Dị Giới Tiên Hiệp

Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Ta Lữ Bố, diệt môn mà đến!”

Một cây Phương Thiên Họa Kích ngang trời, óng ánh chư thiên, sụp đổ tất cả, truyền thừa vạn vạn năm bất hủ thánh địa ầm ầm đổ nát, Chư Thần vẫn diệt!

“Lý Tồn Hiếu ở đây, có dám đánh một trận? !”

Vĩ đại thân ảnh thực sự lâm cửu thiên, ánh mắt tung hoành vạn lý, chỗ xa xa, trăm ngày diệu không, chiếu rọi chư thiên!

“Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao .”

Loang lổ cổ lão chiến xa bên trên, một phương mới đại thế giới Luân Hồi sinh diệt, một đạo đạo khủng bố ngập trời thân ảnh sát khí ngút trời, sụp đổ ngàn tỉ dặm hư vô!

Quét ngang cổ kim tương lai, trên dưới năm ngàn năm, ai dám nói vô địch . !

Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, bốn pho tượng chiến thần, ai dũng vũ, thiên cổ số một? !

đẳng cấp

Thuế Phàm bí cảnh:

Thể Phách cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Thần Phủ cảnh

Hóa Thần bí cảnh:

Thể Biến cảnh (Tông Sư ), Hồn Biến cảnh (Đại Tông Sư ), Ý Biến cảnh (Phong Hầu ), Nguyên Thần

Thông Thần bí cảnh:

Động thiên, pháp tướng, hợp nhất, thần hỏa

thần linh bí cảnh:
Hư Thần, Thiên Thần, Chân Thần, Thần Vương, Thần Hoàng, chí tôn (Thần Đế )

Tiên Nhân Cảnh Giới: Địa Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Thiên Tiên Kim Tiên Đại Thành (Tiên Hầu ), đỉnh phong (Tiên Vương )

