Huyền Huyễn

Nguyên Tôn

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ………

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Tằm Thổ Đậu
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nguyen-ton-chuong-0001.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0002.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0003.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0004.mp32018-07-14 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0005.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0006.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0007.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0008.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0009.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0010.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0011.mp32018-07-14 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0012.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0013.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0014.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0015.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0016.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0017.mp32018-07-14 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0018.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0019.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0020.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0021.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0022.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0023.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0024.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0025.mp32018-07-14 18:23
 • nguyen-ton-chuong-0026.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0027.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0028.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0029.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0030.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0031.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0032.mp32018-07-14 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0033.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0034.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0035.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0036.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0037.mp32018-07-14 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0038.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0039.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0040.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0041.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0042.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0043.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0044.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0045.mp32018-07-14 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0046.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0047.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0048.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0049.mp32018-07-14 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0050.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0051.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0052.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0053.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0054.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0055.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0056.mp32018-07-14 18:28
 • nguyen-ton-chuong-0057.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0058.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0059.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0060.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0061.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0062.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0063.mp32018-07-14 18:29
 • nguyen-ton-chuong-0064.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0065.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0066.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0067.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0068.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0069.mp32018-07-14 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0070.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0071.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0072.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0073.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0074.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0075.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0076.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0077.mp32018-07-14 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0078.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0079.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0080.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0081.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0082.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0083.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0084.mp32018-07-14 18:32
 • nguyen-ton-chuong-0085.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0086.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0087.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0088.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0089.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0090.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0091.mp32018-07-14 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0092.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0093.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0094.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0095.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0096.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0097.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0098.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0099.mp32018-07-14 18:34
 • nguyen-ton-chuong-0100.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0101.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0102.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0103.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0104.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0105.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0106.mp32018-07-14 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0107.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0108.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0109.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0110.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0111.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0112.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0113.mp32018-07-14 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0114.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0115.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0116.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0117.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0118.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0119.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0120.mp32018-07-14 18:37
 • nguyen-ton-chuong-0121.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0122.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0123.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0124.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0125.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0126.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0127.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0128.mp32018-07-14 18:38
 • nguyen-ton-chuong-0129.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0130.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0131.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0132.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0133.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0134.mp32018-07-14 18:39
 • nguyen-ton-chuong-0135.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0136.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0137.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0138.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0139.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0140.mp32018-07-14 18:40
 • nguyen-ton-chuong-0141.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0142.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0143.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0144.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0145.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0146.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0147.mp32018-07-14 18:41
 • nguyen-ton-chuong-0148.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0149.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0150.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0151.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0152.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0153.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0154.mp32018-07-14 18:42
 • nguyen-ton-chuong-0155.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0156.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0157.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0158.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0159.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0160.mp32018-07-14 18:43
 • nguyen-ton-chuong-0161.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0162.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0163.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0164.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0165.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0166.mp32018-07-14 18:44
