Đô Thị

Hố Cha Nhi Tử Quỷ Y Nương Thân

Hố Cha Nhi Tử Quỷ Y Nương Thân

Nghe nói Ngọc gia Đại Tiểu Thư Ngọc Thanh Lạc mới vừa gả vào Vu gia, đêm tân hôn trượng phu bỏ lại nàng mang theo nữ nhân yêu mến bỏ nhà ra đi. Nghe nói Ngọc Thanh Lạc vào gả vào Vu gia nửa năm sau, mạc danh kỳ diệu mang thai. Nghe nói … Ngọc Thanh Lạc chết rồi, cùng trong bụng hài tử đều bị đốt chết ở một gian tứ phía hở miếu đổ nát, chết không có chỗ chôn. Chỉ là —— sáu năm sau, Ngọc Thanh Lạc sờ lên đứng bên người tiểu bất điểm, nhẹ hừ một tiếng, hỏi, “Nghe nói ngươi chết rồi, có hay không báo thù xúc động?” “Ngươi tại sao không đi báo thù? Các nàng còn nói ngươi chết, còn nói ngươi chết hình dáng thê thảm, còn nói ngươi trộm người, còn nói ngươi nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, còn nói ngươi hình dạng xấu xí, còn nói ngươi … A, mụ mụ, ngươi lại quất ta đầu ta liền bỏ nhà ra đi.” “Hiện tại có hay không báo thù xúc động?” Ngọc Thanh Lạc nhướng mày, nhẹ hừ một tiếng.”… Có.”