Converter: ♰ܨ๖ۣۜLạc ๖ۣۜTử ᴸᵉᵍᵉᶯᵈ ♰

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đông Thiên Không Lạnh
 •  Chương: /1628
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chư Thiên Luân Hồi bàn2019-12-13 22:18
 • #2: Tây Lương mãnh tướng - Hoa Hùng2019-12-13 22:18
 • #3: Tay không chém giết2019-12-13 22:18
 • #4: Hoa Hùng ma uy!2019-12-13 22:18
 • #5: Quét ngang vô địch!2019-12-13 22:19
 • #6: Rộng rãi trữ lương, cao tường2019-12-13 22:19
 • #7: Không chịu nổi một kích2019-12-13 22:19
 • #8: Thu phục Hỏa Lang trại2019-12-13 22:19
 • #9: Tây Lương binh sĩ2019-12-13 22:19
 • #10: Chiêu binh mãi mã2019-12-13 22:19
 • #11: Sư đồ2019-12-13 22:19
 • #12: Hắc Liên Giáo2019-12-13 22:19
 • #13: Giảo sát 'Hắc Liên Giáo '2019-12-13 22:19
 • #14: Tây Lương huyết chiến2019-12-13 22:20
 • #15: 1 đao trảm Tông Sư2019-12-13 22:20
 • #16: Đại Tùy mãnh tướng - Hàn Cầm Hổ2019-12-13 22:20
 • #17: Hàn Cầm Hổ đến2019-12-13 22:20
 • #18: Triều đình ý chỉ2019-12-13 22:20
 • #19: Công thành trên dương2019-12-13 22:20
 • #20: Hoa Hùng 3 đao phá thành môn!2019-12-13 22:20
 • #21: Kiếm Tông cường giả2019-12-13 22:20
 • #22: Thượng Dương Thành - phá!2019-12-13 22:21
 • #23: Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh2019-12-13 22:21
 • #24: Thời cổ nghĩa sĩ - Dự Nhượng!2019-12-13 22:21
 • #25: Tuyết gia 2 tiểu thư2019-12-13 22:21
 • #26: Đồng Sơn ước hẹn2019-12-13 22:21
 • #27: Đao Thành Thiếu Thành Chủ2019-12-13 22:21
 • #28: Đồng Sơn Trấn2019-12-13 22:21
 • #29: Độc Tàm Môn2019-12-13 22:21
 • #30: Bắc Xuyên đồng minh2019-12-13 22:22
 • #31: Dự Nhượng 1 kiếm2019-12-13 22:22
 • #32: Độc Tàm Môn diệt sạch2019-12-13 22:22
 • #33: Tây Lương tinh nhuệ làm gì ở . !2019-12-13 22:22
 • #34: Huyền Ma Tông bại lui2019-12-13 22:23
 • #35: Minh chủ - Lý Bắc Thần!2019-12-13 22:23
 • #36: Thế lực tăng vọt2019-12-13 22:23
 • #37: Đại tài chi sĩ - Trần Cung!2019-12-13 22:23
 • #38: Trần Cung 3 sách2019-12-13 22:23
 • #39: Chính Khí Trường Hà đại trận2019-12-13 22:24
 • #40: Phản Giáo người - Lãnh Diệc2019-12-13 22:24
 • #41: Ma Giới thông đạo2019-12-13 22:24
 • #42: Liệt hỏa đốt núi2019-12-13 22:24
 • #43: Dẫn địch vào cốc2019-12-13 22:24
 • #44: Diệt sạch địch quân2019-12-13 22:24
 • #45: Lần thứ hai phục kích2019-12-13 22:24
 • #46: Bắc Xuyên Quân thành lập2019-12-13 22:24
 • #47: Bắc Thân Vương Phủ2019-12-13 22:25
 • #48: Anh hùng dân tộc - Thích Kế Quang!2019-12-13 22:25
 • #49: Đầy thành diệt hết2019-12-13 22:25
 • #50: Đại Tông Sư giá lâm2019-12-13 22:25
 • #51: Đại Tông Sư tụ hội2019-12-13 22:25
 • #52: Kết minh2019-12-13 22:25
 • #53: 'Hắc Liên Giáo' đem động2019-12-13 22:25
 • #54: Thích Kế Quang xuôi nam2019-12-13 22:25
 • #55: Lão tướng Liêm Pha!2019-12-13 22:25
 • #56: Khiếu Nguyệt Sơn, Khâu Tử Thạch2019-12-13 22:25
 • #57: Bắt cao giai Tông Sư2019-12-13 22:26
 • #58: Dự Nhượng diệt độc tằm2019-12-13 22:26
 • #59: Độc Tàm Môn chi thương2019-12-13 22:26
 • #60: Đại Võ lên triều2019-12-13 22:26
 • #61: Thị Huyết Sơn2019-12-13 22:26
 • #62: Man tộc kịch biến2019-12-13 22:26
 • #63: Man Thần lực lượng2019-12-13 22:26
 • #64: Ma Tộc trung giai Đại Tông Sư!2019-12-13 22:26
 • #65: 8 thành quy thuận2019-12-13 22:27
 • #66: Đỉnh phong Tông Sư2019-12-13 22:27
 • #67: Địa Bảng cường giả!2019-12-13 22:27
 • #68: Hợp lực chém giết2019-12-13 22:27
 • #69: Đại Tông Sư tập kích bất ngờ2019-12-13 22:27
 • #70: Hàn Cầm Hổ phục kích2019-12-13 22:27
 • #71: Thần Đao Ma Tướng2019-12-13 22:27
 • #72: Phong thủy đại sư - Lý Thuần Phong!2019-12-13 22:27
 • #73: Dược Vương Tôn Tư Mạc2019-12-13 22:27
 • #74: '9 Long triều bái' bố cục2019-12-13 22:27
 • #75: Bái phỏng Trịnh Diễn2019-12-13 22:27
 • #76: Quanh thân Vương Triều2019-12-13 22:28
 • #77: Không La Trung 0 giới!2019-12-13 22:28
 • #78: Linh Dương Đan luyện chế2019-12-13 22:28
 • #79: Hiền Sơn Quan chi biến2019-12-13 22:28
 • #80: Hiền Sơn Quan bị phá2019-12-13 22:28
 • #81: Dưới nước phục kích2019-12-13 22:28
 • #82: Thuyền hủy người vong2019-12-13 22:28
 • #83: Toàn quân bị diệt2019-12-13 22:28
 • #84: Thiên Đế ý chí2019-12-13 22:28
 • #85: Lui giữ Dương Tân Thành2019-12-13 22:29
 • #86: Trấn Hổ Quân diệt sạch2019-12-13 22:29
 • #87: Hoa Hạ nhân kiệt đột phá2019-12-13 22:29
 • #88: Ninh Hạo Viễn tới chơi2019-12-13 22:29
 • #89: Cầu viện2019-12-13 22:29
 • #90: Bắt Đại Tông Sư2019-12-13 22:29
 • #91: Nội Ngoại Hợp Kích2019-12-13 22:29
 • #92: 8 vạn Đại Viêm Quân, diệt!2019-12-13 22:29
 • #93: 8 vạn Thiết Huyết Quân2019-12-13 22:29
 • #94: Đông Ngô Hổ Thần - Chu Thái!2019-12-13 22:30
 • #95: 10 vạn Lăng Uy quân2019-12-13 22:30
 • #96: Thu phục Thôi gia2019-12-13 22:30
 • #97: Giấu giếm2019-12-13 22:30
 • #98: Đại Tông Sư vẫn lạc2019-12-13 22:30
 • #99: Liệt Hỏa Quân bại trốn2019-12-13 22:30
 • #100: Huyền Chân Quả2019-12-13 22:30
 • #101: Võ đạo lịch luyện2019-12-13 22:30
 • #102: Tinh huyết đúc2019-12-13 22:31
 • #103: Đại Tông Sư đẫm máu!2019-12-13 22:31
 • #104: 'Hắc Liên Giáo' phục kích2019-12-13 22:31
 • #105: Dược Vương ra tay2019-12-13 22:31
 • #106: Trầm Vạn Tam xuất thế2019-12-13 22:31
 • #107: Tiền tài vạn đạo2019-12-13 22:31
 • #108: Ma Tộc bại trốn2019-12-13 22:31
 • #109: Uy danh hiển hách chấn động Đại Võ!2019-12-13 22:31
 • #110: Đại Tần danh tướng!2019-12-13 22:32
 • #111: Lăng Uy Quân Thần phục!2019-12-13 22:32
 • #112: 'Hắc Liên Giáo' Chủ Tế thân vẫn!2019-12-13 22:32
 • #113: Tần có Duệ Sĩ, người nào cùng tranh phong!2019-12-13 22:32
 • #114: Hàn Cầm Hổ trấn áp Man tộc!2019-12-13 22:32
 • #115: Tuyết gia muốn quan hệ thông gia2019-12-13 22:32
 • #116: Tập kích bất ngờ Liêm Pha2019-12-13 22:32
 • #117: Phản phục kích2019-12-13 22:32
 • #118: Người người như rồng!2019-12-13 22:33
 • #119: Duyên Bình phủ quy thuận2019-12-13 22:33
 • #120: Máy bắn đá oai2019-12-13 22:33
 • #121: Thần Thương Thiệt Kiếm2019-12-13 22:33
 • #122: Định Quốc Quân vong2019-12-13 22:33
 • #123: Phục kích 'Hắc Liên Giáo' Chúng Cường2019-12-13 22:33
 • #124: Hoa Hạ nhân kiệt, uy thế vô song!2019-12-13 22:33
 • #125: Thực sự diệt Đại Tông Sư2019-12-13 22:33
 • #126: Phệ Sinh Ma Tộc2019-12-13 22:33
 • #127: Quỷ Minh mạnh2019-12-13 22:34
 • #128: Không gian ngọc phù2019-12-13 22:34
 • #129: 3 kiện thần vật2019-12-13 22:34
 • #130: Tân nhiệm Nhân Vương2019-12-13 22:34
 • #131: Tuyết gia quy phụ2019-12-13 22:34
 • #132: Thủ thành2019-12-13 22:34
 • #133: Lâm trận đào ngũ2019-12-13 22:34
 • #134: Chương Hàm oai2019-12-13 22:34
 • #135: Dương Hoành thân vẫn2019-12-13 22:34
 • #136: Nhất thống thiên hạ2019-12-13 22:35
 • #137: Đại Hạ vương triều, lập!2019-12-13 22:35
 • #138: Sắc phong văn võ2019-12-13 22:35
 • #139: Đại Hạ 9 đỉnh, Tướng Quốc Tiêu Hà!2019-12-13 22:35
 • #140: 'Thiên Long giáng thế' bố cục2019-12-13 22:35
 • #141: Quét sạch thiên hạ2019-12-13 22:35
 • #142: Nhân Vương ý chỉ2019-12-13 22:35
 • #143: Cung phụng 9 đỉnh2019-12-13 22:36
 • #144: Thiên Hỏa vực đỉnh phong thế lực2019-12-13 22:36
 • #145: Dị tộc xuất thế2019-12-13 22:36
 • #146: Khoa Cử Đại Khảo2019-12-13 22:36
 • #147: Chúng Cường đột kích2019-12-13 22:36
 • #148: Như thần giáng trần2019-12-13 22:36
 • #149: Tu vi đột phá, lột đi Phàm Thai!2019-12-13 22:36
 • #150: Chư Thiên Luân Hồi bàn, giải phong!2019-12-13 22:36
 • #151: Dị tộc đột kích2019-12-13 22:37
 • #152: Chinh phạt Đại Viêm2019-12-13 22:37
 • #153: Đại Thương Vương Triều tham chiến2019-12-13 22:37
 • #154: Phục kích Thiên Hạt tộc2019-12-13 22:37
 • #155: Hắn quyền, cũng là hắn quyền!2019-12-13 22:37
 • #156: Thiên Hạt tộc đại quân, diệt!2019-12-13 22:37
 • #157: Tử chiến!2019-12-13 22:37
 • #158: Dẫn địch vào ông2019-12-13 22:37
 • #159: Huyết sắc Ma Thụ2019-12-13 22:38
 • #160: Dìm nước Chương Hàm2019-12-13 22:38
 • #161: Binh gia thần thông - đổi đạo!2019-12-13 22:38
 • #162: Nữ cường nhân nữ tướng2019-12-13 22:38
 • #163: Ái quốc thi nhân2019-12-13 22:38
 • #164: Đại Hạ vương triều chi biến2019-12-13 22:38
 • #165: Đại Viêm xoá tên!2019-12-13 22:38
 • #166: Kiến Mộc Thần Thụ2019-12-13 22:38
 • #167: Danh tướng tung hoành!2019-12-13 22:38
 • #168: Giết giết giết!2019-12-13 22:38
 • #169: Đại Đường mãnh tướng!2019-12-13 22:38
 • #170: 10 đại kỵ binh chi Huyền Giáp Quân!2019-12-13 22:39
 • #171: Thích Kế Quang vs Đồ Vô Ma2019-12-13 22:39
 • #172: Đồ gia 7 người đáng sợ2019-12-13 22:39
 • #173: Đại Hạ bắc phạt bị nghẹt2019-12-13 22:39
 • #174: Ngưng tụ Thiên Đế ý chí!2019-12-13 22:39
 • #175: Thủy Kính thuật2019-12-13 22:39
 • #176: Tát Đậu Thành Binh!2019-12-13 22:39
 • #177: Ma Giới mở rộng2019-12-13 22:39
 • #178: Ma Tộc lao ra2019-12-13 22:40
 • #179: Lấy Ma Tộc luyện binh2019-12-13 22:40
 • #180: Sa Tộc động tĩnh2019-12-13 22:40
 • #181: Vô địch Trình Giảo Kim!2019-12-13 22:40
 • #182: Bút lạc hiện ra kỳ quái2019-12-13 22:40
 • #183: Lục Du mạnh2019-12-13 22:40
 • #184: Ma Tông giết tới2019-12-13 22:40
 • #185: Ngân Chùy Hà Nguyên Khánh!2019-12-13 22:40
 • #186: Mạnh đến đáng sợ Hà Nguyên Khánh!2019-12-13 22:40
 • #187: Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan2019-12-13 22:41
 • #188: Đại Hạ ở bề ngoài thực lực2019-12-13 22:41
 • #189: Mời chào nhân tài2019-12-13 22:41
 • #190: Thiên Hỏa Trà Hội2019-12-13 22:41
 • #191: Cường đại dị tộc2019-12-13 22:41
 • #192: Đáng sợ Tiêu Hà2019-12-13 22:41
 • #193: Danh tướng quét ngang!2019-12-13 22:41
 • #194: Hung Kỳ Lân2019-12-13 22:41
 • #195: Thần Thương Thiệt Kiếm, miệng ngậm Thiên Ngôn!2019-12-13 22:41
 • #196: Lăng Yên Các thứ nhất, xuất thế!2019-12-13 22:41
 • #197: Giới chỉ lão gia gia2019-12-13 22:42
 • #198: Tiêu Hà tính kế2019-12-13 22:42
 • #199: Vạn Tượng chiến trường2019-12-13 22:42
 • #200: Sa Tộc trả thù2019-12-13 22:42
 • #201: Thích Kế Quang 'Hổ Phách Quân' mạnh2019-12-13 22:42
 • #202: Hán Mạt Tả Từ2019-12-13 22:42
 • #203: Âm Dương Song Đồng2019-12-13 22:42
 • #204: Khí vận chi tử2019-12-13 22:42
 • #205: Đạo giáo, lập!2019-12-13 22:42
 • #206: Cường đại Tả Từ2019-12-13 22:43
 • #207: Đạo giáo hộ pháp tinh tú2019-12-13 22:43
 • #208: Tả Từ chấn động Đồ thị2019-12-13 22:43
 • #209: Hoa Hùng bắt lang vương (canh thứ năm ~ )2019-12-13 22:43
 • #210: Thần dị Tả Từ2019-12-13 22:43
 • #211: Đại Vũ Hoàng Triều2019-12-13 22:43
 • #212: Trình Giảo Kim Quân Hồn - Hỗn Thế Ma Viên!2019-12-13 22:43
 • #213: Huyết Tinh Hoàng Triều2019-12-13 22:43
 • #214: Nhân Vương có chỉ, tuyên!2019-12-13 22:43
 • #215: Phiền Lê Hoa giết Huyết Tộc2019-12-13 22:43
 • #216: Phiền Lê Hoa - di sơn đảo hải!2019-12-13 22:44
 • #217: Ai nói nữ tử không bằng nam!2019-12-13 22:44
 • #218: Đại Hạ tên, uy chấn 4 phương2019-12-13 22:44
 • #219: Công chiếm đại thắng2019-12-13 22:44
 • #220: Triệu hoán nhân kiệt2019-12-13 22:44
 • #221: Nam Bắc Triều danh tướng xuất thế!2019-12-13 22:44
 • #222: Thiên Hỏa vực bố cục biến hóa2019-12-13 22:44
 • #223: Như thần giáng thế, Hà Nguyên Khánh2019-12-13 22:44
 • #224: Hà Nguyên Khánh thần thông2019-12-13 22:44
 • #225: Đồ thị mời2019-12-13 22:44
 • #226: Ta Đồ thị muốn đồ chân thần!2019-12-13 22:45
 • #227: Không tuân theo Vương Lệnh, lẽ ra nên chém chết!2019-12-13 22:45
 • #228: Đại Hạ xuất binh2019-12-13 22:45
 • #229: Giết hại Vô Thường Phủ2019-12-13 22:45
 • #230: 1 gào vỡ Phong Hầu!2019-12-13 22:45
 • #231: Đại Hạ vương triều, Hổ Phách Quân!2019-12-13 22:45
 • #232: Nguyên Thần cấp chiến y2019-12-13 22:45
 • #233: Thời Gian Pháp Tắc2019-12-13 22:45
 • #234: Phương này đại thế giới, người phương nào chi phối .2019-12-13 22:45
 • #235: Bản tôn tục danh, Cung Như Vũ!2019-12-13 22:45
 • #236: Đại Hiền Lương Sư, Trương Giác!2019-12-13 22:46
 • #237: Lý Bắc Thần đột phá, linh hồn biến hóa2019-12-13 22:46
 • #238: Liêm Pha mưu đồ 3 hướng đại quân!2019-12-13 22:46
 • #239: Dụng binh như thần chi Liêm Pha!2019-12-13 22:46
 • #240: Ngươi! Nhóm! Tìm! Chết!2019-12-13 22:46
 • #241: Liêm Pha, nhận lấy cái chết!2019-12-13 22:46
 • #242: Kéo xe Long Tê, 1 đánh nát Phong Hầu!2019-12-13 22:46
 • #243: Đỉnh cấp nhân kiệt xuất thế!2019-12-13 22:46
 • #244: Nho Gia, lập!2019-12-13 22:46
 • #245: Trịnh Diễn vào Nho Gia!2019-12-13 22:47
 • #246: Cửu Thiên Ngự Lôi Thương Quyết2019-12-13 22:47
 • #247: Trình Giảo Kim chi thiên cương 36 búa!2019-12-13 22:47
 • #248: Bắt nạt ta Đại Hạ không người tử .2019-12-13 22:47
 • #249: Đổng Trọng Thư 1 đánh oai!2019-12-13 22:47
 • #250: Có thể cùng đỉnh cấp nhân kiệt sánh ngang thiên kiêu!2019-12-13 22:47
 • #251: Đại Hạ dân gian thực lực2019-12-13 22:47
 • #252: Đại Hạ Nhân Vương cũng là thiên!2019-12-13 22:47
 • #253: Đại U Thiên Triều, u 0 dương!2019-12-13 22:48
 • #254: Trảm Thần Thai, chuyên trảm Thần Minh!2019-12-13 22:48
 • #255: Cửu Đỉnh thức tỉnh, không sợ thần linh!2019-12-13 22:48
 • #256: Đồ thị hóa thành bọt nước!2019-12-13 22:48
 • #257: Hoang dại nhân vật chính2019-12-13 22:48
 • #258: Quay giáo 1 đánh2019-12-13 22:48
 • #259: Tam quốc danh tướng xuất thế!2019-12-13 22:48
 • #260: Tùy Đường thứ nhất8 đầu hảo hán!2019-12-13 22:48
 • #261: Đại Vũ Hoàng Triều sẽ tới2019-12-13 22:49
 • #262: Các loại Đại Vũ Hoàng Triều buông xuống, chém tận giết tuyệt!2019-12-13 22:49
 • #263: Đại Hạ vương triều mạnh nhất quân!2019-12-13 22:49
 • #264: Đại Hồ Vương Triều diệt!2019-12-13 22:49
 • #265: Xuân thu nhân kiệt xuất thế!2019-12-13 22:49
 • #266: Đại Vũ Hoàng Triều 'Vũ Ma Quân' buông xuống!2019-12-13 22:49
 • #267: Đại hình 'Uyên Ương trận '2019-12-13 22:49
 • #268: Đan Hùng Tín ở đây, dị tộc có dám nhất chiến . !2019-12-13 22:49
 • #269: Thanh Long Tinh Đan Hùng Tín!2019-12-13 22:50
 • #270: Đây là Thần Chiến!2019-12-13 22:50
 • #271: Hô phong hoán vũ!2019-12-13 22:50
 • #272: 'U Minh Quân' hóa U Minh Ma Long!2019-12-13 22:50
 • #273: Thích Gia Quân làm gì ở . !2019-12-13 22:50
 • #274: Dị tộc. . . Đương Sát!2019-12-13 22:50
 • #275: Công Tôn Toản thần thông - tru dị!2019-12-13 22:50
 • #276: Chuyện này. . . Không phải nhân gian kiếm pháp!2019-12-13 22:50
 • #277: Đại Nguyệt Vương Triều đầu hàng2019-12-13 22:50
 • #278: Đại Vũ Hoàng Triều đại quân động!2019-12-13 22:50
 • #279: Thiên Hỏa Vực sâu nhất bí mật2019-12-13 22:51
 • #280: Chư Thiên Luân Hồi bàn lắp ráp - khí vận luân bàn!2019-12-13 22:51
 • #281: 'Trích Tiên' giáng thế, Thi Tiên Lý Bạch!2019-12-13 22:51
 • #282: 4 đại 0 người chém chi 1!2019-12-13 22:51
 • #283: Trương Giác dự tiệc2019-12-13 22:51
 • #284: Hoa Hùng diệt Sa Tộc!2019-12-13 22:51
 • #285: Hạng giun dế, không chịu nổi một kích!2019-12-13 22:51
 • #286: Tiêu gia Sát Thần2019-12-13 22:51
 • #287: Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập!2019-12-13 22:51
 • #288: Nữ thần chuyển thế!2019-12-13 22:51
 • #289: Sắc phong, hậu cung Tài Nhân!2019-12-13 22:52
 • #290: Bạch Hồng Điện nương nhờ vào2019-12-13 22:52
 • #291: Đại Hà thần phục, khí vận tăng vọt!2019-12-13 22:52
 • #292: Tổ tiên ra tay, Đại Hạ tất vong!2019-12-13 22:52
 • #293: Hoa Hạ nhân kiệt thân thuộc triệu hoán!2019-12-13 22:52
 • #294: Tùy Đường thần xạ, Bạch Y Thần Tiễn!2019-12-13 22:52
 • #295: Đại Vũ Hoàng Triều lần thứ hai buông xuống2019-12-13 22:52
 • #296: Tiềm Long Tông người đến2019-12-13 22:52
 • #297: Giương kích dị tộc!2019-12-13 22:52
 • #298: Đại Hạ Dương Tái Hưng ở đây, ai cản ta thì phải chết! !2019-12-13 22:52
 • #299: Dương Tái Hưng 1 thương phá dị tộc!2019-12-13 22:53
 • #300: Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai!2019-12-13 22:53
 • #301: Lý Bạch 1 kiếm trảm động thiên!2019-12-13 22:53
 • #302: Thái Minh đại thế giới, Địa U Điện2019-12-13 22:53
 • #303: 3 tên Hoa Hạ nhân kiệt xuất thế!2019-12-13 22:53
 • #304: Độc kế, Sơn Băng!2019-12-13 22:53
 • #305: Lần thứ hai triệu hoán 3 danh nhân kiệt!2019-12-13 22:54