 • nguyen-ton-chuong-0167.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0168.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0169.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0170.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0171.mp32018-07-14 18:45
 • nguyen-ton-chuong-0172.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0173.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0174.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0175.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0176.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0177.mp32018-07-14 18:46
 • nguyen-ton-chuong-0178.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0179.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0180.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0181.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0182.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0183.mp32018-07-14 18:47
 • nguyen-ton-chuong-0184.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0185.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0186.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0187.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0188.mp32018-07-14 18:48
 • nguyen-ton-chuong-0189.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0190.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0191.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0192.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0193.mp32018-07-14 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0194.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0195.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0196.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0197.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0198.mp32018-07-14 18:50
 • nguyen-ton-chuong-0199.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0200.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0201.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0202.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0203.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0204.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0205.mp32018-07-14 18:51
 • nguyen-ton-chuong-0206.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0207.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0208.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0209.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0210.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0211.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0212.mp32018-07-14 18:52
 • nguyen-ton-chuong-0213.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0214.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0215.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0216.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0217.mp32018-07-14 18:53
 • nguyen-ton-chuong-0218.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0219.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0220.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0221.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0222.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0223.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0224.mp32018-07-14 18:54
 • nguyen-ton-chuong-0225.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0226.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0227.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0228.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0229.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0230.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0231.mp32018-07-14 18:55
 • nguyen-ton-chuong-0232.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0233.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0234.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0235.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0236.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0237.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0238.mp32018-07-14 18:56
 • nguyen-ton-chuong-0239.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0240.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0241.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0242.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0243.mp32018-07-14 18:57
 • nguyen-ton-chuong-0244.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0245.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0246.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0247.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0248.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0249.mp32018-07-14 18:58
 • nguyen-ton-chuong-0250.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0251.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0252.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0253.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0254.mp32018-07-14 18:59
 • nguyen-ton-chuong-0255.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0256.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0257.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0258.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0259.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0260.mp32018-07-14 19:00
 • nguyen-ton-chuong-0261.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0262.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0263.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0264.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0265.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0266.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0267.mp32018-07-14 19:01
 • nguyen-ton-chuong-0268.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0269.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0270.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0271.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0272.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0273.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0274.mp32018-07-14 19:02
 • nguyen-ton-chuong-0275.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0276.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0277.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0278.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0279.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0280.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0281.mp32018-07-14 19:03
 • nguyen-ton-chuong-0282.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0283.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0284.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0285.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0286.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0287.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0288.mp32018-07-14 19:04
 • nguyen-ton-chuong-0289.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0290.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0291.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0292.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0293.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0294.mp32018-07-14 19:05
 • nguyen-ton-chuong-0295.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0296.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0297.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0298.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0299.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0300.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0301.mp32018-07-14 19:06
 • nguyen-ton-chuong-0302.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0303.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0304.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0305.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0306.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0307.mp32018-07-14 19:07
 • nguyen-ton-chuong-0308.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0309.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0310.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0311.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0312.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0313.mp32018-07-14 19:08
 • nguyen-ton-chuong-0314.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0315.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0316.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0317.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0318.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0319.mp32018-07-14 19:09
 • nguyen-ton-chuong-0320.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0321.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0322.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0323.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0324.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0325.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0326.mp32018-07-14 19:10
 • nguyen-ton-chuong-0327.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0328.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0329.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0330.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0331.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0332.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0333.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0334.mp32018-07-14 19:11
