Huyền Huyễn

Nguyên Tôn

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ………

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Tằm Thổ Đậu
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nguyen-ton-chuong-0001.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0002.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0003.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0004.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0005.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0006.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0007.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0008.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0009.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0010.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0011.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0012.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0013.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0014.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0015.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0016.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0017.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0018.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0019.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0020.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0021.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0022.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0023.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0024.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0025.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0026.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0027.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0028.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0029.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0030.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0031.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0032.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0033.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0034.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0035.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0036.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0037.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0038.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0039.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0040.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0041.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0042.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0043.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0044.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0045.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0046.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0047.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0048.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0049.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0050.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0051.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0052.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0053.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0054.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0055.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0056.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0057.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0058.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0059.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0060.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0061.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0062.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0063.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0064.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0065.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0066.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0067.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0068.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0069.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0070.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0071.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0072.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0073.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0074.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0075.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0076.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0077.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0078.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0079.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0080.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0081.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0082.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0083.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0084.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0085.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0086.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0087.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0088.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0089.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0090.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0091.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0092.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0093.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0094.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0095.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0096.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0097.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0098.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0099.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0100.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0101.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0102.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0103.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0104.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0105.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0106.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0107.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0108.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0109.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0110.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0111.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0112.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0113.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0114.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0115.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0116.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0117.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0118.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0119.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0120.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0121.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0122.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0123.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0124.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0125.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0126.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0127.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0128.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0129.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0130.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0131.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0132.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0133.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0134.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0135.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0136.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0137.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0138.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0139.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0140.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0141.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0142.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0143.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0144.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0145.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0146.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0147.