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  L Sâm Sâm 01
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Tiện nhân, trầm đường (nhét lồng heo thả sông)2023-11-03 15:41
 • #2: Chương 2: Sáu năm sau2023-11-03 15:41
 • #3: Chương 3: Có tài đức gì a2023-11-03 15:41
 • #4: Chương 4: Lần này xong2023-11-03 15:41
 • #5: Chương 5: Con trai của nàng đây?2023-11-03 15:41
 • #6: Chương 6: Xâm nhập trong phủ2023-11-03 15:42
 • #7: Chương 7: Trong phòng không người2023-11-03 15:42
 • #8: Chương 8: Nữ nhân kia phóng hỏa2023-11-03 15:42
 • #9: Chương 9: Nàng đều tiều tụy2023-11-03 15:42
 • #10: Chương 10: Đã xảy ra chuyện2023-11-03 15:42
 • #11: Chương 11: Vấn đề gì2023-11-03 15:42
 • #12: Chương 12: Tương đối khó giải quyết2023-11-03 15:42
 • #13: Chương 13: Nguyên lai là hắn a2023-11-03 15:43
 • #14: Chương 14: Nam Nam mỹ nam kế2023-11-03 15:43
 • #15: Chương 15: Kiên quyết không gặp mụ mụ2023-11-03 15:43
 • #16: Chương 16: Đối Nam Nam có hứng thú2023-11-03 15:43
 • #17: Chương 17: Ngọc Thanh Lạc hạ độc2023-11-03 15:43
 • #18: Chương 18: Không ai dạy ta2023-11-03 15:43
 • #19: Chương 19: Chủ Tử cho mời2023-11-03 15:43
 • #20: Chương 20: Nàng muốn đánh chết hắn2023-11-03 15:44
 • #21: Chương 21: Có một chân2023-11-03 15:44
 • #22: Chương 22: Cha đứa bé2023-11-03 15:44
 • #23: Chương 23: Ngươi là nhà quê2023-11-03 15:44
 • #24: Chương 24: Cái mông muốn nứt ra2023-11-03 15:44
 • #25: Chương 25: Ngươi hiểu lầm2023-11-03 15:44
 • #26: Chương 26: Tiện nhân mở cửa2023-11-03 15:44
 • #27: Chương 27: Quang minh chính đại vu oan giá họa2023-11-03 15:45
 • #28: Chương 28: Quỷ y ở Giang Thành2023-11-03 15:45
 • #29: Chương 29: Hắn nói có đạo lý2023-11-03 15:45
 • #30: Chương 30: Cắt tiết sau ngón tay2023-11-03 15:45
 • #31: Chương 31: Hít thở không khí2023-11-03 15:45
 • #32: Chương 32: Nam Nam đi nơi nào?2023-11-03 15:45
 • #33: Chương 33: Có gì đó quái lạ2023-11-03 15:45
 • #34: Chương 34: Mẫu thân của ta liền là Quỷ y2023-11-03 15:45
 • #35: Chương 35: Rút đến số 32023-11-03 15:46
 • #36: Chương 36: Mụ mụ ta tới2023-11-03 15:46
 • #37: Chương 37: Câu dẫn2023-11-03 15:46
 • #38: Chương 38: Cầu về cầu đường về đường2023-11-03 15:46
 • #39: Chương 39: Tại sao là các ngươi?2023-11-03 15:46
 • #40: Chương 40: Đem ngươi nuốt vào2023-11-03 15:46
 • #41: Chương 41: Xin lỗi2023-11-03 15:46
 • #42: Chương 42: Nam Nam thần tượng2023-11-03 15:46
 • #43: Chương 43: Ngồi không yên2023-11-03 15:47
 • #44: Chương 44: Mua2023-11-03 15:47
 • #45: Chương 45: Cá lớn sa lưới2023-11-03 15:47
 • #46: Chương 46: Cơ hội còn là rất lớn2023-11-03 15:47
 • #47: Chương 47: Tựa hồ từ bỏ2023-11-03 15:47
 • #48: Chương 48: Mời tới bên này2023-11-03 15:47
 • #49: Chương 49: Cắn chết hắn2023-11-03 15:47
 • #50: Chương 50: Dương đại thiện nhân tác dụng2023-11-03 15:48
 • #51: Chương 51: Chết đi Ngọc thị2023-11-03 15:48
 • #52: Chương 52: Có thể xuống2023-11-03 15:48
 • #53: Chương 53: Kéo rơi ngọc bội2023-11-03 15:48
 • #54: Chương 54: Dạ đại thúc là cha của hắn?2023-11-03 15:48
 • #55: Chương 55: Hắn có chủ ý2023-11-03 15:48
 • #56: Chương 56: Cho Ngọc Thanh Lạc chuyển lời2023-11-03 15:48
 • #57: Chương 57: Hùn vốn thiết kế Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 15:49
 • #58: Chương 58: Đế Đô gửi thư2023-11-03 15:49
 • #59: Chương 59: Đi ra ngoài một chuyến2023-11-03 15:49
 • #60: Chương 60: Gọi Dạ Tu Độc đi ra2023-11-03 15:49
 • #61: Chương 61: Không lấy được tức phụ làm sao bây giờ?2023-11-03 15:49
 • #62: Chương 62: Ngươi tốt chân chó2023-11-03 15:49
 • #63: Chương 63: Tư thế tăng trưởng2023-11-03 15:49
 • #64: Chương 64: Ngũ thúc?2023-11-03 15:49
 • #65: Chương 65: Ngân phiếu đổi thành bạc2023-11-03 15:49
 • #66: Chương 66: 1500 vạn lượng chuẩn bị sẵn2023-11-03 15:50
 • #67: Chương 67: Chủ Tử một mực ở cười2023-11-03 15:50
 • #68: Chương 68: Mụ mụ ta giúp ngươi khiêng2023-11-03 15:50
 • #69: Chương 69: Nam Nam sinh nhật2023-11-03 15:50
 • #70: Chương 70: Nam Nam là con của hắn! !2023-11-03 15:51
 • #71: Chương 71: Đời trước giết cả nhà ngươi2023-11-03 15:51
 • #72: Chương 72: Không thành thân2023-11-03 15:51
 • #73: Chương 73: Dạ Lan Bình tặng lễ2023-11-03 15:51
 • #74: Chương 74: Dạ Minh Châu rớt2023-11-03 15:51
 • #75: Chương 75: Vu Tác Lâm thiếp2023-11-03 15:51
 • #76: Chương 76: Chân chính nguyên nhân bệnh2023-11-03 15:51
 • #77: Chương 77: Nàng muốn thêm cây đuốc2023-11-03 15:52
 • #78: Chương 78: Y thuật không đơn giản2023-11-03 15:52
 • #79: Chương 79: Tín vật cho một cái2023-11-03 15:52
 • #80: Chương 80: Không nên để cho Ngọc Thanh Lạc vô ích cứu2023-11-03 15:52
 • #81: Chương 81: Hạt châu rớt2023-11-03 15:52
 • #82: Chương 82: Châu Châu ngươi ở chỗ nào2023-11-03 15:52
 • #83: Chương 83: Tu Vương Gia nhi tử a2023-11-03 15:52
 • #84: Chương 84: Không cho phép nói ra2023-11-03 15:52
 • #85: Chương 85: Trẫm muốn gặp tôn tử2023-11-03 15:53
 • #86: Chương 86: Hai cái tin tức2023-11-03 15:53
 • #87: Chương 87: Nữ nhân kia là người nào2023-11-03 15:53
 • #88: Chương 88: Đi lấy đao đến2023-11-03 15:53
 • #89: Chương 89: Không cắt nó chẳng lẽ cắt ngươi?2023-11-03 15:53
 • #90: Chương 90: Quan hệ thế nào2023-11-03 15:53
 • #91: Chương 91: Toàn bộ ném ra bên ngoài2023-11-03 15:53
 • #92: Chương 92: Ngươi là người nào?2023-11-03 15:54
 • #93: Chương 93: Không phải nói có hài tử sao?2023-11-03 15:54
 • #94: Chương 94: Đánh chết nó2023-11-03 15:54
 • #95: Chương 95: Quỳ xuống hát chinh phục2023-11-03 15:54
 • #96: Chương 96: Ác Nhân cáo trạng trước2023-11-03 15:54
 • #97: Chương 97: Là ngươi a ta nhận ra2023-11-03 15:54
 • #98: Chương 98: Xấu bụng Nam Nam2023-11-03 15:55
 • #99: Chương 99: Mặt hàng này2023-11-03 15:55
 • #100: Chương 100: Ăn hàng2023-11-03 15:55
 • #101: Chương 101: Thời gian một nén nhang2023-11-03 15:55
 • #102: Chương 102: Giải quyết2023-11-03 15:55
 • #103: Chương 103: Đi Hoàng Cung2023-11-03 15:56
 • #104: Chương 104: Có chủ ý2023-11-03 15:56
 • #105: Chương 105: Hữu Tướng đưa vào2023-11-03 15:56
 • #106: Chương 106: Nam Nam không thấy2023-11-03 15:56
 • #107: Chương 107: Giết người diệt khẩu2023-11-03 15:56
 • #108: Chương 108: Đừng giết chết2023-11-03 15:56
 • #109: Chương 109: Cùng nhau phương hướng ngược2023-11-03 15:57
 • #110: Chương 110: Nam Nam trúng độc2023-11-03 15:57
 • #111: Chương 111: Toàn bộ cho ngươi2023-11-03 15:57
 • #112: Chương 112: Ngọc cô nương cái gì đều không bàn giao2023-11-03 15:57
 • #113: Chương 113: Lại sàm sỡ nàng2023-11-03 15:57
 • #114: Chương 114: Uy Viễn Hầu Phủ ở Quỷ y?2023-11-03 15:58
 • #115: Chương 115: Giả mạo2023-11-03 15:58
 • #116: Chương 116: Không có thuốc chữa2023-11-03 15:58
 • #117: Chương 117: Cái này không gọi ăn vụng2023-11-03 15:58
 • #118: Chương 118: Hắn có con trai2023-11-03 15:58
 • #119: Chương 119: Còn sống hay không2023-11-03 15:59
 • #120: Chương 120: Cùng người nào nói chuyện?2023-11-03 15:59
 • #121: Chương 121: Hắn không gì làm không được2023-11-03 15:59
 • #122: Chương 122: Gây hấn, ngươi có muốn hay không đến?2023-11-03 15:59
 • #123: Chương 123: Đây không phải Tu Vương Gia nhi tử sao?2023-11-03 15:59
 • #124: Chương 124: Tu Nhi nhi tử?2023-11-03 16:00
 • #125: Chương 125: Ngọc cô nương không thấy2023-11-03 16:00
 • #126: Chương 126: Tình nhân cũ2023-11-03 16:00
 • #127: Chương 127: Không để vào mắt2023-11-03 16:00
 • #128: Chương 128: Dạ Tu Độc đến2023-11-03 16:00
 • #129: Chương 129: Làm chủ2023-11-03 16:00
 • #130: Chương 130: Nhất trí đối ngoại2023-11-03 16:01
 • #131: Chương 131: Là ngươi sao?2023-11-03 16:01
 • #132: Chương 132: Cùng ta đọc, ta là A Hoa2023-11-03 16:01
 • #133: Chương 133: Ngọc Thanh Lạc tiến cung2023-11-03 16:01
 • #134: Chương 134: Mê người nam nhân2023-11-03 16:01
 • #135: Chương 135: Vô dụng Phế Vật, mang đi2023-11-03 16:01
 • #136: Chương 136: Đừng xung động, chờ Vương Gia2023-11-03 16:01
 • #137: Chương 137: Nhược điểm, liền là hắn2023-11-03 16:01
 • #138: Chương 138: Tới bắt Nam Nam?2023-11-03 16:02
 • #139: Chương 139: Bàn luận nhân sinh2023-11-03 16:02
 • #140: Chương 140: Hắn ưu điểm lớn nhất là thành thật2023-11-03 16:02
 • #141: Chương 141: Nhìn thấy cái gì2023-11-03 16:02
 • #142: Chương 142: Ngươi thì tính là cái gì2023-11-03 16:02
 • #143: Chương 143: Hắn nổi giận2023-11-03 16:02
 • #144: Chương 144: Quên mất không còn một mảnh2023-11-03 16:02
 • #145: Chương 145: Yếu đuối2023-11-03 16:02
 • #146: Chương 146: Cả nhà ngươi đều là cẩu nô tài2023-11-03 16:02
 • #147: Chương 147: Vừa vặn đi ngang qua2023-11-03 16:03
 • #148: Chương 148: Ngươi và Nam Nam nhận biết2023-11-03 16:03
 • #149: Chương 149: Nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi?2023-11-03 16:03
 • #150: Chương 150: Ngươi muốn vì con của ngươi tự hào2023-11-03 16:03
 • #151: Chương 151: Đừng kêu phu nhân2023-11-03 16:03
 • #152: Chương 152: Xử cực hình2023-11-03 16:03
 • #153: Chương 153: Uy hiếp2023-11-03 16:03
 • #154: Chương 154: Khích bác ly gián2023-11-03 16:04
 • #155: Chương 155: Nguy hiểm thật2023-11-03 16:04
 • #156: Chương 156: Ngọc Thanh Lạc tiện nhân kia đồ vật2023-11-03 16:04
 • #157: Chương 157: Giam lại2023-11-03 16:04
 • #158: Chương 158: Cười gian2023-11-03 16:05
 • #159: Chương 159: Tại sao lại đến2023-11-03 16:05
 • #160: Chương 160: Không có gì2023-11-03 16:05
 • #161: Chương 161: Rốt cuộc đã đến2023-11-03 16:05
 • #162: Chương 162: Người nhà cho2023-11-03 16:05
 • #163: Chương 163: Có vấn đề gì2023-11-03 16:05
 • #164: Chương 164: Muốn nghe đại phu lời2023-11-03 16:06
 • #165: Chương 165: Chuyện rất trọng yếu2023-11-03 16:06
 • #166: Chương 166: Như thế bất đắc dĩ ủy khuất2023-11-03 16:06
 • #167: Chương 167: Về sau là ngươi người2023-11-03 16:06
 • #168: Chương 168: Chỉ là một chướng nhãn pháp2023-11-03 16:06
 • #169: Chương 169: Chỗ dựa2023-11-03 16:06
 • #170: Chương 170: Tìm tai vạ2023-11-03 16:07
 • #171: Chương 171: Đáng chết2023-11-03 16:07
 • #172: Chương 172: Quỷ a2023-11-03 16:07
 • #173: Chương 173: Thuận tay2023-11-03 16:07
 • #174: Chương 174: Ta có biện pháp2023-11-03 16:07
 • #175: Chương 175: Bị bắt?2023-11-03 16:07
 • #176: Chương 176: Đánh chết2023-11-03 16:07
 • #177: Chương 177: Quyết định2023-11-03 16:08
 • #178: Chương 178: Nhận không2023-11-03 16:08
 • #179: Chương 179: Người nào?2023-11-03 16:08
 • #180: Chương 180: Phía dưới một cái kinh thiên động địa quyết định2023-11-03 16:08
 • #181: Chương 181: Thịnh nộ2023-11-03 16:08
 • #182: Chương 182: Rèn sắt khi còn nóng2023-11-03 16:08
 • #183: Chương 183: Nhất định phải mang một người2023-11-03 16:08
 • #184: Chương 184: Vương Gia rất phách lối2023-11-03 16:08
 • #185: Chương 185: Vậy thì từ từ chờ2023-11-03 16:09
 • #186: Chương 186: Rơi xuống mặt mũi2023-11-03 16:09
 • #187: Chương 187: Đánh nữ nhân năng lực2023-11-03 16:09
 • #188: Chương 188: Dã tâm2023-11-03 16:09
 • #189: Chương 189: Coi như ta không quen nhìn2023-11-03 16:09
 • #190: Chương 190: Sợ sao?2023-11-03 16:09
 • #191: Chương 191: Cười trên nỗi đau của người khác2023-11-03 16:10
 • #192: Chương 192: Đẹp đẽ tình yêu2023-11-03 16:10
 • #193: Chương 193: Hắn hôn lỗ tai hắn2023-11-03 16:10
 • #194: Chương 194: Tình thế khẩn trương2023-11-03 16:10
 • #195: Chương 195: Chính là ý này2023-11-03 16:10
 • #196: Chương 196: Không phải không dùng, chỉ là ngốc một chút2023-11-03 16:11
 • #197: Chương 197: Đây đều là ngươi sai2023-11-03 16:11
 • #198: Chương 198: Xem mặt Thế Giới2023-11-03 16:11
 • #199: Chương 199: Ngọc Thanh Lạc, đến2023-11-03 16:11
 • #200: Chương 200: Đó là ta mụ mụ a2023-11-03 16:11
 • #201: Chương 201: Bắt đầu tỷ thí2023-11-03 16:11
 • #202: Chương 202: Vì cái gì không đánh một trận2023-11-03 16:11