 • nguyen-ton-chuong-0335.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0336.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0337.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0338.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0339.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0340.mp32018-07-14 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0341.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0342.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0343.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0344.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0345.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0346.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0347.mp32018-07-14 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0348.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0349.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0350.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0351.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0352.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0353.mp32018-07-14 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0354.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0355.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0356.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0357.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0358.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0359.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0360.mp32018-07-14 19:15
 • nguyen-ton-chuong-0361.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0362.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0363.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0364.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0365.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0366.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0367.mp32018-07-14 19:16
 • nguyen-ton-chuong-0368.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0369.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0370.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0371.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0372.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0373.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0374.mp32018-07-14 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0375.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0376.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0377.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0378.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0379.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0380.mp32018-07-14 19:18
 • nguyen-ton-chuong-0381.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0382.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0383.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0384.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0385.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0386.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0387.mp32018-07-14 19:19
 • nguyen-ton-chuong-0388.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0389.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0390.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0391.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0392.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0393.mp32018-07-14 19:20
 • nguyen-ton-chuong-0394.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0395.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0396.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0397.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0398.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0399.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0400.mp32018-07-14 19:21
 • nguyen-ton-chuong-0401.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0402.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0403.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0404.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0405.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0406.mp32018-07-14 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0407.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0408.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0409.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0410.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0411.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0412.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0413.mp32018-07-14 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0414.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0415.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0416.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0417.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0418.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0419.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0420.mp32018-07-14 19:24
 • nguyen-ton-chuong-0421.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0422.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0423.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0424.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0425.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0426.mp32018-07-14 19:25
 • nguyen-ton-chuong-0427.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0428.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0429.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0430.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0431.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0432.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0433.mp32018-07-14 19:26
 • nguyen-ton-chuong-0434.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0435.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0436.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0437.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0438.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0439.mp32018-07-14 19:27
 • nguyen-ton-chuong-0440.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0441.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0442.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0443.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0444.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0445.mp32018-07-14 19:28
 • nguyen-ton-chuong-0446.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0447.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0448.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0449.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0450.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0451.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0452.mp32018-07-14 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0453.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0454.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0455.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0456.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0457.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0458.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0459.mp32018-07-14 19:30
 • nguyen-ton-chuong-0460.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0461.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0462.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0463.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0464.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0465.mp32018-07-14 19:31
 • nguyen-ton-chuong-0466.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0467.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0468.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0469.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0470.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0471.mp32018-07-14 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0472.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0473.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0474.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0475.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0476.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0477.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0478.mp32018-07-14 19:33
 • nguyen-ton-chuong-0479.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0480.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0481.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0482.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0483.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0484.mp32018-07-14 19:34
 • nguyen-ton-chuong-0485.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0486.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0487.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0488.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0489.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0490.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0491.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0492.mp32018-07-14 19:35
 • nguyen-ton-chuong-0493.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0494.mp32018-07-14 19:36
 • nguyen-ton-chuong-0495.mp32018-07-18 01:01
 • nguyen-ton-chuong-0496.mp32018-07-18 01:02
 • nguyen-ton-chuong-0497.mp32018-07-18 01:03
 • nguyen-ton-chuong-0498.mp32018-07-18 01:04
 • nguyen-ton-chuong-0499.mp32018-07-18 01:05
 • nguyen-ton-chuong-0500.mp32018-07-18 01:06
 • nguyen-ton-chuong-0501.mp32018-07-19 00:47
 • nguyen-ton-chuong-0502.mp32018-07-19 00:48
 • nguyen-ton-chuong-0503.mp32018-07-19 23:25
 • nguyen-ton-chuong-0504.mp32018-07-26 01:59
 • nguyen-ton-chuong-0505.mp32018-07-26 02:00
 • nguyen-ton-chuong-0506.mp32018-07-26 02:02
