Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

Lâm Mạch Lộ xuyên thành mạt thế văn xui xẻo nữ xứng, cùng nữ chủ không chết không ngừng cái loại này.

Vì thế nàng quyết đoán bế lên cuối cùng BOSS tang thi vương đùi.

Tang thi vương lúc này vẫn là cái thuần khiết tiểu bạch kiểm,

Vì ôm chặt này trương cứu mạng kim bài, không cho tiểu bạch kiểm đi lên thi hóa đường xưa,

Lâm Mạch Lộ thức khuya dậy sớm, tận chức tận trách, trước trận trận sau thao nát một viên kim cương thạch tâm!

Nếu là cái nào tang thi dám nhiều xem tiểu bạch kiểm liếc mắt một cái, lâm đường ruộng lộ liền hận không thể nhào lên đi trước cắn nó một ngụm!

Vì thế trong căn cứ đều biết —— đối địch nhân hung tàn đến cực điểm lâm đường ruộng lộ thâm ái tiểu bạch kiểm, mệnh đều không cần cái loại này.

Tiểu bạch kiểm chính mình cũng cảm thấy: Nàng thâm ái ta, mệnh đều không cần cái loại này.

Vì thế ——

Tiểu bạch kiểm: Lộ lộ, ngươi yên tâm, ta quyết không phụ ngươi.

Lâm Mạch Lộ: Không phải, nghe ta nói, có khả năng là ta phụ ngươi.

Tiểu bạch kiểm: Ngươi không cơ hội.

Lâm Mạch Lộ: QAQ!!

Mạt thế văn não động, ngọt văn, sa điêu văn! Cầu cất chứa ~ đổi mới thời gian ổn định, sớm 9:00-9:30 tả hữu, ngày càng.

Tag: Tùy thân không gianMạt thếNữ xứng

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Mạch Lộ, chu vân sung ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn  : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thượng Quan Xuân Thủy
 •  Chương: /105
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-09-28 09:26
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-09-28 09:27
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-09-28 09:27
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-09-28 09:27
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-09-28 09:27
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-09-28 09:27
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-09-28 09:28
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-09-28 09:29
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-09-28 09:30
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-09-28 09:31
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-09-28 09:32
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-09-28 09:33
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-09-28 09:34
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-09-28 09:35
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-09-28 09:36
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-09-28 09:37
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-09-28 09:38
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-09-28 09:39
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-09-28 09:40
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-09-28 09:41
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-09-28 09:41
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-09-28 09:41
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-09-28 09:41
 • tan-the-de-nhat-sung-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-09-28 09:41
[Total: 10   Average: 4/5]

Related posts

Vũ Trụ Cấp Trung Khuyển

TiKay

Mỹ Vị Tiểu Nông Nữ: Thế Tử Đừng Tham Ăn

TiKay

Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế

TiKay

Leave a Reply