Dị Giới Huyền Huyễn

Siêu Thần May Mắn Thăng Cấp Hệ Thống

Trọng sinh dị giới, Từ Hạo thiên người mang may mắn thăng cấp hệ thống, thần tốc thăng cấp, Tung Hoành Vô Địch

Công pháp, huyết mạch, Thần Tướng, pháp bảo, chỉ cần có thể nghĩ đến, không có không đến

Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân pháp nhãn vừa ra, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân

Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Bổng quét qua, chúng thần rung động rung động

Hình Thiên Vũ Kiền Thích, trên trời dưới dất ai dám tranh phong

Cái gì? Nói máu ta mạch không đơn thuần?

Cái này dễ thôi a, hệ thống, huyết mạch gì Tối Ngưu B?

Chân Long Huyết Mạch có thể chao liệng cửu thiên ngưu bức sao?

Chân Phượng huyết mạch có thể xé rách hư không lợi hại?

Huyền Vũ huyết mạch phòng ngự kinh người, như thế nào đây?

Converter: ◥✪◤cнuộт★彡【☑】

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thổ Đậu Vũ
 •  Chương: /1115
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : May mắn thăng cấp hệ thống2019-08-26 03:31
 • #2: : Rút thưởng đại luân bàn2019-08-26 03:31
 • #3: : Từ Hạo Thiên tình cảnh2019-08-26 03:31
 • #4: : Khảo hạch bắt đầu2019-08-26 03:31
 • #5: : Các hiển khả năng2019-08-26 03:31
 • #6: : Từ Hạo Thiên trả lời2019-08-26 03:31
 • #7: : Ta có tội2019-08-26 03:31
 • #8: : Thiên Thú huyết mạch2019-08-26 03:31
 • #9: : Kỹ năng thôn phệ2019-08-26 03:31
 • #10: : Cương Thi Quyền2019-08-26 03:32
 • #11: : Chi thứ nhất tuyến nhiệm vụ2019-08-26 03:32
 • #12: : Từ gia Thái Thượng Trưởng Lão2019-08-26 03:32
 • #13: : Voi ma mút huyết mạch2019-08-26 03:32
 • #14: : Barrett súng bắn tỉa2019-08-26 03:32
 • #15: : Ưng Sư2019-08-26 03:32
 • #16: : Bày mưu tính kế2019-08-26 03:32
 • #17: : Càn khôn đại na di thần công2019-08-26 03:32
 • #18: : Cường đạo2019-08-26 03:32
 • #19: : Huyền Quan cảnh2019-08-26 03:32
 • #20: : Lục Mạch Thần Kiếm2019-08-26 03:32
 • #21: : Ôn nhu hiền thục Bạch Tố Trinh2019-08-26 03:32
 • #22: : Ám sát vương2019-08-26 03:32
 • #23: : Hám Thiên Thần Thương2019-08-26 03:32
 • #24: : Từ gia Lão Tổ2019-08-26 03:33
 • #25: : Thái Nhất Thần Giải2019-08-26 03:33
 • #26: : Tu luyện2019-08-26 03:33
 • #27: : Thần Ma Cửu Biến2019-08-26 03:33
 • #28: : Cấm địa2019-08-26 03:33
 • #29: : Gió nổi mây phun2019-08-26 03:33
 • #30: : Thập Phương Hậu Thổ thể thành2019-08-26 03:33
 • #31: : Tử Hà Tiên Tử2019-08-26 03:33
 • #32: : Vương Cấp cảnh cửu phẩm2019-08-26 03:33
 • #33: : Thần Giáo2019-08-26 03:33
 • #34: : Cuồng ngạo thiên chi kiêu tử2019-08-26 03:33
 • #35: : Miểu sát2019-08-26 03:34
 • #36: : Tìm đường chết Từ Thiệu Đông2019-08-26 03:34
 • #37: : Nơi đầu sóng ngọn gió2019-08-26 03:34
 • #38: : Tần gia tộc trưởng thái độ2019-08-26 03:34
 • #39: : Ông tổ nhà họ Tần ác mộng2019-08-26 03:34
 • #40: : Trong tuyết tiễn đưa than2019-08-26 03:34
 • #41: : Thú triều2019-08-26 03:34
 • #42: : Cũng là Tiểu Hổ yêu gây họa2019-08-26 03:34
 • #43: : Rung động nhân tâm ra sân2019-08-26 03:34
 • #44: : Cửu Đầu Nguyên Thánh2019-08-26 03:34
 • #45: : Bá Vương Thương Pháp2019-08-26 03:34
 • #46: : Chọc giận2019-08-26 03:34
 • #47: : Con kiến hôi nghịch tập2019-08-26 03:34
 • #48: : Ngươi Ottar2019-08-26 03:34
 • #49: : Dẫn động khí vận2019-08-26 03:35
 • #50: : May mắn la bàn2019-08-26 03:35
 • #51: : Tỷ Can2019-08-26 03:35
 • #52: : Từ Thành Phong nghi hoặc2019-08-26 03:35
 • #53: : Tỷ Can mang tới hảo vận2019-08-26 03:35
 • #54: : Cửu Đầu Nguyên Thánh khủng bố2019-08-26 03:35
 • #55: : Vương Cấp cảnh tôi tớ2019-08-26 03:35
 • #56: : Hổ Khiếu Chân Quyết2019-08-26 03:35
 • #57: : Tử Thụ Tiên Y2019-08-26 03:35
 • #58: : Từ gia động tác2019-08-26 03:35
 • #59: : Đến từ mười ba tử khiêu chiến2019-08-26 03:35
 • #60: : Các phương phản ứng2019-08-26 03:35
 • #61: : Ốc đảo Mị Ảnh2019-08-26 03:35
 • #62: : Hắc Phong trại thổ phỉ2019-08-26 03:36
 • #63: : Vì dân trừ hại2019-08-26 03:36
 • #64: : Hắc Phong trại sào huyệt2019-08-26 03:36
 • #65: : Chính nghĩa hóa thân2019-08-26 03:36
 • #66: : Thần bí chất lỏng2019-08-26 03:36
 • #67: : Kim Sinh Kỳ Thủy2019-08-26 03:36
 • #68: : Đại Lực Man Ngưu thể2019-08-26 03:36
 • #69: : Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết2019-08-26 03:36
 • #70: : Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong2019-08-26 03:36
 • #71: : Trầm Trân Nhi2019-08-26 03:36
 • #72: : Lục Mạch Thần Kiếm oai2019-08-26 03:36
 • #73: : Hắc Toàn Phong mới lập công2019-08-26 03:36
 • #74: : Tiêu điểm2019-08-26 03:36
 • #75: : Lệnh Hồ Sơn Lam2019-08-26 03:36
 • #76: : Trời cao bao nhiêu tâm lớn bao nhiêu2019-08-26 03:37
 • #77: : Tìm đường chết kẻ đánh lén2019-08-26 03:37
 • #78: : Chỉ cùng ngươi qua người khác không dùng được2019-08-26 03:37
 • #79: : Đốn ngộ2019-08-26 03:37
 • #80: : Này kết Vô Giải2019-08-26 03:37
 • #81: : Một búa oai2019-08-26 03:37
 • #82: : Lột xác Từ tộc lão2019-08-26 03:37
 • #83: : Thủy Miểu Miểu lựa chọn2019-08-26 03:37
 • #84: : Một hống chi uy2019-08-26 03:37
 • #85: : Thần lực Hám Thiên2019-08-26 03:37
 • #86: : Tứ Cửu Thiên Kiếp2019-08-26 03:37
 • #87: : Địa Giai cảnh nhất phẩm2019-08-26 03:37
 • #88: : Địa Sát 72 thuật2019-08-26 03:38
 • #89: : Chu Tử Chân2019-08-26 03:38
 • #90: : Huyền Long tam kiệt2019-08-26 03:38
 • #91: : Tam kiệt ném bái2019-08-26 03:38
 • #92: : Thê thảm Bắc Khiếu Đình2019-08-26 03:38
 • #93: : Bắc gia diệt môn2019-08-26 03:38
 • #94: : Trở thành đệ nhất đại gia tộc điều kiện2019-08-26 03:38
 • #95: : Tiềm Long Bảng2019-08-26 03:38
 • #96: : Phong cách ra sân2019-08-26 03:38
 • #97: : Thiên Huyền quốc đệ nhất thiên tài2019-08-26 03:38
 • #98: : Đổng Khánh Dương2019-08-26 03:38
 • #99: : Tử Hà hiển uy2019-08-26 03:38
 • #100: : Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu2019-08-26 03:38
 • #101: : Hùng tâm tráng chí2019-08-26 03:38
 • #102: : Giết người ở vô hình2019-08-26 03:39
 • #103: : Châm ngòi thổi gió2019-08-26 03:39
 • #104: : Thiếu niên anh hùng2019-08-26 03:39
 • #105: : Chủ Tuyến nhiệm vụ Huyền Vũ phong vân2019-08-26 03:39
 • #106: : Xương Bình vương2019-08-26 03:39
 • #107: : Địa Giai cảnh Nhị phẩm2019-08-26 03:39
 • #108: : Hiệp danh thiên hạ2019-08-26 03:39
 • #109: : Thề chết cũng đi theo2019-08-26 03:39
 • #110: : Thiên Huyền nguy cơ2019-08-26 03:39
 • #111: : Hộ quốc quân hồn2019-08-26 03:39
 • #112: : Thái Hư Thần Giáp2019-08-26 03:39
 • #113: : Sơn Lam lại xuất hiện2019-08-26 03:39
 • #114: : Thiếp thân nha hoàn2019-08-26 03:39
 • #115: : Đầu danh trạng2019-08-26 03:40
 • #116: : Ôm thảo đánh con thỏ tiện thể sống2019-08-26 03:40
 • #117: : Minh Đức Điện2019-08-26 03:40
 • #118: : Hung hăng con bọ xít khiêu khích2019-08-26 03:40
 • #119: : Chấn nhiếp toàn trường2019-08-26 03:40
 • #120: : Tàn nhẫn2019-08-26 03:40
 • #121: : Hồng Đại Toàn2019-08-26 03:40
 • #122: : Chủy Độn ra sân2019-08-26 03:40
 • #123: : Từ Thành Phong cay đắng2019-08-26 03:40
 • #124: : Ngươi là muốn giết ta vẫn là muốn giết ta2019-08-26 03:40
 • #125: : Hoàng Phi Hổ2019-08-26 03:40
 • #126: : Đại hoàng tử2019-08-26 03:40