 • nguyen-ton-chuong-0507.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0508.mp32018-07-26 02:03
 • nguyen-ton-chuong-0509.mp32018-07-26 02:04
 • nguyen-ton-chuong-0510.mp32018-07-26 02:05
 • nguyen-ton-chuong-0511.mp32018-07-26 02:06
 • nguyen-ton-chuong-0512.mp32018-07-26 22:26
 • nguyen-ton-chuong-0513.mp32018-07-27 21:11
 • nguyen-ton-chuong-0514.mp32018-07-28 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0515.mp32018-07-29 17:27
 • nguyen-ton-chuong-0516.mp32018-07-31 22:12
 • nguyen-ton-chuong-0517.mp32018-07-31 22:14
 • nguyen-ton-chuong-0518.mp32018-08-01 21:29
 • nguyen-ton-chuong-0519.mp32018-08-01 21:31
 • nguyen-ton-chuong-0520.mp32018-08-02 18:21
 • nguyen-ton-chuong-0521.mp32018-08-03 19:29
 • nguyen-ton-chuong-0522.mp32018-08-04 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0523.mp32018-08-06 18:25
 • nguyen-ton-chuong-0524.mp32018-08-06 18:26
 • nguyen-ton-chuong-0525.mp32018-08-06 18:27
 • nguyen-ton-chuong-0526.mp32018-08-07 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0527.mp32018-08-08 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0528.mp32018-08-10 18:05
 • nguyen-ton-chuong-0529.mp32018-08-10 18:06
 • nguyen-ton-chuong-0530.mp32018-08-11 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0531.mp32018-08-12 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0532.mp32018-08-13 18:22
 • nguyen-ton-chuong-0533.mp32018-08-14 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0534.mp32018-08-15 19:13
 • nguyen-ton-chuong-0535.mp32018-08-15 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0536.mp32018-08-16 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0537.mp32018-08-17 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0538.mp32018-08-18 18:08
 • nguyen-ton-chuong-0539.mp32018-08-19 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0540.mp32018-08-20 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0541.mp32018-08-20 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0542.mp32018-08-21 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0543.mp32018-08-21 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0544.mp32018-08-22 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0545.mp32018-08-23 17:57
 • nguyen-ton-chuong-0546.mp32018-08-24 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0547.mp32018-08-25 17:10
 • nguyen-ton-chuong-0548.mp32018-08-26 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0549.mp32018-08-28 05:05
 • nguyen-ton-chuong-0550.mp32018-08-28 05:06
 • nguyen-ton-chuong-0551.mp32018-08-29 05:18
 • nguyen-ton-chuong-0552.mp32018-08-30 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0553.mp32018-08-31 04:38
 • nguyen-ton-chuong-0554.mp32018-09-01 06:24
 • nguyen-ton-chuong-0555.mp32018-09-02 22:07
 • nguyen-ton-chuong-0556.mp32018-09-02 22:08
 • nguyen-ton-chuong-0557.mp32018-09-03 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0558.mp32018-09-04 14:54
 • nguyen-ton-chuong-0559.mp32018-09-05 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0560.mp32018-09-07 06:33
 • nguyen-ton-chuong-0561.mp32018-09-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0562.mp32018-09-07 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0563.mp32018-09-09 02:17
 • nguyen-ton-chuong-0564.mp32018-09-10 03:56
 • nguyen-ton-chuong-0565.mp32018-09-10 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0566.mp32018-09-12 15:00
 • nguyen-ton-chuong-0567.mp32018-09-12 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0568.mp32018-09-14 02:52
 • nguyen-ton-chuong-0569.mp32018-09-15 05:29
 • nguyen-ton-chuong-0570.mp32018-09-15 18:35
 • nguyen-ton-chuong-0571.mp32018-09-16 19:32
 • nguyen-ton-chuong-0572.mp32018-09-24 04:43
 • nguyen-ton-chuong-0573.mp32018-09-19 07:10
 • nguyen-ton-chuong-0574.mp32018-09-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0575.mp32018-09-19 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0576.mp32018-09-21 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0577.mp32018-09-21 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0578.mp32018-09-22 16:34
 • nguyen-ton-chuong-0579.mp32018-09-23 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0580.mp32018-09-25 06:05
 • nguyen-ton-chuong-0581.mp32018-09-25 14:53
 • nguyen-ton-chuong-0582.mp32018-09-25 14:55
 • nguyen-ton-chuong-0583.mp32018-09-26 14:08
 • nguyen-ton-chuong-0584.mp32018-09-28 05:27
 • nguyen-ton-chuong-0585.mp32018-09-28 05:28
 • nguyen-ton-chuong-0586.mp32018-09-28 05:30
 • nguyen-ton-chuong-0587.mp32018-09-28 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0588.mp32018-10-01 07:54
 • nguyen-ton-chuong-0589.mp32018-10-01 07:57
 • nguyen-ton-chuong-0590.mp32018-10-01 07:59
 • nguyen-ton-chuong-0591.mp32018-10-01 08:01
 • nguyen-ton-chuong-0592.mp32018-10-01 08:03
 • nguyen-ton-chuong-0593.mp32018-10-02 04:54
 • nguyen-ton-chuong-0594.mp32018-10-02 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0595.mp32018-10-03 13:43
 • nguyen-ton-chuong-0596.mp32018-10-04 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0597.mp32018-10-05 14:43
 • nguyen-ton-chuong-0598.mp32018-10-05 14:45
 • nguyen-ton-chuong-0599.mp32018-10-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0600.mp32018-10-07 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0601.mp32018-10-08 14:56
 • nguyen-ton-chuong-0602.mp32018-10-08 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0603.mp32018-10-10 02:36
 • nguyen-ton-chuong-0604.mp32018-10-10 17:50
 • nguyen-ton-chuong-0605.mp32018-10-10 17:51
 • nguyen-ton-chuong-0606.mp32018-10-11 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0607.mp32018-10-12 14:28
 • nguyen-ton-chuong-0608.mp32018-10-12 14:30
 • nguyen-ton-chuong-0609.mp32018-10-13 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0610.mp32018-10-14 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0611.mp32018-10-15 14:24
 • nguyen-ton-chuong-0612.mp32018-10-16 14:20
 • nguyen-ton-chuong-0613.mp32018-10-16 14:22
 • nguyen-ton-chuong-0614.mp32018-10-17 14:16
 • nguyen-ton-chuong-0615.mp32018-10-18 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0616.mp32018-10-19 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0617.mp32018-10-20 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0618.mp32018-10-20 16:19
 • nguyen-ton-chuong-0619.mp32018-10-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0620.mp32018-10-23 02:20
 • nguyen-ton-chuong-0621.mp32018-10-24 03:01
 • nguyen-ton-chuong-0622.mp32018-10-24 14:17
 • nguyen-ton-chuong-0623.mp32018-10-26 02:42
 • nguyen-ton-chuong-0624.mp32018-10-26 14:32
 • nguyen-ton-chuong-0625.mp32018-10-27 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0626.mp32018-10-27 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0627.mp32018-10-28 18:24
 • nguyen-ton-chuong-0628.mp32018-10-29 14:49
 • nguyen-ton-chuong-0629.mp32018-10-29 14:52
 • nguyen-ton-chuong-0630.mp32018-10-30 15:03
 • nguyen-ton-chuong-0631.mp32018-11-01 01:39
 • nguyen-ton-chuong-0632.mp32018-11-01 14:39
 • nguyen-ton-chuong-0633.mp32018-11-02 14:26
 • nguyen-ton-chuong-0634.mp32018-11-03 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0635.mp32018-11-04 16:33
 • nguyen-ton-chuong-0636.mp32018-11-05 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0637.mp32018-11-05 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0638.mp32018-11-06 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0639.mp32018-11-07 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0640.mp32018-11-09 04:16
 • nguyen-ton-chuong-0641.mp32018-11-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0642.mp32018-11-09 15:16
 • nguyen-ton-chuong-0643.mp32018-11-10 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0644.mp32018-11-11 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0645.mp32018-11-12 16:05
 • nguyen-ton-chuong-0646.mp32018-11-13 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0647.mp32018-11-13 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0648.mp32018-11-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0649.mp32018-11-15 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0650.mp32018-11-16 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0651.mp32018-11-17 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0652.mp32018-11-19 00:36
 • nguyen-ton-chuong-0653.mp32018-11-19 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0654.mp32018-11-21 04:52
 • nguyen-ton-chuong-0655.mp32018-11-21 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0656.mp32018-11-22 17:49
 • nguyen-ton-chuong-0657.mp32018-11-23 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0658.mp32018-11-24 19:14
 • nguyen-ton-chuong-0659.mp32018-11-25 17:01
 • nguyen-ton-chuong-0660.mp32018-11-26 14:58
 • nguyen-ton-chuong-0661.mp32018-11-26 14:59
 • nguyen-ton-chuong-0662.mp32018-11-27 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0663.mp32018-11-28 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0664.mp32018-11-29 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0665.mp32018-11-30 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0666.mp32018-12-01 18:12
 • nguyen-ton-chuong-0667.mp32018-12-02 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0668.mp32018-12-04 04:17
 • nguyen-ton-chuong-0669.mp32018-12-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0670.mp32018-12-04 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0671.mp32018-12-05 16:17
 • nguyen-ton-chuong-0672.mp32018-12-06 16:09
 • nguyen-ton-chuong-0673.mp32018-12-07 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0674.mp32018-12-08 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0675.mp32018-12-09 16:48
 • nguyen-ton-chuong-0676.mp32018-12-11 17:32
