Dị GiớiHuyền Huyễn

Siêu Thần May Mắn Thăng Cấp Hệ Thống

Trọng sinh dị giới, Từ Hạo thiên người mang may mắn thăng cấp hệ thống, thần tốc thăng cấp, Tung Hoành Vô Địch

Công pháp, huyết mạch, Thần Tướng, pháp bảo, chỉ cần có thể nghĩ đến, không có không đến

Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân pháp nhãn vừa ra, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân

Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Bổng quét qua, chúng thần rung động rung động

Hình Thiên Vũ Kiền Thích, trên trời dưới dất ai dám tranh phong

Cái gì? Nói máu ta mạch không đơn thuần?

Cái này dễ thôi a, hệ thống, huyết mạch gì Tối Ngưu B?

Chân Long Huyết Mạch có thể chao liệng cửu thiên ngưu bức sao?

Chân Phượng huyết mạch có thể xé rách hư không lợi hại?

Huyền Vũ huyết mạch phòng ngự kinh người, như thế nào đây?

Converter: ◥✪◤cнuộт★彡【☑】

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thổ Đậu Vũ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : May mắn thăng cấp hệ thống
 • #2: : Rút thưởng đại luân bàn
 • #3: : Từ Hạo Thiên tình cảnh
 • #4: : Khảo hạch bắt đầu
 • #5: : Các hiển khả năng
 • #6: : Từ Hạo Thiên trả lời
 • #7: : Ta có tội
 • #8: : Thiên Thú huyết mạch
 • #9: : Kỹ năng thôn phệ
 • #10: : Cương Thi Quyền
 • #11: : Chi thứ nhất tuyến nhiệm vụ
 • #12: : Từ gia Thái Thượng Trưởng Lão
 • #13: : Voi ma mút huyết mạch
 • #14: : Barrett súng bắn tỉa
 • #15: : Ưng Sư
 • #16: : Bày mưu tính kế
 • #17: : Càn khôn đại na di thần công
 • #18: : Cường đạo
 • #19: : Huyền Quan cảnh
 • #20: : Lục Mạch Thần Kiếm
 • #21: : Ôn nhu hiền thục Bạch Tố Trinh
 • #22: : Ám sát vương
 • #23: : Hám Thiên Thần Thương
 • #24: : Từ gia Lão Tổ
 • #25: : Thái Nhất Thần Giải
 • #26: : Tu luyện
 • #27: : Thần Ma Cửu Biến
 • #28: : Cấm địa
 • #29: : Gió nổi mây phun
 • #30: : Thập Phương Hậu Thổ thể thành
 • #31: : Tử Hà Tiên Tử
 • #32: : Vương Cấp cảnh cửu phẩm
 • #33: : Thần Giáo
 • #34: : Cuồng ngạo thiên chi kiêu tử
 • #35: : Miểu sát
 • #36: : Tìm đường chết Từ Thiệu Đông
 • #37: : Nơi đầu sóng ngọn gió
 • #38: : Tần gia tộc trưởng thái độ
 • #39: : Ông tổ nhà họ Tần ác mộng
 • #40: : Trong tuyết tiễn đưa than
 • #41: : Thú triều
 • #42: : Cũng là Tiểu Hổ yêu gây họa
 • #43: : Rung động nhân tâm ra sân
 • #44: : Cửu Đầu Nguyên Thánh
 • #45: : Bá Vương Thương Pháp
 • #46: : Chọc giận
 • #47: : Con kiến hôi nghịch tập
 • #48: : Ngươi Ottar
 • #49: : Dẫn động khí vận
 • #50: : May mắn la bàn
 • #51: : Tỷ Can
 • #52: : Từ Thành Phong nghi hoặc
 • #53: : Tỷ Can mang tới hảo vận
 • #54: : Cửu Đầu Nguyên Thánh khủng bố
 • #55: : Vương Cấp cảnh tôi tớ
 • #56: : Hổ Khiếu Chân Quyết
 • #57: : Tử Thụ Tiên Y
 • #58: : Từ gia động tác
 • #59: : Đến từ mười ba tử khiêu chiến
 • #60: : Các phương phản ứng
 • #61: : Ốc đảo Mị Ảnh
 • #62: : Hắc Phong trại thổ phỉ
 • #63: : Vì dân trừ hại
 • #64: : Hắc Phong trại sào huyệt
 • #65: : Chính nghĩa hóa thân
 • #66: : Thần bí chất lỏng
 • #67: : Kim Sinh Kỳ Thủy
 • #68: : Đại Lực Man Ngưu thể
 • #69: : Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết
 • #70: : Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong
 • #71: : Trầm Trân Nhi
 • #72: : Lục Mạch Thần Kiếm oai
 • #73: : Hắc Toàn Phong mới lập công
 • #74: : Tiêu điểm
 • #75: : Lệnh Hồ Sơn Lam
 • #76: : Trời cao bao nhiêu tâm lớn bao nhiêu
 • #77: : Tìm đường chết kẻ đánh lén
 • #78: : Chỉ cùng ngươi qua người khác không dùng được
 • #79: : Đốn ngộ
 • #80: : Này kết Vô Giải
 • #81: : Một búa oai
 • #82: : Lột xác Từ tộc lão
 • #83: : Thủy Miểu Miểu lựa chọn
 • #84: : Một hống chi uy
 • #85: : Thần lực Hám Thiên
 • #86: : Tứ Cửu Thiên Kiếp
 • #87: : Địa Giai cảnh nhất phẩm
 • #88: : Địa Sát 72 thuật
 • #89: : Chu Tử Chân
 • #90: : Huyền Long tam kiệt
 • #91: : Tam kiệt ném bái
 • #92: : Thê thảm Bắc Khiếu Đình
 • #93: : Bắc gia diệt môn
 • #94: : Trở thành đệ nhất đại gia tộc điều kiện
 • #95: : Tiềm Long Bảng
 • #96: : Phong cách ra sân
 • #97: : Thiên Huyền quốc đệ nhất thiên tài
 • #98: : Đổng Khánh Dương
 • #99: : Tử Hà hiển uy
 • #100: : Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu
 • #101: : Hùng tâm tráng chí
 • #102: : Giết người ở vô hình
 • #103: : Châm ngòi thổi gió
 • #104: : Thiếu niên anh hùng
 • #105: : Chủ Tuyến nhiệm vụ Huyền Vũ phong vân
 • #106: : Xương Bình vương
 • #107: : Địa Giai cảnh Nhị phẩm
 • #108: : Hiệp danh thiên hạ
 • #109: : Thề chết cũng đi theo
 • #110: : Thiên Huyền nguy cơ
 • #111: : Hộ quốc quân hồn
 • #112: : Thái Hư Thần Giáp
 • #113: : Sơn Lam lại xuất hiện
 • #114: : Thiếp thân nha hoàn
 • #115: : Đầu danh trạng
 • #116: : Ôm thảo đánh con thỏ tiện thể sống
 • #117: : Minh Đức Điện
 • #118: : Hung hăng con bọ xít khiêu khích
 • #119: : Chấn nhiếp toàn trường
 • #120: : Tàn nhẫn
 • #121: : Hồng Đại Toàn
