • #765: Chương Hỏa Long Phi Vũ (thượng)
 • #766: Chương Hỏa Long Phi Vũ (hạ)
 • #767: Chương Gian Nan Tiến Lên (thượng)
 • #768: Gian Nan Tiến Lên (hạ)
 • #769: Thăm Dò (thượng)
 • #770: Thăm Dò (hạ)
 • #771: Tách Ra (thượng)
 • #772: Tách Ra (hạ)
 • #773: Ám Hệ Cấm Chế (thượng)
 • #774: Ám Hệ Cấm Chế (hạ)
 • #775: Huyết Trùng (thượng)
 • #776: Huyết Trùng (hạ)
 • #777: Ám Hà Võng (thượng)
 • #778: Ám Hà Võng (hạ)
 • #779: Truyền Thuyết (thượng)
 • #780: Truyền Thuyết (hạ)
 • #781: Chương Chia Sẻ (thượng)
 • #782: Chương Chia Sẻ (hạ)
 • #783: Chương Hai Bộ Hài Cốt (thượng)
 • #784: Chương Hai Bộ Hài Cốt (hạ)
 • #785: Bảy Tầng Lôi Ấn (thượng)
 • #786: Bảy Tầng Lôi Ấn (hạ)
 • #787: Ngân Xà (thượng)
 • #788: Ngân Xà (hạ)
 • #789: Khai Phóng Thức (thượng)
 • #790: Khai Phóng Thức (hạ)
 • #791: Luyện Lại Lôi Ấn (thượng)
 • #792: Trọng Luyện Lôi Ấn (hạ)
 • #793: Kiểm Tra Chân Thân (thượng)
 • #794: Kiểm Tra Chân Thân (hạ)
 • #795: Huề Muội Đồng Du (thượng)
 • #796: Huề Muội Đồng Du (hạ)
 • #797: Tinh Chi Hoa (thượng)
 • #798: Tinh Chi Hoa (hạ)
 • #799: Kết Bạn (thượng)
 • #800: Kết Bạn (hạ)
 • #801: Chương Ngoại Giới Truyền Thuyết (thượng)
 • #802: Ngoại Giới Truyền Thuyết (hạ)
 • #803: Đạo Thánh Cấp (thượng)
 • #804: Đạo Thánh Cấp (hạ)
 • #805: Xung Đột (thượng)
 • #806: Xung Đột (hạ)
 • #807: Xông Loạn Hậu Quả (thượng)
 • #808: Xông Loạn Hậu Quả (hạ)
 • #809: Dư Điển Lùi Bước (thượng)
 • #810: Dư Điển Lùi Bước (hạ)
 • #811: Một Lớp Ba Công (thượng)
 • #812: Một Lớp Ba Công (hạ)
 • #813: Đạt Được Ước Muốn (thượng)
 • #814: Đạt Được Ước Muốn (hạ)
 • #815: Vơ Vét (thượng)
 • #816: Vơ Vét (hạ)
 • #817: Không Gian Na Di (thượng)
 • #818: Không Gian Na Di (hạ)
 • #819: Tiểu Vô Ích (thượng)
 • #820: Tiểu Không (hạ)
 • #821: Chương Bạo Sát (thượng)
 • #822: Bạo Sát (hạ)
 • #823: Ngu Ngốc Ngu Ngốc (thượng)
 • #824: Ngu Ngốc Ngu Ngốc (hạ)
 • #825: Chương Sấm Sét Song Hoàn
 • #826: Chương Sấm Sét Song Hoàn (hạ)
 • #827: Chương Di Chuyển (thượng)
 • #828: Chương Di Chuyển (hạ)
 • #829: Chương So Sánh Hai Loại Ấn (thượng)
 • #830: Chương So Sánh Hai Loại Ấn (hạ)
 • #831: Chương Cứu Người (thượng)
 • #832: Chương Cứu Người (hạ)
 • #833: Chương Lực Ép Munzer Minh (thượng)
 • #834: Chương Lực Ép Munzer Minh (hạ)
 • #835:
 • #836:
 • #837: Đối Với Tu Luyện Nhận Thức (thượng)
 • #838: Chương Đối Với Tu Luyện Nhận Thức (hạ)
 • #839: Hoành Hành Cấm Chế 1
 • #840: Hoành Hành Cấm Chế 2
 • #841: Chương Tam Quyền Hậu Quả 1
 • #842: Tam Quyền Hậu Quả (hạ)
 • #843:
 • #844:
 • #845:
 • #846:
 • #847:
 • #848:
 • #849:
 • #850: Hỏi Đường (hạ)
 • #851:
 • #852:
 • #853: Thần Kỳ Trụ Đá (thượng)
 • #854: Thần Kỳ Trụ Đá (hạ)
 • #855: Khủng Bố Truyền Tống (thượng)
 • #856: Khủng Bố Truyền Tống (hạ)
 • #857: Dựa Vào Cái Này Tu Ắn 1
 • #858: Dựa Vào Cái Này Tu Ấn 2
 • #859: Đáy Biển 1
 • #860: Đáy Biển 2
 • #861: Chương Tuyệt Lộ 1
 • #862: Chương Tuyệt Lộ 2