 • #203: Chương 203: Ta cũng là như thế2023-11-03 16:12
 • #204: Chương 204: Cứu mạng2023-11-03 16:12
 • #205: Chương 205: Thanh cô nương là quỷ y2023-11-03 16:12
 • #206: Chương 206: Chấn kinh2023-11-03 16:12
 • #207: Chương 207: Reo hò2023-11-03 16:12
 • #208: Chương 208: Ai nói tán thành hắn2023-11-03 16:13
 • #209: Chương 209: Làm việc2023-11-03 16:13
 • #210: Chương 210: Nam Nam bị bắt2023-11-03 16:13
 • #211: Chương 211: Sẽ đâm chết2023-11-03 16:13
 • #212: Chương 212: Mới vừa mới chuyện gì xảy ra2023-11-03 16:13
 • #213: Chương 213: Cho hắn nhìn xem2023-11-03 16:13
 • #214: Chương 214: Các hoàng tử nổi giận2023-11-03 16:13
 • #215: Chương 215: Ngươi bây giờ bao nhiêu cân2023-11-03 16:13
 • #216: Chương 216: Mập như đầu heo2023-11-03 16:14
 • #217: Chương 217: Giúp ta2023-11-03 16:14
 • #218: Chương 218: Cái gì ba ba2023-11-03 16:14
 • #219: Chương 219: Thỏa hiệp2023-11-03 16:14
 • #220: Chương 220: Hậu tri hậu giác2023-11-03 16:14
 • #221: Chương 221: Tu Vương Gia là không giống2023-11-03 16:14
 • #222: Chương 222: Hắn nghĩ đụng nàng2023-11-03 16:14
 • #223: Chương 223: Không muốn ***2023-11-03 16:14
 • #224: Chương 224: Đụng Ngọc Thanh Lạc đầu2023-11-03 16:14
 • #225: Chương 225: Ngươi đoán được2023-11-03 16:15
 • #226: Chương 226: Nhận không ra người sự tình2023-11-03 16:15
 • #227: Chương 227: Đã xảy ra chuyện2023-11-03 16:15
 • #228: Chương 228: Nhất định phải thành thân2023-11-03 16:15
 • #229: Chương 229: Trong góc người2023-11-03 16:15
 • #230: Chương 230: Đoán được rất chuẩn2023-11-03 16:15
 • #231: Chương 231: Nũng nịu2023-11-03 16:15
 • #232: Chương 232: Hắn là tên điên2023-11-03 16:15
 • #233: Chương 233: Đối với ngươi quá thất vọng rồi2023-11-03 16:16
 • #234: Chương 234: Uống lộn thuốc2023-11-03 16:16
 • #235: Chương 235: Dùng sức đánh2023-11-03 16:16
 • #236: Chương 236: Tận lực2023-11-03 16:16
 • #237: Chương 237: Hắn không có tới2023-11-03 16:16
 • #238: Chương 238: Bó tay toàn tập2023-11-03 16:16
 • #239: Chương 239: Không ngại thêm một người2023-11-03 16:16
 • #240: Chương 240: Người nào đó xuân tâm manh động2023-11-03 16:16
 • #241: Chương 241: Dẫn đi2023-11-03 16:17
 • #242: Chương 242: Bị người nào hại chết2023-11-03 16:17
 • #243: Chương 243: Ta cho ngươi chỗ dựa2023-11-03 16:17
 • #244: Chương 244: Không cần hắn nữa2023-11-03 16:17
 • #245: Chương 245: Nghênh đón các ngươi2023-11-03 16:17
 • #246: Chương 246: Vui vẻ nhìn thấy2023-11-03 16:17
 • #247: Chương 247: Thương tiếc Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 16:17
 • #248: Chương 248: Ngươi gả cho Dạ Tu Độc a2023-11-03 16:18
 • #249: Chương 249: Đem Nam Nam chém2023-11-03 16:18
 • #250: Chương 250: thích hợp ngươi2023-11-03 16:18
 • #251: Chương 251: Hắn là ý tốt2023-11-03 16:18
 • #252: Chương 252: Có người muốn gặp ngươi2023-11-03 16:18
 • #253: Chương 253: Sư phụ2023-11-03 16:18
 • #254: Chương 254: Liếc mắt đưa tình2023-11-03 16:18
 • #255: Chương 255: Mượn đao giết người2023-11-03 16:19
 • #256: Chương 256: Nháo quỷ vị trí2023-11-03 16:19
 • #257: Chương 257: Chết đi đâu2023-11-03 16:19
 • #258: Chương 258: Gặp một lần cười một lần2023-11-03 16:19
 • #259: Chương 259: Rút lui2023-11-03 16:19
 • #260: Chương 260: Ta đồng ý hắn đi2023-11-03 16:19
 • #261: Chương 261: Câu nhân Yêu Tinh2023-11-03 16:19
 • #262: Chương 262: Mụ mụ, ta trở về2023-11-03 16:19
 • #263: Chương 263: Nguyền rủa Nam Nam đi chết2023-11-03 16:20
 • #264: Chương 264: Chuyện quan trọng2023-11-03 16:20
 • #265: Chương 265: Mệnh liền không có2023-11-03 16:20
 • #266: Chương 266: Dạ Tu Độc hủy đi khăn2023-11-03 16:20
 • #267: Chương 267: Lừa dối2023-11-03 16:20
 • #268: Chương 268: Cưỡng hôn2023-11-03 16:20
 • #269: Chương 269: Ngươi điên rồi2023-11-03 16:20
 • #270: Chương 270: Cho người kinh diễm Nam Nam2023-11-03 16:21
 • #271: Chương 271: Ngược đãi ta2023-11-03 16:21
 • #272: Chương 272: Tỉnh2023-11-03 16:21
 • #273: Chương 273: Nam nhân đau nhất2023-11-03 16:21
 • #274: Chương 274: Thổ huyết2023-11-03 16:21
 • #275: Chương 275: Vi tình sở khốn2023-11-03 16:21
 • #276: Chương 276: Lời đồn đại nổi lên bốn phía2023-11-03 16:21
 • #277: Chương 277: Dạ Tu Độc uy hiếp2023-11-03 16:21
 • #278: Chương 278: Dạ Tu Độc dụng ý2023-11-03 16:21
 • #279: Chương 279: Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì2023-11-03 16:22
 • #280: Chương 280: Gặp được việc khó gì2023-11-03 16:22
 • #281: Chương 281: Đào hố cho Lý Nhiễm Nhiễm nhảy2023-11-03 16:22
 • #282: Chương 282: Bị đánh2023-11-03 16:22
 • #283: Chương 283: Tâm ý tương thông2023-11-03 16:22
 • #284: Chương 284: Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ thắng2023-11-03 16:22
 • #285: Chương 285: thực sự là kỳ quái2023-11-03 16:22
 • #286: Chương 286: Bước đi ủy khuất2023-11-03 16:22
 • #287: Chương 287: Sẽ! ! !2023-11-03 16:23
 • #288: Chương 288: Một trận*2023-11-03 16:23
 • #289: Chương 289: Đánh Phong Thương quốc mặt2023-11-03 16:23
 • #290: Chương 290: Lại đánh một lần2023-11-03 16:23
 • #291: Chương 291: Máu tươi ngay tại chỗ2023-11-03 16:23
 • #292: Chương 292: Súc sinh đều không cần2023-11-03 16:23
 • #293: Chương 293: Dạ Tu Độc xuất hiện2023-11-03 16:24
 • #294: Chương 294: Ăn chút thiệt thòi2023-11-03 16:24
 • #295: Chương 295: Nát2023-11-03 16:24
 • #296: Chương 296: Coi như2023-11-03 16:24
 • #297: Chương 297: Kinh thiên động địa kế hoạch lớn2023-11-03 16:24
 • #298: Chương 298: Quyết định2023-11-03 16:24
 • #299: Chương 299: Nam Nam thụ thương2023-11-03 16:24
 • #300: Chương 300: Toàn bộ tách ra2023-11-03 16:24
 • #301: Chương 301: Bị chơi xỏ2023-11-03 16:25
 • #302: Chương 302: Lấy với dân dụng với Nam Nam2023-11-03 16:25
 • #303: Chương 303: Bóp lên cổ của hắn2023-11-03 16:25
 • #304: Chương 304: Dữ nhiều lành ít2023-11-03 16:25
 • #305: Chương 305: Ngươi im miệng cho ta2023-11-03 16:25
 • #306: Chương 306: Không nghe lời liền trói lại2023-11-03 16:25
 • #307: Chương 307: Hắn là tên điên2023-11-03 16:25
 • #308: Chương 308: Ba cấp bách2023-11-03 16:25
 • #309: Chương 309: Không sao, có ta ở đây2023-11-03 16:25
 • #310: Chương 310: Chấn kinh2023-11-03 16:26
 • #311: Chương 311: Ngươi còn sống2023-11-03 16:26
 • #312: Chương 312: Trả lại cho ta đi2023-11-03 16:26
 • #313: Chương 313: Thường thế nào2023-11-03 16:26
 • #314: Chương 314: Hướng Ngọc Thanh Lạc cầu hôn2023-11-03 16:26
 • #315: Chương 315: Ngược đãi bản thân2023-11-03 16:26
 • #316: Chương 316: Tìm một bố dượng2023-11-03 16:26
 • #317: Chương 317: Biến thái ác thú vị2023-11-03 16:27
 • #318: Chương 318: Gièm pha Dạ Tu Độc2023-11-03 16:27
 • #319: Chương 319: Rất hiền lành2023-11-03 16:27
 • #320: Chương 320: Nổi giận2023-11-03 16:27
 • #321: Chương 321: Cưỡng ép2023-11-03 16:27
 • #322: Chương 322: Dạ Lan Thịnh là tấm mộc2023-11-03 16:27
 • #323: Chương 323: Tìm tiểu bách hợp đi2023-11-03 16:27
 • #324: Chương 324: Ướt thân2023-11-03 16:27
 • #325: Chương 325: Ta sợ chết2023-11-03 16:27
 • #326: Chương 326: Hắn như vậy xấu xí2023-11-03 16:28
 • #327: Chương 327: Không phải chúng ta giết2023-11-03 16:28
 • #328: Chương 328: Dạ Tu Độc ngóng trông sự tình2023-11-03 16:28
 • #329: Chương 329: Dạ Tu Độc đưa2023-11-03 16:28
 • #330: Chương 330: Bày yến2023-11-03 16:28
 • #331: Chương 331: Để mắt tới nàng2023-11-03 16:28
 • #332: Chương 332: Cho Bản Vương thay quần áo2023-11-03 16:28
 • #333: Chương 333: Quá đáng sợ2023-11-03 16:28
 • #334: Chương 334: Gây nên chú ý2023-11-03 16:29
 • #335: Chương 335: Mở miệng một tiếng nô tài2023-11-03 16:29
 • #336: Chương 336: Đánh đau Vu Tác Lâm2023-11-03 16:29
 • #337: Chương 337: Thông gia, nhi thần nguyện ý2023-11-03 16:29
 • #338: Chương 338: Ngọc Thanh Lạc bị bắt2023-11-03 16:29
 • #339: Chương 339: Thụ thương2023-11-03 16:29
 • #340: Chương 340: Ngọc Thanh Lạc tâm tư2023-11-03 16:29
 • #341: Chương 341: Thẹn thùng2023-11-03 16:29
 • #342: Chương 342: Tự tàn2023-11-03 16:30
 • #343: Chương 343: Làm sao khó như vậy2023-11-03 16:30
 • #344: Chương 344: Chúng ta thành thân2023-11-03 16:30
 • #345: Chương 345: Ngươi nghe2023-11-03 16:30
 • #346: Chương 346: Nam nữ hữu biệt2023-11-03 16:30
 • #347: Chương 347: Bị hưu vứt bỏ phần2023-11-03 16:30
 • #348: Chương 348: Ta là hắn nữ nhân2023-11-03 16:30
 • #349: Chương 349: Nàng không thể sinh dục2023-11-03 16:30
 • #350: Chương 350: Giận đánh Lý Nhiễm Nhiễm2023-11-03 16:31
 • #351: Chương 351: Tứ Quốc Đại Tái bắt đầu2023-11-03 16:31
 • #352: Chương 352: Tiểu Kê ruột ruột2023-11-03 16:31
 • #353: Chương 353: Ăn ngon uống ngon không cần khách khí2023-11-03 16:31
 • #354: Chương 354: Một câu, lôi kéo tam phương2023-11-03 16:31
 • #355: Chương 355: Toàn lực ứng phó2023-11-03 16:31
 • #356: Chương 356: Bị xoát hạ nhân2023-11-03 16:31
 • #357: Chương 357: Đoạt giải nhất2023-11-03 16:31
 • #358: Chương 358: Nam Nam võ đấu2023-11-03 16:31
 • #359: Chương 359: Bị không để ý tới Nam Nam2023-11-03 16:32
 • #360: Chương 360: Bị đạp Nam Nam2023-11-03 16:32
 • #361: Chương 361: Ngươi là tuyển thủ, không phải người xem2023-11-03 16:32
 • #362: Chương 362: Toàn bộ đạp xuống2023-11-03 16:32
 • #363: Chương 363: Hắn làm sao biết Lục gia cước pháp2023-11-03 16:32
 • #364: Chương 364: Cha, ta thắng2023-11-03 16:32
 • #365: Chương 365: Nam Nam thân phận2023-11-03 16:32
 • #366: Chương 366: Tiện nhân kia còn sống2023-11-03 16:32
 • #367: Chương 367: Ngọc Thanh Lạc, chờ xem2023-11-03 16:33
 • #368: Chương 368: Đó là giả mạo2023-11-03 16:33
 • #369: Chương 369: Cho mình báo thù2023-11-03 16:33
 • #370: Chương 370: Hắn thật khó khăn2023-11-03 16:33
 • #371: Chương 371: Quên một kiện trọng yếu nhất sự tình2023-11-03 16:33
 • #372: Chương 372: Trước động phòng2023-11-03 16:34
 • #373: Chương 373: Hợp ý2023-11-03 16:34
 • #374: Chương 374: Đám người ép buộc Nam Nam2023-11-03 16:34
 • #375: Chương 375: Đối phó hắn2023-11-03 16:34
 • #376: Chương 376: Cứu Nam Nam2023-11-03 16:35
 • #377: Chương 377: Bản Vương nhi tử2023-11-03 16:35
 • #378: Chương 378: Tu Vương Gia ... Nhi tử?2023-11-03 16:35
 • #379: Chương 379: Bản Cung không thừa nhận2023-11-03 16:35
 • #380: Chương 380: Nhỏ máu nhận thân2023-11-03 16:36
 • #381: Chương 381: Kéo dài thời gian2023-11-03 16:36
 • #382: Chương 382: Ta tới a2023-11-03 16:36
 • #383: Chương 383: Nhìn cái này, liền có thể xác định2023-11-03 16:36
 • #384: Chương 384: Ai dám có dị nghị2023-11-03 16:37
 • #385: Chương 385: Thật tốt vun trồng2023-11-03 16:37
 • #386: Chương 386: Ngọc Thanh Lạc, quả thật là ngươi2023-11-03 16:37
 • #387: Chương 387: Nàng là thần sáu năm trước thê tử2023-11-03 16:37
 • #388: Chương 388: Tất cả mọi người biết rõ2023-11-03 16:38
 • #389: Chương 389: Nặng xem bệnh2023-11-03 16:38
 • #390: Chương 390: Có nhân chứng2023-11-03 16:38
 • #391: Chương 391: Hận không thể xé nàng2023-11-03 16:39
 • #392: Chương 392: Lý Nhiễm Nhiễm hạ tràng2023-11-03 16:39
 • #393: Chương 393: Ngọc Thanh Lạc bi ai2023-11-03 16:39
 • #394: Chương 394: Nàng là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa2023-11-03 16:39
 • #395: Chương 395: Ta gọi Ngọc Thanh Lạc lại như thế nào2023-11-03 16:40
 • #396: Chương 396: Thắng lợi trở về2023-11-03 16:40
 • #397: Chương 397: Giáo huấn Trần Cơ Tâm mẹ con2023-11-03 16:40
 • #398: Chương 398: Giáo dưỡng ma ma2023-11-03 16:41
 • #399: Chương 399: Nàng chính là một phá hài2023-11-03 16:41
 • #400: Chương 400: Mụ mụ, ở ta nơi này2023-11-03 16:41
 • #401: Chương 401: Mất mặt2023-11-03 16:41
 • #402: Chương 402: Dạ hắc phong cao ban đêm2023-11-03 16:42
 • #403: Chương 403: Quỷ khóc sói gào2023-11-03 16:42
 • #404: Chương 404: Màn kịch quan trọng đến rồi2023-11-03 16:42
 • #405: Chương 405: Cẩu huyết đến không được2023-11-03 16:43