 • #127: : Quỷ dị tổ 2 người2019-08-26 03:40
 • #128: : Ta về tự mình đánh bại ngươi2019-08-26 03:40
 • #129: : Từ Hạo Thiên cường thế2019-08-26 03:41
 • #130: : Chi nhánh nhiệm vụ Chu Bật Thì cơn giận2019-08-26 03:41
 • #131: : Nhật Nguyệt Thần Giáo2019-08-26 03:41
 • #132: : Cự tuyệt mời chào2019-08-26 03:41
 • #133: : Thúc phán quan2019-08-26 03:41
 • #134: : Theo nhau tới mời chào + : Hắc Bạch Vô Thường2019-08-26 03:41
 • #135: : Sửa lại quy củ2019-08-26 03:41
 • #136: : Nửa đêm bị tập kích2019-08-26 03:41
 • #137: : Phân Thân Thuật2019-08-26 03:41
 • #138: : Vượt cấp đánh giết2019-08-26 03:41
 • #139: : Tiểu bá vương2019-08-26 03:41
 • #140: : Gặp được gốc rạ2019-08-26 03:41
 • #141: : Không phục chính là không phục2019-08-26 03:41
 • #142: : Bình thân2019-08-26 03:42
 • #143: : Triều dương điện2019-08-26 03:42
 • #144: : Thiên kiêu Sát Thủ vs trang B kẻ hủy diệt2019-08-26 03:42
 • #145: : Tu Tiên Giới Thần Tài2019-08-26 03:42
 • #146: : Tiêu Vũ Thần là muốn quỳ tiết tấu2019-08-26 03:42
 • #147: : Không huyền niệm chút nào thắng lợi2019-08-26 03:42
 • #148: : Quỳ hay là không quỳ2019-08-26 03:42
 • #149: : Tìm hắn báo thù giống như thiêu thân lao vào lửa2019-08-26 03:42
 • #150: : Thần Giáo sứ giả2019-08-26 03:42
 • #151: : Cầm màn thầu cút2019-08-26 03:42
 • #152: : Cừu Bố Y tìm tới2019-08-26 03:42
 • #153: : Ký Sự châu2019-08-26 03:42
 • #154: : Du Tiên gối2019-08-26 03:42
 • #155: : Tán Tu tìm tới2019-08-26 03:42
 • #156: : Ngươi không xứng2019-08-26 03:43
 • #157: : Đánh hắn2019-08-26 03:43
 • #158: : Đi a tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương đi2019-08-26 03:43
 • #159: : Kinh khủng Xương Bình Vương2019-08-26 03:43
 • #160: : Mua lòng người2019-08-26 03:43
 • #161: : Còn không mau mau quỳ xuống muốn chết phải không2019-08-26 03:43
 • #162: : Thi đình bị ép bắt đầu2019-08-26 03:43
 • #163: : Quân muốn thần Tử Thần không thể không chết2019-08-26 03:43
 • #164: : Quần tình sục sôi2019-08-26 03:43
 • #165: : Đối chất Đại hoàng tử2019-08-26 03:43
 • #166: : Ngài thật đúng là không có bị hắn để vào mắt2019-08-26 03:43
 • #167: : Thông cảm ta cái này Trung Thần nỗi khổ tâm trong lòng2019-08-26 03:43
 • #168: : Trị ngọn không trị gốc2019-08-26 03:43
 • #169: : Người áo đen đột kích2019-08-26 03:43
 • #170: : Thần Giáo cơn giận2019-08-26 03:43
 • #171: : Giải tán Tán Tu Liên Minh2019-08-26 03:44
 • #172: : Cường giả Kim Đại Thăng Lữ Bố2019-08-26 03:44
 • #173: : Hanh Cáp Nhị Tướng2019-08-26 03:44
 • #174: : 89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn2019-08-26 03:44
 • #175: : Tụ tập Chủ Tuyến nhiệm vụ2019-08-26 03:44
 • #176: : Sẽ không lại là tìm tới lao đến ngươi a2019-08-26 03:44
 • #177: : Cừu Bố Y kinh hãi2019-08-26 03:44
 • #178: : Nhất phi trùng thiên2019-08-26 03:44
 • #179: : Chính và phụ lời nói trong đêm2019-08-26 03:44
 • #180: : Không phải bức ta đánh2019-08-26 03:44
 • #181: : Chu Tử Chân thiên phú thần thông2019-08-26 03:45
 • #182: : Xông thẳng Đổng gia2019-08-26 03:45
 • #183: : Đổng Chấn chấn kinh2019-08-26 03:45
 • #184: : Ngài cũng không có hãy cho ta nói chuyện a2019-08-26 03:45
 • #185: : La bàn dị biến2019-08-26 03:45
 • #186: : Ta có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ2019-08-26 03:45
 • #187: : Trân quý may mắn giá trị2019-08-26 03:45
 • #188: : Thường Sơn Triệu Tử Long2019-08-26 03:45
 • #189: : Ta còn muốn đi theo giúp ta Vương phi2019-08-26 03:45
 • #190: : Chu Xương cứu2019-08-26 03:45
 • #191: : Từng bước từng bước xâm chiếm kế hoạch2019-08-26 03:45
 • #192: : Đồng Thiệu Vân ném thành2019-08-26 03:45
 • #193: : Hoàng Phi Hổ cơ hội2019-08-26 03:45
 • #194: : Chỉnh đốn Thiên Huyền2019-08-26 03:45
 • #195: : Thần Giáo Yêu Nữ2019-08-26 03:46
 • #196: : Không lay động được cũng muốn lay2019-08-26 03:46
 • #197: : Đánh giết Yêu Nữ2019-08-26 03:46
 • #198: : Người mù đốt đèn2019-08-26 03:46
 • #199: : Hoàng Thiên Hóa2019-08-26 03:46
 • #200: : Ma Tu hiện2019-08-26 03:46
 • #201: : Cự Linh Thần2019-08-26 03:46
 • #202: : Đến2019-08-26 03:46
 • #203: : Độn Địa phù2019-08-26 03:46
 • #204: : Thế lực tề tụ Vương Đô2019-08-26 03:46
 • #205: : Phục Hổ La Hán2019-08-26 03:46
 • #206: : Phật giáo ủng hộ2019-08-26 03:46
 • #207: : Trẫm đem quốc gia cho ngươi2019-08-26 03:46
 • #208: : Cánh cổng ánh sáng hiện2019-08-26 03:46
 • #209: : Hội vũ bắt đầu2019-08-26 03:46
 • #210: : Tiền Sử Khủng Long2019-08-26 03:47
 • #211: : Xa xa dẫn trước2019-08-26 03:47
 • #212: : Tụ hợp2019-08-26 03:47
 • #213: : Viên loại Thiên Thú huyết mạch2019-08-26 03:47
 • #214: : Còn cần điện hạ hỗ trợ2019-08-26 03:47
 • #215: : Tiến vào truyền thừa chỗ2019-08-26 03:47
 • #216: : Nhất cử lưỡng tiện2019-08-26 03:47
 • #217: : Cường đại Viên Hồng2019-08-26 03:47
 • #218: : Thành công dung hợp Viên Hầu Thiên Thú huyết mạch2019-08-26 03:47
 • #219: : Tích phân bão táp2019-08-26 03:47
 • #220: : Thanh diện thú Dương Chí2019-08-26 03:47
 • #221: : Ngưu xoa Thủy Hử nhân vật2019-08-26 03:47
 • #222: : Thánh Thượng thật sự là giỏi tính toán2019-08-26 03:47
 • #223: : Phá Giới Phù2019-08-26 03:48
 • #224: : Chờ đợi từ lâu mới đi ra2019-08-26 03:48
 • #225: : Khiếp sợ tiểu tu2019-08-26 03:48
 • #226: : Các phương phun trào2019-08-26 03:48
 • #227: : Đám người chú ý nhân vật2019-08-26 03:48
 • #228: : Muốn chết liền thành toàn bọn hắn2019-08-26 03:48
 • #229: : Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh2019-08-26 03:48
 • #230: : Nếu như ta không nói gì2019-08-26 03:48
 • #231: : Cự tuyệt mời chào2019-08-26 03:48
 • #232: : Không bấm phương pháp ra bài2019-08-26 03:48
 • #233: : Thiên Hóa làm phiền ngươi gọi hắn vĩnh viễn im miệng2019-08-26 03:48
 • #234: : Tử Thử2019-08-26 03:48
 • #235: : Nhị Lang Thần Dương Tiễn2019-08-26 03:48
 • #236: : Khương Thái Công2019-08-26 03:48
 • #237: : Thánh cấp đan2019-08-26 03:48
 • #238: : Công nghệ cao Đồng Hồ2019-08-26 03:49
 • #239: : Công nghệ cao chỗ đáng sợ2019-08-26 03:49
 • #240: : Sợ mất mật2019-08-26 03:49
 • #241: : Trăm trảm hoàng tử2019-08-26 03:49
 • #242: : Hoàng thất thăm dò2019-08-26 03:49
 • #243: : Hàng Long tìm tới2019-08-26 03:49
 • #244: : Thăng liền hai cấp2019-08-26 03:49
 • #245: : Uất Trì gia tộc2019-08-26 03:49
 • #246: : Vòng thứ hai bắt đầu tỷ thí2019-08-26 03:49
 • #247: : Bùi Đông Tiếu2019-08-26 03:49
 • #248: : Ung dung vượt qua sau các phương phản ứng2019-08-26 03:49
 • #249: : Huyền Vũ bảy thất lang2019-08-26 03:49
 • #250: : Cửu Đầu Nguyên Thánh đến2019-08-26 03:49
 • #251: : Tạo nên Cửu Đầu Nguyên Thánh2019-08-26 03:49
 • #252: : Tán Tu quy tâm2019-08-26 03:50
 • #253: : Kinh khủng Cửu Linh Nguyên Thánh2019-08-26 03:50
 • #254: : Khách không mời mà đến2019-08-26 03:50
 • #255: : Ồn ào2019-08-26 03:50
 • #256: : Uất Trì phi thiên2019-08-26 03:50
 • #257: : Cổ nước bọt đan2019-08-26 03:50
 • #258: : Thiên Môn chi kiếp2019-08-26 03:50
 • #259: : Người nào đang độ kiếp2019-08-26 03:50
 • #260: : Thử một cái giá lớn2019-08-26 03:50
 • #261: : Hệ thống khen thưởng2019-08-26 03:50
