Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

Tảo Bả Tinh Quân công lực tiến nhanh, không hay ho thể chất liền Ngọc Đế đều kêu hi không được.

Trúng kế rơi xuống phàm trần, đến nhân gian mở dậy quan tài tiệm, cả ngày vội vàng cho phàm nhân xem chọn chỉ, xử lý tang sự.

Thi biến sau Doanh Chính: “Ngươi là ai, vì sao ở trẫm long tháp phía trên.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Trước mặc kệ ta là ai, nhanh chút, nhà ngươi cũng bị nhân đào.”

Mặt than Doanh Chính: “Tinh quân, ngươi có thể đem ngươi gia nhóc con đề trở về sao? Ta hoàng lăng mau bị hắn chuyển không.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Không có việc gì, hắn chính là trước chuyển ngươi đồ cưới mà thôi.”

PS: Bài này mất quyền lực, cực độ YY, khảo chứng đảng mời đường vòng.

Văn trung Tảo Bả Tinh Quân là nữ tiên, nữ tiên, nữ tiên, chuyện trọng yếu nói ba lần.

Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian linh dị thần tiên ma quái nữ cường sảng văn

Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Triệu Huyên ┃ phối hợp diễn: Doanh Chính, Triệu Vũ, một chúng yêu ma quỷ quái ┃ cái khác: Làm ruộng, thoải mái khôi hài, linh dị, nữ cường, sảng văn

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vĩnh Tuế Phiêu Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0001.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0002.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0003.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0004.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0005.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0006.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0007.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0008.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0009.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0010.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0011.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0012.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0013.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0014.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0015.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0016.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0017.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0018.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0019.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0020.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0021.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0022.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0023.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0024.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0025.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0026.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0027.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0028.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0029.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0030.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0031.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0032.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0033.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0034.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0035.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0036.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0037.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0038.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0039.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0040.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0041.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0042.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0043.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0044.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0045.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0046.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0047.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0048.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0049.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0050.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0051.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0052.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0053.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0054.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0055.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0056.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0057.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0058.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0059.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0060.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0061.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0062.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0063.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0064.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0065.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0066.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0067.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0068.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0069.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0070.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0071.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0072.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0073.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0074.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0075.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0076.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0077.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0078.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0079.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0080.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0081.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0082.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0083.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0084.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0085.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0086.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0087.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0088.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0089.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0090.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0091.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0092.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0093.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0094.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0095.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0096.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0097.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0098.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0099.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0100.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0101.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0102.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0103.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0104.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0105.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0106.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0107.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0108.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0109.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0110.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0111.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0112.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0113.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0114.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0115.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0116.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0117.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0118.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0119.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0120.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0121.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0122.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0123.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0124.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0125.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0126.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0127.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0128.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0129.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0130.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0131.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0132.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0133.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0134.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0135.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0136.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0137.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0138.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0139.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0140.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0141.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0142.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0143.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0144.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0145.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0146.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0147.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0148.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0149.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0150.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0151.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0152.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0153.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0154.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0155.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0156.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0157.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0158.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0159.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0160.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0161.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0162.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0163.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0164.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0165.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0166.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0167.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0168.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0169.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0170.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0171.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0172.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0173.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0174.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0175.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0176.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0177.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0178.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0179.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0180.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0181.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0182.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0183.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0184.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0185.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0186.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0187.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0188.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0189.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0190.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0191.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0192.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0193.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0194.mp32019-06-23 13:15
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Nghịch Thiên Bảo Bảo: Phế Vật Mẫu Thân Ngạo Dị Thế

THUYS♥️

Thịnh Thế Yêu Nhan

THUYS♥️

Mạt Thế Nữ Phụ : Ác Ma Lão Công Đừng Sủng Ta

THUYS♥️

Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

THUYS♥️

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

THUYS♥️

Leave a Reply