 • nguyen-ton-chuong-0677.mp32018-12-11 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0678.mp32018-12-12 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0679.mp32018-12-13 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0680.mp32018-12-14 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0681.mp32018-12-16 19:38
 • nguyen-ton-chuong-0682.mp32018-12-16 19:41
 • nguyen-ton-chuong-0683.mp32018-12-17 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0684.mp32018-12-18 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0685.mp32018-12-19 16:59
 • nguyen-ton-chuong-0686.mp32018-12-20 16:46
 • nguyen-ton-chuong-0687.mp32018-12-21 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0688.mp32018-12-22 23:52
 • nguyen-ton-chuong-0689.mp32018-12-23 18:49
 • nguyen-ton-chuong-0690.mp32018-12-24 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0691.mp32018-12-25 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0692.mp32018-12-26 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0693.mp32018-12-27 16:11
 • nguyen-ton-chuong-0694.mp32018-12-29 17:20
 • nguyen-ton-chuong-0695.mp32018-12-29 17:21
 • nguyen-ton-chuong-0696.mp32018-12-29 17:22
 • nguyen-ton-chuong-0697.mp32018-12-30 19:23
 • nguyen-ton-chuong-0698.mp32018-12-31 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0699.mp32019-01-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0700.mp32019-01-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0701.mp32019-01-03 16:12
 • nguyen-ton-chuong-0702.mp32019-01-04 16:22
 • nguyen-ton-chuong-0703.mp32019-01-05 18:09
 • nguyen-ton-chuong-0704.mp32019-01-06 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0705.mp32019-01-08 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0706.mp32019-01-08 16:35
 • nguyen-ton-chuong-0707.mp32019-01-08 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0708.mp32019-01-09 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0709.mp32019-01-11 16:25
 • nguyen-ton-chuong-0710.mp32019-01-11 16:27
 • nguyen-ton-chuong-0711.mp32019-01-12 14:47
 • nguyen-ton-chuong-0712.mp32019-01-13 23:33
 • nguyen-ton-chuong-0713.mp32019-01-14 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0714.mp32019-01-15 16:37
 • nguyen-ton-chuong-0715.mp32019-01-16 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0716.mp32019-01-17 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0717.mp32019-01-18 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0718.mp32019-01-19 16:10
 • nguyen-ton-chuong-0719.mp32019-01-21 21:50
 • nguyen-ton-chuong-0720.mp32019-01-21 21:51
 • nguyen-ton-chuong-0721.mp32019-01-23 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0722.mp32019-01-23 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0723.mp32019-01-24 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0724.mp32019-01-25 15:50
 • nguyen-ton-chuong-0725.mp32019-01-26 19:17
 • nguyen-ton-chuong-0726.mp32019-01-27 17:39
 • nguyen-ton-chuong-0727.mp32019-01-28 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0728.mp32019-01-29 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0729.mp32019-01-29 15:11
 • nguyen-ton-chuong-0730.mp32019-01-30 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0731.mp32019-01-31 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0732.mp32019-02-01 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0733.mp32019-02-02 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0734.mp32019-02-03 16:44
 • nguyen-ton-chuong-0735.mp32019-02-04 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0736.mp32019-02-05 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0737.mp32019-02-06 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0738.mp32019-02-07 16:18
 • nguyen-ton-chuong-0739.mp32019-02-08 15:44
 • nguyen-ton-chuong-0740.mp32019-02-09 16:39
 • nguyen-ton-chuong-0741.mp32019-02-11 03:39
 • nguyen-ton-chuong-0742.mp32019-02-11 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0743.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0744.mp32019-02-14 05:16
 • nguyen-ton-chuong-0745.mp32019-02-15 03:26
 • nguyen-ton-chuong-0746.mp32019-02-15 15:40
 • nguyen-ton-chuong-0747.mp32019-02-16 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0748.mp32019-02-17 18:36
 • nguyen-ton-chuong-0749.mp32019-02-18 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0750.mp32019-02-19 17:35
 • nguyen-ton-chuong-0751.mp32019-02-20 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0752.mp32019-02-21 18:07
 • nguyen-ton-chuong-0753.mp32019-02-22 18:31
 • nguyen-ton-chuong-0754.mp32019-02-23 17:30
 • nguyen-ton-chuong-0755.mp32019-02-24 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0756.mp32019-02-25 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0757.mp32019-02-27 01:54
 • nguyen-ton-chuong-0758.mp32019-02-28 04:44
 • nguyen-ton-chuong-0759.mp32019-02-28 17:14
 • nguyen-ton-chuong-0760.mp32019-03-01 19:12
 • nguyen-ton-chuong-0761.mp32019-03-02 19:49
 • nguyen-ton-chuong-0762.mp32019-03-03 18:33
 • nguyen-ton-chuong-0763.mp32019-03-04 19:22
 • nguyen-ton-chuong-0764.mp32019-03-05 18:14
 • nguyen-ton-chuong-0765.mp32019-03-06 16:26
 • nguyen-ton-chuong-0766.mp32019-03-07 16:38
 • nguyen-ton-chuong-0767.mp32019-03-09 04:19
 • nguyen-ton-chuong-0768.mp32019-03-09 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0769.mp32019-03-10 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0770.mp32019-03-11 15:13
 • nguyen-ton-chuong-0771.mp32019-03-13 08:34
 • nguyen-ton-chuong-0772.mp32019-03-14 06:18
 • nguyen-ton-chuong-0773.mp32019-03-14 15:49
 • nguyen-ton-chuong-0774.mp32019-03-15 17:09
 • nguyen-ton-chuong-0775.mp32019-03-16 15:33
 • nguyen-ton-chuong-0776.mp32019-03-17 17:16
 • nguyen-ton-chuong-0777.mp32019-03-18 17:34
 • nguyen-ton-chuong-0778.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0779.mp32019-03-19 15:51
 • nguyen-ton-chuong-0780.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0781.mp32019-03-20 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0782.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0783.mp32019-03-21 15:55
 • nguyen-ton-chuong-0784.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0785.mp32019-03-22 16:02
 • nguyen-ton-chuong-0786.mp32019-03-26 06:56
 • nguyen-ton-chuong-0787.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0788.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0789.mp32019-03-26 06:57
 • nguyen-ton-chuong-0790.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0791.mp32019-03-27 03:41
 • nguyen-ton-chuong-0792.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0793.mp32019-03-27 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0794.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0795.mp32019-03-28 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0796.mp32019-03-29 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0797.mp32019-03-29 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0798.mp32019-03-30 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0799.mp32019-03-31 15:22
 • nguyen-ton-chuong-0800.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0801.mp32019-04-01 16:04
 • nguyen-ton-chuong-0802.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0803.mp32019-04-02 16:51
 • nguyen-ton-chuong-0804.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0805.mp32019-04-03 15:41
 • nguyen-ton-chuong-0806.mp32019-04-05 18:01
 • nguyen-ton-chuong-0807.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0808.mp32019-04-05 18:02
 • nguyen-ton-chuong-0809.mp32019-04-06 15:30
 • nguyen-ton-chuong-0810.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0811.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0812.mp32019-04-08 17:06
 • nguyen-ton-chuong-0813.mp32019-04-09 16:52
 • nguyen-ton-chuong-0814.mp32019-04-09 16:53
 • nguyen-ton-chuong-0815.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0816.mp32019-04-10 17:53
 • nguyen-ton-chuong-0817.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0818.mp32019-04-12 06:11
 • nguyen-ton-chuong-0819.mp32019-04-12 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0820.mp32019-04-13 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0821.mp32019-04-14 16:36
 • nguyen-ton-chuong-0822.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0823.mp32019-04-15 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0824.mp32019-04-16 16:55
 • nguyen-ton-chuong-0825.mp32019-04-16 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0826.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0827.mp32019-04-17 15:43
 • nguyen-ton-chuong-0828.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0829.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0830.mp32019-04-19 17:37
 • nguyen-ton-chuong-0831.mp32019-04-19 17:38
 • nguyen-ton-chuong-0832.mp32019-04-20 17:58
 • nguyen-ton-chuong-0833.mp32019-04-22 06:10
 • nguyen-ton-chuong-0834.mp32019-04-22 15:38
 • nguyen-ton-chuong-0835.mp32019-04-22 15:39
 • nguyen-ton-chuong-0836.mp32019-04-23 16:57
 • nguyen-ton-chuong-0837.mp32019-04-23 16:58
 • nguyen-ton-chuong-0838.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0839.mp32019-04-24 18:10
 • nguyen-ton-chuong-0840.mp32019-04-25 16:42
 • nguyen-ton-chuong-0841.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0842.mp32019-04-26 15:54
 • nguyen-ton-chuong-0843.mp32019-04-27 19:44
 • nguyen-ton-chuong-0844.mp32019-04-28 15:42
 • nguyen-ton-chuong-0845.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0846.mp32019-04-29 16:43
 • nguyen-ton-chuong-0847.mp32019-04-30 17:23
 • nguyen-ton-chuong-0848.mp32019-04-30 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0849.mp32019-05-01 17:29
 • nguyen-ton-chuong-0850.mp32019-05-02 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0851.mp32019-05-04 03:37