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0148.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0149.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0150.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0151.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0152.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0153.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0154.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0155.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0156.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0157.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0158.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0159.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0160.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0161.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0162.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0163.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0164.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0165.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0166.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0167.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0168.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0169.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0170.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0171.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0172.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0173.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0174.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0175.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0176.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0177.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0178.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0179.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0180.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0181.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0182.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0183.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0184.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0185.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0186.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0187.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0188.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0189.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0190.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0191.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0192.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0193.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0194.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0195.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0196.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0197.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0198.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0199.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0200.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0201.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0202.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0203.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0204.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0205.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0206.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0207.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0208.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0209.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0210.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0211.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0212.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0213.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0214.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0215.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0216.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0217.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0218.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0219.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0220.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0221.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0222.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0223.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0224.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0225.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0226.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0227.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0228.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0229.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0230.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0231.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0232.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0233.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0234.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0235.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0236.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0237.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0238.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0239.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0240.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0241.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0242.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0243.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0244.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0245.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0246.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0247.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0248.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0249.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0250.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0251.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0252.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0253.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0254.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0255.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0256.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0257.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0258.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0259.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0260.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0261.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0262.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0263.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0264.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0265.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0266.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0267.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0268.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0269.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0270.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0271.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0272.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0273.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0274.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0275.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0276.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0277.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0278.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0279.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0280.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0281.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0282.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0283.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0284.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0285.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0286.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0287.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0288.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0289.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0290.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0291.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0292.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0293.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0294.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0295.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0296.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0297.