 • #306: Rất nhiều binh chủng xuất thế2019-12-13 22:54
 • #307: Thu lấy Thiên Hỏa Vực!2019-12-13 22:54
 • #308: Thiên Đế Kinh -8 thân thể chứng đạo pháp2019-12-13 22:54
 • #309: Bát Thân Chứng Đạo Pháp Chi hóa thân luyện thành!2019-12-13 22:54
 • #310: Ma Giới mở ra2019-12-13 22:54
 • #311: Binh gia thần thông, Trí Thủ, bắn một lượt!2019-12-13 22:54
 • #312: Trục xuất trăm nhà, Độc Tôn Nho Thuật!2019-12-13 22:54
 • #313: Lý Bạch chi kiếm, Vô Thượng Sát Kiếm!2019-12-13 22:54
 • #314: Lý Bạch mạnh2019-12-13 22:55
 • #315: Phương nào kẻ xấu, có can đảm chặn đường . !2019-12-13 22:55
 • #316: Địa Ngục Huyễn Ma2019-12-13 22:55
 • #317: Trương Hợp chi Thập Phương Huyễn Ma Đạo!2019-12-13 22:55
 • #318: Trương Hợp bị bắt đi2019-12-13 22:55
 • #319: Thiên Hỏa Vực nhất thống!2019-12-13 22:55
 • #320: 10 vạn đại sơn, thần linh vẫn lạc2019-12-13 22:55
 • #321: Khí vận luân bàn, triệu hoán Thiên Địa Kỳ Trân2019-12-13 22:56
 • #322: Tam quốc đỉnh cấp mãnh tướng xuất thế2019-12-13 22:56
 • #323: Xuất phát Đại Man Hoàng Triều2019-12-13 22:56
 • #324: 9 Long Liễn ngang trời2019-12-13 22:56
 • #325: Văn Đạo thần linh hiển hóa, trạng nguyên Điền Phong!2019-12-13 22:56
 • #326: Hứa Trử ánh mắt trảm động thiên!2019-12-13 22:56
 • #327: Tuyệt thế hung nhân2019-12-13 22:56
 • #328: Nửa bước đỉnh cấp nhân kiệt tấn cấp điều kiện!2019-12-13 22:56
 • #329: Tiên tinh huyết2019-12-13 22:57
 • #330: Có thể băng diệt thế giới Phong Thủy Đại Trận2019-12-13 22:57
 • #331: Ta là Hải Thần2019-12-13 22:57
 • #332: Kim Hoàng Thần Sơn2019-12-13 22:57
 • #333: Vạn cổ vô địch, Thần Triều chi chủ2019-12-13 22:57
 • #334: Lý Thuần Phong đến truyền thừa2019-12-13 22:57
 • #335: Phong Thủy Chân Long Thể2019-12-13 22:57
 • #336: Tiến công Tiềm Long Vực2019-12-13 22:57
 • #337: 0 vạn Động Thiên cảnh hung thú!2019-12-13 22:57
 • #338: Hắc Minh Thi Trùng2019-12-13 22:57
 • #339: Huyết Giác Chân Thần phục sinh!2019-12-13 22:58
 • #340: Đại Hạ Cửu Đỉnh, trấn Chân Thần2019-12-13 22:58
 • #341: Đoạt Linh trận thế2019-12-13 22:58
 • #342: Vô địch Lý Thuần Phong2019-12-13 22:58
 • #343: Trương Giác tiến giai, vạn dân cung bái2019-12-13 22:58
 • #344: Tôn Tư Mạc tiến giai, như tiên giáng trần2019-12-13 22:58
 • #345: Ngút trời thần uy, Dương Tái Hưng!2019-12-13 22:58
 • #346: Công Tôn Toản bắn giết Động Thiên cường giả!2019-12-13 22:58
 • #347: Hoàng Cân quân 3 lục lộ cừ soái xuất thế!2019-12-13 22:58
 • #348: Trương Phi, Trương Dực Đức!2019-12-13 22:58
 • #349: Trương Phi mệnh, san bằng Tiềm Long Tông!2019-12-13 22:58
 • #350: Chí tôn pháp chỉ, càn quét 1 cắt2019-12-13 22:59
 • #351: Đại Hạ vương triều, cũng đừng làm cho trẫm thất vọng!2019-12-13 22:59
 • #352: Lý Bạch kiếm xuất, có thể trảm diệt 1 cắt2019-12-13 22:59
 • #353: Hổ Sĩ cấm vệ, Trấn Thiên kiêu!2019-12-13 22:59
 • #354: Tuyệt đại binh chủng, 1 kiếm Bại Thiên kiêu!2019-12-13 22:59
 • #355: Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây!2019-12-13 22:59
 • #356: Trương Phi 1 mâu, chém chết Động Thiên!2019-12-13 22:59
 • #357: Tiềm Long Tông, diệt!2019-12-13 22:59
 • #358: Trẫm chi long liễn đồ ăn!2019-12-13 22:59
 • #359: 9 Long Diệu không, ép chết Động Thiên!2019-12-13 23:00
 • #360: Truy Nhật gia cúi đầu!2019-12-13 23:00
 • #361: Cấu kết 2 toà thế giới ngọc bàn!2019-12-13 23:00
 • #362: Thục Quốc 5 hổ tướng, danh bất hư truyền2019-12-13 23:00
 • #363: 1 đời danh tướng, Ngụy Chinh xuất thế2019-12-13 23:00
 • #364: Đại Hạ Cửu Đỉnh, lại lộ thần uy!2019-12-13 23:00
 • #365: Đại Hạ chuẩn bị tiến giai Hoàng Triều2019-12-13 23:00
 • #366: Tiến giai Hoàng Triều, cường địch đều đến!2019-12-13 23:00
 • #367: Cường địch liên thủ, muốn diệt Đại Hạ!2019-12-13 23:00
 • #368: Lên cấp Hoàng Triều, khí vận thuế biến!2019-12-13 23:00
 • #369: Đáng sợ Hoa Hạ đỉnh cấp nhân kiệt!2019-12-13 23:01
 • #370: Hoa Hạ nhân kiệt, các hiển thần uy!2019-12-13 23:01
 • #371: Hoa Hạ nhân kiệt, quét ngang dị tộc2019-12-13 23:01
 • #372: Bắt đầu từ hôm nay, trẫm vì là Đại Hạ Nhân Hoàng!2019-12-13 23:01
 • #373: Lý Bạch ra tay2019-12-13 23:01
 • #374: Vạn Cổ Chư Thiên Thanh Liên Hiện!2019-12-13 23:01
 • #375: Đại Hạ 28 quân đoàn!2019-12-13 23:01
 • #376: Đại Hạ Hoàng Triều nội chính2019-12-13 23:01
 • #377: Sở Hán đỉnh cấp thống soái xuất thế!2019-12-13 23:02
 • #378: Công đức luân bàn công năng mới, đổi lấy!2019-12-13 23:02
 • #379: Canh nguyên Trung Thiên Giới2019-12-13 23:02
 • #380: Tu Tiên Giả2019-12-13 23:02
 • #381: Đại Càn Đế Triều2019-12-13 23:02
 • #382: Hồng Đính Thương Nhân, Hồ Tuyết Nham!2019-12-13 23:02
 • #383: Tuyệt đại nhân kiệt2019-12-13 23:03
 • #384: 10 vạn đại sơn, Huyết Tế thần linh2019-12-13 23:03
 • #385: Phi Chu cùng truyền tống trận2019-12-13 23:03
 • #386: Huyết Giác tộc từ đây, không đáng sợ!2019-12-13 23:03
 • #387: Đại Càn Định Bắc Hầu thế tử2019-12-13 23:03
 • #388: Thái Bình Đạo Chủ, Trương Giác ra tay2019-12-13 23:03
 • #389: Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập!2019-12-13 23:03
 • #390: Linh khí mãnh liệt, thiên địa kịch biến! (2 hợp 1 )2019-12-13 23:03
 • #391: Linh khí thức tỉnh, mới thanh tẩy2019-12-13 23:03
 • #392: Vô tận thú triều!2019-12-13 23:04
 • #393: Thực lực bay vọt Đại Hạ Hoàng Triều2019-12-13 23:04
 • #394: Ở Huyết Sắc chiến trường Vệ Thanh2019-12-13 23:04
 • #395: Trịnh Hòa cùng Lương gia thiếu nữ2019-12-13 23:04
 • #396: Bá Vương Hạng Vũ2019-12-13 23:04
 • #397: Hãm Trận Doanh, Cao Thuận!2019-12-13 23:04
 • #398: Chu Thái đao trảm hung thú!2019-12-13 23:04
 • #399: Sầu khổ Lý Bạch2019-12-13 23:04
 • #400: Hung thú nhiếp thiên hạ2019-12-13 23:04
 • #401: Tam quốc thời kỳ, nửa bước tuyệt đại nhân kiệt!2019-12-13 23:04
 • #402: 0 vạn Đại Hạ hãn tốt!2019-12-13 23:04
 • #403: Bách tộc đại hội về sau, thực sự diệt Đại Hạ!2019-12-13 23:05
 • #404: Trở thành lão sư Lý Bắc Thần2019-12-13 23:05
 • #405: Nên triển lộ thực lực!2019-12-13 23:05
 • #406: Sơ giai Phi Chu luyện chế kỹ thuật, tới tay2019-12-13 23:05
 • #407: 4 phẩm Linh Kim cách điều chế, tình thế bắt buộc2019-12-13 23:05
 • #408: Thượng Vị Tông Môn di tích xuất thế2019-12-13 23:05
 • #409: Hùng Đại cùng hùng 22019-12-13 23:05
 • #410: Cướp giết Lý Bắc Thần2019-12-13 23:05
 • #411: Vô địch Hứa Trử2019-12-13 23:05
 • #412: Mắt bốc lục quang Trương Phi2019-12-13 23:06
 • #413: Bỉ Ngạn Thú Thành2019-12-13 23:06
 • #414: Thế lực ngang nhau2019-12-13 23:06
 • #415: Lý Bắc Thần phá vào Động Thiên cảnh!2019-12-13 23:06
 • #416: Viêm Hoàng tinh huyết, hoán huyết!2019-12-13 23:06
 • #417: Chư Thiên Luân Hồi bàn thứ 3 trọng, giải phong!2019-12-13 23:06
 • #418: Tuyệt đại nhân kiệt triệu hoán danh ngạch2019-12-13 23:06
 • #419: 0 chiến bất bại, Triệu Tử Long!2019-12-13 23:07
 • #420: Hoa Hạ nhân kiệt thuế biến2019-12-13 23:07
 • #421: Hỗn Thiên Đế Triều2019-12-13 23:07
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0422.mp32019-12-13 23:07
 • #423: Nhiệm vụ luân bàn,2019-12-13 23:07
 • #424: Đại Hạ Hoàng Triều2019-12-13 23:07
 • #425: Sau cùng2019-12-13 23:07
 • #426: Công chiếm Huyết Nguyên Trung Thiên Giới tiểu thuyết:2019-12-13 23:07
 • #427: Hội giao lưu danh ngạch tiểu thuyết:2019-12-13 23:07
 • #428: 1 kiếm bại địch, chấn động toàn trường2019-12-13 23:07
 • #429: Khởi Viết Vô Y . Dữ Tử Đồng Bào2019-12-13 23:08
 • #430: Đan Hùng Tín đan giáo trảm Thú Vương!2019-12-13 23:08
 • #431: Chương Hàm đại quân, tổn thất nặng nề2019-12-13 23:08
 • #432: Nhất tướng công thành vạn cốt khô!2019-12-13 23:08
 • #433: Long chi 9 tử, Toan Nghê thần uy2019-12-13 23:08
 • #434: Trên 0 tôn Hợp Nhất Cảnh cường giả!2019-12-13 23:08
 • #435: Hợp Nhất Cảnh, 'Sát Thần' Hàn Thần Mộng!2019-12-13 23:08
 • #436: Hùng Đại cùng hùng2019-12-13 23:08
 • #437: Sắp thống nhất Nam Hoang tiểu thuyết:2019-12-13 23:08
 • #438: Đại Đường nửa bước tuyệt đại nhân kiệt! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:09
 • #439: Nửa bước tuyệt đại, dẹp yên hung thú tiểu thuyết:2019-12-13 23:09
 • #440: Hứa Trử, Tả Từ, Vệ Thanh vào Cửu Cung Giới . Tiểu thuyết:2019-12-13 23:09
 • #441: Bách tộc đại hội mở ra! (2019-12-13 23:09
 • #442: Nhân tộc thê lương tiểu thuyết:2019-12-13 23:09
 • #443: Phong hoa tuyệt đại Lý Bạch (2019-12-13 23:09
 • #444: Lý Bạch 3 kiếm bại quần hùng2019-12-13 23:09
 • #445: Thu phục Nhân Tộc thế lực, Lý Bạch bóng dáng2019-12-13 23:09
 • #446: Triệu Vân 1 thương diệt Vạn Thú2019-12-13 23:10
 • #447: Vô La Giới 8 phương thần phục2019-12-13 23:10
 • #448: Trần Thắng, Ngô Quảng2019-12-13 23:10
 • #449: Đế Triều buông xuống tiểu thuyết:2019-12-13 23:10
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0450.mp32019-12-13 23:10
 • #451: Trương Phi xà mâu trảm hợp2019-12-13 23:10
 • #452: Triệu Vân chi Thất Tham Xà Bàn Thương! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:10
 • #453: Triệu Vân điệu hổ ly sơn2019-12-13 23:10
 • #454: Quân tiên phong, Hoa Hùng2019-12-13 23:11
 • #455: Đại Hạ bí mật đại sát khí2019-12-13 23:11
 • #456: Sơn Băng Địa Liệt, vạn quân vẫn diệt! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #457: Thích Kế Quang Thời Gian Pháp Tắc tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #458: Hỗn Thiên Đế Triều bị chắn tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #459: Lý Bắc Thần ý thức bị hút ra tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #460: Chiến Quốc đỉnh cấp kiếm khách xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #461: Nhân Hoàng Điền Phong! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:11
 • #462: Đại Hạ Hoàng Triều,2019-12-13 23:12
 • #463: Đầu nhập Đại Hạ vi thần . Tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #464: Ta tên, Hạng Vũ! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #465: Hạng Vũ uy hiếp tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #466: Bị tai bay vạ gió Trần Thắng Ngô Quảng tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #467: Thần Vương, Cung Như Vũ khiến người! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #468: Khởi tử hoàn sinh Trần Thắng Ngô Quảng tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #469: Xua hổ nuốt sói tiểu thuyết:2019-12-13 23:12
 • #470: Cung Như Vũ đại lễ,2019-12-13 23:12
 • #471: Tấn công Đế Triều tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #472: Lương Sơn Hảo Hán động thủ tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #473: Đại Càn loạn lên tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #474: Nhân Hoàng thánh chỉ, chém! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #475: Long Mạch Hư Thần Giới, mở! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #476: Hải Tộc lên bờ, Naga2019-12-13 23:13
 • #477: Đổng Trọng Thư, thiên địa đại nhất thống! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #478: Mênh mông Thiên Cung tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #479: Siêu việt Tiên Phẩm Pháp Tướng tiểu thuyết:2019-12-13 23:13
 • #480: Vệ Thanh ở đây, đến đây nhận lấy cái chết! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:14
 • #481: Vệ Thanh bắn chết hợp nhất! (Trung Thu khoái lạc ) tiểu thuyết:2019-12-13 23:14
 • #482: Buôn bán phù văn trang bị tiểu thuyết:2019-12-13 23:14
 • #483: Đại Càn Đế Triều, Xích Châu chi biến2019-12-13 23:14
 • #484: Đem thiên thần luyện hóa thành đại dược!2019-12-13 23:14
 • #485: Đại Hạ thực lực tăng vọt2019-12-13 23:14
 • #486: Đế Quân chi vọng2019-12-13 23:15
 • #487: Tùy Đường thứ 10 hảo hán oai!2019-12-13 23:15
 • #488: Vạn quân từ đó, lấy tướng địch thủ cấp!2019-12-13 23:15
 • #489: Truyền thuyết nhân vật, Đường Tăng xuất thế tiểu thuyết:2019-12-13 23:15
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0490.mp32019-12-13 23:15
 • #491: Tập kích bất ngờ Đại Hạ Vũ Đô! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:15
 • #492: Đại Hạ Hoàng Triều muốn xong! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:15
 • #493: Đường Tăng vô thượng thần kỹ tiểu thuyết:2019-12-13 23:15
 • #494: Thiện Nữ U Hồn, Yến Xích Hà tiểu thuyết:2019-12-13 23:15
 • #495: Phiền Khoái thần thông, trệ vai Đấu Tửu!2019-12-13 23:15
 • #496: Bị Huyền Trang bức điên Hợp Nhất Cảnh2019-12-13 23:16
 • #497: Tây Thiên đại thế giới, Đấu Chiến chí tôn2019-12-13 23:16
 • #498: Triệu Vân 1 người, ép 1 triều!2019-12-13 23:16
 • #499: Đại Càn Đế Triều, không người sao . !2019-12-13 23:16
 • #500: Quét ngang vô địch Triệu Vân!2019-12-13 23:16
 • #501: Bạch Mã Ngân Thương, uy lâm 1 giới!2019-12-13 23:16
 • #502: Tinh Nguyệt Nữ Đế, ân 0 áo2019-12-13 23:16
 • #503: 5 đầu quét mới nhiệm vụ2019-12-13 23:16
 • #504: Từ tương lai trở về Phương Nam2019-12-13 23:16
 • #505: Tả Từ! ! Ngươi không chết tử tế được!2019-12-13 23:17
 • #506: Vạn giới đỉnh phong thiên kiêu!2019-12-13 23:17
 • #507: Vạn giới thiên kiêu bảng2019-12-13 23:17
 • #508: Đại Hạ tham dự tranh đoạt chiến2019-12-13 23:17
 • #509: Diêu Sùng thân phận bại lộ2019-12-13 23:17
 • #510: Chủ động tìm chết Trần Thắng Ngô Quảng2019-12-13 23:17
 • #511: Trương Giác cùng thiếu nữ thần bí2019-12-13 23:17
 • #512: Nhân Ngư Nữ Hoàng2019-12-13 23:17
 • #513: Đại Càn Đế Triều thần phục! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:17
 • #514: Số Mệnh Kim Long thuế biến tiểu thuyết:2019-12-13 23:18
 • #515: Chiến Ma, Lữ Bố! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:18
 • #516: Lữ Bố xuất thế, chấn động2019-12-13 23:18
 • #517: Chiến Ma Lữ Bố tư liệu tiểu thuyết:2019-12-13 23:18
 • #518: Lữ Bố2019-12-13 23:18
 • #519: Lữ Bố uy lâm Nam Yêu Giới! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:18
 • #520: Tần Quốc Sát Thần tiểu thuyết:2019-12-13 23:18
 • #521: Trình Giảo Kim tự chủ lên cấp!2019-12-13 23:18
 • #522: Thần Bảo dụ mê hoặc2019-12-13 23:18
 • #523: Chuyên tới để tiếp Đại Hạ Nhân Hoàng!2019-12-13 23:19
 • #524: 1 cái Họa Kích, trấn 9 tiêu!2019-12-13 23:19
 • #525: 1 sợi kích mang, nghiền ép Bán Thần!2019-12-13 23:19
 • #526: 1 mở đầu pháp chỉ, chấn động 8 triều!2019-12-13 23:19
 • #527: Khí vận viên mãn, chuẩn bị lên cấp Đế Triều!2019-12-13 23:19
 • #528: Bá đạo tuyệt thế Nữ Đế2019-12-13 23:19
 • #529: 9 kiện Thần Bảo, chúc mừng Đại Hạ tiến giai Đế Triều!2019-12-13 23:19
 • #530: Ma Thần Chi Tâm2019-12-13 23:20
 • #531: Tế thiên, khí vận Thiên Long!2019-12-13 23:20
 • #532: Bắt đầu từ hôm nay, trẫm vì là Đại Hạ Đế Quân!2019-12-13 23:20
 • #533: Lữ Bố Pháp Thân, 1 kích trảm Bán Thần!2019-12-13 23:20
 • #534: Thiên cổ nhất tướng, Đại Tần Lý Tư!2019-12-13 23:20
 • #535: Phòng Huyền Linh, 5 vị 1 lưu nhân kiệt!2019-12-13 23:20
 • #536: Vô La Giới cùng Canh Nguyên Giới, dung hợp!2019-12-13 23:20
 • #537: Tinh Nguyệt Đế Triều mời văn kiện2019-12-13 23:20
 • #538: Đã từng Nhân tộc, hiện ở Thương Tộc2019-12-13 23:20
 • #539: Hắc Ma đầm lầy, Ma Long đầm2019-12-13 23:21
 • #540: Giết người không dính nhân quả!2019-12-13 23:21
 • #541: Lý Tư ra tay, phản ngươi lăng trì!2019-12-13 23:21
 • #542: Phía trên thế giới, mênh mông hư không!2019-12-13 23:21
 • #543: Lên cấp Thiên Triều, thế giới phi thăng!2019-12-13 23:21
 • #544: Đại Thương Khung thuật, Thượng Thương Chi Thủ2019-12-13 23:21
 • #545: Che trời2019-12-13 23:21
 • #546: Trẫm hôm nay, trước hết đưa ngươi trấn áp!:2019-12-13 23:22
 • #547: Vực Ngoại Thiên Ma tống tài đồng tử:2019-12-13 23:22
 • #548: Khủng bố Nhân Tộc Thần Điện:2019-12-13 23:22
 • #549: Tiên Thiên Linh Căn2019-12-13 23:22
 • #550: Chí Tôn Sơn bên trên, Thiên Địa Chí Tôn!2019-12-13 23:22
 • #551: Chuyển thế trọng tu lão quái vật!2019-12-13 23:22
 • #552: Trương Giác tham gia tranh đoạt chiến2019-12-13 23:22
 • #553: Tạo Hóa Thiên Chu2019-12-13 23:22
 • #554: Thiên kiêu thứ nhất, tuyệt đại nhân kiệt ra!2019-12-13 23:22