 • #406: Chương 406: Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha2023-11-03 16:43
 • #407: Chương 407: Ngươi hung cái gì2023-11-03 16:43
 • #408: Chương 408: Nhục nhã2023-11-03 16:43
 • #409: Chương 409: Tại lánh ngoại một chỗ2023-11-03 16:44
 • #410: Chương 410: Nơi đây vô ngân ba trăm lượng2023-11-03 16:44
 • #411: Chương 411: Đến rồi hai người2023-11-03 16:44
 • #412: Chương 412: Tiểu gia ta không dễ nói chuyện2023-11-03 16:44
 • #413: Chương 413: Vì sao trừng Dạ Tu Độc2023-11-03 16:45
 • #414: Chương 414: Nàng là ngươi người2023-11-03 16:45
 • #415: Chương 415: Ngươi phải ăn thiệt thòi2023-11-03 16:45
 • #416: Chương 416: Ngươi mù mắt sao?2023-11-03 16:45
 • #417: Chương 417: Thay quần áo2023-11-03 16:46
 • #418: Chương 418: Đâm hắn cái cằm2023-11-03 16:46
 • #419: Chương 419: Có mờ ám2023-11-03 16:46
 • #420: Chương 420: Chột dạ đuối lý2023-11-03 16:46
 • #421: Chương 421: Nam Nam tâm tư2023-11-03 16:46
 • #422: Chương 422: Máu chảy đầy đất a2023-11-03 16:47
 • #423: Chương 423: Hai đại miệng quất tới2023-11-03 16:47
 • #424: Chương 424: Vậy thì đúng rồi nha2023-11-03 16:47
 • #425: Chương 425: Nhìn xem quen mặt2023-11-03 16:47
 • #426: Chương 426: Giết người diệt khẩu2023-11-03 16:48
 • #427: Chương 427: Vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi2023-11-03 16:48
 • #428: Chương 428: Vì sao sờ ta2023-11-03 16:48
 • #429: Chương 429: Là ngươi xin ta2023-11-03 16:48
 • #430: Chương 430: Ta hại chết Văn đại thúc . . .2023-11-03 16:49
 • #431: Chương 431: Dừng tay2023-11-03 16:49
 • #432: Chương 432: Một khối đánh cái đánh gậy a2023-11-03 16:49
 • #433: Chương 433: Vương gia không có, ta có2023-11-03 16:49
 • #434: Chương 434: Tiếp theo muốn nói sự tình, nhớ kỹ2023-11-03 16:50
 • #435: Chương 435: Không nên tùy tiện lấy ra2023-11-03 16:50
 • #436: Chương 436: Ngươi không phải nàng con ruột?2023-11-03 16:50
 • #437: Chương 437: Tương đối xấu hổ tư thế2023-11-03 16:50
 • #438: Chương 438: Các ngươi tiếp tục2023-11-03 16:51
 • #439: Chương 439: Không cho phép gọi2023-11-03 16:51
 • #440: Chương 440: Ta để cho người ta bắt lại2023-11-03 16:51
 • #441: Chương 441: Ngươi đi vẫn là ta đi2023-11-03 16:51
 • #442: Chương 442: Cách mạng tình nghĩa2023-11-03 16:51
 • #443: Chương 443: Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi2023-11-03 16:51
 • #444: Chương 444: Không muốn quản, cũng nhất định phải quản2023-11-03 16:52
 • #445: Chương 445: Cho một cái công đạo2023-11-03 16:52
 • #446: Chương 446: Đem người hắt tỉnh2023-11-03 16:52
 • #447: Chương 447: Là Thất hoàng tử người2023-11-03 16:52
 • #448: Chương 448: Hoài nghi hắn2023-11-03 16:52
 • #449: Chương 449: Hối tiếc không kịp2023-11-03 16:53
 • #450: Chương 450: Bản hoàng tử muốn làm khách2023-11-03 16:53
 • #451: Chương 451: Lớn tuổi2023-11-03 16:53
 • #452: Chương 452: Ánh mắt có cái gì rất không đúng2023-11-03 16:53
 • #453: Chương 453: Ngươi có phải điên rồi hay không2023-11-03 16:54
 • #454: Chương 454: Ngươi có cái gì mục tiêu2023-11-03 16:54
 • #455: Chương 455: Nguyên lai là ngươi2023-11-03 16:54
 • #456: Chương 456: Có con trai không tầm thường a2023-11-03 16:54
 • #457: Chương 457: Dùng sức giẫm hắn chỗ đau2023-11-03 16:54
 • #458: Chương 458: Lao tâm vô lực2023-11-03 16:55
 • #459: Chương 459: Viên phòng a2023-11-03 16:55
 • #460: Chương 460: Cái đó ấm không ra xách cái đó ấm2023-11-03 16:55
 • #461: Chương 461: Cô nam quả nữ2023-11-03 16:55
 • #462: Chương 462: Không yên lòng2023-11-03 16:56
 • #463: Chương 463: Xin chú ý ngươi là tỳ nữ thân phận2023-11-03 16:56
 • #464: Chương 464: Hảo cảm2023-11-03 16:56
 • #465: Chương 465: Mục tiêu2023-11-03 16:56
 • #466: Chương 466: Quen thuộc xúc cảm2023-11-03 16:57
 • #467: Chương 467: Có người hướng bên này nhìn2023-11-03 16:57
 • #468: Chương 468: Cử động dị thường2023-11-03 16:57
 • #469: Chương 469: Nàng đi qua2023-11-03 16:57
 • #470: Chương 470: Không quan tâm dài ngắn2023-11-03 16:57
 • #471: Chương 471: Khuyên nhủ2023-11-03 16:58
 • #472: Chương 472: Có việc muốn hỏi ngươi2023-11-03 16:58
 • #473: Chương 473: Cho tới bây giờ không nghĩ tới2023-11-03 16:58
 • #474: Chương 474: Biểu lộ thống khổ ngồi ở chỗ này2023-11-03 16:58
 • #475: Chương 475: Liền mềm lòng lần này2023-11-03 16:58
 • #476: Chương 476: Mạng sống như treo trên sợi tóc2023-11-03 16:59
 • #477: Chương 477: Không nên ồn ào2023-11-03 16:59
 • #478: Chương 478: Còn có đệ tam2023-11-03 16:59
 • #479: Chương 479: Như thế không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ2023-11-03 16:59
 • #480: Chương 480: Giấu đi người2023-11-03 16:59
 • #481: Chương 481: Các ngươi đều nghe được . . .2023-11-03 17:00
 • #482: Chương 482: Không nghe thấy2023-11-03 17:00
 • #483: Chương 483: Lui 1 vạn bước nói2023-11-03 17:00
 • #484: Chương 484: Đợi nàng nói xong2023-11-03 17:00
 • #485: Chương 485: Chứng cứ tự nhiên có2023-11-03 17:00
 • #486: Chương 486: Đến rồi thật nhiều người2023-11-03 17:00
 • #487: Chương 487: Kí tên là ai?2023-11-03 17:00
 • #488: Chương 488: Kỳ quái ánh mắt2023-11-03 17:01
 • #489: Chương 489: Thua thiệt2023-11-03 17:01
 • #490: Chương 490: Bên trong còn có cái người đâu2023-11-03 17:01
 • #491: Chương 491: Phát hiện bí mật2023-11-03 17:01
 • #492: Chương 492: Không thiếu người2023-11-03 17:01
 • #493: Chương 493: Cần có nhất đầy đủ một chút2023-11-03 17:01
 • #494: Chương 494: Vậy liền quỳ a2023-11-03 17:01
 • #495: Chương 495: Thối quá2023-11-03 17:01
 • #496: Chương 496: Các ngươi không tốt, ta an tâm2023-11-03 17:02
 • #497: Chương 497: Ngươi sai2023-11-03 17:02
 • #498: Chương 498: Chuyển chỗ ngồi quỳ2023-11-03 17:02
 • #499: Chương 499: Ngọc Thanh Lạc tác phong có vấn đề2023-11-03 17:02
 • #500: Chương 500: Đối với Dạ Tu Độc tình thế bắt buộc2023-11-03 17:02
 • #501: Chương 501: Nam Nam là hạ nhân?2023-11-03 17:02
 • #502: Chương 502: Ngươi không xứng2023-11-03 17:03
 • #503: Chương 503: Rất việc gấp nhi2023-11-03 17:03
 • #504: Chương 504: Đã xảy ra chuyện?2023-11-03 17:03
 • #505: Chương 505: Đánh thức ngươi2023-11-03 17:03
 • #506: Chương 506: Kim Lưu Ly thụ thương2023-11-03 17:03
 • #507: Chương 507: Người giật dây thân phận2023-11-03 17:03
 • #508: Chương 508: Phí dịch vụ2023-11-03 17:03
 • #509: Chương 509: Ngươi thông minh đâu2023-11-03 17:04
 • #510: Chương 510: Ngươi muốn làm Hoàng Đế sao2023-11-03 17:04
 • #511: Chương 511: Dựa vào, bỏ trốn2023-11-03 17:04
 • #512: Chương 512: Có người ngươi nhận thức một chút2023-11-03 17:04
 • #513: Chương 513: Không làm2023-11-03 17:04
 • #514: Chương 514: Coi như hắn chết2023-11-03 17:04
 • #515: Chương 515: Cái này gọi là cứt độn2023-11-03 17:05
 • #516: Chương 516: Không tự trọng2023-11-03 17:05
 • #517: Chương 517: Xem ai dám cản2023-11-03 17:05
 • #518: Chương 518: Chết đều không làm2023-11-03 17:05
 • #519: Chương 519: Không hổ là Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 17:06
 • #520: Chương 520: Hấp thu cái rắm2023-11-03 17:06
 • #521: Chương 521: Ta không dám nha2023-11-03 17:06
 • #522: Chương 522: Cầm ván giặt đồ2023-11-03 17:06
 • #523: Chương 523: Chỉ là cái này2023-11-03 17:07
 • #524: Chương 524: Ta chính là quá bình tĩnh2023-11-03 17:07
 • #525: Chương 525: Xảy ra chuyện2023-11-03 17:07
 • #526: Chương 526: Thế nào còn chưa tới2023-11-03 17:07
 • #527: Chương 527: Thượng Quan Cẩm tình huống rất nghiêm trọng2023-11-03 17:08
 • #528: Chương 528: Nghĩ bẻ gãy Ngọc Thanh Lạc cổ tay2023-11-03 17:08
 • #529: Chương 529: Ngươi còn tới làm gì2023-11-03 17:08
 • #530: Chương 530: Bị bản thân cảm động2023-11-03 17:08
 • #531: Chương 531: Là bạc, nhưng không thể bán2023-11-03 17:08
 • #532: Chương 532: Không có hủy dung nhan2023-11-03 17:09
 • #533: Chương 533: Ngữ khí tương đối mãnh liệt2023-11-03 17:09
 • #534: Chương 534: Chắn2023-11-03 17:09
 • #535: Chương 535: Hai nam tranh chấp2023-11-03 17:09
 • #536: Chương 536: Vĩ đại như vậy sự nghiệp2023-11-03 17:10
 • #537: Chương 537: Không đi cũng phải đi2023-11-03 17:10
 • #538: Chương 538: Nghe lời một chút2023-11-03 17:10
 • #539: Chương 539: Ta sẽ đánh ngươi2023-11-03 17:10
 • #540: Chương 540: Xuất hiện quá không hiểu thấu2023-11-03 17:10
 • #541: Chương 541: Không có ác ý2023-11-03 17:11
 • #542: Chương 542: Ăn không tốt đồ vật2023-11-03 17:11
 • #543: Chương 543: Liên tiếp hai đạo tiếng thét chói tai2023-11-03 17:11
 • #544: Chương 544: Ngươi thực có can đảm động thủ2023-11-03 17:11
 • #545: Chương 545: Ta cũng có chỗ dựa2023-11-03 17:11
 • #546: Chương 546: Khẩn cấp nguy hiểm tín hiệu2023-11-03 17:12
 • #547: Chương 547: Thu thập Phi Cáp2023-11-03 17:12
 • #548: Chương 548: Ngọc Thanh Lạc thổ huyết2023-11-03 17:12
 • #549: Chương 549: Một mũi tên trúng ba con chim2023-11-03 17:12
 • #550: Chương 550: Mụ mụ ngươi lo lắng một chút2023-11-03 17:13
 • #551: Chương 551: Ta không giết ngươi, người chết sống lại mà thôi2023-11-03 17:13
 • #552: Chương 552: Người đều đến đông đủ2023-11-03 17:13
 • #553: Chương 553: Hoàng hậu uy nghiêm2023-11-03 17:13
 • #554: Chương 554: Bên ngoài người đến2023-11-03 17:14
 • #555: Chương 555: Mụ mụ ngươi có phải hay không có2023-11-03 17:14
 • #556: Chương 556: Bảo đảm ngươi có thể cố tình làm bậy2023-11-03 17:14
 • #557: Chương 557: Hãi hùng khiếp vía2023-11-03 17:14
 • #558: Chương 558: Mông quý phi bị đoạt quyền2023-11-03 17:14
 • #559: Chương 559: Không quấy rầy các ngươi sinh muội muội2023-11-03 17:14
 • #560: Chương 560: Chỉ ở hai cá nhân trên người gặp qua2023-11-03 17:15
 • #561: Chương 561: Bọn họ đang làm cái gì2023-11-03 17:15
 • #562: Chương 562: Người gầy đấu vật gào khóc2023-11-03 17:15
 • #563: Chương 563: Thắng mà không vẻ vang gì2023-11-03 17:15
 • #564: Chương 564: Bối rối Tiêu ma ma2023-11-03 17:15
 • #565: Chương 565: Muốn không được2023-11-03 17:16
 • #566: Chương 566: Rất lâu không nghe ngươi gọi2023-11-03 17:16
 • #567: Chương 567: Chuẩn bị hậu sự a2023-11-03 17:16
 • #568: Chương 568: Ta đều không có riêng tư2023-11-03 17:16
 • #569: Chương 569: Có sự khác nhau2023-11-03 17:16
 • #570: Chương 570: Áp lấy Dạ Hạo Nhiên đi gặp hắn2023-11-03 17:16
 • #571: Chương 571: Cảm giác rất lạ lẫm2023-11-03 17:17
 • #572: Chương 572: Ta theo nàng cùng nhau đi chết2023-11-03 17:17
 • #573: Chương 573: Bàn bạc kỹ hơn2023-11-03 17:17
 • #574: Chương 574: Mười điểm không tốt tin tức2023-11-03 17:17
 • #575: Chương 575: Bát vương gia bị đánh nhập đại lao2023-11-03 17:18
 • #576: Chương 576: Cầm xuống Kim Lưu Ly2023-11-03 17:18
 • #577: Chương 577: Ngươi nghĩ nhiều2023-11-03 17:18
 • #578: Chương 578: Nàng thực sự là ta ân nhân cứu mạng2023-11-03 17:18
 • #579: Chương 579: Làm mưu đồ lớn2023-11-03 17:19
 • #580: Chương 580: Có phải hay không Nam Nam đã xảy ra chuyện2023-11-03 17:19
 • #581: Chương 581: Ta có biện pháp2023-11-03 17:19
 • #582: Chương 582: Thân hậu sự2023-11-03 17:19
 • #583: Chương 583: Bị ngăn lại2023-11-03 17:19
 • #584: Chương 584: Toàn bộ nói ra2023-11-03 17:19
 • #585: Chương 585: Còn che giấu cái gì2023-11-03 17:20
 • #586: Chương 586: Các cung các điện các phủ2023-11-03 17:20
 • #587: Chương 587: Khí cấp công tâm mà thôi2023-11-03 17:20
 • #588: Chương 588: Yêu cầu gặp Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 17:20
 • #589: Chương 589: Cát ma ma tung tích2023-11-03 17:20
 • #590: Chương 590: Tu Vương phủ nội gian mảnh2023-11-03 17:20
 • #591: Chương 591: Ban được chết2023-11-03 17:21
 • #592: Chương 592: Nam Nam tiền riêng2023-11-03 17:21
 • #593: Chương 593: Thu thập gánh nặng2023-11-03 17:21
 • #594: Chương 594: Tính mệnh du quan2023-11-03 17:21
 • #595: Chương 595: Ăn dấm2023-11-03 17:21
 • #596: Chương 596: Một tầng thịt thừa2023-11-03 17:21
