Hiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Cương Thi Huyền Học Tinh Thông

Phong ấn ngàn năm tiểu cương thi Ân Vân Phù theo quan tài bản trung đi xuất ra, ánh vào mi mắt chính là một cái đỏ tươi ‘Sách’ tự.

Này ‘Sách’ tự còn bị vẽ một vòng tròn.

Không đợi nàng đối lão đối đầu đạo quan cũng bị dỡ xuống chuyện này tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng, nàng liền phát hiện thân thể của nàng bị lão đối đầu cùng này tòa đạo quan buộc định rồi!

Ân Vân Phù mặt không biểu cảm: “Này tòa đạo quan ta muốn.”

Từ đây, tiểu cương thi dấn thân vào cho vĩ đại phá nguyên xem chưởng môn nhân sự nghiệp. . .

Nga không. . . Làm cương thi, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là nằm bình a

Nhưng mà:

Mỗ phú thương: “Đại sư! Đệ 101 tòa quặng hẳn là khai ở đâu? Cầu ngài chỉ điểm bến mê!”

Mỗ cự cổ: “Ngài chính là ta nhân sinh đạo sư, sinh mệnh hải dương bên trong hải đăng, đại sư tiếp theo chi cổ phiếu mua cái gì?”

Mỗ danh đạo diễn: “Không có đại sư gật đầu, này điện ảnh đầu tư mười cái triệu ta cũng không chụp.”

Mỗ đại mãn quán ảnh đế: “Ta cùng phu nhân. . . Vô sinh không dục, đại sư có thể hay không cho chúng ta nhìn xem?”

Ân Vân Phù: “Ta liền hỏi ngươi cương thi thế nào sinh đứa nhỏ!”

Không nghĩ qua là, tiểu cương thi liền sống thành một thế hệ thần côn.

Không nghĩ qua là, tiểu cương thi hoàn thành một thế hệ võng hồng.

Không nghĩ qua là, tiểu cương thi thành đạo giáo giới đất đá trôi.