 • #122: : Chủy Độn ra sân
 • #123: : Từ Thành Phong cay đắng
 • #124: : Ngươi là muốn giết ta vẫn là muốn giết ta
 • #125: : Hoàng Phi Hổ
 • #126: : Đại hoàng tử
 • #127: : Quỷ dị tổ 2 người
 • #128: : Ta về tự mình đánh bại ngươi
 • #129: : Từ Hạo Thiên cường thế
 • #130: : Chi nhánh nhiệm vụ Chu Bật Thì cơn giận
 • #131: : Nhật Nguyệt Thần Giáo
 • #132: : Cự tuyệt mời chào
 • #133: : Thúc phán quan
 • #134: : Theo nhau tới mời chào + : Hắc Bạch Vô Thường
 • #135: : Sửa lại quy củ
 • #136: : Nửa đêm bị tập kích
 • #137: : Phân Thân Thuật
 • #138: : Vượt cấp đánh giết
 • #139: : Tiểu bá vương
 • #140: : Gặp được gốc rạ
 • #141: : Không phục chính là không phục
 • #142: : Bình thân
 • #143: : Triều dương điện
 • #144: : Thiên kiêu Sát Thủ vs trang B kẻ hủy diệt
 • #145: : Tu Tiên Giới Thần Tài
 • #146: : Tiêu Vũ Thần là muốn quỳ tiết tấu
 • #147: : Không huyền niệm chút nào thắng lợi
 • #148: : Quỳ hay là không quỳ
 • #149: : Tìm hắn báo thù giống như thiêu thân lao vào lửa
 • #150: : Thần Giáo sứ giả
 • #151: : Cầm màn thầu cút
 • #152: : Cừu Bố Y tìm tới
 • #153: : Ký Sự châu
 • #154: : Du Tiên gối
 • #155: : Tán Tu tìm tới
 • #156: : Ngươi không xứng
 • #157: : Đánh hắn
 • #158: : Đi a tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương đi
 • #159: : Kinh khủng Xương Bình Vương
 • #160: : Mua lòng người
 • #161: : Còn không mau mau quỳ xuống muốn chết phải không
 • #162: : Thi đình bị ép bắt đầu
 • #163: : Quân muốn thần Tử Thần không thể không chết
 • #164: : Quần tình sục sôi
 • #165: : Đối chất Đại hoàng tử
 • #166: : Ngài thật đúng là không có bị hắn để vào mắt
 • #167: : Thông cảm ta cái này Trung Thần nỗi khổ tâm trong lòng
 • #168: : Trị ngọn không trị gốc
 • #169: : Người áo đen đột kích
 • #170: : Thần Giáo cơn giận
 • #171: : Giải tán Tán Tu Liên Minh
 • #172: : Cường giả Kim Đại Thăng Lữ Bố
 • #173: : Hanh Cáp Nhị Tướng
 • #174: : 89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn
 • #175: : Tụ tập Chủ Tuyến nhiệm vụ
 • #176: : Sẽ không lại là tìm tới lao đến ngươi a
 • #177: : Cừu Bố Y kinh hãi
 • #178: : Nhất phi trùng thiên
 • #179: : Chính và phụ lời nói trong đêm
 • #180: : Không phải bức ta đánh
 • #181: : Chu Tử Chân thiên phú thần thông
 • #182: : Xông thẳng Đổng gia
 • #183: : Đổng Chấn chấn kinh
 • #184: : Ngài cũng không có hãy cho ta nói chuyện a
 • #185: : La bàn dị biến
 • #186: : Ta có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ
 • #187: : Trân quý may mắn giá trị
 • #188: : Thường Sơn Triệu Tử Long
 • #189: : Ta còn muốn đi theo giúp ta Vương phi
 • #190: : Chu Xương cứu
 • #191: : Từng bước từng bước xâm chiếm kế hoạch
 • #192: : Đồng Thiệu Vân ném thành
 • #193: : Hoàng Phi Hổ cơ hội
 • #194: : Chỉnh đốn Thiên Huyền
 • #195: : Thần Giáo Yêu Nữ
 • #196: : Không lay động được cũng muốn lay
 • #197: : Đánh giết Yêu Nữ
 • #198: : Người mù đốt đèn
 • #199: : Hoàng Thiên Hóa
 • #200: : Ma Tu hiện
 • #201: : Cự Linh Thần
 • #202: : Đến
 • #203: : Độn Địa phù
 • #204: : Thế lực tề tụ Vương Đô
 • #205: : Phục Hổ La Hán
 • #206: : Phật giáo ủng hộ
 • #207: : Trẫm đem quốc gia cho ngươi
 • #208: : Cánh cổng ánh sáng hiện
 • #209: : Hội vũ bắt đầu
 • #210: : Tiền Sử Khủng Long
 • #211: : Xa xa dẫn trước
 • #212: : Tụ hợp
 • #213: : Viên loại Thiên Thú huyết mạch
 • #214: : Còn cần điện hạ hỗ trợ
 • #215: : Tiến vào truyền thừa chỗ
 • #216: : Nhất cử lưỡng tiện
 • #217: : Cường đại Viên Hồng
 • #218: : Thành công dung hợp Viên Hầu Thiên Thú huyết mạch
 • #219: : Tích phân bão táp
 • #220: : Thanh diện thú Dương Chí
 • #221: : Ngưu xoa Thủy Hử nhân vật
 • #222: : Thánh Thượng thật sự là giỏi tính toán
 • #223: : Phá Giới Phù
 • #224: : Chờ đợi từ lâu mới đi ra
 • #225: : Khiếp sợ tiểu tu
 • #226: : Các phương phun trào
 • #227: : Đám người chú ý nhân vật
 • #228: : Muốn chết liền thành toàn bọn hắn
 • #229: : Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh
 • #230: : Nếu như ta không nói gì
 • #231: : Cự tuyệt mời chào
 • #232: : Không bấm phương pháp ra bài
 • #233: : Thiên Hóa làm phiền ngươi gọi hắn vĩnh viễn im miệng
 • #234: : Tử Thử
 • #235: : Nhị Lang Thần Dương Tiễn
 • #236: : Khương Thái Công
 • #237: : Thánh cấp đan
 • #238: : Công nghệ cao Đồng Hồ
 • #239: : Công nghệ cao chỗ đáng sợ
 • #240: : Sợ mất mật
 • #241: : Trăm trảm hoàng tử
 • #242: : Hoàng thất thăm dò
 • #243: : Hàng Long tìm tới
 • #244: : Thăng liền hai cấp
 • #245: : Uất Trì gia tộc
 • #246: : Vòng thứ hai bắt đầu tỷ thí
 • #247: : Bùi Đông Tiếu
 • #248: : Ung dung vượt qua sau các phương phản ứng
 • #249: : Huyền Vũ bảy thất lang
 • #250: : Cửu Đầu Nguyên Thánh đến
 • #251: : Tạo nên Cửu Đầu Nguyên Thánh
 • #252: : Tán Tu quy tâm
 • #253: : Kinh khủng Cửu Linh Nguyên Thánh
 • #254: : Khách không mời mà đến