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0298.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0299.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0300.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0301.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0302.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0303.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0304.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0305.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0306.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0307.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0308.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0309.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0310.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0311.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0312.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0313.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0314.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0315.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0316.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0317.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0318.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0319.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0320.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0321.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0322.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0323.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0324.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0325.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0326.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0327.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0328.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0329.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0330.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0331.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0332.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0333.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0334.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0335.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0336.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0337.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0338.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0339.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0340.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0341.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0342.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0343.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0344.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0345.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0346.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0347.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0348.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0349.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0350.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0351.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0352.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0353.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0354.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0355.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0356.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0357.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0358.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0359.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0360.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0361.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0362.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0363.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0364.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0365.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0366.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0367.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0368.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0369.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0370.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0371.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0372.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0373.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0374.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0375.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0376.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0377.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0378.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0379.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0380.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0381.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0382.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0383.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0384.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0385.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0386.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0387.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0388.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0389.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0390.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0391.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0392.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0393.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0394.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0395.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0396.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0397.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0398.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0399.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0400.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0401.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0402.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0403.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0404.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0405.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0406.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0407.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0408.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0409.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0410.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0411.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0412.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0413.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0414.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0415.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0416.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0417.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0418.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0419.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0420.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0421.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0422.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0423.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0424.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0425.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0426.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0427.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0428.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0429.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0430.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0431.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0432.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0433.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0434.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0435.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0436.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0437.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0438.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0439.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0440.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0441.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0442.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0443.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0444.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0445.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0446.