 • #863: Chương Lối Rẽ Lựa Chọn 1
 • #864: Chương Lối Rẽ Lựa Chọn 2
 • #865: Chương Cự Thú 1
 • #866: Chương Cự Thú 2
 • #867: Chương Cự Ưng 1
 • #868: Chương Cự Ưng 2
 • #869: Chiến Đấu Trung Phát Hiện (thượng)
 • #870: Chiến Đấu Trung Phát Hiện (dưới)
 • #871: Sảng Khoái Tràn Trề (thượng)
 • #872: Sảng Khoái Tràn Trề (dưới)
 • #873: Màu Đỏ Cự Nham (thượng)
 • #874: Màu Đỏ Cự Nham (hạ)
 • #875: Viên Thứ Ba Lôi Ấn (thượng)
 • #876: Viên Thứ Ba Lôi Ấn (dưới)
 • #877: Tam Hoàn Chân Thân (thượng)
 • #878: Tam Hoàn Chân Thân (dưới)
 • #879: Cuối Cùng Cướp Đoạt (thượng)
 • #880: Cuối Cùng Cướp Đoạt (dưới)
 • #881: Hai Cái Thế Giới (thượng
 • #882: Hai Cái Thế Giới (dưới)
 • #883: Nghi Hoặc (thượng)
 • #884: Nghi Hoặc (dưới)
 • #885: Đặc Biệt Cạm Bẫy (thượng)
 • #886: Đặc Biệt Cạm Bẫy (dưới)
 • #887: Ngoại Giới (thượng)
 • #888: Ngoại Giới (dưới)
 • #889: Tìm Hiểu Tình Hình (thượng)
 • #890: Tìm Hiểu Tình Hình (dưới)
 • #891: Chiến Đấu Huyền Bí (thượng)
 • #892: Chiến Đấu Huyền Bí (dưới)
 • #893: Đối Chiến Lạc Thú (thượng)
 • #894: Đối Chiến Lạc Thú (dưới)
 • #895: Thiên Nhạc Viên (thượng)
 • #896: Thiên Nhạc Viên (ha)
 • #897: Săn Giết Tinh Thú (thượng)
 • #898: Săn Giết Tinh Thú (dưới)
 • #899: Ngả Yêu (thượng)
 • #900: Ngả Yêu (dưới)
 • #901: Đánh Tơi Bời Ngả Yêu (thượng)
 • #902: Đánh Tơi Bời Ngả Yêu (dưới)
 • #903: Chiếm Đoạt (thượng
 • #904: Chiếm Đoạt (dưới)
 • #905: Nơi Đây Quy Củ (thượng)
 • #906: Nơi Đây Quy Củ (dưới)
 • #907: Tam Hoàn Chiến Lục Hoàn (thượng)
 • #908: Tam Hoàn Chiến Lục Hoàn (dưới)
 • #909: Ta Sáu Ngươi Bốn (thượng)
 • #910: Ngươi Sáu Ta Bốn (dưới)
 • #911: Lại Lập Căn Cứ (thượng)
 • #912: Lại Lập Căn Cứ (dưới)
 • #913: Thực Lực Tăng Vọt (thượng)
 • #914: Thực Lực Tăng Vọt (dưới)
 • #915: Thăng Cấp Tứ Hoàn (thượng)
 • #916: Thăng Cấp Tứ Hoàn (dưới)
 • #917: Vô Danh Phong (thượng)
 • #918: Vô Danh Phong (dưới)
 • #919: Cấm Chế Trưởng Thành (thượng)
 • #920: Cấm Chế Thành Nhân (dưới)
 • #921: Ngươi Đứng Lại (thượng)
 • #922: Ngươi Đứng Lại (dưới)
 • #923: Phương Pháp Phá Giải (thượng)
 • #924: Phương Pháp Phá Giải (dưới)
 • #925: Thượng Đi Đường (thượng)
 • #926: Thượng Đi Đường (dưới)
 • #927: Xông Tới (thượng)
 • #928: Xông Tới (dưới)
 • #929: Nhân Phẩm Tốt (thượng)
 • #930: Nhân Phẩm Hảo (hạ)
 • #931: Tám Ấn Dung Hợp (thượng)
 • #932: Tám Ấn Dung Hợp (dưới)
 • #933: Thác Nước (thượng)
 • #934: Thác Nước (dưới)
 • #935: Nước Cùng Băng (thượng)
 • #936: Nước Cùng Băng (hạ)
 • #937: Bơi (thượng)
 • #938: Bơi (dưới)
 • #939: Thủy Tinh Mãng (thượng)
 • #940: Thủy Tinh Mãng (dưới
 • #941: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Lao Ra Cấm Chế Đại Trận (thượng
 • #942: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Lao Ra Cấm Chế Đại Trận (dưới)
 • #943: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Thất Vọng (thượng)
 • #944: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Thất Vọng (dưới)