Nằm bình? Nằm ngươi XX đứng lên hi

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mã Nhĩ Ngốc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0001.mp32019-09-28 13:38
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0002.mp32019-09-28 13:38
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0003.mp32019-09-28 13:38
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0004.mp32019-09-28 13:38
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0005.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0006.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0007.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0008.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0009.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0010.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0011.mp32019-09-28 13:39
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0012.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0013.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0014.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0015.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0016.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0017.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0018.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0019.mp32019-09-28 13:40
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0020.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0021.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0022.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0023.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0024.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0025.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0026.mp32019-09-28 13:41
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0027.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0028.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0029.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0030.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0031.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0032.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0033.mp32019-09-28 13:42
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0034.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0035.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0036.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0037.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0038.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0039.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0040.mp32019-09-28 13:43
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0041.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0042.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0043.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0044.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0045.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0046.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0047.mp32019-09-28 13:44
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0048.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0049.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0050.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0051.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0052.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0053.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0054.mp32019-09-28 13:45
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0055.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0056.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0057.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0058.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0059.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0060.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0061.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0062.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0063.mp32019-09-28 13:46
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0064.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0065.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0066.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0067.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0068.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0069.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0070.mp32019-09-28 13:47
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0071.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0072.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0073.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0074.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0075.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0076.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0077.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0078.mp32019-09-28 13:48
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0079.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0080.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0081.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0082.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0083.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0084.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0085.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0086.mp32019-09-28 13:49
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0087.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0088.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0089.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0090.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0091.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0092.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0093.mp32019-09-28 13:50
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0094.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0095.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0096.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0097.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0098.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0099.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0100.mp32019-09-28 13:51
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0101.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0102.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0103.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0104.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0105.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0106.mp32019-09-28 13:52
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0107.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0108.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0109.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0110.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0111.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0112.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0113.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0114.mp32019-09-28 13:53
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0115.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0116.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0117.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0118.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0119.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0120.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0121.mp32019-09-28 13:54
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0122.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0123.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0124.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0125.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0126.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0127.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0128.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0129.mp32019-09-28 13:55
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0130.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0131.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0132.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0133.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0134.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0135.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0136.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0137.mp32019-09-28 13:56
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0138.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0139.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0140.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0141.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0142.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0143.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0144.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0145.mp32019-09-28 13:57
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0146.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0147.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0148.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0149.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0150.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0151.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0152.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0153.mp32019-09-28 13:58
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0154.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0155.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0156.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0157.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0158.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0159.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0160.mp32019-09-28 13:59
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0161.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0162.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0163.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0164.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0165.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0166.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0167.mp32019-09-28 14:00
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0168.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0169.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0170.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0171.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0172.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0173.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0174.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0175.mp32019-09-28 14:01
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0176.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0177.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0178.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0179.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0180.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0181.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0182.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0183.mp32019-09-28 14:02
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0184.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0185.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0186.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0187.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0188.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0189.mp32019-09-28 14:03
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0190.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0191.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0192.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0193.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0194.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0195.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0196.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0197.mp32019-09-28 14:04
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0198.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0199.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0200.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0201.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0202.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0203.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0204.mp32019-09-28 14:05
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0205.mp32019-09-28 14:06
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0206.mp32019-09-28 14:06
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0207.mp32019-09-28 14:06
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0208.mp32019-09-28 14:06
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0209.mp32019-09-28 14:06
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0210.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0211.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0212.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0213.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0214.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0215.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0216.mp32019-09-28 14:07
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0217.mp32019-09-28 14:08
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0218.mp32019-09-28 14:08
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0219.mp32019-09-28 14:08
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0220.mp32019-09-28 14:08
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0221.mp32019-09-28 14:08
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0222.mp32019-09-28 14:09
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0223.mp32019-09-28 14:09
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0224.mp32019-09-28 14:09
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0225.mp32019-09-28 14:09
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0226.mp32019-09-28 14:09
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0227.mp32019-09-28 14:10
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0228.mp32019-09-28 14:10
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0229.mp32019-09-28 14:10
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0230.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0231.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0232.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0233.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0234.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0235.mp32019-09-28 14:11
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0236.mp32019-09-28 14:12
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0237.mp32019-09-28 14:12
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0238.mp32019-09-28 14:12
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0239.mp32019-09-28 14:12
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0240.mp32019-09-28 14:13
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0241.mp32019-09-28 14:13
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0242.mp32019-09-28 14:13
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0243.mp32019-09-28 14:13
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0244.mp32019-09-28 14:13
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0245.mp32019-09-28 14:14
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0246.mp32019-09-28 14:14
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0247.mp32019-09-28 14:14
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0248.mp32019-09-28 14:15
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0249.mp32019-09-28 14:15
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0250.mp32019-09-28 14:15
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0251.mp32019-09-28 14:15
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0252.mp32019-09-28 14:15
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0253.mp32019-09-28 14:16
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0254.mp32019-09-28 14:16
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0255.mp32019-09-28 14:16
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0256.mp32019-09-28 14:16
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0257.mp32019-09-28 14:16
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0258.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0259.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0260.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0261.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0262.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0263.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0264.mp32019-09-28 14:17
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0265.mp32019-09-28 14:18
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0266.mp32019-09-28 14:18
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0267.mp32019-09-28 14:18
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0268.mp32019-09-28 14:18
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0269.mp32019-09-28 14:18
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0270.mp32019-09-28 14:19
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0271.mp32019-09-28 14:19
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0272.mp32019-09-28 14:19
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0273.mp32019-09-28 14:19
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0274.mp32019-09-28 14:19
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0275.mp32019-09-28 14:20
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0276.mp32019-09-28 14:20
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0277.mp32019-09-28 14:20
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0278.mp32019-09-28 14:20
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0279.mp32019-09-28 14:20
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0280.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0281.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0282.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0283.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0284.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0285.mp32019-09-28 14:21
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0286.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0287.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0288.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0289.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0290.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0291.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0292.mp32019-09-28 14:22
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0293.mp32019-09-28 14:23
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0294.mp32019-09-28 14:23
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0295.mp32019-09-28 14:23
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0296.mp32019-09-28 14:23
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0297.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0298.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0299.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0300.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0301.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0302.mp32019-09-28 14:24
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0303.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0304.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0305.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0306.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0307.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0308.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0309.mp32019-09-28 14:25
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0310.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0311.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0312.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0313.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0314.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0315.mp32019-09-28 14:26
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0316.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0317.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0318.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0319.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0320.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0321.mp32019-09-28 14:27
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0322.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0323.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0324.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0325.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0326.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0327.mp32019-09-28 14:28
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0328.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0329.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0330.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0331.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0332.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0333.mp32019-09-28 14:29
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0334.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0335.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0336.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0337.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0338.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0339.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0340.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0341.mp32019-09-28 14:30
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0342.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0343.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0344.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0345.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0346.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0347.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0348.mp32019-09-28 14:31
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0349.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0350.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0351.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0352.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0353.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0354.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0355.mp32019-09-28 14:32
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0356.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0357.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0358.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0359.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0360.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0361.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0362.mp32019-09-28 14:33
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0363.mp32019-09-28 14:34
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0364.mp32019-09-28 14:34
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0365.mp32019-09-28 14:34
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0366.mp32019-09-28 14:34
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0367.mp32019-09-28 14:34
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0368.mp32019-09-28 14:35
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0369.mp32019-09-28 14:35
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0370.mp32019-09-28 14:35
 • cuong-thi-huyen-hoc-tinh-thong-chuong-0371.mp32019-09-28 14:35
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 3.8]

Related posts

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

TiKay

Chủ Bá Mỗi Ngày Đều Ở Tìm Đường Chết

THUYS♥️

Hung Án Hiện Trường Phát Sóng Trực Tiếp

TiKay

Phu Nhân, Ngươi Áo Choàng Lại Rơi

TiKay

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Như Ý Truyện

TiKay

Leave a Reply