Huyền Huyễn

Nguyên Tôn

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ………

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Tằm Thổ Đậu
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nguyen-ton-chuong-0001.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0002.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0003.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0004.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0005.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0006.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0007.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0008.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0009.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0010.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0011.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0012.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0013.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0014.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0015.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0016.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0017.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0018.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0019.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0020.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0021.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0022.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0023.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0024.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0025.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0026.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0027.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0028.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0029.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0030.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0031.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0032.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0033.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0034.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0035.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0036.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0037.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0038.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0039.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0040.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0041.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0042.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0043.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0044.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0045.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0046.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0047.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0048.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0049.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0050.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0051.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0052.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0053.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0054.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0055.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0056.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0057.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0058.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0059.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0060.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0061.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0062.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0063.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0064.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0065.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0066.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0067.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0068.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0069.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0070.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0071.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0072.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0073.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0074.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0075.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0076.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0077.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0078.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0079.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0080.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0081.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0082.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0083.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0084.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0085.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0086.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0087.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0088.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0089.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0090.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0091.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0092.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0093.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0094.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0095.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0096.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0097.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0098.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0099.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0100.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0101.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0102.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0103.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0104.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0105.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0106.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0107.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0108.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0109.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0110.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0111.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0112.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0113.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0114.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0115.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0116.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0117.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0118.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0119.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0120.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0121.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0122.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0123.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0124.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0125.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0126.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0127.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0128.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0129.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0130.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0131.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0132.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0133.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0134.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0135.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0136.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0137.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0138.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0139.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0140.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0141.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0142.