 • #597: Chương 597: Đối với Dạ Hạo Nhiên xử trí2023-11-03 17:21
 • #598: Chương 598: Rời đi2023-11-03 17:22
 • #599: Chương 599: Lén lút rời đi2023-11-03 17:22
 • #600: Chương 600: Sinh biến2023-11-03 17:22
 • #601: Chương 601: Lưu tờ giấy2023-11-03 17:22
 • #602: Chương 602: Nhiều lắm là nuôi con chó săn2023-11-03 17:22
 • #603: Chương 603: Thanh nhi cùng Nam Nam mất tích?2023-11-03 17:23
 • #604: Chương 604: Hắn sẽ không giải quyết tốt hậu quả2023-11-03 17:23
 • #605: Chương 605: Hắn chiều theo nàng2023-11-03 17:23
 • #606: Chương 606: Cùng Nam Nam giống như đúc bớt2023-11-03 17:23
 • #607: Chương 607: Ngu dại2023-11-03 17:23
 • #608: Chương 608: Nhảy xe2023-11-03 17:23
 • #609: Chương 609: Phi lễ2023-11-03 17:23
 • #610: Chương 610: Tiết tháo khó giữ được2023-11-03 17:24
 • #611: Chương 611: Ta cam đoan2023-11-03 17:24
 • #612: Chương 612: Nam Nam thân phận2023-11-03 17:24
 • #613: Chương 613: Ta trực tiếp giết chết bọn họ2023-11-03 17:24
 • #614: Chương 614: Tước vũ khí2023-11-03 17:24
 • #615: Chương 615: Toàn bộ đánh ngã2023-11-03 17:24
 • #616: Chương 616: Vậy thì thế nào2023-11-03 17:24
 • #617: Chương 617: Khóc than rất đáng xấu hổ2023-11-03 17:25
 • #618: Chương 618: Làm phiền các ngươi không muốn ở chỗ này2023-11-03 17:25
 • #619: Chương 619: Không tiền đồ2023-11-03 17:25
 • #620: Chương 620: Tại sao là ngươi dạng này mặt hàng?2023-11-03 17:25
 • #621: Chương 621: Không biết xấu hổ thừa nhận2023-11-03 17:25
 • #622: Chương 622: Nàng là rất thanh lãnh người2023-11-03 17:25
 • #623: Chương 623: Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt2023-11-03 17:26
 • #624: Chương 624: Thân ảnh quen thuộc2023-11-03 17:26
 • #625: Chương 625: Sượt qua người2023-11-03 17:26
 • #626: Chương 626: Tội ác tày trời, không cho phép tồn tại trên đời2023-11-03 17:26
 • #627: Chương 627: Y lão vào thành2023-11-03 17:26
 • #628: Chương 628: Lễ mọn2023-11-03 17:26
 • #629: Chương 629: Có cái nam nhân tới2023-11-03 17:26
 • #630: Chương 630: Đem tờ giấy ăn hết2023-11-03 17:27
 • #631: Chương 631: Ngày mai bồi ta đi thử rượu2023-11-03 17:27
 • #632: Chương 632: Ta nguyện ý đứng ở ngươi bên này2023-11-03 17:27
 • #633: Chương 633: Uống trộm bị bắt2023-11-03 17:27
 • #634: Chương 634: Đem cái đứa bé kia dẫn tới2023-11-03 17:27
 • #635: Chương 635: Hạ độc thủ2023-11-03 17:27
 • #636: Chương 636: Nam Nam, là ta2023-11-03 17:27
 • #637: Chương 637: Ba ba ngươi đừng đánh mặt2023-11-03 17:28
 • #638: Chương 638: Ta cho ngươi vẽ cái khu . . .2023-11-03 17:28
 • #639: Chương 639: Ở chỗ này chờ2023-11-03 17:28
 • #640: Chương 640: Trong cửa ngoài cửa2023-11-03 17:28
 • #641: Chương 641: Rốt cục xử lý nàng2023-11-03 17:28
 • #642: Chương 642: Khác biệt đãi ngộ2023-11-03 17:28
 • #643: Chương 643: Không cho nàng lưu2023-11-03 17:28
 • #644: Chương 644: Quá sẽ gạt người2023-11-03 17:29
 • #645: Chương 645: Ghi nợ ân tình2023-11-03 17:29
 • #646: Chương 646: Đánh đi ra2023-11-03 17:29
 • #647: Chương 647: Không nhãn lực sức lực2023-11-03 17:29
 • #648: Chương 648: Quỳnh Sơn Y lão đệ tử đến rồi2023-11-03 17:29
 • #649: Chương 649: Ngọc Thanh Lạc là giả mạo2023-11-03 17:29
 • #650: Chương 650: Nàng chỉ là bản năng phản ứng mà thôi2023-11-03 17:29
 • #651: Chương 651: Lần nữa trúng độc2023-11-03 17:30
 • #652: Chương 652: Quỳnh Sơn Y lão đến rồi2023-11-03 17:30
 • #653: Chương 653: Hài tử2023-11-03 17:30
 • #654: Chương 654: Tự nhiên2023-11-03 17:30
 • #655: Chương 655: Quỳnh Sơn Y lão cùng nàng nhận biết?2023-11-03 17:30
 • #656: Chương 656: Trị cái gì trị, đi2023-11-03 17:30
 • #657: Chương 657: Quý phủ có hài tử sao . . .2023-11-03 17:30
 • #658: Chương 658: Khẩn cấp2023-11-03 17:31
 • #659: Chương 659: Phát cuồng2023-11-03 17:31
 • #660: Chương 660: Có thể trị2023-11-03 17:31
 • #661: Chương 661: Ta sợ hãi2023-11-03 17:31
 • #662: Chương 662: Cho Ngọc Thanh Lạc giới thiệu đối tượng2023-11-03 17:31
 • #663: Chương 663: Hắn họ Hoắc2023-11-03 17:31
 • #664: Chương 664: Bay tới ám khí2023-11-03 17:32
 • #665: Chương 665: Trắng trợn2023-11-03 17:32
 • #666: Chương 666: Nửa đêm bò giường2023-11-03 17:32
 • #667: Chương 667: Châm ngòi Nam Nam2023-11-03 17:32
 • #668: Chương 668: Ngọc Thanh Lạc duyên phận a2023-11-03 17:32
 • #669: Chương 669: Gặp không phải ngươi2023-11-03 17:32
 • #670: Chương 670: Tự nhiên là vì Dạ Tu Độc nhìn nhau nữ tử2023-11-03 17:33
 • #671: Chương 671: Tự mình đa tình2023-11-03 17:33
 • #672: Chương 672: Mẹ con đồng thời tâm nhét2023-11-03 17:33
 • #673: Chương 673: Có vàng đều vô dụng2023-11-03 17:33
 • #674: Chương 674: Muốn mạng ... Cũng không có2023-11-03 17:33
 • #675: Chương 675: Ta tâm địa thiện lương2023-11-03 17:33
 • #676: Chương 676: Muốn ngươi nhận ta là2023-11-03 17:33
 • #677: Chương 677: Đối với Nam Nam hạ sát thủ2023-11-03 17:34
 • #678: Chương 678: Nam Nam bị buộc vào tử lộ2023-11-03 17:34
 • #679: Chương 679: Đi ra không được2023-11-03 17:34
 • #680: Chương 680: Hắn đắc tội người2023-11-03 17:34
 • #681: Chương 681: Quan hệ lớn2023-11-03 17:34
 • #682: Chương 682: Nhìn thấy Nam Nam2023-11-03 17:34
 • #683: Chương 683: Hắn là cha ta a2023-11-03 17:35
 • #684: Chương 684: Danh tộc lão là Dạ Tu Độc ông ngoại?2023-11-03 17:35
 • #685: Chương 685: Gọi thái gia gia2023-11-03 17:35
 • #686: Chương 686: Tự nhiên, chính là Nam Nam mụ mụ2023-11-03 17:35
 • #687: Chương 687: Mang Lạc Lạc đi tìm Danh tộc lão2023-11-03 17:35
 • #688: Chương 688: Phá cửa2023-11-03 17:35
 • #689: Chương 689: Có xấu hổ hay không2023-11-03 17:36
 • #690: Chương 690: Nam Nam ngay ở chỗ này2023-11-03 17:36
 • #691: Chương 691: Lộ ra quỷ dị2023-11-03 17:36
 • #692: Chương 692: Ngọc Thanh Lạc muốn đốt tộc lão thư phòng2023-11-03 17:36
 • #693: Chương 693: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ2023-11-03 17:36
 • #694: Chương 694: Nàng là có bản lĩnh người2023-11-03 17:36
 • #695: Chương 695: Nàng là ngươi tình địch a, Lạc Lạc2023-11-03 17:36
 • #696: Chương 696: Không khả quan xuất hiện2023-11-03 17:37
 • #697: Chương 697: Nam Nam Tiểu Bạo Lực Cuồng2023-11-03 17:37
 • #698: Chương 698: Bọn họ là tổ tôn quan hệ?2023-11-03 17:37
 • #699: Chương 699: Các ngươi làm việc tốt2023-11-03 17:37
 • #700: Chương 700: Có ai tới qua2023-11-03 17:37
 • #701: Chương 701: Bị người nhờ vả2023-11-03 17:37
 • #702: Chương 702: Thụ ai nhờ vả2023-11-03 17:38
 • #703: Chương 703: Nàng nói dối2023-11-03 17:38
 • #704: Chương 704: Biện pháp có, nhưng có điều kiện2023-11-03 17:38
 • #705: Chương 705: Đoạn tuyệt hương hỏa2023-11-03 17:38
 • #706: Chương 706: Nguyên lai quỷ kế2023-11-03 17:38
 • #707: Chương 707: Hung ác dốc hết vốn liếng2023-11-03 17:38
 • #708: Chương 708: Mông Dong tỉnh lại2023-11-03 17:39
 • #709: Chương 709: A Diệu báo tin2023-11-03 18:38
 • #710: Chương 710: Ngươi đi tìm Dạ Tu Độc2023-11-03 18:38
 • #711: Chương 711: Có cơ hội các ngươi nhìn một chút2023-11-03 18:38
 • #712: Chương 712: Nam Nam còn chưa có trở lại2023-11-03 18:38
 • #713: Chương 713: Thần côn là ngươi mụ mụ2023-11-03 18:38
 • #714: Chương 714: Mụ mụ nói cũng là đúng2023-11-03 18:38
 • #715: Chương 715: Ta liền ở đây2023-11-03 18:38
 • #716: Chương 716: Hay là trở về2023-11-03 18:38
 • #717: Chương 717: Ngọc Thanh Lạc ăn dấm2023-11-03 18:38
 • #718: Chương 718: Nam Nam bị bắt cóc2023-11-03 18:38
 • #719: Chương 719: Hắn muốn nhìn hắn đớp cứt biểu lộ2023-11-03 18:39
 • #720: Chương 720: Ta muốn đào hắn da2023-11-03 18:39
 • #721: Chương 721: Hắn hẳn là Ngọc Thanh Lạc con2023-11-03 18:39
 • #722: Chương 722: Đối với Nam Nam hạ độc2023-11-03 18:39
 • #723: Chương 723: Nữ nhân kia chết chắc2023-11-03 18:39
 • #724: Chương 724: Có gì phân phó2023-11-03 18:39
 • #725: Chương 725: Hắn phương thức2023-11-03 18:39
 • #726: Chương 726: Tham gia phẩm tửu đại hội2023-11-03 18:39
 • #727: Chương 727: Bị người đụng2023-11-03 18:39
 • #728: Chương 728: Ai dám động thủ2023-11-03 18:39
 • #729: Chương 729: Lão quý2023-11-03 18:40
 • #730: Chương 730: Muốn cho điểm lợi lộc2023-11-03 18:40
 • #731: Chương 731: Không sợ2023-11-03 18:40
 • #732: Chương 732: Làm chuyện xấu không gọi ta2023-11-03 18:40
 • #733: Chương 733: Tổ tôn gặp nhau2023-11-03 18:40
 • #734: Chương 734: Không tưởng được người xuất hiện2023-11-03 18:40
 • #735: Chương 735: Hắn dĩ nhiên là ban giám khảo2023-11-03 18:40
 • #736: Chương 736: Có thể đem người tra tấn điên Nam Nam2023-11-03 18:40
 • #737: Chương 737: Ôm công chúa2023-11-03 18:40
 • #738: Chương 738: Mụ mụ ủng hộ cho ta động viên2023-11-03 18:40
 • #739: Chương 739: Giữ bí mật2023-11-03 18:41
 • #740: Chương 740: Nam Nam ý nghĩ2023-11-03 18:41
 • #741: Chương 741: Chính là Ngọc Thanh Lạc mẹ con hạ độc2023-11-03 18:41
 • #742: Chương 742: Nam Nam đâm chết lấy đó thanh bạch2023-11-03 18:41
 • #743: Chương 743: Đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Y Thanh cô nương2023-11-03 18:41
 • #744: Chương 744: Quỷ Y rất có cá tính2023-11-03 18:41
 • #745: Chương 745: Phải trả tiền2023-11-03 18:41
 • #746: Chương 746: Mông La Ngọc không thấy2023-11-03 18:41
 • #747: Chương 747: Ngọc muội muội trên người có hoa hình bớt a2023-11-03 18:41
 • #748: Chương 748: Người đến đông đủ2023-11-03 18:41
 • #749: Chương 749: Đặt mình vào nguy hiểm2023-11-03 18:41
 • #750: Chương 750: Ngươi bọc hậu2023-11-03 18:41
 • #751: Chương 751: Hai bóng người2023-11-03 18:41
 • #752: Chương 752: Mông Kha, kết thúc rồi2023-11-03 18:42
 • #753: Chương 753: Nam Nam là mục tiêu2023-11-03 18:42
 • #754: Chương 754: Bị người đạp xuống đến2023-11-03 18:42
 • #755: Chương 755: Ta không trúng độc a2023-11-03 18:42
 • #756: Chương 756: Hắn chỉ muốn làm cái yên tĩnh mỹ nam tử2023-11-03 18:42
 • #757: Chương 757: Hắn khát vọng thật vĩ đại2023-11-03 18:42
 • #758: Chương 758: Có người muốn giết Danh tộc lão2023-11-03 18:42
 • #759: Chương 759: Ngươi sẽ không lỗ2023-11-03 18:42
 • #760: Chương 760: Đối với Thượng Quan Cẩm đánh giá2023-11-03 18:42
 • #761: Chương 761: Đưa ngươi về nhà2023-11-03 18:42
 • #762: Chương 762: Ngươi xem ta đến bảo bối gì2023-11-03 18:42
 • #763: Chương 763: Nam Nam ngươi bị lừa2023-11-03 18:42
 • #764: Chương 764: Ngươi đến cho ta tiền2023-11-03 18:42
 • #765: Chương 765: Cái kia đêm nguyệt hắc phong cao2023-11-03 18:43
 • #766: Chương 766: Chột dạ Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 18:43
 • #767: Chương 767: Nhìn quen mắt nữ tử2023-11-03 18:43
 • #768: Chương 768: Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ rất có chiều sâu2023-11-03 18:43
 • #769: Chương 769: Dạ Tu Độc không có tiết chế2023-11-03 18:43
 • #770: Chương 770: Ngộ hại2023-11-03 18:43
 • #771: Chương 771: Ám sát Mông La Ngọc2023-11-03 18:43
 • #772: Chương 772: Quỳ xuống2023-11-03 18:43
 • #773: Chương 773: Người đã già2023-11-03 18:43
 • #774: Chương 774: Cố gắng đổi mới tồn tại cảm giác2023-11-03 18:44
 • #775: Chương 775: Tiểu nhân hèn hạ2023-11-03 18:44
 • #776: Chương 776: Lại gặp mặt2023-11-03 18:44
 • #777: Chương 777: Bị bắt2023-11-03 18:44
 • #778: Chương 778: Nàng rất bình tĩnh2023-11-03 18:44
 • #779: Chương 779: Ta có chút lạnh, muốn bị tử2023-11-03 18:44
 • #780: Chương 780: Kỳ quái trang giấy2023-11-03 18:44
 • #781: Chương 781: Danh tộc lão ngộ hại2023-11-03 18:44
 • #782: Chương 782: Không lạc quan2023-11-03 18:44
 • #783: Chương 783: Muốn cào hoa ngươi mặt2023-11-03 18:44
 • #784: Chương 784: Bắt đầu giày vò2023-11-03 18:44
 • #785: Chương 785: Cả nhà ngươi đều tìm cái chết2023-11-03 18:45
 • #786: Chương 786: Không tốt lắm tin tức2023-11-03 18:45
 • #787: Chương 787: Ngàn năm một thuở cơ hội2023-11-03 18:45
 • #788: Chương 788: Rốt cục người đến2023-11-03 18:45
 • #789: Chương 789: Vì ngươi câu nói này, nhất định phải cứu ngươi2023-11-03 18:45