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0447.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0448.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0449.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0450.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0451.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0452.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0453.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0454.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0455.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0456.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0457.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0458.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0459.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0460.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0461.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0462.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0463.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0464.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0465.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0466.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0467.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0468.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0469.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0470.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0471.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0472.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0473.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0474.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0475.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0476.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0477.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0478.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0479.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0480.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0481.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0482.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0483.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0484.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0485.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0486.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0487.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0488.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0489.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0490.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0491.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0492.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0493.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0494.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0495.mp32018-07-18 01:01
 • nguyen-ton-chuong-0496.mp32018-07-18 01:02
 • nguyen-ton-chuong-0497.mp32018-07-18 01:03
 • nguyen-ton-chuong-0498.mp32018-07-18 01:04
 • nguyen-ton-chuong-0499.mp32018-07-18 01:05
 • nguyen-ton-chuong-0500.mp32018-07-18 01:06
 • nguyen-ton-chuong-0501.mp32018-07-19 00:47
 • nguyen-ton-chuong-0502.mp32018-07-19 00:48
 • nguyen-ton-chuong-0503.mp32018-07-19 23:25
 • nguyen-ton-chuong-0504.mp32018-07-26 01:59
 • nguyen-ton-chuong-0505.mp32018-07-26 02:00
 • nguyen-ton-chuong-0506.mp32018-07-26 02:02
 • nguyen-ton-chuong-0507.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0508.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0509.mp32018-07-26 02:04
 • nguyen-ton-chuong-0510.mp32018-07-26 02:05
 • nguyen-ton-chuong-0511.mp32018-07-26 02:06
 • nguyen-ton-chuong-0512.mp32018-07-26 22:26
 • nguyen-ton-chuong-0513.mp32018-07-27 21:11
 • nguyen-ton-chuong-0514.mp32018-07-28 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0515.mp32018-07-29 17:27
 • nguyen-ton-chuong-0516.mp32018-07-31 22:12
 • nguyen-ton-chuong-0517.mp32018-07-31 22:14
 • nguyen-ton-chuong-0518.mp32018-08-01 21:29
 • nguyen-ton-chuong-0519.mp32018-08-01 21:31
 • nguyen-ton-chuong-0520.mp32018-08-02 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0521.mp32018-08-03 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0522.mp32018-08-04 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0523.mp32018-08-06 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0524.mp32018-08-06 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0525.mp32018-08-06 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0526.mp32018-08-07 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0527.mp32018-08-08 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0528.mp32018-08-10 18:05
 • nguyen-ton-chuong-0529.mp32018-08-10 18:06
 • nguyen-ton-chuong-0530.mp32018-08-11 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0531.mp32018-08-12 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0532.mp32018-08-13 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0533.mp32018-08-14 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0534.mp32018-08-15 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0535.mp32018-08-15 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0536.mp32018-08-16 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0537.mp32018-08-17 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0538.mp32018-08-18 18:08
 • nguyen-ton-chuong-0539.mp32018-08-19 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0540.mp32018-08-20 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0541.mp32018-08-20 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0542.mp32018-08-21 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0543.mp32018-08-21 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0544.mp32018-08-22 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0545.mp32018-08-23 17:57
 • nguyen-ton-chuong-0546.mp32018-08-24 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0547.mp32018-08-25 17:10
 • nguyen-ton-chuong-0548.mp32018-08-26 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0549.mp32018-08-28 05:05
 • nguyen-ton-chuong-0550.mp32018-08-28 05:06
 • nguyen-ton-chuong-0551.mp32018-08-29 05:18
 • nguyen-ton-chuong-0552.mp32018-08-30 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0553.mp32018-08-31 04:38
 • nguyen-ton-chuong-0554.mp32018-09-01 06:24
 • nguyen-ton-chuong-0555.mp32018-09-02 22:07
 • nguyen-ton-chuong-0556.mp32018-09-02 22:08
 • nguyen-ton-chuong-0557.mp32018-09-03 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0558.mp32018-09-04 14:54
 • nguyen-ton-chuong-0559.mp32018-09-05 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0560.mp32018-09-07 06:33
 • nguyen-ton-chuong-0561.mp32018-09-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0562.mp32018-09-07 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0563.mp32018-09-09 02:17
 • nguyen-ton-chuong-0564.mp32018-09-10 03:56
 • nguyen-ton-chuong-0565.mp32018-09-10 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0566.mp32018-09-12 15:00
 • nguyen-ton-chuong-0567.mp32018-09-12 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0568.mp32018-09-14 02:52
 • nguyen-ton-chuong-0569.mp32018-09-15 05:29
 • nguyen-ton-chuong-0570.mp32018-09-15 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0571.mp32018-09-16 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0572.mp32018-09-24 04:43
 • nguyen-ton-chuong-0573.mp32018-09-19 07:10
 • nguyen-ton-chuong-0574.mp32018-09-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0575.mp32018-09-19 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0576.mp32018-09-21 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0577.mp32018-09-21 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0578.mp32018-09-22 16:34
 • nguyen-ton-chuong-0579.mp32018-09-23 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0580.mp32018-09-25 06:05
 • nguyen-ton-chuong-0581.mp32018-09-25 14:53
 • nguyen-ton-chuong-0582.mp32018-09-25 14:55
 • nguyen-ton-chuong-0583.mp32018-09-26 14:08
 • nguyen-ton-chuong-0584.mp32018-09-28 05:27
 • nguyen-ton-chuong-0585.mp32018-09-28 05:28
 • nguyen-ton-chuong-0586.mp32018-09-28 05:30
 • nguyen-ton-chuong-0587.mp32018-09-28 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0588.mp32018-10-01 07:54
 • nguyen-ton-chuong-0589.mp32018-10-01 07:57
 • nguyen-ton-chuong-0590.mp32018-10-01 07:59
 • nguyen-ton-chuong-0591.mp32018-10-01 08:01
 • nguyen-ton-chuong-0592.mp32018-10-01 08:03
 • nguyen-ton-chuong-0593.mp32018-10-02 04:54
 • nguyen-ton-chuong-0594.mp32018-10-02 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0595.mp32018-10-03 13:43
 • nguyen-ton-chuong-0596.mp32018-10-04 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0597.mp32018-10-05 14:43
 • nguyen-ton-chuong-0598.mp32018-10-05 14:45