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0143.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0144.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0145.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0146.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0147.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0148.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0149.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0150.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0151.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0152.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0153.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0154.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0155.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0156.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0157.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0158.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0159.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0160.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0161.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0162.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0163.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0164.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0165.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0166.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0167.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0168.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0169.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0170.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0171.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0172.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0173.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0174.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0175.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0176.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0177.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0178.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0179.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0180.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0181.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0182.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0183.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0184.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0185.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0186.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0187.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0188.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0189.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0190.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0191.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0192.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0193.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0194.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0195.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0196.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0197.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0198.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0199.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0200.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0201.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0202.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0203.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0204.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0205.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0206.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0207.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0208.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0209.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0210.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0211.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0212.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0213.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0214.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0215.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0216.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0217.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0218.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0219.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0220.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0221.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0222.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0223.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0224.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0225.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0226.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0227.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0228.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0229.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0230.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0231.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0232.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0233.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0234.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0235.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0236.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0237.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0238.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0239.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0240.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0241.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0242.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0243.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0244.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0245.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0246.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0247.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0248.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0249.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0250.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0251.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0252.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0253.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0254.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0255.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0256.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0257.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0258.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0259.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0260.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0261.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0262.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0263.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0264.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0265.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0266.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0267.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0268.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0269.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0270.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0271.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0272.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0273.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0274.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0275.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0276.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0277.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0278.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0279.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0280.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0281.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0282.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0283.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0284.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0285.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0286.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0287.