 • #555: Lý Bạch bị vây đẩy vào vô dụng2019-12-13 23:23
 • #556: Sợ hãi Lý Bạch2019-12-13 23:23
 • #557: Chư thiên vạn giới, khủng bố trước 1 bách tộc quần2019-12-13 23:23
 • #558: Tiên Thiên Linh Bảo, Chứng Đạo Tháp2019-12-13 23:23
 • #559: Lý Bắc Thần thực lực2019-12-13 23:23
 • #560: Cướp giết2019-12-13 23:23
 • #561: Băng kết phong diệt trận2019-12-13 23:23
 • #562: Hạ Hầu Đôn2019-12-13 23:23
 • #563: Nhỏ yếu công kích!2019-12-13 23:24
 • #564: Tranh đoạt chiến, thứ 2 quan2019-12-13 23:24
 • #565: Thanh Liên Kiếm Đạo, vạn kiếm cúi đầu!2019-12-13 23:24
 • #566: Lữ Bố 1 kích diệt Chân Thần2019-12-13 23:24
 • #567: Lý Thuần Phong vận đạo (Tam Thiên Tự đại2019-12-13 23:24
 • #568: Chuyển Sinh Điện cùng trời kiêu đường (Tam Thiên Tự đại2019-12-13 23:24
 • #569: Chuyển Sinh Điện truy sát (Tam Thiên Tự đại2019-12-13 23:25
 • #570: Mưu đồ Đại Hạ:2019-12-13 23:25
 • #571: Vương Hi Chi, Lan Đình Tự:2019-12-13 23:25
 • #572: Trương Giác cùng với yêu nghiệt thủ hạ:2019-12-13 23:25
 • #573: Trương Giác cứu giá chậm trễ!2019-12-13 23:25
 • #574: Vạn Độc Bích Hỏa châu, đồng quy vu tận!2019-12-13 23:25
 • #575: Cường tập Đại Hạ, Hoa Hạ nhân kiệt xuất chiến2019-12-13 23:25
 • #576: Thiên Kiêu Đường, Điệp Thiên Vũ2019-12-13 23:25
 • #577: Lần đầu tiến vào chí bảo 'Thiên kiêu thế giới '2019-12-13 23:25
 • #578: Không thể tưởng tượng nổi thiên kiêu thế giới2019-12-13 23:26
 • #579: Đại Hạ quần thần nghênh địch!2019-12-13 23:26
 • #580: Hoa Hạ nhân kiệt ra tay, quần địch diệt!2019-12-13 23:26
 • #581: Kỷ Nguyên Đại Kiếp, Kỷ Nguyên u ác tính2019-12-13 23:26
 • #582: Cùng 'Chuyển Sinh Điện' chơi lên Lữ Bố:2019-12-13 23:26
 • #583: Triệu Vân diệt Đế Triều!:2019-12-13 23:26
 • #584: Đại Hạ quần thần, công phạt2019-12-13 23:26
 • #585: Lữ Bố cùng 'Chuyển Sinh Điện' quyết chiến:2019-12-13 23:26
 • #586: Lữ Bố2019-12-13 23:26
 • #587: Lữ Bố2019-12-13 23:26
 • #588: Thần Hoàng chuyển thế, Đế Nguyên!2019-12-13 23:27
 • #589: Hôm nay, ta Lữ Bố liền chém ngươi!2019-12-13 23:27
 • #590: Tru Tiên Diệt Hồn, Lữ Bố Đồ Tiên!2019-12-13 23:27
 • #591: Thiên kiêu bảng trước 0 tên2019-12-13 23:27
 • #592: Tuyệt đại Thần Vương quan tâm2019-12-13 23:27
 • #593: Thiên kiêu bảng thứ nhất, về ta Lữ Bố!2019-12-13 23:27
 • #594: Chí tôn Chứng Đạo Chi Bảo2019-12-13 23:27
 • #595: 3 cái Kỷ Nguyên trước, mạnh nhất tộc quần2019-12-13 23:27
 • #596: Cung nghênh Chí Tôn Tử Tự!2019-12-13 23:27
 • #597: Thiếu niên chí tôn2019-12-13 23:28
 • #598: Quỷ Tài, Quách Gia!2019-12-13 23:28
 • #599: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế, Chí Tôn Sơn nổ tung!2019-12-13 23:28
 • #600: Vô địch Trương Tam Phong, đoán tạo vô thượng Tiên Khí2019-12-13 23:28
 • #601: Thái Cực Đồ đảo qua, mấy 10 Thần Vương vẫn diệt!2019-12-13 23:28
 • #602: Trời sinh Thánh Linh, nửa bước Chí Tôn2019-12-13 23:28
 • #603: Thức tỉnh Hỗn Độn Chí Tôn2019-12-13 23:28
 • #604: Đạo tổ, 500 trăm năm thứ nhất2019-12-13 23:28
 • #605: Thiếu niên chí tôn đỉnh cấp nhân kiệt2019-12-13 23:28
 • #606: Thần Vương đánh giết2019-12-13 23:29
 • #607: Tiếp chỉ2019-12-13 23:29
 • #608: Hẹp thiên tử lấy lệnh chư hầu2019-12-13 23:29
 • #609: 'Nhân Tộc Thần Điện' thì lại làm sao .2019-12-13 23:29
 • #610: Lữ Bố giải phong, Trảm Thần vương2019-12-13 23:29
 • #611: Vũ chi thần dũng, 0 cổ không 2!2019-12-13 23:29
 • #612: Hạng Vũ bá ý, chấn động chư thiên2019-12-13 23:29
 • #613: Chí tôn, sống sót chí tôn!2019-12-13 23:29
 • #614: Đại Hạ Triều hội2019-12-13 23:29
 • #615: Thế giới Đại Dung Hợp2019-12-13 23:30
 • #616: Thái Dương Chân Hỏa2019-12-13 23:30
 • #617: Thế lực khắp nơi hội tụ:2019-12-13 23:30
 • #618: Hàn Nha Tổ Sơn mở:2019-12-13 23:30
 • #619: Thuần huyết Kim Ô, Lữ Bố động thủ:2019-12-13 23:30
 • #620: Quỷ thần Vô Song, trấn áp!:2019-12-13 23:30
 • #621: Còn dám nói năng lỗ mãng, chết!:2019-12-13 23:30
 • #622: Vô Song Lữ Bố, doạ lui Chân Thần:2019-12-13 23:30
 • #623: Trương Tam Phong ra tay, Chân Vũ2019-12-13 23:31
 • #624: Trương Tam Phong chém liên tục Chân Thần!:2019-12-13 23:31
 • #625: Quan Vũ xuất thế:2019-12-13 23:31
 • #626: Cắm vào yết giá bán công khai thủ hạng người, một đám ô hợp!:2019-12-13 23:31
 • #627: Hâm rượu chém Chân Thần!:2019-12-13 23:31
 • #628: Nhân Tộc Thần Điện âm mưu:2019-12-13 23:32
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0629.mp32019-12-13 23:32
 • #630: Kim Ô Tộc trả thù mà đến:2019-12-13 23:32
 • #631: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận:2019-12-13 23:32
 • #632: Lữ Bố chiến, Lưỡng Nghi Vi Trần:2019-12-13 23:32
 • #633: Lữ Bố vs Quan Vũ + Triệu Vân + Trương Phi!:2019-12-13 23:32
 • #634: Thiên Triều Đại Quân đến:2019-12-13 23:32
 • #635: Vệ Thanh làm soái, Quách Gia là quân sư!:2019-12-13 23:32
 • #636: Thần Vương rình Đại Hạ!:2019-12-13 23:32
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0637.mp32019-12-13 23:32
 • #638: Quách Gia thần thông, ly gián chi kế!2019-12-13 23:33
 • #639: Ta Lữ Bố, làm vô địch thiên hạ!2019-12-13 23:33
 • #640: Quan Vũ 3 đao!2019-12-13 23:33
 • #641: Sở Ca 4 lên, càng chiến càng mạnh!2019-12-13 23:33
 • #642: 28 tinh tú đại trận!2019-12-13 23:33
 • #643: Cường địch đột kích, Lý Bắc Thần đột phá!2019-12-13 23:33
 • #644: 1 tôn Tôn Thần vương buông xuống Vũ Đô!2019-12-13 23:33
 • #645: 600 đạo thiên thần pháp tắc!2019-12-13 23:34
 • #646: Thái Hư Chí Tôn chuyển thế!2019-12-13 23:34
 • #647: Hình người lôi đình, chí tôn hóa thân2019-12-13 23:34
 • #648: Chư Thiên Luân Hồi bàn, giải phong!2019-12-13 23:34
 • #649: Thứ 3 vị tuyệt đại nhân kiệt xuất thế!2019-12-13 23:34
 • #650: Đáng sợ Thần Vương2019-12-13 23:34
 • #651: 4 tiễn diệt 4 vương!2019-12-13 23:35
 • #652: Cổ có Hậu Nghệ, nay có Tiết Nhân Quý!2019-12-13 23:35
 • #653: Đỉnh phong mưu sĩ đại thần thông2019-12-13 23:35
 • #654: Quan Vũ 1 đao, Khuynh Thành chi Luyến2019-12-13 23:35
 • #655: Khôi phục nguyên khí2019-12-13 23:35
 • #656: Y Lan Thứ đại lục2019-12-13 23:35
 • #657: Thiên Địa đại biến, hóa thành Hành Thi2019-12-13 23:35
 • #658: Điền Phong tính kế2019-12-13 23:35
 • #659: Gây xích mích Thiên Triều náo loạn2019-12-13 23:36
 • #660: Nhan Lương làm tướng, chống đỡ Hành Thi:2019-12-13 23:36
 • #661: Trong lịch sử, nắm kích tuyệt đại nhân kiệt!:2019-12-13 23:36
 • #662: Trương Giác cùng Đại U thánh thượng:2019-12-13 23:36
 • #663: Tiết Nhân Quý2019-12-13 23:36
 • #664: Bước vào Thần Vương sào huyệt!:2019-12-13 23:36
 • #665: Vạn giới duy2019-12-13 23:36
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0666.mp32019-12-13 23:36
 • #667: Thời không nơi sâu xa, Thần Hoàng xuất hiện!:2019-12-13 23:37
 • #668: Trần Thắng Ngô Quảng tính kế:2019-12-13 23:37
 • #669: Thần Hoàng thì lại làm sao . !:2019-12-13 23:37
 • #670: Tấn giai Thiên Triều, lẳng lặng chờ chư địch!:2019-12-13 23:37
 • #671: Uy danh chấn động chư thiên Đại Hạ!:2019-12-13 23:37
 • #672: Chư địch lộn xộn đến, muốn diệt Đại Hạ!:2019-12-13 23:37
 • #673: Đại Hạ lên cấp Thiên Triều!:2019-12-13 23:37
 • #674: Vô Thiên Vô Địa, mời chào Quần Thần:2019-12-13 23:38
 • #675: Triệu Vân ra tay, Thần Vương đẫm máu!:2019-12-13 23:38
 • #676: Tả Từ vì là tiên, Huyền Trang vì là phật!:2019-12-13 23:38
 • #677: Đại Hạ Cửu Đỉnh, thần để thức tỉnh!:2019-12-13 23:38
 • #678: Hạ! Hạ! Hạ!:2019-12-13 23:38
 • #679: Tay xé Thần Vương!:2019-12-13 23:38
 • #680: Kiếm chém chư thiên ý chí!:2019-12-13 23:38
 • #681: Ngàn tỉ dặm lôi vân, hủy thiên diệt địa:2019-12-13 23:39
 • #682: Đại Hạ thuế biến, lôi quang chiếu thế giới!:2019-12-13 23:39
 • #683: Hoa bên trong chí tôn, Đại Hạ phi tử:2019-12-13 23:39
 • #684: Vạn giới Thiên Đạo, tiên nhân xuất hiện!:2019-12-13 23:39
 • #685: Tiên Lệnh ra, Tiên Môn mở!:2019-12-13 23:39
 • #686: Tuyệt đại nhân kiệt, Phi Hổ Lý Tồn Hiếu!:2019-12-13 23:39
 • #687: Lạc Bảo Kim Tiền, thứ nhất đồng tiền!:2019-12-13 23:39
 • #688: Vào Tiên Giới, Trảm Tiên người!:2019-12-13 23:39
 • #689: Đại Hạ phi thăng nhập thần giới!:2019-12-13 23:40
 • #690: Thần Vương diệt sạch!:2019-12-13 23:40
 • #691: Buông xuống Thần Giới, tứ phương vân động!:2019-12-13 23:40
 • #692: Hoa Hạ nhân kiệt ngăn trở địch!:2019-12-13 23:40
 • #693: Nhân kiệt chém quần hùng!:2019-12-13 23:40
 • #694: Thần Giới tình thế, Âm Phủ Thiên Địa!:2019-12-13 23:40
 • #695: Cung Như Vũ, gặp mặt Lý Bắc Thần!:2019-12-13 23:40
 • #696: Âm Phủ thông đạo, Hoàng Tuyền Lộ!:2019-12-13 23:40
 • #697: Đông Nam Tây Bắc,2019-12-13 23:40
 • #698: Lạc Bảo Kim Tiền, Vạn Giới Lâu!:2019-12-13 23:41
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0699.mp32019-12-13 23:41
 • #700: Đại Cực Nguyên Soái bị sợ chết:2019-12-13 23:41
 • #701: Quách Gia luận sách:2019-12-13 23:41
 • #702: Vô thượng Tiên Khí:2019-12-13 23:41
 • #703: Đại Chu Tiên Triều, Chấn Tiên Hầu!:2019-12-13 23:41
 • #704: Dược Vương tranh chấp:2019-12-13 23:41
 • #705: Luyện hóa Thế Giới Ý Chí đáng sợ bí thuật:2019-12-13 23:41
 • #706: Vân Thai2019-12-13 23:42
 • #707: Môn Thần xuất thế, Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung!:2019-12-13 23:42
 • #708: Môn Thần lực lượng, trấn áp2019-12-13 23:42
 • #709: Người phương nào rình Vũ Đô . !:2019-12-13 23:42
 • #710: Phệ Long Ngư, Long Tộc khắc tinh!:2019-12-13 23:42
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0711.mp32019-12-13 23:42
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0712.mp32019-12-13 23:42
 • #713: Đại Hạ quốc thú!2019-12-13 23:42
 • #714: Tiên nhân hạ giới2019-12-13 23:42
 • #715: Long Ngữ Ma Pháp, 3 tiễn định Thiên Sơn!2019-12-13 23:43
 • #716: Triệu hoán Tổ Long, tự tìm đường chết!2019-12-13 23:43
 • #717: Tổ Long chi lệnh, trợ Tiết Nhân Quý!2019-12-13 23:43
 • #718: Phong cấm Tiên Môn!2019-12-13 23:43
 • #719: Tuyệt sát Chân Lý Thần Hệ2019-12-13 23:43
 • #720: Tiên Môn bí ẩn, Thần Hoàng xuất thế!2019-12-13 23:43
 • #721: Tiết Nhân Quý giải phong!2019-12-13 23:44
 • #722: Ánh mắt rảo qua, Thần Vương diệt hết!2019-12-13 23:44
 • #723: Chí bảo, Long Môn!2019-12-13 23:44
 • #724: Luân Hồi Thế Giới, ngang qua chư thiên!2019-12-13 23:44
 • #725: Hấp dẫn Đại Hạ văn võ!2019-12-13 23:44
 • #726: Lý Tồn Hiếu mệnh, dẹp yên thánh địa!2019-12-13 23:44
 • #727: Tiên Thú thế giới, Phệ Thiên Hổ xuất thế!2019-12-13 23:44
 • #728: Long Môn bên trong, Kính Hà Long Vương2019-12-13 23:44
 • #729: Diệt các ngươi tông môn, vì là ta Lý Tồn Hiếu!2019-12-13 23:44
 • #730: Đại Hạ chiến thần, Lý Tồn Hiếu!2019-12-13 23:44
 • #731: 2 vị Đại Hạ chi chủ, cách Không Tướng nhìn!2019-12-13 23:45
 • #732: Ma Lôi Vẫn diệt, Trương Nghi mệnh!2019-12-13 23:45
 • #733: 12 vị nhân kiệt xuất thế!2019-12-13 23:45
 • #734: Kinh hãi người đời khen thưởng2019-12-13 23:45
 • #735: Tiên nhân dự thi, Tiên Thụ buông xuống!2019-12-13 23:45
 • #736: Vô Thượng Chí Tôn xuất thế!2019-12-13 23:45
 • #737: 1 860 tôn Chân Thần!2019-12-13 23:45
 • #738: Lạc Thư thế gia, Xuy Tuyết Kiếm Tông!2019-12-13 23:45
 • #739: Thiên Mệnh Huyền Điểu, hàng mà sinh thương lượng!2019-12-13 23:46
 • #740: 10 ngày, lên cấp Thần Triều!2019-12-13 23:46
 • #741: Hoàng Tuyền Lộ, thông Âm Dương!2019-12-13 23:46
 • #742: Trương Tam Phong giải phong!2019-12-13 23:46
 • #743: Vào triều, vì là phi!2019-12-13 23:46
 • #744: Âm Thần Sơn, luyện hóa Âm Thần!2019-12-13 23:46
 • #745: Thiên Đế chi nhãn, thấy rõ 1 cắt2019-12-13 23:46
 • #746: Thương Ưởng lên cấp, Pháp Đạo tung hoành!2019-12-13 23:47
 • #747: Kinh động Thánh Nhân!2019-12-13 23:47
 • #748: Luật pháp phía dưới, chúng sinh bình đẳng!2019-12-13 23:47
 • #749: Phạm Tăng cùng quỷ dị2019-12-13 23:47
 • #750: Chí Tôn Tử Tự lộn xộn đến Đại Hạ!2019-12-13 23:47
 • #751: Trình Giảo Kim xuất chiến2019-12-13 23:47
 • #752: Trình Giảo Kim đối chiến Ngưu Tiểu Ma2019-12-13 23:47
 • #753: Văn Đạo thế giới, trăm nhà đua tiếng2019-12-13 23:47
 • #754: Khiêu khích Trương Liêu2019-12-13 23:47
 • #755: Tiêu Diêu Vệ oai2019-12-13 23:48
 • #756: Thiên hạ việc, không ai không ở cờ bên trong!2019-12-13 23:48
 • #757: Hạng Vũ lực lượng, ý trùng 9 tiêu!2019-12-13 23:48
 • #758: Đúng lúc gặp còn có, Trương Nghi dự tiệc2019-12-13 23:48
 • #759: Chiến Thần Vệ vs Đại Cực thiên kiêu!2019-12-13 23:48
 • #760: 1 kiếm sinh không gian, không thể tả 1 đánh2019-12-13 23:48
 • #761: Đất nước chiến bại, tại sao uy phong .2019-12-13 23:48
 • #762: Huyền Dương Thần Tông, Huyền Diệu Tiên Tử tiểu thuyết:2019-12-13 23:48
 • #763: Trương Nghi ra tay tiểu thuyết:2019-12-13 23:48
 • #764: Quỷ Cốc truyền thừa, Hợp Tung Liên Hoành đại thuật! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:48
 • #765: Thiên Địa Kỳ Bàn, phong ấn 1 dừng a!2019-12-13 23:49
 • #766: Hợp Tung Liên Hoành, kết minh Huyền Dương!2019-12-13 23:49
 • #767: Binh gia Thánh Nhân, Tôn Vũ xuất thế!2019-12-13 23:49
 • #768: Thánh Nhân truyền pháp, Vô Lượng Lượng Kiếp2019-12-13 23:49
 • #769: 9 ngày Tiên Giới, luân hồi chiến đội2019-12-13 23:49
 • #770: Thái Minh đại thế giới thống nhất!2019-12-13 23:49
 • #771: Xuy Tuyết Kiếm Tông, Kinh Long thứ nhất kiếm tiểu thuyết:2019-12-13 23:49
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0772.mp32019-12-13 23:49
 • #773: 1 giọt rượu, 1 toà thế giới!2019-12-13 23:49
 • #774: Vạn kiếm triều bái, Vương Việt xuất kiếm!2019-12-13 23:50
 • #775: Lý Bạch đạp lâm, vạn kiếm triều bái!2019-12-13 23:50
 • #776: Vực Ngoại Thiên Ma tộc, Ma Hoàng!2019-12-13 23:50
 • #777: Thần Giới đỉnh phong thế lực2019-12-13 23:50
 • #778: 9 đuôi Thiên Hồ, tuyệt thế tồn tại2019-12-13 23:50
 • #779: Phá Phong, khủng bố tồn tại tiểu thuyết:2019-12-13 23:50
 • #780: Nửa bước Chí Tôn xuất thế, kinh động vạn giới tiểu thuyết:2019-12-13 23:50
 • #781: Vô thượng Tôn Vũ, nửa bước Chí Tôn nằm rạp! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:50
 • #782: Tần Thủy Hoàng ý chí! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:50
 • #783: Hà Đồ Lạc Thư tiểu thuyết:2019-12-13 23:51
 • #784: Tiên Thụ ở đâu rồi! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:51
 • #785: Lạc Thư cùng bần đạo hữu duyên! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:51
 • #786: Hậu Thiên2019-12-13 23:51
 • #787: Ép chết Thần Hoàng! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:51
 • #788: Lạc Thư hiện thế, tiên thiên2019-12-13 23:51
 • #789: Phục Hi Thị tiểu thuyết:2019-12-13 23:52
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0790.mp32019-12-13 23:52
 • #791: Bái kiến Thiên Hoàng Phục Hi thị! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:52
 • #792: Thứ nhất Thần Giới, Vực Ngoại Thiên Ma tiểu thuyết:2019-12-13 23:52
 • #793: Vực Ngoại Tâm Ma tiểu thuyết:2019-12-13 23:52
 • #794: Nửa bước Chí Tôn pháp chỉ, công phạt Đại Hạ!2019-12-13 23:52
 • #795: Thương Tộc đối với Lý Bắc Thần ra tay tiểu thuyết:2019-12-13 23:52
 • #796: Thần Hoàng chém giết, 8 vương vẫn diệt!2019-12-13 23:52
 • #797: Bạch y Hầu tước, Đế Hung!2019-12-13 23:52
 • #798: Đại Thương quốc đô, Triều Ca!2019-12-13 23:53
 • #799: Đại Thương Di Thần, Bỉ Kiền!2019-12-13 23:53
 • #800: Hoa Hạ nơi ở2019-12-13 23:53
 • #801: Khủng bố Đại Thương2019-12-13 23:53
 • #802: Đại Thế Giới dung hợp!2019-12-13 23:53
 • #803: Thứ 9 Thần Giới xuất hiện, chư thiên chấn động!2019-12-13 23:53
 • #804: Vì sao, ngươi cùng ta, nhân quả không sâu!2019-12-13 23:53
 • #805: Hoàng Tuyền Lộ hiện, Tử Linh xuất thế2019-12-13 23:53
 • #806: Thế giới bên trong còn có thế giới!2019-12-13 23:54
 • #807: Chấn Cổ Thước Kim Huyền Trang2019-12-13 23:54
 • #808: Khiếp sợ người đời Đổng Trọng Thư2019-12-13 23:54
 • #809: Văn Đạo chí cao thánh vật2019-12-13 23:54
 • #810: Đại Thương chi chủ truyền thuyết2019-12-13 23:54
 • #811: Tinh Nguyệt Nữ Đế oai2019-12-13 23:54