 • #262: : Sau khi tấn cấp các phương phản ứng2019-08-26 03:50
 • #263: : Từ quốc chủ2019-08-26 03:50
 • #264: : Thanh âm không hài hòa2019-08-26 03:50
 • #265: : Cành khô lá nát2019-08-26 03:50
 • #266: : Con dâu xuất mã bại loại đền tội2019-08-26 03:50
 • #267: : Na Tra tam thái tử2019-08-26 03:51
 • #268: : Hoa Quang Đại Đế2019-08-26 03:51
 • #269: : Nêu cao tên tuổi Từ Hạo Thiên2019-08-26 03:51
 • #270: : Quái dị tổ hợp2019-08-26 03:51
 • #271: : Mười hai cầm tinh Thủ Hộ Thần Hổ Vương2019-08-26 03:51
 • #272: : Hắc hổ cơ duyên2019-08-26 03:51
 • #273: : Bí quá hoá liều2019-08-26 03:51
 • #274: : Tứ Thánh đường nộ hỏa2019-08-26 03:51
 • #275: : Tứ Thánh đường hủy diệt2019-08-26 03:51
 • #276: : Mười hai cầm tinh vương triều quy hàng2019-08-26 03:51
 • #277: : Thiên Môn cảnh Nhị phẩm2019-08-26 03:51
 • #278: : La Hầu chuyển thế2019-08-26 03:51
 • #279: : Thập đại Thần Thú Thanh Long2019-08-26 03:51
 • #280: : Tứ Thánh tông trả thù2019-08-26 03:51
 • #281: : Đế quốc muốn nhờ2019-08-26 03:52
 • #282: : Giao dịch2019-08-26 03:52
 • #283: : Hứa hẹn2019-08-26 03:52
 • #284: : Biến khéo thành vụng2019-08-26 03:52
 • #285: : Vui mừng ngoài ý muốn2019-08-26 03:52
 • #286: : Dẫn tới cường giả2019-08-26 03:52
 • #287: : Hàn Tín2019-08-26 03:52
 • #288: : Kỳ Lân chuyển thế2019-08-26 03:52
 • #289: : Thời gian chiến tranh tiến giai2019-08-26 03:52
 • #290: : Đế quốc đệ nhất thiên tài2019-08-26 03:52
 • #291: : Miễn Lôi Kiếp người2019-08-26 03:52
 • #292: : Triệu hoán siêu cấp quân đoàn2019-08-26 03:52
 • #293: : Tần quân2019-08-26 03:52
 • #294: : Bùi Đông Tiếu ám sát2019-08-26 03:52
 • #295: : Tần quân đến sau rung động2019-08-26 03:53
 • #296: : Mạt Đại Quốc Vương cái chết2019-08-26 03:53
 • #297: : Từ Hạo thành2019-08-26 03:53
 • #298: : Soán vị đoạt quyền2019-08-26 03:53
 • #299: : Trở về2019-08-26 03:53
 • #300: : Lần thứ hai tạo nên cường giả2019-08-26 03:53
 • #301: : Cũng là bị ép buộc2019-08-26 03:53
 • #302: : Tham kiến quốc vương bệ hạ2019-08-26 03:53
 • #303: : Bạo biểu tu vi2019-08-26 03:53
 • #304: : Hắc đàn Ma Giáo2019-08-26 03:53
 • #305: : Tân Quốc bảo vệ chiến2019-08-26 03:54
 • #306: : Xung đột vũ trang2019-08-26 03:54
 • #307: : Giết ngươi như là làm thịt gà2019-08-26 03:54
 • #308: : Hắc đàn Ma Giáo dã tâm2019-08-26 03:54
 • #309: : Lần thứ nhất không nghi thức triều hội2019-08-26 03:54
 • #310: : Chinh phạt Tề Quốc2019-08-26 03:54
 • #311: : Thế như chẻ tre2019-08-26 03:54
 • #312: : Nam Vực chủ hồn2019-08-26 03:54
 • #313: : Nam vực vĩnh thế trường tồn2019-08-26 03:54
 • #314: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ hồn2019-08-26 03:54
 • #315: : Vận Mệnh La Bàn2019-08-26 03:54
 • #316: : Mục tiêu kế tiếp ngọc Tây Quốc2019-08-26 03:54
 • #317: : Ngọc Tây Quốc quốc vương quy hàng2019-08-26 03:54
 • #318: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ phân hồn2019-08-26 03:54
 • #319: : Nhạc Gia Quân2019-08-26 03:55
 • #320: : Tạo nên Lữ Bố2019-08-26 03:55
 • #321: : Tụ tập các hoàng tử2019-08-26 03:55
 • #322: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết2019-08-26 03:55
 • #323: : Chuyện tốt liên tục2019-08-26 03:55
 • #324: : Hạo Thiên bệ hạ khủng bố2019-08-26 03:55
 • #325: : Thường Hạo2019-08-26 03:55
 • #326: : Đái Lễ2019-08-26 03:55
 • #327: : Bát Quốc Liên Quân2019-08-26 03:55
 • #328: : Thái Bạch Kim Tinh2019-08-26 03:55
 • #329: : Hạo Thiên đế2019-08-26 03:55
 • #330: : Lệnh Hồ Sơn Lam cay đắng2019-08-26 03:55
 • #331: : Đến từ Thương Minh thánh giáo ám sát2019-08-26 03:55
 • #332: : Thật là mắc cỡ a2019-08-26 03:56
 • #333: : Phục sinh đệ nhất Vực Chủ hồn2019-08-26 03:56
 • #334: : Cổ Diệc Ma Thần Huyết Mạch2019-08-26 03:56
 • #335: : Truyền thừa2019-08-26 03:56
 • #336: : Tẩy Nghiệp Kim Hỏa2019-08-26 03:56
 • #337: : Bản mệnh thần thông2019-08-26 03:56
 • #338: : Cửu Long Chí Tôn Ám Kim Bào2019-08-26 03:56
 • #339: : Tử Lôi Thiên Cấp pháp2019-08-26 03:56
 • #340: : Hạo Thiên Quốc hoàng tộc2019-08-26 03:56
 • #341: : Cảm khái2019-08-26 03:56
 • #342: : Tế thiên, cáo thiên hạ2019-08-26 03:56
 • #343: : Ngưng tụ Long Khí, Tứ Trảo Kim Long2019-08-26 03:56
 • #344: : Ti Đồ Thượng Hồng chúc mừng2019-08-26 03:56
 • #345: : Kình địch2019-08-26 03:56
 • #346: : Ngăn cơn sóng dữ2019-08-26 03:57
 • #347: : Sánh vai hoàng triều2019-08-26 03:57
 • #348: : Lưu Bá Ôn2019-08-26 03:57
 • #349: : Kẻ này có thể phá lệ2019-08-26 03:57
 • #350: : Trở thành tiêu điểm2019-08-26 03:57
 • #351: : Khoa Thi chế độ2019-08-26 03:57
 • #352: : Vi Đà Quốc bạo động2019-08-26 03:57
 • #353: : Cố chấp Triệu Bắc Lâm2019-08-26 03:57
 • #354: : Quang minh lỗi lạc cường đạo2019-08-26 03:57
 • #355: : Nhất quốc lưỡng chế2019-08-26 03:57
 • #356: : Triệu tỉnh trưởng2019-08-26 03:57
 • #357: : Bồi dưỡng trận2019-08-26 03:57
 • #358: : Vun trồng Cừu Bố Y2019-08-26 03:58
 • #359: : Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền2019-08-26 03:58
 • #360: : Lương thiện Đế Hoàng2019-08-26 03:58
 • #361: : Dân tâm sở hướng2019-08-26 03:58
 • #362: : Ma Tộc đặc sứ Bách Lý Viêm2019-08-26 03:58
 • #363: : Ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng2019-08-26 03:58
 • #364: : Chân chính con kiến hôi2019-08-26 03:58
 • #365: : Ma Tổ bảo tàng2019-08-26 03:58
 • #366: : : Đế Hoàng cũng sẽ gạt người2019-08-26 03:58
 • #367: : Bạch Bào Quân2019-08-26 03:58
 • #368: : Hồng Hoang Dị Chủng Hắc Hùng quái2019-08-26 03:58
 • #369: : Chân Tiên cảnh trung kỳ2019-08-26 03:58
 • #370: : Tiến vào Đế Hoàng nhân vật2019-08-26 03:58
 • #371: : Thiên Ngoại Vẫn Thạch trên quái nhân2019-08-26 03:59
 • #372: : Tống cơ duyên2019-08-26 03:59
 • #373: : Đãng Ma hội nghị đỉnh cao2019-08-26 03:59
 • #374: : Tẩy Nghiệp Kim Hỏa đại thành2019-08-26 03:59
 • #375: : Hỏa diễm thần thông2019-08-26 03:59
 • #376: : Hội nghị đỉnh cao trước giờ2019-08-26 03:59
 • #377: : Thay trời hành đạo2019-08-26 03:59
 • #378: : Cái kia vung tay lên giữa tiêu sái2019-08-26 04:00
 • #379: : Không cả đoàn bị diệt, không bỏ qua2019-08-26 04:00
 • #380: : Lão Miêu gối cá ướp muối2019-08-26 04:00
 • #381: : Không giải thích được Chủ Tuyến nhiệm vụ2019-08-26 04:00
 • #382: : Ngắn ngủi thức tỉnh Vực Chủ hồn2019-08-26 04:00
 • #383: : Mông Cổ Thiết Kỵ2019-08-26 04:00
 • #384: : Đãng Ma hội nghị đỉnh cao bắt đầu2019-08-26 04:00
 • #385: : Đế Hoàng tề tụ2019-08-26 04:00
 • #386: : Chọc giận2019-08-26 04:00
 • #387: : Cứng đối cứng2019-08-26 04:00
 • #388: : Tiềm Long Bảng cường giả2019-08-26 04:01
 • #389: : Phách lối không cực hạn2019-08-26 04:01
 • #390: : Thỏa hiệp, nhượng bộ2019-08-26 04:01
 • #391: : Thái tử điện hạ2019-08-26 04:01
 • #392: : Kim quang Hám Thiên trận2019-08-26 04:01
 • #393: : Rơi vào tình huống khó xử Văn Như Lai2019-08-26 04:01
 • #394: : Gia Cát Vũ Hầu2019-08-26 04:01
 • #395: : Bị ngược đãi chết2019-08-26 04:01
 • #396: : Kim Giang Thánh Mẫu chuyển thế2019-08-26 04:01
 • #397: : Long kỵ sĩ xuất động2019-08-26 04:01
 • #398: : Khủng bố một quyền2019-08-26 04:01
 • #399: : Kẻ này không đơn giản2019-08-26 04:01