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0288.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0289.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0290.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0291.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0292.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0293.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0294.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0295.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0296.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0297.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0298.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0299.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0300.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0301.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0302.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0303.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0304.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0305.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0306.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0307.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0308.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0309.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0310.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0311.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0312.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0313.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0314.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0315.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0316.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0317.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0318.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0319.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0320.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0321.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0322.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0323.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0324.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0325.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0326.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0327.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0328.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0329.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0330.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0331.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0332.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0333.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0334.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0335.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0336.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0337.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0338.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0339.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0340.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0341.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0342.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0343.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0344.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0345.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0346.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0347.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0348.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0349.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0350.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0351.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0352.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0353.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0354.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0355.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0356.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0357.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0358.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0359.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0360.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0361.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0362.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0363.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0364.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0365.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0366.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0367.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0368.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0369.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0370.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0371.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0372.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0373.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0374.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0375.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0376.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0377.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0378.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0379.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0380.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0381.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0382.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0383.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0384.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0385.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0386.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0387.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0388.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0389.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0390.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0391.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0392.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0393.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0394.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0395.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0396.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0397.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0398.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0399.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0400.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0401.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0402.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0403.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0404.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0405.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0406.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0407.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0408.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0409.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0410.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0411.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0412.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0413.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0414.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0415.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0416.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0417.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0418.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0419.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0420.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0421.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0422.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0423.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0424.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0425.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0426.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0427.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0428.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0429.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0430.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0431.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0432.