 • #945: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Thu Hoạch Lớn (thượng)
 • #946: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Thu Hoạch Lớn (dưới)
 • #947: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Ghi Chép (thượng
 • #948: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Ghi Chép (dưới)
 • #949: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Chín Ấn Hợp Nhất (thượng)
 • #950: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Cửu Ấn Hợp Nhất (dưới)
 • #951: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Truyền Thụ Công Pháp (thượng)
 • #952: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Truyền Thụ Công Pháp (dưới)
 • #953: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Linh Mộc (thượng)
 • #954: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Linh Mộc (dưới)
 • #955: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Liên Tục Thăng Cấp (thượng)
 • #956: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Liên Tục Thăng Cấp (dưới)
 • #957: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Lục Hoàn Chân Thân (thượng)
 • #958: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Lục Hoàn Chân Thân (dưới)
 • #959: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Chờ Đợi (thượng)
 • #960: QCửu Ấn Hợp Nhất - Chương Chờ Đợi (dưới)
 • #961: Cao Thủ Trùng Trận (thượng)
 • #962: Cao Thủ Trùng Trận (dưới)
 • #963: Đánh Cược (thượng)
 • #964: Đánh Cược (ha)
 • #965: Thắng (thượng)
 • #966: Thắng
 • #967: Chia Lìa (thượng)
 • #968: Chia Lìa (dưới)
 • #969: Thoát Thai Hoán Cốt (thượng)
 • #970: Thoát Thai Hoán Cốt (dưới)
 • #971: Đánh Lén (thượng)
 • #972: Đánh Lén (dưới)
 • #973: Liên Tục Chiến Đấu (thượng)
 • #974: Liên Tục Chiến Đấu (dưới)
 • #975: Gặp Người Liền Đánh (thượng)
 • #976: Gặp Người Liền Đánh (dưới)
 • #977: Thăng Cấp Bát Hoàn (thượng)
 • #978: Thăng Cấp Bát Hoàn (dưới)
 • #979: Cấm Chế Dung Hợp (thượng)
 • #980: Cấm Chế Dung Hợp (dưới)
 • #981: Dùng Sức Đánh Ta (thượng)
 • #982: Dùng Sức Đánh Ta (dưới)
 • #983: Mê Hoặc Giao Dịch (thượng)
 • #984: Mê Hoặc Giao Dịch (dưới)
 • #985: Đăng Đỉnh (thượng)
 • #986: Trèo Lên Đỉnh (hạ)
 • #987: Kỳ Lạ Thiên Ấn (thượng)
 • #988: Thiên Ấn (dưới)
 • #989: Thôn Ấn (thượng)
 • #990: Thôn Ấn (dưới)
 • #991: Cửu Ấn Hợp Nhất (thượng)
 • #992: Cửu Ấn Hợp Nhất (dưới)
 • #993: Bí Môn Dọn Trở Lại (thượng)
 • #994: Bí Môn Dọn Trở Lại (dưới)
 • #995: Đi Xa (thượng)
 • #996: Đi Xa (dưới)
 • #997: Bạo Hành Tinh (thượng)
 • #998: Bạo Hành Tinh (dưới)
 • #999: Đại Kết Cục (thượng)
 • #1000: Đại Kết Cục (hạ)

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

TiKay

Thần Thoại: Ta Long Tộc Có Thể Vô Hạn Tiến Hóa

TiKay

Ta ! Tửu Kiếm Tiên, Thục Sơn Đánh Dấu Năm Trăm Năm

TiKay

Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

THUYS♥️

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Leave a Reply