 • #400: : Ưu tiên quyền hành sử2019-08-26 04:01
 • #401: : Kẻ này có chút khó giải quyết2019-08-26 04:01
 • #402: : Trẫm muốn phản khiêu chiến2019-08-26 04:02
 • #403: : Luận bàn2019-08-26 04:02
 • #404: : Hắn căn bản không hiểu Từ Hạo Thiên cường đại2019-08-26 04:02
 • #405: : Điện hạ, ngươi phục là không phục2019-08-26 04:02
 • #406: : Nguyên đại đế2019-08-26 04:02
 • #407: : Mãn Châu Bát Kỳ quân2019-08-26 04:02
 • #408: : Yêu Vương đột kích2019-08-26 04:02
 • #409: : Mười vạn Thiên Binh2019-08-26 04:02
 • #410: : Sói đến đấy2019-08-26 04:02
 • #411: : Long Nhất2019-08-26 04:02
 • #412: : Cường cường đối kháng2019-08-26 04:02
 • #413: : Quỷ dị lam quang2019-08-26 04:02
 • #414: : Đến từ trên trời2019-08-26 04:02
 • #415: : Mười vạn Âm Binh2019-08-26 04:02
 • #416: : Âm Binh tướng lệnh2019-08-26 04:03
 • #417: : Điện hạ, thần đi trước một bước2019-08-26 04:03
 • #418: : Thế giới chủng2019-08-26 04:03
 • #419: : Bí Địa bên trong2019-08-26 04:03
 • #420: : Sa Ngộ Tịnh ra sân2019-08-26 04:03
 • #421: : 60 bách pháo máy2019-08-26 04:03
 • #422: : Thần bí phân liệt chủng tộc2019-08-26 04:03
 • #423: : Giết người không cần lý do2019-08-26 04:03
 • #424: : Có gì đó quái lạ2019-08-26 04:03
 • #425: : Là không ở lưu thủ2019-08-26 04:03
 • #426: : Tử Tinh Ma Lang2019-08-26 04:03
 • #427: : Tha Tâm Thông2019-08-26 04:03
 • #428: : Tự thân lên trận2019-08-26 04:03
 • #429: : Kim sắc tế đàn2019-08-26 04:03
 • #430: : Một trăm hai mươi tầng2019-08-26 04:04
 • #431: : Vô tâm cắm liễu liễu xanh um2019-08-26 04:04
 • #432: : Truyền thừa2019-08-26 04:04
 • #433: : Chúng ta đây là đi ra2019-08-26 04:04
 • #434: : Thần thông sơ hiển uy2019-08-26 04:04
 • #435: : Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ2019-08-26 04:04
 • #436: : Trung thành tuyệt đối Phong Lương2019-08-26 04:04
 • #437: : Làm cho người chú mục2019-08-26 04:04
 • #438: : Địa huyệt Nham Long2019-08-26 04:04
 • #439: : Đụng đại vận2019-08-26 04:04
 • #440: : Súng bắn chim đầu đàn2019-08-26 04:04
 • #441: : Ta tại sao phải cho các ngươi làm áo cưới2019-08-26 04:04
 • #442: : Kim chung cháo2019-08-26 04:04
 • #443: : Đều mẹ nó nhìn xem, cái gì gọi là thực lực2019-08-26 04:04
 • #444: : Ma thú thức tỉnh2019-08-26 04:05
 • #445: : Tát Đậu Thành Binh thuật2019-08-26 04:05
 • #446: : Màu xám Huyết Tích2019-08-26 04:05
 • #447: : Điên cuồng luyện hóa2019-08-26 04:05
 • #448: : Cuối cùng cũng có kết quả2019-08-26 04:05
 • #449: : Ba Ngàn Đại Đạo lấy Thời Gian vi Tôn2019-08-26 04:05
 • #450: : Thời Gian Đại Đạo2019-08-26 04:05
 • #451: : Ngươi có dám với trẫm một trận chiến2019-08-26 04:05
 • #452: : Ngẫu nhiên triệu hoán, quả nhiên không có hàng tốt2019-08-26 04:05
 • #453: : Luyện hóa Chân Long Huyết Mạch2019-08-26 04:05
 • #454: : Chỉ để ý Từ Hạo Thiên2019-08-26 04:05
 • #455: : Hiên Viên Bắc Minh2019-08-26 04:05
 • #456: : Không cút, sẽ chết2019-08-26 04:05
 • #457: : Rửa tai lắng nghe2019-08-26 04:05
 • #458: : Lữ tổ2019-08-26 04:06
 • #459: : Không rõ năng lượng xâm lấn2019-08-26 04:06
 • #460: : Kẻ này có bí mật2019-08-26 04:06
 • #461: : Mê cung hiện2019-08-26 04:06
 • #462: : Huyền Minh thăm dò thuật2019-08-26 04:06
 • #463: : Phát hiện người xâm nhập, bắt giết, thôn phệ2019-08-26 04:06
 • #464: : Bổ thần đan2019-08-26 04:06
 • #465: : Quỷ Vật2019-08-26 04:06
 • #466: : Quỷ dị Lưu Huyền Đức2019-08-26 04:06
 • #467: : Có hệ thống tại, ta còn sợ cọng lông2019-08-26 04:06
 • #468: : Phất tay, diệt ngươi không có thương lượng2019-08-26 04:06
 • #469: : Một ngày nào đó ta muốn để ngươi qùy liếm2019-08-26 04:06
 • #470: : Nhiều mặt định hướng truyền tống trận2019-08-26 04:06
 • #471: : Chức năng mới2019-08-26 04:06
 • #472: : Huyễn cảnh quan2019-08-26 04:07
 • #473: : Quỷ dị đầu lâu2019-08-26 04:07
 • #474: : Tiên anh bị đoạt2019-08-26 04:07
 • #475: : Hội chiến cửa ải cuối cùng2019-08-26 04:07
 • #476: : Ngộ Tịnh, giây hắn2019-08-26 04:07
 • #477: : Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt2019-08-26 04:07
 • #478: : Mục tiêu kế tiếp, Thánh Hoàng vị trí2019-08-26 04:07
 • #479: : Hiên Viên Bắc Minh cúi đầu2019-08-26 04:07
 • #480: : Ngươi muốn làm gì2019-08-26 04:07
 • #481: : Thiểu Âm Mệnh Vận Chi Luân2019-08-26 04:07
 • #482: : Đại lượng sinh sản, già trẻ không gạt2019-08-26 04:07
 • #483: : Vận mệnh mắt2019-08-26 04:07
 • #484: : Thánh Hoàng mưu đồ2019-08-26 04:07
 • #485: : Lão gia hỏa này muốn giở trò xấu2019-08-26 04:07
 • #486: : Lôi Chấn tử2019-08-26 04:08
 • #487: : Phòng ngừa chu đáo2019-08-26 04:08
 • #488: : Lay Thiên Ma rùa2019-08-26 04:08
 • #489: : Ngươi không khách khí một cái thử một chút2019-08-26 04:08
 • #490: : Rít lên một tiếng2019-08-26 04:08
 • #491: : Quả nhiên có vấn đề2019-08-26 04:08
 • #492: : Trẫm cho ngươi hộ pháp2019-08-26 04:08
 • #493: : Không chịu nổi một kích2019-08-26 04:08
 • #494: : Tiên Thiên Công Đức chí bảo2019-08-26 04:08
 • #495: : Liền không thể văn minh một chút2019-08-26 04:08
 • #496: : Một quyền gục, không được việc2019-08-26 04:08
 • #497: : Kinh thiên âm mưu2019-08-26 04:08
 • #498: : Giao cho kỳ vọng cao2019-08-26 04:08
 • #499: : Hắn rất suy yếu2019-08-26 04:09
 • #500: : Ma Tổ phục sinh2019-08-26 04:09
 • #501: : Bệ hạ còn sống2019-08-26 04:09
 • #502: : Lôi Chấn Tử đối Ma Tổ2019-08-26 04:09
 • #503: : Nam vực cứu thế chủ2019-08-26 04:09
 • #504: : Tử sắc Cự Đỉnh2019-08-26 04:09
 • #505: : Trong cơ thể biến đổi lớn2019-08-26 04:09
 • #506: : Song hài nhi2019-08-26 04:09
 • #507: : Cuồng bạo hấp lực2019-08-26 04:09
 • #508: : Thế giới anh hùng2019-08-26 04:09
 • #509: : Nảy mầm2019-08-26 04:09
 • #510: : Thế giới cây2019-08-26 04:09
 • #511: : Thế giới thần kỳ cây2019-08-26 04:10
 • #512: : Hướng về Thánh Đình tuyên chiến2019-08-26 04:10
 • #513: : Nhân bảng bài danh2019-08-26 04:10
 • #514: : Trở về2019-08-26 04:10
 • #515: : Xa hoa ban thưởng2019-08-26 04:10
 • #516: : Khó quên ban đêm2019-08-26 04:10
 • #517: : Hệ thống toàn diện thăng cấp mang đến chỗ tốt2019-08-26 04:10
 • #518: : Bách biến thần binh2019-08-26 04:10
 • #519: : Tiền đặt cược2019-08-26 04:10
 • #520: : Cửu Linh cực hạn giác tỉnh2019-08-26 04:10
 • #521: : Yêu Tộc xâm lấn2019-08-26 04:10
 • #522: : Dụng ý sâu xa2019-08-26 04:10
 • #523: : Hợp với tình hình2019-08-26 04:10
 • #524: : Để cho người ta kiêng kỵ Phong Lương2019-08-26 04:10
 • #525: : Thiên cổ nhất đế2019-08-26 04:11
 • #526: : Chiến Thần Hình Thiên2019-08-26 04:11
 • #527: : Ẩn tàng cao thủ2019-08-26 04:11
 • #528: : Phúc Hải Yêu Thánh2019-08-26 04:11
 • #529: : Hình Thiên múa Kiền Thích2019-08-26 04:11
 • #530: : Không huyền niệm chút nào đại thắng2019-08-26 04:11
 • #531: : Hạo Thiên Thánh Đế2019-08-26 04:11
 • #532: : Bàn Long điện2019-08-26 04:11
 • #533: : Tạo hóa thành Phật đan2019-08-26 04:12
 • #534: : Tiêu Dao cung Sứ giả2019-08-26 04:12
 • #535: : Hình lão đại, giết hắn2019-08-26 04:12
 • #536: : Gương mặt khổng lồ2019-08-26 04:12
 • #537: : Xin lỗi2019-08-26 04:12
 • #538: : Bách Hùng Đại Hội2019-08-26 04:12