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0433.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0434.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0435.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0436.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0437.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0438.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0439.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0440.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0441.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0442.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0443.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0444.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0445.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0446.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0447.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0448.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0449.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0450.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0451.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0452.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0453.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0454.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0455.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0456.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0457.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0458.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0459.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0460.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0461.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0462.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0463.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0464.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0465.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0466.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0467.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0468.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0469.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0470.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0471.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0472.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0473.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0474.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0475.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0476.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0477.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0478.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0479.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0480.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0481.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0482.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0483.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0484.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0485.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0486.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0487.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0488.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0489.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0490.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0491.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0492.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0493.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0494.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0495.mp32018-07-18 01:01
 • nguyen-ton-chuong-0496.mp32018-07-18 01:02
 • nguyen-ton-chuong-0497.mp32018-07-18 01:03
 • nguyen-ton-chuong-0498.mp32018-07-18 01:04
 • nguyen-ton-chuong-0499.mp32018-07-18 01:05
 • nguyen-ton-chuong-0500.mp32018-07-18 01:06
 • nguyen-ton-chuong-0501.mp32018-07-19 00:47
 • nguyen-ton-chuong-0502.mp32018-07-19 00:48
 • nguyen-ton-chuong-0503.mp32018-07-19 23:25
 • nguyen-ton-chuong-0504.mp32018-07-26 01:59
 • nguyen-ton-chuong-0505.mp32018-07-26 02:00
 • nguyen-ton-chuong-0506.mp32018-07-26 02:02
 • nguyen-ton-chuong-0507.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0508.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0509.mp32018-07-26 02:04
 • nguyen-ton-chuong-0510.mp32018-07-26 02:05
 • nguyen-ton-chuong-0511.mp32018-07-26 02:06
 • nguyen-ton-chuong-0512.mp32018-07-26 22:26
 • nguyen-ton-chuong-0513.mp32018-07-27 21:11
 • nguyen-ton-chuong-0514.mp32018-07-28 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0515.mp32018-07-29 17:27
 • nguyen-ton-chuong-0516.mp32018-07-31 22:12
 • nguyen-ton-chuong-0517.mp32018-07-31 22:14
 • nguyen-ton-chuong-0518.mp32018-08-01 21:29
 • nguyen-ton-chuong-0519.mp32018-08-01 21:31
 • nguyen-ton-chuong-0520.mp32018-08-02 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0521.mp32018-08-03 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0522.mp32018-08-04 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0523.mp32018-08-06 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0524.mp32018-08-06 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0525.mp32018-08-06 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0526.mp32018-08-07 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0527.mp32018-08-08 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0528.mp32018-08-10 18:05
 • nguyen-ton-chuong-0529.mp32018-08-10 18:06
 • nguyen-ton-chuong-0530.mp32018-08-11 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0531.mp32018-08-12 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0532.mp32018-08-13 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0533.mp32018-08-14 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0534.mp32018-08-15 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0535.mp32018-08-15 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0536.mp32018-08-16 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0537.mp32018-08-17 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0538.mp32018-08-18 18:08
 • nguyen-ton-chuong-0539.mp32018-08-19 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0540.mp32018-08-20 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0541.mp32018-08-20 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0542.mp32018-08-21 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0543.mp32018-08-21 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0544.mp32018-08-22 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0545.mp32018-08-23 17:57
 • nguyen-ton-chuong-0546.mp32018-08-24 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0547.mp32018-08-25 17:10
 • nguyen-ton-chuong-0548.mp32018-08-26 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0549.mp32018-08-28 05:05
 • nguyen-ton-chuong-0550.mp32018-08-28 05:06
 • nguyen-ton-chuong-0551.mp32018-08-29 05:18
 • nguyen-ton-chuong-0552.mp32018-08-30 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0553.mp32018-08-31 04:38
 • nguyen-ton-chuong-0554.mp32018-09-01 06:24
 • nguyen-ton-chuong-0555.mp32018-09-02 22:07
 • nguyen-ton-chuong-0556.mp32018-09-02 22:08
 • nguyen-ton-chuong-0557.mp32018-09-03 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0558.mp32018-09-04 14:54
 • nguyen-ton-chuong-0559.mp32018-09-05 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0560.mp32018-09-07 06:33
 • nguyen-ton-chuong-0561.mp32018-09-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0562.mp32018-09-07 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0563.mp32018-09-09 02:17
 • nguyen-ton-chuong-0564.mp32018-09-10 03:56
 • nguyen-ton-chuong-0565.mp32018-09-10 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0566.mp32018-09-12 15:00
 • nguyen-ton-chuong-0567.mp32018-09-12 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0568.mp32018-09-14 02:52
 • nguyen-ton-chuong-0569.mp32018-09-15 05:29
 • nguyen-ton-chuong-0570.mp32018-09-15 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0571.mp32018-09-16 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0572.mp32018-09-24 04:43
 • nguyen-ton-chuong-0573.mp32018-09-19 07:10
 • nguyen-ton-chuong-0574.mp32018-09-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0575.mp32018-09-19 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0576.mp32018-09-21 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0577.mp32018-09-21 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0578.mp32018-09-22 16:34