 • #812: 7 bảo diệu cành2019-12-13 23:54
 • #813: Đổng Trọng Thư chưởng văn, Huyền Trang chưởng phật!2019-12-13 23:54
 • #814: Chúc mừng Phật Đạo chi chủ, Văn Đạo chi chủ!2019-12-13 23:54
 • #815: Đáng sợ 'Ma Dữ '2019-12-13 23:54
 • #816: Thái Úy Phủ hộ vệ, 'Ma Dữ '2019-12-13 23:55
 • #817: Công phạt Cửu Tinh Thánh Địa2019-12-13 23:55
 • #818: Khủng bố cấp Thích Kế Quang!2019-12-13 23:55
 • #819: Kiếm Tông, Tây Môn Xuy Tuyết2019-12-13 23:55
 • #820: Kim Tiên Đạo Quả2019-12-13 23:55
 • #821: Hiên Viên Thị huyết chiến thiên hạ2019-12-13 23:55
 • #822: Cái này 3 tôn Kim Tiên, giúp ngươi chém!2019-12-13 23:55
 • #823: Tương lai Lý Bạch2019-12-13 23:55
 • #824: Minh Hà Đại Thệ2019-12-13 23:55
 • #825: Đại Bi Phật Tông thần phục2019-12-13 23:55
 • #826: Lang Tộc Lang Chủ2019-12-13 23:56
 • #827: Triệu Tín rút thưởng Luân Bàn2019-12-13 23:56
 • #828: Đại Hạ Triều hội tiểu thuyết:2019-12-13 23:56
 • #829: Nhất thống Kinh Long Vực tiểu thuyết:2019-12-13 23:56
 • #830: Đồ thị Tổ Sơn tiểu thuyết:2019-12-13 23:56
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0831.mp32019-12-13 23:56
 • #832: Tây Thiên Đại Thế Giới tiểu thuyết:2019-12-13 23:56
 • #833: Bị nhốt Trương Tam Phong tiểu thuyết:2019-12-13 23:56
 • #834: Vũ Đô âm mưu2019-12-13 23:56
 • #835: Thiên La Địa Võng2019-12-13 23:57
 • #836: Văn Đạo Thiên Sơn, Học Hải Thư Sơn2019-12-13 23:57
 • #837: Đoạt xá Triệu Tín, tiên quang cứu trận2019-12-13 23:57
 • #838: Triệu Tín quy thuận2019-12-13 23:57
 • #839: Kinh thiên lời đồn2019-12-13 23:57
 • #840: 4 phương vây công Đại Hạ, Trùng Tộc binh phạt2019-12-13 23:57
 • #841: Điều binh khiển tướng, chiến chiến chiến!2019-12-13 23:57
 • #842: Vô địch Quan Vũ2019-12-13 23:58
 • #843: Thần Hoàng cảnh tuyệt thế mãnh tướng!2019-12-13 23:58
 • #844: Khủng bố Trùng Tộc, vô pháp chống đối!2019-12-13 23:58
 • #845: Độc Sĩ Cổ Hủ xuất thế!2019-12-13 23:58
 • #846: Cổ Hủ khủng bố thủ đoạn, Trùng Tộc vẫn diệt2019-12-13 23:58
 • #847: Trùng Tộc Thần Hoàng diệt hết!2019-12-13 23:58
 • #848: Trương Nghi khuyên Huyền Diệu, vào triều vì là phi!2019-12-13 23:58
 • #849: Trương Nghi đại địch2019-12-13 23:58
 • #850: Khủng bố Lang Huyền Diễm, Môn Thần chặn đường2019-12-13 23:58
 • #851: Tuyệt thế hung nhân, Môn Thần bại! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • #852: Thiên Bảo Đại Tướng Quân, Vũ Văn Thành Đô! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • #853: Mạnh đến đáng sợ Vũ Văn Thành Đô! Tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0854.mp32019-12-13 23:59
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0855.mp32019-12-13 23:59
 • #856: Chỉ kém2019-12-13 23:59
 • #857: Vực Ngoại Thiên Ma Tộc tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • #858: Văn Đạo đại hội, cường giả tập hợp tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • #859: Cùng Lý Bạch so với thi từ . Tiểu thuyết:2019-12-13 23:59
 • #860: Thư Sơn chấn động, Lý Bạch chi thơ tiểu thuyết:2019-12-14 00:00
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0861.mp32019-12-14 00:00
 • #862: 'Thi Tiên' Lý Bạch, Thư Sơn nhận chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:00
 • #863: Vương Hi Chi cùng Nhan Chân Khanh tiểu thuyết:2019-12-14 00:00
 • #864: Nho Gia Á Thánh, Mạnh Tử! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:00
 • #865: Mạnh Tử xuất thế, cường địch vẫn tiểu thuyết:2019-12-14 00:00
 • #866: Mạnh Tử2019-12-14 00:00
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0867.mp32019-12-14 00:01
 • #868: Vũ Đô đại chiến mở ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:01
 • #869: Nghịch Thiên cấp Lý Tồn Hiếu, không sợ chí tôn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:01
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0870.mp32019-12-14 00:01
 • #871: Vô Thượng Chí Tôn vẫn, chư thiên khiếp sợ tiểu thuyết:2019-12-14 00:01
 • #872: Lão hòa thượng oai, tâm ma2019-12-14 00:01
 • #873: Chí tôn lại vẫn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:01
 • #874: Thứ2019-12-14 00:02
 • #875: Đại Hạ thứ nhất vị chí tôn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:02
 • #876: Chí tôn vi thần, chư thiên kinh hãi! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:02
 • #877: Thánh Nhân pháp chỉ, Tiên Giới đại kiếp! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:02
 • #878: Đại Đồ Thần Triều lập! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:02
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0879.mp32019-12-14 00:03
 • #880: Đại Thương lập lại, chí tôn như con kiến hôi! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #881: Tuyệt không có Đại Hạ nước sâu! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #882: Tiên Thụ Chó giữ nhà, Vực Ngoại Thiên Ma tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #883: Thái Hư Di Thần, không lăn thì lại chết! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #884: Trong truyền thuyết 'Cơ giáp' tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #885: Chí tôn tầng thứ Lữ Bố! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #886: Thái Hư Chí Tôn xuất hiện tiểu thuyết:2019-12-14 00:03
 • #887: Chí tôn như con kiến hôi thời đại!2019-12-14 00:03
 • #888: Vô Thượng Chí Bảo, Vạn Lý Trường Thành!2019-12-14 00:04
 • #889: Mặt đất Tiên Quốc, nâng hướng vào Tiên Giới!2019-12-14 00:04
 • #890: Vạn Lý Trường Thành đáng sợ tăng cường tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #891: 'Thương thần' Đồng Uyên cùng Thủy Kính tiên sinh! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #892: Đại Tài Thần Triều, chư thiên loạn lên tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #893: Tiên vận . Kiếp Vận . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #894: Tiên vận tranh cướp, Đại Hạ mở ra thứ nhất chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #895: Khủng bố đại địch, vô pháp chống đối tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #896: Hoa Hạ nhân kiệt hiển uy tiểu thuyết:2019-12-14 00:04
 • #897: Triệu Vân đột phá, chí tôn vẫn diệt tiểu thuyết:2019-12-14 00:05
 • #898: Đại đạo tinh thần, chư thiên chấn động tiểu thuyết:2019-12-14 00:05
 • #899: Lương Sơn2019-12-14 00:05
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0900.mp32019-12-14 00:05
 • #901: Hỗn độn Thiên Kiếm,2019-12-14 00:05
 • #902: Hỗn Độn Hỏa, Bổn Nguyên Tinh Thần diệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:05
 • #903: ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:05
 • #904: Sở hữu Hoa Hạ nhân kiệt tụ hội tiểu thuyết:2019-12-14 00:05
 • #905: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Tử Vi Đế Tinh tiểu thuyết:2019-12-14 00:06
 • #906: Hoa Hạ nhân kiệt tập thể đại thuế biến tiểu thuyết:2019-12-14 00:06
 • #907: Thần chiến! Chủ động tấn công2019-12-14 00:06
 • #908: Thập Nhật Hoành Không, tiên lễ hậu binh2019-12-14 00:06
 • #909: Chiến Ma Lữ Bố, Ma Tổ truyền thừa!2019-12-14 00:06
 • #910: Vô thượng sát khí 'Thí Thần Thương' ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:06
 • #911: Vô địch Thí Thần Thương, Huyết Tế Bằng Tộc! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:06
 • #912: Bàn Cổ Phiên, Tru Tiên Kiếm Trận tiểu thuyết:2019-12-14 00:07
 • #913: Phá diệt2019-12-14 00:07
 • #914: Đại Hạ tấn giai Thần Triều, chư thiên đến chúc! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:07
 • #915: Mạnh Tử2019-12-14 00:07
 • #916: Ngay hôm đó lên, trẫm vì là Đại Hạ Đế Tôn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:07
 • #917: Tuyên chiến! Ma Tộc bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ đình chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:07
 • #918: Gia Cát Khổng Minh!2019-12-14 00:07
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0919.mp32019-12-14 00:07
 • #920: Khổng Minh vào Tiên Giới, thuyền cỏ mượn tên tiểu thuyết:2019-12-14 00:07
 • #921: Khổng Minh mượn Tiên Khí, Chư Thiên Tiên Thụ mở! (chúc mừng năm mới! ) tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #922: Đại quân xuất chinh, Hoa Quả Sơn 'Băng Tướng Quân' tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #923: Thiên Đế vĩnh sinh, Hạng Vũ bá ý! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #924: Tiên Thụ chiến lên, Đại Hạ thứ nhất quân đoàn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #925: Chiến chiến chiến! Ma ý nghiền ép! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #926: Ma Tộc bại vong, Vực Ngoại Thiên Ma ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #927: Cổ Phục tấn giai tuyệt đại cơ duyên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:08
 • #928: Thiên Địa nghịch chuyển, Trùng Tộc vô địch2019-12-14 00:08
 • #929: Hoa Hạ thập đại kỵ binh bên trong, thiên lôi hóa binh!2019-12-14 00:08
 • #930: Tiết Nhân Quý chi vô thượng Tiễn Đạo! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #931: Bọn ngươi Cơ Giới Tộc, không lùi sẽ chết! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #932: Trường Thành tiến giai, Tần Binh Mã Dũng xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #933: Đại Tần cái thế mãnh tướng, Tương Thần Chi Khu! Cương thi2019-12-14 00:09
 • #934: Vô Thiên Vô Địa, Tướng Thần Mông Điềm oai! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #935: Đáng sợ Tần Binh Mã Dũng! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #936: Gia Cát Lượng, trâu gỗ ngựa máy đạp hư không! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #937: Trời sinh chiến thần, Lý Tồn Hiếu! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:09
 • #938: Thiên Môn mời Tồn Hiếu, Chiến Thần Thiên Tôn tiểu thuyết:2019-12-14 00:10
 • #939: Khủng bố Thiên Môn, chư thiên thứ2019-12-14 00:10
 • #940: Đại Tần chư kiệt xuất hội tụ, Tiên Giới thế tử tìm Nữ Đế tiểu thuyết:2019-12-14 00:10
 • #941: Tây Lăng táng2019-12-14 00:10
 • #942: Ngươi được, ngươi trên . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:10
 • #943: Gia Cát mưu trí, Thiên Tiên ra tay! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:10
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0944.mp32019-12-14 00:10
 • #945: Chư thiên điên cuồng huyết chiến, chính thức mở ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:10
 • #946: Đại Hạ lấy2019-12-14 00:11
 • #947: Đại chiến lên, Đại Hạ Thiên dưới loạn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:11
 • #948: Kim Ô Thần Triều vs Vương Tiễn cùng Mông Điềm! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:11
 • #949: Thủy Hoàng hư ảnh! Vô địch Mông Điềm! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:11
 • #950: Vương Tiễn đại thần thông, quét ngang chơi với lửa có ngày chết cháy! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:11
 • #951: Nhỏ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Thích Kế Quang vs Đại Minh Thần Triều! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:11
 • #952: Tôn Vũ dưới trướng, vô địch thứ2019-12-14 00:11
 • #953: Tôn Vũ thực lực đáng sợ, binh pháp2019-12-14 00:11
 • #954: Đại Thương Ác Lai, suất quân trợ Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:12
 • #955: Đại Thương tướng lãnh vs Thiên Tiên đại năng, Thiên Tiên như kiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:12
 • #956: Quần Tiên nhận sợ, Tôn Vũ chặn cửa! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:12
 • #957: Gây nhiều người tức giận, Song Sư Thần Triều vây giết Tôn Vũ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:12
 • #958: Binh gia Chí Thánh, Tôn Vũ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:12
 • #959: Vô địch Tôn Vũ, vô địch Binh gia đại thần thông! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:13
 • #960: Song Sư Thần Triều bại! Tôn Vũ2019-12-14 00:13
 • #961: Điển Vi xuất thế! Cổ Chi Ác Lai vs 'Cổ Chi Ác Lai' ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:13
 • #962: Điển Vi chiến Ác Lai! Tôn Vũ phải bồi thường! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:13
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0963.mp32019-12-14 00:13
 • #964: Tôn Vũ diệt2019-12-14 00:13
 • #965: Song Sư Thần Triều cúi đầu!2019-12-14 00:14
 • #966: Gia Cát mưu trí, Trùng Tộc loạn lên tiểu thuyết:2019-12-14 00:14
 • #967: Gia Cát mưu trí, Trùng Tộc phân liệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:14
 • #968: Đại Trùng Thần Triều giả phân liệt . Lữ Bố phạt Ma Tộc! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:14
 • #969: Ma Tổ ký ức! Lữ Bố chiến Đại Ma! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:15
 • #970: Lữ Bố giải phong! Diệt Đại Ma Thần Triều! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:15
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0971.mp32019-12-14 00:16
 • #972: Vô địch chư thiên Lữ Bố, Thần Triều bị tiêu diệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:16
 • #973: Binh Tiên Hàn Tín! Vô địch Hàn Tín! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:16
 • #974: Hàn Tín ra tay, Binh Đạo thần thông chấn thế!2019-12-14 00:17
 • #975: Binh Tiên Hàn Tín, 1 kiếm bại Thiên Tiên!2019-12-14 00:17
 • #976: Hàn Tín diệt chân long, Chân Long Thần Triều bại! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:17
 • #977: Hàn Tín2019-12-14 00:17
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-0978.mp32019-12-14 00:17
 • #979: 'Tiên Minh' Thần Tướng, đạp lâm Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:18
 • #980: Chảy máu Đại Hạ,2019-12-14 00:18
 • #981: Chém ngươi người, Đại Hạ Vương Việt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:18
 • #982: Phạm ta Đại Hạ người, xa đâu cũng giết! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:18
 • #983: Tiên Môn mở!2019-12-14 00:18
 • #984: Quần hùng vào Tiên Môn! Thái Ngại cản Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:18
 • #985: Thái Ngại đưa bảo, hùng vĩ tiên quan tiểu thuyết:2019-12-14 00:19
 • #986: Tiên Minh đánh lén, giết không tha! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:19
 • #987: Bắc Thần Thôn Tiên Khí, Tổ Vu ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:20
 • #988: Ngưng2019-12-14 00:21
 • #989: Tiên Minh ra tay, kinh thiên đại thủ bút! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:21
 • #990: 'Tiên Minh' chi chủ kinh sợ, cường thế Trương Tam Phong tiểu thuyết:2019-12-14 00:21
 • #991: Miểu sát! Lý Tồn Hiếu vô địch tiểu thuyết:2019-12-14 00:22
 • #992: Đại La Tiên Bảng, thứ2019-12-14 00:22
 • #993: Thiên Tiên yến, ngươi chính là Gia Cát Lượng .2019-12-14 00:22
 • #994: Nhìn xuống Lữ Bố, Mã Siêu ra tay2019-12-14 00:22
 • #995: Tiên Ma Đồng Thể! Mã Siêu thương chọn Tiên Giới thiên kiêu!2019-12-14 00:22
 • #996: Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Hi Thánh Nhân tiểu thuyết:2019-12-14 00:22
 • #997: Lữ Bố ra tay, ta muốn giết người! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:23
 • #998: Lão thất phu, lên nhận lấy cái chết! Lữ Bố Trảm Kim tiên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:23
 • #999: Đại La Cấm Khí, Thí Thần Thương ra!2019-12-14 00:23
 • #1000: Ma Tộc La Hầu, Bàn Đào Tiên Thụ2019-12-14 00:23
 • #1001: Chân Thần quân đoàn binh phạt Thái Hoàng Thần Giới!2019-12-14 00:23
 • #1002: 3 đại thần triều diệt, Đại La Kim Tiên hạ giới2019-12-14 00:23
 • #1003: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 00:23
 • #1004: Chư tử trăm nhà, Mặc Tử!2019-12-14 00:23
 • #1005: Mặc Tử tuyệt thế, Đại La Kim Tiên chắc chắn diệt2019-12-14 00:24
 • #1006: Đoán tạo Tiểu Tiên Giới, Bàn Cổ Chân Thân nghịch thiên được!2019-12-14 00:24
 • #1007: Thánh Nhân hạ giới, muốn diệt Đại Hạ!2019-12-14 00:25
 • #1008: Nhật Nguyệt Đương Không, vạn cổ Nữ Đế!2019-12-14 00:25