 • #255: : Ồn ào
 • #256: : Uất Trì phi thiên
 • #257: : Cổ nước bọt đan
 • #258: : Thiên Môn chi kiếp
 • #259: : Người nào đang độ kiếp
 • #260: : Thử một cái giá lớn
 • #261: : Hệ thống khen thưởng
 • #262: : Sau khi tấn cấp các phương phản ứng
 • #263: : Từ quốc chủ
 • #264: : Thanh âm không hài hòa
 • #265: : Cành khô lá nát
 • #266: : Con dâu xuất mã bại loại đền tội
 • #267: : Na Tra tam thái tử
 • #268: : Hoa Quang Đại Đế
 • #269: : Nêu cao tên tuổi Từ Hạo Thiên
 • #270: : Quái dị tổ hợp
 • #271: : Mười hai cầm tinh Thủ Hộ Thần Hổ Vương
 • #272: : Hắc hổ cơ duyên
 • #273: : Bí quá hoá liều
 • #274: : Tứ Thánh đường nộ hỏa
 • #275: : Tứ Thánh đường hủy diệt
 • #276: : Mười hai cầm tinh vương triều quy hàng
 • #277: : Thiên Môn cảnh Nhị phẩm
 • #278: : La Hầu chuyển thế
 • #279: : Thập đại Thần Thú Thanh Long
 • #280: : Tứ Thánh tông trả thù
 • #281: : Đế quốc muốn nhờ
 • #282: : Giao dịch
 • #283: : Hứa hẹn
 • #284: : Biến khéo thành vụng
 • #285: : Vui mừng ngoài ý muốn
 • #286: : Dẫn tới cường giả
 • #287: : Hàn Tín
 • #288: : Kỳ Lân chuyển thế
 • #289: : Thời gian chiến tranh tiến giai
 • #290: : Đế quốc đệ nhất thiên tài
 • #291: : Miễn Lôi Kiếp người
 • #292: : Triệu hoán siêu cấp quân đoàn
 • #293: : Tần quân
 • #294: : Bùi Đông Tiếu ám sát
 • #295: : Tần quân đến sau rung động
 • #296: : Mạt Đại Quốc Vương cái chết
 • #297: : Từ Hạo thành
 • #298: : Soán vị đoạt quyền
 • #299: : Trở về
 • #300: : Lần thứ hai tạo nên cường giả
 • #301: : Cũng là bị ép buộc
 • #302: : Tham kiến quốc vương bệ hạ
 • #303: : Bạo biểu tu vi
 • #304: : Hắc đàn Ma Giáo
 • #305: : Tân Quốc bảo vệ chiến
 • #306: : Xung đột vũ trang
 • #307: : Giết ngươi như là làm thịt gà
 • #308: : Hắc đàn Ma Giáo dã tâm
 • #309: : Lần thứ nhất không nghi thức triều hội
 • #310: : Chinh phạt Tề Quốc
 • #311: : Thế như chẻ tre
 • #312: : Nam Vực chủ hồn
 • #313: : Nam vực vĩnh thế trường tồn
 • #314: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ hồn
 • #315: : Vận Mệnh La Bàn
 • #316: : Mục tiêu kế tiếp ngọc Tây Quốc
 • #317: : Ngọc Tây Quốc quốc vương quy hàng
 • #318: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ phân hồn
 • #319: : Nhạc Gia Quân
 • #320: : Tạo nên Lữ Bố
 • #321: : Tụ tập các hoàng tử
 • #322: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết
 • #323: : Chuyện tốt liên tục
 • #324: : Hạo Thiên bệ hạ khủng bố
 • #325: : Thường Hạo
 • #326: : Đái Lễ
 • #327: : Bát Quốc Liên Quân
 • #328: : Thái Bạch Kim Tinh
 • #329: : Hạo Thiên đế
 • #330: : Lệnh Hồ Sơn Lam cay đắng
 • #331: : Đến từ Thương Minh thánh giáo ám sát
 • #332: : Thật là mắc cỡ a
 • #333: : Phục sinh đệ nhất Vực Chủ hồn
 • #334: : Cổ Diệc Ma Thần Huyết Mạch
 • #335: : Truyền thừa
 • #336: : Tẩy Nghiệp Kim Hỏa
 • #337: : Bản mệnh thần thông
 • #338: : Cửu Long Chí Tôn Ám Kim Bào
 • #339: : Tử Lôi Thiên Cấp pháp
 • #340: : Hạo Thiên Quốc hoàng tộc
 • #341: : Cảm khái
 • #342: : Tế thiên, cáo thiên hạ
 • #343: : Ngưng tụ Long Khí, Tứ Trảo Kim Long
 • #344: : Ti Đồ Thượng Hồng chúc mừng
 • #345: : Kình địch
 • #346: : Ngăn cơn sóng dữ
 • #347: : Sánh vai hoàng triều
 • #348: : Lưu Bá Ôn
 • #349: : Kẻ này có thể phá lệ
 • #350: : Trở thành tiêu điểm
 • #351: : Khoa Thi chế độ
 • #352: : Vi Đà Quốc bạo động
 • #353: : Cố chấp Triệu Bắc Lâm
 • #354: : Quang minh lỗi lạc cường đạo
 • #355: : Nhất quốc lưỡng chế
 • #356: : Triệu tỉnh trưởng
 • #357: : Bồi dưỡng trận
 • #358: : Vun trồng Cừu Bố Y
 • #359: : Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền
 • #360: : Lương thiện Đế Hoàng
 • #361: : Dân tâm sở hướng
 • #362: : Ma Tộc đặc sứ Bách Lý Viêm
 • #363: : Ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng
 • #364: : Chân chính con kiến hôi
 • #365: : Ma Tổ bảo tàng
 • #366: : : Đế Hoàng cũng sẽ gạt người
 • #367: : Bạch Bào Quân
 • #368: : Hồng Hoang Dị Chủng Hắc Hùng quái
 • #369: : Chân Tiên cảnh trung kỳ
 • #370: : Tiến vào Đế Hoàng nhân vật
 • #371: : Thiên Ngoại Vẫn Thạch trên quái nhân
 • #372: : Tống cơ duyên
 • #373: : Đãng Ma hội nghị đỉnh cao
 • #374: : Tẩy Nghiệp Kim Hỏa đại thành
 • #375: : Hỏa diễm thần thông
 • #376: : Hội nghị đỉnh cao trước giờ
 • #377: : Thay trời hành đạo
 • #378: : Cái kia vung tay lên giữa tiêu sái
 • #379: : Không cả đoàn bị diệt, không bỏ qua
 • #380: : Lão Miêu gối cá ướp muối
 • #381: : Không giải thích được Chủ Tuyến nhiệm vụ
 • #382: : Ngắn ngủi thức tỉnh Vực Chủ hồn
 • #383: : Mông Cổ Thiết Kỵ
 • #384: : Đãng Ma hội nghị đỉnh cao bắt đầu
 • #385: : Đế Hoàng tề tụ
 • #386: : Chọc giận
 • #387: : Cứng đối cứng
 • #388: : Tiềm Long Bảng cường giả
 • #389: : Phách lối không cực hạn
 • #390: : Thỏa hiệp, nhượng bộ
 • #391: : Thái tử điện hạ
 • #392: : Kim quang Hám Thiên trận
 • #393: : Rơi vào tình huống khó xử Văn Như Lai