 • nguyen-ton-chuong-0579.mp32018-09-23 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0580.mp32018-09-25 06:05
 • nguyen-ton-chuong-0581.mp32018-09-25 14:53
 • nguyen-ton-chuong-0582.mp32018-09-25 14:55
 • nguyen-ton-chuong-0583.mp32018-09-26 14:08
 • nguyen-ton-chuong-0584.mp32018-09-28 05:27
 • nguyen-ton-chuong-0585.mp32018-09-28 05:28
 • nguyen-ton-chuong-0586.mp32018-09-28 05:30
 • nguyen-ton-chuong-0587.mp32018-09-28 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0588.mp32018-10-01 07:54
 • nguyen-ton-chuong-0589.mp32018-10-01 07:57
 • nguyen-ton-chuong-0590.mp32018-10-01 07:59
 • nguyen-ton-chuong-0591.mp32018-10-01 08:01
 • nguyen-ton-chuong-0592.mp32018-10-01 08:03
 • nguyen-ton-chuong-0593.mp32018-10-02 04:54
 • nguyen-ton-chuong-0594.mp32018-10-02 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0595.mp32018-10-03 13:43
 • nguyen-ton-chuong-0596.mp32018-10-04 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0597.mp32018-10-05 14:43
 • nguyen-ton-chuong-0598.mp32018-10-05 14:45
 • nguyen-ton-chuong-0599.mp32018-10-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0600.mp32018-10-07 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0601.mp32018-10-08 14:56
 • nguyen-ton-chuong-0602.mp32018-10-08 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0603.mp32018-10-10 02:36
 • nguyen-ton-chuong-0604.mp32018-10-10 17:50
 • nguyen-ton-chuong-0605.mp32018-10-10 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0606.mp32018-10-11 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0607.mp32018-10-12 14:28
 • nguyen-ton-chuong-0608.mp32018-10-12 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0609.mp32018-10-13 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0610.mp32018-10-14 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0611.mp32018-10-15 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0612.mp32018-10-16 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0613.mp32018-10-16 14:22
 • nguyen-ton-chuong-0614.mp32018-10-17 14:16
 • nguyen-ton-chuong-0615.mp32018-10-18 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0616.mp32018-10-19 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0617.mp32018-10-20 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0618.mp32018-10-20 16:19
 • nguyen-ton-chuong-0619.mp32018-10-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0620.mp32018-10-23 02:20
 • nguyen-ton-chuong-0621.mp32018-10-24 03:01
 • nguyen-ton-chuong-0622.mp32018-10-24 14:17
 • nguyen-ton-chuong-0623.mp32018-10-26 02:42
 • nguyen-ton-chuong-0624.mp32018-10-26 14:32
 • nguyen-ton-chuong-0625.mp32018-10-27 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0626.mp32018-10-27 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0627.mp32018-10-28 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0628.mp32018-10-29 14:49
 • nguyen-ton-chuong-0629.mp32018-10-29 14:52
 • nguyen-ton-chuong-0630.mp32018-10-30 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0631.mp32018-11-01 01:39
 • nguyen-ton-chuong-0632.mp32018-11-01 14:39
 • nguyen-ton-chuong-0633.mp32018-11-02 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0634.mp32018-11-03 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0635.mp32018-11-04 16:33
 • nguyen-ton-chuong-0636.mp32018-11-05 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0637.mp32018-11-05 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0638.mp32018-11-06 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0639.mp32018-11-07 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0640.mp32018-11-09 04:16
 • nguyen-ton-chuong-0641.mp32018-11-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0642.mp32018-11-09 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0643.mp32018-11-10 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0644.mp32018-11-11 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0645.mp32018-11-12 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0646.mp32018-11-13 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0647.mp32018-11-13 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0648.mp32018-11-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0649.mp32018-11-15 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0650.mp32018-11-16 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0651.mp32018-11-17 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0652.mp32018-11-19 00:36
 • nguyen-ton-chuong-0653.mp32018-11-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0654.mp32018-11-21 04:52
 • nguyen-ton-chuong-0655.mp32018-11-21 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0656.mp32018-11-22 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0657.mp32018-11-23 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0658.mp32018-11-24 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0659.mp32018-11-25 17:01
 • nguyen-ton-chuong-0660.mp32018-11-26 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0661.mp32018-11-26 14:59
 • nguyen-ton-chuong-0662.mp32018-11-27 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0663.mp32018-11-28 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0664.mp32018-11-29 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0665.mp32018-11-30 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0666.mp32018-12-01 18:12
 • nguyen-ton-chuong-0667.mp32018-12-02 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0668.mp32018-12-04 04:17
 • nguyen-ton-chuong-0669.mp32018-12-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0670.mp32018-12-04 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0671.mp32018-12-05 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0672.mp32018-12-06 16:09
 • nguyen-ton-chuong-0673.mp32018-12-07 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0674.mp32018-12-08 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0675.mp32018-12-09 16:48
 • nguyen-ton-chuong-0676.mp32018-12-11 17:32
 • nguyen-ton-chuong-0677.mp32018-12-11 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0678.mp32018-12-12 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0679.mp32018-12-13 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0680.mp32018-12-14 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0681.mp32018-12-16 19:38
 • nguyen-ton-chuong-0682.mp32018-12-16 19:41
 • nguyen-ton-chuong-0683.mp32018-12-17 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0684.mp32018-12-18 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0685.mp32018-12-19 16:59
 • nguyen-ton-chuong-0686.mp32018-12-20 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0687.mp32018-12-21 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0688.mp32018-12-22 23:52
 • nguyen-ton-chuong-0689.mp32018-12-23 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0690.mp32018-12-24 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0691.mp32018-12-25 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0692.mp32018-12-26 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0693.mp32018-12-27 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0694.mp32018-12-29 17:20
 • nguyen-ton-chuong-0695.mp32018-12-29 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0696.mp32018-12-29 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0697.mp32018-12-30 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0698.mp32018-12-31 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0699.mp32019-01-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0700.mp32019-01-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0701.mp32019-01-03 16:12
 • nguyen-ton-chuong-0702.mp32019-01-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0703.mp32019-01-05 18:09
 • nguyen-ton-chuong-0704.mp32019-01-06 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0705.mp32019-01-08 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0706.mp32019-01-08 16:35
 • nguyen-ton-chuong-0707.mp32019-01-08 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0708.mp32019-01-09 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0709.mp32019-01-11 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0710.mp32019-01-11 16:27
 • nguyen-ton-chuong-0711.mp32019-01-12 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0712.mp32019-01-13 23:33