 • nguyen-ton-chuong-0599.mp32018-10-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0600.mp32018-10-07 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0601.mp32018-10-08 14:56
 • nguyen-ton-chuong-0602.mp32018-10-08 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0603.mp32018-10-10 02:36
 • nguyen-ton-chuong-0604.mp32018-10-10 17:50
 • nguyen-ton-chuong-0605.mp32018-10-10 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0606.mp32018-10-11 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0607.mp32018-10-12 14:28
 • nguyen-ton-chuong-0608.mp32018-10-12 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0609.mp32018-10-13 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0610.mp32018-10-14 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0611.mp32018-10-15 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0612.mp32018-10-16 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0613.mp32018-10-16 14:22
 • nguyen-ton-chuong-0614.mp32018-10-17 14:16
 • nguyen-ton-chuong-0615.mp32018-10-18 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0616.mp32018-10-19 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0617.mp32018-10-20 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0618.mp32018-10-20 16:19
 • nguyen-ton-chuong-0619.mp32018-10-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0620.mp32018-10-23 02:20
 • nguyen-ton-chuong-0621.mp32018-10-24 03:01
 • nguyen-ton-chuong-0622.mp32018-10-24 14:17
 • nguyen-ton-chuong-0623.mp32018-10-26 02:42
 • nguyen-ton-chuong-0624.mp32018-10-26 14:32
 • nguyen-ton-chuong-0625.mp32018-10-27 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0626.mp32018-10-27 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0627.mp32018-10-28 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0628.mp32018-10-29 14:49
 • nguyen-ton-chuong-0629.mp32018-10-29 14:52
 • nguyen-ton-chuong-0630.mp32018-10-30 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0631.mp32018-11-01 01:39
 • nguyen-ton-chuong-0632.mp32018-11-01 14:39
 • nguyen-ton-chuong-0633.mp32018-11-02 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0634.mp32018-11-03 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0635.mp32018-11-04 16:33
 • nguyen-ton-chuong-0636.mp32018-11-05 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0637.mp32018-11-05 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0638.mp32018-11-06 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0639.mp32018-11-07 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0640.mp32018-11-09 04:16
 • nguyen-ton-chuong-0641.mp32018-11-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0642.mp32018-11-09 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0643.mp32018-11-10 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0644.mp32018-11-11 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0645.mp32018-11-12 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0646.mp32018-11-13 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0647.mp32018-11-13 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0648.mp32018-11-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0649.mp32018-11-15 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0650.mp32018-11-16 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0651.mp32018-11-17 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0652.mp32018-11-19 00:36
 • nguyen-ton-chuong-0653.mp32018-11-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0654.mp32018-11-21 04:52
 • nguyen-ton-chuong-0655.mp32018-11-21 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0656.mp32018-11-22 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0657.mp32018-11-23 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0658.mp32018-11-24 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0659.mp32018-11-25 17:01
 • nguyen-ton-chuong-0660.mp32018-11-26 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0661.mp32018-11-26 14:59
 • nguyen-ton-chuong-0662.mp32018-11-27 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0663.mp32018-11-28 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0664.mp32018-11-29 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0665.mp32018-11-30 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0666.mp32018-12-01 18:12
 • nguyen-ton-chuong-0667.mp32018-12-02 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0668.mp32018-12-04 04:17
 • nguyen-ton-chuong-0669.mp32018-12-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0670.mp32018-12-04 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0671.mp32018-12-05 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0672.mp32018-12-06 16:09
 • nguyen-ton-chuong-0673.mp32018-12-07 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0674.mp32018-12-08 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0675.mp32018-12-09 16:48
 • nguyen-ton-chuong-0676.mp32018-12-11 17:32
 • nguyen-ton-chuong-0677.mp32018-12-11 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0678.mp32018-12-12 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0679.mp32018-12-13 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0680.mp32018-12-14 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0681.mp32018-12-16 19:38
 • nguyen-ton-chuong-0682.mp32018-12-16 19:41
 • nguyen-ton-chuong-0683.mp32018-12-17 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0684.mp32018-12-18 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0685.mp32018-12-19 16:59
 • nguyen-ton-chuong-0686.mp32018-12-20 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0687.mp32018-12-21 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0688.mp32018-12-22 23:52
 • nguyen-ton-chuong-0689.mp32018-12-23 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0690.mp32018-12-24 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0691.mp32018-12-25 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0692.mp32018-12-26 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0693.mp32018-12-27 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0694.mp32018-12-29 17:20
 • nguyen-ton-chuong-0695.mp32018-12-29 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0696.mp32018-12-29 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0697.mp32018-12-30 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0698.mp32018-12-31 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0699.mp32019-01-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0700.mp32019-01-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0701.mp32019-01-03 16:12
 • nguyen-ton-chuong-0702.mp32019-01-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0703.mp32019-01-05 18:09
 • nguyen-ton-chuong-0704.mp32019-01-06 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0705.mp32019-01-08 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0706.mp32019-01-08 16:35
 • nguyen-ton-chuong-0707.mp32019-01-08 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0708.mp32019-01-09 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0709.mp32019-01-11 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0710.mp32019-01-11 16:27
 • nguyen-ton-chuong-0711.mp32019-01-12 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0712.mp32019-01-13 23:33
 • nguyen-ton-chuong-0713.mp32019-01-14 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0714.mp32019-01-15 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0715.mp32019-01-16 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0716.mp32019-01-17 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0717.mp32019-01-18 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0718.mp32019-01-19 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0719.mp32019-01-21 21:50
 • nguyen-ton-chuong-0720.mp32019-01-21 21:51
 • nguyen-ton-chuong-0721.mp32019-01-23 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0722.mp32019-01-23 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0723.mp32019-01-24 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0724.mp32019-01-25 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0725.mp32019-01-26 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0726.mp32019-01-27 17:39
 • nguyen-ton-chuong-0727.mp32019-01-28 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0728.mp32019-01-29 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0729.mp32019-01-29 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0730.mp32019-01-30 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0731.mp32019-01-31 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0732.mp32019-02-01 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0733.mp32019-02-02 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0734.mp32019-02-03 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0735.mp32019-02-04 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0736.mp32019-02-05 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0737.mp32019-02-06 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0738.mp32019-02-07 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0739.mp32019-02-08 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0740.mp32019-02-09 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0741.mp32019-02-11 03:39