 • nguyen-ton-chuong-0852.mp32019-05-04 16:50
 • nguyen-ton-chuong-0853.mp32019-05-05 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0854.mp32019-05-05 15:53
 • nguyen-ton-chuong-0855.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0856.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0857.mp32019-05-09 21:03
 • nguyen-ton-chuong-0858.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0859.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0860.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0861.mp32019-05-09 21:04
 • nguyen-ton-chuong-0862.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0863.mp32019-05-12 00:13
 • nguyen-ton-chuong-0864.mp32019-05-12 16:49
 • nguyen-ton-chuong-0865.mp32019-05-13 19:51
 • nguyen-ton-chuong-0866.mp32019-05-14 17:17
 • nguyen-ton-chuong-0867.mp32019-05-15 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0868.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0869.mp32019-05-16 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0870.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0871.mp32019-05-17 18:30
 • nguyen-ton-chuong-0872.mp32019-05-18 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0873.mp32019-05-19 17:33
 • nguyen-ton-chuong-0874.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0875.mp32019-05-20 15:45
 • nguyen-ton-chuong-0876.mp32019-05-22 03:03
 • nguyen-ton-chuong-0877.mp32019-05-22 16:31
 • nguyen-ton-chuong-0878.mp32019-05-22 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0879.mp32019-05-23 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0880.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0881.mp32019-05-24 16:41
 • nguyen-ton-chuong-0882.mp32019-05-25 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0883.mp32019-05-26 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0884.mp32019-05-27 15:31
 • nguyen-ton-chuong-0885.mp32019-05-29 02:18
 • nguyen-ton-chuong-0886.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0887.mp32019-05-29 16:06
 • nguyen-ton-chuong-0888.mp32019-05-31 00:37
 • nguyen-ton-chuong-0889.mp32019-05-31 16:03
 • nguyen-ton-chuong-0890.mp32019-06-01 15:28
 • nguyen-ton-chuong-0891.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0892.mp32019-06-03 19:53
 • nguyen-ton-chuong-0893.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0894.mp32019-06-04 15:04
 • nguyen-ton-chuong-0895.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0896.mp32019-06-06 17:15
 • nguyen-ton-chuong-0897.mp32019-06-07 15:27
 • nguyen-ton-chuong-0898.mp32019-06-08 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0899.mp32019-06-09 22:10
 • nguyen-ton-chuong-0900.mp32019-06-10 15:15
 • nguyen-ton-chuong-0901.mp32019-06-11 16:00
 • nguyen-ton-chuong-0902.mp32019-06-11 16:01
 • nguyen-ton-chuong-0903.mp32019-06-13 05:31
 • nguyen-ton-chuong-0904.mp32019-06-14 04:39
 • nguyen-ton-chuong-0905.mp32019-06-14 15:19
 • nguyen-ton-chuong-0906.mp32019-06-15 15:08
 • nguyen-ton-chuong-0907.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0908.mp32019-06-17 16:45
 • nguyen-ton-chuong-0909.mp32019-06-18 15:36
 • nguyen-ton-chuong-0910.mp32019-06-19 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0911.mp32019-06-20 16:07
 • nguyen-ton-chuong-0912.mp32019-06-21 15:25
 • nguyen-ton-chuong-0913.mp32019-06-22 15:48
 • nguyen-ton-chuong-0914.mp32019-06-23 23:17
 • nguyen-ton-chuong-0915.mp32019-06-26 04:22
 • nguyen-ton-chuong-0916.mp32019-06-26 04:23
 • nguyen-ton-chuong-0917.mp32019-06-26 15:02
 • nguyen-ton-chuong-0918.mp32019-06-27 18:20
 • nguyen-ton-chuong-0919.mp32019-06-28 15:26
 • nguyen-ton-chuong-0920.mp32019-06-30 05:43
 • nguyen-ton-chuong-0921.mp32019-06-30 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0922.mp32019-07-01 15:56
 • nguyen-ton-chuong-0923.mp32019-07-02 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0924.mp32019-07-03 16:47
 • nguyen-ton-chuong-0925.mp32019-07-04 16:20
 • nguyen-ton-chuong-0926.mp32019-07-05 15:46
 • nguyen-ton-chuong-0927.mp32019-07-06 15:37
 • nguyen-ton-chuong-0928.mp32019-07-08 06:34
 • nguyen-ton-chuong-0929.mp32019-07-08 15:10
 • nguyen-ton-chuong-0930.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0931.mp32019-07-10 16:13
 • nguyen-ton-chuong-0932.mp32019-07-11 15:52
 • nguyen-ton-chuong-0933.mp32019-07-12 15:20
 • nguyen-ton-chuong-0934.mp32019-07-13 16:14
 • nguyen-ton-chuong-0935.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0936.mp32019-07-17 17:24
 • nguyen-ton-chuong-0937.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0938.mp32019-07-17 17:25
 • nguyen-ton-chuong-0939.mp32019-07-18 15:21
 • nguyen-ton-chuong-0940.mp32019-07-19 16:32
 • nguyen-ton-chuong-0941.mp32019-07-21 16:28
 • nguyen-ton-chuong-0942.mp32019-07-21 16:29
 • nguyen-ton-chuong-0943.mp32019-07-23 07:41
 • nguyen-ton-chuong-0944.mp32019-07-23 15:17
 • nguyen-ton-chuong-0945.mp32019-07-26 07:06
 • nguyen-ton-chuong-0946.mp32019-07-26 07:07
 • nguyen-ton-chuong-0947.mp32019-07-27 05:45
 • nguyen-ton-chuong-0948.mp32019-07-27 15:57
 • nguyen-ton-chuong-0949.mp32019-07-29 12:09
 • nguyen-ton-chuong-0950.mp32019-07-29 15:58
 • nguyen-ton-chuong-0951.mp32019-07-30 17:28
 • nguyen-ton-chuong-0952.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0953.mp32019-08-01 16:56
 • nguyen-ton-chuong-0954.mp32019-08-03 04:57
 • nguyen-ton-chuong-0955.mp32019-08-03 16:08
 • nguyen-ton-chuong-0956.mp32019-08-04 16:24
 • nguyen-ton-chuong-0957.mp32019-08-05 19:59
 • nguyen-ton-chuong-0958.mp32019-08-07 04:42
 • nguyen-ton-chuong-0959.mp32019-08-07 15:34
 • nguyen-ton-chuong-0960.mp32019-08-08 16:16
 • nguyen-ton-chuong-0961.mp32019-08-09 15:59
 • nguyen-ton-chuong-0962.mp32019-08-10 16:35
 • #963: Siêu cấp không gian2019-08-11 17:00
 • #964: Thất bại2019-08-12 15:47
 • #965: Quần hùng gặp lại2019-08-13 15:52
 • #966: Quả hồng mềm2019-08-14 16:19
 • #967: Chu Nguyên chiến Từ Minh2019-08-15 15:54
 • #968: Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật2019-08-16 16:08
 • #969: Giấu không được2019-08-17 15:38
 • #970: Đánh đâu thắng đó2019-08-18 15:57
 • #971: Chiếm cứ tượng đá2019-08-19 16:39
 • #972: Hỗn loạn tinh không2019-08-20 17:47
 • #973: Quần hùng động2019-08-20 17:47
 • #974: Tam Vương chi chiến2019-08-21 23:30
 • #975: Liên thủ2019-08-22 17:06
 • #976: Nghịch chuyển2019-08-23 17:10
 • #977: Nghịch Chuyển Thuật2019-08-24 16:37
 • #978: Thao chi khí vận2019-08-26 06:06
 • #979: Đẩy lui Vương Hi2019-08-26 16:17
 • #980: Còn thiếu một chút2019-08-27 16:08
 • #981: Chu Nguyên chiến Triệu Mục Thần2019-08-28 18:32
 • #982: Tự mình hại mình2019-08-29 16:44
 • #983: Thiên Tru Pháp Vực2019-08-30 18:07
 • #984: Các hiển thần thông2019-08-31 16:07
 • #985: Triệu Mục Thần thủ đoạn sau cùng2019-09-01 23:53
 • #986: Đột phá?2019-09-03 18:48
 • #987: Phá ức!2019-09-03 18:48
 • #988: Một cước2019-09-04 23:07
 • #989: Đào thải Triệu Mục Thần2019-09-05 15:49
 • #990: Rõ ràng2019-09-06 16:56
 • #991: Đại Tôn2019-09-07 16:49
 • #992: Hết thảy đều kết thúc2019-09-09 07:28
 • #993: Thu hoạch tràn đầy2019-09-09 16:28
 • #994: Biến cố2019-09-11 02:58
 • #995: Cùng nổi lên2019-09-11 16:08
 • #996: Tuyên chiến2019-09-12 16:27
 • #997: Thân phận2019-09-13 16:32
 • #998: Vị thứ ba thân truyền2019-09-15 18:09
 • #999: Lệnh chiêu mộ2019-09-15 18:10
 • #1000: Tần Liên2019-09-16 17:16
 • #1001: Tụ tập2019-09-17 16:40
 • #1002: Chiến công2019-09-18 16:34
 • #1003: Thiên Long khí2019-09-19 18:48
 • #1004: Các phương đột phá2019-09-20 16:01
 • #1005: Vật chất thần bí2019-09-21 16:36
 • #1006: Thiên Dương cảnh2019-09-22 17:48
 • #1007: Lời đồn đại2019-09-23 16:44
 • #1008: Xích Viêm thành2019-09-24 16:16
 • #1009: Chiến Công điện2019-09-26 16:45
 • #1010: Liệp Sát Bảng Đơn2019-09-26 16:45
 • #1011: Xác nhận2019-09-27 17:17
 • #1012: Đội ngũ2019-09-28 17:13
 • #1013: Thiên Hỏa cổ lâm2019-09-29 17:14
 • #1014: Một quyền2019-09-30 16:13
 • #1015: Rất mạnh Chu Nguyên2019-10-01 17:19
 • #1016: Tình báo trọng yếu2019-10-02 17:38
 • #1017: Mạnh như vậy sao?2019-10-03 17:18
 • #1018: Phiền phức2019-10-04 16:24
 • #1019: Tinh Tháp2019-10-05 17:46
 • #1020: Chui vào2019-10-06 17:08
 • #1021: Đáy tháp2019-10-07 15:58
 • #1022: Niềm vui ngoài ý muốn2019-10-08 18:14
 • #1023: Lừa dối lui2019-10-09 16:29
 • #1024: Đánh hắn2019-10-10 20:34
 • #1025: Chiến Nguyên Anh2019-10-11 18:10
 • #1026: Phá tháp2019-10-12 18:30
 • #1027: Rung động toàn trường2019-10-13 17:16
 • #1028: Nghịch chuyển2019-10-14 16:35
 • #1029: Pháp Vực chi chiến2019-10-15 17:58
 • #1030: Pháp Vực đấu pháp2019-10-16 19:16
 • #1031: Phong Thần Châu2019-10-17 18:57
 • #1032: Ký ức hình ảnh2019-10-18 18:22
 • #1033: Mở2019-10-19 18:03
 • #1034: Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên2019-10-20 18:09
 • #1035: Song tháp2019-10-25 01:17
 • #1036: Tranh tháp2019-10-25 01:17
 • #1037: Tấn Thăng2019-10-25 01:17
 • #1038: Danh ngạch2019-10-25 01:17
 • #1039: Thiên Dương ba vị trí đầu2019-10-25 18:10
 • #1040: Mảnh vỡ2019-10-27 18:40
 • #1041: Tu luyện Đại Viêm Ma2019-10-27 18:40
 • #1042: Thực lực đại tiến2019-10-28 23:03
 • #1043: Tư cách2019-10-29 16:46
 • #1044: Phục chúng2019-10-30 17:38
 • #1045: Tranh đấu mở ra2019-10-31 17:16
 • #1046: Dự kiến không đến kết cục2019-11-01 17:01
 • #1047: Thế hoà không phân thắng bại2019-11-02 16:02
 • #1048: Tin tức xấu2019-11-04 20:49
 • #1049: Chu Nguyên ra sân2019-11-04 20:49
 • #1050: Nuốt vào2019-11-05 18:32
 • #1051: Rung động2019-11-06 16:51
 • #1052: Chiến Lục Khánh2019-11-07 17:56
 • #1053: Viêm Ma chi lực2019-11-10 15:06
 • #1054: Kỳ vật tới tay2019-11-10 15:06
 • #1055: Thiên Địa Chi Lao2019-11-10 15:06
 • #1056: Đào thoát2019-11-12 22:12
 • #1057: Bát phụ2019-11-12 22:12
 • #1058: Kim tháp2019-11-14 20:42
 • #1059: Hủy diệt giáng lâm2019-11-14 20:42