 • #1009: Đi ngược lên trời, đúc Địa Thượng Tiên Quốc!2019-12-14 00:26
 • #1010: Ngày tới! Tuyệt đại nhân kiệt đánh bại hết!2019-12-14 00:26
 • #1011: Thập Nhị Kim Nhân hóa Bàn Cổ, cùng thiên đại chiến!2019-12-14 00:26
 • #1012: Đại Hạ Tiên Triều, ta là Tiên Hoàng!2019-12-14 00:26
 • #1013: Bước thứ nhất, quét sạch triều cương!2019-12-14 00:26
 • #1014: Đại Hạ Triều biết, dựng đứng uy nghiêm2019-12-14 00:26
 • #1015: Vương Tiễn giết người, chấn nhiếp quần thần2019-12-14 00:26
 • #1016: Cân Quắc truyền kỳ, Mộc Quế Anh!2019-12-14 00:26
 • #1017: Thái Ất Kim Tiên tầng thứ Vương Tiễn! (! )2019-12-14 00:27
 • #1018: Cướp đoạt quân quyền, trừ Tả Tướng, Chiêu Hòa Vương! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:27
 • #1019: Chưởng khống triều đình, phá thiên chi phong ấn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:27
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1020.mp32019-12-14 00:27
 • #1021: Triều Đình chấn động, Trung Châu tam đại thế gia2019-12-14 00:28
 • #1022: Tính kế Vương Tiễn, Thiên Kiếm đạo tràng2019-12-14 00:28
 • #1023: Vương Tiễn ý chí, Triều Thác, Lô Thực xuất thế2019-12-14 00:28
 • #1024: Vương Tiễn tướng quân, ngươi điên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:28
 • #1025: Diệt hết! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:28
 • #1026: Ta tên Tống Giang, 'Thủy Hử Các' Các Chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:28
 • #1027: Vô thượng Binh Đạo, phá thành! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:28
 • #1028: Vương Tiễn mạnh, chấn nhiếp thiên hạ tiểu thuyết:2019-12-14 00:29
 • #1029: Làm bẩn 'Đại Hạ'2019-12-14 00:29
 • #1030: Hàn Cầm Hổ, lăn ra đây! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:29
 • #1031: Ta nắm luân hồi, lột bỏ2019-12-14 00:29
 • #1032: Lập địa phủ, Minh Vương mệnh cách! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:29
 • #1033: Kế Đô kế sách, Vạn Cốt Ma Triều vào chiến trường!2019-12-14 00:29
 • #1034: Tính toán không một chỗ sai sót, Huyết Tế 3 vạn Địa Tiên2019-12-14 00:29
 • #1035: Tàn khuyết bản '28 tinh tú đại trận ', ngưng Thiên Binh2019-12-14 00:31
 • #1036: Hàn Cầm Hổ, Mộc Quế Anh vây giết đại địch!2019-12-14 00:31
 • #1037: Tây Châu đại quyết chiến, cường đại Vương Tiễn2019-12-14 00:31
 • #1038: Viễn Cổ Thiên Đình, Linh Quan hiện thế!2019-12-14 00:31
 • #1039: Tiên Phủ tạm gác lại hữu duyên nhân, Si Mị Võng Lượng giết không tha!2019-12-14 00:31
 • #1040: Luân Hồi Bàn nhiệm vụ, tuyệt đại nhân kiệt triệu hoán danh ngạch!2019-12-14 00:31
 • #1041: Viễn cổ, đạo cổ, Loạn Cổ, Thánh Nhân!2019-12-14 00:31
 • #1042: Vạn Biến Thiên Hầu, Cổ Hủ tâm địa độc ác tái hiện!2019-12-14 00:32
 • #1043: Thiên Đế Luân Hồi Tiên Kinh! Ta là Thiên Đế .2019-12-14 00:32
 • #1044: 'Thiên' có ý thức, làm người nghe kinh hãi!2019-12-14 00:32
 • #1045: Tuyệt đại nhân kiệt, Lý Nguyên Bá xuất thế!2019-12-14 00:32
 • #1046: Tùy Đường thứ nhất hảo hán, Lý Nguyên Bá! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:32
 • #1047: Lý Nguyên Bá búa giết Đại La Kim Tiên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:32
 • #1048: Chuẩn Thánh ác niệm,2019-12-14 00:32
 • #1049: Vô địch Lý Nguyên Bá, búa giết Đại La Chí Tiên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:32
 • #1050: Chư Thiên Vạn Giới cố nhân, bây giờ Thánh Đình chi chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:33
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1051.mp32019-12-14 00:33
 • #1052: Binh Quân Thánh Đình chi chủ, Tôn Vũ quân cờ!2019-12-14 00:33
 • #1053: Đại Hạ truyền thuyết, Lý Nguyên Bá lại ra tay2019-12-14 00:33
 • #1054: Đại La thần phục! Trong truyền thuyết Đại Hạ thần tử!2019-12-14 00:33
 • #1055: Thay đổi sách lược, chưởng khống2019-12-14 00:33
 • #1056: Đông Lai Thái Sử Từ, tiễn bắn Đại La! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:33
 • #1057: Tiễn bạo Đại La! Lý Nguyên Bá đạp lâm2019-12-14 00:33
 • #1058: Cửu Tiêu Đế Quân vs Đại Hạ chi chủ!2019-12-14 00:34
 • #1059: 8000 ức bên trong Cương Vực, liền tặng cho Hạ Đế!2019-12-14 00:34
 • #1060: Lý Nguyên Bá một chùy một cái Đại La Đạo Quả!2019-12-14 00:34
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1061.mp32019-12-14 00:34
 • #1062: Sở hữu đỉnh cấp nhân kiệt Phá Phong mà ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:34
 • #1063: Sở hữu binh sĩ Phá Phong, chúng sinh kinh sợ tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1064: Lý Nguyên Bá vs Vũ Văn Thành Đô . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1065: Khuất phục Bắc Hải Long Cung! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1066: Hổ Đế Thích Kế Quang! Minh Vương Hàn Cầm Hổ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1067: Tru Tiên Thần Lôi! Vũ Văn Thành Đô tuyệt đại con đường! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1068: Điêu Thuyền xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1069: Điêu Thuyền thiên phú, chấn động Thánh Nhân! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:35
 • #1070: Thủy Kính tiên sinh oai! Bắc Hải Long Hoàng tiểu thuyết:2019-12-14 00:36
 • #1071: '2019-12-14 00:36
 • #1072: Thánh Nhân Môn Hạ chinh Đại Hạ, Lý Bạch đại cơ duyên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:36
 • #1073: Hôm nay qua đi, Lý Bạch tuyệt đại!2019-12-14 00:36
 • #1074: Đại Hạ quần hùng Trảm Long tộc, hộ thiên 9 nhà2019-12-14 00:36
 • #1075: Chuẩn Thánh Tiên Trận, 2 tên Viên Thiên Cương2019-12-14 00:36
 • #1076: Phong Thủy Diễn Sinh Giới, 0 tên Thiên Quân cuộc chiến!2019-12-14 00:37
 • #1077: Lý Nguyên Bá đột phá, Thiên Quân hoành không!2019-12-14 00:37
 • #1078: Tuyệt đại nhiệm vụ, 2 tên đỉnh cấp nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 00:37
 • #1079: Vu Cát chưởng nguyền rủa, Nam Hoa chưởng vận mệnh!2019-12-14 00:37
 • #1080: Viễn Cổ Thiên Đế hình bóng tái hiện!2019-12-14 00:37
 • #1081: Doạ lui Chuẩn Thánh, đầu đinh 7 tiễn sách!2019-12-14 00:37
 • #1082: Hà Đồ Lạc Thư, Chu Thiên Tinh Đấu! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:37
 • #1083: Thạch Quy ngăn trở Thánh Nhân,2019-12-14 00:37
 • #1084: Thi Hải làm loạn, nhúng tay luân hồi tiểu thuyết:2019-12-14 00:38
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1085.mp32019-12-14 00:38
 • #1086: Tuyệt đại nhân kiệt, Thiên Vương Nhiễm Mẫn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:38
 • #1087: Vũ Điệu Thiên Vương, Nhiễm Mẫn vô địch! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:38
 • #1088: Nhiễm Mẫn tư liệu, làm trái cực hạn tiểu thuyết:2019-12-14 00:38
 • #1089: Ta là Sở Giang Vương, dị tộc nhằm vào Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:38
 • #1090: Nhiễm Mẫn chinh dị tộc, diệt nhân chi chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:39
 • #1091: Nhân tộc tiên đoán, Nhân Tộc Đại Năng cuối cùng rồi sẽ trở về tiểu thuyết:2019-12-14 00:39
 • #1092: Thủy tổ! Đáng sợ cương thi2019-12-14 00:39
 • #1093: Mông Điềm Đại Biến Thân, Á Thánh uy năng chấn động Tiên Giới! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:39
 • #1094: Mông Điềm2019-12-14 00:39
 • #1095: Ma Huyết nhiễm Thanh Thiên, Thánh Nhân ra tay tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1096: Nhân Tộc Đại Năng ngăn trở Thánh Nhân, Nhiễm Mẫn chém Chuẩn Thánh tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1097: Sở hữu tuyệt đại nhân kiệt, phá phong mà ra! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1098: Như Liền2019-12-14 00:40
 • #1099: Tôn Vũ chiến Bán Thánh! Lý Nguyên Bá lại đột phá! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1100: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1101: Âu Dã Tử đúc kiếm, Đế Hoàng chi kiếm! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:40
 • #1102: 'Chư Hạ Kiếm' thành,2019-12-14 00:40
 • #1103: Đại đạo biến hóa, Tôn Vũ đồ Bán Thánh! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1104: Vũ trụ đỉnh, Thiên Đế vĩnh hằng! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1105: Đại Hạ thế giới rơi Bắc Hải! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1106: Đại Hạ các con dân, trẫm trở về! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1107.mp32019-12-14 00:41
 • #1108: La Hầu Ma Chủ xuất thế! Nhân Tộc Cộng Chủ tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1109: Thánh Nhân ra tay, La Hầu vô cùng tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1110: Thiên Chi Bản Nguyên, diệt nhân chi chiến lại mở! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:41
 • #1111: Địa Cầu tin tức! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:42
 • #1112: Tự chui đầu vào lưới 'La Hầu' tiểu thuyết:2019-12-14 00:42
 • #1113: Thật giả 'La Hầu' ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:42
 • #1114: Thương Ưởng lên cấp tuyệt đại! Vũ trụ ăn mừng! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:42
 • #1115: Năm vị Á Thánh, một vị hỗn nguyên chiến Đại Hạ!2019-12-14 00:42
 • #1116: Thanh Đế!2019-12-14 00:42
 • #1117: Thiếu niên thần bí, Hoa Hạ nhân kiệt đại thăng cấp!2019-12-14 00:42
 • #1118: Tống Bảo Đồng Tử tái hiện!2019-12-14 00:42
 • #1119: Thật giả Lý Bắc Thần2019-12-14 00:42
 • #1120: Á Thánh hoành không, diệt nhân chi chiến!2019-12-14 00:43
 • #1121: Đại Hạ nghênh chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:43
 • #1122: Đại Hạ oai, chấn động2019-12-14 00:43
 • #1123: Á Thánh vẫn, La Hầu vây giết Lữ Bố! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:43
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1124.mp32019-12-14 00:43
 • #1125: Lữ Bố chi thương! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:43
 • #1126: Á Thánh vây công Vũ Đô, Đại Hạ tình thế nguy cấp! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:43
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1127.mp32019-12-14 00:43
 • #1128: 'Lữ Bố' vô địch,2019-12-14 00:43
 • #1129: Ta tên, Ma Tổ La Hầu tiểu thuyết:2019-12-14 00:44
 • #1130: Đại Minh đệ nhất mãnh tướng, Thường Ngộ Xuân! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:44
 • #1131: Hư Minh Cực Phong Thiên nhất thống! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:44
 • #1132: Hỗn Thế2019-12-14 00:44
 • #1133: 'Lữ Bố' cùng Điêu Thuyền, triệu hoán tuyệt đại nhân kiệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:44
 • #1134: Tào Tháo xuất thế, Thiên Hạ Kinh! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:44
 • #1135: 'Lữ Bố' cùng Tào Tháo! Si Mị Võng Lượng tiểu thuyết:2019-12-14 00:45
 • #1136: Cửu Thiên Tiên Giới thứ nhất thế lực! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:45
 • #1137: Thánh Nhân mưu đồ diệt Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:45
 • #1138: Đại Hạ lên cấp Thánh Đình! Ta là Đại Hạ Thánh Quân!2019-12-14 00:45
 • #1139: Lần thứ hai cùng 'Thiên' đối đầu!2019-12-14 00:46
 • #1140: Ngay hôm nay lên, trẫm là Nhân đạo chi chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1141: Tru Tiên Kiếm Trận, luyện hóa Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1142: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận +2019-12-14 00:46
 • #1143: Mạnh Tử giải phong! Sắc phong Thánh Nhân! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1144: Đạo Tôn bắt La Hầu! Tru Tiên Kiếm Trận phá! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1145: Màn kịch quan trọng, Thánh Nhân đích thân tới! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1146: Mặc Tử giải phong, chiến Thái Hạo Thánh Nhân! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:46
 • #1147: Thành2019-12-14 00:47
 • #1148: Thánh Nhân bại lui, Bàn Cổ Vũ Trụ 'Hỏa Vân Động' tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1149: Khai Tùy2019-12-14 00:47
 • #1150: Bạch Hổ Đại Đế! Thích Kế Quang đại cơ duyên tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1151: Giáp Mộc Đại Đế! Tào Tháo cùng Gia Cát Lượng tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1152: Ngụy thục liên thủ, đồng mưu giới hạn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1153: Thái Âm Đại Đế Tiên Phủ, Điêu Thuyền cơ duyên tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1154: Diêm La Vương Bao Chửng xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:47
 • #1155: Âm Phủ thiên, Bao Chửng! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:48
 • #1156: Vũ Văn Thành Đô lên cấp tuyệt đại, chấp chưởng lôi đình! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:48
 • #1157: Tào Tháo giải phong! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:48
 • #1158: Tào Tháo diệt sát Hỗn Nguyên Đại Năng!2019-12-14 00:48
 • #1159: Cung Như Vũ tái hiện2019-12-14 00:48
 • #1160: Ngưng tụ Thiên Chi Bản Nguyên, cường địch làm loạn!2019-12-14 00:48
 • #1161: Thần Tượng Đại Ngục Công, kế hoạch thất bại! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:48
 • #1162: Thánh Nhân rút đi, Chư Thần Bộ chi chủ tiểu thuyết:2019-12-14 00:49
 • #1163: Bàn Cổ Vũ Trụ2019-12-14 00:49
 • #1164: Lấy Hỗn Nguyên Đại Năng luyện đan .2019-12-14 00:49
 • #1165: Lý Nguyên Bá Chí Cao Thần Thông2019-12-14 00:49
 • #1166: Dương gia chúa tể, Dương Nhan bái sư tiểu thuyết:2019-12-14 00:49
 • #1167: Sát Thần Bạch Khởi xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:49
 • #1168: Bạch Khởi2019-12-14 00:50
 • #1169: Bạch Khởi vs 'Thiên' ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:50
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1170.mp32019-12-14 00:50
 • #1171: 'Lữ Bố' Tru Tiên Kiếm Trận! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:50
 • #1172: 'Triệu Vân' để cho Triệu Vân đồ vật! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:50
 • #1173: Tân nhiệm Thánh Nhân! Thích Kế Quang trở về! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:50
 • #1174: Triệu Vân lên cấp tuyệt đại nhân kiệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:51
 • #1175: Lý Bắc Thần sắc phong Thánh Nhân! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:51
 • #1176: Ma Ni Hắc Động!'Lữ Bố' cơ duyên! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:51
 • #1177: Thánh Nhân muốn mở2019-12-14 00:51
 • #1178: Bạch Khởi vs Đồ thị, Sát Lục Đại Đạo quyết đấu! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:51
 • #1179: Bạch Khởi giết hại! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:51
 • #1180: Vô địch Bạch Khởi,2019-12-14 00:51
 • #1181: Đồ thị Lão Tổ vs Bạch Khởi! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1182: Đồ Đạo tan đao! Bạch Khởi vô địch tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1183: Sát Đạo bên trên, ai cùng so tài . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1184: Bạch Khởi diệt hết Đồ thị! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1185: Sở hữu Hoa Hạ nhân kiệt thân thuộc xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1186: Mở rộng Đại Hạ thế giới! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1187: Chư Thần vũ trụ thứ nhất chí bảo, Chư Thần Ấn Ký! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:52
 • #1188: 'Lữ Bố' nuốt Đạo Tôn, Chư Thần Ấn Ký kinh hãi hoàn vũ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:53
 • #1189: Chiến thần Lý Tồn Hiếu! Chư Thần Ấn Ký chấn động! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:53
 • #1190: Thần Tượng Trấn Ngục, Chư Thần Ấn Ký đổi chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:53
 • #1191: Mở ra Cửu Thiên Tiên Giới phong tỏa! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:53