 • nguyen-ton-chuong-0742.mp32019-02-11 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0743.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0744.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0745.mp32019-02-15 03:26
 • nguyen-ton-chuong-0746.mp32019-02-15 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0747.mp32019-02-16 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0748.mp32019-02-17 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0749.mp32019-02-18 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0750.mp32019-02-19 17:35
 • nguyen-ton-chuong-0751.mp32019-02-20 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0752.mp32019-02-21 18:07
 • nguyen-ton-chuong-0753.mp32019-02-22 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0754.mp32019-02-23 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0755.mp32019-02-24 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0756.mp32019-02-25 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0757.mp32019-02-27 01:54
 • nguyen-ton-chuong-0758.mp32019-02-28 04:44
 • nguyen-ton-chuong-0759.mp32019-02-28 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0760.mp32019-03-01 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0761.mp32019-03-02 19:49
 • nguyen-ton-chuong-0762.mp32019-03-03 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0763.mp32019-03-04 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0764.mp32019-03-05 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0765.mp32019-03-06 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0766.mp32019-03-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0767.mp32019-03-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0768.mp32019-03-09 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0769.mp32019-03-10 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0770.mp32019-03-11 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0771.mp32019-03-13 08:34
 • nguyen-ton-chuong-0772.mp32019-03-14 06:18
 • nguyen-ton-chuong-0773.mp32019-03-14 15:49
 • nguyen-ton-chuong-0774.mp32019-03-15 17:09
 • nguyen-ton-chuong-0775.mp32019-03-16 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0776.mp32019-03-17 17:16
 • nguyen-ton-chuong-0777.mp32019-03-18 17:34
 • nguyen-ton-chuong-0778.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0779.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0780.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0781.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0782.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0783.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0784.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0785.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0786.mp32019-03-26 06:56
 • nguyen-ton-chuong-0787.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0788.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0789.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0790.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0791.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0792.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0793.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0794.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0795.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0796.mp32019-03-29 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0797.mp32019-03-29 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0798.mp32019-03-30 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0799.mp32019-03-31 15:22
 • nguyen-ton-chuong-0800.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0801.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0802.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0803.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0804.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0805.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0806.mp32019-04-05 18:01
 • nguyen-ton-chuong-0807.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0808.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0809.mp32019-04-06 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0810.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0811.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0812.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0813.mp32019-04-09 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0814.mp32019-04-09 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0815.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0816.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0817.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0818.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0819.mp32019-04-12 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0820.mp32019-04-13 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0821.mp32019-04-14 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0822.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0823.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0824.mp32019-04-16 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0825.mp32019-04-16 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0826.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0827.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0828.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0829.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0830.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0831.mp32019-04-19 17:38
 • nguyen-ton-chuong-0832.mp32019-04-20 17:58
 • nguyen-ton-chuong-0833.mp32019-04-22 06:10
 • nguyen-ton-chuong-0834.mp32019-04-22 15:38
 • nguyen-ton-chuong-0835.mp32019-04-22 15:39
 • nguyen-ton-chuong-0836.mp32019-04-23 16:57
 • nguyen-ton-chuong-0837.mp32019-04-23 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0838.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0839.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0840.mp32019-04-25 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0841.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0842.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0843.mp32019-04-27 19:44
 • nguyen-ton-chuong-0844.mp32019-04-28 15:42
 • nguyen-ton-chuong-0845.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0846.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0847.mp32019-04-30 17:23
 • nguyen-ton-chuong-0848.mp32019-04-30 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0849.mp32019-05-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0850.mp32019-05-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0851.mp32019-05-04 03:37
 • nguyen-ton-chuong-0852.mp32019-05-04 16:50
 • nguyen-ton-chuong-0853.mp32019-05-05 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0854.mp32019-05-05 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0855.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0856.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0857.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0858.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0859.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0860.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0861.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0862.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0863.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0864.mp32019-05-12 16:49
 • nguyen-ton-chuong-0865.mp32019-05-13 19:51
 • nguyen-ton-chuong-0866.mp32019-05-14 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0867.mp32019-05-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0868.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0869.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0870.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0871.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0872.mp32019-05-18 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0873.mp32019-05-19 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0874.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0875.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0876.mp32019-05-22 03:03