 • #539: : Yêu Tộc hành trình2019-08-26 04:12
 • #540: : Cứu2019-08-26 04:12
 • #541: : Hoa Hạ2019-08-26 04:12
 • #542: : Huyết mạch giống nhau2019-08-26 04:13
 • #543: : Giống nhau2019-08-26 04:13
 • #544: : Pho tượng khổng lồ2019-08-26 04:13
 • #545: : Đại Quốc Sư2019-08-26 04:13
 • #546: : Long Nha2019-08-26 04:13
 • #547: : Hạ Long2019-08-26 04:13
 • #548: : Đại Hạ buổi đấu giá2019-08-26 04:13
 • #549: : Thương thiên nam2019-08-26 04:13
 • #550: : Giao Long tinh huyết2019-08-26 04:13
 • #551: : Cực phẩm Phi Thuyền2019-08-26 04:13
 • #552: : Là hắn, đó chính là hắn2019-08-26 04:13
 • #553: : Mi Hầu Vương2019-08-26 04:13
 • #554: : Thù hận2019-08-26 04:14
 • #555: : Hôm nay ngươi phải chết2019-08-26 04:14
 • #556: : Tiên đoán sẽ ứng nghiệm2019-08-26 04:14
 • #557: : Ác Lang2019-08-26 04:14
 • #558: : Tiểu nam hài2019-08-26 04:14
 • #559: : Ta gọi Hạ Thiên2019-08-26 04:14
 • #560: : Đừng sợ có ta2019-08-26 04:14
 • #561: : Ta thế nào mạng này khổ a2019-08-26 04:14
 • #562: : Hệ thống thức tỉnh2019-08-26 04:14
 • #563: : Bái sư2019-08-26 04:14
 • #564: : Nhân quả2019-08-26 04:14
 • #565: : Trẫm đi giết yêu2019-08-26 04:14
 • #566: : Muôn đời anh hùng2019-08-26 04:15
 • #567: : Hạ thành tồn tại2019-08-26 04:15
 • #568: : Bách Huyễn Thần Quân2019-08-26 04:15
 • #569: : Trấn Nguyên Tử Đạo Tràng2019-08-26 04:15
 • #570: : Âm Dương Sinh Tử ấn2019-08-26 04:15
 • #571: : Chủ động xuất kích2019-08-26 04:15
 • #572: : Mi Hầu Vương, cho trẫm cút ra đây2019-08-26 04:15
 • #573: : Đấu pháp2019-08-26 04:15
 • #574: : Vậy liền để trẫm lần nữa Dương Danh a2019-08-26 04:15
 • #575: : Làm việc tốt nhất định phải lưu danh2019-08-26 04:15
 • #576: : Âm Dương Sinh Tử luân2019-08-26 04:15
 • #577: : Sáng tạo kỳ tích nam nhân2019-08-26 04:15
 • #578: : Kinh thiên cuộc chiến2019-08-26 04:15
 • #579: : Tề thiên con đường2019-08-26 04:16
 • #580: : Vực Chủ đến2019-08-26 04:16
 • #581: : Ý thức trách nhiệm2019-08-26 04:16
 • #582: : Đại chiến2019-08-26 04:16
 • #583: : Tử thần hàng lâm2019-08-26 04:16
 • #584: : Ngược Mi Hầu Vương2019-08-26 04:16
 • #585: : Trở về2019-08-26 04:16
 • #586: : Hỗn tiểu tử, còn không qua đây phụ một tay2019-08-26 04:16
 • #587: : Không cần khẩn trương, người một nhà2019-08-26 04:16
 • #588: : Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng2019-08-26 04:16
 • #589: : Sư đồ dạ đàm2019-08-26 04:16
 • #590: : Vạn năm trù tính2019-08-26 04:16
 • #591: : Cực hạn Hạ Thiên2019-08-26 04:16
 • #592: : Bách Lý Huyền Sách chấn kinh2019-08-26 04:17
 • #593: : Thủy Liêm đảo2019-08-26 04:17
 • #594: : Nghiêm búa2019-08-26 04:17
 • #595: : Thế giới thụ đề cử2019-08-26 04:17
 • #596: : Hy vọng báo thù2019-08-26 04:17
 • #597: : Tứ Thánh tông2019-08-26 04:17
 • #598: : Trụy Long chỗ hiện trạng2019-08-26 04:17
 • #599: : Bệ hạ, bắt trở lại2019-08-26 04:17
 • #600: : Ôm cây đợi thỏ2019-08-26 04:17
 • #601: : Yêu Vương đột kích2019-08-26 04:17
 • #602: : Yêu Tổ hư ảnh2019-08-26 04:17
 • #603: : Tuyên chiến2019-08-26 04:17
 • #604: : Trẫm muốn xưng bá trăm vực2019-08-26 04:17
 • #605: : Hành trình2019-08-26 04:18
 • #606: : Đại Vu Khoa Phụ2019-08-26 04:18
 • #607: : Biến đổi lớn2019-08-26 04:18
 • #608: : Thâm Hải vương kình2019-08-26 04:18
 • #609: : Có hi vọng2019-08-26 04:18
 • #610: : Ngọc Cốt Ma Quân2019-08-26 04:18
 • #611: : Tinh không sinh vật2019-08-26 04:18
 • #612: : Băng đảo2019-08-26 04:18
 • #613: : Thủy Tinh Quan, kim sắc Khô Lâu khung xương2019-08-26 04:18
 • #614: : Ngọc Cốt Ma Quân đột kích2019-08-26 04:18
 • #615: : Biến thái phòng ngự2019-08-26 04:18
 • #616: : Thánh Đình chủ2019-08-26 04:18
 • #617: : Viêm Long Khải Giáp, Tử Diễm Đao2019-08-26 04:19
 • #618: : Đánh giết Ngọc Cốt Ma Quân2019-08-26 04:19
 • #619: : Đại Hư Không Thuật2019-08-26 04:19
 • #620: : Một trăm bảy chục ngàn năm2019-08-26 04:19
 • #621: : Cường đại Vu Tộc2019-08-26 04:19
 • #622: : Một cước oai2019-08-26 04:19
 • #623: : Luyện hóa Nguyệt Hoa thạch2019-08-26 04:19
 • #624: : Vạn độc điện2019-08-26 04:19
 • #625: : Sát khí đằng đằng2019-08-26 04:19
 • #626: : Toàn quân xuất kích2019-08-26 04:19
 • #627: : Binh bại như núi đổ2019-08-26 04:19
 • #628: : Bách Vực chủ2019-08-26 04:19
 • #629: : Lòng cao hơn trời2019-08-26 04:19
 • #630: : Trở về nam vực2019-08-26 04:20
 • #631: : Phong Lương quy tâm2019-08-26 04:20
 • #632: : Hạo Thiên Thánh Đình quật khởi mạnh mẽ2019-08-26 04:20
 • #633: : Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ2019-08-26 04:20
 • #634: : Hạo Thiên Đại Quân Thần oai2019-08-26 04:20
 • #635: : Đồ Long Đại Hội2019-08-26 04:20
 • #636: : Lôi Kiếp xuất hiện2019-08-26 04:20
 • #637: : Cửu Cửu Xuân Lôi Kiếp2019-08-26 04:20
 • #638: : Dục Huyết Hám Thiên lôi2019-08-26 04:20
 • #639: : Hấp thu kiếp vân2019-08-26 04:20
 • #640: : Yêu nghiệt thánh đế2019-08-26 04:20
 • #641: : Phúc Trạch thiên hạ2019-08-26 04:20
 • #642: : Đại Vu Hậu Nghệ2019-08-26 04:20
 • #643: : Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong2019-08-26 04:21
 • #644: : Mười ba vực nguyện vọng đến2019-08-26 04:21
 • #645: : Vạn độc điện báo thù người2019-08-26 04:21
 • #646: : Hùng chủ bảng2019-08-26 04:21
 • #647: : Chúng Vực Chủ rung động2019-08-26 04:21
 • #648: : Khủng bố Yêu Đế2019-08-26 04:21
 • #649: : Thịnh hội bắt đầu2019-08-26 04:21
 • #650: : Khoáng thế đại chiến2019-08-26 04:21
 • #651: : Thiên Địa Chủ Giác2019-08-26 04:21
 • #652: : Trẫm ái tướng cũng tạm được a2019-08-26 04:21
 • #653: : Lực lượng ngang nhau2019-08-26 04:21
 • #654: : Tiến vào chính đề2019-08-26 04:21
 • #655: : Đứng đội2019-08-26 04:21
 • #656: : Hù chết một cái2019-08-26 04:21
 • #657: : Huyễn ảnh quân đoàn2019-08-26 04:22
 • #658: : Sát Thần Bạch Khởi2019-08-26 04:22
 • #659: : Nhiên Đăng Cổ Phật2019-08-26 04:22
 • #660: : Hệ thống lỗ thủng hại người rất nặng2019-08-26 04:22
 • #661: : Phân thân đến đây2019-08-26 04:22
 • #662: : Kinh sợ thối lui2019-08-26 04:22
 • #663: : Hùng chủ bảng2019-08-26 04:22
 • #664: : Lên đường2019-08-26 04:22
 • #665: : Xuyên phá nam vực Thiên Thế Giới2019-08-26 04:22
 • #666: : Thân Công Báo cùng Bách Huyễn Thần Quân2019-08-26 04:22
 • #667: : Hệ thống thăng cấp2019-08-26 04:23
 • #668: : Mới tới Thiên Thế Giới2019-08-26 04:23
 • #669: : Vĩnh Dạ Hoa2019-08-26 04:24
 • #670: : Cửu U minh tôn2019-08-26 04:25
 • #671: : Thần tượng2019-08-26 04:26
 • #672: : Thánh đế đi vào man hoang2019-08-26 04:26
 • #673: : Trong khốn cảnh Bách Huyễn Thần Quân2019-08-26 04:26
 • #674: : Ngoan Thạch thành2019-08-26 04:26
 • #675: : Quỷ Tôn đột kích2019-08-26 04:26
 • #676: : Kẻ xấu, muốn chết2019-08-26 04:26
 • #677: : Miểu sát Thái Ất Kim Tiên2019-08-26 04:26
 • #678: : Bách Thủ Yêu Quân2019-08-26 04:26
 • #679: : Tề tụ man hoang2019-08-26 04:26
 • #680: : Milan công tử2019-08-26 04:26
 • #681: : U Vương đâm2019-08-26 04:26
 • #682: : Quá giang đại thuyền2019-08-26 04:27
 • #683: : Xấu xa giao dịch2019-08-26 04:27
 • #684: : Hạo Thiên thánh đế tới2019-08-26 04:27
 • #685: : Cường thế xuất thủ2019-08-26 04:27