 • #1192: Kinh thiên đại biến, Đại Đế gào thét! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1193: Đại Hạ Thánh Đình chuẩn bị tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1194: Ngươi theo Thân Công Báo là quan hệ như thế nào . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1195: Giáp Mộc vũ trụ, Liêm Pha lấy tạo hóa! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1196: Chư Thần Ý Chí truyền thừa, Đại Hạ Thiên võng! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1197: Thiên Võng diễn đàn, đi tới Thái Âm Tinh! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:54
 • #1198: Luân hồi hợp nhất, vũ trụ ý chí buông xuống! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1199: Sắc phong Âm Gian Minh Thần! Địa Phủ lập! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1200: Bao Chửng sắc phong Âm Phủ Quần Thần! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1201: Đại Hạ Chư Thần! Lý Bắc Thần Phong Thần! (người đọc Nhân Vật khách mời ~ ) tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1202: Đạo Tôn xâm lấn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1203: Lý Bắc Thần2019-12-14 00:55
 • #1204: Chứng đạo Đại Đế tiểu thuyết:2019-12-14 00:55
 • #1205: Thân Công Báo muốn lập Tiệt Giáo! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1206: 'Thương thần' Triệu Vân, chấp chưởng Thương đạo! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1207: Lý Bắc Thần cùng Thạch Quy! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1208: Vũ Trụ cấp đại ẩn bí mật! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1209: Trước hết giết Đế Tân, lại chém Nữ Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1210: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1211: Yêu Phi Đắc Kỷ xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:56
 • #1212: Yêu Tộc xuất thế, Cổ Hủ luyện hóa2019-12-14 00:56
 • #1213: Đông Ngô đại đô đốc, Chu Du xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:57
 • #1214: Chu Du tuyệt đại con đường! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:57
 • #1215: Bao Chửng Sát Đạo tôn! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:57
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1216.mp32019-12-14 00:58
 • #1217: Bàn Cổ Vũ Trụ, Nhân tộc Vận Triều khủng bố! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:58
 • #1218: Đại Thương Thánh Đình xong! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:58
 • #1219: Trụ Vương đáng sợ, tiện tay diệt Chuẩn Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:58
 • #1220: Thân Công Báo quỷ dị năng lực . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:58
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1221.mp32019-12-14 00:58
 • #1222: Bàn Cổ Vũ Trụ, chí cường giả nhúng tay! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1223: Thân Công Báo:2019-12-14 00:59
 • #1224: Lý Bắc Thần cùng Lý Chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1225: Trẫm chân đạp nơi, đều vì là Đại Hạ ranh giới! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1226: Điêu Thuyền ra tay, vô thượng Đế Binh! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1227: Tống Bảo Đồng Tử số Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1228: Cướp đoạt Tống Bảo Đồng Tử Đế Binh . Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • #1229: Thực lực tăng vọt Liêm Pha! Tiểu thuyết:2019-12-14 00:59
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1230.mp32019-12-14 01:00
 • #1231: Chinh phạt Thái Uyên Xích Dư Thiên! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:00
 • #1232: Không đánh cướp Lý Bắc Thần2019-12-14 01:00
 • #1233: Phong Lang Cư Tư! Tuyệt đại xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:00
 • #1234: Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:00
 • #1235: Ẩm Mã biển lớn, tây quy Đại Hà, Phong Lang Cư Tư, liệt quận Kỳ Liên! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1236: Quán Quân Hầu chấn thiên hạ! Lần thứ hai Phong Thần! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1237: Thái Hư Đồ Thánh! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1238: Ta Đại Hạ há có thể đứng sau người khác . Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1239: Hoắc Khứ Bệnh2019-12-14 01:01
 • #1240: Thánh Nhân thần phục! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1241: Bạch Khởi đột phá, tuyệt sát! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1242: Bạch Khởi, ngươi dám ngỗ nghịch thượng thiên . ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1243: Bạch Khởi vs Chuẩn Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1244: Bạch Khởi kiếm chém Chuẩn Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:01
 • #1245: Vạn Yêu Đại Hội, Lý Bắc Thần đích thân tới2019-12-14 01:02
 • #1246: Bàn Cổ Vũ Trụ chí cường giả mời!2019-12-14 01:02
 • #1247: Hoa Quả Sơn lập, Vạn Yêu Thánh Đình! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:02
 • #1248: Vũ Trụ Thông Đạo lại mở! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:02
 • #1249: Tề Thiên Đại Thánh lập Yêu Đình! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:02
 • #1250: Cùng Nữ Oa Nương Nương giao dịch! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:02
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1251.mp32019-12-14 01:03
 • #1252: Mộng nhập vũ trụ, Lý Nguyên Bá thực lực tăng lên dữ dội! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:03
 • #1253: Viễn cổ2019-12-14 01:03
 • #1254: 'Lữ Bố' chứng đạo Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:03
 • #1255: Lý Bắc Thần, còn không ra quỳ nghênh . ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:03
 • #1256: Bạch Khởi:2019-12-14 01:03
 • #1257: Âu Dã Tử vs2019-12-14 01:03
 • #1258: Đại Hán Song Bích,2019-12-14 01:04
 • #1259: Nhiễm Mẫn giải phong, chém giết Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1260.mp32019-12-14 01:04
 • #1261: Viễn Cổ Thiên Đình cùng Câu Trần Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1262: Khủng bố Cương Thi Vương! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1263: Mông Điềm Liệt Thiên! Lên cấp tuyệt đại! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1264: Thực lực tăng mạnh, triệu hoán đỉnh phong nửa bước tuyệt đại nhân kiệt! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1265: Tư Mã Ý xuất thế! Đánh vào Cấm Kỵ Thâm Uyên! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1266: Đại Đế thời đại, Đại Đế lập Thánh Đình tiểu thuyết:2019-12-14 01:04
 • #1267: Đại Hạ tiến vào an ổn thời kỳ phát triển tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1268: Mông Thị gia tộc xuất thế!2019-12-14 01:05
 • #1269: Hỗn độn thể xuất hiện, Bất Hủ Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1270: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1271: Thân Công Báo hoảng sợ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1272: Khương Thượng lập Phong Thần Bảng, Đại Đế chấn động! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1273: Thiên Đế ra! Phong Thần Bảng thay đổi! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1274: Thiên Đế truyền pháp! Đại Hạ Thái Sư! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:05
 • #1275: Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1276: Vũ trụ chí cường giả nhóm! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1277: Đại Hạ lâm triều, thứ nhất Quân Đoàn Trưởng! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1278: Lập Vô Biên Luyện Ngục, đến Triều Ca! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1279: Thân Công Báo vs Khương Tử Nha! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1280: Bàn Cổ Phủ, khai thiên tích địa! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1281: Đế Tân chứng bất hủ, Đại Đế vây công! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1282: Thân Công Báo Chung Cực Hình Thái tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1283: Đại Đế mưu đồ Đại Hạ Thánh Đình! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:06
 • #1284: Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Chung! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:07
 • #1285: Bất hủ đột kích, Đế Tân cầu viện! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:07
 • #1286: Lý Tồn Hiếu giải phong, chiến bất hủ!2019-12-14 01:07
 • #1287: 1 kích thương bất hủ, thời gian đình chỉ!2019-12-14 01:07
 • #1288: Phá thời không, Phi Hổ vô địch!2019-12-14 01:07
 • #1289: Thiên Đình Di Thần, Thanh Ma Thánh Đình2019-12-14 01:07
 • #1290: Thương đạo duy ta, thương thần Triệu Vân!2019-12-14 01:08
 • #1291: Triệu Vân quét ngang Thanh Ma Thánh Đình tiểu thuyết:2019-12-14 01:08
 • #1292: Lệ rơi đầy mặt Thanh Ma Đại Đế tiểu thuyết:2019-12-14 01:08
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1293.mp32019-12-14 01:08
 • #1294: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:08
 • #1295: Tắc Hạ Học Cung, chư tử buông xuống! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:08
 • #1296: Tuân Tử áp đảo Vận Thương Sinh! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:08
 • #1297: Trăm nhà đua tiếng! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:09
 • #1298: Bạch Khởi ra, Bất Hủ Sát Đạo mảnh vỡ tiểu thuyết:2019-12-14 01:09
 • #1299: Bất Hủ Đại Đế, Sát Lục Chi Chủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:09
 • #1300: Thu Bạch Khởi làm đồ đệ .2019-12-14 01:09
 • #1301: Bạch Khởi:2019-12-14 01:09
 • #1302: Siêu Thoát Thiên Môn,2019-12-14 01:09
 • #1303: Bạch Khởi chứng đạo Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:09
 • #1304: Đại Đế vẫn lạc, vũ trụ không hề có một tiếng động! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:09
 • #1305: Cổ Tộc bạo động, bất hủ hoành không!2019-12-14 01:09
 • #1306: Đại chiến tướng mở, chúng tướng trở về!2019-12-14 01:10
 • #1307: Thứ 5 vũ trụ, 'Lữ Bố' chi ma giới!2019-12-14 01:10
 • #1308: Không gì địch nổi vũ trụ pháo đài, trấn áp Đại Hạ!2019-12-14 01:10
 • #1309: Tuổi nhỏ Thiên Đế, Đế Sư Thanh Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:10
 • #1310: Hôm nay mới biết, Chưởng Trung Vũ Trụ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:10
 • #1311: Vũ trụ pháo đài trục trặc . Tiểu thuyết:2019-12-14 01:10
 • #1312: Cướp đoạt Đại Hạ2019-12-14 01:10
 • #1313: Bị suy yếu đến cực điểm Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:10
 • #1314: Ai dám đối với Thánh Quân bất kính! ! Chết! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:10
 • #1315: Một tay đối xử với ngươi trấn áp! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:11
 • #1316: Lý Nguyên Bá giải phong! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:11
 • #1317: Vũ trụ pháo đài phát uy, bất hủ thương!2019-12-14 01:11
 • #1318: Hôm nay diệt Cổ Tộc!2019-12-14 01:11
 • #1319: Cổ Tộc diệt, vũ trụ kinh hãi!2019-12-14 01:11
 • #1320: Kinh thiên đại biến, Chư Thần vũ trụ xâm lấn!2019-12-14 01:11
 • #1321: Đả Thần Tiên oai, Chư Thần tránh lui!2019-12-14 01:11
 • #1322: 100 tôn Đại Đế!2019-12-14 01:12
 • #1323: Vô Thượng Thánh Vương, Vô Thượng Chân Ma!2019-12-14 01:12
 • #1324: 50 tôn Đại Đế, diệt Cửu Thiên Tiên Giới!2019-12-14 01:12
 • #1325: 20 tôn Đại Đế, quyết đấu Đại Hạ Thánh Đình!2019-12-14 01:12
 • #1326: Thí Thần Thương ra, Thí Thần! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:12
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1327.mp32019-12-14 01:12
 • #1328: Thiên Cổ Kỳ Nhân, Quỷ Cốc Tử! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:12
 • #1329: Quỷ Cốc Tử, Hợp Tung Liên Hoành! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:12
 • #1330: Quỷ Cốc tung hoành, vô địch hậu thế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:12
 • #1331: Vô tận Âm Phủ đại biến,2019-12-14 01:13
 • #1332: Ngư Câu La chi Tha Đao Trảm, diệt Đại Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1333: Quỷ Cốc phong ấn, nhất thống2019-12-14 01:13
 • #1334: Quỷ Cốc Tử2019-12-14 01:13
 • #1335: Khế thiên, phong tỏa thông đạo! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1336: Khương Tử Nha ra tay tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1337: Vô tận Âm Phủ tận về Đại Hạ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1338: Vũ trụ chí cường giả nương nhờ vào! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1339: Quan Vũ, bất hủ thần linh! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:13
 • #1340: Nhân Tộc Cường Giả trở về! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1341.mp32019-12-14 01:14
 • #1342: Bước vào Chư Thần vũ trụ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1343: Thánh Vương cung mở, vận mệnh chi hoa! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1344: Nhập thần quốc, đoạt tạo hóa tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1345: Lý Bắc Thần bại lộ, bất hủ đến đây! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1346: Quan Vũ đao chém Chí Cao Thần! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1347: Lý Bắc Thần trấn áp bất hủ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:14
 • #1348: Bàn Cổ Pháp Tướng, Bất Hủ Đại Đế diệt!2019-12-14 01:15
 • #1349: Trên 0 kiện Bất Hủ Kỳ Trân!2019-12-14 01:15
 • #1350: Đông Hoa Đế Quân, Hồng Quân thủ bút!2019-12-14 01:15
 • #1351: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 01:15
 • #1352: Trang Tử Mộng Điệp, quỷ dị ly kỳ! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:15
 • #1353: Vĩnh hằng thở dài, Bao Chửng2019-12-14 01:15
 • #1354: Hình Thiên tung hoành, Tôn Vũ giải phong! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:16
 • #1355: Trư đồng đội, Tống Bảo Đồng Tử số2019-12-14 01:16
 • #1356: Đại Hạ Thánh Đình thực lực đáng sợ tiểu thuyết:2019-12-14 01:16
 • #1357: Đại Hạ Chiến Ma, Lữ Bố! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:16
 • #1358: Diệt Thế Đại Ma, Bàn Cổ Chúng Cường! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:16
 • #1359: Lữ Bố ra tay, đánh vỡ Thiên Đình!2019-12-14 01:16
 • #1360: Lý Bắc Thần ra tay, trợ Lữ Bố!2019-12-14 01:16
 • #1361: Viễn Cổ Thiên Đình, 4 tôn vĩnh hằng!2019-12-14 01:17
 • #1362: Vĩnh hằng chung cực thanh liên đại đạo, Lý Bạch nghịch thiên!2019-12-14 01:17
 • #1363: Trăm năm, triệu tập Đại Đế!2019-12-14 01:17
 • #1364: Mặc Tử luyện chế, cấp đại đế người máy!2019-12-14 01:17
 • #1365: 3 Đại Vũ Trụ vây công Hư Nguyên vũ trụ!2019-12-14 01:17
 • #1366: Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tư Mã Ý nằm vùng kiếp sống2019-12-14 01:17
 • #1367: Hồn Nguyên vũ trụ, nửa bước vĩnh hằng buông xuống!2019-12-14 01:17
 • #1368: Tư Mã Ý hiến kế, Lý Bắc Thần chứng đạo!2019-12-14 01:18
 • #1369: Chư Thiên Luân Hồi Bàn giải phong!2019-12-14 01:18
 • #1370: Thực lực bay vọt Hoa Hạ nhân kiệt!2019-12-14 01:18
 • #1371: Thiên Đế đi tới chung cực đại lục!2019-12-14 01:18
 • #1372: Vô pháp tưởng tượng Luân Hồi Sơn2019-12-14 01:18
 • #1373: Từng bước nguy cơ Luân Hồi Sơn2019-12-14 01:18
 • #1374: Đại Hạ thế giới kịch biến2019-12-14 01:18
 • #1375: Thái Sư Văn Trọng, 5 sắc Khổng Tuyên!2019-12-14 01:18
 • #1376: Khắp nơi đi sứ Đại Hạ2019-12-14 01:19
 • #1377: Quần thần thực lực lần thứ hai tăng vọt2019-12-14 01:19
 • #1378: Chung cực đại lục, 0 ức Đại La!2019-12-14 01:19
 • #1379: Nguyên Thủy Thiên Đình, Đại Hạ nguy cơ2019-12-14 01:19
 • #1380: Lữ Bố ra tay, chiến nửa bước vĩnh hằng! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:19
 • #1381: Huyết Tế 2 trăm triệu Đại La, Lữ Bố choáng váng2019-12-14 01:19
 • #1382: Đại Hạ Thánh Đình 14 quân đoàn2019-12-14 01:19
 • #1383: Khổng Tuyên ra tay, 5 sắc thần quang xoạt tận 1 dừng a!2019-12-14 01:19
 • #1384: Hồng Vân Lão Tổ, 99 Tán Phách Hồ Lô!2019-12-14 01:19