 • nguyen-ton-chuong-0877.mp32019-05-22 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0878.mp32019-05-22 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0879.mp32019-05-23 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0880.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0881.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0882.mp32019-05-25 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0883.mp32019-05-26 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0884.mp32019-05-27 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0885.mp32019-05-29 02:18
 • nguyen-ton-chuong-0886.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0887.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0888.mp32019-05-31 00:37
 • nguyen-ton-chuong-0889.mp32019-05-31 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0890.mp32019-06-01 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0891.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0892.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0893.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0894.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0895.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0896.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0897.mp32019-06-07 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0898.mp32019-06-08 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0899.mp32019-06-09 22:10
 • nguyen-ton-chuong-0900.mp32019-06-10 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0901.mp32019-06-11 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0902.mp32019-06-11 16:01
 • nguyen-ton-chuong-0903.mp32019-06-13 05:31
 • nguyen-ton-chuong-0904.mp32019-06-14 04:39
 • nguyen-ton-chuong-0905.mp32019-06-14 15:19
 • nguyen-ton-chuong-0906.mp32019-06-15 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0907.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0908.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0909.mp32019-06-18 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0910.mp32019-06-19 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0911.mp32019-06-20 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0912.mp32019-06-21 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0913.mp32019-06-22 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0914.mp32019-06-23 23:17
 • nguyen-ton-chuong-0915.mp32019-06-26 04:22
 • nguyen-ton-chuong-0916.mp32019-06-26 04:23
 • nguyen-ton-chuong-0917.mp32019-06-26 15:02
 • nguyen-ton-chuong-0918.mp32019-06-27 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0919.mp32019-06-28 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0920.mp32019-06-30 05:43
 • nguyen-ton-chuong-0921.mp32019-06-30 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0922.mp32019-07-01 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0923.mp32019-07-02 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0924.mp32019-07-03 16:47
 • nguyen-ton-chuong-0925.mp32019-07-04 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0926.mp32019-07-05 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0927.mp32019-07-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0928.mp32019-07-08 06:34
 • nguyen-ton-chuong-0929.mp32019-07-08 15:10
 • nguyen-ton-chuong-0930.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0931.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0932.mp32019-07-11 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0933.mp32019-07-12 15:20
 • nguyen-ton-chuong-0934.mp32019-07-13 16:14
 • nguyen-ton-chuong-0935.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0936.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0937.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0938.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0939.mp32019-07-18 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0940.mp32019-07-19 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0941.mp32019-07-21 16:28
 • nguyen-ton-chuong-0942.mp32019-07-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0943.mp32019-07-23 07:41
 • nguyen-ton-chuong-0944.mp32019-07-23 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0945.mp32019-07-26 07:06
 • nguyen-ton-chuong-0946.mp32019-07-26 07:07
 • nguyen-ton-chuong-0947.mp32019-07-27 05:45
 • nguyen-ton-chuong-0948.mp32019-07-27 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0949.mp32019-07-29 12:09
 • nguyen-ton-chuong-0950.mp32019-07-29 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0951.mp32019-07-30 17:28
 • nguyen-ton-chuong-0952.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0953.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0954.mp32019-08-03 04:57
 • nguyen-ton-chuong-0955.mp32019-08-03 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0956.mp32019-08-04 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0957.mp32019-08-05 19:59
 • nguyen-ton-chuong-0958.mp32019-08-07 04:42
 • nguyen-ton-chuong-0959.mp32019-08-07 15:34
 • nguyen-ton-chuong-0960.mp32019-08-08 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0961.mp32019-08-09 15:59
 • nguyen-ton-chuong-0962.mp32019-08-10 16:35
 • #963: Siêu cấp không gian2019-08-11 17:00
 • #964: Thất bại2019-08-12 15:47
 • #965: Quần hùng gặp lại2019-08-13 15:52
 • #966: Quả hồng mềm2019-08-14 16:19
 • #967: Chu Nguyên chiến Từ Minh2019-08-15 15:54
 • #968: Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật2019-08-16 16:08
 • #969: Giấu không được2019-08-17 15:38
 • #970: Đánh đâu thắng đó2019-08-18 15:57
 • #971: Chiếm cứ tượng đá2019-08-19 16:39
 • #972: Hỗn loạn tinh không2019-08-20 17:47
 • #973: Quần hùng động2019-08-20 17:47
 • #974: Tam Vương chi chiến2019-08-21 23:30
 • #975: Liên thủ2019-08-22 17:06
 • #976: Nghịch chuyển2019-08-23 17:10
 • #977: Nghịch Chuyển Thuật2019-08-24 16:37
 • #978: Thao chi khí vận2019-08-26 06:06
 • #979: Đẩy lui Vương Hi2019-08-26 16:17
 • #980: Còn thiếu một chút2019-08-27 16:08
 • #981: Chu Nguyên chiến Triệu Mục Thần2019-08-28 18:32
 • #982: Tự mình hại mình2019-08-29 16:44
 • #983: Thiên Tru Pháp Vực2019-08-30 18:07
 • #984: Các hiển thần thông2019-08-31 16:07
 • #985: Triệu Mục Thần thủ đoạn sau cùng2019-09-01 23:53
 • #986: Đột phá?2019-09-03 18:48
 • #987: Phá ức!2019-09-03 18:48
 • #988: Một cước2019-09-04 23:07
 • #989: Đào thải Triệu Mục Thần2019-09-05 15:49
 • #990: Rõ ràng2019-09-06 16:56
 • #991: Đại Tôn2019-09-07 16:49
 • #992: Hết thảy đều kết thúc2019-09-09 07:28
 • #993: Thu hoạch tràn đầy2019-09-09 16:28
 • #994: Biến cố2019-09-11 02:58
 • #995: Cùng nổi lên2019-09-11 16:08
 • #996: Tuyên chiến2019-09-12 16:27
 • #997: Thân phận2019-09-13 16:32
 • #998: Vị thứ ba thân truyền2019-09-15 18:09
 • #999: Lệnh chiêu mộ2019-09-15 18:10
 • #1000: Tần Liên2019-09-16 17:16
 • #1001: Tụ tập2019-09-17 16:40
 • #1002: Chiến công2019-09-18 16:34
 • #1003: Thiên Long khí2019-09-19 18:48
 • #1004: Các phương đột phá2019-09-20 16:01
 • #1005: Vật chất thần bí2019-09-21 16:36
 • #1006: Thiên Dương cảnh2019-09-22 17:48
 • #1007: Lời đồn đại2019-09-23 16:44
 • #1008: Xích Viêm thành2019-09-24 16:16
 • #1009: Chiến Công điện2019-09-26 16:45
 • #1010: Liệp Sát Bảng Đơn2019-09-26 16:45
 • #1011: Xác nhận2019-09-27 17:17
 • #1012: Đội ngũ2019-09-28 17:13
 • #1013: Thiên Hỏa cổ lâm2019-09-29 17:14
 • #1014: Một quyền2019-09-30 16:13
 • #1015: Rất mạnh Chu Nguyên2019-10-01 17:19
 • #1016: Tình báo trọng yếu2019-10-02 17:38
 • #1017: Mạnh như vậy sao?2019-10-03 17:18
 • #1018: Phiền phức2019-10-04 16:24
 • #1019: Tinh Tháp2019-10-05 17:46
 • #1020: Chui vào2019-10-06 17:08
 • #1021: Đáy tháp2019-10-07 15:58
 • #1022: Niềm vui ngoài ý muốn2019-10-08 18:14
 • #1023: Lừa dối lui2019-10-09 16:29
 • #1024: Đánh hắn2019-10-10 20:34
 • #1025: Chiến Nguyên Anh2019-10-11 18:10
 • #1026: Phá tháp2019-10-12 18:30
 • #1027: Rung động toàn trường2019-10-13 17:16
 • #1028: Nghịch chuyển2019-10-14 16:35
 • #1029: Pháp Vực chi chiến2019-10-15 17:58
 • #1030: Pháp Vực đấu pháp2019-10-16 19:16
 • #1031: Phong Thần Châu2019-10-17 18:57
 • #1032: Ký ức hình ảnh2019-10-18 18:22
 • #1033: Mở2019-10-19 18:03
 • #1034: Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên2019-10-20 18:09
 • #1035: Song tháp2019-10-25 01:17
 • #1036: Tranh tháp2019-10-25 01:17
 • #1037: Tấn Thăng2019-10-25 01:17
 • #1038: Danh ngạch2019-10-25 01:17
 • #1039: Thiên Dương ba vị trí đầu2019-10-25 18:10
 • #1040: Mảnh vỡ2019-10-27 18:40
 • #1041: Tu luyện Đại Viêm Ma2019-10-27 18:40
 • #1042: Thực lực đại tiến2019-10-28 23:03
 • #1043: Tư cách2019-10-29 16:46
 • #1044: Phục chúng2019-10-30 17:38
 • #1045: Tranh đấu mở ra2019-10-31 17:16
 • #1046: Dự kiến không đến kết cục2019-11-01 17:01
 • #1047: Thế hoà không phân thắng bại2019-11-02 16:02
 • #1048: Tin tức xấu2019-11-04 20:49
 • #1049: Chu Nguyên ra sân2019-11-04 20:49