 • #394: : Gia Cát Vũ Hầu
 • #395: : Bị ngược đãi chết
 • #396: : Kim Giang Thánh Mẫu chuyển thế
 • #397: : Long kỵ sĩ xuất động
 • #398: : Khủng bố một quyền
 • #399: : Kẻ này không đơn giản
 • #400: : Ưu tiên quyền hành sử
 • #401: : Kẻ này có chút khó giải quyết
 • #402: : Trẫm muốn phản khiêu chiến
 • #403: : Luận bàn
 • #404: : Hắn căn bản không hiểu Từ Hạo Thiên cường đại
 • #405: : Điện hạ, ngươi phục là không phục
 • #406: : Nguyên đại đế
 • #407: : Mãn Châu Bát Kỳ quân
 • #408: : Yêu Vương đột kích
 • #409: : Mười vạn Thiên Binh
 • #410: : Sói đến đấy
 • #411: : Long Nhất
 • #412: : Cường cường đối kháng
 • #413: : Quỷ dị lam quang
 • #414: : Đến từ trên trời
 • #415: : Mười vạn Âm Binh
 • #416: : Âm Binh tướng lệnh
 • #417: : Điện hạ, thần đi trước một bước
 • #418: : Thế giới chủng
 • #419: : Bí Địa bên trong
 • #420: : Sa Ngộ Tịnh ra sân
 • #421: : 60 bách pháo máy
 • #422: : Thần bí phân liệt chủng tộc
 • #423: : Giết người không cần lý do
 • #424: : Có gì đó quái lạ
 • #425: : Là không ở lưu thủ
 • #426: : Tử Tinh Ma Lang
 • #427: : Tha Tâm Thông
 • #428: : Tự thân lên trận
 • #429: : Kim sắc tế đàn
 • #430: : Một trăm hai mươi tầng
 • #431: : Vô tâm cắm liễu liễu xanh um
 • #432: : Truyền thừa
 • #433: : Chúng ta đây là đi ra
 • #434: : Thần thông sơ hiển uy
 • #435: : Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ
 • #436: : Trung thành tuyệt đối Phong Lương
 • #437: : Làm cho người chú mục
 • #438: : Địa huyệt Nham Long
 • #439: : Đụng đại vận
 • #440: : Súng bắn chim đầu đàn
 • #441: : Ta tại sao phải cho các ngươi làm áo cưới
 • #442: : Kim chung cháo
 • #443: : Đều mẹ nó nhìn xem, cái gì gọi là thực lực
 • #444: : Ma thú thức tỉnh
 • #445: : Tát Đậu Thành Binh thuật
 • #446: : Màu xám Huyết Tích
 • #447: : Điên cuồng luyện hóa
 • #448: : Cuối cùng cũng có kết quả
 • #449: : Ba Ngàn Đại Đạo lấy Thời Gian vi Tôn
 • #450: : Thời Gian Đại Đạo
 • #451: : Ngươi có dám với trẫm một trận chiến
 • #452: : Ngẫu nhiên triệu hoán, quả nhiên không có hàng tốt
 • #453: : Luyện hóa Chân Long Huyết Mạch
 • #454: : Chỉ để ý Từ Hạo Thiên
 • #455: : Hiên Viên Bắc Minh
 • #456: : Không cút, sẽ chết
 • #457: : Rửa tai lắng nghe
 • #458: : Lữ tổ
 • #459: : Không rõ năng lượng xâm lấn
 • #460: : Kẻ này có bí mật
 • #461: : Mê cung hiện
 • #462: : Huyền Minh thăm dò thuật
 • #463: : Phát hiện người xâm nhập, bắt giết, thôn phệ
 • #464: : Bổ thần đan
 • #465: : Quỷ Vật
 • #466: : Quỷ dị Lưu Huyền Đức
 • #467: : Có hệ thống tại, ta còn sợ cọng lông
 • #468: : Phất tay, diệt ngươi không có thương lượng
 • #469: : Một ngày nào đó ta muốn để ngươi qùy liếm
 • #470: : Nhiều mặt định hướng truyền tống trận
 • #471: : Chức năng mới
 • #472: : Huyễn cảnh quan
 • #473: : Quỷ dị đầu lâu
 • #474: : Tiên anh bị đoạt
 • #475: : Hội chiến cửa ải cuối cùng
 • #476: : Ngộ Tịnh, giây hắn
 • #477: : Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt
 • #478: : Mục tiêu kế tiếp, Thánh Hoàng vị trí
 • #479: : Hiên Viên Bắc Minh cúi đầu
 • #480: : Ngươi muốn làm gì
 • #481: : Thiểu Âm Mệnh Vận Chi Luân
 • #482: : Đại lượng sinh sản, già trẻ không gạt
 • #483: : Vận mệnh mắt
 • #484: : Thánh Hoàng mưu đồ
 • #485: : Lão gia hỏa này muốn giở trò xấu
 • #486: : Lôi Chấn tử
 • #487: : Phòng ngừa chu đáo
 • #488: : Lay Thiên Ma rùa
 • #489: : Ngươi không khách khí một cái thử một chút
 • #490: : Rít lên một tiếng
 • #491: : Quả nhiên có vấn đề
 • #492: : Trẫm cho ngươi hộ pháp
 • #493: : Không chịu nổi một kích
 • #494: : Tiên Thiên Công Đức chí bảo
 • #495: : Liền không thể văn minh một chút
 • #496: : Một quyền gục, không được việc
 • #497: : Kinh thiên âm mưu
 • #498: : Giao cho kỳ vọng cao
 • #499: : Hắn rất suy yếu
 • #500: : Ma Tổ phục sinh
 • #501: : Bệ hạ còn sống
 • #502: : Lôi Chấn Tử đối Ma Tổ
 • #503: : Nam vực cứu thế chủ
 • #504: : Tử sắc Cự Đỉnh
 • #505: : Trong cơ thể biến đổi lớn
 • #506: : Song hài nhi
 • #507: : Cuồng bạo hấp lực
 • #508: : Thế giới anh hùng
 • #509: : Nảy mầm
 • #510: : Thế giới cây
 • #511: : Thế giới thần kỳ cây
 • #512: : Hướng về Thánh Đình tuyên chiến
 • #513: : Nhân bảng bài danh
 • #514: : Trở về
 • #515: : Xa hoa ban thưởng
 • #516: : Khó quên ban đêm
 • #517: : Hệ thống toàn diện thăng cấp mang đến chỗ tốt
 • #518: : Bách biến thần binh
 • #519: : Tiền đặt cược
 • #520: : Cửu Linh cực hạn giác tỉnh
 • #521: : Yêu Tộc xâm lấn
 • #522: : Dụng ý sâu xa
 • #523: : Hợp với tình hình
 • #524: : Để cho người ta kiêng kỵ Phong Lương
 • #525: : Thiên cổ nhất đế
 • #526: : Chiến Thần Hình Thiên
 • #527: : Ẩn tàng cao thủ
 • #528: : Phúc Hải Yêu Thánh
 • #529: : Hình Thiên múa Kiền Thích
 • #530: : Không huyền niệm chút nào đại thắng
 • #531: : Hạo Thiên Thánh Đế
 • #532: : Bàn Long điện
 • #533: : Tạo hóa thành Phật đan
 • #534: : Tiêu Dao cung Sứ giả
