Dị NăngHuyền HuyễnLinh DịNữ CườngTrọng Sinh

Đệ Nhất Thần Toán

“Tiên sinh, tính cái quẻ!”

“Hảo!”

Hắn vươn tay, sau một lúc lâu, lại thấy cái này xinh đẹp Nữ Thần Toán lỗ mũi đổ máu, gò má đỏ bừng.

“Nữ Thần Toán, cứ nói đừng ngại!”

Bàn Nhược xoa xoa máu mũi, xấu hổ và giận dữ mà cúi đầu.

Dị năng làm nàng thấy hắn tương lai —— hắn đang cùng người vui sướng tràn trề mà OOOXXX!

Nhưng là kia không liên quan chuyện của nàng, nàng luôn luôn đối khách nhân BT yêu thích không có hứng thú.

Nàng kinh ngạc chính là —— kia nữ nhân, là nàng!

Nội dung nhãn: Trọng sinh thần toán, dị năng, đổ thạch

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Trì Mạch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0001.mp32019-04-30 09:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0002.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0003.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0004.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0005.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0006.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0007.mp32019-04-30 09:05
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0008.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0009.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0010.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0011.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0012.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0013.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0014.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0015.mp32019-04-30 09:06
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0016.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0017.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0018.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0019.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0020.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0021.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0022.mp32019-04-30 09:07
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0023.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0024.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0025.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0026.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0027.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0028.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0029.mp32019-04-30 09:08
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0030.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0031.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0032.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0033.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0034.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0035.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0036.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0037.mp32019-04-30 09:09
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0038.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0039.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0040.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0041.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0042.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0043.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0044.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0045.mp32019-04-30 09:10
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0046.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0047.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0048.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0049.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0050.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0051.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0052.mp32019-04-30 09:11
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0053.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0054.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0055.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0056.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0057.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0058.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0059.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0060.mp32019-04-30 09:12
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0061.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0062.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0063.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0064.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0065.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0066.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0067.mp32019-04-30 09:13
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0068.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0069.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0070.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0071.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0072.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0073.mp32019-04-30 09:14
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0074.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0075.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0076.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0077.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0078.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0079.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0080.mp32019-04-30 09:15
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0081.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0082.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0083.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0084.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0085.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0086.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0087.mp32019-04-30 09:16
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0088.mp32019-04-30 09:17
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0089.mp32019-04-30 09:17
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0090.mp32019-04-30 09:17
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0091.mp32019-04-30 09:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0092.mp32019-04-30 09:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0093.mp32019-04-30 09:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0094.mp32019-04-30 09:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0095.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0096.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0097.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0098.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0099.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0100.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0101.mp32019-04-30 09:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0102.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0103.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0104.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0105.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0106.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0107.mp32019-04-30 09:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0108.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0109.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0110.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0111.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0112.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0113.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0114.mp32019-04-30 09:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0115.mp32019-04-30 09:24
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0116.mp32019-04-30 09:26
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0117.mp32019-04-30 09:26
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0118.mp32019-04-30 09:26
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0119.mp32019-04-30 09:26
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0120.mp32019-04-30 09:26
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0121.mp32019-04-30 09:27
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0122.mp32019-04-30 09:27
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0123.mp32019-04-30 09:27
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0124.mp32019-04-30 09:27
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0125.mp32019-04-30 09:27
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0126.mp32019-04-30 09:28
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0127.mp32019-04-30 09:28
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0128.mp32019-04-30 09:28
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0129.mp32019-04-30 11:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0130.mp32019-04-30 11:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0131.mp32019-04-30 11:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0132.mp32019-04-30 11:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0133.mp32019-04-30 11:19
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0134.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0135.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0136.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0137.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0138.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0139.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0140.mp32019-04-30 11:20
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0141.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0142.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0143.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0144.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0145.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0146.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0147.mp32019-04-30 11:21
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0148.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0149.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0150.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0151.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0152.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0153.mp32019-04-30 11:22
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0154.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0155.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0156.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0157.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0158.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0159.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0160.mp32019-04-30 11:23
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0161.mp32019-04-30 11:24
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0162.mp32019-04-30 11:24
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0163.mp32019-04-30 11:24
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0164.mp32019-04-30 11:24
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0165.mp32019-04-30 15:59
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0166.mp32019-04-30 16:00
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0167.mp32019-04-30 16:00
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0168.mp32019-04-30 16:00
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0169.mp32019-04-30 16:00
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0170.mp32019-04-30 16:00
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0171.mp32019-04-30 16:01
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0172.mp32019-04-30 16:01
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0173.mp32019-04-30 16:02
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0174.mp32019-04-30 16:02
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0175.mp32019-04-30 16:02
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0176.mp32019-04-30 16:02
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0177.mp32019-04-30 16:02
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0178.mp32019-04-30 16:03
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0179.mp32019-04-30 16:03
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0180.mp32019-04-30 16:03
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0181.mp32019-04-30 16:03
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0182.mp32019-04-30 16:03
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0183.mp32019-04-30 16:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0184.mp32019-04-30 16:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0185.mp32019-04-30 16:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0186.mp32019-04-30 16:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0187.mp32019-04-30 16:04
 • de-nhat-than-toan-trong-sinh-chuong-0188.mp32019-04-30 16:05
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]

Related posts

Kinh Khiếu Tuần Hoàn ( Vô Hạn Lưu )

THUYS♥️

Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

TiKay

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

TiKay

Trọng Sinh Sủng Phu Chi Lộ

TiKay

Xuyên Nhanh: Biến Thái Đại Lão Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

TiKay

Leave a Reply