 • nguyen-ton-chuong-0713.mp32019-01-14 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0714.mp32019-01-15 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0715.mp32019-01-16 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0716.mp32019-01-17 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0717.mp32019-01-18 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0718.mp32019-01-19 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0719.mp32019-01-21 21:50
 • nguyen-ton-chuong-0720.mp32019-01-21 21:51
 • nguyen-ton-chuong-0721.mp32019-01-23 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0722.mp32019-01-23 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0723.mp32019-01-24 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0724.mp32019-01-25 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0725.mp32019-01-26 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0726.mp32019-01-27 17:39
 • nguyen-ton-chuong-0727.mp32019-01-28 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0728.mp32019-01-29 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0729.mp32019-01-29 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0730.mp32019-01-30 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0731.mp32019-01-31 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0732.mp32019-02-01 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0733.mp32019-02-02 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0734.mp32019-02-03 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0735.mp32019-02-04 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0736.mp32019-02-05 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0737.mp32019-02-06 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0738.mp32019-02-07 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0739.mp32019-02-08 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0740.mp32019-02-09 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0741.mp32019-02-11 03:39
 • nguyen-ton-chuong-0742.mp32019-02-11 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0743.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0744.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0745.mp32019-02-15 03:26
 • nguyen-ton-chuong-0746.mp32019-02-15 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0747.mp32019-02-16 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0748.mp32019-02-17 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0749.mp32019-02-18 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0750.mp32019-02-19 17:35
 • nguyen-ton-chuong-0751.mp32019-02-20 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0752.mp32019-02-21 18:07
 • nguyen-ton-chuong-0753.mp32019-02-22 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0754.mp32019-02-23 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0755.mp32019-02-24 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0756.mp32019-02-25 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0757.mp32019-02-27 01:54
 • nguyen-ton-chuong-0758.mp32019-02-28 04:44
 • nguyen-ton-chuong-0759.mp32019-02-28 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0760.mp32019-03-01 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0761.mp32019-03-02 19:49
 • nguyen-ton-chuong-0762.mp32019-03-03 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0763.mp32019-03-04 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0764.mp32019-03-05 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0765.mp32019-03-06 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0766.mp32019-03-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0767.mp32019-03-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0768.mp32019-03-09 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0769.mp32019-03-10 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0770.mp32019-03-11 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0771.mp32019-03-13 08:34
 • nguyen-ton-chuong-0772.mp32019-03-14 06:18
 • nguyen-ton-chuong-0773.mp32019-03-14 15:49
 • nguyen-ton-chuong-0774.mp32019-03-15 17:09
 • nguyen-ton-chuong-0775.mp32019-03-16 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0776.mp32019-03-17 17:16
 • nguyen-ton-chuong-0777.mp32019-03-18 17:34
 • nguyen-ton-chuong-0778.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0779.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0780.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0781.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0782.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0783.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0784.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0785.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0786.mp32019-03-26 06:56
 • nguyen-ton-chuong-0787.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0788.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0789.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0790.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0791.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0792.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0793.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0794.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0795.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0796.mp32019-03-29 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0797.mp32019-03-29 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0798.mp32019-03-30 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0799.mp32019-03-31 15:22
 • nguyen-ton-chuong-0800.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0801.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0802.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0803.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0804.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0805.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0806.mp32019-04-05 18:01
 • nguyen-ton-chuong-0807.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0808.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0809.mp32019-04-06 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0810.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0811.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0812.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0813.mp32019-04-09 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0814.mp32019-04-09 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0815.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0816.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0817.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0818.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0819.mp32019-04-12 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0820.mp32019-04-13 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0821.mp32019-04-14 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0822.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0823.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0824.mp32019-04-16 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0825.mp32019-04-16 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0826.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0827.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0828.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0829.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0830.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0831.mp32019-04-19 17:38
 • nguyen-ton-chuong-0832.mp32019-04-20 17:58
 • nguyen-ton-chuong-0833.mp32019-04-22 06:10
 • nguyen-ton-chuong-0834.mp32019-04-22 15:38
 • nguyen-ton-chuong-0835.mp32019-04-22 15:39
 • nguyen-ton-chuong-0836.mp32019-04-23 16:57
 • nguyen-ton-chuong-0837.mp32019-04-23 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0838.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0839.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0840.mp32019-04-25 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0841.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0842.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0843.mp32019-04-27 19:44
 • nguyen-ton-chuong-0844.mp32019-04-28 15:42
 • nguyen-ton-chuong-0845.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0846.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0847.mp32019-04-30 17:23