 • #535: : Hình lão đại, giết hắn
 • #536: : Gương mặt khổng lồ
 • #537: : Xin lỗi
 • #538: : Bách Hùng Đại Hội
 • #539: : Yêu Tộc hành trình
 • #540: : Cứu
 • #541: : Hoa Hạ
 • #542: : Huyết mạch giống nhau
 • #543: : Giống nhau
 • #544: : Pho tượng khổng lồ
 • #545: : Đại Quốc Sư
 • #546: : Long Nha
 • #547: : Hạ Long
 • #548: : Đại Hạ buổi đấu giá
 • #549: : Thương thiên nam
 • #550: : Giao Long tinh huyết
 • #551: : Cực phẩm Phi Thuyền
 • #552: : Là hắn, đó chính là hắn
 • #553: : Mi Hầu Vương
 • #554: : Thù hận
 • #555: : Hôm nay ngươi phải chết
 • #556: : Tiên đoán sẽ ứng nghiệm
 • #557: : Ác Lang
 • #558: : Tiểu nam hài
 • #559: : Ta gọi Hạ Thiên
 • #560: : Đừng sợ có ta
 • #561: : Ta thế nào mạng này khổ a
 • #562: : Hệ thống thức tỉnh
 • #563: : Bái sư
 • #564: : Nhân quả
 • #565: : Trẫm đi giết yêu
 • #566: : Muôn đời anh hùng
 • #567: : Hạ thành tồn tại
 • #568: : Bách Huyễn Thần Quân
 • #569: : Trấn Nguyên Tử Đạo Tràng
 • #570: : Âm Dương Sinh Tử ấn
 • #571: : Chủ động xuất kích
 • #572: : Mi Hầu Vương, cho trẫm cút ra đây
 • #573: : Đấu pháp
 • #574: : Vậy liền để trẫm lần nữa Dương Danh a
 • #575: : Làm việc tốt nhất định phải lưu danh
 • #576: : Âm Dương Sinh Tử luân
 • #577: : Sáng tạo kỳ tích nam nhân
 • #578: : Kinh thiên cuộc chiến
 • #579: : Tề thiên con đường
 • #580: : Vực Chủ đến
 • #581: : Ý thức trách nhiệm
 • #582: : Đại chiến
 • #583: : Tử thần hàng lâm
 • #584: : Ngược Mi Hầu Vương
 • #585: : Trở về
 • #586: : Hỗn tiểu tử, còn không qua đây phụ một tay
 • #587: : Không cần khẩn trương, người một nhà
 • #588: : Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng
 • #589: : Sư đồ dạ đàm
 • #590: : Vạn năm trù tính
 • #591: : Cực hạn Hạ Thiên
 • #592: : Bách Lý Huyền Sách chấn kinh
 • #593: : Thủy Liêm đảo
 • #594: : Nghiêm búa
 • #595: : Thế giới thụ đề cử
 • #596: : Hy vọng báo thù
 • #597: : Tứ Thánh tông
 • #598: : Trụy Long chỗ hiện trạng
 • #599: : Bệ hạ, bắt trở lại
 • #600: : Ôm cây đợi thỏ
 • #601: : Yêu Vương đột kích
 • #602: : Yêu Tổ hư ảnh
 • #603: : Tuyên chiến
 • #604: : Trẫm muốn xưng bá trăm vực
 • #605: : Hành trình
 • #606: : Đại Vu Khoa Phụ
 • #607: : Biến đổi lớn
 • #608: : Thâm Hải vương kình
 • #609: : Có hi vọng
 • #610: : Ngọc Cốt Ma Quân
 • #611: : Tinh không sinh vật
 • #612: : Băng đảo
 • #613: : Thủy Tinh Quan, kim sắc Khô Lâu khung xương
 • #614: : Ngọc Cốt Ma Quân đột kích
 • #615: : Biến thái phòng ngự
 • #616: : Thánh Đình chủ
 • #617: : Viêm Long Khải Giáp, Tử Diễm Đao
 • #618: : Đánh giết Ngọc Cốt Ma Quân
 • #619: : Đại Hư Không Thuật
 • #620: : Một trăm bảy chục ngàn năm
 • #621: : Cường đại Vu Tộc
 • #622: : Một cước oai
 • #623: : Luyện hóa Nguyệt Hoa thạch
 • #624: : Vạn độc điện
 • #625: : Sát khí đằng đằng
 • #626: : Toàn quân xuất kích
 • #627: : Binh bại như núi đổ
 • #628: : Bách Vực chủ
 • #629: : Lòng cao hơn trời
 • #630: : Trở về nam vực
 • #631: : Phong Lương quy tâm
 • #632: : Hạo Thiên Thánh Đình quật khởi mạnh mẽ
 • #633: : Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ
 • #634: : Hạo Thiên Đại Quân Thần oai
 • #635: : Đồ Long Đại Hội
 • #636: : Lôi Kiếp xuất hiện
 • #637: : Cửu Cửu Xuân Lôi Kiếp
 • #638: : Dục Huyết Hám Thiên lôi
 • #639: : Hấp thu kiếp vân
 • #640: : Yêu nghiệt thánh đế
 • #641: : Phúc Trạch thiên hạ
 • #642: : Đại Vu Hậu Nghệ
 • #643: : Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong
 • #644: : Mười ba vực nguyện vọng đến
 • #645: : Vạn độc điện báo thù người
 • #646: : Hùng chủ bảng
 • #647: : Chúng Vực Chủ rung động
 • #648: : Khủng bố Yêu Đế
 • #649: : Thịnh hội bắt đầu
 • #650: : Khoáng thế đại chiến
 • #651: : Thiên Địa Chủ Giác
 • #652: : Trẫm ái tướng cũng tạm được a
 • #653: : Lực lượng ngang nhau
 • #654: : Tiến vào chính đề
 • #655: : Đứng đội
 • #656: : Hù chết một cái
 • #657: : Huyễn ảnh quân đoàn
 • #658: : Sát Thần Bạch Khởi
 • #659: : Nhiên Đăng Cổ Phật
 • #660: : Hệ thống lỗ thủng hại người rất nặng
 • #661: : Phân thân đến đây
 • #662: : Kinh sợ thối lui
 • #663: : Hùng chủ bảng
 • #664: : Lên đường
 • #665: : Xuyên phá nam vực Thiên Thế Giới
 • #666: : Thân Công Báo cùng Bách Huyễn Thần Quân
 • #667: : Hệ thống thăng cấp
 • #668: : Mới tới Thiên Thế Giới
 • #669: : Vĩnh Dạ Hoa
 • #670: : Cửu U minh tôn
 • #671: : Thần tượng
 • #672: : Thánh đế đi vào man hoang
 • #673: : Trong khốn cảnh Bách Huyễn Thần Quân
 • #674: : Ngoan Thạch thành
 • #675: : Quỷ Tôn đột kích
 • #676: : Kẻ xấu, muốn chết
 • #677: : Miểu sát Thái Ất Kim Tiên
 • #678: : Bách Thủ Yêu Quân
 • #679: : Tề tụ man hoang
 • #680: : Milan công tử
 • #681: : U Vương đâm
 • #682: : Quá giang đại thuyền
 • #683: : Xấu xa giao dịch
 • #684: : Hạo Thiên thánh đế tới
 • #685: : Cường thế xuất thủ
 • #686: : Một đám Đại La
 • #687: : Không nể mặt mũi