 • #1385: Khiến người ta kinh sợ Khổng Tuyên!2019-12-14 01:19
 • #1386: 2 kiện chuẩn vĩnh hằng đồ vật2019-12-14 01:20
 • #1387: Trấn áp Uyên Đế, vĩnh hằng chúa tể2019-12-14 01:20
 • #1388: Lý Bắc Thần chặn vĩnh hằng!2019-12-14 01:20
 • #1389: Vô Thượng Côi Bảo, Vĩnh Hằng Thiên Trúc2019-12-14 01:20
 • #1390: Lý Bắc Thần ra tay, cướp đoạt Vĩnh Hằng Thiên Trúc!2019-12-14 01:20
 • #1391: Luân Hồi Sơn, Hợp Tung Liên Hoành!2019-12-14 01:20
 • #1392: Luân Hồi Sơn, luân hồi 1 tộc!2019-12-14 01:20
 • #1393: Tự mang Luân Hồi Thiên Bàn đáng sợ tộc quần2019-12-14 01:20
 • #1394: Tuyệt đại nhân kiệt đại thăng cấp2019-12-14 01:20
 • #1395: Luân Hồi Quân Đoàn, Luân Hồi Vương!2019-12-14 01:21
 • #1396: 4 vị nửa bước tuyệt đại nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 01:21
 • #1397: Vĩnh hằng chúa tể buông xuống!2019-12-14 01:21
 • #1398: Đại Thương Thông Thiên Giáo Chủ ra tay!2019-12-14 01:21
 • #1399: Thông Thiên phân thân, Tru Tiên đạo nhân2019-12-14 01:21
 • #1400: 1 kiếm bại vĩnh hằng!2019-12-14 01:21
 • #1401: Vĩnh hằng chúa tể, muốn diệt Đại Hạ!2019-12-14 01:22
 • #1402: Tiên Đế lưu danh Phong Thần Bảng2019-12-14 01:22
 • #1403: Luân Vô Tiên ra tay, trong nháy mắt diệt địch2019-12-14 01:22
 • #1404: Vĩnh hằng chúa tể bị 1 lòng bàn tay đập bay2019-12-14 01:22
 • #1405: Đại Hạ quân chính, khắp nơi chi chủ2019-12-14 01:22
 • #1406: Bắc Uyên Tiên Đế lại ra tay2019-12-14 01:22
 • #1407: Bạch Khởi ra tay, vào Phong Thần Bảng2019-12-14 01:22
 • #1408: Thiên Đế ý niệm, ra tay2019-12-14 01:22
 • #1409: Trấn Nguyên Tử ra tay, vĩnh hằng vẫn lạc2019-12-14 01:22
 • #1410: Đại Hạ thế giới lần thứ hai kịch biến2019-12-14 01:23
 • #1411: Đại Hạ thế giới, trở thành vĩnh hằng đại lục!2019-12-14 01:23
 • #1412: Bạch Đế vẫn, Đại Hạ nhân khẩu tổng điều tra2019-12-14 01:23
 • #1413: Hồn Nguyên vũ trụ đánh tới!2019-12-14 01:23
 • #1414: Vạn Yêu Thánh Đình, Yêu Sư Côn Bằng!2019-12-14 01:23
 • #1415: Côn Bằng hấp khí, Thôn Phệ Thiên Địa!2019-12-14 01:23
 • #1416: Trang Tử cùng Côn Bằng2019-12-14 01:23
 • #1417: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế, thực lực tăng lên dữ dội!2019-12-14 01:23
 • #1418: Đại Hạ ra quân, cứu viện Thiên Đình2019-12-14 01:24
 • #1419: Quân thần Lý Tĩnh, chiến vĩnh hằng!2019-12-14 01:24
 • #1420: Bạch Khởi chém cùng giai, bước vào vĩnh hằng!2019-12-14 01:24
 • #1421: Cực thiện thoát thân Hồn Nguyên chúa tể2019-12-14 01:24
 • #1422: Phòng ngự vô địch vĩnh hằng chúa tể2019-12-14 01:24
 • #1423: Quản Trọng cùng Trần Khánh Chi!2019-12-14 01:24
 • #1424: Hỗn loạn Tinh Hải, Hoắc Khứ Bệnh dự định2019-12-14 01:24
 • #1425: Đại Hạ tấn công, nghênh chiến 4 phương!2019-12-14 01:25
 • #1426: 13 quân đoàn động, 12 người Kim tụ!2019-12-14 01:25
 • #1427: Tổ Vu Tinh Khí, thôn phệ Luân Hồi Sơn đá vụn2019-12-14 01:25
 • #1428: Vũ Hoàng Tự Văn Mệnh!2019-12-14 01:25
 • #1429: Khổng Tuyên chứng vĩnh hằng!2019-12-14 01:25
 • #1430: Lại vào Luân Hồi Sơn2019-12-14 01:25
 • #1431: Hư Nguyên vũ trụ, chiến sự lên2019-12-14 01:25
 • #1432: Nguyên Thủy Thiên Đình, Nhật Nguyệt Tinh2019-12-14 01:25
 • #1433: Vô Thượng Chân Ma buông xuống! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:26
 • #1434: Bạch Khởi,2019-12-14 01:26
 • #1435: Bàn Cổ con đường, Bạch Khởi trấn vĩnh hằng! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:26
 • #1436: Khương Tử Nha bạo phát, chiến vĩnh hằng!2019-12-14 01:26
 • #1437: Bạch Khởi thực lực lại trướng, Vũ Hoàng ra tay2019-12-14 01:26
 • #1438: Vô Thượng Chân Ma bại trốn2019-12-14 01:26
 • #1439: Côn Bằng mưu Trang Tử, Lữ Bố chứng vĩnh hằng!2019-12-14 01:26
 • #1440: Bá vương xuất thế, vô tận bá ý!2019-12-14 01:26
 • #1441: Ta Hạng Vũ, vô địch hậu thế!2019-12-14 01:27
 • #1442: Phụng Thiên đế chi mệnh, trấn sát Hư Nguyên!2019-12-14 01:27
 • #1443: Bá vương ra tay, ngựa đạp 9 màu vương!2019-12-14 01:27
 • #1444: Bá vương hoành không, vĩnh hằng cúi đầu!2019-12-14 01:27
 • #1445: Bá vương giết tới Nguyên Thủy Thiên Đình!2019-12-14 01:27
 • #1446: Bá vương oai, chấn động Nguyên Thủy!2019-12-14 01:27
 • #1447: Tai tinh trên đời Nhật Nguyệt Tinh 3 tộc2019-12-14 01:27
 • #1448: Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Khương Thượng, chứng đạo vĩnh hằng!2019-12-14 01:27
 • #1449: Thiên Đế cấp tồn tại, tự chém 1 đao!2019-12-14 01:27
 • #1450: Trung thành tuyệt đối Tư Mã Ý2019-12-14 01:28
 • #1451: Hạng Vũ ở đâu . Trấn áp hắn2019-12-14 01:28
 • #1452: Nửa bước Thiên Đế, Bá Vương Hạng Vũ!2019-12-14 01:28
 • #1453: Thiên Đế luân hồi thể, chứng đạo vĩnh hằng!2019-12-14 01:28
 • #1454: Chư Thiên Luân Hồi Bàn, giải phong thứ 7 nặng!2019-12-14 01:28
 • #1455: Triệt để chưởng khống Hư Nguyên vũ trụ!2019-12-14 01:28
 • #1456: 2 tên Viên Thiên Cương, 2 tên Địch Nhân Kiệt, tử chiến!2019-12-14 01:28
 • #1457: Nhất thống Hư Nguyên vũ trụ2019-12-14 01:29
 • #1458: Đại Hạ Thiên đình!2019-12-14 01:29
 • #1459: Chinh phạt Chư Thần vũ trụ2019-12-14 01:29
 • #1460: 3 vị cái thế nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 01:29
 • #1461: Thiên Đế cấp Quỷ Cốc Tử!2019-12-14 01:29
 • #1462: Bắt vĩnh hằng chúa tể2019-12-14 01:29
 • #1463: Trùng Tộc điều động, mục tiêu Chư Thần!2019-12-14 01:29
 • #1464: Tuyệt đại nhân kiệt xuất thế!2019-12-14 01:29
 • #1465: Chí Thánh, Khổng Khâu!2019-12-14 01:29
 • #1466: Nguyên Thủy Thiên Đình tham chiến!2019-12-14 01:30
 • #1467: Cấp đại đế sinh linh, vẫn lạc như mưa!2019-12-14 01:30
 • #1468: Khổng Thánh lâm, giáo hóa Trùng Tộc2019-12-14 01:30
 • #1469: Tài khí như biển, nhấn chìm vũ trụ!2019-12-14 01:30
 • #1470: Nho Đạo Chí Thánh!2019-12-14 01:30
 • #1471: 4 đại Mẫu Hoàng, chính thức nhập học!2019-12-14 01:30
 • #1472: Thời gian quay lại, Chư Thần khôi phục2019-12-14 01:30
 • #1473: Sáng Thế Nguyên Linh, vô lượng Chung Kiếp!2019-12-14 01:30
 • #1474: Hồng Quân cùng Dương Mi2019-12-14 01:31
 • #1475: 7 vị Quân Đoàn Trưởng xuất thế, Binh gia đại thịnh!2019-12-14 01:31
 • #1476: Tống Bảo Đồng Tử tái hiện2019-12-14 01:31
 • #1477: Xuất binh, chinh phạt Nguyên Thủy Thiên Đình!2019-12-14 01:31
 • #1478: Hư Nguyên Thiên Đình tham chiến!2019-12-14 01:31
 • #1479: 5 đường đại quân, đạp lâm chung cực!2019-12-14 01:31
 • #1480: Thiên Đình chảy máu, Thiên Đế chiến lực bị đánh bạo!2019-12-14 01:31
 • #1481: Trẫm muốn 1 chiến, tận không thể Đại Hạ Thiên Đình!2019-12-14 01:31
 • #1482: Bá vương vô song, Bạch Khởi hóa Sát Đạo!2019-12-14 01:32
 • #1483: Nhân Phát Sát Cơ, thiên địa phản phúc!2019-12-14 01:32
 • #1484: 8 hoang Đại Giáo tham chiến!2019-12-14 01:32
 • #1485: Khổng Tử đến đây, Thiên Đế vẫn2019-12-14 01:32
 • #1486: Quyết chiến mở ra, 1 Chiến Định càn khôn!2019-12-14 01:32
 • #1487: Đại Trăn Thiên Đình, Thủy Hoàng tọa trấn2019-12-14 01:32
 • #1488: Càn quét 6 hợp, nhất thống thiên hạ!2019-12-14 01:32
 • #1489: Thứ 9 Sáng Thế Nguyên Linh, phân thân2019-12-14 01:32
 • #1490: Thiên Đế, Chưởng Giáo hợp nhất, 3 trọng thiên cảnh2019-12-14 01:32
 • #1491: Đại Hạ gốc gác, luân hồi 1 tộc 'Vòng vĩnh hằng' !2019-12-14 01:33
 • #1492: Hư Nguyên Thiên Đế đến cứu viện!2019-12-14 01:33
 • #1493: Đẫm máu chém giết Hư Nguyên Thiên Đế!2019-12-14 01:33
 • #1494: 1 lòng bàn tay đập bay Nguyên Thủy Thiên Đế!2019-12-14 01:33
 • #1495: Quỷ Cốc ra tay, nghiền ép Nguyên Thủy Thiên Đế! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:33
 • #1496: Bần đạo. . . Hồng Quân!2019-12-14 01:33
 • #1497: Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn lạc!2019-12-14 01:33
 • #1498: Thiên Tôn Sơn buông xuống, 3000 Thiên Tôn!2019-12-14 01:33
 • #1499: Chung cực đại lục ý chí thủ đoạn2019-12-14 01:33
 • #1500: Tranh cướp Thiên Tôn Sơn2019-12-14 01:33
 • #1501: Lý Nguyên Bá búa giết Thiên Đế!2019-12-14 01:33
 • #1502: Đại Trăn Thiên Đình, còn thiếu 1 vị Thái Sư2019-12-14 01:34
 • #1503: Thiên Đình san sát2019-12-14 01:34
 • #1504: Thiên Tôn xâm phạm biên giới, chiến!2019-12-14 01:34
 • #1505: Trấn áp Thiên Tôn!2019-12-14 01:34
 • #1506: Đại Hạ khí vận Hóa Thần linh!2019-12-14 01:34
 • #1507: Đại Hạ tế tự, Nhân Tộc10 tổ!2019-12-14 01:34
 • #1508: Quỷ Cốc Tử nổi giận, đánh nổ Thiên Tôn2019-12-14 01:35
 • #1509: Dám đối với nữ nhân ta động thủ .2019-12-14 01:35
 • #1510: Lưu Hầu Trương Lương, Vũ Mục Nhạc Phi!2019-12-14 01:35
 • #1511: Vô Lượng Chung Kiếp lên2019-12-14 01:35
 • #1512: Đại Hạ Đại Khảo, tăng cường thực lực2019-12-14 01:35
 • #1513: Cổ Phương Thiên Đình Sứ Thần, giết!2019-12-14 01:35
 • #1514: Trương Lương mưu trí, Dĩ Thủ Đại Công2019-12-14 01:35
 • #1515: Phức tạp Cổ Phương Thiên Đình2019-12-14 01:35
 • #1516: Trương Lương mưu đồ, Bạch Khởi Diệt Thiên tôn!2019-12-14 01:35
 • #1517: Thiên Tôn liền vẫn, 2 lớn diễn đế2019-12-14 01:35
 • #1518: Phong cấm chúng Thiên Tôn2019-12-14 01:36
 • #1519: Bàn Cổ!2019-12-14 01:36
 • #1520: Tập kích bất ngờ Cổ Phương Thiên Đô, rút củi dưới đáy nồi!2019-12-14 01:36
 • #1521: Cổ Phương Thiên Đế vẫn lạc!2019-12-14 01:36
 • #1522: Trớ Chú Chi Thuật, đại hoạch toàn thắng!2019-12-14 01:36
 • #1523: Thiên Tôn thần phục, trấn áp các vực2019-12-14 01:36
 • #1524: Cướp Thú Sào huyệt xuất thế, thiên đại nguy cơ!2019-12-14 01:36
 • #1525: Luyện cướp lò luyện, cơ duyên vô cùng to lớn!2019-12-14 01:36
 • #1526: Trấn áp cướp Thú Sào huyệt!2019-12-14 01:37
 • #1527: Đại Hạ Thiên Đình viện trợ!2019-12-14 01:37
 • #1528: Trước 3 Sáng Thế Nguyên Linh!2019-12-14 01:37
 • #1529: Mệnh số cùng kiếp số2019-12-14 01:37
 • #1530: Hồng Quân mưu trí2019-12-14 01:37
 • #1531: Bị sợ mộng cổ đại cường giả2019-12-14 01:37
 • #1532: Thôn phệ chung cực đại lục ý chí!2019-12-14 01:37
 • #1533: Mệnh số thủ đoạn2019-12-14 01:37
 • #1534: Mang tới Đại Hạ Thiên Đình chí bảo2019-12-14 01:37
 • #1535: Thứ 8 Sáng Thế Nguyên Linh!2019-12-14 01:37
 • #1536: Đại Hạ biên cương, Trảm Kiếp thú!2019-12-14 01:38
 • #1537: Vô Ma Thiên Đình xuất binh Đại Hạ!2019-12-14 01:38
 • #1538: Nhiễm Mẫn mạnh, chấn động chư thiên!2019-12-14 01:38
 • #1539: 4 đại Thiên Đình vây kín Đại Hạ!2019-12-14 01:38
 • #1540: Chư Thiên Luân Hồi Quả, 5 vị mới tuyệt đại!2019-12-14 01:38
 • #1541: Đạo tổ Lão Tử!2019-12-14 01:38
 • #1542: Lão Tử 1 ngữ, diệt 1 Thiên Đình!2019-12-14 01:38
 • #1543: Lão Tử cất bước, Thiên Đế bái sư!2019-12-14 01:38
 • #1544: Lão Tử vs Thái Thanh Thánh Nhân!2019-12-14 01:38
 • #1545: Hồng Quân các phân thân2019-12-14 01:39
 • #1546: Hỗn loạn ra tay, mấy vạn Thiên Đế!2019-12-14 01:39
 • #1547: Nô dịch Hoa Hạ nhân kiệt!2019-12-14 01:39
 • #1548: Xui xẻo hỗn loạn2019-12-14 01:39
 • #1549: Quỷ Cốc Tử ra tay, Lão Tử trấn áp 4 trọng thiên!2019-12-14 01:39
 • #1550: Đại Trăn dời đô, Thiên Đình đại hội!2019-12-14 01:39
 • #1551: Chung cực đại lục, thứ 3 lần tạo hóa!2019-12-14 01:39
 • #1552: Cổ Vực Thiên Đế, lại mưu Đại Hạ!2019-12-14 01:39
 • #1553: Thứ nhất Sáng Thế Nguyên Linh2019-12-14 01:40
 • #1554: Trong thanh lâu, 2 đế giao chiến2019-12-14 01:40
 • #1555: Đại Hạ các mưu sĩ2019-12-14 01:40
 • #1556: Cự đại cơ duyên2019-12-14 01:40
 • #1557: Lý Bạch tài thơ2019-12-14 01:40
 • #1558: Đại Hạ Thiên Đình, không cho khiêu khích!2019-12-14 01:40
 • #1559: Cổ Vực Thiên Đế cầu viện2019-12-14 01:40
 • #1560: Lý Bắc Thần thân phận!2019-12-14 01:40
 • #1561: Thứ nhất Sáng Thế Nguyên Linh oai!2019-12-14 01:40
 • #1562: 28 quân đoàn động, vây giết 2 Đại Thiên Đế!2019-12-14 01:41
 • #1563: Đại Hạ quân đội, trấn sát Cổ Thiên đế!2019-12-14 01:41
 • #1564: 4 trọng thiên vẫn, 3 châu rung động!2019-12-14 01:41
 • #1565: Binh phạt 4 phương, nhất thống chấn động đạo châu!2019-12-14 01:41
 • #1566: Cùng Đại Trăn Thiên Đình giao thiệp2019-12-14 01:41
 • #1567: Vô Đạo Sơn, trẫm !2019-12-14 01:41
 • #1568: Thiên Đình đại hội2019-12-14 01:41
 • #1569: Trực tiếp ra tay, cùng Cổ Thiên đế chém giết!2019-12-14 01:41
 • #1570: Hôm nay, trẫm để Đại Hạ mọi người diệt sạch!2019-12-14 01:41
 • #1571: Vô thượng đồ vật, chung cực Đạo Đồ!2019-12-14 01:41
 • #1572: Thê thảm Đại Dạ Thiên Đế2019-12-14 01:42
 • #1573: Đỗi chung cực đại lục ý chí!2019-12-14 01:42
 • #1574: Thanh mộc 1 uống, kinh sợ thối lui chung cực đại lục ý chí!2019-12-14 01:42
 • #1575: !2019-12-14 01:42
 • #1576: 10 vị vô thượng tồn tại, trấn sát Đại Hạ!2019-12-14 01:42
 • #1577: Lão Tử ra tay, không địch lại!2019-12-14 01:42
 • #1578: Vương giả trở về, thiên hạ vô địch!2019-12-14 01:42
 • #1579: Hợp Tung Liên Hoành, thiêu đốt tinh khí thần!2019-12-14 01:43
 • #1580: Đại Triệu Hoán! Đại Hạ chiến thần!2019-12-14 01:43
 • di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung-chuong-1581.mp32019-12-14 01:43
 • #1582: Vô địch 'Hạ ', đọng lại chung cực đại lục!2019-12-14 01:43
 • #1583: Luân Hồi Sơn đỉnh2019-12-14 01:43
 • #1584: Luân Hồi Sơn:2019-12-14 01:43
 • #1585: Hồng Quân, lộ ra kế hoạch2019-12-14 01:44
 • #1586: Hồng Quân ra tay, muốn quyển thiên hạ!2019-12-14 01:44
 • #1587: Hồng Quân oai, chấn động thiên hạ!2019-12-14 01:44
 • #1588: Quang Minh vẫn lạc, thế gian vĩnh tối!2019-12-14 01:44
 • #1589: Hồng Quân chấn thế, chuẩn bị 1 chiến!2019-12-14 01:44
 • #1590: Hải dương nơi sâu xa vô thượng tồn tại2019-12-14 01:44
 • #1591: Hải Dương Dị Tộc vs Đại Hạ Thiên Đình2019-12-14 01:44
 • #1592: Nhiễm Mẫn, 20 lần chiến lực bạo phát!2019-12-14 01:45
 • #1593: Ta muốn chúng sinh vẫn lạc, chúng sinh liền không thể sống!2019-12-14 01:45
 • #1594: Chủ động tấn công, diệt kiếp nạn!2019-12-14 01:45
 • #1595: Thực lực tăng mạnh Hạng Vũ, 5 hồng thuỷ sư!2019-12-14 01:45
 • #1596: Đại Đạo Chi Tử, thanh liên loại Bàn Cổ!2019-12-14 01:45
 • #1597: 2 tôn Bàn Cổ, Kinh Thiên Đại Chiến!2019-12-14 01:45
 • #1598: Phòng ngự vô địch luân hồi 1 tộc tộc lão2019-12-14 01:45
 • #1599: Bàn Cổ vs Bàn Cổ, Lực Chi Cực Trí!2019-12-14 01:45
 • #1600: Hồng Quân vs Doanh Chính!2019-12-14 01:46
 • #1601: Vây giết Hồng Quân!2019-12-14 01:46
 • #1602: Lần thứ hai chinh triệu, tôn Doanh Chính là đế!2019-12-14 01:46
 • #1603: Hồng Quân bất ngờ2019-12-14 01:46
 • #1604: Hồng Quân choáng váng, 5 người vây giết!2019-12-14 01:46
 • #1605: Kiếp số cùng mệnh số bản tôn, tham chiến! Tiểu thuyết:2019-12-14 01:46
 • #1606: Thanh mộc ra tay, Hồng Quân át chủ bài!2019-12-14 01:46
 • #1607: Hồng Quân vẫn lạc! Hậu trường Đại Hắc Thủ!2019-12-14 01:47
 • #1608: Chính thức luân hồi 1 tộc, luân hồi con đường!2019-12-14 01:47
 • #1609: 6 trọng thiên cảnh con đường!2019-12-14 01:47
 • #1610: Là ngươi . Tiểu Chính tử!2019-12-14 01:47
 • #1611: Thanh mộc trợ thủ, thanh cổ!2019-12-14 01:47
 • #1612: Đại Chu Thiên Đình, đại lục dung hợp!2019-12-14 01:47
 • #1613: Cuối cùng 1 chiến!2019-12-14 01:47
 • #1614: Thuế biến Bạch Khởi!2019-12-14 01:47
 • #1615: Lý Nguyên Bá cứu viện Bàn Cổ!2019-12-14 01:47
 • #1616: Bàn Cổ đạo truyền Lý Nguyên Bá!2019-12-14 01:48
 • #1617: Giết vào bản nguyên chi hải, khủng bố Lý Nguyên Bá2019-12-14 01:48
 • #1618: Đại Chu diệt, thanh cổ thành phần thân thể2019-12-14 01:48
 • #1619: Đi ra luân hồi con đường2019-12-14 01:48
 • #1620: Ngư Câu La chi Tha Đao Trảm!2019-12-14 01:48
 • #1621: Quyết chiến! Quyết chiến!2019-12-14 01:48
 • #1622: Quyết chiến! Quyết chiến! (2 )2019-12-14 01:48
 • #1623: Luân hồi tộc toàn ra, 6 trọng thiên cảnh va chạm!2019-12-14 01:48
 • #1624: Đại Hạ nhân kiệt lộn xộn ra!2019-12-14 01:49
 • #1625: Bá vương ra, miểu sát 6 trọng thiên cảnh!2019-12-14 01:49
 • #1626: Thanh mộc vẫn lạc, phục chế quy tắc!2019-12-14 01:49
 • #1627: Hoa Hạ nhân kiệt ra hết2019-12-14 01:49
 • #1628: Đại Kết Cục!2019-12-14 01:49
[Total: 2   Average: 4/5]

Related posts

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

TiKay

Bất Hủ Phàm Nhân

TiKay

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

THUYS♥️

Leave a Reply