 • #790: Chương 790: Thực sự là hèn hạ2023-11-03 18:45
 • #791: Chương 791: Tin tức kinh người2023-11-03 18:45
 • #792: Chương 792: Tin đồn2023-11-03 18:45
 • #793: Chương 793: Phu quân?2023-11-03 18:45
 • #794: Chương 794: Có tin tức?2023-11-03 18:45
 • #795: Chương 795: Cho Dạ Tu Độc2023-11-03 18:45
 • #796: Chương 796: Ruột hối hận xanh cả ruột2023-11-03 18:45
 • #797: Chương 797: Dạ Tu Độc khí tràng toàn bộ triển khai2023-11-03 18:45
 • #798: Chương 798: Ai là người không có phận sự2023-11-03 18:45
 • #799: Chương 799: Không sống sót tất yếu2023-11-03 18:46
 • #800: Chương 800: Nghiêm trọng hơn sự tình2023-11-03 18:46
 • #801: Chương 801: Không dùng2023-11-03 18:46
 • #802: Chương 802: Ba người thành hổ2023-11-03 18:46
 • #803: Chương 803: Cùng ta có cái gì không tốt2023-11-03 18:46
 • #804: Chương 804: Cảm giác khác thường2023-11-03 18:46
 • #805: Chương 805: Hơn phân nửa chết rồi2023-11-03 18:46
 • #806: Chương 806: Cùng Dạ Tu Độc gặp lại2023-11-03 18:46
 • #807: Chương 807: Vuốt ve an ủi2023-11-03 18:46
 • #808: Chương 808: Ngọc Thanh Lạc phỏng đoán2023-11-03 18:46
 • #809: Chương 809: Dạ Tu Độc thỏa hiệp2023-11-03 18:46
 • #810: Chương 810: Nghe nói2023-11-03 18:47
 • #811: Chương 811: Cừu thị Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 18:47
 • #812: Chương 812: Ám sát Danh tộc lão người2023-11-03 18:47
 • #813: Chương 813: Bắt lại2023-11-03 18:47
 • #814: Chương 814: Cho ngươi mụ mụ báo thù2023-11-03 18:47
 • #815: Chương 815: Không có đường lui2023-11-03 18:47
 • #816: Chương 816: Giấu một người2023-11-03 18:47
 • #817: Chương 817: Thân phận nàng! !2023-11-03 18:47
 • #818: Chương 818: Đó là giả2023-11-03 18:47
 • #819: Chương 819: Đem lỗ tai lấy tới2023-11-03 18:47
 • #820: Chương 820: Nam Nam lời nói thật2023-11-03 18:47
 • #821: Chương 821: Thế nhưng là hắn có tiền2023-11-03 18:47
 • #822: Chương 822: Buổi trưa gặp mặt2023-11-03 18:47
 • #823: Chương 823: Hắn nhìn thấy mụ mụ2023-11-03 18:48
 • #824: Chương 824: Phòng nàng bên trong mấy thứ bẩn thỉu2023-11-03 18:48
 • #825: Chương 825: Ngươi mệnh vốn cũng không phải là ngươi2023-11-03 18:48
 • #826: Chương 826: Thượng Quan Cẩm, ngươi tránh ra2023-11-03 18:48
 • #827: Chương 827: Chủ sử sau màn, quả nhiên là hắn2023-11-03 18:48
 • #828: Chương 828: Dạ Tu Độc ranh giới cuối cùng2023-11-03 18:48
 • #829: Chương 829: Tướng ngủ cực kém Nam Nam2023-11-03 18:48
 • #830: Chương 830: Nam Nam đang thẩm vấn2023-11-03 18:48
 • #831: Chương 831: Nam Nam biện pháp2023-11-03 18:48
 • #832: Chương 832: Ôn hòa, lại trí mạng2023-11-03 18:48
 • #833: Chương 833: Khát máu2023-11-03 18:48
 • #834: Chương 834: Chạm đến ranh giới cuối cùng2023-11-03 18:49
 • #835: Chương 835: Xoắn xuýt hai mẹ con2023-11-03 18:49
 • #836: Chương 836: Khí chất rất tốt2023-11-03 18:49
 • #837: Chương 837: Nửa đêm rời đi2023-11-03 18:49
 • #838: Chương 838: Dạ Tu Độc ở đâu2023-11-03 18:49
 • #839: Chương 839: Bắt gian tế2023-11-03 18:49
 • #840: Chương 840: Ba ba ngươi kết thúc rồi2023-11-03 18:49
 • #841: Chương 841: Thay cái phương thức2023-11-03 18:49
 • #842: Chương 842: Ngăn lại2023-11-03 18:49
 • #843: Chương 843: Nàng đã biết cái gì?2023-11-03 18:49
 • #844: Chương 844: Từ vừa mới bắt đầu liền biết2023-11-03 18:49
 • #845: Chương 845: Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu ngươi2023-11-03 18:49
 • #846: Chương 846: Im miệng, gặp lại ngươi liền phiền2023-11-03 18:49
 • #847: Chương 847: Trọng thương Hồng Diệp2023-11-03 18:49
 • #848: Chương 848: Từng bước ép sát2023-11-03 18:49
 • #849: Chương 849: Ngươi không xứng2023-11-03 18:50
 • #850: Chương 850: Ngươi nên cảm tạ ta2023-11-03 18:50
 • #851: Chương 851: Bị thiên lôi đánh xuống2023-11-03 18:50
 • #852: Chương 852: Một chút cảm giác cấp bách đều không có2023-11-03 18:50
 • #853: Chương 853: Tiểu bách hợp đến rồi2023-11-03 18:50
 • #854: Chương 854: Nam Nam tay trói gà không chặt2023-11-03 18:50
 • #855: Chương 855: Quả thật đến rồi2023-11-03 18:50
 • #856: Chương 856: Đột biến2023-11-03 18:50
 • #857: Chương 857: Nghịch chuyển2023-11-03 18:50
 • #858: Chương 858: Trêu chọc2023-11-03 18:50
 • #859: Chương 859: Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt2023-11-03 18:50
 • #860: Chương 860: Dị dạng2023-11-03 18:50
 • #861: Chương 861: Đánh xong hắn liền xuất hiện2023-11-03 18:50
 • #862: Chương 862: Khóc cái gì khóc, không cho phép khóc2023-11-03 18:51
 • #863: Chương 863: Ngươi tùy ý2023-11-03 18:51
 • #864: Chương 864: Nàng là hộ thân phù2023-11-03 18:51
 • #865: Chương 865: Rốt cục nhìn thấy Cát ma ma2023-11-03 18:51
 • #866: Chương 866: Cát ma ma nhận biết Dạ Tu Độc2023-11-03 18:51
 • #867: Chương 867: Không uổng phí nàng một phen dụng tâm2023-11-03 18:51
 • #868: Chương 868: Đi2023-11-03 18:51
 • #869: Chương 869: Kỳ quái ánh mắt2023-11-03 18:51
 • #870: Chương 870: Nịnh nọt2023-11-03 18:51
 • #871: Chương 871: Tính toán2023-11-03 18:51
 • #872: Chương 872: Ta lúc ấy rất thô bạo2023-11-03 18:51
 • #873: Chương 873: Nói hay là không2023-11-03 18:51
 • #874: Chương 874: Trước đó chưa từng có ôn nhu2023-11-03 18:52
 • #875: Chương 875: Giúp cái chuyện nhỏ2023-11-03 18:52
 • #876: Chương 876: Thư2023-11-03 18:52
 • #877: Chương 877: Gánh nặng2023-11-03 18:52
 • #878: Chương 878: Thanh âm nóng nảy2023-11-03 18:52
 • #879: Chương 879: Thái tử bị phế2023-11-03 18:52
 • #880: Chương 880: Ta có biện pháp2023-11-03 18:52
 • #881: Chương 881: Cùng một mình ngươi nói2023-11-03 18:52
 • #882: Chương 882: Đi Vu phủ2023-11-03 18:52
 • #883: Chương 883: Cãi lộn2023-11-03 18:52
 • #884: Chương 884: Nói câu không dễ nghe2023-11-03 18:52
 • #885: Chương 885: Hai đạo tiếng khóc2023-11-03 18:52
 • #886: Chương 886: Sao nha2023-11-03 18:53
 • #887: Chương 887: Đường không đúng2023-11-03 18:53
 • #888: Chương 888: Máu me khắp người nam nhân2023-11-03 18:53
 • #889: Chương 889: Thế nào lại là hắn2023-11-03 18:53
 • #890: Chương 890: Rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ngươi2023-11-03 18:53
 • #891: Chương 891: Thái tử bị phế nguyên nhân2023-11-03 18:53
 • #892: Chương 892: Ai là đồng đảng2023-11-03 18:53
 • #893: Chương 893: Khí thế dâng cao2023-11-03 18:53
 • #894: Chương 894: Hắn là Vương gia2023-11-03 18:53
 • #895: Chương 895: Muốn nói lại thôi2023-11-03 18:53
 • #896: Chương 896: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2023-11-03 18:53
 • #897: Chương 897: Tự mình hại mình2023-11-03 18:53
 • #898: Chương 898: Xông vào2023-11-03 18:53
 • #899: Chương 899: Trực tiếp chặt, bổn vương giải quyết tốt hậu quả2023-11-03 18:54
 • #900: Chương 900: Đào cái hố2023-11-03 18:54
 • #901: Chương 901: Khổ cực Vu Tác Lâm2023-11-03 18:54
 • #902: Chương 902: Đi theo2023-11-03 18:54
 • #903: Chương 903: Dạ Tu Độc tiếng cười2023-11-03 18:54
 • #904: Chương 904: Dừng lại2023-11-03 18:54
 • #905: Chương 905: Ta có thể hay không chém hắn2023-11-03 18:54
 • #906: Chương 906: Ngọc Thanh Lạc mất tích2023-11-03 18:54
 • #907: Chương 907: Dạ Tu Độc đám người mất tích2023-11-03 18:54
 • #908: Chương 908: Mụ mụ nói người một nhà2023-11-03 18:54
 • #909: Chương 909: Danh chính ngôn thuận tu Vương phi2023-11-03 18:54
 • #910: Chương 910: Ngươi bội phục2023-11-03 18:54
 • #911: Chương 911: Tư binh2023-11-03 18:54
 • #912: Chương 912: Thiến hắn2023-11-03 18:55
 • #913: Chương 913: Nhã nhặn một chút phương thức2023-11-03 18:55
 • #914: Chương 914: Lén lén lút lút người2023-11-03 18:55
 • #915: Chương 915: Tôn kính trưởng bối2023-11-03 18:55
 • #916: Chương 916: Đáng tiếc2023-11-03 18:55
 • #917: Chương 917: Nói ra suy nghĩ của mình2023-11-03 18:55
 • #918: Chương 918: Gió nổi mây phun2023-11-03 18:55
 • #919: Chương 919: Ly Tử Phàm quỷ biện2023-11-03 18:55
 • #920: Chương 920: Nam Nam học một môn tay nghề2023-11-03 18:55
 • #921: Chương 921: Trong lòng chứa sự tình2023-11-03 18:55
 • #922: Chương 922: Rút đao tương trợ chuyện đương nhiên2023-11-03 18:55
 • #923: Chương 923: Lên đường, hồi Đế Đô2023-11-03 18:55
 • #924: Chương 924: Trở lại Đế Đô2023-11-03 18:55
 • #925: Chương 925: Thành thân2023-11-03 18:56
 • #926: Chương 926: Khó xử2023-11-03 18:56
 • #927: Chương 927: Chống đỡ không đến một năm2023-11-03 18:56
 • #928: Chương 928: Đi ngõ khác đường2023-11-03 18:56
 • #929: Chương 929: Giận dữ Nam Nam2023-11-03 18:56
 • #930: Chương 930: Đây là Tu Vương phủ tiểu thế tử2023-11-03 18:56
 • #931: Chương 931: Ngươi cho ta đi gặp Tiểu Thịnh Thịnh2023-11-03 18:56
 • #932: Chương 932: Đây là vị nào tiểu chủ tử2023-11-03 18:56
 • #933: Chương 933: Tiểu Thịnh Thịnh, ta nhớ ngươi2023-11-03 18:56
 • #934: Chương 934: Ác nô lấn chủ2023-11-03 18:56
 • #935: Chương 935: Bá khí chụp mâm thức ăn2023-11-03 18:56
 • #936: Chương 936: Các ngươi đang làm gì2023-11-03 18:57
 • #937: Chương 937: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế2023-11-03 18:57
 • #938: Chương 938: Muốn dẫn hắn đi2023-11-03 18:57
 • #939: Chương 939: Ngươi khát hay không2023-11-03 18:57
 • #940: Chương 940: Nói hay lắm2023-11-03 18:57
 • #941: Chương 941: Mất bò mới lo làm chuồng, đã muộn2023-11-03 18:57
 • #942: Chương 942: Liền một người đi theo2023-11-03 18:57
 • #943: Chương 943: Còn không cho bổn vương lăn?2023-11-03 18:57
 • #944: Chương 944: Sắc lập thái tử2023-11-03 18:57
 • #945: Chương 945: Không thiến chi ân2023-11-03 18:57
 • #946: Chương 946: Dùng bữa cũng là thiu2023-11-03 18:57
 • #947: Chương 947: Có cái gì rất không đúng2023-11-03 18:57
 • #948: Chương 948: Không tưởng được người2023-11-03 18:58
 • #949: Chương 949: Chân chính bảo mệnh bản sự2023-11-03 18:58
 • #950: Chương 950: Dạ Tu Độc cùng Thất hoàng tử không phải thân huynh đệ2023-11-03 18:58
 • #951: Chương 951: Các ngươi đang làm gì2023-11-03 18:58
 • #952: Chương 952: Giải thích2023-11-03 18:58
 • #953: Chương 953: Hoàng thượng gặp chuyện2023-11-03 18:58
 • #954: Chương 954: Thích khách2023-11-03 18:58
 • #955: Chương 955: Uy nghiêm2023-11-03 18:58
 • #956: Chương 956: Lao ra người2023-11-03 18:58
 • #957: Chương 957: Ngươi nổi điên làm gì2023-11-03 18:58
 • #958: Chương 958: Giết cha giết phu giết con2023-11-03 18:58
 • #959: Chương 959: Độc nhất vô nhị bí phương2023-11-03 18:58
 • #960: Chương 960: Nguyên bản là lưu cho hắn2023-11-03 18:58
 • #961: Chương 961: Là Hoàng thượng nhi tử2023-11-03 18:58
 • #962: Chương 962: Dạ Tu Độc thân thế2023-11-03 18:59
 • #963: Chương 963: Tất cả đầu nguồn là hắn2023-11-03 18:59
 • #964: Chương 964: Nghi vấn2023-11-03 18:59
 • #965: Chương 965: Đón lấy trách nhiệm2023-11-03 18:59
 • #966: Chương 966: Nàng rất bao che khuyết điểm2023-11-03 18:59
 • #967: Chương 967: Hắn rất nặng tình2023-11-03 18:59
 • #968: Chương 968: Vì sao làm như vậy2023-11-03 18:59
 • #969: Chương 969: Thiện ý nói dối2023-11-03 18:59
 • #970: Chương 970: Chứng thực a2023-11-03 18:59
 • #971: Chương 971: Một bãi tử huyết2023-11-03 18:59
 • #972: Chương 972: Ngọc Bảo Nhi bị bắt2023-11-03 19:00
 • #973: Chương 973: Có người tìm đến Ngọc Thanh Lạc2023-11-03 19:00
 • #974: Chương 974: Có chuyện trọng yếu2023-11-03 19:00
 • #975: Chương 975: Nam Nam là rất mạnh sức chiến đấu2023-11-03 19:00
 • #976: Chương 976: Tam hoàng tử điên2023-11-03 19:00
 • #977: Chương 977: Ta chỉ cần đi theo Nam Nam2023-11-03 19:00
 • #978: Chương 978: Tứ hoàng tử đã làm phản2023-11-03 19:00
 • #979: Chương 979: An trí Dạ Lan Uy2023-11-03 19:00
 • #980: Chương 980: Xử lý ba chuyện2023-11-03 19:00
 • #981: Chương 981: Chuyện thứ ba2023-11-03 19:00
 • #982: Chương 982: Muốn nàng mệnh2023-11-03 19:00
 • #983: Chương 983: Miêu công công đến rồi2023-11-03 19:01
 • #984: Chương 984: Tìm Nam Nam2023-11-03 19:01