 • #688: : Chém giết cung chủ
 • #689: : Cường thế
 • #690: : Tất Phương chim
 • #691: : Kiếm thánh
 • #692: : Yêu Đế
 • #693: : Đại La Hư Tiên
 • #694: : Yêu Đế cố kỵ
 • #695: : Đuổi sói cửa trước, dẫn hổ cửa sau
 • #696: : Cường đại Vương gia
 • #697: : Phượng Hoàng
 • #698: : Phượng Hoàng là nữ
 • #699: : Phát triển tấn mãnh Bách Huyễn Thần Quân
 • #700: : Phá vỡ man hoang kế hoạch
 • #701: : Tiên mộ lâm thế
 • #702: : Yêu Đế cường thế nhúng tay
 • #703: : Nhìn chằm chằm Yêu Đế
 • #704: : Kinh sợ Thiên Ma hùng
 • #705: : Yêu Đế Chiến Ma hùng
 • #706: : Trảm Ma hùng
 • #707: : Lui Yêu Đế
 • #708: : Tòa tiên mộ này thuộc về trẫm tất cả
 • #709: : Quỷ dị khí thể
 • #710: : Nhiên Đăng đến
 • #711: : Nhiên Đăng đối Kiếm thánh
 • #712: : Thất thải quang đoàn
 • #713: : Tâm Hạch
 • #714: : Hiên Viên
 • #715: : Nhiên Đăng chiến Hiên Viên
 • #716: : Chưởng khống Hiên Viên thành
 • #717: : Đột phá Thái Ất Cảnh
 • #718: : Thiên Binh kiếp
 • #719: : Thái Ất Kim Tiên cảnh
 • #720: : Kim Thiền Tử
 • #721: : Tiêu Dao cung ngấp nghé
 • #722: : Ngưu Ma Vương
 • #723: : Muốn lập tân cung
 • #724: : Bình Thiên cung
 • #725: : Phá hủy Tiêu Dao cung
 • #726: : Oanh động
 • #727: : Nam vực thiếu hụt
 • #728: : Khoác lác
 • #729: : La Thiên Dung Linh Đại Pháp
 • #730: : Đến từ man hoang chiến đấu
 • #731: : Kết minh
 • #732: : Ăn cái gì đều được, thì là không thể ăn thiệt thòi
 • #733: : Thần Mộ
 • #734: : Nam vực đệ nhất Vực Chủ Vương Hiểu Phong
 • #735: : Kiếm thánh đối Âm Dương Quỷ Vương
 • #736: : Kiền Thích oai
 • #737: : Lui Quỷ Vương
 • #738: : Vương Hiểu Phong truyền thuyết
 • #739: : Ngươi tốt hơn không nên biết
 • #740: : Thông U Chí Tôn đột kích
 • #741: : Minh binh
 • #742: : Quen thuộc khí tức
 • #743: : Bí mật, phá bầu trời
 • #744: : Tru Thiên đại trận
 • #745: : Trảm Thiên Yêu Đế
 • #746: : Một quyền oai
 • #747: : Ta nói ngươi là, ngươi chính là
 • #748: : Nghĩ thoáng đến đi, ngươi sớm muộn phải đối mặt
 • #749: : Tru Thiên mười hai đế
 • #750: : Kiếm thánh nhân tình
 • #751: : Thế giới chấn kinh
 • #752: : Đột phá sắp tới
 • #753: : Tiên Ma phong ấn kiếp
 • #754: : Tử Diễm phục thiên
 • #755: : Thái Ất Kim Tiên
 • #756: : Dung hợp bắt đầu
 • #757: : Nam vực Thiên Thế Giới phục sinh
 • #758: : Muôn đời truyền thừa
 • #759: : Vực linh
 • #760: : Lĩnh vực thần thông
 • #761: : Phân chia chín đại châu
 • #762: : Hùng chủ bảng đổi mới
 • #763: : Tư Mã Long Nộ đột kích
 • #764: : Tại diệt một cung
 • #765: : Nhiên Đăng tìm tới
 • #766: : Thái Ất Chân Nhân
 • #767: : Như Lai xuất thủ
 • #768: : Các phương vân động
 • #769: : Cổ Diệc Ma thần lai lịch
 • #770: : So với Cổ Diệc Ma Thần còn cuồng vọng Từ Hạo Thiên
 • #771: : Thánh Thai
 • #772: : Bách Vực chúc mừng
 • #773: : Cổ Đế mời
 • #774: : Chọn lựa nhân thủ
 • #775: : Mục tiêu Thiên Cơ Các
 • #776: : Đại La loan tiên
 • #777: : Kế hoạch bị phá hư
 • #778: : Từ Hạo Thiên lựa chọn
 • #779: : Phong lôi phe cánh
 • #780: : Thượng tiên, Trịnh Kiến Sinh
 • #781: : Hạo Thiên Thánh Đình khốn cảnh
 • #782: : Phe cánh độ kiếp
 • #783: : Vương Kính Long đến
 • #784: : Vương Kính Long nghi hoặc
 • #785: : Bánh trái thơm ngon
 • #786: : Tiên ma phẫn nộ
 • #787: : Vương Kính Long hoảng sợ
 • #788: : Cuồng loạn Tiên Ma
 • #789: : Chọc phiền phức
 • #790: : Bị mang lên Kim Cô Chú Tiên Ma
 • #791: : Khống Tâm sâu độc
 • #792: : Vặn vẹo sự thật
 • #793: : Yêu ma lệnh truy nã
 • #794: : Bình Thiên cung phiền phức
 • #795: : Bất Hóa Cốt vương
 • #796: : Khủng bố Nhiên Đăng
 • #797: : Bình Thiên Yêu Đế
 • #798: : Minh Vương tháp
 • #799: : Minh Kiếm Phong
 • #800: : Rời núi
 • #801: : Nhiên Đăng khôi phục đỉnh phong
 • #802: : Âm Minh điện
 • #803: : Trăm vạn cương thi binh
 • #804: : Dã tâm
 • #805: : Minh Vương một chiêu bị thua
 • #806: : Minh Vương đao
 • #807: : Minh Kiếm Phong nhập ma
 • #808: : Ngươi sẽ không như thế đối trẫm a
 • #809: : Mễ Lan cái chết
 • #810: : Cổ Phật chi quang
 • #811: : Trốn chạy
 • #812: : Gây nên oanh động
 • #813: : Đế Tuấn hiếu kỳ
 • #814: : Hậu Khanh
 • #815: : Hậu Khanh rung động
 • #816: : Thông U chí tôn phẫn nộ
 • #817: : Cổ Đế hiếu kỳ
 • #818: : Đế Tuấn đến
 • #819: : Đế Tuấn mời chào
 • #820: -: Thông U đang hành động
 • #821: : Cổ Phật kim quang
 • #822: : Thông U long khí
 • #823: : Thông U đao ý
 • #824: : Diệt thế thần uy
 • #825: : Bất tử chi thân
 • #826: : Nhiên Đăng đòn sát thủ
 • #827: : Khủng bố phật âm
 • #828: : Vây Nguỵ cứu Triệu
 • #829: : Thời khắc nguy cơ
 • #830: : Xuất chiến
 • #831: : Bình Thiên Yêu Đế quá kinh khủng
 • #832: : Hấp dẫn cừu hận
 • #833: : Việc quan hệ Thiên Hạ Đại Cục
 • #834: : Kiếm được phật quả
 • #835: : Phục ma cổ Phật
 • #836: : Kiếm Thánh đến
 • #837: : Kiếm Thánh xuất thủ
 • #838: : Như Lai đối Kiếm Thánh
 • #839: : Một chọi ba