 • nguyen-ton-chuong-0848.mp32019-04-30 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0849.mp32019-05-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0850.mp32019-05-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0851.mp32019-05-04 03:37
 • nguyen-ton-chuong-0852.mp32019-05-04 16:50
 • nguyen-ton-chuong-0853.mp32019-05-05 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0854.mp32019-05-05 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0855.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0856.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0857.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0858.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0859.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0860.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0861.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0862.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0863.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0864.mp32019-05-12 16:49
 • nguyen-ton-chuong-0865.mp32019-05-13 19:51
 • nguyen-ton-chuong-0866.mp32019-05-14 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0867.mp32019-05-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0868.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0869.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0870.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0871.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0872.mp32019-05-18 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0873.mp32019-05-19 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0874.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0875.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0876.mp32019-05-22 03:03
 • nguyen-ton-chuong-0877.mp32019-05-22 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0878.mp32019-05-22 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0879.mp32019-05-23 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0880.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0881.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0882.mp32019-05-25 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0883.mp32019-05-26 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0884.mp32019-05-27 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0885.mp32019-05-29 02:18
 • nguyen-ton-chuong-0886.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0887.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0888.mp32019-05-31 00:37
 • nguyen-ton-chuong-0889.mp32019-05-31 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0890.mp32019-06-01 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0891.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0892.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0893.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0894.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0895.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0896.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0897.mp32019-06-07 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0898.mp32019-06-08 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0899.mp32019-06-09 22:10
 • nguyen-ton-chuong-0900.mp32019-06-10 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0901.mp32019-06-11 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0902.mp32019-06-11 16:01
 • nguyen-ton-chuong-0903.mp32019-06-13 05:31
 • nguyen-ton-chuong-0904.mp32019-06-14 04:39
 • nguyen-ton-chuong-0905.mp32019-06-14 15:19
 • nguyen-ton-chuong-0906.mp32019-06-15 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0907.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0908.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0909.mp32019-06-18 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0910.mp32019-06-19 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0911.mp32019-06-20 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0912.mp32019-06-21 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0913.mp32019-06-22 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0914.mp32019-06-23 23:17
 • nguyen-ton-chuong-0915.mp32019-06-26 04:22
 • nguyen-ton-chuong-0916.mp32019-06-26 04:23
 • nguyen-ton-chuong-0917.mp32019-06-26 15:02
 • nguyen-ton-chuong-0918.mp32019-06-27 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0919.mp32019-06-28 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0920.mp32019-06-30 05:43
 • nguyen-ton-chuong-0921.mp32019-06-30 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0922.mp32019-07-01 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0923.mp32019-07-02 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0924.mp32019-07-03 16:47
 • nguyen-ton-chuong-0925.mp32019-07-04 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0926.mp32019-07-05 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0927.mp32019-07-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0928.mp32019-07-08 06:34
 • nguyen-ton-chuong-0929.mp32019-07-08 15:10
 • nguyen-ton-chuong-0930.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0931.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0932.mp32019-07-11 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0933.mp32019-07-12 15:20
 • nguyen-ton-chuong-0934.mp32019-07-13 16:14
 • nguyen-ton-chuong-0935.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0936.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0937.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0938.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0939.mp32019-07-18 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0940.mp32019-07-19 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0941.mp32019-07-21 16:28
 • nguyen-ton-chuong-0942.mp32019-07-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0943.mp32019-07-23 07:41
 • nguyen-ton-chuong-0944.mp32019-07-23 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0945.mp32019-07-26 07:06
 • nguyen-ton-chuong-0946.mp32019-07-26 07:07
 • nguyen-ton-chuong-0947.mp32019-07-27 05:45
 • nguyen-ton-chuong-0948.mp32019-07-27 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0949.mp32019-07-29 12:09
 • nguyen-ton-chuong-0950.mp32019-07-29 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0951.mp32019-07-30 17:28
 • nguyen-ton-chuong-0952.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0953.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0954.mp32019-08-03 04:57
 • nguyen-ton-chuong-0955.mp32019-08-03 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0956.mp32019-08-04 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0957.mp32019-08-05 19:59
 • nguyen-ton-chuong-0958.mp32019-08-07 04:42
 • nguyen-ton-chuong-0959.mp32019-08-07 15:34
 • nguyen-ton-chuong-0960.mp32019-08-08 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0961.mp32019-08-09 15:59
 • nguyen-ton-chuong-0962.mp32019-08-10 16:35
 • #963: Siêu cấp không gian2019-08-11 17:00
 • #964: Thất bại2019-08-12 15:47
 • #965: Quần hùng gặp lại2019-08-13 15:52
 • #966: Quả hồng mềm2019-08-14 16:19
 • #967: Chu Nguyên chiến Từ Minh2019-08-15 15:54
 • #968: Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật2019-08-16 16:08
 • #969: Giấu không được2019-08-17 15:38
 • #970: Đánh đâu thắng đó2019-08-18 15:57
 • #971: Chiếm cứ tượng đá2019-08-19 16:39
 • #972: Hỗn loạn tinh không2019-08-20 17:47
 • #973: Quần hùng động2019-08-20 17:47
 • #974: Tam Vương chi chiến2019-08-21 23:30
 • #975: Liên thủ2019-08-22 17:06
 • #976: Nghịch chuyển2019-08-23 17:10
 • #977: Nghịch Chuyển Thuật2019-08-24 16:37
 • #978: Thao chi khí vận2019-08-26 06:06
 • #979: Đẩy lui Vương Hi2019-08-26 16:17
 • #980: Còn thiếu một chút2019-08-27 16:08
 • #981: Chu Nguyên chiến Triệu Mục Thần2019-08-28 18:32
 • #982: Tự mình hại mình2019-08-29 16:44
 • #983: Thiên Tru Pháp Vực2019-08-30 18:07
 • #984: Các hiển thần thông2019-08-31 16:07
 • #985: Triệu Mục Thần thủ đoạn sau cùng2019-09-01 23:53
 • #986: Đột phá?2019-09-03 18:48
 • #987: Phá ức!2019-09-03 18:48
 • #988: Một cước2019-09-04 23:07
 • #989: Đào thải Triệu Mục Thần2019-09-05 15:49
 • #990: Rõ ràng2019-09-06 16:56
 • #991: Đại Tôn2019-09-07 16:49
 • #992: Hết thảy đều kết thúc2019-09-09 07:28
 • #993: Thu hoạch tràn đầy2019-09-09 16:28
 • #994: Biến cố2019-09-11 02:58
 • #995: Cùng nổi lên2019-09-11 16:08
 • #996: Tuyên chiến2019-09-12 16:27
 • #997: Thân phận2019-09-13 16:32
 • #998: Vị thứ ba thân truyền2019-09-15 18:09
 • #999: Lệnh chiêu mộ2019-09-15 18:10
 • #1000: Tần Liên2019-09-16 17:16
 • #1001: Tụ tập2019-09-17 16:40
 • #1002: Chiến công2019-09-18 16:34