 • #985: Chương 985: Khang phi dị thường2023-11-03 19:01
 • #986: Chương 986: Tìm được2023-11-03 19:01
 • #987: Chương 987: Hắn muốn chết2023-11-03 19:01
 • #988: Chương 988: Thể xác tinh thần tra tấn2023-11-03 19:01
 • #989: Chương 989: Nam Nam ngất đi2023-11-03 19:01
 • #990: Chương 990: Tiến cung cứu người2023-11-03 19:01
 • #991: Chương 991: Bảo Nhi bị vụng trộm chuyển di2023-11-03 19:01
 • #992: Chương 992: Gian tế lại là hắn?2023-11-03 19:01
 • #993: Chương 993: Trừ bỏ đứa bé kia, giết không tha2023-11-03 19:01
 • #994: Chương 994: Trọng thương2023-11-03 19:01
 • #995: Chương 995: Chuẩn bị hậu sự2023-11-03 19:01
 • #996: Chương 996: Ngươi chịu khổ2023-11-03 19:01
 • #997: Chương 997: Trầm Ưng ngươi tại sao có thể chết2023-11-03 19:02
 • #998: Chương 998: Đem Mông quý phi mang về2023-11-03 19:02
 • #999: Chương 999: Duy nhất dựa vào2023-11-03 19:02
 • #1000: Chương 1000: Có không có nói cho ngươi biết một sự kiện2023-11-03 19:02
 • #1001: Chương 1001: Tra tấn Bảo Nhi là ai2023-11-03 19:02
 • #1002: Chương 1002: Tội đáng chết vạn lần2023-11-03 19:02
 • #1003: Chương 1003: Nàng là con rơi2023-11-03 19:02
 • #1004: Chương 1004: Nàng có suốt cả đêm thời gian2023-11-03 19:02
 • #1005: Chương 1005: Thở dài một hơi2023-11-03 19:02
 • #1006: Chương 1006: Đùa nghịch lưu manh2023-11-03 19:02
 • #1007: Chương 1007: Cười gằn nhào tới2023-11-03 19:02
 • #1008: Chương 1008: Ngươi là nhi tử ta2023-11-03 19:02
 • #1009: Chương 1009: Cô cô có thể nhận ra cái này2023-11-03 19:03
 • #1010: Chương 1010: Chấn kinh chân tướng2023-11-03 19:03
 • #1011: Chương 1011: Nàng nguyên lai dự định2023-11-03 19:03
 • #1012: Chương 1012: Ngăn đường lui không phải Danh tộc lão2023-11-03 19:03
 • #1013: Chương 1013: Chân chính chân tướng2023-11-03 19:03
 • #1014: Chương 1014: Ta còn thực sự không yên lòng2023-11-03 19:03
 • #1015: Chương 1015: Trầm Ưng nói ra suy nghĩ của mình2023-11-03 19:03
 • #1016: Chương 1016: Bọn họ bắt đầu rồi2023-11-03 19:03
 • #1017: Chương 1017: Hồi phủ đi ngủ2023-11-03 19:03
 • #1018: Chương 1018: Đại bại2023-11-03 19:03
 • #1019: Chương 1019: Không thấy Dạ Lan Thịnh2023-11-03 19:03
 • #1020: Chương 1020: Lén lén lút lút Dạ Lan Thịnh2023-11-03 19:03
 • #1021: Chương 1021: Ngươi ra không được2023-11-03 19:03
 • #1022: Chương 1022: Hắn đây là muốn đi chịu chết2023-11-03 19:04
 • #1023: Chương 1023: Không nghĩ tới ngươi là loại người này2023-11-03 19:04
 • #1024: Chương 1024: Đâm Nam Nam một đao2023-11-03 19:04
 • #1025: Chương 1025: Có người cản xe ngựa2023-11-03 19:04
 • #1026: Chương 1026: Được cứu2023-11-03 19:04
 • #1027: Chương 1027: Tên súc sinh kia2023-11-03 19:04
 • #1028: Chương 1028: Cuối cùng đã tới2023-11-03 19:04
 • #1029: Chương 1029: Các ngươi tại sao lại ở đây2023-11-03 19:04
 • #1030: Chương 1030: Báo đen công lao2023-11-03 19:04
 • #1031: Chương 1031: Mụ mụ đến rồi2023-11-03 19:04
 • #1032: Chương 1032: Tự sát2023-11-03 19:05
 • #1033: Chương 1033: Khiêu khích2023-11-03 19:05
 • #1034: Chương 1034: Mông quý phi đến rồi2023-11-03 19:05
 • #1035: Chương 1035: Ngươi là súc sinh2023-11-03 19:05
 • #1036: Chương 1036: Trên tay hắn căn bản là không có người2023-11-03 19:05
 • #1037: Chương 1037: Ngoài dự liệu chấn kinh2023-11-03 19:05
 • #1038: Chương 1038: Bọn họ cũng không phải bao cỏ2023-11-03 19:05
 • #1039: Chương 1039: Từ trên trời giáng xuống2023-11-03 19:05
 • #1040: Chương 1040: Giúp đỡ2023-11-03 19:05
 • #1041: Chương 1041: Toàn bộ ngay tại chỗ chém giết2023-11-03 19:06
 • #1042: Chương 1042: Nội loạn2023-11-03 19:06
 • #1043: Chương 1043: Mông quý phi kết cục2023-11-03 19:06
 • #1044: Chương 1044: Ngươi tránh ra2023-11-03 19:06
 • #1045: Chương 1045: Phế thái tử xử trí như thế nào?2023-11-03 19:06
 • #1046: Chương 1046: Chuyện này phải cảm tạ ngươi2023-11-03 19:06
 • #1047: Chương 1047: Quan tâm2023-11-03 19:06
 • #1048: Chương 1048: Nhìn thấy không tưởng được người2023-11-03 19:06
 • #1049: Chương 1049: Mười điểm trùng hợp2023-11-03 19:06
 • #1050: Chương 1050: Xác nhận một số việc2023-11-03 19:06
 • #1051: Chương 1051: Vô sỉ một nhà ba người2023-11-03 19:07
 • #1052: Chương 1052: Không thích cái ánh mắt kia2023-11-03 19:07
 • #1053: Chương 1053: Xử trí2023-11-03 19:07
 • #1054: Chương 1054: Bành Ưng tính toán2023-11-03 19:07
 • #1055: Chương 1055: Ngươi im miệng2023-11-03 19:07
 • #1056: Chương 1056: Giống quỷ một dạng2023-11-03 19:07
 • #1057: Chương 1057: Bành Ưng cái chết2023-11-03 19:07
 • #1058: Chương 1058: Đã không xa2023-11-03 19:07
 • #1059: Chương 1059: Ngọc Thanh Lạc té xỉu2023-11-03 19:07
 • #1060: Chương 1060: Có tin vui2023-11-03 19:07
 • #1061: Chương 1061: Mọi người đều biết2023-11-03 19:07
 • #1062: Chương 1062: Nhất định phải là muội muội2023-11-03 19:07
 • #1063: Chương 1063: Đứng xếp hàng sờ muội muội2023-11-03 19:08
 • #1064: Chương 1064: Thất hoàng tử bại2023-11-03 19:08
 • #1065: Chương 1065: Sống sót càng đáng sợ hơn so với cái chết2023-11-03 19:08
 • #1066: Chương 1066: Hắn biết rõ tất cả mọi chuyện2023-11-03 19:08
 • #1067: Chương 1067: Có người, phải chết2023-11-03 19:08
 • #1068: Chương 1068: Tiền trảm hậu tấu2023-11-03 19:08
 • #1069: Chương 1069: Kế thừa đại thống người2023-11-03 19:08
 • #1070: Chương 1070: Sắc phong, giám quốc2023-11-03 19:08
 • #1071: Chương 1071: Toàn thành xôn xao2023-11-03 19:08
 • #1072: Chương 1072: Xử trí phế Thái tử2023-11-03 19:08
 • #1073: Chương 1073: Tiễn ngươi một đoạn đường2023-11-03 19:08
 • #1074: Chương 1074: Chúng bạn xa lánh, phế Thái tử chết2023-11-03 19:09
 • #1075: Chương 1075: Cái này phá của đồ chơi2023-11-03 19:09
 • #1076: Chương 1076: Muội muội bị Nam Nam thừa bao2023-11-03 19:09
 • #1077: Chương 1077: Gần nước ban công trước phải trăng2023-11-03 19:09
 • #1078: Chương 1078: Nàng áy náy nhất người2023-11-03 19:09
 • #1079: Chương 1079: Đau dài không bằng đau ngắn2023-11-03 19:09
 • #1080: Chương 1080: Quá hoang đường2023-11-03 19:09
 • #1081: Chương 1081: Thê lương tiếng kêu2023-11-03 19:09
 • #1082: Chương 1082: Nam Nam nương tử2023-11-03 19:09
 • #1083: Chương 1083: Bên này cũng nên bắt đầu rồi2023-11-03 19:09
 • #1084: Chương 1084: Muội muội ra đời2023-11-03 19:09
 • #1085: Chương 1085: Nam Nam thất sủng, Danh tộc lão tỉnh2023-11-03 19:09
 • #1086: Chương 1086: Đón dâu2023-11-03 19:09
 • #1087: Chương 1087: Hát khúc2023-11-03 19:10
 • #1088: Chương 1088: Động phòng hoa chúc2023-11-03 19:10
 • #1089: Chương 1089: Niệm Niệm2023-11-03 19:10
 • #1090: Chương 1090: Kết cục2023-11-03 19:10
 • #1091: Chương 1: Trong lòng có người2023-11-03 19:10
 • #1092: Chương 2: Ngươi làm sao tiến đến2023-11-03 19:10
 • #1093: Chương 3: Ngươi đối với nàng có ý tứ?2023-11-03 19:10
 • #1094: Chương 4: Gặp ba lần2023-11-03 19:10
 • #1095: Chương 5: Nàng không ôm chí lớn2023-11-03 19:10
 • #1096: Chương 6: Nàng phải đi2023-11-03 19:10
 • #1097: Chương 7: Giúp ngươi một chuyện2023-11-03 19:10
 • #1098: Chương 8: Thưởng sen yến2023-11-03 19:10
 • #1099: Chương 9: Nàng là nhân vật chính2023-11-03 19:10
 • #1100: Chương 10: Cầm dây xích khóa lại ngươi2023-11-03 19:11
 • #1101: Chương 11: Các nàng sao lại tới đây?2023-11-03 19:11
 • #1102: Chương 12: Giết mới tốt2023-11-03 19:11
 • #1103: Chương 13: Nàng rất phiền2023-11-03 19:11
 • #1104: Chương 14: Trách không được các nàng2023-11-03 19:11
 • #1105: Chương 15: Không có gặp người2023-11-03 19:11
 • #1106: Chương 16: Ngọc Thanh Lạc càng ngày càng vô sỉ2023-11-03 19:11
 • #1107: Chương 17: Hắn thần tượng2023-11-03 19:11
 • #1108: Chương 18: Quỳ đến mảnh sứ vỡ đi lên2023-11-03 19:11
 • #1109: Chương 19: Nàng ngày mai tới cửa bái phỏng2023-11-03 19:11
 • #1110: Chương 20: Nam Nam đã trở về2023-11-03 19:11
 • #1111: Chương 21: Giết chết các nàng2023-11-03 19:12
 • #1112: Chương 22: Là nàng ảo giác sao?2023-11-03 19:12
 • #1113: Chương 23: Vô sỉ Nam Nam2023-11-03 19:12
 • #1114: Chương 24: Dục cầu bất mãn2023-11-03 19:12
 • #1115: Chương 25: Toàn bộ nhờ cha mẹ di truyền2023-11-03 19:12
 • #1116: Chương 26: Như vậy trùng hợp2023-11-03 19:12
 • #1117: Chương 27: xảy ra chuyện lớn2023-11-03 19:12
 • #1118: Chương 28: Làm sao bây giờ?2023-11-03 19:12
 • #1119: Chương 29: yên lặng theo dõi kỳ biến2023-11-03 19:12
 • #1120: Chương 30: Vậy liền đánh cho tàn phế nàng một cái chân2023-11-03 19:12
 • #1121: Chương 31: Các nàng khóc trở về2023-11-03 19:12
 • #1122: Chương 32: Mất cả chì lẫn chài2023-11-03 19:12
 • #1123: Chương 33: Vì sao cho rằng ngươi không phải Lam gia nữ nhi2023-11-03 19:13
 • #1124: Chương 34: Quấy rầy người ta đi ngủ không tốt2023-11-03 19:13
 • #1125: Chương 35: Còn nữa, thật xin lỗi2023-11-03 19:13
 • #1126: Chương 36: Giúp một chút2023-11-03 19:13
 • #1127: Chương 37: Không nên cô phụ ta kỳ vọng2023-11-03 19:13
 • #1128: Chương 38: Tìm Niệm Niệm phiền phức2023-11-03 19:13
 • #1129: Chương 39: Tu Vương phi đến cầu thân2023-11-03 19:13
 • #1130: Chương 40: Vạn nhất sợ choáng váng đâu?2023-11-03 19:13
 • #1131: Chương 41: Ta cầu thân người là Lam Thủy Khuynh a2023-11-03 19:13
 • #1132: Chương 42: Gặp Tu Vương phi2023-11-03 19:13
 • #1133: Chương 43: Khó có thể tin2023-11-03 19:13
 • #1134: Chương 44: Lam Thủy Khuynh năm đó là bổn vương phi đỡ đẻ2023-11-03 19:13
 • #1135: Chương 45: Niệm Niệm là Tu Vương phi nữ nhi?2023-11-03 19:13
 • #1136: Chương 46: Lam phu nhân đã tới2023-11-03 19:14
 • #1137: Chương 47: Hôn sự2023-11-03 19:14
 • #1138: Chương 48: Ngọc Thanh Lạc tức giận mà rời đi2023-11-03 19:14
 • #1139: Chương 49: Lam Thủy Khuynh thân phận được thừa nhận2023-11-03 19:14
 • #1140: Chương 50: Kim thị ba người bị phạt2023-11-03 19:14
 • #1141: Chương 51: Đại khoái nhân tâm2023-11-03 19:14
 • #1142: Chương 52: Phản công thời điểm đến2023-11-03 19:14
 • #1143: Chương 53: Hạt châu cùng mô phỏng tự thiếp2023-11-03 19:14
 • #1144: Chương 54: Tiểu thư trong lòng có yêu mến người2023-11-03 19:14
 • #1145: Chương 55: Đánh thật nặng2023-11-03 19:14
 • #1146: Chương 56: Lấy việc công làm việc tư Nam Nam2023-11-03 19:14
 • #1147: Chương 57: Mỗi ngày đều có người đến Lam Phủ nhìn nàng2023-11-03 19:14
 • #1148: Chương 58: Tìm tới gian tình đồ vật2023-11-03 19:15
 • #1149: Chương 59: Ngạc nhiên2023-11-03 19:15
 • #1150: Chương 60: Dạ Lam gặp nhau2023-11-03 19:15
 • #1151: Chương 61: Thổ huyết2023-11-03 19:15
 • #1152: Chương 62: Tư thế2023-11-03 19:15
 • #1153: Chương 63: Các ngươi tiếp tục2023-11-03 19:15
 • #1154: Chương 64: Nghĩ vạch trần hắn2023-11-03 19:15
 • #1155: Chương 65: Cả đám đều tư xuân2023-11-03 19:15
 • #1156: Chương 66: Cảm giác áp bách2023-11-03 19:15
 • #1157: Chương 67: Hắn lại là Hoàng thượng?2023-11-03 19:15
 • #1158: Chương 68: Lại để bụng2023-11-03 19:15
 • #1159: Chương 69: Cao thủ?2023-11-03 19:15
 • #1160: Chương 70: Ác liệt âm hiểm2023-11-03 19:15
 • #1161: Chương 71: Nàng muốn cách khá xa một chút2023-11-03 19:15
 • #1162: Chương 72: Về ngủ2023-11-03 19:16
 • #1163: Chương 73: Đẩy cửa ra2023-11-03 19:16
 • #1164: Chương 74: Thái phu nhân thổ huyết2023-11-03 19:16
 • #1165: Chương 75: Cũng đang giúp lấy Lam Thủy Khuynh2023-11-03 19:16
 • #1166: Chương 76: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế2023-11-03 19:16
 • #1167: Chương 77: Kim thị trừng phạt2023-11-03 19:16
 • #1168: Chương 78: Đem nàng hủy khuôn mặt a2023-11-03 19:16
 • #1169: Chương 79: Xin nhờ2023-11-03 19:16
 • #1170: Chương 80: Hắn nói là bản thân2023-11-03 19:16
 • #1171: Chương 81: Sợ ta nửa đêm ăn hết ngươi?2023-11-03 19:16
 • #1172: Chương 82: Rốt cuộc là ai2023-11-03 19:16
 • #1173: Chương 83: Ngươi đi theo ta2023-11-03 19:16
 • #1174: Chương 84: Tùy tùng2023-11-03 19:16
 • #1175: Chương 85: Vì người khác làm quần áo cưới2023-11-03 19:16