 • #1050: Nuốt vào2019-11-05 18:32
 • #1051: Rung động2019-11-06 16:51
 • #1052: Chiến Lục Khánh2019-11-07 17:56
 • #1053: Viêm Ma chi lực2019-11-10 15:06
 • #1054: Kỳ vật tới tay2019-11-10 15:06
 • #1055: Thiên Địa Chi Lao2019-11-10 15:06
 • #1056: Đào thoát2019-11-12 22:12
 • #1057: Bát phụ2019-11-12 22:12
 • #1058: Kim tháp2019-11-14 20:42
 • #1059: Hủy diệt giáng lâm2019-11-14 20:42
 • #1060: Thiên Chúc Mục2019-11-15 19:13
 • #1061: Thủ đoạn sau cùng2019-11-17 08:26
 • #1062: Kẻ phản loạn2019-11-17 16:15
 • #1063: Hiện thân?2019-11-18 17:26
 • #1064: Hạ Tân Thánh2019-11-19 17:27
 • #1065: Thiên địa chúc2019-11-20 17:13
 • #1066: Tức sự2019-11-21 17:02
 • #1067: Chư Thiên khí vận chi tranh2019-11-22 17:07
 • #1068: Tranh đấu kết thúc2019-11-23 17:50
 • #1069: Tính sổ sách2019-11-24 17:10
 • #1070: Tổ Long huyết nhục2019-11-25 17:08
 • #1071: Chuẩn bị chiến đấu2019-11-26 19:11
 • #1072: Chúc Hải khổ tu2019-11-27 17:59
 • #1073: Mời chào2019-11-28 17:55
 • #1074: Cửu Trảo Thiên Dương2019-11-29 17:38
 • #1075: Phượng Tê lâu2019-11-30 17:23
 • #1076: Chấn nhiếp2019-12-04 05:49
 • #1077: Áp đảo2019-12-04 05:49
 • #1078: Mở màn kéo ra2019-12-04 05:50
 • #1079: Thiên Trụ phong2019-12-05 07:07
 • #1080: Gặp lại hai nữ2019-12-05 18:45
 • #1081: Vương Huyền Dương2019-12-06 16:45
 • #1082: Chư phương hiệp nghị2019-12-07 16:52
 • #1083: Chờ đợi mở ra2019-12-08 16:47
 • #1084: Đại mạc2019-12-09 16:49
 • #1085: Địa tai2019-12-10 17:06
 • #1086: Cướp đoạt mảnh vỡ2019-12-11 16:47
 • #1087: Trận chiến đầu tiên2019-12-12 17:41
 • #1088: Tìm kiếm tổ khí2019-12-13 17:10
 • #1089: Bắt được chi mạch2019-12-14 16:27
 • #1090: Thử triều2019-12-15 17:20
 • #1091: Kỳ bảo2019-12-17 04:34
 • #1092: Thu hoạch2019-12-17 16:24
 • #1093: Có độc2019-12-18 17:28
 • #1094: Về thành2019-12-19 16:53
 • #1095: So sánh rõ ràng2019-12-20 17:14
 • #1096: Cao cấp địa vực2019-12-21 16:59
 • #1097: Thiên Hổ2019-12-22 17:24
 • #1098: Một quyền2019-12-23 17:28
 • #1099: Hiển uy2019-12-27 07:06
 • #1100: Một tháng2019-12-27 07:06
 • #1101: Ngân Ảnh thuế biến2019-12-27 07:07
 • #1102: Liên thủ2019-12-27 16:41
 • #1103: Thiết lập ván cục2019-12-28 17:01
 • #1104: Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau2019-12-29 17:00
 • #1105: Hai đánh một?2020-01-01 17:13
 • #1106: Tô Ấu Vi thực lực2020-01-01 17:13
 • #1107: Đại chiến Lê Chú2020-01-02 17:09
 • #1108: Địa Thánh Văn lại hiển lộ2020-01-02 17:09
 • #1109: Cường hãn Vương Huyền Dương2020-01-03 16:52
 • #1110: Nghịch Chuyển Âm Dương2020-01-04 17:56
 • #1111: Khắc tinh2020-01-05 16:51
 • #1112: Tính toán2020-01-06 17:41
 • #1113: Bên thắng2020-01-07 16:56
 • #1114: Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô2020-01-08 17:09
 • #1115: Bạn cũ2020-01-09 16:59
 • #1116: Chút tình mọn2020-01-10 17:17
 • #1117: Chấn nhiếp2020-01-11 16:45
 • #1118: Thương Huyền Thiên thế cục2020-01-12 16:57
 • #1119: Cứu viện2020-01-13 17:16
 • #1120: Dạ đàm2020-01-14 17:13
 • #1121: Huyết đan2020-01-17 07:12
 • #1122: Đại hạp cốc chi chiến2020-01-17 07:12
 • #1123: Mưu đồ2020-01-17 16:33
 • #1124: Đi ngược dòng nước2020-01-18 17:00
 • #1125: Thương Huyền tông Thánh Tử2020-01-19 16:32
 • #1126: Thăm dò2020-01-20 17:21
 • #1127: Đá bể2020-01-21 17:40
 • #1128: Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ2020-01-22 16:38
 • #1129: Thánh Đồng2020-01-23 17:15
 • #1130: Liều mạng2020-01-24 16:32
 • #1131: Cùng thi triển thần thông2020-01-25 17:12
 • #1132: Phô trương thanh thế2020-01-26 17:53
 • #1133: Bức lui2020-01-27 16:42
 • #1134: Ôn chuyện2020-01-28 17:00
 • #1135: Phân phối2020-02-02 23:30
 • #1136: Biến thái2020-02-02 23:30
 • #1137: Huyền tích2020-02-02 23:30
 • #1138: Về doanh2020-02-02 23:30
 • #1139: Vạn Thú Thiên người tới2020-02-02 23:30
 • #1140: Thôn Thôn tin tức2020-02-03 16:43
 • #1141: Các hiển cơ bắp2020-02-04 17:26
 • #1142: Đây là đại ngạc2020-02-05 17:01
 • #1143: Thần bí Thánh Tổ Thiên2020-02-06 16:42
 • #1144: Đại hỗn chiến2020-02-07 16:29
 • #1145: Đỉnh tiêm nghênh chiến2020-02-09 17:10
 • #1146: Tái đấu Cát Ma2020-02-09 17:10
 • #1147: Phong Thánh chi thuật2020-02-10 17:00
 • #1148: Quan Thanh Long gặp nạn2020-02-12 00:36
 • #1149: Chém giết2020-02-12 17:19
 • #1150: Nghênh chiến Di Thạch2020-02-14 03:30
 • #1151: Mở đại chiêu2020-02-14 16:21
 • #1152: Hai đạo kiếm quang2020-02-15 17:39
 • #1153: Xả thân quên chết Triệu Mục Thần2020-02-17 17:38
 • #1154: Có thể trảm tinh thần2020-02-17 17:38
 • #1155: Thủ thắng2020-02-18 17:01
 • #1156: Phân phối2020-02-20 03:47
 • #1157: Bia đá2020-02-20 16:43
 • #1158: Đài sen2020-02-21 16:49
 • #1159: Cửu phẩm đài sen2020-02-23 08:22
 • #1160: Sóng sau quật khởi2020-02-23 16:18
 • #1161: Cửu mạch ra2020-02-24 18:01
 • #1162: Tổng chỉ huy2020-02-26 02:52
 • #1163: Không tiếp nhận2020-02-26 17:30
 • #1164: Bạch Tiểu Lộc2020-02-27 17:15
 • #1165: Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu2020-02-28 16:38
 • #1166: Thánh Tổ Thiên mưu đồ2020-02-29 16:47
 • #1167: Già Đồ2020-03-01 17:06
 • #1168: Có thiếu hụt đại trận2020-03-03 17:32
 • #1169: Thôi diễn sơ hở2020-03-03 17:32
 • #1170: Phá trận chi chiến2020-03-05 21:28
 • #1171: Khai chiến2020-03-05 21:28
 • #1172: Trêu đùa cùng sát cơ2020-03-07 18:39
 • #1173: Thánh thiên kiêu2020-03-07 18:39
 • #1174: Thiên Long Chưởng Ấn2020-03-09 16:58
 • #1175: Tu Lôi2020-03-09 16:59
 • #1176: Cường địch hiện lên2020-03-10 16:14
 • #1177: Đối chiến Tu Lôi2020-03-11 16:10
 • #1178: Bí Pháp Chi Vương2020-03-12 16:06
 • #1179: Một kiếm chém lôi chưởng2020-03-13 16:16
 • #1180: Thánh Đồng hóa lôi kiếp2020-03-18 04:46
 • #1181: Kiếp lôi đoán thể2020-03-18 04:46
 • #1182: Thánh Lưu Ly Chi Quang2020-03-18 04:46
 • #1183: Hai người chiến tử2020-03-18 04:46
 • #1184: Riêng phần mình liều mạng2020-03-18 15:31
 • #1185: Không phải sinh tức tử2020-03-19 15:47
 • #1186: Cường đại Già Đồ2020-03-21 16:41
 • #1187: Cổ Thần Kinh?2020-03-21 16:42
 • #1188: Bốn đạo kiếm quang2020-03-23 16:33
 • #1189: Tinh Hà ma diệt2020-03-23 16:33
 • #1190: Đạo thánh văn thứ tư2020-03-29 21:02
 • #1191: Thánh Hỏa phần diệt2020-03-29 21:02
 • #1192: Lật bàn2020-03-29 21:02
 • #1193: Kết giới phản phệ2020-03-29 21:02
 • #1194: Tổ Long huyết nhục2020-03-29 21:03
 • #1195: Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh2020-03-29 21:03
 • #1196: Bao no2020-03-30 19:21
 • #1197: Nguyên Anh có mấy tấc?2020-04-05 21:12
 • #1198: Lục đại Nguyên Anh2020-04-05 21:13
 • #1199: Chu Nguyên Nguyên Anh2020-04-05 21:14
 • #1200: Phân phá chủ mạch2020-04-05 21:14
 • #1201: Cổ Nguyên Thiên kết cục2020-04-05 21:14
 • #1202: Vào hết tay ta2020-04-05 21:14
 • #1203: Thánh tộc chi nộ2020-04-06 15:53
 • #1204: Danh sách liệp sát2020-04-07 15:30
 • #1205: Kết thúc2020-04-22 12:21
 • #1206: Chạm tay có thể bỏng2020-04-22 12:22
 • #1207: Gặp lại2020-04-22 12:22
 • #1208: Yêu Yêu lai lịch2020-04-22 12:22
 • #1209: Thần tính cùng nhân tính2020-04-22 12:22
 • #1210: Đại địch tiến đến2020-04-22 12:22
 • #1211: Tứ Thánh2020-04-22 12:22
 • #1212: Nghênh chiến2020-04-22 12:22
 • #1213: Nguyên Anh trận chiến đầu tiên2020-04-22 12:22
 • #1214: Một thương hai trốn2020-04-22 12:23
 • #1215: Tống Hoàng2020-04-22 12:23
 • #1216: Lã Thái ra trận2020-04-22 12:23
 • #1217: Chín mươi tỷ2020-04-22 12:23
 • #1218: Chín kiếm2020-04-22 12:23
 • #1219: Trùng điệp gian nan2020-04-22 14:46
 • #1220: Ai là mạng chó?2020-04-23 15:29
 • #1221: Yêu Yêu thức tỉnh2020-04-24 15:39
 • #1222: Chuyện cũ cùng rượu2020-04-25 18:39
 • #1223: Thôn Thôn chi tín2020-04-26 14:57
 • #1224: Ăn bám2020-04-27 15:13
 • #1225: Dung nham đỉnh lô2020-04-28 15:40
 • #1226: Hai đạo nguyên thuật2020-04-29 15:38
 • #1227: Bảy tấc2020-04-30 15:19
 • #1228: Vạn Thú Thiên2020-05-01 15:13
 • #1229: Không hoảng hốt2020-05-02 15:29
 • #1230: Gặp lại Thôn Thôn2020-05-04 15:53
 • #1231: Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Thôn Thôn2020-05-04 15:53
 • #1232: Kim Dương Hoàng2020-05-05 15:06
 • #1233: Chuông lớn đại pháo2020-05-06 15:22
 • #1234: Đại pháo trấn phục2020-05-07 15:15
 • #1235: Nghiệt thú bộ tộc2020-05-08 15:23
 • #1236: Kim Kình Thiên2020-05-09 15:03
 • #1237: Tiến vào Động Thiên2020-05-10 15:42
 • #1238: Khương Hồng Anh2020-05-11 15:05
 • #1239: Tổ Hồn Thụ2020-05-12 15:11
 • #1240: Đại vận2020-05-14 17:00
 • #1241: Phân phá2020-05-14 17:00
 • #1242: Hỗn chiến2020-05-15 15:13
 • #1243: Không đủ tư cách2020-05-16 15:12
 • #1244: Tổ Hồn Linh Trì2020-05-17 15:40
 • #1245: Đấu Khương Hồng Anh2020-05-18 16:06
 • #1246: Đế Long Bái Thiên2020-05-19 15:30
 • #1247: Tứ bái2020-05-20 15:27
 • #1248: Bại long2020-05-21 15:05
 • #1249: Hiển uy2020-05-22 15:19
[Total: 21   Average: 4.4/5]

Related posts

Thông Thiên Vũ Tôn

TiKay

Tối Cường Hệ Thống

TiKay

Nhà Ai Còn Không Có Vài Toà Quặng

THUYS♥️

Leave a Reply