Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

Tảo Bả Tinh Quân công lực tiến nhanh, không hay ho thể chất liền Ngọc Đế đều kêu hi không được.

Trúng kế rơi xuống phàm trần, đến nhân gian mở dậy quan tài tiệm, cả ngày vội vàng cho phàm nhân xem chọn chỉ, xử lý tang sự.

Thi biến sau Doanh Chính: “Ngươi là ai, vì sao ở trẫm long tháp phía trên.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Trước mặc kệ ta là ai, nhanh chút, nhà ngươi cũng bị nhân đào.”

Mặt than Doanh Chính: “Tinh quân, ngươi có thể đem ngươi gia nhóc con đề trở về sao? Ta hoàng lăng mau bị hắn chuyển không.”

Tảo Bả Tinh Quân: “Không có việc gì, hắn chính là trước chuyển ngươi đồ cưới mà thôi.”

PS: Bài này mất quyền lực, cực độ YY, khảo chứng đảng mời đường vòng.

Văn trung Tảo Bả Tinh Quân là nữ tiên, nữ tiên, nữ tiên, chuyện trọng yếu nói ba lần.

Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian linh dị thần tiên ma quái nữ cường sảng văn

Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Triệu Huyên ┃ phối hợp diễn: Doanh Chính, Triệu Vũ, một chúng yêu ma quỷ quái ┃ cái khác: Làm ruộng, thoải mái khôi hài, linh dị, nữ cường, sảng văn

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vĩnh Tuế Phiêu Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0001.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0002.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0003.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0004.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0005.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0006.mp32019-06-23 12:50
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0007.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0008.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0009.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0010.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0011.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0012.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0013.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0014.mp32019-06-23 12:51
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0015.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0016.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0017.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0018.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0019.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0020.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0021.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0022.mp32019-06-23 12:52
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0023.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0024.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0025.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0026.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0027.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0028.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0029.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0030.mp32019-06-23 12:53
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0031.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0032.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0033.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0034.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0035.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0036.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0037.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0038.mp32019-06-23 12:54
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0039.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0040.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0041.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0042.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0043.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0044.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0045.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0046.mp32019-06-23 12:55
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0047.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0048.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0049.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0050.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0051.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0052.mp32019-06-23 12:56
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0053.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0054.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0055.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0056.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0057.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0058.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0059.mp32019-06-23 12:57
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0060.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0061.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0062.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0063.mp32019-06-23 12:58
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0064.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0065.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0066.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0067.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0068.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0069.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0070.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0071.mp32019-06-23 12:59
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0072.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0073.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0074.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0075.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0076.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0077.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0078.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0079.mp32019-06-23 13:00
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0080.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0081.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0082.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0083.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0084.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0085.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0086.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0087.mp32019-06-23 13:01
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0088.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0089.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0090.mp32019-06-23 13:02
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0091.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0092.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0093.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0094.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0095.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0096.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0097.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0098.mp32019-06-23 13:03
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0099.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0100.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0101.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0102.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0103.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0104.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0105.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0106.mp32019-06-23 13:04
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0107.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0108.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0109.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0110.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0111.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0112.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0113.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0114.mp32019-06-23 13:05
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0115.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0116.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0117.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0118.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0119.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0120.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0121.mp32019-06-23 13:06
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0122.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0123.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0124.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0125.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0126.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0127.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0128.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0129.mp32019-06-23 13:07
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0130.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0131.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0132.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0133.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0134.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0135.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0136.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0137.mp32019-06-23 13:08
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0138.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0139.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0140.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0141.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0142.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0143.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0144.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0145.mp32019-06-23 13:09
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0146.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0147.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0148.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0149.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0150.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0151.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0152.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0153.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0154.mp32019-06-23 13:10
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0155.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0156.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0157.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0158.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0159.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0160.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0161.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0162.mp32019-06-23 13:11
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0163.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0164.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0165.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0166.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0167.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0168.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0169.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0170.mp32019-06-23 13:12
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0171.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0172.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0173.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0174.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0175.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0176.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0177.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0178.mp32019-06-23 13:13
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0179.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0180.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0181.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0182.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0183.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0184.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0185.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0186.mp32019-06-23 13:14
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0187.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0188.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0189.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0190.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0191.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0192.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0193.mp32019-06-23 13:15
 • tiem-quan-tai-lao-ban-nuong-chuong-0194.mp32019-06-23 13:15
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

THUYS♥️

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

TiKay

Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!

TiKay

Freud Thân Yêu

THUYS♥️

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Sinh Cái Trứng

THUYS♥️

Leave a Reply