 • #840: : Cổ Đế đến
 • #841: : Nam mô đại thánh Xá Lợi Tôn Vương phật
 • #842: : Vạn thần chủ
 • #843: : Tôn Ngộ Không lo lắng
 • #844: : Không chịu nổi một kích
 • #845: : Thông U chiến bại
 • #846: : Cổ Đế nhúng tay
 • #847: : Thông U rút lui
 • #848: : Như Lai quy tâm
 • #849: : Cổ Đế chiến Ngộ Không
 • #850: : Đánh bại thế giới chủ
 • #851: : Siêu phàm cơ hội
 • #852: : Bia đá
 • #853: : Thu phục cương thi điện
 • #854: : Thủy Miểu Miểu xảy ra chuyện
 • #855: : Tiếp nhận truyền thừa
 • #856: : Vận mạng Đại Ngôn Nhân
 • #857: : Hoàng kim nhiệm vụ
 • #858: : Ngỗ nghịch vận mệnh
 • #859: : Thay thế xuất chiến
 • #860: : Một phần vạn
 • #861: : Khí tức hủy diệt
 • #862: : Ước chiến
 • #863: : Một khi thành thánh, bất tử bất diệt
 • #864: : Bách Vực chủ
 • #865: : Treo lên đánh Cổ Đế tồn tại
 • #866: : Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động
 • #867: : Thái Ất rời núi
 • #868: : Đỉnh phong Hậu Nghệ
 • #869: : Vực Chủ Hộ Vệ Trưởng
 • #870: : Tuyển tướng
 • #871: : Thần thời khắc chuẩn bị
 • #872: : Xuất phát
 • #873: : Các phương vân động
 • #874: : Phong Lương quen thuộc khí tức
 • #875: : Theo ta tiến đến bái kiến chủ nhân
 • #876: : Hắc Hùng
 • #877: : U Hoa Kiếm
 • #878: : Kiếm Thánh nhúng tay
 • #879: : Kiếm Thánh đối Hạo Thiên thánh đế
 • #880: : Vô địch Hậu Nghệ
 • #881: : Vực Chủ hộ vệ sẽ tụ họp
 • #882: : Không gượng dậy nổi
 • #883: : Kiếm Thánh cùng Minh Kiếm Phong
 • #884: : Thánh Đình chín vệ
 • #885: : Loan Phượng sườn núi
 • #886: : Vương Kính Long kinh hoảng
 • #887: : Bá đạo Hạo Thiên thánh đế
 • #888: : Thanh sắc cung điện
 • #889: : Trước Thánh Đình chí bảo
 • #890: : Chèn ép Vương Kính Long
 • #891: : Thoát ra
 • #892: : Vương Hiểu Phong cùng thạch tượng
 • #893: : Đại chiến
 • #894: : Vương Hiểu Phong xương sườn
 • #895: : Thánh Cốt
 • #896: : Một đoạn ký ức
 • #897: : Mộng Cảnh du lịch
 • #898: : Nhập thánh con đường
 • #899: : Vương Kính Long ngươi qua đây
 • #900: : Huyết mạch áp chế
 • #901: : Quy thuận
 • #902: : Nhập thánh cảnh
 • #903: : Tử Vong Chi Hải
 • #904: : Thiên Uyên Thành
 • #905: : Náo nhiệt Thiên Uyên Thành
 • #906: : Lạc đường
 • #907: : Yêu Đế vào thành
 • #908: : Yêu Đế đối Minh Kiếm Phong
 • #909: : Hạo Thiên thánh đế tới
 • #910: : Trần Thiết Ma
 • #911: : Đánh bay
 • #912: : Đối mặt Yêu Đế
 • #913: : Không coi vào đâu
 • #914: : Cấp Cổ Đế một bộ mặt
 • #915: : Trang bức không thể làm cơm ăn
 • #916: : Hiên Viên hiện thân
 • #917: : Lưu Bị hối hận
 • #918: : Đại hội bắt đầu
 • #919: : Bình Thiên Yêu Đế vậy mà không có tới
 • #920: : Vì phá bầu trời đến mười hai đế
 • #921: : Giẫm thánh đế
 • #922: : Trận đầu đấu pháp
 • #923: : Một tiễn giây
 • #924: : Chín vệ xuất thủ
 • #925: : Danh hào phân tranh
 • #926: : Kiếm Thánh khiêu chiến
 • #927: : Yêu Đế khiêu chiến
 • #928: : Thông U chiến Yêu Đế
 • #929: : Còn có ai không phục
 • #930: : Trảm Thiên Yêu Đế quy tâm
 • #931: : Khiêu chiến Vương Kính Long
 • #932: : Đế Tuấn mỉa mai
 • #933: : Cường thế can thiệp
 • #934: : Một cước
 • #935: : Kim Tra đến
 • #936: : Ngươi, hạ xuống muốn chết
 • #937: : Thạch Cảm Đương
 • #938: : Tám vệ tàn phá bừa bãi Bách Hùng Đại Hội
 • #939: : Đế Tuấn nghi hoặc
 • #940: : Hiên Viên oán hận
 • #941: : Kinh thiên suy đoán
 • #942: : Hạo Thiên thánh đế quá kinh khủng
 • #943: : Càn rỡ Viêm Đế
 • #944: : Viêm Đế, ngươi phục không phục
 • #945: : Thánh đế, ta phục rồi
 • #946: : Khiêu chiến Thông U Chí Tôn
 • #947: : Thiên Cơ Các đến
 • #948: : Kim Quang Thánh Mẫu
 • #949: : Cổ tiên giới siêu cấp cường giả
 • #950: : Hiên Viên lại đến
 • #951: : Bạo ngược Hiên Viên
 • #952: : Đế Tuấn chiến Hiên Viên
 • #953: : Vô địch Đế Tuấn
 • #954: : Một cước đạp bể
 • #955: : Hậu Nghệ, Phong Lương đều xuất hiện chiến
 • #956: : Cổ Đế xuất chiến
 • #957: : Cổ Đế Chiến Đế tuấn
 • #958: : Thái Dương Thần Hỏa
 • #959: : Hủy thiên diệt địa
 • #960: : Khoáng thế cuộc chiến
 • #961: : Trấn Nguyên Tử Đại Tiên
 • #962: : Hà Đồ Lạc Thư
 • #963: : Đánh giết Minh Kiếm Phong
 • #964: : Quần chiến Yêu Đế
 • #965: : Đột phá Đại La Cảnh
 • #966: : Lôi Kiếp hàng lâm
 • #967: : Đào Ngột
 • #968: : Cửu Long Thần Hỏa Tráo
 • #969: : Thần Tiến Kiếp
 • #970: : Minh Vương chấp niệm
 • #971: : Đào Ngột giận cắn Hà Đồ
 • #972: : Cổ tiên giới người tới
 • #973: : Huyền Thiên mười hai thống lĩnh
 • #974: : Ngấp nghé
 • #975: : Nhan đế
 • #976: : Bởi vì ta chính là ngươi
 • #977: : Như thế nào vĩnh sinh
 • #978: : Như thế nào vận mệnh
 • #979: : Chủ hồn giác tỉnh
 • #980: : Mấy vạn năm trí nhớ
 • #981: : Huyền Thiên mười hai thống lĩnh hoảng sợ
 • #982: : Phát động chi nhánh nhiệm vụ
 • #983: : Năm đó Loài bò sát
 • #984: : Cả thế gian chấn kinh
 • #985: : Trẫm cảm thấy cùng ngươi hữu duyên
 • #986: : Tụ Lý Càn Khôn
 • #987: : Trấn Nguyên Tử cường đại