 • #1060: Thiên Chúc Mục2019-11-15 19:13
 • #1061: Thủ đoạn sau cùng2019-11-17 08:26
 • #1062: Kẻ phản loạn2019-11-17 16:15
 • #1063: Hiện thân?2019-11-18 17:26
 • #1064: Hạ Tân Thánh2019-11-19 17:27
 • #1065: Thiên địa chúc2019-11-20 17:13
 • #1066: Tức sự2019-11-21 17:02
 • #1067: Chư Thiên khí vận chi tranh2019-11-22 17:07
 • #1068: Tranh đấu kết thúc2019-11-23 17:50
 • #1069: Tính sổ sách2019-11-24 17:10
 • #1070: Tổ Long huyết nhục2019-11-25 17:08
 • #1071: Chuẩn bị chiến đấu2019-11-26 19:11
 • #1072: Chúc Hải khổ tu2019-11-27 17:59
 • #1073: Mời chào2019-11-28 17:55
 • #1074: Cửu Trảo Thiên Dương2019-11-29 17:38
 • #1075: Phượng Tê lâu2019-11-30 17:23
 • #1076: Chấn nhiếp2019-12-04 05:49
 • #1077: Áp đảo2019-12-04 05:49
 • #1078: Mở màn kéo ra2019-12-04 05:50
 • #1079: Thiên Trụ phong2019-12-05 07:07
 • #1080: Gặp lại hai nữ2019-12-05 18:45
 • #1081: Vương Huyền Dương2019-12-06 16:45
 • #1082: Chư phương hiệp nghị2019-12-07 16:52
 • #1083: Chờ đợi mở ra2019-12-08 16:47
 • #1084: Đại mạc2019-12-09 16:49
 • #1085: Địa tai2019-12-10 17:06
 • #1086: Cướp đoạt mảnh vỡ2019-12-11 16:47
 • #1087: Trận chiến đầu tiên2019-12-12 17:41
 • #1088: Tìm kiếm tổ khí2019-12-13 17:10
 • #1089: Bắt được chi mạch2019-12-14 16:27
 • #1090: Thử triều2019-12-15 17:20
 • #1091: Kỳ bảo2019-12-17 04:34
 • #1092: Thu hoạch2019-12-17 16:24
 • #1093: Có độc2019-12-18 17:28
 • #1094: Về thành2019-12-19 16:53
 • #1095: So sánh rõ ràng2019-12-20 17:14
 • #1096: Cao cấp địa vực2019-12-21 16:59
 • #1097: Thiên Hổ2019-12-22 17:24
 • #1098: Một quyền2019-12-23 17:28
 • #1099: Hiển uy2019-12-27 07:06
 • #1100: Một tháng2019-12-27 07:06
 • #1101: Ngân Ảnh thuế biến2019-12-27 07:07
 • #1102: Liên thủ2019-12-27 16:41
 • #1103: Thiết lập ván cục2019-12-28 17:01
 • #1104: Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau2019-12-29 17:00
 • #1105: Hai đánh một?2020-01-01 17:13
 • #1106: Tô Ấu Vi thực lực2020-01-01 17:13
 • #1107: Đại chiến Lê Chú2020-01-02 17:09
 • #1108: Địa Thánh Văn lại hiển lộ2020-01-02 17:09
 • #1109: Cường hãn Vương Huyền Dương2020-01-03 16:52
 • #1110: Nghịch Chuyển Âm Dương2020-01-04 17:56
 • #1111: Khắc tinh2020-01-05 16:51
 • #1112: Tính toán2020-01-06 17:41
 • #1113: Bên thắng2020-01-07 16:56
 • #1114: Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô2020-01-08 17:09
 • #1115: Bạn cũ2020-01-09 16:59
 • #1116: Chút tình mọn2020-01-10 17:17
 • #1117: Chấn nhiếp2020-01-11 16:45
 • #1118: Thương Huyền Thiên thế cục2020-01-12 16:57
 • #1119: Cứu viện2020-01-13 17:16
 • #1120: Dạ đàm2020-01-14 17:13
 • #1121: Huyết đan2020-01-17 07:12
 • #1122: Đại hạp cốc chi chiến2020-01-17 07:12
 • #1123: Mưu đồ2020-01-17 16:33
 • #1124: Đi ngược dòng nước2020-01-18 17:00
 • #1125: Thương Huyền tông Thánh Tử2020-01-19 16:32
 • #1126: Thăm dò2020-01-20 17:21
 • #1127: Đá bể2020-01-21 17:40
 • #1128: Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ2020-01-22 16:38
 • #1129: Thánh Đồng2020-01-23 17:15
 • #1130: Liều mạng2020-01-24 16:32
 • #1131: Cùng thi triển thần thông2020-01-25 17:12
 • #1132: Phô trương thanh thế2020-01-26 17:53
 • #1133: Bức lui2020-01-27 16:42
 • #1134: Ôn chuyện2020-01-28 17:00
 • #1135: Phân phối2020-02-02 23:30
 • #1136: Biến thái2020-02-02 23:30
 • #1137: Huyền tích2020-02-02 23:30
 • #1138: Về doanh2020-02-02 23:30
 • #1139: Vạn Thú Thiên người tới2020-02-02 23:30
 • #1140: Thôn Thôn tin tức2020-02-03 16:43
 • #1141: Các hiển cơ bắp2020-02-04 17:26
 • #1142: Đây là đại ngạc2020-02-05 17:01
 • #1143: Thần bí Thánh Tổ Thiên2020-02-06 16:42
 • #1144: Đại hỗn chiến2020-02-07 16:29
 • #1145: Đỉnh tiêm nghênh chiến2020-02-09 17:10
 • #1146: Tái đấu Cát Ma2020-02-09 17:10
 • #1147: Phong Thánh chi thuật2020-02-10 17:00
 • #1148: Quan Thanh Long gặp nạn2020-02-12 00:36
 • #1149: Chém giết2020-02-12 17:19
 • #1150: Nghênh chiến Di Thạch2020-02-14 03:30
 • #1151: Mở đại chiêu2020-02-14 16:21
 • #1152: Hai đạo kiếm quang2020-02-15 17:39
 • #1153: Xả thân quên chết Triệu Mục Thần2020-02-17 17:38
 • #1154: Có thể trảm tinh thần2020-02-17 17:38
 • #1155: Thủ thắng2020-02-18 17:01
 • #1156: Phân phối2020-02-20 03:47
 • #1157: Bia đá2020-02-20 16:43
 • #1158: Đài sen2020-02-21 16:49
 • #1159: Cửu phẩm đài sen2020-02-23 08:22
 • #1160: Sóng sau quật khởi2020-02-23 16:18
 • #1161: Cửu mạch ra2020-02-24 18:01
 • #1162: Tổng chỉ huy2020-02-26 02:52
 • #1163: Không tiếp nhận2020-02-26 17:30
 • #1164: Bạch Tiểu Lộc2020-02-27 17:15
 • #1165: Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu2020-02-28 16:38
 • #1166: Thánh Tổ Thiên mưu đồ2020-02-29 16:47
 • #1167: Già Đồ2020-03-01 17:06
 • #1168: Có thiếu hụt đại trận2020-03-03 17:32
 • #1169: Thôi diễn sơ hở2020-03-03 17:32
 • #1170: Phá trận chi chiến2020-03-05 21:28
 • #1171: Khai chiến2020-03-05 21:28
 • #1172: Trêu đùa cùng sát cơ2020-03-07 18:39
 • #1173: Thánh thiên kiêu2020-03-07 18:39
 • #1174: Thiên Long Chưởng Ấn2020-03-09 16:58
 • #1175: Tu Lôi2020-03-09 16:59
 • #1176: Cường địch hiện lên2020-03-10 16:14
 • #1177: Đối chiến Tu Lôi2020-03-11 16:10
 • #1178: Bí Pháp Chi Vương2020-03-12 16:06
 • #1179: Một kiếm chém lôi chưởng2020-03-13 16:16
 • #1180: Thánh Đồng hóa lôi kiếp2020-03-18 04:46
 • #1181: Kiếp lôi đoán thể2020-03-18 04:46
 • #1182: Thánh Lưu Ly Chi Quang2020-03-18 04:46
 • #1183: Hai người chiến tử2020-03-18 04:46
 • #1184: Riêng phần mình liều mạng2020-03-18 15:31
 • #1185: Không phải sinh tức tử2020-03-19 15:47
 • #1186: Cường đại Già Đồ2020-03-21 16:41
 • #1187: Cổ Thần Kinh?2020-03-21 16:42
 • #1188: Bốn đạo kiếm quang2020-03-23 16:33
 • #1189: Tinh Hà ma diệt2020-03-23 16:33
 • #1190: Đạo thánh văn thứ tư2020-03-29 21:02
 • #1191: Thánh Hỏa phần diệt2020-03-29 21:02
 • #1192: Lật bàn2020-03-29 21:02
 • #1193: Kết giới phản phệ2020-03-29 21:02
 • #1194: Tổ Long huyết nhục2020-03-29 21:03
 • #1195: Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh2020-03-29 21:03
 • #1196: Bao no2020-03-30 19:21
 • #1197: Nguyên Anh có mấy tấc?2020-04-05 21:12
 • #1198: Lục đại Nguyên Anh2020-04-05 21:13
 • #1199: Chu Nguyên Nguyên Anh2020-04-05 21:14
 • #1200: Phân phá chủ mạch2020-04-05 21:14
 • #1201: Cổ Nguyên Thiên kết cục2020-04-05 21:14
 • #1202: Vào hết tay ta2020-04-05 21:14
 • #1203: Thánh tộc chi nộ2020-04-06 15:53
 • #1204: Danh sách liệp sát2020-04-07 15:30
 • #1205: Kết thúc2020-04-22 12:21
 • #1206: Chạm tay có thể bỏng2020-04-22 12:22
 • #1207: Gặp lại2020-04-22 12:22
 • #1208: Yêu Yêu lai lịch2020-04-22 12:22
 • #1209: Thần tính cùng nhân tính2020-04-22 12:22
 • #1210: Đại địch tiến đến2020-04-22 12:22
 • #1211: Tứ Thánh2020-04-22 12:22
 • #1212: Nghênh chiến2020-04-22 12:22
 • #1213: Nguyên Anh trận chiến đầu tiên2020-04-22 12:22
 • #1214: Một thương hai trốn2020-04-22 12:23
 • #1215: Tống Hoàng2020-04-22 12:23
 • #1216: Lã Thái ra trận2020-04-22 12:23
 • #1217: Chín mươi tỷ2020-04-22 12:23
 • #1218: Chín kiếm2020-04-22 12:23
 • #1219: Trùng điệp gian nan2020-04-22 14:46
 • #1220: Ai là mạng chó?2020-04-23 15:29
 • #1221: Yêu Yêu thức tỉnh2020-04-24 15:39
 • #1222: Chuyện cũ cùng rượu2020-04-25 18:39
 • #1223: Thôn Thôn chi tín2020-04-26 14:57
 • #1224: Ăn bám2020-04-27 15:13
 • #1225: Dung nham đỉnh lô2020-04-28 15:40
 • #1226: Hai đạo nguyên thuật2020-04-29 15:38
 • #1227: Bảy tấc2020-04-30 15:19
 • #1228: Vạn Thú Thiên2020-05-01 15:13
 • #1229: Không hoảng hốt2020-05-02 15:29
 • #1230: Gặp lại Thôn Thôn2020-05-04 15:53
 • #1231: Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Thôn Thôn2020-05-04 15:53
 • #1232: Kim Dương Hoàng2020-05-05 15:06
 • #1233: Chuông lớn đại pháo2020-05-06 15:22
 • #1234: Đại pháo trấn phục2020-05-07 15:15
 • #1235: Nghiệt thú bộ tộc2020-05-08 15:23
 • #1236: Kim Kình Thiên2020-05-09 15:03
 • #1237: Tiến vào Động Thiên2020-05-10 15:42
 • #1238: Khương Hồng Anh2020-05-11 15:05
 • #1239: Tổ Hồn Thụ2020-05-12 15:11
 • #1240: Đại vận2020-05-14 17:00
 • #1241: Phân phá2020-05-14 17:00
 • #1242: Hỗn chiến2020-05-15 15:13
 • #1243: Không đủ tư cách2020-05-16 15:12
 • #1244: Tổ Hồn Linh Trì2020-05-17 15:40
 • #1245: Đấu Khương Hồng Anh2020-05-18 16:06
 • #1246: Đế Long Bái Thiên2020-05-19 15:30
 • #1247: Tứ bái2020-05-20 15:27
 • #1248: Bại long2020-05-21 15:05
 • #1249: Hiển uy2020-05-22 15:19
 • #1250: Ta đi vào ngươi thành thị2020-06-04 21:33
 • #1251: Trong Tổ Hồn Thụ cơ duyên2020-06-04 21:33
 • #1252: Ngải Đoàn Tử2020-06-04 21:34
 • #1253: Chui vào2020-06-04 21:34
 • #1254: Đánh nát2020-06-04 21:34
 • #1255: Tổ Hồn sơn hiện2020-06-04 21:34
 • #1256: Ngải Đoàn Tử cảm tạ2020-06-04 21:35
 • #1257: Chủng Tử Chiến Đài2020-06-04 21:35
 • #1258: Trước khi chiến đấu tranh chấp2020-06-04 21:35
 • #1259: Chư cường chi chiến2020-06-04 21:35
 • #1260: Trong bóng tối thủ đoạn2020-06-04 21:35
 • #1261: Cục diện nghịch chuyển2020-06-04 21:35
 • #1262: Ngải Chích xuất thủ2020-06-04 21:36
 • #1263: Xi Bắc tính toán2020-06-04 21:36
 • #1264: Xuất thủ đại giới2020-06-05 19:15
 • #1265: Chiến Ngụy Pháp Vực2020-06-06 15:20
 • #1266: Đấu pháp2020-06-07 15:24
 • #1267: Thiên Tru Giản2020-06-15 17:31
 • #1268: Chết2020-06-15 17:31
 • #1269: Xi Hiên2020-06-15 17:31
 • #1270: 300 tỷ2020-06-15 17:32
 • #1271: Hợp thể2020-06-15 17:32
 • #1272: Hợp thể sau Chu Nguyên2020-06-15 17:32
 • #1273: 300 tỷ đại chiến2020-06-15 17:33
 • #1274: Hắc thủ2020-06-15 17:33
 • #1275: Động tĩnh lớn2020-06-16 15:37
 • #1276: Dọn đi2020-06-17 15:50
 • #1277: Không đường có thể đi2020-06-18 15:36
 • #1278: Hợp lực lay thánh2020-06-19 15:43
 • #1279: Chuyển thiên chi lực2020-06-20 15:29
 • #1280: Thánh Giả chi nộ2020-06-21 15:20
 • #1281: Yêu Yêu xuất thủ2020-06-22 15:32
 • #1282: Tự đốt2020-06-23 15:31
 • #1283: Thất bại thảm hại2020-06-24 15:20
 • #1284: Yêu Yêu thủ bút2020-06-25 15:23
 • #1285: Thay đổi khôn lường, cải thiên hoán nhật2020-06-26 15:54