 • #1003: Thiên Long khí2019-09-19 18:48
 • #1004: Các phương đột phá2019-09-20 16:01
 • #1005: Vật chất thần bí2019-09-21 16:36
 • #1006: Thiên Dương cảnh2019-09-22 17:48
 • #1007: Lời đồn đại2019-09-23 16:44
 • #1008: Xích Viêm thành2019-09-24 16:16
 • #1009: Chiến Công điện2019-09-26 16:45
 • #1010: Liệp Sát Bảng Đơn2019-09-26 16:45
 • #1011: Xác nhận2019-09-27 17:17
 • #1012: Đội ngũ2019-09-28 17:13
 • #1013: Thiên Hỏa cổ lâm2019-09-29 17:14
 • #1014: Một quyền2019-09-30 16:13
 • #1015: Rất mạnh Chu Nguyên2019-10-01 17:19
 • #1016: Tình báo trọng yếu2019-10-02 17:38
 • #1017: Mạnh như vậy sao?2019-10-03 17:18
 • #1018: Phiền phức2019-10-04 16:24
 • #1019: Tinh Tháp2019-10-05 17:46
 • #1020: Chui vào2019-10-06 17:08
 • #1021: Đáy tháp2019-10-07 15:58
 • #1022: Niềm vui ngoài ý muốn2019-10-08 18:14
 • #1023: Lừa dối lui2019-10-09 16:29
 • #1024: Đánh hắn2019-10-10 20:34
 • #1025: Chiến Nguyên Anh2019-10-11 18:10
 • #1026: Phá tháp2019-10-12 18:30
 • #1027: Rung động toàn trường2019-10-13 17:16
 • #1028: Nghịch chuyển2019-10-14 16:35
 • #1029: Pháp Vực chi chiến2019-10-15 17:58
 • #1030: Pháp Vực đấu pháp2019-10-16 19:16
 • #1031: Phong Thần Châu2019-10-17 18:57
 • #1032: Ký ức hình ảnh2019-10-18 18:22
 • #1033: Mở2019-10-19 18:03
 • #1034: Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên2019-10-20 18:09
 • #1035: Song tháp2019-10-25 01:17
 • #1036: Tranh tháp2019-10-25 01:17
 • #1037: Tấn Thăng2019-10-25 01:17
 • #1038: Danh ngạch2019-10-25 01:17
 • #1039: Thiên Dương ba vị trí đầu2019-10-25 18:10
 • #1040: Mảnh vỡ2019-10-27 18:40
 • #1041: Tu luyện Đại Viêm Ma2019-10-27 18:40
 • #1042: Thực lực đại tiến2019-10-28 23:03
 • #1043: Tư cách2019-10-29 16:46
 • #1044: Phục chúng2019-10-30 17:38
 • #1045: Tranh đấu mở ra2019-10-31 17:16
 • #1046: Dự kiến không đến kết cục2019-11-01 17:01
 • #1047: Thế hoà không phân thắng bại2019-11-02 16:02
 • #1048: Tin tức xấu2019-11-04 20:49
 • #1049: Chu Nguyên ra sân2019-11-04 20:49
 • #1050: Nuốt vào2019-11-05 18:32
 • #1051: Rung động2019-11-06 16:51
 • #1052: Chiến Lục Khánh2019-11-07 17:56
 • #1053: Viêm Ma chi lực2019-11-10 15:06
 • #1054: Kỳ vật tới tay2019-11-10 15:06
 • #1055: Thiên Địa Chi Lao2019-11-10 15:06
 • #1056: Đào thoát2019-11-12 22:12
 • #1057: Bát phụ2019-11-12 22:12
 • #1058: Kim tháp2019-11-14 20:42
 • #1059: Hủy diệt giáng lâm2019-11-14 20:42
 • #1060: Thiên Chúc Mục2019-11-15 19:13
 • #1061: Thủ đoạn sau cùng2019-11-17 08:26
 • #1062: Kẻ phản loạn2019-11-17 16:15
 • #1063: Hiện thân?2019-11-18 17:26
 • #1064: Hạ Tân Thánh2019-11-19 17:27
 • #1065: Thiên địa chúc2019-11-20 17:13
 • #1066: Tức sự2019-11-21 17:02
 • #1067: Chư Thiên khí vận chi tranh2019-11-22 17:07
 • #1068: Tranh đấu kết thúc2019-11-23 17:50
 • #1069: Tính sổ sách2019-11-24 17:10
 • #1070: Tổ Long huyết nhục2019-11-25 17:08
 • #1071: Chuẩn bị chiến đấu2019-11-26 19:11
 • #1072: Chúc Hải khổ tu2019-11-27 17:59
 • #1073: Mời chào2019-11-28 17:55
 • #1074: Cửu Trảo Thiên Dương2019-11-29 17:38
 • #1075: Phượng Tê lâu2019-11-30 17:23
 • #1076: Chấn nhiếp2019-12-04 05:49
 • #1077: Áp đảo2019-12-04 05:49
 • #1078: Mở màn kéo ra2019-12-04 05:50
 • #1079: Thiên Trụ phong2019-12-05 07:07
 • #1080: Gặp lại hai nữ2019-12-05 18:45
 • #1081: Vương Huyền Dương2019-12-06 16:45
 • #1082: Chư phương hiệp nghị2019-12-07 16:52
 • #1083: Chờ đợi mở ra2019-12-08 16:47
 • #1084: Đại mạc2019-12-09 16:49
 • #1085: Địa tai2019-12-10 17:06
 • #1086: Cướp đoạt mảnh vỡ2019-12-11 16:47
 • #1087: Trận chiến đầu tiên2019-12-12 17:41
 • #1088: Tìm kiếm tổ khí2019-12-13 17:10
 • #1089: Bắt được chi mạch2019-12-14 16:27
 • #1090: Thử triều2019-12-15 17:20
 • #1091: Kỳ bảo2019-12-17 04:34
 • #1092: Thu hoạch2019-12-17 16:24
 • #1093: Có độc2019-12-18 17:28
 • #1094: Về thành2019-12-19 16:53
 • #1095: So sánh rõ ràng2019-12-20 17:14
 • #1096: Cao cấp địa vực2019-12-21 16:59
 • #1097: Thiên Hổ2019-12-22 17:24
 • #1098: Một quyền2019-12-23 17:28
 • #1099: Hiển uy2019-12-27 07:06
 • #1100: Một tháng2019-12-27 07:06
 • #1101: Ngân Ảnh thuế biến2019-12-27 07:07
 • #1102: Liên thủ2019-12-27 16:41
 • #1103: Thiết lập ván cục2019-12-28 17:01
 • #1104: Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau2019-12-29 17:00
 • #1105: Hai đánh một?2020-01-01 17:13
 • #1106: Tô Ấu Vi thực lực2020-01-01 17:13
 • #1107: Đại chiến Lê Chú2020-01-02 17:09
 • #1108: Địa Thánh Văn lại hiển lộ2020-01-02 17:09
 • #1109: Cường hãn Vương Huyền Dương2020-01-03 16:52
 • #1110: Nghịch Chuyển Âm Dương2020-01-04 17:56
 • #1111: Khắc tinh2020-01-05 16:51
 • #1112: Tính toán2020-01-06 17:41
 • #1113: Bên thắng2020-01-07 16:56
 • #1114: Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô2020-01-08 17:09
 • #1115: Bạn cũ2020-01-09 16:59
 • #1116: Chút tình mọn2020-01-10 17:17
 • #1117: Chấn nhiếp2020-01-11 16:45
 • #1118: Thương Huyền Thiên thế cục2020-01-12 16:57
 • #1119: Cứu viện2020-01-13 17:16
 • #1120: Dạ đàm2020-01-14 17:13
 • #1121: Huyết đan2020-01-17 07:12
 • #1122: Đại hạp cốc chi chiến2020-01-17 07:12
 • #1123: Mưu đồ2020-01-17 16:33
 • #1124: Đi ngược dòng nước2020-01-18 17:00
 • #1125: Thương Huyền tông Thánh Tử2020-01-19 16:32
 • #1126: Thăm dò2020-01-20 17:21
 • #1127: Đá bể2020-01-21 17:40
 • #1128: Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ2020-01-22 16:38
 • #1129: Thánh Đồng2020-01-23 17:15
 • #1130: Liều mạng2020-01-24 16:32
 • #1131: Cùng thi triển thần thông2020-01-25 17:12
 • #1132: Phô trương thanh thế2020-01-26 17:53
 • #1133: Bức lui2020-01-27 16:42
 • #1134: Ôn chuyện2020-01-28 17:00
 • #1135: Phân phối2020-02-02 23:30
 • #1136: Biến thái2020-02-02 23:30
 • #1137: Huyền tích2020-02-02 23:30
 • #1138: Về doanh2020-02-02 23:30
 • #1139: Vạn Thú Thiên người tới2020-02-02 23:30
 • #1140: Thôn Thôn tin tức2020-02-03 16:43
 • #1141: Các hiển cơ bắp2020-02-04 17:26
 • #1142: Đây là đại ngạc2020-02-05 17:01
 • #1143: Thần bí Thánh Tổ Thiên2020-02-06 16:42
 • #1144: Đại hỗn chiến2020-02-07 16:29
 • #1145: Đỉnh tiêm nghênh chiến2020-02-09 17:10
 • #1146: Tái đấu Cát Ma2020-02-09 17:10
 • #1147: Phong Thánh chi thuật2020-02-10 17:00
 • #1148: Quan Thanh Long gặp nạn2020-02-12 00:36
 • #1149: Chém giết2020-02-12 17:19
 • #1150: Nghênh chiến Di Thạch2020-02-14 03:30
 • #1151: Mở đại chiêu2020-02-14 16:21
 • #1152: Hai đạo kiếm quang2020-02-15 17:39
 • #1153: Xả thân quên chết Triệu Mục Thần2020-02-17 17:38
 • #1154: Có thể trảm tinh thần2020-02-17 17:38
 • #1155: Thủ thắng2020-02-18 17:01
 • #1156: Phân phối2020-02-20 03:47
 • #1157: Bia đá2020-02-20 16:43
 • #1158: Đài sen2020-02-21 16:49
 • #1159: Cửu phẩm đài sen2020-02-23 08:22
 • #1160: Sóng sau quật khởi2020-02-23 16:18
 • #1161: Cửu mạch ra2020-02-24 18:01
 • #1162: Tổng chỉ huy2020-02-26 02:52
 • #1163: Không tiếp nhận2020-02-26 17:30
 • #1164: Bạch Tiểu Lộc2020-02-27 17:15
 • #1165: Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu2020-02-28 16:38
 • #1166: Thánh Tổ Thiên mưu đồ2020-02-29 16:47
 • #1167: Già Đồ2020-03-01 17:06
 • #1168: Có thiếu hụt đại trận2020-03-03 17:32
 • #1169: Thôi diễn sơ hở2020-03-03 17:32
 • #1170: Phá trận chi chiến2020-03-05 21:28
 • #1171: Khai chiến2020-03-05 21:28
 • #1172: Trêu đùa cùng sát cơ2020-03-07 18:39
 • #1173: Thánh thiên kiêu2020-03-07 18:39
 • #1174: Thiên Long Chưởng Ấn2020-03-09 16:58
 • #1175: Tu Lôi2020-03-09 16:59
 • #1176: Cường địch hiện lên2020-03-10 16:14
 • #1177: Đối chiến Tu Lôi2020-03-11 16:10
 • #1178: Bí Pháp Chi Vương2020-03-12 16:06
 • #1179: Một kiếm chém lôi chưởng2020-03-13 16:16
 • #1180: Thánh Đồng hóa lôi kiếp2020-03-18 04:46
 • #1181: Kiếp lôi đoán thể2020-03-18 04:46
 • #1182: Thánh Lưu Ly Chi Quang2020-03-18 04:46
 • #1183: Hai người chiến tử2020-03-18 04:46
 • #1184: Riêng phần mình liều mạng2020-03-18 15:31
 • #1185: Không phải sinh tức tử2020-03-19 15:47
 • #1186: Cường đại Già Đồ2020-03-21 16:41
 • #1187: Cổ Thần Kinh?2020-03-21 16:42
 • #1188: Bốn đạo kiếm quang2020-03-23 16:33
 • #1189: Tinh Hà ma diệt2020-03-23 16:33
 • #1190: Đạo thánh văn thứ tư2020-03-29 21:02
 • #1191: Thánh Hỏa phần diệt2020-03-29 21:02
 • #1192: Lật bàn2020-03-29 21:02
 • #1193: Kết giới phản phệ2020-03-29 21:02
 • #1194: Tổ Long huyết nhục2020-03-29 21:03
 • #1195: Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh2020-03-29 21:03
 • #1196: Bao no2020-03-30 19:21
[Total: 19   Average: 4.5/5]

Related posts

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Thần Võ Thiên Đế

TiKay

Long Vũ Kiếm Thần

TiKay

Leave a Reply