 • #988: : Thí Tiên
 • #989: : Muốn đạp biến 3000 Thế Giới
 • #990: : Đánh tới ngươi phục cho đến
 • #991: : Khủng bố Phục Thiên Chưởng
 • #992: : Bên trên, đánh hắn
 • #993: : Tam Túc Kim Ô
 • #994: : Hút Thái Dương Chân Hỏa
 • #995: : Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân
 • #996: : Linh Bảo Đại Pháp Sư
 • #997: : Lĩnh vực thần thông
 • #998: : Địa bàn của ta, ta làm chủ
 • #999: : Đặc biệt, còn có ai
 • #1000: : Pháp tắc lĩnh vực
 • #1001: : Công tâm kế sách
 • #1002: : Thiên hạ đệ nhất đế
 • #1003: : Ngươi còn có gì tâm nguyện
 • #1004: : Kiếp trước trôi qua
 • #1005: : Nhân tổ thành Trò cười
 • #1006: : Nhàm chán Bách Hùng Đại Hội
 • #1007: : Thương Liên Tiên Tôn
 • #1008: : Sở Gia Hưng dựa sát vào
 • #1009: : Thiên hạ đệ nhất đế
 • #1010: : Kiếm Thánh nhận thua
 • #1011: : Tru Thiên mười hai đế lập
 • #1012: : Từ Hạo Thiên lập uy
 • #1013: : Hệ thống thăng cấp
 • #1014: : Trở về
 • #1015: : Vực Linh Vân ngọc
 • #1016: : Hạo Thiên đại đế
 • #1017: : Hạo Thiên Thiên Đình lần thứ nhất triều hội
 • #1018: : Trẫm muốn Hùng Bá Thiên Hạ
 • #1019: : Luận công hành thưởng
 • #1020: : Tử Trung đỉnh phong Thái Ất
 • #1021: : Lôi Tổ muốn gả Hạo Thiên đại đế
 • #1022: : Lôi Dao Thiên Phi
 • #1023: : Lãng phí hạnh phúc
 • #1024: : Hiển Thánh cảnh hậu kỳ
 • #1025: : Muốn một mình phá bầu trời
 • #1026: : Mê hoặc Đại Thế Giới chúa tể
 • #1027: : Khủng hoảng
 • #1028: : Yêu Tộc muốn quật khởi
 • #1029: : Toàn quân xuất kích
 • #1030: : Kinh khủng Hạo Thiên Thiên Đình
 • #1031: : Dốc toàn lực Cổ Đế
 • #1032: : Rung động chiến trường
 • #1033: : Hạnh phúc phiền não
 • #1034: : Nhập thánh cảnh đột kích
 • #1035: : Trăng tròn giáo hiện
 • #1036: : Bắt sống nhập thánh
 • #1037: : Phía sau hắc thủ, Thông U Chí Tôn
 • #1038: : Nhập thánh cảnh khôi lỗi
 • #1039: : Mê hoặc loạn thế
 • #1040: : Hoàng tuyền thành
 • #1041: : Thế như chẻ tre
 • #1042: : Thông U Hạo Kiếp
 • #1043: : Thông U chí tôn tuyệt vọng
 • #1044: : Muốn hút Thông U long khí
 • #1045: : Thông U vẫn lạc
 • #1046: : Kiếm Thánh phó chiến trường
 • #1047: : Linh bảo ngược Kiếm Thánh
 • #1048: : Ta không thể thất bại
 • #1049: : Như thế nào thành tựu Âm Đế vị trí
 • #1050: : Cường giả bí ẩn đột kích
 • #1051: : Kim Cương Lục Đạo
 • #1052: : Vạn cổ thần phật, sáu luân bảo châu
 • #1053: : Trăm vực chủ
 • #1054: : Rộng lớn bầu trời
 • #1055: : Đại Vũ
 • #1056: : Trí nhớ chỗ sâu Tam Túc Kim Ô
 • #1057: : Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn
 • #1058: : Hàng phục Đại Vũ
 • #1059: : Thức tỉnh Yêu Đế Đế Tuấn
 • #1060: : Âm phủ cầu viện
 • #1061: : Điên cuồng Tàng Vương
 • #1062: : Đuổi tới
 • #1063: : Khủng bố Triệu Công Minh
 • #1064: : Hỗn độn đan
 • #1065: : Hai mươi bốn khỏa Định Hải Châu
 • #1066: : Thông U Minh Long
 • #1067: : Quả nhiên là hắn
 • #1068: : Du thuyết Kiếm thánh
 • #1069: : Thuần túy thưởng thức mà thôi
 • #1070: : Huyết mạch cảm ứng
 • #1071: : Cổ Đế đột phá
 • #1072: : Lôi Long Thiên Kiếp
 • #1073: : Tinh không ngẫu nhiên gặp
 • #1074: : Tử Hà bị thương nặng
 • #1075: : Thiên Thư viết Tử Hà
 • #1076: : Triệt để hỏng mất Cổ Đế
 • #1077: : Người thần bí
 • #1078: : Sụp đổ
 • #1079: : Yêu Đế trốn xa thiên ngoại
 • #1080: : Vực cấp chế độ
 • #1081: : Tổ Vu Đế Giang
 • #1082: : Tiến về thiên ngoại
 • #1083: : Mười vạn mét lôi vân
 • #1084: : Cổ tiên giới, trẫm tới
 • #1085: : Bạc Hà tiên tử
 • #1086: : Cửu Tự Chân Ngôn
 • #1087: : Hung tàn Đế Giang
 • #1088: : Tinh không thiên kiêu bảng
 • #1089: : Bão cát Đại Thế Giới
 • #1090: : Cổ tiên giới to lớn
 • #1091: : Quái dị hùng hài tử
 • #1092: : Tinh Minh bí mật
 • #1093: : Cao ngạo Thượng Quan Vân Phong
 • #1094: : Hồng Vân giáo
 • #1095: : Hạo Thiên đế đang hành động
 • #1096: : Bán thánh, Khổng Tuyên
 • #1097: : Khổng Tuyên giúp Lôi Chấn Tử
 • #1098: : Nội tình thâm hậu Thánh Khư
 • #1099: : Thánh Tổ oai
 • #1100: : Càn khôn cánh chim
 • #1101: : Thiên Đế Đại Thế Giới
 • #1102: : Ngưu Yêu quỳ bái
 • #1103: : Yêu ma khí tức
 • #1104: : Tiêu Vân Thiên Tôn
 • #1105: : Cường giả tụ tập
 • #1106: : U Minh Quỷ Giáo
 • #1107: : Hồng mông bắt đầu
 • #1108: : Đại lượng đề bạt thuộc hạ
 • #1109: : Nạp Lan Thanh bước tiến
 • #1110: : Tứ Tượng Hỗn Nguyên
 • #1111: : Hỗn Côn tổ sư
 • #1112: : Phong Thần đại điển
 • #1113: : Hư Vô Lưu Ly Hỏa, Cô Tinh Lưu Ly Khải
 • #1114: : Thủy nguyên kỷ nguyên Tổ Thần
 • #1115: : Toàn diện cải tạo ( END )
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.6]

Related posts

Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

THUYS♥️

Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm

TiKay

Quét Ngang Ba Ngàn Thế Giới

TiKay

Ta Có Thể Khóa Lại Ức Vạn Yêu Nghiệt Tu Luyện

TiKay

Tam Giới Thánh Sư

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Leave a Reply