 • #1286: Du Thần2020-06-27 15:44
 • #1287: Thương Uyên tâm tình2020-06-28 15:11
 • #1288: Từ Bắc Diễn2020-06-29 15:35
 • #1289: Gặp lại2020-06-30 15:20
 • #1290: Thay người2020-07-01 15:20
 • #1291: Thay thế2020-07-02 15:48
 • #1292: Yêu Yêu biến hóa2020-07-03 15:23
 • #1293: Yêu Yêu huấn luyện2020-07-04 15:25
 • #1294: Bàn ngoại chiêu2020-07-05 15:32
 • #1295: Tổ ba người2020-07-06 15:09
 • #1296: Khai lò luyện đan2020-07-07 15:27
 • #1297: Dẫn dắt nguyên khí2020-07-08 15:39
 • #1298: Văn thứ tư2020-07-09 15:28
 • #1299: Hoàn mỹ hiệp trợ2020-07-11 17:58
 • #1300: Xuất đan2020-07-11 17:58
 • #1301: Giới thiệu cái tổ tông2020-07-12 15:51
 • #1302: Quan hệ thế nào2020-07-13 15:56
 • #1303: Tình một chữ này2020-07-14 16:22
 • #1304: Cực hạn2020-07-15 15:13
 • #1305: Tính toán2020-07-16 15:44
 • #1306: Chu Nguyên sát ý2020-07-17 15:10
 • #1307: Liệp đan nhân2020-07-18 15:54
 • #1308: Tập kích2020-07-19 16:06
 • #1309: Thần hồn na di2020-07-20 15:54
 • #1310: Trong hắc ám Thạch Long2020-07-21 15:25
 • #1311: Bí cảnh2020-07-22 15:21
 • #1312: Chư Thiên chi động2020-07-23 15:52
 • #1313: Chư Thánh đại chiến2020-07-24 15:22
 • #1314: Đấu pháp2020-07-25 15:31
 • #1315: Cổ Tôn cùng Cổ Thánh2020-07-26 15:13
 • #1316: Bàn Long Trận, long hồn neo điểm2020-07-27 15:25
 • #1317: Chiến khu chi chủ2020-07-28 14:59
 • #1318: Lớn mạnh2020-08-01 20:10
 • #1319: Xuất kích2020-08-01 20:11
 • #1320: Tiến vào Thạch Long bí cảnh2020-08-01 20:11
 • #1321: Đuổi trốn2020-08-01 20:11
 • #1322: Nhục nhã2020-08-03 15:24
 • #1323: Nguyên Hồn2020-08-03 15:24
 • #1324: Thánh Nguyên binh2020-08-04 16:03
 • #1325: Chiến tích2020-08-05 15:30
 • #1326: Đại thắng2020-08-08 19:35
 • #1327: Tranh đoạt neo điểm2020-08-08 19:36
 • #1328: Lại đụng Uyên Tuyền2020-08-08 19:36
 • #1329: Khổ chiến Uyên Tuyền2020-08-12 17:17
 • #1330: Thánh Chúc Pháp Vực2020-08-12 17:17
 • #1331: Phá cục thủ đoạn2020-08-12 17:18
 • #1332: Đại Nhật Trảm Thánh Toa2020-08-12 17:18
 • #1333: Xích toa hiển thần uy2020-08-14 16:48
 • #1334: Chư Thánh tán2020-08-14 16:48
 • #1335: Hạch tâm neo điểm2020-08-15 15:12
 • #1336: Đáy biển Tổ Long Hồn Tủy2020-08-16 15:15
 • #1337: Chín tấc tám2020-08-17 15:28
 • #1338: Đầu rồng hội tụ2020-08-18 15:53
 • #1339: Phòng tuyến2020-08-19 15:36
 • #1340: Thái Hiên chi mưu2020-08-20 15:22
 • #1341: Bắt đầu ăn2020-08-21 15:26
 • #1342: Thái Hiên chi lực2020-08-24 16:18
 • #1343: Chạy tán loạn2020-08-24 16:18
 • #1344: Một bước2020-08-24 16:18
 • #1345: Huyết kính2020-08-25 15:18
 • #1346: Cứu vớt Chu Nguyên hành động2020-08-26 15:08
 • #1347: Thánh Long chi khí, Tam Phân Quy Nguyên2020-08-27 15:29
 • #1348: Xích Tước hóa hoàng2020-08-28 15:04
 • #1349: Thức tỉnh2020-08-29 15:14
 • #1350: Lại lần nữa trở về Chu Nguyên2020-08-31 15:39
 • #1351: Pháp Vực chi đụng2020-09-01 15:37
 • #1352: Cửu Trảo Tử Kim Thánh Long2020-09-02 15:33
 • #1353: Pháp Vực đứng đầu nhất chiến đấu2020-09-03 15:03
 • #1354: Chu Nguyên phản kích2020-09-04 15:16
 • #1355: Huyết Ngục Cửu Ấn, Ngục Trấn Cửu Thiên2020-09-05 15:10
 • #1356: Đỉnh phong chi đấu2020-09-06 15:04
 • #1357: Cửu tinh2020-09-07 15:03
 • #1358: Thánh Thần hình bóng2020-09-08 15:19
 • #1359: Kết quả cuối cùng2020-09-09 16:08
 • #1360: Có cái kết quả2020-09-10 15:06
 • #1361: Tính sổ sách2020-09-11 15:16
 • #1362: Từ Bắc Diễn cái chết2020-09-12 15:02
 • #1363: Trừng phạt2020-09-13 17:26
 • #1364: Chuyển Thạch Long2020-09-14 14:51
 • #1365: Va chạm mạnh2020-09-15 15:07
 • #1366: Thần Nữ lui địch2020-09-16 15:03
 • #1367: Mũi tên chỉ Lục Liễu2020-09-17 15:20
 • #1368: Yêu Yêu biến hóa2020-09-18 15:06
 • #1369: Thần đồng2020-09-19 15:07
 • #1370: Thù lao2020-09-20 15:07
 • #1371: Luyện đan tu luyện2020-10-14 16:57
 • #1372: Thánh tộc chi mưu2020-10-14 16:58
 • #1373: Thánh Long Chi Thể2020-10-14 16:58
 • #1374: Thương Huyền chi biến2020-10-14 16:58
 • #1375: Thánh Ngân2020-10-14 16:58
 • #1376: Về Thương Huyền2020-10-14 16:58
 • #1377: Tiêu Thiên Huyền2020-10-14 16:58
 • #1378: Nhiều người2020-10-14 16:59
 • #1379: Sát tâm2020-10-14 16:59
 • #1380: Thánh Ma quân2020-10-14 16:59
 • #1381: Đại Chu thành2020-10-14 16:59
 • #1382: Phá thành2020-10-14 16:59
 • #1383: Lại về Đại Chu thành2020-10-14 16:59
 • #1384: Chém giết Pháp Vực2020-10-14 17:00
 • #1385: Lắng lại2020-10-14 17:00
 • #1386: Thánh Nguyên đến2020-10-14 17:00
 • #1387: Cừu nhân gặp nhau2020-10-14 17:00
 • #1388: Phải chết2020-10-14 17:00
 • #1389: Nhàn nhã2020-10-14 17:01
 • #1390: Lại tụ họp Thương Huyền2020-10-14 17:01
 • #1391: Bạn cũ tụ tập2020-10-14 17:01
 • #1392: Đã từng tiểu bối2020-10-14 17:01
 • #1393: Tự đề cử mình2020-10-14 17:01
 • #1394: Chấn nhiếp tứ tông2020-10-14 17:02
 • #1395: Chu Nguyên chuẩn bị2020-10-17 08:57
 • #1396: Gặp lại Huyền lão2020-10-17 08:58
 • #1397: Bách Hương lâu2020-10-17 14:54
 • #1398: Thẩm Vạn Kim2020-10-18 14:59
 • #1399: Minh lệnh2020-10-19 15:01
 • #1400: Thương Huyền minh tiến công2020-10-20 14:55
 • #1401: Sâm La Thánh Huyết Trì2020-10-21 15:02
 • #1402: Phá cục2020-10-22 15:14
 • #1403: Ngày xưa ân oán2020-10-23 15:55
 • #1404: Chiến Thánh Nguyên2020-10-26 04:29
 • #1405: Thánh Long Chi Khu2020-10-26 04:30
 • #1406: Nhục thân kịch chiến2020-10-26 14:54
 • #1407: Bát Tí Tinh Linh Vương2020-11-07 19:00
 • #1408: Các hiển thần thông, đỉnh phong đấu pháp2020-11-07 19:01
 • #1409: Phong ấn chi thuật2020-11-07 19:01
 • #1410: Ngoan độc Thánh Nguyên2020-11-07 19:01
 • #1411: Cung phụng2020-11-07 19:02
 • #1412: Chư Thiên động tĩnh2020-11-07 19:02
 • #1413: Mưu tính2020-11-07 19:02
 • #1414: Thánh Nguyên nhập thánh2020-11-07 19:02
 • #1415: Trực diện Thánh Giả2020-11-07 19:02
 • #1416: Thánh Giả chi lực2020-11-07 19:03
 • #1417: Thánh Ấn lại hiển lộ2020-11-07 19:03
 • #1418: Chuẩn bị ở sau không ngừng lão tổ2020-11-07 19:03
 • #1419: Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ Lô2020-11-07 19:03
 • #1420: Thánh vẫn2020-11-08 19:37
 • #1421: Thương Huyền Thiên đại tai kiếp2020-11-09 16:24
 • #1422: Kế thừa Thiên Chủ2020-11-10 16:15
 • #1423: Dũng giả bất diệt2020-11-11 16:07
 • #1424: Chu Nguyên Thiên Chủ2020-11-12 17:30
 • #1425: Trốn đi thiếu niên, trở về Thiên Chủ2020-11-13 16:48
 • #1426: Tử liên đốt huyết hải2020-11-14 16:45
 • #1427: Hắc thủ hiển lộ2020-11-15 19:32
 • #1428: Đấu pháp thăng cấp2020-11-16 16:47
 • #1429: Cổ Thánh hám Hỗn Nguyên2020-11-17 16:33
 • #1430: Cổ Thánh giáng lâm2020-11-19 17:41
 • #1431: Bát Thánh2020-11-19 17:42
 • #1432: Thiên tâm2020-11-20 16:38
 • #1433: Hoành nguyện2020-11-21 16:35
 • #1434: Chu Nguyên nhập thánh2020-11-22 16:41
 • #1435: Hỗn Nguyên quy vị2020-12-21 06:02
 • #1436: Phát rồ?2020-12-21 06:02
 • #1437: Thánh tộc mục đích cuối cùng nhất2020-12-21 06:03
 • #1438: Sau cùng mưu tính2020-12-21 06:03
 • #1439: Nhị thần bắt đầu thấy2020-12-21 06:03
 • #1440: Tuyệt Thần Chú Độc2020-12-21 06:03
 • #1441: Biến hóa2020-12-21 06:03
 • #1442: Lôi cuốn Đại Chu vương triều2020-12-21 06:03
 • #1443: Tạo thánh2020-12-21 06:03
 • #1444: Siêu cấp thánh địa2020-12-21 06:03
 • #1445: Đại địa vị cách2020-12-21 06:03
 • #1446: Cửu Cửu Tạo Hóa Tháp2020-12-21 06:04
 • #1447: Mở tháp2020-12-21 06:04
 • #1448: Mở tháp nghênh chúng sinh2020-12-21 06:04
 • #1449: Tạo Hóa thành2020-12-21 06:04
 • #1450: Tạo hóa trêu ngươi2020-12-21 06:04
 • #1451: Tô Ấu Vi2020-12-21 06:04
 • #1452: Đại hôn2020-12-21 06:04
 • #1453: Đại ly2020-12-21 06:04
 • #1454: Chiến tranh toàn diện2020-12-21 06:05
 • #1455: Chiến tranh đánh tới2020-12-21 06:05
 • #1456: Vạn Tổ nhập Thương Huyền2020-12-21 06:05
 • #1457: Trấn Lục Liễu2020-12-21 06:05
 • #1458: Đỗi Vạn Tổ2020-12-21 06:05
 • #1459: Thương Huyền chuẩn bị chiến đấu2020-12-21 06:05
 • #1460: Nguyện ta Chư Thiên an bình2020-12-21 06:05
 • #1461: Thứ không gian chi phòng2020-12-21 06:05
 • #1462: Thánh Giả ra trận2020-12-21 06:06
 • #1463: Phòng tuyến phá toái2020-12-21 16:00
 • #1464: Thiên La Kỳ Bàn2020-12-22 16:01
 • #1465: Quyết nhiên ngũ lão2020-12-23 15:58
 • #1466: Ngũ lão vẫn2020-12-24 15:57
 • #1467: Một kiếm một toa2020-12-25 15:59
 • #1468: Cũng là2020-12-26 15:54
 • #1469: Thương Huyền tân thánh2020-12-27 15:47
 • #1470: Cầu cái gì2020-12-28 15:56
 • #1471: Phong ấn2020-12-29 15:55
 • #1472: Văn thứ chín, Thiên Nguyên2020-12-30 15:56
 • #1473: Rút lui2020-12-31 17:24
 • #1474: Thương Uyên đột phá2021-01-02 15:52
 • #1475: Tam liên chi đấu2021-01-02 15:52
 • #1476: Tấn thăng chi bí2021-01-03 15:43
 • #1477: Thương Huyền Thiên nguy hiểm2021-01-04 15:56
 • #1478: Thế gian nỗi khổ2021-01-06 20:47
 • #1479: Xay thịt chiến trường2021-01-06 20:47
 • #1480: Trấn sát Chưởng Lôi2021-01-08 17:02
 • #1481: Người lạ2021-01-08 17:02
 • #1482: An trí chú độc2021-01-09 15:56
 • #1483: Phản công Thánh tộc2021-01-14 18:02
 • #1484: Kiên nhẫn thợ săn2021-01-14 18:02
 • #1485: Hiến tế hai đại Thiên Vực2021-01-14 18:02
 • #1486: Thần gặp thần2021-01-14 18:03
 • #1487: Một tia ánh rạng đông kia2021-01-14 18:03
 • #1488: Thần chiến2021-01-15 15:49
 • #1489: Lớn nhất dã tâm2021-01-18 17:10
 • #1490: Cấm khu2021-01-18 17:10
 • #1491: Thánh Thần mưu đồ2021-01-18 17:10
 • #1492: Thần trụy2021-01-19 15:57
 • #1493: Chu Nguyên nhập thần?2021-01-21 16:36
 • #1494: Mật ngậm độc2021-01-21 16:36
 • #1495: Điên cuồng2021-01-26 18:20
 • #1496: Ngăn lại2021-01-26 18:21
 • #1497: Mang ngươi đi qua đường đã từng2021-01-26 18:21
 • #1498: Toà động phủ kia, ấm Đào Yêu Nhưỡng kia2021-01-26 18:21
 • #1499: Thánh Thần thức tỉnh2021-01-26 18:22
 • #1500: Chu Nguyên thành thần2021-01-28 02:15
 • #1501: Thần chiến2021-01-28 16:50
 • #1502: Bước cuối cùng2021-01-30 17:01
 • #1503: Nguyên Tôn ( đại kết cục )2021-01-30 17:01
[Total: 40   Average: 4.5/5]

Related posts

Cực Đạo Thiên Ma

TiKay

Vạn Thế Chí Tôn

TiKay

Long Huyết Vũ Đế

TiKay

Leave a Reply