 • #686: : Một đám Đại La2019-08-26 04:27
 • #687: : Không nể mặt mũi2019-08-26 04:27
 • #688: : Chém giết cung chủ2019-08-26 04:27
 • #689: : Cường thế2019-08-26 04:27
 • #690: : Tất Phương chim2019-08-26 04:27
 • #691: : Kiếm thánh2019-08-26 04:27
 • #692: : Yêu Đế2019-08-26 04:27
 • #693: : Đại La Hư Tiên2019-08-26 04:27
 • #694: : Yêu Đế cố kỵ2019-08-26 04:27
 • #695: : Đuổi sói cửa trước, dẫn hổ cửa sau2019-08-26 04:28
 • #696: : Cường đại Vương gia2019-08-26 04:28
 • #697: : Phượng Hoàng2019-08-26 04:28
 • #698: : Phượng Hoàng là nữ2019-08-26 04:28
 • #699: : Phát triển tấn mãnh Bách Huyễn Thần Quân2019-08-26 04:28
 • #700: : Phá vỡ man hoang kế hoạch2019-08-26 04:28
 • #701: : Tiên mộ lâm thế2019-08-26 04:28
 • #702: : Yêu Đế cường thế nhúng tay2019-08-26 04:28
 • #703: : Nhìn chằm chằm Yêu Đế2019-08-26 04:28
 • #704: : Kinh sợ Thiên Ma hùng2019-08-26 04:28
 • #705: : Yêu Đế Chiến Ma hùng2019-08-26 04:28
 • #706: : Trảm Ma hùng2019-08-26 04:28
 • #707: : Lui Yêu Đế2019-08-26 04:28
 • #708: : Tòa tiên mộ này thuộc về trẫm tất cả2019-08-26 04:29
 • #709: : Quỷ dị khí thể2019-08-26 04:29
 • #710: : Nhiên Đăng đến2019-08-26 04:29
 • #711: : Nhiên Đăng đối Kiếm thánh2019-08-26 04:29
 • #712: : Thất thải quang đoàn2019-08-26 04:29
 • #713: : Tâm Hạch2019-08-26 04:29
 • #714: : Hiên Viên2019-08-26 04:29
 • #715: : Nhiên Đăng chiến Hiên Viên2019-08-26 04:29
 • #716: : Chưởng khống Hiên Viên thành2019-08-26 04:29
 • #717: : Đột phá Thái Ất Cảnh2019-08-26 04:29
 • #718: : Thiên Binh kiếp2019-08-26 04:29
 • #719: : Thái Ất Kim Tiên cảnh2019-08-26 04:29
 • #720: : Kim Thiền Tử2019-08-26 04:29
 • #721: : Tiêu Dao cung ngấp nghé2019-08-26 04:30
 • #722: : Ngưu Ma Vương2019-08-26 04:30
 • #723: : Muốn lập tân cung2019-08-26 04:30
 • #724: : Bình Thiên cung2019-08-26 04:30
 • #725: : Phá hủy Tiêu Dao cung2019-08-26 04:30
 • #726: : Oanh động2019-08-26 04:30
 • #727: : Nam vực thiếu hụt2019-08-26 04:30
 • #728: : Khoác lác2019-08-26 04:30
 • #729: : La Thiên Dung Linh Đại Pháp2019-08-26 04:30
 • #730: : Đến từ man hoang chiến đấu2019-08-26 04:30
 • #731: : Kết minh2019-08-26 04:30
 • #732: : Ăn cái gì đều được, thì là không thể ăn thiệt thòi2019-08-26 04:30
 • #733: : Thần Mộ2019-08-26 04:30
 • #734: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ Vương Hiểu Phong2019-08-26 04:30
 • #735: : Kiếm thánh đối Âm Dương Quỷ Vương2019-08-26 04:31
 • #736: : Kiền Thích oai2019-08-26 04:31
 • #737: : Lui Quỷ Vương2019-08-26 04:31
 • #738: : Vương Hiểu Phong truyền thuyết2019-08-26 04:31
 • #739: : Ngươi tốt hơn không nên biết2019-08-26 04:31
 • #740: : Thông U Chí Tôn đột kích2019-08-26 04:31
 • #741: : Minh binh2019-08-26 04:31
 • #742: : Quen thuộc khí tức2019-08-26 04:31
 • #743: : Bí mật, phá bầu trời2019-08-26 04:31
 • #744: : Tru Thiên đại trận2019-08-26 04:31
 • #745: : Trảm Thiên Yêu Đế2019-08-26 04:31
 • #746: : Một quyền oai2019-08-26 04:31
 • #747: : Ta nói ngươi là, ngươi chính là2019-08-26 04:31
 • #748: : Nghĩ thoáng đến đi, ngươi sớm muộn phải đối mặt2019-08-26 04:31
 • #749: : Tru Thiên mười hai đế2019-08-26 04:32
 • #750: : Kiếm thánh nhân tình2019-08-26 04:32
 • #751: : Thế giới chấn kinh2019-08-26 04:32
 • #752: : Đột phá sắp tới2019-08-26 04:32
 • #753: : Tiên Ma phong ấn kiếp2019-08-26 04:32
 • #754: : Tử Diễm phục thiên2019-08-26 04:32
 • #755: : Thái Ất Kim Tiên2019-08-26 04:32
 • #756: : Dung hợp bắt đầu2019-08-26 04:32
 • #757: : Nam vực Thiên Thế Giới phục sinh2019-08-26 04:32
 • #758: : Muôn đời truyền thừa2019-08-26 04:32
 • #759: : Vực linh2019-08-26 04:32
 • #760: : Lĩnh vực thần thông2019-08-26 04:32
 • #761: : Phân chia chín đại châu2019-08-26 04:32
 • #762: : Hùng chủ bảng đổi mới2019-08-26 04:32
 • #763: : Tư Mã Long Nộ đột kích2019-08-26 04:33
 • #764: : Tại diệt một cung2019-08-26 04:33
 • #765: : Nhiên Đăng tìm tới2019-08-26 04:33
 • #766: : Thái Ất Chân Nhân2019-08-26 04:33
 • #767: : Như Lai xuất thủ2019-08-26 04:33
 • #768: : Các phương vân động2019-08-26 04:33
 • #769: : Cổ Diệc Ma thần lai lịch2019-08-26 04:33
 • #770: : So với Cổ Diệc Ma Thần còn cuồng vọng Từ Hạo Thiên2019-08-26 04:33
 • #771: : Thánh Thai2019-08-26 04:33
 • #772: : Bách Vực chúc mừng2019-08-26 04:33
 • #773: : Cổ Đế mời2019-08-26 04:33
 • #774: : Chọn lựa nhân thủ2019-08-26 04:33
 • #775: : Mục tiêu Thiên Cơ Các2019-08-26 04:33
 • #776: : Đại La loan tiên2019-08-26 04:33
 • #777: : Kế hoạch bị phá hư2019-08-26 04:34
 • #778: : Từ Hạo Thiên lựa chọn2019-08-26 04:34
 • #779: : Phong lôi phe cánh2019-08-26 04:34
 • #780: : Thượng tiên, Trịnh Kiến Sinh2019-08-26 04:34
 • #781: : Hạo Thiên Thánh Đình khốn cảnh2019-08-26 04:34
 • #782: : Phe cánh độ kiếp2019-08-26 04:34
 • #783: : Vương Kính Long đến2019-08-26 04:34
 • #784: : Vương Kính Long nghi hoặc2019-08-26 04:34
 • #785: : Bánh trái thơm ngon2019-08-26 04:34
 • #786: : Tiên ma phẫn nộ2019-08-26 04:34
 • #787: : Vương Kính Long hoảng sợ2019-08-26 04:34
 • #788: : Cuồng loạn Tiên Ma2019-08-26 04:34
 • #789: : Chọc phiền phức2019-08-26 04:34
 • #790: : Bị mang lên Kim Cô Chú Tiên Ma2019-08-26 04:35
 • #791: : Khống Tâm sâu độc2019-08-26 04:35
 • #792: : Vặn vẹo sự thật2019-08-26 04:35
 • #793: : Yêu ma lệnh truy nã2019-08-26 04:35
 • #794: : Bình Thiên cung phiền phức2019-08-26 04:35
 • #795: : Bất Hóa Cốt vương2019-08-26 04:35
 • #796: : Khủng bố Nhiên Đăng2019-08-26 04:35
 • #797: : Bình Thiên Yêu Đế2019-08-26 04:35
 • #798: : Minh Vương tháp2019-08-26 04:35
 • #799: : Minh Kiếm Phong2019-08-26 04:35
 • #800: : Rời núi2019-08-26 04:35
 • #801: : Nhiên Đăng khôi phục đỉnh phong2019-08-26 04:35
 • #802: : Âm Minh điện2019-08-26 04:36
 • #803: : Trăm vạn cương thi binh2019-08-26 04:36
 • #804: : Dã tâm2019-08-26 04:36
 • #805: : Minh Vương một chiêu bị thua2019-08-26 04:36
 • #806: : Minh Vương đao2019-08-26 04:36
 • #807: : Minh Kiếm Phong nhập ma2019-08-26 04:36
 • #808: : Ngươi sẽ không như thế đối trẫm a2019-08-26 04:36
 • #809: : Mễ Lan cái chết2019-08-26 04:36
 • #810: : Cổ Phật chi quang2019-08-26 04:36
 • #811: : Trốn chạy2019-08-26 04:36
 • #812: : Gây nên oanh động2019-08-26 04:36
 • #813: : Đế Tuấn hiếu kỳ2019-08-26 04:36
 • #814: : Hậu Khanh2019-08-26 04:36
 • #815: : Hậu Khanh rung động2019-08-26 04:37
 • #816: : Thông U chí tôn phẫn nộ2019-08-26 04:37
 • #817: : Cổ Đế hiếu kỳ2019-08-26 04:37
 • #818: : Đế Tuấn đến2019-08-26 04:37
 • #819: : Đế Tuấn mời chào2019-08-26 04:37
 • #820: -: Thông U đang hành động2019-08-26 04:37
 • #821: : Cổ Phật kim quang2019-08-26 04:37
 • #822: : Thông U long khí2019-08-26 04:37
 • #823: : Thông U đao ý2019-08-26 04:37
 • #824: : Diệt thế thần uy2019-08-26 04:37
 • #825: : Bất tử chi thân2019-08-26 04:37
 • #826: : Nhiên Đăng đòn sát thủ2019-08-26 04:37
 • #827: : Khủng bố phật âm2019-08-26 04:38
 • #828: : Vây Nguỵ cứu Triệu2019-08-26 04:38
 • #829: : Thời khắc nguy cơ2019-08-26 04:38
 • #830: : Xuất chiến2019-08-26 04:38
 • #831: : Bình Thiên Yêu Đế quá kinh khủng2019-08-26 04:38
 • #832: : Hấp dẫn cừu hận2019-08-26 04:38