 • #1176: Chương 86: Viện này không sạch sẽ2023-11-03 19:16
 • #1177: Chương 87: Biểu ca biểu muội2023-11-03 19:17
 • #1178: Chương 88: Danh hiệu Tuyết Ưng2023-11-03 19:17
 • #1179: Chương 89: Áo bào bị phát hiện2023-11-03 19:17
 • #1180: Chương 90: Đồng minh2023-11-03 19:17
 • #1181: Chương 91: Báo ân sao?2023-11-03 19:17
 • #1182: Chương 92: Muốn nhìn nội hàm2023-11-03 19:17
 • #1183: Chương 93: Tróc gian2023-11-03 19:17
 • #1184: Chương 94: Mọi người đều biết2023-11-03 19:17
 • #1185: Chương 95: Đều thấy được2023-11-03 19:17
 • #1186: Chương 96: Hắn hôn Lam Thủy Khuynh2023-11-03 19:17
 • #1187: Chương 97: Đem hắn bắt lại cho ta2023-11-03 19:17
 • #1188: Chương 98: Gian phu là Tu Vương phủ thế tử?2023-11-03 19:18
 • #1189: Chương 99: Mị dược2023-11-03 19:18
 • #1190: Chương 100: Đây là một cái cái bẫy2023-11-03 19:18
 • #1191: Chương 101: Nghiệt chướng2023-11-03 19:18
 • #1192: Chương 102: Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân2023-11-03 19:18
 • #1193: Chương 103: Hành hung2023-11-03 19:18
 • #1194: Chương 104: Nghiệt nữ2023-11-03 19:18
 • #1195: Chương 105: Hạ tràng2023-11-03 19:18
 • #1196: Chương 106: Dòng dõi2023-11-03 19:18
 • #1197: Chương 107: Dẫn ngươi đi một chỗ2023-11-03 19:18
 • #1198: Chương 108: Thành thân2023-11-03 19:18
 • #1199: Chương 1: Nàng muốn hủy hôn2023-11-03 19:18
 • #1200: Chương 2: Chặt tay2023-11-03 19:19
 • #1201: Chương 3: Còn có một việc2023-11-03 19:19
 • #1202: Chương 4: Mật hàm2023-11-03 19:19
 • #1203: Chương 5: Rớt xuống cái người2023-11-03 19:19
 • #1204: Chương 6: Quỷ dị Niệm Niệm2023-11-03 19:19
 • #1205: Chương 7: Nàng muốn tích lũy nhân tình2023-11-03 19:19
 • #1206: Chương 8: Không có giải dược2023-11-03 19:19
 • #1207: Chương 9: Đạo kia thân ảnh thon dài2023-11-03 19:19
 • #1208: Chương 10: Cứ như vậy dắt đi2023-11-03 19:19
 • #1209: Chương 11: Làm sao ra ngoài2023-11-03 19:19
 • #1210: Chương 12: Nhìn thấy người quen2023-11-03 19:19
 • #1211: Chương 13: Tuyệt hảo chủ ý2023-11-03 19:19
 • #1212: Chương 14: Ta đồng ý2023-11-03 19:19
 • #1213: Chương 15: Nàng là cho đại thiếu gia thu phòng?2023-11-03 19:20
 • #1214: Chương 16: Nói thật2023-11-03 19:20
 • #1215: Chương 17: Gặp mặt2023-11-03 19:20
 • #1216: Chương 18: Quy củ2023-11-03 19:20
 • #1217: Chương 19: vẫn là không biết2023-11-03 19:20
 • #1218: Chương 20: Tâm trí không vững sẽ bị mê hoặc2023-11-03 19:20
 • #1219: Chương 21: Cả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ2023-11-03 19:20
 • #1220: Chương 22: Ngươi trực tiếp hạ độc chết nàng a2023-11-03 19:20
 • #1221: Chương 23: Để cho Ngọc Tích mau tới cho ta thay quần áo2023-11-03 19:20
 • #1222: Chương 24: Nàng là không phải làm cái gì dư thừa sự tình2023-11-03 19:20
 • #1223: Chương 25: Bên người có thể dẫn người sao?2023-11-03 19:20
 • #1224: Chương 26: Đều ở diễn trò2023-11-03 19:20
 • #1225: Chương 27: Niệm Niệm sắc mặt biến2023-11-03 19:20
 • #1226: Chương 28: Đánh nhau2023-11-03 19:21
 • #1227: Chương 30: Vạn phần hiếu kỳ2023-11-03 19:21
 • #1228: Chương 31: Tự ý rời vị trí2023-11-03 19:21
 • #1229: Chương 32: Nhiều nhất là cái thiếp2023-11-03 19:21
 • #1230: Chương 33: Nha đầu kia không thể ở tại Lưu Diệc bên người2023-11-03 19:21
 • #1231: Chương 34: Đối với Ngọc Tích chú ý2023-11-03 19:21
 • #1232: Chương 35: Làm sao bây giờ, muốn đừng xuất thủ?2023-11-03 19:21
 • #1233: Chương 36: Đỏ mặt2023-11-03 19:21
 • #1234: Chương 37: Bạch Lưu Diệc thích gì dạng nữ tử2023-11-03 19:21
 • #1235: Chương 38: Hắn! Đính! Hôn!!2023-11-03 19:21
 • #1236: Chương 39: Ngươi an phận một chút2023-11-03 19:21
 • #1237: Chương 40: Đáy chén2023-11-03 19:21
 • #1238: Chương 41: Ai ở bên ngoài2023-11-03 19:21
 • #1239: Chương 42: Niệm Niệm làm tay chân2023-11-03 19:21
 • #1240: Chương 43: Ngươi vấn đề là cái gì?2023-11-03 19:21
 • #1241: Chương 44: Hắn ôm nàng làm cái gì?2023-11-03 19:22
 • #1242: Chương 45: Bị sủng ái ảo giác2023-11-03 19:22
 • #1243: Chương 46: không hiểu thấu đón mua Đinh Hương2023-11-03 19:22
 • #1244: Chương 47: Rung động kinh khủng2023-11-03 19:22
 • #1245: Chương 48: Ngay trước mặt nàng lấy mật rắn2023-11-03 19:22
 • #1246: Chương 49: Niệm Niệm bị phơi tại bên ngoài2023-11-03 19:22
 • #1247: Chương 50: Cùng mèo so kè2023-11-03 19:22
 • #1248: Chương 51: Nàng cảm thấy Bạch Lưu Diệc thiếu tình yêu2023-11-03 19:22
 • #1249: Chương 52: Gả cho Bạch Lưu Diệc suy nghĩ2023-11-03 19:22
 • #1250: Chương 53: Làm rõ2023-11-03 19:22
 • #1251: Chương 54: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế2023-11-03 19:23
 • #1252: Chương 55: Ngươi là cái gì2023-11-03 19:23
 • #1253: Chương 56: Từ Mạc Phiêu ra tay2023-11-03 19:23
 • #1254: Chương 57: Gan mập đây2023-11-03 19:23
 • #1255: Chương 58: Ngươi nói ta đều tin tưởng2023-11-03 19:23
 • #1256: Chương 59: Trực tiếp đánh chết2023-11-03 19:23
 • #1257: Chương 60: Bị hại chứng vọng tưởng2023-11-03 19:23
 • #1258: Chương 61: Ngài là hiếu tử2023-11-03 19:23
 • #1259: Chương 62: Bắc Bắc tìm nàng2023-11-03 19:23
 • #1260: Chương 63: Đại hảo sự2023-11-03 19:23
 • #1261: Chương 64: Không có công lao cũng có khổ lao a2023-11-03 19:23
 • #1262: Chương 65: Tín vật đính ước2023-11-03 19:23
 • #1263: Chương 66: Truyền ra để cho người ta chấn kinh lời đồn2023-11-03 19:23
 • #1264: Chương 67: Đánh vỡ thái tử ban thưởng ngọc như ý2023-11-03 19:24
 • #1265: Chương 68: Tai kiếp khó thoát2023-11-03 19:24
 • #1266: Chương 69: Cáo trạng2023-11-03 19:24
 • #1267: Chương 70: Châm ngòi2023-11-03 19:24
 • #1268: Chương 71: Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng2023-11-03 19:24
 • #1269: Chương 72: Nhằm vào nàng2023-11-03 19:24
 • #1270: Chương 73: Ta xem ai dám động đến nàng2023-11-03 19:24
 • #1271: Chương 74: Không có nàng ra sân cơ hội2023-11-03 19:24
 • #1272: Chương 75: Việc quan hệ sinh tử2023-11-03 19:24
 • #1273: Chương 76: Thái tử đến rồi2023-11-03 19:24
 • #1274: Chương 77: Thân phận vạch trần2023-11-03 19:24
 • #1275: Chương 78: Ngươi gạt ta2023-11-03 19:24
 • #1276: Chương 79: Không cho phép đi2023-11-03 19:25
 • #1277: Chương 80: Tính toán chi li2023-11-03 19:25
 • #1278: Chương 81: Nàng ủy khuất2023-11-03 19:25
 • #1279: Chương 82: Thập tam công chúa trừng phạt2023-11-03 19:25
 • #1280: Chương 83: Muốn hại nàng2023-11-03 19:25
 • #1281: Chương 84: Tài đại khí thô ấn tượng2023-11-03 19:25
 • #1282: Chương 85: Tức giận2023-11-03 19:25
 • #1283: Chương 86: Chết rồi2023-11-03 19:25
 • #1284: Chương 87: Vết trảo2023-11-03 19:25
 • #1285: Chương 88: Điều tra2023-11-03 19:25
 • #1286: Chương 89: Kỳ quái bột phấn2023-11-03 19:25
 • #1287: Chương 90: Đại thiếu gia đã trở về2023-11-03 19:25
 • #1288: Chương 91: Tất cả thuận lợi2023-11-03 19:25
 • #1289: Chương 92: Rõ ràng cố ý2023-11-03 19:26
 • #1290: Chương 93: Tạ ơn2023-11-03 19:26
 • #1291: Chương 94: Đang trả thù2023-11-03 19:26
 • #1292: Chương 95: Có phải hay không uống lộn thuốc2023-11-03 19:26
 • #1293: Chương 96: Chặt Niệm Niệm2023-11-03 19:26
 • #1294: Chương 97: Đã lâu không gặp2023-11-03 19:26
 • #1295: Chương 98: Kỳ phùng địch thủ2023-11-03 19:26
 • #1296: Chương 99: Quận chúa ngươi nhận lầm người2023-11-03 19:26
 • #1297: Chương 100: lần này kết thúc rồi2023-11-03 19:26
 • #1298: Chương 101: Tìm không thấy2023-11-03 19:26
 • #1299: Chương 102: Luận bàn2023-11-03 19:27
 • #1300: Chương 103: Ngươi có bệnh a2023-11-03 19:27
 • #1301: Chương 104: Ngã quỵ tư thế không phải rất ưu mỹ2023-11-03 19:27
 • #1302: Chương 105: Mắt chó coi thường người khác2023-11-03 19:27
 • #1303: Chương 106: Thân thủ đồng dạng2023-11-03 19:27
 • #1304: Chương 107: Ý nghĩ hồn nhiên2023-11-03 19:27
 • #1305: Chương 108: Liền đêm nay a2023-11-03 19:27
 • #1306: Chương 109: Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này2023-11-03 19:27
 • #1307: Chương 110: Tình huống có biến2023-11-03 19:27
 • #1308: Chương 111: Thổ huyết2023-11-03 19:27
 • #1309: Chương 112: Dỗ nàng2023-11-03 19:27
 • #1310: Chương 113: Tay nghề của ngươi?2023-11-03 19:28
 • #1311: Chương 114: Bị giáo huấn Bắc Bắc2023-11-03 19:28
 • #1312: Chương 115: Thiên lôi đánh xuống2023-11-03 19:28
 • #1313: Chương 116: Nhớ2023-11-03 19:28
 • #1314: Chương 117: Dỗ ngon dỗ ngọt2023-11-03 19:28
 • #1315: Chương 118: Cấp bách2023-11-03 19:28
 • #1316: Chương 119: Cả nhà bị diệt2023-11-03 19:28
 • #1317: Chương 120: Tận lực2023-11-03 19:28
 • #1318: Chương 121: Ra tay là Hoàng Gia2023-11-03 19:28
 • #1319: Chương 122: Đại ca ra mặt2023-11-03 19:28
 • #1320: Chương 123: Mang hai câu nói2023-11-03 19:28
 • #1321: Chương 124: Nội gian2023-11-03 19:28
 • #1322: Chương 125: Phản bội2023-11-03 19:28
 • #1323: Chương 126: Khai cương khoách thổ2023-11-03 19:29
 • #1324: Chương 127: Không hối hận2023-11-03 19:29
 • #1325: Chương 128: Buổi tối chúng ta đi nhìn xem2023-11-03 19:29
 • #1326: Chương 129: Ngươi phải hiểu được tránh hiềm nghi2023-11-03 19:29
 • #1327: Chương 130: Giờ tý gặp2023-11-03 19:29
 • #1328: Chương 131: Không thèm đếm xỉa2023-11-03 19:29
 • #1329: Chương 132: Tác thành cho bọn hắn2023-11-03 19:29
 • #1330: Chương 133: Ôm đi ngủ2023-11-03 19:29
 • #1331: Chương 134: Không dùng đồ vật2023-11-03 19:29
 • #1332: Chương 135: Thông đồng làm bậy2023-11-03 19:29
 • #1333: Chương 136: Mưu kế2023-11-03 19:29
 • #1334: Chương 137: Móc chữ2023-11-03 19:30
 • #1335: Chương 138: Chỉ rõ ám chỉ2023-11-03 19:30
 • #1336: Chương 139: Động thủ2023-11-03 19:30
 • #1337: Chương 140: Là ai?2023-11-03 19:30
 • #1338: Chương 141: Bốc thuốc2023-11-03 19:30
 • #1339: Chương 142: Niệm Niệm thành con tin2023-11-03 19:30
 • #1340: Chương 143: Giả ngu2023-11-03 19:30
 • #1341: Chương 144: Không có động tĩnh2023-11-03 19:30
 • #1342: Chương 145: Không phải ta quyết định2023-11-03 19:30
 • #1343: Chương 146: Không có phân tấc2023-11-03 19:30
 • #1344: Chương 147: Đem người đưa tới2023-11-03 19:30
 • #1345: Chương 148: Thúc thủ vô sách2023-11-03 19:30
 • #1346: Chương 149: Ca ca2023-11-03 19:30
 • #1347: Chương 150: Trọng thương Tưởng gia2023-11-03 19:31
 • #1348: Chương 151: Ngươi về sau muốn nghe ta2023-11-03 19:31
 • #1349: Chương 152: Đau lòng2023-11-03 19:31
 • #1350: Chương 153: Có một vấn đề hiếu kỳ rất lâu2023-11-03 19:31
 • #1351: Chương 154: Có một số việc không thể nhìn mặt ngoài2023-11-03 19:31
 • #1352: Chương 155: Không thành thật tiểu chút chít2023-11-03 19:31
 • #1353: Chương 156: Đùa ngươi chơi2023-11-03 19:31
 • #1354: Chương 167: Ta muốn nghe nàng2023-11-03 19:31
 • #1355: Chương 168: Kéo đi Niệm Niệm2023-11-03 19:31
 • #1356: Chương 169: Bao bọc vây quanh2023-11-03 19:31
 • #1357: Chương 160: Không bằng cầm thú2023-11-03 19:31
 • #1358: Chương 161: Thân phận của hắn2023-11-03 19:31
 • #1359: Chương 162: Nàng lề mề chậm chạp? ?2023-11-03 19:31
 • #1360: Chương 163: Hoàng mao nha đầu2023-11-03 19:31
 • #1361: Chương 164: Những vật này không thể lưu2023-11-03 19:32
 • #1362: Chương 165: Rời đi2023-11-03 19:32
 • #1363: Chương 166: Khởi tử hoàn sinh?2023-11-03 19:32
 • #1364: Chương 167: Cha mẹ ngươi đến rồi2023-11-03 19:32
 • #1365: Chương 168: Không quá cao hứng2023-11-03 19:32
 • #1366: Chương 169: Đến rồi2023-11-03 19:32
 • #1367: Chương 170: Trước hôn nhân sợ hãi chứng2023-11-03 19:32
 • #1368: Chương 171: Còn có chuyện phải làm2023-11-03 19:32
 • #1369: Chương 172: Hoàn toàn như trước đây vô sỉ2023-11-03 19:32
 • #1370: Chương 173: Mất khống chế2023-11-03 19:32
 • #1371: Chương 174: Đại kết cục2023-11-03 19:32
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống

TiKay

Du Nhàn Đại Địa Chủ

TiKay

Trời Sinh Xui Xẻo Trứng

TiKay

Đại Kim Chủ, Tiểu Nữ Bộc!

TiKay

Làng Giải Trí Hỏa Bạo Thiên Vương

TiKay

Hướng Về Làng Giải Trí Nã Pháo

TiKay

Leave a Reply