Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

Tảo Bả Tinh Quân công lực tiến nhanh, không hay ho thể chất liền Ngọc Đế đều kêu hi không được.

Trúng kế rơi xuống phàm trần, đến nhân gian mở dậy quan tài tiệm, cả ngày vội vàng cho phàm nhân xem chọn chỉ, xử lý tang sự.

Thi biến sau Doanh Chính: “Ngươi là ai, vì sao ở trẫm long tháp phía trên.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Trước mặc kệ ta là ai, nhanh chút, nhà ngươi cũng bị nhân đào.”

Mặt than Doanh Chính: “Tinh quân, ngươi có thể đem ngươi gia nhóc con đề trở về sao? Ta hoàng lăng mau bị hắn chuyển không.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Không có việc gì, hắn chính là trước chuyển ngươi đồ cưới mà thôi.”

PS: Bài này mất quyền lực, cực độ YY, khảo chứng đảng mời đường vòng.

Văn trung Tảo Bả Tinh Quân là nữ tiên, nữ tiên, nữ tiên, chuyện trọng yếu nói ba lần.

Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian linh dị thần tiên ma quái nữ cường sảng văn

Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Triệu Huyên ┃ phối hợp diễn: Doanh Chính, Triệu Vũ, một chúng yêu ma quỷ quái ┃ cái khác: Làm ruộng, thoải mái khôi hài, linh dị, nữ cường, sảng văn

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Vĩnh Tuế Phiêu Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0001.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0002.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0003.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0004.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0005.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0006.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0007.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0008.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0009.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0010.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0011.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0012.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0013.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0014.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0015.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0016.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0017.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0018.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0019.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0020.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0021.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0022.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0023.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0024.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0025.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0026.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0027.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0028.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0029.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0030.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0031.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0032.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0033.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0034.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0035.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0036.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0037.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0038.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0039.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0040.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0041.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0042.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0043.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0044.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0045.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0046.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0047.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0048.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0049.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0050.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0051.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0052.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0053.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0054.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0055.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0056.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0057.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0058.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0059.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0060.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0061.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0062.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0063.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0064.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0065.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0066.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0067.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0068.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0069.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0070.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0071.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0072.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0073.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0074.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0075.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0076.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0077.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0078.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0079.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0080.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0081.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0082.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0083.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0084.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0085.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0086.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0087.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0088.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0089.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0090.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0091.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0092.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0093.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0094.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0095.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0096.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0097.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0098.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0099.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0100.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0101.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0102.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0103.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0104.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0105.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0106.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0107.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0108.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0109.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0110.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0111.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0112.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0113.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0114.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0115.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0116.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0117.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0118.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0119.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0120.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0121.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0122.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0123.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0124.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0125.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0126.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0127.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0128.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0129.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0130.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0131.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0132.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0133.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0134.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0135.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0136.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0137.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0138.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0139.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0140.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0141.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0142.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0143.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0144.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0145.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0146.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0147.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0148.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0149.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0150.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0151.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0152.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0153.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0154.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0155.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0156.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0157.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0158.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0159.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0160.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0161.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0162.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0163.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0164.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0165.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0166.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0167.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0168.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0169.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0170.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0171.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0172.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0173.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0174.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0175.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0176.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0177.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0178.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0179.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0180.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0181.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0182.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0183.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0184.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0185.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0186.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0187.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0188.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0189.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0190.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0191.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0192.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0193.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0194.mp32019-06-23 13:15
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Cửu Gia, Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

THUYS♥️

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

TiKay

Độc Tôn Tam Giới (bản dịch)

TiKay

Sư Muội, Ta Thật Là Vì Tiền

TiKay

Titan Cùng Long Chi Vương

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Leave a Reply