 • #833: : Việc quan hệ Thiên Hạ Đại Cục2019-08-26 04:38
 • #834: : Kiếm được phật quả2019-08-26 04:38
 • #835: : Phục ma cổ Phật2019-08-26 04:38
 • #836: : Kiếm Thánh đến2019-08-26 04:38
 • #837: : Kiếm Thánh xuất thủ2019-08-26 04:38
 • #838: : Như Lai đối Kiếm Thánh2019-08-26 04:41
 • #839: : Một chọi ba2019-08-26 04:41
 • #840: : Cổ Đế đến2019-08-26 04:41
 • #841: : Nam mô đại thánh Xá Lợi Tôn Vương phật2019-08-26 04:41
 • #842: : Vạn thần chủ2019-08-26 04:41
 • #843: : Tôn Ngộ Không lo lắng2019-08-26 04:41
 • #844: : Không chịu nổi một kích2019-08-26 04:41
 • #845: : Thông U chiến bại2019-08-26 04:41
 • #846: : Cổ Đế nhúng tay2019-08-26 04:41
 • #847: : Thông U rút lui2019-08-26 04:41
 • #848: : Như Lai quy tâm2019-08-26 04:41
 • #849: : Cổ Đế chiến Ngộ Không2019-08-26 04:41
 • #850: : Đánh bại thế giới chủ2019-08-26 04:41
 • #851: : Siêu phàm cơ hội2019-08-26 04:42
 • #852: : Bia đá2019-08-26 04:42
 • #853: : Thu phục cương thi điện2019-08-26 04:42
 • #854: : Thủy Miểu Miểu xảy ra chuyện2019-08-26 04:42
 • #855: : Tiếp nhận truyền thừa2019-08-26 04:42
 • #856: : Vận mạng Đại Ngôn Nhân2019-08-26 04:42
 • #857: : Hoàng kim nhiệm vụ2019-08-26 04:42
 • #858: : Ngỗ nghịch vận mệnh2019-08-26 04:42
 • #859: : Thay thế xuất chiến2019-08-26 04:42
 • #860: : Một phần vạn2019-08-26 04:42
 • #861: : Khí tức hủy diệt2019-08-26 04:42
 • #862: : Ước chiến2019-08-26 04:42
 • #863: : Một khi thành thánh, bất tử bất diệt2019-08-26 04:42
 • #864: : Bách Vực chủ2019-08-26 04:43
 • #865: : Treo lên đánh Cổ Đế tồn tại2019-08-26 04:43
 • #866: : Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động2019-08-26 04:43
 • #867: : Thái Ất rời núi2019-08-26 04:43
 • #868: : Đỉnh phong Hậu Nghệ2019-08-26 04:43
 • #869: : Vực Chủ Hộ Vệ Trưởng2019-08-26 04:43
 • #870: : Tuyển tướng2019-08-26 04:43
 • #871: : Thần thời khắc chuẩn bị2019-08-26 04:43
 • #872: : Xuất phát2019-08-26 04:43
 • #873: : Các phương vân động2019-08-26 04:43
 • #874: : Phong Lương quen thuộc khí tức2019-08-26 04:43
 • #875: : Theo ta tiến đến bái kiến chủ nhân2019-08-26 04:43
 • #876: : Hắc Hùng2019-08-26 04:43
 • #877: : U Hoa Kiếm2019-08-26 04:43
 • #878: : Kiếm Thánh nhúng tay2019-08-26 04:44
 • #879: : Kiếm Thánh đối Hạo Thiên thánh đế2019-08-26 04:44
 • #880: : Vô địch Hậu Nghệ2019-08-26 04:44
 • #881: : Vực Chủ hộ vệ sẽ tụ họp2019-08-26 04:44
 • #882: : Không gượng dậy nổi2019-08-26 04:44
 • #883: : Kiếm Thánh cùng Minh Kiếm Phong2019-08-26 04:44
 • #884: : Thánh Đình chín vệ2019-08-26 04:44
 • #885: : Loan Phượng sườn núi2019-08-26 04:44
 • #886: : Vương Kính Long kinh hoảng2019-08-26 04:44
 • #887: : Bá đạo Hạo Thiên thánh đế2019-08-26 04:44
 • #888: : Thanh sắc cung điện2019-08-26 04:44
 • #889: : Trước Thánh Đình chí bảo2019-08-26 04:44
 • #890: : Chèn ép Vương Kính Long2019-08-26 04:44
 • #891: : Thoát ra2019-08-26 04:44
 • #892: : Vương Hiểu Phong cùng thạch tượng2019-08-26 04:45
 • #893: : Đại chiến2019-08-26 04:45
 • #894: : Vương Hiểu Phong xương sườn2019-08-26 04:45
 • #895: : Thánh Cốt2019-08-26 04:45
 • #896: : Một đoạn ký ức2019-08-26 04:45
 • #897: : Mộng Cảnh du lịch2019-08-26 04:45
 • #898: : Nhập thánh con đường2019-08-26 04:45
 • #899: : Vương Kính Long ngươi qua đây2019-08-26 04:45
 • #900: : Huyết mạch áp chế2019-08-26 04:46
 • #901: : Quy thuận2019-08-26 04:46
 • #902: : Nhập thánh cảnh2019-08-26 04:46
 • #903: : Tử Vong Chi Hải2019-08-26 04:46
 • #904: : Thiên Uyên Thành2019-08-26 04:46
 • #905: : Náo nhiệt Thiên Uyên Thành2019-08-26 04:46
 • #906: : Lạc đường2019-08-26 04:46
 • #907: : Yêu Đế vào thành2019-08-26 04:47
 • #908: : Yêu Đế đối Minh Kiếm Phong2019-08-26 04:47
 • #909: : Hạo Thiên thánh đế tới2019-08-26 04:47
 • #910: : Trần Thiết Ma2019-08-26 04:47
 • #911: : Đánh bay2019-08-26 04:47
 • #912: : Đối mặt Yêu Đế2019-08-26 04:47
 • #913: : Không coi vào đâu2019-08-26 04:47
 • #914: : Cấp Cổ Đế một bộ mặt2019-08-26 04:47
 • #915: : Trang bức không thể làm cơm ăn2019-08-26 04:47
 • #916: : Hiên Viên hiện thân2019-08-26 04:48
 • #917: : Lưu Bị hối hận2019-08-26 04:48
 • #918: : Đại hội bắt đầu2019-08-26 04:48
 • #919: : Bình Thiên Yêu Đế vậy mà không có tới2019-08-26 04:48
 • #920: : Vì phá bầu trời đến mười hai đế2019-08-26 04:48
 • #921: : Giẫm thánh đế2019-08-26 04:48
 • #922: : Trận đầu đấu pháp2019-08-26 04:48
 • #923: : Một tiễn giây2019-08-26 04:48
 • #924: : Chín vệ xuất thủ2019-08-26 04:48
 • #925: : Danh hào phân tranh2019-08-26 04:49
 • #926: : Kiếm Thánh khiêu chiến2019-08-26 04:49
 • #927: : Yêu Đế khiêu chiến2019-08-26 04:49
 • #928: : Thông U chiến Yêu Đế2019-08-26 04:49
 • #929: : Còn có ai không phục2019-08-26 04:49
 • #930: : Trảm Thiên Yêu Đế quy tâm2019-08-26 04:49
 • #931: : Khiêu chiến Vương Kính Long2019-08-26 04:49
 • #932: : Đế Tuấn mỉa mai2019-08-26 04:49
 • #933: : Cường thế can thiệp2019-08-26 04:50
 • #934: : Một cước2019-08-26 04:50
 • #935: : Kim Tra đến2019-08-26 04:50
 • #936: : Ngươi, hạ xuống muốn chết2019-08-26 04:50
 • #937: : Thạch Cảm Đương2019-08-26 04:50
 • #938: : Tám vệ tàn phá bừa bãi Bách Hùng Đại Hội2019-08-26 04:50
 • #939: : Đế Tuấn nghi hoặc2019-08-26 04:50
 • #940: : Hiên Viên oán hận2019-08-26 04:50
 • #941: : Kinh thiên suy đoán2019-08-26 04:50
 • #942: : Hạo Thiên thánh đế quá kinh khủng2019-08-26 04:50
 • #943: : Càn rỡ Viêm Đế2019-08-26 04:50
 • #944: : Viêm Đế, ngươi phục không phục2019-08-26 04:50
 • #945: : Thánh đế, ta phục rồi2019-08-26 04:50
 • #946: : Khiêu chiến Thông U Chí Tôn2019-08-26 04:51
 • #947: : Thiên Cơ Các đến2019-08-26 04:51
 • #948: : Kim Quang Thánh Mẫu2019-08-26 04:51
 • #949: : Cổ tiên giới siêu cấp cường giả2019-08-26 04:51
 • #950: : Hiên Viên lại đến2019-08-26 04:51
 • #951: : Bạo ngược Hiên Viên2019-08-26 04:51
 • #952: : Đế Tuấn chiến Hiên Viên2019-08-26 04:51
 • #953: : Vô địch Đế Tuấn2019-08-26 04:51
 • #954: : Một cước đạp bể2019-08-26 04:51
 • #955: : Hậu Nghệ, Phong Lương đều xuất hiện chiến2019-08-26 04:51
 • #956: : Cổ Đế xuất chiến2019-08-26 04:51
 • #957: : Cổ Đế Chiến Đế tuấn2019-08-26 04:51
 • #958: : Thái Dương Thần Hỏa2019-08-26 04:51
 • #959: : Hủy thiên diệt địa2019-08-26 04:52
 • #960: : Khoáng thế cuộc chiến2019-08-26 04:52
 • #961: : Trấn Nguyên Tử Đại Tiên2019-08-26 04:52
 • #962: : Hà Đồ Lạc Thư2019-08-26 04:52
 • #963: : Đánh giết Minh Kiếm Phong2019-08-26 04:52
 • #964: : Quần chiến Yêu Đế2019-08-26 04:52
 • #965: : Đột phá Đại La Cảnh2019-08-26 04:52
 • #966: : Lôi Kiếp hàng lâm2019-08-26 04:52
 • #967: : Đào Ngột2019-08-26 04:52
 • #968: : Cửu Long Thần Hỏa Tráo2019-08-26 04:52
 • #969: : Thần Tiến Kiếp2019-08-26 04:52
 • #970: : Minh Vương chấp niệm2019-08-26 04:52
 • #971: : Đào Ngột giận cắn Hà Đồ2019-08-26 04:52
 • #972: : Cổ tiên giới người tới2019-08-26 04:53
 • #973: : Huyền Thiên mười hai thống lĩnh2019-08-26 04:53
 • #974: : Ngấp nghé2019-08-26 04:53
 • #975: : Nhan đế2019-08-26 04:53
 • #976: : Bởi vì ta chính là ngươi2019-08-26 04:53
 • #977: : Như thế nào vĩnh sinh2019-08-26 04:53
 • #978: : Như thế nào vận mệnh2019-08-26 04:53
 • #979: : Chủ hồn giác tỉnh2019-08-26 04:53
 • #980: : Mấy vạn năm trí nhớ2019-08-26 04:53
 • #981: : Huyền Thiên mười hai thống lĩnh hoảng sợ2019-08-26 04:53
 • #982: : Phát động chi nhánh nhiệm vụ2019-08-26 04:53
 • #983: : Năm đó Loài bò sát2019-08-26 04:53
 • #984: : Cả thế gian chấn kinh2019-08-26 04:53
 • #985: : Trẫm cảm thấy cùng ngươi hữu duyên2019-08-26 04:53
 • #986: : Tụ Lý Càn Khôn2019-08-26 04:54
 • #987: : Trấn Nguyên Tử cường đại2019-08-26 04:54
 • #988: : Thí Tiên2019-08-26 04:54
 • #989: : Muốn đạp biến 3000 Thế Giới2019-08-26 04:54
 • #990: : Đánh tới ngươi phục cho đến2019-08-26 04:54
 • #991: : Khủng bố Phục Thiên Chưởng2019-08-26 04:54
 • #992: : Bên trên, đánh hắn2019-08-26 04:54
 • #993: : Tam Túc Kim Ô2019-08-26 04:54
 • #994: : Hút Thái Dương Chân Hỏa2019-08-26 04:54
 • #995: : Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân2019-08-26 04:54
 • #996: : Linh Bảo Đại Pháp Sư2019-08-26 04:54
 • #997: : Lĩnh vực thần thông2019-08-26 04:54
 • #998: : Địa bàn của ta, ta làm chủ2019-08-26 04:54
 • #999: : Đặc biệt, còn có ai2019-08-26 04:54
 • #1000: : Pháp tắc lĩnh vực2019-08-26 04:55
 • #1001: : Công tâm kế sách2019-08-26 04:55
 • #1002: : Thiên hạ đệ nhất đế2019-08-26 04:55
 • #1003: : Ngươi còn có gì tâm nguyện2019-08-26 04:55
 • #1004: : Kiếp trước trôi qua2019-08-26 04:55
 • #1005: : Nhân tổ thành Trò cười2019-08-26 04:55
 • #1006: : Nhàm chán Bách Hùng Đại Hội2019-08-26 04:55
 • #1007: : Thương Liên Tiên Tôn2019-08-26 04:55
 • #1008: : Sở Gia Hưng dựa sát vào2019-08-26 04:55
 • #1009: : Thiên hạ đệ nhất đế2019-08-26 04:55
 • #1010: : Kiếm Thánh nhận thua2019-08-26 04:55
 • #1011: : Tru Thiên mười hai đế lập2019-08-26 04:55
 • #1012: : Từ Hạo Thiên lập uy2019-08-26 04:55
 • #1013: : Hệ thống thăng cấp2019-08-26 04:56
 • #1014: : Trở về2019-08-26 04:56
 • #1015: : Vực Linh Vân ngọc2019-08-26 04:56
 • #1016: : Hạo Thiên đại đế2019-08-26 04:56
 • #1017: : Hạo Thiên Thiên Đình lần thứ nhất triều hội2019-08-26 04:56
 • #1018: : Trẫm muốn Hùng Bá Thiên Hạ2019-08-26 04:56
 • #1019: : Luận công hành thưởng2019-08-26 04:56
 • #1020: : Tử Trung đỉnh phong Thái Ất2019-08-26 04:56
 • #1021: : Lôi Tổ muốn gả Hạo Thiên đại đế2019-08-26 04:56
 • #1022: : Lôi Dao Thiên Phi2019-08-26 04:56
 • #1023: : Lãng phí hạnh phúc2019-08-26 04:56
 • #1024: : Hiển Thánh cảnh hậu kỳ2019-08-26 04:56
 • #1025: : Muốn một mình phá bầu trời2019-08-26 04:56
 • #1026: : Mê hoặc Đại Thế Giới chúa tể2019-08-26 04:56
 • #1027: : Khủng hoảng2019-08-26 04:57
 • #1028: : Yêu Tộc muốn quật khởi2019-08-26 04:57
 • #1029: : Toàn quân xuất kích2019-08-26 04:57
 • #1030: : Kinh khủng Hạo Thiên Thiên Đình2019-08-26 04:57
 • #1031: : Dốc toàn lực Cổ Đế2019-08-26 04:57
 • #1032: : Rung động chiến trường2019-08-26 04:57
 • #1033: : Hạnh phúc phiền não2019-08-26 04:57
 • #1034: : Nhập thánh cảnh đột kích2019-08-26 04:57
 • #1035: : Trăng tròn giáo hiện2019-08-26 04:57
 • #1036: : Bắt sống nhập thánh2019-08-26 04:57
 • #1037: : Phía sau hắc thủ, Thông U Chí Tôn2019-08-26 04:57
 • #1038: : Nhập thánh cảnh khôi lỗi2019-08-26 04:57
 • #1039: : Mê hoặc loạn thế2019-08-26 04:57
 • #1040: : Hoàng tuyền thành2019-08-26 04:58
 • #1041: : Thế như chẻ tre2019-08-26 04:58
 • #1042: : Thông U Hạo Kiếp2019-08-26 04:58
 • #1043: : Thông U chí tôn tuyệt vọng2019-08-26 04:58
 • #1044: : Muốn hút Thông U long khí2019-08-26 04:58
 • #1045: : Thông U vẫn lạc2019-08-26 04:58
 • #1046: : Kiếm Thánh phó chiến trường2019-08-26 04:58
 • #1047: : Linh bảo ngược Kiếm Thánh2019-08-26 04:58
 • #1048: : Ta không thể thất bại2019-08-26 04:58
 • #1049: : Như thế nào thành tựu Âm Đế vị trí2019-08-26 04:58
 • #1050: : Cường giả bí ẩn đột kích2019-08-26 04:58
 • #1051: : Kim Cương Lục Đạo2019-08-26 04:58
 • #1052: : Vạn cổ thần phật, sáu luân bảo châu2019-08-26 04:58
 • #1053: : Trăm vực chủ2019-08-26 04:58
 • #1054: : Rộng lớn bầu trời2019-08-26 04:59
 • #1055: : Đại Vũ2019-08-26 04:59
 • #1056: : Trí nhớ chỗ sâu Tam Túc Kim Ô2019-08-26 04:59
 • #1057: : Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn2019-08-26 04:59
 • #1058: : Hàng phục Đại Vũ2019-08-26 04:59
 • #1059: : Thức tỉnh Yêu Đế Đế Tuấn2019-08-26 04:59
 • #1060: : Âm phủ cầu viện2019-08-26 04:59
 • #1061: : Điên cuồng Tàng Vương2019-08-26 04:59
 • #1062: : Đuổi tới2019-08-26 04:59
 • #1063: : Khủng bố Triệu Công Minh2019-08-26 04:59
 • #1064: : Hỗn độn đan2019-08-26 04:59
 • #1065: : Hai mươi bốn khỏa Định Hải Châu2019-08-26 04:59
 • #1066: : Thông U Minh Long2019-08-26 04:59
 • #1067: : Quả nhiên là hắn2019-08-26 05:00
 • #1068: : Du thuyết Kiếm thánh2019-08-26 05:00
 • #1069: : Thuần túy thưởng thức mà thôi2019-08-26 05:00
 • #1070: : Huyết mạch cảm ứng2019-08-26 05:00
 • #1071: : Cổ Đế đột phá2019-08-26 05:00
 • #1072: : Lôi Long Thiên Kiếp2019-08-26 05:00
 • #1073: : Tinh không ngẫu nhiên gặp2019-08-26 05:00
 • #1074: : Tử Hà bị thương nặng2019-08-26 05:00
 • #1075: : Thiên Thư viết Tử Hà2019-08-26 05:00
 • #1076: : Triệt để hỏng mất Cổ Đế2019-08-26 05:00
 • #1077: : Người thần bí2019-08-26 05:00
 • #1078: : Sụp đổ2019-08-26 05:00
 • #1079: : Yêu Đế trốn xa thiên ngoại2019-08-26 05:00
 • #1080: : Vực cấp chế độ2019-08-26 05:00
 • #1081: : Tổ Vu Đế Giang2019-08-26 05:01
 • #1082: : Tiến về thiên ngoại2019-08-26 05:01
 • #1083: : Mười vạn mét lôi vân2019-08-26 05:01
 • #1084: : Cổ tiên giới, trẫm tới2019-08-26 05:01
 • #1085: : Bạc Hà tiên tử2019-08-26 05:01
 • #1086: : Cửu Tự Chân Ngôn2019-08-26 05:01
 • #1087: : Hung tàn Đế Giang2019-08-26 05:01
 • #1088: : Tinh không thiên kiêu bảng2019-08-26 05:01
 • #1089: : Bão cát Đại Thế Giới2019-08-26 05:01
 • #1090: : Cổ tiên giới to lớn2019-08-26 05:03
 • #1091: : Quái dị hùng hài tử2019-08-26 05:05
 • #1092: : Tinh Minh bí mật2019-08-26 05:07
 • #1093: : Cao ngạo Thượng Quan Vân Phong2019-08-26 05:09
 • #1094: : Hồng Vân giáo2019-08-26 05:11
 • #1095: : Hạo Thiên đế đang hành động2019-08-26 05:13
 • #1096: : Bán thánh, Khổng Tuyên2019-08-26 05:15
 • #1097: : Khổng Tuyên giúp Lôi Chấn Tử2019-08-26 05:17
 • #1098: : Nội tình thâm hậu Thánh Khư2019-08-26 05:19
 • #1099: : Thánh Tổ oai2019-08-26 05:20
 • #1100: : Càn khôn cánh chim2019-08-26 05:22
 • #1101: : Thiên Đế Đại Thế Giới2019-08-26 05:24
 • #1102: : Ngưu Yêu quỳ bái2019-08-26 05:26
 • #1103: : Yêu ma khí tức2019-08-26 05:28
 • #1104: : Tiêu Vân Thiên Tôn2019-08-26 05:29
 • #1105: : Cường giả tụ tập2019-08-26 05:31
 • #1106: : U Minh Quỷ Giáo2019-08-26 05:33
 • #1107: : Hồng mông bắt đầu2019-08-26 05:35
 • #1108: : Đại lượng đề bạt thuộc hạ2019-08-26 05:37
 • #1109: : Nạp Lan Thanh bước tiến2019-08-26 05:39
 • #1110: : Tứ Tượng Hỗn Nguyên2019-08-26 05:41
 • #1111: : Hỗn Côn tổ sư2019-08-26 05:43
 • #1112: : Phong Thần đại điển2019-08-26 05:44
 • #1113: : Hư Vô Lưu Ly Hỏa, Cô Tinh Lưu Ly Khải2019-08-26 05:46
 • #1114: : Thủy nguyên kỷ nguyên Tổ Thần2019-08-26 05:49
 • #1115: : Toàn diện cải tạo ( END )2019-08-26 05:49